= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron"

Transkriptio

1 Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) 1. NXL HVAC Parametri lista Seuraavilla sivuilla on luettelot kunkin parametriryhmän parametreistä. Parametriselitykset löytyvät englanninkielisestä NXL HVAC Application Manual ohjekirjasta. Taulukkojen palstojen selitykset: Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID = Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron = Parametrin nimi = Parametrin minimiarvo = Parametrin maksimiarvo = Parametrin arvon yksikkö; ilmoitettu, mikäli tarpeen = Tehtaalla asetettu arvo = Asiakkaan oma asetus = Parametrin tunnistenumero (käytetään PC-työkalujen yhteydessä) = Parametrin arvoa voi muuttaa vasta sen jälkeen, kun taajuusmuuttaja on pysäytetty. 1.1 Valvonta-arvot (Ohjauspaneeli: valikko M1) Valvonta-arvot ovat parametrien ja signaalien varsinaisia arvoja kuten myös tiloja ja mittauksia. Valvonta-arvoja ei voi muokata. Kts. Lisätietoja englanninkielisestä NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta (kappale 7..1, sivu 58). Koodi Parametri Yks. ID Kuvaus V1.1 Lähtötaajuus Hz 1 Lähtötaajuus moottorille V1.2 Taajuusohje Hz 25 V1.3 kierrosnopeus rpm 2 Laskennallinen moottorin nopeus V1. Moottorivirta A 3 Mitattu moottorivirta V1.5 momentti % Laskennallinen momentti/moottorin nimellismomentti V1.6 Moottoriteho % 5 Laskennallinen teho/ moottorin nimellisteho V1.7 Moottorijännite V 6 Laskennallinen moottorijännite V1.8 DC-välipiirin jännite V 7 Mitattu välipiirin jännite V1.9 Yksikön lämpötila ºC 8 Jäähdytyselementin lämpötila V1.10 Analogiatulo 1 13 AI1 V1.11 Analogiatulo 2 1 AI2 V1.12 Analogialähdön virta ma 26 AO1 V1.13 Analogialähdön 1 virta, laajennuskortti ma 31 V1.1 Analogialähdön 2 virta, laajennuskortti ma 32 V1.15 DIN1, DIN2, DIN3 15 Digitaalitulojen tila V1.16 DIE1, DIE2, DIE3 33 I/O-laajennuskortti: Digitaalitulojen tila V1.17 RO1 3 Relelähdön 1 tila V1.18 ROE1, ROE2, ROE3 35 I/O-laajennuskortti: Relelähtöjen tila V1.19 DOE 1 36 I/O-laajennuskortti: Digitaalilähdön 1 tila V1.20 PID-säätimen ohjearvo % 20 Prosenttia prosessin ohjearvosta V1.21 PID-säätimen oloarvo % 21 Prosenttia maksimioloarvosta V1.22 PID-eroarvo % 22 Prosenttia maksimieroarvosta V1.23 PID-säätimen lähtö % 23 Prosenttia maksimilähtöarvosta V1.2 Vuorottelulähdöt 1, 2, 3 30 V1.25 Käytön tyyppi 66 Taulukko 1-1. Valvonta-arvot Käytössä vain pumppu- ja puhallinohjauksessa Näyttää pikaohjelmoinnilla viimeksi valitun käytön tyypin: 0=ei valittu (oletus), 1=vakio, 2=puhallin, 3=pumppu, =dynaaminen käyttö

2 Honeywell Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 2 (17) 1.2 HVAC-parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.1) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus** Oma ID Huomautuksia P2.1.1 Minimitaajuus 0,00 Par Hz 0, HUOM:Jos f max > moottorin P2.1.2 Maksimitaajuus Par. synkr.nopeus, tarkista 320,00 Hz 50, moot-torin ja laitteen sopivuus P2.1.3 Kiihtyvyysaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 103 P2.1. Hidastuvuusaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 10 P2.1.5 Virtaraja 0,1 x 1,5 x I L A I L 107 P2.1.6 P2.1.7 nimellisvirta nimellisnopeus I L 0,3 x I L 1,5 x I L A I H rpm P2.1.8 Käynnistystoiminto P2.1.9 Pysäytystoiminto P Automaattinen uudelleenkäynnistys P nimellisjännite V P nimellistaajuus 30,00 320,00 Hz 50, P Vakionopeus 1 0,00 Par Hz 10, P2.1.1 Parametrien piilotus Taulukko 1-2. HVAC-parametrit P2.1 Tarkista moottorin arvokilvestä Koskee -napaista moottoria ja nimelliskokoista taajuusmuuttajaa 0=Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Ehdollinen vauhtikäynnistys* 0=Vapaasti pyörien 1=Hidastaen 1=Käytössä Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä 0=Kaikki parametrit näkyv. 1=Vain HVAC-ryhmä P2.1 näkyvissä * Käynnistystoiminto, jossa Vikalaukaisuton ulostulon kytkentä on käytössä; suositeltava käynnistystoiminto kaikissa pumppu- ja puhallinkäytöissä. ** Oletusarvot mikäli Pikaohjelmointi-toimintoa (Start Up Wizard) ei ole käytetty. Katso Pikaohjelmointitoiminnon asettamat parametriarvot kuvasta 7-3 sivulla 5 NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta tai NXL HVAC DRIVE Pikaohjeesta. HUOM! Parametrien piilotuksen P ottaminen pois käytöstä mahdollistaa kaikkien paramterien käytön NXL HVAC taajuusmuuttajassa.

3 HVAC Parametri Lista Sivu 3 (17) 1.3 Perusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.1.15) NXL HVAC taajuusmuuttajassa vakio NXL tuotteen perusparamteriryhmä löytyy alavalikosta Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus** Oma ID Huomautuksia P Minimitaajuus 0,00 Par Hz 0, HUOM:Jos f max > moottorin P Maksimitaajuus Par. synkr.nopeus, tarkista 320,00 Hz 50, moot-torin ja laitteen sopivuus P Kiihtyvyysaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 103 P Hidastuvuusaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 10 P P P P P Virtaraja nimellisjännite nimellistaajuus nimellisnopeus nimellisvirta 0,1 x I L 1,5 x I L A I L V NXL2:230v NXL5:00v ,00 320,00 Hz 50, rpm ,3 x I L 1,5 x I L A I H 113 P cosϕ 0,30 1,00 0, P Käynnistystoiminto P Pysäytystoiminto P P U/f-suhteen optimointi Ohjearvopaikan valinta P AI2-signaalialue HUOM: Kaavat pätevät likiarvoisesti taajuusmuuttajiin MF3- kokoon asti. Kysy tehtaalta suuremmista kokoluokista. Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä Koskee -napaista moottoria ja nimelliskokoista taajuusmuuttajaa Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä 0=Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Ehdollinen vauhtikäynnistys 0=Vapaasti pyörien 1=Hidastaen 1=Autom. mom. maksim. 0=AI1 1=AI2 2=Paneeli 3=Kenttäväylä (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri 5=AI1/AI2 valinta Ei käytössä jos > 0% tai < 100% Ei käytössä jos par <> 0% tai par <> 100% 1=0 20 ma 2= 20 ma 3=0V 10V =2V 10V * Käynnistystoiminto, jossa Vikalaukaisuton ulostulon kytkentä on käytössä; suositeltava käynnistystoiminto kaikissa pumppu- ja puhallinkäytöissä. ** Oletusarvot mikäli Pikaohjelmointi-toimintoa (Start Up Wizard) ei ole käytetty. Katso Pikaohjelmointitoiminnon asettamat parametriarvot kuvasta 7-3 sivulla 5 NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta tai NXL HVAC DRIVE Pikaohjeesta.

4 HVAC Parametri Lista Sivu (17) P Analogialähdön P DIN2, P DIN3, P Vakionopeus 1 0,00 Par Hz 10, P Vakionopeus 2 0,00 Par Hz 50, P Automaattinen uudelleenkäynnis tys P Parametrien piilotus Taulukko 1-3. Perusparametrit P =Lähtötaajuus (0 f max) 2=Taajuusohje (0 f max) 3= nopeus (0 Moott. nimellisnopeus) =Lähtövirta (0 I nmotor) 5=Moott. mom (0 T nmotor) 6=Moott. teho (0 P nmotor) 7=Moott. jännite (0-- U nmotor) 8= Välip. jännite(0 1000V) 9=PID-Säätimen ohjearvo 10=PID-Säätimen oloarvo 1 11=PID-Säätimen eroarvo 12=PID-Säätimen lähtö 1=Käy taakse (DIN1=Käy eteen) 2=Taakse (DIN1=Käy) 3=Seis (DIN1=Käy-pulssi) =Ulkoinen vika, sk 5=Ulkoinen vika, ak 6=Käy valmis 7=Vakionopeus 2 8=Moottoripot. YLÖS (sk) 9=PID-säädin pois käytöstä (Suora taajuusohje) 10=Lukitus 1 1=Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus 5=Käy valmis 6=Vakionopeus 1 7=Vakionopeus 2 8=DC-jarrutuskomento 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 10=Moottoripot. ALAS (sk) 11=PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 12=PID-säät. ohjearvo 2 13=Lukitus 2 1=Termistoritulo (Kts. User Manual, kpl 6.2.) 15=Pakota op I/O:lle 16=Pakota op kenttäväyl. 17= AI1/AI2 valinta ohjearvolle 1=Käytössä 0=Kaikki parametrit näkyv. 1=Vain HVAC ryhmä P2.1 näkyvissä. sk = sulkeutuva kosketin: ak = avautuva kosketin: op = ohjauspaikka

5 HVAC Parametri Lista Sivu 5 (17) 1. Tulosignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.2) P2.2.1 DIE1 (laajennuskortti), =Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus 5=Käy valmis 6=Vakionopeus 1 7=Vakionopeus 2 8=DC-jarrutuskomento 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 10=Moottoripot. ALAS (sk) 11=PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 12=PID-säät. ohjearvo 2 13=Lukitus 1 P2.2.2 P2.2.3 DIE2 (laajennuskortti), DIE3 (laajennuskortti), P2.2. DIN, (AI1) P2.2.5 AI1-signaalivalinta P2.2.6 AI1, signaalialue P2.2.7 P2.2.8 AI1 asiakaskoht. minimi AI1 asiakaskoht. maksimi 0,00 100,00 % 0, ,00 100,00 % 100, P2.2.9 AI1, signaalin kääntö Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 2 Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 3 Käytössä, jos P2.2.6=0 Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 3 10=AI1 (1=paikallinen, 0=tulo 1) 11=AI2 (1=paikall, 1=tulo 2) 20=Laaj.kortti. AI1 (2=laaj.kortti 0=tulo 1) 21=Laaj.korttiAI2 (2=laaj.kortti 1=tulo 2) 0=Digitaalitulo 1=0mA 20mA (MF-->) 2=mA 20mA (MF-->) 3=0V 10V =2V 10V Ei käytössä jos par >0% tai par 2.2.1<100% Huom! Kts. NXL HVAC User Manual, kappale 7..6: AI1-tila 0=Ei käännetty 1=Käännetty P AI1, suodatusaika 0,00 10,00 s 0, =Ei suodatusta P AI2, signaalivalinta Kts. par

6 HVAC Parametri Lista Sivu 6 (17) P AI2, signaalialue P P2.2.1 AI2, asiakaskoht. minimi AI2, asiakaskoht. maksimi 0,00 100,00 % 0, ,00 100,00 % 100, Ei käytössä jos par <> 0% tai par <> 100% 1=0 20 ma 2= 20 ma 3=0V 10V =2V 10V 0=Ei käännetty P AI2, signaalin kääntö =Käännetty P AI2, suodatusaika 0,00 10,00 s 0, =Ei suodatusta P P P P P Moottoripotentiom. taajuusohjeen muistin nollaus Ohjearvon skaalauksen minimiarvo Ohjearvon skaalauksen maksimiarvo Paneeliohjauksen ohjearvon valinta Kenttäväyläohjaukse n ohjearvon valinta Taulukko 1- Tulosignaalit, P ,00 P Hz 0,00 3 P ,00 Hz 0, =Ei nollausta 1=Nollaus, jos laite pys. tai virta katkaistaan 2=Nollaus, jos virta katk. Ei vaikuta kenttäväylän ohjearvoon (joka on skaalattu par ja välille) Ei vaikuta kenttäväylän ohjearvoon (joka on skaalattu par ja välille) 0=AI1 1=AI2 2=Paneelin ohjearvo 3=Kenttäväylän ohjearvo (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri 5=PID-säädin Kts. par sk=sulkeutuva kosketin ak=avautuva kosketin

7 HVAC Parametri Lista Sivu 7 (17) 1.5 Lähtösignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.3) P2.3.1 Relelähtö 1, =Valmis 2=Käy 3=Vika =Vika käännetty 5=TM ylilämpövaroitus 6=Ulkoin. vika tai varoitus 7=Ohjearvovika tai varoit. 8=Varoitus 9=Suunta taaksepäin 10=Vakionopeus 11=Asetet. nopeudessa 12=Moot.säädin käytössä 13=Lähtötaaj. valv.raja 1 1=Ohjauspaikka: I/O 15=Termistorivika/-varoitus 16=Oloarvon valvonta 17=Vuorottelun 1 ohjaus 18=Vuorottelun 2 ohjaus 19=Vuorottelun 3 ohjaus 20=AI valvonta P2.3.2 Relelähtö 1 (laajennuskortti), Kts. par P2.3.3 Relelähtö 2 (laajennuskortti), Kts. par P2.3. Digitaalilähtö 1 (laajennuskortti), Kts. par P2.3.5 Analogialähdön Kts. par P2.3.6 Analogialähtö, suodatusaika 0,00 10,00 s 1, =Ei suodatusta P2.3.7 Analogialähtö, 0=Ei käännetty signaalin kääntö 1=Käännetty P2.3.8 Analogialähdön minimi =0 ma 1= ma P2.3.9 Analogialähdön skaalaus % Analogialähtö 1 P (laajennuskortti), Kts. par P Analogialähtö 2 (laajennuskortti), Kts. par P Lähtötaajuuden valvontarajan =Ei rajaa 1=Alarajan valvonta 2=Ylärajan valvonta P Lähtötaajuuden valvontarajan 1 arvo 0,00 Par Hz 0, P2.3.1 Analogiatulon valvonta =AI1 2=AI2 P AI valvonta, POIS-raja 0,00 100,00 % 10, P AI valvonta PÄÄLLEraja 0,00 100,00 % 90, P Relelähdön 1 päällekytkentäviive 0,00 320,00 s 0, ,00 = viive ei käytössä P Relelähdön 1 irtikytkentäviive 0,00 320,00 s 0, ,00 = viive ei käytössä Taulukko 1-5. Lähtösignaalit, P2.3

8 HVAC Parametri Lista Sivu 8 (17) 1.6 Käytön ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.) P2..1 Rampin 1 muoto 0,0 10,0 s 0, =Lineaarinen >0=S-käyrän kiih/hid.aika P2..2 Jarrukatkoja =Käytössä ajon aikana 3=Käytössä ajossa ja pysäytyksessä P2..3 DC-jarrutusvirta 0,15 x I n 1,5 x I n A Vaihtelee 507 P2.. DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0, pysäytyksessä pysäytyksessä P2..5 DC-jarrutuksen alkamistaajuus 0,10 10,00 Hz 1, hidastuksessa P2..6 DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0, käynnistyksessä käynnistyksessä P2..7 Vuojarrutus =Pois päältä 1=Päällä P2..8 Vuojarrutusvirta 0,0 Vaihtelee A 0,0 519 Taulukko 1-6. Käytön ohjausparametrit, P Estotaajuusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko: Menu P2 P2.5) P2.5.1 Estotaajuusalue 1, alaraja 0,00 par Hz 0, P2.5.2 Estotaajuusalue 1, yläraja 0,00 320,00 Hz 0,0 510 P2.5.3 Estotaajuuden ohitusaika Taulukko 1-7. Estotaajuusparametrit, P2.5 0,1 10,0 1,0 518 Valitun ramppausajan kerroin estotaajuuksien välissä

9 HVAC Parametri Lista Sivu 9 (17) 1.8 ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.6) P =Taajuusohjaus ohjausmuoto 1=Nopeusohjaus P2.6.2 U/f-suhteen valinta =Lineaarinen 1=Neliöllinen 2=Ohjelmoitava 3=Lin. + vuon optimointi P2.6.3 Kentänheikennyspist e 30,00 320,00 Hz 50, P2.6. Jännite kentänheikennyspisteessä 10,00 200,00 % 100, n% x U nmot P2.6.5 U/f-käyrän par. 0,00 keskipisteen taajuus P2.6.3 Hz 50,00 60 P2.6.6 U/f-käyrän keskipisteen jännite 0,00 100,00 % 100, n% x U nmot Parametrin maks. arvo = par P2.6.7 Lähtöjännite nollataajuudella 0,00 0,00 % 0, n% x U nmot P2.6.8 Kytkentätaajuus 1,0 16,0 khz 6 khz 601 Riippuu laitteen tehosta P2.6.9 Ylijännitesäätäjä =Käytössä P Alijännitesäätäjä =Käytössä P Identifiointi =Ei toiminnassa 1=ID ei käy Taulukko 1-8. ohjausparametrit, P2.6

10 HVAC Parametri Lista Sivu 10 (17) 1.9 Suojaukset (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.7) 0=Ei vastetta P2.7.1 ma-ohjearvovian 1=Varoitus vaste 2=Vika, pys. P2.1.9 muk. 3=Vika, pys. vap. pyörien P2.7.2 Ulkoisen vian vaste P2.7.3 Alijännitevian vaste P2.7. Lähtövaihevalvonta P2.7.5 Maasulkusuojaus P2.7.6 lämpösuojaus P2.7.7 ympäristön 100,0 100,0 % 0,0 705 lämpötilakerroin P2.7.8 jäähdytyskerroin 0,0 150,0 % 0,0 706 nollataajuudessa P2.7.9 lämpöaikavakio min P jakso % =Ei vastetta 1=Varoitus 2=Vika, pys. P2.1.9 muk. 3=Vika, pys. vap. pyörien P Jumisuojaus Kts. par P Jumivirtaraja 0,1 I nmotor x 2 A x P Jumiaikaraja 1,00 120,00 s 15, P2.7.1 Jumitaajuusraja 1,0 P Hz 25,0 712 P Alikuormitussuojaus Kts. par Alikuormitussuoja, P kentänheik.alueen 10,0 150,0 % 50,0 71 kuorma Alikuormitussuoja, P nollataajuuden 5,0 150,0 % 10,0 715 kuorma P Alikuormitussuojan aikaraja 2,00 600,00 s 20, P Termistorivian vaste Kts. par P Kenttäväylävian vaste Kts. par P Korttipaikkavian vaste Kts. par =Ei vastetta 1=Alarajan valvonta P Oloarvon valvonta =Ylärajan valvonta 3=Vika, jos alaraja alittuu =Vika, jos yläraja ylittyy P Oloarvon valvontaraja 0,0 100,0 % 10,0 736 P2.7.2 Oloarvon valvontaviive s Taulukko 1-9. Suojaukset, G2.7 I nmotor

11 HVAC Parametri Lista Sivu 11 (17) 1.10 Automaattisen jälleenkäynnistyksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.8) P2.8.1 Odotusaika 0,10 10,00 s 0, P2.8.2 Yritysaika 0,00 60,00 s 30, P2.8.3 Käynnistysmuoto =Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Par mukaisesti Taulukko Autorestart Parametris, G PID-säätimen ohjearvoparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.9) 0=PID-Säädin ei käytössä P2.9.1 PID-Säätimen 1=PID-Säädin käytössä käyttöönotto 2=Pumppu- ja puhallinohjaus käytössä P2.9.2 PID-Säätimen ohjearvo P2.9.3 Oloarvotulo =AI1 1=AI2 2=Ohjearvo paneelilta (PID-ohjearvo 1) 3=Ohj. kenttäväylältä (ProcessDataIN1) 0=AI1-signaali 1=AI2-signaali 2=Kenttäväylä (ProcessDataIN2) 3= momentti = nopeus 5= virta 6= teho 7=A1-A2 (Oloarvo1- Oloarvo2) P2.9. PID-Säätimen vahvistus 0,0 1000,0 % 100,0 118 P2.9.5 PID-Säätimen I- aika 0,00 320,00 s 10, P2.9.6 PID-Säätimen D- aika 0,00 10,00 s 0, P2.9.7 Oloarvo 1, minimin skaalaus 1000,0 1000,0 % 0, =Ei minimin skaalausta P2.9.8 Oloarvo 1, maksimin skaalaus 1000,0 1000,0 % 100, =Ei maks. skaalausta P2.9.9 Eroarvon kääntö P Lepotaajuus Par. Par Hz 10, P Lepoviive s P Havahtumisraja 0,00 100,00 % 25, P Havahtumistoiminto =Havahtuminen tason (2.9.12) alittuessa 1= Havahtuminen tason (2.9.12) ylittyessä 2=Havahtuminen tason alittuessa (PID-ohje) 3=Havahtuminen tason ylittyessä (PID-ohje) Taulukko PID-säätimen ohjearvoparametrit, G2.9

12 HVAC Parametri Lista Sivu 12 (17) 1.12 Pumppu- ja puhallin rinnakkaiskäyttösovelluksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.10) HUOM! Parametriryhmä P2.10 on näkyvissä vain jos parametrin arvoksi asetetaan 2. P Apukäyttöjen lukumäärä P Apukäyttöjen käynnistysviive 0,0 300,0 s, P Apukäyttöjen pysäytysviive 0,0 300,0 s 2, P2.10. Vuorottelu =Vuorottelu apukäytöillä 2=Vuorottelu kaikilla käytöillä 3=Vuorottelu ja lukitukset (apukäytöt) = Vuorottelu ja lukitukset (Kaikki käytöt) P Vuorottelun aikaväli 0,0 3000,0 h 8, ,0=TESTI=0 s P Vuorottelu: apukäyttöjen maksimimäärä P Vuorottelun taajuusraja 0,00 par Hz 25, P Apukäytön 1 Par. käynnistystaajuus ,00 Hz 51, P Apukäytön 1 pysäytystaajuus Par Par Hz 10, Taulukko Pumppu- ja puhallin rinnakkaiskäyttösovelluksen parametrit, 2.10

13 HVAC Parametri Lista Sivu 13 (17) 1.13 Paneeliohjaus (Ohjauspaneeli: Valikko K3) Parametrit ohjauspaikan ja suunnan valitsemiseen ohjauspaneelilta on lueteltu alla. P3.1 Ohjauspaikka = I/O-riviliittimet 2 = Paneeli 3 = Kenttäväylä R3.2 Paneelin ohjearvo Par. Par Hz P3.3 Suunnanvaihto (paneelilta) P3. Stop-painike P3.5 PID-ohjearvo 1 0,00 100,00 % 0,00 P3.6 PID-ohjearvo 2 0,00 100,00 % 0,00 Taulukko Paneeliohjauksen parametrit, M3 0 = Eteenpäin 1 = Taaksepäin 0=Stop-painikkeen rajoitettu 1=Stop-painike aina käytössä 1.1 Systeemivalikko (Ohjauspaneeli: Valikko S6) Systeemivalikkoon pääsee Päävalikosta painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kun paneelin näytön ensimmäisellä tekstirivillä näkyy sijaintia ilmaiseva symboli S6. Systeemivalikon alle on sijoitettu taajuusmuuttajan yleiseen käyttöön liittyviä ohjaustietoja, kuten paneeliasetukset, muokatut parametriryhmät sekä tietoa laitteistosta ja ohjelmistosta. Alla on taulukko Systeemivalikon toiminnoista. Systeemivalikon toiminnot Koodi Toiminto Min. Maks. Yks. Oletus Oma Huomatuksia S6.3 Parametrien kopiointi P6.3.1 Parametriasetukset 0 = Valitse 1 = Tallenna 1-asetukset 2 = Lataa 1-asetukset 3 = Tallenna 2-asetukset = Lataa 2-asetukset 5 = Lataa oletusasetukset 6 = Vika 7 = Odota 8 = OK S6.5 Turvatoiminnot P6.5.2 Parametrilukko S6.6 Paneeliasetukset P6.6.1 Oletussivu P6.6.3 Paluuviive s 1200 S6.7 Laiteasetukset P6.7.2 Puhaltimen ohjaus P6.7.3 HMI-kuittausviive ms 200 P6.7. HMI uud.lähet. lkm S6.8 Järjestelmän tietoja S6.8.1 Laskurit C MWh-laskuri KWh C Käyttöpäivälaskuri hh:mm: ss 0 = Muutokset sallittu 1 = Muutokset kielletty 0 = Jatkuva 1 = Lämpötila (vain koot MF)

14 HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) C Käyttötuntilaskuri hh:mm: ss S6.8.2 Osa-aikalaskurit T MWh-laskuri kwh P Nollaa MWh-laskuri T Käyttöpäivälaskuri hh:mm: ss T Käyttötuntilaskuri hh:mm: ss P Nollaa käyttöaikalaskuri S6.8.3 Ohjelmistotietoja I Ohjelmistopaketti I Järjestelmän ohjelmistoversio I Rajapintaversio I Kuormitus % S6.8. Sovellukset S Sovelluksen nimi A Sovelluksen tunnus A Sovellusversio A Sovelluksen rajapintaversio S6.8.5 Laitteisto I Yksikön jännite V I Info: Jarrukatkoja S6.8.6 Laajennuskortit S Korttipaikka E OPT- I Korttipaikka E Tila 1 5 I S Korttipaikka E Ohjelmaversio Korttipaikka D OPT- I Korttipaikka D Tila 1 5 I Korttipaikka D Ohjelmaversio S6.9 AI-tila P6.9.1 AIA1 tila P6.9.2 AIA2 -tila = Ei toimintoa 1 = Nollaa MWh-laskuri 0 = Ei toimintoa 1 = Nollaa laskuri Huom! Alavalikot eivät ole näkyvissä, jos lisäkorttia ei ole asennettu 1=Yhteys katkennut 2=Alustaa 3=Käy 5=Vika Huom! Alavalikot eivät ole näkyvissä, jos lisäkorttia ei ole asennettu 1=Yhteys katkennut 2=Alustaa 3=Käy 5=Vika 0=Jännitetulo 1=Virtatulo (Kokoluokat MF MF6) 0=Jännitetulo 1=Virtatulo S6.10 Kenttäväyläparametrit I Liikennöintitila P Kenttäväyläprotokolla =Modbus-protokolla P Slave-osoite Osoitteet 1 255

15 HVAC Parametri Lista Sivu 15 (17) P6.10. Baudinopeus P Pysäytysbitit P Pariteetti P Kommunikaatioviive s 0 Taulukko 1-1 Systeemivalikon toiminnot 0=300 baud 1=600 baud 2=1200 baud 3=200 baud =800 baud 5=9600 baud 6=19200 baud 7=3800 baud 8=57600 baud 0=1 1=2 0=None (Ei pariteettia) 1=Odd (pariton) 2=Even (parillinen) 0=Not used 1=1 second 2=2 seconds, etc 1.15 Laajennuskortit (Ohjauspaneeli: Valikko E7) Laajennuskorttivalikossa käyttäjän on mahdollista 1) tarkistaa, mikä laajennuskortti ohjauskorttiin on kytketty 2) tarkastella ja muokata laajennuskorttiin liittyviä parametreja. Siirry seuraavalle valikkotasolle painamalla Valikkonäppäintä oikealle.

16 HVAC Parametri Lista Sivu 16 (17)

17 HVAC Parametri Lista Sivu 17 (17)

vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas

vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas 2 vacon SISÄLLYSLUETTELO VACON NX "All in One" -SOVELLUSOPAS HAKEMISTO 1 Perussovellus 2 Vakiosovellus 3 Paikallis-/kauko-ohjaussovellus 4 Vakionopeussovellus

Lisätiedot

vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja

vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja Vacon Vacon NXL Multi-Control -sovellus (Ohjelmisto ALFIFF20) Ver..02 SISÄLLYSLUETTELO. YLEISTÄ... 2 2. OHJAUSLIITÄNNÄT... 3 3. MULTI-CONTROL

Lisätiedot

nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja

nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja vacon 3 Vacon NX Water Solutions sovellukset Document code: ud00922c Date: 2005-10-12 HAKEMISTO 0. Yleistä... 5 0.1 Käyttöönotossa huomattavaa...

Lisätiedot

Vacon NX-sovellusopas

Vacon NX-sovellusopas vacon 1 Vacon NX-sovellusopas HAKEMISTO 1. Perussovellus... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Ohjausliityntä... 4 1.3 Ohjaussignaalien logiikka Perussovelluksessa... 5 1.4 Perussovellus Parametriluettelot... 6 2.

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

NX Taajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin

NX Taajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin NX Taajuusmuuttajat Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin / Sisältö Tämä opas antaa käyttäjälle yksinkertaiset ja helpot ohjeet käytettäessä

Lisätiedot

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Ohjauskorttien I/O... 2 1.2 Käyttöönottotiedot... 3 1.3 Käyntiin seis ohjaus. Yksi ulkoinen

Lisätiedot

Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF06)

Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF06) Vacon Erikoiskäyttösovellus Sivu 1 Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF0) HAKEMISTO 1. YLEISTÄ...2 2. ERIKOISKÄYTTÖSOVELLUKSEN OHJELMOINTITAPA...3 2.1 Tulon/lähdön määritteleminen tietylle toiminnolle

Lisätiedot

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01035F Päivämäärä: 5.12.2013 Ohjelmistoversio: FW0072V012 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Vacon Pumppu- ja puhallinautomatiikka vuorottelulla SISÄLLYS

Vacon Pumppu- ja puhallinautomatiikka vuorottelulla SISÄLLYS Sivu 1 Pumppu- ja puhallinautomatiikkasovellus vuorottelulla (Par. 0.1 = 0) SISÄLLYS 1 Yleistä... 2 2 Ohjausliityntä... 2 3 Ohjaussignaalilogiikka... 3 4 Perusparametrit, ryhmä 0... 4 5 Perusparametrit,

Lisätiedot

puhallinautomatiikkasovellus

puhallinautomatiikkasovellus V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T Pumppu- ja puhallinautomatiikkasovellus vuorottelulla Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään F O R S M O O T H C O

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

Erikoiskäyttösovellus II

Erikoiskäyttösovellus II VACON CX/CXL/CXS TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Oikeudet muutoksiin pidätetään F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 Vacon (Par. 0.1 = 0) Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Ohjausliityntä... 3 3 Ohjaussignaalilogiikka...

Lisätiedot

järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat

järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat 2 vacon järjestelmäkäyttösovellus Järjestelmäkäyttösovellus HAKEMISTO Document code: ud01123 Software code: APFIFF10V105 Date: 9.6.2006 1. Yleistä...

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö O H J E N X T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L

K Ä Y T T Ö O H J E N X T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L KÄYTTÖOHJE NX T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L Monisäätö-PFC sovellus (Ohjelmisto ASFIFF09 ver. 5.10) HAKEMISTO 1. YLEISTÄ...3

Lisätiedot

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Pikaopas SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään. 1 Honeywell Index 1. TURVALLISUUS... 2 2. ASENNUS...

Lisätiedot

Honeywell. Sovelluskäsikirja. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat

Honeywell. Sovelluskäsikirja. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell Sovelluskäsikirja SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell 1 SISÄLLYSLUETTELO Julkaisu: DPD00866D Julkaisupäivämäärä: 3/1/12 Vastaa sovellusversiota FW0094V005 1. Turvallisuus...3 1.1

Lisätiedot

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT -segmenttipaneelin käyttöohje Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 (10) Ohjauspaneeli Vacon 1. OHJAUSPANEELI 1.1 Yleistä Vacon taajuusmuuttajan

Lisätiedot

vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas turvallisuus vacon 1 As.kirja: DPD00844G1 Julkaisu: Huhtikuu 201, Sw Pakkauksesta: W0107V011.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 20 -taajuusmuuttajan

Lisätiedot

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Koko käsikirja SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään 1 Honeywell User s Manual Index 1. TURVALLISUUS...3

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01699J Päivämäärä: 3.2.2015 Ohjelmistoversio: FW0065V030 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

vacon 20 ac drives pikaopas

vacon 20 ac drives pikaopas vacon 20 ac drives pikaopas TURVALLISUUSDoc: DPD00844E1 Release: 08.03.2013 Sw Package: FW0107V008.vcx vacon 1 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 20 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw ACS 140 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64325531 Rev B FI Versiopäivämäärä: 18.11.2002 2002 ABB Oy Turvallisuus

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw ACS 160 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64365941 REV C FI Versiopäivämäärä: 17. 5. 2002 copyright 2002

Lisätiedot

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 0 SISÄLLYS Asiakirja: DPD01266C Version julkaisupäivämäärä: 8.1.14 Vastaa ohjelmistopakettia FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW Pikaopas...6 1.1 Vacon

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma ABB Drives Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma Adaptiivinen ohjelma Sovellusopas 3AFE64527231 Rev C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 08.04.2005 2005 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

Vakiosovellusohjelmisto 6.x

Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 Ohjelmointiopas Tässä oppaassa on tietoa: Ohjauspaneelista Sovellusmakroista (myös ohjausliitäntäkaaviot) Parametreista Vianhausta Kenttäväyläohjauksesta Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 -taajuusmuuttajille

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita... 1 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)...

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita

VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit Main Menun alta... 3 1.3 Yli 50 Hz käyttö... 3

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 0 SISÄLLYS Asiakirjan tunnus: DPD00561H Tilauskoodi: DOC-APP02456+DLUK Versio H Version julkaisupäivämäärä: 19.8.1 Vastaa sovelluspakettia FW0065V021.vcx

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti

Lisätiedot

6 Taajuusmuuttajan käyttö

6 Taajuusmuuttajan käyttö 6 Taajuusmuuttajan käyttö 6.1.1 Kolme käyttötapaa Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää kolmella eri tavalla: 1. Graafinen paikallisohjauspaneeli (GLCP), katso 5.1.2 2. Numeerinen paikallisohjauspaneeli (NLCP),

Lisätiedot

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön varma valinta teollisuuden tarpeisiin Vacon on monipuolinen AC-käyttö tehoalueelle 0,7 560 kw ja jännitealueille 208 690 V. Luotettavien ratkaisujen

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

ACS800. Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x

ACS800. Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x ACS800 Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x Ohjelmointiopas 3AFE64527011 REV L FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 25.08.2011 2011 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5

Lisätiedot

Käyttäjän opas ACS 400 -taajuusmuuttajat tehoalue 2,2-37 kw

Käyttäjän opas ACS 400 -taajuusmuuttajat tehoalue 2,2-37 kw Käyttäjän opas ACS 400 -taajuusmuuttajat tehoalue 2,2-37 kw ACS 400 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64050664 R0105 REV C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 5.12.2001 copyright 2001 ABB Oy. Turvaohjeet Varoitus!

Lisätiedot

TaajuusmuuTTaja FC101 (PIKAOPAS)

TaajuusmuuTTaja FC101 (PIKAOPAS) AIR COMFORT AIR TREATMENT 9326 FI 2017.01.02 TaajuusmuuTTaja FC101 (PIKAOPAS)» ASENNUS JA HUOLTO sisällysluettelo sivu Turvaohjeet 2 IT-verkko 3x230VAC 2 Liitännät 3 Ohjauspaneeli LCP 4 Käsikäyttö 4 Pyörimissuunnan

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

vacon nxl helppokäyttöinen ja tehokas ac-käyttö

vacon nxl helppokäyttöinen ja tehokas ac-käyttö vacon nxl helppokäyttöinen ja tehokas ac-käyttö 1 asenna ja unohda Vacon on suorituskykyinen ja kompakti AC-käyttö teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen tarpeisiin te hoalueella 0,25 30 kw. Tilaa säästävän,

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KÄYTTÖOHJE RHT KÄYTTÖOHJE Tämä dokumentti sisältää tietoa kosketusnäytöllisen RHTkosteuslähettimen käyttöönotosta. Ennen kuin aloitat, varmista että lähetin on asennettu asennusohjeiden

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB component drive ACS55-sarjan taajuusmuuttajat 0,18 2,2 kw Tuoteluettelo

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB component drive ACS55-sarjan taajuusmuuttajat 0,18 2,2 kw Tuoteluettelo Pienjännitetaajuusmuuttat BB component drive C55-sarn taajuusmuuttat 0,18 2,2 kw Tuoteluettelo BB component drive -taajuusmuuttat BB component drive -taajuusmuuttat BB component drive -taajuusmuuttat on

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE TAAJUUSMUUTTAJA D700 TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE Peltotie 37, 28400 ULVILA Puh. 0207 463 540 Fax 0207 463 541 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi,

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista.

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista,

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Turvaohjeet. Sähköliitännät

Sisällysluettelo. Turvaohjeet. Sähköliitännät ABB:n yleistaajuusmuuttajat Lyhyt käyttäjän opas ACS310-taajuusmuuttajat Sisällysluettelo Turvaohjeet Mekaaninen asennus Sähköliitännät Käyttöönotto ja ohjaus I/O:n kautta Käyttöopasluettelo Taajuusmuuttajan

Lisätiedot

1. Vacon käynnistys Ohjatut asetukset PID-asetusapu Multi-pump -asetusapu... 4

1. Vacon käynnistys Ohjatut asetukset PID-asetusapu Multi-pump -asetusapu... 4 vacon 100 -taajuusmuuttajat hvac-sovelluskäsikirja vacon 0 Sisällysluettelo Julkaisu: DPD00561E Tilausnumero: DOC-APP02456+DLFI Päivitetty versio: E Julkaisupäivämäärä: 1/9/11 Vastaa sovellusversiota FW0065V012.vcx

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33030 Sähkömoottorikäytöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö 1 Johdanto Mittauksista saatuja tuloksia katseltaessa kannattaa huomata, että käyttöpaneelista saatavat mittaustulokset

Lisätiedot

VLT Micro Drive -taajuusmuuttaja FC 51. Turvaohjeet 3 Hyväksynnät 3 Yleinen varoitus 3 Vältä tahatonta käynnistystä 4 Ennen kuin aloitat korjaustyön 5

VLT Micro Drive -taajuusmuuttaja FC 51. Turvaohjeet 3 Hyväksynnät 3 Yleinen varoitus 3 Vältä tahatonta käynnistystä 4 Ennen kuin aloitat korjaustyön 5 VLT Micro Drive -taajuusmuuttaja FC 51 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Turvallisuus 3 Turvaohjeet 3 Hyväksynnät 3 Yleinen varoitus 3 Vältä tahatonta käynnistystä Ennen kuin aloitat korjaustyön 5 2.

Lisätiedot

vacon nx käyttöopas peruskortit laajennuskortit sovitinkortit taajuusmuuttajat

vacon nx käyttöopas peruskortit laajennuskortit sovitinkortit taajuusmuuttajat vacon nx taajuusmuuttajat peruskortit laajennuskortit sovitinkortit käyttöopas 2 vacon hakemisto HAKEMISTO Document code: DPD01518A Date: 26.02.2014 1. Yleistä... 4 1.1 Ohjauskortin korttipaikat (Vacon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 27. VLT HVAC -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas

Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 27. VLT HVAC -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas VLT HVAC -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Ohjelmointi 3 Paikallisohjauspaneeli 3 Graafisen paikallisohjauspaneelin (GLCP) käyttö 3 Paikallisohjauspaneelin (NLCP) käyttö

Lisätiedot

Edellinen taso. Seuraava taso. Päävalikkoon päästään painamalla ESC. Vaihdat kummankin näkymän välillä. painamalla ENTER

Edellinen taso. Seuraava taso. Päävalikkoon päästään painamalla ESC. Vaihdat kummankin näkymän välillä. painamalla ENTER 7 550.2 Käyttöopas Käyttöoppaan ja AZL5:n selitykset Edellinen taso Käyttäjätaso AZL5 (LMV52) Kohdistin Kohdistin Seuraava taso Muutostaso Kielen valinta: Param. & Näyttö Pääsy ilman salasanaa AZL5 Kieli

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 25. 3. Parametriluettelot 259. VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas

Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 25. 3. Parametriluettelot 259. VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Ohjelmointi 3 Paikallisohjauspaneeli 3 Graafisen paikallisohjauspaneelin (GLCP) käyttö 3 Parametrin asetusten nopea siirto

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

ACS850. Ohjelmointiopas ACS850 vakio-ohjausohjelma

ACS850. Ohjelmointiopas ACS850 vakio-ohjausohjelma ACS850 Ohjelmointiopas ACS850 vakio-ohjausohjelma Käyttöopasluettelo Taajuusmuuttajan laiteoppaat ja ohjeet ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw)

Lisätiedot

Lining AqvaSemi TM. Ohjaus ja valvontayksikkö. Käyttöohje, versio 1.2 (AqvaSemi ohjelmistoversio JVP1.06)

Lining AqvaSemi TM. Ohjaus ja valvontayksikkö. Käyttöohje, versio 1.2 (AqvaSemi ohjelmistoversio JVP1.06) Lining AqvaSemi TM Lining AqvaSemi TM Ohjaus ja valvontayksikkö Käyttöohje, versio 1.2 (AqvaSemi ohjelmistoversio JVP1.06) Lining AqvaSemi Käyttöohje Copyright Oy Lining Ab 2011 Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin teho ratkaisee VACON 100 HVAC -taajuusmuuttaja on suunniteltu täyttämään, jopa ylittämään, rakennusautomaatioalan tiukimmatkin

Lisätiedot

MICROMASTER 420/440. Suomi. Pikaopas

MICROMASTER 420/440. Suomi. Pikaopas Suomi MICROMASTER 420/440 Pikaopas Tämä pikaopas mahdollistaa MICROMASTER 420/440 taajuusmuuttajan helpon ja tehokkaan käyttöönoton. Tarkempia teknisiä tietoja löydät Käyttöohjeesta ja Reference manual

Lisätiedot

ABB:n teollisuustaajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas ACS880-perusohjausohjelma

ABB:n teollisuustaajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas ACS880-perusohjausohjelma ABB:n teollisuustaajuusmuuttajat Ohjelmointiopas ACS880-perusohjausohjelma Käyttöopasluettelo (englanninkieliset oppaat) Taajuusmuuttajan laiteoppaat ja ohjeet Koodi (englanninkielinen) Koodi (suomenkielinen)

Lisätiedot

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi)

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi) PIKAOHJE Optima Ohjauskeskus 408152 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 7.8.2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

SINAMICS V20 Pikaopas

SINAMICS V20 Pikaopas SINAMICS V20 Sisältö 1 Turvallisuusohjeet...1 2 Asennus...4 2.1 Mekaaninen asennus...4 2.2 Sähköasennus...5 2.3 Tekniset tiedot...9 3 Käyttöönotto...10 3.1 Sisäänrakennettu peruskäyttöpaneeli (BOP)...10

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot