Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013"

Transkriptio

1 Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset kehittämispäällikkö Juha Karvonen

2 Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset Kysely toteutettiin tammikuussa Kysely osoitettiin 297 kunnan opetustoimesta vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyyn vastasi 190 viranhaltijaa. Vastausprosentti oli 64 prosenttia. Kuntaliitto toteutti vastaavan kyselyn joulukuussa Vuosi 2013 Koulukuljetuspäivät kehittämispäällikkö Juha Karvonen Koulukuljetuskysely

3 Kuljetusten tila kunnissa 2013 Todellisen kilpailun puute tarjouskilpailussa, sopivan kokoisten autojen saaminen reiteille. Tilataksit vähentyneet. Todellisen kilpailun puute pienillä paikkakunnilla. Meillä esimerkiksi yksi joukkoliikenneluvalla toimiva yrittäjä, joten ei oikein tule kilpailua. Samoin taksit eivät tee tarjouksia toistensa "reviireille. Vaikka järjestetään tarjouskilpailu, todellista kilpailua ei synny, koska tarjoajia ei ole kuin maksimissaan kaksi, joista toinen pystyy tarjoamaan kaikki reitit könttähintaan ja toinen vain jonkun tietyn reitin. Kunnassa on taksilupia, mutta noin puolet takseista osallistuu koulukilpailutuksiin. Kilpailutilannetta paransi, jos saataisiin enemmän joukkoliikenneluvalla ajavia autoilijoita ja isompaa kalustoa. Kunnan yleinen taloustilanne asettaa säästöpaineita myös kuljetuksiin. Kuljetuskustannusten jatkuva nousu. Vastaajien näkemyksiä koulukuljetusten tilasta Koulukuljetuskysely

4 Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Julkinen joukkoliikenne bussireiteillä loppumassa, siltä osin täytyy kilpailuttaa osa reiteistä. Muuten arki on sujuvaa ja olemme tyytyväisiä sopimuskumppaneihimme. Vuorolinjaliikenteen väheneminen, aikataulut, taksien määrä loppuu kunnastamme linja-autoilla tapahtuva vuoroliikenne kokonaan. Miten saamme kustannustehokkaasti ja järkevästi oppilaat kuljetettua ensi syksystä alkaen? Koulujen lukujärjestykset saatava ajoissa, 5-jaksojärjestelmä. Koulukuljetusten koordinaation vähäisyys ja puute. Reittittämisen vaikeus, pitäisi olla logistikko, joka vastaisi kaikista kuljetuksista. Kunnan resurssit eivät kohtaa vanhempien toiveita. Kunnat voisivat yhdessä kilpailuttaa koulukuljetuksia. Yhteistyö huoltajien kanssa ja huoltajien kohtuuttomat vaatimukset. Vastaajien näkemyksiä koulukuljetusten tilasta Koulukuljetuskysely

5 Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Epäselvä tilanne joukkoliikenteessä. Joukkoliikennelain tulkintojen aiheuttama epätietoisuus reittiliikenteen jatkumisessa. Alkolukon asennus tulisi vaatia kaikkiin takseihin ja samoin myös vuoroliikenteen linja-autoihin. Vaarallisten tieosuuksien vuoksi joudutaan järjestämään tilausliikennettä julkisen liikenteen lisäksi, koska esimerkiksi tien ylittäminen on jossain kohtaa määritetty oppilaan ikä ja muut olosuhteet ottaen liian vaaralliseksi. Joudutaan järjestämään paljon kuljetuksia teiden vaarallisuuden perusteella. Valtakunnallisen ohjeistuksen puute tien vaarallisuuden määrittelyssä. Oppilasaines. Nykyään tarvitaan jo koulukuljetuksissakin avustajia muiden oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi. Vastaajien näkemyksiä koulukuljetusten tilasta Koulukuljetuskysely

6 Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Kaluston saatavuus, suuri yhtäaikainen kaluston tarve. Liian vähäinen kuljetusyrittäjien määrä. Koulukuljetuksissa on niin monta tekijää ja suuri massa hallittavana, että valvonta ja koordinointi on erittäin haasteellista etenkin kun koulukuljetuksiin ei ole laittaa yhtä päätoimista ihmistä. Kuljetusten lakisääteisyydessä pysyminen ja kuntapäättäjien ja kuntalaisten toiveiden ristiriita. Liikennöintilupien vähyys sekä todellisen kilpailun puute. Isomman kaluston saatavuus. Joudumme käyttämään liikaa takseja ja se nostaa kustannuksia. Ei riittävästi kuljetuskapasiteettia, ei riittävästi isoja takseja, joukkoliikenteen väheneminen ja puute. Vastaajien näkemyksiä koulukuljetusten tilasta Koulukuljetuskysely

7

8 Millä keinoilla kunnassanne on pyritty parantamaan koulukuljetusten kustannustehokkuutta? % Reitityksen optimointi 55,6 Hintaneuvottelut/kilpailutuksen kehittäminen 42,3 Aikataulujen yhteensovittaminen (esim. lukujärjestykset) 30,7 Joukkoliikenteen hyödyntäminen 14,8 Yhteistyö (esim. eri hallintokuntien tai naapurikuntien kanssa) 12,2 Kaluston koon ja kapasiteetin hyödyntäminen 7,4 Myöntökriteerien tarkentaminen ja odotustuntien käyttäminen 6,9 Muu 8,5 Tyhjiä 4,2 Vuosi 2013 N=189

9

10 10 5 5,3 % 2,7 % 44 23,3 % 77 40,7 % % Vuosi 2013 N=189

11 Kyllä 16 EI % 9% Vuosi 2013 N=188

12

13 Onko kunnassanne mielestänne todellista kilpailua takseilla suoritettavien koulukuljetusten kilpailuttamisessa? 70% 60% 56,3 % 57,5 % 50% 40% 43,7 % 42,5 % 30% % 10% 0% Kyllä Ei N=186

14 Onko kunnassanne mielestänne todellista kilpailua joukkoliikenneluvan perusteella suoritettavien koulukuljetusten kilpailuttamisessa? 70% 60% 50% 51,2 % 48,1 % 48,8 % 51,9 % 40% 30% % 10% 0% Kyllä Ei N=185

15

16 Kuljetuskustannukset kuntien kirjanpidon mukaan v Mitkä olivat koulukuljetuksista aiheutuneet kustannukset vuonna 2013 kirjanpidon mukaan? Kuljetuskustannukset/ kuljetettava Oppilas Kuljetuskustannuk set/oppilas (kaikki) Arvio takseilla toteutetun koulukuljetuksen osuus euroina koulukuljetusten kokonaismenoista Yhteensä Keskiarvo Mediaani Takseilla toteutetun kuljetuksen osuus kuljetuksien kokonaiskustannuksista: / = 53 %

17 Koulukuljetuksista aiheutuneet kustannukset vuoden 2013 kirjanpidon mukaan (10 suurinta) Oulu Espoo Turku Kouvola Kuopio Jyväskylä Seinäjoki Salo Joensuu Hämeenlinna

18 Koulukuljetuksista aiheutuneet kustannukset vuoden 2013 kirjanpidon mukaan (10 pienintä) Kivijärvi Savukoski Kihniö Tarvasjoki Hanko Taivassalo Honkajoki Lumijoki Pyhäranta Oripää

19 Arvio takseilla toteutetun koulukuljetusten kokonaismenoista vuonna suurinta Espoo Oulu Turku Helsinki Seinäjoki Salo Hämeenlinna Jyväskylä Kouvola Tampere (91,4 %) (75,8 %) (80,0 %) ( - ) (80,8 %) (82,8 %) (80,0 %) (60,6 %) (50,0 %) (69,2 %) Keskiarvo (53,1 %)

20 Arvio takseilla toteutetun koulukuljetusten kokonaismenoista vuonna pienintä Inkoo Petäjävesi Kärkölän kunta Evijärvi Urjala Honkajoki (3,1 %) (6,8 %) (8,7 %) (11,9 %) (7,0 %) (30,7 %) Pietarsaari Hanko Punkalaidun (4,3 %) (2,6 %) (13,6 %) Kaskinen (100,0 %) Keskiarvo = Ristijärvi 100 (0,1 %) *tyhjiä8

21

22 1-2 tai 1-3 luokkalaiset 3-6 tai 4-6 luokkalaiset 7-9 luokkalaiset N km km % 3km 80,7 6,1 2,2 5km 19,3 93,9 97,8 100,00 100,00 100,00 % Millä perusteella oppilas on kunnassanne oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen? Tässä tarkoitetaan koulumatkan pituutta. 97,8 93,9 80, km 5km ,3 Vuosi tai 1-3 luokkalaiset 6,1 3-6 tai 4-6 luokkalaiset 2,2 7-9 luokkalaiset N=181

23 Miten kunnassanne määritellään vaaralliseksi luokitellut tieosuudet? % Koululiitu 70,4 Viranomaisten asiantuntijat ja lausunnot (poliisi, tiehallinto jne.) 21,7 Paikallistuntemus 15,9 Tieliikenteen ja olosuhteiden analysointi 14,8 Muu 1,1 Vuosi 2013 N=188

24 Kyllä 35 Ei % 19 % Vuosi 2013 N=189

25

26 78 % N= % N=41 N=188 Vertailu vuoteen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kyllä 20,09% Ei 79,91%

27 Mikäli kunnassanne on käytössä kuljetussääntö, niin minkälaisista asioista siinä on sovittu? Kirjoita neljä keskeisintä kohtaa. % Kuljetusoikeuteen liittyvät tekijät 70,9 Turvallisuusohjeet ja vaarallisuustekijät 34,9 Järjestämisen periaatteet (esim. liikennöitsijälle ja kunnalle) 29,6 käyttäytymissäännöt (ohjeet/suositukset oppilaille, kuljettajille, huoltajille jne.) 25,9 Lainsäädännöstä ohjeistaminen 6,9 Vuosi 2013 N=188

28

29 Minkälaista hinnoitteluperustetta kuntanne on viimeksi käyttänyt koulukuljetusten kilpailuttamisessa (esim. euroa/km)? % Euroa/kilometri 54,1 56,0 Reittihinta 21,4 18,1 Päivähinta 10,2 12,5 Tuntihinta Muu (mm. viikkohinta, vuosihinta, kokonaisurakkahinta jne.) 6,4 6,9 7,9 6,5

30 Mikäli olette viimeisimmässä koulukuljetusten kilpailuttamisessa käyttäneet laatutekijöitä, minkälaisia ne olivat ja mikä oli niiden prosentuaalinen kokonaisvaikutus kilpailutilannetta ratkaistaessa? % Vaikutus-% (keskiarvo) 19,6 Ei käytetty/tyhjiä 59,3 Kalusto (auton kapasiteetti, ikä, kunto, varustelu jne.) 59,7 Palvelutaso (ammattitaito, asiakaspalvelu, kokemus jne.) 41,6 Ympäristöystävällisyys 5,2 Turvallisuus 10,4 Vuosi 2013

31 % 50 Kuinka monivuotinen hankintasopimusopimus kunnallanne on koulukuljetusten osalta tällä hetkellä? 45 40, , ,4 29,1 27,0 25 Sopimuksen perusosa 20 Jatko-optio ,6 0,6 1, Vuotta Vuosi 2013

32

33 Kyllä 9 Ei % 5 % Vuosi 2013 N=188

34 Mitkä ovat tällä hetkellä mielestänne suurimmat ongelmat koulukuljetusten järjestämisessä? % Toimii hyvin 4,2 Vähäinen kilpailu Kustannukset/resurssit Aikataulutus Joukkoliikenteen väheneminen Kalustoon ja kapasiteettiin liittyvät puutteet ja rajoitukset Huoltajien vaatimustaso Palvelun laatu 13,8 14,3 28,0 24,9 24,9 21,7 20,1 Tieverkko/kunnan rakenne/välimatkat Muu 5,3 6,9 Vuosi 2013

Koulukuljetusten järjestäminen kunnissa. Kehittämispäällikkö Juha Karvonen Suomen Kuntaliitto

Koulukuljetusten järjestäminen kunnissa. Kehittämispäällikkö Juha Karvonen Suomen Kuntaliitto Koulukuljetusten järjestäminen kunnissa Kehittämispäällikkö Juha Karvonen Suomen Kuntaliitto 1 2 Kysely koulukuljetuksista esi- ja peruskoululaisille Kysely tehtiin kunnan sivistystoimesta vastaavalle

Lisätiedot

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen. Koulumatkaoikeus voi olla

Lisätiedot

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus LIITTEENÄ sivistyslautakunta 65 /29.4.2014 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Koulukuljetukset Riihimäen kaupungilla... 4 3 Koulukuljetuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Versio 4.6.2014 Jyväskylän kaupunki Kasvun- ja oppimisen palvelut / perusopetuspalvelut Sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien Hyväksytty siv.ltk 63/9.11.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32. 3 Yleistä

Lisätiedot

Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki

Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki Koulukuljetusperiaatteet Kouvolan kaupunki SISÄLLYS Sisällys... 1 1 Kuljetusoikeuden muodostuminen... 2 2 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet Kouvolan kaupungissa... 2 2.1 Koulumatkan pituuteen perustuva

Lisätiedot

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet Nokiankaupungin koulukuljetusperiaatteet SISÄLTÖ 1. Yleiset periaatteet...1 2. Käsitteitä...1 3. Lainsäädäntö...2 4. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa...2 4.1 Koulumatka...3

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET - toimintaohje

KOULUKULJETUSPERIAATTEET - toimintaohje 02.05.2011 KOULUKULJETUSPERIAATTEET - toimintaohje Tässä oppaassa esitellään periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset järjestetään Kangasalan kunnassa. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta 13.5.2015 29 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset... 5

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 Sisältö 1 Yleiset periaatteet... 3 Tien vaarallisuus... 4 Koulumatkan pituus... 4 2 Lainsäädäntö... 5 3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3

H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3 Sivistyskeskuksen koulukuljetussääntö H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3 Sisällys 1. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet 1. Yleiset periaatteet Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä

Lisätiedot

Niko Kortelainen SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011. Logistiikan koulutusohjelma

Niko Kortelainen SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011. Logistiikan koulutusohjelma Niko Kortelainen SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011 Logistiikan koulutusohjelma 2011 SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011 Kortelainen, Niko Satakunnan ammattikorkeakoulu Logistiikan koulutusohjelma Maaliskuu

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen 2 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 25.10.2007 Muutettu: Koulutuslautakunta 13.4.2011 33 Perusopetuslain 32 :ssä (tämän oppaan

Lisätiedot

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Lasse Nykänen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto Alkusanat

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut PERUSOPETUS PÄIVÄHOITO- JA VARHAISKASVATUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen KOULUKULJETUSOPAS hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 3 3 KULJETUKSEN HAKEMINEN... 4 3.1 Kuljetuspäätös... 4 3.2 Muutoksenhaku kuljetushakemusta

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET 1 Opetuslautakunta 17.12.2013 135 SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä

Lisätiedot

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI 2013 JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta Projektin

Lisätiedot

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.3.2015 2 Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI ESIMERKKINÄ SIUNTION KUNNAN LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMINEN Tekijät: Tina Nordman & Antti-Pekka Röntynen Työkirja liikennepalvelujen hankinnan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71 Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Kirjoittajat: Osa 1: Jenni Mäkinen Osa 2: Osa 3: Veli

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot