Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista"

Transkriptio

1 Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta Yhteenveto lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009

2 eliisa reenpää sanna alakare Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta Yhteenveto lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Konkurrenskraft 43/2009 MEE Publications Competitiveness 43/2009 Tekijät Författare Authors Eliisa Reenpää Sanna Alakare Julkaisuaika Publiceringstid Date Elokuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta yhteenveto lausunnoista Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriössä laadittu arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisessa huomioon otettavista näkökohdista lähetettiin lausuntokierrokselle Lausunnon toimitti yhteensä 52 tahoa. Uudistus liittyy eduskunnan tilintarkastuslain (459/2007) käsittelyn yhteydessä antamaan lausumaan siitä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisarviointi on annettu selvitysmiehen tehtäväksi. Lausuntopalautetta hyödynnetään selvitysmiehen työssä ja lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja painotukset ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa tilintarkastajajärjestelmän uudistamistarvetta ja uudistuksen pääpiirteitä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/sanna Alakare, p Asiasanat Nyckelord Key words tilintarkastus, tilintarkastaja, tilintarkastajajärjestelmä, tilintarkastajien valvonta ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 169 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by

5

6 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriössä laadittu arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisessa huomioon otettavista näkökohdista lähetettiin lausuntokierrokselle Lausunnon toimitti 52 tahoa, joista 46 sisälsi kannanottoja arviomuistioon ja kuudella ei ollut lausuttavaa asiasta. Uudistus liittyy eduskunnan tilintarkastuslain (459/2007) yhteydessä antamaan lausumaan siitä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Arviomuistion ja siihen saadun lausuntopalautteen avulla on tarkoitus kartoittaa, minkälaisia tilintarkastuspalveluja ja millaista tilintarkastusosaamista tarvitsemme tulevaisuudessa. Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisarviointi on annettu selvitysmiehen tehtäväksi. Lausuntopalautetta hyödynnetään selvitysmiehen työssä ja lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja painotukset ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa tilintarkastajajärjestelmän uudistamistarvetta ja uudistuksen pääpiirteitä. Lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistiosta toimittivat seuraavat tahot: Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Keskusrikospoliisi Kilpailuvirasto Patentti-ja rekisterihallitus Finanssivalvonta Valtiontalouden tarkastusvirasto Verohallitus Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Länsi-Suomen lääninhallitus Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat Hämeen kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Itä-Suomen kauppakamarien tilintarkastusvaliokunta Kymenlaakson kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Lapin kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Tampereen kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Turun kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta Kirjanpitolautakunta

7 Valtion tilintarkastuslautakunta Helsingin kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Tampereen yliopisto, kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry Arvopaperimarkkinayhdistys ry Elinkeinoelämän keskusliitto Finanssialan keskusliitto ry HTM-tilintarkastajat ry Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Keskuskauppakamari Satakunnan kauppakamari KHT-yhdistys Föreningen CGR ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kuntaliitto ry Suomen Oikeusapulakimiehet Suomen Yrittäjät ry Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Valtionhallinnon tarkastajat ry Oy Audiator Ab Deloitte Oy Ernst & Young Oy Nexia Tilintarkastus Oy PricewaterhouseCoopers Oy Tuokko Tilintarkastus Oy Oikeusministeriö, Korkein oikeus, Korkein hallinto-oikeus, Helsingin hallinto-oikeus, Konkurssiasiamies, Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Joensuun yliopiston kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta, Hallitusammattilaiset ry, Helsingin Pörssi, Helsingin kauppakamarin yrityskauppalautakunta, Listayhtiöiden neuvottelukunta, Osakesäästäjien Keskusliitto ry, Perheyritysten liitto ry, Suomen Asiakastieto Oy, Suomen Asianajajaliitto ry, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry, Suomen lakimiesliitto ry, Taloushallintoliitto ry, Tradenomiliitto TRAL ry, Yhdistysasiain neuvottelukunta, BDO Finnpartners Oy, KPMG Oy Ab ja Revico Grant Thornton Oy eivät lausuneet lainkaan muistiosta tai totesivat, ettei heillä ole huomautettavaa muistioon. Tässä yhteenvedossa esitellään muistiota koskevat lausunnonantajien näkemykset ja muut huomiot. Saadut lausunnot on ryhmitelty aihealueittain, mutta muutoin säilytetty sisällöltään alkuperäisessä muodossa. Myös lausunnoissa käytettyjä väliotsikoita on pyritty säilyttämään yhteenvedossa. Yhteenvedon ovat laatineet Eliisa Reenpää ja Sanna Alakare työ- ja elinkeinoministeriöstä.

8 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys Toimintaympäristön muuttuminen Yritystoiminta Julkisyhteisöt Pääomamarkkinat Tilintarkastusjärjestelmän haasteet Yleistä Tilintarkastusmarkkinoiden keskittyminen Tilintarkastajien riittävyys Kuntakonsernin ja kunnan tytäryhteisöjen tarkastaminen Kannanotot esitettyihin kysymyksiin Yleistä Tilintarkastusvelvollisuus Eduskunnan lausuma Tilintarkastajajärjestelmän rakenne Hyväksymisvaatimukset Valvonta ja laaduntarkastukset Muut esiin nostetut asiat Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Muita näkökohtia Liite 1 Arviomuistio : Suomalaisen tilintarkastusjärjestelmän uudistaminen Millaista tilintarkastusta tarvitsemme tulevaisuudessa?

9

10 1 Toimintaympäristön muuttuminen 1.1 Yritystoiminta Valtiovarainministeriö Tilintarkastuksella on tärkeä merkitys kirjanpidon ja tilinpäätöksen luotettavuuden kannalta etenkin pienissä osakeyhtiöissä, joiden omistajien ja johtajien kirjanpito-, vero- ja yhteisölainsäädännön tuntemus on usein vähäistä. Tilintarkastusvelvollisuus palvelee näin myös omistajayrittäjän omia intressejä. Osakeyhtiöissä tilintarkastusvelvollisuutta puoltaa myös osakkeenomistajien rajoitettu vastuu. Erityisesti tilintarkastuksella on merkitystä vakuudettomien velkojen kannalta. Lisäksi tilintarkastuksella on merkitystä harmaan talouden torjumisen kannalta. Hämeen kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Tilintarkastuksen toimintaympäristön kannalta merkittävä muutos oli nykyisen tilintarkastuslain voimaan astuminen. Se johtaa maallikkotilintarkastuksen päättymiseen liiketoimintayhtiöissä. Käytännöllisesti katsoen kaikki uudet HTM-tilintarkastajaksi pyrkivät ovat ammatissa toimivia henkilöitä, jotka tekevät tilintarkastuksia ilman auktorisointia. Useimpien tilitoimistojen kanssa yhteistyössä toimii HTM-tilintarkastaja. Vaadittavan HTM-tilintarkastajan pätevyysvaatimuksiin kuuluvan käytännön kokemuksen hankkiminen luonnistuu alalle pyrkivän kannalta usein tilitoimistotoimialan yhteydessä. Pienet yritykset kaipaisivat nopeaa ja joustavaa tilintarkastuspalvelua, jota HTMtilintarkastusta ammatinharjoittajana tekevät yksityishenkilöt voivat tarjota. Aivan ilmeisesti kuitenkaan työ ei ole nuoria kiinnostava, sillä hakijoita ei ole. Lapin kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Arviomuistiossa kuvatut näkökohdat tilintarkastajan toimintaympäristön muuttumisesta vastaavat valiokunnan käsitystä alalla vaikuttavista muutostekijöistä. Kansainvälistymiskehitys ja sen tuomat haasteet ovat näkyvissä myös Lapin elinkeinoelämässä. Lapissa pk-yritykset laajentuvat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Valiokunta katsoo, että pääomamarkkinoiden kehitys on johtanut siihen, että tilintarkastukseen liittyvät ohjeistukset toimitetaan pääomamarkkinoiden ehdoilla tilintarkastuksen alueellinen ja paikallinen näkökulma ohittaen, mitä ei ole pidettävä suotuisana. Sähköisten taloushallintojärjestelmien kehitys tuo tilintarkastajille lisävaateita. Tilintarkastus on arviomuistiossa kuvatuin tavoin monella tapaa monimutkaistunut. Myös sähköisen liiketoiminnan lisääntyminen asettaa tilintarkastukselle uusia erityisiä haasteita. Merkittävimpinä tilintarkastajan toimintaympäristöön vaikuttavina tekijöinä valiokunta pitää kansainvälistymiskehitystä, markkinakehitystä ja sitä, miten

11 kansallinen ja eurooppatasoinen sääntely määrittää tilintarkastusta nyt ja tulevaisuudessa. Tilintarkastuksen tarve on lainsäädäntöpohjainen. Tulevaisuuden tilintarkastuksen tarve on siten ensisijaisesti sääntelystä riippuvainen. Valiokunta pitää koko tilintarkastusjärjestelmän kannalta tärkeänä sitä, että tilintarkastukseen ja tilintarkastajajärjestelmään kohdistuvat lakimuutokset ovat ennakoitavia. Lapissa yritysrakenne keskittyy pk-sektorille, minkä tarve valiokunnan näkemyksen mukaan keskittyy HTM-tilintarkastajien osaamisalueelle. Yritysrakenne nyt ja tulevaisuudessa edellyttää sitä, että eritasoisia tilintarkastus- ja neuvontapalveluita on riittävästi saatavilla. Valiokunta katsoo, että tilintarkastuksen toimintaympäristön muutokset asettavat erityisiä haasteita tilintarkastajien ammattitaidolle ja valvontajärjestelmälle. Turun kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta Muistiossa esitetyt arviot tilintarkastuksen ja yritysten toimintaympäristön muutoksista ovat perusteltuja. Uskomme, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat tulevaisuudessakin tärkeä osa suomalaista yrityskenttää ympäri Suomen ja että tilintarkastuspalveluilla tulee olemaan kysyntää. Palvelujen keskittymistä pelkästään kasvukeskuksiin ei ole oikeansuuntaista kehitystä vaan tilintarkastuspalvelujen tulee olla kohtuudella saatavissa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta TILA katsoo, että arviomuistion kuvaus tilintarkastajan toimintaympäristön muuttumisesta on oikeansisältöinen. Kuvaus sisältää samoja asioita kuin TILA:n äskettäin itselleen vahvistama strategia vuosiksi TILA:n strategia sisältää myös TILA:n näkemyksen siitä, miten sen on toimittava toimintaympäristön muuttumisen vuoksi. On tärkeää, että varmistetaan TILA:n resurssit näiden tehtävien hoitamiseksi. Keskeisiä ajankohtaisia asioita ovat TILA:n panostus laadunvarmistuksen valvontaan ja kansainväliseen yhteistyöhön etenkin EGAOB:n ja IFIAR:n välityksellä. TILA kiinnittää huomiota siihen, että monet asiat tilintarkastusalalla voisivat edellyttää valtion tilintarkastuslautakunnalta suurempaa aktiivisuutta lainsäädännön tulkinnan ohjaamiseksi. Tällaisia käytännön esimerkkejä viime aikoina ovat olleet uuteen tilintarkastuslakiin perustuvien tilintarkastuskertomusmallien soveltaminen ja niin sanottujen johdon vahvistuskirjeiden käyttö. Valtion tilintarkastuslautakunta Arviomuistioon on hyvin kattavasti kirjattu yritystoiminnan ja sen mukaisesti myös tilintarkastajien toimintaympäristön muutoksia sekä arvioitu muutosten ja kehityspiirteiden seurauksia tilintarkastukseen. Muistio ottaa huomioon myös yritystoiminnan ja julkisyhteisöjen toiminnan yhteisiä piirteitä ja niiden vaikutuksia tilintarkastusalaan. Yritystoiminnan ja yleensä taloudellisen toiminnan kehittymisen 10

12 myötä myös tilintarkastustoiminnan organisaatiot muuttuvat. Olennainen kysymys on tilintarkastajien riittävyys erityisesti Suomessa. Niin ikään tilintarkastajien valvonta on alan kehityksen kannalta keskeinen kysymys. Arviomuistiossa on seikkaperäisesti käsitelty myös tilintarkastajien jakautumisesta kolmeen eri kategoriaan aiheutuvia haasteita. Helsingin kauppakorkeakoulu Tilintarkastuksen tavoitteena on lausunnon antaminen tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä suoritetun tarkastuksen perusteella. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota myös olennaisiin toiminnan jatkuvuutta koskeviin epävarmuuksiin sekä väärinkäytösten mahdollisuuksiin. Sitä vastoin yritystoiminnan tehokkuuden tai tarkoituksenmukaisuuden arviointi saati tilinpäätöksen laadintaa koskeva neuvonta eivät kuulu tilintarkastukseen. Yritystoiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointi kuuluvat yrityksen oman sisäisen valvonnan piiriin. Toimintaympäristön muuttuminen ei muuta tilintarkastuksen tavoitetta. Tilintarkastajan on nyt ja tulevaisuudessa annettava lausunto tilinpäätöksestä suoritetun tarkastuksen perusteella. Kaikki muu tarkastus ja neuvonta eivät ole tilintarkastusta. Tilinpäätösten laadintaa koskevat säännöt kehittyvät yhtenäisimmiksi ja siten kansainväliset tilinpäätöskäytännöt vaikuttavat enenevässä määrin kansalliseen käytäntöömme. Tulevaisuudessa EU-lainsäädännön tarkoittaman ammattitilintarkastajan odotetaan tuntevan kansainvälisen tilinpäätösnormiston (IFRS). Svenska handelshögskolan Avsikten är väl att reflektera över revision, inte över rådgivningstjänster om vilka det diskuteras i promemorians del III, p. 1 Toimintaympäristön muuttuminen, avsnittet Yritystoiminta. Alltså varför då fråga om rådgivningstjänster? Utöver detta kan konstateras att antalet utländska dotterbolag i Finland troligtvis kommer att växa stadigt. Revisionen av dessa är delvis av annan typ än av vanliga finska SM-företag eftersom de ofta tillhör en större helhet utan direkt ägarstyrning. Det är också ganska klart att den redan länge pågående trenden att företagsverksamheten koncentrerar sig på tillväxtcentra fortsätter även i framtiden. Detta betyder att också revisionsverksamheten måste koncentreras på dessa områden, dock förstås utan att glömma de viktiga regionalpolitiska aspekterna. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE Kansallisessa elinkeinopolitiikassa panostetaan innovaatio- ja kasvuyrityksiin. Samoin panostetaan korkeakoulupohjaiseen yrittäjyyteen tavoitteena synnyttää aikaisempaa enemmän uusia yrityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetusministeriön yhteisessä Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden työryhmäraportissa vuodelta 2009 korostetaan yrittäjyyden motivaatiota, innovaatioita sekä yritysten kasvua. Nämä tavoitteet on asetettu korkeakoulujen lähivuosien keskeisiksi tavoitteiksi. 11

13 Mikäli tavoitteet toteutuvat, Suomeen syntyy aikaisempaa enemmän pienyrityksiä ja sen seurauksena lisääntyy tilintarkastuksen tarve. Talouskriisin vaikutusten vähennyttyä tapahtuu kokemusten mukaan yritysten kasvua, joka syntyy useimmissa tapauksissa kansainvälistymisen kautta. Isot yritykset kasvavat aikaisempaa suuremmiksi kansanvälisiksi konserneiksi. Suomeen syntyy lisää tytäryhtiöitä. Pienten ja suurten yritysten välimaastoon tavoitellaan lisää keskisuuria yrityksiä, erityisesti kasvuyrittäjyyden kautta. Liiketoiminta ja hallinto sähköistyvät. Liiketoimintaan sisältyy aikaisempaa enemmän erilaisia uusia riskejä. Tilintarkastuksen tarve lisääntyy, mutta sen sisältö muuttuu liiketoiminnan muutoksen seurauksena. Tilintarkastajilta edellytetään uudenlaista osaamista, jossa korostuu kansainvälistymiseen liittyvä kielitaito ja kulttuurien tuntemus. Samoin tilintarkastajilta edellytetään korkeatasoista tietoteknistä osaamista. Yritysten toiminta keskittyy kasvukeskuksiin, joita on eripuolilla Suomea ja ne ovat erikokoisia. Ei ole siis ainoastaan muutamia suuria kasvukeskuksia. Tilintarkastusta suoritetaan verkkovälitteisesti, jolloin tilintarkastajan fyysisen läheisyyden tarve yrityksen kanssa vähenee erityisesti suurten yritysten tilintarkastuksessa. Koska yritysten liiketoiminta monipuolistuu ja monimutkaistuu, tarvitaan uudenlaisia neuvontapalveluja, joiden suhde tilintarkastukseen tulee ratkaista riippumattomuuden säilyttämiseksi. Suomi on korkean osaamisen maa monissa erilaisissa kilpailukykyä ja koulutusta koskevissa arvioinneissa. Tilintarkastuksen tason tulee noudattaa samaa osaamisen tasoa. Arvopaperimarkkinayhdistys ry Arvopaperimarkkinayhdistys katsoo, että arviomuistiossa esitetyt seikat, kuten kansainvälistymisen ja yritysjärjestelyjen lisääntyminen ovat vaikuttaneet olennaisella tavalla tilintarkastuksen sisällön muuttumiseen. Muutokseen vaikuttaa olennaisesti myös tilintarkastusta koskevan sääntelyn jatkuva monimutkaistuminen. Yritystoiminnan muutokset ovat vaikuttaneet tilintarkastajalta vaadittavaan osaamiseen ja ne ovat aiheuttaneet muutoksia tilintarkastajan työn perusteissa. Yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset ovat usein hyvin dynaamisia ja vaikeasti ennakoitavia. Samoin sääntelyn uudistuminen on luonteeltaan jatkuvaa ja tilintarkastajilta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja tietojen ajan tasalla pitämistä. Kansainvälistyminen ja liiketoiminnan volyymin kasvu aiheuttavat väistämättä tarvetta jatkokouluttautumiselle ja uusien säännösten omaksumiselle. Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo, että arviomuistiossa esitetyt seikat, kuten kansainvälistymisen ja yritysjärjestelyjen lisääntyminen ja erityisesti liiketoiminnan perustuminen entistä enemmän aineettomiin omaisuuseriin ovat vaikuttaneet olennaisella tavalla tilintarkastuksen sisällön muuttumiseen. Muutokseen vaikuttaa olennaisesti myös tilintarkastusta koskevan sääntelyn jatkuva monimutkaistuminen. 12

14 On selvää, että yritystoiminnan muutokset ovat vaikuttaneet tilintarkastajalta vaadittavaan osaamiseen ja että ne ovat aiheuttaneet muutoksia tilintarkastajan työn perusteissa. Yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset ovat usein hyvin dynaamisia ja vaikeasti ennakoitavia. Samoin sääntelyn uudistuminen on luonteeltaan jatkuvaa ja tilintarkastajilta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja tietojen ajan tasalla pitämistä. Tosin näin voidaan katsoa olevan hyvin monen muunkin ammattikunnan kohdalla. Kansainvälistyminen ja liiketoiminnan volyymin kasvu aiheuttavat väistämättä tarvetta jatkokouluttautumiselle ja uusien säännösten omaksumiselle. EK toteaakin, että tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistus kertaluonteisena, laajempana toimenpiteenä ei ehkä ole niin tehokas vaihtoehto kuin se, että tutkintoa uudistettaisiin ja päivitettäisiin jatkuvasti, aina tarpeen mukaan. HTM-tilintarkastajat ry 1 Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistuksen tärkeimmät tekijät uudistuksia suunniteltaessa ovat oma voimassa oleva lainsäädäntömme ja sen säätämisen yhteydessä annetut eduskunnan lausumat sekä nykyinen tilintarkastaja- ja tilintarkastusjärjestelmämme, EU:n yhtiö-, tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädäntö, direktiivit ja suositukset ja epäsuorasti edellä mainittuihin vaikuttavat kansainvälisen tilintarkastajajärjestön IFAC:in tilintarkastusalan standardit. Myös suuret kansainväliset tilintarkastusketjut (B4) vaikuttavat voimakkaasti alan kehitykseen. Muita tilintarkastusympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat yritystoiminnan voimakas kansainvälistyminen ja keskittyminen sekä lainsäädännön yhä nopeutuva muutostahti, EU:n hallinnollisten velvoitteiden yksinkertaistamishanke pk-yrityksissä sekä luonnollisesti suomalaisen yhteiskunnan tilinpäätösten fiskaalisiin tavoitteisiin liittyvä valvontarakenne ja tilintarkastuksen merkitys siinä. Tilinpäätösten oikeellisuuden ja tilinpäätöstietojen luotettavuuden tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Näiden tietoja merkitys on suuri myös muille tahoille kuin omistajille. Ns. kolmansien tahojen merkitys on vain kasvanut 2000-luvun talousskandaalien ja tuoreimman talouskriisin seurauksien ulotuttua koko yhteiskuntaan ja talouselämään kaikkialla maailmassa, ei siis vain osakkeenomistajiin. Tilintarkastusten yhä lisääntyvä keskittyminen vain suurille kansainvälisille toimijoille huolestuttaa viranomaisia ja yrityksiä kaikkialla maailmassa, ja myös meitä. Tilintarkastusvelvoitetta ei useissa Euroopan maissa eikä muualla ole ollut pienissä yhtiöissä lainkaan. Yritysten velvoitteet yhteiskuntaan nähden on järjestetty muunlaisin rakentein kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, samoin verottajalle annettavat tiedot ja verottajan rooli yleensä. Arvioimme myös EU:sta tulevien tilintarkastusta koskevien lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksia tilintarkastajajärjestelmään. Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistusta ei saa irrottaa muusta ympäristöstä, vaan muutoksista päätettäessä on otettava huomioon myös muutosten 1 HTM-tilintarkastajat ry:n lausunnon otsikkonumeroinnit on selkeyden vuoksi jätetty tähän yhteenvetoon. 13

15 yhteiskunnalliset vaikutukset, kuten velkojan suoja, verotus, harmaa talous sekä muutoksen aiheuttamat kokonaiskustannukset. Jos tilintarkastus otetaan pois, tulee sen tilalle muita kustannuksia, joiden määrä saattaa olla yhteiskunnalle ja tarkastettavalle yhteisölle huomattavasti suurempi kuin yksittäinen kustannus ja sen mukanaan tuoma hyöty yritykselle. Kustannukset ovat sitä pienempiä, mitä pienempi yritys on ja mitä ammattitaitoisempi tilintarkastaja on (lausuma 1). Eduskunnan edellyttämää selvitystä tilintarkastuksesta vapauttamisen vaikutuksista ei ole tehty. Kun sellainen tehdään, haluamme antaa panoksemme siihen. Tilintarkastuslain voimaantulon jälkeen kaupparekisterin mukaan vain noin puolet uusista yrityksistä valitsee tilintarkastajan. Tämä voi johtaa hallitsemattomaan tilaan. Tilintarkastuksesta vapauttamisen seuraukset vaikuttavat esimerkiksi tilinpäätöstietojen oikeellisuutta, vaikutuksia verotukseen, rahoituksen hintaan, yritysten epäonnistumisiin ja velkojien asemaan jne. Tutkintouudistuksessa (lausuma 3) pitää edetä mahdollisimman pikaisesti eduskunnan tahdon mukaisesti yhteen tilintarkastajatutkintoon, jotta alalle tulo ei jo pitkään jatkuneen epävarman tilanteen johdosta vähentyisi ja alan kilpailutilanne ei entisestään vääristyisi. Epävarmuutta tilintarkastusalalle hakeutumisessa lisäävät vielä uudet asunto- ja yhdistyslakiehdotukset samoin kuin omalta osaltaan käsillä oleva tilintarkastusjärjestelmäuudistus. Arviomuistiossa on keskitytty enimmäkseen suurten yritysten toimintaympäristöihin ja niiden muutoksiin. Yritystoiminta Suomessa on monimuotoista ja suurin osa osakeyhtiöistä on hyvin pieniä osakeyhtiöitä. Näiden lisäksi on asunto-osakeyhtiöitä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja säätiöitä, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä sekä julkinen sektori ja seurakunnat. Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden käsittely on arviomuistiossa puutteellista. Tilastojen mukaan edellä mainitut yhteisöt muodostava 99,8 % yrityskannasta ja työllistävät yli 60 % työikäisistä. Näiden yhteisöjen osuus verokertymästä Suomessa on huomattavan suuri. Muidenkin kuin suurten yritysten elinkelpoisuuden ja menestymisen turvaaminen on siis kansantaloudellisesti erittäin merkittävää. Tilintarkastuksella on Suomessa tilinpäätöksen sisältämän tiedon varmentajana merkittävä asema. 3.1 Toimintaympäristön muuttuminen ja yritystoiminnan muutokset Arviomuistiossa esitetyt toimintaympäristön ja yritystoiminnan muutokset ovat kohdistuneet voimakkaimmin julkisen edun yhtiöiden ja listayhtiöiden toimintaan. Pk-yrityksiin, jotka pääasiallisesti toimivat kansallisesti, muutokset valuvat heikommin. Miten arviomuistiossa esitetyt muutokset sitten vaikuttavat tilintarkastukseen ja lähinnä pkyritysten tilintarkastukseen? Pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen alla Oikeita tilinpäätöstietoja tarvitaan tulevaisuudessakin Oikeiden taloudellisten tietojen tarve ei ole muuttunut. Tilintarkastuksen on edelleenkin annettava kohtuullisen korkea varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Ns. kolmansien osapuolten näkökulmasta katsottuna tilintarkastajan pitää olla 14

16 riippumaton yrityksestä ja sen päätöksenteosta, jotta tilinpäätöksiin voidaan luottaa. Tilintarkastus synnyttää tätä luottamusta. Lisäksi se tuottaa huomattavan määrän tarvittavaa lisäarvoa erityisesti pk-yritysten laskentatoimeen Tilintarkastuksen yhteiskunnalliset perusteet entistä tärkeämpiä Viimeisen vuosikymmenen aikana vallitsi voimakas liberalisointisuuntaus lainsäädäntöhankkeissa ja sen pyrkimyksenä oli jättää markkinoiden hoidettavaksi monia aiemmin sääntelyllä valvottuja asioita. Meneillään olevassa talouskriisissä ja sitä edeltävissä suurissa talousskandaaleissa 2000-luvun alkupuolella on tullut selväksi, että puhtaan markkinatalouden pelisäännöt ovat pettäessään erittäin rankat sekä talouselämälle että koko yhteiskunnalle, eivätkä pelisäännöt ole osoittautuneet kaikilta osin toimiviksi. Nyt käynnissä olevat hankkeet tilintarkastuksen suhteen pohjautuvat vielä talouskriisiä edeltävän ajan liberalisointivirtauksiin, eivätkä vastaa tämän päivän koko ajan vaikeutuviin haasteisiin. Yritysten yhteiskunnallisia velvoitteita ei voida jättää kokonaan vapaaseen harkintaan Mahdolliset muutokset johtavat suuriin rakennemuutoksiin ja kustannuksiin Yrittäjän on edelleen noudatettava tiettyjä yhteiskunnallisia velvoitteita. Tilinpäätöstietoja käytetään monien yhteiskunnan edellyttämien maksujen laskentaan. Mm. yritysverotus ja arvonlisäverotus perustuvat tilinpäätöstietoihin. Sekä yrittäjälle että verottajalle on tärkeää, että maksut ovat heti mahdollisimman oikean suuruiset. Yhtiöissä, missä on palkattua henkilökuntaa, työnantajavelvoitteiden noudattaminen on työntekijöille ja yhteiskunnalle tärkeää. Tilintarkastuksella on ollut ja on edelleen selkeä rooli tilinpäätöstietojen oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamisessa yrittäjän saaman hyödyn lisäksi myös yhteiskunnan kannalta. Mikäli nykyistä rakennetta muutetaan, merkitsee se suuria muutoksia yhteiskunnallisesti, ja nämä muutokset ovat kalliita eikä niitä ole mahdollista toteuttaa lyhyellä aikavälillä Kansallisia hyviä käytäntöjämme korostettava enemmän kansainvälisesti EU:n sisämarkkinoiden tiivistäminen johtaa lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. Myös lisääntyvä yritysten kansainvälinen toiminta johtaa joko suorasti tai epäsuorasti uusien käytäntöjen ja lainsäädännön hyväksymiseen. Tässä Suomen olisi kuitenkin pyrittävä voimakkaammin tuomaan esiin omia hyviä käytäntöjämme, eikä vastaanottaa kaikkia muutoksia mallioppilaan tavoin. 3.2 Muutokset muiden kirjanpitovelvollisten ja julkisyhteisöjen toiminnassa Arviomuistiossa tämän otsikon alla käsitellyt muutokset koskevat pääasiassa julkisyhteisöjä. Painotamme tässä lähinnä muita kuin julkisyhteisöjä ja listayhtiöitä koskevia muutoksia tilintarkastuksen näkökulmasta. 15

17 3.2.1 Yritysrakenteeseen ei odotettavissa merkittäviä muutoksia Suomessa Suomessa on n. 140 pörssissä noteerattua yhtiötä. Suuria yksityisiä yrityksiä meillä on yli 500 ja keskisuuria yhtiöitä n. 2400, pieniä yrityksiä on n Yritysrakenteissa ei varmaankaan tapahdu merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Poikkeuksena voivat olla pörssiyhtiöiden omistus ja sen mukanaan tuomat muutokset. Toisin kuin useimmissa muissa maissa osakeyhtiö on Suomessa kaikkein yleisimmin käytetty yritysmuoto myös pienissä yrityksissä ja tuskin muiden yhtiömuotojen käyttö merkittävästi lisääntyy lähi tulevaisuudessakaan, ellei verotuksella ole siihen ohjaavaa vaikutusta. Osakeyhtiön sallima rajattu vastuu edellyttää myös velvoitteita. Yksi velvoite on osoittaa, että tilinpäätös ja toiminta (hallinto) on luotettava ja antaa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastuspalkkio on edullinen kustannus yrittäjälle, pankille ja yhteiskunnalle siitä, että tilintarkastaja ottaa vastuun tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Etenkin pienemmät yritykset tarvitsevat ulkopuolista riippumatonta asiantuntijaa tuekseen, koska niissä harvoin on resursseja tai mahdollisuutta palkata erikoisasiantuntijoita yrityksen henkilökuntaan. Suomalaisten yleisin ja suurin henkilökohtainen omaisuus on sijoitettuna asuntoosakeyhtiöiden osakkeisiin. Näissä yhtiöissä on taloushallinnon hoito ja tilinpäätösten laatiminen varsin osaamattomissa käsissä. Harva hallituksen jäsen tai jopa isännöitsijä näissä yhtiöissä hallitsee talouden ja hallinnon sekä yhtiöoikeudellisen lainsäädännön kuvioita, mutta silti he joutuvat tekemään monimutkaisista asioista ja niiden edellyttämistä sopimuksista sekä merkittävistä summista päätöksiä (suuret remontit ja niiden rahoitus, tuet ja avustukset, urakkasopimusten seuranta, lainavastikelaskelmat jne.) Tilintarkastuspalvelua on tarjottava lähellä asiakasta eri puolilla Suomea Koska Suomessa toimii pk-yrityksiä eri puolilla Suomea, tärkeää on mahdollistaa näille yrityksille riippumattomien ammattimaisten varmennuspalveluiden saatavuus lähellä yrityksiä. Tällöin myös kustannustaso pysyy kohtuullisena Yritystoiminta muuttuu. Se kansainvälistyy ja sähköistyy, myös pk-yrityksissä Pk-yritysten toiminta ja sen myötä myös hallinto muuttuu, kun yritystoiminta kansainvälistyy ja sähköistyy. Ulkomaiset yhtiöt edellyttävät tytäryhtiöiltään ja alihankkijoiltaan sisäisiä raportointikäytäntöjään. Kielitaidon tarve lisääntyy. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan lisääntyvän ja vaativan sen edellyttämiä taitoja myös tilintarkastajalta. Myös ylikansallisten tulli- ja arvonlisäverokysymysten hoitamiseksi yrityksissä tarvitaan enemmän osaamista EU:n hallinnon yksinkertaistaminen muuttaa pk-yritysten tilinpäätös- ja kirjanpitokäytäntöjä EU:n komissiossa yksinkertaistamishanke (simplification) pyrkii yksinkertaistamaan pk-yritysten tilinpäätös- ja kirjanpitokäytäntöjä ja lainsäädäntöä. Parhaillaan meneil- 16

18 lään oleva komission konsultaatio kartoittaa muutosehdotuksia 4. ja 7. direktiiviin yksinkertaistamistarpeista, mukaan lukien lakisääteisen tilintarkastusvelvoitteen. Tilinpäätöstietojen luotettavuus on aina varmennettava. Vain poliittisten lupausten (näyttö 25 % kustannusten alentamista) täyttämiseksi ei ole viisasta siirtää varmennustehtävää johonkin toiseen muotoon, jotta näön vuoksi on saatu osoitettua säästöjä, vaikka todellisuudessa kustannukset joko kohoavat tai vähintään pysyvät samoina. 3.4 Itsesääntelyn painoarvon vähentyminen Kuten arviomuistiossakin pohditaan, tilintarkastusalan itsesääntely näyttää ainakin osittain olevan ohi. Samalla on todettava, että viime vuosina painotettu lainsäädännön liberalisointi on myös näyttänyt toimimattomuutensa talouskriisin seurauksina. Nyt ollaan siirtymässä jälleen tiukempaan valvontakulttuuriin, ainakin joiltain osin, kun yhteiskunta joutuu mittavilla toimenpiteillä ja panostuksilla puuttumaan talouden korjaamiseen. Tietyt pelisäännöt pitää olla ja ne sisältävät valvonnan, jonka avulla varmistetaan, että niitä noudatetaan. Tilinpäätöstietojen oikeellisuuden varmistaminen riippumattoman henkilön toimesta on yksi toimivaksi koettu toimenpide. 3.5 Tilintarkastuksen sisällön muuttuminen Arviomuistiossa esitetään tilintarkastuksen sisällön muuttumista erityisesti julkisten yhtiöiden kohdalla. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi (EU-hanke) myös pkyritysten tilintarkastus on joutunut tulilinjalle. Tilintarkastusta on väitetty kalliiksi taakaksi pk-yrityksille. Tämä on kansainvälinen väite ja sillä ei ole perusteita suomalaisessa pk-tilintarkastuksessa. Kuitenkin pk-yritysten tilintarkastuksista pyritään pääsemään eroon edellä mainitulla perusteettomalla perusteella. Sen tilalle ollaan laatimassa muita korvaavia varmennuskeinoja. Mutta vähennetäänkö niiden avulla kustannuksia oikeasti, vai onko se vain näennäistä? Missään ei myöskään ole laskettu, minkälaisia summia tilintarkastuksesta hyödytään ja miten paljon tilintarkastuksen avulla yritys voi säästää. Riskikartoitus on aina ollut ja on edelleen yksi tilintarkastuksen tärkeä työväline. Tilintarkastuksen väitetty hallinnollinen taakka on minimaalinen verrattuna esimerkiksi yrityksen toimimiseen työnantajana ja mm. erilaisten tilastojen valmistelijana verottajalle, vakuutusyhtiöön, tilastokeskukseen, ammattijärjestöille jne. Taloushallinnon hallinnollisen taakan keventämistä olisi haettava ennemminkin lisäämällä byrokratian tuottavuutta ja mm. eri toimijoiden tietojärjestelmien keskinäistä keskustelukykyä. Pitää myös muistaa tilintarkastuksen osittain vaihtoehtoinen kustannus eli verotarkastus, joka tulee pk-yrittäjälle rankempana, kun virheet on jo ehditty tehdä ja arvioverotus uhkaa yritystä. Tilintarkastuksella virheet olisi useimmiten ennalta voitu ehkäistä. 17

19 3.5.1 Oikean kuvan antaminen yrityksen taloudellisesta asemasta pitää edelleen olla ensisijainen tavoite Tilintarkastuksen ensisijaisena tavoitteena pitäisi edelleenkin olla oikeiden ja luotettavien tilinpäätöstietojen ja taloudellisen informaation varmentaminen. Tämä voidaan toteuttaa vain tarkastamalla yrityksen taloushallinto siten, että voidaan riittävällä varmuudella todeta, että yrityksen tuottamat tiedot antavat oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja että annetut tiedot kuvastavat tehtyjä päätöksiä Tilintarkastusstandardit määräävät, mutta ammatillinen harkinta ensisijainen Tilintarkastusstandardit ohjaavat lakisääteisesti tilintarkastusten tekemistä, sitten kun Euroopan unioni on ne hyväksynyt ja päättänyt niiden käyttöön ottamisen ajankohdasta. Muuttaako se tilintarkastuksen sisältöä? Se muuttaa kahdesta näkökulmasta: ensiksi suomalainen käytäntö, missä tilintarkastaja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä ja hallituksen esitystä voitonjaoksi poistuu, ja toiseksi tilintarkastus on vaarassa muuttua yli raskaaksi tarkistuslistojen prikkaamiseksi ja todistusaineiston keräämiseksi. Tästä seuraa, että kokonaisuuksien hallinta ja ammatillisen harkinnan merkitys heikentyy pk-tarkastuksissa, jos käytössä ovat kansainvälisten ketjujen ylimitoitetut ja erittäin suurille yhtiöille suunnitellut tarkastusohjelmat sekä raskaat dokumentointivaatimukset. Tämä puolestaan heikentää tilintarkastuksen merkitystä Amerikkalainen nykykäytäntö ei vain toimi ja kolmansien tahojen merkitys kasvaa entisestään Nyt ollaan kansainvälisesti muuttamassa amerikkalaiseen käytäntöön, missä vain numerot tarkastetaan puuttumatta tarkemmin yrityksen sopimuksiin ja päätöksiin. Se on jo pettänyt, kun parhaillaan seuraamme maailman talouden jyrkkää laskua. Tilinpäätösten oikeellisuuden ja tilinpäätöstietojen luotettavuuden tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Näiden tietoja merkitys on suuri myös muille tahoille kuin omistajille. Ns. kolmansien tahojen merkitys on vain kasvanut 2000-luvun talousskandaalien ja tuoreimman talouskriisin seurauksien ulotuttua koko yhteiskuntaan ja talouselämään kaikkialla maailmassa, ei siis vain osakkeenomistajiin Pienille yrityksille suunnitellaan uusia varmennustasoja Kansainvälisesti suunnitellaan kuumeisesti uusia varmennustasoja pk-yritysten tilinpäätöstietojen varmentamiseen sellaisissa maissa, missä tilintarkastusta ei aiemmin ole ollut tai missä se on poistettu, kuten Englannissa ja Tanskassa. Myös Ruotsissa kehitellään jonkinasteista maallikkotarkastukseen verrattavaa järjestelmää. (Ks yllä) Suunnitellut varmennukset antaisivat negatiivisen lausunnon, ja vastuu oikeista ja riittävistä tiedoista sekä siitä, että on toimittu kirjanpitolain mukaan, 18

20 olisi kokonaan hallituksen ja toimitusjohtajan. Mitä merkitystä on seuraavalla lausunnolla? Ote suunnitellusta yleisluontoisesta tarkastuksesta annettavasta lausunnosta: Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei tilinpäätös anna Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kun mitään ei ole asianmukaisesti tarkastettu, ei ole mitään lausuttavaa. Kun kaikki osapuolet tämän tietävät, ei lausunnolla ole arvonantoa ja tilintarkastajien auktoriteetti murentuu ISA-standardien sovellusohje ja oikeat työvälineet mahdollistavat pk-yritysten kustannustehokkaat tilintarkastukset IFAC on julkaissut ISA-standardien sovellusohjeen pk-yritysten tilintarkastuksiin. Sen mukaan pk-yritysten tilintarkastus voidaan tehdä standardien mukaan kustannustehokkaasti. Tällöin korostuu ammatillinen harkinta. Mielestämme tilintarkastuksen tavoitteen ei pitäisi muuttua, vaan sen pitäisi antaa kohtuullisen suuri varmuus kaikille osapuolille yrityksen taloudellisten tietojen oikeellisuudesta, myös pienemmissä yrityksissä. 5.1 Toimintaympäristön muuttuminen Mitä pidätte merkittävimpinä tilintarkastajien toimintaympäristöön vaikuttavina tekijöinä tulevaisuudessa yleisesti ja toisaalta sääntelyn kannalta? globalisaatio on tullut jäädäkseen ja sitä kautta tulee vaikutuksia, uutta lainsäädäntöä ja määräyksiä tulee, ja samanaikaisesti säännöstöjä yhdenmukaistetaan liikkumavaraa pitäisi jättää kansallisiin päätöksiin ja lainsäädäntöön, mikäli asialla ei ole kansallisten rajojen yli tapahtuvaa vaikutusta, kuten Suomessa sijaitsevan ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön sisäiset määräykset, alihankkijoilta edellytettävät raportointimääräykset jne. finanssikriisi tulee vaikuttamaan kaikilla tasoilla: valvontaan tulee lisämääräyksiä ja järjestelyjä esim. rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden osalta, kun pankkeja todennäköisesti otetaan valtion haltuun maailmalla tai valtion omistus voimistuu merkittävästi, mm. Englannissa on jopa väläytelty, että niiden tarkastus siirrettäisiin tilintarkastajilta Englannin pankissa kokopäiväisesti toimiville tarkastajille esim. pk-yrityksissä kannattavuuden kanssa tulee ongelmia. Tilintarkastajan rooli on tärkeä 19

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY LAUSUNTOPYYNTÖ 16.12.2008 Jakelussa mainituille PIENTEN YRITYSTEN KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 1 Tausta Suomessa on aika ajoin käyty keskustelua eräiden kirjanpitovelvollisten, kuten yhdistysten

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN

MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN Tarkastusvaliokunta 31.5.2017 BDO Oy / JHT, HT Minna Ainasvuori MITÄ ON TILINTARKASTUS? Tilintarkastus on riippumattoman asiantuntijan vuosittain

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM Tampere 21.5.2015 Virpi Ala-aho JHTT-yhdistyksen

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen maksukykyosio 30.1.2009 Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Tilintarkastaja maksukyvyn takuumiehenä? Tilintarkastajan mahdollisuudet ja työkalut

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos Tilintarkastajajärjestelmän uudistus 21.05.2015 Antti Riivari Hallitusneuvos Uudet tilintarkastuslait Eduskunta hyväksyi uudistuksen ennen vaaleja (HE 254/2014vp) lait vahvistamatta suunniteltu voimaantulo

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta Pvm 24.11.2010 Dnro 41/040/2010 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Asia: Lausuntopyyntö koskien lakiehdotusta Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski, 03.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston EUvaroja koskevat tarkastushavainnot

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista 15.12.2016 tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet Johdanto Uudistuneet tilintarkastuskertomukset Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari HE 237/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 :n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 25.2.2009

Työ- ja elinkeinoministeriö 25.2.2009 1 (13) 394/31/2008 Työ- ja elinkeinoministeriö 25.2.2009 Lausuntopyyntö 17.12.2008 4219/031/2008 LAUSUNTO TILINTARKASTUSJÄRJESTELMÄN ARVIOMUISTIOSTA Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Valtiontalouden

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen. Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja

Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen. Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja 31.01.2017 VTV tuottaa tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun Tarkastusviraston vaikuttavuus Ennaltaehkäiseminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 )

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) 1 (5 27.6.2014 Kaupunginkanslia Johanna Alatalo Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta LAUSUNTO KUNTALAKILUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Lappeenrannan

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot