KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio"

Transkriptio

1 KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke

2 SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus Yritysten taustatiedot Kunnari-toiminnan vaikutukset Osaamisen kehittyminen Yhteistyön kehittyminen Vaikutukset liiketoimintaan Yritysten kokemukset asiakashyötyjen syntymisestä... 4 Kunnari-toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus Yhteenveto... 14

3 1 1 Asiakaskyselyn toteutus Keskikarjalaisille yrittäjille suunnattu kokemuksen ja osaamisen vaihtoon perustuva Kunnari-hanke toteutetaan Hankkeen ideana oli valjastaa yrittäjien kokemus ja asiantuntemus (vertaistuki) yritystoiminnan kehittämisen välineeksi Keski-Karjalan seutukunnalla. Toiminnan keskeinen tavoite oli tukea sekä yrittäjän ammatillista kehittymistä että yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Tarkoituksena oli saada myös yrityksissä olevaa hiljaista osaamista siirtymään muiden yritysten käyttöön. Kunnari-toimintamallin tavoitteena oli kaksisuuntainen tiedonsiirto yrittäjien välillä, mutta joissakin tapauksissa yritys saattoi toimia yksinomaan konsultoitavana asiakasyrityksenä tai konsultoivana asiantuntijayrityksenä. Kunnari-hanke tavoitti suuren joukon yrittäjiä. Yli 250 keskikarjalaista yritystä on osallistunut hankkeen toimintaan osallistumalla osaamisen ja kokemuksen vaihtoon ja/tai hankkeen järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin ja opintomatkoihin. Kunnari-hankkeen asiakaskyselyn tavoitteena oli tunnistaa hankkeen vaikutuksia hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä ja arvioida hankkeen vaikutusten lisäksi hankkeen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta yritysnäkökulmasta. Kysely toteutettiin ajalla sähköisesti Internet-kyselynä. Kyselylomakkeet muodostuivat taustatietokysymyksistä, valmiista arvoväittämistä sekä avoimista kysymyksistä. Kysely lähetettiin 192 yritykselle. Kyselyn vastausprosentti oli 47 ja vastaajia oli Yritysten taustatiedot Suurin osa vastanneista yrityksistä toimii muuhun palvelutoimintaan kuuluvilla toimialoilla (27 %) ja terveys- ja sosiaalipalvelualalla (14 %). Loput vastaajista olivat jakaantuneet laajalti eri toimialoille. (Kuvio 1)

4 Maatalous, Metsätalous ja kalatalous Teollisuus Sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa;moottoriajoneuvoje n ja moottoripyörien korjaus Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä Kiinteistöalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys Muu palvelutoiminta 2 Kuvio 1. Yrityksen toimiala % Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli Kiteeltä (48 %), Tohmajärveltä (16 %) ja Rääkkylästä (14 %). Vähiten vastaajia oli Kontiolahdesta (1 %) ja Outokummusta (1 %). Pielisen Karjalasta, Polvijärveltä, Liperistä ja Ilomantsista ei ollut yhtään vastaajaa. 1 (Kuvio 2) Kuvio 2. Yrityksen sijainti % Ilomantsi Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Kesälahti 12 Kitee Tohmajärvi Rääkkylä Juuka Lieksa Nurmes Valtimo 1 Hankkeen toiminta on keskittynyt Keski-Karjalaan, mikä näkyy myös vastaajien sijainnissa. Jäljempänä tarkastellaan Keski-Karjalan alueella sijaitsevia yrityksiä suhteessa muilla alueilla sijaitseviin yrityksiin.

5 Yritysten lkm 3 Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä yrityksessä, mukaan lukien yrittäjä, oli 5. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli yksityisyrittäjiä, vastaajista 48. Seuraavaksi eniten oli 2 5 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yli henkilöä työllistäviä yrityksiä oli vähiten, 4. 2 (Kuvio 3) Kuvio 3a. Henkilöiden lukumäärä yrityksissä yli Henkilöiden lkm yrityksessä Kuvio 3b. Henkilöiden lukumäärä yrityksissä, % vastaajista. Henkilöiden lukumäärä yrityksessä 11 % 4 % 31 % 54 % yli Vastaajista puolella yrityksen liikevaihto oli vuonna euroa. 26 prosentilla kaikista vastaajista liikevaihto sijoittui luokkaan euroa. Kaikista vastaajista 3 prosentilla liikevaihto oli vuonna 2009 yli euroa. (Kuvio 4) 2 Jäljempänä tarkastellaan 1 hengen yrityksiä suhteessa yli 1 henkilön työllistäviin yrityksiin.

6 4 Kuvio 4. Yritysten liikevaihto vuonna % Yli Vastaajista suurin osa toimi Kunnari-hankkeessa sekä asiakkaana että asiantuntijayrityksenä. Kaikista vastaajista 64 prosenttia toimi sekä asiakkaana että asiantuntijayrityksenä. Vastaajista 22 prosenttia toimi asiantuntijayrityksenä ja 13 prosenttia asiakasyrityksenä. 3 3 Kunnari-toiminnan vaikutukset Asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää Kunnari-toiminnan yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. Kunnari-toiminnan tavoitteiden mukaiset vaikutukset voidaan jakaa osaamisen kehittymiseen, yrittäjien välisen yhteistyön parantumiseen ja yrityksen liiketoimintaan kohdistuviin vaikutuksiin. Vaikutusten lisäksi tarkastellaan vaikutusten ajankohtaa suhteessa hankkeessa toteutettuun asiantuntijavaihtoon. 3.1 Osaamisen kehittyminen Yrityksille esitettiin yrittäjän osaamista, henkilöstön osaamista ja osaamisen siirtymistä yrittäjien ja yritysten välillä koskevia väittämiä. Kunnari-toiminnalla on ollut suurin vaikutus hiljaisen tiedon siirtämiseen yritysten välillä. Kaikista vastaajista 81 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että tietojen vaihto auttoi hiljaisen tiedon siirtämisessä yritykseltä toiselle. Kunnaritoiminta on myös lisännyt yrittäjien osaamista sekä yrittäjien oman osaamisen arvostamista. 3 Jäljempänä tarkastellaan yrityksen roolin vaikutusta hankkeesta saatuihin kokemuksiin.

7 5 Kaikista vastaajista 79 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen myötä he arvostavat omaa osaamistaan aikaisempaa enemmän. Kaikista vastaajista 77 prosenttia koki osaamisensa lisääntyneen oppiessaan uusia asioita toiselta yrittäjältä. Kunnari-toiminnalla on ollut vaikutusta myös henkilökunnan ammattitaitoon ja osaamistasoon. Kaikista vastaajista 60 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että asiantuntijavaihto on lisännyt henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamistasoa. Vähiten Kunnari-toiminta on vaikuttanut vanhemman yrittäjäpolven osaamisen siirtämiseen muille yrittäjille. Vastaajista vain 37 prosenttia katsoi toiminnan edistäneen vanhemman yrittäjäpolven osaamisen siirtoa. Tulokset kaikkien vastaajien osalta on koottu taulukkoon 1. Taulukko 1. Kunnari-toiminnan vaikutukset yritysten osaamisen kehittymiseen, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Arvostan omaa osaamistani aikaisempaa enemmän Tietojenvaihto auttoi hiljaisen tiedon siirtämisessä yritykseltä toiselle Oma osaamiseni lisääntyi oppiessani uusia asioita toiselta yrittäjältä Kunnari-toiminnalla siirrettiin vanhemman yrittäjäpolven osaamista muille yrittäjille Asiantuntijavaihto on lisännyt henkilökunnan ammattitaitoa/osaamistasoa Yritykset, jotka toimivat hankkeessa asiantuntijoina, ovat kokeneet Kunnari-toiminnan vaikuttaneen hieman vähemmän heidän osaamisensa kehittymiseen verrattuna muissa tehtävissä toimineisiin yrityksiin. Asiantuntijayrityksistä 70 prosenttia koki arvostavansa omaa osaamistaan aikaisempaa enemmän hankkeen myötä. Asiakasyrityksistä tätä mieltä oli hieman enemmän vastaajista, 83 prosenttia (ero 13 pros. yks.). Asiantuntijoina toimineista yrityksistä 63 prosenttia koki oman osaamisensa lisääntyneen oppiessaan uusia asioita toiselta yrittäjältä, kun asiakkaana olleista yrityksistä näin koki 83 prosenttia vastaajista (ero 20 pros. yks.). Yritykset, jotka ovat toimineet sekä asiantuntijoina että asiakasyrityksinä ovat kokeneet muita yrityksiä enemmän, että hankkeen toiminta on edistänyt hiljaisen tiedon siirtoa ja lisännyt henkilökunnan ammattitaitoa. Molemmissa tehtävissä toimineista yrityksistä 85 prosenttia koki tietojen vaihdon auttaneen hiljaisen tiedon siirtämisessä yritykseltä toiselle. Asiantuntijana toimineista yrityksistä kuin myös asiakasyrityksistä hieman vähemmän, 75 prosenttia, koki näin (ero pros. yks.). Molemmissa tehtävissä toimineista yrityksistä 66 prosenttia katsoi hankkeen toiminnan lisänneen henkilökunnan ammattitaitoa, kun asiakkaana olleista yrityksistä vain 42 prosenttia oli tätä mieltä (ero 24 pros. yks.). (Kuvio 5)

8 Asiantuntijayritys Asiakasyritys Molemmat Asiantuntijayritys Asiakasyritys Molemmat Asiantuntijayritys Asiakasyritys Molemmat Asiantuntijayritys Asiakasyritys Molemmat 6 Hienoa, että asiantuntijuudesta on saanut korvauksen, aiemmin tiedon siirtyminen on ollut hankalaa ja moni hyvä idea jäänyt toteuttamatta, koska yrittäjät eivät ole halunneet luopua hankkimastaan tieto-taidosta ilmaiseksi. Nyt kaikki ovat saaneet järkevän korvauksen ja konsultointi on poikinut valtavasti uusia yhteyksiä ja yhteistyöprojekteja. Moneen eri suuntaan toteutettu asiantuntijavaihto hyödytti yritykseni käynnistämistä suuresti. Hankkeista saadun tiedon ja osaamisen kerääminen olisi ollut ilman sitä erittäin paljon työläämpää. Kuvio 5. Yrityksen rooli hankkeessa ja osaamisen kehittyminen % Arvostan omaa osaamistani aikaisempaa enemmän Tietojen vaihto auttoi hiljaisen tiedon siirtämisessä yritykseltä toiselle Oma osaamiseni lisääntyi oppiessani uusia asioita toiselta yrittäjältä Asiantuntijavaihto on lisännyt henkilökunnan ammattitaitoa/osaamistasoa Täysin eri tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Myös yksityisyrittäjät ovat kokeneet Kunnari-toiminnan vaikuttaneen enemmän heidän omaan osaamiseensa verrattuna muihin yrityksiin. Yksityisyrittäjistä 75 prosenttia arvostaa omaa osaamistaan aikaisempaa enemmän Kunnari-hankkeen myötä. Muista yrityksistä hieman vähemmän, 63 prosenttia oli tätä mieltä (ero 12 pros. yks.). Yksityisyrittäjistä 85 prosenttia koki

9 7 oman osaamisensa lisääntyneen oppiessaan uusia asioita toisilta yrittäjiltä, kun muista yrittäjistä tätä mieltä oli 68 prosenttia (ero 17 pros. yks.). 3.2 Yhteistyön kehittyminen Kunnari-hankkeeseen osallistuneilta yrityksiltä kysyttiin, onko toiminnalla ollut positiivisia vaikutuksia yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Kunnari-toiminnalla on ollut eniten vaikutusta yrittäjien seudullisen yhteisöllisyyden parantumiseen. Kaikista vastaajista 78 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että Kunnari-toiminta paransi yrittäjien seudullista yhteisöllisyyttä. Hanke on myös lisännyt yrittäjien välistä verkostoitumista. 73 prosenttia vastaajista koki tuntevansa seudun yritykset ja yrittäjät paremmin hankkeen jälkeen ja 64 prosenttia koki lisäksi, että seudun yritykset ovat entistä paremmin verkostoituneita keskenään hankkeen jälkeen. Kunnari-toiminnan myötä yrittäjien on ollut myös helppo kertoa luottamuksellisia asioita yrityksestään toiselle yrittäjälle. Näin koki 74 prosenttia vastaajista. Kunnari-toiminnalla on ollut jonkin verran vaikutusta toiminnallisten yhteenliittymien syntymiseen. 57 prosenttia kaikista vastaajista koki hankkeen tuottaneen toiminnallisia yhteenliittymiä. Tulokset kaikkien vastaajien osalta on koottu taulukkoon 2. Taulukko 2. Kunnari-toiminnan vaikutukset yritysten yhteistyön kehittymiseen, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Minun oli helppo kertoa luottamuksellisia asioita yrityksestäni toiselle yrittäjälle Kunnari-toiminta paransi yrittäjien seudullista yhteisöllisyyttä Hankkeen jälkeen seudun yritykset ovat entistä paremmin verkostoituneita keskenään Hankkeen jälkeen seudun yritykset (yrittäjät) tuntevat toisensa paremmin Kunnari-toiminnalla synnytettiin toiminnallisia yhteenliittymiä (mm. työvoimatarpeisiin, koulutukseen, markkinointiin, tuotantoon tai logistiikkaan) Yritykset, jotka olivat hankkeessa asiakkaina, ovat useimmiten katsoneet Kunnari-toiminnan vaikuttaneen vähemmän yritysten välisen yhteistyön kehittymiseen verrattuna muissa tehtävissä toimineisiin yrityksiin. Asiakasyrityksistä 58 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että Kunnari-toiminta paransi seudullista yhteisöllisyyttä, kun molemmissa rooleissa toimineiden yritysten vastaajista 84 prosenttia oli tätä mieltä (ero 26 pros. yks.). Asiantuntijayrityksistä 70 prosenttia koki, että hankkeen jälkeen seudun yritykset ovat entistä paremmin verkostoituneita

10 Asiantuntijayritys Asiakasyritys Molemmat Asiantuntijayritys Asiakasyritys Molemmat Asiantuntijayritys Asiakasyritys Molemmat 8 keskenään. Asiakasyrityksistä tätä mieltä oli vain 42 prosenttia (ero 28 pros. yks.). Yritykset, jotka ovat toimineet sekä asiantuntijoina että asiakkaina ovat kokeneet muita yrityksiä enemmän, että hankkeen myötä yrittäjän on ollut helppo kertoa luottamuksellisia asioita yrityksestään muille yrittäjille. Molemmissa tehtävissä toimineista yrityksistä tätä mieltä oli 83 prosenttia, kun asiantuntijayrityksistä 55 prosenttia (ero 25 pros. yks.) ja asiakasyrityksistä 58 prosenttia koki näin (ero 23 pros. yks.). (Kuvio 6) Asiantuntijavaihto oli kaiken kaikkiaan virkistävää, innostavaa ja uusia ideoita synnyttävää. Yrittäjät ovat paljolti yksin työnsä kanssa, joten kaikenlainen vapaamuotoinen ideoiden ja ajatusten vaihto toisen yrittäjän kanssa on varmasti terveellistä, jopa ihan kirjaimellisesti. Kuvio 6. Yrityksen rooli hankkeessa ja yhteistyön kehittyminen % Kunnari-toiminta paransi yrittäjien seudullista yhteisöllisyyttä Hankkeen jälkeen seudun yritykset ovat entistä paremmin verkostoituneita Minun oli helppo kertoa luottamuksellisia asioita yrityksestäni toiselle yrittäjälle Täysin eri tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Hankkeen vaikutukset yrittäjien verkostoitumiseen koettiin myös hieman eri tavoin yksityisyrittäjien ja muiden yritysten välillä. Yksityisyrittäjistä 71 prosenttia koki hankkeen parantavan seudun yritysten verkostoitumista. Muista vastaajista tätä mieltä oli 57 prosenttia (ero 14 pros. yks.). Hankkeen vaikutuksissa osaamisen kehittymiseen oli myös pieniä alueellisia eroja. Keski-karjalan alueella toimivat yritykset kokivat muualla sijaitsevia yrityksiä enemmän, että

11 9 hankkeen myötä heidän oli helppo kertoa luottamuksellisia asioita yrityksestään toiselle yrittäjälle. Näin koki 78 prosenttia Keski-Karjalan alueella sijaitsevista yrityksistä, kun muualla sijaitsevista yrityksistä 68 prosenttia oli tätä mieltä (ero pros. yks.). 3.3 Vaikutukset liiketoimintaan Kunnari-hankkeeseen osallistuneille yrityksille esitettiin erilaisia väittämiä hankkeen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan. Suurin osa vastaajista, 76 prosenttia, katsoi asiantuntijavaihdon helpottaneen yrityksen kehittämistarpeiden havainnointia ja niiden hankkeistamista. Kunnaritoiminnan toiseksi suurimpana vaikutuksena nähtiin se, että toiminta on parantanut yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan. Tätä mieltä oli 65 prosenttia vastaajista. Kaikista vastaajista 59 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä myös siitä, että hankkeen jälkeen yrityksellä on aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset alueella. Lähes puolet vastaajista katsoi, että asiantuntijavaihto tulee kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa. Kunnari-toiminnalla ei ole ollut sukupolvenvaihdoksia tai yrityskauppatilanteita edistävää vaikutusta 4. Kunnari toiminnan vaikutukset yrityksen liiketoimintaan on koottu taulukkoon 3. Taulukko 3. Kunnari-toiminnan vaikutukset yritysten liiketoimintaan, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Konsultoituani toista yrittäjää minun on helpompi havainnoida kehittämistarpeita yrityksessäni ja hankkeistaa ne Kunnari-toiminta paransi edellytyksiäni kannattavaan liiketoimintaan Hankkeen jälkeen yritykselläni on aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset alueella Asiantuntijavaihto tulee kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa Kunnari-toiminnalla edistettiin sukupolvenvaihdoksia tai yrityskauppatilanteita Hankkeen vaikutukset liiketoimintaan on koettu erilaisiksi riippuen siitä, missä tehtävässä yritys on toiminut asiantuntijavaihdossa. Yritykset, jotka ovat toimineet sekä asiantuntijoina että asiakkaina ovat kokeneet muita yrityksiä enemmän, että asiantuntijavaihdon myötä yrittäjän on ollut helpompi havainnoida kehittämistarpeita yrityksessä ja hankkeistaa ne. Molemmissa tehtävissä toimineista yrityksistä 87 prosenttia oli tätä mieltä. Sen sijaan asiantuntijayrityksistä 55 prosenttia ja 4 Tulokseen voi vaikuttaa se, että vastaajista vain pieni osa on ollut mukana yrityskauppatoimenpiteissä ja myös se, että etenkin sukupolvenvaihdokset ovat vahvasti aikaan sidonnaisia, joten toimenpiteet eivät ole olleet välttämättä ajankohtaisia Kunnari-toiminnan toteuttamisaikana.

12 asiakasyrityksistä 54 prosenttia (ero 33 pros. yks.) olivat tätä mieltä. Asiakasyrityksenä hankkeessa toimineet vastaajat kokivat puolestaan eniten hankkeen parantaneen yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan. Asiakasyrityksistä tätä mieltä oli 83 prosenttia, kun asiantuntijayrityksistä näin koki 60 prosenttia (ero 23 pros. yks.) ja molemmissa rooleissa toimineista yrityksistä 62 prosenttia (ero 20 pros. yks.). Kunnari-hankkeen ansiosta sain hyvän yhteistyökumppanin ja sen ansiosta molempien yritysten liikevaihto on noussut huomattavasti. Konsultoin yhden päivän toista toimialani yritystä, joten sillä ei omaan liiketoimintaani ole mitään merkitystä. Myös yrityskoko vaikutti siihen, miten hanke on vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan. Yksityisyrittäjät kokivat hankkeen vaikutukset suuremmaksi verrattuna muihin yrityksiin. Yksityisyrittäjistä 71 prosenttia koki Kunnari-toiminnan parantaneen yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan. Muista yrityksistä tätä mieltä oli 57 prosenttia (ero 14 pros. yks.). Lisäksi 73 prosenttia yksityisyrittäjistä katsoi, että hankkeen jälkeen yrityksellä on aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset alueella, kun muista yrityksistä näin koki ainoastaan 43 prosenttia (ero 30 pros. yks.). 3.4 Yritysten kokemukset asiakashyötyjen syntymisestä Kunnari-toiminnan myönteiset vaikutukset yritystoimintaan ilmenevät pääosin pitkällä 2 vuoden tähtäimellä. Kaikista vastaajista 73 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että asiantuntijavaihto tulee vaikuttamaan yritystoimintaan myönteisesti pitkällä tähtäimellä. Enemmistö vastaajista, 57 prosenttia on kuitenkin saanut asiantuntijavaihdosta myös välitöntä hyötyä, kun asiantuntijavaihto on vaikuttanut yritystoimintaan heti myönteisesti. Tulokset kaikkien vastaajien osalta on esitetty taulukossa 4.

13 11 Taulukko 4. Asiakashyötyjen syntyminen, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Siltä väliltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Asiantuntijavaihto on vaikuttanut yritystoimintaamme heti myönteisesti Asiantuntijavaihto tulee vaikuttamaan yritystoimintaamme myönteisesti pitkällä tähtäimellä (2 vuotta) Kunnari-hankkeessa asiakkaina olleet yritykset ovat kokeneet asiantuntijavaihdon myönteiset vaikutukset yritystoimintaan suurempana ja asiantuntijayritykset puolestaan pienempänä verrattuna muihin yrityksiin. Asiakasyrityksistä 66 prosenttia oli samaa mieltä asiantuntijavaihdon välittömästä myönteisestä vaikutuksesta yritystoimintaan, kun asiantuntijayrityksistä tätä mieltä oli 50 prosenttia (ero 16 pros. yks.) 5. Asiakasyrityksistä 83 prosenttia koki, että asiantuntijavaihdolla on myönteinen pitkän tähtäimen vaikutus yritystoimintaan. Asiantuntijayrityksistä näin koki 55 prosenttia (ero 28 pros. yks.). Myös yrityksen sijainnilla oli merkitystä välittömien vaikutusten kokemisessa. Keski-Karjalan alueella sijaitsevista yrityksistä 58 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiantuntijavaihdon välittömästä myönteisestä vaikutuksesta yritystoimintaan, kun muualla sijaitsevista yrityksistä hieman enemmän, 70 prosenttia, oli tätä mieltä (ero 12 pros. yks.). 4 Kunnari-toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus Asiakaskyselyn yhtenä tavoitteena oli selvittää Kunnari-toiminnan tarkoituksenmukaisuus toimintaan osallistuneiden yritysten näkökulmasta. Toiminnan tarkoituksenmukaisuutta mitattiin osallistuneiden yritysten asiakastyytyväisyyden kautta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan hankkeen asiakaslähtöisyyttä, hyödyllisyyttä ja heidän tyytyväisyyttään hankkeen toimintaan. Samalla yrityksiä pyydettiin arvioimaan hankkeen toiminnan tehokkuutta. Kaiken kaikkiaan vastaajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Kunnari-hankkeen toimintaan ja pitäneet toimintaa tarkoituksenmukaisena. Kaikista vastaajista 95 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toiminta on hyödyllistä Keski-Karjalan elinkeinoelämälle. 93 prosenttia kaikista vastaajista oli tyytyväinen hankkeen toimintaan. Kaikista vastaajista 90 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toiminta on tehokasta. Samoin 89 prosenttia vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toiminta on asiakaslähtöistä. 5 Vastaajan kommentti: Ei vaikutusta omaan yritystoimintaan merkittävästi, mutta mukava kokeilu kuitenkin.

14 12 Kunnari on nyt toiminut asiakaslähtöisesti ja näen tämän ensisijaisen tärkeänä tulevaisuudessakin. Yhteistyön kannalta on tärkeää, että juuri ne yrittäjät voivat toimia yhdessä, jotka kokevat siihen olevan edellytyksiä. Erityisesti yritykset, jotka toimivat hankkeessa asiantuntijoina, kokivat toiminnan asiakaslähtöiseksi. Heistä 0 prosenttia oli tätä mieltä, kun asiakasyrityksistä toimintaa piti asiakaslähtöisenä 83 prosenttia (ero 17 pros. yks.). Asiakkaina olleet yritykset olivat myös hieman tyytymättömämpiä hankkeen toimintaan verrattuna muissa tehtävissä toimineisiin yrityksiin. Asiakasyrityksistä 83 prosenttia oli tyytyväinen hankkeen toimintaan, kun asiantuntijana toimineista sekä molemmissa tehtävissä toimineista yrityksistä 95 prosenttia oli tätä mieltä (ero 12 pros. yks.). Tulokset kaikkien vastaajien osalta on koottu taulukkoon 5. Taulukko 5. Kunnari-toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus, % vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä Jokseenkin tai täysin samaa mieltä Siltä väliltä Hankkeen toiminta on asiakaslähtöistä 1 89 Hankkeen toiminta on hyödyllistä Keski-Karjalan elinkeinoelämälle Hankkeen toiminta on tehokasta Olen tyytyväinen hankkeen toimintaan Vastaajista 83 prosenttia oli käyttänyt Keti Oy:n palveluja ennen Kunnari-hankkeeseen osallistumista. 17 prosenttia vastaajista käytti Keti Oy:n palveluja ensimmäistä kertaa Kunnarihankkeen myötä. Näistä vastaajista 8 oli keskikarjalaisia yrityksiä. Vastaajista hieman alle puolet on käyttänyt Keti Oy:n palveluja myös Kunnari-hankkeeseen osallistumisen jälkeen. Kunnari-toimintaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena yritysnäkökulmasta myös, koska kaikista vastaajista 91 prosenttia olisi halukas jatkamaan asiantuntijavaihtoa, mikäli Kunnari-hankkeen toteutusta jatketaan. Kaikki hankkeessa asiantuntijayrityksenä toimineet vastaajat olisivat halukkaita jatkamaan asiantuntijavaihtoa toisten yrittäjien kanssa. Molemmissa rooleissa toimineista yrityksistä lähes kaikki, 93 prosenttia, olivat myös tätä mieltä. Asiakkaana toimineista yrityksistä hieman vähemmän, 67 prosenttia, olisi halukas asiantuntijavaihdon jatkamiseen (ero asiantuntijayrityksiin 33 pros. yks.). Kaikista vastaajista 70 prosenttia olisi myös halukas toimimaan jatkossa konsulttina Kunnari-mallissa. Asiakkaina toimineista yrityksistä 36 prosenttia oli valmis

15 13 toimimaan myös asiantuntijana jatkossa. Lisäksi 40 prosenttia kaikista vastaajista olisi halukas jatkamaan asiantuntijavaihtoa, mikäli siihen käytetystä ajasta ei saisi taloudellista korvausta. Erityisesti yritykset, jotka ovat toimineet sekä asiantuntijana että asiakkaana olisivat valmiita jatkamaan asiantuntijavaihtoa ilman korvausta. Näistä yrityksistä 45 prosenttia oli tätä mieltä, kun asiakkaana toimineista yrityksistä vain 25 prosenttia (ero 20 pros. yks.) ja asiantuntijana toimineista 37 prosenttia oli valmis toimimaan ilman korvausta. Kaikki vastaajat eivät ole pitäneet suoraa rahallista korvausta tarkoituksenmukaisena kannustimena yritysten välisen yhteistyön edistämiseen. Tarkoituksenmukaisten välillistä taloudellista tai muuta hyötyä luovien kannustimien kehittäminen ja jo olemassa olevien kannustimien hyödyntäminen voi olla perusteltua myös toimintamallin jatkuvuuden varmistamiseksi ja pidempijänteisen yrittäjien välisen yhteistyön edistämiseksi. Kunnari-toiminnan myötä yhteistyötä on jatkettu hankkeen ulkopuolellakin. Asiantuntijavaihtoa olen valmis tekemään ilman taloudellista korvaustakin ja itse asiassa sitä on jatkettukin aikaisempien Kunnari-kumppaneiden kanssa, mutta en tekisi sitä ilman korvausta minkään hankkeen kautta ja raportoisi siitä kenellekään. Uusia kumppaneita on ehkä hankalampi löytää, jos korvausta ei jatkossa enää saa. Ei sillä, että tahtoa ei yhteistyöhön olisi, mutta uskon, että toteutus helposti jää, jos taloudellista kannustinta ei ole. 6 Vastaajien mukaan Kunnari-toimintaa voisi kehittää lisäämällä hankkeesta tiedottamista ja mahdollistamalla pidempiaikaisen asiantuntijavaihtotoiminnan laajemmalla alueella. Pidempikestoista asiantuntijavaihtoa tosin voidaan pitää jokseenkin Kunnari-toimintamallin ajatuksesta poikkeavana, sillä hankkeen toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena voidaan pitää yrittäjien saattamista yhteen ja yhteistyön aloittamisen tukemista asiantuntijavaihdon avulla. Toimintamalli on hyvä, mutta yrittäjät eivät ole vieläkään riittävän tietoisia hankkeen mahdollisuuksista. Kaipasin informaatiota tapahtumista ja opintomatkoista, joille olisin voinut osallistua. Ehkä jonkinlainen viestinvaihto tilaisuus kerran vuodessa, jolloin on mahdollista tutustua toisiin yrittäjiin ja yrityksiin. 6 Toiminnan luonteen vuoksi on ymmärrettävää, ettei yrityksillä ole ilman korvausta kannustinta raportoida ulkopuolisille tahoille heidän yhteisistä liiketoimistaan.

16 14 Laajempi yrittäjäpiiri olisi paras. Mahdollisuus suurempiin projekteihin olisi hyvä, sillä nuo pienet yhden/kahden päivän kuviot ovat vähän liian pieniä ajatellen laajamittaisempaa kehitystoimintaa. Myös konsultointimahdollisuus muualtakin kuin Keski-Karjalan alueelta olisi hyvä, sillä täällä ei välttämättä löydy tarvittavaa osaamista niiltä osa-alueilta, joita itse tarvitsen. Myös oman osaamisen vieminen keskikarjalan ulkopuolelle olisi ollut tarpeen. Toivottavasti jatkossa olisi tosiaan mahdollista toteuttaa hiukan laajempia kokonaisuuksia, ja vieläpä useamman yrityksen kesken. Sitä olisi tarvittu jo nyt. 5 Yhteenveto Kunnari-toiminnan vaikutukset voidaan jakaa osaamisen kehittymiseen, yrittäjien välisen yhteistyön parantumiseen ja yrityksen liiketoimintaan kohdistuviin vaikutuksiin. Osaamisen kehittämisessä Kunnari-toiminnalla on ollut suurin vaikutus hiljaisen tiedon siirtämiseen yritysten välillä. Kunnari-toiminta on myös lisännyt yrittäjien oman osaamisen arvostamista sekä yrittäjien osaamista heidän oppiessaan uusia asioita toisilta yrittäjiltä. Yrittäjien välisen yhteistyön kehittymisessä Kunnari-toiminnalla on ollut eniten vaikutusta yrittäjien seudullisen yhteisöllisyyden parantumiseen. Kunnari-toiminnan myötä yrittäjien on ollut myös helppo kertoa luottamuksellisia asioita yrityksestään toiselle yrittäjälle. Lisäksi hanke on lisännyt yrittäjien välistä verkostoitumista. Osallistujien liiketoiminnan kannalta hankkeen toiminnalla on ollut suurin vaikutus siihen, että yritysten kehittämistarpeiden havainnointi ja niiden hankkeistaminen on helpottunut asiantuntijavaihdon myötä. Kunnari-toiminnan toiseksi suurimpana liiketoimintaan kohdistuvana vaikutuksena nähtiin se, että toiminta on parantanut yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan. Hankkeella ei puolestaan ole ollut sukupolvenvaihdoksia tai yrityskauppatilanteita edistävää vaikutusta. Hankkeen vaikutukset ovat olleet suurimmillaan yksityisyrittäjien kohdalla. Hankkeen vaikutukset osallistujien osaamisen kehittymiseen ovat olleet suurimmillaan yrityksissä, jotka ovat toimineet hankkeessa asiakkaina tai sekä asiakkaana että asiantuntijana. Hankkeen positiiviset vaikutukset yhteistyön kehittymiseen on puolestaan koettu suurimpana yrityksissä, jotka ovat toimineet hankkeessa molemmissa rooleissa, sekä asiakkaana että asiantuntijana. Hankkeen on koettu vaikuttavan yritystoimintaan positiivisesti pääosin pitkällä tähtäimellä (2 vuotta).

17 15 Kaiken kaikkiaan vastaajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Kunnari-hankkeen toimintaan ja pitäneet toimintaa tarkoituksenmukaisena. Suurin osa vastaajista piti hankkeen toimintaa myös tehokkaana. Erityisesti vastaajat pitivät hankkeen toimintaa hyödyllisenä Keski-Karjalan elinkeinoelämälle. Vastaajista suurin osa, etenkin hankkeessa asiantuntijoina toimineet yritykset, olisi myös halukas jatkamaan asiantuntijavaihtoa tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa vastaajat toivoivat toimintamallin kehittämistä siten, että asiantuntijavaihtoa voisi tehdä laajemmalla alueella ja myös, että hankkeesta tiedottamista lisättäisiin.

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Uudenmaan liitto Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Kuninkaantien matkailutie: Yritysverkoston yhteistyö LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot