vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja"

Transkriptio

1 vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

2

3 vacon 0 SISÄLLYS Asiakirja: DPD01266C Version julkaisupäivämäärä: Vastaa ohjelmistopakettia FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW Pikaopas Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan ohjauspaneeli Paneelin painikkeet Näyttö Ensimmäinen käynnistys Ohjatut Fire Mode -asetukset Ohjatut sovellustoiminnot Ohjattu vakiosovellustoiminto ja ohjattu LVI-sovellustoiminto Ohjattu PID-säätösovellustoiminto Ohjattu yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellustoiminto Ohjattu usean taajuusmuuttajan monipumppusovellustoiminto Sovellusten kuvaukset Vakio- ja LVI-sovellukset PID-säätösovellus Yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellus Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät Paneelin valikot Vacon-taajuusmuuttajan graafinen ohjauspaneeli Graafisen paneelin käyttäminen Vacon-taajuusmuuttajan tekstipaneeli Paneelin näyttö Tekstipaneelin käyttö Valikkorakenne Nopea käyttöönotto Valvonta Vacon Live Valvontavalikko Valvontavalikko Monivalvonta Trendikäyrä Perusvalvonta I/O Lämpötilatulot Lisävalvonnat ja kehittyneet valvonnat Ajastintoimintojen valvonta PID-säätimen valvonta Ulkoisen PID-säätimen valvonta Monipumppusovelluksen valvonta Huoltolaskurit Kenttäväylädatan valvonta Parametrivalikko Ryhmä 3.1: moottorin asetukset Moottorin arvokilven parametrit Moottorin säätöasetukset Moottorin raja-arvoasetukset Open loop -asetukset Ryhmä 3.2: Käynnistys- ja pysäytysasetukset Ryhmä 3.3: viitteet Taajuusohjeen parametrit hour support +358 (0)

4 vacon Vakionopeudet Moottoripotentiometrin parametrit Huuhteluparametrit Ryhmä 3.4: Ramppi- ja jarruasetukset Rampin 1 asetukset Rampin 2 asetukset Käynnistysmagnetoinnin parametrit DC-jarrutuksen parametrit Vuojarrutuksen parametrit Ryhmä 3.5: I/O-määritykset Digitaalitulojen asetukset Analogiatulot Digitaalilähdöt, paikka B (vakio) Laajennuskorttipaikkojen C, D ja E digitaalilähdöt Analogialähdöt, paikka A (vakio) Laajennuskorttipaikkojen C, D ja E analogialähdöt Ryhmä 3.6: Kenttäväylädatan kartoitus Ryhmä 3.7: Estotaajuudet Ryhmä 3.8: Valvonta Ryhmä 3.9: Suojaukset Yleiset suojausasetukset Moottorin lämpösuojausten asetukset Moottorin jumisuojauksen asetukset Alikuormitussuojauksen (kuiva pumppu) asetukset Pikapysäytyksen asetukset Lämpötilatulovian 1 asetukset Lämpötilatulovian 2 asetukset Analogiatulon alarajasuojaus Ryhmä 3.10: Automaattinen viankuittaus Ryhmä 3.11: Sovelluksen asetukset Ryhmä 3.12: Ajastintoiminnot Ryhmä 3.13: PID-säädin Perusasetukset Asetusarvot Takaisinkytkentäasetukset Myötäkytkennän asetukset Lepotilan asetukset Takaisinkytkentävalvonnan parametrit Painehäviön kompensoinnin parametrit Pehmotäytön asetukset Syöttöpaineen valvonta Lepotila ei kysynnän havaitsemista Ryhmä 3.14: Ulkoinen PID-säädin Ulkoisen PID-säätimen perusasetukset Ulkoinen PID-säädin, asetusarvot Takaisinkytkennät Takaisinkytkennän valvonta Ryhmä 3.15: Monipumppu Monipumpputoiminnon parametrit Lukitussignaalit Ylipaineen valvonnan parametrit Pumpun käyntiaikalaskurit Lisäasetukset Ryhmä 3.16: Huoltolaskurit Ryhmä 3.17: Fire Mode Tel (0) Fax +358 (0)

5 vacon Ryhmä 3.18: Moottorin esilämmityksen parametrit Ryhmä 3.19: Taajuusmuuttajan mukautustoiminto Ryhmä 3.21: Pumpun ohjaus Automaattisen puhdistuksen parametrit Paineenylläpitopumpun parametrit Siemenvesipumpun parametrit Tukkeutumiseston parametrit Jäätymiseneston parametrit Viat ja tiedot -valikko Aktiiviset viat Kuittaa viat Vikahistoria Laskurit Väliaikalaskurit Ohjelmistotiedot I/O ja laitteisto -valikko Perus I/O Lisäkorttipaikat Reaaliaika Teho-osan asetukset Paneeli Kenttäväylä Käyttäjän asetukset, suosikkiasetukset ja käyttäjätason valikot Käyttäjän asetukset Parametrien automaattinen tallennus Suosikit Käyttäjäryhmät Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Valvonta-arvojen kuvaukset Parametrikuvaukset Moottorin asetukset I/F-käynnistys-toiminto Käynnistys- ja pysäytysasetukset Ohjeet Taajuusohje Vakionopeudet Moottoripotentiometrin parametrit Huuhteluparametrit Ramppi- ja jarruasetukset I/O-määritykset Digitaali- ja analogiatulojen ohjelmointi Ohjelmoitavien tulojen oletusmääritykset Digitaalitulot Analogiatulot Digitaalilähdöt Analogialähdöt Estotaajuudet Valvonta Moottorin lämpösuojaukset Moottorin jumisuojaus Alikuormitussuojaus (kuiva pumppu) Automaattinen viankuittaus Ajastintoiminnot PID-säädin hour support +358 (0)

6 vacon Myötäkytkentä Lepotila Takaisinkytkennän valvonta Painehäviön kompensointi Pehmotäyttö Syöttöpaineen valvonta Lepotila Ei kysynnän havaitsemistoimintoa Monipumpputoiminto Usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän käyttöönoton tarkistusluettelo Järjestelmän määritykset Lukitukset Takaisinkytkentäanturin kytkentä usean taajuusmuuttajan järjestelmässä Ylipaineen valvonta Pumpun käyntiaikalaskurit Huoltolaskurit Fire Mode Moottorin esilämmitystoiminto Pumpun ohjaus Automaattinen puhdistus Paineenylläpitopumppu Siemenvesipumppu Tukkeutumisestotoiminto Jäätymisenesto Laskurit Vianetsintä Vian ilmeneminen Vikahistoria Vikakoodit Liite Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan Tel (0) Fax +358 (0)

7 vacon 4 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Vacon Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä oppaassa kuvataan Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan ominaisuudet ja käyttö. Opas on laadittu taajuusmuuttajan valikkorakenteen mukaisesti (luvut 1 ja 3 7): Luku 1, Pikaopas, sisältää tietoja - paneelin käytön aloituksesta - sovellusasetusten valinnasta - valitun sovelluksen nopeasta määrityksestä - esimerkkisovelluksista. Luku 2, Käyttöliittymät, sisältää tietoja - paneelista, näkymistä, paneelityypeistä ja niin edelleen - Vacon Live -työkalusta - levyjen kenttäväylätoiminnoista. Luku 3, Valvontavalikko, sisältää yksityiskohtaisia tietoja valvonta-arvoista. Luvussa 4, Parametrivalikko, on kaikkien taajuusmuuttajan parametrien luettelo Luku 5 käsittelee Viat ja tiedot -valikkoa. Luku 6 käsittelee I/O ja laitteisto -valikkoa. Luku 7 käsittelee Käyttäjäasetukset-, Suosikit- ja Käyttäjäryhmät-valikkoja. Luvussa 8, Parametrikuvaukset, on lisätietoja - parametreista ja niiden käytöstä - digitaali- ja analogiatulojen ohjelmoinnista - sovelluskohtaisista toiminnoista. Luku 9, Vianetsintä, sisältää tietoja - vioista ja niiden mahdollisista syistä - vikojen kuittaamisesta. Luvussa 10, Liite, on tietoja sovellusten eri oletusarvoista. HUOMAUTUS: Tämä opas sisältää useita parametritaulukoita. Taulukoissa on seuraavat sarakkeet: Paikka paneelissa; käyttäjä näkee tästä sarakkeesta parametrin numeron Parametrin nimi Parametrin pienin mahdollinen arvo Parametrin suurin mahdollinen arvo Parametrin tunnus Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Parametrista on lisätietoja jäljempänä oppaassa. Parametrin arvon mittayksikkö; annettu, jos suureella on yksikkö Tehdasasetus Parametrin arvojen tai toiminnan lyhyt kuvaus 9434_fi Kuva hour support +358 (0)

8 vacon 5 Vacon 100 FLOW -AC-taajuusmuuttajan tärkeimmät toiminnot Ominaisuudet Laajat ohjatut asetustoiminnot, jotka helpottavat käynnistystä sekä vakio- ja HVACsovellusten, PID-säädön, monipumpputoiminnon (yksi tai usea taajuusmuuttaja) ja Fire Mode -toiminnon käyttöönottoa. Toimintopainike, jonka avulla voi helposti siirtyä paikallisohjauksesta (paneeli) etäohjaukseen ja päinvastoin. Etäohjauspaikka (I/O tai kenttäväylä) voidaan valita parametrilla. Kahdeksan valmista taajuutta Moottoripotentiometrin toiminnot. Huuhtelutoiminto. Kaksi ohjelmoitavaa ramppiaikaa, kaksi valvontaa ja kolme estotaajuusaluetta. Pikapysäytys. Ohjaussivu helpottamaan käyttöä ja tärkeimpien arvojen valvontaa. Kenttäväylädatan kartoitus. Automaattinen viankuittaus. Erilaiset esilämmitystilat kondensaatio-ongelmien välttämiseksi. Suurin lähtötaajuus 320 Hz. Reaaliaikakello ja ajastintoiminnot (edellyttävät lisävarusteena hankittavaa akkua). Mahdollisuus ohjelmoida kolme aikakanavaa, joihin voidaan määrittää erilaisia taajuusmuuttajan toimintoja (esimerkiksi Käy/Seis sekä vakiotaajuudet). Saatavana ulkoinen PID-säädin. Säädintä voidaan käyttää esimerkiksi venttiilin ohjaukseen AC-taajuusmuuttajan riviliitinohjauksella. Lepotilatoiminto, joka säästää energiaa ottamalla taajuusmuuttajan automaattisesti käyttöön ja poistamalla sen käytöstä käyttäjän määrittämillä tasoilla. Kahden vyöhykkeen PID-säädin (kaksi eri takaisinkytkentäsignaalia sekä minimin ja maksimin ohjaus). Kaksi asetusarvolähdettä PID-säätimelle. Lähde valitaan digitaalitulolla. PID-asetusarvon tehostustoiminto. Myötäkytkentätoiminto, joka parantaa reagointia prosessin muutoksiin. Prosessiarvojen valvonta. Monipumppuohjaus yhden ja usean taajuusmuuttajan järjestelmille. Monisäätö- ja rinnansäätötilat usean taajuusmuuttajan järjestelmässä. Reaaliaikakelloon perustuva monipumppuvuorottelu. Huoltolaskuri. Pumpun ohjaustoiminnot: vuorottelu, siemenvesipumpun hallinta, paineenylläpitopumpun ohjaus, pumpun juoksupyörän automaattinen puhdistus, tukkeutumisesto, pumpun syöttöpaineen valvonta ja jäätymisenestotoiminto. Tel (0) Fax +358 (0)

9 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 6 1. VACON 100 FLOW PIKAOPAS 1.1 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan ohjauspaneeli Ohjauspaneeli on Vacon 100 -AC-taajuusmuuttajan ja käyttäjän välinen rajapinta. Ohjauspaneelin avulla säädetään moottorin nopeutta, tarkkaillaan laitteiston tilaa ja määritetään taajuusmuuttajan parametriarvoja. Käyttöliittymään on valittavana kaksi erilaista ohjauspaneelia: graafisella näytöllä tai tekstinäytöllä varustettu paneeli. Ohjauspaneelin käytön yksityiskohtainen kuvaus on kohdassa luku Paneelin painikkeet Molemmissa paneeleissa on samanlainen näppäimistö: Siirry valikossa taaksepäin Poistu muokkaustilasta Kuittaa viat painamalla pitkään Selaa valikkoa ylöspäin Suurenna arvoa Vaihda ohjauspaikkaa Avaa ohjaussivu Vaihda suunta Lisätietoja on luvussa Siirrä kohdistinta vasemmalle Siirrä kohdistinta oikealle Siirry muokkaustilaan Ohita ominaisuussivu Pysäytyspainike Liiku valikossa alaspäin Vähennä arvoa Käynnistyspainike Siirry aktiiviselle tasolle/ aktiiviseen kohteeseen Vahvista valinta 9086.emf Kuva Näyttö Paneelin näytössä on tietoja moottorin ja taajuusmuuttajan tilasta sekä mahdollisista moottorin ja taajuusmuuttajan toimintojen häiriöistä. Taajuusmuuttajan tietojen lisäksi käyttäjä näkee nykyisen sijainnin valikkorakenteessa sekä tietoja valittuna olevasta kohteesta. Graafinen näyttö: Kuva hour support +358 (0)

10 vacon 7 Vacon 100 FLOW Pikaopas Jos tekstirivillä oleva teksti ei mahdu näyttöön, teksti kiertää rivillä vasemmalta oikealle, jotta koko merkkijono tulee näkyviin: Tekstinäyttö: Merkkivalot: Tila Merkkivalot: Hälytys, Vika Ryhmän tai parametrin nimi Sijainti valikossa 9167.emf Merkkivalot: Suunta Merkkivalot: Ohjauspaikka Kuva 4. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

11 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Ensimmäinen käynnistys Kun taajuusmuuttajaan on kytketty virta, Ohjatut asetukset -toiminto käynnistyy. Ohjatut asetukset -toiminto pyytää määrittämään joitakin tarpeellisia asetuksia, joita taajuusmuuttaja käyttää prosessien ohjaamiseen. 1 Kielivalinta (P6.1) 2 Kesäaika * (P5.5.5) 3 Aika* (P5.5.2) hh:mm:ss 4 Vuosi* (P5.5.4) vvvv 5 Päivämäärä* (P5.5.3) pp.kk. Käytettävissä olevien kielten mukaan Venäjä Yhdysvallat EU Pois * Nämä kysymykset tulevat näkyviin, jos laitteeseen on asennettu akku. 6 Käynnistä Ohjatut asetukset? Kyllä Ei Valitse Kyllä ja paina OK-painiketta. Jos valitset Ei-vaihtoehdon, taajuusmuuttaja lopettaa ohjatun toiminnon. HUOMAUTUS: Jos valitset Ei-vaihtoehdon ja painat OK-painiketta, sinun on asetettava kaikki parametriarvot manuaalisesti. 7 Valitse esiasetetut sovellusasetukset (P1.2 Sovellus (ID 212)) Vakio LVI PID-säädin Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) HUOMAUTUS: Jos muutat parametrin P1.2 Sovellus (ID 212) arvoa myöhemmin graafisessa paneelissa, ohjattu toiminto opastaa vaiheissa 8 17 ja siirtyy sitten valittuun ohjattuun sovellustoimintoon Valitse parametrin P (Moottorityyppi) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellisjännite) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellistaajuus) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellisnopeus) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellisvirta) arvo. Aseta parametrin P (Moottorin tehokerroin) arvo. Kestomagneettimoottori Induktiomoottori Alue: Vaihtelee Alue: 8,00 320,00 Hz Alue: Alue: Vaihtelee Alue: 0,30-1,00 24-hour support +358 (0)

12 vacon 9 Vacon 100 FLOW Pikaopas Jos moottorin tyypiksi valittiin vaiheessa 8 induktiomoottori, vaiheet 9 13 tulevat näkyviin. Jos moottorin tyypiksi valittiin kestomagneettimoottori, näkyviin tulevat vaiheet 9 12, joiden jälkeen ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Aseta parametrin P (Minimitaajuusohje) arvo. Aseta parametrin P (Maksimitaajuusohje) arvo. Aseta parametrin P (Kiihtyvyysaika 1) arvo. Aseta parametrin P (Hidastuvuusaika 1) arvo. Käynnistä ohjattu sovellustoiminto? Alue: 0,00 P Hz Alue: P ,00 Hz Alue: 0, ,0 s Alue: 0, ,0 s Kyllä Ei Jos valitset Kyllä-vaihtoehdon ja painat OK-painiketta, järjestelmä jatkaa ohjattuun sovellustoimintoon vaiheessa 7 tekemäsi valinnan mukaisesti. Jos valitset Ei-vaihtoehdon ja painat OK-painiketta, ohjattu toiminto keskeytyy ja sinun on asetettava kaikki parametriarvot manuaalisesti. Ohjatut asetukset -toiminto on nyt valmis. Voit käynnistää Ohjatut asetukset -toiminnon uudestaan aktivoimalla parametrin P6.5.1, Palauta oletusasetukset. tai valitsemalla parametrin B1.1.2, Ohjatut asetukset -toiminto, arvoksi Aktivoi. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

13 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Ohjatut Fire Mode -asetukset HUOMAUTUS: TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS FIRE MODE -TOIMINTO ON KÄYTÖSSÄ. Testitilan avulla Fire Mode -toimintoa voidaan testata siten, että takuu pysyy voimassa. Ennen kuin jatkat, lue tärkeät salasanaa ja takuuta koskevat tiedot luvusta Fire Mode -tilan ohjattu asetustoiminto auttaa Fire Mode -toiminnon käyttöönotossa. Voit käynnistää Fire Mode -asetustoiminnon valitsemalla nopean käyttöönoton valikossa parametrin arvoksi Aktiivinen. 1 Valitse Fire Mode -taajuuslähde (P3.17.2). Jos Fire Mode -taajuuslähteeksi ei ole valittu Fire Mode -taajuus, siirry vaiheeseen 3. 2 Valitse parametrin P3.17.3, Fire Mode -taajuus, arvo. 3 Valitse aktivointisignaali. Jos valitaan Kosketin auki, siirry vaiheeseen 5. Jos valitaan Kosketin kiinni, siirry vaiheeseen 4 ja ohita vaihe Valitse Aktivoi Fire Mode (kosketin kiinni) -arvon (P3.17.5) lähde. Valitse Aktivoi Fire Mode (kosketin auki) -arvon (P3.17.4) lähde. Valitse Fire Mode taakse -arvon (P3.17.6) lähde. Aseta Fire Mode -salasana (P3.17.1). Ohjattu Fire Mode -asetustoiminto on nyt valmis. Fire Mode -taajuus Vakionopeudet Paneelin ohjearvo Kenttäväylä Analogiatulo 1 Analogiatulo 2 Analogiatulo 1 + analogiatulo 2 PID 1 -ohjearvo Moottoripotentiometrin ohjearvo Lohkojen 1 10 lähtö Alue: Vaihtelee Kosketin kiinni Avoin kosketin Alue: Vaihtelee Alue: Vaihtelee Alue: Vaihtelee Alue: hour support +358 (0)

14 vacon 11 Vacon 100 FLOW Pikaopas 1.4 Ohjatut sovellustoiminnot Ohjatut sovellustoiminnot on suunniteltu helpottamaan AC-taajuusmuuttajan käyttöönottoa ja parametrien määritystä. Ne mukauttavat asetukset käyttökohteen toiminnallisuus- ja I/O-liitäntävaatimusten mukaan. Ohjatut toiminnot soveltuvat hyvin tavallisiin kenttäsovelluksiin. Voit valita sovellusmäärityksen, joka vastaa taajuusmuuttajan käyttötarkoitusta parhaiten. Sovellusmääritys voidaan valita Ohjatut asetukset -toiminnossa käyttöönoton aikana (katso luku 1.2, vaihe 7) tai milloin tahansa myöhemmin valitsemalla parametri P1.2 Sovellus (ID 212). (Katso luku 8.) Kun valinta tehdään parametrilla P1.2, järjestelmä asettaa parametrin oletusarvot vastaamaan valittua sovellusta. Nopea käyttöönotto -valikko sisältää tärkeimmät sovelluskohtaiset parametrit. Näitä parametreja (ja myös kaikkia muita parametreja) voidaan myös milloin tahansa muokata ja muuttaa Parametrit-valikossa (M3). Käyttäjä voi siis tehdä muutoksia valituista sovellusmäärityksistä riippumatta. Sovellusten yksityiskohtaiset kuvaukset ovat kohdassa luku 1.5. Kun jokin sovellus valitaan parametrilla P1.2 Sovellus (ID 212), ohjattu toiminto näyttää aina ensin seuraavat vaiheet: Valitse parametrin P (Moottorityyppi) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellisjännite) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellistaajuus) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellisnopeus) arvo (moottorin tyyppikilvestä). Aseta parametrin P (Moottorin nimellisvirta) arvo. Aseta parametrin P (Moottorin tehokerroin) arvo. Kestomagneettimoottori Induktiomoottori Alue: Vaihtelee Alue: 8,00 320,00 Hz Alue: Alue: Vaihtelee Alue: 0,30-1,00 Vaihe 6 tulee näkyviin vain, jos vaiheessa 1 valittiin moottorin tyypiksi induktiomoottori Aseta parametrin P (Minimitaajuusohje) arvo. Aseta parametrin P (Maksimitaajuusohje) arvo. Aseta parametrin P (Kiihtyvyysaika 1) arvo. Aseta parametrin P (Hidastuvuusaika 1) arvo. Alue: 0,00 P Hz Alue: P ,00 Hz Alue: 0, ,0 s Alue: 0, ,0 s Ohjattu toiminto siirtyy nyt sovelluskohtaisiin vaiheisiin, jotka esitellään seuraavissa luvuissa: 1 Tel (0) Fax +358 (0)

15 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Ohjattu vakiosovellustoiminto ja ohjattu LVI-sovellustoiminto Jos valitset vakio- tai LVI-sovelluksen parametrilla P1.2 Sovellus (ID 212), edellä kuvatut vaiheet 1-10 tulevat näkyviin (luku 1.4). Jos kuitenkin valitsit vakiosovelluksen tai LVI-sovelluksen Ohjatut asetukset -toiminnon vaiheessa 7 (katso kohta luku 1.2), vain seuraava vaihe tulee näkyviin: 1 Valitse ohjauspaikka (josta käynnistys- ja pysäytyskomennot ja taajuusohje annetaan). Riviliittimet Kenttäväylä Paneeli Ohjattu vakiosovellustoiminto tai ohjattu LVI-sovellustoiminto on nyt valmis Ohjattu PID-säätösovellustoiminto Jos valitset PID-säätösovelluksen parametrilla P1.2 Sovellus (ID 212), edellä kuvatut vaiheet 1-10 tulevat näkyviin (luku 1.4). Jos kuitenkin valitsit PID-säätösovelluksen Ohjatut asetukset -toiminnon vaiheessa 7, seuraavat vaiheet tulevat näkyviin ohjatun asetustoiminnon vaiheen 18 jälkeen (katso kohta luku 1.2): 1 Valitse ohjauspaikka (josta Riviliittimet käynnistys- ja pysäytyskomennot Kenttäväylä ja taajuusohje annetaan) Paneeli 2 Yksikön valinta (P ) Useita valintoja Jos prosessiyksiköksi on valittu prosentti, ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen 6. Jos on valittu muu yksikkö kuin prosentti, seuraavat vaiheet tulevat näkyviin: Valitun yksikön minimi (P ) Aseta arvo PID-takaisinkytkentäsignaalin alueen mukaan. 3 Esimerkiksi 0-20 ma vastaa 0-10 baaria. Valitun yksikön maksimi Kuten edellä. 4 (P ) Valitun yksikön desimaalit Alue: (P ) 6 Takaisinkytkentä 1 paikka (P ) Tietoja valinnoista on taulukossa 61. Jos vaiheessa 6 valitaan jokin analoginen signaali, näkyviin tulee vaihe 7. Muussa tapauksessa ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen hour support +358 (0)

16 vacon 13 Vacon 100 FLOW Pikaopas Analogiatulon signaalialue Eron korjaus alas (P ) Asetusarvon lähteen valinta (P ) 0 = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 0 = Normaali 1 = Käänteinen Tietoja valinnoista on taulukossa 60. Jos vaiheessa 9 valitaan jokin analoginen signaali, näkyviin tulevat vaihe 10 ja sen jälkeen vaihe 12. Jos valitaan jokin muu kuin AI1 AI6, ohjattu toiminto siirtyy vaiheeseen 11. Jos vaiheessa 9 valitaan vaihtoehto Asetusarvo 1 paneeli tai Asetusarvo 2 paneeli, ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Analogiatulon signaalialue 0 = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma Paneelin asetusarvo (P tai P ) Lepotoiminto? 0 = Ei 1=Kyllä Vaihtelee vaiheen 9 asetuksen mukaan. Jos valitset Kyllä-vaihtoehdon, seuraavat vaiheet tulevat näkyviin. Muussa tapauksessa ohjattu toiminto siirtyy suoraan loppunäyttöön Lepotaajuusraja (P ) Alue: 0,00 320,00 Hz SP1 Lepoviive (P ) Alue: s Havahtumisraja (P ) Alue vaihtelee valitun yksikön mukaan. Ohjattu PID-säätösovellustoiminto on nyt valmis. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

17 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Ohjattu yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellustoiminto Jos valitset yhden taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen parametrilla P1.2 Sovellus (ID 212), edellä kuvatut vaiheet 1 10 tulevat näkyviin (luku 1.4). Jos kuitenkin valitsit yhden taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen Ohjatut asetukset -toiminnon vaiheessa 7, seuraavat vaiheet tulevat näkyviin ohjatun asetustoiminnon vaiheen 18 jälkeen (katso kohta luku 1.2): Valitse ohjauspaikka (josta käynnistys- ja pysäytyskomennot ja Kenttäväylä Riviliittimet 1 taajuusohje annetaan) Paneeli 2 Yksikön valinta (P ) Useita valintoja Jos prosessiyksiköksi on valittu prosentti, ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen 6. Jos on valittu muu yksikkö kuin prosentti, seuraavat vaiheet tulevat näkyviin: Valitun yksikön minimi (P ) Aseta arvo PIDtakaisinkytkentäsignaalin alueen mukaan. Esimerkiksi 0 20 ma vastaa 0-10 baaria. Valitun yksikön maksimi Kuten edellä. (P ) Valitun yksikön desimaalit Alue: 0 4 (P ) Takaisinkytkentä 1 paikka (P ) Tietoja valinnoista on taulukossa 61. Jos vaiheessa 6 valitaan jokin analoginen signaali, näkyviin tulee vaihe 7. Muussa tapauksessa ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen 8. Analogiatulon signaalialue 0 = 0 10 V/0 20 ma 7 1 = 2 10 V/4 20 ma Eron korjaus alas (P ) 0 = Normaali 8 1 = Käänteinen 9 Asetusarvon lähteen valinta (P ) Tietoja valinnoista on taulukossa 60. Jos vaiheessa 9 valitaan jokin analoginen signaali, näkyviin tulevat vaihe 10 ja sen jälkeen vaihe 12. Jos valitaan jokin muu kuin AI1 AI6, ohjattu toiminto siirtyy vaiheeseen 11. Jos vaiheessa 9 valitaan vaihtoehto Asetusarvo 1 paneeli tai Asetusarvo 2 paneeli, ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Analogiatulon signaalialue 0 = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma Paneelin asetusarvo (P ) Vaihtelee vaiheen 9 asetuksen mukaan. Lepotoiminto? 0 = Ei 1=Kyllä 24-hour support +358 (0)

18 vacon 15 Vacon 100 FLOW Pikaopas Jos valitset Kyllä-vaihtoehdon, vaiheet tulevat näkyviin. Muussa tapauksessa ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Lepotaajuusraja (P ) Alue: 0,00 320,00 Hz SP1 Lepoviive (P ) Alue: s Havahtumisraja (P ) Alue vaihtelee valitun yksikön mukaan. Pumppujen määrä (P3.15.2) Alue: 1 8 Pumpun lukitus (P3.15.5) 0 = Ei käytössä 1=Käytössä Vuorottelu (P3.15.6) 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä (aikaväli) 2 = Käytössä (reaaliaika) Jos vuorottelutoiminto on käytössä, vaiheet tulevat näkyviin. Jos vuorottelutoiminto ei ole käytössä, toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Vuorottelevat pumput (P3.15.7) 0 = Apupumput 1 = Kaikki pumput Vaihe 20 tulee näkyviin vain, jos vaiheessa 18 valittiin vaihtoehto Käytössä (aikaväli). 20 Vuorotteluväli (P3.15.8) Alue: s Vaiheet tulevat näkyviin vain, jos vaiheessa 18 valittiin vaihtoehto Käytössä (reaaliaika). 21 Vuorottelupäivät (P3.15.9) Alue: Maanantai sunnuntai 22 Vuorottelun kellonaika (P ) Alue: 00:00:00 23:59:59 Vuorottelutaajuuden raja-arvo 23 Alue: P P Hz (P ) Vuorottelupumpun raja-arvo (P ) 24 Alue: Säätöalue (P ) % 26 Säätöalueen viive (P ) s Ohjattu yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellustoiminto on nyt valmis. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

19 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Ohjattu usean taajuusmuuttajan monipumppusovellustoiminto Jos valitset usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen parametrilla P1.2 Sovellus (ID 212), edellä kuvatut vaiheet 1 10 tulevat näkyviin (luku 1.4). Jos kuitenkin valitsit usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen Ohjatut asetukset -toiminnon vaiheessa 7, seuraavat vaiheet tulevat näkyviin ohjatun asetustoiminnon vaiheen 18 jälkeen (katso kohta luku 1.2): Valitse ohjauspaikka (josta käynnistys- ja pysäytyskomennot ja Kenttäväylä Riviliittimet 1 taajuusohje annetaan) Paneeli 2 Yksikön valinta (P ) Useita valintoja Jos prosessiyksiköksi on valittu prosentti, ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen 6. Jos on valittu muu yksikkö kuin prosentti, seuraavat vaiheet tulevat näkyviin: Valitun yksikön minimi (P ) Aseta arvo PIDtakaisinkytkentäsignaalin alueen mukaan. Esimerkiksi 0 20 ma vastaa 0-10 baaria. Valitun yksikön maksimi Kuten edellä. (P ) Valitun yksikön desimaalit Alue: 0 4 (P ) Takaisinkytkentä 1 paikka (P ) Tietoja valinnoista on taulukossa 61. Jos vaiheessa 6 valitaan jokin analoginen signaali, näkyviin tulee vaihe 7. Muussa tapauksessa ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen 8. Analogiatulon signaalialue 0 = 0 10 V/0 20 ma 7 1 = 2 10 V/4 20 ma Eron korjaus alas (P ) 0 = Normaali 8 1 = Käänteinen 9 Asetusarvon lähteen valinta (P ) Tietoja valinnoista on taulukossa 60. Jos vaiheessa 9 valitaan jokin analoginen signaali, näkyviin tulevat vaihe 10 ja sen jälkeen vaihe 12. Jos valitaan jokin muu kuin AI1 AI6, ohjattu toiminto siirtyy vaiheeseen 11. Jos vaiheessa 9 valitaan vaihtoehto Asetusarvo 1 paneeli tai Asetusarvo 2 paneeli, ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Analogiatulon signaalialue 0 = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma Paneelin asetusarvo (P ) Vaihtelee vaiheen 9 asetuksen mukaan. Lepotoiminto? 0 = Ei 1=Kyllä 24-hour support +358 (0)

20 vacon 17 Vacon 100 FLOW Pikaopas Jos valitset Kyllä-vaihtoehdon, vaiheet tulevat näkyviin. Muussa tapauksessa ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Lepotaajuusraja (P ) Alue: 0,00 320,00 Hz SP1 Lepoviive (P ) Alue: s Havahtumisraja (P ) Alue vaihtelee valitun yksikön mukaan. Monipumpputila (P3.15.1) 1 = Rinnansäätö 2=Monisäätö Pumpun tunnus (P3.15.3) Alue: 1 8 Käynnistys ja takaisinkytkentä (P3.15.4) Pumppujen määrä (P3.15.2) Alue: = Signaaleja ei ole kytketty 1 = Vain käynnistyssignaali kytketty 2=Käynnistys- ja takaisinkytkentäsignaalit kytketty Pumpun lukitus (P3.15.5) 0 = Ei käytössä 1=Käytössä Vuorottelu (P3.15.6) 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä (aikaväli) 2 = Käytössä (viikonpäivät) Jos vuorottelutoiminnon arvoksi valitaan Käytössä (aikaväli) näkyviin tulee vaihe 23, jonka jälkeen ohjattu toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen 26. Jos vuorottelutoiminnon arvoksi valitaan Käytössä (viikonpäivät), toiminto siirtyy vaiheeseen 24. Jos vuorottelutoiminto ei ole käytössä, toiminto siirtyy suoraan vaiheeseen Vuorottelevat pumput (P3.15.7) 0 = Apupumput 1 = Kaikki pumput Vaihe 23 tulee näkyviin vain, jos vaiheessa 18 valittiin vaihtoehto Käytössä (aikaväli). 23 Vuorotteluväli (P3.15.8) Alue: h Vaiheet tulevat näkyviin vain, jos vaiheessa 18 valittiin vaihtoehto Käytössä (viikonpäivät). 24 Vuorottelupäivät (P3.15.9) Alue: Maanantai sunnuntai 25 Vuorottelun kellonaika (P ) Alue: 00:00:00 23:59:59 26 Säätöalue (P ) % 27 Säätöalueen viive (P ) s Ohjattu usean taajuusmuuttajan monipumppusovellustoiminto on nyt valmis. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

21 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Sovellusten kuvaukset Vakio- ja LVI-sovellukset Vakio- ja LVI-sovelluksia käytetään tyypillisesti yksinkertaisissa nopeudensäätösovelluksissa (esimerkiksi pumpuissa ja puhaltimissa), joissa ei tarvita erityisominaisuuksia. Taajuusmuuttajaa voidaan ohjata joko paneelin, kenttäväylän tai riviliitinten välityksellä. Riviliitinohjauksessa taajuusmuuttajan taajuusohjesignaali kytketään ohjesignaalin tyypin mukaan joko liittimeen AI1 (0 10 V) tai AI2 (4 20 ma). Käytettävissä on myös kolme vakionopeusohjetta. Nämä ohjeet voidaan aktivoida liittimien DI4 ja DI5 avulla. Taajuusmuuttajan käynnistys- ja pysäytyssignaalit on kytketty liittimiin DI1 (käynnistys eteenpäin) ja DI2 (käynnistys taaksepäin). Kaikki taajuusmuuttajan lähdöt ovat vapaasti määritettävissä. Peruslaajennuskortissa on käytettävissä yksi analogialähtö (Lähtötaajuus) ja kolme relelähtöä (Käy, Vika, Valmis). Sovelluskohtaisten parametrien yksityiskohtaiset kuvaukset ovat kohdassa luku hour support +358 (0)

22 vacon 19 Vacon 100 FLOW Pikaopas Vakio- ja LVI-sovelluksen oletusohjausliitännät Vref Ohjausjännitelähtö Ohjearvopotentiometri kω 2 3 AI1+ AI1- Analogiatulo 1 + Analogiatulo 1 - Taajuusohje (oletusarvo 0 10 V) 4 5 AI2+ AI2- Analogiatulo 2 + Analogiatulo 2 - Taajuusohje (oletusarvo 4 20 ma) 6 24 V:n lähtö 24 V:n apujännite 7 MAA I/O maa 8 DI1 Digitaalitulo 1 Käy eteen 9 DI2 Digitaalitulo 2 Käy taakse DI3 CM Digitaalitulo 3 Yhteinen tuloille DI1 DI6 Ulkoinen vika *) V:n lähtö 24 V:n apujännite MAA DI4 DI5 DI6 CM I/O maa Digitaalitulo 4 Digitaalitulo 5 Digitaalitulo 6 Yhteinen tuloille DI1 DI6 DI4 DI5 Taaj.ohje Auki Kiinni Auki Auki Analogiatulo 1 Vakionopeus 1 Auki Kiinni Vakionopeus 2 Kiinni Kiinni Vakionopeus 3 Vian kuittaus *) ma AO1+ AO1- Analogialähtö 1 + Analogialähtö 1 - Lähtötaajuus (oletusarvo: 0 20 ma) V:n tulo 24 V:n apusyöttöjännite A B RS485 RS485 Sarjaväylä, negatiivinen Sarjaväylä, positiivinen Modbus RTU KÄY 21 RO1/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO Relelähtö 1 KÄY VIKA 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO Relelähtö 2 VIKA 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO Relelähtö 3 VALMIS Kuva 5. **) Kuvassa 5 esitetään vakiotaajuusmuuttaja. Jos tilaat lisävarusteen +SBF4, relelähtö 3 korvataan termistoritulolla. Lisätietoja on asennusoppaassa. *) Digitaalitulot voidaan eristää maadoituksesta DIP-kytkimellä. Katso seuraava kuva: 9301.emf Digitaalitulot Kelluva Kytketty maahan (Oletus) 9109.emf Kuva 6. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

23 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Vakio- ja LVI-sovellusten nopean käyttöönoton parametrit M1.1 Ohjatut toiminnot Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Ohjatut asetukset -toiminto Fire Mode -aset = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen Voit käynnistää Ohjatut asetukset -toiminnon valitsemalla arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.2 Ensimmäinen käynnistys ). Voit käynnistää ohjatun Fire Mode -asetustoiminnon valitsemalla arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.3 Ohjatut Fire Mode -asetukset ). M1 Nopea käyttöönotto: Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.2 Sovellus =Vakio 1=LVI 2=PID-säätö 3 = Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) 4 = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) 1.3 Minimitaajuusohje 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 Pienin sallittu taajuusohje. 1.4 Suurin sallittu taajuusohje P ,0 Hz 50,0/60,0 102 Suurin sallittu taajuusohje. 1.5 Kiihtyvyysaika 1 0, ,0 s 5,0 103 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus kasvaa nollataajuudesta maksimitaajuuteen. 1.6 Hidastuvuusaika 1 0, ,0 s 5,0 103 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus pienenee maksimitaajuudesta nollataajuuteen. 1.7 Moottorin virtaraja I H * 0,1 I S A Vaihtelee 107 Korkein taajuusmuuttajalta moottorille lähtevä virta. 1.8 Moottorin tyyppi =Induktiomoottori 1 = Kestomagneettimoottori Moottorin nimellisjännite Moottorin nimellistaajuus Moottorin nimellisnopeus Moottorin nimellisvirta Vaihtelee Vaihtelee V Vaihtelee 110 8,0 320,0 Hz 50,0/60, rpm Vaihtelee 112 I H * 0,1 I S A Vaihtelee Moottorin tehokerroin 0,3 1,00 Vaihtelee 120 Katso arvo U n moottorin arvokilvestä. HUOMAUTUS: Huomaa myös kytkentä (kolmio/tähti). Katso arvo f n moottorin arvokilvestä. Katso arvo n n moottorin arvokilvestä. Katso arvo I n moottorin arvokilvestä. Katso arvo moottorin arvokilvestä. 24-hour support +358 (0)

24 vacon 21 Vacon 100 FLOW Pikaopas Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.14 Energiankäytön optimointi Tunnistus Käynnistystoiminto Pysäytystoiminto Automaattinen viankuittaus Vaste ulkoiseen vikaan Analogiatulovian vaste Kauko-ohjauspaikka Taajuusmuuttaja etsii mahdollisimman pientä moottorin virtaa energian säästämiseksi ja moottorin melun pienentämiseksi. Toimintoa voi käyttää puhaltimissa, pumpuissa ja muissa vastaavissa käyttökohteissa. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä Automaattinen moottorin tunnistus laskee tai mittaa ne moottorin parametrit, joita tarvitaan moottorin ja nopeuden ihanteelliseen säätöön. 0 = Ei käytössä 1 = Pysäytettynä 2=Pyörii HUOMAUTUS: Moottorin arvokilpi parametrit on määritettävä ennen tunnistusajon suorittamista. 0=Rampilla 1 = Vauhtikäynnistys 0 = Vapaasti pyörien 1=Rampilla 0 = Ei käytössä 1=Käytössä 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Hälytys + vian vakiotaajuus (parametri P ) 3 = Hälytys + edellinen taajuus 4 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 5 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Ohjauspaikan valinta. paikka (käy/seis). 0 = I/O-ohjaus 1 = Kenttäväyläohjaus 1 Tel (0) Fax +358 (0)

25 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 22 Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.22 I/O-ohjearvopaikan A valinta Taajuusohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu I/O A. 0=PC 1 = Vakionopeus 0 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID 8 = Moottoripotentiometri 11 = Lohko 1 lähtö 12 = Lohko 2 lähtö 13 = Lohko 3 lähtö 14 = Lohko 4 lähtö 15 = Lohko 5 lähtö 16 = Lohko 6 lähtö 17 = Lohko 7 lähtö 18 = Lohko 8 lähtö 19 = Lohko 9 lähtö 20 = Lohko 10 lähtö HUOMAUTUS: Oletusarvo vaihtelee parametrilla 1.2 valitun sovelluksen mukaan Paneelin ohjearvon valinta Katso P Kenttäväyläohjearvon valinta Katso P AI1-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.27 RO1-toiminto Katso P RO2-toiminto Katso P RO3-toiminto Katso P AO1-toiminto Katso P M1.31 Vakio/M1.32 LVI Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Vakionopeus 1 P1.3 P1.4 Hz 10, Vakionopeus 2 P1.3 P1.4 Hz 15, Vakionopeus 3 P1.3 P1.4 Hz 20,0 126 Vakionopeus valittu digitaalitulolla DI4. Vakionopeus valittu digitaalitulolla DI5. Vakionopeus valittu digitaalituloilla DI4 ja DI5. 24-hour support +358 (0)

26 vacon 23 Vacon 100 FLOW Pikaopas PID-säätösovellus PID-säätösovellusta käytetään yleensä sovelluksissa, joissa prosessimuuttujaa (esimerkiksi painetta) ohjataan säätämällä moottorin (esimerkiksi pumpun tai puhaltimen) nopeutta. Tässä kokoonpanossa taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin on määritetty yhtä asetusarvoa ja yhtä takaisinkytkentäsignaalia varten. PID-säätösovellus antaa käyttöön kitkattoman hallinnan sekä integroidun mittaus- ja ohjauspaketin, jossa ei tarvita lisäosia. Sovelluksessa voidaan käyttää kahta eri ohjauspaikkaa. Valinta ohjauspaikkojen A ja B välillä tehdään liittimellä DI6. Kun ohjauspaikka A on käytössä, Käy- ja Seis-komennot annetaan liittimellä DI1 ja taajuusohje saadaan PID-säätimestä. Kun ohjauspaikka B on käytössä, Käyja Seis-komennot annetaan liittimellä DI4 ja taajuusohje saadaan suoraan liittimestä AI1. Kaikki taajuusmuuttajan lähdöt ovat vapaasti määritettävissä. Peruslaajennuskortissa on käytettävissä yksi analogialähtö (Lähtötaajuus) ja kolme relelähtöä (Käy, Vika, Valmis). Katso sovelluskohtaisten parametrien yksityiskohtaiset kuvaukset luvusta 8. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

27 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon PID-säätösovelluksen oletusohjausliitännät Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Kuvaus Vref Ohjausjännitelähtö Ohjearvopotentiometri 1 10 kω 2 3 AI1+ AI1- Analogiatulo 1 + Analogiatulo 1 - Paikka A: PID asetusarvo (ohjearvo) Paikka B: Taajuusohje (oletus: 0 10 V) Kaksijohdinlähetin Oloarvo I = (0)4 20 ma AI2+ AI2-24 V:n lähtö Analogiatulo 2 + Analogiatulo 2-24 V:n apujännite PID takaisinkytkentä (oloarvo) (oletus: 4 20 ma) MAA DI1 DI2 I/O maa Digitaalitulo 1 Digitaalitulo 2 Paikka A: Käy eteen (PID-säädin) Ulkoinen vika DI3 CM Digitaalitulo 3 Yhteinen tuloille DI1 DI6 Vian kuittaus *) V:n lähtö 24 V:n apujännite MAA DI4 DI5 I/O maa Digitaalitulo 4 Digitaalitulo 5 Paikka B: Käy eteen (Taajuusohje P ) Vakionopeus DI6 CM Digitaalitulo 6 Yhteinen tuloille DI1 DI6 Ohjauspaikan A/B valinta *) ma AO1+ AO1-/MAA Analogialähtö 1 + Analogialähtö 1 - Lähtötaajuus (oletus: 0 20 ma) V:n tulo 24 V:n apusyöttöjännite A B RS485 RS485 Sarjaväylä, negatiivinen Sarjaväylä, positiivinen Modbus RTU KÄY 21 RO1/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO Relelähtö 1 KÄY VIKA 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO Relelähtö 2 VIKA 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO Relelähtö 3 VALMIS **) 9407_fi Kuva 7. **) Kuvassa 7 esitetään vakiotaajuusmuuttaja. Jos tilaat lisävarusteen +SBF4, relelähtö 3 korvataan termistoritulolla. Lisätietoja on asennusoppaassa. *) Digitaalitulot voidaan eristää maadoituksesta DIP-kytkimellä (katso seuraava kuva). Digitaalitulot Kelluva Kytketty maahan (Oletus) 9109.emf Kuva hour support +358 (0)

28 vacon 25 Vacon 100 FLOW Pikaopas PID-säätösovelluksen nopean käyttöönoton parametrit M1.1 Ohjatut toiminnot Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Ohjatut asetukset -toiminto Fire Mode -aset = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen Voit käynnistää Ohjatut asetukset -toiminnon valitsemalla arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.2 Ensimmäinen käynnistys ). Voit käynnistää ohjatun Fire Mode -asetustoiminnon valitsemalla parametrin arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.3 Ohjatut Fire Mode -asetukset ). M1 Nopea käyttöönotto: Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.2 Sovellus =Vakio 1=LVI 2 = PID-säätö 3=Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) 4=Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) 1.3 Minimitaajuusohje 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 Pienin sallittu taajuusohje. 1.4 Suurin sallittu taajuusohje P ,0 Hz 50,0/60,0 102 Suurin sallittu taajuusohje. 1.5 Kiihtyvyysaika 1 0, ,0 s 5,0 103 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus kasvaa nollataajuudesta maksimitaajuuteen. 1.6 Hidastuvuusaika 1 0, ,0 s 5,0 104 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus pienenee maksimitaajuudesta nollataajuuteen. 1.7 Moottorin virtaraja I H * 0,1 I S A Vaihtelee 107 Korkein taajuusmuuttajalta moottorille lähtevä virta. 1.8 Moottorin tyyppi = Induktiomoottori 1 = Kestomagneettimoottori Moottorin nimellisjännite Moottorin nimellistaajuus Moottorin nimellisnopeus Moottorin nimellisvirta Moottorin tehokerroin Vaihtelee Vaihtelee V Vaihtelee 110 8,0 320,0 Hz 50, rpm Vaihtelee 112 I H * 0,1 I S A Vaihtelee 113 0,30 1,00 Vaihtelee 120 Katso arvo U n moottorin arvokilvestä. HUOMAA myös kytkentä (kolmio/tähti). Katso arvo f n moottorin arvokilvestä. Katso arvo n n moottorin arvokilvestä. Katso arvo I n moottorin arvokilvestä. Katso arvo moottorin arvokilvestä. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

29 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 26 Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.14 Energiankäytön optimointi Tunnistus Käynnistystoiminto Pysäytystoiminto Automaattinen viankuittaus Vaste ulkoiseen vikaan Analogiatulovian vaste Kauko-ohjauspaikka Taajuusmuuttaja etsii mahdollisimman pientä moottorin virtaa energian säästämiseksi ja moottorin melun pienentämiseksi. Toimintoa voi käyttää puhaltimissa, pumpuissa ja muissa vastaavissa käyttökohteissa. 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä Automaattinen moottorin tunnistus laskee tai mittaa ne moottorin parametrit, joita tarvitaan moottorin ja nopeuden ihanteelliseen säätöön. 0 = Ei käytössä 1 = Pysäytettynä 2 = Pyörii HUOMAUTUS: Moottorin arvokilpi parametrit on määritettävä ennen tunnistusajon suorittamista. 0=Rampilla 1 = Vauhtikäynnistys 0 = Vapaasti pyörien 1=Rampilla 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2=Hälytys + vian vakiotaajuus (parametri P ) 3 = Hälytys + edellinen taajuus 4 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 5 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Ohjauspaikan valinta. paikka (käy/seis). 0 = I/O-ohjaus 1 = Kenttäväyläohjaus 24-hour support +358 (0)

30 vacon 27 Vacon 100 FLOW Pikaopas Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.22 I/O-ohjearvopaikan A valinta Taajuusohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu I/O A. 0=PC 1 = Vakionopeus 0 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Moottoripotentiometri 11 = Lohko 1 lähtö 12 = Lohko 2 lähtö 13 = Lohko 3 lähtö 14 = Lohko 4 lähtö 15 = Lohko 5 lähtö 16 = Lohko 6 lähtö 17 = Lohko 7 lähtö 18 = Lohko 8 lähtö 19 = Lohko 9 lähtö 20 = Lohko 10 lähtö HUOMAUTUS: Oletusarvo vaihtelee parametrilla 1.2 valitun sovelluksen mukaan Paneelin ohjearvon valinta Katso P Kenttäväyläohjearvon valinta Katso P AI1-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.27 RO1-toiminto Katso P RO2-toiminto Katso P RO3-toiminto Katso P AO1-toiminto Katso P M1.33 PID-säätö Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus PID-säätimen vahvistus 0,00 100,00 % 100, PID-säätimen I-aika 0,00 600,00 s 1, Jos parametrin arvo on 100 %, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa 10 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa säätimen lähtöarvossa 10,00 prosentin muutoksen sekunnissa. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

31 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 28 Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus PID-säätimen D-aika 0,00 100,00 s 0, Yksikön valinta Valitun yksikön minimi Valitun yksikön maksimi Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa 1,00 sekunnin aikana aiheuttaa 10,00 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. Valitse prosessimuuttujien yksikkö. Katso P Yksikön arvo, joka vastaa nollaa prosenttia PIDtakaisinkytkentäsignaalista. Yksikön arvo, joka vastaa sataa prosenttia PIDtakaisinkytkentäsignaalista Takaisinkytkentä 1 paikka Katso P Asetusarvon 1 paikka Katso P Asetusarvo 1 paneeli Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Lepotaajuusraja 1 0,0 320,0 Hz 0, Taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan, kun lähtötaajuus pysyy tämän rajan alapuolella pidempään kuin parametrilla Lepoviive määritetyn ajan Lepoviive s Kun taajuus on pysynyt lepotilarajan alapuolella tällä parametrilla määritetyn ajan, taajuusmuuttajan toiminta pysähtyy Havahtumisraja 1 Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Määrittää PIDtakaisinkytkentäarvon havahtumisvalvontarajan. Arvo ilmaistaan käyttäen valittua yksikköä Vakionopeus 1 P1.3 P1.4 Hz 10,0 105 Vakionopeus valittu digitaalitulolla DI5. 24-hour support +358 (0)

32 vacon 29 Vacon 100 FLOW Pikaopas Yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellus Yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellus on suunniteltu käyttötarkoituksiin, joissa yksi taajuusmuuttaja ohjaa enintään kahdeksasta rinnakkaisesta moottorista (esimerkiksi pumpusta, puhaltimesta tai kompressorista) koostuvaa järjestelmää. Oletusasetuksen mukaan yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellus määritetään kolmelle rinnakkaiselle moottorille. Taajuusmuuttaja on kytketty yhteen moottoreista. Taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin ohjaa säätömoottorin nopeutta ja antaa käynnistys- ja pysäytysohjaussignaalit apumoottoreille relelähtöjen kautta. Apumoottorien kytkeminen verkkojännitteeseen edellyttää ulkoisia kontaktoreja. Prosessimuuttujaa (esimerkiksi painetta) ohjataan säätämällä yhden moottorin nopeutta ja käynnissä olevien moottorien määrää. Sovelluskohtaisten parametrien yksityiskohtaiset kuvaukset ovat luvussa ~ Käy/Seis RO2 RO3 M1 M2 M3 M1 M2 PT M emf Kuva 9. Yhden taajuusmuuttajan monipumppukokoonpanon periaate (PT = paineanturi). 1 Tel (0) Fax +358 (0)

33 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 30 Vuorottelutoiminnon avulla voidaan tasata järjestelmässä olevien moottorien kulumista. Vuorottelutoiminto valvoo kunkin moottorin käyntiaikaa ja järjestää moottorien käynnistysjärjestyksen niiden käyntituntien mukaan. Moottori, jolla on vähiten käyntitunteja, käynnistyy ensin ja eniten käytetty moottori viimeisenä. Vuorottelu (käynnistysjärjestyksen vaihtelu) voidaan määrittää tapahtumaan vuorotteluvälin tai taajuusmuuttajien sisäisen reaaliaikakellon perusteella. Reaaliaikakellon käyttö edellyttää, että reaaliaikakellon paristo on asennettu taajuusmuuttajaan. Vuorottelu voidaan määrittää kattamaan kaikki järjestelmän pumput tai vain apupumput. HUOMAUTUS: Eri kytkennät valitun vuorottelutilan mukaan (katso kuva 10 ja kuva 11). 3~ K2 K3 M1 M2 M emf Kuva 10. Ohjauskaavio, kun vain apumoottorit vuorottelevat. 24-hour support +358 (0)

34 vacon 31 Vacon 100 FLOW Pikaopas 3~ K1 K1.1 K2 K2.1 K3 K3.1 M1 M2 M emf Kuva 11. Ohjauskaavio, kun kaikki pumput vuorottelevat. Sovelluksessa voidaan käyttää kahta eri ohjauspaikkaa. Valinta ohjauspaikkojen A ja B välillä tehdään liittimellä DI6. Kun ohjauspaikka A on käytössä, Käy- ja Seis-komennot annetaan liittimellä DI1 ja taajuusohje saadaan PID-säätimestä. Kun ohjauspaikka B on käytössä, Käyja Seis-komennot annetaan liittimellä DI4 ja taajuusohje saadaan suoraan liittimestä AI1. Kaikki taajuusmuuttajan lähdöt ovat vapaasti määritettävissä. Peruslaajennuskortissa on käytettävissä yksi analogialähtö (Lähtötaajuus) ja kolme relelähtöä (Käy, Vika, Valmis). 1 Tel (0) Fax +358 (0)

35 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Yhden taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen oletusohjausliitännät Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Kuvaus Vref Ohjausjännitelähtö Ohjearvopotentiometri 1 10 kω 2 3 AI1+ AI1- Analogiatulo 1 + Analogiatulo 1 - Paikka A: Ei käytössä Paikka B: Taajuusohje (oletus: 0 10 V) Kaksijohdinlähetin Oloarvo I = (0)4 20 ma AI2+ AI2-24 V:n lähtö Analogiatulo 2 + Analogiatulo 2-24 V:n apujännite PID takaisinkytkentä (oloarvo) (oletus: 4 20 ma) 7 MAA I/O maa 8 9 DI1 DI2 Digitaalitulo 1 Digitaalitulo 2 Paikka A: Käy eteen (PID-säädin) Paikka B: Käy eteen (Taajuusohje P ) 10 DI3 Digitaalitulo 3 Ohjauspaikan A/B valinta 11 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 *) V:n lähtö 24 V:n apujännite 13 MAA I/O maa 14 DI4 Digitaalitulo 4 Moottorin 1 lukitus 15 DI5 Digitaalitulo 5 Moottorin 2 lukitus 16 DI6 Digitaalitulo 6 Moottorin 3 lukitus 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 *) ma AO1+ AO1-/MAA Analogialähtö 1 + Analogialähtö 1 - Lähtötaajuus (oletus: 0 20 ma) V:n tulo 24 V:n apusyöttöjännite A B RS485 RS485 Sarjaväylä, negatiivinen Sarjaväylä, positiivinen Modbus RTU A1 A2 21 RO1/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO Relelähtö 1 Moottorin 1 ohjaus (Monipumpputoiminnon K1-kontaktori) A1 A2 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO Relelähtö 2 Moottorin 2 ohjaus (Monipumpputoiminnon K2-kontaktori) A1 A2 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO Relelähtö 3 Moottorin 3 ohjaus (Monipumpputoiminnon K3-kontaktori) **) 9431_fi Kuva 12. **) Kuvassa 12 esitetään vakiotaajuusmuuttaja. Jos tilaat lisävarusteen +SBF4, relelähtö 3 korvataan termistoritulolla. Lisätietoja on asennusoppaassa. *) Digitaalitulot voidaan eristää maadoituksesta DIP-kytkimellä (katso alla oleva kuva 13. Digitaalitulot Kelluva Kytketty maahan (Oletus) 9109.emf Kuva hour support +358 (0)

36 vacon 33 Vacon 100 FLOW Pikaopas Yhden taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen nopean käyttöönoton parametrit M1.1 Ohjatut toiminnot Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Ohjatut asetukset -toiminto Fire Mode -aset = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen Voit käynnistää Ohjatut asetukset -toiminnon valitsemalla arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.2 Ensimmäinen käynnistys ). Voit käynnistää ohjatun Fire Mode -asetustoiminnon valitsemalla arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.3 Ohjatut Fire Mode -asetukset ). M1 Nopea käyttöönotto: Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.2 Sovellus =Vakio 1=LVI 2 = PID-säätö 3 = Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) 4 = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) 1.3 Minimitaajuusohje 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 Pienin sallittu taajuusohje. 1.4 Suurin sallittu taajuusohje P ,0 Hz 50,0/60,0 102 Suurin sallittu taajuusohje. 1.5 Kiihtyvyysaika 1 0, ,0 s 5,0 103 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus kasvaa nollataajuudesta maksimitaajuuteen. 1.6 Hidastuvuusaika 1 0, ,0 s 5,0 104 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus pienenee maksimitaajuudesta nollataajuuteen. 1.7 Moottorin virtaraja I H * 0,1 I S A Vaihtelee 107 Korkein taajuusmuuttajalta moottorille lähtevä virta. 1.8 Moott. tyyppi = Induktiomoottori 1 = Kestomagneettimoottori Moottorin nimellisjännite Moottorin nimellistaajuus Moottorin nimellisnopeus Moottorin nimellisvirta Moottorin tehokerroin Vaihtelee Vaihtelee V Vaihtelee 110 8,0 320,0 Hz 50, rpm Vaihtelee 112 I H * 0,1 I S A Vaihtelee 113 0,30 1,00 Vaihtelee 120 Katso arvo U n moottorin arvokilvestä. HUOMAUTUS: Huomaa myös kytkentä (kolmio/tähti). Katso arvo f n moottorin arvokilvestä. Katso arvo n n moottorin arvokilvestä. Katso arvo I n moottorin arvokilvestä. Katso arvo moottorin arvokilvestä. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

37 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 34 Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.14 Energiankäytön optimointi Tunnistus Käynnistystoiminto Pysäytystoiminto Automaattinen viankuittaus Vaste ulkoiseen vikaan Analogiatulovian vaste Kauko-ohjauspaikka Taajuusmuuttaja etsii mahdollisimman pientä moottorin virtaa energian säästämiseksi ja moottorin melun pienentämiseksi. Toimintoa voi käyttää puhaltimissa, pumpuissa ja muissa vastaavissa käyttökohteissa. 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä Automaattinen moottorin tunnistus laskee tai mittaa ne moottorin parametrit, joita tarvitaan moottorin ja nopeuden ihanteelliseen säätöön. 0 = Ei käytössä 1 = Pysäytettynä 2 = Pyörii HUOMAUTUS: Moottorin arvokilpi parametrit on määritettävä ennen tunnistusajon suorittamista. 0=Rampilla 1 = Vauhtikäynnistys 0 = Vapaasti pyörien 1=Rampilla 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Hälytys + vian vakiotaajuus (parametri P ) 3 = Hälytys + edellinen taajuus 4 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 5 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Ohjauspaikan valinta. paikka (käy/seis). 0 = I/O-ohjaus 1 = Kenttäväyläohjaus 24-hour support +358 (0)

38 vacon 35 Vacon 100 FLOW Pikaopas Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.22 I/O-ohjearvopaikan A valinta Taajuusohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu I/O A. 0=PC 1 = Vakionopeus 0 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID 8 = Moottoripotentiometri 11 = Lohko 1 lähtö 12 = Lohko 2 lähtö 13 = Lohko 3 lähtö 14 = Lohko 4 lähtö 15 = Lohko 5 lähtö 16 = Lohko 6 lähtö 17 = Lohko 7 lähtö 18 = Lohko 8 lähtö 19 = Lohko 9 lähtö 20 = Lohko 10 lähtö HUOMAUTUS: Oletusarvo vaihtelee parametrilla 1.2 valitun sovelluksen mukaan Paneelin ohjearvon valinta Katso P Kenttäväyläohjearvon valinta Katso P AI1-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.27 RO1-toiminto Katso P RO2-toiminto Katso P RO3-toiminto Katso P AO1-toiminto Katso P M1.34 Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus PID-säätimen vahvistus 0,00 100,00 % 100, PID-säätimen I-aika 0,00 600,00 s 1, PID-säätimen D-aika 0,00 100,00 s 0, Jos parametrin arvo on 100 %, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa 10 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa säätimen lähtöarvossa 10,00 prosentin muutoksen sekunnissa. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa 1,00 sekunnin aikana aiheuttaa 10,00 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

39 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 36 Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Yksikön valinta Valitun yksikön minimi Valitun yksikön maksimi Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Valitse prosessimuuttujien yksikkö. Katso P Yksikön arvo, joka vastaa nollaa prosenttia PIDtakaisinkytkentäsignaalista. Yksikön arvo, joka vastaa sataa prosenttia PIDtakaisinkytkentäsignaalista Takaisinkytkentä 1 paikka Katso P Asetusarvon 1 paikka Katso P Asetusarvo 1 paneeli Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Lepotaajuusraja 1 0,0 320,0 Hz 0, Taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan, kun lähtötaajuus pysyy tämän rajan alapuolella pidempään kuin parametrilla Lepoviive määritetyn ajan Lepoviive s Kun taajuus on pysynyt lepotilarajan alapuolella tällä parametrilla määritetyn ajan, taajuusmuuttajan toiminta pysähtyy Havahtumisraja 1 Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Määrittää PIDtakaisinkytkentäarvon havahtumisvalvontarajan. Arvo ilmaistaan käyttäen valittua yksikköä Monipumpputila Valitsee monipumpputilan. 0 = yksi taajuusmuuttaja 1 = Rinnansäätö 2 = Monisäätö Pumppujen määrä Monipumppujärjestelmässä käytettyjen moottorien (pumppujen tai puhaltimien) kokonaismäärä Pumpun lukitus Ota lukitukset käyttöön tai poista ne käytöstä. Lukitusten avulla järjestelmä saa tiedon siitä, onko moottori kytketty vai ei. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä Vuorottelu Ota käynnistysjärjestyksen ja moottorien prioriteetin kierto käyttöön tai poista se käytöstä. 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä (aikaväli) 2 = Käytössä (viikonpäivät) Vuorotteleva pumppu =Apupumppu 1=Kaikki pumput Kun tällä parametrilla määritetty aika on kulunut, vuorottelu alkaa, jos käytössä Vuorotteluväli 0, ,0 h 48, olevan kapasiteetin taso on parametrien P ja P määrittämän tason alapuolella. 24-hour support +358 (0)

40 vacon 37 Vacon 100 FLOW Pikaopas Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Vuorottelupäivät Vuorottelun kellonaika Alue B0 = sunnuntai B1 = maanantai B2 = tiistai B3 = keskiviikko B4 = torstai B5 = perjantai B6 = lauantai 00:00:00 23:59:59 Aika Alue: 00:00:00 23:59: Vuorottelu- raja 0,00 P Hz 25, Näillä parametreilla määritetään taso, jonka Vuorottelu: Pumpun raja-arvo Säätöalue % Säätöalueen viive s Pumpun 1 lukitus Pumpun 2 lukitus Pumpun 3 lukitus Pumpun 4 lukitus Pumpun 5 lukitus Pumpun 6 lukitus Pumpun 7 lukitus Pumpun 8 lukitus DigIN paikka A.4 DigIN paikka A.5 DigIN paikka A.6 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0, alapuolella kapasiteetin on pysyttävä, jotta vuorottelu voi käynnistyä. Prosenttia asetusarvosta. Esimerkki: Asetusarvo = 5 bar, Säätöalue = 10 %: Niin kauan kuin takaisinkytkentäarvo pysyy alueella 4,5 5,5 bar, moottoria ei kytketä irti tai poisteta. Jos takaisinkytkentäarvo on säätöalueen ulkopuolella, pumppuja lisätään tai poistetaan käytöstä vasta tämän ajan kuluttua. EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen 1 Tel (0) Fax +358 (0)

41 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus Monipumppusovellus on suunniteltu järjestelmiin, joissa on enintään kahdeksan rinnakkaista muuttuvanopeuksista moottoria (esimerkiksi pumppua, puhallinta tai kompressoria). Oletusasetuksen mukaan usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus määritetään kolmelle rinnakkaiselle moottorille. Sovelluskohtaisten parametrien yksityiskohtaiset kuvaukset ovat kohdassa luvussa Usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän käyttöönoton tarkistusluettelo on luvussa Kutakin moottoria ohjataan erillisellä taajuusmuuttajalla. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta. 3 ~ Käy/Seis KV M1 M2 M3 M1 M2 PT M emf Kuva 14. Usean taajuusmuuttajan monipumppukokoonpanon periaate. (PT = paineanturi, FB = tietoliikenneväylä). Prosessimuuttujaa (esimerkiksi painetta) ohjataan säätämällä moottorien nopeutta ja käynnissä olevien moottorien määrää. Päätaajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin ohjaa moottorien nopeutta ja antaa muille moottoreille tarvittaessa käynnistys- ja pysäytyskomentoja. Järjestelmän toiminta määräytyy valitun toimintatilan mukaan. Rinnansäätötilassa apumoottorit seuraavat säätävän taajuusmuuttajan nopeutta. 24-hour support +358 (0)

42 vacon 39 Vacon 100 FLOW Pikaopas RPM f max A f min t P1 P2 P emf Kuva 15. Säätely rinnansäätötilassa. Pumppu 1 on säätelypumppu, ja pumput 2 3 seuraavat pumpun 1 nopeutta käyrien A osoittamalla tavalla. Seuraavassa kuvassa on esimerkki monisäätötilasta, jossa säätävän moottorin nopeus lukitaan vakiotuotantonopeuteen (B), kun seuraava moottori käynnistetään. (A = pumppujen säätelykäyrät.) RPM B f max f min A t 3073.emf P1 P2 P3 Kuva 16. Säätely monisäätötilassa. Vuorottelutoiminnon avulla voidaan tasata järjestelmässä olevien moottorien kulumista. Vuorottelutoiminto valvoo kunkin moottorin käyntiaikaa ja järjestää moottorien käynnistysjärjestyksen niiden käyntituntien mukaan. Moottori, jolla on vähiten käyntitunteja, käynnistyy ensin ja eniten käytetty moottori viimeisenä. Vuorottelu (käynnistysjärjestyksen vaihtelu) voidaan määrittää tapahtumaan vuorotteluvälin tai taajuusmuuttajien sisäisen reaaliaikakellon perusteella. Reaaliaikakellon käyttö edellyttää, että reaaliaikakellon paristo on asennettu taajuusmuuttajaan. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

43 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen oletusohjausliitännät Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Kuvaus Vref Ohjausjännitelähtö Kaksijohdinlähetin 2 3 AI1+ AI1- Analogiatulo 1 - Analogiatulo 1 - Oletuksena ei käytössä (oletus: 0 10 V) Oloarvo (0)4 20 ma AI2+ AI2-24 V:n lähtö Analogiatulo 2 + Analogiatulo 2-24 V:n apujännite PID takaisinkytkentä (actual value) (oletus: 4 20 ma) 7 MAA I/O maa DI1 DI2 DI3 Digitaalitulo 1 Digitaalitulo 2 Digitaalitulo 3 Käy eteen Huuhtelu (Käy eteen + huuhtelutaajuus) PID-asetusarvon valinta (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) 11 CM Yhteinen tuloille DI1 DI V:n lähtö 24 V:n apujännite 13 MAA I/O maa DI4 DI5 DI6 Digitaalitulo 4 Digitaalitulo 5 Digitaalitulo 6 Vian kuittaus Pumpun lukitus (Auki = Ei käytettävissä, Kiinni = Käytettävissä) Ulkoinen vika 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 ma AO1+ AO1- Analogialähtö 1 + Analogialähtö 1 - Lähtötaajuus (oletus: 0 20 ma) Muiden taajuusmuuttajien liittimeen A Muiden taajuusmuuttajien liittimeen B KÄY VIKA V:n tulo A RS485 B RS RO1/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO 24 V:n apusyöttöjännite Sarjaväylä, negatiivinen Sarjaväylä, positiivinen Relelähtö 1 Relelähtö 2 Relelähtö 3 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne (Modbus RTU) KÄY VIKA VALMIS 9432_fi *) **) Kuvassa 17 esitetään vakiotaajuusmuuttaja. Jos tilaat lisävarusteen +SBF4, relelähtö 3 korvataan termistoritulolla. Lisätietoja on asennusoppaassa. Digitaalitulot Kelluva Kytketty maahan (Oletus) 9109.emf Kuva hour support +358 (0)

44 vacon 41 Vacon 100 FLOW Pikaopas Usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän kytkentäkaavio TAAJUUSMUUTTAJA 1 TAAJUUSMUUTTAJA 2 TAAJUUSMUUTTAJA 3 VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) KAKSIJOHDINLÄHETIN KAKSIJOHDINLÄHETIN P Pumpun tunnus = 1 P Pumpun tunnus = 2 P Pumpun tunnus = 3 P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Vref Referenssijännite P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P PAINEAN- TURI Vref Referenssijännite P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty PAINEAN- TURI Vref Referenssijännite 2 AI1 + 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ (0 10 V) (0 10 V) 3 AI1-3 AI1 - (0 10 V) 3 AI1-4 AI2 + 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ PID-TAKAISINKYTKENTÄ 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ (4 20 ma) (4 20 ma) 5 AI2-5 AI2 - (4 20 ma) 5 AI V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN HUUHTELU HUUHTELU 9 DIN2 9 DIN2 HUUHTELU 9 DIN2 (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. 10 DIN3 10 DIN3 10 DIN3 (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) 11 CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 0 AUTO MAN 2S CM Yhteinen tuloille DI1 DI AUTO MAN V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 13 MAA 1 3 3S CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS 15 DIN5 15 DIN5 PUMPUN LUKITUS 15 DIN5 (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 18 AO AO1 + LÄHTÖTAAJUUS LÄHTÖTAAJUUS 18 AO1 + LÄHTÖTAAJUUS (0 20 ma) (0 20 ma) 19 AO1-19 AO1 - (0 20 ma) 19 AO V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo A RS485 A RS485 A RS485 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) 21 RO1 21 RO1 21 RO1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 22 RO1 22 RO1 22 RO1 (KÄY) (KÄY) (KÄY) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 24 RO2 24 RO2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 25 RO2 25 RO2 25 RO2 (VIKA) (VIKA) (VIKA) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 (VALMIS) (VALMIS) (VALMIS) 33 RO3 33 RO3 33 RO3 DIO:t KELLUVA MAA AI1 AO DIO:t AI1 AO DIO:t AI1 AO KELLUVA MAA KELLUVA MAA RS485 AI2 päätevastus OFF ON RS485 AI2 päätevastus OFF ON RS485 AI2 päätevastus OFF ON I U I U I U I I KAKSIJOHDINLÄHETIN P PAINEAN- TURI 1 U AUTO MAN 1S1 2 4 I U I U I I U I U I U I 9423_fi.emf Kuva Tel (0) Fax +358 (0)

45 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 42 TAAJUUSMUUTTAJA 1 TAAJUUSMUUTTAJA 2 TAAJUUSMUUTTAJA 3 VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P Pumpun = 3 P Pumpun tunnus = 1 P Pumpun tunnus = 2 tunnus P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty Vref Referenssijännite Vref Referenssijännite Vref Referenssijännite 2 AI1 + 2 AI1 + 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ (0 10 V) (0 10 V) (0 10 V) 3 AI1-3 AI1-3 AI1-4 AI2 + 4 AI2 + 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ PID-TAKAISINKYTKENTÄ PID-TAKAISINKYTKENTÄ (4 20 ma) (4 20 ma) (4 20 ma) 5 AI2-5 AI2-5 AI V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN HUUHTELU HUUHTELU HUUHTELU 9 DIN2 9 DIN2 9 DIN2 (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. 10 DIN3 10 DIN3 10 DIN3 (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) 11 CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 2S1 0 AUTO MAN 11 CM Yhteinen tuloille DI1 DI AUTO MAN V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 3S1 13 MAA I/O maa CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS 15 DIN5 15 DIN5 15 DIN5 (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 18 AO AO AO1 + LÄHTÖTAAJUUS LÄHTÖTAAJUUS LÄHTÖTAAJUUS (0 20 ma) (0 20 ma) (0 20 ma) 19 AO1-19 AO1-19 AO V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo A RS485 A RS485 A RS485 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) 21 RO1 21 RO1 21 RO1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 22 RO1 22 RO1 22 RO1 (KÄY) (KÄY) (KÄY) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 24 RO2 24 RO2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 25 RO2 25 RO2 25 RO2 (VIKA) (VIKA) (VIKA) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 (VALMIS) (VALMIS) (VALMIS) 33 RO3 33 RO3 33 RO3 DIO:t AI1 AO DIO:t AI1 AO DIO:t AI1 AO KELLUVA KELLUVA KELLUVA MAA MAA MAA RS485 RS485 RS485 AI2 päätevastus AI2 päätevastus AI2 päätevastus OFF OFF OFF ON ON KAKSIJOHDINLÄHETIN PAINEANTURI AUTO MAN ON P 1S1 2 4 I U I U I U I U I U I U I U I U I U I 9424_fi.emf Kuva hour support +358 (0)

46 vacon 43 Vacon 100 FLOW Pikaopas TAAJUUSMUUTTAJA 1 TAAJUUSMUUTTAJA 2 TAAJUUSMUUTTAJA 3 VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) KAKSIJOHDINLÄHETIN P Pumpun tunnus = 1 P Pumpun tunnus = 2 P Pumpun tunnus = 3 P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Vref Referenssijännite P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Käynn. & tak.kytkentä = Vain käynnistyssignaali PAINEAN- TURI Vref Referenssijännite Vref Referenssijännite 2 AI1 + 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ (0 10 V) (0 10 V) 3 AI1-3 AI1 - (0 10 V) 3 AI1-4 AI2 + 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ PID-TAKAISINKYTKENTÄ 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ (4 20 ma) (4 20 ma) 5 AI2-5 AI2 - (4 20 ma) 5 AI V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN HUUHTELU HUUHTELU HUUHTELU 9 DIN2 9 DIN2 9 DIN2 (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. 10 DIN3 10 DIN3 10 DIN3 (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) 11 CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 0 AUTO MAN 2S CM Yhteinen tuloille DI1 DI AUTO MAN V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 13 MAA 1 3 3S CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS 15 DIN5 15 DIN5 15 DIN5 (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 18 AO AO1 + LÄHTÖTAAJUUS LÄHTÖTAAJUUS 18 AO1 + LÄHTÖTAAJUUS (0 20 ma) (0 20 ma) 19 AO1-19 AO1 - (0 20 ma) 19 AO V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo A RS485 A RS485 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne A RS485 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne (Modbus RTU) (Modbus RTU) (Modbus RTU) B RS485 B RS485 B RS RO1 21 RO1 21 RO1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 22 RO1 22 RO1 22 RO1 (KÄY) (KÄY) (KÄY) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 24 RO2 24 RO2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 25 RO2 25 RO2 25 RO2 (VIKA) (VIKA) (VIKA) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 (VALMIS) (VALMIS) (VALMIS) 33 RO3 33 RO3 33 RO3 DIO:t KELLUVA MAA AI1 AO DIO:t AI1 AO DIO:t AI1 AO KELLUVA MAA KELLUVA MAA RS485 AI2 päätevastus OFF ON RS485 AI2 päätevastus OFF ON RS485 AI2 päätevastus OFF ON I U I U I U I KAKSIJOHDINLÄHETIN P PAINEAN- TURI 1 I AUTO MAN 1S1 2 4 U I U I U I U I U I U I 9425_fi.emf Kuva Tel (0) Fax +358 (0)

47 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 44 TAAJUUSMUUTTAJA 1 TAAJUUSMUUTTAJA 2 TAAJUUSMUUTTAJA 3 VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P Pumpun = 3 P Pumpun tunnus = 1 P Pumpun tunnus = 2 tunnus P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Käynn. & tak.kytkentä = Vain käynnistyssignaali Vref Referenssijännite Vref Referenssijännite Vref Referenssijännite 2 AI1 + 2 AI1 + 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ (0 10 V) (0 10 V) (0 10 V) 3 AI1-3 AI1-3 AI1-4 AI2 + 4 AI2 + 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ PID-TAKAISINKYTKENTÄ PID-TAKAISINKYTKENTÄ (4 20 ma) (4 20 ma) (4 20 ma) 5 AI2-5 AI2-5 AI V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN HUUHTELU HUUHTELU HUUHTELU 9 DIN2 9 DIN2 9 DIN2 (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. 10 DIN3 10 DIN3 10 DIN3 (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) 11 CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 2S1 0 AUTO MAN 11 CM Yhteinen tuloille DI1 DI AUTO MAN V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 3S1 13 MAA I/O maa CM V:n lähtö 13 MAA Yhteinen tuloille DI1 DI6 24 V:n apujännitelähtö I/O maa 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS 15 DIN5 15 DIN5 15 DIN5 (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 18 AO AO AO1 + LÄHTÖTAAJUUS LÄHTÖTAAJUUS LÄHTÖTAAJUUS (0 20 ma) (0 20 ma) (0 20 ma) 19 AO1-19 AO1-19 AO V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo A RS485 A RS485 A RS485 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne (Modbus RTU) (Modbus RTU) (Modbus RTU) B RS485 B RS485 B RS RO1 21 RO1 21 RO1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 22 RO1 22 RO1 22 RO1 (KÄY) (KÄY) (KÄY) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 24 RO2 24 RO2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 25 RO2 25 RO2 25 RO2 (VIKA) (VIKA) (VIKA) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 (VALMIS) (VALMIS) (VALMIS) 33 RO3 33 RO3 33 RO3 DIO:t AI1 AO DIO:t AI1 AO DIO:t AI1 AO KELLUVA KELLUVA KELLUVA MAA MAA MAA RS485 RS485 RS485 AI2 päätevastus AI2 päätevastus AI2 päätevastus OFF OFF OFF ON ON KAKSIJOHDINLÄHETIN P PAINEANTURI ON 0 AUTO MAN 1S1 2 4 I U I U I U I U I U I U I U I U I U I 9426_fi.emf Kuva hour support +358 (0)

48 vacon 45 Vacon 100 FLOW Pikaopas TAAJUUSMUUTTAJA 1 TAAJUUSMUUTTAJA 2 TAAJUUSMUUTTAJA 3 VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P1.2 Sovellus = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) P Pumpun = 3 P Pumpun tunnus = 1 P Pumpun tunnus = 2 tunnus P Käynn. & tak.kytkentä = Ei P Käynn. & tak.kytkentä = Signaalit kytketty P Käynn. & tak.kytkentä = Ei kytketty kytketty Vref Referenssijännite Vref Referenssijännite Vref Referenssijännite 2 AI1 + 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ 2 AI1 + EI KÄYTÖSSÄ (0 10 V) (0 10 V) 3 AI1-3 AI1 - (0 10 V) 3 AI1-4 AI2 + 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ PID-TAKAISINKYTKENTÄ 4 AI2 + PID-TAKAISINKYTKENTÄ (4 20 ma) (4 20 ma) 5 AI2-5 AI2 - (4 20 ma) 5 AI V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 7 MAA I/O maa 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN 8 DIN1 KÄY ETEEN HUUHTELU HUUHTELU HUUHTELU 9 DIN2 9 DIN2 9 DIN2 (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) (Käy eteen + huuhtelutaajuus) PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. PID-ASETUSARVON VALINTA. 10 DIN3 10 DIN3 10 DIN3 (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) (Auki = Paneeli SP1, Kiinni = Paneeli SP2) 11 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 11 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 11 CM Yhteinen tuloille DI1 DI V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö V:n lähtö 24 V:n apujännitelähtö 13 MAA I/O maa 13 MAA I/O maa 13 MAA I/O maa KAKSIJOHDINLÄHETIN 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS 14 DIN4 VIAN KUITTAUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS PUMPUN LUKITUS 15 DIN5 15 DIN5 15 DIN5 (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) (Oletuksena ei käytössä) 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 16 DIN6 ULKOINEN VIKA 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 18 AO AO1 + LÄHTÖTAAJUUS LÄHTÖTAAJUUS 18 AO1 + LÄHTÖTAAJUUS (0 20 ma) (0 20 ma) 19 AO1-19 AO1 - (0 20 ma) 19 AO V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo V:n tulo 24 V:n apujännitetulo A RS485 A RS485 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne A RS485 Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne (Modbus RTU) (Modbus RTU) (Modbus RTU) B RS485 B RS485 B RS RO1 21 RO1 21 RO1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 Relelähtö 1 22 RO1 22 RO1 22 RO1 (KÄY) (KÄY) (KÄY) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 24 RO2 24 RO2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 Relelähtö 2 25 RO2 25 RO2 25 RO2 (VIKA) (VIKA) (VIKA) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 32 RO3 Relelähtö 3 (VALMIS) (VALMIS) (VALMIS) 33 RO3 33 RO3 33 RO3 DIO:t KELLUVA MAA AI1 AO DIO:t AI1 AO DIO:t AI1 AO KELLUVA MAA KELLUVA MAA RS485 AI2 päätevastus OFF ON RS485 AI2 päätevastus OFF ON RS485 AI2 päätevastus OFF ON I U I U P PAINEAN- TURI 1 I JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYSKOMENTO STOP 1 KÄYNNISTYS 1S1 2 U I U I U I U I U I U I U I 9427_fi.emf Kuva Tel (0) Fax +358 (0)

49 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon Usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen nopean käyttöönoton parametrit M1.1 Ohjatut toiminnot Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Ohjatut asetukset -toiminto Fire Mode -aset = Ei aktiivinen 1 = Aktiivinen Voit käynnistää Ohjatut asetukset -toiminnon valitsemalla arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.2 Ensimmäinen käynnistys ). Voit käynnistää ohjatun Fire Mode -asetustoiminnon valitsemalla arvoksi Aktiivinen (katso luku 1.3 Ohjatut Fire Mode -asetukset ). M1 Nopea käyttöönotto: Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.2 Sovellus =Vakio 1=LVI 2=PID-säätö 3 = Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) 4 = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) 1.3 Minimitaajuusohje 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 Pienin sallittu taajuusohje. 1.4 Suurin sallittu taajuusohje P ,0 Hz 50,0/60,0 102 Suurin sallittu taajuusohje. 1.5 Kiihtyvyysaika 1 0, ,0 s 5,0 103 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus kasvaa nollataajuudesta maksimitaajuuteen. 1.6 Hidastuvuusaika 1 0, ,0 s 5,0 104 Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus pienenee maksimitaajuudesta nollataajuuteen. 1.7 Moottorin virtaraja I H * 0,1 I S A Vaihtelee 107 Korkein taajuusmuuttajalta moottorille lähtevä virta. 1.8 Moott. tyyppi = Induktiomoottori 1 = Kestomagneettimoottori Moottorin nimellisjännite Moottorin nimellistaajuus Moottorin nimellisnopeus Moottorin nimellisvirta Moottorin tehokerroin Vaihtelee Vaihtelee V Vaihtelee 110 8,0 320,0 Hz 50,0/60, rpm Vaihtelee 112 I H * 0,1 I S A Vaihtelee 113 0,30 1,00 Vaihtelee 120 Katso arvo U n moottorin arvokilvestä. HUOMAUTUS: Huomaa myös kytkentä (kolmio/tähti). Katso arvo f n moottorin arvokilvestä. Katso arvo n n moottorin arvokilvestä. Katso arvo I n moottorin arvokilvestä. Katso arvo moottorin arvokilvestä. 24-hour support +358 (0)

50 vacon 47 Vacon 100 FLOW Pikaopas Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.14 Energiankäytön optimointi Tunnistus Käynnistystoiminto Pysäytystoiminto Automaattinen viankuittaus Vaste ulkoiseen vikaan Analogiatulovian vaste Kauko-ohjauspaikka Taajuusmuuttaja etsii mahdollisimman pientä moottorin virtaa energian säästämiseksi ja moottorin melun pienentämiseksi. Toimintoa voi käyttää puhaltimissa, pumpuissa ja muissa vastaavissa käyttökohteissa. 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä Automaattinen moottorin tunnistus laskee tai mittaa ne moottorin parametrit, joita tarvitaan moottorin ja nopeuden ihanteelliseen säätöön. 0 = Ei käytössä 1 = Pysäytettynä 2 = Pyörii HUOMAUTUS: Moottorin arvokilpi parametrit on määritettävä ennen tunnistusajon suorittamista. 0=Rampilla 1 = Vauhtikäynnistys 0 = Vapaasti pyörien 1=Rampilla 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 0 = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Hälytys + vian vakiotaajuus (parametri P ) 3 = Hälytys + edellinen taajuus 4 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 5 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Ohjauspaikan valinta. paikka (käy/seis). 0 = I/O-ohjaus 1 = Kenttäväyläohjaus 1 Tel (0) Fax +358 (0)

51 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 48 Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1.22 I/O-ohjearvopaikan A valinta Taajuusohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu I/O A. 0=PC 1 = Vakionopeus 0 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID 8 = Moottoripotentiometri 11 = Lohko 1 lähtö 12 = Lohko 2 lähtö 13 = Lohko 3 lähtö 14 = Lohko 4 lähtö 15 = Lohko 5 lähtö 16 = Lohko 6 lähtö 17 = Lohko 7 lähtö 18 = Lohko 8 lähtö 19 = Lohko 9 lähtö 20 = Lohko 10 lähtö HUOMAUTUS: Oletusarvo vaihtelee parametrilla 1.2 valitun sovelluksen mukaan Paneelin ohjearvon valinta Katso P Kenttäväyläohjearvon valinta Katso P AI1-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.26 AI2-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma 1.27 RO1-toiminto Katso P RO2-toiminto Katso P RO3-toiminto Katso P AO1-toiminto Katso P M1.35 Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus PID-säätimen vahvistus 0,00 100,00 % 100, PID-säätimen I-aika 0,00 600,00 s 1, PID-säätimen D-aika 0,00 100,00 s 0, Jos parametrin arvo on 100 %, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa 10 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa säätimen lähtöarvossa 10,00 prosentin muutoksen sekunnissa. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa 1,00 sekunnin aikana aiheuttaa 10,00 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. 24-hour support +358 (0)

52 vacon 49 Vacon 100 FLOW Pikaopas Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Yksikön valinta Valitun yksikön minimi Valitun yksikön maksimi Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Valitse prosessimuuttujien yksikkö. Katso P Yksikön arvo, joka vastaa nollaa prosenttia PIDtakaisinkytkentäsignaalista. Yksikön arvo, joka vastaa sataa prosenttia PIDtakaisinkytkentäsignaalista Takaisinkytkentä 1 paikka Katso P Asetusarvon 1 paikka Katso P Asetusarvo 1 paneeli Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Lepotaajuusraja 1 0,0 320,0 Hz 0, Taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan, kun lähtötaajuus pysyy tämän rajan alapuolella pidempään kuin parametrilla Lepoviive määritetyn ajan Lepoviive s Kun taajuus on pysynyt lepotilarajan alapuolella tällä parametrilla määritetyn ajan, taajuusmuuttajan toiminta pysähtyy Havahtumisraja 1 Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Määrittää PIDtakaisinkytkentäarvon havahtumisvalvontarajan. Arvo ilmaistaan käyttäen valittua yksikköä Monipumpputila Valitsee monipumpputilan. 0 = Yksi taajuusmuuttaja 1 = Rinnansäätö 2=Monisäätö Pumppujen määrä Monipumppujärjestelmässä käytettyjen moottorien (pumppujen tai puhaltimien) kokonaismäärä Pumpun tunnus Taajuusmuuttajan järjestysnumero pumppujärjestelmässä. HUOMAUTUS: Parametria käytetään vain rinnansäätöja monisäätötiloissa Käynnistys- ja takaisinkytkentäsignaalit Pumpun lukitus Onko käynnistyssignaali tai PID-takaisinkytkentäsignaali kytketty taajuusmuuttajaan? 0 = Ei kytketty 1 = Vain käynnistyssignaali kytketty 2 = Kumpikin signaali kytketty Ota lukitukset käyttöön tai poista ne käytöstä. Lukitusten avulla järjestelmä saa tiedon siitä, onko moottori kytketty vai ei. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä 1 Tel (0) Fax +358 (0)

53 Vacon 100 FLOW Pikaopas vacon 50 Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus Vuorottelu Ota käynnistysjärjestyksen ja moottorien prioriteetin kierto käyttöön tai poista se käytöstä. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä Vuorotteleva pumppu = Apupumppu 1 = Kaikki pumput Kun tällä parametrilla määritetty aika on kulunut, vuorottelu alkaa, jos käytössä Vuorotteluväli 0, ,0 h 48, olevan kapasiteetin taso on parametrien P ja P määrittämän tason alapuolella Vuorottelupäivät Alue: Maanantai sunnuntai Vuorottelun kellonaika Aika Alue: 00:00:00 23:59: Vuorottelu: raja 0,00 P Hz 25, Näillä parametreilla määritetään taso, jonka Vuorottelu: Pumpun raja-arvo Säätöalue % Säätöalueen viive s Vakiotuotantonopeus % Pumpun 1 lukitus Huuhteluohje -Maks. ohje Maks. ohje DigIN paikka 0,1 426 Hz 50, alapuolella kapasiteetin on pysyttävä, jotta vuorottelu voi käynnistyä. Prosenttia asetusarvosta. Esimerkki: Asetusarvo = 5 bar, Säätöalue = 10 %: Niin kauan kuin takaisinkytkentäarvo pysyy alueella 4,5 5,5 bar, moottoria ei kytketä irti tai poisteta. Jos takaisinkytkentäarvo on säätöalueen ulkopuolella, pumppuja lisätään tai poistetaan käytöstä vasta tämän ajan kuluttua. Määrittää vakionopeuden, johon pumppu lukittuu, kun maksiminopeus on saavutettu ja seuraava pumppu aloittaa säätelyn monisäätötilassa. EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen Määrittää taajuusohjeen, kun huuhtelutoiminto aktivoituu. 24-hour support +358 (0)

54 vacon 51 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät 2. VACON 100 FLOW -TAAJUUSMUUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄT Tässä luvussa kuvataan Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät: Paneeli Vacon Live Kenttäväylä 2.1 Paneelin valikot Tietoja ohjauspaneelin painikkeista ja näytöistä on luvussa 1.1. Ohjauspaneelin tiedot on järjestetty valikkorakenteeksi. Voit siirtyä valikoiden välillä yläja alanuolipainikkeilla. Voit siirtyä ryhmään tai kohteeseen painamalla OK-painiketta ja palata edelliselle tasolle painamalla Back/Reset-painiketta. Sijaintikenttä ilmaisee nykyisen sijainnin. Tilakenttä antaa tietoja taajuusmuuttajan nykyisestä tilasta. Katso kuva 24. Valikkojen perusrakenne esitetään kuvassa Tel (0) Fax +358 (0)

55 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon 52 Päävalikko Alivalikot Päävalikko Alivalikot Päävalikko Alivalikot M1 Nopea käyttöönotto M1.1 Ohjatut toiminnot M3 Parametrit M3.1 Moottoriasetukset M3.2 Käynnistys/ Pysäytysasetukset M4 Viat ja tiedot M4.4 Laskurit M4.5 Väliaikalaskurit M2 Valvonta M2.1 Monivalvonta M3.3 Ohjeet. M4.6 Ohjelmistotiedot M2.2 Trendikäyrä M3.4 Rampit ja jarrut M2.3 Perus M2.4 I/O M2.6 Lisävalvonnat/ kehittyneet M2.7 Ajastintoiminnot M2.8 PID-säädin M2.9 Ulkoinen PID-säädin M2.10 Monipumppu M3.5 I/O-konfiguraatio M3.6 KV mappaus M3.7 Estotaajuudet M3.8 Valvonnat M3.9 Suojaukset M3.10 Automaattinen viankuittaus M3.11 Sovelluksen asetukset M5 I/O ja laitteisto M5.1 Perus I/O M5.2 M5.4 Paikat C, D, E M5.5 Reaaliaika M5.6 Tehoyksikön asetukset M5.8 RS-485 M5.9 Ethernet M2.11 Huoltolaskuri M3.12 Ajastintoiminnot M2.12 Kenttäväylädata M3.13 PID-säädin M6 Käyttöasetukset M3.14 Ulkoinen PID-säädin M3.15 Monipumppu M3.16 Huoltolaskurit M3.17 Fire Mode M6.1 Kielivalinnat M6.2 Sovellusvalinta M6.5 Parametrien aut.tall. M6.6 Parametrien vertailu M3.18 Moottorin esilämmitys M3.19 Lohkojen ohjelmointi M3.21 Pumpun ohjaus M7 Suosikit M8 Käyttäjäryhmät M8.1 Käyttäjäryhmä M8.2 Käyttäjäkoodi 3078.emf Kuva 23. Paneelin valikkorakenne. 24-hour support +358 (0)

56 vacon 53 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät 2.2 Vacon-taajuusmuuttajan graafinen ohjauspaneeli Kuva 24. Päävalikko Graafisen paneelin käyttäminen Arvojen muokkaaminen Valittavana olevia arvoja voidaan muokata graafisessa paneelissa kahdella eri tavalla. Yksiarvoiset parametrit Yleensä parametrilla voi olla vain yksi arvo. Arvo valitaan luettelosta (katso esimerkki jäljempänä) tai sille annetaan numeerinen arvo sallitulta alueelta (esimerkiksi 0,00 50,00 Hz). Voit muuttaa parametrin arvoa seuraavasti: 1. Siirry parametrin kohdalle valikossa. 2. Siirry muokkaustilaan. 3. Määritä uusi arvo ylä- ja alanuolipainikkeilla. Jos arvo on numeerinen, voit myös siirtyä numerosta toiseen vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella ja muuttaa sitten arvoa yläja alanuolipainikkeilla. 4. Vahvista muutos OK-painikkeella tai peruuta muutos palaamalla edelliselle tasolle Back/ Reset-painikkeella. TAI Kuva 25. Parametrien arvojen muokkaaminen graafisessa paneelissa (tekstimuotoinen arvo). 2 Tel (0) Fax +358 (0)

57 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon emf Kuva 26. Parametrien arvojen muokkaaminen graafisessa paneelissa (numeerinen arvo). Valintaruutujen avulla muokattavat parametrit Joillekin parametreille voidaan valita useita arvoja. Valitse aktivoitavien arvojen valintaruudut seuraavassa kuvatulla tavalla.... Valintaruutuparametrin symboli 9256.emf Kuva 27. Valintaruutujen käyttäminen graafisessa paneelissa Vian kuittaaminen Ohjeita vikojen kuittaukseen on luvussa 9.1 Vian ilmeneminen Toimintopainike (FUNCT) FUNCT-painikkeella on neljä toimintoa: 1. ohjaussivun avaaminen 2. siirtyminen paikallisen ohjauspaikan (ohjauspaneelin) ja etäohjauspaikan välillä 3. pyörimissuunnan vaihtaminen 4. parametrin arvon nopea muuttaminen. Ohjauspaikat Ohjauspaikka on ohjauslähde, josta taajuusmuuttaja voidaan käynnistää ja pysäyttää. Kullakin ohjauspaikalla on oma parametrinsa, jolla valitaan taajuusohjeen lähde. Paikallinen ohjauspaikka on aina laitteen paneeli. Etäohjauspaikka valitaan parametrilla P3.2.1 (I/O tai kenttäväylä). Valittu ohjauspaikka näkyy paneelin tilarivillä. 24-hour support +358 (0)

58 vacon 55 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät P P Kaukoohjauspaikka V I/O A V KENTTÄVÄYLÄ I/O P Pakota ohjaus I/O B P P3.2.2 Paikallis-/etäohjaus MUX K IN 0 IN 1 V I/O B VAL G IN 0 IN 1 V PANEELI VAL G IN 0 IN 1 I/O P Pakota KV-ohjaus V KENTTÄVÄYLÄ VAL G IN 0 IN 1 I/O P Pakota paneeliohjaus V PANEELI VAL G IN 0 IN 1 KV CW.bitti8 Pakota KV-ohjaus V KENTTÄVÄYLÄ VAL G IN 0 IN 1 PC PC-ohjaus aktiiv. C PC VAL G IN 0 IN 1 V LOPULLINEN OHJAUSPAIKKA 9336.emf Kuva 28. Ohjauspaikka. Etäohjauspaikka Mahdollisia etäohjauspaikkoja ovat I/O A, I/O B ja kenttäväylä. I/O A ja kenttäväylä ovat toissijaisia, ja ne voidaan valita parametrilla P3.2.1 (Kauko-ohjauspaikka). I/O B voi ohittaa parametrilla P3.2.1 valitun etäohjauspaikan digitaalitulon kautta. Digitaalitulo valitaan parametrilla P (Pakota ohjaus I/O B). Paikallisohjaus Paikallisohjauspaikkana on aina laitteen ohjauspaneeli. Paikallisohjaus ohittaa etäohjauksen. Jos siis ohjauspaikan määritys on etäohjauksessa ohitettu parametrilla P digitaalitulon kautta, ohjauspaikan muuttaminen paikalliseksi ohittaa tämän määrityksen ja tulee voimaan. Paikallisen ohjauksen ja etäohjauksen välillä voidaan siirtyä painamalla paneelin FUNCT-painiketta tai käyttämällä parametria Paikallinen/Kauko (ID211). Ohjauspaikan muuttaminen Ohjauspaikan muuttaminen etäohjauksesta paikalliseksi (paneeli). 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse Paikallinen/Kauko-parametri painamalla ylänuolta tai alanuolta. Vahvista valinta OK-painikkeella. 3. Valitse seuraavassa näkymässä Paikallinen tai Kauko ja vahvista taas valinta OK-painikkeella. 4. Näyttö palaa samaan valikkorakenteen sijaintiin, jossa se oli ennen FUNCT-painikkeen painamista. Kun siirryt etäohjauspaikasta paikalliseen ohjaukseen, järjestelmä pyytää määrittämään paneelin ohjearvon. STOP READY Keypad Main Menu ID: M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) FUNCT STOP Ready Keypad Choose action? ID:1805 ID:211 Change direction Control page Local/Remote STOP READY Keypad Local/Remote Local Remote STOP READY I/O Main Menu ID: M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) 9161.emf Kuva 29. Ohjauspaikan muuttaminen. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

59 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon 56 Ohjaussivun avaaminen Ohjaussivu helpottaa käyttöä ja tärkeimpien arvojen valvontaa. 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse Ohjaussivu painamalla ylänuolta tai alanuolta. Vahvista valinta OK-painikkeella. 3. Ohjaussivu tulee näkyviin. Jos valittuina ovat paneeliohjaus ja paneelin ohjearvo, voit määrittää paneelin ohjearvon, kun olet painanut OK-painiketta. Jos käytössä on jokin toinen ohjauspaikka tai ohjearvo, näytössä näkyy taajuusohje, jota ei voi muokata. Muut sivulla olevat arvot ovat Monivalvonta-arvoja. Tällä sivulla näkyvät valvonta-arvot ovat käyttäjän valittavissa (lisätietoja toiminnosta on kohdassa Valvonta). STOP READY I/O Main Menu STOP Ready Keypad Choose action STOP READY Keypad Keypad Reference ID: M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) FUNCT ID:1805 Change direction Control page Local/Remote ID:184 Output Frequency 0.00Hz Motor Current ( A ) 0.00 Hz Motor Torque 0.00% Motor Power 0.00% STOP READY Keypad Keypad Reference ID: Hz Output Frequency Motor Torque 0.00Hz Motor Current 0.00% Motor Power ( 60.00A ) 0.00% 9162.emf Kuva 30. Ohjaussivun avaaminen. 24-hour support +358 (0)

60 vacon 57 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät Pyörimissuunnan muuttaminen Voit muuttaa moottorin pyörimissuuntaa nopeasti FUNCT-painikkeella. HUOMAUTUS: Suunnanmuutoksen komento ei näy valikossa, jos ohjauspaikaksi on valittu jokin muu kuin Paikallinen. 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse Muuta suuntaa -asetus ylänuoli- tai alanuolipainikkeella ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 3. Valitse sitten moottorille haluamasi pyörimissuunta. Voimassa oleva pyörimissuunta vilkkuu. Vahvista valinta OK-painikkeella. 4. Pyörimissuunta vaihtuu välittömästi, ja tilakentän ilmaisinnuoli muuttuu. STOP READY I/O Main Menu RUN Ready Keypad Choose action RUN Ready Keypad Choose action ID: M1 Monitor ( 7 ) Parameters ( 15 ) Diagnostics ( 6 ) FUNCT ID:1805 Change direction Control page Local/Remote ID:1805 Reverse Forward STOP READY I/O Main Menu ID: M1 Monitor ( 7 ) Parameters ( 15 ) Diagnostics ( 6 ) 9163.ai Kuva 31. Pikamuokkaus Pikamuokkaustoiminnolla voit avata haluamasi parametrin nopeasti antamalla parametrin tunnuksen. 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse Pikamuokkaus ylänuoli- tai alanuolipainikkeella ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 3. Anna sitten haluamasi parametrin tai valvonta-arvon tunnus. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 4. Haluttu parametri tai valvonta-arvo tulee näyttöön (muokkaus- tai valvontatilassa). 2 Tel (0) Fax +358 (0)

61 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon Parametrien kopioiminen HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan graafisessa paneelissa. Parametrin kopiointitoiminnolla parametreja voidaan kopioida taajuusmuuttajien välillä. Parametrit tallennetaan ensin paneeliin, minkä jälkeen paneeli irrotetaan ja kytketään toiseen taajuusmuuttajaan. Parametrit ladataan uuteen taajuusmuuttajaan palauttamalla ne paneelista. Taajuusmuuttaja on pysäytettävä parametrien lataamisen ajaksi. Siirry Käyttöasetukset-valikkoon ja etsi Parametrien automaattinen tallennus -alavalikko. Parametrien automaattinen tallennus -alavalikossa on kolme toimintoa: Palauta oletusasetukset palauttaa parametrien asetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Voit kopioida kaikki parametrit paneeliin valitsemalla Tallenna paneelille. Palauta paneelilta -komento kopioi kaikki parametrit paneelista taajuusmuuttajaan. STOP READY Keypad ID: M6 I/O and Hardware ( 9 ) User settings ( 4 ) Favourites ( 0 ) Main Menu STOP READY Keypad ID: M6.5 Parameter backup ( 7 ) Drive name User settings Application selection Drive STOP READY Keypad Parameter backup ID: M6.5.1 Restore factory defaults Save to keypad Restore from keypad 9164.emf Kuva 32. Parametrien kopioiminen. HUOMAUTUS: Jos paneeli siirretään erikokoiseen taajuusmuuttajaan, seuraavien parametrien kopioidut arvot eivät tule käyttöön: Moottorin nimellisvirta (P ) Moottorin nimellisjännite (P ) Moottorin nimellisnopeus (P ) Moottorin nimellisteho (P ) Moottorin nimellistaajuus (P ) Moottorin tehokerroin (P ) Kytkentätaajuus (P ) Moottorin virtaraja (P ) Jumivirtaraja (P ) Maksimitaajuus (P ) Kentän heikennyspisteen taajuus (P ) U/f-keskipistetaajuus (P ) Nollataajuusjännite (P ) Magnetointivirta käynnistyksessä (P ) DC-jarrutusvirta (P ) Vuojarrutusvirta (P ) Moottorin lämpöaikavakio (P ). 24-hour support +358 (0)

62 vacon 59 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät Parametrien vertaaminen Tällä toiminnolla käyttäjä voi verrata valittuna olevaa parametrijoukkoa johonkin seuraavista joukoista: Joukko 1 (B6.5.4: Tallenna joukkoon 1; katso luku 7.1.1) Joukko 2 (B6.5.6: Tallenna joukkoon 2; katso luku 7.1.1) Oletukset (tehdasasetukset; katso luku 7.1.1) Paneelijoukko (B6.5.2: Tallenna paneeliin; katso luku 7.1.1). Katso alla oleva kuva. HUOMAUTUS: Jos verrattavaa parametrijoukkoa ei ole tallennettu, näyttöön tulee teksti Vertaaminen epäonnistui emf Voimassa oleva parametrin arvo Vertausjoukon arvo Kuva 33. Parametrien vertailu. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

63 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon Ohjetekstit Graafisessa paneelissa voidaan katsoa pikaohjeita ja tietoja kohteista. Kaikista parametreista on käytettävissä ohjenäkymä. Valitse Ohje ja paina OK-painiketta. Ohjeita on saatavana myös vioista, hälytyksistä ja Ohjatut asetukset -toiminnosta. STOP READY I/O Digital Inputs ID:403 M Ctrl Signal 1 A Ctrl Signal 2 A STOP READY I/O ID:403 M Edit Help Ctrl signal 1 A STOP READY I/O ID:403 Ctrl signal 1 A M Start Signal 1 for control Place I/O A. Start Signal 1 functionality chosen with I/O A Logic in Start/Stop Setup Menu. Ctrl Signal 1 B ( 6 ) Add to favorites ( 6 ) 9165.emf Kuva 34. Esimerkki ohjetekstistä. HUOMAUTUS: Ohjetekstit ovat aina englanninkielisiä. 24-hour support +358 (0)

64 vacon 61 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät 2.3 Vacon-taajuusmuuttajan tekstipaneeli Voit valita käyttöliittymäksi tekstipaneelin. Siinä on pääsääntöisesti samat toiminnot kuin graafisessa paneelissa, mutta jotkin toiminnot ovat hieman suppeampia Paneelin näyttö Paneelin näytössä on tietoja moottorin ja taajuusmuuttajan tilasta sekä mahdollisista moottorin ja taajuusmuuttajan toimintojen häiriöistä. Taajuusmuuttajan tietojen lisäksi käyttäjä näkee nykyisen sijainnin valikkorakenteessa sekä tietoja valittuna olevasta kohteesta. Jos tekstirivillä oleva teksti ei mahdu näyttöön, teksti kiertää rivillä vasemmalta oikealle, jotta koko merkkijono on nähtävissä. Merkkivalot: Tila Merkkivalot: Hälytys, Vika Ryhmän tai parametrin nimi Sijainti valikossa 9167.emf Merkkivalot: Suunta Merkkivalot: Ohjauspaikka Kuva Tel (0) Fax +358 (0)

65 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon Tekstipaneelin käyttö Arvojen muokkaaminen Voit muuttaa parametrin arvoa seuraavasti: 1. Siirry parametrin kohdalle valikossa. 2. Siirry muokkaustilaan painamalla OK-painiketta. 3. Määritä uusi arvo ylä- ja alanuolipainikkeilla. Jos arvo on numeerinen, voit myös siirtyä numerosta toiseen vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella ja muuttaa sitten arvoa yläja alanuolipainikkeilla. 4. Vahvista muutos OK-painikkeella tai peruuta muutos palaamalla edelliselle tasolle Back/ Reset-painikkeella. BACK RESET Kuva 36. Arvojen muokkaaminen Vian kuittaaminen Vikojen kuittausohjeet ovat luvussa 9.1 Vian ilmeneminen Toimintopainike (FUNCT) FUNCT-painikkeella on neljä toimintoa: Ohjauspaikat Ohjauspaikka on ohjauslähde, josta taajuusmuuttaja voidaan käynnistää ja pysäyttää. Kullakin ohjauspaikalla on oma parametrinsa, jolla valitaan taajuusohjeen lähde. Paikallinen ohjauspaikka on aina laitteen paneeli. Etäohjauspaikka valitaan parametrillap3.2.1 (I/O tai kenttäväylä). Valittu ohjauspaikka näkyy paneelin tilarivillä. Etäohjauspaikka Mahdollisia etäohjauspaikkoja ovat I/O A, I/O B ja kenttäväylä. I/O A ja kenttäväylä ovat toissijaisia, ja ne voidaan valita parametrilla P3.2.1 (Kauko-ohjauspaikka). I/O B voi ohittaa parametrilla P3.2.1 valitun etäohjauspaikan digitaalitulon kautta. Digitaalitulo valitaan parametrilla P (Pakota ohjaus I/O B). Paikallisohjaus Paikallisohjauspaikkana on aina laitteen ohjauspaneeli. Paikallisohjaus ohittaa etäohjauksen. Jos siis ohjauspaikan määritys on etäohjauksessa ohitettu parametrilla P digitaalitulon kautta, ohjauspaikan muuttaminen paikalliseksi ohittaa tämän määrityksen ja tulee voimaan. Paikallisen ohjauksen ja etäohjauksen välillä voidaan siirtyä painamalla paneelin FUNCT-painiketta tai käyttämällä parametria Paikallinen/Kauko (ID211) emf 24-hour support +358 (0)

66 vacon 63 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät Ohjauspaikan muuttaminen Ohjauspaikan muuttaminen etäohjauksesta paikalliseksi (paneeli). 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse nuolipainikkeilla Paikallis-/Kauko-ohjaus ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 3. Valitse seuraavassa näkymässä Paikallinen tai Kauko ja vahvista taas valinta OK-painikkeella. 4. Näyttö palaa samaan valikkorakenteen sijaintiin, jossa se oli ennen FUNCT-painikkeen painamista. Kun siirryt etäohjauspaikasta paikalliseen ohjaukseen, järjestelmä pyytää määrittämään paneelin ohjearvon. FUNCT Kuva 37. Ohjauspaikan muuttaminen emf Ohjaussivun avaaminen Ohjaussivu helpottaa käyttöä ja tärkeimpien arvojen valvontaa. 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse Ohjaussivu painamalla ylänuolta tai alanuolta. Vahvista valinta OK-painikkeella. 3. Ohjaussivu tulee näkyviin. Jos valittuina ovat paneeliohjaus ja paneelin ohjearvo, voit määrittää Paneelin ohjearvo -asetuksen, kun olet painanut OK-painiketta. Jos käytössä on jokin toinen ohjauspaikka tai ohjearvo, näytössä näkyy taajuusohje, jota ei voi muokata. FUNCT Kuva 38. Ohjaussivun avaaminen emf 2 Tel (0) Fax +358 (0)

67 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon 64 Pyörimissuunnan muuttaminen Voit muuttaa moottorin pyörimissuuntaa nopeasti FUNCT-painikkeella. HUOMAUTUS: Suunnanmuutoksen komento ei näy valikossa, jos ohjauspaikaksi on valittu jokin muu kuin Paikallinen. 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse Muuta suuntaa -asetus ylänuoli- tai alanuolipainikkeella ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 3. Valitse sitten moottorille haluamasi pyörimissuunta. Voimassa oleva pyörimissuunta vilkkuu. Vahvista valinta OK-painikkeella. 4. Pyörimissuunta vaihtuu välittömästi, ja tilakentän ilmaisinnuoli muuttuu. Pikamuokkaus Pikamuokkaustoiminnolla voit avata haluamasi parametrin nopeasti antamalla parametrin tunnuksen. 1. Paina FUNCT-painiketta missä tahansa valikkorakenteen sijainnissa. 2. Valitse Pikamuokkaus ylänuoli- tai alanuolipainikkeella ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 3. Anna sitten haluamasi parametrin tai valvonta-arvon tunnus. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 4. Haluttu parametri tai valvonta-arvo tulee näyttöön (muokkaus- tai valvontatilassa). 24-hour support +358 (0)

68 vacon 65 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät 2.4 Valikkorakenne Taulukko 1. Paneelin valikot Nopea Katso luku 1. käyttöönotto Valvonta Monivalvonta* Trendikäyrä* Perusvalvonta I/O Lisävalvonnat ja kehittyneet valvonnat Ajastintoiminnot PID-säädin Ulkoinen PID-säätäjä Monipumppu Huoltolaskurit Kenttäväylädata Parametrit Katso luku 8. Viat ja tiedot Aktiiviset viat Kuittaa viat Vikahistoria Laskurit Väliaikalaskurit Ohjelmistotiedot I/O ja laitteisto Käyttäjän asetukset Paikka C Paikka D Paikka E Reaaliaika Teho-osan asetukset Paneeli RS-485 Ethernet Käyttäjän Kielivalinnat asetukset Parametrien automaattinen tallennus* Parametrien vertailu Taajuusmuuttajan nimi Suosikit* Katso luku 7.2. Käyttäjäryhmät Katso luku 7.3. * Ei käytettävissä tekstipaneelissa. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

69 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon Nopea käyttöönotto Nopea käyttöönotto -ryhmässä on asetusaputoimintoja ja nopean käyttöönoton parametreja Vacon 100 -sovelluksen asetusten määrittämiseen. Lisätietoja tämän ryhmän parametreista on luvussa Valvonta Monivalvonta HUOMAUTUS: Tämä valikko ei ole käytettävissä tekstipaneelissa. Monivalvontasivulle voit kerätä neljästä yhdeksään arvoa, joita haluat valvoa. Valvottavien kohteiden määrä valitaan parametrilla STOP READY I/O Main Menu ID: M1 Quick Setup ( 4 ) Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) STOP READY I/O Multimonitor ID25 FreqReference FreqReferenc Output Freq Motor Speed 0.00 Hz 20.0 Hz 0.00Hz 0.0rpm Motor Curre Motor Torque Motor Voltage 0.00A 0.00% 0.0V DC-link volt Unit Tempera Motor Tempera 0.0V 81.9 C 0.0% STOP READY I/O Monitor ID: M2.1 Multimonitor Basic (7) Timer functions (13) STOP Ready I/O FreqReference ID:1 M Output frequency FreqReference Motor Speed Motor Current Motor Torque Motor Power 0.00 Hz Hz 0.00 rpm 0.00 A 0.00 % 0.00 % 9171.emf Kuva 39. Monivalvontasivu. Voit vaihtaa valvottavaa arvoa aktivoimalla arvokentän (vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella) ja painamalla OK-painiketta. Valitse tämän jälkeen uusi kohde valvottavien arvojen luettelosta ja paina OK-painiketta uudelleen. Trendikäyrä Trendikäyrä on kahden valvonta-arvon samanaikainen graafinen esitys. Perusvalvonta Valvonnan perusarvot ovat valittujen parametrien ja signaalien todelliset arvot sekä niiden tilat ja mitatut arvot. I/O Tässä voidaan valvoa tulo- ja lähtösignaalien arvojen tilaa ja tasoja. Katso luku Lämpötilatulot Katso luku Lisävalvonnat ja kehittyneet valvonnat Kehittyneiden arvojen, kuten kenttäväylän arvojen, valvonta. Katso luku hour support +358 (0)

70 vacon 67 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät Ajastintoiminnot Ajastintoimintojen ja reaaliaikakellon valvonta. Katso luku PID-säädin PID-säätimen arvojen valvonta. Katso luku Ulkoinen PID-säätäjä Ulkoisen PID-säätimen arvojen valvonta. Katso luku Monipumppu Useiden taajuusmuuttajien samanaikaiseen käyttöön liittyvien arvojen valvonta. Katso luku Huoltolaskurit Huoltolaskureihin liittyvien arvojen valvonta. Katso luku Kenttäväylädata Kenttäväylädata, joka näkyy valvonta-arvoina vianmääritystä varten esimerkiksi kenttäväylän käyttöönoton aikana. Katso luku Tel (0) Fax +358 (0)

71 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät vacon Vacon Live Vacon Live on PC-työkalu uuden sukupolven taajuusmuuttajien (Vacon10, Vacon20 ja Vacon100) käyttöönottoon ja huoltoon. Vacon Live -työkalun voi ladata osoitteesta Vacon Live -työkalussa on seuraavat ominaisuudet: Parametrien asetus, valvonta, taajuusmuuttajan tiedot, tietojen kirjaus jne. Integroitu ohjelmistojen lataustyökalu Vacon Loader. RS-422- ja Ethernet-tuki. Windows XP-, Vista-, 7- ja 8-tuki. Tuetut kielet: englanti, saksa, espanja, suomi, ranska, italia, venäjä, ruotsi, kiina, tšekki, tanska, hollanti, puola, portugali, romania, slovakki ja turkki. Liitäntä voidaan tehdä Vaconin mustalla USB/RS-422-kaapelilla tai Ethernet-kaapelilla (Vacon 100). RS-422-ajurit asentuvat automaattisesti Vacon Live -asennuksen yhteydessä. Kun liitäntä tehdään, Vacon Live löytää liitetyn taajuusmuuttajan automaattisesti. Kuva 40. Vacon Live pääikkuna. HUOMAUTUS: Lisätietoja Vacon Live -työkalun käytöstä on ohjelman ohjeessa. 24-hour support +358 (0)

72 vacon 69 Valvontavalikko 3. VALVONTAVALIKKO 3.1 Valvontavalikko AC-taajuusmuuttajassa on mahdollisuus valvoa parametrien ja signaalien todellisia arvoja sekä tiloja ja mittausarvoja. Jotkin valvottavista arvoista ovat muokattavissa Monivalvonta Voit kerätä monivalvontasivulle 4 9 arvoa, joita haluat valvoa. Valvottavien kohteiden määrä voidaan valita parametrilla P Lisätietoja on taulukossa Taulukko emf Kuva Trendikäyrä Trendikäyrä on kahden valvonta-arvon samanaikainen graafinen esitys. Arvojen kirjaus alkaa heti, kun valvottavat arvot valitaan. Trendikäyrän alivalikossa voit tarkastella trendikäyrää, valita signaaleja, määrittää minimi- ja maksimiasetukset sekä näytteenottovälin ja valita, käytetäänkö automaattista skaalausta. Voit muuttaa valvottavia arvoja seuraavasti: 1. Siirry Valvonta-valikon Trendikäyrä-alivalikkoon ja paina OK-painiketta. 2. Siirry Näytä trendikäyrä -valikkoon painamalla OK-painiketta uudelleen. 3. Nykyiset valvottaviksi valitut kohteet Taajuusohje ja Pyörimisnopeus näkyvät näytön alareunassa. 4. Trendikäyrällä voidaan valvoa samanaikaisesti vain kahta arvoa. Valitse nuolipainikkeilla se valittuna oleva arvo, jota haluat muuttaa, ja paina OK-painiketta. 5. Selaa valvottavia arvoja nuolipainikkeilla, valitse haluamasi arvo ja paina OK-painiketta. 6. Näyttöön tulee valitun arvon trendikäyrä. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

73 Valvontavalikko vacon emf Kuva 42. Trendikäyrä-toiminnolla voi myös pysäyttää käyrän etenemisen ja lukea tarkkoja yksittäisiä arvoja. 1. Valitse trendikäyränäkymän näyttö ylänuolipainikkeella (näytön kehys muuttuu lihavoiduksi) ja paina OK-painiketta haluamassasi käyrän kohdassa. Näyttöön tulee ohut pystysuuntainen viiva. 2. Näyttö pysähtyy, ja sen alareunassa näkyvät arvot vastaavat sijaintia viivalla. 3. Voit tarkastella jonkin toisen kohdan tarkkoja arvoja siirtämällä viivaa vasemmalla tai oikealla nuolipainikkeella emf Kuva hour support +358 (0)

74 vacon 71 Valvontavalikko Taulukko 2. Trendikäyrän parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus M2.2.1 Näytä trendikäyrä P2.2.2 Näytteenottoväli ms P2.2.3 Kanava 1 min P2.2.4 Kanava 1 maks P2.2.5 Kanava 2 min P2.2.6 Kanava 2 maks P2.2.7 Autom.skaal Tässä valikossa voit valita ja valvoa käyrämuodossa näytettäviä arvoja. Määritä tässä näytteenottoväli. Käytetään skaalauksen oletusarvona. Arvoa täytyy ehkä muuttaa. Käytetään skaalauksen oletusarvona. Arvoa täytyy ehkä muuttaa. Käytetään skaalauksen oletusarvona. Arvoa täytyy ehkä muuttaa. Käytetään skaalauksen oletusarvona. Arvoa täytyy ehkä muuttaa. Jos tämän parametrin arvoksi määritetään 1, valittu signaali skaalautuu automaattisesti minimija maksimiarvojen välillä. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

75 Valvontavalikko vacon Perusvalvonta Taulukossa 3 esitetään perusvalvonnan valvottavat arvot. HUOMAUTUS: Valvontavalikossa näkyvät vain vakiolaajennuskorttien tilatiedot Kaikkien laajennuskorttien signaalien tilat ovat raakatietomuodossa I/O ja laitteisto -valikossa. HUOMAUTUS: Myös laajennuskorttien tilatiedot ovat I/O ja laitteisto -valikossa. Taulukko 3. Valvontavalikon kohteet. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V2.3.1 Lähtötaajuus Hz 0,01 1 Lähtötaajuus moottoriin V2.3.2 Taajuusohje Hz 0,01 25 Moottorin ohjauksen taajuusohjearvo V2.3.3 Pyörimisnopeus rpm 1 2 Moottorin todellinen nopeus (rpm) V2.3.4 Moottorin virta A Vaihtelee 3 V2.3.5 Moottorin momentti % 0,1 4 Akselin laskennallinen momentti V2.3.7 Moottorin akseliteho % 0,1 5 Moottorin akselin laskennallinen teho (%) V2.3.8 Moottorin akseliteho kw/hv Vaihtelee 73 Moottorin akselin laskennallinen teho (kw tai hv). Yksikkö määräytyy yksikön valintaparametrin mukaan. V2.3.9 Moottorin jännite V 0,1 6 Lähtöjännite moottoriin V Välipiirin jännite V 1 7 Taajuusmuuttajan välipiirin mitattu jännite V Laitteen lämpötila C/ F 0,1 8 Jäähdytyselementin lämpötila ( C tai F) V Moottorin lämpötila % 0,1 9 Laskennallinen moottorin lämpötila prosentteina nimellisestä toimintalämpötilasta V Moottorin esilämmitys Moottorin esilämmitystoiminnon tila 0=POIS 1 = Lämmitys (tasavirran syöttö) 24-hour support +358 (0)

76 vacon 73 Valvontavalikko I/O Taulukko 4. I/O-signaalien valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V2.4.1 Paikka A DIN 1, 2, Näyttää paikan A digitaalitulojen 1 3 tilan (vakio-i/o) V2.4.2 Paikka A DIN 4, 5, Näyttää paikan A digitaalitulojen 4 6 tilan (vakio-i/o) V2.4.3 Paikka B RO 1, 2, Näyttää paikan B reletulojen 1 3 tilan V2.4.4 Analogiatulo 1 % 0,01 59 Tulosignaali prosentteina käytetystä alueesta; oletuksena paikka A.1 V2.4.5 Analogiatulo 2 % 0,01 60 Tulosignaali prosentteina käytetystä alueesta; oletuksena paikka A.2 V2.4.6 Analogiatulo 3 % 0,01 61 Tulosignaali prosentteina käytetystä alueesta; oletuksena paikka D.1 V2.4.7 Analogiatulo 4 % 0,01 62 Tulosignaali prosentteina käytetystä alueesta; oletuksena paikka D.2 V2.4.8 Analogiatulo 5 % 0,01 75 Tulosignaali prosentteina käytetystä alueesta; oletuksena paikka E.1 V2.4.9 Analogiatulo 6 % 0,01 76 Tulosignaali prosentteina käytetystä alueesta; oletuksena paikka E.2 V Paikka A AO1 % 0,01 81 Analogialähtösignaali prosentteina käytetystä alueesta; paikka A (vakio-i/o) Lämpötilatulot HUOMAUTUS: Tämä parametriryhmä näkyy vain, jos laitteeseen on asennettu lämpötilanmittauksen lisäkortti (OPT-BH). Taulukko 5. Lämpötilatulojen valvotut arvot. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V2.5.1 Lämpötilatulo 1 C/ F 0,1 50 V2.5.2 Lämpötilatulo 2 C/ F 0,1 51 V2.5.3 Lämpötilatulo 3 C/ F 0,1 52 V2.5.4 Lämpötilatulo 4 C/ F 0,1 69 V2.5.5 Lämpötilatulo 5 C/ F 0,1 70 V2.5.6 Lämpötilatulo 6 C/ F 0,1 71 Lämpötilatulon 1 mitattu arvo. Lämpötilatulojen luettelo muodostuu kuudesta ensimmäisestä käytettävissä olevasta lämpötilatulosta paikoissa A E. Jos tulo on käytettävissä, mutta siihen ei ole kytketty anturia, valvonnassa näkyy maksimiarvo, sillä mitattu vastus on ääretön. Arvo voidaan pakottaa minimiarvoon langoittamalla tulo. Lämpötilatulon 2 mitattu arvo. Katso edellinen kohta. Lämpötilatulon 3 mitattu arvo. Katso edellinen kohta. Lämpötilatulon 4 mitattu arvo. Katso edellinen kohta. Lämpötilatulon 5 mitattu arvo. Katso edellinen kohta. Lämpötilatulon 6 mitattu arvo. Katso edellinen kohta. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

77 Valvontavalikko vacon Lisävalvonnat ja kehittyneet valvonnat Taulukko 6. Kehittynyt arvojen valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V2.6.1 Taajuusmuuttajan Status Word 1 43 V2.6.2 Valmis-tila 1 78 V2.6.3 V2.6.4 Sovelluksen Status Word1 Sovelluksen Status Word Bittimuotoinen tilakoodi B1 = Valmis B2 = Käy B3 = Vika B6 = Käynnistys sallittu B7 = Varoitus aktiivinen B10 = DC-virta pysäytyksessä B11 = DC-jarru aktiivinen B12 = Käy-pyyntö B13 = Moottorin säätäjä aktiivinen Bittimuotoinen tieto Valmis-tilan ehtojen täyttymisestä. Hyödyllinen vianmäärityksessä, kun taajuusmuuttaja ei ole Valmis-tilassa. Arvot näkyvät graafisessa paneelissa valintaruutuina. Valintamerkillä ( ) merkityt arvot ovat käytössä. B0: Käynn. sall. korkea B1: Ei vikaa aktiivisena B2: Latauskytkin on suljettu B3: Tasavirta sallitulla alueella B4: Virranhallinta alustettu B5: Teho-osa ei estä käynnistystä B6: Järjestelmän ohjelmisto ei estä käynnistystä Bittimuotoiset sovelluksen tilatiedot. Arvot näkyvät graafisessa paneelissa valintaruutuina. Valintamerkillä ( ) merkityt arvot ovat käytössä. B0 = Lukitus 1 B1 = Lukitus 2 B2 = Varattu B3 = Ramppi 2 aktiivinen B4 = Varattu B5 = I/O A -ohjaus aktiivinen B6 = I/O B -ohjaus aktiivinen B7 = Kenttäväyläohjaus aktiivinen B8 = Paikallinen ohjaus aktiivinen B9 = PC-ohjaus aktiivinen B10 = Vakionopeudet aktiiviset B11 = Huuhtelu aktiivinen B12 = Fire Mode aktiivinen B13 = Moottorin esilämmitys aktiivinen B14 = Pikapysäytys aktiivinen B15 = Taajuusmuuttajan pysäytys paneelista Bittimuotoinen sovelluksen tilatieto. Arvot näkyvät graafisessa paneelissa valintaruutuina. Valintamerkillä ( ) merkityt arvot ovat käytössä. B0 = Ei kiihdytystä/hidastusta B1 = Moottorikytkin avoinna B2 = PID aktiivinen B3 = PID-lepotila aktiivinen B4 = PID-pehmotäyttö aktiivinen B5 = Automaattinen puhdistus aktiivinen B6 = Paineenylläpitopumppu aktiivinen B7 = Siemenvesipumppu aktiivinen B8 = Tukkeutumisesto aktiivinen B9 = Syöttöpaineen valvonta (hälytys/vika) B10 = Jäätymisenesto (hälytys/vika) B11 = Ylipainehälytys 24-hour support +358 (0)

78 vacon 75 Valvontavalikko V2.6.5 DIN Status Word V2.6.6 DIN Status Word V2.6.7 Moottorin virta, 1 desimaali 0,1 45 V2.6.8 Taajuusohjelähde V2.6.9 V V V Viimeisin aktiivinen vikakoodi Viimeisin aktiivinen vikatunnus Viimeisin aktiivinen hälytyskoodi Viimeisin aktiivinen hälytystunnus Taulukko 6. Kehittynyt arvojen valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V Moottorisäätimen tila bittinen tilasana, jossa jokainen bitti vastaa yhden digitaalitulon tilaa. Jokaisesta korttipaikasta luetaan kuusi digitaalituloa. Sana 1 alkaa A-korttipaikan digitaalitulosta 1 (bitti 0) ja päättyy C-paikan tuloon 4 (bitti 15). 16-bittinen tilasana, jossa jokainen bitti vastaa yhden digitaalitulon tilaa. Jokaisesta korttipaikasta luetaan kuusi digitaalituloa. Sana 1 alkaa C-korttipaikan digitaalitulosta 5 (bitti 0) ja päättyy E-paikan tuloon 6 (bitti 13). Moottorivirran valvonta-arvo, jonka desimaalimäärä on kiinteä ja suodatus vähäinen. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi kenttäväylälle, jotta saadaan aina oikea arvo kehyksen koosta riippumatta, tai valvontaan silloin, kun lyhyempi moottorivirran suodatusaika riittää. Näyttää hetkellisen taajuusohjelähteen. 0=PC 1 = Vakionopeudet 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7 = PID-säädin 8 = Moottoripotentiometri 10 = Huuhtelu 100 = Ei määritetty 101 = Hälytys, vakionopeus 102 = Automaattinen puhdistus Viimeisimmän aktivoituneen kuittaamattoman vian vikakoodi. Viimeisimmän aktivoituneen kuittaamattoman vian vikatunnus. Viimeisimmän aktivoituneen kuittaamattoman hälytyksen hälytyskoodi. Viimeisimmän aktivoituneen kuittaamattoman hälytyksen hälytystunnus. B0 = Virtaraja (moottori) B1 = Virtaraja (generaattori) B2 = Momenttiraja (moottori) B4 = Momenttiraja (generaattori) B4 = Ylijännitesäätö B5 = Alijännitesäätö B6 = Tehoraja (moottori) B7 = Tehoraja (generaattori) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

79 Valvontavalikko vacon Ajastintoimintojen valvonta Tässä valikossa voi valvoa ajastintoimintoihin ja reaaliaikakelloon liittyviä toimintoja. Taulukko 7. Ajastintoimintojen valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V2.7.1 AK 1, AK 2, AK Kolmen aikakanavan (AK) tilan valvonta mahdollista V2.7.2 Aikaväli Ajastimen aikavälin tila V2.7.3 Aikaväli Ajastimen aikavälin tila V2.7.4 Aikaväli Ajastimen aikavälin tila V2.7.5 Aikaväli Ajastimen aikavälin tila V2.7.6 Aikaväli Ajastimen aikavälin tila V2.7.7 Ajastin 1 s Aktiivisen ajastimen jäljellä oleva aika V2.7.8 Ajastin 2 s Aktiivisen ajastimen jäljellä oleva aika V2.7.9 Ajastin 3 s Aktiivisen ajastimen jäljellä oleva aika V Reaaliaikakello hh:mm:ss PID-säätimen valvonta Taulukko 8. PID-säätimen arvon valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V2.8.1 PID1 asetusarvo Vaihtelee V2.8.2 V2.8.3 V2.8.4 V2.8.5 PID1 takaisinkytkentä PIDtakaisinkytkentä (Lähde 1) PIDtakaisinkytkentä (Lähde 2) PID1-säätimen virheen arvo Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Parametrin P mukaan Parametrin P mukaan Parametrin P mukaan Parametrin P mukaan Parametrin P mukaan V2.8.6 PID1-lähtö % 0,01 23 V2.8.7 PID1-tila PID-säätimen asetusarvo prosessiyksikköinä. Prosessiyksikkö valitaan parametrilla. PID-säätimen takaisinkytkentäarvo prosessiyksikköinä. Prosessiyksikkö valitaan parametrilla. Takaisinkytkentälähteestä 1 tulevan PIDtakaisinkytkentäsignaalin valvonta-arvo. Esitetään prosessille valitussa yksikössä. Takaisinkytkentälähteestä 2 tulevan PIDtakaisinkytkentäsignaalin valvonta-arvo. Esitetään prosessille valitussa yksikössä. PID-säätimen virheen arvo. Takaisinkytkentäarvon poikkeama asetusarvosta prosessiyksikköinä. Prosessiyksikkö valitaan parametrilla. PID-lähtö prosentteina (0 100 %) Tämä arvo voidaan syöttää esimerkiksi Moottorisäätö (taajuusohje)- tai Analogialähtö-parametriin. 0 = Pysäytetty 1=Käy 3=Lepotila 4 = Kuolleella alueella (katso luku ) 24-hour support +358 (0)

80 vacon 77 Valvontavalikko Ulkoisen PID-säätimen valvonta Taulukko 9. Ulkoisen PID-säätimen arvojen valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V2.9.1 V2.9.2 V2.9.3 Ulkoinen PID, asetusarvo Ulkoinen PID, takaisinkytkentä Ulkoinen PID, virheen arvo Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Parametrin P mukaan Parametrin P mukaan Parametrin P mukaan V2.9.4 Ulkoinen PID, lähtö % 0,01 86 V2.9.5 Ulkoinen PID, tila Ulkoisen PID-säätimen asetusarvo prosessiyksikköinä. Prosessiyksikkö valitaan parametrilla. Ulkoisen PID-säätimen takaisinkytkentäarvo prosessiyksikköinä. Prosessiyksikkö valitaan parametrilla. Ulkoisen PID-säätimen virheen arvo. Takaisinkytkentäarvon poikkeama asetusarvosta prosessiyksikköinä. Prosessiyksikkö valitaan parametrilla. Ulkoisen PID-säätimen lähtö prosentteina (0 100 %) Tämä arvo voidaan syöttää esimerkiksi Analogialähtö-parametriin. 0 = Pysäytetty 1=Käy 2 = Kuolleella alueella (katso luku ) Monipumppusovelluksen valvonta HUOMAUTUS: Pumpun käyntiaika Pumpun käynninaikaisia valvonta-arvoja Pumpun 2 käyntiaika - Pumpun 8 käyntiaika käytetään vain yhden taajuusmuuttajan monipumpputilassa. Jos käytetään monisäätö- tai rinnansäätötilaa, pumpun käyntiaikalaskurin arvo luetaan parametrista Pumpun (1) käyntiaika. Kunkin pumpun käyntiaika on luettava erikseen kustakin taajuusmuuttajasta. Taulukko 10. Monipumpputoimintojen valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V Käytetyt moottorit 1 30 V Vuorottelu V Seuraava vuorottelu h 0, V Käyttötila Monipumppusovelluksessa käytettyjen moottorien lukumäärä. Ilmaisee, onko järjestelmä antanut vuorottelupyynnön. 0 = Ei pyyntöä 1 = Pyydetty Jäljellä oleva aika ennen seuraavaa vuorottelua. Esitetään 0,1 tunnin tarkkuudella. Taajuusmuuttajan käyttötila usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmässä. 0 = Slave (käyttö apupumppuna) 1 = Master (käyttö monipumppujärjestelmän master-laitteena) 2 = Ei määritetty 3 Tel (0) Fax +358 (0)

81 Valvontavalikko vacon 78 Taulukko 10. Monipumpputoimintojen valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V Monipumppusovelluksen tila V Tietoliikennetila V Pumpun (1) käyntiaika h 0, V Pumpun (2) käyntiaika h 0, V Pumpun (3) käyntiaika h 0, V Pumpun (4) käyntiaika h 0, V Pumpun (5) käyntiaika h 0, V Pumpun (6) käyntiaika h 0, V Pumpun (7) käyntiaika h 0, V Pumpun (8) käyntiaika h 0, =Ei käytössä 10 = Pysäytetty 20 = Lepotila 30 = Tukkeutumisen esto 40 = Automaattinen puhdistus 50 = Huuhtelu 60 = Pehmotäyttö 70 = Säätötila 80 = Seuraava 90 = Jatkuva tuotanto 200 = Tuntematon 0 = Ei käytössä (usean taajuusmuuttajan monipumpputoiminto ei käytössä) 10 = On ilmennyt vakavia tietoliikennevirheitä (tai tietoliikennettä ei ole) 11 = On ilmennyt virheitä (tietojen lähetys) 12 = On ilmennyt virheitä (tietojen vastaanotto) 20 = Tietoliikenne toiminnassa, ei virheitä 30 = Tuntematon tila Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 1 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Tämän taajuusmuuttajan (tämän pumpun) käyttötunnit Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 2 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Ei käytössä Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 3 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Ei käytössä Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 4 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Ei käytössä Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 5 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Ei käytössä Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 6 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Ei käytössä Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 7 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Ei käytössä Yhden taajuusmuuttajan tila: Pumpun 8 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan tila: Ei käytössä Huoltolaskurit Taulukko 11. Huoltolaskurin valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V Huoltolaskuri 1 h/krev Vaihtelee Huoltolaskurin tila-arvo kierroksina x tai tunteina. Tietoja laskurin määrityksestä ja aktivoinnista on luvussa hour support +358 (0)

82 vacon 79 Valvontavalikko Kenttäväylädatan valvonta Taulukko 12. Kenttäväylädatan valvonta. Numero Valvonta-arvo Yks. Skaala ID Kuvaus V KV Control Word Kenttäväylän control word, jota sovellus käyttää ohitustilassa. Kenttäväylän tyypistä tai profiilista riippuu, voidaanko dataa käsitellä ennen kuin se lähetetään sovellukselle. V KV Nopeusohje Vaihtelee 875 Nopeusohje, joka on skaalattu minimija maksimitaajuuden väliin sillä hetkellä, kun sovellus vastaanottaa sen. Minimija maksimitaajuutta voi muuttaa tämän jälkeen sen vaikuttamatta nopeusohjeeseen. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV data in Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Status Word Sovelluksen kenttäväylältä lähettämä tilasana ohitustilassa. Kenttäväylän tyyppi tai profiili määrittää, voidaanko dataa käsitellä, ennen kuin se lähetetään väylälle. V KV Nopeuden oloarvo 0, Nopeuden oloarvo prosentteina. 0 % vastaa minimitaajuutta ja 100 % maksimitaajuutta. Arvo päivittyy jatkuvasti hetkellisten minimija maksimitaajuuksien sekä lähtötaajuuden mukaan. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. V KV Data Out Prosessidatan lähtöarvo 32-bittimuodossa. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

83 Parametrivalikko vacon PARAMETRIVALIKKO 4.1 Ryhmä 3.1: moottorin asetukset Moottorin arvokilven parametrit Taulukko 13. Moottorin arvokilven parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P P Moottorin nimellisjännite Moottorin nimellistaajuus Moottorin nimellisnopeus Vaihtelee Vaihtelee V Vaihtelee 110 8,00 320,00 Hz 50,0/60, rpm Vaihtelee 112 P Moottorin nimellisvirta I H * 0,1 I H * 0,1 A Vaihtelee 113 P Moottorin tehokerroin 0,30 1,00 Vaihtelee 120 P Moottorin nimellisteho Vaihtelee Vaihtelee kw Vaihtelee 116 Katso arvo U n moottorin arvokilvestä. Huomaa myös kytkentä (kolmio/tähti). Katso arvo f n moottorin arvokilvestä. Katso arvo n n moottorin arvokilvestä. Katso arvo I n moottorin arvokilvestä. Katso arvo moottorin arvokilvestä. Katso arvo In moottorin arvokilvestä. 24-hour support +358 (0)

84 vacon 81 Parametrivalikko Moottorin säätöasetukset. Taulukko 14. Moottorin säätöasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Moottorin tyyppi P Kytkentätaajuus 1,5 Vaihtelee khz Vaihtelee 601 P Tunnistus P Magnetointivirta 0,0 2*IH A 0,0 612 P Moottorin kytkin P Ylijännitesäätö P Alijännitesäätö =Induktiomoottori 1 = Kestomagneettimoottori Kytkentätaajuuden kasvattaminen pienentää AC-taajuusmuuttajan kapasiteettia. Jos moottorin kaapeli on pitkä, on suositeltavaa käyttää pientä taajuutta, jotta voidaan minimoida kapasitiivisten virtojen esiintyminen kaapelissa. Myös moottorin melua voidaan vähentää käyttämällä suurta kytkentätaajuutta. Automaattinen moottorin tunnistus laskee tai mittaa ne moottorin parametrit, joita tarvitaan moottorin ja nopeuden ihanteelliseen säätöön. 0 = Ei käytössä 1 = Pysäytettynä 2=Pyörii HUOMAUTUS: Valikossa M3.1.1 (Moottorin arvokilpi) olevat moottorin arvokilven asetukset on määritettävä ennen tunnistusajoa. Moottorin magnetointivirta (tyhjäkäyntivirta). Jos U/f-parametrien arvot on asetettu ennen tunnistusajoa, järjestelmä tunnistaa ne magnetointivirran perusteella. Jos arvo on määritetty nollaksi, järjestelmä laskee magnetointivirran sisäisesti. Toiminto estää taajuusmuuttajan laukeamisen, kun moottorin kytkin sulkeutuu ja avautuu esimerkiksi vauhtikäynnistyksessä. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä 0 = Ei käytössä 1=Käytössä 0 = Ei käytössä 1=Käytössä 4 Tel (0) Fax +358 (0)

85 Parametrivalikko vacon 82 Taulukko 14. Moottorin säätöasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Energiankäytön optimointi Taajuusmuuttaja etsii mahdollisimman pientä moottorin virtaa energian säästämiseksi ja moottorin melun pienentämiseksi. Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi puhallinja pumppusovelluksissa, mutta se ei sovellu nopeisiin PID-ohjattuihin prosesseihin. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä P Staattorin jännitteen säätö 50,0 150,0 % 100,0 659 Tällä parametrilla säädetään staattorin jännitettä kestomagneettimoottoreissa Moottorin raja-arvoasetukset Taulukko 15. Moottorin raja-arvoasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Moottorin virtaraja I H * 0,1 I S A Vaihtelee 107 P Moottorin momenttiraja 0,0 300,0 % 300, Korkein taajuusmuuttajalta moottorille lähtevä virta Momentin yläraja moottorin puolella 24-hour support +358 (0)

86 vacon 83 Parametrivalikko Open loop -asetukset Taulukko 16. Open loop -asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P U/f-suhde P P Kentän heikennyspisteen taajuus Jännite kentän heikennyspisteessä 8,00 P Hz Vaihtelee ,00 200,00 % 100, P U/f-keskipistetaajuus 0,00 P Hz Vaihtelee 604 P U/f-keskipistejännite 0,0 100,0 % 100,0 605 P Nollataajuusjännite 0,00 40,00 % Vaihtelee 606 P P Vauhtikäynnistyksen asetukset Vauhtikäynnistyksen skannausvirta ,0 100,0 % 45, U/f-käyrän tyyppi nollataajuuden ja kentän heikennyspisteen välillä. 0 = Lineaarinen 1 = Neliöllinen 2 = Ohjelmoitava Kentän heikennyspiste on lähtötaajuus, jossa lähtöjännite saavuttaa kentän heikennyspisteen jännitteen. Jännite kentän heikennyspisteessä prosenttiosuutena moottorin nimellisjännitteestä. Jos ohjelmoitava U/f-käyrä on valittu (luku P ), tämä parametri määrittää käyrän keskipistetaajuuden. Jos ohjelmoitava U/f-käyrä on valittu (luku P ), tämä parametri määrittää käyrän keskipistejännitteen. Tällä parametrilla määritetään U/f-käyrän nollataajuusjännite. Oletusarvo vaihtelee yksikön koon mukaan. Valintaruutuasetus: B0 = Akselitaajuutta haetaan vain samasta suunnasta kuin taajuusohjetta B1 = AC-skannaus pois käytöstä B4 = Käytä taajuusohjetta aloitusarviona B5 = DC-pulssit pois käytöstä Määritetään prosentteina moottorin nimellisvirrasta. P Käynnistystehostin = Ei käytössä 1=Käytössä M I/f-käynnistys Tässä valikossa on kolme parametria. Katso seuraava taulukko. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

87 Parametrivalikko vacon 84 Taulukko 17. I/f-käynnistyksen parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P I/f-käynnistys P I/fkäynnistystaajuus 0,0 P Hz 10,0 535 P I/f-käynnistysvirta 0,0 100,0 % 80, = Ei käytössä 1=Käytössä Lähtötaajuusraja, jonka alapuolella moottoriin syötetään määritettyä I/f-käynnistysvirtaa. Virta, jonka järjestelmä syöttää moottoriin, kun I/f-käynnistystoiminto aktivoituu. 24-hour support +358 (0)

88 vacon 85 Parametrivalikko 4.2 Ryhmä 3.2: Käynnistys- ja pysäytysasetukset Taulukko 18. Käy/Seis-asetusvalikko. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P3.2.1 Etäohjauspaikka * 172 P3.2.2 P3.2.3 Paikallisohjaus/ etäohjaus Paneelin pysäytyspainike * P3.2.4 Käynnistystoiminto P3.2.5 Pysäytystoiminto P3.2.6 P3.2.7 P3.2.8 I/O A Käy/Seislogiikan valinta I/O B Käy/Seislogiikan valinta Kenttäväylän käynnistyslogiikka 0 4 1* 300 Etäohjauspaikan (Käy/Seis) valinta. Ohjaus voidaan vaihtaa takaisin etäohjaukseen Vacon Live - työkalun avulla esimerkiksi silloin, jos paneeli rikkoutuu. 0 = I/O-ohjaus 1 = Kenttäväyläohjaus Vaihto paikallisen ohjauspaikan ja etäohjauspaikan välillä. 0 = Etäohjauspaikka 1 = Paikallinen ohjauspaikka 0 = Pysäytyspainike on aina aktiivinen (Kyllä) 1 = Pysäytyspainikkeen rajallinen toiminta (Ei) 0=Rampilla 1 = Vauhtikäynnistys 0 = Vapaasti pyörien 1=Rampilla Logiikka = 0: Ohj.sign. 1 = Eteen Ohj.sign. 2 = Taakse Logiikka = 1: Ohj.sign. 1 = Eteen (reuna) Ohj.sign. 2 = Käänteinen seis Ohj.sign. 3 = Taakse (reuna) Logiikka = 2: Ohj.sign. 1 = Eteen (reuna) Ohj.sign. 2 = Taakse (reuna) Logiikka = 3: Ohj.sign. 1 = Käy Ohj.sign. 2 = Taakse Logiikka = 4: Ohj.sign. 1 = Käy (reuna) Ohj.sign. 2 = Taakse * 363 Katso edellinen kohta P3.2.9 Käynnistysviive 0,00 60,00 s 0, P Etäkäytöstä paikalliskäyttöön = Edellyttää nousevaa reunaa 1=Tila Tällä parametrilla voidaan määrittää Käy-komennon ja taajuusmuuttajan käynnistymisen välinen viive. Valitse, kopioidaanko Käytila ja ohje siirryttäessä etäkäytöstä paikalliseen käyttöön (paneeli): 0=Sama Käy-tila 1 = Sama Käy-tila ja ohje 2=Seis * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

89 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.3: viitteet Taajuusohjeen parametrit Taulukko 19. Taajuusohjeen parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P P P P P Pienin sallittu taajuusohje Suurin sallittu taajuusohje Positiivinen taajuusohjeraja Negatiivinen taajuusohjeraja I/O-ohjearvopaikan A valinta I/O-ohjearvopaikan B valinta 0,00 P Hz 0, Pienin sallittu taajuusohje P ,00 Hz 50,00/ 60,00-320,0 320,0 Hz 320, ,0 320,0 Hz -320, * * Suurin sallittu taajuusohje Positiivisen suunnan lopullinen taajuusohjeraja. Negatiivisen suunnan lopullinen taajuusohjeraja. HUOMAUTUS: Tällä parametrilla voidaan esimerkiksi estää moottoria käymästä taaksepäin. Ohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu I/O A. 0=PC 1 = Vakionopeus 0 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Moottoripotentiometri 11 = Lohko 1 lähtö 12 = Lohko 2 lähtö 13 = Lohko 3 lähtö 14 = Lohko 4 lähtö 15 = Lohko 5 lähtö 16 = Lohko 6 lähtö 17 = Lohko 7 lähtö 18 = Lohko 8 lähtö 19 = Lohko 9 lähtö 20 = Lohko 10 lähtö Ohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu I/O B. Katso edellinen kohta. HUOMAUTUS: I/O B - ohjauspaikka voidaan pakottaa aktiiviseksi vain digitaalitulolla (P ). 24-hour support +358 (0)

90 vacon 87 Parametrivalikko Taulukko 19. Taajuusohjeen parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Paneelin ohjearvon valinta * 121 P Paneelin ohjearvo 0,00 P Hz 0, P Suunta paneelilta P Kenttäväyläohjauksen ohjearvo * 122 Ohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu paneeli: 0=PC 1 = Vakionopeus 0 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Moottoripotentiometri 11 = Lohko 1 lähtö 12 = Lohko 2 lähtö 13 = Lohko 3 lähtö 14 = Lohko 4 lähtö 15 = Lohko 5 lähtö 16 = Lohko 6 lähtö 17 = Lohko 7 lähtö 18 = Lohko 8 lähtö 19 = Lohko 9 lähtö 20 = Lohko 10 lähtö Tällä parametrilla voidaan muuttaa paneelin taajuusohjetta. Moottorin pyörimissuunta, kun ohjauspaikkana on paneeli. 0=Eteen 1 = Taakse Ohjelähteen valinta, kun ohjauspaikaksi on valittu kenttäväylä: 0=PC 1 = Vakionopeus 0 2 = Paneelin ohjearvo 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Moottoripotentiometri 11 = Lohko 1 lähtö 12 = Lohko 2 lähtö 13 = Lohko 3 lähtö 14 = Lohko 4 lähtö 15 = Lohko 5 lähtö 16 = Lohko 6 lähtö 17 = Lohko 7 lähtö 18 = Lohko 8 lähtö 19 = Lohko 9 lähtö 20 = Lohko 10 lähtö * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

91 Parametrivalikko vacon Vakionopeudet Taulukko 20. Vakionopeuksien parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Vakionopeustila * 182 P Vakionopeus 0 P P Hz 5, P Vakionopeus 1 P P Hz 10,00 * 105 P Vakionopeus 2 P P Hz 15,00 * 106 P Vakionopeus 3 P P Hz 20,00 * 126 P Vakionopeus 4 P P Hz 25, P Vakionopeus 5 P P Hz 30, P Vakionopeus 6 P P Hz 40, P Vakionopeus 7 P P Hz 50, P Vakionopeusvalinta 0 P Vakionopeusvalinta 1 P Vakionopeusvalinta 2 DigIN paikka A.4 DigIN paikka A.5 DigIN paikka 0, = Binaaritila 1 = Tulojen määrä Vakionopeus valitaan aktiivisten digitaalitulojen määrän mukaan. Perusvakionopeus 0, jos valinta tehdään ohjausohjeparametrilla (P ). Valitaan digitaalitulolla: vakionopeusvalinta 0 (P ) Valitaan digitaalitulolla: vakionopeusvalinta 1 (P ) Valitaan digitaalituloilla: vakionopeusvalinnat 0 ja 1 Valitaan digitaalitulolla: vakionopeusvalinta 2 (P ) Valitaan digitaalituloilla: vakionopeusvalinnat 0 ja 2 Valitaan digitaalituloilla: vakionopeusvalinnat 1 ja 2 Valitaan digitaalituloilla: vakionopeusvalinnat 0, 1 ja 2 Binaarimuotoinen valitsin vakionopeuksille (0 7). Katso parametrit P P Binaarimuotoinen valitsin vakionopeuksille (0 7). Katso parametrit P P Binaarimuotoinen valitsin vakionopeuksille (0 7). Katso parametrit P P * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 24-hour support +358 (0)

92 vacon 89 Parametrivalikko Moottoripotentiometrin parametrit Taulukko 21. Moottoripotentiometrin parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Moottoripotentiometri YLÖS DigIN paikka 0,1 418 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen (Moottoripotentiometriohje KASVAA, kunnes kosketin avataan) P Moottoripotentiometri ALAS DigIN paikka 0,1 417 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen (Moottoripotentiometriohje PIENENEE, kunnes kosketin avataan) P Moottoripotentiometrin ramppi 0,1 500,0 Hz/s 10,0 331 Moottoripotentiometriohjeen muutoksen nopeus, kun kiihdytetään tai hidastetaan parametrilla P tai P P Moottoripotentiometrin palautus Moottoripotentiometrin taajuusohjeen palautuslogiikka. 0 = Ei palautusta 1 = Palautus pysäytyksessä 2 = Palautus virrankatkaisun yhteydessä Huuhteluparametrit Taulukko 22. Huuhteluparametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Huuhteluohje käyttöön DigIN paikka 0,1 * 530 Tee digitaalitulokytkentä, joka aktivoi parametrin P HUOMAUTUS: Jos tulo aktivoituu, taajuusmuuttaja käynnistyy. P Huuhteluohje -Maks. ohje Maks. ohje Hz 0,00 * 1239 Määrittää taajuusohjeen, kun huuhteluohje aktivoituu (P ). * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

93 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.4: Ramppi- ja jarruasetukset Rampin 1 asetukset Taulukko 23. Rampin 1 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Rampin 1 muoto 0,0 100,0 % 0,0 500 P Kiihtyvyysaika 1 0, ,0 s 5,0 103 P Hidastuvuusaika 1 0, ,0 s 5,0 104 Tällä parametrilla voi pehmentää kiihtyvyysja hidastuvuusrampin alkua ja loppua. Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus kasvaa nollataajuudesta maksimitaajuuteen. Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus pienenee maksimitaajuudesta nollataajuuteen Rampin 2 asetukset Taulukko 24. Rampin 2 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Rampin 2 muoto 0,0 100,0 % 0,0 501 P Kiihtyvyysaika 2 0,1 300,0 s 10,0 502 P Hidastuvuusaika 2 0,1 300,0 s 10,0 503 P Rampin 2 valinta Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 P Rampin 2 taajuusraja 0,0 P Hz 0, Tällä parametrilla voi pehmentää kiihtyvyysja hidastuvuusrampin alkua ja loppua. Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus kasvaa nollataajuudesta maksimitaajuuteen. Määrittää ajan, jonka kuluessa lähtötaajuus pienenee maksimitaajuudesta nollataajuuteen. Vaihto ramppien 1 ja 2 välillä. EPÄTOSI = Rampin 1 muoto, kiihtyvyysaika 1 ja hidastuvuusaika 1. TOSI = Rampin 2 muoto, kiihtyvyysaika 2 ja hidastuvuusaika 2. Määrittää taajuuden, jonka yläpuolella järjestelmä käyttää toisen rampin aikoja ja muotoja. 0 = Ei käytössä. 24-hour support +358 (0)

94 vacon 91 Parametrivalikko Käynnistysmagnetoinnin parametrit Taulukko 25. Käynnistysmagnetoinnin parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Magnetointivirta käynnistyksessä 0,00 IL A IH 517 Määrittää käynnistyksessä moottoriin syötettävän tasavirran. Jos arvona on 0, toiminto on poissa käytöstä. P Magnetointiaika käynnistyksessä 0,00 600,00 s 0, Tämä parametri määrittää, kuinka kauan tasavirtaa syötetään moottorille ennen kiihdytyksen aloittamista DC-jarrutuksen parametrit Taulukko 26. DC-jarrutuksen parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P DC-jarrutusvirta 0 IL A IH 507 P P DC-jarrutusaika pysäytyksessä Taajuus, jolla DC-jarrutus aloitetaan hidastaen pysäytettäessä. 0,00 600,00 s 0, ,10 10,00 Hz 1, Määrittää virran, joka syötetään moottoriin DC-jarrutuksen aikana. 0 = Ei käytössä Määrittää, onko jarrutus käytössä ja mikä on DC-jarrun jarrutusaika moottoria pysäytettäessä. Lähtötaajuus, jolla DC-jarrutus otetaan käyttöön Vuojarrutuksen parametrit Taulukko 27. Vuojarrutuksen parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Vuojarrutus P Vuojarrutusvirta 0 IL A IH = Ei käytössä 1=Käytössä Määrittää vuojarrutuksen virran tason. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

95 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.5: I/O-määritykset Digitaalitulojen asetukset Taulukko 28. Digitaalitulojen asetukset. Numero Parametri Oletus ID Kuvaus P P P P P P P Ohj.signaali 1 A Ohj.signaali 2 A Ohj.signaali 3 A Ohjaussignaali 1 B Ohjaussignaali 2 B Ohjaussignaali 3 B Pakota ohjaus I/O B P Pakota taajuusohje I/O B P P P P P P P Pakota kenttäväyläohjaus Pakota paneeliohjaus Ulkoinen vika (kiinni) Ulkoinen vika (auki) Vian kuittaus (kiinni) Vian kuittaus (auki) Käynnistys sallittu P Käy lukitus 1 P Käy lukitus 2 P P P Moottorin esilämmitys PÄÄLLÄ Rampin 2 valinta Ei kiihdytystä/hidastusta P Vakionopeusvalinta 0 P Vakionopeusvalinta 1 P Vakionopeusvalinta 2 DigIN paikka A.1* DigIN paikka A.2* DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,1* DigIN paikka A.3* DigIN paikka 0,2 DigIN paikka A.6* DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,2 DigIN paikka 0,2 DigIN paikka 0,2 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka A.4* DigIN paikka A.5* DigIN paikka 0,1* Ohjaussignaali 1, kun ohjauspaikkana on I/O A (FWD) Ohjaussignaali 2, kun ohjauspaikkana on I/O A (REV) 434 Ohjaussignaali 3, kun ohjauspaikkana on I/O A 423 Ohjaussignaali 1, kun ohjauspaikkana on I/O B 424 Ohjaussignaali 2, kun ohjauspaikkana on I/O B 435 Ohjaussignaali 3, kun ohjauspaikkana on I/O B 425 CLOSED = Pakota ohjauspaikaksi I/O B 343 CLOSED = I/O-ohjeen B parametri (P ) määrittää käytettävän taajuusohjeen. 411 Ohjauspaikaksi pakotetaan kenttäväylä. 410 Ohjauspaikaksi pakotetaan paneeli OPEN = OK CLOSED = Ulkoinen vika OPEN = Ulkoinen vika CLOSED = OK Kun arvo on CLOSED, kaikki aktiiviset viat nollautuvat. Kun arvo on OPEN, kaikki aktiiviset viat nollautuvat. Tämän asetuksen on oltava käytössä, jotta taajuusmuuttaja voidaan siirtää Valmis-tilaan. Taajuusmuuttaja on valmis, mutta sitä ei voi käynnistää niin kauan kuin lukitus on aktiivinen (läppälukitus) Kuten edellä OPEN = Ei toimintaa CLOSED = Käyttää moottorin esilämmityksen DC-virtaa pysäytystilassa. Käytössä, kun parametrin P arvo on 2. Vaihto ramppien 1 ja 2 välillä. OPEN = Rampin 1 muoto, kiihtyvyysaika 1 ja hidastuvuusaika 1. CLOSED = Rampin 2 muoto, kiihtyvyysaika 2 ja hidastuvuusaika 2. Kiihdytys tai hidastus ei ole mahdollinen ennen kuin kosketin avataan. 419 Binaarimuotoinen valitsin vakionopeuksille (0 7). 420 Binaarimuotoinen valitsin vakionopeuksille (0 7). 421 Binaarimuotoinen valitsin vakionopeuksille (0 7). 24-hour support +358 (0)

96 vacon 93 Parametrivalikko Taulukko 28. Digitaalitulojen asetukset. Numero Parametri Oletus ID Kuvaus P P P Moottoripotentiometri YLÖS Moottoripotentiometri ALAS Pikapysäytyksen aktivointi P Ajastin 1 P Ajastin 2 P Ajastin 3 P P P P PID1 asetusarvon tehostus PID1 asetusarvon valinta Ulkoinen PIDkäynnistyssignaali Ulkoisen PID-asetusarvon valinta P Nollaa huoltolaskuri 1 P P P P P P P P P Huuhteluohjeen käyttöönotto Aktivoi Fire Mode AUKI Aktivoi Fire Mode KIINNI Fire Mode taakse Aktivoi automaattinen puhdistus Pumpun 1 lukitus Pumpun 2 lukitus Pumpun 3 lukitus Pumpun 4 lukitus DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,2 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,2 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,2 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0,1* DigIN paikka 0, OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen (Moottoripotentiometriohje KASVAA, kunnes kosketin avataan) OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen (Moottoripotentiometriohje PIENENEE, kunnes kosketin avataan) OPEN = Aktiivinen Ohjeita näiden toimintojen määritykseen on pikapysäytystoiminnon parametriryhmän ohjeissa. Nouseva reuna käynnistää parametriryhmässä Ryhmä 3.12: Ajastintoiminnot ohjelmoidun ajastimen Katso edellinen kohta. 449 Katso edellinen kohta OPEN = Ei tehostusta CLOSED = Tehostus OPEN = Asetuspiste 1 CLOSED = Asetuspiste 2 OPEN = PID2 pysäytystilassa CLOSED = PID2 säätötilassa Parametrilla ei ole vaikutusta, jos ulkoista PID-säädintä ei ole otettu käyttöön kohdassa 4.14 Ryhmä 3.14: Ulkoinen PID-säädin. OPEN = Asetuspiste 1 CLOSED = Asetuspiste CLOSED = Kuittaus Tee digitaalitulokytkentä, joka aktivoi parametrin P HUOMAUTUS: Jos tulo aktivoituu, taajuusmuuttaja käynnistyy. Aktivoi Fire Mode -tilan, kun salasana on oikea. OPEN = Fire Mode aktiivinen CLOSED = Ei toimintaa Aktivoi Fire Mode -tilan, kun salasana on oikea. OPEN = Ei toimintaa CLOSED = Fire Mode aktiivinen Pyörimissuunta vaihtuu taaksepäin Fire Mode - tilassa. Toiminnolla ei ole vaikutusta normaaliin käyttöön. OPEN = Eteen CLOSED = Taakse Käynnistää automaattisen puhdistuksen. Puhdistus keskeytyy, jos aktivointisignaali poistuu ennen puhdistuksen valmistumista. HUOMAUTUS: Jos tulo aktivoituu, taajuusmuuttaja käynnistyy. OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen 4 Tel (0) Fax +358 (0)

97 Parametrivalikko vacon 94 Taulukko 28. Digitaalitulojen asetukset. Numero Parametri Oletus ID Kuvaus P Pumpun 5 lukitus DigIN paikka 0,1 430 OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen P Pumpun 6 lukitus DigIN paikka 0,1 486 OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen P Pumpun 7 lukitus DigIN paikka 0,1 487 OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen P Pumpun 8 lukitus DigIN paikka 0,1 488 OPEN = Ei aktiivinen CLOSED = Aktiivinen P Energian väliaikalaskurin nollaus. DigIN paikka 0, Nollaa energian väliaikalaskurin. * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan Analogiatulot HUOMAUTUS: Käytettävissä olevien analogiatulojen määrä vaihtelee käytössä olevien lisävarustekorttien mukaan. Vakiokokoonpanoon kuuluvassa laajennuskortissa on kaksi analogiatuloa. Analogiatulo 1 Taulukko 29. Analogiatulon 1 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. Analogiatulo 2 AI1-signaalin valinta AI1-signaalin suodatusaika AnIN paikka A.1* 377 Tämän parametrin avulla voit kytkeä AI1-signaalin haluamaasi analogiatuloon. Ohjelmoitava. Katso luku ,00 300,00 s 0,1 * 378 Analogiatulon suodatusaika. P AI1-signaalialue * 379 P AI1: oma minimi -160,00 160,00 % 0,00 * 380 P AI1: oma maksimi -160,00 160,00 % 100,00* 381 P AI1-signaalin kääntö * 387 Taulukko 30. Analogiatulon 2 asetukset. 0 = 0 10 V/0 20 ma 1 = 2 10 V/4 20 ma Mukautetun alueen minimiasetus. 20 % = 4 20 ma/2 10 V Mukautetun alueen maksimiasetus. 0 = Normaali 1 = Käännetty signaali Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P AI2-signaalin valinta AnIN paikka A.2* 388 Katso P P AI2-signaalin suodatusaika 0,00 300,00 s 0,1 * 389 Katso P P AI2-signaalialue * 390 Katso P P AI2: oma minimi -160,00 160,00 % 0,00 * 391 Katso P P AI2: oma maksimi -160,00 160,00 % 100,00* 392 Katso P P AI2-signaalin kääntö * 398 Katso P * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 24-hour support +358 (0)

98 vacon 95 Parametrivalikko Analogiatulo 3 Taulukko 31. Analogiatulon 3 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P AI3-signaalin valinta AnIN paikka D Katso P P AI3-signaalin suodatusaika 0,00 300,00 s 0,1 142 Katso P P AI3-signaalialue Katso P P AI3: oma minimi -160,00 160,00 % 0, Katso P P AI3: oma maksimi -160,00 160,00 % 100, Katso P P AI3-signaalin kääntö Katso P Analogiatulo 4 Taulukko 32. Analogiatulon 4 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P AI4-signaalin valinta AnIN paikka 152 Katso P D.2 P AI4-signaalin suodatusaika 0,00 300,00 s 0,1 153 Katso P P AI4-signaalialue Katso P P AI4: oma minimi -160,00 160,00 % 0, Katso P P AI4: oma maksimi -160,00 160,00 % 100, Katso P P AI4-signaalin kääntö Katso P Analogiatulo 5 Taulukko 33. Analogiatulon 5 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P AI5-signaalin valinta AnIN paikka 188 Katso P E.1 P AI5-signaalin suodatusaika 0,00 300,00 s 0,1 189 Katso P P AI5-signaalialue Katso P P AI5: oma minimi -160,00 160,00 % 0, Katso P P AI5: oma maksimi -160,00 160,00 % 100, Katso P P AI5-signaalin kääntö Katso P Analogiatulo 6 Taulukko 34. Analogiatulon 6 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P AI6-signaalin valinta AnIN paikka 199 Katso P E.2 P AI6-signaalin suodatusaika 0,00 300,00 s 0,1 200 Katso P P AI6-signaalialue Katso P P AI6: oma minimi -160,00 160,00 % 0, Katso P P AI6: oma maksimi -160,00 160,00 % 100, Katso P P AI6-signaalin kääntö Katso P Tel (0) Fax +358 (0)

99 Parametrivalikko vacon Digitaalilähdöt, paikka B (vakio) Taulukko 35. Vakiolaajennuskortin digitaalilähtöjen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus RO1-toiminnon valinta: 0=Ei mitään 1=Valmis 2=Käy 3=Yleisvirhe 4 = Yleisvirhe käännetty 5=Yleishälytys 6=Taakse 7=Asetetussa nopeudessa 8 = Termistorivirhe 9 = Moottorisäädin käytössä 10 = Käy-signaali aktiivinen 11 = Paneeliohjaus aktiivinen 12 = I/O B -ohjaus käytössä 13 = Valvontaraja 1 14 = Valvontaraja 2 15 = Fire Mode aktiivinen 16 = Huuhtelu aktiivinen 17 = Vakionopeus aktiivinen 18 = Pikapysäytys aktiivinen 19=PID lepotilassa 20 = PID-pehmotäyttö aktiivinen 21 = PID-valvontarajat 22=Ulkoiset PID-valvontarajat 23 = Tulopaineen hälytys/virhe 24 = Jäätymiseneston hälytys/virhe 25 = Aikakanava 1 26 = Aikakanava 2 27 = Aikakanava 3 P RO1-toiminto * =KV ControlWord B13 29=KV ControlWord B14 30=KV ControlWord B15 31=KV ProcessData1.B0 32=KV ProcessData1.B1 33=KV ProcessData1.B2 34 = Huoltohälytys 35 = Huoltovirhe 36=Lohko 1 lähtö 37=Lohko 2 lähtö 38=Lohko 3 lähtö 39=Lohko 4 lähtö 40=Lohko 5 lähtö 41=Lohko 6 lähtö 42=Lohko 7 lähtö 43=Lohko 8 lähtö 44=Lohko 9 lähtö 45=Lohko 10 lähtö 46 = Paineenylläpitopumpun hallinta 47 = Siemenvesipumpun hallinta 48 = Automaattinen puhdistus aktiivinen 49 = Monipumppuohjaus K1 50 = Monipumppuohjaus K2 51 = Monipumppuohjaus K3 52 = Monipumppuohjaus K4 53 = Monipumppuohjaus K5 54 = Monipumppuohjaus K6 55 = Monipumppuohjaus K7 56 = Monipumppuohjaus K8 RO1 päällekytkentäviive (ON) M ,00 320,00 s 0, Releen päällekytkentäviive RO1 irtikytkentäviive M ,00 320,00 s 0, Releen irtikytkentäviive (OFF) M RO2-toiminto * Katso P RO2 päällekytkentäviive (ON) M ,00 320,00 s 0, Katso M RO2 irtikytkentäviive M ,00 320,00 s 0, Katso M (OFF) Katso P M RO3-toiminto * Ei näy, jos järjestelmään on asennettu vain kaksi lähtörelettä. * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 24-hour support +358 (0)

100 vacon 97 Parametrivalikko Laajennuskorttipaikkojen C, D ja E digitaalilähdöt Tässä näkyvät vain paikkoihin C, D ja E asennettujen lisäkorttien lähdöt. Asetukset ovat samat kuin vakio-ro1:ssä (P ). Tämä ryhmä tai nämä parametrit eivät näy, jos korttipaikoissa C, D tai E ei ole digitaalilähtöjä. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

101 Parametrivalikko vacon Analogialähdöt, paikka A (vakio) Taulukko 36. Vakiolaajennuskortin analogialähtöjen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P AO1 toiminto * P AO1 suodatusaika 0,0 300,0 s 1,0 * P AO1 minimi * P P AO1 minimitaso AO1 maksimitaso Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0,0 * ,0 * = TESTI 0 % (Ei käytössä) 1 = TESTI 100 % 2 = Lähtötaajuus (0 fmax) 3 = Taajuusohje (0 fmax) 4 = Moottorin nopeus (0-moottorin nimellisnopeus) 5 = Lähtövirta (0 I nmotor ) 6 = Moottorin momentti (0-T nmotor ) 7 = Moottorin teho (0-P nmotor ) 8 = Moottorin jännite (0-U nmotor ) 9 = Välipiirin jännite ( V) 10 = PID-asetusarvo (0 100 %) 11 = PID-takaisinkytkentä (0-100 %) 12 = PID1 lähtö (0 100 %) 13 = Ulk. PID-lähtö (0 100 %) 14 = ProcessDataIn1 (0 100 %) 15 = ProcessDataIn2 (0 100 %) 16 = ProcessDataIn3 (0 100 %) 17 = ProcessDataIn4 (0 100 %) 18 = ProcessDataIn5 (0 100 %) 19 = ProcessDataIn6 (0 100 %) 20 = ProcessDataIn7 (0 100 %) 21 = ProcessDataIn8 (0 100 %) 22 = Lohko 1 lähtö (0 100 %) 23 = Lohko 2 lähtö (0 100 %) 24 = Lohko 3 lähtö (0 100 %) 25 = Lohko 4 lähtö (0 100 %) 26 = Lohko 5 lähtö (0 100 %) 27 = Lohko 6 lähtö (0 100 %) 28 = Lohko 7 lähtö (0 100 %) 29 = Lohko 8 lähtö (0 100 %) 30 = Lohko 9 lähtö (0 100 %) 31 = Lohko 10 lähtö (0 100 %) Analogialähdön signaalin suodatusaika. Katso P =Ei suodatusta 0=0 ma/0 V 1=4 ma/2 V DIP-kytkimillä valittu signaalin tyyppi (virta/jännite). Huomaa ero analogialähdön skaalauksessa, parametri P Katso myös parametri P Minimitaso prosessiyksikköinä (vaihtelee AO1-toiminnon asetuksen mukaan). Maksimitaso prosessiyksikköinä (vaihtelee AO1-toiminnon asetuksen mukaan). * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 24-hour support +358 (0)

102 vacon 99 Parametrivalikko Laajennuskorttipaikkojen C, D ja E analogialähdöt Tässä näkyvät vain paikkoihin C, D ja E asennettujen lisäkorttien lähdöt. Asetukset ovat samat kuin vakio-ao1:ssä (P ). Tämä ryhmä tai nämä parametrit eivät näy, jos korttipaikoissa C, D tai E ei ole analogialähtöjä. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

103 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.6: Kenttäväylädatan kartoitus Taulukko 37. Kenttäväylädatan kartoitus. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P3.6.1 KV data out 1 -valinta P3.6.2 KV data out 2 -valinta P3.6.3 KV data out 3 -valinta P3.6.4 KV data out 4 -valinta P3.6.5 KV data out 5 -valinta P3.6.6 KV data out 6 -valinta P3.6.7 KV data out 7 -valinta P3.6.8 KV data out 8 -valinta Kenttäväylään lähetettävä data voidaan valita parametrilla ja valvontaarvojen tunnusnumeroilla. Data skaalautuu etumerkittömään 16-bittiseen muotoon paneelin tyypin mukaan. Esimerkiksi paneelin arvo 25.5 vastaa arvoa 255. Valitse Process Data Out parametrin tunnuksen avulla. Valitse Process Data Out parametrin tunnuksen avulla. Valitse Process Data Out parametrin tunnuksen avulla. Valitse Process Data Out parametrin tunnuksen avulla. Valitse Process Data Out parametrin tunnuksen avulla. Valitse Process Data Out parametrin tunnuksen avulla. Valitse Process Data Out parametrin tunnuksen avulla. Kenttäväylän prosessitietolähtö Taulukossa 38 esitetään oletusarvot ja vastaavat Prosessidata ulos -skaalaukset, jos taulukossa 37 esitettyjä parametreja ei muuteta. Taulukko 38. Kenttäväylän Process Data Out. Data Arvo Skaala Process Data Out 1 Lähtötaajuus 0,01 Hz Process Data Out 2 Pyörimisnopeus 1 rpm Process Data Out 3 Moottorin virta 0,1 A Process Data Out 4 Moottorin momentti 0,1 % Process Data Out 5 Moottorin teho 0,1 % Process Data Out 6 Moottorin jännite 0,1 V Process Data Out 7 Välipiirin jännite 1 V Process Data Out 8 Viimeisin aktiivinen vikakoodi 1 Esimerkki: Lähtötaajuuden arvo 2500 vastaa arvoa 25,00 Hz (skaalauskerroin on 0,01). Kaikilla luvussa Kenttäväylädatan valvonta luetelluilla valvonta-arvoilla on skaalauskerroin. 24-hour support +358 (0)

104 vacon 101 Parametrivalikko 4.7 Ryhmä 3.7: Estotaajuudet Taulukko 39. Estotaajuudet. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P3.7.1 P3.7.2 P3.7.3 P3.7.4 P3.7.5 P3.7.6 P3.7.7 Estotaajuusalue 1, alaraja Estotaajuusalue 1, yläraja Estotaajuusalue 2, alaraja Estotaajuusalue 2, yläraja Estotaajuusalue 3, alaraja Estotaajuusalue 3, yläraja Estotaajuuden ohitusaika -1,00 320,00 Hz 0, = Ei käytössä 0,00 320,00 Hz 0, = Ei käytössä 0,00 320,00 Hz 0, = Ei käytössä 0,00 320,00 Hz 0, = Ei käytössä 0,00 320,00 Hz 0, = Ei käytössä 0,00 320,00 Hz 0, = Ei käytössä 0,1 10,0 Ajat 1,0 518 Valittu kiihdytys- tai hidastusaika kerrotaan tällä arvolla. Näin saadaan aika, jota rampissa käytetään, kun lähtötaajuus on estotaajuusalueiden välissä. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

105 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.8: Valvonta Näillä parametreilla tehtävät valinnat: 1. Valitaan yksi tai kaksi (P3.8.1/P3.8.5) valvottavaa signaaliarvoa. 2. Määritetään, valvotaanko arvojen ala- vai ylärajaa (P3.8.2/P3.8.6). 3. Määritetään valvontarajat (P3.8.3/P3.8.7). 4. Määritetään raja-arvojen hystereesi (P3.8.4/P3.8.8). Taulukko 40. Valvonnan asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P3.8.1 Valvontakohteen 1 valinta P3.8.2 Valvontatila P3.8.3 Valvontaraja 1-50,00 50,00 P3.8.4 Valvontarajan 1 hystereesi 0,00 50,00 25, , P3.8.8 Valvontarajan 2 hystereesi 0,00 50,00 Vaihtelee Vaihtelee P3.8.5 Valvontakohteen 2 valinta Katso P P3.8.6 Valvontatila Katso P P3.8.7 Valvontaraja 2-50,00 50,00 Vaihtelee 40, Katso P Vaihtelee 5, Katso P = Lähtötaajuus 1 = Taajuusohje 2 = Moottorin virta 3 = Moottorin momentti 4 = Moottorin teho 5 = Välipiirin jännite 6=Analogiatulo 1 7=Analogiatulo 2 8=Analogiatulo 3 9=Analogiatulo 4 10 = Analogiatulo 5 11 = Analogiatulo 6 12 = Lämpötilatulo 1 13 = Lämpötilatulo 2 14 = Lämpötilatulo 3 15 = Lämpötilatulo 4 16 = Lämpötilatulo 5 17 = Lämpötilatulo 6 0 = Ei käytössä 1 = Alarajan valvonta (lähtö aktiivinen rajan alittuessa) 2 = Ylärajan valvonta (lähtö aktiivinen rajan ylittyessä) Valitun kohteen valvontaraja. Yksikkö määrittyy automaattisesti. Valitun kohteen valvontarajan hystereesi. Yksikkö määrittyy automaattisesti. 24-hour support +358 (0)

106 vacon 103 Parametrivalikko 4.9 Ryhmä 3.9: Suojaukset Yleiset suojausasetukset Taulukko 41. Yleiset suojausasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Vaste ulkoiseen vikaan =Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystoiminnon mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) P Vaste tulovaihevikaan = 3-vaihetuki 1 = 1-vaihetuki HUOMAUTUS: Jos käytössä on 1-vaihetulo, on valittava 1-vaihetuki. P Alijännitevika = Vika tallentuu vikahistoriaan 1 = Vika ei tallennu vikahistoriaan P Vaste lähtövaihevikaan Katso P P Vaste kenttäväylän tiedonsiirtovikaan =Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Hälytys + vian vakiotaajuus (P ) 3 = Vika (pysäytystoiminnon mukainen pysäytys) 4 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) P Korttipaikan tiedonsiirtovika Katso P P Termistorivika Katso P P PID-pehmotäyttövika Katso P P Vaste PID1- valvontavikaan Katso P P Vaste ulkoiseen PIDvalvontavikaan Katso P P Maasulku Katso P HUOMAUTUS: Tämä vika voidaan määrittää vain kehyksissä MR7 MR9. P Varoituksen jälkeinen taajuus P P Hz 25, P STO-vika Tätä taajuutta käytetään, kun vian vasteena (Ryhmä 3.9: Suojaukset) on Hälytys + vakionopeus. 0=Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystoiminnon mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 4 Tel (0) Fax +358 (0)

107 Parametrivalikko vacon Moottorin lämpösuojausten asetukset Taulukko 42. Moottorin lämpösuojauksen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Moottorin lämpösuoja =Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Jos mahdollista, käytä moottorin suojaukseen moottorin termistoria. Valitse tällöin tämän parametrin arvoksi 0. P Ympäristön lämpötila -20,0 100,0 C/ F 40,0 705 Ympäristön lämpötila, C/ F P P P Nollanopeuden jäähdytyskerroin Moottorin lämpöaikavakio Moottorin kuormitettavuus 5,0 150,0 % Vaihtelee min Vaihtelee % Määrittää jäähdytyskertoimen nollanopeudella suhteessa pisteeseen, jossa moottori toimii nimellisnopeudella ilman ulkoista jäähdytystä. Aikavakio on aika, jonka kuluessa laskettu lämpötila on saavuttanut 63 prosenttia lopullisesta arvostaan Moottorin jumisuojauksen asetukset Taulukko 43. Moottorin jumisuojauksen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Jumivika P Jumivirta 0,00 I S A Vaihtelee 710 0=Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Jumitilassa virta on ylittänyt tämän raja-arvon. P Jumiaikaraja 1,00 120,00 s 15, Jumitilan suurin sallittu aika. P Jumitaajuusraja 1,00 P Hz 25, Jumitilassa lähtötaajuuden on täytynyt jäädä tämän rajan alle tietyksi ajaksi. 24-hour support +358 (0)

108 vacon 105 Parametrivalikko Alikuormitussuojauksen (kuiva pumppu) asetukset Taulukko 44. Moottorin alikuormitussuojauksen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Alikuormitusvika P P P Alikuormitussuojaus: kentän heikennysalueen kuorma Alikuormitussuojaus: nollataajuuskuorma Alikuormitussuojaus: aikaraja 10,0 150,0 % 50, ,0 150,0 % 10, ,00 600,00 s 20, =Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Tämä parametri määrittää pienimmän sallitun momentin kentän heikennyspisteen taajuutta suuremmilla lähtötaajuuksilla. Tämä parametri määrittää pienimmän sallitun momentin nollataajuudella. Jos parametrin P arvoa muutetaan, tämä parametri palautuu automaattisesti oletusarvoonsa. Alikuormitustilanteen pisin sallittu kesto Pikapysäytyksen asetukset Taulukko 45. Pikapysäytyksen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Pikapysäytystila P P P Pikapysäytyksen aktivointi Pikapysäytyksen hidastusaika Vaste pikapysäytysvikaan Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,2 0,1 300,0 s 3, Taajuusmuuttajan pysäytystapa, jota käytetään, kun pikapysäytystoiminto on aktivoitu digitaalitulon tai kenttäväylän kautta. 0 = Vapaasti pyörien 2 = Pikapysäytys (parametrin P mukainen pysähdys hidastaen) 2 = Pysäytystoiminnon mukainen pysäytys (P3.2.5) EPÄTOSI = Aktiivinen 0=Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (pikapysäytystilan mukainen pysäytys) 4 Tel (0) Fax +358 (0)

109 Parametrivalikko vacon Lämpötilatulovian 1 asetukset HUOMAUTUS: Tämä parametriryhmä näkyy vain, jos laitteeseen on asennettu lämpötilanmittauksen lisäkortti (OPTBH). Taulukko 46. Lämpötilatulovian 1 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Lämpötilasignaali P Hälytysraja 1-50,0 200,0 C/ F 130,0 741 P Hälytysraja 1-50,0 200,0 C/ F 155,0 742 P Hälytysrajavaste Hälytyksen ja vian laukaisussa käytettävien signaalien valinta. B0 = Lämpötilasignaali 1 B1 = Lämpötilasignaali 2 B2 = Lämpötilasignaali 3 B3 = Lämpötilasignaali 4 B4 = Lämpötilasignaali 5 B5 = Lämpötilasignaali 6 Järjestelmä käyttää hälytyksen ja vian laukaisussa valittujen signaalien maksimiarvoa. HUOMAUTUS: Järjestelmä tukee vain kuutta ensimmäistä lämpötilatuloa (kortit lasketaan paikasta A paikkaan E). Hälytyksen laukaisun lämpötilaraja. HUOMAUTUS: Järjestelmä vertailee vain parametrilla P valittuja tuloja. Hälytyksen laukaisun lämpötilaraja. HUOMAUTUS: Järjestelmä vertailee vain parametrilla P valittuja tuloja. 0 = Ei vastetta 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 24-hour support +358 (0)

110 vacon 107 Parametrivalikko Lämpötilatulovian 2 asetukset HUOMAUTUS: Tämä parametriryhmä näkyy vain, jos laitteeseen on asennettu lämpötilanmittauksen lisäkortti (OPTBH). Taulukko 47. Lämpötilatulovian 2 asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Lämpötilasignaali P Hälytysraja 2-30,0 200,0 C/ F 130,0 764 P Hälytysraja 2-30,0 200,0 C/ F 155,0 765 P Hälytysrajavaste Hälytyksen ja vian laukaisussa käytettävien signaalien valinta. B0=Lämpötilasignaali 1 B1 = Lämpötilasignaali 2 B2 = Lämpötilasignaali 3 B3 = Lämpötilasignaali 4 B4 = Lämpötilasignaali 5 B5 = Lämpötilasignaali 6 Järjestelmä käyttää hälytyksen ja vian laukaisussa valittujen signaalien maksimiarvoa. HUOMAUTUS: Järjestelmä tukee vain kuutta ensimmäistä lämpötilatuloa (kortit lasketaan paikasta A paikkaan E). Hälytyksen laukaisun lämpötilaraja. HUOMAUTUS: Järjestelmä vertailee vain parametrilla P valittuja tuloja. Hälytyksen laukaisun lämpötilaraja. HUOMAUTUS: Järjestelmä vertailee vain parametrilla P valittuja tuloja. 0 = Ei vastetta 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 4 Tel (0) Fax +358 (0)

111 Parametrivalikko vacon Analogiatulon alarajasuojaus Taulukko 48. Analogiatulon alarajasuojauksen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Analogiatulon alarajasuojaus = Ei suojausta 1 = Suojaus käytössä Käytilassa 2 = Suojaus käytössä Käyja Seis-tiloissa P Analogiatulon alarajavirhe = Ei toimintaa 1=Hälytys 2 = Hälytys + vian vakiotaajuus (parametri P ) 3 = Hälytys + edellinen taajuusohje 4 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 5 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 24-hour support +358 (0)

112 vacon 109 Parametrivalikko 4.10 Ryhmä 3.10: Automaattinen viankuittaus Taulukko 49. Automaattisen viankuittauksen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P Automaattinen viankuittaus Uudelleenkäynnistystoiminto * P Jälleenkäynnistysviive 0, ,00 s 0, P Yritysaika 0, ,00 s 60, P Yritysten lukumäärä P P P P P P P Automaattinen viankuittaus: alijännite Automaattinen viankuittaus: ylijännite Automaattinen viankuittaus: ylivirta Automaattinen viankuittaus: analogiatulo alhainen Automaattinen viankuittaus: yksikön ylilämpötila Automaattinen viankuittaus: Moottorin ylilämpötila Automaattinen viankuittaus: Ulkoinen vika P PID-valvontavika = Ei käytössä 1 = Käytössä Tällä parametrilla valitaan automaattisen viankuittauksen käyttämä käynnistystapa: 0 = Vauhtikäynnistys 1=Parametrin mukaan P3.2.4 Viive ennen ensimmäisen kuittauksen suorittamista. Jos vika on edelleen aktiivinen yritysajan päätyttyä, taajuusmuuttaja siirtyy vikatilaan. HUOMAUTUS: Yritysten yhteenlaskettu lukumäärä (sama kaikille vikatyypeille). Jos taajuusmuuttaja ei pysty kuittaamaan vikaa määritetyn yritysmäärän ja yritysajan kuluessa, syntyy vikatila. Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä 4 Tel (0) Fax +358 (0)

113 Parametrivalikko vacon 110 Taulukko 49. Automaattisen viankuittauksen asetukset. P Ulkoinen PIDvalvontavika Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä P Automaattinen viankuittaus: Alikuormitusvika Sallitaanko automaattinen viankuittaus? 0=Ei 1=Kyllä * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 24-hour support +358 (0)

114 vacon 111 Parametrivalikko 4.11 Ryhmä 3.11: Sovelluksen asetukset Taulukko 50. Sovelluksen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Salasana P Celsius/ Fahrenheit-valinta P kw/hv-valinta P Monivalvontanäkymä Järjestelmänvalvojan salasana Ei nykyistä toimintoa 0=Celsius 1 = Fahrenheit Kaikki lämpötilaan liittyvät parametrit ja valvonta-arvot esitetään käyttämällä tässä valittua yksikköä. 0=kW 1=hv Kaikki tehoon liittyvät parametrit ja valvonta-arvot esitetään käyttämällä tässä valittua yksikköä. Monivalvontanäkymässä paneelin näyttö jakaantuu osiin. 0 = 2 x 2 osaa 1 = 3 x 2 osaa 2 = 3 x 3 osaa 4 Tel (0) Fax +358 (0)

115 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.12: Ajastintoiminnot Aikaväli 1 Taulukko 51. Ajastintoiminnot, Aikaväli 1. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P PÄÄLLE-aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: PÄÄLLE-aika P POIS PÄÄLTÄ -aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: POIS PÄÄLTÄ -aika P Päivät P Kytke kanavaan Viikonpäivät, jolloin asetus on aktiivinen. Valintaruutuasetus: B0 = sunnuntai B1 = maanantai B2 = tiistai B3 = keskiviikko B4 = torstai B5 = perjantai B6 = lauantai Valitse aikakanava (1 3), johon asetus kytketään. Valintaruutuasetus: B0 = Aikakanava 1 B1 = Aikakanava 2 B2 = Aikakanava 3 Aikaväli 2 Taulukko 52. Ajastintoiminnot, Aikaväli 2. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P PÄÄLLE-aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P POIS PÄÄLTÄ -aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P Päivät Katso P P Kytke kanavaan Katso P Aikaväli 3 Taulukko 53. Ajastintoiminnot, Aikaväli 3. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P PÄÄLLE-aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P POIS PÄÄLTÄ -aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P Päivät Katso P P Kytke kanavaan Katso P Aikaväli 4 Taulukko 54. Ajastintoiminnot, Aikaväli 4. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P PÄÄLLE-aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P POIS PÄÄLTÄ -aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P Päivät Katso P P Kytke kanavaan Katso P hour support +358 (0)

116 vacon 113 Parametrivalikko Aikaväli 5 Taulukko 55. Ajastintoiminnot, Aikaväli 5. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P PÄÄLLE-aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P POIS PÄÄLTÄ -aika 00:00:00 23:59:59 hh:mm:ss 00:00: Katso P P Päivät Katso P P Kytke kanavaan Katso P Ajastin 1 Taulukko 56. Ajastintoiminnot, Ajastin 1. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Kesto s P Ajastin 1 DigIN paikka 0,1 P Kytke kanavaan Aika, jonka ajastin pysyy aktiivisena. (Aktivointi digitaalitulolla.) Nouseva reuna käynnistää parametriryhmässä Ryhmä 3.12: Ajastintoiminnot ohjelmoidun ajastimen 1. Valitse aikakanava (1 3), johon asetus kytketään. Valintaruutuasetus: B0 = Aikakanava 1 B1 = Aikakanava 2 B2 = Aikakanava 3 Ajastin 2 Taulukko 57. Ajastintoiminnot, Ajastin 2. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Kesto s Katso P P Ajastin 2 DigIN paikka 448 Katso P ,1 P Kytke kanavaan Katso P Ajastin 3 Taulukko 58. Ajastintoiminnot, Ajastin 3. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Kesto s Katso P P Ajastin 3 DigIN paikka 448 Katso P ,1 P Kytke kanavaan Katso P Tel (0) Fax +358 (0)

117 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.13: PID-säädin Perusasetukset Taulukko 59. PID-säätimen 1 perusasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P PID-säätimen vahvistus 0, ,00 % 100, P PID-säätimen I-aika 0,00 600,00 s 1, P PID-säätimen D-aika 0,00 100,00 s 0, Jos parametrin arvo on 100 %, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa 10 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa aiheuttaa säätimen lähtöarvossa 10,00 prosentin muutoksen sekunnissa. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,00 s, 10 prosentin muutos virhearvossa 1,00 sekunnin aikana aiheuttaa 10,00 prosentin muutoksen säätimen lähtöarvossa. 24-hour support +358 (0)

118 vacon 115 Parametrivalikko P Yksikön valinta P P P Valitun yksikön minimi Valitun yksikön maksimi Valitun yksikön desimaalit Taulukko 59. PID-säätimen 1 perusasetukset. Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Valitse oloarvon yksikkö. 1=% 2=1/min 3=rpm 4=ppm 5=pps 6=l/s 7=l/min 8=l/h 9=kg/s 10 = kg/min 11 = kg/h 12 = m3/s 13 = m3/min 14 = m3/h 15 = m/s 16 = mbar 17 = bar 18 = Pa 19 = kpa 20 = mvs 21 = kw 22 = C 23 = gal/s 24 = gal/min 25 = gal/h 26 = lb/s 27 = lb/min 28 = lb/h 29 = ft3/s 30 = ft3/min 31 = ft3/h 32 = ft/s 33 = in wg 34 = ft wg 35 = PSI 36 = lb/in2 37 = psig 38 = hv 39 = F 40 = ft 41 = tuuma 42 = mm 43 = cm 44 = m Arvo valituissa yksiköissä (takaisinkytkentä tai asetusarvo: 0 %). Skaalaus tehdään vain valvontatarkoituksessa. PID-säädin käyttää edelleen prosenttiarvoa sisäisesti takaisinkytkennöissä ja asetusarvoissa Katso edellinen kohta. Valitulla yksiköllä ilmaistavan arvon desimaalien määrä. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

119 Parametrivalikko vacon 116 Taulukko 59. PID-säätimen 1 perusasetukset. P Eron korjaus alas P Kuollut alue Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee P Kuolleen alueen viive 0,00 320,00 s 0, = Normaali (Tak.kytk. < Asetusarvo-> Suurenna PID-lähtöä) 1 = Korjattu (Tak.kytk. < Asetusarvo-> Pienennä PID-lähtöä) Kuollut alue asetusarvojen ympärillä (yksikkönä on valittu yksikkö). PID-lähtö sulkeutuu, jos takaisinkytkentäarvo pysyy kuolleella alueella ennalta asetetun ajan. Jos takaisinkytkentä pysyy kuolleella alueella ennalta asetetun ajan, lähtö sulkeutuu. 24-hour support +358 (0)

120 vacon 117 Parametrivalikko Asetusarvot Taulukko 60. Asetusarvojen asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P P P P Asetusarvo 1 paneeli Asetusarvo 2 paneeli Asetusarvon kiihdytys-/ hidastusaika PID1 asetusarvon tehostus PID1 asetusarvon valinta Vaihtelee Vaihtelee ,00 300,0 s 0, Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0,1* P Asetusarvon 1 paikka * 332 P P Asetusarvo 1 minimi Asetusarvo 1 maksimi Vaihtelee Vaihtelee Parametri määrittää kiihdytysja hidastusajat asetusarvon muuttuessa (muutosaika minimistä maksimiin). EPÄTOSI = Ei tehostusta TOSI = Tehostus EPÄTOSI = Asetusarvo 1 TOSI = Asetusarvo 2 0=Ei käytössä 1 = Asetusarvo 1 paneeli 2 = Asetusarvo 2 paneeli 3=AI1 4=AI2 5=AI3 6=AI4 7=AI5 8=AI6 9 = ProcessDataIn1 10 = ProcessDataIn2 11 = ProcessDataIn3 12 = ProcessDataIn4 13 = ProcessDataIn5 14 = ProcessDataIn6 15 = ProcessDataIn7 16 = ProcessDataIn8 17 = Lämp.tulo 1 18 = Lämp.tulo 2 19 = Lämp.tulo 3 20 = Lämp.tulo 4 21 = Lämp.tulo 5 22 = Lämp.tulo 6 23 = Lohko 1 lähtö 24 = Lohko 2 lähtö 25 = Lohko 3 lähtö 26 = Lohko 4 lähtö 27 = Lohko 5 lähtö 28 = Lohko 6 lähtö 29 = Lohko 7 lähtö 30 = Lohko 8 lähtö 31 = Lohko 9 lähtö Järjestelmä käsittelee analogiatulot ja ProcessDataIntulot prosenttiarvoina (0,00-100,00 %) ja skaalaa ne asetusarvon minimin ja maksimin mukaan. HUOMAUTUS: ProcessDataInprosenttiluvun tarkkuus on kaksi desimaalia. Vaihtelee % 0, Analogiasignaalin minimiarvo. Vaihtelee % 100, Analogiasignaalin maksimiarvo. Asetusarvoa voidaan tehostaa digitaalitulon kautta. P Asetusarvo 1 tehostus -2,0 2,0 x 1, Tel (0) Fax +358 (0)

121 Parametrivalikko vacon 118 P Asetusarvon 2 paikka 0 Vaihtelee 2 * 431 Katso parametri P P P Asetusarvo 2 minimi Asetusarvo 2 maksimi Taulukko 60. Asetusarvojen asetukset. Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee % 0, Analogiasignaalin minimiarvo. Vaihtelee % 100, Analogiasignaalin maksimiarvo. P Asetusarvo 2 tehostus -2,0 2,0 x 1, Katso P * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 24-hour support +358 (0)

122 vacon 119 Parametrivalikko Takaisinkytkentäasetukset. Taulukko 61. Takaisinkytkentäasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Takaisinkytkentätoiminto * = Käytössä vain Paikka1 2 = NELIÖJUURI(Paikka1); (Vuo = Vakio x NELIÖJUURI(Paine)) 3 = NELIÖJUURI(Paikka1 - Paikka2) 4 = NELIÖJUURI(Paikka1) + NELIÖJUURI(Paikka2) 5 = Paikka1 + Paikka2 6 = Paikka1 - Paikka2 7 = MIN (Paikka1, Paikka2) 8 = MAX (Paikka1, Paikka2) 9 = MEAN (Paikka1, Paikka2) P Takaisinkytkennän vahvistus , ,0 % 100, Käytetään esimerkiksi Takaisinkytkentätoiminnon arvon 2 kanssa. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

123 Parametrivalikko vacon 120 Taulukko 61. Takaisinkytkentäasetukset. P P P P P M Takaisinkytkentä 1, paikka Takaisinkytkentä 1, minimi Takaisinkytkentä 1, maksimi Takaisinkytkentä 2, paikka Takaisinkytkentä 2, minimi Takaisinkytkentä 2, maksimi * 334 Vaihtelee Vaihtelee % 0, Vaihtelee Vaihtelee % 100, =Ei käytössä 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4 5=AI5 6=AI6 7 = ProcessDataIn1 8 = ProcessDataIn2 9 = ProcessDataIn3 10 = ProcessDataIn4 11 = ProcessDataIn5 12 = ProcessDataIn6 13 = ProcessDataIn7 14 = ProcessDataIn8 15 = Lämpötilatulo 1 16 = Lämpötilatulo 2 17 = Lämpötilatulo 3 18 = Lämpötilatulo 4 19 = Lämpötilatulo 5 20 = Lämpötilatulo 6 21 = Lohko 1 lähtö 22 = Lohko 2 lähtö 23 = Lohko 3 lähtö 24 = Lohko 4 lähtö 25 = Lohko 5 lähtö 26 = Lohko 6 lähtö 27 = Lohko 7 lähtö 28 = Lohko 8 lähtö 29 = Lohko 9 lähtö 30 = Lohko 10 lähtö Järjestelmä käsittelee analogiatulot ja ProcessDataIn-tulot prosenttiarvoina (0,00-100,00 %) ja skaalaa ne asetusarvon minimin ja maksimin mukaan. HUOMAUTUS: ProcessDataInprosenttiluvun tarkkuus on kaksi desimaalia. HUOMAUTUS: Jos valitaan lämpötilatuloja, on määritettävä takaisinkytkentäarvon skaalautumisen minimi- ja maksimiparametrit C Analogiasignaalin minimiarvo. Analogiasignaalin maksimiarvo. 0 Vaihtelee Katso P Vaihtelee Vaihtelee % 0, Vaihtelee Vaihtelee % 100, Analogiasignaalin minimiarvo. Analogiasignaalin maksimiarvo. * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. 24-hour support +358 (0)

124 vacon 121 Parametrivalikko Myötäkytkennän asetukset Taulukko 62. Myötäkytkennän asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Myötäkytkentätoiminto Katso P P Myötäkytkentätoiminn on vahvistus % 100, Katso P P Myötäkytkentä 1, paikka Katso P P Myötäkytkentä 1, minimi -200,00 200,00 % 0, Katso P P Myötäkytkentä 1, maksimi -200,00 200,00 % 100, Katso P P Myötäkytkentä 2, paikka Katso P P Myötäkytkentä 2, minimi -200,00 200,00 % 0, Katso P P Myötäkytkentä 2, maksimi -200,00 200,00 % 100, Katso M Tel (0) Fax +358 (0)

125 Parametrivalikko vacon Lepotilan asetukset Taulukko 63. Lepotilan asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P SP1 Lepotaajuusraja 0,00 320,00 Hz 0, P SP1 Lepoviive s P SP1 Havahtumisraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, P SP1 Havahtumistila Taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan, kun lähtötaajuus pysyy tämän rajan alapuolella pidempään kuin parametrin P (SP1 Lepoviive) määrittämän ajan. Kun taajuus on pysynyt lepotilarajan alapuolella tällä parametrilla P määritetyn ajan, taajuusmuuttajan toiminta pysähtyy. Määrittää PIDtakaisinkytkentäarvon havahtumisvalvontarajan. Arvo ilmaistaan käyttäen valittua yksikköä. Valitse parametrin P (SP1 Havahtumisraja) toiminta. 0 = Absoluuttinen taso 1 = Suhteellinen asetusarvo P SP1 Lepotilan tehostus P Asetusarvo 1 tehostus P SP1 Lepotilan tehostuksen maksimiaika s SP1 Lepotilan tehostuksen aikaraja P SP2 Lepotaajuus 0,00 320,00 Hz 0, Katso P P SP2-lepotilaviive s Katso P P SP2 Havahtumisraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, Katso P P SP2 Havahtumistila Valitse parametrin P (SP2 Havahtumisraja) toiminta. 0 = Absoluuttinen taso 1 = Suhteellinen asetusarvo P SP2 Lepotilan tehostus P Katso P P SP2 Lepotilan tehostuksen maksimiaika s Katso P hour support +358 (0)

126 vacon 123 Parametrivalikko Takaisinkytkentävalvonnan parametrit Taulukko 64. Takaisinkytkentävalvonnan parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Käytä takaisinkytkennän valvontaa P Yläraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee P Alaraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee P Viive s P Vaste PID1- valvontavikaan =Ei käytössä 1=Käytössä Takaisinkytkentä- tai prosessiarvon ylärajan valvonta. Takaisinkytkentä- tai prosessiarvon alarajan valvonta. Jos haluttua arvoa ei saavuteta tämän ajan kuluessa, vika tai hälytys laukeaa. 0=Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (Pysäytys parametrin P3.2.5 mukaan) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) 4 Tel (0) Fax +358 (0)

127 Parametrivalikko vacon Painehäviön kompensoinnin parametrit Taulukko 65. Painehäviön kompensoinnin parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P P P Ota asetusarvon 1 kompensointi käyttöön Asetusarvo 1 maksimikompensointi Ota asetusarvon 2 kompensointi käyttöön Asetusarvo 2 maksimikompensointi Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, Ottaa käyttöön painehäviön kompensoinnin asetusarvolle 1. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä Arvoa lisätään suhteessa taajuuteen. Asetusarvon kompensointi = Maksimikomp ensointi * (lähtötaajuusminimitaajuus)/ (maksimitaajuusminimitaajuus) Katso P Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, Katso P hour support +358 (0)

128 vacon 125 Parametrivalikko Pehmotäytön asetukset Taulukko 66. Pehmotäytön asetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Pehmotäyttötoiminto P Pehmotäytön taajuus 0,00 P Hz 20, P Pehmotäyttötaso Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, P Pehmotäytön aikaraja s P PID-pehmotäytön aikarajavaste =Ei käytössä 1=Käytössä, taso 2=Käytössä, aikaraja Taajuusohje, jota käytetään, kun pehmotäyttötoiminto on aktiivinen. Taajuusmuuttaja käy pehmotäytön taajuudella (P ), kunnes PID-takaisinkytkentä saavuttaa tämän arvon. Tässä pisteessä PID-säädin aloittaa säätelyn. HUOMAUTUS: Tätä parametria käytetään vain, jos parametrin P arvoksi on valittu 1 (Käytössä (Taso)). Jos P = 1 Käytössä (taso): Jos haluttua pehmotäyttötasoa ei saavuteta tämän ajan kuluessa, vika tai hälytys aktivoituu. 0 = Ei aikakatkaisua, ei vian laukaisua Jos P = 2 Käytössä (Aikaraja): Taajuusmuuttaja käy pehmotäytön taajuudella (P ), kunnes tämän parametrin määrittämä aika on kulunut. Tämän jälkeen PID-säädin aloittaa säätelyn. 0=Ei käytössä 1=Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) HUOMAUTUS: Tätä parametria käytetään vain, jos parametri P = 1 Käytössä (Taso). 4 Tel (0) Fax +358 (0)

129 Parametrivalikko vacon Syöttöpaineen valvonta Taulukko 67. Syöttöpaineen valvonnan parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Käytä valvontaa P Valvontasignaali P Valvontayksikön valinta 1 9 Vaihtelee P P P Valvontayksikön desimaalit Valvontayksikön minimiarvo Valvontayksikön maksimiarvo Vaihtelee Vaihtelee P , Vaihtelee Vaihtelee P , P Valvonnan hälytysraja Vaihtelee Vaihtelee P , P Valvonnan vikaraja Vaihtelee Vaihtelee P , = Ei käytössä 1 = Käytössä Ottaa syöttöpaineen valvonnan käyttöön. Syöttöpaineen mittaussignaalin lähde: 0=Analogiatulo 1 1=Analogiatulo 2 2=Analogiatulo 3 3=Analogiatulo 4 4=Analogiatulo 5 5=Analogiatulo 6 6 = ProcessDataIn1 (0 100 %) 7 = ProcessDataIn2 (0 100 %) 8 = ProcessDataIn3 (0 100 %) 9 = ProcessDataIn4 (0 100 %) 10 = ProcessDataIn5 (0 100 %) 11 = ProcessDataIn6 (0 100 %) 12 = ProcessDataIn7 (0 100 %) 13 = ProcessDataIn8 (0 100 %) 14 = Lohko 1 lähtö 15 = Lohko 2 lähtö 16 = Lohko 3 lähtö 17 = Lohko 4 lähtö 18 = Lohko 5 lähtö 19 = Lohko 6 lähtö 20 = Lohko 7 lähtö 21 = Lohko 8 lähtö 22 = Lohko 9 lähtö 23 = Lohko 10 lähtö 1=% 2=mbar 3=bar 4=Pa 5=kPa 6=PSI 7=mmHg 8=Torr 9=lb/in2 Valitse näytettävien desimaalien määrä. Yksikön minimija maksimiparametrit ovat signaaliarvoja, jotka vastaavat esimerkiksi arvoja 4 ma ja 20 ma (lineaarinen skaalaus näiden välillä). Hälytys (vikatunnus 1363) laukeaa, jos valvonnan signaali pysyy hälytysrajan alapuolella parametrin P määrittämää aikaa pidempään. Vika (vikatunnus 1409) laukeaa, jos valvonnan signaali pysyy vikarajan alapuolella parametrin P määrittämää aikaa pidempään. 24-hour support +358 (0)

130 vacon 127 Parametrivalikko Taulukko 67. Syöttöpaineen valvonnan parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Valvonnan vikaviive 0,00 60,00 s 5, P PID-asetusarvon alenema 0,0 100,0 % 10, V Syöttöpaine P P P Vaihtelee Viive, jonka jälkeen syöttöpainevalvonnan hälytys tai vika laukeaa, jos valvontasignaali pysyy hälytys- tai vikarajan alapuolella parametrin määrittämää aikaa pidempään. Määrittää PID-säätimen asetusarvon aleneman, kun syöttöpaineen valvonnan hälytys on aktiivisena. Valitun syöttöpaineen valvontasignaalin valvontaarvo. Skaalaus kohdan P mukaisesti Lepotila ei kysynnän havaitsemista Taulukko 68. Lepotila ei kysynnän havaitsemisparametreja. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P P Lepotila, kysynnän havaitsemistoiminto (SNDD) ei ole käytössä SNDD-toiminnon virhehystereesi SNDD-taajuuden hystereesi ,9 P , ,00 P Hz 3, P SNDD-valvonta-aika s P SNDD-lisäys oloarvoon 0,1 P P , Ottaa Lepotila ei kysynnän havaitsemista -toiminnon käyttöön. 0 = Ei käytössä 1=Käytössä Symmetrisen prosessivirhealueen amplitudin puolikas, kun kysynnän havaitseminen ei ole käytössä (0 ± hystereesi). Taajuushystereesi, kun kysynnän havaitseminen ei ole käytössä. Valvonta-aika, kun kysynnän havaitseminen ei ole käytössä. Järjestelmä lisää PIDasetuspisteen oloarvoon hetkellisen poikkeaman, jotta PID-lähtö pienenee ja PID saavuttaa lepotilan. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

131 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.14: Ulkoinen PID-säädin Ulkoisen PID-säätimen perusasetukset Lisätietoja on luvussa Taulukko 69. Ulkoisen PID-säätimen perusasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P Ota ulkoinen PID käyttöön Käynnistyssignaali DigIN paikka 0, P Lähtö Stop-tilassa 0,0 100,0 % 0, = Ei käytössä 1=Käytössä EPÄTOSI = Ulkoinen PID pysähtynyt TOSI = Ulkoinen PID säätelee Parametrilla ei ole vaikutusta, jos ulkoista PID-säädintä ei ole otettu käyttöön parametrilla P PID-säätimen lähtöarvo prosentteina maksimilähtöarvosta, kun säädin pysäytetään digitaalitulon kautta. P PID-säätimen vahvistus 0, ,00 % 100, Katso P P PID-säätimen I-aika 0,00 600,00 s 10, Katso P P PID-säätimen D-aika 0,00 100,00 s 0, Katso P P Yksikön valinta Katso P P P Valitun yksikön maksimi Valitun yksikön desimaalit Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee P Valitun yksikön minimi Vaihtelee Vaihtelee Katso P Katso P P Eron korjaus alas Katso P P Kuollut alue Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, Katso P P Kuolleen alueen viive 0,00 320,00 s 0, Katso P hour support +358 (0)

132 vacon 129 Parametrivalikko Ulkoinen PID-säädin, asetusarvot Taulukko 70. Ulkoinen PID-säädin, asetusarvot. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Asetusarvo 1 paneeli P P Vaihtelee 0, P Asetusarvo 2 paneeli P P Vaihtelee 0, P Asetusarvon kiihdytys-/ hidastusaika 0,00 300,00 s 0, P Asetusarvon valinta DigIN paikka 0, EPÄTOSI = Asetusarvo 1 TOSI = Asetusarvo 2 P Asetusarvon 1 paikka =Ei käytössä 1 = Asetusarvo 1 paneeli 2 = Asetusarvo 2 paneeli 3=AI1 4=AI2 5=AI3 6=AI4 7=AI5 8=AI6 9 = ProcessDataIn1 10 = ProcessDataIn2 11 = ProcessDataIn3 12 = ProcessDataIn4 13 = ProcessDataIn5 14 = ProcessDataIn6 15 = ProcessDataIn7 16 = ProcessDataIn8 17 = Lämpötilatulo 1 18 = Lämpötilatulo 2 19 = Lämpötilatulo 3 20 = Lämpötilatulo 4 21 = Lämpötilatulo 5 22 = Lämpötilatulo 6 23 = Lohko 1 lähtö 24 = Lohko 2 lähtö 25 = Lohko 3 lähtö 26 = Lohko 4 lähtö 27 = Lohko 5 lähtö 28 = Lohko 6 lähtö 29 = Lohko 7 lähtö 30 = Lohko 8 lähtö 31 = Lohko 9 lähtö 32 = Lohko 10 lähtö Järjestelmä käsittelee analogiatulot ja ProcessDataIntulot prosenttiarvoina (0,00-100,00 %) ja skaalaa ne takaisinkytkentäarvon minimin ja maksimin mukaan. HUOMAUTUS: ProcessDataInprosenttiluvun tarkkuus on kaksi desimaalia. HUOMAUTUS: Jos valitaan lämpötilatuloja, on määritettävä asetusarvon skaalautumisen minimi- ja maksimiparametrit C. P Asetusarvo 1 minimi Vaihtelee Vaihtelee % 0, Analogiasignaalin minimiarvo. P Asetusarvo 1 maksimi Vaihtelee Vaihtelee % 100, Analogiasignaalin maksimiarvo. P Asetusarvon 2 paikka Katso P P Asetusarvo 2 minimi Vaihtelee Vaihtelee % 0, Analogiasignaalin minimiarvo. P Asetusarvo 2 maksimi Vaihtelee Vaihtelee % 100, Analogiasignaalin maksimiarvo. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

133 Parametrivalikko vacon Takaisinkytkennät Lisätietoja on luvussa Taulukko 71. Ulkoinen PID-säädin, takaisinkytkennät. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P P P P P P P P Takaisinkytkentätoiminto Takaisinkytkennän vahvistus Takaisinkytkentä 1, paikka Takaisinkytkentä 1, minimi Takaisinkytkentä 1, maksimi Takaisinkytkentä 2, paikka Takaisinkytkentä 2, minimi Takaisinkytkentä 2, maksimi Katso P , ,0 % 100, Katso P Katso P Vaihtelee Vaihtelee % 0, Analogiasignaalin minimiarvo. Vaihtelee Vaihtelee % 100, Analogiasignaalin maksimiarvo Katso P Vaihtelee Vaihtelee % 0, Analogiasignaalin minimiarvo. Vaihtelee Vaihtelee % 100, Analogiasignaalin maksimiarvo Takaisinkytkennän valvonta Lisätietoja on luvussa Taulukko 72. Ulkoinen PID-säädin, prosessin valvonta. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Käytä valvontaa P Yläraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee P Alaraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee P Viive s P Vaste ulkoiseen PIDtakaisinkytkennän valvontavikaan 0=Ei käytössä 1=Käytössä Katso P Katso P Jos haluttua arvoa ei saavuteta tämän ajan kuluessa, vika tai hälytys aktivoituu Katso P hour support +358 (0)

134 vacon 131 Parametrivalikko 4.15 Ryhmä 3.15: Monipumppu Monipumpputoiminnon parametrit Taulukko 73. Monipumpputoiminnon parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Monipumpputila * P Pumppujen määrä * P Pumpun tunnus P Käynnistys- ja takaisinkytkentäsignaalit P Pumpun lukitus * P Vuorottelutila * = Yksi taajuusmuuttaja 1 = Rinnansäätö 2 = Monisäätö Monipumppujärjestelmässä käytettyjen moottorien (pumppujen tai puhaltimien) kokonaismäärä. Kullakin pumppujärjestelmän taajuusmuuttajalla on oltava yksilöllinen tunnus. Ensimmäinen tunnus on aina 1. HUOMAUTUS: Tätä parametria käytetään vain, jos parametrilla P on valittu tilaksi Rinnansäätö tai Monisäätö. Onko käynnistyssignaali tai PID-takaisinkytkentäsignaali kytketty taajuusmuuttajaan? 0 = Ei kytketty 1 = Vain käynnistyssignaali kytketty 2 = Kumpikin signaali kytketty Ota lukitukset käyttöön tai poista ne käytöstä. Lukitusten avulla järjestelmä saa tiedon siitä, onko moottori kytketty vai ei. 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä Ota käynnistysjärjestyksen ja moottorien prioriteetin kierto käyttöön tai poista se käytöstä. 0 = Ei käytössä 1 = Käytössä (aikaväli) 2 = Käytössä (viikonpäivät) P Vuorottelevat pumput * =Apupumput 1=Kaikki pumput Kun tällä parametrilla määritetty aika on kulunut, vuorottelu tapahtuu, jos P Vuorotteluväli 0, ,0 h 48,0 * käytössä olevan kapasiteetin taso on parametrien P ja P määrittämän tason alapuolella. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

135 Parametrivalikko vacon 132 Taulukko 73. Monipumpputoiminnon parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Vuorottelupäivät P P P Vuorottelu: kellonaika Vuorottelu: raja Vuorottelu: Pumpun raja-arvo 00:00:00 23:59:59 Aika 00:00: ,00 P Hz 25,00 * * 1030 P Säätöalue % 10 * P Säätöalueen viive s 10 * P Vakiotuotantonopeus 0,0 100,0 % 100,0 * Viikonpäivät, joina käynnistysjärjestys järjestetään uudelleen (vuorottelu). HUOMAUTUS: Tätä parametria käytetään vain, jos parametri P = 2 ja reaaliaikakellon paristo on asennettu. B0 = sunnuntai B1 = maanantai B2 = tiistai B3 = keskiviikko B4 = torstai B5 = perjantai B6 = lauantai Kellonaika, jona käynnistysjärjestys järjestetään uudelleen (vuorottelu). HUOMAUTUS: Tätä parametria käytetään vain, jos parametri P = 2 ja reaaliaikakellon paristo on asennettu. Näillä parametreilla määritetään taso, jonka alapuolella kapasiteetin on pysyttävä, jotta vuorottelu voi käynnistyä. Prosenttiosuus asetusarvosta, esimerkiksi Asetusarvo = 5 bar Säätöalue = 10 %. Niin kauan kuin takaisinkytkentäarvo pysyy alueella 4,5-5,5 bar, apupumput eivät käynnisty tai pysähdy. Jos takaisinkytkentäarvo on säätöalueen ulkopuolella, apupumput käynnistyvät tai pysähtyvät vasta tämän ajan kuluttua. Pumpun nimellistuotantonopeus prosenttiosuutena nopeusalueesta. Määrittää vakionopeuden, johon pumppu lukittuu, kun maksiminopeus on saavutettu ja seuraava pumppu aloittaa säätelyn monisäätötilassa. 24-hour support +358 (0)

136 vacon 133 Parametrivalikko P Samanaikaisesti käynnissä olevien pumppujen maksimimäärä. Taulukko 73. Monipumpputoiminnon parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus 1 P * M Lukitussignaalit Katso luku M Ylipaineen valvonta Katso luku M Pumpun käyntiaika Katso luku M Lisäasetukset Katso luku Samanaikaisesti käynnissä olevien monipumppujärjestelmän pumppujen maksimimäärä. HUOMAUTUS: Jos parametrin P arvoa muutetaan, uusi arvo kopioituu automaattisesti myös tähän parametriin. * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan Lukitussignaalit Taulukko 74. Lukitussignaalit Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Pumpun 1 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 426 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen P Pumpun 2 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 427 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen P Pumpun 3 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 428 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen P Pumpun 4 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 429 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen P Pumpun 5 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 430 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen P Pumpun 6 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 486 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen P Pumpun 7 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 487 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen P Pumpun 8 lukitus Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0,1 488 EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Aktiivinen 4 Tel (0) Fax +358 (0)

137 Parametrivalikko vacon Ylipaineen valvonnan parametrit Taulukko 75. Ylipaineen valvonnan parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Käytä ylipaineen valvontaa P Valvontaraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, = Ei käytössä 1=Käytössä Tämä toiminto pysäyttää kaikki apupumput heti, kun PID-takaisinkytkentä saavuttaa tämän tason Pumpun käyntiaikalaskurit Taulukko 76. Pumpun käyntiaikalaskurin parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Aseta käyntiaikalaskuri = Ei toimintaa 1 = Aseta määritetty laskurin arvo (P ) valitun pumpun käyntiaikalaskurin arvoksi P Aseta käyntiaikalaskuri: Arvo h Parametrilla P valitun pumpun käyntiaikalaskurille asetettava arvo. P Aseta käyntiaikalaskuri: Pumpun valinta Valitse pumppu, jonka käyntiaikalaskurille asetetaan parametrin P määrittämä arvo. P Pumpun käyntiajan hälytysraja h Kun pumpun käyntiaika ylittää tämän rajan, järjestelmä antaa hälytyksen. 0 = Ei käytössä P Pumpun käyntiajan vikaraja h Kun pumpun käyntiaika ylittää tämän rajan, syntyy vikatilanne. 0 = Ei käytössä Lisäasetukset Taulukko 77. Lisäasetusten parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Kytkentätaajuus P ,0 Hz 320, P Poiskytkentätaajuus 0,0 P Hz 0, hour support +358 (0)

138 vacon 135 Parametrivalikko 4.16 Ryhmä 3.16: Huoltolaskurit Taulukko 78. Huoltolaskurin parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Laskurin 1 tila P P Laskurin 1 vikaraja 0 0 h/krev h/krev B Laskurin 1 nollaus P Laskurin 1 nollaus, digitaalitulo Laskurin 1 varoitusraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0=Ei käytössä 1 = Tunnit 2 = Kierrokset*1 000 Laskurin 1 huoltovaroituksen laukaisuajankohta. 0=Ei käytössä Laskurin 1 huoltovikatilan laukaisuajankohta. 0=Ei käytössä Nollaa huoltolaskuri 1 aktivoimalla tämä parametri TOSI = Nollaa 4 Tel (0) Fax +358 (0)

139 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.17: Fire Mode Taulukko 79. Fire Mode -parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Fire Mode -salasana P Fire Mode - taajuuslähde P Fire Mode -taajuus 0,00 P Hz 50, P P P Aktivoi Fire Mode AUKI Aktivoi Fire Mode KIINNI Fire Mode taakse DigIN paikka 0,2 DigIN paikka 0,1 DigIN paikka 0, V Fire Mode -tila V Fire Mode -laskuri = Käytössä = Testitila Taajuusohjelähteen valinta, kun Fire Mode on aktiivisena. Mahdollistaa esimerkiksi AI1:n tai PID-säätimen valinnan ohjelähteeksi myös Fire Mode-toiminnon ollessa käytössä. 0=Fire Mode -taajuus 1 = Vakionopeudet 2=Paneeli 3 = Kenttäväylä 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID1 8 = Moottoripotentiometri 9 = Lohko 1 lähtö 10 = Lohko 2 lähtö 11 = Lohko 3 lähtö 12 = Lohko 4 lähtö 13 = Lohko 5 lähtö 14 = Lohko 6 lähtö 15 = Lohko 7 lähtö 16 = Lohko 8 lähtö 17 = Lohko 9 lähtö 18 = Lohko 10 lähtö Fire Mode -toiminnon aktivoituessa käytettävä taajuus. EPÄTOSI = Fire Mode aktiivinen TOSI = Ei aktiivinen EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Fire Mode aktiivinen Pyörimissuunta vaihtuu taaksepäin Fire Mode -tilassa. Toiminnolla ei ole vaikutusta normaaliin käyttöön. DigIN paikka 0,1 = Eteen DigIN paikka 0,2 = Taakse Valvonta-arvo (katso myös taulukko 3). 0=Ei käytössä 1 = Käytössä 2 = Aktiivinen (Käytössä + digitaalitulo auki) 3 = Testitila Skaalauskerroin: 1 Näyttää miten monta kertaa Fire Mode on aktivoitu Käytössä-tilaan. Tätä laskuria ei voi nollata. Skaalauskerroin: 1 24-hour support +358 (0)

140 vacon 137 Parametrivalikko 4.18 Ryhmä 3.18: Moottorin esilämmityksen parametrit Taulukko 80. Moottorin esilämmityksen parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Moottorin esilämmitystoiminto P Esilämmitysraja C/ F P P Moottorin esilämmitysvirta Moottorin esilämmitys PÄÄLLÄ 0 0,5*I L A Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee DigIN paikka 0, = Ei käytössä 1 = Aina pysäytystilassa 2 = Digitaalitulo-ohjaus 3 = Lämpötilaraja 4 = Lämpötilaraja (mitattu moottorin lämpötila) HUOMAUTUS: Toimintoa 4 voidaan käyttää vain, jos järjestelmään on asennettu lämpötilanmittauksen lisäkortti. Moottorin esilämmitys käynnistyy, kun jäähdytyselementin lämpötila tai mitattu moottorin lämpötila putoaa tämän rajan alapuolelle. Parametrin P arvona on oltava 3 tai 4. Moottorin ja taajuusmuuttajan esilämmitykseen pysäytystilassa käytettävä tasavirta. Aktivoituu parametrin P mukaisesti. EPÄTOSI = Ei aktiivinen TOSI = Esilämmitys aktivoituu pysäytystilassa Käytössä, kun parametrin P arvo on 2. HUOMAUTUS: Myös aikakanavia voidaan kytkeä esilämmitystoiminnon aktivointiin, jos käytössä on DIN-ohjaus (parametrin P arvona on 2). 4 Tel (0) Fax +358 (0)

141 Parametrivalikko vacon Ryhmä 3.19: Taajuusmuuttajan mukautustoiminto Taajuusmuuttajan mukautustoiminto on taajuusmuuttajan sisälle integroitu ohjelmoitava min- PLC-toiminto. Taajuusmuuttajan mukautustoiminnon ansiosta taajuusmuuttaja voi mukautua lähes mihin tahansa I/O- ja ohjauslogiikkaa edellyttävään toimintoon. Taajuusmuuttajan mukautustoiminnossa on laaja valikoima loogisia ja numeromuotoisia toimintolohkoja, jotka yhdistävät ja laajentavat taajuusmuuttajan vakiotoimintoja varmistaen, että määritetyt käyttäjävaatimukset täyttyvät. Taajuusmuuttajan mukautustoiminto koostuu kymmenestä käyttäjän määrittämästä toimintolohkosta. Kussakin toimintolohkossa on kolme tuloa, yksi lähtö ja laaja valikoima määritettävissä olevia toimintoja. Kaikki parametrit tai valvontasignaalit voidaan liittää lohkon tuloihin käyttämällä tunnuksia. Lohkon lähdöt ovat käytettävissä kaikkialla, missä voidaan valita digitaalinen tai analoginen signaali. Toimintolohkojen avulla voidaan myös ohjata minkä tahansa parametrin arvoa. Lohko 1 Digitaalitulo 1 Tila: Tunnus Digitaalitulo 5 Tila: Tunnus 1 0 IN 1 IN 2 JA OUT ID Taajuusmuuttajan Status Word Tila: ID ja bitti 1 1 IN _fi Taajuusmuuttajan mukautustoiminnon käyttöön ei tarvita erikoistyökaluja tai erillistä koulutusta, sillä se voidaan määrittää täysin graafisesti Vacon Live -määritystyökalun avulla. Määritykset voidaan kopioida käyttämällä Vacon Live -työkalua normaalin parametriluettelon osana. 24-hour support +358 (0)

142 vacon 139 Parametrivalikko 4.20 Ryhmä 3.21: Pumpun ohjaus Automaattisen puhdistuksen parametrit Taulukko 81. Automaattisen puhdistuksen parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Puhdistustoiminto P Puhdistuksen aktivointi DigIN paikka 0, P Puhdistuksen virtaraja 0,0 200,0 % 120, P Puhdistuksen virtaviive 0,0 300,0 % 60, P Puhdistuspäivät P Puhdistuksen kellonaika 00:00:00 23:59:59 00:00: P Puhdistusjaksot P Puhdistustaajuus, eteen 0,00 P Hz 45, P Puhdistusaika, eteen 0,00 320,00 s 2, P Puhdistustaajuus, taakse 0,00 P Hz 45, P Puhdistusaika, taakse 0,00 320,00 s 0, P P Puhdistuksen kiihtyvyysaika Puhdistuksen hidastuvuusaika 0,1 300,0 s 0, ,1 300,0 s 0, = Ei käytössä 1=Käytössä (DIN) 2=Käytössä (virta) 3 = Käytössä (viikonpäivät) Automaattisen puhdistustoiminnon käynnistykseen käytettävä digitaalitulosignaali. Puhdistus keskeytyy, jos aktivointisignaali poistuu ennen puhdistuksen valmistumista. HUOMAUTUS: Jos tulo aktivoituu, taajuusmuuttaja käynnistyy. Jos P = 2, puhdistus käynnistyy, kun moottorin virta on ylittänyt tämän rajan kauemmin kuin parametrin P arvo määrittää. Jos P = 2, puhdistus käynnistyy, kun moottorin virta on ylittänyt tämän rajan ( ) tätä viivettä kauemmin. Jos P = 3, tämä parametri määrittää viikonpäivät, joina puhdistus suoritetaan. Jos P = 3, tämä parametri määrittää kellonajan (päivät valitaan parametrilla P ), jona puhdistus suoritetaan. Puhdistusjaksojen (eteen/ taakse) määrä. Automaattisen puhdistusjakson eteenpäin suuntautuvan puhdistuksen taajuus. Automaattisen puhdistusjakson eteenpäin suuntautuvan puhdistuksen kesto. Automaattisen puhdistusjakson taaksepäin suuntautuvan puhdistuksen taajuus. Automaattisen puhdistusjakson taaksepäin suuntautuvan puhdistuksen kesto. Moottorin kiihtyvyysaika automaattisen puhdistuksen ollessa aktiivisena. Moottorin hidastuvuusaika automaattisen puhdistuksen ollessa aktiivisena. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

143 Parametrivalikko vacon Paineenylläpitopumpun parametrit Taulukko 82. Paineenylläpitopumpun parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Paineen ylläpitotoiminto = Ei käytössä 1 = PID-lepotila: Paineenylläpitopumppu toimii jatkuvasti PID-lepotilan ollessa aktiivisena. 2 = PID-lepotila (raja): Paineenylläpitopumppu käynnistyy ennalta määritetyn raja-arvon ohjaamana, kun PID-lepotila on aktiivisena. P Paineenylläpitopumpu n käynnistysraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, Paineenylläpitopumppu käynnistyy, kun PID-lepotila on aktiivisena ja PID-takaisinkytkentäsignaali putoaa tämän parametrin määrittämän rajan alapuolelle. HUOMAUTUS: Tätä parametria käytetään vain, jos parametri P = 2 (PID-lepotila (raja)). P Paineenylläpitopumpu n pysäytysraja Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 0, Paineenylläpitopumppu pysähtyy, kun PID-lepotila on aktiivisena ja PIDtakaisinkytkentäsignaali ylittää tällä parametrilla määritetyn rajan, tai PID-säädin siirtyy pois lepotilasta. HUOMAUTUS: Tätä parametria käytetään vain, jos parametri P = 2 (PID-lepotila (raja)) Siemenvesipumpun parametrit Taulukko 83. Siemenvesipumpun parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Siemenvesitoiminto P Siemenveden syöttöaika 0,0 320,0 s 3, = Ei käytössä 1=Käytössä Tällä parametrilla määritetään siemenvesipumpun käynnistymisaika ennen pääpumpun käynnistymistä. 24-hour support +358 (0)

144 vacon 141 Parametrivalikko Tukkeutumiseston parametrit Taulukko 84. Tukkeutumiseston parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Tukkeutumisestoväli h P P Tukkeutumiseston käyntitunnit Tukkeutumisestotaajuus s P P Hz 15, Määrittää PID-lepotilan ajan, jonka jälkeen pumppu käynnistyy, jotta voidaan välttää pumpun tukkeutuminen pitkän lepotilan aikana. Tämä parametri määrittää, miten kauan pumppua käytetään tukkeutumisestotoiminnon aktivoinnin jälkeen. Määrittää taajuusohjeen, jota käytetään, kun tukkeutumisestotoiminto on käytössä. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

145 Parametrivalikko vacon Jäätymiseneston parametrit Taulukko 85. Jäätymiseneston parametrit Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Jäätymisenesto P Lämpötilasignaali P P P Lämpötilasignaalin minimi Lämpötilasignaalin maksimi Jäätymisenestolämpötilan raja-arvo -50,0 ( C) P C/ F P ,0 ( C) C/ F P P C/ F -50,0 ( C) 200,0 ( C) 5,00 ( C) P Jäätymisenestotaajuus 0,0 P Hz 10, V Jäätymiseneston lämpötilanvalvonta Vaihtelee Vaihtelee C/ F = Ei käytössä 1=Käytössä 0 = Lämpötilatulo 1 ( C) 1 = Lämpötilatulo 2 ( C) 2 = Lämpötilatulo 3 ( C) 3 = Lämpötilatulo 4 ( C) 4 = Lämpötilatulo 5 ( C) 5 = Lämpötilatulo 6 ( C) 6=Analogiatulo 1 7=Analogiatulo 2 8=Analogiatulo 3 9=Analogiatulo 4 10 = Analogiatulo 5 11 = Analogiatulo 6 12 = ProcessDataIn1 (0 100 %) 13 = ProcessDataIn2 (0 100 %) 14 = ProcessDataIn3 (0 100 %) 15 = ProcessDataIn4 (0 100 %) 16 = ProcessDataIn5 (0 100 %) 17 = ProcessDataIn6 (0 100 %) 18 = ProcessDataIn7 (0 100 %) 19 = ProcessDataIn8 (0 100 %) 20 = Lohko 1 lähtö 21 = Lohko 2 lähtö 22 = Lohko 3 lähtö 23 = Lohko 4 lähtö 24 = Lohko 5 lähtö 25 = Lohko 6 lähtö 26 = Lohko 7 lähtö 27 = Lohko 8 lähtö 28 = Lohko 9 lähtö 29 = Lohko 10 lähtö Valitun lämpötilasignaalin minimiarvo. Valitun lämpötilasignaalin maksimiarvo. Lämpötila, jonka alapuolella jäätymisenesto aktivoituu. Vakiotaajuusohje, jota aktivoituva jäätymisenesto käyttää. Jäätymisenestotoiminnon mitattavan lämpötilasignaalin valvonta-arvo. Skaalauskerroin: 0,1 24-hour support +358 (0)

146 13006.emf vacon 143 Viat ja tiedot -valikko 5. VIAT JA TIEDOT -VALIKKO 5.1 Aktiiviset viat Taulukko 86. Valikko Toiminto Kuvaus Aktiiviset viat Kun järjestelmässä ilmenee vika, vian nimi vilkkuu näytössä. Palaa Viat ja tiedot -valikkoon painamalla OK-painiketta. Aktiiviset viat - alivalikossa näkyy vikojen lukumäärä. Jos haluat tarkastella vianaikaisia tietoja, valitse vika ja valitse sitten OK. Vika pysyy aktiivisena, kunnes se kuitataan painamalla Resetpainiketta kahden sekunnin ajan, antamalla kuittaussignaali I/O-liittimistä tai kenttäväylästä tai valitsemalla Kuittaa viat (katso seuraava kohta). Aktiivisten vikojen muistiin mahtuu enintään 10 viimeksi ilmennyttä vikaa. 5.2 Kuittaa viat Taulukko 87. Valikko Toiminto Kuvaus Kuittaa viat Tässä valikossa voit kuitata vikoja. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat luvussa 9.1 Vian ilmeneminen. VAROITUS! Poista ulkoiset ohjaussignaalit ennen vian kuittaamista, jotta taajuusmuuttaja ei käynnisty vahingossa. 5.3 Vikahistoria Taulukko 88. Valikko Toiminto Kuvaus Vikahistoria Vikahistoria sisältää 40 viimeisintä Voit tarkastella vianaikaisia tietoja vikaa. siirtymällä vikahistoriaan ja napsauttamalla haluamasi vian kohdalla OK-painiketta. 5 Tel (0) Fax +358 (0)

147 Viat ja tiedot -valikko vacon Laskurit Taulukko 89. Viat ja tiedot -valikko, Laskurit-parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus V4.4.1 Energialaskuri Vaihtelee V4.4.3 V4.4.4 V4.4.5 V4.4.6 V4.4.7 V4.4.8 V4.4.9 V V V V V Käyttöaika (graafinen paneeli) Käyttöaika (tekstipaneeli) Käyttöaika (tekstipaneeli) Käyttöaika (tekstipaneeli) Käyntiaika (graafinen paneeli) Käyntiaika (tekstipaneeli) Käyntiaika (tekstipaneeli) Käyntiaika (tekstipaneeli) Virran päälläoloaika (graafinen paneeli) Virran päälläoloaika (tekstipaneeli) Virran päälläoloaika (tekstipaneeli) Virran päälläoloaika (tekstipaneeli) Syöttöverkosta otetun energian määrä. Ei nollausta. TEKSTIPANEELIA KOSKEVA HUOMAUTUS: Suurin vakiopaneelissa näkyvä energian yksikkö on MW. Jos laskettu energia ylittää 999,9 MW, yksikkö ei näy paneelissa. a d hh:min Ohjausyksikön käyttöaika. a d hh:min:ss Ohjausyksikön käyttöaika vuosina. Ohjausyksikön käyttöaika päivinä. Ohjausyksikön käyttöaika tunteina, minuutteina ja sekunteina. a d hh:min Moottorin käyntiaika. a d hh:min:ss a d hh:min a d hh:min:ss V Käy-käskylaskuri Moottorin käyntiaika vuosina. Moottorin käyntiaika päivinä. Moottorin käyntiaika tunteina, minuutteina ja sekunteina. Asetus näyttää, miten pitkään laite on yhteensä ollut kytkettynä. Ei nollausta. Virran päälläoloaika vuosina. Virran päälläoloaika päivinä. Virran päälläoloaika tunteina, minuutteina ja sekunteina. Yksikön käynnistyskertojen määrä. Lisätietoja laskureista on luvussa Pumpun käyntiaikalaskurit. Katso luku 8.18 Laskurit, jos luet arvot kenttäväylän avulla. 24-hour support +358 (0)

148 vacon 145 Viat ja tiedot -valikko 5.5 Väliaikalaskurit Taulukko 90. Viat ja tiedot -valikko, Väliaikalaskurit-parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P4.5.1 P4.5.3 P4.5.4 P4.5.5 P4.5.6 Energian väliaikalaskuri Käyttöaika (graafinen paneeli) Käyttöaika (tekstipaneeli) Käyttöaika (tekstipaneeli) Käyttöaika (tekstipaneeli) Vaihtelee Nollattava energialaskuri. HUOMAUTUS: Suurin vakiopaneelissa näkyvä energian yksikkö on MW. Jos laskettu energia ylittää 999,9 MW, yksikkö ei näy paneelissa. Laskuri nollataan seuraavasti: Tekstipaneeli: Paina OK-painiketta vähintään neljän sekunnin ajan. Graafinen paneeli: Paina OK-painiketta kerran. Näyttöön tulee Nollaa laskuri -sivu. Paina OK-painiketta uudelleen. a d hh:min Nollattavissa. Katso P a d hh:min:ss Kokonaiskäyttöaika vuosina. Kokonaiskäyttöaika päivinä. Käyttöaika tunteina, minuutteina ja sekunteina. Katso luku 8.18 Laskurit, jos luet arvot kenttäväylän avulla. 5.6 Ohjelmistotiedot Taulukko 91. Viat ja tiedot -valikko, Ohjelmistotiedot-parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus V4.6.1 V4.6.2 V4.6.3 Ohjelmistopaketti (graafinen paneeli) Ohjelmistopaketin tunnus (tekstipaneeli) Ohjelmistopaketin versio (tekstipaneeli) Ohjelmiston tunnistuskoodi V4.6.4 Kuormitus % Ohjausyksikön keskusyksikön kuormitus. V4.6.5 Sovelluksen nimi (graafinen paneeli) Sovelluksen nimi. V4.6.6 Sovelluksen ID Sovelluksen tunnuskoodi. V4.6.7 Sovellusversio 5 Tel (0) Fax +358 (0)

149 I/O ja laitteisto -valikko vacon I/O JA LAITTEISTO -VALIKKO 6.1 Perus I/O Tässä voidaan valvoa tulojen ja lähtöjen tiloja. Taulukko 92. I/O ja laitteisto -valikko, Perus-I/O-parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus V5.1.1 Digitaalitulo Digitaalitulosignaalin tila V5.1.2 Digitaalitulo Digitaalitulosignaalin tila V5.1.3 Digitaalitulo Digitaalitulosignaalin tila V5.1.4 Digitaalitulo Digitaalitulosignaalin tila V5.1.5 Digitaalitulo Digitaalitulosignaalin tila V5.1.6 Digitaalitulo Digitaalitulosignaalin tila V5.1.7 Tila: Analogiatulo Tässä näkyy siltauksella valittu analogiatulosignaalin tila: 1 = 0 20 ma 3 = 0 10 V V5.1.8 Analogiatulo % 0,00 Analogiatulosignaalin tila V5.1.9 Tila: Analogiatulo Tässä näkyy siltauksella valittu analogiatulosignaalin tila: 1 = 0 20 ma 3 = 0 10 V V Analogiatulo % 0,00 Analogiatulosignaalin tila V Tila: Analogialähtö Tässä näkyy siltauksella valittu analogialähtösignaalin tila: 1 = 0 20 ma 3 = 0 10 V V Analogialähtö % 0,00 Analogialähtösignaalin tila V Relelähtö Relelähtösignaalin tila V Relelähtö Relelähtösignaalin tila V Relelähtö Relelähtösignaalin tila 24-hour support +358 (0)

150 vacon 147 I/O ja laitteisto -valikko 6.2 Lisäkorttipaikat Tämän ryhmän parametrit vaihtelevat asennettujen lisäkorttien mukaan. Jos paikoissa C, D tai E ei ole lisäkortteja, ryhmässä ei näy parametreja. Korttipaikkojen sijainnista on tietoja luvussa Digitaali- ja analogiatulojen ohjelmointi. Kun lisäkortti poistetaan järjestelmästä, näyttöön tulee ilmoitusteksti 39, Laite poistettu. Katso taulukko 134. Taulukko 93. Lisäkortteihin liittyvät parametrit. Valikko Toiminto Kuvaus Paikka C Asetukset Lisäkortteihin liittyvät asetukset. Valvonta Lisäkorttiin liittyvien tietojen valvonta. Paikka D Asetukset Lisäkortteihin liittyvät asetukset. Valvonta Lisäkorttiin liittyvien tietojen valvonta. Paikka E Asetukset Lisäkortteihin liittyvät asetukset. Valvonta Lisäkorttiin liittyvien tietojen valvonta. 6.3 Reaaliaika Taulukko 94. I/O ja laitteisto -valikko, Reaaliaika-parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus V5.5.1 Pariston tila Pariston tila. 1 = Ei paikallaan 2=Paikallaan 3 = Vaihda paristo P5.5.2 Aika hh:mm:ss Tämänhetkinen aika P5.5.3 Päivämäärä pp.kk Nykyinen päivämäärä P5.5.4 Vuosi vvvv Nykyinen vuosi Kesäaikasääntö 1=Ei käytössä 2 = EU; alkaa maaliskuun viimeisenä sunnuntaina, päättyy lokakuun viimeisenä P5.5.5 Kesäaika sunnuntaina 3 = Yhdysvallat; alkaa maaliskuun toisena sunnuntaina, päättyy marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina 4 = Venäjä (pysyvä) 6 Tel (0) Fax +358 (0)

151 I/O ja laitteisto -valikko vacon Teho-osan asetukset Puhallin Puhallin toimii optimoidussa tilassa tai jatkuvassa tilassa. Optimoidussa tilassa puhaltimen nopeus säätyy taajuusmuuttajan sisäisen logiikan mukaan. Sisäinen logiikka saa tietoja lämpötilanmittauksesta. Puhallin pysähtyy viiden minuutin ajaksi, kun taajuusmuuttaja on Valmis-tilassa. Jatkuvassa tilassa puhallin toimii täydellä nopeudella pysähtymättä. Taulukko 95. Teho-osan asetukset, Puhallin. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Puhaltimen ohjaustila =Jatkuva käyttö 1=Optimoitu Sinisuodatin Sinisuodattimen tuki rajoittaa ylimodulaation syvyyttä ja estää lämmönhallintatoimintoja alentamasta kytkentätaajuutta. Taulukko 96. Teho-osan asetukset, Sinisuodatin. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P Sinisuodatin =Ei käytössä 1 = Käytössä 24-hour support +358 (0)

152 vacon 149 I/O ja laitteisto -valikko 6.5 Paneeli Taulukko 97. I/O ja laitteisto -valikko, Paneeli-parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P5.7.1 Aikaraja 0 60 min 0 * palaa parametrilla P5.7.2 määritetylle sivulle. Aika, jonka jälkeen näyttö 0=Ei käytössä P5.7.2 Oletussivu * Sivu, joka näkyy paneelin näytössä, kun taajuusmuuttajaan kytketään virta tai kun parametrilla P5.7.1 määritetty aika on kulunut. Jos arvoksi määritetään 0, näyttöön tulee viimeksi käytetty sivu. 0=Ei mitään 1 = Valikkonumero 2=Päävalikko 3=Ohjaussivu 4=Monivalvonta P5.7.3 Valikkonumero Määritä haluamasi sivun valikkonumero ja aktivoi se parametrin P5.7.2 arvolla 1. P5.7.4 Kontrasti ** % 50 Määritä näytön kirkkaus (30-70 %). Määritä aika, jonka kuluttua taustavalo sammuu P5.7.5 Taustavalo 0 60 min 5 (0-60 min). Jos arvoksi valitaan 0, taustavalo on aina päällä. * Parametrin oletusarvo määräytyy parametrilla P1.2 (Sovellus) valitun sovelluksen mukaan. Katso luku 10.1 Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan. ** Käytettävissä vain graafisessa paneelissa. 6 Tel (0) Fax +358 (0)

153 I/O ja laitteisto -valikko vacon Kenttäväylä Kenttäväyläkortteihin liittyviä parametreja on myös I/O ja laitteisto -valikossa. Nämä parametrit on kuvattu tarkemmin asianomaisissa kenttäväyläoppaissa. Taulukko 98. Alavalikkotaso 1 Alavalikkotaso 2 Alavalikkotaso 3 Alavalikkotaso 4 RS-485 Yleiset asetukset Protokolla Ei käytössä Ethernet Yleiset asetukset IP-osoitetila Ei käytössä Kiinteä IP IP-osoite Aliverkon peite Oletusreititin IP-osoite Ei käytössä Aliverkon peite Ei käytössä Oletusreititin Ei käytössä MAC-osoite Ei käytössä Modbus/TCP Yleiset asetukset Yhteysraja Slave-osoite Kommunikaation aikakatkaisu BacNet IP Asetukset Esiintymän numero Kommunikaation aikakatkaisu Käytetty protokolla BBMD IP BBMD-portti Toiminta-aika Valvonta KV-protokollatila Tietoliikennetila Todellinen esiintymä Ohjaus-sana Tila-sana 24-hour support +358 (0)

154 vacon 151 Käyttäjän asetukset, suosikkiasetukset ja käyttäjätason valikot 7. KÄYTTÄJÄN ASETUKSET, SUOSIKKIASETUKSET JA KÄYTTÄJÄTASON VALIKOT 7.1 Käyttäjän asetukset Taulukko 99. Käyttäjän tiedot -valikko, Yleisasetukset. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P6.1 Kielivalinnat Vaihtelee Vaihtelee Vaihtelee 802 Käytettävissä olevien kielten mukaan. P6.2 Sovellusvalinta 801 Valitse käytettävä sovellus. M6.5 Parametrien automaattinen Katso luku tallennus M6.6 Parametrien vertailu P6.7 Taajuusmuuttajan nimi Anna taajuusmuuttajalle tarvittaessa nimi Parametrien automaattinen tallennus Taulukko 100. Käyttäjän tiedot -valikko, Parametrien automaattinen tallennus -parametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P6.5.1 Palauta oletusasetukset 831 Palauttaa parametrien oletusarvot ja aloittaa Ohjatut asetukset -toiminnon. P6.5.2 Tallenna paneelille * Tallenna parametrien arvot paneeliin esimerkiksi toiseen taajuusmuuttajaan siirtämistä varten. 0=Ei 1=Kyllä P6.5.3 Palauta paneelilta* Lataa parametrien arvot paneelista taajuusmuuttajaan. B6.5.4 Tall. joukkoon 1 Tallentaa mukautetun parametrijoukon (kaikki sovellukseen sisältyvät parametrit). B6.5.5 Palauta joukosta 1 Lataa mukautetun parametrijoukon taajuusmuuttajaan. B6.5.6 Tall. joukkoon 2 Tallentaa toisen mukautetun parametrijoukon (kaikki sovellukseen sisältyvät parametrit). B6.5.7 Palauta joukosta 2 Lataa mukautetun parametrijoukon 2 taajuusmuuttajaan. * Käytettävissä vain graafisessa paneelissa. 7 Tel (0) Fax +358 (0)

155 Käyttäjän asetukset, suosikkiasetukset ja käyttäjätason valikot vacon Suosikit HUOMAUTUS: Tämä valikko ei ole käytettävissä tekstipaneelissa. Suosikit-valikon avulla kerätään joukko parametreja tai valvontasignaaleja mistä tahansa paneelin valikoista yhteen paikkaan. Joitakin parametreja tai muita kohteita käytetään ehkä toisia useammin. Voit lisätä tällaiset kohteet Suosikit-kansioon, josta löydät ne nopeasti ilman valikkorakenteen selaamista. Voit lisätä kohteita tai parametreja Suosikit-kansioon seuraavasti: STOP READY I/O Basic Settings Motor Nom Voltg V Motor Nom Freq Hz Motor Nom Speed 1430 rpm STOP READY I/O STOP READY I/O Motor Nom Freq Motor Nom Freq Edit Help Add to favorites was added to favorites. Press OK to continue emf Kuva 44. Kohteen lisääminen suosikkeihin. Voit poistaa kohteen tai parametrin Suosikit-kansiosta seuraavasti: STOP READY I/O Favorites Motor Nom Freq Hz STOP READY I/O Motor Nom Freq Monitor Help Rem from favorites 9172.emf Kuva 45. Kohteen poistaminen suosikeista. 7.3 Käyttäjäryhmät Käyttäjäryhmäparametreilla voidaan rajoittaa parametrien näkyvyyttä ja estää parametriasetusten valtuuttamaton tai tahaton muuttaminen ohjauspaneelilla. Taulukko 101. Käyttäjäryhmäparametrit. Numero Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P8.1 Käyttäjäryhmä = Normaali. Kaikki päävalikon valikot ovat näkyvissä. 2 = Valvonta. Päävalikossa ovat näkyvissä vain Valvontaja Käyttäjäryhmät-valikot. 3 = Suosikit. Päävalikossa ovat näkyvissä vain Suosikitja Käyttäjäryhmät-valikot. 24-hour support +358 (0)

156 vacon 153 Käyttäjän asetukset, suosikkiasetukset ja käyttäjätason valikot Taulukko 101. Käyttäjäryhmäparametrit. P8.2 Käyttäjäkoodi Jos parametrin arvoksi on ennen valvontaan siirtymistä määritetty jokin muu kuin 0, kun käyttäjäryhmä Normaali on käytössä, järjestelmä kysyy käyttäjäkoodia, kun yritetään siirtyä takaisin Normaalitilaan. Käyttäjäkoodin avulla voidaan siis estää parametriasetusten valtuuttamaton muuttaminen paneelilla. Huomautus: Pidä koodi tallessa. Jos hukkaat koodin, ota yhteys Vaconin lähimpään huoltokeskukseen tai yhteistyökumppaniin. STOP READY ALARM Keypad User levels ID:2362 P8.2 User level Normal Access code STOP READY ALARM I/O Access code ID:2362 P8.2 Min:0 Max: emf Kuva Tel (0) Fax +358 (0)

157 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon VALVONTA-ARVOJEN JA PARAMETRIEN KUVAUKSET 8.1 Valvonta-arvojen kuvaukset Tässä luvussa on lisätietoja joistakin valvonta-arvoista. Kaikkien valvonta-arvojen peruskuvaukset ovat luvussa 3 3 Valvontavalikko. V TIETOLIIKENNETILA (ID 1629) Taajuusmuuttajien välisen tietoliikenteen tila usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmässä. 0 = Ei käytössä (usean taajuusmuuttajan monipumpputoiminto ei käytössä) 10 = On ilmennyt vakavia tietoliikennevirheitä (tai tietoliikennettä ei ole) 11 = On ilmennyt virheitä (tietojen lähetys) 12 = On ilmennyt virheitä (tietojen vastaanotto) 20 = Tietoliikenne toiminnassa, ei virheitä 30 = Tuntematon tila HUOMAUTUS: Jos tietoliikenteen tila on 11 tai 12, yleensä vain yhden monipumppujärjestelmän taajuusmuuttajan tietoliikenneyhteys on katkennut. Muiden taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne toimii edelleen normaalisti. V PUMPUN 1 KÄYNTIAIKA (ID 1620) Valvonta-arvo ilmaisee yhden taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän pumpun 1 käyttötunnit. Usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmässä arvo ilmaisee tämän pumpun käyttötunnit. Käyttötunnit esitetään 0,1 tunnin tarkkuudella. V PUMPUN 2 KÄYNTIAIKA (ID 1621) V PUMPUN 3 KÄYNTIAIKA (ID 1622) V PUMPUN 4 KÄYNTIAIKA (ID 1623) V PUMPUN 5 KÄYNTIAIKA (ID 1624) V PUMPUN 6 KÄYNTIAIKA (ID 1625) V PUMPUN 7 KÄYNTIAIKA (ID 1626) V PUMPUN 8 KÄYNTIAIKA (ID 1627) Valvonta-arvot ilmaisevat yhden taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän pumppujen 2-8 käyttötunnit. Toiminto ei ole käytettävissä usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmässä. Katso valvonta-arvo V taulukossa Monipumpputoimintojen valvonta. Käyttötunnit esitetään 0,1 tunnin tarkkuudella. 24-hour support +358 (0)

158 vacon 155 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.2 Parametrikuvaukset Koska laite on erittäin helppokäyttöinen, useimpien taajuusmuuttajan parametrien kuvaukseen riittää luvun 4 parametritaulukoissa annettu lyhyt teksti. Seuraavissa luvuissa on lisätietoja eräistä taajuusmuuttajan edistyneistä parametreista. Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään. P1.2 SOVELLUS (ID 212) Taajuusmuuttajaa käyttöönotettaessa tai käynnistettäessä käyttäjä voi valita valmiiksi tehdyistä määrityksistä ne, jotka parhaiten vastaavat hänen tarpeitaan. Valmiiksi tehdyt sovelluskonfiguraatiot ovat ennalta määriteltyjä parametriasetuksia, jotka ladataan laitteeseen, kun parametrin P1.2 Sovellus arvo muuttuu. Sovelluksen valitseminen vähentää parametrien manuaalisen muokkauksen tarvetta ja tarjoaa helpon tavan ottaa taajuusmuuttaja käyttöön. HUOMAUTUS: Sovelluksen ohjatut toiminnot kuvataan luvussa 1.4, Sovelluksen ohjatut toiminnot. Jos tätä parametria muutetaan (graafisella) paneelilla, valitut määritykset latautuvat taajuusmuuttajaan ja sovelluksen ohjattu toiminto käynnistyy. Ohjattu toiminto auttaa valittuun sovellukseen liittyvien parametriasetusten valinnassa. Valittavina ovat seuraavat valmiit sovellusmääritykset: 0=Vakio 1=LVI 2=PID-säätö 3 = Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) 4 = Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) HUOMAUTUS: M1 Nopea käyttöönotto -valikon sisältö muuttuu valitun sovelluksen mukaan. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

159 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Moottorin asetukset P MOOTTORIN NIMELLISTAAJUUS (ID 111) HUOMAUTUS: Kun tämän parametrin arvoa muutetaan, järjestelmä alustaa parametrit P (Kentän heikennyspisteen taajuus) ja P (Jännite kentän heikennyspisteessä) automaattisesti parametrilla P (Moottorin tyyppi) valitun moottorityypin mukaan. Katso taulukko 103. P MOOTTORIN TYYPPI (ID 650) Tämä parametri määrittää käytettävän moottorin tyypin. Valinnan numero Valinnan nimi Kun tämän parametrin arvoa muutetaan, järjestelmä alustaa automaattisesti parametrit P ja P valitun moottorityypin mukaan. Alustusarvot esitetään taulukossa 102: Taulukko 102. Kuvaus 0 Induktiomoottori (IM) Valitse tämä asetus, jos käytössä on induktiomoottori. 1 Kestomagneettimoottori (PM) Valitse tämä asetus, jos käytössä on kestomagneettimoottori. Taulukko 103. Parametri Induktiomoottori (IM) Kestomagneettimoottori (PM) P (Kentän heikennyspisteen taajuus) Moottorin nimellistaajuus Lasketaan sisäisesti P (Jännite kentän heikennyspisteessä) 100,0 % Lasketaan sisäisesti 24-hour support +358 (0)

160 vacon 157 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset P TUNNISTUS (ID 631) Automaattinen moottorin tunnistus laskee tai mittaa ne moottorin parametrit, joita tarvitaan moottorin ja nopeuden ihanteelliseen säätöön. Tunnistusajo on osa moottorin ja taajuusmuuttajan parametrien säätöä. Se on taajuusmuuttajan käyttöönoton ja huollon työkalu, jonka tarkoituksena on löytää parhaat mahdolliset parametriarvot useimmille taajuusmuuttajille. HUOMAUTUS: Moottorin arvokilven parametrit on asetettava ennen tunnistusajon suorittamista. Taulukko 104. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 0 Ei toimintoa Tunnistusta ei tarvita. 1 Tunnistus pysäytetyssä tilassa 2 Tunnistus moottorin pyöriessä Moottoriparametrit tunnistetaan käyttämällä taajuusmuuttajaa nollanopeudella. Järjestelmä syöttää moottoriin virtaa ja jännitettä, mutta taajuus on nolla. U/f-suhde tunnistetaan. Moottoriparametrit tunnistetaan käyttämällä taajuusmuuttajaa muulla kuin nollanopeudella. U/f-suhde ja magnetointivirta tunnistetaan. HUOMAUTUS: Tunnistusajo on tehtävä ilman moottorin akselin kuormitusta, jotta tulokset olisivat luotettavat. Automaattinen tunnistus aktivoidaan valitsemalla haluttu arvo tälle parametrille ja antamalla sitten käynnistyskomento haluttuun suuntaan. Taajuusmuuttajan käynnistyskomento on annettava 20 sekunnin kuluessa. Jos käynnistyskomentoa ei anneta tämän ajan kuluessa, tunnistusajo peruuntuu, parametri palautuu oletusarvoon ja järjestelmässä syntyy tunnistushälytys. Tunnistusajo voidaan pysäyttää milloin tahansa tavallisella pysäytyskomennolla. Parametri palautuu tällöin oletusarvoonsa. Jos tunnistusajo epäonnistuu, järjestelmässä laukeaa tunnistushälytys. HUOMAUTUS: Taajuusmuuttaja käynnistetään tunnistusajon jälkeen uudella käynnistyskomennolla (nouseva reuna). P MOOTTORIKYTKIN (ID 653) Tätä toimintoa käytetään yleensä silloin, kun taajuusmuuttajan ja moottorin välissä on kytkin. Kytkimiä käytetään usein asuinrakennuksissa ja teollisuusrakennuksissa varmistamaan, että virtapiiri saadaan kokonaan jännitteettömäksi moottorista huoltotöitä varten. Kun tämä parametri on käytössä ja moottorin kytkin on avattu käyvän moottorin erottamiseksi taajuusmuuttajasta, taajuusmuuttaja havaitsee moottorin menetyksen laukaisematta pysähdystä. Taajuusmuuttajan käyntikomentoon tai ohjesignaaliin ei tarvitse tehdä muutoksia prosessin ohjauspaikasta. Kun moottori kytketään huollon jälkeen taajuusmuuttajaan sulkemalla kytkin, taajuusmuuttaja havaitsee moottorin kytkeytymisen ja siirtää moottorin ohjenopeuteen prosessikomentojen mukaisesti. Jos moottori pyörii kytkennän palautuessa, taajuusmuuttaja tunnistaa moottorin nopeuden vauhtikäynnistystoiminnon avulla ja ohjaa sen sitten haluttuun nopeuteen prosessikomentojen mukaisesti. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

161 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 158 3~ MS 0 1 M 3076.emf Kuva 47. Moottorin kytkin. P YLIJÄNNITESÄÄTÖ (ID 607) P ALIJÄNNITESÄÄTÖ (ID 608) Näillä parametreilla voidaan kytkeä yli- tai alijännitesäätimet pois toiminnasta. Tästä saattaa olla hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa syöttöverkon jännite vaihtelee enemmän kuin prosenttia eikä sovellus kestä yli- tai alijännitesäätimen toimintaa. Jos toiminto on käytössä, säätimet muuttavat lähtötaajuutta ottaen huomioon verkon jännitteen vaihtelut. P STAATTORIN JÄNNITTEEN SÄÄTÖ (ID 659) HUOMAUTUS: Järjestelmä määrittää tämän parametrin arvon automaattisesti tunnistusajon aikana. Tunnistusajon suorittaminen on suositeltavaa. Katso parametri P Staattorin jännitteensäätö - parametria käytetään vain, kun kestomagneettimoottori on valittu parametrin P arvoksi. Tällä parametrilla ei ole vaikutusta, jos arvoksi on valittu induktiomoottori. Kun induktiomoottori on käytössä, järjestelmä pakottaa arvon sisäisesti 100 prosenttiin, eikä arvoa voi muuttaa. 24-hour support +358 (0)

162 vacon 159 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Kun parametrin P (Moottorin tyyppi) arvoksi muutetaan kestomagneettimoottori, parametrien P (Kentän heikennyspisteen taajuus) ja P (Jännite kentän heikennyspisteessä) arvot laajenevat automaattisesti taajuusmuuttajan täyden lähtöjännitteen raja-arvojen mukaisiksi. Määritetty U/f-suhde säilyy. Sisäinen laajennus tapahtuu, jotta kestomagneettimoottoria ei käytettäisi kentän heikennysalueella, sillä kestomagneettimoottorin nimellisjännite on tyypillisesti paljon taajuusmuuttajan täyttä lähtöjännitettä alempi. Kestomagneettimoottorin nimellisjännite kuvaa yleensä moottorin sähkömotorisen vastavoiman jännitettä nimellistaajuudella. Moottorin valmistajan mukaan se voi kuitenkin kuvata myös esimerkiksi staattorin jännitettä nimelliskuormalla. Tällä parametrilla voidaan helposti säätää taajuusmuuttajan U/f-käyrää moottorin sähkömotorisen vastavoiman käyrän läheisyydessä tarvitsematta muuttaa useita U/f-käyrän parametreja. Staattorin jännitteen säätö -parametri määrittää taajuusmuuttajan lähtöjännitteen prosenttiosuutena moottorin nimellisjännitteestä moottorin nimellistaajuudella. Taajuusmuuttajan U/f-käyrä säädetään yleensä hiukan moottorin sähkömotorisen vastavoiman käyrän yläpuolelle. Moottorin virta lisääntyy sitä enemmän, mitä enemmän taajuusmuuttajan U/f-käyrä eroaa moottorin sähkömotorisen vastavoiman käyrästä. Kentän heikennyspisteen jännite U [V] 200 % Staattorin jännitteen säätö ( %) Sähkömotor. vastav. 100 % Moottorin nimellisjännite 50 % Nollataajuusjännite f [Hz] Moottorin nimellistaajuus Kentän heikennyspiste 9208.emf Kuva 48. Staattorin jännitteensäädön periaate. P MOOTTORIN VIRTARAJA (ID 107) Tällä parametrilla määritetään maksimivirta, jonka moottori saa AC-taajuusmuuttajasta. Parametrin käytettävissä oleva arvoalue vaihtelee koon mukaan. Kun virtaraja on aktiivinen, taajuusmuuttajan lähtötaajuus pienenee. HUOMAUTUS: Tämä ei ole ylivirran katkaisuraja. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

163 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 160 P U/F-SUHDE (ID 108) Taulukko 105. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 0 Lineaarinen Moottorin jännite kasvaa lineaarisesti lähtötaajuuden funktiona nollataajuusjännitteestä (P ) kentän heikennyspisteen (FWP) jännitteeseen (P ) FWP:n taajuudella (P ). Tätä oletusasetusta tulee käyttää, ellei ole erityistä syytä muun asetuksen käyttöön. 1 Neliöllinen Moottorin jännite kasvaa neliöllisesti nollataajuusjännitteestä (P ) kentän heikennyspisteen taajuuteen (P ). Katso kuva 49. Kentän heikennyspisteen alapuolella moottori on alimagnetoitu ja tuottaa pienemmän momentin. Neliöllistä U/f-suhdetta voidaan käyttää sovelluksissa, joissa momentin tarve kasvaa nopeuden neliön mukaan, esimerkiksi keskipakopuhaltimien ja -pumppujen ohjauksessa. 2 Ohjelmoitava U/f-käyrä voidaan ohjelmoida kolmella eri pisteellä (katso kuva 50): nollataajuusjännitteellä (P1), keskipistejännitteellä/- taajuudella (P2) ja kentän heikennyspisteellä (P3). Ohjelmoitavaa U/f-käyrää voidaan käyttää, jos pienillä taajuuksilla tarvitaan enemmän momenttia. Optimaaliset asetukset voidaan määrittää automaattisesti moottorin tunnistusajon avulla (P ). Un ID603 U[V] Oletus: moottorin nimellisjännite Kentän heikennyspiste Lineaarinen Neliöllinen Oletusarvo: Moottorin nimellistaajuus f[hz] ID emf Kuva 49. Moottorin jännitteen lineaarinen ja neliöllinen muutos, ID 602 = P Kentän heikennyspiste, ID 603 = P Jännite kentän heikennyspisteessä. 24-hour support +358 (0)

164 vacon 161 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Un ID603 U[V] Oletus: moottorin nimellisjännite P3 Kentän heikennyspiste ID605 ID606 P1 P2 Oletus: moottorin nimellistaajuus f[hz] ID604 ID emf Kuva 50. Ohjelmoitava U/f-käyrä, D 602 = P Kentän heikennyspiste, ID 603 = P Jännite kentän heikennyspisteessä, ID 604 = P U/f-keskipistetaajuus, ID 605 = P U/f-keskipistetaajuus, ID 606 = P Nollataajuusjännite. HUOMAUTUS: Järjestelmä pakottaa parametrin arvoon 1 (Lineaarinen), kun parametrin Moottorin tyyppi arvona on 1 (Kestomagneettimoottori). HUOMAUTUS: Kun tätä parametria muutetaan, parametrien P (Kentän heikennyspisteen taajuus), P (Jännite kentän heikennyspisteessä), P (U/f-keskipistetaajuus), P (U/f-keskipistetaajuus) ja P (Nollataajuusjännite) arvot palautuvat automaattisesti oletusarvoihin, jos parametrin P (Moottorin tyyppi) arvona on 0, Induktiomoottori (IM). P JÄNNITE KENTÄN HEIKENNYSPISTEESSÄ (ID 603) Kentän heikennyspisteen taajuuden yläpuolella lähtöjännite pysyy määritetyssä maksimiarvossa. Kentän heikennyspisteen taajuuden alapuolella lähtöjännite määräytyy U/f-käyrän parametriasetusten mukaan. Katso parametrit P , P ja P Kun parametrit P (Moottorin nimellisjännite) ja P (Moottorin nimellistaajuus) on asetettu, parametrit P (Kentän heikennyspisteen taajuus) ja P (Jännite kentän heikennyspisteessä) saavat niitä vastaavat arvot automaattisesti. Jos kentän heikennyspisteelle ja lähtöjännitteen maksimille on asetettava toiset arvot, muuta näiden parametrien arvot sen jälkeen, kun olet asettanut parametrit P ja P P Tel (0) Fax +358 (0)

165 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 162 P VAUHTIKÄYNNISTYS (ID 1590) Vauhtikäynnistyksen asetukset voidaan määrittää asettamalla vauhtikäynnistysvaihtoehtojen parametrien bittien arvot. Säädettävät bitit sisältävät DC-pulssien ja AC-skannauksen poistamisen käytöstä, hakusuunnan määrittämisen sekä mahdollisuuden käyttää taajuusohjetta akselin pyörimistaajuuden hakemisen lähtöpisteenä. Bitti B0 määrittää hakusuunnan. Kun bitin arvona on nolla, järjestelmä hakee akselin taajuutta sekä positiivisesta että negatiivisesta suunnasta. Kun bitin arvona on yksi, haku rajoittuu pelkkään taajuusohjeen suuntaan, jotta vältetään akselin liikkuminen toiseen suuntaan. AC-skannauksen päätarkoitus on moottorin esimagnetointi. AC-skannaus tehdään pyyhkäisemällä taajuus maksimiarvosta nollataajuutta kohti. Skannaus päättyy, kun laite sopeutuu akselin taajuuteen. AC-skannaus voidaan ottaa pois käytöstä asettamalla bitin B1 arvoksi yksi. Jos moottorityypiksi valitaan kestomagneettimoottori, AC-skannaus poistuu automaattisesti käytöstä. Bitin B5 avulla voidaan estää DC-pulssit. Myös DC-pulssin päätarkoitus on moottorin esimagnetointi ja pyörivän moottorin havaitseminen. Jos sekä DC-pulssit että AC-skannaus ovat käytössä, järjestelmä valitsee käytettävän menetelmän jättämätaajuuden mukaan. Järjestelmä poistaa DC-pulssit käytöstä, jos jättämätaajuus on alle 2 Hz tai jos moottorityypiksi valitaan kestomagneettimoottori. P KÄYNNISTYSTEHOSTIN (ID 109) Käynnistystehostinta voidaan käyttää tilanteissa, joissa käynnistysmomentti on suuri. Moottorijännite muuttuu tarvittavan momentin suhteessa, joten moottori tuottaa suuremman momentin käynnistyksen yhteydessä. 24-hour support +358 (0)

166 vacon 163 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset I/F-käynnistys-toiminto I/f-käynnistys-toimintoa käytetään yleensä käynnistettäessä kestomagneettimoottoria (PM) jatkuvan virranhallinnan ollessa käytössä. Toiminnosta on hyötyä käytettäessä suuritehoisia moottoreita, joissa on pieni resistanssi ja joiden U/f-käyrän säätäminen on vaikeaa. I/f-käynnistystoiminto voi myös auttaa tuottamaan riittävän vääntömomentin moottoria käynnistettäessä. f out P MC P emf t [s] Kuva 51. I/F-käynnistys (MC = moottorin virta), P = I/F-käynnistystaajuus, P = I/F-käynnistysvirta. P I/F-KÄYNNISTYS (ID 534) Jos tämä toiminto on käytössä, taajuusmuuttaja toimii virtaohjaustilassa ja syöttää moottoriin parametrin P määrittämää vakiovirtaa, kunnes taajuusmuuttajan lähtötaajuus ylittää parametrin P määrittämän tason. Kun lähtötaajuus on kasvanut I/f-käynnistystaajuutta korkeammaksi, taajuusmuuttaja siirtyy pehmeästi takaisin normaaliin U/f-ohjaustilaan. P I/F-KÄYNNISTYSTAAJUUS (ID 535) I/f-käynnistystoimintoa käytetään, kun taajuusmuuttajan lähtötaajuus on tämän taajuusrajan alapuolella. Kun lähtötaajuus ylittää tämän rajan, taajuusmuuttaja siirtyy takaisin normaaliin U/f-ohjaustilaan. P I/F-KÄYNNISTYSVIRTA (ID 536) Tämä parametri määrittää virran, jonka järjestelmä syöttää moottoriin, kun I/f-käynnistystoiminto aktivoituu. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

167 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Käynnistys- ja pysäytysasetukset Käynnistys- ja pysäytyskomennot annetaan eri tavoin ohjauspaikan mukaan. Etäohjauspaikka (I/O A): Käynnistys-, pysäytys- ja taaksekäyntikomentoja ohjataan parametreilla P (Ohjaussignaali 1 A), P (Ohjaussignaali 2 A) ja P (Ohjaussignaali 3 A). Näiden tulojen toiminnot ja logiikka valitaan sitten parametrilla P3.2.6 (I/O A -logiikka) (tässä ryhmässä). Etäohjauspaikka (I/O B): Käynnistys-, pysäytys- ja taaksekäyntikomentoja ohjataan parametreilla P (Ohjaussignaali 3 A), P (Ohjaussignaali 1 B) ja P (Ohjaussignaali 2 B). Näiden tulojen toiminnot ja logiikka valitaan sitten parametrilla P3.2.7 (I/O B -logiikka) (tässä ryhmässä). Paikallisohjaus (paneeli): Käy- ja Seis-komennot annetaan paneelin painikkeilla. Pyörimissuunta valitaan parametrilla P Etäohjauspaikka (kenttäväylä): Käy-, Seis- ja Taakse-komennot tulevat kenttäväylästä. P3.2.5 PYSÄYTYSTOIMINTO (ID 506) Taulukko 106. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 0 Vapaasti pyörien Moottorin annetaan pysähtyä omalla hitausmassallaan. Taajuusmuuttajaohjaus päättyy ja taajuusmuuttajan virta putoaa nollaan heti, kun pysäytyskomento annetaan. 1 Rampilla Seis-komennon jälkeen moottorin nopeus hidastuu asetettujen hidastusparametrien mukaisesti nollanopeuteen. P3.2.6 I/O A KÄY/SEIS-LOGIIKKA (ID 300) Taajuusmuuttajan käynnistymistä ja pysähtymistä voidaan ohjata digitaalitulojen kautta antamalla tälle parametrille arvo 0 4. OS = Ohjaussignaali. Valintoja, joissa on sana 'reuna', käytetään odottamattoman käynnistyksen ehkäisemiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa laitteisiin kytketään virta tai virta kytkeytyy uudelleen sähkökatkon jälkeen, vian kuittauksen yhteydessä, Käynnistys sallittu -toiminnolla tehtyjen pysäytysten (Käynnistys sallittu = epätosi) jälkeen tai silloin, kun ohjauspaikaksi vaihdetaan I/O-ohjaus. Moottori voidaan käynnistää uudelleen vasta, kun Käy/Seis-kosketin on avattu. Kaikissa esimerkeissä pysäytysmuotona on käytetty valintaa Vapaasti pyörien. 24-hour support +358 (0)

168 vacon 165 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset V 1 Ohjauspaikka OHJ.PAIKKA I/O A V EQ IN 1 IN 2 Käynn. sallittu JA IN 1 IN 2 IO_StartFunction P IO IO IO KP I/O A (/B) logiikka Ohj.sign. 1 A(/B) Ohj.sign. 2 A(/B) Ohj.sign. 3 A(/B) Start-painike Salli Käy-Seis-logiikka Signaali 1 Signaali 2 Signaali 3 Start-painike Pakot. seis Käy Taakse Pakot. seis aktiiv. V V V I/O-ohj. A(/B) Käy I/O-ohj. A(/B) Taakse Paneeli info Paneelin Seis-painike: EI = EPÄTOSI KYLLÄ = TOSI P 0 KP Paneelin Seis-painike EPÄTOSI Seis-painike VAL G IN 0 IN 1 V Paneeli info Infoviesti Taajuusmuuttaja on pakotettu SEIS-tilaan paneelilta Taajuusmuuttaja voidaan käynnistää uudelleen painamalla paneelin Start-painiketta, jos alkuperäisen ohjauspaikan KÄY-signaali on aktiivinen emf Kuva 52. I/O A Käy/Seis-logiikka, lohkokaavio. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

169 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 166 Taulukko 107. Valinnan numero Valinnan nimi 0 OS1: Eteen OS2: Taakse Huomautus Toiminnot aktivoituvat koskettimien sulkeutuessa. ETEEN Lähtötaajuus Asetettu taaj. 0 Hz t Asetettu taaj. TAAKSE Käynn. sallittu Ohj.signaali 1 Ohj.signaali 2 Paneelin START-painike Paneelin STOP-painike emf Selitykset: Kuva 53. I/O A Käy/Seis-logiikka = 0. Taulukko Ohjaussignaali (OS) 1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa kasvaa. Moottori käy eteenpäin. 8 Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi EPÄTOSI, mikä pudottaa taajuuden nollaan. Käynnistys sallittu -signaali määritetään parametrilla P OS2 aktivoituu, mutta sillä ei ole vaikutusta lähtötaajuuteen, koska ensin valitulla suunnalla on korkeampi prioriteetti. 9 Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi TOSI ja taajuus alkaa jälleen nousta kohti asetettua taajuutta, koska OS1 on yhä aktiivinen 3 OS1 poistuu käytöstä. Tällöin suunta alkaa muuttua (suunnasta ETEEN suuntaan TAAKSE), koska OS2 on yhä aktiivinen. 10 Paneelin Stop-painiketta painetaan, ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. Tämä signaali toimii vain, jos P3.2.3 (Paneelin Stop-painike) = Kyllä. 4 OS2 poistuu käytöstä ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. 11 Taajuusmuuttaja käynnistetään painamalla paneelin Start-painiketta. 5 OS2 aktivoituu uudelleen ja aiheuttaa moottorin nopeuden kiihtymisen (TAAKSE) kohti asetettua taajuutta. 12 Paneelin Stop-painiketta painetaan jälleen ja laite pysähtyy. 6 OS2 poistuu käytöstä ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. 13 Yritys käynnistää taajuusmuuttaja painamalla paneelin Start-painiketta ei onnistu, koska OS1 ei ole aktiivisena. 7 OS1 aktivoituu ja moottorin nopeus alkaa kiihtyä (ETEEN) kohti asetettua taajuutta. 24-hour support +358 (0)

170 vacon 167 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Taulukko 109. Valinnan numero Valinnan nimi 1 OS1: Eteen (reuna) OS2: Käänteinen seis OS3: Taakse (reuna) Kuvaus Kolmijohdinohjaus (pulssiohjaus) ETEEN Lähtötaajuus Asetettu taaj. 0 Hz t Asetettu taaj. TAAKSE Käynn. sallittu Ohj.signaali 1 Ohj.signaali 2 Ohj.signaali 3 Paneelin STOP-painike emf Selitykset: Kuva 54. I/O A Käy/Seis-logiikka = 1. Taulukko Ohjaussignaali (OS) 1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa kasvaa. Moottori käy eteenpäin. 6 Yritys käynnistää taajuusmuuttaja aktivoimalla OS1 ei onnistu, koska Käynnistys sallittu -signaalin arvo on yhä EPÄTOSI. 2 OS2 poistuu käytöstä, mikä pudottaa taajuuden nollaan. 7 OS1 aktivoituu ja moottorin nopeus alkaa kiihtyä (ETEEN) kohti asetettua taajuutta, koska Käynnistys sallittu -signaalin arvoksi on asetettu TOSI. 3 OS1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa jälleen kasvaa. Moottori käy eteenpäin. 8 Paneelin Stop-painiketta painetaan, ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. Tämä signaali toimii vain, jos P3.2.3 (Paneelin Stop-painike) = Kyllä. 4 OS3 aktivoituu, mikä aiheuttaa suunnanmuutoksen (ETEEN -> TAAKSE). 9 OS3 aktivoituu ja saa moottorin käynnistymään ja käymään taaksepäin. 5 Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi EPÄTOSI, mikä pudottaa taajuuden nollaan. Käynnistys sallittu -signaali määritetään parametrilla OS2 poistuu käytöstä, mikä pudottaa taajuuden nollaan. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

171 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 168 Taulukko 111. Valinnan numero Valinnan nimi 2 OS1: Eteen (reuna) OS2: Taakse (reuna) Huomautus Käytetään estämään tahaton käynnistyminen. Moottori voidaan käynnistää uudelleen vasta, kun Käy/Seis-kosketin on avattu. ETEEN Lähtötaajuus Asetettu taaj. 0 Hz t Asetettu taaj. TAAKSE Käynn. sallittu Ohj.signaali 1 Ohj.signaali emf Kuva 55. I/O A Käy/Seis-logiikka = 2. Selitykset: Taulukko Ohjaussignaali (OS) 1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa kasvaa. Moottori käy eteenpäin. 7 OS1 aktivoituu ja moottorin nopeus alkaa kiihtyä (ETEEN) kohti asetettua taajuutta. 2 OS2 aktivoituu, mutta sillä ei ole vaikutusta lähtötaajuuteen, koska ensin valitulla suunnalla on korkeampi prioriteetti. 8 Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi EPÄTOSI, mikä pudottaa taajuuden nollaan. Käynnistys sallittu -signaali määritetään parametrilla P OS1 poistuu käytöstä. Tällöin suunta alkaa muuttua (suunnasta ETEEN suuntaan TAAKSE), koska OS2 on yhä aktiivinen. 9 Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi TOSI. Vaikka OS1 on aktiivinen, tällä muutoksella ei ole vaikutusta, sillä uudelleenkäynnistys edellyttää nousevaa reunaa. Tilanne olisi toinen, jos tämän parametrin arvoksi olisi asetettu 0. 4 OS2 poistuu käytöstä ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. 10 Paneelin Stop-painiketta painetaan, ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. Tämä signaali toimii vain, jos P3.2.3 (Paneelin Stop-painike) = Kyllä. 5 OS2 aktivoituu uudelleen ja aiheuttaa moottorin nopeuden kiihtymisen (TAAKSE) kohti asetettua taajuutta. 11 OS1 avautuu ja sulkeutuu uudelleen, jolloin moottori käynnistyy. 6 OS2 poistuu käytöstä ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. 12 OS1 poistuu käytöstä ja moottoriin syötetty taajuus putoaa nollaan. 24-hour support +358 (0)

172 vacon 169 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Taulukko 113. Valinnan numero Valinnan nimi 3 OS1: Käy OS2: Taakse Huomautus ETEEN Lähtötaajuus Asetettu taaj. 0 Hz t Asetettu taaj. TAAKSE Käynn. sallittu Ohj.signaali 1 Ohj.signaali 2 Paneelin START-painike Paneelin STOP-painike emf Kuva 56. I/O A Käy/Seis-logiikka = 3. Taulukko Ohjaussignaali (OS) 1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa kasvaa. Moottori käy eteenpäin. 7 Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi EPÄTOSI, mikä pudottaa taajuuden nollaan. Käynnistys sallittu -signaali määritetään parametrilla P OS2 aktivoituu, mikä aiheuttaa suunnanmuutoksen (ETEEN -> TAAKSE). 8 Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi TOSI ja taajuus alkaa jälleen nousta kohti asetettua taajuutta, koska OS1 on yhä aktiivinen 3 OS2 poistuu käytöstä ja suunta alkaa muuttua (suunnasta TAAKSE suuntaan ETEEN), koska OS1 on yhä aktiivinen. 9 Paneelin Stop-painiketta painetaan, ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. Tämä signaali toimii vain, jos P3.2.3 (Paneelin Stop-painike) = Kyllä. 4 Myös OS1 poistuu käytöstä ja taajuus putoaa nollaan. 10 Taajuusmuuttaja käynnistetään painamalla paneelin Start-painiketta. 5 Vaikka OS2 aktivoituu, moottori ei käynnisty, koska OS1 on yhä poissa käytöstä. 11 Paneelin Stop-painiketta painetaan jälleen ja laite pysähtyy. 6 OS1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa jälleen kasvaa. Moottori käy eteenpäin, koska OS2 on poissa käytöstä. 12 Yritys käynnistää taajuusmuuttaja painamalla paneelin Start-painiketta ei onnistu, koska OS1 ei ole aktiivisena. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

173 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 170 Taulukko 115. Valinnan numero Valinnan nimi 4 OS1: Käy (reuna) OS2: Taakse Huomautus Käytetään estämään tahaton käynnistyminen. Moottori voidaan käynnistää uudelleen vasta, kun Käy/Seis-kosketin on avattu. ETEEN Lähtötaajuus Asetettu taaj. 0 H t Asetettu taaj. TAAKSE Käynn. sallittu Ohj.signaali 1 Ohj.signaali 2 Paneelin STOP-painike emf Kuva 57. I/O A Käy/Seis-logiikka = 4. Taulukko Ohjaussignaali (OS) 1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa kasvaa. Moottori käy eteenpäin, koska OS2 on poissa käytöstä. OS2 aktivoituu, mikä aiheuttaa suunnanmuutoksen (ETEEN -> TAAKSE). OS2 poistuu käytöstä ja suunta alkaa muuttua (suunnasta TAAKSE suuntaan ETEEN), koska OS1 on yhä aktiivinen. Myös OS1 poistuu käytöstä ja taajuus putoaa nollaan. Vaikka OS2 aktivoituu, moottori ei käynnisty, koska OS1 on yhä poissa käytöstä. OS1 aktivoituu ja lähtötaajuus alkaa jälleen kasvaa. Moottori käy eteenpäin, koska OS2 on poissa käytöstä Käynnistys sallittu -signaalin arvo muuttuu arvoksi EPÄTOSI, mikä pudottaa taajuuden nollaan. Käynnistys sallittu -signaali määritetään parametrilla P Jotta moottori voidaan käynnistää uudelleen, OS1 täytyy avata ja sulkea sitten uudelleen. Paneelin Stop-painiketta painetaan, ja moottoriin syötettävä taajuus putoaa nollaan. Tämä signaali toimii vain, jos P3.2.3 (Paneelin Stop-painike) = Kyllä. Jotta moottori voidaan käynnistää uudelleen, OS1 täytyy avata ja sulkea sitten uudelleen. 11 OS1 poistuu käytöstä ja taajuus putoaa nollaan. 24-hour support +358 (0)

174 vacon 171 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.5 Ohjeet Taajuusohje Taajuusohjeen lähde voidaan ohjelmoida kaikissa ohjauspaikoissa PC:tä lukuun ottamatta. PC saa ohjeen aina PC-työkalusta. Etäohjauspaikka (I/O A): Taajuusohjeen lähde voidaan valita parametrilla P Etäohjauspaikka (I/O B): Taajuusohjeen lähde voidaan valita parametrilla P Paikallisohjaus (paneeli): Jos käytetään parametrin P oletusasetusta, käytössä on parametrilla P määritetty ohje. Etäohjauspaikka (kenttäväylä): Taajuusohje tulee kenttäväylästä, jos parametrin P oletusarvo on käytössä Vakionopeudet P VAKIONOPEUSTILA (ID 182) Vakionopeusparametreilla voidaan määrittää tiettyjä taajuusohjeita etukäteen. Ohjearvot otetaan käyttöön avaamalla tai sulkemalla parametreihin P , P ja P (Vakionopeusvalinta 0, Vakionopeusvalinta 1 ja Vakionopeusvalinta 2) liitettyjä digitaalituloja. Valittavissa on kaksi logiikkaa: Taulukko 117. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 0 Binaaritila Valitse sopiva vakionopeus yhdistelemällä aktivoituja digitaalituloja taulukon 118 mukaisesti. 1 Tulojen määrä Voit valita käyttöön vakionopeusvalinnat 1 3 sen mukaan, kuinka monta vakionopeusvalinnoille määritettyä tuloa on aktiivisena. P (ID 180) P VAKIONOPEUDET 0 7 (ID 130) Parametrille P valitaan arvoksi 0: Vakionopeus 0 voidaan valita ohjeeksi asettamalla parametrin P (I/O A -ohjearvopaikan valinta), P (I/O B -ohjearvopaikan valinta), P (Paneelin ohjearvon valinta) ja P (Kenttäväyläohjauksen ohjearvo) arvoksi 0. Vakionopeudet 1 7 valitaan ohjeeksi kytkemällä digitaalituloja parametreihin P , P ja P Aktiivisten digitaalitulojen yhdistelmät määrittävät käytettävän vakionopeuden (katso taulukko 119). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

175 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 172 Vakionopeudet rajoittuvat automaattisesti minimi- ja maksimitaajuuksien (P ja P ) väliin. Katso seuraava taulukko: Taulukko 118. Toimenpide Valitse tällöin tämän parametrien P , P , P ja P arvoksi 1. Aktivoituva taajuus Vakionopeus 0 Vakionopeudet 1 7: Taulukko 119. Vakionopeuksien valitseminen; Aktivoi digitaalitulo parametrille Aktivoituva taajuus P P P Vakionopeus 1 P P P Vakionopeus 2 P P P Vakionopeus 3 P P P Vakionopeus 4 P P P Vakionopeus 5 P P P Vakionopeus 6 P P P Vakionopeus 7 = tulo aktiivinen. Parametrin P arvoksi valitaan 1: Voit valita käyttöön vakionopeusvalinnat 1 3 sen mukaan, kuinka monta vakionopeusvalinnoille määritettyä tuloa on aktiivisena. Taulukko 120. Vakionopeuksien valitseminen; = tulo aktiivinen. Aktivoitu tulo Aktivoituva taajuus P P P Vakionopeus 1 P P P Vakionopeus 1 P P P Vakionopeus 1 P P P Vakionopeus 2 P P P Vakionopeus 2 P P P Vakionopeus 2 P P P Vakionopeus 3 P VAKIONOPEUSVALINTA 0 (ID 419) P VAKIONOPEUSVALINTA 1 (ID 420) P VAKIONOPEUSVALINTA 2 (ID 421) Kun kytket näihin toimintoihin digitaalitulon (katso luku Digitaali- ja analogiatulojen ohjelmointi), voit käyttää vakionopeuksia 1 7 (katso edellä oleva taulukko 118). 24-hour support +358 (0)

176 vacon 173 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Moottoripotentiometrin parametrit Käyttäjä voi lisätä tai vähentää lähtötaajuutta käyttämällä moottoripotentiometritoimintoa. Kun parametriin P (Moottoripotentiometri YLÖS) kytketään digitaalitulo ja digitaalitulon signaali on aktiivinen, lähtötaajuus kasvaa niin kauan kuin signaali on aktiivinen. Parametri P (Moottoripotentiometri ALAS) toimii päinvastaisella tavalla ja alentaa lähtötaajuutta. Nopeus, jolla taajuusohje muuttuu, kun Moottoripotentiometri YLÖS tai Moottoripotentiometri ALAS on käytössä, määräytyy parametrin Moottoripotentiometrin ramppi (P ) arvon mukaan. HUOMAUTUS: Jos normaalit kiihdytys- ja hidastusajat on asetettu pienemmiksi kuin Moottoripotentiometrin ramppi -parametrin arvo, nämä ajat rajoittavat lähtötaajuutta. Moottoripotentiometrin palautusparametri (P ) määrittää, palautuuko moottoripotentiometrin taajuusohje minimitaajuusarvoon pysäytyksen tai virrankatkaisun yhteydessä. Moottoripotentiometrin taajuusohje on kaikissa ohjauspaikoissa valikkoryhmässä 3.3: Ohjeet. Moottoripotentiometrin ohjetta voi muuttaa vain, kun taajuusmuuttaja on Käy-tilassa. P MOOTTORIPOTENTIOMETRI YLÖS (ID 418) P MOOTTORIPOTENTIOMETRI ALAS (ID 417) Moottoripotentiometritoiminnolla käyttäjä voi nostaa tai laskea lähtötaajuutta. Kun parametriin P (Moottoripotentiometri YLÖS) kytketään digitaalitulo ja digitaalitulon signaali on aktiivinen, lähtötaajuus kasvaa niin kauan kuin signaali on aktiivinen. Parametri P (Moottoripotentiometri ALAS)toimii päinvastaisella tavalla ja alentaa lähtötaajuutta. Nopeus, jolla lähtötaajuus muuttuu, kun Moottoripotentiometri YLÖS tai Moottoripotentiometri ALAS on käytössä, määräytyy parametrin Moottoripotentiometrin ramppi (P ) sekä rampin kiihdytys- ja hidastusaikaparametrien(p ja P ) mukaan. Jos parametri Moottoripotentiometrin palautus (P ) on käytössä, se asettaa taajuusohjeen nollaan. P MOOTTORIPOTENTIOMETRIN PALAUTUS (ID 367) Määrittää moottoripotentiometrin taajuusohjeen nollauslogiikan. Valinnan numero Valinnan nimi Huomautus 0 Ei palautusta Edellinen moottoripotentiometrin taajuusohje säilyy pysäytystilan yli ja tallentuu muistiin virran katkeamisen varalta. 1 Seis-tila Moottoripotentiometrin taajuusohjeeksi muuttuu nolla, kun taajuusmuuttaja on Seis-tilassa tai irtikytkettynä. 2 Irtikytketty Moottoripotentiometrin taajuusohjeeksi muuttuu nolla vain taajuusmuuttajan ollessa irtikytkettynä. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

177 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 174 Taajuusohje Maksimitaajuus Minimitaajuus Moottoripotentiometrin ramppi Aika [s] Moottoripotentiometri YLÖS Moottoripotentiometri ALAS 9122.emf Kuva 58. Moottoripotentiometrin parametrit Huuhteluparametrit Huuhtelutoimintoa käytetään normaalin ohjauksen hetkelliseen ohittamiseen. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi putkiston huuhteluun tai pumpun manuaaliseen käyttöön ennalta asetetulla vakionopeudella. Huuhtelutoiminto käynnistää taajuusmuuttajan valitun ohjeen mukaisesti ilman erillistä käynnistyskomentoa riippumatta siitä, mikä ohjauspaikka on valittuna. P HUUHTELUOHJEEN KÄYTTÖÖNOTTO (ID 530) Parametri määrittää digitaalitulosignaalin, joka valitsee huuhtelutoiminnon taajuusohjeen ja pakottaa taajuusmuuttajan käynnistymisen. Huuhtelutaajuusohje on kaksisuuntainen, eikä taakse-komento vaikuta sen suuntaan. HUOMAUTUS: Jos digitaalitulo aktivoituu, taajuusmuuttaja käynnistyy. P HUUHTELUOHJE (ID 1239) Parametri määrittää huuhtelutoiminnon taajuusohjeen. Ohje on kaksisuuntainen, eikä taakse-komento vaikuta sen suuntaan. Eteen-ohje määritetään positiivisena arvona ja taakse-ohje negatiivisena arvona. 24-hour support +358 (0)

178 vacon 175 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.6 Ramppi- ja jarruasetukset P RAMPIN 1 MUOTO (ID 500) P RAMPIN 2 MUOTO (ID 501) Näillä parametreilla voidaan pehmentää kiihtyvyys- ja hidastuvuusrampin alkua ja loppua. Arvo 0,0 prosenttia tuottaa lineaarisen rampin, jossa ohjearvosignaalin muutos aiheuttaa nopeuden kiihtymisen tai hidastumisen heti. Jos parametrin arvoksi asetetaan 1,0 100,0 prosenttia, kiihtyvyys- ja hidastuvuuskäyrät ovat S-kirjaimen muotoisia. Tätä toimintoa käytetään yleensä vähentämään mekaanista kulumista ja virtapiikkejä ohjearvojen vaihtamisen yhteydessä. f out 0% 10 % 3077.emf t[s] Kuva 59. P RAMPIN 2 TAAJUUSRAJA (ID 533) Parametri määrittää lähtötaajuuden rajan, jonka yläpuolella järjestelmä käyttää toisen rampin aikoja ja muotoja. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi syvien kaivojen pumppusovelluksissa, joissa tarvitaan nopeita ramppiaikoja pumppua käynnistettäessä tai pysäytettäessä (kun pumppua käytetään minimitaajuuden alapuolella). Toisen rampin ajat aktivoituvat, kun taajuusmuuttajan lähtötaajuus ylittää tämän parametrin määrittämän rajan. Toiminto on poissa käytöstä, kun parametrin arvoksi asetetaan nolla. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

179 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 176 f out [Hz] P P P P P emf t [s] Kuva 60. Rampin 2 aktivointi, kun lähtötaajuus ylittää kynnysarvon. (P = Kiihdyt. 2 taajuusraja, P = Kiiht.aika 1, P = Kiiht.aika 2, P = Hid.aika 1, P = Hid.aika 2). P VUOJARRUTUS (ID 520) Vuojarrutusta voidaan käyttää DC-jarrutuksen sijaan tehostamaan jarrutustehoa silloin, kun lisäjarruvastuksia ei tarvita. Kun jarrutusta tarvitaan, taajuutta lasketaan ja moottorin vuo kasvaa, mikä puolestaan lisää moottorin jarrutuskykyä. Toisin kuin DC-jarrutuksessa moottorin nopeutta voidaan säätää vuojarrutuksen aikana. Vuojarrutus voidaan asettaa PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ. HUOMAUTUS: Vuojarrutuksessa energia muuttuu lämmöksi moottorissa. Vuojarrutusta tulisikin käyttää vain jaksoittain, jotta moottori ei vaurioidu. 24-hour support +358 (0)

180 vacon 177 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.7 I/O-määritykset Digitaali- ja analogiatulojen ohjelmointi Vacon 100 FLOW -sovelluksen tulot voidaan ohjelmoida joustavasti. Vakio- ja lisä-i/o-korttien tuloja voidaan käyttää moniin eri toimintoihin käyttäjän valinnan mukaan. Käytössä olevien I/O-liittymien määrää voidaan lisätä lisävarustekorteilla, jotka lisätään korttipaikkoihin C, D ja E. Lisätietoja lisävarustekorttien asentamisesta on asennusoppaassa. Vakiolevy Paikka A (liittimet) Paikka B (liittimet) Lisäkorttipaikat C, D ja E Ohjelmoitavat analogiatulot (AI) Ohjelmoitavat digitaalitulot (DI) Paikka A Paikka B Kuva 61. Korttipaikat ja ohjelmoitavat tulot. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

181 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Digitaalitulot Digitaalituloissa käytettävissä olevat toiminnot on järjestetty parametreiksi parametrityhmään M Parametrille annettu arvo toimii ohjeena toiminnolle valitulle digitaalitulolle. Digitaalituloihin liitettävissä olevien toimintojen luettelo on luvun 4 taulukossa 28, Digitaalitulojen asetukset. Esimerkki GRAAFINEN PANEELI Parametrin nimi (= toiminto) Parametrin arvo (= valittu digitaalitulo) Parametrin nimi (= toiminto) TEKSTIPANEELI Parametrin arvo (= valittu digitaalitulo) Kuva 62. Vacon -AC-taajuusmuuttajan vakiolaajennuskortissa on käytettävissä kuusi digitaalituloa (paikan A liittimet 8, 9, 10, 14, 15 ja 16). Ohjelmointinäkymässä näihin tuloihin viitataan seuraavasti: Tulon tyyppi (graafinen paneeli) Tulon tyyppi (tekstipaneeli) Taulukko 121. Paikka Tulon nro Selite DigIN di A. 1 Digitaalitulo 1 (liitin 8) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). DigIN di A. 2 Digitaalitulo 2 (liitin 9) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). DigIN di A. 3 Digitaalitulo 3 (liitin 10) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). DigIN di A. 4 Digitaalitulo 4 (liitin 14) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). DigIN di A. 5 Digitaalitulo 5 (liitin 15) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). DigIN di A. 6 Digitaalitulo 6 (liitin 16) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). Esimerkissä 61 annetaan valikon M3.5.1 parametrin P määrittämälle toiminnolle Ulkoinen vika (kiinni) oletuksena arvo DigIN paikka A.3 (graafinen paneeli) tai di A.3 (tekstipaneeli). Tämä tarkoittaa, että toimintoa Ulkoinen vika (kiinni) ohjataan nyt digitaalituloon 3 (liitin 10) tulevalla digitaalisignaalilla. 24-hour support +358 (0)

182 vacon 179 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Tämä esitetään luvussa 4 olevassa taulukossa 28, Digitaalitulojen asetukset: Koodi Parametri Oletus ID Kuvaus P Ulkoinen vika (kiinni) DigIN paikka A EPÄTOSI = OK TOSI = Ulkoinen vika Oletetaan, että valittua tuloa on muutettava. Digitaalitulon 3 sijaan halutaan käyttää vakio-i/o-kortin digitaalituloa 6 (liitin 16). Toimi seuraavasti: BACK RESET 9260.emf BACK RESET Kuva 63. Digitaalitulojen ohjelmointi graafisella paneelilla. Kuva 64. Digitaalitulojen ohjelmointi tekstipaneelilla. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

183 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 180 Taulukko 122. Digitaalitulojen ohjelmointi. OHJELMOINTIOHJEET Graafinen paneeli 1. Valitse parametri ja paina oikeaa nuolipainiketta. 2. Olet nyt muokkaustilassa. Korttipaikan arvo DigIN paikka A. näkyy alleviivattuna ja vilkkuu. (Jos käytettävissä on myös esimerkiksi paikkoihin C, D ja E asennettujen lisäkorttien digitaalituloja, myös niitä voidaan valita tässä.) Katso kuva Aktivoi liittimen 3 arvo painamalla oikeaa nuolipainiketta uudelleen. 4. Muuta liittimen arvoksi 6 painamalla ylänuolipainiketta kolme kertaa. Vahvista valinta OK-painikkeella. 5. HUOMAUTUS: Jos jokin toinen toiminto käyttää jo digitaalituloa 6, näyttöön tulee sanoma. Toinen valinnoista on tällöin hyvä muuttaa. Tekstipaneeli 1. Valitse parametri ja paina OK-painiketta. 2. Olet muokkaustilassa. Kirjain d vilkkuu. (Jos käytettävissä on myös esimerkiksi paikkoihin C, D ja E asennettujen lisäkorttien digitaalituloja, myös niitä voidaan valita tässä.) Katso kuva Aktivoi liittimen 3 arvo painamalla oikeaa nuolipainiketta uudelleen. Kirjaimen d vilkkuminen loppuu. 4. Muuta liittimen arvoksi 6 painamalla ylänuolipainiketta kolme kertaa. Vahvista valinta OK-painikkeella. 5. HUOMAUTUS: Jos jokin toinen toiminto käyttää jo digitaalituloa 6, näyttöön tulee vierivä sanoma. Toinen valinnoista on tällöin hyvä muuttaa. Toimintoa Ulkoinen vika (kiinni) ohjataan nyt digitaalituloon 6 (liitin 16) tulevalla digitaalisignaalilla. HUOMAUTUS: Jos tulon arvo on DigIN paikka 0,1 (graafinen paneeli) tai di 0,1 (tekstipaneeli), toimintoa ei ole kytketty mihinkään liittimeen tai sen arvoksi on määritetty aina EPÄTOSI. Tämä on useimpien ryhmän M3.5.1 parametrien oletusarvo. Jotkin tulot on saatettu määrittää oletuksena myös aina arvoon TOSI. Niiden arvona näkyy DigIN paikka 0,2 (graafinen paneeli) tai di 0,2 (tekstipaneeli). HUOMAUTUS: Digitaalituloihin voidaan kytkeä myös aikakanavia. Lisätietoja on luvussa 4 olevassa taulukossa 63, Lepotilan asetukset. 24-hour support +358 (0)

184 vacon 181 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Analogiatulot Analogisen taajuusohjesignaalin kohdetulo voidaan valita myös käytettävissä olevien analogiatulojen joukosta. GRAAFINEN PANEELI Parametrin nimi Parametrin arvo (= valittu analogiatulo) Parametrin nimi TEKSTIPANEELI Parametrin arvo (= valittu analogiatulo) Kuva 65. Vacon 100 -AC-taajuusmuuttajan vakiolaajennuskortissa on käytettävissä kaksi analogiatuloa (paikan A liittimet 2/3 ja 4/5). Ohjelmointinäkymässä näihin tuloihin viitataan seuraavasti: Tulon tyyppi (graafinen paneeli) Taulukko 123. Analogiatulojen ohjelmointi. Tulon tyyppi (tekstipaneeli) Paikka Tulon nro Selite AnIN AI A. 1 Analogiatulo 1 (liittimet 2/3) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). AnIN AI A. 2 Analogiatulo 2 (liittimet 4/5) paikassa A olevassa kortissa (vakiolaajennuskortti). Esimerkissä 64 parametrille AI1-signaalin valinta, joka on valikon M parametri P , annetaan oletuksena arvo AnIN paikka A.1 (graafinen paneeli) tai AI A.1 (tekstipaneeli). Tämä tarkoittaa, että analogisen taajuusohjesignaalin AI1 kohdetulo on nyt liittimien 2/3 analogiatulo. Se, onko signaali jännite vai virta, on määritettävä DIP-kytkimillä. Lisätietoja on asennusoppaassa. Tämä esitetään luvussa 4 olevassa taulukossa 29, Yleiset suojausasetukset: Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus ID Kuvaus P AI1-signaalin valinta AnIN paikka A Tämän parametrin avulla voit kytkeä AI1-signaalin haluamaasi analogiatuloon. Ohjelmoitava. Katso luku Oletetaan, että valittua tuloa on muutettava. AI1:n sijaan halutaan käyttää paikassa C olevan lisäkortin analogiatuloa. Toimi seuraavasti: 8 Tel (0) Fax +358 (0)

185 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon emf Kuva 66. Analogiatulojen ohjelmointi graafisella paneelilla. Kuva 67. Analogiatulojen ohjelmointi tekstipaneelilla. OHJELMOINTIOHJEET Graafinen paneeli 1. Valitse parametri ja paina oikeaa nuolipainiketta. 2. Olet muokkaustilassa. Korttipaikan arvo AnIN paikka A. näkyy alleviivattuna ja vilkkuu. 3. Muuta korttipaikan arvoksi AnIN paikka C painamalla ylänuolipainiketta. Vahvista valinta OK-painikkeella. Tekstipaneeli 1. Valitse parametri ja paina OK-painiketta. 2. Olet muokkaustilassa. Kirjain A vilkkuu. 3. Muuta korttipaikan arvoksi C painamalla ylänuolipainiketta. Vahvista valinta OK-painikkeella. 24-hour support +358 (0)

186 vacon 183 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Signaalilähteiden kuvaukset Taulukko 124. Signaalilähteiden kuvaukset. Lähde Paikka 0.# Paikka A.# Paikka B.# Paikka C.# Paikka D.# Paikka E.# Aikakanava.# KV CW.# KV PD.# Toiminto Digitaalitulot: Tässä kuvatulla toiminnolla digitaalisignaali voidaan pakottaa olemaan aina OPEN tai CLOSED. Laitteen valmistaja on saattanut määrittää jotkin signaalit aina arvoon CLOSED. Tällainen on esimerkiksi parametri P (Käynnistys sallittu). Jos asetusta ei muuteta, Käynnistys sallittu -signaali on aina aktiivinen. # = 1: Aina OPEN # = 2-10: Aina CLOSED Analogiatulot (käytetään testitarkoituksiin): # = 1: Analogiatulo = 0 % signaalin vahvuudesta # = 2: Analogiatulo = 20 % signaalin vahvuudesta # = 3: Analogiatulo = 30 % signaalin vahvuudesta jne. # = 10: Analogiatulo = 100 % signaalin vahvuudesta Numero (#) on paikan A digitaalitulon numero. Numero (#) on paikan B digitaalitulon numero. Numero (#) on paikan C digitaalitulon numero. Numero (#) on paikan D digitaalitulon numero. Numero (#) on paikan E digitaalitulon numero. Numero (#) vastaa jotakin seuraavista: 1 = Aikakanava 1, 2 = Aikakanava 2, 3 = Aikakanava 3 Numero (#) on Control Word -bitin numero. Numero (#) on Prosessidata 1 -bitin numero Ohjelmoitavien tulojen oletusmääritykset Vacon 100 FLOW -sovelluksessa ohjelmoitavien digitaali- ja analogiatulojen oletusmääritykset vaihtelevat valitun sovelluksen (P1.2, Sovellus) mukaan. Taulukossa 124 esitetään oletusmääritykset, kun vakiosovellus on valittu. Taulukko 125. Tulojen oletusmääritykset. Tulo Liittimet Ohjearvo Määritetty toiminto Parametrin koodi DI1 8 A.1 Ohj.signaali 1 A P DI2 9 A.2 Ohj.signaali 2 A P DI3 10 A.3 Ulkoinen vika (kiinni) P DI4 14 A.4 Vakionopeusvalinta 0 P DI5 15 A.5 Vakionopeusvalinta 1 P DI6 16 A.6 Ulkoinen vika (kiinni) P AI1 2/3 A.1 AI1-signaalin valinta P AI2 4/5 A.2 AI2-signaalin valinta P Tel (0) Fax +358 (0)

187 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Digitaalitulot Digitaalitulojen käyttö on hyvin joustavaa. Parametrit ovat toimintoja, jotka on kytketty tarvittavaan digitaalitulon liittimeen. Digitaalitulon nimet ovat muotoa DigIN paikka A.2, jossa A.2 tarkoittaa korttipaikan A toista tuloa. Toiminnot voidaan myös kytkeä aikakanaviin, jotka nekin näkyvät liittiminä. HUOMAUTUS: Digitaalitulojen ja digitaalilähdön tiloja valvotaan monivalvontanäkymässä. P KÄYNNISTYS SALLITTU (ID 407) Kosketin auki: Moottorin käynnistystä ei ole sallittu Kosketin kiinni: Moottorin käynnistys on sallittu Taajuusmuuttaja pysähtyy aina vapaasti pyörien. P KÄY LUKITUS 1 (ID 1041) P KÄY LUKITUS 2 (ID 1042) Taajuusmuuttaja ei käynnisty, jos yksikin lukitus on auki. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi läppälukituksissa. Tällöin taajuusmuuttaja ei käynnisty, jos läppä on lukittu. Taajuusmuuttaja pysähtyy parametrilla P3.2.5 (Pysäytystoiminto) valitun asetuksen mukaisesti, jos jokin lukitus avautuu käytön aikana Analogiatulot P AI1-SIGNAALIN SUODATUSAIKA (ID 378) Kun tämän parametrin arvo on suurempi kuin 0, toiminto, joka suodattaa häiriöitä analogiatulon signaalista, on käytössä. HUOMAUTUS: Pitkä suodatusaika hidastaa säätövastetta. Analogiatulon signaali [%] 100 % Suodattamaton signaali 63 % Suodatettu signaali t [s] ID emf Kuva 68. AI1-signaalin suodatus. 24-hour support +358 (0)

188 vacon 185 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset P AI1-SIGNAALIALUE (ID 379) Analogiasignaalin signaalialue voidaan valita seuraavasti: Analogiatulosignaalin tyyppi (virta tai jännite) valitaan ohjauskortin DIP-kytkimillä (lisätietoja on asennusoppaassa). Seuraavissa esimerkeissä analogiatulon signaalia käytetään taajuusohjeena. Kaavioissa esitetään analogiatulosignaalin skaalauksen muuttuminen parametrin asetuksen mukaan. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus V/0 20 ma Analogiatulosignaalin alue 0 10 V tai 0 20 ma (vaihtelee ohjauskortin DIP-kytkimien asennon mukaan). Käytettävä tulosignaali %. Taajuusohje [Hz] 0 % 50 % 100 % 0 ma 10 ma 20 ma Minimitaajuusohje Maksimitaajuusohje Analogiatulosignaali [%] 9244.emf Kuva 69. Analogiatulon signaalialue, valinta 0. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus V/4 20 ma Analogiatulosignaalin alue 2 10 V tai 4 20 ma (vaihtelee ohjauskortin DIP-kytkimien asennon mukaan). Käytettävä tulosignaali %. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

189 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 186 Taajuusohje [Hz] 9245.emf 0 % 20 % 50 % 100 % 0 ma 4 ma 10 ma 20 ma Minimitaajuusohje Maksimitaajuusohje Analogiatulosignaali [%] Kuva 70. Analogiatulon signaalialue, valinta 1. P AI1: OMA MINIMI (ID 380) P AI1: OMA MAKSIMI (ID 381) Näillä parametreilla voit säätää analogiatulon signaalialuetta vapaasti välillä %. Esimerkki: Jos analogiatulosignaalia käytetään taajuusohjeena ja näiden parametrien arvot ovat välillä %, taajuusohje vaihtuu pienimmän ja suurimman sallitun taajuusohjeen välillä, kun analogiatulosignaali muuttuu välillä 8 16 ma. Taajuusohje [Hz] 0 % 40 % 80 % 100 % 0 ma 8 ma 16 ma 20 ma AI oma minimi AI oma maksimi 9246.emf Minimitaajuusohje Maksimitaajuusohje Analogiatulosignaali [%] Kuva 71. AI-signaalin mukautettu minimi/maksimi. P AI1-SIGNAALIN KÄÄNTÖ (ID 387) Tällä parametrilla voit muuttaa analogiasignaalin käänteiseksi. 24-hour support +358 (0)

190 vacon 187 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Seuraavissa esimerkeissä analogiatulon signaalia käytetään taajuusohjeena. Kaavioissa esitetään analogiatulosignaalin skaalauksen muuttuminen parametrin asetuksen mukaan. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 0 Normaali Ei kääntöä. Analogisen tulosignaalin arvo 0 % vastaa parametrin Pienin sallittu taajuusohje asetusta ja analogiatulosignaalin arvo 100 % parametrin Suurin sallittu taajuusohje asetusta. Taajuusohje [Hz] 0 % 50 % 100 % 0 ma 10 ma 20 ma 9247.emf Analogiatulosignaali [%] Valinnan numero Kuva 72. AI-signaalin kääntö, valinta 0. Valinnan nimi Kuvaus 1 Käännetty Signaali on käännetty. Analogisen tulosignaalin arvo 0 % vastaa parametrin Suurin sallittu taajuusohje asetusta ja analogiatulosignaalin arvo 100 % parametrin Pienin sallittu taajuusohje asetusta. Taajuusohje [Hz] 0 % 50 % 100 % 0 ma 10 ma 20 ma 9248.emf Minimitaajuusohje Maksimitaajuusohje Minimitaajuusohje Maksimitaajuusohje Analogiatulosignaali [%] Kuva 73. AI-signaalin kääntö, valinta 1. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

191 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Digitaalilähdöt P RO1-TOIMINTO (ID 11001) Taulukko 126. Relelähdön 1 signaalit. Valinta Valinnan nimi Kuvaus 0 Ei käytössä Lähtö ei ole käytössä. 1 Valmis Taajuusmuuttaja on toimintavalmis. 2 Käy Taajuusmuuttaja on käytössä (moottori käy). 3 Vika Vikalaukaisu on tapahtunut. 4 Vika käännetty Vikalaukaisua ei ole tapahtunut. 5 Yleinen varoitus Järjestelmässä on käynnistynyt hälytys. 6 Taakse Taakse-komento on annettu. 7 Asetetussa nopeudessa Lähtötaajuus on saavuttanut määritetyn taajuusohjeen. 8 Termistorivika On tapahtunut termistorivirhe. 9 Moottorin säätö aktivoitu Jokin rajasäätö (esimerkiksi ylivirta- tai momenttisäätö) on aktiivinen. 10 Käynnistyssignaali aktiivinen Taajuusmuuttajan käynnistyskomento on aktiivinen. 11 Paneeliohjaus aktiivinen Paneeliohjaus on valittu (ohjauspaikkana on paneeli). 12 I/O-ohjaus B aktiivinen Valittuna on I/O-ohjauspaikka B (ohjauspaikkana on I/O B). 13 Rajan valvonta 1 Aktivoituu, kun signaalin arvo alittaa tai ylittää määritetyn 14 Rajan valvonta 2 valvontarajan (P3.8.3 tai P3.8.7) sen mukaan, mikä toiminto on valittuna. 15 Fire Mode aktiivinen Fire Mode -toiminto on käytössä. 16 Huuhtelu aktiivinen Huuhtelutoiminto on käytössä. 17 Vakionopeus aktiivinen Vakionopeus on valittu digitaalitulosignaaleilla. 18 Pikapysäytys aktiivinen Pikapysäytystoiminto on otettu käyttöön. 19 PID lepotilassa PID-säädin on lepotilassa. 20 PID-pehmotäyttö aktiivinen PID-säätimen pehmotäyttötoiminto on otettu käyttöön. 21 PID-takaisinkytkennän valvonta PID-säätimen takaisinkytkentäarvo ylittää valvontarajat. 22 Ulkoisen PID-säätimen takaisinkytkennän valvonta Ulkoisen PID-säätimen takaisinkytkentäarvo ylittää valvontarajat. 23 Syöttöpainehälytys Pumpun syöttöpainesignaalin arvo on pudonnut parametrin P arvon alapuolelle. 24 Pumpun mitattu lämpötila on pudonnut parametrin Jäätymisenestohälytys P määrittämän tason alapuolelle. 25 Aikakanava 1 Aikakanavan 1 tila. 26 Aikakanava 2 Aikakanavan 2 tila. 27 Aikakanava 3 Aikakanavan 3 tila. 28 Kenttäväylän Control Word - bitti Kenttäväylän Control Word - bitti Kenttäväylän Control Word - bitti 15 Digitaalilähtöohjaus (relelähtöohjaus) kenttäväylän control word -bitistä 13. Digitaalilähtöohjaus (relelähtöohjaus) kenttäväylän control word -bitistä 14. Digitaalilähtöohjaus (relelähtöohjaus) kenttäväylän control word -bitistä hour support +358 (0)

192 vacon 189 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 31 Kenttäväylä, Process Data In1 bitti 0 32 Kenttäväylä, Process Data In1 bitti 1 33 Kenttäväylä, Process Data In1 bitti 2 Digitaalilähtöohjaus (relelähtöohjaus), kenttäväylän Process Data In1, bitti 0. Digitaalilähtöohjaus (relelähtöohjaus), kenttäväylän Process Data In1, bitti 1. Digitaalilähtöohjaus (relelähtöohjaus), kenttäväylän Process Data In1, bitti Huoltolaskurin 1 hälytys Huoltolaskuri on saavuttanut parametrin P määrittämän hälytysrajan. 35 Huoltolaskurin 1 vika Huoltolaskuri on saavuttanut parametrin P määrittämän hälytysrajan Lohko 1 lähtö Lohko 2 lähtö Lohko 3 lähtö Lohko 4 lähtö Lohko 5 lähtö Lohko 6 lähtö Lohko 7 lähtö Lohko 8 lähtö Lohko 9 lähtö Lohkon 10 lähtö Paineenylläpitopumpun ohjaus Siemenvesipumpun ohjaus 48 Automaattinen puhdistus aktiivinen Taulukko 126. Relelähdön 1 signaalit. Valinta Valinnan nimi Kuvaus Ohjelmoitavan lohkon 1 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 2 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 3 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 4 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 5 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 6 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 7 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 8 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 9 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ohjelmoitavan lohkon 10 lähtö. Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. Ulkoisen paineenylläpitopumpun ohjaussignaali. Katso luku Ulkoisen siemenvesipumpun ohjaussignaali. Katso luku Pumpun automaattinen puhdistustoiminto on käytössä. 49 Monipumppuohjaus K1 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 50 Monipumppuohjaus K2 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 51 Monipumppuohjaus K3 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 52 Monipumppuohjaus K4 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 53 Monipumppuohjaus K5 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 54 Monipumppuohjaus K6 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 55 Monipumppuohjaus K7 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 56 Monipumppuohjaus K8 Monipumpputoiminnon kontaktoriohjaus. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

193 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Analogialähdöt P AO1-TOIMINTO (ID 10050) Tämä parametri määrittää analogialähtösignaalin 1 sisällön. Analogialähtösignaalin skaalaus vaihtelee valitun signaalin mukaan. Katso alla oleva taulukko 126. Taulukko 127. AO1-signaalin skaalaus. Valinta Valinnan nimi Kuvaus 0 Testi 0 % (Ei käytössä) Analogialähtö pakotetaan parametrin P asetuksen mukaan arvoon 0 % tai 20 %. 1 TESTI 100 % Analogialähtö pakotetaan 100 prosenttiin signaalista (10 V/20 ma). 2 Lähtötaajuus Todellinen lähtötaajuus (0 maksimitaajuusohje). 3 Taajuusohje Todellinen taajuusohje (0 maksimitaajuusohje). 4 Pyörimisnopeus Moottorin todellinen nopeus (0 moottorin nimellisnopeus). 5 Lähtövirta Taajuusmuuttajan lähtövirta (0 moottorin nimellisvirta). 6 Moottorin momentti Moottorin todellinen momentti (0 moottorin nimellismomentti (100 %)). 7 Moottorin teho Moottorin todellinen teho (0 moottorin nimellisteho (100 %)). 8 Moottorin jännite Moottorin todellinen jännite (0 moottorin nimellisjännite). 9 Välipiirin jännite Todellinen välipiirin jännite ( V). 10 PID-asetusarvo PID-säätimen todellinen asetusarvo (0 100 %). 11 PID-tak.kytk. PID-säätimen todellinen takaisinkytkentäarvo (0 100 %). 12 PID-lähtö PID-säätimen lähtö (0 100 %). 13 Ulkoinen PID, lähtö Ulkoisen PID-säätimen lähtö (0 100 %). 14 Kenttäväylä Process Data In 1 15 Kenttäväylä Process Data In 2 16 Kenttäväylä Process Data In 3 17 Kenttäväylä Process Data In 4 18 Kenttäväylä Process Data In 5 19 Kenttäväylä Process Data In 6 20 Kenttäväylä Process Data In 7 21 Kenttäväylä Process Data In 8 Kenttäväylän prosessidatatulo 1 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Kenttäväylän prosessidatatulo 2 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Kenttäväylän prosessidatatulo 3 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Kenttäväylän prosessidatatulo 4 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Kenttäväylän prosessidatatulo 5 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Kenttäväylän prosessidatatulo 6 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Kenttäväylän prosessidatatulo 7 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Kenttäväylän prosessidatatulo 8 ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). 22 Lohko 1 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 1 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 23 Lohko 2 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 2 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 24-hour support +358 (0)

194 vacon 191 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Taulukko 127. AO1-signaalin skaalaus. Valinta Valinnan nimi Kuvaus 24 Lohko 3 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 3 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 25 Lohko 4 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 4 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 26 Lohko 5 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 5 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 27 Lohko 6 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 6 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 28 Lohko 7 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 7 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 29 Lohko 8 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 8 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 30 Lohko 9 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 9 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. 31 Lohkon 10 lähtö Ohjelmoitavan lohkon 10 lähtö ( , vastaa arvoa 0 100,00 %). Katso parametrivalikko M3.19, Lohkojen ohjelmointi. P AO1: MINIMITASO (ID 10053) P AO1: MAKSIMITASO (ID 10054) Näillä parametreilla voidaan säätää analogialähtöjen signaalin skaalausta vapaasti. Skaalaus määritetään prosessiyksiköissä, ja se määräytyy parametrin P asetuksen perusteella. Esimerkki: Analogialähtösignaalin sisällöksi valitaan taajuusmuuttajan lähtötaajuus, ja parametrien P ja P arvoiksi määritetään Hz. Kun taajuusmuuttajan lähtötaajuus muuttuu välillä Hz, analogialähtösignaali muuttuu välillä 0 20 ma. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

195 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 192 Analogialähtösignaali [%] 100 % 20 ma 50 % 10 ma 0 % 0 ma 0 Hz 10 Hz 40 Hz AO minimiskaalaus AO maksimiskaalaus 9249.emf Maksimitaajuusohje Lähtötaajuus [Hz] Kuva 74. AO1-signaalin skaalaus. 24-hour support +358 (0)

196 vacon 193 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.8 Estotaajuudet Joissakin järjestelmissä saattaa olla syytä välttää tiettyjä taajuuksia, koska ne aiheuttavat mekaanisia resonansseja. Ongelmalliset taajuusalueet voidaan välttää asettamalla estotaajuuksia. Kun tulotaajuusohje kasvaa, sisäinen taajuusohje pysyy alarajan tasolla, kunnes tulotaajuusohje ylittää ylärajan. P3.7.1 ESTOTAAJUUSALUE 1, ALARAJA (ID 509) P3.7.2 ESTOTAAJUUSALUE 1, YLÄRAJA (ID 510) P3.7.3 ESTOTAAJUUSALUE 2, ALARAJA (ID 511) P3.7.4 ESTOTAAJUUSALUE 2, YLÄRAJA (ID 512) P3.7.5 ESTOTAAJUUSALUE 3, ALARAJA (ID 513) P3.7.6 ESTOTAAJUUSALUE 3, YLÄRAJA (ID 514) Todellinen ohje Yl är aja Alaraja Alaraja Yläraja Pyydetty ohje 9118.emf Kuva 75. Estotaajuudet. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

197 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 194 P3.7.7 ESTOTAAJUUDEN OHITUSAIKA (ID 518) Estotaajuuden ohitusaika määrittää kiihtyvyys- ja hidastuvuusajan, jonka kuluessa lähtötaajuus on estetyllä taajuusalueella. Estotaajuuden ohitusaika kerrotaan parametrien P ja P (kiihtyvyys- ja hidastuvuusaika) arvoilla. Esimerkiksi arvo 0,1 lyhentää kiihtyvyystai hidastuvuusajan kymmenesosaan. Lähtötaajuus [Hz] Yläraja Alaraja Ramppiaika Kerroin = 0,3 Ramppiaika Kerroin = 2, emf Aika [s] Kuva 76. Estotaajuuden ohitusaika. 24-hour support +358 (0)

198 13006.emf vacon 195 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.9 Valvonta P VASTE ULKOISEEN VIKAAN (ID 701) Ulkoinen vikasignaali jossakin ohjelmoitavista digitaalituloista (oletusasetus on DI3) aiheuttaa hälytyksen tai vikatilan ja -sanoman käyttämällä parametreja P ja P Tiedot voidaan myös ohjelmoida mihin tahansa relelähtöön Moottorin lämpösuojaukset Moottorin lämpösuojaus suojaa moottoria ylikuumenemiselta. AC-taajuusmuuttaja pystyy syöttämään moottorille nimellisarvoa suurempia virtoja. Jos kuorma edellyttää näin suurta virtaa, moottori on vaarassa ylikuormittua termisesti. Tämä koskee erityisesti pieniä taajuuksia. Pienillä taajuuksilla moottorin kapasiteetti ja jäähdytysvaikutus alenevat. Jos moottorissa on ulkoinen puhallin, kuorman alentuminen pienillä nopeuksilla on pientä. Moottorin lämpösuojaus perustuu laskennalliseen malliin, ja se käyttää taajuusmuuttajan lähtövirtaa moottorin kuorman määrittämiseen. Moottorin lämpösuojausta voi säätää seuraavassa taulukossa esitetyillä parametreilla. Moottorin lämpötilaa voidaan valvoa paneelista. Katso luku 2 2 Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajan käyttöliittymät. HUOMAUTUS: Jos käytetään pitkiä (enintään 100 metriä) moottorikaapeleita pienien taajuusmuuttajien ( 1,5 kw) kanssa, taajuusmuuttajan mittaama moottorin virta voi moottorikaapelin kapasitiivisten virtojen vuoksi olla paljon suurempi kuin moottorin todellinen virta. Ota tämä huomioon säätäessäsi moottorin lämpösuojaustoimintoja. VAROITUS! Laskennallinen malli ei suojaa moottoria, jos tukkeutunut ilmanottosäleikkö estää ilman virtauksen moottoriin. Malli alkaa nollasta, jos ohjauskortissa ei ole virtaa. P NOLLANOPEUDEN JÄÄHDYTYSKERROIN (ID 706) Määrittää jäähdytyskertoimen nollanopeudella suhteessa pisteeseen, jossa moottori toimii nimellisnopeudella ilman ulkoista jäähdytystä. Katso alla oleva kuva 77. Oletusarvoa määritettäessä on oletettu, ettei moottoria jäähdytetä ulkoisella puhaltimella. Jos käytössä on ulkoinen puhallin, tämän parametrin arvoksi voidaan asettaa 90 % (tai jopa enemmän). Jos parametrin P (Moottorin nimellisvirta) arvoa muutetaan, tämä parametri palautuu automaattisesti oletusarvoonsa. Tämän parametrin arvo ei vaikuta taajuusmuuttajan maksimilähtövirtaan, joka määritetään yksinomaan parametrilla P Lämpösuojauksen kulmapistetaajuus on 70 % moottorin nimellistaajuudesta (P ). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

199 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 196 P jäähdytys 100 % Ylikuorma I T Par. ID706 = 40 % 0 Kulmapistetaajuus f n f 9129.emf Kuva 77. Moottorin terminen mitoitusvirta IT, ID 706 = P Nollanopeuden jäähdytyskerroin. P MOOTTORIN LÄMPÖAIKAVAKIO (ID 707) Tämä on moottorin lämpöaikavakio. Mitä suurempi moottori, sitä suurempi aikavakio. Aikavakio on aika, jonka kuluessa laskettu lämpötila on saavuttanut 63 prosenttia lopullisesta arvostaan. Moottorin terminen aika on mallikohtainen ja vaihtelee eri valmistajien moottorien välillä. Parametrin oletusarvo vaihtelee moottorin koon mukaan. Jos moottorin t6-aika (t6 on sekunteina ilmaistu aika, jonka moottoria voi käyttää turvallisesti kuusinkertaisella nimellisvirralla) on tiedossa (moottorin valmistaja on ilmoittanut sen), aikavakioparametri voidaan asettaa sen mukaan. Nyrkkisääntönä moottorin lämpöaikavakio minuutteina on 2 x t6. Jos taajuusmuuttaja on pysäytetyssä tilassa, se suurentaa aikavakion automaattisesti kolme kertaa asetetun parametriarvon suuruiseksi. Pysäytetyssä tilassa jäähdytys perustuu konvektioon ja järjestelmä kasvattaa aikavakiota. Katso alla oleva kuva hour support +358 (0)

200 vacon 197 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset I/I T Virta T t 100 % 63 % 9077.emf T = Moottorin lämpöaikavakio t Kuva 78. Moottorin lämpöaikavakio. P MOOTTORIN KUORMITETTAVUUS (ID 708) Arvo 130 % tarkoittaa, että nimellislämpötila saavutetaan 130 prosentilla moottorin nimellisvirrasta. Kuva 79. Moottorin lämpötilan laskeminen. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

201 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Moottorin jumisuojaus Jumisuoja suojaa moottoria lyhytaikaisissa ylikuormitustilanteissa, esimerkiksi akselin jumittuessa. Jumisuojan reaktioaika voidaan asettaa moottorin lämpösuojan reaktioaikaa lyhyemmäksi. Jumisuoja määritetään parametreilla P (Jumivirta) ja P (Jumitaajuusraja). Jos virta on suurempi ja ulostulotaajuus pienempi kuin niille asetetut arvot, laite on jumitilassa. Järjestelmässä ei ole erillistä akselin pyörimisilmaisinta. Jumisuoja on eräänlainen ylivirtasuoja. HUOMAUTUS: Jos käytetään pitkiä (enintään 100 metriä) moottorikaapeleita pienien taajuusmuuttajien ( 1,5 kw) kanssa, taajuusmuuttajan mittaama moottorin virta voi moottorikaapelin kapasitiivisten virtojen vuoksi olla paljon suurempi kuin moottorin todellinen virta. Ota tämä huomioon säätäessäsi jumisuojaustoimintoja. P JUMIVIRTA (ID 710) Virran asetus voi olla 0,0 2 x IL. Jumitilassa virta on ylittänyt tämän raja-arvon. Jos parametria P (Moottorin virtaraja) muutetaan, järjestelmä laskee tämän parametrin arvoksi automaattisesti 90 % virtarajasta. HUOMAUTUS: Jotta voidaan varmistaa haluttu toiminta, tämän rajan on oltava virtarajan alapuolella. I 9130.emf Jumialue Par. ID710 f Par. ID712 Kuva 80. Jumisuojan asetukset, ID 710 = P Jumivirta, ID 712 = P Jumitaajuusraja. P JUMIAIKARAJA (ID 711) Tämän parametrin arvoksi voidaan asettaa 1,0 120,0 sekuntia. Jumitilan suurin sallittu aika. Jumiaika lasketaan sisäisellä kaksisuuntaisella laskurilla. Jos jumiaikalaskurin lukema ylittää tämän rajan, suojaus aiheuttaa järjestelmän laukaisun (katso P ) Alikuormitussuojaus (kuiva pumppu) Moottorin alikuormitussuojauksen tehtävänä on varmistaa, että taajuusmuuttajaa ei käytetä ilman moottorin kuormitusta. Jos moottorin kuormitus katoaa, prosessissa saattaa olla häiriö, kuten katkennut käyttöhihna tai kuiva pumppu. 24-hour support +358 (0)

202 vacon 199 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Moottorin alikuormitussuojan toimintaa voidaan säätää määrittämällä alikuormituskäyrä parametreilla P (Alikuormitussuojaus: kentän heikennysalueen kuorma) ja P (Nollataajuuskuorma). Alikuormitussuojan toimintakäyrä on nollataajuuden ja kentän heikennyspisteen kautta kulkeva neliöllinen käyrä. Alikuormitussuojan toiminta on estetty (alikuormitusaikalaskuri on pysähdyksissä) alle 5 Hz:n taajuuksilla. Alikuormitussuojan parametriarvot asetetaan prosenttiosuutena moottorin nimellismomentista. Sisäisen vääntömomentin skaalauskertoimen määrittämiseen käytetään moottorin arvokilven tietoja, moottorin nimellisvirran parametria ja taajuusmuuttajan nimellisvirran arvoa IH. Jos taajuusmuuttajan kanssa käytetään muuta kuin nimelliskokoista moottoria, momentin laskentatarkkuus heikkenee. HUOMAUTUS: Jos käytetään pitkiä (enintään 100 metriä) moottorikaapeleita pienien taajuusmuuttajien ( 1,5 kw) kanssa, taajuusmuuttajan mittaama moottorin virta voi moottorikaapelin kapasitiivisten virtojen vuoksi olla paljon suurempi kuin moottorin todellinen virta. Ota tämä huomioon säätäessäsi jumisuojaustoimintoja. P ALIKUORMITUSSUOJAUS: KENTÄN HEIKENNYSALUEEN KUORMA (ID 714) Momenttirajaksi voidaan asettaa 10,0 150,0 % x T nmotor. Tämä parametri määrittää pienimmän sallitun momentin kentän heikennyspisteen taajuutta suuremmilla lähtötaajuuksilla. Jos parametrin P (Moottorin nimellisvirta) arvoa muutetaan, tämä parametri palautuu automaattisesti oletusarvoonsa. Momentti Par. ID714 Par. ID715 5 Hz Alikuormitusalue Kentän heikennyspiste f 9131.emf Kuva 81. Minimikuormituksen asetus, ID 714 = P Alikuormitussuoja: kentän heikennysalueen kuorma, ID 715 = P Alikuormitussuoja: nollataajuuskuorma. P ALIKUORMITUSSUOJAUS: AIKARAJA (ID 716) Ajaksi voidaan asettaa 2,0 600,0 sekuntia. Alikuormitustilanteen pisin sallittu kesto. Sisäinen kaksisuuntainen laskuri laskee kertynyttä alikuormitusaikaa. Jos alikuormitusaikalaskurin lukema ylittää tämän rajan, suojaus aiheuttaa järjestelmän laukaisun parametrin P mukaisesti. Kun taajuusmuuttaja pysäytetään, alikuormituslaskuri nollautuu. Katso alla oleva kuva Tel (0) Fax +358 (0)

203 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 200 Alikuormitusaikalaskuri Par. ID716 Laukaisualue Laukaisu/ hälytys par. ID713 Aika Alikuorma Ei alikuormaa 9132.emf Kuva 82. Alikuormitusaikalaskurin toiminta, ID 713 = P Alikuormitusvika, ID 716 = P Alikuormitussuojaus: aikaraja. P PIKAPYSÄYTYSTILA (ID 1276) P PIKAPYSÄYTYKSEN AKTIVOINTI (ID 1213) P PIKAPYSÄYTYKSEN HIDASTUSAIKA (ID 1256) P VASTE PIKAPYSÄYTYSVIKAAN (ID 744) Pikapysäytystoiminnolla taajuusmuuttaja voidaan pysäyttää poikkeuksellisessa tilanteessa I/O-väylän tai kenttäväylän kautta. Taajuusmuuttaja voidaan asettaa käyttämään erikseen määritettyä hidastuvuus- ja pysäytystapaa pikapysäytyksen ollessa aktiivisena. Lisäksi voidaan määrittää hälytys tai vikavaste, jolloin vikahistoriaan jää merkki pikapysäytyspyynnöstä, jos uudelleenkäynnistys edellyttää kuittausta. HUOMAUTUS: Pikapysäytys ei ole hätäpysäytystoiminto eikä turvatoiminto. Hätäpysäytystoiminnon tulisi katkaista moottorin tehonsyöttö fyysisesti. 24-hour support +358 (0)

204 vacon 201 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset KV I/O Control Word. B12 Pikapys. aktiiv. Normaali käyttö TAI IN 1 IN 2 Pikapys. aktiivinen Kyllä Käy-seis-sarja pikapysäytystilan ja pikapysäytyksen hidastusajan mukaan TaMu pysähtynyt? EI Kyllä Taajuusmuuttaja pakotettu Ei valmis -tilaan, hälytys tai vika Pikapysäytyksen vikavasteen mukaan Pikapys. aktiivinen 9124.emf Kuva 83. Pikapysäytyslogiikka. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

205 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 202 P ANALOGIATULON ALARAJASUOJAUS (ID 767) Tämä parametri määrittää, onko analogiatulon alarajasuojaus käytössä. Analogiatulon alarajasuojausta käytetään analogiatulon signaalivikojen havaitsemiseen, kun tulosignaalia käytetään taajuusohjeena tai momenttiohjeena, tai kun PID-säädin tai ulkoinen PID-säädin on määritetty käyttämään analogiatulosignaaleja. Käyttäjä voi valita, onko suojaus käytössä vain Käy-tilassa vai sekä Käy- että Seis-tilassa. Analogiatulon alarajasuojauksen vaste voidaan valita parametrilla P (Analogiatulovika). Taulukko 128. Analogiatulon alarajasuojauksen asetukset. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 1 Suojaus poissa käytöstä 2 Suojaus käytössä Käy-tilassa 3 Suojaus käytössä Käy- ja Seis-tilassa Suojaus on käytössä vain, kun taajuusmuuttaja on Käy-tilassa. Suojaus on käytössä sekä Käy- että Seistilassa. P ANALOGIATULON ALARAJAVIRHE (ID 700) Parametri määrittää vasteen vikailmoitukseen F50 Analogiatulovika (Vian tunnus: 1050), jos alarajasuojaus on otettu käyttöön parametrilla Analogiatulon alarajasuojaus valvoo signaalin tasoa analogiatuloissa 1 6. Analogiatulovika tai -hälytys ilmenee, jos parametri P (Analogiatulon alarajasuojaus) on käytössä ja analogiatulosignaali putoaa 500 millisekunnin ajaksi alle 50 prosenttiin määritetystä signaalin minimialueesta. Taulukko 129. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 1 Hälytys 2 Hälytys P on määritetty taajuusohjeeseen. 3 Hälytys Viimeisin kelpaava taajuus pidetään taajuusohjeena. 4 Vika Pysäytys pysäytystilan P3.2.5 mukaisesti. 5 Vika Pysäytys vapaasti pyörien. HUOMAUTUS: Analogiatulon virhevastetta 3 (hälytys + viimeisin taajuus) voidaan käyttää vain, jos taajuusohjeena on analogiatulo 1 tai hour support +358 (0)

206 vacon 203 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.10 Automaattinen viankuittaus P AUTOMAATTINEN VIANKUITTAUS (ID 731) Tällä parametrilla voidaan ottaa automaattinen viankuittaus käyttöön vikatilanteen jälkeen. HUOMAUTUS: Automaattinen kuittaus on sallittu vain tietyille vioille. Voit sallia tai kieltää tiettyjen vikojen automaattisen kuittauksen määrittämällä parametrien P P arvoksi 0 tai 1. P JÄLLEENKÄYNNISTYSVIIVE (ID 717) P AUTOMAATTINEN VIANKUITTAUS: YRITYSAIKA (ID 718) P YRITYSTEN LUKIMÄÄRÄ (ID 759) Automaattinen viankuittaus kuittaa tässä parametrissa määritetyn ajan kuluessa ilmenevät viat. Jos yritysaikana ilmenevien vikojen määrä ylittää parametrin P arvon, vikatilasta tulee pysyvä. Muussa tapauksessa vika poistuu yritysajan loputtua ja seuraava vika aloittaa yritysajan laskemisen alusta. Parametri P määrittää Yritysaika-parametrin määrittämän ajan kuluessa tehtävien automaattisen viankuittauksen yrityskertojen maksimimäärän. Ajan laskeminen alkaa ensimmäisestä automaattisesta kuittauksesta. Vikatyyppi ei vaikuta viankuittausyritysten maksimimäärään. Vikalaukaisin Jälleenkäynnistysviive ID717 Jälleenkäynnistysviive ID717 Jälleenkäynnistysviive ID717 Hälytys Kuittaus 1 Kuittaus 2 Automaattinen viankuittaus Yritysaika Yritysaika ID718 Vika aktiivinen Yritysten lukumäärä: (ID759 = 2) 9096.emf Kuva 84. Automaattinen viankuittaustoiminto, ID = 717 P Odotusaika P Yritysaika, ID 759 = P Yritysten lukumäärä. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

207 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Ajastintoiminnot Vacon 100 -taajuusmuuttajan aikatoiminnoilla (aikakanavilla) voidaan ohjelmoida sisäisen reaaliaikakellon ohjaamia toimintoja. Lähes kaikkia digitaalitulojen ohjaamia toimintoja voidaan ohjata myös aikakanavan avulla. Tulon kiinni- ja auki-ajat voidaan ohjelmoida sisäisesti sen sijaan, että käytettäisiin digitaalitulon ulkoista PLC-ohjausta. HUOMAUTUS: Suurin hyöty tämän parametriryhmän toiminnoista saadaan, jos taajuusmuuttajaan on asennettu akku (lisävaruste) ja jos reaaliaikakellon asetukset on tehty asianmukaisesti Ohjatut asetukset -toiminnon yhteydessä (katso 2 ja sivu 3). Tätä toimintoa ei suositella käytettäväksi ilman akkuvarmistusta, sillä taajuusmuuttajan aika- ja päivämääräasetukset nollautuvat jokaisen virrankatkaisun yhteydessä, jos reaaliaikakellon paristoa ei ole asennettu. Aikakanavat Aikakanavien aktivointilogiikka määritetään asettamalla niille aikavälejä tai ajastimia. Kutakin aikakanavaa voidaan ohjata useilla aikaväleillä tai ajastimilla. P Kytke kanavaan Aikaväli 1 Aikakanava 1 Aikaväli 2 Aikaväli 3 Aikaväli 4 Aikaväli 5 Aikakanava 2 Ajastin 1 Ajastin 2 Ajastin 3 Aikakanava emf Kuva 85. Aikavälit ja ajastimet voidaan kytkeä aikakanaviin joustavasti. Jokaisella aikavälillä ja ajastimella on oma parametri aikakanavaan kytkentää varten. Aikavälit Jokaiselle aikavälille määritetään PÄÄLLE- ja POIS-ajat parametrien avulla. Tämä on kellonaika, jona aikaväli on käytössä Alkamispäivä- ja Loppumispäivä-parametreilla asetettuina päivinä. Esimerkiksi alla esitetty parametriasetus tarkoittaa, että aikaväli on käytössä kello 7 9 joka päivä maanantaista perjantaihin. Aikakanava, johon aikaväli on kytketty, näkyy tämän jakson aikana suljettuna näennäisenä digitaalitulona. PÄÄLLE-aika: 07:00:00 POIS PÄÄLTÄ -aika: 09:00:00 Alkamispäivä: Maanantai Päättymispäivä: Perjantai 24-hour support +358 (0)

208 vacon 205 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Ajastimet Ajastimilla voidaan määrittää aikakanava aktivoitumaan tiettynä kellonaikana digitaalitulon (tai aikakanavan) komennolla. Seuraavan esimerkin parametrit aktivoivat ajastimen, kun korttipaikan A digitaalitulo 1 sulkeutuu, ja pitävät ajastimet käytössä 30 sekunnin ajan digitaalitulon avautumisen jälkeen. Kesto: 30 s Ajastin: DigIn paikka A.1 Vinkki: Määrittämällä kestoksi 0 sekuntia voidaan ohittaa digitaalitulon aktivoima aikakanava ilman laskevan reunan jälkeen ilmenevää irtikytkentäviivettä. ESIMERKKI Ongelma: Taajuusmuuttajaa käytetään varaston ilmastoinnissa. Ilmastoinnin täytyy toimia arkipäivinä klo 7-17 ja viikonloppuisin klo Lisäksi taajuusmuuttajaa täytyy pystyä säätämään manuaalisesti työajan ulkopuolella, jos rakennuksessa on ihmisiä, minkä jälkeen tarvitaan 30 minuutin jälkikäynti. Ratkaisu: Määritetään kaksi aikaväliä, yksi arkipäiville ja yksi viikonlopuille. Työajan ulkopuoliseen aktivointiin tarvitaan ajastinta. Seuraavassa on esimerkki tarvittavista määrityksistä. Aikaväli 1: P : PÄÄLLE-aika: 07:00:00 P : POIS PÄÄLTÄ -aika: 17:00:00 P : Päivät: maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai P : Kytkentä kanavaan: Aikakanava 1 STOP READY I/O STOP READY I/O STOP READY I/O Interval 1 Days Days ID:1466 M ID: M ID: M ON Time 07:00:00 Edit OFF Time 17:00:00 Help Days 0 Add to favorites Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 9158.emf Kuva 86. Aikaväli 2: P : PÄÄLLE-aika: 09:00:00 P : POIS PÄÄLTÄ -aika: 13:00:00 P : Päivät: lauantai, sunnuntai P : Kytkentä kanavaan: Aikakanava 1 Ajastin 1 Manuaalinen ohitus voidaan tehdä paikan A digitaalitulolla 1 (oma kytkin tai yhteys valoihin). P : Kesto: 1800 s (30 min) P : Kytkentä kanavaan: Aikakanava 1 P : Ajastin 1: DigIn paikka A.1 (Parametri digitaalitulojen valikossa.) Valitse lopuksi I/O Käy -komennolle Kanava 1. P : Ohjaussignaali 1 A: Aikakanava 1 8 Tel (0) Fax +358 (0)

209 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 206 Aikaväli 1 Päivät = maanantaista perjantaihin Päälle = 07:00:00 Pois = 17:00:00 Ohj.signaali 1A Aikaväli 2 Päivät = lauantai ja sunnuntai Päälle = 09:00:00 Pois = 13:00:00 Aikakanava 1 Käy/Seis Digitaalitulo 1, paikka A Ajastin 1 Kesto = s Kuva 87. Lopulliset määritykset, joissa käynnistyskomennon ohjaussignaalina käytetään aikakanavaa 1 digitaalitulon sijasta. 24-hour support +358 (0)

210 vacon 207 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.12 PID-säädin 1 P KUOLLUT ALUE (ID 1056) P KUOLLEEN ALUEEN VIIVE (ID 1057) PID-säätimen lähtö lukittuu, jos oloarvo jää ohjearvon ympärille määritetylle kuolleelle alueelle ennalta asetetuksi ajaksi. Toiminnolla estetään toimilaitteiden, kuten venttiilien, turha liike ja kuluminen. Kuollut alue (ID1056) Ohjearvo Kuolleen alueen viive (ID1057) Oloarvo Lähtö lukittu 9097.emf Kuva 88. Kuollut alue Myötäkytkentä P MYÖTÄKYTKENTÄTOIMINTO (ID 1059) Myötäkytkentä edellyttää yleensä tarkkoja prosessimalleja, mutta joissakin yksinkertaisissa tapauksissa vahvistus ja siirtymä -tyypin myötäkytkentä on riittävä. Myötäkytkentä ei käytä takaisinkytkennän tekemiä valvottujen prosessiarvojen mittauksia (vedenpinnan taso alla olevassa esimerkissä 1). Vaconin myötäkytkentäohjaus käyttää mittauksia, jotka vaikuttavat valvottuun prosessiarvoon epäsuorasti. Esimerkki 1: Tarkoituksena on ohjata veden pinnan tasoa säiliössä virtausvalvonnan avulla. Haluttu pinnan taso on määritetty asetusarvoksi, ja pinnan tason oloarvo saadaan takaisinkytkennällä. Ohjaussignaali tulee sisäänvirtauksen perusteella. Ulosvirtaus voidaan ajatella mitattavaksi häiriöksi. Mittauksien perusteella häiriötä voidaan kompensoida yksinkertaisella myötäkytkentäohjauksella (vahvistus ja siirtymä), joka lisätään PID-säätimen lähtöön. Näin säädin reagoi ulosvirtauksen muutoksiin paljon nopeammin kuin jos olisi käytetty vain pinnan tason mittausta. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

211 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 208 Pinnan tason ohje PID + + FFW LT Pinnan tason valvonta FT Ulosvirt. valvonta 9099.emf Kuva 89. Myötäkytkentäohjaus Lepotila Tämä toiminto vie taajuusmuuttajan lepotilaan, kun taajuus pysyy leporajan alapuolella Lepoviiveparametrin määrittämää aikaa kauemmin. Tämä tarkoittaa, että Käy-komento pysyy aktiivisena mutta Käy-pyyntö poistetaan. Kun oloarvo toimintatilan mukaan joko alittaa tai ylittää havahtumisrajan, taajuusmuuttaja aktivoi Käy-pyynnön uudelleen, jos Käy-komento on edelleen aktiivisena. Tällöin taajuusmuuttaja palaa normaalitoimintaan. P SP1 LEPOTAAJUUS (ID 1016) Taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan (pysähtyy), kun lähtötaajuus laskee tämän parametrin määrittämän taajuusrajan alapuolelle. Parametrin arvoa käytetään, kun PID-säätimen asetusarvosignaali otetaan asetusarvon lähteestä 1. Taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan, jos lähtötaajuus pysyy lepotaajuusrajan alapuolella pidempään kuin määritetyn lepoviipeen ajan PID-takaisinkytkentäsignaali pysyy määritetyn havahtumisrajan yläpuolella. Taajuusmuuttaja palaa lepotilasta, jos PID-takaisinkytkentäsignaali laskee määritetyn havahtumisrajan alapuolelle. HUOMAUTUS: Jos havahtumistaso asetetaan väärin, taajuusmuuttaja ei ehkä pysty siirtymään lepotilaan. P SP1 LEPOVIIVE 1 (ID 1017) Taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan (pysähtyy), kun lähtötaajuus laskee lepotaajuusrajan alapuolelle pidemmäksi ajaksi kuin tämä parametri määrittää. Parametrin arvoa käytetään, kun PID-säätimen asetusarvosignaali otetaan asetusarvon lähteestä hour support +358 (0)

212 vacon 209 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset P SP1 HAVAHTUMISRAJA (ID 1018) P SP1 HAVAHTUMISTILA (ID 1019) Parametrit SP1 Havahtumisraja, ja SP1 Havahtumistila määrittävät, milloin taajuusmuuttaja palautuu lepotilasta. Näin tapahtuu, kun PID-takaisinkytkennän arvo laskee havahtumisrajan alapuolelle. Parametri SP1 Havahtumistila määrittää, käytetäänkö havahtumisrajaa staattisena, absoluuttisena tasona vai PID-asetusarvoa noudattelevana suhteellisena tasona. 0 = Absoluuttinen taso (havahtumisraja = staattinen taso, joka ei vaihtele asetusarvon mukaan) 1 = Suhteellinen asetusarvo (havahtumisraja = asetusarvon alapuolella oleva erotus; havahtumisraja vaihtelee asetusarvon mukaan) Asetusarvo PID-asetusarvo Havahtumisraja t Kuva 90. Havahtumistila: Absoluuttinen taso. Asetusarvo PID-asetusarvo Havahtumisraja t Kuva 91. Havahtumistila: Suhteellinen asetusarvo. P SP1 LEPOTILAN TEHOSTUS (ID 1793) PID-säätelyn asetusarvon automaattinen kasvatus ennen lepotilaan siirtymistä mahdollistaa korkean prosessiarvon luonnin. Tällöin järjestelmä voi pysyä lepotilassa pitkään jopa silloin, kun ilmenee hiukan vuotoa. Järjestelmä käyttää tehostustasoa sen jälkeen, kun normaalit lepotilaan siirtymisen ehdot (taajuuskynnys ja viive) on tarkistettu. Kun oloarvo on saavuttanut nostetun asetusarvon, asetusarvon tehostuslisäys poistuu ja taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan ja pysäyttää moottorin. Tehostuslisäys on positiivinen käytettäessä suoraa PID-säätelyä (P = Normaali) ja negatiivinen käytettäessä käänteistä PID-säätelyä (P = Käänteinen). Vaikka oloarvo ei saavuttaisi kasvanutta asetusarvoa, järjestelmä poistaa tehostusarvon käytöstä joka tapauksessa parametrin P määrittämän ajan jälkeen. Tällöin taajuusmuuttaja palaa normaalisäätelyyn ja käyttää normaalia asetusarvoa. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

213 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 210 Monipumppukokoonpano: Jos tehostuksen aikana käynnistetään apupumppu, tehostusjakso keskeytyy ja järjestelmä palaa normaalisäätelyyn. P SP2 LEPOTAAJUUS (ID 1075) Katso parametrin P kuvaus. P SP2 LEPOVIIVE (ID 1076) Katso parametrin P kuvaus. P SP2 HAVAHTUMISRAJA (ID 1077) P SP2 HAVAHTUMISTILA (ID 1020) Katso parametrien P ja P kuvaukset. P SP2 LEPOTILAN TEHOSTUS (ID 1794) Katso parametrin P kuvaus Takaisinkytkennän valvonta Takaisinkytkennän valvonnalla varmistetaan, että PID-takaisinkytkentäarvo (prosessin oloarvo) pysyy määritetyllä alueella. Tällä toiminnolla voidaan esimerkiksi havaita merkittävä putkivika ja estää tulviminen. Taajuusohjeen ympärille on määritetty oloarvon ylä- ja alaraja. Kun oloarvo ylittää tai alittaa rajaarvon, laskuri alkaa laskea ylöspäin kohti asetettua viivettä (P ). Kun oloarvo on sallitulla alueella, laskuri laskee alaspäin. Jos laskurin lukema on suurempi kuin viipeen arvo, järjestelmä palauttaa hälytyksen tai vian (parametrilla P valitun vasteen mukaisesti). Yläraja (ID736) Oloarvo Ohjearvo Alaraja (ID758) Viive (ID737) 9100.emf Säätelytila Hälytys tai vika Kuva 92. Takaisinkytkennän valvonta. 24-hour support +358 (0)

214 vacon 211 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset P KÄYTÄ TAKAISINKYTKENNÄN VALVONTAA (ID 735) Näillä parametreilla määritetään alue, jolla PID-takaisinkytkennän signaaliarvon tulisi pysyä normaalitilanteissa. Jos PID-takaisinkytkentäarvo ylittää tai alittaa määritetyn valvonta-alueen pidempään kuin viiveasetuksessa on määritetty, järjestelmä laukaisee PID-valvontavian (F101) Painehäviön kompensointi Kun paineistetaan pitkää putkea, jossa on useita ulosottoja, paras paikka anturille on tavallisesti suunnilleen putken puolivälissä (paikka 2). Antureita voi kuitenkin asentaa myös esimerkiksi heti pumpun jälkeen. Tällöin mitattu paine on oikea heti pumpun jälkeen mutta putoaa pidemmällä putkessa virtauksen määrän mukaan. Paine Ei virtausta Virtaus PT PT Putken pituus Paikka 1 Paikka emf Kuva 93. Paineanturin (PT) paikka. P KÄYTÄ ASETUSARVOLLE 1 (ID 1189) P ASETUSARVO 1 MAKSIMIKOMPENSOINTI (ID 1190) Anturi asennetaan paikkaan 1. Putken paine pysyy vakiona, kun virtausta ei ole. Jos putkessa on virtausta, paine kuitenkin putoaa pidemmällä putkessa. Tätä putoamista voidaan korjata nostamalla asetusarvoa virtauksen kasvaessa. Tällöin virtauksen määrä arvioidaan lähtötaajuudesta ja asetusarvoa nostetaan virtauksen kasvaessa lineaarisesti alla olevan kuvan 94 osoittamalla tavalla. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

215 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 212 Asetusarvo Asetusarvo + maksimikompensointi Asetusarvo Minimitaajuus ja -virtaus Paine Maksimitaajuus ja -virtaus Ei virtausta Virtaus ja kompensointi Putken pituus PT PT Paikka 1 Paikka emf Kuva 94. Käytössä painehäviön kompensointi, asetusarvo Pehmotäyttö Pehmotäyttötoiminnon avulla prosessi tuodaan tietylle tasolle pienellä nopeudella, ennen kuin PID-säädin alkaa ohjata toimintaa. Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi täytettäessä putkea hitaasti. Näin vältetään vesi-iskut, jotka saattaisivat rikkoa putken. Pehmotäyttötoimintoa kannattaa käyttää aina monipumpputoimintoa käytettäessä. 24-hour support +358 (0)

216 vacon 213 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Ohjearvo Oloarvo Pehmotäyttötaso Taajuus Pehmotäytön taajuus Pehmotäyttötila Säätelytila 9105.emf Kuva 95. Pehmotäyttötoiminto. P PEHMOTÄYTTÖTOIMINTO (ID 1094) Parametri määrittää pehmotäyttötoiminnon toimintatilan. Pehmotäyttötoimintoa suositellaan käytettäväksi monipumppujärjestelmässä, jotta vältetään mahdollisesti putkirikkoja aiheuttavat vesi-iskut. 0 = Ei käytössä Pehmotäyttötoiminto ei ole käytössä. 1 = Käytössä (Taso) Pehmotäyttötoiminto on käytössä. Kun taajuusmuuttaja käynnistetään, se toimii vakiotaajuudella (P , Pehmotäyttötaajuus), kunnes PID-takaisinkytkentäsignaali saavuttaa pehmotäyttötason (P , Pehmotäyttötaso). Kun pehmotäyttötaso saavutetaan, PID-säädin aloittaa säätelyn. Jos pehmotäyttötasoa ei saavuteta pehmotäytölle määritetyn ajan (P , Pehmotäytön aikaraja) kuluessa, järjestelmä palauttaa pehmotäyttövian (jos pehmotäytön aikarajan arvo on suurempi kuin nolla). Pehmotäyttötilaa käytetään yleensä pystyasennuksissa. 2 = Käytössä (Aikaraja) Pehmotäyttötoiminto on käytössä. Kun taajuusmuuttaja käynnistetään, se toimii vakiotaajuudella (P , Pehmotäyttötaajuus), kunnes pehmotäyttöaika (P , Pehmotäytön aikaraja) on kulunut. Kun pehmotäyttöaika on kulunut, PID-säädin aloittaa säätelyn. Pehmotäyttövika ei ole käytettävissä tässä tilassa. Tätä pehmotäyttötilaa käytetään yleensä vaaka-asennuksissa. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

217 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 214 P PEHMOTÄYTÖN TAAJUUS (ID 1055) Parametri määrittää vakiotaajuusohjeen, jota käytetään, kun pehmotäyttötoiminto on käytössä. P PEHMOTÄYTTÖTASO (ID 1095) Parametria käytetään vain, jos parametrin P (Pehmotäyttötoiminto) arvoksi on valittu Käytössä (Taso). Parametri määrittää PID-takaisinkytkentäsignaalin tason, joka on saavutettava, ennen kuin pehmotäyttötoiminto poistetaan käytöstä ja PID-säädin aloittaa säätelyn. P PEHMOTÄYTÖN AIKARAJA (ID 1096) Parametrin toiminta määräytyy parametrin P (Pehmotäyttötoiminto) arvon mukaan. Jos parametrin P (Pehmotäyttötoiminto) arvoksi on asetettu Käytössä (Taso), tämä parametri määrittää ajan, jonka jälkeen järjestelmä palauttaa pehmotäyttövian (jos määritettyä pehmotäyttötasoa ei ole saavutettu). Jos parametrin P (Pehmotäyttötoiminto) arvoksi on asetettu Käytössä (Aikaraja), tämä parametri määrittää ajan, jonka taajuusmuuttaja käy pehmotäytön vakiotaajuudella (P , Pehmotäyttötaajuus), ennen kuin PID-säädin aloittaa säätelyn. P PEHMOTÄYTTÖVIAN VASTE (ID 738) Vian F100 (PID-pehmotäytön aikarajan vika) vikavasteen valinta. 0 = Ei toimintaa 1 = Hälytys 2 = Vika (pysäytystilan mukainen pysäytys) 3 = Vika (pysäytys vapaasti pyörien) Syöttöpaineen valvonta Syöttöpaineen valvonnalla varmistetaan, että pumpun syöttöpuolella on riittävästi vettä. Näin estetään pumpun kavitaatio ja ilman joutuminen pumppuun. Toimintoa varten pumpun syöttöpuolelle on asennettava paineanturi, katso kuva 96. Jos pumpun syöttöpaine putoaa määritetyn hälytysrajan alapuolelle, hälytys laukeaa ja järjestelmä alentaa pumpun lähtöpainetta pienentämällä PID-säätimen asetusarvoa. Jos syöttöpaine putoaa edelleen vikarajan alapuolelle, pumppu pysähtyy ja järjestelmä siirtyy vikatilaan. 24-hour support +358 (0)

218 vacon 215 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 3~ PT I O 3080.emf Kuva 96. Paineanturin (PT) paikka, I = Tulo, O = Lähtö. Syöttöpaine Syöttöpaineen valvonta Valvonnan hälytysraja Valvonnan vikaraja PID-asetusarvo Valvonnan vikaviive Valvonnan vikaviive PID-asetusarvo PID-asetusarvon alenema Syöttöpainehälytys (Digitaalilähtösignaali) Moottori käynnissä 9213.emf Kyllä Ei Kuva 97. Syöttöpaineen valvonta. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

219 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Lepotila Ei kysynnän havaitsemistoimintoa Laite saavuttaa asetusarvon ja taajuusohje on vakaa parametrin alueella, joka on heti lepotaajuusrajan yläpuolella. Oloarvoon lisätään tilapäinen poikkeama. Jos kysyntää ei ole, lähtötaajuus laskee lepotaajuusrajan alapuolelle. Jos oloarvo pysyy vakaana, järjestelmä pakottaa taajuusmuuttajan lepotilaan. Katso alla oleva kuva 98. Jos virhe (asetusarvo oloarvo) on määritetyllä hystereesialueella nollakohdassa: SNDD-virheen hystereesi < = virhe < = SNDD-virheen hystereesi ja seuraava yhtälö pätee SNDD-valvonta-ajan määrittämälle ajalle: Max[Lähtötaajuus(t)] - Min[Lähtötaajuus(t)] < SNDD-taajuuden hystereesi. Oloarvoon lisätään tilapäinen poikkeama. Jos lähtötaajuus putoaa lepotaajuuden raja-arvon alapuolelle vaadituksi ajaksi, kun virhe pysyy alueella, taajuusmuuttaja siirtyy lepotilaan ja järjestelmä poistaa oloarvon poikkeaman. Jos ilmenee jompikumpi seuraavista tilanteista: - virhe ylittää hystereesialueen - lähtötaajuuden vaihtelu ylittää SNDD-taajuuden hystereesin, järjestelmä poistaa oloarvon poikkeaman ja taajuusmuuttaja palaa normaalitoimintaan. Oloarvoon lisättävä poikkeama on positiivinen käytettäessä suoraa PID-säätelyä (P = Normaali) ja negatiivinen käytettäessä käänteistä PID-säätelyä (P = Käänteinen). Toiminto otetaan käyttöön parametrilla SNDD-käyttöönotto. Toiminto ei ole käytössä, jos jonkin siihen liittyvän parametrin arvo on nolla. f out A B C D E t F G H I 3094.emf t Kuva 98. Lepotila ei kysynnän havaitsemista. 24-hour support +358 (0)

220 vacon 217 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset A = Lähtötaajuus on hystereesialueella määritetyn ajan, poikkeama lisätään oloarvoon tässä B = Tässä laite siirtyy lepotilaan C = SNDD-taajuuden hystereesi (P ) D = SNDD-valvonta-aika (P ) E = SP1 Lepoviive (P ) F = Prosessiyksikkö (P ) G = Virhealue nollakohdassa H=Virhe I = Oloarvon hetkellinen poikkeama P YKSIKÖN VALINTA (ID 1636) P VALITUN YKSIKÖN MAKSIMI (ID 1664) P VALITUN YKSIKÖN MINIMI (ID 1665) Parametrien Yksikön valinta, Valitun yksikön minimi ja Valitun yksikön maksimi avulla näet kaikki PID-säätöön liittyvät parametrit ja valvonta-arvot (esimerkiksi takaisinkytkennän ja asetusarvon) valitussa yksikössä (esimerkiksi baareina tai pascaleina). Parametrit Valitun yksikön minimi ja Valitun yksikön maksimi asetetaan takaisinkytkentäanturin alueen mukaan. Esimerkki: Pumppusovelluksessa paineanturin signaalialue on 4 20 ma, mikä vastaa 0 10 baarin painetta. PID-säätimen yksikön asetukset ovat seuraavat: Yksikön valinta =bar Valitun yksikön minimi = 0,00 bar Valitun yksikön maksimi = 10,00 bar 8 Tel (0) Fax +358 (0)

221 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Monipumpputoiminto Monipumpputoiminto on suunniteltu ohjaamaan järjestelmää, jossa käytetään rinnakkain enintään kahdeksaa moottoria (esimerkiksi pumppua, puhallinta tai kompressoria). Taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin säätelee järjestelmää ajamalla tarvittavaa määrää moottoreita ja ohjaamalla moottorien nopeutta kysynnän mukaan Usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän käyttöönoton tarkistusluettelo Seuraava tarkistusluettelo auttaa määrittämään usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän perusasetukset. Jos asetat parametrit paneelin avulla, ohjattu sovellustoiminto auttaa myös näissä perusasetuksissa. Aloita käyttöönotto taajuusmuuttajista, joissa on analogiatuloon (oletus: AI2) kytketty PIDtakaisinkytkentäsignaali (esimerkiksi paineanturi). Käy läpi kaikki järjestelmän taajuusmuuttajat. Tarkista kytkennät. Tehokaapelit (verkkokaapeli, moottorikaapeli): Katso taajuusmuuttajan asennusopas. 1 Ohjauskaapelit (I/O, PID-takaisinkytkentäanturi, tietoliikenne): katso luvussa oleva kytkentäkaavio sekä luvussa esitetyt I/O-oletuskytkennät. Yksittäisen käynnistyssignaalin kytkeminen jokaiseen taajuusmuuttajaan on suositeltavaa mutta ei pakollista. Taajuusmuuttajissa, joihin on kytketty PID-takaisinkytkentäsignaali, täytyy kuitenkin kytkeä myös käynnistyssignaali. Jos tarvitaan korvautuvuutta, varmista, että PID-takaisinkytkentäsignaali (oletus: AI2) on kytketty vähintään kahteen taajuusmuuttajaan. Katso luvun kytkentäohjeet. Kytke taajuusmuuttajaan virta ja aloita parametrien määritys. 2 Aloita parametrien määritys niistä taajuusmuuttajista, joihin on kytketty PID-takaisinkytkentäsignaali. Näitä taajuusmuuttajia voidaan käyttää monipumppujärjestelmän master-laitteina. Parametrit voidaan määrittää esimerkiksi paneelilla tai PC-työkalulla. Valitse usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen kokoonpano parametrilla P Järjestelmä tekee useimmat monipumppukokoonpanoon liittyvät asetukset ja määritykset automaattisesti, kun usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus on valittu parametrilla P1.2, Sovellus (ID 212). Katso luku Jos asetat parametreja paneelin avulla, ohjattu sovellustoiminto käynnistyy, kun parametria P1.2, Sovellus (ID 212) muutetaan. Ohjattu sovellustoiminto opastaa yleisimmissä monipumppukokoonpanoon liittyvissä kysymyksissä. Aseta moottorin parametrit. Aseta moottorin arvokilven parametrit moottorin arvokilven tietojen mukaisesti. 24-hour support +358 (0)

222 vacon 219 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 5 Aseta monipumppujärjestelmässä käytettävien taajuusmuuttajien lukumäärä. Tämä arvo asetetaan parametrilla P (Nopean käyttöönoton parametrit -valikko). Sama parametri on myös valikossa Parametrit -> Ryhmä > P Oletusasetuksen mukaan monipumppujärjestelmä määritetään kolmelle pumpulle (taajuusmuuttajalle). Valitse taajuusmuuttajaan kytkettävät signaalit. Siirry parametriin P (Nopean käyttöönoton parametrit -valikko). Sama parametri on myös valikossa Parametrit -> Ryhmä > P Jos PID-takaisinkytkentäsignaali on kytketty, taajuusmuuttajaa voidaan käyttää monipumppujärjestelmän master-laitteena. Muussa tapauksessa taajuusmuuttaja toimii slave-laitteena. Valitse Signaalit kytketty, jos taajuusmuuttajaan on kytketty sekä käynnistys- että PID-takaisinkytkentäsignaali (esimerkiksi paineanturi). Valitse Vain käynnistyssignaali, jos taajuusmuuttajaan on kytketty vain käynnistyssignaali, ei PID-takaisinkytkentäsignaalia. Valitse Ei kytketty, jos taajuusmuuttajaan ei ole kytketty käynnistyssignaalia eikä PID-takaisinkytkentäsignaalia. Aseta pumpun tunnus. Siirry parametriin P (Nopean käyttöönoton parametrit -valikko). Sama parametri on myös valikossa Parametrit -> Ryhmä > P Kullakin monipumppujärjestelmän taajuusmuuttajalla on oltava yksilöllinen tunnus. Tunnusten on oltava numerojärjestyksessä alkaen numerosta 1. Samaa tunnusta ei saa käyttää useissa taajuusmuuttajissa. Muussa tapauksessa taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne ei toimi asianmukaisesti. Taajuusmuuttajilla, joihin on kytketty PID-takaisinkytkentäsignaali, on yleensä pienimmät tunnukset (esimerkiksi 1 ja 2), jotta järjestelmän käynnistysviive pysyy mahdollisimman lyhyenä. Määritä lukitustoiminto. Siirry parametriin P (Nopean käyttöönoton parametrit -valikko). 8 Sama parametri on myös valikossa Parametrit -> Ryhmä > P Lukitustoiminto on oletusasetuksen mukaan poissa käytöstä. Valitse arvo Käytössä, jos taajuusmuuttajan digitaalituloon DI5 on kytketty lukitussignaali (lukitussignaali = digitaalinen tulosignaali, joka ilmaisee, onko pumppu käytettävissä monipumppujärjestelmässä). Valitse muussa tapauksessa arvo Ei käytössä. Järjestelmä olettaa tällöin, että kaikki monipumppujärjestelmän pumput ovat käytettävissä. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

223 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Tarkista PID-asetusarvosignaalin lähde. Oletusasetuksen mukaan PID-asetusarvo saadaan parametrista P1.35.9, Paneelin asetusarvo 1. Tarvittaessa PID-asetusarvosignaalin lähde voidaan muuttaa parametrilla P (lähteeksi voidaan valita esimerkiksi analogiatulo tai Kenttäväylän prosessidata sisään 1 8). Monipumppujärjestelmän perusasetukset on nyt määritetty. Voit käyttää samaa tarkistusluetteloa määrittäessäsi loput järjestelmän taajuusmuuttajat Järjestelmän määritykset Monipumpputoiminnolla on kaksi eri kokoonpanoa sen mukaan, kuinka monta taajuusmuuttajaa järjestelmässä on: Yhden taajuusmuuttajan kokoonpano Yhden taajuusmuuttajan tila on suunniteltu ohjaamaan järjestelmää, jossa on yksi muuttuvanopeuksinen pumppu ja enintään seitsemän apupumppua. Taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin ohjaa yhden pumpun nopeutta ja antaa apupumppujen käynnistyksen ja pysäytyksen ohjaussignaalit relelähtöjen kautta. Apupumppujen kytkeminen verkkojännitteeseen edellyttää ulkoisia kontaktoreja. 24-hour support +358 (0)

224 vacon 221 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 3 ~ Käy/Seis RO2 RO3 RO8 M1 M2 M3 M8 M1 M2 PT M3 M emf Kuva 99. Yhden taajuusmuuttajan kokoonpano (PT = paineanturi). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

225 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 222 Usean taajuusmuuttajan kokoonpano Usean taajuusmuuttajan tilat (Monisäätö ja Rinnansäätö) on suunniteltu ohjaamaan järjestelmää, jossa on enintään kahdeksan muuttuvanopeuksista pumppua. Kutakin pumppua ohjataan omalla taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin säätelee kaikkia pumppuja. Taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa tietoliikenneväylän (Modbus RTU) välityksellä. Seuraavassa kuvassa esitetään usean taajuusmuuttajan kokoonpanon periaate. Katso myös monipumppujärjestelmän yleinen kytkentäkaavio luvussa , Usean taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmän kytkentäkaavio. 3 ~ Käy/Seis M1 M2 M3 M8 M1 M2 PT M3 M emf Kuva 100. Usean taajuusmuuttajan kokoonpano (PT = paineanturi). P MONIPUMPPUTILA (ID 1785) Parametri määrittää monipumppujärjestelmän kokoonpanon ja toimintatilan. 0 = Yksi taajuusmuuttaja Yhden taajuusmuuttajan tila on suunniteltu ohjaamaan järjestelmää, jossa on yksi muuttuvanopeuksinen pumppu ja enintään seitsemän apupumppua. Taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin ohjaa yhden pumpun nopeutta ja antaa apupumppujen käynnistyksen ja pysäytyksen ohjaussignaalit relelähtöjen kautta. Apupumppujen kytkeminen verkkojännitteeseen edellyttää ulkoisia kontaktoreja. 24-hour support +358 (0)

226 vacon 223 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Yksi pumpuista on kytketty taajuusmuuttajaan. Tämä pumppu toimii säätelypumppuna. Kun säätelypumppu havaitsee lisäkapasiteetin tarpeen (toimii maksimitaajuudella) mutta ei pysty tuottamaan tarvittavaa määrää itse, se pyytää seuraavaa apupumppua käynnistymään lähettämällä sille relelähtösignaalin. Kun apupumppu käynnistyy, säätelypumppu jatkaa säätelyä aloittaen minimitaajuudella. Kun säätelypumppu havaitsee, että kapasiteettia on liikaa (toimii minimitaajuudella), se pyytää viimeksi käynnistynyttä apupumppua pysähtymään. Jos apupumppuja ei ole käytössä, kun säätelypumppu havaitsee ylikapasiteetin, säätelypumppu siirtyy lepotilaan (jos lepotoiminto on käytössä). RPM B f max f min t 3095.emf P1 P2 P3 Kuva 101. Pumpun säätely yhden taajuusmuuttajan tilassa. P1 on säätelypumppu. B = Verkkojännitteeseen kytketty apupumppu (suorakäynnistys) 1 = Rinnansäätö Rinnansäätötila on suunniteltu ohjaamaan järjestelmää, jossa on enintään kahdeksan muuttuvanopeuksista pumppua. Kutakin pumppua ohjataan omalla taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin säätelee kaikkia pumppuja. Yksi pumpuista toimii aina säätelypumppuna. Kun säätelypumppu havaitsee lisäkapasiteetin tarpeen (toimii maksimitaajuudella) mutta ei pysty tuottamaan tarvittavaa määrää itse, se pyytää seuraavaa pumppua käynnistymään lähettämällä sille signaalin tietoliikenneväylän kautta. Seuraava pumppu kiihtyy samalle toimintanopeudelle kuin säätelypumppu. Apupumput seuraavat siis säätelypumpun nopeutta. Kun säätelypumppu havaitsee, että kapasiteettia on liikaa (toimii minimitaajuudella), se pyytää viimeksi käynnistynyttä pumppua pysähtymään. Jos apupumppuja ei ole käytössä, kun säätelypumppu havaitsee ylikapasiteetin, säätelypumppu siirtyy lepotilaan (jos lepotoiminto on käytössä). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

227 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 224 RPM f max A f min P1 P2 P emf Kuva 102. Säätely rinnansäätötilassa. Pumppu 1 on säätelypumppu, ja pumput 2 3 seuraavat pumpun 1 nopeutta käyrien A osoittamalla tavalla. t 1=Monisäätö Monisäätötila on suunniteltu ohjaamaan järjestelmää, jossa on enintään kahdeksan muuttuvanopeuksista pumppua. Kutakin pumppua ohjataan omalla taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttajan sisäinen PID-säädin säätelee pumppuja. Yksi pumpuista toimii aina säätelypumppuna. Kun säätelypumppu havaitsee lisäkapasiteetin tarpeen (pumppu toimii maksimitaajuudella) mutta ei pysty tuottamaan tarvittavaa määrää itse, se lukittuu vakiotuotantonopeudelle ja pyytää seuraavaa pumppua käynnistymään ja aloittamaan säätelyn. Kun säätelypumppu havaitsee, että kapasiteettia on liikaa (toimii minimitaajuudella), se pysähtyy ja vakiotuotantonopeudella käyvä pumppu aloittaa säätelyn. Jos järjestelmässä on useita vakiotuotantonopeudella toimivia pumppuja, viimeksi käynnistetty pumppu aloittaa säätelyn. Jos vakiotuotantonopeudella käyviä pumppuja ei ole, kun säätelypumppu havaitsee ylikapasiteetin, säätelypumppu siirtyy lepotilaan (jos lepotoiminto on käytössä). 24-hour support +358 (0)

228 vacon 225 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset RPM B f max f min A t 3073.emf P1 P2 P3 Kuva 103. Säätely monisäätötilassa. Käyrät A kuvaavat pumppujen säätelyä. B = Pumput on lukittu vakiotuotantonopeudelle. P PUMPPUJEN MÄÄRÄ (ID 1001) Määrittää asennuksen pumppujen lukumäärän. Monipumppujärjestelmän pumppujen maksimimäärä on kahdeksan. Asennus määrittää tämän parametrin. Jos poistat esimerkiksi yhden taajuusmuuttajan (pumppukäytöstä), tätä parametria ei tarvitse muuttaa. HUOMAUTUS: Rinnansäätö- ja monisäätötiloissa tällä parametrilla on oltava sama arvo kaikissa taajuusmuuttajissa. Muussa tapauksessa taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne ei toimi asianmukaisesti. P PUMPUN TUNNUS (ID 1500) Parametria käytetään vain rinnansäätö- ja monisäätötiloissa. Kullakin asennuksen taajuusmuuttajalla (pumpulla) on oltava yksilöllinen tunnus. Järjestelmän ensimmäisen taajuusmuuttajan tunnuksen tulisi aina olla 1, ja taajuusmuuttajien tunnusten tulee olla numerojärjestyksessä. Pumppu 1 on aina monipumppujärjestelmän ensisijainen master-laite. Taajuusmuuttaja 1 ohjaa prosessia ja ajaa PID-säädintä. Tämä tarkoittaa, että PID-takaisinkytkentä- ja PID-asetusarvosignaalit tulee kytkeä taajuusmuuttajaan 1. Jos taajuusmuuttajaa 1 ei ole järjestelmässä (jos esimerkiksi taajuusmuuttaja on jännitteetön tai ei pysty olemaan yhteydessä muihin taajuusmuuttajiin), seuraava taajuusmuuttaja aloittaa toiminnan monipumppujärjestelmän toissijaisena master-laitteena. HUOMAUTUS: Taajuusmuuttajien välinen tietoliikenne ei toimi asianmukaisesti, jos pumppujen tunnukset eivät ole numerojärjestyksessä (alkaen numerosta 1) tai kahdella taajuusmuuttajalla on sama tunnus. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

229 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 226 P KÄYNNISTYS- JA TAKAISINKYTKENTÄSIGNAALIN MÄÄRITYKSET (ID 1782) Parametri määrittää, kytketäänkö käynnistyskomennon ja prosessin takaisinkytkennän (PID-takaisinkytkennän signaalit kyseiseen taajuusmuuttajaan. 0 = Käynnistyssignaalia ja PID-takaisinkytkentäsignaalia ei ole kytketty kyseiseen taajuusmuuttajaan 1 = Vain käynnistyssignaali kytketty kyseiseen taajuusmuuttajaan 2 = Sekä käynnistyssignaali että PID-takaisinkytkentäsignaali kytketty kyseiseen taajuusmuuttajaan HUOMAUTUS: Parametri määrittää taajuusmuuttajan toimintatilan monipumppujärjestelmässä (master tai slave). Taajuusmuuttaja, johon on kytketty sekä käynnistyskomento että PID-takaisinkytkentäsignaali, voi toimia monipumppujärjestelmän master-taajuusmuuttajana. Jos monipumppujärjestelmässä on useita taajuusmuuttajia, joihin on kytketty molemmat signaalit, taajuusmuuttaja, jolla on pienin pumpun tunnus (P3.15.3) alkaa toimia master-laitteena Lukitukset Lukitustoiminnon avulla monipumppujärjestelmälle voidaan kertoa digitaalitulosignaaleilla, mitkä pumput ovat käytettävissä järjestelmässä ja mitkä eivät. Monipumppujärjestelmä ohjaa vain niitä pumppuja, joilla on aktiiviset lukitustiedot. Tätä toimintoa voidaan käyttää kertomaan monipumppujärjestelmälle esimerkiksi tilanteista, joissa jokin pumpuista on poistettu järjestelmästä huollon vuoksi. Lukitussignaalit tulevat yleensä moottorin kytkimistä. P PUMPUN LUKITUS (ID 1032) Lukituksia käytetään kertomaan monipumppujärjestelmälle, että moottori on poistettu järjestelmästä esimerkiksi huollon vuoksi tai että sitä ohjataan manuaalisesti ja se on siksi ohitettu. Lukituksia voi käyttää ottamalla tämän toiminnon käyttöön. Valitse haluttu tila kullekin moottorille digitaalituloilla (parametrit P P ). Jos tulo on suljettu (TOSI), moottori on järjestelmän käytössä. Muussa tapauksessa monipumppulogiikka ei ota sitä huomioon Takaisinkytkentäanturin kytkentä usean taajuusmuuttajan järjestelmässä Monipumppujärjestelmän paras tarkkuus ja korvautuvuus saavutetaan käyttämällä erillistä (takaisinkytkentä)anturia kussakin taajuusmuuttajassa. Katso alla oleva kuva hour support +358 (0)

230 vacon 227 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Taajuusmuuttaja 1: Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Oloarvo (0)4 20 ma AI2+ Analogiatulo AI2- Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 7 MAA I/O maa Taajuusmuuttaja 2: Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Oloarvo - (0)4 20 ma + 4 AI2+ Analogiatulo AI2- Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 7 MAA I/O maa Taajuusmuuttaja 3: Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Oloarvo - (0)4 20 ma + 4 AI2+ Analogiatulo AI2- Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 7 MAA I/O maa 3096.emf Kuva 104. Erillisten takaisinkytkentäanturien kytkentäperiaate. Myös yhteistä anturia voidaan käyttää. Anturiin voidaan syöttää jännitettä joko ulkoisesta 24 voltin jännitelähteestä tai taajuusmuuttajan ohjauskortista. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

231 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 228 Taajuusmuuttaja 1: Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Oloarvo (0)4 20 ma AI2+ Analogiatulo AI2- Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 13 MAA I/O maa 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 Taajuusmuuttaja 2: Vakiolaajennuskortti 4 AI2+ 5 AI2- Liitin Signaali Analogiatulo 2 + Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 13 MAA I/O maa 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI6 Taajuusmuuttaja 3: Vakiolaajennuskortti 4 AI2+ 5 AI2- Liitin Signaali Analogiatulo 2 + Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 13 MAA I/O maa 17 CM Yhteinen tuloille DI1 DI emf Kuva 105. Yhteisen anturin kytkentäperiaate (syöttö taajuusmuuttajan laajennuskortista). - + Ulkoinen 24 V:n syöttö Taajuusmuuttaja 1: Vakiolaajennuskortti Liitin Signaali Oloarvo (0)4 20 ma AI2+ Analogiatulo AI2- Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 7 MAA I/O maa Taajuusmuuttaja 2: Vakiolaajennuskortti 4 AI2+ 5 AI2- Liitin Signaali Analogiatulo 2 + Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 7 MAA I/O maa Taajuusmuuttaja 3: Vakiolaajennuskortti 4 AI2+ 5 AI2- Liitin Signaali Analogiatulo 2 + Analogiatulo V:n lähtö 24 V:n apujännite 7 MAA I/O maa 3098.emf Kuva 106. Yhteisen anturin kytkentäperiaate (syöttö ulkoisesta 24 voltin lähteestä). 24-hour support +358 (0)

232 vacon 229 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Jos anturia syötetään taajuusmuuttajan laajennuskortista (katso kuva 108) ja liittimien 12 ja 17 väliin kytketään diodit, digitaalitulot täytyy eristää maasta asettamalla DIP-eristinkytkin kelluntaasentoon. Tällöin digitaalitulot ovat aktiivisia, kun ne on kytketty maahan. Kaikissa muissa tapauksissa DIP-eristyskytkin voidaan jättää oletusasentoon (Kytketty maahan). Digitaalitulot Kelluva Kytketty maahan (Oletus) 9109.emf Kuva 107. DIP-eristyskytkin. P VUOROTTELU (ID 1027) Taulukko 130. Valinta Valinnan nimi Kuvaus 0 Ei käytössä Normaalissa toiminnassa moottorien käynnistysjärjestys on aina Järjestys on saattanut muuttua, kun lukituksia on poistettu ja jälleen lisätty, mutta prioriteetti ja järjestys palautuvat aina pysäytyksen jälkeen. 1 Käytössä (aikaväli) Vuorottelutoiminto on käytössä. Pumppujen käynnistysjärjestys järjestetään uudelleen määritetyin aikavälein. Käynnistysjärjestyksen uudelleenjärjestelytapahtumien välinen aika määritetään parametrilla P (Vuorotteluväli). Vuorotteluvälin ajastin käy vain, kun monipumppujärjestelmä on ajossa. 2 Käytössä (reaaliaika) Vuorottelutoiminto on käytössä. Pumppujen käynnistysjärjestys järjestetään uudelleen määritettyinä viikonpäivinä määritettyyn kellonaikaan. Vuorottelupäivät ja -kellonajat voidaan määrittää parametreilla P ja P HUOMAUTUS: Tämä tila edellyttää, että taajuusmuuttajassa on asennettuna reaaliaikakellon paristo. ESIMERKKI: Vuorottelussa moottori, jolla on korkein prioriteetti, asettuu vuorottelusekvenssin viimeiseksi ja muut siirtyvät yhden sijan ylöspäin: Moottorien käynnistysjärjestys/prioriteetti: 1->2->3->4->5 --> Vuorottelu --> Moottorien käynnistysjärjestys/prioriteetti: 2->3->4->5->1 --> Vuorottelu --> Moottorien käynnistysjärjestys/prioriteetti: 3->4->5->1->2 8 Tel (0) Fax +358 (0)

233 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 230 P VUOROTTELEVAT PUMPUT (ID 1028) Taulukko 131. Valinta Valinnan nimi Kuvaus 0 Apupumput Moottori 1 (moottori, joka on kytketty taajuusmuuttajaan) toimii aina taajuusohjattuna, eivätkä lukitussignaalit tai vuorottelu vaikuta siihen. 1 Kaikki pumput Kaikkia moottoreita voidaan ohjata, ja lukitukset vaikuttavat niihin. Kaikki moottorit sisältyvät vuorottelumenettelyyn. HUOMAUTUS: Katso myös luku Yhden taajuusmuuttajan monipumppusovellus. KYTKENNÄT Liitännät voidaan tehdä kahdella eri tavalla sen mukaan, onko parametrin arvoksi valittu 0 vai 1. 0=Apupumput: Taajuusmuuttajan ohjaama moottori (säätävä moottori) ei sisälly vuorottelu- ja lukituslogiikkaan. Taajuusmuuttaja kytketään suoraan moottoriin 1 kuvassa 108 esitetyllä tavalla. Muut moottorit ovat apumoottoreita, jotka on kytketty syöttöverkkoon kontaktoreilla ja joita ohjataan taajuusmuuttajan releillä. 3~ K2 K3 M1 M2 M3 M1 RO M2 RO M3 RO X K2 K emf Kuva 108. M1 3 RO = Moottorin ohjaus releellä, X = ei käytössä. 24-hour support +358 (0)

234 vacon 231 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 1=Kaikki pumput: Jos säätävä moottori täytyy liittää vuorottelu- tai lukituslogiikkaan, tee kytkennät kuvan 109 esittämällä tavalla. Jokaista moottoria ohjaa yksi rele, ja kontaktorilogiikka varmistaa, että ensimmäisenä vuorottelu- ja lukitusjärjestelmään liitetty moottori kytketään aina taajuusmuuttajaan ja seuraava moottori verkkoon. 3~ K1 K1.1 K2 K2.1 K3 K3.1 M1 M2 M3 M1 RO M2 RO M3 RO K3 K2 K3 K3 K1 K3 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1.1 K1 K1 K1.1 K2.1 K2 K2 K2.1 K3.1 K3 K3 K emf Kuva 109. M1 3 RO = Moottorin ohjaus releellä. P VUOROTTELUVÄLI (ID 1029) Parametri määrittää vuorottelutapahtumien (pumppujen järjestyksen uudelleenjärjestämisten) välisen ajan. Parametria käytetään vain, jos parametrilla P on valittu aikaväliin perustuva vuorottelutila (1/Käytössä (Aikaväli)). Vuorottelu tapahtuu, kun seuraavat ehdot täyttyvät: Monipumppujärjestelmä on ajossa (käynnistyskomento on aktiivinen). Vuorottelun aikaväli on umpeutunut. Säätävä pumppu käy parametrin P (Vuorottelutaajuuden raja-arvo) määrittämän taajuuden alapuolella. Käynnissä olevien pumppujen määrä on pienempi tai sama kuin parametrin P (Vuorottelupumpun raja-arvo) määrittämä arvo. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

235 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 232 P VUOROTTELUPÄIVÄT (ID 1786) P VUOROTTELUAIKA (ID 1787) Nämä parametrit määrittävät päivät ja kellonajat, joina vuorottelu (pumppujen järjestyksen uudelleenjärjestäminen) tapahtuu. Parametreja käytetään vain, jos parametrilla P on valittu reaaliaikaan perustuva vuorottelutila (2/Käytössä (Reaaliaika)). Vuorottelu tapahtuu, kun seuraavat ehdot täyttyvät: Monipumppujärjestelmä on ajossa (käynnistyskomento on aktiivinen). Määritetty vuorottelupäivä ja -kellonaika on saavutettu. Säätävä pumppu käy parametrin P määrittämän taajuuden alapuolella. Käynnissä olevien pumppujen määrä on pienempi tai sama kuin parametrin P määrittämä arvo. P VUOROTTELUTAAJUUDEN RAJA-ARVO (ID 1031) P VUOROTTELU-PUMPUN RAJA-ARVO (ID 1030) Näillä parametreilla määritetään taso, jonka alapuolella käytettävän kapasiteetin on pysyttävä, jotta vuorottelu voi käynnistyä. Tämä taso määritetään seuraavasti: Jos monipumppujärjestelmän käynnissä olevien pumppujen määrä on pienempi tai yhtä suuri kuin parametrin P määrittämä arvo ja säätävä pumppu käy parametrin P arvoa pienemmällä taajuudella, vuorottelu voi alkaa. HUOMAUTUS: Näitä parametreja tarvitaan pääasiassa yhden taajuusmuuttajan tilassa, sillä vuorottelutapahtuman on ehkä käynnistettävä koko järjestelmä uudelleen (sen mukaan, kuinka monta moottoria on parhaillaan ajossa). Rinnansäätö- ja monisäätötiloissa näille parametreille kannattaa asettaa suurin mahdollinen arvo, jotta vuorottelu voi alkaa heti vuorottelukellonaikana. Rinnansäätö- ja monisäätötilat on optimoitu käsittelemään vuorottelutilanteet huomaamattomasti käynnissä olevien pumppujen määrästä riippumatta. P SÄÄTÖALUE (ID 1097) P SÄÄTÖALUEEN VIIVE (ID 1098) Nämä parametrit määrittävät monipumppujärjestelmän pumppujen käynnistys- ja pysäytysehdot. Jos PID-säädin ei pysty pitämään prosessiarvoa (takaisinkytkentäarvoa) määritetyllä säätöalueella asetusarvon tuntumassa, järjestelmä lisää tai vähentää käynnissä olevia pumppuja. Säätöalue määritetään prosenttiosuutena PID-asetusarvosta. Niin kauan kuin PID-takaisinkytkentäarvo pysyy säätöalueella, käynnissä olevien pumppujen määrää ei tarvitse lisätä eikä vähentää. Kun takaisinkytkentäarvo siirtyy säätöalueen ulkopuolelle, parametrin P määrittämän ajan täytyy kulua, ennen kuin järjestelmä lisää tai vähentää käynnissä olevien pumppujen määrää. Kuvassa 106 esitetään apupumppujen käynnistys- ja pysäytysehdot. Jos PID-säädin ei pysty pitämään prosessiarvoa (takaisinkytkentäarvoa) (C) määritetyllä säätöalueella asetusarvon (D) tuntumassa, järjestelmä lisää tai vähentää käynnissä olevia pumppuja. 24-hour support +358 (0)

236 vacon 233 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Kuva 110. Apupumppujen käynnistys- ja pysäytysehdot (P = Säätöalue, P = Säätöalueen viive). Käynnissä olevien moottorien määrän lisäyksen ehdot: Takaisinkytkentäarvo on säätöalueen ulkopuolella. Säätävä pumppu käy taajuudella, joka on hyvin lähellä maksimiarvoa (-2 Hz) (kuvan kohta A). Käytössä on muitakin pumppuja. Edellä kuvatut tilanteet kestävät kauemmin kuin säätöalueen viive. Käynnissä olevien moottorien määrän vähentämisen ehdot: Takaisinkytkentäarvo on säätöalueen ulkopuolella. Säätävä pumppu käy taajuudella, joka on hyvin lähellä minimiarvoa (+2 Hz) (kuvan kohta B). Käytössä on muitakin pumppuja. Edellä kuvatut tilanteet kestävät kauemmin kuin säätöalueen viive. P KÄYNTIPUMPPUJEN RAJA (ID 1187) Parametri määrittää monipumppujärjestelmässä samanaikaisesti käynnissä olevien pumppujen maksimimäärän. HUOMAUTUS: Jos parametrin P arvoa muutetaan, uusi arvo kopioituu automaattisesti myös tähän parametriin. Esimerkki: Monipumppujärjestelmässä on kolme pumppua, mutta enintään kaksi niistä voi olla käynnissä samanaikaisesti. Kolmas pumppu asennetaan järjestelmään varapumpuksi. Samanaikaisesti käynnissä olevien pumppujen määrää rajoitetaan seuraavasti: Käyntipumppujen raja = 2 8 Tel (0) Fax +358 (0)

237 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 234 P PUMPUN 1 LUKITUS (ID 426) Parametri määrittää taajuusmuuttajan digitaalitulon, josta järjestelmä lukee pumpun (1) lukitussignaalin (takaisinkytkentäsignaalin). Jos pumpun lukitustoiminto (P3.15.5) on käytössä, taajuusmuuttaja lukee pumpun lukitussignaalin (takaisinkytkentäsignaalin) digitaalitulojen tilan. Jos tulo on suljettu (TOSI), moottori on monipumppujärjestelmän käytössä. Muussa tapauksessa se ei sisälly monipumppujärjestelmään. Jos pumpun lukitustoimintoa (P3.15.5) ei käytetä, pumpun lukituksen (takaisinkytkennän) digitaalitulojen tiloja ei lueta ja monipumppujärjestelmä olettaa, että kaikki järjestelmän pumput ovat käytettävissä. HUOMAUTUS: Yhden taajuusmuuttajan tilassa tällä parametrilla valittu digitaalitulosignaali ilmaisee pumpun 1 lukituksen tilan monipumppujärjestelmässä. Rinnansäätö- ja monisäätötiloissa tällä parametrilla valittu digitaalitulosignaali ilmaisee tähän taajuusmuuttajaan liitetyn pumpun lukituksen tilan. P PUMPUN 2 LUKITUS (ID 427) P PUMPUN 3 LUKITUS (ID 428) P PUMPUN 4 LUKITUS (ID 429) P PUMPUN 5 LUKITUS (ID 430) P PUMPUN 6 LUKITUS (ID 486) P PUMPUN 7 LUKITUS (ID 487) P PUMPUN 8 LUKITUS (ID 488) Nämä parametrit määrittävät taajuusmuuttajan digitaalitulot, joista järjestelmä lukee pumppujen 2 8 lukitussignaalit (takaisinkytkentäsignaalit). HUOMAUTUS: Näitä parametreja käytetään vain yhden taajuusmuuttajan tilassa. Jos pumpun lukitustoiminto (P3.15.5) on käytössä, taajuusmuuttaja lukee pumpun lukitussignaalin (takaisinkytkentäsignaalin) digitaalitulojen tilan. Jos tulo on suljettu (TOSI), moottori on monipumppujärjestelmän käytössä. Muussa tapauksessa se ei sisälly monipumppujärjestelmään. Jos pumpun lukitustoimintoa (P3.15.5) ei käytetä, pumpun lukituksen (takaisinkytkennän) digitaalitulojen tiloja ei lueta ja monipumppujärjestelmä olettaa, että kaikki järjestelmän pumput ovat käytettävissä Ylipaineen valvonta Ylipaineen valvontatoimintoa käytetään paineen valvontaan monipumppujärjestelmässä. Kun esimerkiksi pumppujärjestelmän pääventtiili sulkeutuu nopeasti, paine putkistoissa nousee nopeasti. Paine saattaa nousta niin nopeasti, että PID-säädin ei ehdi reagoida siihen. Ylipaineen valvonnalla voidaan estää putkien rikkoontuminen pysäyttämällä monipumppujärjestelmän apumoottorit. P KÄYTÄ YLIPAINEEN VALVONTAA (ID 1698) Jos ylipaineen valvonta on käytössä ja PID-takaisinkytkentäsignaali (paine) ylittää parametrin P määrittämän valvontarajan, kaikki monipumppujärjestelmän apumoottorit pysähtyvät. 24-hour support +358 (0)

238 vacon 235 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Vain säätävä moottori jatkaa normaalia käyntiään. Kun paine alenee, järjestelmän toiminta jatkuu normaalina ja apumoottorit kytkeytyvät takaisin yksi kerrallaan. Katso kuva 111. Ylipaineen valvontatoiminto valvoo PID-säätimen takaisinkytkentäsignaalia ja pysäyttää kaikki apupumput heti, kun signaali ylittää määritetyn ylipainetason. Paine Val vonnan hälytysraja ID1699 PID-tak.kytk. (ID21) PID-asetusarvo ID167 Moottori 2 Päälle Pois Moottori 3 Päälle Pois 9133.emf Kuva 111. Ylipaineen valvonta Pumpun käyntiaikalaskurit Monipumppujärjestelmässä on kullekin pumpulle erillinen käyntiaikalaskuri, joka valvoo pumpun käyntiaikaa. Esimerkiksi pumppujen käynnistymisjärjestys perustuu pumppujen käyntiaikalaskurien arvoihin, jotta kaikkia järjestelmän pumppuja voidaan käyttää tasapuolisesti. Pumppujen käyntiaikalaskureita voidaan käyttää myös ilmaisemaan käyttäjälle, että pumppu edellyttää huoltotoimia (katso parametrit P P ). Pumppujen käyntiaikalaskurit ovat valvontavalikossa (katso luku ). P ASETA KÄYNTIAIKALASKURI (ID 1673) Kun tätä painiketyyppistä parametria painetaan, valittujen pumppujen (P ) käyntiaikalaskurit asettuvat määritettyyn arvoon. P ASETA KÄYNTIAIKALASKURI: ARVO (ID 1087) Parametri määrittää käyntiaikalaskurin lukeman, johon parametrilla P valittujen pumppujen käyntiaikalaskurit asetetaan. HUOMAUTUS: Jos käytetään monisäätö- tai rinnansäätötilaa, vain Pumpun (1) käyntiaika -laskurin lukeman voi nollata tai asettaa haluttuun arvoon. (Monisäätö- ja rinnansäätötiloissa Pumpun (1) käyntiaika -valvonta-arvo ilmaisee tähän taajuusmuuttajaan liitetyn pumpun käyntitunnit pumpun tunnuksesta riippumatta.) Esimerkki: Yhden taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmässä pumppu numero 4 on vaihdettu uuteen pumppuun, ja Pumpun 4 käyntiaika -laskurin lukema on nollattava. 1. Valitse Pumppu 4 parametrilla P Aseta parametrin P arvoksi 0 h. 3. Paina painiketyyppistä parametria P Pumpun 4 käyntiaika on nollattu. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

239 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 236 P ASETA KÄYNTIAIKALASKURI: PUMPUN VALINTA (ID 1088) Parametria käytetään valitsemaan pumput, joiden käyntiaikalaskurit nollataan tai asetetaan haluttuun arvoon, kun painiketyyppistä parametria P painetaan. Jos valitaan yhden taajuusmuuttajan monipumpputila, käytettävissä ovat seuraavat valinnat: 0 = Kaikki pumput 1=Pumppu (1) 2=Pumppu (2) 3=Pumppu (3) 4=Pumppu (4) 5=Pumppu (5) 6=Pumppu (6) 7=Pumppu (7) 8=Pumppu (8) Jos valitaan rinnansäätö- tai monisäätötila, käytettävissä on vain seuraava valinta: 1=Pumppu (1) HUOMAUTUS: Jos käytetään rinnansäätö- tai monisäätötilaa, vain Pumpun (1) käyntiaika -laskurin lukeman voi nollata tai asettaa haluttuun arvoon. (Monisäätö- ja rinnansäätötiloissa Pumpun (1) käyntiaika -valvonta-arvo ilmaisee tähän taajuusmuuttajaan liitetyn pumpun käyntitunnit pumpun tunnuksesta riippumatta.) Esimerkki: Yhden taajuusmuuttajan monipumppujärjestelmässä pumppu numero 4 on vaihdettu uuteen pumppuun, ja Pumpun 4 käyntiaika -laskurin lukema on nollattava. 1. Valitse Pumppu 4 parametrilla P Aseta parametrin P arvoksi 0 h. 3. Paina painiketyyppistä parametria P Pumpun 4 käyntiaika on nollattu. P KÄYNTIAJAN HÄLYTYSRAJA (ID 1109) P KÄYNTIAJAN VIKARAJA (ID 1110) Pumppujen käyntiaikalaskureita voidaan käyttää myös ilmaisemaan käyttäjälle, että pumppu edellyttää huoltotoimia. Kun pumpun käyntiaikalaskurin lukema ylittää määritetyn rajan, järjestelmä palauttaa hälytyksen tai vian. Kun huolto on tehty, käyntiaikalaskuri voidaan nollata tai pakottaa haluttuun arvoon. HUOMAUTUS: Yhden taajuusmuuttajan monipumpputilassa hälytys- ja vikarajat ovat samat kaikille pumpuille. Järjestelmä palauttaa hälytyksen tai vian, jos jokin yksittäinen käyntiaikalaskuri (Pumppu 1 - Pumppu 8) ylittää raja-arvon. Monisäätö- ja rinnansäätötiloissa kukin taajuusmuuttaja valvoo vain oman pumppunsa käyntiaikaa (Pumpun (1) käyntiaika). Hälytys- ja vikarajat on siis aktivoitava ja määritettävä erikseen kullekin taajuusmuuttajalle. 24-hour support +358 (0)

240 vacon 237 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset P KYTKENTÄTAAJUUS (ID 15545) Parametrin avulla säädetään lähtötaajuusraja, jossa monipumppujärjestelmän apupumppu käynnistyy. HUOMAUTUS: Parametrilla ei ole vaikutusta, jos sen arvo on suurempi kuin suurimman sallitun taajuusohjeen (P ) arvo. Normaalisti (oletusasetusten mukaan) apupumppu käynnistyy (kytkeytyy), jos PIDtakaisinkytkentäsignaali laskee määritetyn säätöalueen alapuolelle ja säätelypumppu käy maksimitaajuudella. Joissakin tapauksissa apupumppu täytyy käynnistää aikaisemmin (pienemmällä taajuudella), jotta saavutetaan parempi prosessidynamiikka tai energiansäästö. Tällöin parametria käytetään apupumpun maksimitaajuutta pienemmän käynnistystaajuuden asettamiseen. M M P P PID-tak.kytk. M PID-asetusarvo P Säätöalue Lähtötaajuus Maksimitaajuusohje Kytkentätaajuus SUB IN 1 IN 2 MIN IN 1 IN 2 LT IN 1 IN 2 GT IN 1 IN 2 JA IN 1 IN 2 P Säätöalueen viive ON-VIIVE IN OUT AIKA V Käynnistä apupumppu 9417_fi.emf Kuva 112. P POISKYTKENTÄTAAJUUS (ID 15546) Parametrin avulla säädetään lähtötaajuusraja, jossa monipumppujärjestelmän apupumppu pysähtyy. HUOMAUTUS: Parametrilla ei ole vaikutusta, jos sen arvo on pienempi kuin pienimmän sallitun taajuusohjeen (P ) arvo. Normaalisti (oletusasetusten mukaan) apupumppu pysähtyy (kytkeytyy pois), jos PID-takaisinkytkentäsignaali nousee määritetyn säätöalueen yläpuolelle ja säätelypumppu käy minimitaajuudella. Joissakin tapauksissa apupumppu täytyy pysäyttää aikaisemmin (suuremmalla taajuudella), jotta saavutetaan parempi prosessidynamiikka tai energiansäästö. Tällöin parametria käytetään apupumpun minimitaajuutta suuremman käynnistystaajuuden asettamiseen. M PID-tak.kytk. M PID-asetusarvo P Säätöalue M Lähtötaajuus P Minimitaajuusohje P Poiskytkentätaajuus ADD IN 1 IN 2 MAX IN 1 IN 2 GT IN 1 IN 2 LT IN 1 IN 2 JA IN 1 IN 2 P Säätöalueen viive ON-VIIVE IN OUT AIKA V Pysäytä apupumppu 9418_fi.emf Kuva Tel (0) Fax +358 (0)

241 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Huoltolaskurit Huoltolaskurista käyttäjä voi havaita huollon tarpeen. Esimerkiksi jokin hihna tai vaihteiston öljyt täytyy ehkä vaihtaa. Huoltolaskurille on kaksi tilaa, tunnit tai kierrokset x Laskurien arvo kasvaa kummassakin tapauksessa vain käyntitilassa. HUOMAUTUS: Kierrosluku perustuu arvioon moottorin nopeudesta (integraatio joka sekunti). Kun laskuri ylittää rajan, seuraa varoitus tai vikatila. Digitaali- ja relelähtöihin voidaan kytkeä yksittäisiä huoltovaroitus- ja vikasignaaleja. Kun huolto on suoritettu, laskuri voidaan nollata digitaalitulon kautta tai parametrilla B hour support +358 (0)

242 vacon 239 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.15 Fire Mode HUOMAUTUS: Fire Mode -tilan voi määrittää myös ohjatulla Fire Mode -toiminnolla, jonka voi aktivoida Nopea käyttöönotto -valikosta P Lisätietoja on luvussa 1.3, Ohjatut Fire Mode -asetukset. Kun Fire Mode on aktiivinen, taajuusmuuttaja nollaa kaikki viat ja jatkaa toimintaa annetulla nopeudella niin pitkään kuin mahdollista. Taajuusmuuttaja ei reagoi paneelin, kenttäväylien ja PC-työkalun kautta annettuihin komentoihin. Ainoastaan I/O-signaalit Aktivoi Fire Mode, Fire Mode taakse, Käynnistys sallittu, Käy lukitus 1 ja Käy lukitus 2 ovat käytössä. Fire Mode -toiminnolla on kaksi käyttötilaa, testitila ja aktiivinen tila. Käyttötila voidaan valita määrittämällä eri salasanat parametriin P Testitilassa mahdolliset virheet eivät nollaudu automaattisesti, ja vika pysäyttää taajuusmuuttajan. Kun Fire Mode -toiminto on aktivoitu, paneelissa näkyy varoitus. HUOMAUTUS: TAKUU EI OLE VOIMASSA, KUN TÄMÄ TOIMINTO ON AKTIVOITUNA. Testitilan avulla Fire Mode -toimintoa voidaan testata siten, että takuu pysyy voimassa. P FIRE MODE -SALASANA (ID 1599) Valitse tässä Fire Mode -toiminnon toimintatila. Valinta Valinnan nimi Kuvaus 1002 Käytössä Taajuusmuuttaja kuittaa kaikki esiintyvät viat ja jatkaa toimintaa annetulla nopeudella niin pitkään kuin mahdollista. HUOMAUTUS: Jos tämä salasana annetaan, kaikki Fire Mode -parametrit lukittuvat. Jos Fire Mode -parametreja halutaan muuttaa, tämän parametrin arvo on ensin muutettava nollaksi Testitila Ilmeneviä virheitä ei kuitata automaattisesti. Jos järjestelmässä ilmenee vika, taajuusmuuttaja pysähtyy. P FIRE MODE -TAAJUUS (ID 1598) Parametri määrittää vakiotaajuusohjeen, jota käytetään, kun Fire Mode on käytössä ja taajuusohjeen lähteeksi on valittu Fire Mode -taajuus parametrilla P Jos haluat valita moottorin pyörimissuunnan tai vaihtaa pyörimissuuntaa Fire Mode -toiminnon ollessa aktiivisena, katso parametrin P tiedot. P AKTIVOI FIRE MODE AUKI (ID 1596) Kun tämä parametri on aktiivinen, paneeliin tulee näkyviin varoitus ja takuu raukeaa. Toiminnon voi aktivoida vain, jos parametrin Fire Mode -salasana kuvauskenttään on määritetty salasana. HUOMAUTUS: Tämä tulo on NC-tyyppinen (normaalisti kiinni). Fire Mode -toimintoa voi testata ilman takuun raukeamista käyttämällä salasanaa, joka sallii Fire Mode -toiminnon käyttämisen testitilassa. Testitilassa mahdolliset virheet eivät kuittaudu automaattisesti, ja vika pysäyttää taajuusmuuttajan. HUOMAUTUS: Kun Fire Mode -tila on käytössä ja Fire Mode -salasana -parametrille on määritetty oikea salasana, kaikki Fire Mode -parametrit lukittuvat. Jos haluat muuttaa Fire Mode -parametreja, muuta ensin Fire Mode -salasana -parametrin arvoksi nolla. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

243 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 240 Normaali käynnistys Käynn. sallittu Käy lukitus 1 Käy lukitus 2 Aktivoi Fire Mode (kosketin kiinni) Moottorin nopeus Fire Mode -tilan nopeus Normaalinopeus Pysäytetty 9138.emf Kuva 114. Fire Mode -toiminto. P AKTIVOI FIRE MODE KIINNI (ID 1619) Katso edellinen kohta. P FIRE MODE TAAKSE (ID 1618) Tällä parametrilla määritetään digitaalitulosignaali, jolla valitaan Fire Mode -toiminnon aikana käytettävä moottorin pyörimissuunta. Toiminnolla ei ole vaikutusta normaaliin käyttöön. Jos moottorin halutaan pyörivän Fire Mode -tilassa aina ETEEN tai aina TAAKSE, valitse asetukset seuraavasti: DigIn-paikka 0,1 = Aina ETEEN DigIn-paikka 0,2 = Aina TAAKSE 24-hour support +358 (0)

244 vacon 241 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.16 Moottorin esilämmitystoiminto Moottorin esilämmitystoiminnon tarkoituksena on pitää taajuusmuuttaja ja moottori lämpiminä pysäytystilan aikana syöttämällä moottoriin tasavirtaa, joka muun muassa estää kondensaation. Moottorin esilämmitys voidaan määrittää aktivoitumaan aina pysäytystilan aikana, erikseen digitaalitulon kautta tai aina, kun jäähdytyselementin tai moottorin lämpötila laskee määritetyn rajan alapuolelle. P MOOTTORIN ESILÄMMITYSTOIMINTO (ID 1225) Moottorin esilämmitystoiminnon tarkoituksena on pitää taajuusmuuttaja ja moottori lämpiminä pysäytystilan aikana syöttämällä moottoriin tasavirtaa, joka muun muassa estää kondensaation. Taulukko 132. Valinta Valinnan nimi Kuvaus 0 Ei käytössä Moottorin esilämmitystoiminto on poistettu käytöstä. 1 Aina Seis-tilassa Moottorin esilämmitystoiminto on aktiivinen aina, kun taajuusmuuttaja on Seis-tilassa. 2 Ohjaus digitaalitulolla Moottorin esilämmitystoiminto aktivoituu digitaalitulosignaalilla, kun taajuusmuuttaja on Seistilassa. Aktivointiin käytettävä digitaalitulo valitaan parametrilla P Lämpötilaraja (jäähdytyselementti) 4 Lämpötilaraja (mitattu moottorin lämpötila) Moottorin esilämmitystoiminto aktivoituu, kun taajuusmuuttaja on Seis-tilassa ja taajuusmuuttajan jäähdytyselementin lämpötila putoaa parametrin P määrittämän lämpötilarajan alapuolelle. Moottorin esilämmitystoiminto aktivoituu, kun taajuusmuuttaja on Seis-tilassa ja moottorin mitattu lämpötila putoaa parametrin P määrittämän lämpötilarajan alapuolelle. Moottorin lämpötilan mittaussignaali voidaan valita parametrilla P HUOMAUTUS: Tämä toimintatila voidaan ottaa käyttöön vain, jos järjestelmään on asennettu lämpötilanmittauksen lisäkortti (esimerkiksi OPTBH). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

245 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Pumpun ohjaus Automaattinen puhdistus Automaattisella puhdistustoiminnolla voidaan poistaa pumpun juoksupyörään tarttunut lika ja muu materiaali. Automaattista puhdistusta käytetään ylläpitämään pumpun suorituskykyä esimerkiksi jätevesijärjestelmissä. Automaattisella puhdistustoiminnolla voidaan myös avata tukkeutunut putki tai venttiili. Toiminto perustuu pumpun nopeaan kiihdytykseen ja hidastukseen. Parametrien kuvaukset ovat kuvassa 115 sekä seuraavassa taulukossa: f out ID1717 ID1718 ID1721 ID ID1719 ID1720 ID1716 (1) ID1716 (2) ID emf Kuva 115. Automaattinen puhdistustoiminto. (0 = nollataajuus, ID1716 = puhdistus 1 ja 2), ID 1715 = P Aktivoi automaattinen puhdistus, ID 1717 = P Puhdistustaajuus, eteen<, ID 1718 = P Puhdistusaika, eteen, ID 1719 = P Puhdistustaajuus, taakse, ID 1720 = P Puhdistusaika, taakse, ID 1721 = P Puhdistuksen kiihtyvyysaika, ID 1722 = P Puhdistuksen hidastuvuusaika. P PUHDISTUSTOIMINTO (ID 1714) Parametri määrittää automaattisen puhdistustoiminnon käynnistystavan. Käytettävissä ovat seuraavat käynnistystilat (arvo 0 tarkoittaa, että puhdistustoiminto ei ole käytössä): 1=Käytössä (DIN) Puhdistus käynnistetään digitaalitulosignaalilla. Digitaalitulosignaalin (P ) nouseva reuna käynnistää puhdistuksen, jos taajuusmuuttajan käynnistyskomento on aktiivinen. Puhdistuksen voi aktivoida myös, jos taajuusmuuttaja on lepotilassa (PID-lepotilassa). 2 = Käytössä (Virta) Puhdistus käynnistyy, kun moottorin virta ylittää määritetyn virtarajan (P ) parametrin P määrittämää aikaa kauemmin. 3 = Käytössä (reaaliaika) Puhdistusjakso noudattaa taajuusmuuttajan sisäistä reaaliaikakelloa. HUOMAUTUS: Tämä edellyttää, että reaaliaikakellon paristo on asennettuna. Puhdistus alkaa valittuina viikonpäivinä (P ) määritettyyn kellonaikaan (P ), jos taajuusmuuttajan käynnistyskomento on aktiivinen. Puhdistuksen voi aktivoida myös, jos taajuusmuuttaja on lepotilassa (PID-lepotilassa). HUOMAUTUS: Puhdistuksen voi aina pysäyttää poistamalla taajuusmuuttajan käynnistyskomennon käytöstä. 24-hour support +358 (0)

246 vacon 243 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset P PUHDISTUKSEN AKTIVOINTI (ID 1715) Jos automaattinen puhdistustoiminto on otettu käyttöön parametrilla P , puhdistus käynnistyy, kun parametrilla P valittu digitaalitulosignaali aktivoituu. P PUHDISTUKSEN VIRTARAJA (ID 1712) P PUHDISTUKSEN VIRTAVIIVE (ID 1713) Näitä parametreja käytetään vain, kun P = 2. Puhdistus käynnistyy, kun moottorin virta ylittää määritetyn virtarajan (P ) parametrin P määrittämää aikaa kauemmin. Virtaraja määritetään prosenttiosuutena moottorin nimellisvirrasta. P PUHDISTUSPÄIVÄT (ID 1723) P PUHDISTUKSEN VIIVE (ID 1700) Näitä parametreja käytetään vain, kun P = 3. Huomautus: Tämä tila edellyttää, että taajuusmuuttajassa on asennettuna reaaliaikakellon paristo. P PUHDISTUSJAKSOT (ID 1716) Tällä parametrilla määritetään, montako kertaa puhdistustoiminto toistuu eteen- tai taaksepäin. P PUHDISTUSTAAJUUS, ETEEN (ID 1717) P PUHDISTUSAIKA, ETEEN (ID 1718) P PUHDISTUSTAAJUUS, TAAKSE (ID 1719) P PUHDISTUSAIKA, TAAKSE (ID 1720) Automaattinen puhdistustoiminto perustuu pumpun nopeaan kiihdytykseen ja hidastukseen. Näillä parametreilla käyttäjä voi määrittää eteen- tai taaksepäin kohdistuvien puhdistusjaksojen kellonajat. P PUHDISTUKSEN KIIHTYVYYSAIKA (ID 1721) P PUHDISTUKSEN HIDASTUVUUSAIKA (ID 1722) Käyttäjä voi myös määrittää automaattiselle puhdistustoiminnolle erilliset kiihdytysja hidastusrampit asettamalla nämä parametrit. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

247 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Paineenylläpitopumppu P PAINEENYLLÄPITOTOIMINTO (ID 1674) Paineenylläpitopumpputoimintoa käytetään pienen paineenylläpitopumpun ohjaamiseen digitaalitulosignaalin avulla. Paineenylläpitopumppua voidaan käyttää, jos pääpumppua ohjataan PID-säätimellä. Toiminnolla on kolme tilaa: Taulukko 133. Valinnan numero Valinnan nimi Kuvaus 0 Ei käytössä 1 PID-lepotila Paineenylläpitopumppu käynnistyy, kun pääpumpun PID-lepotilatoiminto on aktiivisena, ja pysähtyy, kun pääpumppu havahtuu. 2 PID-lepotila (raja) Paineenylläpitopumppu käynnistyy, kun PID-lepotila on aktiivisena ja PID-takaisinkytkentäsignaali putoaa parametrin P määrittämän rajan alapuolelle. Paineenylläpitopumppu pysähtyy, kun takaisinkytkentäsignaali ylittää parametrin P määrittämän tason tai kun pääpumppu havahtuu. PID-tak.kytk. Paineenylläpitopumpun pysäytysraja Paineenylläpitopumpun käynnistysraja PID-säätimen havahtumisraja Lähtötaaj. PID-lepotilaviive PID-lepotila Paineenylläpitopumpun ohjaus (Valittu arvo = PID-lepotila) Paineenylläpitopumpun ohjaus (Valittu arvo = PID-lepotila) (raja) Kuva 116. Paineenylläpitopumpun ohjauksen toiminta. 24-hour support +358 (0)

248 vacon 245 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Siemenvesipumppu Siemenvesipumppu on pieni pumppu, joka syöttää suuren pääpumpun tulopuolelle vettä, jotta pääpumppuun ei joudu ilmaa. Siemenvesipumpputoimintoa käytetään pienen siemenvesipumpun ohjaamiseen digitaalitulosignaalin avulla. Järjestelmään voidaan määrittää viive, jotta siemenvesipumppu käynnistyy ennen pääpumppua. Siemenvesipumppu käy jatkuvasti niin kauan kuin pääpumppu on toiminnassa. P SIEMENVESITOIMINTO (ID 1677) Tämän toiminnon avulla ulkoista siemenvesipumppua voidaan ohjata digitaalilähdön kautta, kun digitaalilähdön arvoksi on valittu Siemenvesipumpun ohjaus. Siemenvesipumppu käy jatkuvasti niin kauan kuin pääpumppu on toiminnassa. Käynnistyskomento (pääpumppu) Siemenvesipumpun hallinta (digitaalilähtösignaali) S.v. syöttöaika Lähtötaajuus (pääpumppu) 9141.emf Kuva 117. P SIEMENVEDEN SYÖTTÖAIKA (ID 1678) Tällä parametrilla määritetään siemenvesipumpun käynnistymisaika ennen pääpumpun käynnistymistä. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

249 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon Tukkeutumisestotoiminto Tukkeutumisestotoiminto estää pumpun tukkeutumisen pitkän pysähdysajan (lepotilan) aikana käynnistämällä pumpun ajoittain lepotilan aikana. Tukkeutumisestoväli sekä käyttöaika ja -nopeus voidaan määrittää. P TUKKEUTUMISESTOVÄLI (ID 1696) Kun pumppu on lepotilassa, tämä parametri määrittää ajan, jonka kuluttua järjestelmä käynnistää pumpun määritetyllä nopeudella (P , tukkeutumisestotaajuus) määritetyksi ajaksi (P , tukkeutumiseston käyntitunnit). Pumpun käytöllä estetään tukkeutuminen pumpun ollessa lepotilassa pitkään. Tukkeutumisestotoimintoa voidaan käyttää sekä yhden että usean taajuusmuuttajan järjestelmissä mutta vain pumpun ollessa lepo- tai valmiustilassa (usean taajuusmuuttajan järjestelmä). HUOMAUTUS: Tukkeutumisestotoiminto on käytössä, kun tämän parametrin arvo on suurempi kuin nolla, ja poissa käytöstä, kun parametrin arvo on nolla. P TUKKEUTUMISESTON KÄYNTITUNNIT (ID 1697) Tämä parametri määrittää, miten kauan pumppua käytetään tukkeutumisestotoiminnon aktivoinnin jälkeen. P TUKKEUTUMISESTOTAAJUUS (ID 1504) Parametri määrittää taajuusohjeen, jota käytetään, kun tukkeutumisestotoiminto on käytössä Jäätymisenesto Jäätymisenestolla suojataan pumppua pakkasen aiheuttamilta vaurioilta käyttämällä pumppua tasaisella jäätymisenestotaajuudella, kun pumppu on lepotilassa ja pumpun mitattu lämpötila on alempi kuin jäätymisenestotoiminnolle määritetty lämpötila. Toiminto edellyttää, että pumpun kotelossa tai pumpun lähellä olevassa putkistossa on asennettuna lämpötila-anturi. 24-hour support +358 (0)

250 vacon 247 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset 8.18 Laskurit Vacon 100 FLOW -taajuusmuuttajassa on erilaisia laskureita, jotka perustuvat laitteen käyttöaikaan ja energiankulutukseen. Jotkin laskurit mittaavat kokonaisarvoja ja toiset ovat käyttäjän nollattavissa. Energialaskureita käytetään mittaamaan sähköverkosta otetun energian määrää. Muita laskureita käytetään mittaamaan esimerkiksi laitteen käyttöaikaa tai moottorin käyntiaikaa. Kaikkien laskureiden lukemia voidaan seurata PC:n, paneelin tai kenttäväylän avulla. Jos seurantaan käytetään paneelia tai PC:tä, laskurien lukemia voidaan tarkastella M4 Viat ja tiedot -valikosta. Kenttäväylää käytettäessä laskurien lukemat voidaan lukea tunnusnumeroiden avulla. Tässä luvussa kuvataan laskurien lukemat sekä tunnusnumerot, joita tarvitaan laskurien lukemiseen kenttäväylän avulla. Tämä luku koskee ohjelmistopaketteja FW0065V017.vcx ja FW0072V003.vcx tai niitä uudempia versioita. Käyttöaikalaskuri Ohjausyksikön käyttöaikalaskuri (kokonaisaika). Tätä laskuria ei voi nollata. Laskuri voidaan lukea laitteesta lukemalla seuraavien tunnusnumeroiden arvot kenttäväylän välityksellä. Käyttöaikalaskurin lukema koostuu seuraavista 16-bittisistä (UINT) arvoista. ID 1754 Käyttöaikalaskuri (vuodet) ID 1755 Käyttöaikalaskuri (päivät) ID 1756 Käyttöaikalaskuri (tunnit) ID 1757 Käyttöaikalaskuri (minuutit) ID 1758 Käyttöaikalaskuri (sekunnit) Esimerkki: Käyttöaikalaskurin lukema 1a 143d 02:21 luetaan kenttäväylästä: ID1754: 1 (vuosi) ID1755: 143 (päivää) ID1756: 2 (tuntia) ID1757: 21 (minuuttia) ID1758: 0 (sekuntia) Käytön väliaikalaskuri Ohjausyksikön nollattava käyttöaikalaskuri (väliaika). Laskuri voidaan nollata PC:n, paneelin tai kenttäväylän avulla. Laskuri voidaan lukea laitteesta lukemalla seuraavien tunnusnumeroiden arvot kenttäväylän välityksellä. Käytön väliaikalaskurin lukema koostuu seuraavista 16-bittisistä (UINT) arvoista. ID 1766 Käytön väliaikalaskuri (vuodet) ID 1767 Käytön väliaikalaskuri (päivät) ID 1768 Käytön väliaikalaskuri (tunnit) ID 1769 Käytön väliaikalaskuri (minuutit) ID 1770 Käytön väliaikalaskuri (sekunnit) 8 Tel (0) Fax +358 (0)

251 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 248 Esimerkki: Käytön väliaikalaskurin lukema 1a 143d 02:21 luetaan kenttäväylästä: ID1766: 1 (vuotta) ID1767: 143 (päivää) ID1768: 2 (tuntia) ID1769: 21 (minuuttia) ID1770: 0 (sekuntia) ID 2311 Käytön väliaikalaskurin nollaus Nollaa käytön väliaikalaskuri. Käytön väliaikalaskuri voidaan nollata PC:n, paneelin tai kenttäväylän avulla. Jos käytetään PC:tä tai paneelia, laskuri nollataan M4 Viat ja tiedot -valikosta. Kenttäväylää käytettäessä käytön väliaikalaskuri voidaan nollata kirjoittamalla nouseva reuna (0 = > 1) tunnukseen ID2311, Käytön väliaikalaskurin nollaus. Käyntiaikalaskuri Moottorin käyntiaikalaskuri (kokonaisaika). Tätä laskuria ei voi nollata. Laskurin lukema voidaan lukea laitteesta lukemalla seuraavien tunnusnumeroiden arvot kenttäväylän välityksellä. Käyntiaikalaskurin lukema koostuu seuraavista 16-bittisistä (UINT) arvoista. ID 1772 Käyntiaikalaskuri (vuodet) ID 1773 Käyntiaikalaskuri (päivät) ID 1774 Käyntiaikalaskuri (tunnit) ID 1775 Käyntiaikalaskuri (minuutit) ID 1776 Käyntiaikalaskuri (sekunnit) Esimerkki: Käyntiaikalaskurin lukema 1a 143d 02:21 luetaan kenttäväylästä: ID1772: 1 (vuosi) ID1773: 143 (päivää) ID1774: 2 (tuntia) ID1775: 21 (minuuttia) ID1776: 0 (sekuntia) Virran päälläoloajan laskuri Teho-osan virran päälläoloajan laskuri (kokonaisaika). Tätä laskuria ei voi nollata. Laskurin lukema voidaan lukea laitteesta lukemalla seuraavien tunnusnumeroiden arvot kenttäväylän välityksellä. Virran päälläoloajan laskurin lukema koostuu seuraavista 16-bittisistä (UINT) arvoista. ID 1777 Virran päälläoloajan laskuri (vuodet) ID 1778 Virran päälläoloajan laskuri (päivät) ID 1779 Virran päälläoloajan laskuri (tunnit) ID 1780 Virran päälläoloajan laskuri (minuutit) ID 1781 Virran päälläoloajan laskuri (sekunnit) 24-hour support +358 (0)

252 vacon 249 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Esimerkki: Virran päälläoloajan laskurin lukema 1a 240d 02:18 luetaan kenttäväylästä: ID1777: 1 (vuotta) ID1778: 240 (päivää) ID1779: 2 (tuntia) ID1780: 18 (minuuttia) ID1781: 0 (sekuntia) Energialaskuri Sähköverkosta otetun energian kokonaismäärä. Tätä laskuria ei voi nollata. Laskurin lukema voidaan lukea laitteesta lukemalla seuraavien tunnusnumeroiden arvot kenttäväylän välityksellä. Energialaskurin lukema koostuu seuraavista 16-bittisistä (UINT) arvoista. ID 2291 Energialaskuri Laskurin lukemassa on aina neljä merkitsevää numeroa. Energialaskurin muoto ja yksikkö muuttuvat dynaamisesti Energialaskurin lukeman mukaan (katso seuraava esimerkki). Energialaskurin muotoa ja yksikköä voidaan tarkastella tunnuksilla ID2303 Energialaskurin muoto ja ID2305 Energialaskurin yksikkö. Esimerkki: 0,001 kwh 0,010 kwh 0,100 kwh 1,000 kwh 10,00 kwh 100,0 kwh 1,000 MWh 10,00 MWh 100,0 MWh 1,000 GWh jne. Esimerkki: Tunnuksesta ID2291 luetaan arvo 4500, tunnuksesta ID2303 arvo 42 ja tunnuksesta ID2305 arvo 0. Lukema on 45,00 kwh. ID2303 Energialaskurin muoto Energialaskurin muoto määrittää desimaalipilkun paikan energialaskurin lukemassa. 40 = 4 numeroa, 0 desimaalia 41 = 4 numeroa, 1 desimaali 42 = 4 numeroa, 2 desimaalia 43 = 4 numeroa, 3 desimaalia 8 Tel (0) Fax +358 (0)

253 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset vacon 250 Esimerkki: 0,001 kwh (muoto = 43) 100,0 kwh (muoto = 41) 10,00 MWh (muoto = 42) ID2305 Energialaskurin yksikkö Energialaskurin yksikkö määrittää Energialaskurin lukeman yksikön. 0=kWh 1=MWh 2=GWh 3=TWh 4=PWh Energian väliaikalaskuri Syöttöverkosta otetun energian määrä (väliaikatieto). Laskuri voidaan nollata PC:n, paneelin tai kenttäväylän avulla. Laskurin lukema voidaan lukea laitteesta lukemalla seuraavien tunnusnumeroiden arvot kenttäväylän välityksellä. ID 2296 Energian väliaikalaskuri Laskurin lukemassa on aina neljä merkitsevää numeroa. Energian väliaikalaskurin muoto ja yksikkö muuttuvat dynaamisesti energian väliaikalaskurin lukeman mukaan (katso seuraava esimerkki). Energialaskurin muotoa ja yksikköä voidaan tarkastella tunnuksilla ID2307 Energian väliaikalaskurin muoto ja ID2309 Energian väliaikalaskurin yksikkö. Esimerkki: 0,001 kwh 0,010 kwh 0,100 kwh 1,000 kwh 10,00 kwh 100,0 kwh 1,000 MWh 10,00 MWh 100,0 MWh 1,000 GWh jne. ID2307 Energian väliaikalaskurin muoto Energian väliaikalaskurin muoto määrittää desimaalipilkun paikan energian väliaikalaskurin lukemassa. 40 = 4 numeroa, 0 desimaalia 41 = 4 numeroa, 1 desimaali 42 = 4 numeroa, 2 desimaalia 43 = 4 numeroa, 3 desimaalia 24-hour support +358 (0)

254 vacon 251 Valvonta-arvojen ja parametrien kuvaukset Esimerkki: 0,001 kwh (muoto = 43) 100,0 kwh (muoto = 41) 10,00 MWh (muoto = 42) ID2309 Energian väliaikalaskurin yksikkö Energian väliaikalaskurin yksikkö määrittää Energian väliaikalaskurin lukeman yksikön. 0=kWh 1=MWh 2=GWh 3=TWh 4=PWh ID2312 Energian väliaikalaskurin nollaus Nollaa Energian väliaikalaskuri. Energian väliaikalaskuri voidaan nollata PC:n, paneelin tai kenttäväylän avulla. Jos käytetään PC:tä tai paneelia, laskuri nollataan M4 Viat ja tiedot -valikosta. Kenttäväylää käytettäessä Energian väliaikalaskuri voidaan nollata kirjoittamalla nouseva reuna (0 = > 1) tunnuslukuun ID2312, Energian väliaikalaskurin nollaus. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

255 Vianetsintä vacon VIANETSINTÄ Kun taajuusmuuttajan valvontadiagnostiikka havaitsee epätyypillisen toiminnon, laite luo viestin, joka näkyy esimerkiksi ohjauspaneelissa. Paneelissa näkyvät vian tai hälytyksen koodi, nimi ja lyhyt kuvaus. Lisäksi ilmoitus saattaa sisältää vian syyn sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vika pysäyttää taajuusmuuttajan ja edellyttää taajuusmuuttajan nollausta. Hälytys tai varoitus ilmoittaa epätavallisesta käyttötilasta ja edellyttää nollausta, mutta taajuusmuuttajan toiminta jatkuu. Ilmoitukset edellyttävät kuittausta mutta eivät vaikuta taajuusmuuttajan toimintaan. Joillekin vioille voidaan ohjelmoida erilaisia vasteita sovelluksen avulla. Lisätietoja on Suojauksetparametriryhmän ohjeissa. Viat voidaan kuitata ohjauspaneelin Reset-painikkeella tai I/O-liittimen, kenttäväylän tai PC-työkalun avulla. Viat tallentuvat vikahistoriavalikkoon, jota voi selata. Vikakoodit on lueteltu seuraavassa taulukossa. HUOMAUTUS: Ennen kuin otat vikatilanteessa yhteyttä jälleenmyyjään tai tehtaaseen, merkitse muistiin kaikki ohjauspaneelissa näkyneet vikatekstit, vian koodi ja tunnus, lähdetieto, aktiivinen vikaluettelo sekä vikahistoria. Lähdetiedot sisältävät vian alkuperän, aiheuttajan ja ilmenemispaikan sekä muita yksityiskohtaisia tietoja. 9.1 Vian ilmeneminen Kun vika ilmenee ja laite pysähtyy, etsi vian syy, suorita vikataulukon mukaiset toimet ja kuittaa vika jommallakummalla seuraavista tavoista: Paina paneelin Reset-painiketta vähintään kaksi sekuntia. Siirry Viat ja tiedot -valikkoon (M4), valitse Kuittaa viat (M4.2) ja valitse sitten Kuittaa viat -parametri. STOP READY I/O Main Menu STOP READY I/O Diagnostics STOP READY I/O ID: Reset faults M4.2 ID: M4 Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) Diagnostics ( 6 ) ID: M4.1 Active faults ( 0 ) Reset faults Fault history ( 39 ) Reset faults Help 9152.emf Kuva 118. Vain tekstipaneeli: Valitse parametrin arvoksi Kyllä ja valitse sitten OK emf Kuva hour support +358 (0)

256 vacon 253 Vianetsintä 9.2 Vikahistoria Valikko M4.3 Vikahistoria sisältää 40 viimeisintä vikaa. Valikko sisältää kustakin viasta myös seuraavat lisätiedot: STOP READY I/O Diagnostics ID: M4.1 Active faults ( 0 ) Reset faults Fault history ( 39 ) STOP READY I/O Fault history ID: M4.3.3 External Fault Fault old External Fault Fault old Device removed Info old s s s!!! STOP READY I/O! Device removed ID: M Code ID State Date Time Operating time Source1 Source2 Source3 Info old :46: s 9154.emf Tekstipaneelin näytöt: Kuva emf Kuva Tel (0) Fax +358 (0)

257 Vianetsintä vacon Vikakoodit Taulukko 134. Vikakoodit ja kuvaukset. Vikakoodi Vika ID Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet 1 Ylivirta (laitevika) Taajuusmuuttaja on havainnut liian suuren virran (>4*I H ) moottorikaapelissa: Ylivirta (ohjelmistovika) Ylijännite (laitevika) Ylijännite (ohjelmistovika) Maasulku (laitevika) Maasulku (ohjelmistovika) 5 40 Latauskytkin 7 60 Saturaatiovika äkillinen voimakas kuormituksen lisäys oikosulku moottorikaapeleissa epäsopiva moottori väärä parametriasetus. DC-välipiirin jännite on ylittänyt määritetyt rajat. hidastuvuusaika on liian lyhyt syöttöjännitteessä suuria jännitepiikkejä. Virranmittaus on havainnut, että moottorilähdön vaihevirtojen summa ei ole nolla. eristevika kaapelissa tai moottorissa suodatusvirhe (du/dt, siniaalto). Latauskytkin on suljettu, mutta takaisinkytkentä antaa arvon AUKI. virheellinen toiminta komponenttivika. Useita mahdollisia syitä: IGBT ei toimi oikein (viallinen) IGBT:n kylläisyyskadosta johtuva oikosulku jarruvastuksen oikosulku tai ylikuorma. Tarkista kuormitus. Tarkista moottori. Tarkista kaapelit ja liitännät. Aja tunnistusajo. Määritä pidempi kiihtyvyysaika (P / P ). Määritä pidempi hidastuvuusaika (P /P ). Aktivoi ylijännitesäädin. Tarkista tulojännite. Tarkista moottorikaapelit ja moottori. Tarkista suodattimet. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Tarkista takaisinkytkentäsignaali sekä ohjauskortin ja tehokortin välinen kaapelikytkentä. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Vikaa ei voi kuitata ohjauspaneelista. Katkaise virta. ÄLÄ KÄYNNISTÄ LAITETTA TAI KYTKE VIRTAA UUDELLEEN! Ota yhteys valmistajaan. 24-hour support +358 (0)

258 vacon 255 Vianetsintä Vikakoodi Vika ID Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet Järjestelmävika Ohjauskortin ja teho-osan välinen yhteys on katkennut. Komponenttivika. Virheellinen toiminta. Komponenttivika. Virheellinen toiminta. Teho-osan jännite tai aputeho on liian alhainen. Komponenttivika. Virheellinen toiminta. Lähtövaiheen jännite ei ole ohjearvon mukainen. Takaisinkytkentävirhe. Komponenttivika. Virheellinen toiminta. Ohjausyksikön ja teho-osan ohjelmistot eivät ole yhteensopivat. Järjestelmä ei pysty lukemaan ohjelmistoversiota. Teho-osassa ei ole ohjelmistoa. Komponenttivika. Virheellinen toiminta (tehokortin tai mittauskortin ongelma). 608 Keskusyksikön ylikuormitus Komponenttivika. Virheellinen toiminta. Komponenttivika. Virheellinen toiminta. Määritysvirhe. Ohjelmavirhe. Komponenttivika (ohjauskortti). Virheellinen toiminta. Komponenttivika. Virheellinen toiminta. Virheellinen toiminta. Järjestelmäohjelmisto ei ole yhteensopiva sovelluksen kanssa. Resurssin ylikuormitus. Virhe parametrin alkuarvojen latauksessa, palautuksessa tai tallennuksessa. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Lataa ja päivitä uusin ohjelmisto Vaconin verkkosivustosta. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. KUITTAA vika ja katkaise taajuusmuuttajasta virta kaksi kertaa. Lataa ja päivitä uusin ohjelmisto Vaconin verkkosivustosta. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Lataa ja päivitä uusin ohjelmisto Vaconin verkkosivustosta. Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään. Lataa alkuperäiset oletusasetukset. Lataa ja päivitä uusin ohjelmisto Vaconin verkkosivustosta. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

259 Vianetsintä vacon 256 Vikakoodi 9 80 Alijännite (vika) Tulovaihe Lähtövaiheen valvonta Taajuusmuuttajan alilämpötila (vika) Taajuusmuuttajan ylilämpötila (vika, jäähdytyselementti) Taajuusmuuttajan ylilämpötila (varoitus, jäähdytyselementti) Taajuusmuuttaja n ylilämpötila (vika, kortti) Taajuusmuuttaja n ylilämpötila (varoitus, kortti) DC-välipiirin jännite on määritetyn rajan alapuolella. liian matala syöttöjännite komponenttivika viallinen tulopuolen sulake ulkoinen latauskytkin ei ole kiinni. HUOMAUTUS: Tämä vika aktivoituu vain taajuusmuuttajan ollessa käyntitilassa. syöttöjännitteen häiriö sulakevika tai syöttökaapelien vika. Kuorman on oltava vähintään prosenttia, jotta valvonta voi toimia. Virtamittaus on havainnut, että yhdessä moottorin vaiheessa ei ole virtaa. vika moottorissa tai moottorin kaapeleissa suodatusvirhe (du/dt, siniaalto). Teho-osan jäähdytyselementin tai kortin mitattu lämpötila on liian alhainen. Teho-osan jäähdytyselementin tai kortin mitattu lämpötila on liian korkea. HUOMAUTUS: Jäähdytyselementin lämpötilarajat ovat kehyskohtaisia. Jos kyseessä on tilapäinen syöttöjännitekatkos, kuittaa vika ja käynnistä taajuusmuuttaja uudelleen. Tarkista syöttöjännite. Jos se on riittävä, kyseessä on sisäinen vika. Tarkista, onko sähköverkossa häiriöitä. Ota yhteys jälleenmyyjään. Tarkista syöttöjännite, sulakkeet ja syöttökaapeli, tasasuuntaussilta sekä tyristorin portin ohjaus (MR6->). Tarkista moottorikaapeli ja moottori. Tarkista du/dt- tai siniaaltosuodatin. Ympäristön lämpötila on liian alhainen taajuusmuuttajalle. Siirrä taajuusmuuttaja lämpimämpään paikkaan. Tarkista jäähdytysilman todellinen määrä ja virtaus. Varmista, ettei jäähdytyselementti ole pölyinen. Tarkista ympäristön lämpötila. Varmista, ettei kytkentätaajuus ole liian suuri ympäristön lämpötilaan ja moottorin kuormitukseen nähden. Tarkista puhallin Moottori jumissa Moottorin jumisuoja on lauennut. Tarkista moottori ja kuormitus Vika ID Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet Moottorin ylilämpötila Moottorin alikuormitus Yliteho (hetkellinen valvonta) Yliteho (jatkuva valvonta) Moottorissa on ylikuormitusta. Moottorissa on alikuormitusta. Taajuusmuuttajan käyttöteho on liian suuri. Vähennä moottorin kuormitusta. Jos moottori ei ole ylikuormittunut, tarkista lämpötilanvalvontaparametrit (Ryhmä 3.9: Suojaukset). Tarkista kuormitus. Tarkista parametrit. Tarkista du/dt- ja siniaaltosuodattimet. Vähennä kuormaa. Tarkista taajuusmuuttajan mitoitus. Onko se liian pieni kuormitukseen nähden? 24-hour support +358 (0)

260 vacon 257 Vianetsintä Vikakoodi Moottorin ohjausvika Käynnistys estetty Atex-termistori 30 Vika ID Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet 290 Turvakatkaisu 291 Turvakatkaisu 500 Turvamääritykset 501 Turvamääritykset 502 Turvamääritykset 503 Turvamääritykset 504 Turvamääritykset 505 Turvamääritykset Näkyy järjestelmässä vain, jos ominaisuus on käytössä. Alkukulman tunnistus ei onnistunut. Roottori liikkuu tunnistuksen aikana. Uusi tunnistettu kulma ei vastaa oloarvoa. Taajuusmuuttajan käynnistys on estetty. Käyntipyyntö on aktiivinen, kun taajuusmuuttajaan on ladattu uusi ohjelmisto (laiteohjelma tai sovellus), parametriasetus tai mikä tahansa muu tiedosto, joka vaikuttaa taajuusmuuttajan toimintaan. Atex-termistori on havainnut ylilämpötilan. Turvakatkaisun signaali A ei salli taajuusmuuttajan siirtämistä Valmistilaan. Turvakatkaisun signaali B ei salli taajuusmuuttajan siirtämistä Valmistilaan. Ilmenee, kun järjestelmään on asennettu turvamäärityskytkin. Taajuusmuuttajassa on liian monta STO-lisäkorttia. Järjestelmä tukee vain yhtä korttia. STO-lisäkortti on asennettu väärään korttipaikkaan. Ohjauskortissa ei ole turvamäärityskytkintä. Turvamäärityskytkin on asennettu ohjauskorttiin virheellisesti. STO-lisäkortin turvamäärityskytkin on asennettu virheellisesti. 506 Turvamääritykset Yhteys STO-lisäkorttiin on katkennut. 507 Turvamääritykset Laitteisto ei tue STO-lisäkorttia. Kuittaa vika ja käynnistä taajuusmuuttaja uudelleen. Nosta tunnistusvirran tasoa. Katso lisätietoja vikahistorian lähdetiedoista. Kuittaa vika ja pysäytä taajuusmuuttaja. Lataa ohjelmisto ja käynnistä taajuusmuuttaja. Kuittaa vika. Tarkista termistori ja sen liitännät. Kuittaa vika ja käynnistä taajuusmuuttaja uudelleen. Tarkista ohjauskortilta tehoosaan ja D-liittimeen lähtevät signaalit. Poista turvamäärityskytkin ohjauskortista. Poista ylimääräiset STO-lisäkortit. Lisätietoja on turvaoppaassa. Asenna STO-lisäkortti oikeaan paikkaan. Lisätietoja on turvaoppaassa. Asenna turvamäärityskytkin ohjauskorttiin. Lisätietoja on turvaoppaassa. Asenna turvamäärityskytkin oikeaan ohjauskortin paikkaan. Lisätietoja on turvaoppaassa. Tarkista STO-lisäkortin turvamäärityskytkimen asennus. Lisätietoja on turvaoppaassa. Tarkista STO-lisäkortin asennus. Lisätietoja on turvaoppaassa. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

261 Vianetsintä vacon 258 Tarkista parametriasetukset ja signaalit. Jotkin taajuusmuuttajan suojauksista eivät ole käytössä. Vikakoodi Vika ID Turvadiagnostiikka Turvadiagnostiikka Turvadiagnostiikka Safe torque off (STO) 311 Jäähdytys 312 Jäähdytys Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet Fire Mode käytössä Laite vaihdettu (sama tyyppi) Laite vaihdettu (sama tyyppi) Laite vaihdettu (sama tyyppi) Laite vaihdettu (sama tyyppi) Laite vaihdettu (sama tyyppi) Laite lisätty (sama tyyppi) Laite lisätty (sama tyyppi) Laite lisätty (sama tyyppi) Laite lisätty (sama tyyppi) STO-lisäkortin komponenttivika. Atex-termistorin diagnostiikkavika. Atextermistorin tuloliitännässä on vika. Atex-termistorin tuloliitännän oikosulku. Hätä-seis-painike on kytkeytynyt tai jokin muu STO-toiminto on aktivoitunut. Puhaltimen nopeus ei noudata taajuusohjetta tarkasti. Taajuusmuuttaja toimii kuitenkin oikein. Tämä vika esiintyy vain MR7- järjestelmässä ja sitä suuremmissa taajuusmuuttajissa. Puhaltimen käyttöikä ( tuntia) on lopussa. Taajuusmuuttajan Fire Mode -tila on käytössä. Taajuusmuuttajan suojaukset eivät ole käytössä. HUOMAUTUS: Tämä hälytys kuittautuu automaattisesti, kun Fire Mode poistetaan käytöstä. Teho-osa on vaihdettu toiseen vastaavan kokoiseen teho-osaan. Taajuusmuuttaja on toimintavalmis. Parametriasetukset ovat jo valmiina taajuusmuuttajassa. Paikassa B oleva lisäkortti on vaihdettu korttiin, joka on ollut jo aiemmin samassa paikassa. Taajuusmuuttaja on toimintavalmis. Kuten kohdassa ID362, mutta korttipaikka C. Kuten kohdassa ID362, mutta korttipaikka D. Kuten kohdassa ID362, mutta korttipaikka E. Korttipaikkaan B on lisätty lisäkortti. Sama kortti on ollut jo aiemmin samassa korttipaikassa. Taajuusmuuttaja on toimintavalmis. Kuten kohdassa ID372, mutta korttipaikka C. Kuten kohdassa ID372, mutta korttipaikka D. Kuten kohdassa ID372, mutta korttipaikka E. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika toistuu, vaihda lisäkortti. Tarkista Atex-termistorin tuloliitäntä. Tarkista ulkoinen Atex-liitäntä. Tarkista ulkoinen Atextermistori. Kun STO-toiminto on aktiivinen, taajuusmuuttaja on turvallisessa tilassa. Kuittaa vika ja käynnistä laite uudelleen. Puhdista tai vaihda puhallin. Vaihda puhallin ja nollaa puhaltimen käyttöikälaskuri. Kuittaa vika. HUOMAUTUS: Taajuusmuuttaja käynnistyy uudelleen kuittauksen jälkeen. Kuittaa vika. Järjestelmä käyttää vanhoja parametriasetuksia. Katso edellinen kohta. Katso edellinen kohta. Katso edellinen kohta. Laite on valmis käytettäväksi. Järjestelmä käyttää vanhoja parametriasetuksia. Katso edellinen kohta. Katso edellinen kohta. Katso edellinen kohta. 24-hour support +358 (0)

262 vacon 259 Vianetsintä Vikakoodi Vika ID Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet Laite poistettu Paikasta A tai B on poistettu lisäkortti. 383 Laite poistettu 384 Laite poistettu 385 Laite poistettu Tuntematon laite IGBT-lämpötila Laite vaihdettu (eri tyyppi) Laite vaihdettu (eri tyyppi) Laite vaihdettu (eri tyyppi) Laite vaihdettu (eri tyyppi) Laite lisätty (eri tyyppi) Laite lisätty (eri tyyppi) Laite lisätty (eri tyyppi) Laite lisätty (eri tyyppi) Kuten kohdassa ID380, mutta korttipaikka C. Kuten kohdassa ID380, mutta korttipaikka D. Kuten kohdassa ID380, mutta korttipaikka E. Järjestelmään on liitetty tuntematon laite (teho-osa tai lisäkortti). Laskennallinen IGBT-lämpötila on liian korkea. moottorin kuormitus on liian suuri ympäristön lämpötila on liian korkea laitevika. Teho-osa on vaihdettu erityyppiseen osaan. Parametriasetuksia on muutettava. Paikassa C oleva lisäkortti on vaihdettu korttiin, jota ei ole aiemmin käytetty samassa paikassa. Parametriasetukset on määritettävä uudelleen. Kuten kohdassa ID433, mutta korttipaikka D. Kuten kohdassa ID433, mutta korttipaikka D. Järjestelmään on lisätty uudenlainen teho-osa. Parametriasetuksia on muutettava. Korttipaikkaan C on lisätty lisäkortti, jota ei ole aiemmin käytetty samassa paikassa. Parametriasetukset on määritettävä uudelleen. Kuten kohdassa ID443, mutta korttipaikka D. Kuten kohdassa ID443, mutta korttipaikka E. Laite ei ole enää käytettävissä. Kuittaa vika. Laite ei ole enää käytettävissä. Jos vika toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Tarkista parametrien asetukset. Tarkista jäähdytysilman todellinen määrä ja virtaus. Tarkista ympäristön lämpötila. Varmista, ettei jäähdytyselementti ole pölyinen. Varmista, ettei kytkentätaajuus ole liian suuri ympäristön lämpötilaan ja moottorin kuormitukseen nähden. Tarkista puhallin. Aja tunnistusajo. Kuittaa vika. HUOMAUTUS: Taajuusmuuttaja käynnistyy uudelleen kuittauksen jälkeen. Määritä teho-osan parametrit uudelleen. Kuittaa vika. Määritä lisäkortin parametrit uudelleen. Katso edellinen kohta. Katso edellinen kohta. Kuittaa vika. HUOMAUTUS: Taajuusmuuttaja käynnistyy uudelleen kuittauksen jälkeen. Määritä teho-osan parametrit uudelleen. Määritä lisäkortin parametrit uudelleen. Katso edellinen kohta. Katso edellinen kohta. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

263 Vianetsintä vacon PC-tiedonsiirtovirhe Vikakoodi Reaaliaika Ohjelmisto päivitetty Matala analogiatulo -vika Ulkoisen laitteen vika Ohjauspaneelin tietoliikennevika Kenttäväylän tietoliikennevika Vika korttipaikassa A 1454 Vika korttipaikassa B 1554 Vika korttipaikassa C 1654 Vika korttipaikassa D 1754 Vika korttipaikassa E Reaaliaikakellon pariston jännite on matala. Vaihda paristo. Taajuusmuuttajan ohjelmisto on päivitetty (koko ohjelmistopaketti tai sovellus). Vähintään yksi käytettävissä oleva analogiatulosignaali on pudonnut alle 50 prosenttiin määritetystä minimisignaalialueesta. Ohjauskaapeli on irti tai vioittunut. Signaalilähde on vioittunut. Parametrilla P tai P määritetty digitaalitulosignaali on aktivoitunut. Tämä on merkki ulkoisen laitteen viasta. Ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välinen yhteys on katkennut. Tietoliikenneyhteys kenttäväylän master-laitteen ja kenttäväyläkortin välillä on katkennut. Lisäkortti tai korttipaikka on viallinen Tunnistus Tunnistusajo on epäonnistunut. 63 Vika ID 1063 Pikapysäytyksen vika 1363 Pikapysäytyshälytys Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet Pikapysäytys on aktivoitunut. Pikapysäytys on aktivoitunut. Tietokoneen ja taajuusmuuttajan välinen tietoliikenneyhteys on katkennut. Vaihda paristo. Ei toimenpiteitä. Vaihda vialliset osat. Tarkista analogiatulopiiri. Tarkista parametrin AI1- signaalialue asetus. Käyttäjän määrittämä vika. Tarkista digitaalitulot tai kaaviot. Tarkista paneelin liitäntä ja mahdollinen liitäntäkaapeli. Tarkista asennus ja kenttäväylän master-laite. Tarkista kortti ja korttipaikka. Ota yhteys jälleenmyyjään. Tarkista, että moottori on kytketty taajuusmuuttajaan. Varmista, ettei moottorin akseli ole kuormitettu. Varmista, että käynnistyskomento ei poistu ennen tunnistusajon päättymistä. Etsi pikapysäytyksen aktivoitumisen syy. Kun syy on löytynyt ja korjaustoimenpiteet tehty, nollaa vika ja käynnistä taajuusmuuttaja uudelleen. Katso parametrin P ja parametriryhmän ohjeet. Tarkista tietokoneen ja taajuusmuuttajan väliset asennukset, kaapelit ja liitännät. 24-hour support +358 (0)

264 vacon 261 Vianetsintä Vikakoodi Vika ID 1366 Termistoritulon 1 virhe 1466 Termistoritulon 2 virhe 1566 Termistoritulon 3 virhe 1301 Huoltolaskurin 1 hälytys 1302 Huoltolaskurin 1 vika 1303 Huoltolaskurin 2 hälytys 1304 Huoltolaskurin 2 vika Kenttäväylän tietoliikennevika Käynnistys estetty >5 liitäntää Pehmotäytön aikaraja Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet Takaisinkytkennä n valvontavika (PID1) Takaisinkytkennä n valvontavika (ulkoinen PID) Termistoritulo on havainnut moottorin lämpötilan nousevan. Huoltolaskuri on saavuttanut hälytysrajan. Huoltolaskuri on saavuttanut vikarajan. Huoltolaskuri on saavuttanut hälytysrajan. Huoltolaskuri on saavuttanut hälytysrajan. Kenttäväylän Process Data Out - arvoissa käytetään väärää tunnusta. Yhtä tai useampaa kenttäväylän Process Data Out -arvoa ei voi muuntaa. Ylivuoto kartoitettaessa ja muunnettaessa kenttäväylän Process Data Out -arvoja (16-bittisiä arvoja). Käynnistyskomento on aktiivinen, mutta se on estetty, jotta moottori ei pääse pyörimään vahingossa ensimmäisen käynnistyksen aikana. Sovellus tukee vain viittä samaan aikaan aktiivisena olevaa kenttäväylätai PC-työkaluliitäntää. Tämä maksimiarvo on ylittynyt. PID-säätimen pehmotäyttötoiminnon aikaraja on täyttynyt. Laite ei saavuttanut haluttua prosessiarvoa tämän ajan kuluessa. PID-säädin: Takaisinkytkentäarvo on ylittänyt valvontarajat (P , P ) sekä viipeen (P ), jos sellainen on määritetty. Ulkoinen PID-säädin: Takaisinkytkentäarvo on ylittänyt valvontarajat (P , P ) sekä viipeen (P ), jos sellainen on määritetty. Tarkista moottorin jäähdytys ja kuormitus. Tarkista termistorin kytkentä. Jos termistoritulo ei ole käytössä, se on asetettava oikosulkutilaan. Ota yhteys jälleenmyyjään. Tee tarvittavat huoltotoimet ja nollaa laskuri. Katso parametrin B tai P ohjeet. Tarkista Kenttäväylädatan kartoitus -valikon parametrit (luku 4.6). Kartoitettavan arvon tyyppi voi olla määrittelemätön. Tarkista Kenttäväylädatan kartoitus - valikon parametrit (luku 4.6). Tarkista Kenttäväylädatan kartoitus -valikon parametrit (luku 4.6). Palauta taajuusmuuttaja normaalitoimintaan kuittaamalla ilmoitus. Uudelleenkäynnistyksen tarve vaihtelee parametriasetusten mukaan. Poista ylimääräiset aktiiviset liitännät. Syynä saattaa olla putkikatko. Tarkasta prosessi. Tarkasta Pehmotäyttö-valikon (M3.13.8) parametrit. Tarkasta prosessi. Tarkista parametrien asetukset, valvontarajat ja viive. Tarkasta prosessi. Tarkista parametrien asetukset, valvontarajat ja viive. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

265 Vianetsintä vacon 262 Vikakoodi Vika ID Syöttöpaineen valvonta Lämpötilavika 1 Lämpötilavika Pumpun käyntiaika 1313 Pumpun käyntiaika Vian nimi Mahdollinen syy Korjaustoimet Ei tukea Syöttöpaineen valvontasignaali (P ) on valvontarajan (P ) alapuolella. Syöttöpaineen valvontasignaali (P ) on vikarajan (P ) alapuolella. Vähintään yksi valituista lämpötilatulosignaaleista (P ) on saavuttanut hälytysrajan (P ). Vähintään yksi valituista lämpötilatulosignaaleista (P ) on saavuttanut vikarajan (P ). Vähintään yksi valituista lämpötilatulosignaaleista (P ) on saavuttanut vikarajan (P ). Vähintään yksi valituista lämpötilatulosignaaleista (P ) on saavuttanut vikarajan (P ). Vähintään yksi monipumppujärjestelmän pumpun käyntiaikalaskuri on ylittänyt käyttäjän määrittämän hälytysrajan. Vähintään yksi monipumppujärjestelmän pumpun käyntiaikalaskuri on ylittänyt käyttäjän määrittämän vikarajan. Järjestelmä ei tue käytössä olevaa sovellusta. Järjestelmä ei tue lisäkorttia tai korttipaikkaa. Tarkasta prosessi. Tarkasta valikon M parametrit. Tarkista syöttöpaineanturit ja liitännät. Etsi lämpötilan nousun syy. Tarkista lämpötila-anturit ja liitännät. Jos anturia ei ole kytketty, varmista, että lämpötilatulo on langoitettu. Lisätietoja on lisäkortin oppaassa. Tee tarvittavat huoltotoimet, nollaa käyntiaikalaskuri ja kuittaa hälytys. (Katso luku ) Tee tarvittavat huoltotoimet, nollaa käyntiaikalaskuri ja kuittaa vika. (Katso luku ) Vaihda sovellus. Poista lisäkortti. 24-hour support +358 (0)

266 vacon 263 Liite LIITE Parametrien oletusarvot valitun sovelluksen mukaan Seuraavien parametrien oletusarvot vaihtelevat valitun ohjatun sovellustoiminnon mukaan. Taulukko 135. Parametrien oletusarvot sovelluksen mukaan. Oletus Numero Parametri Vakio LVI PID-säädin Monipumppu (yksi taajuusmuuttaja) Monipumppu (useita taajuusmuuttajia) Yks. ID Kuvaus P3.2.1 Kauko-ohjauspaikka = I/O-ohjaus P3.2.2 Paikallisohjaus/etäohjaus =Etäohjaus P3.2.6 I/O A -logiikka =Eteen-Taakse 2=Eteen-Taakse (reuna) P3.2.7 I/O B -logiikka = Eteen-Taakse (reuna) P I/O A -ohjearvopaikan valinta =AI1 + AI2 7=PID P I/O B -ohjearvopaikan valinta =AI1 P Paneelin ohjearvon valinta = Paneelin ohjearvo P Kenttäväylän ohjearvon valinta =Kenttäväylän ohjearvo P Vakionopeustila =Binaaritila P Vakionopeus 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Hz 105 P Vakionopeus 2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Hz 106 P Vakionopeus 3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Hz 126 P Huuhteluohje käyttöön P Huuhteluohje P Ryömintäohje 1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Hz P Ryöminnän ramppi 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 s P Ohjaussignaali 1 A P Ohjaussignaali 2 A P Ohjaussignaali 1 B P Pakota ohjaus I/O B P Taajuusohje I/O B P Pakota kenttäväyläohjaus P Pakota paneeliohjaus P Ulkoinen vika (kiinni) P Vian kuittaus (kiinni) P Vakionopeusvalinta P Vakionopeusvalinta P Vakionopeusvalinta P PID-asetusarvon valinta Tel (0) Fax +358 (0)

267 Liite 1 vacon 264 P DI ryömintä käyttöön P Taulukko 135. Parametrien oletusarvot sovelluksen mukaan. Huuhteluohjeen käyttöönotto P Pumpun 1 lukitus P Pumpun 2 lukitus P Pumpun 3 lukitus P AI1-signaalin valinta P AI1-suodatusaika 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 s 378 P AI1-signaalialue = 0 10 V/0 20 ma P AI1: oma minimi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 P AI1: oma maksimi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 381 P AI1-signaalin kääntö P AI2-signaalin valinta P AI2-suodatusaika 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 s 389 P AI2-signaalialue = 2 10 V/4 20 ma P AI2: oma minimi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391 P AI2: oma maksimi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 392 P AI2-signaalin kääntö P RO1-toiminto = Käy P RO2-toiminto = Vika P RO3-toiminto = Valmis P AO1-toiminto = Lähtötaajuus P AO1-suodatusaika 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 s P AO1-minimisignaali P AO1-minimiskaalaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0, P AO1-maksimiskaalaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0, P Automaattinen viankuittaus =Ei käytössä 1=Käytössä P PID-asetusarvon valinta P PID-asetusarvon lähde = Asetusarvo 1 paneeli P PID-asetusarvon lähde = Asetusarvo 2 paneeli P PID-takaisinkytkentätoiminto P PID-takaisinkytkennän lähde P Monipumpputila P Pumppujen määrä P Pumpun lukitus P Vuorottelu P Vuorottelevat pumput P Vuorotteluväli ,0 48, P Vuorottelutaajuuden rajaarvo ,0 50,0 Hz P Vuorottelupumpun raja-arvo P Säätöalue ,0 10,0 % hour support +358 (0)

268 vacon 265 Liite 1 Taulukko 135. Parametrien oletusarvot sovelluksen mukaan. P Säätöalueen viive s P Vakiotuotantonopeus ,0 % P Käyntipumppujen raja P5.7.1 Aikaraja min 804 P5.7.2 Oletussivu = Monivalvonta 10 Tel (0) Fax +358 (0)

269

270 Find your nearest Vacon office on the Internet at: Manual authoring: Vacon Plc. Runsorintie Vaasa Finland Subject to change without prior notice 2014 Vacon Plc. Document ID: Rev. C

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01035F Päivämäärä: 5.12.2013 Ohjelmistoversio: FW0072V012 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01699J Päivämäärä: 3.2.2015 Ohjelmistoversio: FW0065V030 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki

Lisätiedot

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01266D Päivämäärä: 15.10.2014 Ohjelmistoversio: FW0159V010 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Ohjauskorttien I/O... 2 1.2 Käyttöönottotiedot... 3 1.3 Käyntiin seis ohjaus. Yksi ulkoinen

Lisätiedot

Honeywell. Sovelluskäsikirja. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat

Honeywell. Sovelluskäsikirja. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell Sovelluskäsikirja SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell 1 SISÄLLYSLUETTELO Julkaisu: DPD00866D Julkaisupäivämäärä: 3/1/12 Vastaa sovellusversiota FW0094V005 1. Turvallisuus...3 1.1

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas

vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas 2 vacon SISÄLLYSLUETTELO VACON NX "All in One" -SOVELLUSOPAS HAKEMISTO 1 Perussovellus 2 Vakiosovellus 3 Paikallis-/kauko-ohjaussovellus 4 Vakionopeussovellus

Lisätiedot

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 0 SISÄLLYS Asiakirjan tunnus: DPD00561H Tilauskoodi: DOC-APP02456+DLUK Versio H Version julkaisupäivämäärä: 19.8.1 Vastaa sovelluspakettia FW0065V021.vcx

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

NX Taajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin

NX Taajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin NX Taajuusmuuttajat Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin / Sisältö Tämä opas antaa käyttäjälle yksinkertaiset ja helpot ohjeet käytettäessä

Lisätiedot

= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron

= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) 1. NXL HVAC Parametri lista Seuraavilla sivuilla on luettelot kunkin parametriryhmän parametreistä. Parametriselitykset löytyvät englanninkielisestä NXL HVAC

Lisätiedot

vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja

vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja Vacon Vacon NXL Multi-Control -sovellus (Ohjelmisto ALFIFF20) Ver..02 SISÄLLYSLUETTELO. YLEISTÄ... 2 2. OHJAUSLIITÄNNÄT... 3 3. MULTI-CONTROL

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

1. Vacon käynnistys Ohjatut asetukset PID-asetusapu Multi-pump -asetusapu... 4

1. Vacon käynnistys Ohjatut asetukset PID-asetusapu Multi-pump -asetusapu... 4 vacon 100 -taajuusmuuttajat hvac-sovelluskäsikirja vacon 0 Sisällysluettelo Julkaisu: DPD00561E Tilausnumero: DOC-APP02456+DLFI Päivitetty versio: E Julkaisupäivämäärä: 1/9/11 Vastaa sovellusversiota FW0065V012.vcx

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja

nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja vacon 3 Vacon NX Water Solutions sovellukset Document code: ud00922c Date: 2005-10-12 HAKEMISTO 0. Yleistä... 5 0.1 Käyttöönotossa huomattavaa...

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT -segmenttipaneelin käyttöohje Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 (10) Ohjauspaneeli Vacon 1. OHJAUSPANEELI 1.1 Yleistä Vacon taajuusmuuttajan

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

Vacon NX-sovellusopas

Vacon NX-sovellusopas vacon 1 Vacon NX-sovellusopas HAKEMISTO 1. Perussovellus... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Ohjausliityntä... 4 1.3 Ohjaussignaalien logiikka Perussovelluksessa... 5 1.4 Perussovellus Parametriluettelot... 6 2.

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita

VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit Main Menun alta... 3 1.3 Yli 50 Hz käyttö... 3

Lisätiedot

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE TAAJUUSMUUTTAJA D700 TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE Peltotie 37, 28400 ULVILA Puh. 0207 463 540 Fax 0207 463 541 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi,

Lisätiedot

vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas turvallisuus vacon 1 As.kirja: DPD00844G1 Julkaisu: Huhtikuu 201, Sw Pakkauksesta: W0107V011.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 20 -taajuusmuuttajan

Lisätiedot

järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat

järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat 2 vacon järjestelmäkäyttösovellus Järjestelmäkäyttösovellus HAKEMISTO Document code: ud01123 Software code: APFIFF10V105 Date: 9.6.2006 1. Yleistä...

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita... 1 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)...

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw ACS 140 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64325531 Rev B FI Versiopäivämäärä: 18.11.2002 2002 ABB Oy Turvallisuus

Lisätiedot

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE Sivu 2/8 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Infinite Prime keskuksen ohjelmallista käyttööottoa. Syötä Infinite Prime keskukseesi tässä ohjeessa luetellut

Lisätiedot

6 Taajuusmuuttajan käyttö

6 Taajuusmuuttajan käyttö 6 Taajuusmuuttajan käyttö 6.1.1 Kolme käyttötapaa Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää kolmella eri tavalla: 1. Graafinen paikallisohjauspaneeli (GLCP), katso 5.1.2 2. Numeerinen paikallisohjauspaneeli (NLCP),

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma ABB Drives Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma Adaptiivinen ohjelma Sovellusopas 3AFE64527231 Rev C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 08.04.2005 2005 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw ACS 160 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64365941 REV C FI Versiopäivämäärä: 17. 5. 2002 copyright 2002

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Koko käsikirja SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään 1 Honeywell User s Manual Index 1. TURVALLISUUS...3

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TaajuusmuuTTaja FC101 (PIKAOPAS)

TaajuusmuuTTaja FC101 (PIKAOPAS) AIR COMFORT AIR TREATMENT 9326 FI 2017.01.02 TaajuusmuuTTaja FC101 (PIKAOPAS)» ASENNUS JA HUOLTO sisällysluettelo sivu Turvaohjeet 2 IT-verkko 3x230VAC 2 Liitännät 3 Ohjauspaneeli LCP 4 Käsikäyttö 4 Pyörimissuunnan

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin teho ratkaisee VACON 100 HVAC -taajuusmuuttaja on suunniteltu täyttämään, jopa ylittämään, rakennusautomaatioalan tiukimmatkin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Vakiosovellusohjelmisto 6.x

Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 Ohjelmointiopas Tässä oppaassa on tietoa: Ohjauspaneelista Sovellusmakroista (myös ohjausliitäntäkaaviot) Parametreista Vianhausta Kenttäväyläohjauksesta Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 -taajuusmuuttajille

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön varma valinta teollisuuden tarpeisiin Vacon on monipuolinen AC-käyttö tehoalueelle 0,7 560 kw ja jännitealueille 208 690 V. Luotettavien ratkaisujen

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Pikaopas SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään. 1 Honeywell Index 1. TURVALLISUUS... 2 2. ASENNUS...

Lisätiedot

TruVision NVR 10. Pikaopas

TruVision NVR 10. Pikaopas TruVision NVR 10 Pikaopas Pika-asennus 1 Liitä kaikki tarvittavat laitteet tallentimen takapaneeliin. Ensimmäinen käyttökerta Tallentimessa on ohjattu pika-asennus, joka mahdollistaa tallentimen perusasetusten

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin 25.4.2011 SS Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin Sähkökeskus soveltuu kylmä- ja pakastehuoneisiin. Sähkökeskusta on 2 mallia. Sähkökeskus EKC301 säätimelllä (SAHKO186501) Sähkökeskus ilman säädintä

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s..

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s.. InteliNano NT Käyttäjän opas Copyright 2011 ComAp a.s.. ComAp a.s.. Kundratka 17, 180 00 Praha 8, Tšekin tasavalta Puh: +420 246 012 111, faksi: +420 266 316 647 S-posti: info@comap.cz, www.comap.cz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin

vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin vacon 100 hvac korkealaatuinen taajuusmuuttaja kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin 1 vacon lyhyesti Vacon on taajuusmuuttajien johtava valmistaja. Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot