PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA"

Transkriptio

1 PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Anne Kejonen, aluekoordinaattori, Itä-Suomen aluehallintovirasto 1

2 MINI-INTERVENTIO YLEISTÄ Tavoitteena * varhainen tunnistaminen ja lyhyt neuvonta tilanteessa, jossa haittoja ei vielä merkittävästi esiinny * ennaltaehkäistä tupakasta ja alkoholista johtuvien riippuvuuksien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen kehittymistä * puheeksi ottaminen * riippuvuuden tunnistaminen * käytön lopettamiseen motivoiminen ja tarvittavien apukeinojen löytäminen Tupakkaan ja alkoholiin liittyvät sairaudet ovat valtava kansanterveydellinen ongelma; - useita tuhansia ihmisiä kuolee tupakasta ja alkoholista johtuviin sairauksiin - lisäksi ne aiheuttavat suuren määrän työkyvyn alenemista, sairauksien pitkittymistä ja hyvinvoinnin vähenemistä - esim. psykiatrisista potilaista tupakoi 2-3 kertainen määrä verrattuna muuhun väestöön - tupakointiin liittyy voimakas nikotiiniriippuvuus 2

3 Mini-intervention raamit 1. Ole rohkea ja puhu tupakasta ja/tai alkoholista 2. Anna asianmukaista tietoa 3. Auta asiakasta hänen omilla ehdoillaan 4. Älä moralisoi tai syyllistä, käytä myötätuntoa 5. Anna tilaa itsemääräämisoikeudelle asiakas itse päättää juomisen vähentämisen tai tupakoinnin lopettamisen 6. Anna tukea, ohjeita ja käytännön välineitä edetä positiiviseen suuntaan 3

4 TUPAKOINTI JA MINI-INTERVENTIO Toiminnan periaatteet ns. kuuden K:n malli 1.Kysy tupakoinnista vähintään kerran vuodessa. 2.Keskustele lopettamisesta ja arvioi asiakkaan lopettamishalukkuutta. 3.Kirjaa tupakointitapa, määrä ja kesto. 4.Kehota lopettamaan ja aloita tarvittaessa vieroitushoito. 5.Kannusta ja auta lopettamisessa, anna positiivista palautetta, ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. 6. Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä. 4

5 ALOITA KYSYMÄLLÄ! Kysy jokaiselta: Tupakoitko? EN Kysy: Oletko koskaan tupakoinut? EN KYLLÄ KYLLÄ Kts.lisäohjeistus 5

6 EI KOSKAAN TUPAKOINUT Mini-intervention tarkoituksena on kannustaa ja rohkaista asiakasta pysymään jatkossakin tupakoimattomana. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, raskaana olevat ja henkilöt, jolla on jokin somaattinen sairaus tai sen riskitekijöitä. Asiantuntijan mielipide: * Onnittele ja kehu hienovaraisesti omin sanoin. Esitä toive, että asiakas pysyisi jatkossakin tupakoimattomana. Mini-interventio: * Kerro lyhyesti tupakoinnin riskit naisen ja miehen terveyden näkökulmasta. * Jos asiakkaalla on somaattisia sairauksia, kerro tupakoinnin aiheuttamista turhista riskeistä. Kirjaa: * Kirjaa tupakoimattomuus potilaskertomukseen. 6

7 ENTINEN TUPAKOIJA Tupakka riippuvuus on pitkäaikainen sairaus. Relapsin riski on pitkäaikainen ja säilyy useita vuosi. Mini-intervention tarkoitus on rohkaista ja kannustaa pysymään tupakoimattomana. Lopettamisesta alle 1 kk Mini-interventio * N % tupakoinnin lopettaneista epäonnistuu ja uudelleen aloittaminen tapahtuu yleensä kahden ensimmäisen viikon aikana lopettamisesta. * Kysy lopettamiseen liittyneistä positiivisista ja negatiivisista kokemuksista. * Kysy vieroitusoireista ja keskustele niistä. Huomioi nikotiiniriippuvuus! * Kysy, mitä ongelmia lopettamiseen on liittynyt. * Keskustele lopettamisen hyödyistä. * Keskustele nikotiinikorvaushoidosta ja lääkehoidosta. Jos ei käytä suosittele. Jos käyttää - tarkista, onko käyttö oikeaa ja riittävää. * Onnittele päätöksestä ja rohkaise pysymään tupakoimattomana. * Kerro, mistä saa tarvittaessa apua. * Sovi tarvittaessa jatkoseurannasta. 7

8 ENTINEN TUPAKOIJA Tupakoinnin lopettamisesta yli kuukausi Mini-interventio * Kysy, mikä sai lopettamaan tupakoinnin? * Kysy lopettamiseen liittyneitä hyötyjä kertaa tarvittaessa tupakoinnin lopettamiseen liittyvät hyödyt. * Korosta taloudellisia säästöjä. * Kysy tilanteista, joissa on vaikeaa olla tupakoimatta. * Kysy, tarvitseeko korvaushoitoja tai lääkehoitoa. * Onnittele ja rohkaise jatkamaan tupakoimattoman. * Sovi tarvittaessa jatkoseurannasta. Kirjaus * Kirjaa potilaskertomukseen. 8

9 TUPAKOIJA Mini-interventiontarkoituksena on 1.Saada asiakas ymmärtämään tupakoinnin haitallisuus. 2.Asiakas saa tupakoinnin haitallisuudesta hänelle kohteliaan palautteen terveydenhoidon ammattilaiselta. 3. Selvitetään nikotiiniriippuvuuden aste vaikutus vieroittumisen onnistumiseen. 4. Kartoitetaan lopettamishalukkuus ja tarvittaessa aloitetaan vieroitushoidot. 5. Jos asiakas ei ole valmis lopettamaan tupakointia, varmistetaan, että tupakointiin palataan seuraavien tapaamisten yhteydessä. 6. Edetään vaiheittain. Vaihe 1 * Ota kantaa tupakoinnin vahingollisuuteen ei-hyökkäävällä ja ei-loukkaavalla tavalla; esim: Onko tupakoinnista keskusteltu aikaisemmin? Onko lopettamiseen tarjottu apua? Mitä ajatuksia tupakoinnin lopettaminen herättää Sinussa? Oletko aikaisemmin yrittänyt lopettaa? Tupakka pahentaa sairauksien hoidon laatua (jos sairauksia mukana)jne. 9

10 Vaihe 2 * Arvioi nikotiiniriippuvuuden aste kahdella kysymyksellä Tarvittaessa voit käyttää pidempää Fageströmin testiä * Kerro asiakkaalle tulos ja kirjaa potilaskertomukseen. Kahden kysymyksen testi 1. Kuinka pian herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? a) alle 6 minuuttia (3 pistettä) b) 6-30 minuuttia (2 pistettä) c) minuuttia (1 piste) d) yli 60 minuuttia (0 pistettä) 2. Kuinka monta savuketta poltat päivässä? a) alle 10 (0 pistettä) b) (1 piste) c) ( 2 pistettä) d) yli 30 ( 3 pistettä) Laske pisteet yhteen: 0-1 = vähäinen riippuvuus 2 = kohtalainen riippuvuus 3 = vahva riippuvuus 4-6 = hyvin vahva riippuvuus 10

11 Vaihe 3 Lopettamisvalmiuden arviointi * Kysy valmiutta lopettaa tupakointi esim. Oletko koskaan ajatellut lopettaa tupakointia? Olisitko valmis harkitsemaan lopettamista? Mitä esteitä tai pelkoja liittyy tupakoinnin lopettamiseen kohdallasi? Voisitko ajatella lopettamista puolen vuoden sisällä tai jo seuraavan kuukauden aikana? Mikä saisi Sinut harkitsemaan tupakoinnin lopettamista? Ei halukkuutta Asiakas ei koe tupakointia ongelmana, pitää tupakoinnin hyötyjä suurempana ja ei pysty näkemään haittoja. Aikaisemmat lopettamisyritykset ovat epäonnistuneet ja/tai vieroitusoireet ovat olleet vahvoja Harkintavaihe Asiakas on epävarma tupakoinnin suhteen ja hän on harkinnut lopettamista. Aikaisemmat epäonnistumiset saattavat nostaa päätöksen kynnystä. Valmis lopettamaan Asiakas on valmis tekemään lopettamispäätöksen tai hän o suunnitellut sitä. Useat heistä ovat yrittäneet lopettaa tupakointi viimeisen vuoden aikana. 11

12 Ei halukkuutta lopettaa tupakointia Mini-intervention tavoitteena on saada asiakas kyseenalaistamaan kantansa ja siirtymään harkintavaiheeseen. Asiantuntijan mielipide * Kerro selvästi oma kantasi ei syyttävästi esim. Arvostan päätöstänne vaikka..,tämän sairauden hoidossa.. Jne. Älä väittele asiasta. Mini-interventio * Käy läpi keskustellen tupakoinnin lopettamisen hyödyt korostaen ja tupakoinnin vaikutus terveyteen miehen/naisen näkökulmasta. * Korosta asiakkaalle koituvia hyötyjä hänen näkökulmastaan. * Jaa tietoa/esitteitä lopettamisesta. * Jätä ovi auki ; kerro, että hänellä on oikeus muuttaa kantaansa tupakointiin milloin tahansa ja että terveydenhuolto on valmis tarjoamaan apua lopettamiseen milloin tahansa. * Kerro asiakkaalle, että tupakointitiedot kirjataan potilaskertomukseen ja tupakointiin palataan seuraavien käyntien yhteydessä. Kirjaa * Kirjaa potilaskertomukseen tupakoinnin määrä, nikotiiniriippuvuus ja haluttomuus lopettaa tupakointi sekä annettu mini-interventio. 12

13 Harkintavaihe (1) Mini-intervention tavoitteena on ohjata asiakas tekemään oman päätös tupakoinnin lopettamisesta. Tämä ryhmä on erittäin tärkeä mini-intervention ryhmä. Asiantuntijan mielipide Mini-interventio * Kerro selvästi oma kantasi ei syytävästi. Älä väittele asiasta. * Kysy ja keskustele, mitä esteitä hänellä on tupakoinnin lopettamiselle. * Tuo esille tupakoinnin lopettamisen hyödyt naisen/miehen terveyden näkökulmista. Korosta niitä haittoja, jotka ovat asiakkaalle ajankohtaisia. * Korosta, miksi tupakka on turha riski asiakkaan kannalta. * Kerro, että tupakoinnin lopettamiseen tarvitaan oma päätös. Kerro lopettamisen vaikeuksista ja epäonnistumisen todennäköisyydestä. * Jos asiakas on kiinnostunut lopettamisesta, anna kirjallista tietoa esim. lopettamisen hyödyistä ja tupakkariippuvuudesta. 13

14 Harkintavaihe (2). Jatkosta sopiminen Kirjaa * Jos asiakas jää harkintavaiheeseen, kerro, että tupakoinnin voi lopettaa heti, kun on siihen itse valmis. Tuo esille korvaushoidot ja lääkehoidot apukeinoina. * Jos asiakkaalla on selkeä motivaatio lopettaa tupakointi, varaa uusi aika jolloin sovit tupakoinnin lopettamisen yksityiskohdista. * Mikä olisi seuraava askel? * Mikä olisi Sinusta paras vaihtoehto? * Mitä uskoisit voivasi?... * Miltä nämä ehdotukset vaikuttavat/kuulostavat Sinusta? * Kirjaa potilaskertomukseen tupakointi ja mitä on keskustelussa sovittu sekä annettu mini-interventio. Tee yhteenveto. 14

15 Valmis lopettamaan (1) Mini-intervention päämääränä on tukea asiakasta tupakoinnin lopettamisessa ja päätöksessä pysymisessä. Asiantuntijan mielipide Mini-interventio * Onnittele asiakasta hienovaraisesti. Korosta omin sanoin, että hänen hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta tämä on erinomainen ratkaisu. * Kysy asiakkaalta hänen omia suunnitelmiaan tupakoinnin lopettamisesta. Sovita mini-interventio niiden mukaiseksi. * Kysy, mitä mahdollisia vaikeuksia asiakas odottaa. Anna tietoa tupakoinnin lopettamisen esteistä. Korosta lopettamisen hyötyjä. * Kysy, oletko yrittänyt lopettaa tupakointia aikaisemmin. * Jos yrittänyt aiemmin tai on vahva nikotiiniriippuvuus, suosittele nikotiinikorvaushoitoa ja lääkehoitoa, jos näille ei ole vasta-aiheita. * Keskustele, mitä tarkoittaa nikotiiniriippuvuus. * Korosta, että tupakka on turha riski ja mitä erityistä hyötyä lopettamisesta on asiakkaalle. 15

16 Valmis lopettamaan (2) * Käy läpi tupakoinnin lopettamisen vaiheet. * Anna tarvittaessa esitteitä nikotiinikorvaushoidosta ja lääkehoidosta. * Kerro mahdollisista tupakoinnin lopettamisen ryhmistä ja työterveyshuollon mahdollisuuksista tukea lopettamispäätöstä. (paikalliset hoitoketjut, ym.) * Kerro mahdollisuudesta varata uusi aika, jos päätöksessä pysyminen on vaikeaa tai sovi jo suoraan kontrolliaika. Kirjaus * Kirjaa potilaskertomukseen suunnitelma tupakoinnin lopettamisesta. Kirjaa myös, milloin asiakas lopetti tupakoinnin. 16

17 Alkoholin käytön varhainen tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, puheeksiottaminen ja miniinterventio 17

18 Alkoholin käytön muutokset Tilastoitu ja tilastoimaton 6 alkoholin kulutus x3 Kun arvioidaan sekä tilastojen 4 että haastattelujen avulla: 2 Miehet: 2.2-kertainen (+10.3 litraa) 0 Naiset: 5.8-kertainen (+5.3 litraa) (Lähde Suomi Juo, Mäkelä etc.) Lähde: Mäkelä etc. Itä-Suomen 18 aluehallintovirasto, tekijän nimi ja osasto

19 % Raittiuden ikäryhmittäinen kehitys vuosina Naiset Miehet Lähde: Mäkelä etc. 19

20 Juomisen ja haittojen jakautuminen kulutusryhmiin: miehet Raitis Kohtuu- Humalassa Humalassa MIEHET: %.. käytt. toisinaan kuukausitt. kulutt. Suur- Kaikki - vastaajista humalahaitoista hallintaongelmista Lähde: Mäkelä etc. 20

21 Juomisen ja haittojen jakautuminen kulutusryhmiin: NAISET Raitis Kohtuu- Humalassa Humalassa NAISET: %.. käytt. toisinaan kuukausitt. kulutt. Suur- Kaikki - vastaajista humalahaitoista hallintaongelmista Aivan vastaava tulos on saatu myös vakavammista ongelmista eli alkoholiehtoisista sairaalahoidoista ja kuolemista Lähde: Mäkelä etc. 21

22 Alkoholin käyttäjäryhmien osuus työikäisistä Alkoholiriippuvaiset 10 % Raittiit 10 % Suurkuluttajat 20 % Kohtuukäyttäjät 60 % 22

23 DALY (000) Euroopan 5 tärkeintä terveys- ja ennenaikaisen kuoleman riskiä Tupakka Hypertonia Alkoholi Korkea kolesteroli Ylipaino 2000 Lähde: World Health Organization (2002) The World Health Report Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization. *DALY (A disability adjusted life year) on askennallinen arvo, joka ilmoittaa montako vuotta on menetetty sairauden aiheuttaman ennenaikaisen kuoleman tai huonon terveyden takia. Lakussa huomioidaan sairauden vaikeusaste. 23 PHEPA Project 23

24 Menetetyt elinvuodet indeksi -alkoholikuolemat Itä-Suomessa menetetty elinvuosi maksaa / vuosi (75v. asti) 600 Menetetyt elinvuodet -alkoholikuolleisuus Itä-Suomen läänissä MIEHET JA NAISET Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset (F10,G312,G4051,G621,G721,I426,K292,K70,K860,O354,P043,X45) Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala KOKO MAA v v v

25 Miksi Jeppe juo? Päihteistä haetaan myönteisiä asioita. Tutkimusten mukaan listan kärjessä ovat mm. mielihyvän kokemukset, murheiden unohtamista, rohkaisua, rentoutumista, ahdistuksen lieventämistä, vaihtelua arkeen, hauskan pitoa, juhlimista 25

26 Kuka juo, kuka hyötyy ehkäisystä? Alkoholinkulutuksen jakauma vino. 10% väestöstä juo 50% a alkoholista. Koko väestöön kohdistettu ehkäisevä päihdetyö on haittojen ehkäisyssä tärkeää, koska se vähentää haittoja sekä pienessä mutta erityisen riskialttiissa suurkuluttajien ryhmässä että pienemmän riskin, mutta paljon suurempi kokoisessa tavallisten alkoholikäyttäjien ryhmässä. 26

27 Alkoholin suurkulutuksen seurauksia työikäisillä yksi yleisempiä työikäisten terveysriskejä sekä osa- tai pahentavana tekijänä n. 60 erilaiseen sairauteen tai vammaan sekä monenlaisiin työntekoa haittaaviin oireisiin (korkea verenpaine, unihäiriöt, vatsavaivat, keskittymisvaikeudet, masennus, jne.) työikäisten miesten ja naisten yleisin kuolinsyy, ohittanut sepelvaltimotaudin miehillä ja rintasyövän naisilla sairauspoissaolojen lisääntyminen verrattuna muihin käyttäjäryhmiin työkyvyttömyyseläkeriski kasvaa: runsaasti alkoholia käyttävillä (yli 3 annosta päivässä) ja täysin raittiilla on kohonnut työkyvyttömyys-eläkeriski verrattuna kohtuukäyttäjiin (Harkonmäki ym. 2008) alkoholin suurkulutus näyttäisi kaksinkertaistavan riskin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle (Harkonmäki ym. 2008) 27

28 Käsitteistä Puhummeko samaa kieltä? 28

29 Käsitteistä: Ongelmajuomisen luokittelu RISKIKULUTUS (hazardous drinking): juomatapa tai juomamäärä, joka todennöisesti aiheuttaa haittoja, jos kyseinen juomatapa jatkuu. Haittoja ei vielä ole. HAITALLINEN KÄYTTÖ (Harmful drinking): juomatapa, joka on aiheuttanut psyykkisiä tai fyysisiä terveyshaittoja. ALKOHOLIRIIPPUVUUS: Alkoholiriippuvuus on fysiologisiin, kognitiivisiin ja käyttäytymistoimintoihin liittyvä ilmiörypäs, jolloin alkoholi muodostuu henkilön elämässä tärkeämmäksi kuin ne käyttäytymisen muodot, joilla aikaisemmin oli suuri merkitys. Keskeinen piirre on juomishimo. Riippuvuuden piirteet ilmaantuvat nopeasti uudelleen, jos juominen aloitetaan uudelleen raittiin kauden jälkeen. 29

30 Alkoholin suurkuluttaja alkoholinkäyttö aiheuttaa potentiaalisen terveysriskin riskirajat terveillä aikuisilla naisilla: 5 annos/kerta tai 16 annos /vko. Neuvontarajana pidetään 2 annos/ päivä. riskirajat terveillä aikuisilla miehillä: 7 annos /kerta tai 24 annos / vko. Neuvontarajana pidetään 4 annos/ päivä. Hakeutuvat perusterveydenhuoltoon / työterveyshuoltoon jonkin muun kuin alkoholisyyn vuoksi terveydenhuollon naispotilaista 10 % ja miespotilaista 20 % on alkoholin suurkuluttajia Suomessa kuolee alkoholinkäytön takia vuosittain yli 3000 henkilöä (6 % kaikista kuolemantapauksista) 1 annos= 4cl viinaa / 12cl mietoa viiniä / keskiolut pullo. 30

31 Riskikäyttöön viittaavia oireita/löydöksiä Toistuvia pikkuvaivoja, infektioita ja sairauslomia Traumoja Kroonisia kipuja tai särkyjä Vatsavaivoja Unihäiriöitä Ahdistuneisuutta Masennusta Uupumusta Metabolinen oireyhtymä Diabetes epätasapainossa Kohonnut verenpaine Rytmihäiriöitä INR-arvon vaihtelu Kihti MCV, GT tai triglyseridit koholla 31

32 Mini-Intervention periaatteet, kohderyhmä, prosessi 32

33 Mini-interventio, - Sosiaalipuolella puhutaan lyhytneuvonnasta Alkoholin riskikulutuksen varhainen tunnistaminen Potilaan oireeseen suhteutettu lyhyt neuvonta Motivoiva asenne Kannustus muutokseen Tiedon antaminen Tavoitteena yleensä kohtuukäyttö Tarvittaessa muutama seurantakäynti Tapahtumien kirjaaminen 33

34 Mini-interventio kohderyhmä Alkoholin varhaisvaiheen suurkuluttajat, joilla ei vielä alkoholiriippuvuutta alkoholin aiheuttamia elinvaurioita 34

35 ALKOHOLI- ANNOKSIA SUOMEN RISKIRAJAT (=neuvontarajat) /PÄIVÄ /KERTA viikoittain /VIIKKO MIEHET NAISET

36 Riskirajat & intervention kriteerit Riskitaso Kriteeri Interventio PTH:n rooli Matala* <280g/vk miehet <139g/vk naiset AUDIT-C<5 miehet AUDIT-C<4 naiset AUDIT<8 Primaaripreventio Keskustelu, valistus, roolimalli Varhainen suurkulutus g/vk miehet g/w naiset* AUDIT-C=5 miehet AUDIT-C=4 women AUDIT 8-15 Mini-interventio Tunnistus, arviointi, mini-interventio Haitallinen käyttö Haittoja esiintyy AUDIT Perusteellinen mini-interventio ja seuranta Tunnistus, arviointi, neuvonta, seuranta Korkea (alkoholiriippuvuus) ICD-10 criteria AUDIT>20 Erityishoidot Tunnistus, arviointi, lähete spesialistille, seuranta *Ei lainkaan alkoholia raskauden aikana, alaikäisenä, sairaana tai jos meneillä oleva hoito edellyttää raittiutta Lähde: Anderson P. Alcohol and Primary Health Care. Copenhague: WHO Regional Publications 1996; 64 PHEPA Project 36 36

37 Alkoholin suurkulutuksen tunnistamisen keinot 1. Haastattelu avoin kysymys selvitetään, kuinka usein ja kuinka paljon alkoholia kuluu, mitä alkoholilaatuja käyttää humalajuominen alkoholin käytön vaikutukset perhe-elämään, työelämään, sosiaalisiin suhteisiin muutosvalmius 37

38 Alkoholin suurkulutuksen tunnistamisen keinot 2. Strukturoidut kyselyt AUDIT = Alcohol use disorders identification test. AUDIT (seulontaraja 8 pistettä miehet, 6 pistettä naiset ) AUDIT-C (auditin 3 ensimmäistä kysymystä, pisteraja miehet 6, naiset 5) AUDIT-3 (humalajuomista mittaava kysymys, pisteraja 3) >>>Tämä huono! 38

39 Alkoholin suurkulutuksen tunnistamisen keinot 3. Kliininen tutkimus + (laboratoriokokeet) varhaisvaiheen suurkuluttajan status on usein täysin normaali Alkometri (>>korkeissa promilleissa ei kannata Auditia teettää) laboratoriokokeet tarvittaessa haastattelun lisänä ja tukena laboratoriokokeet osoittavat alkoholismin herkästi, mutta suurkulutuksen varhaisessa vaiheessa niiden merkitys on vähäinen. MCV, GT, CDT 39

40 Laboratoriokokeet MCV: (punasolutilavuus) anemiaan liittymätön suuri MCVarvo (yli 100 fl) johtuu miehillä lähes aina runsaasta alkoholinkäytöstä naisilla MCV-arvon suurenemisen syy jää ilmeisesti 30 %:lta löytymättä puoliintumisaika n. 4kk. GT (glutamyylitransferaasi) n. 70 % suurentuneista GT-arvoista selittyy alkoholin suurkulutuksella GT osoittaa helposti alkoholismin mutta herkkyys on huonompi varhaisvaiheen suurkulutuksen toteamisessa, varsinkin nuorilla puoliintumisaika n. 1kk. 40

41 Laboratoriokokeet CDT (niukkahiilihydraattinen transferriini) runsas alkoholinkäyttö (yli 5 annosta/vrk muutaman viikon ajan) suurentaa CDT-arvoa puoliintumisaika 2 viikkoa. toteaa herkästi alkoholismin mutta varhaisen suurkulutuksen toteamisessa se on varsinkin nuorilla GT:n veroinen 41

42 Kuuntelu & Motivointi & Henkilökohtaisen tavoitteen asettaminen Ei moralisoida, aktiivinen kuuntelu Uskon luominen asiakkaan omiin voimavaroihin Keinoista kertominen Lyhyen aikavälin tavoitteet Selkeät suulliset ja kirjalliset ohjeet 42

43 Tiedon antaminen alkoholin vaikutuksesta potilaan vaivaan tai oireeseen Tutkitusti alkoholilla on vaikutusta terveyteen: Alkoholikomplikaatiot (diagnostiset) Somaattiset (maksa, haima, sydän, GI-kanava, keskus- ja ääreishermosto) Psyykkiset (riippuvuus) Sikiöriskit (FAS, FAE) Etiologinen tekijä (arytmiat, syövät, verenpaine, unihäiriöt, psyyken ongelmat) Altistus (tapaturmat, sukupuolitaudit) Pahentava tekijä (diabetes, MT-ongelmat) ( oheismateriaalin antaminen) 43

44 Kirjaaminen&Seuranta Kirjaa potilasasiakirjoihin ( Audit pisteet, annettu materiaali, sovitut toimenpiteet) Sovi seurantakäynti, jossa tarkistetaan mm. lab.kokeet, tuetaan potilasta alkoholin vähentämisessä. Mikäli ei halua seurantakäyntiä, ota asia puheeksi potilaan seuraavalla käynnillä. 44

45 Konsultoi tai tee lähete, kun selvä riippuvuus esim. AUDIT >20 tai alkoholiriippuvuuden diagnostiset kriteerit ICD-10:n mukaan täyttyvät lyhytneuvonta ei auta muita somaattisia komplikaatioita Minne? Potilaan mielipidettä kannattaa kuulla A-klinikka Mielenterveystoimisto Päihdepoliklinikka Yksityislääkäri 45

46 Mini-intervention vaikuttavuus N. 10 potilasta on hoidettava, jotta yksi hyötyisi (muuttuisi kohtuukäyttäjäksi) Mini-intervention vaikutus kestänee kuukautta (Duodecim): Mini-interventio on vaikuttava hoitomuoto alkoholin suurkulutuksessa ennen riippuvuuden kehittymistä (Vahva tutkimusnäyttö) Miehet ja naiset näyttävät hyötyvän miniinterventiosta yhtä paljon 46

47 Lopuksi, tiivistäen Alkoholin käytöstä kannattaa kysyä kaikilta asiakasryhmiltä aika-ajoin! >> Sopikaa organisaatiossanne milloin erityisesti. >>>KIRJAUS Kysyminen on oltava yhtä luonnollista, kuin muista terveystottumuksista kysyminen Mini-intervention kohderyhmä varhaisvaiheen suurkuluttajat. Alkoholiohjelman sivuilta löytyy tukimateriaalia puheeksiottoon: AUDIT testi sekä Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja mini-interventio ohjekortti. Näillä pääsee jo pitkälle. 47

48 ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTON, ARVIOINNIN, NEUVONNAN JA OHJAUKSEN TYÖVÄLINEITÄ Nuoret Työikäiset Ikäihmiset Alkoholinkäytön arviointi *ADSUME/Nuorten päihdemittari *Testaa tietosi (nuoret aikuiset) *AUDIT *Juomanlaskijan opas *Tiedätkö, paljonko juot? *Vähennä vähäsen *Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari *Yli 65-vuotias, arvioi alkoholin käyttöäsi *Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Vähentäminen/ lopettaminen *Testaa tietosi (nuoret aikuiset) *Kissa pöydälle puhu alkoholista nuoren kanssa (nuorten vanhemmille) *Vähennä vähäsen *Miksi vähentäisin alkoholin kulutustani *Muutos käden ulottuvilla *Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari *Yli 65-vuotias, arvioi alkoholin käyttöäsi *Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Alkoholin vaikutus elimistöön *Testaa tietosi (nuoret aikuiset) *Kissa pöydälle puhu alkoholista nuoren kanssa (nuorten vanhemmille) *Alkoholi, suurkulutuksen riskit *Viina valuu vyötärölle (ja Diabetesliiton mittanauha) *Vähennä vähäsen *Kauanko palaa *Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari *Yli 65-vuotias, arvioi alkoholin käyttöäsi *Otetaan selvää! ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Mini-interventio *ADSUME/Nuorten päihdemittari *Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja miniinterventio *S-Apukortti (sosiaalityö) *Yli 65-vuotiainen alkoholimittari 48

49 ADSUME/Nuorten päihdemittari KÄYTTÖ: Työntekijän apuna vuotiaan päihteiden käytön tunnistamisessa ja arvioinnissa mm. terveystarkastusten yhteydessä (Tupakka, alkoholi, lääkkeet, liuottimet ja huumeet) Nuori täyttää mittarin ennen terveystarkastukseen/terveystapaamiseen tuloa SISÄLTÖ: Nuoren henkilötiedot, tietoa mittarin käytöstä ja alkoholiannoksista 17 kysymystä (avoimet ja monivalintakysymykset, joista osa pisteytettyjä): Päihteiden käytön määrä ja tiheys Seuraukset Syyt Sosiaalinen tuki ja altistuminen 49

50 ADSUME/Nuorten päihdemittari TULKINTA: 1) Päihdemittarin pisteet lasketaan yhteen (0-35): Raittius/kokeilukäyttö (0-3 pistettä) Toistuva käyttö (4-6 pistettä) Riskikäyttö (7-9 pistettä vuotiaat, 7-12 pistettä vuotiaat) Vaarallinen suurkulutus (> 10 pistettä vuotiaat ja > 13 pistettä vuotiaat) 2) Päihteiden käyttöä arvioidaan suhteessa nuoren voimavaroihin (vrt. avoimet kysymykset ja keskustelu) Ystävät, harrastukset, vanhempien/läheisten tuki, opiskelumotivaatio, itsetunto jne. 3) Päihteiden käyttöön liittyvän huolen määrittäminen Ei huolta, lievä huoli, tuntuva huoli ja vakava huoli 4) Interventiosuositus Voimavaroja vahvistava interventio, preventiivinen mini-interventio (lyhyt terveysneuvonta), mini-interventio ja hoidon tarpeen arviointi 5) Seuranta ja jatkotoimenpiteet Normaalit terveystapaamiset, tarvittaessa kontrollikäynti, uusi aika 2-6 viikon kuluessa terveydenhoitajalle ja lääkärin arvio (sekä muu tarvittava yhteistyö ja hoitoonohjaus) 50

51 Kissa pöydälle puhu alkoholista nuoren kanssa KÄYTTÖ: Vanhemmille, kouluterveydenhoitajille, nuorisotyöntekijöille jne., kun keskustellaan alkoholista vuotiaan kanssa SISÄLTÖ: Taustatietoa ja keskustelutehtäviä seuraavista teemoista: Alkoholinkäytön vaikutus lähipiiriin Alkoholin välittäminen alaikäiselle ja alkoholista kieltäytyminen Rajojen asettaminen nuorelle Nuoren vastuunotto eri elämäntilanteissa Nuorten huomioiminen juhlatilanteissa sekä nuorten omat juhlat ja illanvietot Vanhempien alkoholinkäyttö ja sen vaikutus perheeseen/lapsiin Alkoholinkäytön terveysriskit Jos alkoholinkäyttö huolestuttaa, mistä apua? 51

52 AUDIT - 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä KÄYTTÖ: Liiallisen alkoholinkäytön seulontavälineenä ( vuotiaat) terveystarkastusten/lääkärikäyntien yhteydessä > neutraali tapa alkoholinkäytön puheeksiottoon Alkoholinkäytön itsearviointitilanteissa (myös venäjän, englannin, ruotsin, viron ja (saamen) kielellä) SISÄLTÖ: 10 pisteytettyä kysymystä, joista kysymys 1 selvittää juomisen tiheyttä kysymys 2 tyypillistä käyttömäärää kysymys 3 humalajuomisen toistumista kysymykset 4-6 riippuvuusoireita, joita voi ilmaantua ennen varsinaisen alkoholiriippuvuusoireyhtymän syntymistä kysymykset 7-10 alkoholista syntyviä haittoja > Pisteytettyjen kysymysten tulkintaohjeet ja vinkkejä alkoholinkäytön vähentämiseksi TULKINTA: Yhteispistemäärän mukainen tulkinta: alkoholinkäytön riskit vähäiset (0-7 pistettä), lievästi kasvaneet (8-10), selvästi kasvaneet (11-14), suuret (15-19) ja erittäin suuret (20-40) Yhteispistemäärää 8 (naisilla 6?) tai enemmän pidetään rajana, joka viittaa 52 liikakäyttöön

53 Vähennä vähäsen - Opas alkoholinkäytön vähentäjälle KÄYTTÖ: vuotiaiden alkoholinkäytön tilannearvion sekä vähentämisen/lopettamisen tukena(myös venäjän ja englannin kielellä) Voidaan käyttää itsenäisesti tai esim. terveydenhoitajan ohjeistamana osana vastaanottokäyntiä SISÄLTÖ: Taustatietoa (riskirajat ja annosmäärät) alkoholinkäytön tilannearvion ja vähentämisen/lopettamisen tueksi Vinkkejä vähentämiseen/lopettamiseen Annospäiväkirja viikkoseurantaan Vinkkejä lisätiedosta ja ammattiavusta 53

54 Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja mini-interventio -kortti KÄYTTÖ: Terveydenhuollon ammattilaisen työväline alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja mini-interventioon Ensisijaisesti työikäisille asiakkaille Ohjaa AUDIT-testin ja Vähennä vähäsen -oppaan käyttöä/hyödyntämistä SISÄLTÖ (kaksipuolinen laminoitu kortti): Toimintaohjeita alkoholinkäytöstä kysymiseen/arviointiin ja kirjaamiseen Tietoa riskikäytöstä, riskirajoista, alkoholiannoksista, työikäisten alkoholinkäyttöryhmistä ja vähentämisen hyödyistä (asioita, joita tulisi käydä lyhytneuvonnassa läpi) Toimintaohjeita, kun riskirajat eivät ylity ja AUDIT < 8 ylittyvät ja Audit 8-19 tai kun on epäily vahvasta riippuvuudesta ja AUDIT > 20 54

55 YLI 65-VUOTIAIDEN ALKOHOLIMITTARI (työntekijälle) 55

56 ALKOHOLIMITTARI TYÖVÄLINEEKSI Sosiaali- ja terveystoimeen, diakoniatyöhön ja järjestötoimijoille Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön puheeksiottoon, arviointiin, neuvontaan ja palveluohjaukseen terveystarkastuksessa, sairaanhoitajan vastaanotolla, kotihoidon/diakoniatyönkotikäynnillä Kaikille asiakkaille uuden palvelu-/hoitosuhteen alussa Aina silloin, kun on syytä epäillä alkoholin riski-/ongelmakäyttöä EI diagnosointiväline! Kirjaa asiakastiedot erilliselle kirjaamislomakkeelle > alkoholimittari jää työntekijän työvälineeksi 56

57 ALKOHOLIMITTARIN SISÄLTÖ Mittarin käyttöohje 11 numeroitua alkoholinkäyttöä kuvaavaa kysymystä Kysymykset ovat joko avoimia tai pisteytettäviä Numeroitujen kysymysten yhteydessä on alkoholinkäyttöä tarkentavia ja päihteettömyyteen motivoivia lisäkysymyksiä (Tarkenna, Tee lisäkysymys, Selvitä, Huomio, Kysy, Pohtikaa asiakkaan kanssa) sekä toimintaohjeita annettavasta lisämateriaalista ja palveluohjauksesta (Ohjaa, Anna, Sovi) Info-laatikoissa taustatietoa ikäihmisten alkoholinkäytöstä Violeteissa laatikoissa kysymysten yhteydessä on vastausten tulkintaohjeet ja ohjeet mittarin etenemisestä Loppuyhteenveto asiakkaan kanssa (Kysy, Pohtikaa, Selvitä, Sovi) > yhteys voimavaramittariin 57

58 ALKOHOLIMITTARIN KYSYMYKSET JA TULKINTA Alkoholin käyttöä (aikaisempi käyttö, alkoholinkäytön tiheys ja määrä) mittaavat kysymykset 1-3 Alkoholin käyttöä selventävät kysymykset 4-8 alkoholinkäytön syyt lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset lähipiirin päihteiden käyttö alkoholinkäytöstä johtuvat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat Tulkinta: Kysymysten 2 ja 3 pisteet lasketaan yhteen ja huomioidaan avoimien kysymysten 1 ja 4-8 vastaukset: < 2 pistettä, ei huolta 3 pistettä, lievä huoli > 4 pistettä, tuntuva huoli > esitetään vielä kysymykset 9-11 Mahdollisia alkoholiriippuvuusoireita viimeisen vuoden aikana mittaavat kysymykset 9-11 Tulkinta: Kysymysten 9-11 pisteet lasketaan yhteen: 0 pistettä, ei riippuvuusoireita 1-3 pistettä, lieviä riippuvuusoireita > 4 pistettä, vakavia riippuvuusoireita 58

59 ALKOHOLIMITTARIN RAKENNE - KOLME VAIHETTA Onko alkoholin käyttöä: kysymykset 1-3 Alkoholin käyttö suhteessa aikaisempaan elämään tiheys määrä Ei alkoholin käyttöä (kysymys 2) > mittarin täyttämistä ei tarvitse jatkaa On alkoholin käyttöä > Kysymykset 4-8 Onko alkoholin käyttö hallinnassa: alkoholin käyttöä tarkentavat kysymykset 4-8 Alkoholin käytön syyt, alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset, lähipiirin alkoholin käyttö, alkoholin käytöstä johtuvat haitat Yksilöllinen neuvonta ja palveluohjaus (riskiraja) Alkoholin käyttöön liittyy tuntuva huoli (pistemäärä 4 tai enemmän) > Kysymykset 9-11 Onko alkoholin riski- tai ongelmakäyttöä: mahdollisia alkoholiriippuvuusoireita mittaavat kysymykset 9-11 Alkoholin käytön lopettamisen vaikeus, tehtävien laiminlyönti, krapularyyppy Yksilöllinen neuvonta ja palveluohjaus alkoholin käytön vähentämiseksi > Loppuyhteenveto asiakkaan kanssa 59

TYÖVÄLINEET PUHEEKSIOTOSSA

TYÖVÄLINEET PUHEEKSIOTOSSA TYÖVÄLINEET PUHEEKSIOTOSSA Jaana Huohvanainen Ikäihmiset ja alkoholi -koulutus 19.11.2013 ESITYKSET SISÄLTÖ Ikäihmisten alkoholinkäytön puheeksioton, arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen työvälineet ja niiden

Lisätiedot

Päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja miniinterventio

Päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja miniinterventio Päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja miniinterventio 11.6. Kuopio Anne Kejonen, ylitarkastaja sairaanhoitaja (YAMK) Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 Esitys Taustaa (kulutus, haitat) Mini-interventio

Lisätiedot

Alkoholin käytön varhainen. Anne Kejonen, terveydenhuollon ylitarkastaja sairaanhoitaja (YAMK) Itä-Suomen aluehallintovirasto

Alkoholin käytön varhainen. Anne Kejonen, terveydenhuollon ylitarkastaja sairaanhoitaja (YAMK) Itä-Suomen aluehallintovirasto Alkoholin käytön varhainen tunnistaminen ja miniinterventio terveydenhuollossa Anne Kejonen, terveydenhuollon ylitarkastaja sairaanhoitaja (YAMK) Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 Esitys Taustaa: - puheeksioton

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholin käytön puheeksiotto

Ikääntyneiden alkoholin käytön puheeksiotto Ikääntyneiden alkoholin käytön puheeksiotto Anne Kejonen Ylitarkastaja, terveyden edistäminen, alkoholiohjelman aluekoordinaatio Sairaanhoitaja (YAMK) Itä-Suomen aluehallintovirasto Esityksen sisältö Yleistä

Lisätiedot

Ikäihmiset ja alkoholi - työkaluja varhaiseen puheeksiottoon

Ikäihmiset ja alkoholi - työkaluja varhaiseen puheeksiottoon Ikäihmiset ja alkoholi - työkaluja varhaiseen puheeksiottoon Anne Kejonen Ylitarkastaja, - Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja alkoholiohjelman aluekoordinaatio Sairaanhoitaja (YAMK) Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä?

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Pia Mäkelä 18.9.2012 Vain pieni vähemmistö? 1 Esityksen kulku Tutkimustuloksia alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen jakautumisesta yleensä. Koskevatko

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen mihin, miksi, milloin? Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Varhainen puuttuminen mihin, miksi, milloin? Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto Varhainen puuttuminen mihin, miksi, milloin? Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto Mitä varhainen puuttuminen on?..varhainen avoin yhteistoiminta, Varhainen dialogi, Aktiivinen

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Millainen on sinun työhyvinvointisi - syttyykö lamppu?

Millainen on sinun työhyvinvointisi - syttyykö lamppu? Millainen on sinun työhyvinvointisi - syttyykö lamppu? Timo Leino, LT, dos. Ylilääkäri 22.11.2012 Sähköurakoitsijapäivät perhe, ystävät, työtoverit läheiset, naapurit... Sosiaalinen ulottuvuus terveys,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä 11.9.2013 Lolan Lindroos Kouluttaja Uudenmaan palvelualue Helsingin palveluyksikkö 1 Puuttuminen väkivaltaan on välittämistä! Epäily ja tunnistaminen

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 24.5.2011 Silja Runsten psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story)

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) 21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) Lat. addictio = jättäminen jonkun valtaan, jonkun omaksi tuomitsemista tai julistamista Terveet / haitalliset riippuvuudet

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Aika paljon -- hoitajista niin, kokee tyydytystä, jos pystyy hoitamaan äkillisiä tilanteita ja vakavat tapaukset -- se on vähän heroistista.

Aika paljon -- hoitajista niin, kokee tyydytystä, jos pystyy hoitamaan äkillisiä tilanteita ja vakavat tapaukset -- se on vähän heroistista. Mini-interventio Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, terveydenhoitaja reetta-maija.luhta@epshp.fi 044 415 3122 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon ja

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

YTHS:n mini-interventio (liikunta)

YTHS:n mini-interventio (liikunta) YTHS:n mini-interventio (liikunta) - Toimintamalli terveydenhoitajille Sähköisessä terveyskyselyssä annettujen vastausten tulkintaan - Toimintamallia voi lisäksi käyttää YTHS:n vastaanottotoiminnan osana

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveysyhteistyö alkoholihaittojen ehkäisyssä Työterveyshuollon ajankohtaisseminaari 7.2.2013 Rovaniemi Leena Hirvonen, erityisasiantuntija Lait, asetukset ja suositukset ohjaavat

Lisätiedot

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT CollaborativeCareSystemsFinland 12.9.2012 1 Terveydenhuollossa lähtökohtana akuutit hoitomallit:

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

DUODECIM. Pekka Mustonen

DUODECIM. Pekka Mustonen DUODECIM Duodecimin onnellisuustutkimuksen tuloksia Pekka Mustonen Lähdeaineistot: 1. 2100 :n keskivertosuomalaisen Internet-paneeli (04/2009) 2. Elämä Pelissä TV-ohjelman www-kyselyn täyttäneet n. 130

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka

Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka Mitä uutta Addiktiopoliklinikalla? Sairaanhoitaja Marja Laihinen, Tyks Addiktiopoliklinikka Addiktiopoliklinikka Rakennus 11 B siipi, 1.krs Addiktiopoliklinikan henkilökunta 2 erikoislääkäriä 4 ja ½ sairaanhoitajaa

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Tule, kuule ja osallistu

Tule, kuule ja osallistu Tule, kuule ja osallistu Tupakka arka asia? Kestääkö kanttisi miettiä tupakointiasi? Sari Rantanen Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Perusterveydenhuollon yksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 25.01.2017

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere Pakka-toimintamalli ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, elinkeinovalvontayksikkö, alkoholiohjelma

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0 kysymyksen versio, haastattelu Esittely Tämä arviointimenetelmä kehitettiin Maailman terveysjärjestön (WHO) Classification, Terminology and Standards -tiimin toimesta osana WHO:n National Institutes of

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ Mitä sulle oikein kuuluu? välittämistä hankalien asioiden puheeksiottamisella Sarianna Palmroos ja Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot