= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron"

Transkriptio

1 Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) 1. NXL HVAC Parametri lista Seuraavilla sivuilla on luettelot kunkin parametriryhmän parametreistä. Parametriselitykset löytyvät englanninkielisestä NXL HVAC Application Manual ohjekirjasta. Taulukkojen palstojen selitykset: Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID = Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron = Parametrin nimi = Parametrin minimiarvo = Parametrin maksimiarvo = Parametrin arvon yksikkö; ilmoitettu, mikäli tarpeen = Tehtaalla asetettu arvo = Asiakkaan oma asetus = Parametrin tunnistenumero (käytetään PC-työkalujen yhteydessä) = Parametrin arvoa voi muuttaa vasta sen jälkeen, kun taajuusmuuttaja on pysäytetty. 1.1 Valvonta-arvot (Ohjauspaneeli: valikko M1) Valvonta-arvot ovat parametrien ja signaalien varsinaisia arvoja kuten myös tiloja ja mittauksia. Valvonta-arvoja ei voi muokata. Kts. Lisätietoja englanninkielisestä NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta (kappale 7..1, sivu 58). Koodi Parametri Yks. ID Kuvaus V1.1 Lähtötaajuus Hz 1 Lähtötaajuus moottorille V1.2 Taajuusohje Hz 25 V1.3 kierrosnopeus rpm 2 Laskennallinen moottorin nopeus V1. Moottorivirta A 3 Mitattu moottorivirta V1.5 momentti % Laskennallinen momentti/moottorin nimellismomentti V1.6 Moottoriteho % 5 Laskennallinen teho/ moottorin nimellisteho V1.7 Moottorijännite V 6 Laskennallinen moottorijännite V1.8 DC-välipiirin jännite V 7 Mitattu välipiirin jännite V1.9 Yksikön lämpötila ºC 8 Jäähdytyselementin lämpötila V1.10 Analogiatulo 1 13 AI1 V1.11 Analogiatulo 2 1 AI2 V1.12 Analogialähdön virta ma 26 AO1 V1.13 Analogialähdön 1 virta, laajennuskortti ma 31 V1.1 Analogialähdön 2 virta, laajennuskortti ma 32 V1.15 DIN1, DIN2, DIN3 15 Digitaalitulojen tila V1.16 DIE1, DIE2, DIE3 33 I/O-laajennuskortti: Digitaalitulojen tila V1.17 RO1 3 Relelähdön 1 tila V1.18 ROE1, ROE2, ROE3 35 I/O-laajennuskortti: Relelähtöjen tila V1.19 DOE 1 36 I/O-laajennuskortti: Digitaalilähdön 1 tila V1.20 PID-säätimen ohjearvo % 20 Prosenttia prosessin ohjearvosta V1.21 PID-säätimen oloarvo % 21 Prosenttia maksimioloarvosta V1.22 PID-eroarvo % 22 Prosenttia maksimieroarvosta V1.23 PID-säätimen lähtö % 23 Prosenttia maksimilähtöarvosta V1.2 Vuorottelulähdöt 1, 2, 3 30 V1.25 Käytön tyyppi 66 Taulukko 1-1. Valvonta-arvot Käytössä vain pumppu- ja puhallinohjauksessa Näyttää pikaohjelmoinnilla viimeksi valitun käytön tyypin: 0=ei valittu (oletus), 1=vakio, 2=puhallin, 3=pumppu, =dynaaminen käyttö

2 Honeywell Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 2 (17) 1.2 HVAC-parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.1) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus** Oma ID Huomautuksia P2.1.1 Minimitaajuus 0,00 Par Hz 0, HUOM:Jos f max > moottorin P2.1.2 Maksimitaajuus Par. synkr.nopeus, tarkista 320,00 Hz 50, moot-torin ja laitteen sopivuus P2.1.3 Kiihtyvyysaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 103 P2.1. Hidastuvuusaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 10 P2.1.5 Virtaraja 0,1 x 1,5 x I L A I L 107 P2.1.6 P2.1.7 nimellisvirta nimellisnopeus I L 0,3 x I L 1,5 x I L A I H rpm P2.1.8 Käynnistystoiminto P2.1.9 Pysäytystoiminto P Automaattinen uudelleenkäynnistys P nimellisjännite V P nimellistaajuus 30,00 320,00 Hz 50, P Vakionopeus 1 0,00 Par Hz 10, P2.1.1 Parametrien piilotus Taulukko 1-2. HVAC-parametrit P2.1 Tarkista moottorin arvokilvestä Koskee -napaista moottoria ja nimelliskokoista taajuusmuuttajaa 0=Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Ehdollinen vauhtikäynnistys* 0=Vapaasti pyörien 1=Hidastaen 1=Käytössä Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä 0=Kaikki parametrit näkyv. 1=Vain HVAC-ryhmä P2.1 näkyvissä * Käynnistystoiminto, jossa Vikalaukaisuton ulostulon kytkentä on käytössä; suositeltava käynnistystoiminto kaikissa pumppu- ja puhallinkäytöissä. ** Oletusarvot mikäli Pikaohjelmointi-toimintoa (Start Up Wizard) ei ole käytetty. Katso Pikaohjelmointitoiminnon asettamat parametriarvot kuvasta 7-3 sivulla 5 NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta tai NXL HVAC DRIVE Pikaohjeesta. HUOM! Parametrien piilotuksen P ottaminen pois käytöstä mahdollistaa kaikkien paramterien käytön NXL HVAC taajuusmuuttajassa.

3 HVAC Parametri Lista Sivu 3 (17) 1.3 Perusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.1.15) NXL HVAC taajuusmuuttajassa vakio NXL tuotteen perusparamteriryhmä löytyy alavalikosta Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus** Oma ID Huomautuksia P Minimitaajuus 0,00 Par Hz 0, HUOM:Jos f max > moottorin P Maksimitaajuus Par. synkr.nopeus, tarkista 320,00 Hz 50, moot-torin ja laitteen sopivuus P Kiihtyvyysaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 103 P Hidastuvuusaika 1 0,1 3000,0 s 1,0 10 P P P P P Virtaraja nimellisjännite nimellistaajuus nimellisnopeus nimellisvirta 0,1 x I L 1,5 x I L A I L V NXL2:230v NXL5:00v ,00 320,00 Hz 50, rpm ,3 x I L 1,5 x I L A I H 113 P cosϕ 0,30 1,00 0, P Käynnistystoiminto P Pysäytystoiminto P P U/f-suhteen optimointi Ohjearvopaikan valinta P AI2-signaalialue HUOM: Kaavat pätevät likiarvoisesti taajuusmuuttajiin MF3- kokoon asti. Kysy tehtaalta suuremmista kokoluokista. Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä Koskee -napaista moottoria ja nimelliskokoista taajuusmuuttajaa Tarkista moottorin arvokilvestä Tarkista moottorin arvokilvestä 0=Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Ehdollinen vauhtikäynnistys 0=Vapaasti pyörien 1=Hidastaen 1=Autom. mom. maksim. 0=AI1 1=AI2 2=Paneeli 3=Kenttäväylä (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri 5=AI1/AI2 valinta Ei käytössä jos > 0% tai < 100% Ei käytössä jos par <> 0% tai par <> 100% 1=0 20 ma 2= 20 ma 3=0V 10V =2V 10V * Käynnistystoiminto, jossa Vikalaukaisuton ulostulon kytkentä on käytössä; suositeltava käynnistystoiminto kaikissa pumppu- ja puhallinkäytöissä. ** Oletusarvot mikäli Pikaohjelmointi-toimintoa (Start Up Wizard) ei ole käytetty. Katso Pikaohjelmointitoiminnon asettamat parametriarvot kuvasta 7-3 sivulla 5 NXL HVAC & Compact User Manual ohjekirjasta tai NXL HVAC DRIVE Pikaohjeesta.

4 HVAC Parametri Lista Sivu (17) P Analogialähdön P DIN2, P DIN3, P Vakionopeus 1 0,00 Par Hz 10, P Vakionopeus 2 0,00 Par Hz 50, P Automaattinen uudelleenkäynnis tys P Parametrien piilotus Taulukko 1-3. Perusparametrit P =Lähtötaajuus (0 f max) 2=Taajuusohje (0 f max) 3= nopeus (0 Moott. nimellisnopeus) =Lähtövirta (0 I nmotor) 5=Moott. mom (0 T nmotor) 6=Moott. teho (0 P nmotor) 7=Moott. jännite (0-- U nmotor) 8= Välip. jännite(0 1000V) 9=PID-Säätimen ohjearvo 10=PID-Säätimen oloarvo 1 11=PID-Säätimen eroarvo 12=PID-Säätimen lähtö 1=Käy taakse (DIN1=Käy eteen) 2=Taakse (DIN1=Käy) 3=Seis (DIN1=Käy-pulssi) =Ulkoinen vika, sk 5=Ulkoinen vika, ak 6=Käy valmis 7=Vakionopeus 2 8=Moottoripot. YLÖS (sk) 9=PID-säädin pois käytöstä (Suora taajuusohje) 10=Lukitus 1 1=Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus 5=Käy valmis 6=Vakionopeus 1 7=Vakionopeus 2 8=DC-jarrutuskomento 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 10=Moottoripot. ALAS (sk) 11=PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 12=PID-säät. ohjearvo 2 13=Lukitus 2 1=Termistoritulo (Kts. User Manual, kpl 6.2.) 15=Pakota op I/O:lle 16=Pakota op kenttäväyl. 17= AI1/AI2 valinta ohjearvolle 1=Käytössä 0=Kaikki parametrit näkyv. 1=Vain HVAC ryhmä P2.1 näkyvissä. sk = sulkeutuva kosketin: ak = avautuva kosketin: op = ohjauspaikka

5 HVAC Parametri Lista Sivu 5 (17) 1. Tulosignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.2) P2.2.1 DIE1 (laajennuskortti), =Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus 5=Käy valmis 6=Vakionopeus 1 7=Vakionopeus 2 8=DC-jarrutuskomento 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 10=Moottoripot. ALAS (sk) 11=PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 12=PID-säät. ohjearvo 2 13=Lukitus 1 P2.2.2 P2.2.3 DIE2 (laajennuskortti), DIE3 (laajennuskortti), P2.2. DIN, (AI1) P2.2.5 AI1-signaalivalinta P2.2.6 AI1, signaalialue P2.2.7 P2.2.8 AI1 asiakaskoht. minimi AI1 asiakaskoht. maksimi 0,00 100,00 % 0, ,00 100,00 % 100, P2.2.9 AI1, signaalin kääntö Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 2 Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 3 Käytössä, jos P2.2.6=0 Kuten par , paitsi: 13=Lukitus 3 10=AI1 (1=paikallinen, 0=tulo 1) 11=AI2 (1=paikall, 1=tulo 2) 20=Laaj.kortti. AI1 (2=laaj.kortti 0=tulo 1) 21=Laaj.korttiAI2 (2=laaj.kortti 1=tulo 2) 0=Digitaalitulo 1=0mA 20mA (MF-->) 2=mA 20mA (MF-->) 3=0V 10V =2V 10V Ei käytössä jos par >0% tai par 2.2.1<100% Huom! Kts. NXL HVAC User Manual, kappale 7..6: AI1-tila 0=Ei käännetty 1=Käännetty P AI1, suodatusaika 0,00 10,00 s 0, =Ei suodatusta P AI2, signaalivalinta Kts. par

6 HVAC Parametri Lista Sivu 6 (17) P AI2, signaalialue P P2.2.1 AI2, asiakaskoht. minimi AI2, asiakaskoht. maksimi 0,00 100,00 % 0, ,00 100,00 % 100, Ei käytössä jos par <> 0% tai par <> 100% 1=0 20 ma 2= 20 ma 3=0V 10V =2V 10V 0=Ei käännetty P AI2, signaalin kääntö =Käännetty P AI2, suodatusaika 0,00 10,00 s 0, =Ei suodatusta P P P P P Moottoripotentiom. taajuusohjeen muistin nollaus Ohjearvon skaalauksen minimiarvo Ohjearvon skaalauksen maksimiarvo Paneeliohjauksen ohjearvon valinta Kenttäväyläohjaukse n ohjearvon valinta Taulukko 1- Tulosignaalit, P ,00 P Hz 0,00 3 P ,00 Hz 0, =Ei nollausta 1=Nollaus, jos laite pys. tai virta katkaistaan 2=Nollaus, jos virta katk. Ei vaikuta kenttäväylän ohjearvoon (joka on skaalattu par ja välille) Ei vaikuta kenttäväylän ohjearvoon (joka on skaalattu par ja välille) 0=AI1 1=AI2 2=Paneelin ohjearvo 3=Kenttäväylän ohjearvo (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri 5=PID-säädin Kts. par sk=sulkeutuva kosketin ak=avautuva kosketin

7 HVAC Parametri Lista Sivu 7 (17) 1.5 Lähtösignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.3) P2.3.1 Relelähtö 1, =Valmis 2=Käy 3=Vika =Vika käännetty 5=TM ylilämpövaroitus 6=Ulkoin. vika tai varoitus 7=Ohjearvovika tai varoit. 8=Varoitus 9=Suunta taaksepäin 10=Vakionopeus 11=Asetet. nopeudessa 12=Moot.säädin käytössä 13=Lähtötaaj. valv.raja 1 1=Ohjauspaikka: I/O 15=Termistorivika/-varoitus 16=Oloarvon valvonta 17=Vuorottelun 1 ohjaus 18=Vuorottelun 2 ohjaus 19=Vuorottelun 3 ohjaus 20=AI valvonta P2.3.2 Relelähtö 1 (laajennuskortti), Kts. par P2.3.3 Relelähtö 2 (laajennuskortti), Kts. par P2.3. Digitaalilähtö 1 (laajennuskortti), Kts. par P2.3.5 Analogialähdön Kts. par P2.3.6 Analogialähtö, suodatusaika 0,00 10,00 s 1, =Ei suodatusta P2.3.7 Analogialähtö, 0=Ei käännetty signaalin kääntö 1=Käännetty P2.3.8 Analogialähdön minimi =0 ma 1= ma P2.3.9 Analogialähdön skaalaus % Analogialähtö 1 P (laajennuskortti), Kts. par P Analogialähtö 2 (laajennuskortti), Kts. par P Lähtötaajuuden valvontarajan =Ei rajaa 1=Alarajan valvonta 2=Ylärajan valvonta P Lähtötaajuuden valvontarajan 1 arvo 0,00 Par Hz 0, P2.3.1 Analogiatulon valvonta =AI1 2=AI2 P AI valvonta, POIS-raja 0,00 100,00 % 10, P AI valvonta PÄÄLLEraja 0,00 100,00 % 90, P Relelähdön 1 päällekytkentäviive 0,00 320,00 s 0, ,00 = viive ei käytössä P Relelähdön 1 irtikytkentäviive 0,00 320,00 s 0, ,00 = viive ei käytössä Taulukko 1-5. Lähtösignaalit, P2.3

8 HVAC Parametri Lista Sivu 8 (17) 1.6 Käytön ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.) P2..1 Rampin 1 muoto 0,0 10,0 s 0, =Lineaarinen >0=S-käyrän kiih/hid.aika P2..2 Jarrukatkoja =Käytössä ajon aikana 3=Käytössä ajossa ja pysäytyksessä P2..3 DC-jarrutusvirta 0,15 x I n 1,5 x I n A Vaihtelee 507 P2.. DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0, pysäytyksessä pysäytyksessä P2..5 DC-jarrutuksen alkamistaajuus 0,10 10,00 Hz 1, hidastuksessa P2..6 DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0, käynnistyksessä käynnistyksessä P2..7 Vuojarrutus =Pois päältä 1=Päällä P2..8 Vuojarrutusvirta 0,0 Vaihtelee A 0,0 519 Taulukko 1-6. Käytön ohjausparametrit, P Estotaajuusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko: Menu P2 P2.5) P2.5.1 Estotaajuusalue 1, alaraja 0,00 par Hz 0, P2.5.2 Estotaajuusalue 1, yläraja 0,00 320,00 Hz 0,0 510 P2.5.3 Estotaajuuden ohitusaika Taulukko 1-7. Estotaajuusparametrit, P2.5 0,1 10,0 1,0 518 Valitun ramppausajan kerroin estotaajuuksien välissä

9 HVAC Parametri Lista Sivu 9 (17) 1.8 ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.6) P =Taajuusohjaus ohjausmuoto 1=Nopeusohjaus P2.6.2 U/f-suhteen valinta =Lineaarinen 1=Neliöllinen 2=Ohjelmoitava 3=Lin. + vuon optimointi P2.6.3 Kentänheikennyspist e 30,00 320,00 Hz 50, P2.6. Jännite kentänheikennyspisteessä 10,00 200,00 % 100, n% x U nmot P2.6.5 U/f-käyrän par. 0,00 keskipisteen taajuus P2.6.3 Hz 50,00 60 P2.6.6 U/f-käyrän keskipisteen jännite 0,00 100,00 % 100, n% x U nmot Parametrin maks. arvo = par P2.6.7 Lähtöjännite nollataajuudella 0,00 0,00 % 0, n% x U nmot P2.6.8 Kytkentätaajuus 1,0 16,0 khz 6 khz 601 Riippuu laitteen tehosta P2.6.9 Ylijännitesäätäjä =Käytössä P Alijännitesäätäjä =Käytössä P Identifiointi =Ei toiminnassa 1=ID ei käy Taulukko 1-8. ohjausparametrit, P2.6

10 HVAC Parametri Lista Sivu 10 (17) 1.9 Suojaukset (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.7) 0=Ei vastetta P2.7.1 ma-ohjearvovian 1=Varoitus vaste 2=Vika, pys. P2.1.9 muk. 3=Vika, pys. vap. pyörien P2.7.2 Ulkoisen vian vaste P2.7.3 Alijännitevian vaste P2.7. Lähtövaihevalvonta P2.7.5 Maasulkusuojaus P2.7.6 lämpösuojaus P2.7.7 ympäristön 100,0 100,0 % 0,0 705 lämpötilakerroin P2.7.8 jäähdytyskerroin 0,0 150,0 % 0,0 706 nollataajuudessa P2.7.9 lämpöaikavakio min P jakso % =Ei vastetta 1=Varoitus 2=Vika, pys. P2.1.9 muk. 3=Vika, pys. vap. pyörien P Jumisuojaus Kts. par P Jumivirtaraja 0,1 I nmotor x 2 A x P Jumiaikaraja 1,00 120,00 s 15, P2.7.1 Jumitaajuusraja 1,0 P Hz 25,0 712 P Alikuormitussuojaus Kts. par Alikuormitussuoja, P kentänheik.alueen 10,0 150,0 % 50,0 71 kuorma Alikuormitussuoja, P nollataajuuden 5,0 150,0 % 10,0 715 kuorma P Alikuormitussuojan aikaraja 2,00 600,00 s 20, P Termistorivian vaste Kts. par P Kenttäväylävian vaste Kts. par P Korttipaikkavian vaste Kts. par =Ei vastetta 1=Alarajan valvonta P Oloarvon valvonta =Ylärajan valvonta 3=Vika, jos alaraja alittuu =Vika, jos yläraja ylittyy P Oloarvon valvontaraja 0,0 100,0 % 10,0 736 P2.7.2 Oloarvon valvontaviive s Taulukko 1-9. Suojaukset, G2.7 I nmotor

11 HVAC Parametri Lista Sivu 11 (17) 1.10 Automaattisen jälleenkäynnistyksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.8) P2.8.1 Odotusaika 0,10 10,00 s 0, P2.8.2 Yritysaika 0,00 60,00 s 30, P2.8.3 Käynnistysmuoto =Kiihdyttäen 1=Vauhtikäynnistys 2=Par mukaisesti Taulukko Autorestart Parametris, G PID-säätimen ohjearvoparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.9) 0=PID-Säädin ei käytössä P2.9.1 PID-Säätimen 1=PID-Säädin käytössä käyttöönotto 2=Pumppu- ja puhallinohjaus käytössä P2.9.2 PID-Säätimen ohjearvo P2.9.3 Oloarvotulo =AI1 1=AI2 2=Ohjearvo paneelilta (PID-ohjearvo 1) 3=Ohj. kenttäväylältä (ProcessDataIN1) 0=AI1-signaali 1=AI2-signaali 2=Kenttäväylä (ProcessDataIN2) 3= momentti = nopeus 5= virta 6= teho 7=A1-A2 (Oloarvo1- Oloarvo2) P2.9. PID-Säätimen vahvistus 0,0 1000,0 % 100,0 118 P2.9.5 PID-Säätimen I- aika 0,00 320,00 s 10, P2.9.6 PID-Säätimen D- aika 0,00 10,00 s 0, P2.9.7 Oloarvo 1, minimin skaalaus 1000,0 1000,0 % 0, =Ei minimin skaalausta P2.9.8 Oloarvo 1, maksimin skaalaus 1000,0 1000,0 % 100, =Ei maks. skaalausta P2.9.9 Eroarvon kääntö P Lepotaajuus Par. Par Hz 10, P Lepoviive s P Havahtumisraja 0,00 100,00 % 25, P Havahtumistoiminto =Havahtuminen tason (2.9.12) alittuessa 1= Havahtuminen tason (2.9.12) ylittyessä 2=Havahtuminen tason alittuessa (PID-ohje) 3=Havahtuminen tason ylittyessä (PID-ohje) Taulukko PID-säätimen ohjearvoparametrit, G2.9

12 HVAC Parametri Lista Sivu 12 (17) 1.12 Pumppu- ja puhallin rinnakkaiskäyttösovelluksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.10) HUOM! Parametriryhmä P2.10 on näkyvissä vain jos parametrin arvoksi asetetaan 2. P Apukäyttöjen lukumäärä P Apukäyttöjen käynnistysviive 0,0 300,0 s, P Apukäyttöjen pysäytysviive 0,0 300,0 s 2, P2.10. Vuorottelu =Vuorottelu apukäytöillä 2=Vuorottelu kaikilla käytöillä 3=Vuorottelu ja lukitukset (apukäytöt) = Vuorottelu ja lukitukset (Kaikki käytöt) P Vuorottelun aikaväli 0,0 3000,0 h 8, ,0=TESTI=0 s P Vuorottelu: apukäyttöjen maksimimäärä P Vuorottelun taajuusraja 0,00 par Hz 25, P Apukäytön 1 Par. käynnistystaajuus ,00 Hz 51, P Apukäytön 1 pysäytystaajuus Par Par Hz 10, Taulukko Pumppu- ja puhallin rinnakkaiskäyttösovelluksen parametrit, 2.10

13 HVAC Parametri Lista Sivu 13 (17) 1.13 Paneeliohjaus (Ohjauspaneeli: Valikko K3) Parametrit ohjauspaikan ja suunnan valitsemiseen ohjauspaneelilta on lueteltu alla. P3.1 Ohjauspaikka = I/O-riviliittimet 2 = Paneeli 3 = Kenttäväylä R3.2 Paneelin ohjearvo Par. Par Hz P3.3 Suunnanvaihto (paneelilta) P3. Stop-painike P3.5 PID-ohjearvo 1 0,00 100,00 % 0,00 P3.6 PID-ohjearvo 2 0,00 100,00 % 0,00 Taulukko Paneeliohjauksen parametrit, M3 0 = Eteenpäin 1 = Taaksepäin 0=Stop-painikkeen rajoitettu 1=Stop-painike aina käytössä 1.1 Systeemivalikko (Ohjauspaneeli: Valikko S6) Systeemivalikkoon pääsee Päävalikosta painamalla Oikeanpuoleista valikkonäppäintä kun paneelin näytön ensimmäisellä tekstirivillä näkyy sijaintia ilmaiseva symboli S6. Systeemivalikon alle on sijoitettu taajuusmuuttajan yleiseen käyttöön liittyviä ohjaustietoja, kuten paneeliasetukset, muokatut parametriryhmät sekä tietoa laitteistosta ja ohjelmistosta. Alla on taulukko Systeemivalikon toiminnoista. Systeemivalikon toiminnot Koodi Toiminto Min. Maks. Yks. Oletus Oma Huomatuksia S6.3 Parametrien kopiointi P6.3.1 Parametriasetukset 0 = Valitse 1 = Tallenna 1-asetukset 2 = Lataa 1-asetukset 3 = Tallenna 2-asetukset = Lataa 2-asetukset 5 = Lataa oletusasetukset 6 = Vika 7 = Odota 8 = OK S6.5 Turvatoiminnot P6.5.2 Parametrilukko S6.6 Paneeliasetukset P6.6.1 Oletussivu P6.6.3 Paluuviive s 1200 S6.7 Laiteasetukset P6.7.2 Puhaltimen ohjaus P6.7.3 HMI-kuittausviive ms 200 P6.7. HMI uud.lähet. lkm S6.8 Järjestelmän tietoja S6.8.1 Laskurit C MWh-laskuri KWh C Käyttöpäivälaskuri hh:mm: ss 0 = Muutokset sallittu 1 = Muutokset kielletty 0 = Jatkuva 1 = Lämpötila (vain koot MF)

14 HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) C Käyttötuntilaskuri hh:mm: ss S6.8.2 Osa-aikalaskurit T MWh-laskuri kwh P Nollaa MWh-laskuri T Käyttöpäivälaskuri hh:mm: ss T Käyttötuntilaskuri hh:mm: ss P Nollaa käyttöaikalaskuri S6.8.3 Ohjelmistotietoja I Ohjelmistopaketti I Järjestelmän ohjelmistoversio I Rajapintaversio I Kuormitus % S6.8. Sovellukset S Sovelluksen nimi A Sovelluksen tunnus A Sovellusversio A Sovelluksen rajapintaversio S6.8.5 Laitteisto I Yksikön jännite V I Info: Jarrukatkoja S6.8.6 Laajennuskortit S Korttipaikka E OPT- I Korttipaikka E Tila 1 5 I S Korttipaikka E Ohjelmaversio Korttipaikka D OPT- I Korttipaikka D Tila 1 5 I Korttipaikka D Ohjelmaversio S6.9 AI-tila P6.9.1 AIA1 tila P6.9.2 AIA2 -tila = Ei toimintoa 1 = Nollaa MWh-laskuri 0 = Ei toimintoa 1 = Nollaa laskuri Huom! Alavalikot eivät ole näkyvissä, jos lisäkorttia ei ole asennettu 1=Yhteys katkennut 2=Alustaa 3=Käy 5=Vika Huom! Alavalikot eivät ole näkyvissä, jos lisäkorttia ei ole asennettu 1=Yhteys katkennut 2=Alustaa 3=Käy 5=Vika 0=Jännitetulo 1=Virtatulo (Kokoluokat MF MF6) 0=Jännitetulo 1=Virtatulo S6.10 Kenttäväyläparametrit I Liikennöintitila P Kenttäväyläprotokolla =Modbus-protokolla P Slave-osoite Osoitteet 1 255

15 HVAC Parametri Lista Sivu 15 (17) P6.10. Baudinopeus P Pysäytysbitit P Pariteetti P Kommunikaatioviive s 0 Taulukko 1-1 Systeemivalikon toiminnot 0=300 baud 1=600 baud 2=1200 baud 3=200 baud =800 baud 5=9600 baud 6=19200 baud 7=3800 baud 8=57600 baud 0=1 1=2 0=None (Ei pariteettia) 1=Odd (pariton) 2=Even (parillinen) 0=Not used 1=1 second 2=2 seconds, etc 1.15 Laajennuskortit (Ohjauspaneeli: Valikko E7) Laajennuskorttivalikossa käyttäjän on mahdollista 1) tarkistaa, mikä laajennuskortti ohjauskorttiin on kytketty 2) tarkastella ja muokata laajennuskorttiin liittyviä parametreja. Siirry seuraavalle valikkotasolle painamalla Valikkonäppäintä oikealle.

16 HVAC Parametri Lista Sivu 16 (17)

17 HVAC Parametri Lista Sivu 17 (17)

Erikoiskäyttösovellus II

Erikoiskäyttösovellus II VACON CX/CXL/CXS TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Oikeudet muutoksiin pidätetään F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 Vacon (Par. 0.1 = 0) Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Ohjausliityntä... 3 3 Ohjaussignaalilogiikka...

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

Pikakäynnistys. Sensoface-ilmaisin (anturin tila) Kellonaika (tai läpivirtaus)

Pikakäynnistys. Sensoface-ilmaisin (anturin tila) Kellonaika (tai läpivirtaus) Pikakäynnistys Käyttötapa Mittaus Kun virta on kytketty päälle, siirtyy laite automaattisesti käyttötapaan Mittaus. Siirtyminen käyttötapaan Mittaus toisesta käyttötavasta (esim. diagnoosi, huolto): Paina

Lisätiedot

Käyttöohje Riistakamera SG560P-8M/HD

Käyttöohje Riistakamera SG560P-8M/HD Käyttöohje Riistakamera SG560P-8M/HD Sisältö 1 Tietoja kamerasta... 1 1.1 Yleiset tiedot... 1 1.2 Käyttökohteet... 1 1.3 Kameran rakenne... 2 1.4 Kuvien ja videoiden tallennus... 4 2 Varoitukset... 5 3

Lisätiedot

PowerMaxComplete - Käyttöopas

PowerMaxComplete - Käyttöopas PowerMaxComplete - Käyttöopas Sisällysluettelo Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus...2 Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas...2 Yhteystietolomake...2 Merkkivalot...2 Sireenisignaalit...3 Hyödyllisiä vinkkejä

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot