vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja"

Transkriptio

1 vacon nxl taajuusmuuttajat multi-control sovelluskäsikirja

2

3 Vacon Vacon NXL Multi-Control -sovellus (Ohjelmisto ALFIFF20) Ver..02 SISÄLLYSLUETTELO. YLEISTÄ OHJAUSLIITÄNNÄT MULTI-CONTROL SOVELLUS PARAMETRILUETTELOT Valvonta-arvot (Ohjauspaneeli: valikko M) Perusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 b2.) Tulosignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 I2.2) Lähtösignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 O2.3) Käytön ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 D2.) Estotaajuusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.5) Moottorinohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 M2.6) Suojaukset (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.7) Automaattisen jälleenkäynnistyksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 A2.8) PID-säätäjän ohjearvoparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.9) Paneeliohjaus (Ohjauspaneeli: Valikko K3) Systeemivalikko (Ohjauspaneeli: Valikko S6) Laajennuskortit (Ohjauspaneeli: Valikko E7) PARAMETRIEN KUVAUS PERUSPARAMETRIT TULOSIGNAALIT LÄHTÖSIGNAALIT KÄYTÖN OHJAUS ESTOTAAJUUSPARAMETRIT MOOTTORIN OHJAUSPARAMETRIT SUOJAUKSET AUTOMAATTISEN JÄLLEENKÄYNNISTYKSEN PARAMETRIT PID-SÄÄTÄJÄN OHJEARVOPARAMETRIT PANEELIOHJAUKSEN PARAMETRIT OHJAUSSIGNAALIEN LOGIIKKA MULTI-CONTROL -SOVELLUKSESSA Päivystys Sähköposti:

4 2 Vacon Yleistä Multicontrol-sovellus. YLEISTÄ Vacon NXL Multicontrol-sovellus käyttää oletuksena suoraa taajuusohjetta analogiatulo :ltä. Esimerkiksi pumppu- ja puhallinkäytöissä voidaan kuitenkin käyttää PID-säätäjää, jonka avulla saadaan käyttöön monipuolisia sisäisiä mittaus- ja säätötoimintoja. Tämän ansiosta ulkoiset laitteet ovat tarpeettomia. Laitetta otettaessa käyttöön ainoa paneelilla näkyvillä oleva parametriryhmä on B2. (Perusparametrit). Erikoisparametrejä voi selata ja muokata vasta sen jälkeen, kun parametrin (Parametrien piilotus) arvo on muutettu. Suoraa taajuusohjetta voidaan käyttää ohjaukseen ilman PID-säätäjää ja taajuusohjeeksi voidaan valita jompi kumpi analogiatulo, kenttäväylä, asetettu vakionopeus, moottoripotentiometri tai paneelin taajuusohje. PID-säätäjän ohjearvoksi voidaan valita jompikumpi analogiatulo, kenttäväylä, PID-ohjearvo paneelilta tai ottamalla käyttöön PID-ohjearvon 2 digitaalitulon kautta. PID-säätäjän oloarvoksi voidaan valita jompikumpi analogiatulo, kenttäväylä tai moottorin oloarvot. PID-säätäjää voidaan käyttää myös, jos taajuusmuuttajaa ohjataan kenttäväylältä tai ohjauspaneelilta. Digitaalitulot DIN2, DIN3, (DIN) sekä ylimääräiset digitaalitulot DIE, DIE2, DIE3 ovat vapaasti ohjelmoitavia. Kaikki vakio- ja lisädigitaali-/rele-/analogialähdöt ovat ohjelmoitavia. Analogiatulo voidaan ohjelmoida virta- tai jännitetuloksi tai digitaalituloksi DIN HUOM! Mikäli analogiatulo on ohjelmoitu DIN:ksi parametrilla (AI signaalialue), tarkista, että pistikeasetukset (Kuva -) ovat oikein. Lisätoiminnot: PID-säätäjää voi käyttää myös, kun ohjauspaikkana on riviliittimet, ohjauspaneeli tai kenttäväylä Lepotoiminto Ohjelmoitava oloarvon valvonta: Ei käytössä, Varoitus, Vika Ohjelmoitava Käy/Seis- ja suunnanvaihtologiikka Ohjearvon skaalaus 2 ohjelmoitavaa vakionopeutta Analogiatulon signaalialueen valinta, signaalin skaalaus, kääntö ja suodatus Taajuusrajan valvonta Ohjelmoitavat Käy/Seis-toiminnot DC-jarru käynnistyksessä ja pysäytyksessä Estotaajuudet Ohjelmoitava U/f-käyrä ja optimointi Säädettävä kytkentätaajuus Automaattinen jälleenkäynnistys vikalaukaisun jälkeen Suojaukset ja valvonnat (kaikki ohjelmoitavia; Ei käytössä, Varoitus, Vika): Virtatulovika Ulkoinen vika Lähtövaihe Alijännite Maasulku Moottorin lämpö-, jumi- ja alikuormitussuojaus Termistorivika Kenttäväylävika Lisäkorttivika Puhelin Faksi

5 Ohjausliitännät vacon 3 2. OHJAUSLIITÄNNÄT Ohjearvopotentiometri 2-johdinlähetin ma Liitin Signaali Kuvaus +0V ref Ohjearvojännite Jännite ohjearvopotentiometrille, tms 2 AI+ Analogiatulo, Jännitetulon taajuusohje jännitealue 0 0V DC Voidaan ohjelmoida DIN:ksi 3 AI- I/O-maa Jänniteohjearvon ja ohjaustulojen maa AI2+ Analogiatulo, 5 AI2- virta-alue 0 20mA Virtatulon taajuusohje (ohjelmoitava) 6 +2V Ohjausjännitelähtö Apujännite esim. kytkimille. Maks. 0, A 7 GND I/O-maa Jänniteohjearvon ja ohjaustulojen maa 8 DIN Käy eteen Kosketin kiinni = Käy eteen 9 DIN2 Käy taakse (ohjelmoitava) Kosketin kiinni = Käy taakse 0 DIN3 Vakionopeusvalinta (ohjelmoitava) Kosketin kiinni = Vakionopeus GND I/O-maa Jänniteohjearvon ja ohjaustulojen maa 8 AO+ Lähtötaajuus Ohjelmoitava 9 AO- Analogialähtö Alue 0 20 ma/r L, maks. 500Ω A RS 85 Sarjaliikenneväylä Päätevastus 0/.20mA B RS 85 Sarjaliikenneväylä Päätevastus 0/.20mA 2 RO Relelähtö 22 RO VIKA 23 RO Ohjelmoitava Taulukko -. Multicontrol-sovelluksen ohjausliitännät tehdasasetuksin (2-johdinlähettimellä). Liitin Signaali Kuvaus +0V ref Ohjearvojännite Jännite ohjearvopotentiometrille, tms 2 AI+ tai Analogiatulo, jännitealue 0 0V DC Jännitetulon taajuusohje Voidaan ohjelmoida DIN:ksi DIN 3 AI- I/O-maa Jänniteohjearvon ja ohjaustulojen maa AI2+ Analogiatulo, Virtatulon taajuusohje 5 AI2- virta-alue 0 20mA V Ohjausjännitelähtö Taulukko -2. AI ohjelmoitu DIN:ksi Päivystys Sähköposti: 2

6 Vacon Multi-Control sovellus Parametriluettelot 3. MULTI-CONTROL SOVELLUS PARAMETRILUETTELOT Seuraavilla sivuilla on luettelot kunkin parametriryhmän parametreistä. Parametrit on selitetty sivuilla 6 5. Taulukon palstojen selitykset: Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID = Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron = Parametrin nimi = Parametrin minimiarvo = Parametrin maksimiarvo = Parametrin arvon yksikkö; ilmoitettu, mikäli tarpeen = Tehtaalla asetettu arvo = Asiakkaan oma asetus = Parametrin tunnistenumero (käytetään PC-työkalujen yhteydessä) = Parametrin arvoa voi muuttaa vasta sen jälkeen, kun taajuusmuuttaja on pysäytetty. 3. Valvonta-arvot (Ohjauspaneeli: valikko M) Valvonta-arvot ovat parametrien ja signaalien varsinaisia arvoja kuten myös tiloja ja mittauksia. Valvonta-arvoja ei voi muokata. Kts. lisätietoja Vacon NXL -käsikirjan kappaleesta Code Parameter Unit ID Description V. Lähtötaajuus Hz Lähtötaajuus moottorille V.2 Taajuusohje Hz 25 V.3 Moottorin kierrosnopeus rpm 2 Laskennallinen moottorin nopeus V. Moottorivirta A 3 Mitattu moottorivirta V.5 Moottorin momentti % Laskennallinen momentti/ yksikön nimellismomentti V.6 Moottoriteho % 5 Laskennallinen teho/ yksikön nimellisteho V.7 Moottorijännite V 6 Laskennallinen moottorijännite V.8 DC-välipiirin jännite V 7 Mitattu välipiirin jännite V.9 Yksikön lämpötila ºC 8 Jäähdytyselementin lämpötila V.0 Analogiatulo V 3 AI V. Analogiatulo 2 ma AI2 V.2 Analogialähdön virta ma 26 AO V.3 Analogialähdön virta, laajennuskortti ma 3 V. Analogialähdön 2 virta, laajennuskortti ma 32 V.5 DIN, DIN2, DIN3 5 Digitaalitulojen tila V.6 DIE, DIE2, DIE3 33 I/O-laajennuskortti: Digitaalitulojen tila V.7 RO 3 Relelähdön tila V.8 ROE, ROE2, ROE3 35 I/O-laajennuskortti: Relelähtöjen tila V.9 DOE 36 I/O-laajennuskortti: Digitaalilähdön tila V.20 PID-säätäjän ohjearvo % 20 Prosenttia maksimitaajuudesta V.2 PID-säätäjän oloarvo % 2 Prosenttia maksimioloarvosta V.22 PID-eroarvo % 22 Prosenttia maksimieroarvosta V.23 PID-säätäjän lähtö % 23 Prosenttia maksimilähtöarvosta V.26 Moottorin lämpötila % 9 Laskennallinen moottorin lämpötila. Arvo 000 tarkoittaa 00,0 prosenttia = moottorin nimellislämpötila Taulukko -3. Valvonta-arvot 3 Puhelin Faksi

7 Multi-Control sovellus Parametriluettelot vacon Perusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 b2.) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P2.. Minimitaajuus 0,00 Par Hz 0,00 0 P2..2 Maksimitaajuus Par ,00 Hz 50,00 02 HUOM: Jos f max > moottorin synkr.nopeus, tarkista moot-torin ja laitteen sopivuus P2..3 Kiihtyvyysaika 0, 3000,0 s,0 03 P2.. Hidastuvuusaika 0, 3000,0 s,0 0 P2..5 Virtaraja 0, x I L 2,5 x I L A,5 x I L 07 HUOM: Koskee taajuusmuuttajia MF3-kokoon asti. Kysy tehtaalta suuremmista kokoluokista. P2..6 Moottorin Tarkista moottorin V 0 nimellisjännite arvokilvestä P2..7 Moottorin Tarkista moottorin 30,00 320,00 Hz 50,00 nimellistaajuus arvokilvestä P2..8 Koskee -napaista moottoria ja nimelliskokoista Moottorin rpm 0 2 nimellisnopeus taajuusmuuttajaa P2..9 Moottorin Tarkista moottorin x I nimellisvirta L 2,5 x I L A I L 3 arvokilvestä P2..0 Moottorin cosϕ 0,30,00 0,85 20 Tarkista moottorin arvokilvestä P2.. Käynnistystoiminto =Kiihdyttäen =Vauhtikäynnistys P2..2 Pysäytystoiminto =Vapaasti pyörien =Hidastaen 2=Hidast.+Käy valmis vapaasti pyörien 3=Vap. pyörien+käy valmis hidastaen P2..3 U/f-suhteen 0=Ei käytössä optimointi =Autom. mom. maksim. P2.. Ohjearvopaikan valinta P2..5 AI2-signaalialue P2..6 Analogialähdön toiminta =AI =AI2 2=Paneeli 3=Kenttäväylä (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri Ei käytössä jos > 0% tai 2.2. < 00% =0mA 20mA 2=mA 20mA 0=Ei käytössä =Lähtötaajuus (0 f max ) 2=Taajuusohje (0 f max ) 3=Moottorin nopeus (0 Moott. nimellisnopeus) =Lähtövirta (0 I nmotor ) 5=Moott. mom (0 T nmotor ) 6=Moott. teho (0 P nmotor ) 7=Moott. jännite (0-- U nmotor ) 8= Välip. jännite(0 U nmotor ) 9=PID-säätäjän ohjearvo 0=PID-säätäjän oloarvo =PID-säätäjän eroarvo 2=PID-säätäjän lähtö Päivystys Sähköposti: 3

8 6 Vacon Multi-Control sovellus Parametriluettelot P2..7 DIN2, toiminta P2..8 DIN3, toiminta P2..9 Vakionopeus 0,00 Par Hz 0,00 05 P2..20 Vakionopeus 2 0,00 Par Hz 50,00 06 P2..2 Automaattinen uudelleenkäynnistys P2..22 Parametrien piilotus 0 5 Taulukko -. Perusparametrit b2. 0=Ei käytössä =Käy taakse (DIN=Käy eteen) 2=Taakse (DIN=Käy) 3=Seis (DIN=Käy-pulssi) =Ulkoinen vika, sk 5=Ulkoinen vika, ak 6=Käy valmis 7=Vakionopeus 2 8=Moottoripot. YLÖS (sk) 9=PID-säätäjä pois käytöstä (Suora taajuusohje) 0=Ei käytössä =Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus 5=Käy valmis 6=Vakionopeus 7=Vakionopeus 2 8=DC-jarrutuskomenta 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 0=Moottoripot. ALAS (sk) =PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 2=PID-säät. ohjearvo 2 0=Ei käytössä =Käytössä 0=Kaikki parametrit näkyv. =Vain ryhmä b2. näkyv. 3 Puhelin Faksi

9 Multi-Control sovellus Parametriluettelot vacon Tulosignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 I2.2) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia 0=Ei käytössä =Taakse 2=Ulkoinen vika, sk 3=Ulkoinen vika, ak =Vian kuittaus P2.2. 5=Käy valmis DIE 6=Vakionopeus (laajennuskortti), =Vakionopeus 2 toiminta 8=DC-jarrutuskomenta 9=Moottoripot. YLÖS (sk) 0=Moottoripot. ALAS (sk) =PID-säät. pois käytöstä (suora taajuusohje) 2=PID-säät. ohjearvo 2 P2.2.2 DIE2 (laajennuskortti), Kts. par toiminta P2.2.3 DIE3 (laajennuskortti), Kts. par toiminta P2.2. DIN, toiminta (AI) Käytössä, jos P2.2.6=0 Kts. par P2.2.5 AI-signaalivalinta =AI (=paikall.tulo, 0=liitin ) =AI2 (=paikall.tulo, =liitin 2) 20=Laaj.kortti. AI (2=laaj.kortti 0=signaali ) 2=Laaj.korttiAI2 (2=laaj.kortti =signaali 2) P2.2.6 AI, signaalialue =Digitaalitulo =0mA 20mA* 2=mA 20mA* 3=0V 0V* =2V 0V* Ei käytössä jos par >0% tai par 2.2.<00% Huom! Kts. NXL-käsikirja, kappale 7.3.6: AI-tila P2.2.7 AI asiakaskoht. minimi 0,00 00,00 % 0, P2.2.8 AI asiakaskoht. maksimi 0,00 00,00 % 00,00 38 P2.2.9 AI, signaalin kääntö =Ei käännetty =Käännetty P2.2.0 AI, suodatusaika 0,00 0,00 s 0, =Ei suodatusta P2.2. AI2, signaalivalinta Kts. par Päivystys Sähköposti: 3

10 8 Vacon Multi-Control sovellus Parametriluettelot P2.2.2 AI2, signaalialue Ei käytössä jos par <> 0% tai par <> 00% =0 20 ma 2= 20 ma P2.2.3 AI2, asiakaskoht. minimi 0,00 00,00 % 0,00 39 P2.2. AI2, asiakaskoht. maksimi 0,00 00,00 % 00, P2.2.5 AI2, signaalin kääntö =Ei käännetty =Käännetty P2.2.6 AI2, suodatusaika 0,00 0,00 s 0, =Ei suodatusta P2.2.7 P2.2.8 P2.2.9 P P2.2.2 Moottoripotentiom. taajuusohjeen muistin nollaus Ohjearvon skaalauksen minimiarvo Ohjearvon skaalauksen maksimiarvo Paneeliohjauksen ohjearvon valinta Kenttäväyläohjauksen ohjearvon valinta Taulukko -5. Tulosignaalit, I ,00 P ,00 3 P ,00 0, =Ei nollausta =Nollaus, jos laite pys. tai virta katkaistaan 2=Nollaus, jos virta katk. 0=AI =AI2 2=Paneelin ohjearvo 3=Kenttäväylän ohjearvo (FBSpeedReference) =Moottoripotentiometri 5=PID-säätäjä Kts. par sk=sulkeutuva kosketin ak=avautuva kosketin 3 Puhelin Faksi

11 Multi-Control sovellus Parametriluettelot vacon 9 3. Lähtösignaalit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 O2.3) Koodi Parametri Min Max Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia 0=Ei käytössä =Valmis 2=Käy 3=Vika =Vika käännetty 5=TM ylilämpövaroitus 6=Ulkoin. vika tai varoitus 7=Ohjearvovika tai varoit. P2.3. Relelähtö, 8=Varoitus toiminta 9=Suunta taaksepäin 0=Vakionopeus =Asetet. nopeudessa 2=Moot.säätäjä käytössä 3=Lähtötaaj. valv.raja =Ohjauspaikka: I/O 5=Termistorivika/- varoitus 6=Oloarvon valvonta P2.3.2 Relelähtö (laajennuskortti), Kts. par toiminta P2.3.3 Relelähtö 2 (laajennuskortti), Kts. par toiminta P2.3. Digitaalilähtö (laajennuskortti), Kts. par toiminta P2.3.5 Analogialähdön toiminta Kts. par P2.3.6 Analogialähtö, suodatusaika 0,00 0,00 s, =Ei suodatusta P2.3.7 Analogialähtö, 0=Ei käännetty signaalin kääntö =Käännetty P2.3.8 Analogialähdön 0=0 ma minimi = ma P2.3.9 Analogialähdön skaalaus % 00 3 Analogialähtö P2.3.0 (laajennuskortti), Kts. par toiminta P2.3. Analogialähtö 2 (laajennuskortti), toiminta Kts. par P2.3.2 P2.3.3 Lähtötaajuuden valvontarajan toiminta Lähtötaajuuden valvontarajan arvo Taulukko -6. Lähtösignaalit, G ,00 Par Hz 0, =Ei rajaa =Alarajan valvonta 2=Ylärajan valvonta Päivystys Sähköposti: 3

12 0 Vacon Multi-Control sovellus Parametriluettelot 3.5 Käytön ohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 D2.) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P2.. Rampin muoto 0,0 0,0 s 0, =Lineaarinen >0=S-käyrän kiih/hid.aika P2..2 Jarrukatkoja =Ei käytössä =Käytössä ajon aikana 3=Käytössä ajossa ja pysäytyksessä P2..3 DC-jarrutusvirta 0,5 x I n,5 x I n A Vaihtelee 507 P2.. DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0, pysäytyksessä pysäytyksessä P2..5 DC-jarrutuksen alkamistaajuus 0,0 0,00 Hz,50 55 hidastuksessa P2..6 DC-jarrutusaika 0=DC-jarru on pois päältä 0,00 600,00 s 0,00 56 käynnistyksessä käynnistyksessä P2..7 Vuojarrutus =Pois päältä =Päällä P2..8 Vuojarrutusvirta 0,0 Vaihtelee A 0,0 59 Taulukko -7. Käytön ohjausparametrit, D Estotaajuusparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.5) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P2.5. Estotaajuusalue, alaraja 0,00 par Hz 0, P2.5.2 Estotaajuusalue, yläraja 0,00 320,00 Hz 0,0 50 P2.5.3 Estotaajuuden ohitusaika 0, 0,0,0 58 Taulukko -8. Estotaajuusparametrit, G2.5 3 Puhelin Faksi

13 Multi-Control sovellus Parametriluettelot vacon 3.7 Moottorinohjausparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 M2.6) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P2.6. Moottorin 0=Taajuusohjaus ohjausmuoto =Nopeusohjaus P2.6.2 U/f-suhteen valinta =Lineaarinen =Neliöllinen 2=Ohjelmoitava 3=Lin. + vuon optimointi P2.6.3 Kentänheikennyspiste 30,00 320,00 Hz 50, P2.6. Jännite kentänheikennyspisteessä 0,00 200,00 % 00, n% x U nmot P2.6.5 U/f-käyrän par. 0,00 keskipisteen taajuus P2.6. Hz 50,00 60 P2.6.6 U/f-käyrän keskipisteen jännite 0,00 00,00 % 00, n% x U nmot Parametrin maks. arvo = par P2.6.7 Lähtöjännite nollataajuudella 0,00 0,00 % 0, n% x U nmot P2.6.8 Kytkentätaajuus,0 6,0 khz Vaihtelee 60 Riippuu laitteen tehosta P2.6.9 Ylijännitesäätäjä =Ei käytössä =Käytössä P2.6.0 Alijännitesäätäjä =Ei käytössä =Käytössä Taulukko -9. Moottorinohjausparametrit, G2.6 Päivystys Sähköposti: 3

14 2 Vacon Multi-Control sovellus Parametriluettelot 3.8 Suojaukset (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.7) Koodi Parametri Min Max Yks. Oletus ID Huomautus P2.7. ma-ohjearvovian vaste =Ei vastetta =Varoitus 2=Vika, pys. P2..2 muk. 3=Vika, pys. vap. pyörien P2.7.2 Ulkoisen vian vaste P2.7.3 Alijännitevian vaste =Ei vastetta P2.7. Lähtövaihevalvonta =Varoitus P2.7.5 Maasulkusuojaus =Vika, pys. P2..2 muk. P2.7.6 Moottorin 3=Vika, pys. vap. pyörien lämpösuojaus P2.7.7 Moottorin ympäristön 00,0 00,0 % 0,0 705 lämpötilakerroin P2.7.8 Moottorin jäähdytyskerroin 0,0 50,0 % 0,0 706 nollataajuudessa P2.7.9 Moottorin lämpöaikavakio 200 min P2.7.0 Moottorin toimintajakso 0 00 % P2.7. Jumisuojaus Kts. par P2.7.2 Jumivirtaraja 0, I nmotor x 2 A x.3 70 P2.7.3 Jumiaikaraja,00 20,00 s 5,00 7 P2.7. Jumitaajuusraja,0 P 2..2 Hz 25,0 72 P2.7.5 Alikuormitussuojaus Kts. par Alikuormitussuoja, P2.7.6 kentänheik.alueen 0,0 50,0 % 50,0 7 kuorma Alikuormitussuoja, P2.7.7 nollataajuuden 5,0 50,0 % 0,0 75 kuorma P2.7.8 Alikuormitussuojan aikaraja 2,00 600,00 s 20,00 76 P2.7.9 Termistorivian vaste Kts. par P Kenttäväylävian vaste Kts. par P2.7.2 Korttipaikkavian vaste Kts. par =Ei vastetta =Alarajan valvonta P Oloarvon valvonta =Ylärajan valvonta 3=Vika, jos alaraja alittuu =Vika, jos yläraja ylittyy P Oloarvon valvontaraja 0,0 00,0 % 0,0 736 P2.7.2 Oloarvon valvontaviive s Taulukko -0. Suojaukset, G2.7 I nmotor 3 Puhelin Faksi

15 Multi-Control sovellus Parametriluettelot vacon Automaattisen jälleenkäynnistyksen parametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 A2.8) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P2.8. Odotusaika 0,0 0,00 s 0,50 77 P2.8.2 Yritysaika 0,00 60,00 s 30,00 78 P2.8.3 Käynnistysmuoto =Kiihdyttäen =Vauhtikäynnistys 2=Par mukaisesti Taulukko -. Automaattisen jälleenkäynnistyksen parametrit, G PID-säätäjän ohjearvoparametrit (Ohjauspaneeli: Valikko P2 P2.9) Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P2.9. PID-säätäjän 0=PID-säätäjä ei käytössä käyttöönotto =PID-säätäjä käytössä 0=AI =AI2 P2.9.2 PID-säätäjän 2=Ohjearvo paneelilta ohjearvo (PID-ohjearvo ) 3=Ohj. kenttäväylältä (ProcessDataIN) P2.9.3 Oloarvotulo =AI-signaali =AI2-signaali 2=Kenttäväylä (ProcessDataIN2) 3=Moottorin momentti =Moottorin nopeus 5=Moottorin virta 6=Moottorin teho 7=AI-AI2 P2.9. PID-säätäjän vahvistus 0,0 000,0 % 00,0 8 P2.9.5 PID-säätäjän I-aika 0,00 320,00 s 0,00 9 P2.9.6 PID-säätäjän D- aika 0,00 0,00 s 0,00 32 P2.9.7 Oloarvo, minimin skaalaus 000,0 000,0 % 0, =Ei minimin skaalausta P2.9.8 Oloarvo, maksimin skaalaus 000,0 000,0 % 00, =Ei maks. skaalausta P2.9.9 Eroarvon kääntö P2.9.0 Lepotaajuus Par. 2.. Par Hz 0,00 06 P2.9. Lepoviive s P2.9.2 Havahtumisraja 0,00 00,00 % 25,00 08 P2.9.3 Havahtumistoiminto =Havahtuminen tason (2.9.2) alittuessa = Havahtuminen tason (2.9.2) ylittyessä Taulukko -2. PID-säätäjän ohjearvoparametrit, G2.9 Päivystys Sähköposti: 3

16 Vacon Multi-Control sovellus Parametriluettelot 3. Paneeliohjaus (Ohjauspaneeli: Valikko K3) Parametrit ohjauspaikan ja suunnan valitsemiseen ohjauspaneelilta on lueteltu alla. Katso Vacon NXL:n Käyttöohjeesta kohta Paneeliohjausvalikko. Koodi Parametri Min. Maks. Yks. Oletus Oma ID Huomautus P2.0. Apukäyttöjen määrä P2.0.2 Käynnistysviive, apukäytöt 0,0 300,0 s,0 00 P2.0.3 Pysäytysviive, apukäytöt 0,0 300,0 s 2,0 0 P2.0. Vuorottelu = Ei käytössä = Vuorottelu apupumpuilla 2 = Vuorottelu taajuusmuuttajalla ja apupumpuilla 3 = Vuorottelu ja lukitukset (apupumput) = Vuorottelu ja lukitukset (taajuusmuuttaja ja apupumput) P2.0.5 Vuorotteluväli 0,0 3000,0 h 8, ,0= TESTI = 0 s Vuorotteluun kulunut aika P2.0.6 Vuorottelu, apukäyttöjen Apukäyttöjen vuorottelutaso maksimimäärä P2.0.7 Muuttuvanopeuksisen Vuorottelutaajuuden Parametri 0,00 Hz 25,00 03 taajuusmuuttajan raja-arvo 2..2 vuorottelutaajuus P2.0.8 Käynnistystaajuus, Parametri apukäyttö ,00 Hz 5, P2.0.9 Pysäytystaajuus, apukäyttö Parametri 2.. Parametri Taulukko -3. Pumpun ja puhaltimen ohjausparametrit, P2.0 Hz 0, Puhelin Faksi

17 Multi-Control sovellus Parametriluettelot vacon Systeemivalikko (Ohjauspaneeli: Valikko S6) Systeemivalikon parametrit ja toiminnot, kuten asiakkaan omat parametrisarjat tai laitteisto- ja ohjelmistotiedot, liittyvät taajuusmuuttajan yleiseen käyttöön. Katso Vacon NXL -käyttöohjeen kappale Koodi Parametri Min Max Yks. Oletus Oma ID Huomautuksia P3. Ohjauspaikka = I/O-riviliittimet = Paneeli 2 = Kenttäväylä R3.2 Paneelin ohjearvo Par. 2.. Par Hz P3.3 Suunnanvaihto 0 = Eteenpäin (paneelilta) = Taaksepäin R3. Stop-painike 0 0=Stop-painikkeen toiminta rajoitettu =Stop-painike aina käytössä R3.5 PID-ohjearvo 0,00 00,00 % 0,00 R3.6 PID-ohjearvo 2 0,00 00,00 % 0,00 Taulukko -. Paneeliohjauksen parametrit, M3 3.3 Laajennuskortit (Ohjauspaneeli: Valikko E7) Valikossa E7 näytetään ohjauskorttiin liitetyt laajennus- ja lisäkortit sekä muuta kortteihin liittyvää tietoa. Katso lisätietoja Vacon NXL käyttöohjeen kappaleesta Laajennuskortit (ohjauspaneeli: Valikko E7) E7-valikko näyttää ohjauskorttiin liitetyt laajennuskortit sekä kortteihin liittyvät tiedot. Lisätietoja on Vacon NXL -taajuusmuuttajan käyttöoppaan kappaleessa Päivystys Sähköposti: 3

18 6 Vacon Parametrien kuvaus. PARAMETRIEN KUVAUS. PERUSPARAMETRIT 2.., 2..2 Minimi-/maksimitaajuus Määrittelee taajuusmuuttajan taajuusrajat. Parametrien 2.. ja 2..2 maksimiarvo on 320 Hz. Ohjelmisto tarkistaa automaattisesti parametrin arvon. 2..3, 2.. Kiihtyvyysaika, hidastuvuusaika 2..5 Virtaraja Näillä parametreilla valitaan aika, joka tarvitaan lähtötaajuuden muuttamiseksi nollataajuudesta asetettuun maksimitaajuuteen (par. 2..2) ja päinvastoin. Tämä parametri määrittelee moottorin maksimivirran taajuusmuuttajalta. Asettele tämä parametri moottorin nimellisvirran mukaan, jotta vältytään moottorin ylikuormitukselta. Virtaraja on oletuksena,5 kertaa I H Moottorin nimellisjännite Tarkista tämä arvo U n moottorin arvokilvestä. Tämä parametri asettaa jännitteen kentänheikennyspisteessä (parametri 2.6.) arvoon 00% x U nmotor Moottorin nimellistaajuus Tarkista tämä arvo f n moottorin arvokilvestä. Tämä parametri asettaa kentänheikennyspisteen (parametri 2.6.3) samaan arvoon Moottorin nimellisnopeus Tarkista tämä arvo n n moottorin arvokilvestä Moottorin nimellisvirta Tarkista tämä arvo I n moottorin arvokilvestä Moottorin cos fii Tarkista tämä arvo cos fii moottorin arvokilvestä. Puhelin Faksi

19 Parametrien kuvaus vacon Käynnistystoiminto Kiihdyttäen: 0 Taajuusmuuttaja käynnistyy 0 Hz:llä ja kiihdyttää asetettuun ohjetaajuuteen asetetussa kiihtyvyysajassa. (Kuorman hitausmassa saattaa kuitenkin pidentää kiihdytysaikaa). Vauhtikäynnistys: Taajuusmuuttaja on mahdollista käynnistää pyörivään moottoriin tätä pysäyttämättä. Taajuusmuuttaja etsii automaattisesti nopeuden, jolla moottori pyörii. Etsintä alkaa maksimitaajuudesta kohti varsinaista taajuutta, kunnes oikea arvo löytyy. Tämän jälkeen taajuusmuuttaja säätää lähtötaajuuden kiihtyvyys-/hidastuvuusaikaa käyttäen ohjearvoa vastaavaan taajuuteen. Tätä käynnistysmuotoa kannattaa käyttää silloin, kun moottori pyörii vapaasti käynnistyskomentoa annettaessa. Vauhtikäynnistyksellä voidaan päästä yli lyhyistä verkkojännitteen katkoksista. Ehdollinen vauhtikäynnistys 2 Tässä tilassa moottori voidaan irrottaa taajuusmuuttajasta ja kytkeä se siihen uudelleen myös käynnistyskomennon ollessa aktiivisena. Kun moottori kytketään uudelleen, taajuusmuuttaja toimii kuten vaihtoehdossa Pysäytystoiminto Vapaasti pyörien: 0 Seis-komennon jälkeen moottori pyörii vapaasti pysähdyksiin ilman taajuusmuuttajan ohjausta. Hidastaen: Seis-komennon jälkeen taajuusmuuttaja hidastaa moottorin nopeutta asetettua hidastusaikaa käyttäen. Jos hidastusmassa on suuri, ulkoisen jarruvastuksen käyttö saattaa olla tarpeen, mikäli hidastusaikaa halutaan lyhentää. Hidastaen + Käy valmis: vapaasti pyörien: 2 Seis-komennon jälkeen taajuusmuuttaja hidastaa moottorin nopeutta asetettua hidastusaikaa käyttäen. Jos kuitenkin Käy valmis-signaali annetaan (esim. DIN3), moottori pyörii vapaasti pysähdyksiin ilman taajuusmuuttajan ohjausta. Vapaasti pyörien + Käy valmis: hidastaen: 3 Moottori pyörii vapaasti pysähdyksiin ilman taajuusmuuttajan ohjausta. Jos kuitenkin Käy valmis-signaali annetaan (esim. DIN3), taajuusmuuttaja hidastaa moottorin nopeutta asetettua hidastusaikaa käyttäen. Jos hidastusmassa on suuri, ulkoisen jarruvastuksen käyttö saattaa olla tarpeen, mikäli hidastusaikaa halutaan lyhentää. Päivystys Sähköposti:

20 8 Vacon Parametrien kuvaus 2..3 U/f-käyrän optimointi 0 Ei käytössä Automaattinen momentin maksimointi Moottorijännite kasvaa raskaissa käynnistyksissä automaattisesti tuottamaan riittävästi momenttia käynnistymiseen ja pyörimiseen pienillä taajuuksilla. Jännitteen nousu riippuu moottorityypistä ja -tehosta. Automaattista käynnistysmomentin maksimointia voidaan käyttää sovelluksissa, joissa lähtökitka on suuri, esim. kuljettimissa. HUOM! Ajettaessa moottoria pienillä taajuuksilla ja raskaalla momentilla, moottori todennäköisesti ylikuumenee. Jos moottorin pitää toimia pitkiä aikoja näissä olosuhteissa, kiinnitä erityistä huomiota moottorin jäähdytykseen. Käytä ulkopuolista jäähdytystä, jos moottorin lämpötila pyrkii nousemaan liikaa. 2.. Ohjearvopaikan valinta Määrittää, mikä ohjearvopaikka valitaan, kun laitetta ohjataan riviliittimiltä. Oletusarvona on 0. 0 = Analoginen jännitetulo liittimiltä 2 3, esim. potentiometri = Analoginen virtatulo liittimiltä 5, esim. signaalimuunnin 2 = Paneeliohjearvo (parametri 3.2) 3 = Ohjearvo kenttäväylältä (FBSpeedReference) = Moottoripotentiometrin ohjearvo 2..5 AI2 (I in ), signaalialue Signaalialue 0 20 ma 2 Signaalialue 20 ma Huom! Asetuksella ei ole vaikutusta, mikäli par > 0% tai par < 00% Analogialähdön toiminta Tällä parametrilla valitaan haluttu toiminto analogiselle lähtösignaalille. Kts. sivulla 6 olevasta taulukosta parametrin mahdolliset arvot. Puhelin Faksi

21 Parametrien kuvaus vacon DIN2, toiminta Tällä parametrilla on 9 valintaa. Mikäli digitaalituloa DIN2 ei tarvita, aseta parametrin arvoksi 0. Käy taakse 2 Taakse 3 Pysäytyspulssi Ulkoinen vika Sulkeutuva kosketin: Vika ilmestyy näyttöön ja moottori pysähtyy, kun kosketin sulkeutuu 5 Ulkoinen vika Avautuva kosketin: Vika ilmestyy näyttöön ja moottori pysähtyy, kun kosketin avautuu 6 Käy valmis Kosketin auki: Moottorin käynnistäminen on estetty Kosketin kiinni: Moottori on käynnistettävissä 7 Vakionopeus 2 8 Moottoripotentiometri YLÖS Kosketin kiinni: Ohjearvo kasvaa, kunnes kosketin avataan. 9 PID-säädin pois käytöstä (Suora taajuusohje käytössä) 0 Lukitus (voidaan valita vain, kun pumpun ja puhaltimen ohjaus on käytössä, P2.9. = 2) 2..8 DIN3, toiminta Tällä parametrilla on 2 valintaa. Mikäli digitaalituloa DIN3 ei tarvita, aseta parametrin arvoksi 0. Taakse Kosketin auki: Eteen Kosketin kiinni: Taakse 2 Ulkoinen vika Kosketin kiinni: Vika ilmestyy näyttöön ja moottori pysähtyy, kun kosketin sulkeutuu 3 Ulkoinen vika Kosketin auki: Vika ilmestyy näyttöön ja moottori pysähtyy, kun kosketin avautuu Vian kuittaus Kosketin kiinni: Kuittaa kaikki viat 5 Käy valmis Kosketin auki: Moottorin käynnistäminen on estetty Kosketin kiinni: Moottori on käynnistettävissä 6 Vakionopeus 7 Vakionopeus 2 8 DC-jarrutuskomento Kosketin kiinni: DC-jarrutus toimii Seis-tilassa, kunnes kosketin avataan. Kts. par Moottoripotentiometri YLÖS Kosketin kiinni: Ohjearvo kasvaa, kunnes kosketin avataan. 0 Moottoripotentiometri ALAS. Kosketin kiinni: Ohjearvo putoaa, kunnes kosketin avataan. PID-säätäjä pois käytöstä (Suora taajuusohje käytössä) 2 PID-säätäjän ohjearvo 2 3 Lukitus 2 (voidaan valita vain, kun pumpun ja puhaltimen ohjaus on käytössä, P2.9. = 2) Termistoritulo HUOMAUTUS: Katso NXL-mallin käyttöoppaan luku Pakota ohjauspaikaksi I/O B 6 Pakota ohjauspaikaksi kenttäväylä Päivystys Sähköposti:

22 20 Vacon Parametrien kuvaus 2..9 Vakionopeus Vakionopeus 2 Näiden parametrien arvojen rajoina ovat minimi- ja maksimitaajuus (par. 2.. ja 2..2) Automaattinen uudelleenkäynnistys Automaattinen uudelleenkäynnistys otetaan käyttöön tällä parametrilla. 0 = Ei käytössä = Käytössä (3 automaattista uudelleenkäynnistystä, kts. par ) Parametrien piilotus Tämä toiminto piilottaa kaikki muut parametriryhmät ohjauspaneelilta, paitsi perusparametriryhmän (b2.). HUOM: Tämän parametrin tehdasasetus on aktiivinen, ts. kaikki parametriryhmät paitsi b2. on piilotettu. Näitä ryhmiä pääsee selaamaan ja muokkaamaan vasta, kun tämän parametrin arvo on muutettu 0:ksi. 0 = Ei käytössä (kaikkia parametrejä voi selata ja muokata) = Käytössä (vain ryhmän b2. perusparametrejä voi selata ja muokata) Puhelin Faksi

23 Parametrien kuvaus vacon 2.2 TULOSIGNAALIT 2.2. DIE (laajennuskortti), toiminta Tällä parametrilla on 2 valintaa. Mikäli digitaalituloa DIN ei tarvita, aseta parametrin arvoksi 0. Kts. valinnat parametristä DIE2 (laajennuskortti), toiminta Kts. par DIE3 (laajennuskortti), toiminta Kts. par DIN, toiminta Jos parametrin arvoksi on asetettu 0, analogiatulo toimii digitaalitulona. Valinnat ovat samat kuin par HUOM! Jos ohjelmoit analogiatulon DIN:ksi, tarkista pistikeryhmä X:n asetukset (kts. kuva alla). MF2: MF3: Jännitetulo; 0...0V Jännitetulo; 0...0V nxlk28.fh8 Kuva -. Pistikeryhmän X asetukset, kun AI toimii DIN:nä AI, signaalin valinta Yhdistä signaali AI haluamaasi analogiatuloon tällä parametrillä. Kuva -2. AI, signaalin valinta Päivystys Sähköposti:

24 22 Vacon Parametrien kuvaus Parametrin arvo muodostuu korttia ilmaisevasta numerosta sekä analogiatulon numerosta. Kts. Kuva -2. Korttia ilmaiseva numero Korttia ilmaiseva numero 2 Analogiatulon numero 0 Analogiatulon numero Analogiatulon numero 2 = Paikallinen (ohjauskortilla oleva) tulo = Laajennuskortilla oleva tulo = Liitin (AI) = Liitin 2 (AI2) = Liitin 3 (AI3) Analogiatulon numero 9 = Liitin 0 (AI0) Esimerkki: Jos tämän parametrin arvoksi asetetaan 0, on signaalille valittu ohjauskortilla oleva (paikallinen) analogiatulo AI. Jos taas arvoksi on annettu esim. 2, signaali tulee laajennuskortin liittimeen AI2. Mikäli analogiatulosignaalia halutaan käyttää ainoastaan esim. testaukseen, anna tälle parametrille arvo 0 9. Arvo 0 vastaa 0%:a, arvo corresponds to 20%:a. Muut arvot 2 9 vastaavat 00%:a AI, signaalialue (U in /I in ) Valitse tällä parametrilla analogiatulon AI signaalialue. 0 = DIN = 0 20mA 2 = 20mA 3 = 0 0V = 2 0V Huom! Asetuksella ei ole vaikutusta, jos par > 0% tai par < 00%. Jos parametrin arvoksi on asetettu 0, analogiatulo toimii digitaalitulona. Kts. par AI, asiakaskohtainen minimi AI, asiakaskohtainen maksimi AI-signaalin minimi- ja maksimiarvot voidaan asettaa välille 0 0V. Puhelin Faksi

25 Parametrien kuvaus vacon AI, signaalin kääntö Kun parametrin arvoksi asetetaan, tapahtuu AI-signaalin kääntö. % Suodattamaton signaali AI-signaalin suodatusaika 00% Kun tämän parametrin arvoksi asetetaan enemmän kuin 0, aktivoituu toiminto, joka suodattaa häiriöitä analogisesta U in tulosignaalista. Pitkä suodatusaika hidastaa ohjauksen vasteaikaa. Kts. 63% Suodatettu signaali t [s] Kuva -3. Par nxlk30.fh AI2, signaalin valinta Kuva -3. AI-signaalin suodatus Yhdistä signaali AI2 haluamaasi analogiatuloon tällä parametrillä. Arvo asetetaan edellä (par ) kuvatulla tavalla AI2, signaalialue (I in ) ma 20 ma Huom! Asetuksella ei ole vaikutusta, jos par > 0% tai par < 00% AI2 (I in ), asiakaskohtainen minimi 2.2. AI2 (I in ), asiakaskohtainen maksimi Näillä parametreilla virtatulon signaalin minimi- ja maksimiarvon voi skaalata välillä 0 20 ma. Vrt. par ja AI2, signaalin kääntö Kts. vastaava parametri AI2-signaalin suodatusaika Kts. vastaava parametri Moottoripotentiometrin taajuusohjeen muistin nollaus 0 = Ei nollausta = Muisti nollautuu Seis-tilassa ja kun virta katkeaa 2 = Muisti nollautuu, kun virta katkeaa Ohjearvon skaalauksen minimiarvo Ohjearvon skaalauksen maksimiarvo Päivystys Sähköposti:

26 2 Vacon Parametrien kuvaus Voit valita taajuusohjeen skaalausarvon ohjauspaikasta B minimi- ja maksimitaajuuksien välillä. Mikäli skaalausta ei haluta, parametrin arvoksi valitaan 0. Allaolevissa kuvissa ohjauspaikan B taajuusohjeeksi on valittu jännitetulo AI signaalialueella 0 0V. Lähtötaajuus Lähtötaajuus Maks. taaj. par 2..2 Maks. taaj. par 2..2 Par Min. taaj. par 2.. Analogiatulo (V) Par Min. taaj. par 2.. Analogiatulo (V) Kuva -. Vas: Par =0 (Ei ohjearvon skaalausta) Oik: Skaalattu ohjearvo Paneeliohjauksen ohjearvon valinta Määrittelee valitun taajuusohjearvon kun laitetta ohjataan paneelilta. 0 Ohjearvo liittimeltä AI (liittimet 2 ja 3, esim. potentiometri) Ohjearvo liittimeltä AI2 (liittimet 5 ja 6, esim. signaalinmuunnin) 2 Paneelin ohjearvo (parametri 3.2) 3 Ohjearvo kenttäväylältä (FBSpeedReference) Moottoripotentiometrin ohjearvo 5 PID-säätäjän ohjearvo Kenttäväyläohjauksen ohjearvon valinta NX2K35 Määrittelee valitun taajuusohjearvon kun laitetta ohjataan kenttäväylältä. Käytössä ovat samat valinnat kuin par Puhelin Faksi

27 Parametrien kuvaus vacon 25.3 LÄHTÖSIGNAALIT 2.3. Relelähtö, toiminta Relelähtö (laajennuskortti), toiminta Relelähtö 2 (laajennuskortti), toiminta 2.3. Digitaalilähtö (laajennuskortti), toiminta Asetusarvo Signaalin sisältö 0 = Ei käytössä Ei toimintoa Relelähtö RO on alhaalla ja johtaa virtaa ja laajennuskortin ohjelmoitava relelähtö (RO, RO2) on aktiivinen kun: = Valmis Taajuusmuuttaja on toimintavalmis 2 = Käy Taajuusmuuttaja toimii (moottori pyörii) 3 = Vika On tapahtunut vikalaukaisu = Vika käännetty Vikalaukaisua ei ole tapahtunut 5 = Vacon ylilämpövaroitus Jäähdytyselementin lämpötila ylittää +70 C 6 = Ulkoinen vika tai varoitus Vika tai varoitus riippuen parametrista = Ohjearvovika- tai varoitus Vika tai varoitus riippuen parametrista jos analogiaohje on 20 ma ja signaali on <ma 8 = Varoitus Aina, kun varoitus on voimassa 9 = Taaksepäin Taaksepäin-ohjaus on annettu 0 = Vakionopeus Vakionopeus on valittu = Asetetussa nopeudessa Lähtötaajuus on saavuttanut asetetun ohjearvon 2 = Moottorisäätäjä aktiivinen Ylijännite- tai ylivirtasäätäjä on toiminnassa 3 = Lähtötaajuuden valvonta Lähtötaajuus alittaa/ylittää asetetun alarajan/ylärajan (ks. parametrit ja seur. sivulla) = Ohjaus riviliittimiltä Ulkoinen ohjaus käytössä (Valikko M3; par. 3.) 5 = Termistorivika/-varoitus 6 = Oloarvon valvonta päällä Parametrit Analogialähdön toiminta Lisäkortin termistoritulo ilmoittaa ylilämmöstä. Vika tai varoitus riippuen parametrin valinnasta. Taulukko -5. Lähtösignaalit ohjauskortin RO-liittimestä ja laajennuskortin liittimistä RO, RO2 ja DO. Tällä parametrilla valitaan haluttu toiminto analogiselle lähtösignaalille. Katso Taulukko -6. Lähtösignaalit, G2.3, sivulla 9 sekä valinnat par. 2..6, sivulla 5. Päivystys Sähköposti:

28 26 Vacon Parametrien kuvaus Analogialähdön suodatusaika Määrittelee analogisen lähtösignaalin suodatusajan. Mikäli tämän parametrin arvoksi asetetaan 0, suodatusta ei tapahdu. % 00% 63% Suodattamaton signaali Suodatettu signaali t [s] Par nxlk3.fh Analogisen lähtösignaalin kääntö Maks. lähtösignaali = Minimiasetusarvo (parametri 2.3.3) Minimi lähtösignaali = Maksimiasetusarvo (parametri 2.3.3) Kuva -5. Analogialähdön suodatusaika 0 Ei käännetty Käännetty Analog. lähtövirta 20 ma Kts. parametri jäljempänä. 2 ma 0 ma Param = 50% ma 0 ma Param = 200%.0 Param = 00% Param. 2..6:lla valittu signaalin maks. arvo nxlk32.fh Analogialähdön minimi Kuva -6. Analogisen lähtösignaalin kääntö Määrittelee analogialähdön minimiksi joko 0 ma tai ma (elävä nolla). Huomaa ero analogialähdön skaalauksessa parametrissa Puhelin Faksi

29 Parametrien kuvaus vacon Analogisen lähtösignaalin skaalaus Signaali Signaalin maksimiarvo Lähtötaajuus Maks. taajuus (par. 2..2) Moottorin nopeus 00% x moott. nim. nopeus Lähtövirta 00% x I nmotor Moottorin mom. 00% x T nmotor Moottorin teho 00% x P nmotor Moott. jännite 00% x U nmotor Välipiirin jännite PI-ohjearvo PI-oloarvo PI-eroarvo PI-lähtö 000 V 00% x ohjearvo maks. 00% x oloarvo maks. 00% x eroarvo maks. 00% x lähtö maks. Taulukko -6. Analogialähdön skaalaus Analog. lähtövirta 20 ma 2 ma 0 ma Par = ma Par = 0 0 ma 0 Par = 200% Par = 00% nxlk9.fh8 Par = 50% Param. 2..6:llä valitun signaalin maks. arvo Kuva -7. Analogialähdön skaalaus Analogialähtö (laajennuskortti), toiminta 2.3. Analogialähtö 2 (laajennuskortti), toiminta Laajennuskortin analogialähdöille valitaan halutut toiminnot näillä parametreilla. Kts. par Lähtötaajuuden valvontarajan toiminta 0 Ei valvontaa Alarajan valvonta 2 Ylärajan valvonta Jos lähtötaajuus ylittää/alittaa asetetun rajan (par ) tämä toiminta generoi varoituksen relelähtöjen kautta parametrien asettelujen mukaan Lähtötaajuuden valvontarajan arvo Valitsee lähtötaajuuden arvon, jota valvotaan parametrilla f[hz] Par = 2 Par t 2 RO 22 RO 23 RO 2 RO 22 RO 23 RO 2 RO 22 RO 23 RO Kuva -8. Lähtötaajuuden valvonta nxlk33.fh8 Päivystys Sähköposti:

30 28 Vacon Parametrien kuvaus 2.3. Analogiatulon valvonta Tämän parametrin avulla voit valita valvottavan analogiatulon. 0 = Ei käytössä = AI 2 = AI Analogiatulon valvonta POIS -raja Kun parametrilla 2.3. valitun analogiatulon signaali laskee tämän parametrin määrittämän rajan alapuolelle, relelähtö kytkeytyy pois Analogiatulon valvonta PÄÄLLE -raja Kun parametrilla 2.3. valitun analogiatulon signaali nousee tämän parametrin määrittämän rajan yläpuolelle, relelähtö kytkeytyy päälle. Jos esimerkiksi PÄÄLLE-raja on 60 % ja POIS-raja 0 %, rele kytkeytyy päälle, kun signaali on yli 60 prosenttia ja pysyy päällä, kunnes signaali laskee alle 0 prosenttiin Relelähdön päällekytkentäviive Relelähdön poiskytkentäviive Näillä parametreilla voi säätää relelähdön (parametri 2.3.) päälle- ja poiskytkentäviipeet. Relelähtöön ohjelmoitu signaali RO-lähtö PÄÄLLE-viive, par POIS-viive par nxlk02 Kuva -9. Relelähdön päälle- ja poiskytkentäviipeet Puhelin Faksi

31 Parametrien kuvaus vacon 29. KÄYTÖN OHJAUS 2.. Kiihtyvyys-/hidastuvuusrampin muoto Kiihdytys- ja hidastusrampin alku- ja loppupäähän voidaan muodostaa pyöristys näillä parametreilla. Kun ko. parametrin arvo asetetaan nollaksi, toimivat kiihtyvyys ja hidastuvuus lineaarisesti ilman pyöristyksiä. Kun arvo asetetaan välille 0. 0 sekuntia, tämä parametri aiheuttaa S-muotoisen kiihtyvyyden/hidastuvuuden. Kiihtyvyysaika määritellään parametreilla 2..3/2... [Hz] 2..3, [t] 2..2 Jarrukatkoja Kuva -0. S-muotoinen kiihtyvyys/hidastuvuus Huom! Sisäinen jarrukatkoja on asennettu MF2:a lukuun ottamatta kaikkiin kokoluokkiin. 0 Jarrukatkoja ei käytössä Jarrukatkoja käytössä ajon aikana 3 Jarrukatkoja käytössä ajon aikana sekä pysäytyksessä Kun taajuusmuuttaja hidastaa moottorin pyörimisnopeutta, kuorman ja moottorin hitaus-massan energia voidaan syöttää jarrukatkojalla vastukseen. Näin hidastuksessa voidaan käyttää yhtä suurta momenttia kuin kiihdytyksessä (mikäli oikea jarrukatkoja on valittu). Lue erillinen jarrukatkojan asennusohje DC-jarrutusvirta NX2K20 Määrittelee sen tasavirran suuruuden, joka ohjataan moottoriin DC-jarrutuksen aikana. Päivystys Sähköposti:

32 30 Vacon Parametrien kuvaus 2.. DC-jarrutusaika pysäytyksessä Määrittelee jarrutustoiminnon ja jarrutusajan pysäytyksessä. 0 DC-jarrutus ei käytössä >0 DC-jarrutus on käytössä ja sen toiminta riippuu pysäytystoiminnon asettelusta, (param. 2..2). DC-jarrutusaika määritellään tällä arvolla. Par = 0 (Pysäytystoiminto = Vapaasti pyörien): Kun seis-komento on annettu, taajuusmuuttaja alkaa välittömästi syöttää aseteltua tasavirtaa moottorille. Näin moottori voidaan pysäyttää nopeimmalla mahdollisella tavalla ilman ulkoista jarrukatkojaa. Jarrutusaika riippuu asetetun ajan lisäksi lähtötaajuudesta, jossa seis-ohjaus annetaan. Jos lähtötaajuus on moottorin nimellistaajuus, parametrin 2.. asetettu arvo määrittelee jarrutusajan. Kun lähtötaajuus on 0% nimellisestä, on jarrutusaika 0% parametrin 2.. asetetusta arvosta. fout fout fn Lähtötaajuus Moottorin nopeus fn Lähtötaajuus DC-jarru päällä 0, x fn Moottorin nopeus DC-jarru päällä t t = x Par. 2.. t = 0, x Par. 2.. t KÄY SEIS KÄY SEIS nxlk3.fh8 Kuva - DC-jarrutusaika, kun pysäytysmuoto on 0 = vap. pyörien. Puhelin Faksi

33 Parametrien kuvaus vacon 3 Par = ; Pysäytystoiminto = hidastaen: Kun taajuusmuuttaja saa seisohjauksen, se hidastaa moottorin nopeutta asetettujen hidastuvuusparametrien mukaisesti mahdollisimman nopeasti parametrin 2..5 määrittelemään nopeuteen, jossa DC-jarrutus alkaa. Jarrutusaika määritellään parametrilla 2... Jos kuorma sisältää suuren hitausmassan, suositellaan käytettäväksi jarrukatkojaa ja - vastusta. Kts. Kuva -2. par fout KÄY SEIS Moottorin nopeus Lähtötaajuus DC-jarrutus t t = Par. 2.. NX2K DC-jarrutustaajuus hidastuspysäytyksessä Kuva -2. DC-jarrutusaika, kun pys.toiminto = hidastaen Määrittelee lähtötaajuuden, jossa DC-jarrutus toimii. Kts. Kuva DC-jarrutusaika käynnistyksessä DC-jarru aktivoituu, kun käynnistyskomento annetaan. Tämä parametri määrittelee ajan, joka kuluu ennen kuin jarru vapau-tetaan. Kun jarru on vapautettu, lähtö-taajuus nousee parametrin 2.. asetuksen mukaisesti. Kts. Lähtötaajuus Kuva -3. KÄY SEIS Par 2..6 t nxlk35.fh Vuojarrutus Kuva -3. DC-jarrutusaika käynnistyksessä DC-jarrutuksen sijasta 5 kw:n moottoreissa voidaan käyttää vuojarrutusta. Kun jarrutusta tarvitaan, taajuutta lasketaan ja moottorin vuo kasvaa, mikä puolestaan lisää moottorin jarrutuskykyä. Toisin kuin DC-jarrutuksessa moottorin nopeutta voidaan säätää vuojarrutuksen aikana. Päivystys Sähköposti:

34 32 Vacon Parametrien kuvaus Vuojarrutus voidaan asettaa pois päältä tai päälle. 0 = Vuojarrutus POIS PÄÄLTÄ = Vuojarrutus PÄÄLLÄ Huomautus: Vuojarrutuksessa energia muuttuu lämmöksi moottorissa. Vuojarrutusta tulisikin käyttää vain jaksoittain, jotta moottori ei vaurioidu Vuojarrutusvirta Määrittelee vuojarrutusvirran arvon. Se voidaan asettaa välille 0. x I nmot - Virtaraja. Puhelin Faksi

35 Parametrien kuvaus vacon 33.5 ESTOTAAJUUSPARAMETRIT 2.5. Estotaajuusalue ; Alaraja Estotaajuusalue ; Yläraja Kuva -. Joissakin järjestelmissä saattaa olla syytä välttää tiettyjä taajuuksia, koska ne aiheuttavat mekaanisia resonansseja. Näillä parametreilla voidaan asettaa estotaajuus-alueet. Kts. [Lähtötaajuus Hz] Ohjearvo [Hz] nxlk36.fh8 Kuva -. Estotaajuusalueen asettelu Estotaajuuden ohitusaika Määrittelee kiihdytys-/hidastusajan kun lähtötaajuus on valittujen estotaajuusrajojen sisällä (parametrit 2.5., 2.5.2). Rampin nopeus (asetettu kiihdytys-/ hidastusaika tai 2) kerrotaan tällä tekijällä. Esim. arvo 0. muuttaa kiihdytysajan 0 kertaa lyhyemmäksi, kuin estotaajuusrajojen ulkopuolella. fout [Hz] Par = 0,2 Par Par Par =,2 nxlk37.fh8 Aika [s] Kuva -5. Kiihdytysnopeuden skaalaus estotaajuuksien välillä Päivystys Sähköposti:

36 3 Vacon Parametrien kuvaus.6 MOOTTORIN OHJAUSPARAMETRIT 2.6. Moottorin ohjausmuoto 0 Taajuusohjaus: Riviliittimen ja paneelin ohjearvot ovat taajuusohjeita ja taajuusmuuttaja säätää lähtötaajuutta (lähtötaajuuden resoluutio = 0.0 Hz) Nopeusohjaus: Riviliittimen ja paneelin ohjearvot ovat nopeusohjeita ja taajuusmuuttaja säätää moottorin pyörimisnopeutta kompensoimalla moottorin jättämää (säätötarkkuus ± 0,5%) U/f-suhteen valinta Lineaarinen 0 Moottorijännite kasvaa lineaarisesti taajuuden mukana 0 Hz:stä kentänheikennyspisteeseen. Kentänheikennyspisteessä ja sitä suuremmilla taajuuksilla moottorille syötetään nimellisjännite. Lineaarista U/f-suhdetta on käytettävä vakiomomenttikäytöissä. Kts. Kuva -6. Tätä tehdasasetusta tulee käyttää, ellei erityistä syytä muuhun asetukseen ole. Neliöllinen Moottorijännite kasvaa neliöllisesti taajuuden kasvaessa 0 Hz:stä kentänheikennyspisteeseen. Kentänheikennyspisteessä ja sitä suuremmilla taajuuksilla moottorille syötetään nimellisjännite. Moottori on alimagnetoitu kentänheikennyspisteen alapuolella ja tuottaa vähemmän momenttia ja sähkömekaanista melua. Neliöllistä U/f-suhdetta voidaan käyttää sovelluksissa, joissa momentin tarve kasvaa nopeuden neliössä, esim. keskipakopuhaltimien ja pumppujen ohjauksessa. Un par.2.6. U[V] Oletusarvo: moottorin nimellisjännite Kentänheikennyspiste Lineaarinen Neliöllinen Oletusarvo: moottorin nimellistaajuus f[hz] nxlk38.fh8 Kuva -6. Moottorijännitteen lineaarinen ja neliöllinen muutos Puhelin Faksi

37 Parametrien kuvaus vacon 35 Ohjelmoitava U/f -käyrä: 2 U/f -käyrä voidaan ohjelmoida kolmella eri pisteellä. Ohjelmoitavaa U/f käyrää voidaan käyttää, ellei edellisillä asetuksilla saada käyttöön soveltuvaa toimintaa. Un Par 2.6. U[V] Oletusarvo: moottorin nimellisjännite Kentänheikennyspiste Par (Olet. 0%) Par (Olet..3%) Par (Olet. 5 Hz) Oletusarvo: moottorin nimellistaajuus Par Kuva -7. Ohjelmoitava U/f-käyrä f[hz] nxlk39.fh8 Lineaarinen + vuon optimointi: 3 Jotta energiaa säästyisi ja häiriötaso sekä melutaso laskisivat, taajuusmuuttaja ryhtyy etsimään moottorin minimivirtaa. Tätä toimintoa voidaan käyttää sovelluksissa, joissa moottorin kuormitus on jatkuvaa, kuten esim. pumpuissa, puhaltimissa, jne Kentänheikennyspiste Kentänheikennyspiste on lähtötaajuus, jossa lähtöjännite saavuttaa sille asetetun maksimiarvon Jännite kentänheikennyspisteessä Kentänheikennyspisteen yläpuolella lähtöjännite pysyy asetetussa maksimiarvossaan. Kentänheikennyspisteen alapuolella lähtöjännite riippuu U/f käyrän parametrien asettelusta. Kts. parametrit 2..3, 2.6.2, ja sekä kuva -7. Kun parametrit 2..6 ja 2..7 (moottorin nimellisjännite ja -taajuus) on asetettu, parametrit 2.6. ja saavat automaattisesti vastaavat arvot. Jos haluat käyttää eri arvoja kentänheikennyspisteelle ja maksimijännitteelle, muuta ne vasta sen jälkeen kun olet asettanut parametrien 2..6 ja 2..7 arvot U/f-käyrä, keskipisteen taajuus Jos ohjelmoitava U/f -käyrä on valittu parametrilla 2.6.2, tämä parametri määrittää käyrän keskipisteen taajuuden. Kts. kuva -7. Päivystys Sähköposti:

38 36 Vacon Parametrien kuvaus U/f-käyrä, keskipisteen jännite Jos ohjelmoitava U/f -käyrä on valittu parametrilla 2.6.2, tämä parametri määrittää käyrän keskipisteen jännitteen. Kts. kuva Lähtöjännite nollataajuudella Tämä parametri määrittää käyrän nollataajuuden jännitteen. Kts Kytkentätaajuus Moottorin melu voidaan minimoida käyttämällä korkeaa kytkentätaajuutta. Kytkentätaajuuden nostaminen alentaa taajuusmuuttajayksikön kapasiteettia. Vacon NXL-taajuusmuuttajan kytkentätaajuus on 6 khz Ylijännitesäätäjä Alijännitesäätäjä Näillä parametreilla voidaan yli--/alijännitesäätäjät kytkeä pois toiminnasta. Tämä saattaa auttaa esim. tilanteissa, joissa syöttöverkon jännite vaihtelee enemmän kuin 5% - +0%, jota sovellus ei kestä. Tämä toiminto säätää lähtötaajuutta ottaen verkon jännitteen vaihtelut huomioon. Huom: Jännitesäätäjien poiskytkentä saattaa aiheuttaa yli-/alijännitelaukaisuja. 0 Säätäjä pois päältä Säätäjä kytketty päälle 2.6. Tunnistusajo 0 Ei toimintoa Tunnistusajo Kun Tunnistusajo on valittu, taajuusmuuttaja suorittaa tunnistusajon, kun se käynnistetään valitusta ohjauspaikasta. Jos taajuusmuuttajaa ei käynnistetä 20 sekunnin kuluessa, tunnistus keskeytyy. Taajuusmuuttaja ei pyöritä moottoria tunnistusajon aikana. Kun tunnistus on valmis, taajuusmuuttaja pysähtyy. Taajuusmuuttaja käynnistyy normaalisti, kun seuraava käynnistyskomento annetaan. Tunnistusajo tehostaa momentin laskentaa ja automaattista momentin maksimointia. Lisäksi se parantaa jättämän kompensointia nopeusohjauksessa (tarkka kierrosnopeus). Puhelin Faksi

39 Parametrien kuvaus vacon 37.7 SUOJAUKSET 2.7. ma-ohjearvovian vaste 0 = Ei vastetta = Varoitus 2 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen parametrin 2..2 mukaan 3 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen aina vapaasti pyörien Varoitus- tai vikailmoitus annetaan, jos 20 ma ohjearvosignaalia käytetään ja kun signaalin oloarvo laskee alle 3,5 ma 5 sekunnin ajaksi tai alle 0,5 ma 0,5 sekunnin ajaksi. Varoitus- tai vikailmoitus voidaan myös ohjelmoida relelähtöihin Ulkoisen vian vaste 0 = Ei vastetta = Varoitus 2 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen parametrin 2..2 mukaan 3 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen aina vapaasti pyörien Varoitus- tai vikaimoitus annetaan, kun digitaalitulossa on aktiivinen ulkoinen vikasignaali. Varoitus- tai vikailmoitus voidaan myös ohjelmoida relelähtöihin Alijännitevian vaste 0 = Ei vastetta = Varoitus 2 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen parametrin 2..2 mukaan 3 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen aina vapaasti pyörien Katso alijännitteen rajat Vacon NXL:n käyttöohjeen taulukosta -3. Huom: Tätä suojausta ei voi poistaa käytöstä Lähtövaihevalvonta 0 = Ei vastetta = Varoitus 2 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen parametrin 2..2 mukaan 3 = Vika, pysäytystoiminto vian havaitsemisen jälkeen aina vapaasti pyörien Lähtövaihevahti valvoo, että moottorin vaiheissa kulkee likimäärin samansuuruinen virta. Päivystys Sähköposti:

= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron

= Sijaintia ilmaiseva symboli ohjauspaneelilla; ilmaisee käyttäjälle senhetkisen parametrin numeron Honeywell NXL HVAC Parametri Lista Sivu 1 (17) 1. NXL HVAC Parametri lista Seuraavilla sivuilla on luettelot kunkin parametriryhmän parametreistä. Parametriselitykset löytyvät englanninkielisestä NXL HVAC

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas

vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas vacon nx -taajuusmuuttajat all in one -sovellusopas 2 vacon SISÄLLYSLUETTELO VACON NX "All in One" -SOVELLUSOPAS HAKEMISTO 1 Perussovellus 2 Vakiosovellus 3 Paikallis-/kauko-ohjaussovellus 4 Vakionopeussovellus

Lisätiedot

Vacon NX-sovellusopas

Vacon NX-sovellusopas vacon 1 Vacon NX-sovellusopas HAKEMISTO 1. Perussovellus... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Ohjausliityntä... 4 1.3 Ohjaussignaalien logiikka Perussovelluksessa... 5 1.4 Perussovellus Parametriluettelot... 6 2.

Lisätiedot

nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja

nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja nx-taajuusmuuttajat water solutions -sovelluskäsikirja vacon 3 Vacon NX Water Solutions sovellukset Document code: ud00922c Date: 2005-10-12 HAKEMISTO 0. Yleistä... 5 0.1 Käyttöönotossa huomattavaa...

Lisätiedot

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Ohjauskorttien I/O... 2 1.2 Käyttöönottotiedot... 3 1.3 Käyntiin seis ohjaus. Yksi ulkoinen

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

NX Taajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin

NX Taajuusmuuttajat. Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin NX Taajuusmuuttajat Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin Ohjelmointiopas LVI-sovelluksiin / Sisältö Tämä opas antaa käyttäjälle yksinkertaiset ja helpot ohjeet käytettäessä

Lisätiedot

Vacon Pumppu- ja puhallinautomatiikka vuorottelulla SISÄLLYS

Vacon Pumppu- ja puhallinautomatiikka vuorottelulla SISÄLLYS Sivu 1 Pumppu- ja puhallinautomatiikkasovellus vuorottelulla (Par. 0.1 = 0) SISÄLLYS 1 Yleistä... 2 2 Ohjausliityntä... 2 3 Ohjaussignaalilogiikka... 3 4 Perusparametrit, ryhmä 0... 4 5 Perusparametrit,

Lisätiedot

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01035F Päivämäärä: 5.12.2013 Ohjelmistoversio: FW0072V012 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat

järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat järjestelmäkäyttösovellus (apfiff10) nx-taajuusmuuttajat 2 vacon järjestelmäkäyttösovellus Järjestelmäkäyttösovellus HAKEMISTO Document code: ud01123 Software code: APFIFF10V105 Date: 9.6.2006 1. Yleistä...

Lisätiedot

puhallinautomatiikkasovellus

puhallinautomatiikkasovellus V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T Pumppu- ja puhallinautomatiikkasovellus vuorottelulla Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään F O R S M O O T H C O

Lisätiedot

Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF06)

Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF06) Vacon Erikoiskäyttösovellus Sivu 1 Vacon Erikoiskäyttösovellus (Ohjelmisto NXFIFF0) HAKEMISTO 1. YLEISTÄ...2 2. ERIKOISKÄYTTÖSOVELLUKSEN OHJELMOINTITAPA...3 2.1 Tulon/lähdön määritteleminen tietylle toiminnolle

Lisätiedot

Erikoiskäyttösovellus II

Erikoiskäyttösovellus II VACON CX/CXL/CXS TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Oikeudet muutoksiin pidätetään F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 Vacon (Par. 0.1 = 0) Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Ohjausliityntä... 3 3 Ohjaussignaalilogiikka...

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö O H J E N X T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L

K Ä Y T T Ö O H J E N X T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L KÄYTTÖOHJE NX T A A J U U S M U U T T A J A T M O N I S Ä Ä T Ö - P F C - S O V E L L U S F O R S M O O T H C O N T R O L Monisäätö-PFC sovellus (Ohjelmisto ASFIFF09 ver. 5.10) HAKEMISTO 1. YLEISTÄ...3

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L

VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT. 7-segmenttipaneelin käyttöohje. Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L VACON CX/CXL/CXS -TAAJUUSMUUTTAJAT -segmenttipaneelin käyttöohje Subject to changes without notice. F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 (10) Ohjauspaneeli Vacon 1. OHJAUSPANEELI 1.1 Yleistä Vacon taajuusmuuttajan

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas vacon 20 taajuusmuuttajat pikaopas turvallisuus vacon 1 As.kirja: DPD00844G1 Julkaisu: Huhtikuu 201, Sw Pakkauksesta: W0107V011.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 20 -taajuusmuuttajan

Lisätiedot

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE

D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE TAAJUUSMUUTTAJA D700 TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE Peltotie 37, 28400 ULVILA Puh. 0207 463 540 Fax 0207 463 541 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi,

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 140 -taajuusmuuttajat 0,12...2,2 kw ACS 140 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64325531 Rev B FI Versiopäivämäärä: 18.11.2002 2002 ABB Oy Turvallisuus

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 hvac taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01699J Päivämäärä: 3.2.2015 Ohjelmistoversio: FW0065V030 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Honeywell. Pikaopas. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Pikaopas SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään. 1 Honeywell Index 1. TURVALLISUUS... 2 2. ASENNUS...

Lisätiedot

vacon nxl helppokäyttöinen ja tehokas ac-käyttö

vacon nxl helppokäyttöinen ja tehokas ac-käyttö vacon nxl helppokäyttöinen ja tehokas ac-käyttö 1 asenna ja unohda Vacon on suorituskykyinen ja kompakti AC-käyttö teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen tarpeisiin te hoalueella 0,25 30 kw. Tilaa säästävän,

Lisätiedot

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten

Koko käsikirja. SmartDrive Compact. Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Ho Honeywell Koko käsikirja SmartDrive Compact Vakiomomentti ja muuttuva momentti Nopeussäädetyt käytöt induktiomoottoreita varten Oikeudet muutoksiin pidätetään 1 Honeywell User s Manual Index 1. TURVALLISUUS...3

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Honeywell. Sovelluskäsikirja. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat

Honeywell. Sovelluskäsikirja. SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell Sovelluskäsikirja SmartDrive HVAC HVAC-taajuusmuuttajat Honeywell 1 SISÄLLYSLUETTELO Julkaisu: DPD00866D Julkaisupäivämäärä: 3/1/12 Vastaa sovellusversiota FW0094V005 1. Turvallisuus...3 1.1

Lisätiedot

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön varma valinta teollisuuden tarpeisiin Vacon on monipuolinen AC-käyttö tehoalueelle 0,7 560 kw ja jännitealueille 208 690 V. Luotettavien ratkaisujen

Lisätiedot

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 flow taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 0 SISÄLLYS Asiakirja: DPD01266C Version julkaisupäivämäärä: 8.1.14 Vastaa ohjelmistopakettia FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW Pikaopas...6 1.1 Vacon

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

KÄSIKIRJA FR-D740-012...160 - EC FR-D720S-008...100 - EC

KÄSIKIRJA FR-D740-012...160 - EC FR-D720S-008...100 - EC KÄSIKIRJA FR-D74-12...16 - EC FR-D72S-8...1 - EC Peltotie 37, 284 ULVILA Puh. 27 463 54 Fax 27 463 541 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi, www.beijer.fi info@beijer.fi 1-vaiheiset 23V 3-vaiheiset 4V Taajuusmuuttajan

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

vacon 20 ac drives pikaopas

vacon 20 ac drives pikaopas vacon 20 ac drives pikaopas TURVALLISUUSDoc: DPD00844E1 Release: 08.03.2013 Sw Package: FW0107V008.vcx vacon 1 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 20 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw ACS 160 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64365941 REV C FI Versiopäivämäärä: 17. 5. 2002 copyright 2002

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita

VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit Main Menun alta... 3 1.3 Yli 50 Hz käyttö... 3

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista.

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista,

Lisätiedot

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W I Suositukset 1. Ohjaussäätimen pidemmän käyttöiän takaamiseksi ei sitä suositella kytkettävän päälle/pois päältä alle 30 sekunnin välein. 2. Kytke ohjaussäätimen virta pois päältä tuotteen käytön jälkeen.

Lisätiedot

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma ABB Drives Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma Adaptiivinen ohjelma Sovellusopas 3AFE64527231 Rev C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 08.04.2005 2005 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

ASENNUS-JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

ASENNUS-JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE ASENNUS-JA KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE PYÖRIVÄN LÄMMÖNSIIRTIMEN OHJAINYKSIKKÖ MiniMax V / VK 2014-10-07 Versio 1.2.1 F21037901FI Valmistajan vakuutus Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohjeita... 1 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

SINAMICS V20 Pikaopas

SINAMICS V20 Pikaopas SINAMICS V20 Sisältö 1 Turvallisuusohjeet...1 2 Asennus...4 2.1 Mekaaninen asennus...4 2.2 Sähköasennus...5 2.3 Tekniset tiedot...9 3 Käyttöönotto...10 3.1 Sisäänrakennettu peruskäyttöpaneeli (BOP)...10

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

VLT Micro Drive -taajuusmuuttaja FC 51. Turvaohjeet 3 Hyväksynnät 3 Yleinen varoitus 3 Vältä tahatonta käynnistystä 4 Ennen kuin aloitat korjaustyön 5

VLT Micro Drive -taajuusmuuttaja FC 51. Turvaohjeet 3 Hyväksynnät 3 Yleinen varoitus 3 Vältä tahatonta käynnistystä 4 Ennen kuin aloitat korjaustyön 5 VLT Micro Drive -taajuusmuuttaja FC 51 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Turvallisuus 3 Turvaohjeet 3 Hyväksynnät 3 Yleinen varoitus 3 Vältä tahatonta käynnistystä Ennen kuin aloitat korjaustyön 5 2.

Lisätiedot

Vakiosovellusohjelmisto 6.x

Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 Ohjelmointiopas Tässä oppaassa on tietoa: Ohjauspaneelista Sovellusmakroista (myös ohjausliitäntäkaaviot) Parametreista Vianhausta Kenttäväyläohjauksesta Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 -taajuusmuuttajille

Lisätiedot

MICROMASTER 420/440. Suomi. Pikaopas

MICROMASTER 420/440. Suomi. Pikaopas Suomi MICROMASTER 420/440 Pikaopas Tämä pikaopas mahdollistaa MICROMASTER 420/440 taajuusmuuttajan helpon ja tehokkaan käyttöönoton. Tarkempia teknisiä tietoja löydät Käyttöohjeesta ja Reference manual

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5)

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. SÄÄTÖ 5. KALIBROINTI

Lisätiedot

Käyttäjän opas ACS 400 -taajuusmuuttajat tehoalue 2,2-37 kw

Käyttäjän opas ACS 400 -taajuusmuuttajat tehoalue 2,2-37 kw Käyttäjän opas ACS 400 -taajuusmuuttajat tehoalue 2,2-37 kw ACS 400 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64050664 R0105 REV C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 5.12.2001 copyright 2001 ABB Oy. Turvaohjeet Varoitus!

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33030 Sähkömoottorikäytöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö 1 Johdanto Mittauksista saatuja tuloksia katseltaessa kannattaa huomata, että käyttöpaneelista saatavat mittaustulokset

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

TEKNIIKAN YKSIKKÖ AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUT4SN TL7341 PROJEKTITYÖ OSA1 LEIPÄJUUSTON VALMISTUSLINJAN LOPPUPÄÄ

TEKNIIKAN YKSIKKÖ AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUT4SN TL7341 PROJEKTITYÖ OSA1 LEIPÄJUUSTON VALMISTUSLINJAN LOPPUPÄÄ TEKNIIKAN YKSIKKÖ AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUT4SN TL7341 PROJEKTITYÖ OSA1 LEIPÄJUUSTON VALMISTUSLINJAN LOPPUPÄÄ Ryhmä: Iiro Kettunen Heikki Föhr Esa Eronen Pvm: 10.9.2007 SISÄLTÖ 1 Lähtöaineisto...3

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

vacon nx käyttöopas peruskortit laajennuskortit sovitinkortit taajuusmuuttajat

vacon nx käyttöopas peruskortit laajennuskortit sovitinkortit taajuusmuuttajat vacon nx taajuusmuuttajat peruskortit laajennuskortit sovitinkortit käyttöopas 2 vacon hakemisto HAKEMISTO Document code: DPD01518A Date: 26.02.2014 1. Yleistä... 4 1.1 Ohjauskortin korttipaikat (Vacon

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

ACS800. Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x

ACS800. Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x ACS800 Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x Ohjelmointiopas 3AFE64527011 REV L FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 25.08.2011 2011 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5

Lisätiedot

Jarrukatkojat ja -vastukset

Jarrukatkojat ja -vastukset VACON CX/CXL/CXS TAAJUUSMUUTTAJAT Jarrukatkojat ja -vastukset Oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 (15) Jarrukatkojat ja -vastukset Vacon SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Pehmeäkäynnistimet Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Solcon Industries Ltd. on valmistanut pehmeäkäynnistimiä jo yli 25 vuotta. Pitkäaikainen kokemus pehmeäkäynnistimien tuotekehityksestä,

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB component drive ACS55-sarjan taajuusmuuttajat 0,18 2,2 kw Tuoteluettelo

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB component drive ACS55-sarjan taajuusmuuttajat 0,18 2,2 kw Tuoteluettelo Pienjännitetaajuusmuuttat BB component drive C55-sarn taajuusmuuttat 0,18 2,2 kw Tuoteluettelo BB component drive -taajuusmuuttat BB component drive -taajuusmuuttat BB component drive -taajuusmuuttat on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax750 Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)?

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)? Pehmeäkäynnistin 1 TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY/TEL 28.9.2000 5.2.2007 Pehmeäkäynnistin P. Puttonen J. Alahuhtala 1 Johdanto Pehmeäkäynnistintä käytetään teollisuudessa monipuolisesti

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot