Ajankohtaista koulukuljetuksista. Kehittämispäällikkö Marja Lahtinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista koulukuljetuksista. Kehittämispäällikkö Marja Lahtinen"

Transkriptio

1 Ajankohtaista koulukuljetuksista Kehittämispäällikkö Marja Lahtinen

2 Ajankohtaisia koulukuljetusasioita. 1. Minkälainen tilanne kunnissa on tällä hetkellä koulukuljetusten järjestämisen osalta? Miten koulukuljetusten kustannukset ovat viime vuosina kehittyneet? Turvallisuus ja koulukuljetusten kuormitusmääräykset Eri oikeusasteiden ja Kuntaliiton linjauksia koulukuljetusasioissa 5. Muut koulukuljetuksia koskevat ajankohtaiset asiat Valtakunnalliset koulukuljetuspäivät , Tampere

3 Minkälainen tilanne kunnissa on tällä hetkellä koulukuljetusten järjestämisen osalta? Tiedot koulukuljetusten tilasta perustuvat Kouluikkunan vuosikirjasta 2014 kerättyihin tietoihin. Vuonna 2014 Kouluikkunan vertailutietokannassa oli mukana 60 kuntaa peruskoulua yli peruskoululaista (n. 60 % koko maan oppilasmäärästä ) 132 lukiota ja noin lukio-opiskelijaa (n. 60 % koko maan lukiolaisten määrästä) Valtakunnalliset koulukuljetuspäivät , Tampere

4 Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Kaluston saatavuus, suuri yhtäaikainen kaluston tarve. Liian vähäinen kuljetusyrittäjien määrä. Koulukuljetuksissa on niin monta tekijää ja suuri massa hallittavana, että valvonta ja koordinointi on erittäin haasteellista etenkin kun koulukuljetuksiin ei ole laittaa yhtä päätoimista ihmistä. Kuljetusten lakisääteisyydessä pysyminen ja kuntapäättäjien ja kuntalaisten toiveiden ristiriita. Liikennöintilupien vähyys sekä todellisen kilpailun puute. Isomman kaluston saatavuus. Joudumme käyttämään liikaa takseja ja se nostaa kustannuksia. Ei riittävästi kuljetuskapasiteettia, ei riittävästi isoja takseja, joukkoliikenteen väheneminen ja puute. Valtakunnalliset koulukuljetuspäivät , Tampere

5 Miten kunnassanne määritellään vaaralliseksi luokitellut tieosuudet? % Koululiitu 70,4 Viranomaisten asiantuntijat ja lausunnot (poliisi, tiehallinto jne.) 21,7 Paikallistuntemus 15,9 Tieliikenteen ja olosuhteiden analysointi 14,8 Muu 1,1 Vuosi 2013 N=188 Lähde: Suomen Kuntaliitto, Koulukuljetuskysely 2013

6 Mitkä ovat tällä hetkellä mielestänne suurimmat ongelmat koulukuljetusten järjestämisessä? % Toimii hyvin 4,2 Vähäinen kilpailu Kustannukset/resurssit Aikataulutus Joukkoliikenteen väheneminen Kalustoon ja kapasiteettiin liittyvät puutteet ja rajoitukset Huoltajien vaatimustaso Palvelun laatu 13,8 14,3 28,0 24,9 24,9 21,7 20,1 Tieverkko/kunnan rakenne/välimatkat Muu 5,3 6,9 Vuosi 2013 Lähde: Suomen Kuntaliitto, Koulukuljetuskysely 2013

7 Mikäli olette viimeisimmässä koulukuljetusten kilpailuttamisessa käyttäneet laatutekijöitä, minkälaisia ne olivat ja mikä oli niiden prosentuaalinen kokonaisvaikutus kilpailutilannetta ratkaistaessa? % Vaikutus-% (keskiarvo) 19,6 Ei käytetty/tyhjiä 59,3 Kalusto (auton kapasiteetti, ikä, kunto, varustelu jne.) 59,7 Palvelutaso (ammattitaito, asiakaspalvelu, kokemus jne.) 41,6 Ympäristöystävällisyys 5,2 Turvallisuus 10,4 Vuosi 2013 Lähde: Suomen Kuntaliitto, Koulukuljetuskysely 2013

8 Minkälaista hinnoitteluperustetta kuntanne on viimeksi käyttänyt koulukuljetusten kilpailuttamisessa (esim. euroa/km)? % Euroa/kilometri 54,1 56,0 Reittihinta 21,4 18,1 Päivähinta 10,2 12,5 Tuntihinta Muu (mm. viikkohinta, vuosihinta, kokonaisurakkahinta jne.) 6,4 6,9 7,9 6,5 Lähde: Suomen Kuntaliitto, Koulukuljetuskysely 2013

9 Mikäli kunnassanne on käytössä kuljetussääntö, niin minkälaisista asioista siinä on sovittu? Kirjoita neljä keskeisintä kohtaa. % Kuljetusoikeuteen liittyvät tekijät 70,9 Turvallisuusohjeet ja vaarallisuustekijät 34,9 Järjestämisen periaatteet (esim. liikennöitsijälle ja kunnalle) 29,6 käyttäytymissäännöt (ohjeet/suositukset oppilaille, kuljettajille, huoltajille jne.) 25,9 Lainsäädännöstä ohjeistaminen 6,9 Vuosi 2013 N=188 Lähde: Suomen Kuntaliitto, Koulukuljetuskysely 2013

10 Koulukuljetusten kustannuskehitys

11 Takseilla suoritettuihin koulukuljetuksiin n. 95 milj. euroa vuodessa Kuljetuskustannukset kuntien kirjanpidon mukaan v Mitkä olivat koulukuljetuksista aiheutuneet kustannukset vuonna 2013 kirjanpidon mukaan? Kuljetuskustannukset/ kuljetettava Oppilas Kuljetuskustannuk set/oppilas (kaikki) Arvio takseilla toteutetun koulukuljetuksen osuus euroina koulukuljetusten kokonaismenoista Yhteensä Keskiarvo Mediaani Takseilla toteutetun kuljetuksen osuus kuljetuksien kokonaiskustannuksista oli kyselyyn osallistuneissa kunnissa (N = 188): / = 53 % Vuonna 2013 kuntien koulukuljetuskustannukset olivat koko maassa 179 milj. euroa. Tämän perusteella voidaan laskea, että kunnat käyttivät takseilla toteutettuihin kulukuljetuksiin 94,89 miljoonaa euroa (53 % 179 miljoonasta eurosta). Lähde: Suomen Kuntaliitto, Koulukuljetuskysely 2014

12 Vuonna 2014 koulukuljetuskustannukset olivat keskimäärin euroa kuljetettavaa oppilasta kohden, joka on 1,9 % enemmän vuoteen 2013 verrattuna. Valtakunnalliset koulukuljetuspäivät , Tampere

13 Kuljetuskustannusten kehitys eri kuntakokoryhmissä 1. Yli asukkaan vertailuryhmällä kustannukset olivat euroa/kuljettava oppilas ja muutos edelliseen vuoteen -0,8 % asukkaan kuntien keskimääräiset kuljetuskustannukset olivat euroa kuljetettavaa oppilasta kohden ja muutos +3,7 % asukkaan kunnilla kustannukset kasvoivat ko. mittarilla 2,2 % ja tunnusluvun keskiarvo oli euroa per kuljetettava oppilas. 4. Alle asukkaan kunnilla keskiarvo oli euroa/kuljetettava oppilas ja se oli noussut 3,4 % vuodesta Lähde: Kouluikkuna Valtakunnalliset koulukuljetuspäivät , Tampere

14

15

16 Kuljetuskustannukset eri kuntakokoryhmissä v Yli asukkaan kuntakokoryhmällä kustannukset olivat 153 euroa/oppilas asukkaan oppilaskohtaiset kustannukset olivat lähes kaksinkertaiset, eli 328 euroa/oppilas asukkaan ryhmässä kustannukset olivat 272 euroa/oppilas ja alle asukkaan kuntien 383 euroa/oppilas. Valtakunnalliset koulukuljetuspäivät , Tampere

17

18

19

20 Turvallisuus ja koulukuljetusten kuormitusmääräykset

21 Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisen vaikutusten arviointi Kunnissa kuormitusmääräykset vaikuttavat kuljetuskustannuksiin, reititykseen, kilpailuttamisen ja ylipäätään koulukuljetusten järjestämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriössä on suunnitelmia nykyisten koulukuljetuksia koskevien kuormitusmääräysten mahdollisesta kumoamisesta. Tässä mielessä Kuntaliitto pitää hyvänä asiana, että ministeriö on pyytänyt Kuntaliittoa selvittämään yhdessä kuntien kanssa, minkälaisia vaikutuksia asetuksen kumoamisella olisi koulukuljetusten järjestämiseen.

22 Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisen vaikutusten arviointi Ministeriö pyysi Kuntaliittoa selvittämään yhdessä kuntien kanssa, millaisia taloudellisia, liikenneturvallisuus- ja muita vaikutuksia koulukuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun asetuksen (553/2006) kumoaminen saattaisi aiheuttaa. Ministeriö pyysi myös arvioimaan, mitä asetuksen sääntelyä tulisi edelleen säilyttää ja millainen siirtymäaika säännösten mahdolliselle kumoamiselle tulisi asettaa.

23 Kuntien kannan selvittäminen Kuntien kannan selvittämiseksi Kuntaliitto toteutti välisenä aikana opetuksen järjestäjille suunnatun internet-pohjaisen kyselyn, jossa tiedusteltiin kuntien näkemyksiä kuormitusmääräysten kumoamisesta ja sen vaikutusten arvioinnista.

24 Kuntien kannan selvittäminen 1. Kuntien kannan selvittämiseksi Kuntaliitto toteutti välisenä aikana opetuksen järjestäjille suunnatun internet-pohjaisen kyselyn, jossa tiedusteltiin kuntien näkemyksiä kuormitusmääräysten kumoamisesta ja sen vaikutusten arvioinnista. 2. Kysely lähetettiin kaikkiaan 314 Manner- Suomen kuntaan. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 181 opetustoimen viranhaltijaa vastausprosentin ollessa 58 %.

25 Yleistä kuormitusmääräyksistä 1. Ministeriön koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun asetuksen (553/2006) 2 :n 1 momentissa on säädetty siitä, että lasten lukumäärä voidaan koulukuljetuksissa ylittää, jos auto on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä. 2. Säädöksen mukaan henkilötaksiksi rekisteröidyssä henkilöautossa (1+4), joka on varustettu hyväksytyillä lisäturvavöillä, saa kuljettajan lisäksi olla 6 oppilasta. 3. Mikäli säännös kumottaisiin, voitaisiin koulukuljetuksissa vastaavan kokoisella henkilöautolla kuljettaa 4 oppilasta.

26 1. Henkilötakseja koskeva kuormitussäännös Kyllä 85 % Ei 15 % Kyselyyn vastanneista kuntien opetustoimen viranhaltijoista 85 % (153) oli sillä kannalla, että henkilötakseissa (1+4), joka on varustettu hyväksytyillä lisäturvavöillä, saa kuljettajan lisäksi olla 6 oppilasta. Vain 15 % kyselyyn vastanneista oli säännöksen kumoamisen kannalla.

27 2. Tilatakseja (1+8) koskeva kuormitussäännös Kyllä 89,39% Ei 10,61 % Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (553/2006) 2 :n 2 momentin mukaan kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle (1+8) rekisteröidyssä henkilöautossa saa kullakin vähintään 70 senttimetrin levyisellä istumapaikalla, kuljettajan viereistä paikkaa lukuun ottamatta, kuljettaa kahta siihen sopivaa matkustajaa. Matkustajien kokonaismäärä saa tällöin olla 13, jos kaikki matkustajat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita, ja muutoin 12.

28 3. Linja-autoja koskeva kuormitussäännös Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (553/2006) 3 :n mukaan linja-autossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. Kyselyssä tiedusteltiin pitäisikö säännös säilyttää nykyisessä muodossa vai muuttaa siten, että koulukuljetuksissa voitaisiin 9 henkilölle rekisteröidyissä linja-autoissa ottaa oppilaita lisäpaikoille samoin edellytyksin kuin 1+8 rekisteröityihin takseihin. Kolmantena vaihtoehtona tiedusteltiin sitä, pitäisikö kyseessä oleva säännös kokonaan kumota.

29 3. Linja-autoja koskeva kuormitussäännös

30 3. Linja-autoja koskeva kuormitussäännös Vastanneista enemmistä 57 % (103) kannatti asetuksen (553/2006) 3 :n muuttamista siten, että koulukuljetuksissa voitaisiin 9 henkilölle rekisteröidyissä linja-autoissa ottaa oppilaita lisäpaikoille samoin edellytyksin kuin 1+8 rekisteröityihin takseihin. Kyselyyn vastanneista noin 38 % oli nykyisen säädöksen säilyttämisen kannalla ja runsaat 4 % kannatti kyseisen säännöksen kumoamista.

31 3. Linja-autoja koskeva kuormitussäännös Vastanneista enemmistä 57 % (103) kannatti asetuksen (553/2006) 3 :n muuttamista siten, että koulukuljetuksissa voitaisiin 9 henkilölle rekisteröidyissä linja-autoissa ottaa oppilaita lisäpaikoille samoin edellytyksin kuin 1+8 rekisteröityihin takseihin. Kyselyyn vastanneista noin 38 % oli nykyisen säädöksen säilyttämisen kannalla ja runsaat 4 % kannatti kyseisen säännöksen kumoamista.

32 4. Takimmaisen istuinrivin käyttö Taksiliitto on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle, että kielto kuljettaa koululaisia ja päivähoitolapsia auton viimeisellä penkkirivillä selkä menosuuntaan kumottaisiin. Perusteluna liitolla on se, että uusiin taksihenkilöautoihin on nykyisin saatavilla tavaratilaan tyyppihyväksytyt istuimet. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tavaratilassa olevat istuimet on mahdollista nykyisin tyyppihyväksyttää selkä menosuuntaan.

33 4. Takimmaisen istuinrivin käyttö Kyselyssä kuntien edustajilta tiedusteltiin pitäisikö takimmaisen istuinrivin käyttöä koskeva säännös säilyttää nykyisessä muodossa. Toisena vaihtoehtona kysyttiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (553/2006) 2 :n 5 momentin säilyttämistä nykyisessä muodossa siihen asti, kunnes kiellon kumoamiseen liittyvät liikenneturvallisuusvaikutukset on selvitetty. Kolmantena vaihtoehtona tiedusteltiin mielipidettä asetuksen (553/2006) 2 :n 5 momentin kumoamisesta.

34 4. Takimmaisen istuinrivin käyttö Suurin osa vastaajista eli 56 % (100) kannatti liikenne- ja viestintä-ministeriön asetuksen (553/2006) 2 :n 5 momentin säilyttämistä nykyisessä muodossa siihen asti, kunnes kiellon kumoamiseen liittyvät liikenneturvallisuus-vaikutukset on selvitetty. Kyselyyn vastanneista 25 % (44) kannatti takimmaisen istuinrivin käyttöä koskevan säännöksen kumoamista ja 19 % (34) oli säännök-sen säilyttämisen kannalla.

35 3. Linja-autoja koskeva kuormitussäännös

36 Kustannusvaikutusten arviointi Kyselyssä tiedusteltiin kuntien opetustoimen viranhaltijoilta myös sitä minkälaisia taloudellisia vaikutuksia koulukuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoaminen saattaisi aiheuttaa. Kyselyn perusteella kuormitusmääräysten kumoamisesta aiheutuisi kunnille lisäkustannuksia seuraavasti:

37 Tuomioistuinten ratkaisuja ja Kuntaliiton linjauksia koulukuljetusasioissa

38 Perusopetuslain 32 Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. KHO:2009:103 Vuosikirjanumero KHO:2009:103 Antopäivä Taltionumero 3730 Diaarinumero 373/1/09 38

39 KHO /2613 ensimmäisen vuosiluokan oppilas oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen liian rasittavan koulumatkan takia huoltaja oli itse halunnut huolehtia oppilaan kuljettamisesta kunnan sivistysosaston osastosihteeri oli myöntänyt huoltajalle avustuksen, jonka määrä oli laskettu joukkoliikenteen koululaisen matkalipun hinnan perusteella

40 KHO /2613 perusopetuslain 32 :n 1 mom. säännöksen esitöiden (HE 30/1982 vp) mukaan avustusta voitiin pitää riittävänä, jos kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvat välttämättömät ja välittömät menot korvataan huoltajalle. KHO: koululaisen matkalipun hinnan perusteella laskettua avustusta ei pidetty perusopetuslain 32 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla riittävänä korvaamaan huoltajalle kuljettamisesta aiheutuvia välttämättömiä ja välittömiä kustannuksia

41 KHO Esiopetusoppilaan vanhempien työhön liittyvät erityisolosuhteet Kunnan opetuslautakunnan päätöksen mukaan esiopetuksen oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, kun matka kotoa tai päivähoitopaikasta esiopetuksen järjestämispaikkaan on yli kolme kilometriä. Esiopetuksen kuljetus järjestetään ensisijaisesti maksamalla oppilaan huoltajalle avustuksena julkisen joukkoliikenteen perimän korvauksen suuruinen määrä. Taksikuljetus järjestetään lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan. 41

42 OIKEUSKÄYTÄNTÖJÄ KHO Esiopetusoppilaan vanhempien työhön liittyvät erityisolosuhteet Kunta oli päätöksellään myöntänyt esiopetuksen oppilaalle maksuttoman kuljetuksen kotoa esiopetukseen lukuvuonna : huoltajalle maksetaan julkisen joukkoliikenteen käyttämisestä aikuiselle aiheutuvien kustannusten suuruinen saattoavustus. 42

43 KHO Esiopetusoppilaan vanhempien työhön liittyvät erityisolosuhteet Huoltajat hakivat muutosta päätökseen Helsingin hallintooikeudesta. He vetosivat siihen, etteivät he voi vuorotöiden vuoksi huolehtia säännöllisesti esikoululaisen saattamisesta tai kuljettamisesta. Tämän vuoksi he olivat vaatineet kuljetuksen järjestämistä kunnan kustantamana taksikuljetuksena. 43

44 KHO Esiopetusoppilaan vanhempien työhön liittyvät erityisolosuhteet Oikeudellinen arviointi KHO: Perusopetuslain 32 :n 1 momentin säännöksellä maksuttomasta koulukuljetuksesta on vähennetty lähtökohtaisesti vanhemmille kuuluvaa velvollisuutta vastata lapsen koulukuljetuksista aiheutuvista kustannuksista. Laissa opetuksen järjestäjälle ei ole säädetty velvollisuutta kuljetuksen järjestämiseen, vaan sille on annettu oikeus valita, järjestääkö se maksuttoman koulukuljetuksen vai maksaako se kuljettamista tai saattamista varten avustuksen. Näin ollen lainkohdassa lapselle ei ole säädetty myöskään oikeutta mihinkään tiettyyn kuljetusmuotoon, esimerkiksi taksikuljetukseen. Kunta voi kaikissa tapauksissa korvata kuljetuksen avustuksella, jonka on oltava riittävä. 44

45 OIKEUSKÄYTÄNTÖJÄ Saattoavustus ensisijaisena maksuttoman kuljetuksen järjestämistapana KHO:n ratkaisu: KHO katsoi, että Perusopetuslain 32 :ssä ei ole määritelty maksuttoman kuljetuksen tapaa tai todettu, että maksuton kuljetus olisi ensisijainen avustukseen nähden. Laissa kuitenkin todetaan, että avustuksen on oltava riittävä. Riittävyydestä on oikeuskirjallisuudessa todettu, että määränä on pidettävä välttämättömiä ja välittömiä menoja, jotka kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvat huoltajalle ottaen huomioon pysyvästä kuljetuksesta saatavat alennukset. Jos kunta voi järjestää kuljetuksen tai saattamisen halvemmalla kuin huoltaja, tulisi kunnan se yleensä järjestää tai rajoittaa avustuksensa tähän määrään. 45

46 Koulumatkan pituuden mittaaminen, piha-alue; KHO T 947 KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen todeten, että koulumatkan pituutta mitattaessa on otettava huomioon, millaisella kiinteistöllä lapsen koti sijaitsee. Piha-alueella kuljettava 150 metrin matka tuli nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa ottaa huomioon A:n koulumatkan pituutta mitattaessa. A:n koulumatkan pituuden näin ylittäessä viisi kilometriä hänellä oli oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.

47 Kuljetukset aamu- ja iltapäivätoiminnassa Perusopetuslain 48 b :n 4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 :n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Lain perusteluissa (HE 57/2003) on todettu, ettei kunnalla ole velvollisuutta erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta. Lain perustelujen mukaan säännös on tarkoitettu toimintojen suunnittelua ohjaavaksi, eikä se siten esimerkiksi velvoita kuntaa kuljetusten järjestämiseen. Kunnan on kuitenkin kuljetusten suunnittelussa syytä huomioida asia.

48 Koulukuljetukset esiopetuksessa Esiopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen samoin perustein kuin perusopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla. Esiopetus oppilaalle on järjestettävä kuljetus tai lapsen saattamista varten myönnettävä riittävän avustus, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

49 Toissijainen koulupaikka Esiopetusoppilas ja päivähoito Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c :ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.

50 Koulumatkoihin käytetty aika Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Mikäli oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kuitenkin kestää enintään kolme tuntia. Opetuksen järjestäjän on järjestettävä kuljetusta odottaville oppilaille mahdollisuus ohjattuun toimintaan -> Ei koske ennen koulun alkua koululle kuljetettuja oppilaita, jotka odottavat oppituntien alkamista Lähde: Lahtinen, M., Lankinen T. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Helsinki: Tietosanoma Oy s. 302

51 Oppilaan kilometriä kohti tarvitsema keskimääräinen kävelyaika Ikä Kävelyaika , , , , , ,8

52 Koulumatka ja yhteishuoltajuus Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei kunnalla ollut velvollisuutta antaa koulumatkaetua yhteishuollossa olleelle lapselle hänen isänsä luota, josta koulumatka oli 19,5 kilometriä, koska lapsen vakituinen asuinpaikka oli väestörekisteriin merkitty äidin luokse. Lapsi asui lukuvuoden aikana joka kolmas viikko yhtäjaksoisesti seitsemän päivän ajan isän luona. (KHO , taltio 540)

53 Koulumatka ja vapaa-ajan-asunto Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnalla on velvollisuus järjestää oppilaalle maksuton kuljetus heidän kotinsa ja koulujen väliselle yli viiden kilometrin matkalle tai myönnettävä riittävä avustus heidän kuljettamistaan tai saattamistaan varten siitä huolimatta, että heidän vakituisena asuntonaan käyttämänsä rakennus on rakennusluvan mukaan tarkoitettu vapaa-ajan rakennukseksi ja sijaitsee asemakaavassa loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) ositetulla alueella. Oulun hallintooikeus oli katsonut, ettei kunnalla ollut velvollisuutta kuljetuksen järjestämiseen. (KHO , taltio 149)

Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013

Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013 Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset kehittämispäällikkö Juha Karvonen Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset Kysely toteutettiin tammikuussa

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön selvityspyyntö 16.10.2012 LVM/2228/03/2012

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön selvityspyyntö 16.10.2012 LVM/2228/03/2012 J. Karvonen 5.12.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön selvityspyyntö 16.10.2012 LVM/2228/03/2012 Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2013 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET (PERUSOPETUSLAKI) Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta NIINA JA ARI KÄRKKÄISEN KIRJE LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSISTA 488/51.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta NIINA JA ARI KÄRKKÄISEN KIRJE LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSISTA 488/51. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 100 05.10.2016 NIINA JA ARI KÄRKKÄISEN KIRJE LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSISTA 488/51.511/2016 VARKOULA 100 Niina ja Ari Kärkkäinen ilmoittavat 27.9.2016 päivätyllä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOHJEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSOHJEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSOHJEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: Kasvatus- ja sivistyslautakunta 10.5.2016 50 Muutos: ksltk 19.9.2017 82 Sisällysluettelo: sivu Perusopetuslaki (21.8.1998/28) 32... 3 1. KULJETUKSET 1.1

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 100 05.10.2016 115 02.11.2016 NIINA JA ARI KÄRKKÄISEN KIRJE LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSISTA 488/51.511/2016 VARKOULA 100

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa. Perusopetuslaki

Lisätiedot

OPPILASKULJETUSPERUSTEET

OPPILASKULJETUSPERUSTEET ORIVEDEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT OPPILASKULJETUSPERUSTEET Lasten ja nuorten lautakunta 28.7.2015 PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 6 OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN Opetus tulee kunnassa järjestää

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 1 Koulukuljetusohjeet Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 2 Sisällysluettelo KOULUKULJETUSPERIAATTEET... 3 Muut perusteet... 4 Pääperiaatteet kuljetuksissa... 4 Kuljetettavien luettelo...

Lisätiedot

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen NOUSIAISTEN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen Koulutuslautakunta 20.9.2011/100 Koulutuslautakunta 18.10.2011/117 Koulutuslautakunta 6.3.2012/29 Sivistyslautakunta 5.2.2013/7 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 16.12.2015 137 päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkaperiaatteet

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 1.8.2011 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 1 Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 Tämä tiedote löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.keitele.fi => Palvelut => Opetus ja koulutus => Koulumatkat ja -kuljetus.

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 31.1.2008 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

KOULUKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Liite Koplk 3.12.2014 102 Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2015 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 3.12.2014 xxx päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012 Saattoavustus maksuttoman kuljetuksen järjestämistapana Sipoon kunnan peruskoulujen ja esiopetuksen koulukuljetussuunnitelman ja kuljetusperiaatteiden

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulutuslautakunta 17.4.2012 43 Lisätietoa kuljetuksista antavat koulujen rehtorit ja kuljetussuunnittelija Timo Ikonen, puh. 040-830 2794. 2 1. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT alkaen

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT alkaen NOUSIAISTEN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 1.8.2017 alkaen Koulutuslautakunta 20.9.2011/100 Koulutuslautakunta 18.10.2011/117 Koulutuslautakunta 6.3.2012/29 Sivistyslautakunta 5.2.2013/7 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA LIITE. Koulukuljetusperiaatteet KULJETUSOIKEUDEN MUODOSTUMINEN Perusopetuslain 32 :n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus tai maksettava riittävä korvaus, mikäli

Lisätiedot

Opetusalan ajankohtaisia oikeustapauksia

Opetusalan ajankohtaisia oikeustapauksia Opetusalan ajankohtaisia oikeustapauksia 7.10.2014 Oulun HAO 20.12.2013 13/0607/1 Perusopetus - Kuljetus esiopetukseen - Matka kotoa suoraan esiopetukseen - Esiopetuksen järjestämispaikka - Esiopetuksen

Lisätiedot

Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki

Koulukuljetusperiaatteet. Kouvolan kaupunki Koulukuljetusperiaatteet Kouvolan kaupunki SISÄLLYS Sisällys... 1 1 Kuljetusoikeuden muodostuminen... 2 2 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet Kouvolan kaupungissa... 2 2.1 Koulumatkan pituuteen perustuva

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET KOKEMÄEN KAUPUNKI KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 Yhteystiedot: (päivitetty 10.8.2016) Sivistystoimisto Sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä 040 4886 140 Toimistosihteeri Sari Mäkinen 040 4886 141

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa kerrotaan Ylitornion kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla koulukuljetuksesta annetaan tietoa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA

LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA LAPINLAHDEN KUNNAN OPPILASKUL- JETUS-STRATEGIA Sivistyslautakunta 31.1.2012 1. Yhteisiä periaatteita oppilaskuljetusten järjestämiseksi Lapinlahden kunnassa toteutetaan tässä oppilaskuljetusstrategiassa

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunta Sivistyspalvelut Hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.3.2011 27 1 SISÄLTÖ 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. Yleistä Perusopetuslain (21.8.1998/628) 32 :n mukaan jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Sivltk 31.3.2016, 29, liite 20 Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Perusopetuslaissa (32 ) todetaan koulumatkoista seuraavasti: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 29.9.2011 Muutos 1.2. sivistyslautakunta 24.11.2011 2 1 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1 Koulumatkan pituus, odotusajat ja kuljetusavustus

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS Oulaisten koululautakunta KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Lain määrittämä lähtökohta Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

Sltk JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA

Sltk JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA Sltk 28.11.2012 75 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOULULAISKULJETUSSTRATEGIA Sisältö 1. Koulukuljetussäännöt 2. Esiopetus 3. Perusopetus 3.1. Koko kunnassa noudatettavia yleisiä ohjeita 3.2. Ohjeet

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016 Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 1. YLEISTÄ Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis- ja saattoavustus on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 ja 28.2.2012 17 (päivitys) 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET Koululaiskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 18.5.2016 Sisällys

Lisätiedot

Euran kunta Koulutoimi. Koulukuljetusopas 1.8.2012 -

Euran kunta Koulutoimi. Koulukuljetusopas 1.8.2012 - Euran kunta Koulutoimi Koulukuljetusopas 1.8.2012 - Euran kunta Hyväksytty/koulutusltk 4.4.2006 44 Päivitetty/kasvatus- ja opetusltk 21.3.2012 2 Koulukuljetusopas Tässä koulukuljetusoppaassa määritellään

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2014 lukien. Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 23.9.2014. 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 :n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA. Esi- ja perusopetuksen kuljetussääntö. Kasvatus- ja koulutuslautakunta (päivitys )

KONTIOLAHDEN KUNTA. Esi- ja perusopetuksen kuljetussääntö. Kasvatus- ja koulutuslautakunta (päivitys ) KONTIOLAHDEN KUNTA Esi- ja perusopetuksen kuljetussääntö Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.3.2013 (päivitys 22.6.2016) Kontiolahden oppilaskuljetukset järjestetään 1.8.2016 alkaen seuraavien säännösten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa esitetään ne perusteet,

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET SODANKYLÄN KUNTA OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET PERUSOPETUS 0-9 LK Hyväksytty: Sivistyslautakunta Voimaantulo: 1.8.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖÄ. 3 2. YLEISET PERUSTEET KOULUMATKAN PITUUS.

Lisätiedot

Huittisten kaupungin koulukuljetusperiaatteet alkaen. Liite nro 41 Kola 152 /

Huittisten kaupungin koulukuljetusperiaatteet alkaen. Liite nro 41 Kola 152 / Huittisten kaupungin koulukuljetusperiaatteet 1.1.2017 alkaen Liite nro 41 Kola 152 / 22.11.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö... 3 3. Yleiset periaatteet 4 - Oikeus

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut ESI- JA PERUSOPETUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet...

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA JA KOULUMATKOJA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 (10)

KOULUKULJETUKSIA JA KOULUMATKOJA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 (10) 1 (10) Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Akaassa. Ohjeissa on tietoa myös koulukuljetusten käytännön järjestelyistä ja pelisäännöistä. Koulukuljetukset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET ALKAEN YLEISET PERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET ALKAEN YLEISET PERIAATTEET LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2017 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Lohtajalla, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetustenaikaiseen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS Ranuan sivistyslautakunta 2.5.2012 40 1 Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa on Ranuan kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.5.2013 Taltionumero 1751 Diaarinumero 316/3/11 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (6) Asia Valittajat Kehitysvammaisen erityishuoltoa koskeva valitus B ja C Päätös,

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS LIITTEET Koululiitu-ohjelman Luvian kartat YLEISTÄ Koulumatkoihin liittyy aina riskejä. Yhteiskunnalla ei ole käytännön mahdollisuuksia eikä resurssejakaan tehdä lasten

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Esiopetus- ja koulukuljetuksia koskevat periaatteet 2015 (Hattulan sivistyslautakunta 28.4.2011 45, 10.11.2011 96) 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN KULJETUSOPAS

VAALAN KUNNAN KULJETUSOPAS VAALAN KUNNAN KULJETUSOPAS Koulukuljetusten ja asiointikuljetusten järjestämistä koskevat periaatteet Vaalan kunnanhallitus 26.2.2013 48 - päivitetty xx.xx.2015 xx Johdanto 3 YLEISET KULJETUSPERIAATTEET

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1 Sivistyslautakunta 2.2.2017 9 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2017 lukien Koulumatkan kulkeminen on osa koulun terveyskasvatusta, jolloin pyritään aina sellaiseen ratkaisuun, että

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan. INKOON KUNNAN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan

Lisätiedot

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet Nokiankaupungin koulukuljetusperiaatteet SISÄLTÖ 1. Yleiset periaatteet...1 2. Käsitteitä...1 3. Lainsäädäntö...2 4. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa...2 4.1 Koulumatka...3

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite siv.ltk 17.3.2009 17 Liite kh 30.3.2009 81 Liite kv 11.5.2009 34 Hankasalmen kunta HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulunjohtajien kommentit lisätty

Lisätiedot

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a

Loimaan kaupunki. Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet. Koulutuslautakunta / Liite 3a Loimaan kaupunki Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 2017 Koulutuslautakunta 24.11.2016/ Liite 3a Sisältö 1. Lainsäädännölliset lähtökohdat 3 2. Ensisijainen koulupaikka eli lähikoulu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN KOULUKULJETUS- PERIAATTEET

VESILAHDEN KUNNAN KOULUKULJETUS- PERIAATTEET VESILAHDEN KUNNAN KOULUKULJETUS- PERIAATTEET Koulutuslautakunta 23.11.2010 Kasvatus- ja opetuslautakunta 02.04.2013 Voimaan 01.08.2013 Sisältö 1. Liikenneturvallisuus 3 2. Yleiset periaatteet 3 Koulumatka

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS (sis. kunnan kuljetus- ja oppilaaksioton periaatteet)

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS (sis. kunnan kuljetus- ja oppilaaksioton periaatteet) YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS (sis. kunnan kuljetus- ja oppilaaksioton periaatteet) Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa kerrotaan Ylitornion kunnan koulukuljetuksen- ja oppilaaksioton periaatteet

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 16.06.2010 KASVATUS- JA OPETUSKESKUS KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Nokian kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset toteutetaan

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Sivistyslautakunta 24.3.2015 29 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen ja koulun esiopetuksen kuljetussäännön liitteen nro 1 mukaisesti.

Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen ja koulun esiopetuksen kuljetussäännön liitteen nro 1 mukaisesti. Sivistyslautakunta 24 24.03.2015 Sivistyslautakunta 36 28.04.2015 Sivistyslautakunta 50 02.06.2015 Sivistyslautakunta 20 01.03.2016 Sivistyslautakunta 32 19.04.2016 Koulukuljetussäännön päivittäminen /

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65, 28.2.2012 5 (päivitys), 29.9.2015 127 (päivitys) 11.10.2016

Lisätiedot

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Vahvistettu: Lasten ja nuorten lautakunta 4.6.2014 27 1. Koulumatkat... 3 2. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen perusteet:... 4 Koulumatkan pituus... 4

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET SEUTUKIRJA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Päijät-Hämeen kunnissa pääsääntöisesti järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET 1 Opetuslautakunta 17.12.2013 135 SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Liite 2 Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 16.4.2014 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS Sivistyslautakunta 16.04.2014 26 YLEISTÄ 2 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Liite 2 Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 16.4.2014 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS Sivistyslautakunta 16.04.2014 28 YLEISTÄ... 2 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. Sisällys. Sivistyslautakunta Voimaan

KOULUKULJETUSOPAS. Sisällys. Sivistyslautakunta Voimaan Sivistyslautakunta 18.2.2016 Voimaan 1.3.2016- KOULUKULJETUSOPAS Tämä esi- ja perusopetuksen koulukuljetusopas sisältää Polvijärven koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja toimintaohjeet. Oppaan tavoite

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32... 4 Yleistä. 4 1.

Lisätiedot

Nopolan koulun koulukuljetusopas

Nopolan koulun koulukuljetusopas Nopolan koulun koulukuljetusopas 2017-2018 Kyyjärvellä lukuvuonna 2017 2018 kuljetusoppilaita esikoulusta peruskoulun päättäviin on yhteensä noin 63. Tämä opas on laadittu sen vuoksi, että jokaisella oppilaalla

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. KARVIAN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ 2012 (sääntöä päivitetään tarpeen mukaan) 1. YLEISTÄ Tämä sääntö sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille ja esioppilaille - myönnetään Karvian kunnan kustantama

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Askolan kunta Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2016 Sivistyslautakunta 5.4.2016 21 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 1.1. Lainsäädäntö... 2 2. KOULUKULJETUKSEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 LAITILAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Hyväksytty koulutuslautakunnassa 26.10.2006 Lasten

Lisätiedot