= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron"

Transkriptio

1 Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) 1. NXL HVAC Parametri lista Seuraavilla sivuilla on luettelot kunkin parametriryhmän parametreistä. Parametriselitykset löytyvät englanninkielisestä NXL HVAC Application Manual ohjekirjasta. Taulukkojen palstojen selitykset: Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID = Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron = Parametrin nimi = Parametrin minimiarvo = Parametrin maksimiarvo = Parametrin arvon yksikkö; ilmoitettu, mikäli tarpeen = Tehtaalla asetettu arvo = Asiakkaan oma asetus = Parametrin tunnistenumero (käytetään PC-työkalujen yhteydessä) = Parametrin arvoa voi muuttaa vasta sen jälkeen, kun taajuusmuuttaja on pysäytetty. 1.1 Valvonta-arvot (Ohjauspaneeli: valikko M1) Valvonta-arvot ovat parametrien ja signaalien varsinaisia arvoja kuten myös tiloja ja mittauksia. Valvonta-arvoja ei voi muokata. Kts. Lisätietoja englanninkielisestä NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta (kappale 7..1, sivu 58). Koodi Parametri Yks. ID Kuvaus V1.1 Lähtötaajuus Hz 1 Lähtötaajuus moottorille V1.2 Taajuusohje Hz 25 V1.3 kierrosnopeus rpm 2 Laskennallinen moottorin nopeus V1. Moottorivirta A 3 Mitattu moottorivirta V1.5 momentti % Laskennallinen momentti/moottorin nimellismomentti V1.6 Moottoriteho % 5 Laskennallinen teho/ moottorin nimellisteho V1.7 Moottorijännite V 6 Laskennallinen moottorijännite V1.8 DC-välipiirin jännite V 7 Mitattu välipiirin jännite V1.9 Yksikön lämpötila ºC 8 Jäähdytyselementin lämpötila V1.10 Analogiatulo 1 13 AI1 V1.11 Analogiatulo 2 1 AI2 V1.12 Analogialähdön virta ma 26 AO1 V1.13 Analogialähdön 1 virta, laajennuskortti ma 31 V1.1 Analogialähdön 2 virta, laajennuskortti ma 32 V1.15 DIN1, DIN2, DIN3 15 Digitaalitulojen tila V1.16 DIE1, DIE2, DIE3 33 I/O-laajennuskortti: Digitaalitulojen tila V1.17 RO1 3 Relelähdön 1 tila V1.18 ROE1, ROE2, ROE3 35 I/O-laajennuskortti: Relelähtöjen tila V1.19 DOE 1 36 I/O-laajennuskortti: Digitaalilähdön 1 tila V1.20 PID-säätimen ohjearvo % 20 Prosenttia prosessin ohjearvosta V1.21 PID-säätimen oloarvo % 21 Prosenttia maksimioloarvosta V1.22 PID-eroarvo % 22 Prosenttia maksimieroarvosta V1.23 PID-säätimen lähtö % 23 Prosenttia maksimilähtöarvosta V1.2 Vuorottelulähdöt 1, 2, 3 30 V1.25 Käytön tyyppi 66 Taulukko 1-1. Valvonta-arvot Käytössä vain pumppu- ja puhallinohjauksessa Näyttää pikaohjelmoinnilla viimeksi valitun käytön tyypin: 0=ei valittu (oletus), 1=vakio, 2=puhallin, 3=pumppu, =dynaaminen käyttö

2 Honeywell Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 2 (17) 1.2 HVAC-parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.1) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus** Oma ID Huomautuksia P2.1.1 Minimitaajuus 0,00 Par Hz 0, HUOM:Jos f max > moottorin P2.1.2 Maksimitaajuus Par. synkr.nopeus, tarkista 320,00 Hz 50, moot-torin ja laitteen sopivuus P2.1.3 Kiihtyvyysaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 103 P2.1. Hidastuvuusaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 10 P2.1.5 Virtaraja 0,1 x 1,5 x I L A I L 107 P2.1.6 P2.1.7 nimellisvirta nimellisnopeus I L 0,3 x I L 1,5 x I L A I H rpm P2.1.8 Käynnistystoiminto P2.1.9 Pysäytystoiminto P Automaattinen uudelleenkäynnistys P nimellisjännite V P nimellistaajuus 30,00 320,00 Hz 50, P Vakionopeus 1 0,00 Par Hz 10, P2.1.1 Parametrien piilotus Taulukko 1-2. HVAC-parametrit P2.1 Tarkista moottorin arvokilvestä Koskee -napaista moottoria ja nimelliskokoista taajuusmuuttajaa 0=Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Ehdollinen vauhtikäynnistys* 0=Vapaasti pyörien 1=Hidastaen 1=Käytössä Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä 0=Kaikki parametrit näkyv. 1=Vain HVAC-ryhmä P2.1 näkyvissä * Käynnistystoiminto, jossa Vikalaukaisuton ulostulon kytkentä on käytössä; suositeltava käynnistystoiminto kaikissa pumppu- ja puhallinkäytöissä. ** Oletusarvot mikäli Pikaohjelmointi-toimintoa (Start Up Wizard) ei ole käytetty. Katso Pikaohjelmointitoiminnon asettamat parametriarvot kuvasta 7-3 sivulla 5 NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta tai NXL HVAC DRIVE Pikaohjeesta. HUOM! Parametrien piilotuksen P ottaminen pois käytöstä mahdollistaa kaikkien paramterien käytön NXL HVAC taajuusmuuttajassa.

3 HVAC Parametri Lista Sivu 3 (17) 1.3 Perusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.1.15) NXL HVAC taajuusmuuttajassa vakio NXL tuotteen perusparamteriryhmä löytyy alavalikosta Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus** Oma ID Huomautuksia P Minimitaajuus 0,00 Par Hz 0, HUOM:Jos f max > moottorin P Maksimitaajuus Par. synkr.nopeus, tarkista 320,00 Hz 50, moot-torin ja laitteen sopivuus P Kiihtyvyysaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 103 P Hidastuvuusaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 10 P P P P P Virtaraja nimellisjännite nimellistaajuus nimellisnopeus nimellisvirta 0,1 x I L 1,5 x I L A I L V NXL2:230v NXL5:00v ,00 320,00 Hz 50, rpm ,3 x I L 1,5 x I L A I H 113 P cosϕ 0,30 1,00 0, P Käynnistystoiminto P Pysäytystoiminto P P U/f-suhteen optimointi Ohjearvopaikan valinta P AI2-signaalialue HUOM: Kaavat pätevät likiarvoisesti taajuusmuuttajiin MF3- kokoon asti. Kysy tehtaalta suuremmista kokoluokista. Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä Koskee -napaista moottoria ja nimelliskokoista taajuusmuuttajaa Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä 0=Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Ehdollinen vauhtikäynnistys 0=Vapaasti pyörien 1=Hidastaen 1=Autom. mom. maksim. 0=AI1 1=AI2 2=Paneeli 3=Kenttäväylä (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri 5=AI1/AI2 valinta Ei käytössä jos > 0% tai < 100% Ei käytössä jos par <> 0% tai par <> 100% 1=0 20 ma 2= 20 ma 3=0V 10V =2V 10V * Käynnistystoiminto, jossa Vikalaukaisuton ulostulon kytkentä on käytössä; suositeltava käynnistystoiminto kaikissa pumppu- ja puhallinkäytöissä. ** Oletusarvot mikäli Pikaohjelmointi-toimintoa (Start Up Wizard) ei ole käytetty. Katso Pikaohjelmointitoiminnon asettamat parametriarvot kuvasta 7-3 sivulla 5 NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta tai NXL HVAC DRIVE Pikaohjeesta.

4 HVAC Parametri Lista Sivu (17) P Analogialähdön P DIN2, P DIN3, P Vakionopeus 1 0,00 Par Hz 10, P Vakionopeus 2 0,00 Par Hz 50, P Automaattinen uudelleenkäynnis tys P Parametrien piilotus Taulukko 1-3. Perusparametrit P =Lähtötaajuus (0 f max) 2=Taajuusohje (0 f max) 3= nopeus (0 Moott. nimellisnopeus) =Lähtövirta (0 I nmotor) 5=Moott. mom (0 T nmotor) 6=Moott. teho (0 P nmotor) 7=Moott. jännite (0-- U nmotor) 8= Välip. jännite(0 1000V) 9=PID-Säätimen ohjearvo 10=PID-Säätimen oloarvo 1 11=PID-Säätimen eroarvo 12=PID-Säätimen lähtö 1=Käy taakse (DIN1=Käy eteen) 2=Taakse (DIN1=Käy) 3=Seis (DIN1=Käy-pulssi) =Ulkoinen vika, sk 5=Ulkoinen vika, ak 6=Käy valmis 7=Vakionopeus 2 8=Moottoripot. YLÖS (sk) 9=PID-säädin pois käytöstä (Suora taajuusohje) 10=Lukitus 1 1=Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus 5=Käy valmis 6=Vakionopeus 1 7=Vakionopeus 2 8=DC-jarrutuskomento 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 10=Moottoripot. ALAS (sk) 11=PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 12=PID-säät. ohjearvo 2 13=Lukitus 2 1=Termistoritulo (Kts. User Manual, kpl 6.2.) 15=Pakota op I/O:lle 16=Pakota op kenttäväyl. 17= AI1/AI2 valinta ohjearvolle 1=Käytössä 0=Kaikki parametrit näkyv. 1=Vain HVAC ryhmä P2.1 näkyvissä. sk = sulkeutuva kosketin: ak = avautuva kosketin: op = ohjauspaikka

5 HVAC Parametri Lista Sivu 5 (17) 1. Tulosignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.2) P2.2.1 DIE1 (laajennuskortti), =Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus 5=Käy valmis 6=Vakionopeus 1 7=Vakionopeus 2 8=DC-jarrutuskomento 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 10=Moottoripot. ALAS (sk) 11=PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 12=PID-säät. ohjearvo 2 13=Lukitus 1 P2.2.2 P2.2.3 DIE2 (laajennuskortti), DIE3 (laajennuskortti), P2.2. DIN, (AI1) P2.2.5 AI1-signaalivalinta P2.2.6 AI1, signaalialue P2.2.7 P2.2.8 AI1 asiakaskoht. minimi AI1 asiakaskoht. maksimi 0,00 100,00 % 0, ,00 100,00 % 100, P2.2.9 AI1, signaalin kääntö Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 2 Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 3 Käytössä, jos P2.2.6=0 Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 3 10=AI1 (1=paikallinen, 0=tulo 1) 11=AI2 (1=paikall, 1=tulo 2) 20=Laaj.kortti. AI1 (2=laaj.kortti 0=tulo 1) 21=Laaj.korttiAI2 (2=laaj.kortti 1=tulo 2) 0=Digitaalitulo 1=0mA 20mA (MF-->) 2=mA 20mA (MF-->) 3=0V 10V =2V 10V Ei käytössä jos par >0% tai par 2.2.1<100% Huom! Kts. NXL HVAC User Manual, kappale 7..6: AI1-tila 0=Ei käännetty 1=Käännetty P AI1, suodatusaika 0,00 10,00 s 0, =Ei suodatusta P AI2, signaalivalinta Kts. par

6 HVAC Parametri Lista Sivu 6 (17) P AI2, signaalialue P P2.2.1 AI2, asiakaskoht. minimi AI2, asiakaskoht. maksimi 0,00 100,00 % 0, ,00 100,00 % 100, Ei käytössä jos par <> 0% tai par <> 100% 1=0 20 ma 2= 20 ma 3=0V 10V =2V 10V 0=Ei käännetty P AI2, signaalin kääntö =Käännetty P AI2, suodatusaika 0,00 10,00 s 0, =Ei suodatusta P P P P P Moottoripotentiom. taajuusohjeen muistin nollaus Ohjearvon skaalauksen minimiarvo Ohjearvon skaalauksen maksimiarvo Paneeliohjauksen ohjearvon valinta Kenttäväyläohjaukse n ohjearvon valinta Taulukko 1- Tulosignaalit, P ,00 P Hz 0,00 3 P ,00 Hz 0, =Ei nollausta 1=Nollaus, jos laite pys. tai virta katkaistaan 2=Nollaus, jos virta katk. Ei vaikuta kenttäväylän ohjearvoon (joka on skaalattu par ja välille) Ei vaikuta kenttäväylän ohjearvoon (joka on skaalattu par ja välille) 0=AI1 1=AI2 2=Paneelin ohjearvo 3=Kenttäväylän ohjearvo (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri 5=PID-säädin Kts. par sk=sulkeutuva kosketin ak=avautuva kosketin

7 HVAC Parametri Lista Sivu 7 (17) 1.5 Lähtösignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.3) P2.3.1 Relelähtö 1, =Valmis 2=Käy 3=Vika =Vika käännetty 5=TM ylilämpövaroitus 6=Ulkoin. vika tai varoitus 7=Ohjearvovika tai varoit. 8=Varoitus 9=Suunta taaksepäin 10=Vakionopeus 11=Asetet. nopeudessa 12=Moot.säädin käytössä 13=Lähtötaaj. valv.raja 1 1=Ohjauspaikka: I/O 15=Termistorivika/-varoitus 16=Oloarvon valvonta 17=Vuorottelun 1 ohjaus 18=Vuorottelun 2 ohjaus 19=Vuorottelun 3 ohjaus 20=AI valvonta P2.3.2 Relelähtö 1 (laajennuskortti), Kts. par P2.3.3 Relelähtö 2 (laajennuskortti), Kts. par P2.3. Digitaalilähtö 1 (laajennuskortti), Kts. par P2.3.5 Analogialähdön Kts. par P2.3.6 Analogialähtö, suodatusaika 0,00 10,00 s 1, =Ei suodatusta P2.3.7 Analogialähtö, 0=Ei käännetty signaalin kääntö 1=Käännetty P2.3.8 Analogialähdön minimi =0 ma 1= ma P2.3.9 Analogialähdön skaalaus % Analogialähtö 1 P (laajennuskortti), Kts. par P Analogialähtö 2 (laajennuskortti), Kts. par P Lähtötaajuuden valvontarajan =Ei rajaa 1=Alarajan valvonta 2=Ylärajan valvonta P Lähtötaajuuden valvontarajan 1 arvo 0,00 Par Hz 0, P2.3.1 Analogiatulon valvonta =AI1 2=AI2 P AI valvonta, POIS-raja 0,00 100,00 % 10, P AI valvonta PÄÄLLEraja 0,00 100,00 % 90, P Relelähdön 1 päällekytkentäviive 0,00 320,00 s 0, ,00 = viive ei käytössä P Relelähdön 1 irtikytkentäviive 0,00 320,00 s 0, ,00 = viive ei käytössä Taulukko 1-5. Lähtösignaalit, P2.3

8 HVAC Parametri Lista Sivu 8 (17) 1.6 Käytön ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.) P2..1 Rampin 1 muoto 0,0 10,0 s 0, =Lineaarinen >0=S-käyrän kiih/hid.aika P2..2 Jarrukatkoja =Käytössä ajon aikana 3=Käytössä ajossa ja pysäytyksessä P2..3 DC-jarrutusvirta 0,15 x I n 1,5 x I n A Vaihtelee 507 P2.. DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0, pysäytyksessä pysäytyksessä P2..5 DC-jarrutuksen alkamistaajuus 0,10 10,00 Hz 1, hidastuksessa P2..6 DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0, käynnistyksessä käynnistyksessä P2..7 Vuojarrutus =Pois päältä 1=Päällä P2..8 Vuojarrutusvirta 0,0 Vaihtelee A 0,0 519 Taulukko 1-6. Käytön ohjausparametrit, P Estotaajuusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko: Menu P2 P2.5) P2.5.1 Estotaajuusalue 1, alaraja 0,00 par Hz 0, P2.5.2 Estotaajuusalue 1, yläraja 0,00 320,00 Hz 0,0 510 P2.5.3 Estotaajuuden ohitusaika Taulukko 1-7. Estotaajuusparametrit, P2.5 0,1 10,0 1,0 518 Valitun ramppausajan kerroin estotaajuuksien välissä

9 HVAC Parametri Lista Sivu 9 (17) 1.8 ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.6) P =Taajuusohjaus ohjausmuoto 1=Nopeusohjaus P2.6.2 U/f-suhteen valinta =Lineaarinen 1=Neliöllinen 2=Ohjelmoitava 3=Lin. + vuon optimointi P2.6.3 Kentänheikennyspist e 30,00 320,00 Hz 50, P2.6. Jännite kentänheikennyspisteessä 10,00 200,00 % 100, n% x U nmot P2.6.5 U/f-käyrän par. 0,00 keskipisteen taajuus P2.6.3 Hz 50,00 60 P2.6.6 U/f-käyrän keskipisteen jännite 0,00 100,00 % 100, n% x U nmot Parametrin maks. arvo = par P2.6.7 Lähtöjännite nollataajuudella 0,00 0,00 % 0, n% x U nmot P2.6.8 Kytkentätaajuus 1,0 16,0 khz 6 khz 601 Riippuu laitteen tehosta P2.6.9 Ylijännitesäätäjä =Käytössä P Alijännitesäätäjä =Käytössä P Identifiointi =Ei toiminnassa 1=ID ei käy Taulukko 1-8. ohjausparametrit, P2.6

10 HVAC Parametri Lista Sivu 10 (17) 1.9 Suojaukset (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.7) 0=Ei vastetta P2.7.1 ma-ohjearvovian 1=Varoitus vaste 2=Vika, pys. P2.1.9 muk. 3=Vika, pys. vap. pyörien P2.7.2 Ulkoisen vian vaste P2.7.3 Alijännitevian vaste P2.7. Lähtövaihevalvonta P2.7.5 Maasulkusuojaus P2.7.6 lämpösuojaus P2.7.7 ympäristön 100,0 100,0 % 0,0 705 lämpötilakerroin P2.7.8 jäähdytyskerroin 0,0 150,0 % 0,0 706 nollataajuudessa P2.7.9 lämpöaikavakio min P jakso % =Ei vastetta 1=Varoitus 2=Vika, pys. P2.1.9 muk. 3=Vika, pys. vap. pyörien P Jumisuojaus Kts. par P Jumivirtaraja 0,1 I nmotor x 2 A x P Jumiaikaraja 1,00 120,00 s 15, P2.7.1 Jumitaajuusraja 1,0 P Hz 25,0 712 P Alikuormitussuojaus Kts. par Alikuormitussuoja, P kentänheik.alueen 10,0 150,0 % 50,0 71 kuorma Alikuormitussuoja, P nollataajuuden 5,0 150,0 % 10,0 715 kuorma P Alikuormitussuojan aikaraja 2,00 600,00 s 20, P Termistorivian vaste Kts. par P Kenttäväylävian vaste Kts. par P Korttipaikkavian vaste Kts. par =Ei vastetta 1=Alarajan valvonta P Oloarvon valvonta =Ylärajan valvonta 3=Vika, jos alaraja alittuu =Vika, jos yläraja ylittyy P Oloarvon valvontaraja 0,0 100,0 % 10,0 736 P2.7.2 Oloarvon valvontaviive s Taulukko 1-9. Suojaukset, G2.7 I nmotor

11 HVAC Parametri Lista Sivu 11 (17) 1.10 Automaattisen jälleenkäynnistyksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.8) P2.8.1 Odotusaika 0,10 10,00 s 0, P2.8.2 Yritysaika 0,00 60,00 s 30, P2.8.3 Käynnistysmuoto =Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Par mukaisesti Taulukko Autorestart Parametris, G PID-säätimen ohjearvoparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.9) 0=PID-Säädin ei käytössä P2.9.1 PID-Säätimen 1=PID-Säädin käytössä käyttöönotto 2=Pumppu- ja puhallinohjaus käytössä P2.9.2 PID-Säätimen ohjearvo P2.9.3 Oloarvotulo =AI1 1=AI2 2=Ohjearvo paneelilta (PID-ohjearvo 1) 3=Ohj. kenttäväylältä (ProcessDataIN1) 0=AI1-signaali 1=AI2-signaali 2=Kenttäväylä (ProcessDataIN2) 3= momentti = nopeus 5= virta 6= teho 7=A1-A2 (Oloarvo1- Oloarvo2) P2.9. PID-Säätimen vahvistus 0,0 1000,0 % 100,0 118 P2.9.5 PID-Säätimen I- aika 0,00 320,00 s 10, P2.9.6 PID-Säätimen D- aika 0,00 10,00 s 0, P2.9.7 Oloarvo 1, minimin skaalaus 1000,0 1000,0 % 0, =Ei minimin skaalausta P2.9.8 Oloarvo 1, maksimin skaalaus 1000,0 1000,0 % 100, =Ei maks. skaalausta P2.9.9 Eroarvon kääntö P Lepotaajuus Par. Par Hz 10, P Lepoviive s P Havahtumisraja 0,00 100,00 % 25, P Havahtumistoiminto =Havahtuminen tason (2.9.12) alittuessa 1= Havahtuminen tason (2.9.12) ylittyessä 2=Havahtuminen tason alittuessa (PID-ohje) 3=Havahtuminen tason ylittyessä (PID-ohje) Taulukko PID-säätimen ohjearvoparametrit, G2.9

12 HVAC Parametri Lista Sivu 12 (17) 1.12 Pumppu- ja puhallin rinnakkaiskäyttösovelluksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.10) HUOM! Parametriryhmä P2.10 on näkyvissä vain jos parametrin arvoksi asetetaan 2. P Apukäyttöjen lukumäärä P Apukäyttöjen käynnistysviive 0,0 300,0 s, P Apukäyttöjen pysäytysviive 0,0 300,0 s 2, P2.10. Vuorottelu =Vuorottelu apukäytöillä 2=Vuorottelu kaikilla käytöillä 3=Vuorottelu ja lukitukset (apukäytöt) = Vuorottelu ja lukitukset (Kaikki käytöt) P Vuorottelun aikaväli 0,0 3000,0 h 8, ,0=TESTI=0 s P Vuorottelu: apukäyttöjen maksimimäärä P Vuorottelun taajuusraja 0,00 par Hz 25, P Apukäytön 1 Par. käynnistystaajuus ,00 Hz 51, P Apukäytön 1 pysäytystaajuus Par Par Hz 10, Taulukko Pumppu- ja puhallin rinnakkaiskäyttösovelluksen parametrit, 2.10

13 HVAC Parametri Lista Sivu 13 (17) 1.13 Paneeliohjaus (Ohjauspaneeli: Valikko K3) Parametrit ohjauspaikan ja suunnan valitsemiseen ohjauspaneelilta on lueteltu alla. P3.1 Ohjauspaikka = I/O-riviliittimet 2 = Paneeli 3 = Kenttäväylä R3.2 Paneelin ohjearvo Par. Par Hz P3.3 Suunnanvaihto (paneelilta) P3. Stop-painike P3.5 PID-ohjearvo 1 0,00 100,00 % 0,00 P3.6 PID-ohjearvo 2 0,00 100,00 % 0,00 Taulukko Paneeliohjauksen parametrit, M3 0 = Eteenpäin 1 = Taaksepäin 0=Stop-painikkeen rajoitettu 1=Stop-painike aina käytössä 1.1 Systeemivalikko (Ohjauspaneeli: Valikko S6) Systeemivalikkoon pääsee Päävalikosta painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kun paneelin näytön ensimmäisellä tekstirivillä näkyy sijaintia ilmaiseva symboli S6. Systeemivalikon alle on sijoitettu taajuusmuuttajan yleiseen käyttöön liittyviä ohjaustietoja, kuten paneeliasetukset, muokatut parametriryhmät sekä tietoa laitteistosta ja ohjelmistosta. Alla on taulukko Systeemivalikon toiminnoista. Systeemivalikon toiminnot Koodi Toiminto Min. Maks. Yks. Oletus Oma Huomatuksia S6.3 Parametrien kopiointi P6.3.1 Parametriasetukset 0 = Valitse 1 = Tallenna 1-asetukset 2 = Lataa 1-asetukset 3 = Tallenna 2-asetukset = Lataa 2-asetukset 5 = Lataa oletusasetukset 6 = Vika 7 = Odota 8 = OK S6.5 Turvatoiminnot P6.5.2 Parametrilukko S6.6 Paneeliasetukset P6.6.1 Oletussivu P6.6.3 Paluuviive s 1200 S6.7 Laiteasetukset P6.7.2 Puhaltimen ohjaus P6.7.3 HMI-kuittausviive ms 200 P6.7. HMI uud.lähet. lkm S6.8 Järjestelmän tietoja S6.8.1 Laskurit C MWh-laskuri KWh C Käyttöpäivälaskuri hh:mm: ss 0 = Muutokset sallittu 1 = Muutokset kielletty 0 = Jatkuva 1 = Lämpötila (vain koot MF)

14 HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) C Käyttötuntilaskuri hh:mm: ss S6.8.2 Osa-aikalaskurit T MWh-laskuri kwh P Nollaa MWh-laskuri T Käyttöpäivälaskuri hh:mm: ss T Käyttötuntilaskuri hh:mm: ss P Nollaa käyttöaikalaskuri S6.8.3 Ohjelmistotietoja I Ohjelmistopaketti I Järjestelmän ohjelmistoversio I Rajapintaversio I Kuormitus % S6.8. Sovellukset S Sovelluksen nimi A Sovelluksen tunnus A Sovellusversio A Sovelluksen rajapintaversio S6.8.5 Laitteisto I Yksikön jännite V I Info: Jarrukatkoja S6.8.6 Laajennuskortit S Korttipaikka E OPT- I Korttipaikka E Tila 1 5 I S Korttipaikka E Ohjelmaversio Korttipaikka D OPT- I Korttipaikka D Tila 1 5 I Korttipaikka D Ohjelmaversio S6.9 AI-tila P6.9.1 AIA1 tila P6.9.2 AIA2 -tila = Ei toimintoa 1 = Nollaa MWh-laskuri 0 = Ei toimintoa 1 = Nollaa laskuri Huom! Alavalikot eivät ole näkyvissä, jos lisäkorttia ei ole asennettu 1=Yhteys katkennut 2=Alustaa 3=Käy 5=Vika Huom! Alavalikot eivät ole näkyvissä, jos lisäkorttia ei ole asennettu 1=Yhteys katkennut 2=Alustaa 3=Käy 5=Vika 0=Jännitetulo 1=Virtatulo (Kokoluokat MF MF6) 0=Jännitetulo 1=Virtatulo S6.10 Kenttäväyläparametrit I Liikennöintitila P Kenttäväyläprotokolla =Modbus-protokolla P Slave-osoite Osoitteet 1 255

15 HVAC Parametri Lista Sivu 15 (17) P6.10. Baudinopeus P Pysäytysbitit P Pariteetti P Kommunikaatioviive s 0 Taulukko 1-1 Systeemivalikon toiminnot 0=300 baud 1=600 baud 2=1200 baud 3=200 baud =800 baud 5=9600 baud 6=19200 baud 7=3800 baud 8=57600 baud 0=1 1=2 0=None (Ei pariteettia) 1=Odd (pariton) 2=Even (parillinen) 0=Not used 1=1 second 2=2 seconds, etc 1.15 Laajennuskortit (Ohjauspaneeli: Valikko E7) Laajennuskorttivalikossa käyttäjän on mahdollista 1) tarkistaa, mikä laajennuskortti ohjauskorttiin on kytketty 2) tarkastella ja muokata laajennuskorttiin liittyviä parametreja. Siirry seuraavalle valikkotasolle painamalla Valikkonäppäintä oikealle.

16 HVAC Parametri Lista Sivu 16 (17)

17 HVAC Parametri Lista Sivu 17 (17)

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

Vacon Pumppu- ja puhallinautomatiikka vuorottelulla SISÄLLYS

Vacon Pumppu- ja puhallinautomatiikka vuorottelulla SISÄLLYS Sivu 1 Pumppu- ja puhallinautomatiikkasovellus vuorottelulla (Par. 0.1 = 0) SISÄLLYS 1 Yleistä... 2 2 Ohjausliityntä... 2 3 Ohjaussignaalilogiikka... 3 4 Perusparametrit, ryhmä 0... 4 5 Perusparametrit,

Lisätiedot

puhallinautomatiikkasovellus

puhallinautomatiikkasovellus V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T Pumppu- ja puhallinautomatiikkasovellus vuorottelulla Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään F O R S M O O T H C O

Lisätiedot

Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF06)

Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF06) Vacon Erikoiskäyttösovellus Sivu 1 Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF0) HAKEMISTO 1. YLEISTÄ...2 2. ERIKOISKÄYTTÖSOVELLUKSEN OHJELMOINTITAPA...3 2.1 Tulon/lähdön määritteleminen tietylle toiminnolle

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö O H J E N X T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L

K Ä Y T T Ö O H J E N X T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L KÄYTTÖOHJE NX T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L Monisäätö-PFC sovellus (Ohjelmisto ASFIFF09 ver. 5.10) HAKEMISTO 1. YLEISTÄ...3

Lisätiedot

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Pikaopas SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään. 1 Honeywell Index 1. TURVALLISUUS... 2 2. ASENNUS...

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Koko käsikirja SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään 1 Honeywell User s Manual Index 1. TURVALLISUUS...3

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

vacon 20 ac drives pikaopas

vacon 20 ac drives pikaopas vacon 20 ac drives pikaopas TURVALLISUUSDoc: DPD00844E1 Release: 08.03.2013 Sw Package: FW0107V008.vcx vacon 1 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 20 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita... 1 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)...

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 0 SISÄLLYS Asiakirja: DPD01266C Version julkaisupäivämäärä: 8.1.14 Vastaa ohjelmistopakettia FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW Pikaopas...6 1.1 Vacon

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön varma valinta teollisuuden tarpeisiin Vacon on monipuolinen AC-käyttö tehoalueelle 0,7 560 kw ja jännitealueille 208 690 V. Luotettavien ratkaisujen

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Lining AqvaSemi TM. Ohjaus ja valvontayksikkö. Käyttöohje, versio 1.2 (AqvaSemi ohjelmistoversio JVP1.06)

Lining AqvaSemi TM. Ohjaus ja valvontayksikkö. Käyttöohje, versio 1.2 (AqvaSemi ohjelmistoversio JVP1.06) Lining AqvaSemi TM Lining AqvaSemi TM Ohjaus ja valvontayksikkö Käyttöohje, versio 1.2 (AqvaSemi ohjelmistoversio JVP1.06) Lining AqvaSemi Käyttöohje Copyright Oy Lining Ab 2011 Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 25. 3. Parametriluettelot 259. VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas

Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 25. 3. Parametriluettelot 259. VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Ohjelmointi 3 Paikallisohjauspaneeli 3 Graafisen paikallisohjauspaneelin (GLCP) käyttö 3 Parametrin asetusten nopea siirto

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Turvaohjeet. Sähköliitännät

Sisällysluettelo. Turvaohjeet. Sähköliitännät ABB:n yleistaajuusmuuttajat Lyhyt käyttäjän opas ACS310-taajuusmuuttajat Sisällysluettelo Turvaohjeet Mekaaninen asennus Sähköliitännät Käyttöönotto ja ohjaus I/O:n kautta Käyttöopasluettelo Taajuusmuuttajan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33030 Sähkömoottorikäytöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö 1 Johdanto Mittauksista saatuja tuloksia katseltaessa kannattaa huomata, että käyttöpaneelista saatavat mittaustulokset

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista.

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista,

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

ACS850. Ohjelmointiopas ACS850 vakio-ohjausohjelma

ACS850. Ohjelmointiopas ACS850 vakio-ohjausohjelma ACS850 Ohjelmointiopas ACS850 vakio-ohjausohjelma Käyttöopasluettelo Taajuusmuuttajan laiteoppaat ja ohjeet ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw)

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7)

Säätölaitteet EMBL. EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina mittauslaipan paine-eron mittaamiseen. Säätölaitteet EMBL 1 (7) Belimon kompaktisäädin LMV/NMV-D3-MP on täydellinen yksikkö, joka sisältää säätimen, moottorin ja paineeroanturin paineesta riippumatonta ilmavirransäätöä varten EMBL:ää käytetään myös EMSF:n paine-eroanturina

Lisätiedot

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodinumero 2071 1021 SCAN20 KÄSIKIRJA Koodi nro. 2071 1021 Sivu 1/14 Esipuhe Tämä käyttöohje koskee SCAN20 sarjan keskuslaitteita varustettuna 1.11

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Thermomatic EC HOME Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus, mitat, säätötoiminnon valinta, lisävarusteet, sivut 2-3 2. Toimitussisältö, sivu 4 3. Aloitusopas, sivut 5-7 3.

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

1. Vacon käynnistys Ohjatut asetukset PID-asetusapu Multi-pump -asetusapu... 4

1. Vacon käynnistys Ohjatut asetukset PID-asetusapu Multi-pump -asetusapu... 4 vacon 100 -taajuusmuuttajat hvac-sovelluskäsikirja vacon 0 Sisällysluettelo Julkaisu: DPD00561E Tilausnumero: DOC-APP02456+DLFI Päivitetty versio: E Julkaisupäivämäärä: 1/9/11 Vastaa sovellusversiota FW0065V012.vcx

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

ABB:n teollisuustaajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas ACS880-perusohjausohjelma

ABB:n teollisuustaajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas ACS880-perusohjausohjelma ABB:n teollisuustaajuusmuuttajat Ohjelmointiopas ACS880-perusohjausohjelma Käyttöopasluettelo (englanninkieliset oppaat) Taajuusmuuttajan laiteoppaat ja ohjeet Koodi (englanninkielinen) Koodi (suomenkielinen)

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake Kuljettajatiedot uslomake uslomake uslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys aja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE SEISOVAT AALLOT TAVOITE Tässä harjoituksessa opit käyttämään rakolinjaa. Toteat myös seisovan aallon kuvion kolmella eri kuormalla: oikosuljetulla, sovittamattomalla ja sovitetulla kuormalla. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)?

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)? Pehmeäkäynnistin 1 TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY/TEL 28.9.2000 5.2.2007 Pehmeäkäynnistin P. Puttonen J. Alahuhtala 1 Johdanto Pehmeäkäynnistintä käytetään teollisuudessa monipuolisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta .3 =.7.3 =.7.3 =.7 4-sarja - Matalat piirilevyreleet 8 - - 6 A Ominaisuudet - ja -napaiset - matalat, korkeus 5,7 mm 4.3 - napa A, rasteri 3,5 mm 4.5 - napaa 8 A, rasteri 5 mm 4.6 - napa 6 A, rasteri 5

Lisätiedot

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 2 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 3 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 4 1 YLEISTÄ... 5 1.1 SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-KONVERTTERI... 5 2 TEKNISET TIEDOT... 6 3 TOIMINNOT...

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät 31.5.2002 1 (47) Senaatti-kiinteistöt Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LI-järjestelmät Kohde/attribuutti Yksikkö rvo 102925 308164 G1 045 201 LS 01 Läönsiirrin (alustava) Lämpöteho Levymäärä

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 7 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö MXN-7DM Malli: MXN-7DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. MXN-7DM Malli: MXN-7DM SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Hydro MPC. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. Hydro MPC. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET Hydro MPC Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1

Sisällysluettelo... 1 Ohjeet digisovittimien tehdasasetusten palauttamiseen / kanavien uudelleen hakuun 15.1.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tehdasasetusten palauttaminen... 3 Wbox HD2, HD2s ja HD3... 4 Topfield

Lisätiedot