Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python"

Transkriptio

1 Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 8. marraskuuta 2010

2 Ohjelmointi Perusteet Peruskäsitteitä Olio-ohjelmointi Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat Peruskäsitteitä Käsittely Numeeriset tyypit Laskutoimituksia Sarjatyypit Tauko

3 Perusteet Ohjelmointi - perusteet Mitä tarvitaan Tekstieditori Kääntäjä tai tulkki Lisähyötyä IDE (Integrated development enviroment) Kielen referenssiopas (sähköinen tai painettu)

4 Peruskäsitteitä Ohjelmointi - peruskäsitteitä Kääntäjä tai tulkki Kääntää ohjelmakoodin koneen ymmärtämään muotoon. Lähdekoodi Kertoo koneelle mitä ohjelman halutaan tekevän. Koostuu: muuttujista ohjausrakenteista aliohjelmista

5 Peruskäsitteitä Ohjelmointi - peruskäsitteitä Muuttuja Symboloi muuttuvaa suuretta, kuten lukua tai tekstinpätkää. Funktio, aliohjelma Tekee jonkin tietyn asian. Funktio ottaa vastaan muuttujan (tai useita), tekee jotain annetuilla muuttujilla, ja palauttaa tuloksen uutena muuttujana. Aliohjelma ottaa vastaan muuttujia, tekee jotain, ja muuttaa annettuja muuttujia. Ohjausrakenne Ohjaa ohjelman toimintaa. Voi mm. käskeä toistamaan tiettyä ohjelman kohtaa useita kertoja, tai valita useista mahdollisista suorituspoluista yhden.

6 Olio-ohjelmointi Ohjelmointi - olio-ohjelmointi Luokka Luokka on samankaltaisten olioiden prototyyppi eli rakennekuvaus. Luokasta muodostetaan tavallisesti ohjelmassa yksi tai useampi olio. Luokissa ja olioissa on tavallisesti myös tietoja, joita nimitetään ominaisuuksiksi (properties). Ominaisuudet sijoitetaan luokan tai olion muuttujiin (eli ominaisuus on pääteltävissä tai laskettavissa yhden tai useamman muuttujan avulla). Muuttujiin tallentuu siten olion tila, kuten asia oliotermein ilmaistaan. Muuttujat tavallisesti piilotetaan muilta luokilta ja olioilta kapseloimalle ne luokan tai olion sisään. Metodi Olio-ohjelmoinnissa metodi on aliohjelma joka on sidoksissa luokkaan tai olioon. Metodi voidaan ajatella proseduraalisen ohjelmointikielen aliohjelmana. Olioiden ja luokkien yhteistyö koostuu metodikutsuista, joita ne lähettävät toisilleen ja siten palvelevat toinen toisiaan. Kapselointi Kapselointi tarkoittaa ohjelmoinnissa yhteen kuuluvien tietojen ja toimintojen kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi. Olio-ohjelmoinnissa kapselointi tapahtuu usein kokoamalla muuttujat ja metodit luokaksi.

7 2- Python

8 Esittely Python Python on Vapaaseen lähdekoodiin perustuva ilmainen tulkattu kieli Saatavilla Linuxille, Macille ja Windosille Tehokas oikein käytettynä Jatkuvasti kehittyvä Käyttö Linuxista Komentotulkista: python tiedosto Pythonin tulkista: execfile(tiedosto) Komentotulkista ohjelmana jos koodilla on suoritusoikeudet ja ensimmäisellä rivillä #!polku/python/tulkiin

9 Esittely Python Mistä apua? How to Think Like a Computer Scientist - Learning with Python Python tutoriaali Oletuspaketit Kielireferenssi Lisäksi, verkossa paljon ilmaisia (eritasoisia) kirjoja, kirjakaupassa (ja kirjastoissa) paljon tasokkaita kirjoja (joista valtaosa menee muutaman ensimmäisen luvun jälkeen ohi kurssin tarpeet)

10 Esittely Editorin valinta

11 Esittely Editorin valinta Python-ystävällisiä editoreja Emacs etc... IDEjä Eric Eclipse KDevelop

12 Esimerkkejä Ensimmäinen toimiva Python ohjelma Esimerkki 1. "Hello World!" print "Hello world!"

13 Esimerkkejä Toinen toimiva Python ohjelma Esimerkki 2. #!/usr/bin/python from math import cos a = 1.0 b = 2.0 c = a + cos(c) print c

14 Peruskäsitteitä Muuttujien alkeet - termejä Muuttuja Muuttuja on jokin olio koneen muistissa, esimerkiksi lukuarvo tai tekstijono. Muuttujan tyyppi Muuttujan tyyppi määrittää minkälaista tietoa muuttuja pitää sisällään. Toisin kuin monessa muussa kielessä, muuttujan tyyppiä ei Pythonissa tarvitse erikseen määritellä ennen muuttujan käyttöönottoa, vaan tyyppi määräytyy automaattisesti luontivaiheessa. Tunnus Tunnus toimii osoittimena muuttujaan, muuttujan nimenä. Yhteen muuttujaan voi osoittaa monta tunnusta, ja tunnuksen voi vaihtaa osoittamaan johonkin toiseen muuttujaan kesken ohjelman. Lisäksi, toisin kuin monessa muussa kielessä, tunnus ei ole sidottu mihinkään tiettyyn muuttujatyyppiin.

15 Peruskäsitteitä Muuttujien alkeet - tunnus osoittimena Tunnus toimii osoittimena muuttujaan a = [1, 2, 3, 4] b = a print a, b a[2] = 8 print a, b

16 Käsittely Muuttujien alkeet - käsittely Muuttujan luominen Yksinkertaisin tapa luoda uusi muuttuja on sijoittaa tunnukseen halutun tyyppinen olio. x = 1 luo kokonaislukumuuttujan arvolla 1 ja tunnuksella x. x = int() luo tyhjän kokonaislukumuuttujan. Muuttujan tuhoaminen Muuttuja tuhotaan automaattisesti jos siihen ei osoita yhtään tunnusta. Muuttuja voidaan myös halutessa tuhota funtkiolla del(muuttuja) Muuttujan tyypin selvittäminen Muuttuja tyyppi saadaan selville funktiolla type(muuttuja)

17 Numeeriset tyypit Numeeriset tyypit Numeerisista tyypeistä Numeeriset tyypit pitävät sisällään lukuarvoja. Olennaisena tekijänä tyypin valinnassa on, halutaanko käsitellä kokonais- vai reaalilukuja. Kokonaisluvuissa pitää lisäksi valita kuinka suuria arvoja halutaan käsitellä. Numeeriset tyypit int long float complex - kokonaisluku - pitkä kokonaisluku - reaaliluku - kompleksiluku

18 Laskutoimituksia Laskutoimitukset numeerisille tyypeille Peruslaskutoimitukset + summa - erotus * kertolasku ** potenssiin korotus / jakolasku // pyöristetty jakolasku % jakojäännös Vertailuoperaattorit == yhtä suuri kuin < pienempi kuin > suurempi kuin Matemaattiset funktiot Hyödyllisiä funktioita saadaan käyttöön math-moduulista käskyllä from math import * cos() sin() tan() pow() sqrt() exp() log() radians() degrees() kosini sini tangentti potenssi neliöjuuri eksponentti logaritmi aste -> rad rad -> aste

19 Sarjatyypit Sarjatyypit Sarjatyypeistä Sarjatyypeissä (sequence types) muuttuja osoittaa jonkinlaiseen listaan muita muuttujia. Sarjatyypit voidaan jakaa muutettaviin ja ei-muutettaviin luokkiin sen mukaan, voidaanko tyypin yksittäisiä elementtejä muuttaa. Merkkijonot sisältävät merkkejä, listat voivat sisältää mitä tahansa pythonin olioita, kuten toisia listoja. Sarjatyypit str list tuple - merkkijono - lista - vakiolista

20 Sarjatyypit Sarjatyypit - käsitteleminen Merkkijonon luominen a = "simsalabim" luo merkkijonon "simsalabim". Listan luominen a = [1,2,3.0] luo listan jossa on kaksi kokonaislukumuuttujaa ja yksi liukulukumuuttuja. Listan alkioiden käsitteleminen Listan alkioihin viitataan hakasuluilla. Listan numerointi alkaa nollasta. a[0] = 1.0 asettaa listan ensimmäiseksi alkioksi liukuluvun 1.0. a[1:] = 2.0 asettaa listan alkiot lähtien toisesta listan loppuun.

21 kahvitauko ja lisää Pythonia...

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Ohjausrakenteet. Valinta:

Ohjausrakenteet. Valinta: Ohjausrakenteet Luento antaa yleiskuvan siitä kuinka ohjelmassa suorittaan vaihtoehtoisia tehtäviä valintarakenteiden avulla ja kuinka samanlaisia ohjelma-askeleita toistetaan toistorakenteiden avulla

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttöliittymiä ja vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyy keskeisesti termi mental model. Suomeksi

Lisätiedot