Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa Vaikutusarvio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa Vaikutusarvio"

Transkriptio

1 Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa Vaikutusarvio Joensuu Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek hanke

2 SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus Yritysten taustatiedot Nolla tapaturmaa -toiminnan vaikutukset Yrityksen työturvallisuustoiminnan kehittyminen Vaikutukset liiketoimintaan Yritysten kokemukset asiakashyötyjen syntymisestä Nolla tapaturmaa -toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus Asiakastyytyväisyys Toimenpiteiden tarpeellisuus Kehitysideat Yhteenveto... 1

3 1 1 Asiakaskyselyn toteutus Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa -hanke toteutettiin Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry hallinnoi hanketta ja se on yksi osakokonaisuus Pienyritysten koulutustuki Protek -hankkeesta. Hankkeen ideana oli vahvistaa pohjoiskarjalaisten yritysten kilpailukykyä ja kohottaa yritysten tuottavuutta työtapaturmia ehkäisemällä. Lisäksi toiminnan tavoitteena oli nostaa Pohjois- Karjala Suomen turvallisimpien maakuntien joukkoon. Toiminnan keskeinen tavoite oli toteuttaa konkreettisia työturvallisuuden arkiasioihin keskittyviä yrityskohtaisia toimenpiteitä, jotka ovat yrityksen työturvallisuuden kehittymisen kannalta olennaisia. Tavoitteena oli työturvallisuuskehittämistoimenpiteiden suunnittelu, korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä niiden systemaattinen seuranta. Yrityskohtaisten toimenpiteiden lisäksi tarkoituksena oli kehittää työturvallisuusosaamista erilaisten hankkeen organisoimien osallistujille yhteisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden avulla. Nolla tapaturmaa -hankkeen asiakaskyselyn tavoitteena oli tunnistaa hankkeen vaikutuksia hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä sekä arvioida hankkeen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta yritysnäkökulmasta. Kysely toteutettiin ajalla sähköisesti Internet-kyselynä. Kyselylomakkeet muodostuivat taustatietokysymyksistä, valmiista arvoväittämistä sekä avoimista kysymyksistä. Kysely lähetettiin 7 yritykselle. Kyselyn vastausprosentti oli 57 ja vastaajia oli 5.

4 Maatalous, Metsätalous ja kalatalous Teollisuus Sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu palvelutoiminta 2 2 Yritysten taustatiedot Suurin osa vastanneista yrityksistä toimii teollisuudessa (42 %), rakentamiseen kuuluvilla toimialoilla (12 %) ja muuhun palvelutoimintaan kuuluvilla toimialoilla (12 %). Loput vastaajista olivat jakaantuneet laajalti eri toimialoille. 1 (Kuvio 1) Kuvio 1. Yrityksen toimiala % Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä oli Joensuusta (5 %). Toiseksi eniten vastaajia oli Outokummusta (1 %). Vähiten vastaajia oli Tohmajärveltä (2 %), Rääkkylästä (2 %) ja Juuasta (2 %). Kesälahdelta, Polvijärveltä, Nurmeksesta ja Valtimolta ei ollut yhtään vastaajaa. 2 (Kuvio 2) 1 Jäljempänä tarkastellaan teollisuudessa ja rakentamisen toimialoilla toimivia yrityksiä suhteessa muilla toimialoilla toimiviin yrityksiin. 2 Jäljempänä tarkastellaan Joensuussa sijaitsevia yrityksiä suhteessa muualla sijaitseviin yrityksiin.

5 Yritysten lkm 3 Kuvio 2. Yrityksen sijainti % Kesälahti Kitee Tohmajärvi 2 2 Rääkkylä Ilomantsi 4 Joensuu Kontiolahti Liperi 6 Outokumpu 1 Polvijärvi Juuka 2 Lieksa Nurmes Valtimo Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä yrityksessä, mukaan lukien yrittäjä, oli 15. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli alle 2 henkilöä työllistäviä. Näistä oli 1 19 henkilöä työllistäviä yrityksiä 1, alle 5 henkilöä työllistäviä yrityksiä 9 ja 5-9 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yli 5 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli vähiten, vain 2 yritystä. 3 (Kuvio 3) Kuvio 3. Henkilöiden lukumäärä yrityksissä Alle Yli 5 Henkilöstön lkm yrityksessä 3 Jäljempänä vertaillaan alle 1 hengen, 1 99 hengen ja 1 tai yli 1 hengen yritysten kokemuksia Nolla tapaturmaa -toiminnasta. Alle 1 henkeä työllistävien yritysten osuus vastaajista oli 34 %, 1 99 henkeä työllistävien 4 % ja 1 tai yli 1 henkeä työllistävien 26 %.

6 4 Vastaajista puolella yrityksen liikevaihto oli vuonna 29 yli 1 euroa. 16 prosentilla kaikista vastaajista liikevaihto sijoittui luokkaan 55 1 euroa. Kaikista vastaajista 4 prosentilla liikevaihto oli vuonna euroa. 4 (Kuvio 4) Kuvio 4. Yritysten liikevaihto vuonna % Yli 1 Vastaajista 63 prosenttia oli käyttänyt Pohjois-Karjalan Yrittäjät Ry:n palveluja ennen Nolla tapaturmaa -hankkeeseen osallistumista. 37 prosenttia vastaajista käytti Pohjois-Karjalan Yrittäjät Ry:n palveluja ensimmäistä kertaa Nolla tapaturmaa -hankkeen myötä. Kaikista vastaajista 7 prosenttia oli Pohjois-Karjalan Yrittäjät Ry:n jäseniä. 3 Nolla tapaturmaa -toiminnan vaikutukset Asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää Nolla tapaturmaa -toiminnan yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. Toiminnan tavoitteiden mukaiset vaikutukset voidaan jakaa yritysten työturvallisuustoiminnan kehittymiseen ja yrityksen liiketoimintaan/tuottavuuteen kohdistuviin 4 Jäljempänä vertaillaan alle 45 euroa, 45-1 M euroa ja yli 1 M euroa vaihtaneiden yritysten kokemuksia Nolla tapaturmaa -toiminnasta. Alle 45 euroa vaihtaneiden yritysten osuus vastaajista oli 2 %, 45-1M euroa vaihtaneiden 22 % ja yli 1 M euroa vaihtaneiden 5 %.

7 5 vaikutuksiin. Vaikutusten lisäksi tarkastellaan vaikutusten ajankohtaa suhteessa hankkeessa toteutettuihin toimenpiteisiin. 3.1 Yrityksen työturvallisuustoiminnan kehittyminen Yrityksille esitettiin työturvallisuustoimenpiteiden tarpeiden tunnistamista, työturvallisuussuunnitelmien ylläpitoa, työturvallisuustoimenpiteiden toteuttamista ja työturvallisuuden kehittymisen seurantaa sekä työturvallisuuskäytäntöjen oppimista koskevia väittämiä. Nolla tapaturmaa -toiminnalla on ollut suurin vaikutus työhön liittyvien vaarojen ja riskien tunnistamiseen sekä työturvallisuussuunnitelman päivittämiseen. Kaikista vastaajista 72 prosenttia katsoi, että osallistumisesta Nolla tapaturmaa -hankkeeseen oli melko paljon tai erittäin paljon hyötyä työhön liittyvien vaarojen ja riskien tunnistamisessa sekä työturvallisuussuunnitelman päivittämisessä. Nolla tapaturmaa -toiminta on myös auttanut parantamaan työturvallisuuden toimintasuunnitelmia sekä työturvallisuuden kehittämisen systemaattista seuraamista. Kaikista vastaajista 7 prosenttia koki hankkeesta olleen melko paljon tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuuden toimintasuunnitelman parantamisessa. Kaikista vastaajista 69 prosenttia katsoi, että toiminnasta on ollut melko tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuuden kehittämisen systemaattiseen seuraamiseen. Nolla tapaturmaa -toiminnalla on ollut vaikutusta myös työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaikista vastaajista 6 prosenttia oli sitä mieltä, että hankkeesta on ollut melko tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vähiten Nolla tapaturmaa -toiminta on vaikuttanut työturvallisuuskäytäntöjen oppimiseen verkostojen kautta. Vastaajista vain 44 prosenttia katsoi toiminnasta olleen melko tai erittäin paljon hyötyä hyvien työturvallisuuskäytäntöjen oppimiseen muilta Nolla tapaturmaa -verkoston jäseniltä. Tulokset kaikkien vastaajien osalta on koottu taulukkoon 1.

8 6 Taulukko 1. Nolla tapaturmaa -toiminnan vaikutukset yritysten työturvallisuuden kehittymiseen, % vastaajista. Ei hyötyä Vähän tai jonkin verran hyötyä Melko paljon tai erittäin paljon hyötyä Työhön liittyvien vaarojen ja riskien tunnistaminen 2 72 Työturvallisuuden toimintasuunnitelman parantaminen 22 7 Työturvallisuussuunnitelman päivittäminen 2 72 Työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen Työturvallisuuden kehittämisen systemaattinen seuraaminen Hyvien työturvallisuuskäytäntöjen oppiminen muilta Nolla tapaturmaa - verkoston jäseniltä Henkilöstömäärältään pienet alle 1 henkilöä työllistävät yritykset ovat kokeneet Nolla tapaturmaa - toiminnasta saadun hyödyn työturvallisuuden kehittämiseen pääosin suuremmaksi verrattuna muihin yrityksiin. Erityisesti työhön liittyvien vaarojen ja riskien tunnistamisessa, työturvallisuussuunnitelman päivittämisessä ja työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisessa toiminnasta on ollut suurempi hyöty pienille yrityksille suhteessa suuriin yrityksiin. Pienyrityksistä 95 prosenttia koki hankkeesta olleen melko paljon tai erittäin paljon hyötyä työhön liittyvien vaarojen ja riskien tunnistamisessa. Suurimmista yrityksistä tätä mieltä oli vain 3 prosenttia (ero 57 pros. yks.). Pienyrityksistä prosenttia katsoi Nolla tapaturmaa -toiminnan hyödyttäneen paljon työturvallisuussuunnitelman päivittämistä, kun suurimmista yrityksistä näin koki 49 prosenttia vastaajista (ero 39 pros. yks.). Pienyrityksistä 77 prosenttia koki hankkeeseen osallistumisesta olleen melko paljon tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamisessa. Suurimmista yrityksistä vähemmän, 46 prosenttia, koki näin (ero 31 pros. yks.). (Kuvio 5) Meillä nämä asiat suht. kunnossa jo ennen hanketta. Tosin olemme iso organisaatio, jossa monet asiat jo pakollisia. Jollekin parin miehen pienyritykselle hankkeeseen osallistuminen on varmasti ollut hyödyllistä. Meidän kokoiselle yritykselle työturvallisuusasiat ovat olleet tuttuja jo pitempään.

9 7 Lisäyksenä, että olemme ns. suuryritys jolla konsernikäytäntöinä/ tukena käytännössä kaikki projektin tukemat asiat muutenkin käytössä. Siksi suoranainen projektin hyöty hyvin vähäinen. Osaltaan emme itsekään ole olleet aktiivisia / pyytäneet projektihenkilöstöä tekemään hommia meille. Kuvio 5. Yrityksen henkilöstön määrä ja työturvallisuustoiminnan kehittyminen % Alle tai yli 1 Alle tai yli Alle tai yli 1 Työhön liittyvien vaarojen ja riskien tunnistaminen Työturvallisuussuunnitelman päivittäminen Työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen Ei hyötyä Vähän tai jonkin verran hyötyä Melko paljon tai erittäin paljon hyötyä Pienyritykset ovat saaneet hankkeeseen osallistumisestaan vähiten hyötyä hyvien työturvallisuuskäytäntöjen oppimiseen muilta Nolla tapaturmaa -verkoston jäseniltä henkilöä työllistävät yritykset ovat puolestaan saaneet eniten hyötyä hyvien työturvallisuuskäytäntöjen oppimiseen muilta jäseniltä. Myös verkostoituminen itsessään on koettu hyödylliseksi. Asiat on olleet todella hyvällä mallilla jo ennen liittymistä. Liittyminen on tuonut verkostoja ja hyvää kokemusten vaihtoa. Koulutukset ovat olleet hyödyllisiä. Työturvallisuus on yksi yrityksen perustavoitteista. Siksi varsinaisesti -tapaturmaa foorumin vaikutus yrityksen työturvallisuuteen on ollut vähäinen. Tärkein anti omalle yritykselle on verkostoitumisen rakentaminen Pohjois-Karjalassa toimivien yritysten välille.

10 Yrityksen liikevaihdon mukaan tarkasteltuna Nolla tapaturmaa -toiminnan hyödyt työturvallisuuden kehittämiseen on koettu suurimmaksi yrityksissä, joiden liikevaihto on ollut 45 1 M. Nämä yritykset ovat saaneet muita yrityksiä enemmän hyötyä hankkeeseen osallistumisestaan erityisesti työturvallisuuden toimintasuunnitelman parantamiseen ja hyvien työturvallisuuskäytäntöjen oppimiseen muilta verkoston jäseniltä. 45 1M vaihtaneista yrityksistä 91 prosenttia koki hankkeesta olleen melko paljon tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuuden toimintasuunnitelman parantamiseen, kun pienemmistä, alle 45 euroa vaihtaneista yrityksistä 65 ja suurimmista yli 1 M euroa vaihtaneista yrityksistä 64 prosenttia olivat tätä mieltä (ero 27 pros. yks.). Hankkeen vaikutuksissa yrityksen työturvallisuustoiminnan kehittymiseen oli myös alueellisia eroja. Joensuun alueen ulkopuolella sijaitsevat yritykset kokivat hankkeen hyödyt suuremmaksi verrattuna Joensuussa sijaitseviin yrityksiin. Joensuun ulkopuolella sijaitsevat yritykset ovat hyötyneet hankkeesta muita enemmän erityisesti työturvallisuussuunnitelman päivittämisessä ja työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisessa. Joensuussa sijaitsevista yrityksistä 56 prosenttia koki hankkeen palvelleen melko tai erittäin paljon työturvallisuussuunnitelman päivittämistä, kun muualla sijaitsevista yrityksistä prosenttia oli tätä mieltä (ero 32 pros. yks.). prosenttia Joensuun ulkopuolella sijaitsevista yrityksistä on saanut hankkeesta apua työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen, kun Joensuussa sijaitsevista yrityksistä näin koki 56 prosenttia (ero 24 pros. yks.). 3.2 Vaikutukset liiketoimintaan Nolla tapaturmaa -hankkeeseen osallistuneille yrityksille esitettiin erilaisia väittämiä hankkeen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan. Suurin osa vastaajista, 72 prosenttia, katsoi tietoisuuden yrityksen velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen parantuneen hankkeen myötä. Nolla tapaturmaa -toiminnan toiseksi suurimpana vaikutuksena nähtiin se, että toiminta on parantanut tietoisuutta vastuuhenkilöiden henkilökohtaisista velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen. Tätä mieltä oli 66 prosenttia vastaajista. Kaikista vastaajista 43 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että työtapaturmien määrä on pienentynyt hankkeeseen liittymisen jälkeen. Noin kolmannes vastaajista katsoi, että myös sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt hankkeeseen liittymisen jälkeen. Nolla tapaturmaa -toiminnan vaikutukset yrityksen liiketoimintaan on koottu taulukkoon 2.

11 9 Taulukko 2. Nolla tapaturmaa -toiminnan vaikutukset yritysten liiketoimintaan, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Siltä väliltä Työtapaturmien määrä on pienentynyt hankkeeseen liittymisen jälkeen Sairaspoissaolojen määrä on vähentynyt hankkeeseen liittymisen jälkeen Tietoisuus yrityksen velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen on parantunut Tietoisuus vastuuhenkilöiden henkilökohtaisista velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen on parantunut Hankkeen vaikutukset liiketoimintaan on koettu erilaisiksi yrityksen henkilöstömäärästä riippuen. Nolla tapaturmaa -hanke on vaikuttanut enemmän henkilöstömäärältään pienien, alle 1 henkeä työllistävien yritysten liiketoimintaan. Pienyritykset ovat kokeneet muita yrityksiä enemmän, että tietoisuus yrityksen velvollisuuksista ja vastuista sekä tietoisuus vastuuhenkilöiden henkilökohtaisista velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen on parantunut. Pienyrityksistä 94 prosenttia koki tietoisuuden yrityksen velvollisuuksista ja vastuista parantuneen. Sen sijaan 1 99 henkilöä työllistävistä yrityksistä 75 prosenttia (ero 19 pros. yks.) ja suurimmista 1 tai yli 1 henkeä työllistävistä yrityksistä vain 39 prosenttia (ero 55 pros. yks.) olivat tätä mieltä. 3 prosenttia pienyrityksistä katsoi tietoisuuden vastuuhenkilöiden henkilökohtaisista vastuista ja velvollisuuksista työturvallisuusasioihin liittyen parantuneen, kun 1 99 henkilöä työllistävistä yrityksistä 7 prosenttia (ero 13 pros. yks.) ja suurimmista yrityksistä vain 3 prosenttia (ero 45 pros. yks.) kokivat näin. Lisäksi pienyrityksistä 59 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että työtapaturmien määrä on pienentynyt hankkeeseen liittymisen jälkeen. Suurimmista yrityksistä 46 prosenttia (ero 13 pros. yks.) ja keskikokoisista yrityksistä ainoastaan 27 prosenttia (ero 32 pros. yks.) katsoi työtapaturmien määrän vähentyneen. (Kuvio 6) Työturvallisuuskoulutuksiin ja tarvittavien työturvallisuuskorttien hankintaan on hankkeesta ollut paljon apua. Korttien hankinnasta on ollut paljon hyötyä, koska lähes kaikilla työmailla näitä kortteja kysellään. Meillä työtapaturmien ja sairaspoissaolojen määrä oli jo lähtötilanteessa niin pieni, ettei hankkeella niitä pystytty alentamaan - tämä ei siis ollut hankkeen vika, ettei ne alentuneet.

12 1 Kuvio 6. Yrityksen henkilöstön määrä ja vaikutukset liiketoimintaan % Alle tai yli 1 Alle tai yli 1 6 Alle tai yli 1 Tietoisuus yrityksen velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen on parantunut Tietoisuus vastuuhenkilöiden henkilökohtaisista velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen on parantunut Työtapaturmien määrä on pienentynyt hankkeeseen liittymisen jälkeen Täysin tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Myös yrityksen liikevaihdolla oli merkitystä siihen, miten hanke on vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan. Yli 1 M euron liikevaihdon tehneet yritykset kokivat hankkeen vaikutukset työtapaturmien ja sairaspoissaolojen määrään suuremmaksi verrattuna muihin yrityksiin. Yli 1 M liikevaihdon tehneistä yrityksistä puolet katsoi työtapaturmien määrän vähentyneen hankkeeseen liittymisen jälkeen, kun 45 1 M euron liikevaihdon tehneistä yrityksistä vain 27 prosenttia oli tätä mieltä (ero 23 pros. yks.). Yli 1 M euron liikevaihdon tehneistä yrityksistä 4 prosenttia katsoi myös sairaspoissaolojen vähentyneen hankkeeseen liittymisen jälkeen M euron liikevaihdon tehneistä yrityksistä puolestaan vain 1 prosenttia katsoi sairaspoissaolojen vähentyneen (ero 22 pros. yks.). Nolla tapaturmaa -hankkeen vaikutuksissa yrityksen liiketoimintaan oli myös pieniä alueellisia ja toimialojen välisiä eroja. Muilla toimialoilla kuin teollisuuden ja rakentamisen aloilla toimivilla

13 11 yrityksillä tietoisuus yrityksen ja vastuuhenkilöiden velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen on parantunut enemmän hankkeen myötä. Yrityksen sijainnin mukaan tarkasteltuna hanke on parantanut tietoisuutta yrityksen ja vastuuhenkilöiden velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen enemmän Joensuun alueen ulkopuolella sijaitsevissa yrityksissä. 3.3 Yritysten kokemukset asiakashyötyjen syntymisestä Nolla tapaturmaa -toiminnan myönteiset vaikutukset yritystoimintaan ilmenevät pääosin pitkällä 2 vuoden tähtäimellä. Kaikista vastaajista 2 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että asiantuntijavaihto tulee vaikuttamaan yritystoimintaan myönteisesti pitkällä tähtäimellä. 5 Enemmistö vastaajista, 62 prosenttia, on kuitenkin saanut Nolla tapaturmaa -toiminnasta myös välitöntä hyötyä, kun toiminta on vaikuttanut yritystoimintaan heti myönteisesti. Tulokset kaikkien vastaajien osalta on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Asiakashyötyjen syntyminen, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Osallistuminen on vaikuttanut yritystoimintaan heti myönteisesti Osallistuminen tulee vaikuttamaan yritystoimintaan myönteisesti pitkällä tähtäimellä (2 vuotta) 1 2 Nolla tapaturmaa -hankkeeseen osallistuneet alle 1 henkilöä työllistävät pienyritykset ja 1 99 henkilöä työllistävät yritykset ovat kokeneet hankkeen myönteiset vaikutukset yritystoimintaan suurempana kuin suurimmat, 1 tai yli 1 henkilöä työllistävät yritykset. Pienyrityksistä 71 prosenttia ja 1 99 henkilöä työllistävistä 7 prosenttia oli samaa mieltä Nolla tapaturmaa - toiminnan välittömästä myönteisestä vaikutuksesta yritystoimintaan, kun suurimmista yrityksistä tätä mieltä oli 39 prosenttia (ero 32 pros. yks.). Pienyrityksistä 9 prosenttia ja 1 99 henkilöä työllistävistä 9 prosenttia koki, että hankkeella on myönteinen pitkän tähtäimen vaikutus yritystoimintaan. Suurimmista yrityksistä näin koki 61 prosenttia (ero 29 pros. yks.). 5 Vastaajan kommentti: Hyvin vaikeaa vastata tähän kyselyyn kun olemme olleet mukana vasta pari kuukautta. Tämän vuoksi meidän saamat hyödyt ovat tähän asti hyvin vähäiset ja tämä alentaa arvosanoja selvästi. Olen kuitenkin sitä mieltä että hyötyjä saa merkittävästikin pitemmällä aikavälillä ja kannatan 1 %:sti hankkeen jatkoa.

14 12 Myös yrityksen sijainnilla oli merkitystä välittömien vaikutusten kokemisessa. Joensuun alueella sijaitsevista yrityksistä 52 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä hankkeen välittömästä myönteisestä vaikutuksesta yritystoimintaan, kun muualla sijaitsevista yrityksistä hieman enemmän, 72 prosenttia, oli tätä mieltä (ero 2 pros. yks.). Yrityksen toimialalla oli puolestaan merkitystä pitkäaikaisten vaikutusten kokemiseen. Teollisuudessa ja rakentamisen aloilla toimivista yrityksistä 74 prosenttia koki hankkeen vaikuttavan yritystoimintaan myönteisesti pitkällä tähtäimellä, kun muilla toimialoilla toimivista yrityksistä hieman enemmän, 91 prosenttia, oli tätä mieltä (ero 17 pros. yks.). 4 Nolla tapaturmaa -toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus Asiakaskyselyn yhtenä tavoitteena oli selvittää Nolla tapaturmaa -toiminnan tarkoituksenmukaisuus toimintaan osallistuneiden yritysten näkökulmasta. Toiminnan tarkoituksenmukaisuutta mitattiin osallistuneiden yritysten asiakastyytyväisyyden ja toimenpiteiden tarpeellisuuden kautta. 4.1 Asiakastyytyväisyys Osallistujia pyydettiin arvioimaan hankkeen asiakaslähtöisyyttä, hyödyllisyyttä ja heidän tyytyväisyyttään hankkeen toimintaan sekä toimenpiteiden tarpeellisuutta. Samalla yrityksiä pyydettiin arvioimaan hankkeen toiminnan tehokkuutta. Kaiken kaikkiaan vastaajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Nolla tapaturmaa -hankkeen toimintaan ja pitäneet toimintaa tarkoituksenmukaisena. Kaikista vastaajista 92 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toiminta on hyödyllistä Pohjois-Karjalan elinkeinoelämälle. 9 prosenttia kaikista vastaajista oli tyytyväinen hankkeen toimintaan ja jopa 94 prosenttia vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toiminta on asiakaslähtöistä. Kaikista vastaajista 7 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toiminta on tehokasta. Tulokset kaikkien vastaajien osalta on koottu taulukkoon 4. Nolla tapaturmaa -toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja osallistujien asiakastyytyväisyydestä kertoo myös se, että kaikista vastaajista 5 prosenttia olisi halukas jatkamaan Nolla tapaturmaa -hankkeessa, mikäli sen toteutusta jatketaan 6. 6 Suuret yritykset olisivat myös valmiita jatkamaan Nolla tapaturmaa -ohjelman mukaisia toimenpiteitä itsenäisesti, mikäli hankkeen toteutusta ei jatketa. Pienyrityksistä tätä mieltä oli 75 prosenttia.

15 13 Nolla tapaturmaa -hanke on toteutettu ammattitaidolla ja tehokkaasti. Toivottavasti tulee jatkoa. Kaikki eivät varmasti ehtineet vielä ensimmäiseen aaltoon mukaan. Taulukko 4. Nolla tapaturmaa -toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Siltä väliltä Hankkeen toiminta on asiakaslähtöistä Hankkeen toiminta on hyödyllistä Pohjois-Karjalan elinkeinoelämälle Hankkeen toiminta on tehokasta osallistuvan yrityksen näkökulmasta Olen tyytyväinen hankkeen toimintaan Erityisesti alle 1 henkilöä työllistävät pienyritykset olivat tyytyväisiä hankkeen toimintaan. Heistä 1 prosenttia oli tätä mieltä, kun suurimmista yrityksistä 77 prosenttia oli tyytyväinen hankkeen toimintaan (ero 23 pros. yks.). Pienyrityksistä 1 prosenttia piti myös hankkeen toimintaa asiakaslähtöisenä. Yritykset, jotka työllistävät 1 99 henkilöä, kokivat hankkeen toiminnan tehokkaimmaksi. Näistä yrityksistä 5 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toiminta on tehokasta yrityksen näkökulmasta. Suurimmista yrityksistä näin koki 61 prosenttia (ero 24 pros. yks.) ja pienyrityksistä 73 prosenttia (ero 12 pros. yks.). Nolla tapaturmaa -hankkeen osallistujien asiakastyytyväisyydessä oli myös pieniä alueellisia ja toimialojen välisiä eroja. Muilla toimialoilla kuin teollisuuden ja rakentamisen aloilla toimivista yrityksistä 1 prosenttia on pitänyt hankkeen toimintaa hyödyllisenä Pohjois-Karjalan elinkeinoelämälle. Teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla toimivista yrityksistä 5 prosenttia oli tätä mieltä (ero 15 pros. yks.). Muilla kuin teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla toimineet yritykset ovat olleet myös hieman tyytyväisempiä hankkeen toimintaan ja pitäneet toimintaa hieman asiakaslähtöisempänä. Hankkeen toiminta on koettu tehokkaammaksi Joensuun ulkopuolella sijaitsevissa yrityksissä. Näistä yrityksistä prosenttia koki toiminnan tehokkaaksi, kun Joensuussa sijaitsevista yrityksistä tätä mieltä oli 6 prosenttia (ero 2 pros. yks.). Joensuun ulkopuolella sijaitsevat yritykset olivat myös hieman tyytyväisempiä hankkeen toimintaan. 4.2 Toimenpiteiden tarpeellisuus Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden hyödyllisyyttä yritysten työturvallisuuden parantamisen kannalta. Kaikista tarpeellisimpana toimenpiteenä yritykset ovat

16 14 pitäneet työturvallisuustyöhön saatavaa hankkeen asiantuntijapanosta. Kaikista vastaajista 72 prosenttia katsoi, että asiantuntijapanoksesta on melko tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuuden kehittämisessä. Toiseksi hyödyllisimpänä yritykset ovat nähneet yrityskohtaisen työn vaarojen ja riskien kartoituksen sekä työturvallisuuden toimintasuunnitelman tekemisen. Vastaajista 6 prosenttia katsoi työn vaarojen ja riskien kartoituksen ja 66 prosenttia toimintasuunnitelman tekemisen hyödylliseksi työturvallisuuden parantamisessa. Myös työturvallisuussuunnitelman luominen ja päivittäminen, hankkeen organisoimat maksulliset työturvallisuuskoulutukset ja taloudellinen tuki työturvallisuutta edistävien koulutusten hankintaan on koettu tarpeellisiksi. Kaikista vastaajista 6 prosenttia katsoi työturvallisuussuunnitelman luomisen ja päivittämisen tuovan melko tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuuden parantamiseen. 5 prosenttia koki maksulliset työturvallisuuskoulutukset ja 55 prosenttia taloudellisen tuen työturvallisuutta edistävien koulutusten hankintaan melko tai erittäin hyödyllisiksi toimenpiteiksi työturvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen organisoimat työturvallisuuskampanjat, seminaaripäivät, yritysvierailut ja Nolla tapaturmaa -foorumin tapaamiset on koettu hieman vähemmän hyödyllisiksi työturvallisuuden edistämisessä verrattuna muihin toteutettuihin toimenpiteisiin. Vastaajista 52 prosenttia katsoi työturvallisuuskampanjat melko tai erittäin hyödyllisiksi toimenpiteiksi. Hieman vähemmän, 49 prosenttia oli tätä mieltä hankkeen organisoimista seminaaripäivistä. Noin puolet vastaajista katsoi, että hankkeen organisoimista yritysvierailuista ja Nolla tapaturmaa -foorumin tapaamisista on vain vähän tai jonkin verran hyötyä työturvallisuuden parantamiseen yrityksissä. 42 prosenttia vastaajista kuitenkin piti näitä toimenpiteitä myös melko tai erittäin hyödyllisinä. Tulokset kaikkien vastaajien osalta on koottu taulukkoon 5.

17 15 Taulukko 5. Nolla tapaturmaa -hankkeen toimenpiteiden tarpeellisuus, % vastaajista. Ei hyötyä Vähän tai jonkin verran hyötyä Melko paljon tai erittäin paljon hyötyä Yrityskohtainen työn vaarojen ja riskien kartoitus Työturvallisuuden toimintasuunnitelman tekeminen Lakisääteisen työturvallisuussuunnitelman luominen/päivittäminen Työturvallisuustyöhön saatava hankkeen asiantuntijapanos Yrityksen saama taloudellinen tuki työturvallisuutta edistävien koulutusten hankintaan Hankkeen organisoimat maksulliset työturvallisuuskoulutukset Nolla tapaturmaa -foorumin tapaamiset 5 42 Hankkeen organisoimat seminaaripäivät Hankkeen organisoimat yritysvierailut Hankkeen organisoimat työturvallisuuskampanjat Erityisesti pienyrityksissä yrityskohtainen työn vaarojen ja riskien kartoitus, työturvallisuuden toimenpidesuunnitelman tekeminen ja lakisääteisen työturvallisuussuunnitelman luominen/päivittäminen on koettu tarpeelliseksi. Myös työturvallisuustyöhön saatava hankkeen asiantuntijapanos on koettu tärkeämmäksi työturvallisuutta parantavaksi toimenpiteeksi pienyrityksissä. Pienyrityksistä 3 prosenttia koki yrityskohtaisesta työn vaarojen ja riskien kartoituksesta olevan melko paljon tai erittäin paljon hyötyä, kun suurimmista yrityksistä tätä mieltä oli 31 prosenttia (ero 52 pros. yks.). Hieman vähemmän, 1 prosenttia pienyrityksistä katsoi työturvallisuuden toimenpidesuunnitelman tekemisen ja 76 prosenttia yrityksistä työturvallisuussuunnitelman luomisen ja päivittämisen melko tai erittäin hyödylliseksi toimenpiteeksi. Suurimmista yrityksistä 39 prosenttia katsoi toimenpidesuunnitelman tekemisestä (ero 42 pros. yks.) ja 31 prosenttia työturvallisuussuunnitelman luomisesta ja päivittämisestä (ero 45 pros. yks.) olevan melko tai erittäin paljon hyötyä. Pienyrityksistä 2 prosenttia koki työturvallisuustyöhön saatavasta asiantuntijapanoksesta olevan melko tai erittäin paljon hyötyä, kun suurimmista yrityksistä tätä mieltä oli 54 prosenttia (ero 2 pros. yks.). (Kuvio 7)

18 16 Kuvio 7. Yrityksen henkilöstön määrä ja toimenpiteiden tarpeellisuus % Alle tai yli Alle tai yli Alle tai yli Alle tai yli 1 Yrityskohtainen työn vaarojen ja riskien kartoitus Työturvallisuuden Lakisääteisen toimenpidesuunnitelman työturvallisuussuunnitelman tekeminen luominen/päivittäminen Työturvallisuustyöhön saatava hankkeen asiantuntijapanos Ei hyötyä Vähän tai jonkin verran hyötyä Melko paljon tai erittäin paljon hyötyä Yritysten kokemukset eri toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta vaihtelivat myös yrityksen liikevaihdosta riippuen. Yritykset, joiden liikevaihto oli 45 1 M euroa, pitivät työturvallisuustyöhön saatavaa hankkeen asiantuntijapanosta ja Nolla tapaturmaa -foorumin tapaamisia tarpeellisempana kuin muut yritykset M euroa vaihtaneista yrityksistä 2 prosenttia piti asiantuntijapanosta melko tai erittäin paljon hyötyä tuovana, kun yli 1 M euroa vaihtavista yrityksistä tätä mieltä oli 64 prosenttia (ero 1 pros. yks.). 55 prosenttia 45 1 M euroa vaihtavista yrityksistä katsoi Nolla tapaturmaa -foorumin tapaamisten tuovan melko tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuuden parantamiseen. Alle 45 euroa vaihtaneista yrityksistä tätä mieltä oli 2 prosenttia (ero 27 pros. yks.). Alle 45 euroa vaihtaneista yrityksistä eniten, 65 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, että yrityksen saamasta taloudellisesta tuesta työturvallisuutta edistävien koulutusten hankintaan on melko tai erittäin paljon hyötyä työturvallisuuden parantamisessa. Yli 1 M euroa vaihtaneista yrityksistä 46 prosenttia koki näin (ero 19 pros. yks.). Yrityksen toimialalla ja sijainnilla oli myös vaikutusta siihen, miten tarkoituksenmukaisena hankkeessa toteutetut toimenpiteet nähtiin yrityksen työturvallisuuden parantamisessa. Muilla toimialoilla kuin teollisuudessa ja rakentamisessa toimivat yritykset ovat kokeneet hankkeessa toteutetut toimenpiteet tarpeellisemmaksi kuin muut yritykset. Erityisesti työturvallisuuden

19 17 toimenpidesuunnitelman tekeminen, työturvallisuustyöhön saatava hankkeen asiantuntijapanos ja yrityksen saama taloudellinen tuki työturvallisuutta edistävien koulutusten hankintaan koettiin tarpeellisemmaksi muilla toimialoilla kuin teollisuudessa ja rakentamisessa toimivissa yrityksissä. Joensuun ulkopuolella sijaitsevat yritykset puolestaan kokivat yrityskohtaisen työn vaarojen ja riskien kartoituksen, työturvallisuuden toimenpidesuunnitelman tekemisen ja työturvallisuustyöhön saatavan hankkeen asiantuntijapanoksen hyödyllisemmiksi toimenpiteiksi kuin Joensuussa sijaitsevat yritykset. Joensuulaiset yritykset puolestaan kokivat Nolla tapaturmaa -foorumin tapaamiset hyödyllisemmäksi kuin muualla sijaitsevat yritykset. Myös hankkeen järjestämät seminaaripäivät, yritysvierailut ja työturvallisuuskampanjat koettiin hyödyllisemmäksi Joensuussa sijaitsevissa yrityksissä. Erilaisten koulutusten ja seminaarien järjestämisestä täällä Joensuun seudulla on ollut suurin hyöty meille. Valitettavasti yritysvierailut yms. ovat olleet meiltä sen verran kaukana (Outokumpu), että en ole pystynyt olemaan mukana. Omasta aktiivisuudesta johtuen, hyöty jäänyt vähäiseksi. 4.3 Kehitysideat Yrityksiltä kysyttiin, kuinka Nolla tapaturmaa -toimintamallia voisi kehittää. Vastaajien mukaan Nolla tapaturmaa -toimintaa voisi kehittää kohdistamalla toimintaa entistä enemmän pieniin yrityksiin ja osaamisen parantumiseen niissä. Lisäksi toimintaa voisi vastaajien mukaan kehittää muodostamalla Nolla tapaturmaa -ryhmiä pienemmille paikkakunnille tukemaan paikkakuntien työturvallisuustoimintaa. Myös työturvallisuutta edistävien tehtävien selkeä jaksottaminen ja niiden toteutumisen varmistaminen sekä räätälöityjen työturvallisuuskoulutusten vieminen yrityksiin tulivat esille kehitysehdotuksina. Ei annetta projektin sammua! Erityisesti pienien yritysten mukaan saaminen ja sen myötä osaamisen parantaminen. Muistettakoon NTF -P-K- projektin lähtötavoite: Olla työturvallisuuden edelläkävijä Suomessa!

20 1 Pienemmille paikkakunnille oma ryhmä, mikä tukisi paikkakunnan Nolla tapaturmaa kehittämistä. Ryhmässä eri kokoisia ja eri alojen toimijoita. Seminaarit olisi yhteisiä koko P-K:lle. Annetaan yksi tehtävä per kuukausi, joka on laitettava yrityksessä kuntoon. Ja sitten kontrollikysely ja taas uusi tehtävä. Yrityksille suunnattuja turvallisuuskoulutuksia viedään yrityksiin. Esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutukset ja tulityökorttikoulutukset voidaan suunnata kullekin yritykselle huomioiden yrityksen erityistarpeet. Vaatii noin 4 tuntia valmistelua kohteessa, jolloin me saamme yritykselle suunnatun ja henkilökunnan mielenkiinnon herättävän tapahtuman. 5 Yhteenveto Nolla tapaturmaa -toiminnan vaikutukset voidaan jakaa yrityksen työturvallisuustoiminnan kehittymiseen ja yrityksen liiketoimintaan kohdistuviin vaikutuksiin. Työturvallisuustoiminnan kehittämisessä Nolla tapaturmaa -toiminnalla on ollut suurin vaikutus työhön liittyvien vaarojen ja riskien tunnistamiseen sekä työturvallisuussuunnitelman päivittämiseen. Nolla tapaturmaa -toiminta on myös auttanut parantamaan työturvallisuuden toimintasuunnitelmia sekä työturvallisuuden kehittämisen systemaattista seuraamista. Osallistujien liiketoiminnan kannalta hankkeen toiminnalla on ollut suurin vaikutus siihen, että tietoisuus yrityksen velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen on parantunut toiminnan myötä. Nolla tapaturmaa -toiminnan toiseksi suurimpana liiketoimintaan kohdistuvana vaikutuksena nähtiin se, että toiminta on parantanut tietoisuutta vastuuhenkilöiden henkilökohtaisista velvollisuuksista ja vastuista työturvallisuusasioihin liittyen. Hanke on puolestaan vaikuttanut vähiten työtapaturmien ja sairaspoissaolojen määrään vähentymiseen. Kaiken kaikkiaan hankkeen vaikutukset ovat olleet suurimmillaan pienien alle 1 henkilöä työllistävien yritysten kohdalla. Toimialakohtaisesti tarkasteltuna hankkeen vaikutukset työturvallisuustietoisuuden lisääntymiseen ovat olleet suurempia yrityksissä, jotka toimivat muilla toimialoilla kuin teollisuudessa tai rakentamisessa. Myös Joensuun ulkopuolella sijaitsevat yritykset ovat kokeneet tietoisuuden lisääntyneen enemmän kuin muut. Lisäksi Joensuun ulkopuolella

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ilomantsi. Kuntaraportti

Ilomantsi. Kuntaraportti Ilomantsi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kitee. Kuntaraportti

Kitee. Kuntaraportti Kitee Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Suositus työturvallisuusmittareista Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyrityksille

Suositus työturvallisuusmittareista Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyrityksille Suositus työturvallisuusmittareista Energiateollisuus ry:n (ET) jäsenyrityksille Miksi ET suosittaa jäsenyrityksilleen työturvallisuusmittareita Hyvä työturvallisuusmittaristo mahdollistaa työturvallisuustoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pohjois-Karjalan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 14 Pohjois-Karjala 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 14.1. POHJOIS-KARJALA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 4 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen PoKa-hanke Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Keva Sanna Pesonen Hankkeen taustaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella käynnissä oleva kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results

FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results Taustatiedot, total 80 responses Asuin-/toimipaikkasi on Al Ain 4 % Abu Dhabi 9 % Muu, mikä? 3 % Dubai 84 % Oletko Finnish

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Liikkeellä voimaa vuosiin

Liikkeellä voimaa vuosiin Liikkeellä voimaa vuosiin Anu Niemi Yleislääketieteen erik.lääk. Kuntoutuksen erityispätevyys Ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Heinävesi Ilomantsi Rääkkylä Juuka Lieksa Valtimo Nurmes yli

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig STM kuvapankki: istockphoto LAPSEN OIKEUDET, TULLA KUULLUKSI JA NÄHDYKSI Outokummun yläkoulun ja lukiolaisten yhteinen musiikki-ilta Suomi 100-teemalla

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä - JärjestöRalli2016 Kaikki tilaisuudet klo 17-19 6.10 Rääkkylä 8.11 Juuka 10.10 Kesälahti 9.11 Kontiolahti 12.10 Pyhäselkä 9.11 Eno 25.10

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Viestinnän tila Päijät-Hämeen yrityksissä ja organisaatioissa 2012

Viestinnän tila Päijät-Hämeen yrityksissä ja organisaatioissa 2012 Viestinnän tila Päijät-Hämeen yrityksissä ja organisaatioissa 2012 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & viestinnän oppiaine Janne Matikainen Hanna Päivärinta 1 1. Kyselyn tavoite

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Veteraaniasiain neuvottelupäivä

Veteraaniasiain neuvottelupäivä Veteraaniasiain neuvottelupäivä Joensuu 29.03.2017 PK:n sotaveteraanipiirin sosiaalineuvoja Risto Alanko Tervetuloa seminaariin Päivän ohjelma: 9.00 Seminaaripäivän avaus sosiaalineuvoja Risto Alanko 9.15

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan!

Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan! Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan! Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Syysseminaari 3. 4.10.2017 Joensuu Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja Väkiluku 164 085 ihmistä (Tilastokeskus 31.12.2016).

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4 Yhteenveto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2017

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2017 Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2017 Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Eno 9.11 Uusi keskustelu 20.2.2017 Uimaharjussa Kontiolahti 9.11 Uusi keskustelu 2017 alkuvuodesta Tuupovaara 7.11 Mahdollisesti

Lisätiedot

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors Ter-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa 0 Kyselyn tuloksia -hankealueelta koonnut Timo Renfors Kyselyn toteuttaminen ja siihen vastaaminen Terps- hanke teki syyskuussa

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.10 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat keväällä 10 toisen yhteisen kyselyn työturvallisuudesta

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot