Aspon Q CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aspon Q2 2009. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä"

Transkriptio

1 Aspon Q CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

2 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan ilman ennalta määriteltyä aikataulua. Liiketoiminnat palvelevat B-to-B asiakkaita. Toimii Itämeren alueella ja kasvavilla IVY:n markkinoilla. Brändejä ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko sekä Kaukomarkkinat. Keskittyy kauppaan ja logistiikkaan. Kokonaisuus tuottaa Aspon arvon. Pääoman tuotto yli 20 % yli syklien. EBIT 5-10 % liikevaihdosta. Maksaa hyvää osinkoa, keskimäärin puolet tilikauden tuloksesta. 2

3 Yleinen markkinatilanne Q2 Epävarmuus koko markkina-alueella jatkunut. Vienti- ja muun teollisuuden kysyntä laskenut v verrattuna. Raaka-aineiden hintojen lasku pysähtyi Q1:n aikana. Osa raaka-aineista (öljy, metallit) kääntynyt nousuun. Myytävissä raaka-aineissa ei merkittävää hintojen nousua. Käyttämämme euro-alueen ulkopuoliset valuutat eivät devalvoituneet merkittävästi Q2:n aikana. Perusteollisuus supisti tuotantoaan Aspon markkinaalueella ja osa teollisuudesta aloitti kesäseisokit jo toukokuussa. Tutkimuslaitokset ovat laskeneet BKT-ennusteita edelleen kaikilla markkina-alueillamme. 3

4 Aspon Q2 Aspon jatkuvat liiketoiminnat tekivät 1,9 milj. euron liikevoiton, johon sisältyy Kontulan myyntivoitto 2,9 milj. euroa, Saksan tytäryhtiön myyntitappio -0,5 milj. euroa ja Telkon kertaluonteiset kulut -1,8 milj. euroa. Leipurin paransi tulostaan, liikevoitto 1,2 milj. euroa (0,8). ESL Shippingin operatiivinen tulos laski. Ms Kontulan myyntivoitto nosti liikevoiton 5,2 milj. euroon (3,8). Telkon liikevoitto oli tappiollinen -1,8 milj. euroa (1,3). 4

5 Aspon Q2 Kaukomarkkinat teki tappiota -0,9 milj. euroa (0,1), johon sisältyy Saksan tytäryhtiön (Metex) -0,5 milj. euron myyntitappio. Konsernin muu toiminta (konsernihallinto) oli tappiolla -1,8 Me (-2,0). Aspo on jatkanut Kaukomarkkinoiden strategian mukaista rakennemuutosta ja myynyt Saksan tytäryhtiön Metexin (konepajateollisuutta) sekä katsauskauden jälkeen teollisuuselektroniikan myyntiyksikön. Aspo kasvoi Venäjän ja muun IVY:n liiketoiminnoissa strategian mukaisesti. Toiminta markkina-alueella oli kannattavaa. 5

6 Aspon Q1-Q2, jatkuvat toiminnot Liikevaihto kasvoi 159,3 milj. euroon (145,4) Liikevoitto oli 5,7 milj. euroa (6,9) Voitto ennen veroja oli 3,4 milj. euroa (5,3) Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,15) 6

7 Liikevaihto ja liikevoitto, jatkuvat toiminnot 2008/2009 Q1 Q2 Q3 Q4 Kum. Liikevaihto 78,4 80,9 159,3 M 52,5 92,9 112,6 100,2 358,2 Liikevoitto 3,8 1,9 5,7 M 2,9 4,0 6,1 1,1 14,1 7

8 Liikevaihto Q2, jatkuvat toiminnot M Q2/09 Q2/08 Muutos ESL Shipping 15,1 20,4-5,3 Leipurin 26,7 17,0 +9,7 Telko 31,0 49,0-18,0 Kaukomarkkinat 7,9 6,4 +1,5 Muu toiminta 0,2 0,1 +0,1 Yhteensä 80,9 92,9-12,0 8

9 Liikevoitto Q2, jatkuvat toiminnot M Q2/09 Q2/08 Muutos ESL Shipping 5,2* 3,8 +1,4 Leipurin 1,2 0,8 +0,4 Telko -1,8 1,3-3,1 Kaukomarkkinat -0,9** 0,1-1,0 Muu toiminta -1,8-2,0 +0,2 Yhteensä 1,9 4,0-2,1 * Sisältää ms Kontulan myyntivoiton 2,9 Me ** Sisältää Saksan tytäryhtiön myyntitappion -0,5 Me 9

10 Liikevaihto / markkina-alue, Q2 M Q2/09 Q2/08 Muutos, % Suomi 38,2 44,7-14,5 Pohjoismaat 6,4 12,6-49,2 Baltia 10,5 8,0 31,3 Venäjä + muut IVY-maat 12,6 15,1-16,6 Muut maat 13,2 12,5 5,6 Yhteensä 80,9 92,9-12,9 10

11 Liikevaihto Venäjä + muut IVY-maat M 30,0 25,0 25,3 20,0 18,8 18,3 20,8 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1 Q ESL Shippingin kuljetukset Venäjältä mukaanlukien 11

12 Tuloslaskelma Q1-Q2 M Liikevaihto 159,3 145,4 Poistot -4,5-4,9 Liikevoitto 5,7 6,9 Nettorahoituskulut -2,3-1,6 Voitto ennen veroja 3,4 5,3 Voitto jatkuvista toiminnoista 2,6 3,7 Voitto lopetetuista toiminnoista 0,5 Tulos/osake,, jatkuvat toiminnot 0,10 0,15 Tulos/ osake,, lopetetut toiminnot 0,01 12

13 Markkinatilanne Q ESL Shipping

14 Markkinatilanne Q2 Kesä oli rahtimarkkinoilla ennustetusti talvea heikompi; yksiköitä makuutettiin ajoittain. Viisi yksikköä telakoitiin suunnitelman mukaisesti. Ms Kontula myytiin 5/09. Rahtimarkkinat kääntyivät lievään nousuun. Terästeollisuuden kuljetukset vähenivät. Niiden osuus alkuvuoden määristä oli 2,4 milj. tonnia (4,3). Energiakuljetusten osuus kasvoi 2,6 milj. tonniin (1,9), mikä osittain korvasi terästeollisuuden laskeneita määriä. Kulujen hallinnassa onnistuttiin hyvin. Liikevaihto laski 15,1 milj. euroon (20,4). Operatiivinen liikevoitto oli 2,3 milj. euroa, lisäksi kirjattiin Kontulan myynnistä voittoa 2,9 milj. euroa. ESL Shipping tavoittelee vuoden 2008 liikevoittotasoa. 14

15 Markkinatilanne Q Leipurin

16 Markkinatilanne Q2 Leipurin paransi liikevoittoaan. Leipomokoneiden toimitukset toteutuivat suunnitellusti ja tilauskanta on edellisvuoden tasolla. Elintarvikeraaka-aineissa kaikki markkina-alueet tekivät odotetun tuloksen. Suurimmat parannukset Liettuassa, Latviassa ja Venäjällä (Moskova). Liikevaihto oli 26,7 milj. euroa (17,0) ja liikevoitto 1,2 milj. euroa (0,8). Koeleipomotoiminnan käynnistämisestä Siperiassa ja Kiovassa sovittu ja toiminnan valmistelu käynnistetty. Taloustilanne on vahvistanut toiminnaltaan vahvan Leipurinliiketoiminnan markkina-asemaa. Leipurin ennustaa tekevänsä hyvän tuloksen. 16

17 Markkinatilanne Q Telko

18 Markkinatilanne Q2 Markkinatilanne edelleen haastava. Hintojen lasku on kääntynyt varovaiseen nousuun. Kysynnän elpymistä on vaikea ennustaa. Telkon liikevaihto supistui 31,0 milj. euroon (49,0). Liiketulos Q2 edellisen kvartaalin tasolla, ylimääräiset kulut vieneet liikevoiton tappiolliseksi -1,8 Me. Venäjän toiminta jatkunut hyvänä (kannattavuus ja kasvu). Vahva kassavirta jatkunut. Johtoa uudistettu, Suomen organisaatiossa tehostustoimet. Telko tavoittelee kannattavuuden parantamista ilman liikevaihtotavoitetta. Kasvua odotettavissa yleisen taloustilanteen parantuessa. 18

19 Markkinatilanne Q Kaukomarkkinat

20 Markkinatilanne Q2 Ensimmäisen neljänneksen jälkeen heikko toisen neljänneksen tulos. Tulos oli tappiollinen teollisuuskoneyksikön projektien viivästymisen vuoksi. Tulosta rasitti lisäksi Saksan tytäryhtiön (Metex) myyntitappio -0,5 milj. euroa. Elektroniikan myynti oli ajankohtaan nähden normaalia sisältäen vuodenajan kausivaihtelun. Suomen varastotoiminnot on ulkoistettu kulutehokkuuden ja joustojen aikaansaamiseksi. Tappiollisten yksiköiden osalta ryhdytty vaadittaviin tehostustoimiin. (Pietari, Moskova, teollisuuselektroniikka) Projektimyynnin odotetaan elpyvän loppuvuonna ja ilmalämpöpumppumarkkinoiden parantuvan vuodenaikasyklin mukaisesti. 20

21 Rahoitus Harri Seppälä

22 Rahoituksen painopisteet Hyvä likviditeetti Korollisen velan vähentäminen Vahva kassavirta Lainamaturiteettien pidentäminen Tunnuslukujen parantaminen 22

23 Avainlukuja Q2 Omavaraisuusaste, koko konserni 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Q % 47 % 45 % 45 % 43 % 44 % 45 % 42 % 39 % 40 % 42 % 43 %45 % 46 % 39 %39 % 35 % Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q % 31 % 28 % 29 % 26 % Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 23

24 Avainlukuja Q2 Gearing, koko konserni 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q ,2 % 24

25 Liiketoiminnan rahavirta 2005 Q Milj , ,5 10 8, ,7 1,0 7,3 4,0 2,9 1,8 3,6 0,6 0,1 3,8 4,0 4,8 2,3 6,8-2 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09-0,8 25

26 Liiketoiminnan rahavirta Q1-Q M Liikevoitto 5,7 Oikaisut liikevoittoon 1,0 Käyttöpääoman muutos 4,2 Maksetut korot -3,4 Saadut korot 0,3 Maksetut verot -1,8 Liiketoiminnan rahavirta 6,0 26

27 Korolliset velat kvartaaleittain Milj ,6 113, ,1 91,9 33,5 0 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/

28 Rahoitus Q M Yhteensä Käytössä >1 v. voim. Rahoituslimiitit 90,0 12,0 30,0 YT-ohjelma 50,0 5,0 Pitkäaikaiset lainat 67,8 67,8 Likvidit varat 6,9 Katsauskauden aikana kassatilanne pysynyt vahvana. Laskettu liikkeelle 15 milj. euron vaihtovelkakirjalaina, mikä pidensi korollisten velkojen maturiteettirakennetta. 28

29 Talous Arto Meitsalo

30 Talous ja hallinto Henkilöstön määrä edelleen laskussa Liiketoimintakaupat (Saksan tytäryhtiö, komponentit) Henkilöstön tehostustoimet (Hallinto,Telko, Kaukomarkkinat jne.) Hallinnon kulurakenne aleneva Toimitilat (Hermanni, Espoo, Lintulahti) Henkilöstö (hallinnon selkiyttäminen ja eläköitymiset) ICT-ratkaisut (alustat, palvelut, tietoliikenne) Konsernin liikevoitto edelleen positiivinen. Kumulatiivinen EPS lievästi laskussa Q2:llä. 30

31 Henkilöstö Q Henkilöstön määrä koko konserni Q Q Q Q Q Q

32 Tase Q2 M Pitkäaikaiset varat 128,3 118,3 Vaihto-omaisuus 26,3 37,7 Rahat ja saamiset 50,2 75,7 Myytävänä olevat varat 44,9 Yhteensä 204,8 276,6 Oma pääoma 59,8 54,7 Vähemmistöosuus 0,0 0,1 Pääomalaina 11,7 14,2 Velat 133,3 141,5 Myytävänä olevat velat 66,1 Yhteensä 204,8 276,6 Omavaraisuusaste, % ( konserni ) 29,4 20,2 Oma pääoma/osake, ( konserni) 2,32 2,12 Sij. pääoman tuotto-% (ROI) ( konserni ) 7,5 12,2 Oman pääoman tuotto-% (ROE) ( konserni) 8,4 14,3 32

33 Avainlukuja Liikevoitto, % kumulatiivinen, koko konserni 12,0 10,0 8,0 8,10 8,40 8,40 6,0 6,00 4,70 5,70 4,80 5,50* 5,60* 5,10* 4,70 4,60** 4,80 4,0 3,60 3,90 3,90 3,5*** 2,0 2,1**** 0,0 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 * Ilman Arkadia-aluksen 10,2 Me:n myyntivoittoa ** Ilman Autotank-konsernin 8,2 Me:n myyntivoittoa *** Ilman Autotank-konsernin 8,2 Me:n myyntivoittoa ja muiden liiketoimintojen 1,2 Me:n myyntivoittoa **** Ilman Kontulan 2.9 Me:n myyntivoittoa ja Saksan tytäryhtiön -0,5 Me:n myyntitappiota 33

34 Pääoman tuotto Q2 Koko konserni ROI, % ROE, % , , , , , , ,3 10 8,9 7,5 10 8,4 8, Q2 04 Q2 05 Q2 06 Q2 07 Q2 08 Q2/09 0 Q2 04 Q2 05 Q2 06 Q2 07 Q2 08 Q2/09 34

35 EPS Koko konserni 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,47 0,55 0,61 0,59 0,52 0,48 0,45 0,45 0,43 0,34 0,31 0,32 0,35 Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 0,70 0,71 0,280,00,2826 0,29 0,280,27 * Arkadia-aluksen 10,2 Me:n myyntivoitto mukaanlukien ** Autotank-konsernin 8,2 Me:n myyntivoitto mukaanlukien *** Autotank-konsernin 8,2 Me:n myyntivoitto ja Kontula-aluksen myyntivoitto 2,9 Me:n mukaanlukien 0,41 0,42 0,59 0,30 0,57* 0,60** 0,62** 0,61*** 0,59** 0,31 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 0,27 35

36 Osakkaiden määrä / jakauma Osuus Q2/2009 (osuus Q2/08) Ulkomaiset 3,2 % (2,4) Henkilöstö 0,2% (0,1) Instituutiot 28,6 % (25,1) Q Yksityissijoittajat 58,7 % (60,4) Hallitus 8,7 % (8,7) Johto 0,6 % (3,3)

37 Loppuvuoden näkymät CEO Aki Ojanen

38 Aspon näkymät Monialaisuus vähentää Aspon riippuvuutta talouden syklisyydestä. Määrätietoisena tavoitteena parantaa omavaraisuutta ja alentaa velkaantumisastetta. On haastavaa saavuttaa edellisen vuoden jatkuvien liiketoimintojen liikevoittoa. Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan jäävän edellisvuoden ennätystasosta. Muuhun liiketoimintaan, joka sisältää pääosin konsernihallinnon, odotetaan säästöjä 2 milj. euroa vuonna Liiketoimintojen kulujen säästöön on tehty omat tavoitteet. Aspo pääsee tavoittelemaansa hallinnon kulutehokkuuteen neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. 38

39 Odotettavissa Aspo-konsernissa 2009 ESL Shipping uudistaa aluskantaansa strategian mukaisesti. Intiasta tilattujen laivojen tilauksista ja mahdollisista vahingonkorvauksista neuvotellaan. Ensimmäisen uudisrakennuksen ennustetaan tulevan käyttöön kevään 2010 aikana. Alukselle on leasingsopimus. Leipurin jatkaa orgaanista kasvua. Koeleipomotoiminta alkaa Siperiassa, Moskovassa ja Ukrainassa. Odotuksena hyvä tulos. Telko jatkaa aloitettua uudelleen organisoitumista. Toiminnassa keskitytään hyvään avainasiakaspalveluun sekä toiminnan kannattavuuteen. Kaukomarkkinat odottaa projektimyynnin elpyvän loppuvuonna ja energiatehokkuuslaitteiden myynnin jatkuvan vähintään markkinakasvun mukaisena. 39

40 Kiitos!

Aspon Q3 24.10.2013. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q3 24.10.2013. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q3 24.10.2013 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä 1 Aspon toimintaympäristö Yleinen kansainvälinen taloustilanne ja EU-alueen heikko teollisuustuotanto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 Tammi-kesäkuu, jatkuvat toiminnot - Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Aspon Q3 26.10.2010 CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi Me 104,2 2 Liikevaihto Q1-Q3 Me Muutos % +20 % 286,8 239,3-13 % +34 % +9% +29 % 3 Konsernin

Lisätiedot

Aspon Q2 18.8.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q2 18.8.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q2 18.8.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 140 120 100 80 Me 80,9 99,2 124,6 60 40 20 0 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q1 11.5.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 120 Me 106,7 100 80 78,4 83,4 60 40 20 0 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

2(16) KONSERNIRAKENNE

2(16) KONSERNIRAKENNE ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

Aspon vuosi 2010. Aki Ojanen, toimitusjohtaja

Aspon vuosi 2010. Aki Ojanen, toimitusjohtaja Aspon vuosi 2010 Aki Ojanen, toimitusjohtaja 1 ASPO Telko Leipurin ESL Shipping Kaukomarkkinat Teollisuuden raaka-aineet ja palvelut Elintarviketeollisuuden raakaaineet ja laitteet Teollisuuden merikuljetukset

Lisätiedot

Aspon vuosi 2014. Aki Ojanen, toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 9.4.2015

Aspon vuosi 2014. Aki Ojanen, toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 Aspon vuosi 2014 Aki Ojanen, toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan ilman ennalta määriteltyä

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2012 klo 8.30 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 Tonnistovero nosti osakekohtaista tulosta, liikevoitto laski (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta

Lisätiedot

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen.

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 ASPO: Liikevoitto ja liikevaihto vahvassa kasvussa (suluissa esitetty vuoden 2010 vastaavan ajanjakson luvut)

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.8.2015 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 Aspo: Alkuvuoden tulos hyvä (Suluissa esitetty vuoden 2014 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-kesäkuu 2015 - Aspon

Lisätiedot

- Aspo toteutti osakeannin, jolla kerättiin noin 20 Me uutta pääomaa. Katsauksessa esitettyjen vertailukausien tunnusluvut on osakeantikorjattu.

- Aspo toteutti osakeannin, jolla kerättiin noin 20 Me uutta pääomaa. Katsauksessa esitettyjen vertailukausien tunnusluvut on osakeantikorjattu. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.8.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat 27 % (suluissa esitetty vuoden 2010 vastaavaan ajanjakson luvut) Tammi-kesäkuu

Lisätiedot

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 e)

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 e) 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2010: liikevoitto kasvoi merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut vuodelta 2009) - Aspo-konsernin tammi-joulukuun

Lisätiedot

Aspo-konserni ja Leipurin pörssilistaus

Aspo-konserni ja Leipurin pörssilistaus Aspo-konserni ja Leipurin pörssilistaus Aki Ojanen, toimitusjohtaja Harri Seppälä, rahoitusjohtaja Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 3.6.2014 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää

Lisätiedot

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta.

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta 2010) Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2013 klo 10.30 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 ASPO 2012: neljäs vuosineljännes vuoden paras (suluissa esitetty vuoden 2011 vastaavan ajanjakson luvut) -

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.5.2014 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Aspo: Liikevoitto kasvoi voimakkaasti ja oli 3,8 miljoonaa euroa (Suluissa esitetty vuoden 2013 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013

ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2014 klo 11.00 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Aspo: liikevoitto kasvoi Q4 ja 2013 (Suluissa esitetty vuoden 2012 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-joulukuu

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto nousi 65,2 milj. euroon, liikevoitto oli 2,5 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 50 Konsernin tuloslaskelma 51 Konsernitase 52 Konsernin rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2013 Tilinpäätös 53 Tilinpäätös 2013 Sisältö Tilinpäätös 54 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 63 Konsernin tuloslaskelma 64 Konsernitase 65 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2012 Tilinpäätös 55 Tilinpäätös 2012 Sisältö Tilinpäätös 56 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 64 Konsernin tuloslaskelma 65 Konsernitase 66 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Vaikea tilanne vähittäiskauppamarkkinoilla heikensi liikevoittoa

Vaikea tilanne vähittäiskauppamarkkinoilla heikensi liikevoittoa Tilinpäätöstiedote 2013 2 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 8.00 EET Vaikea tilanne vähittäiskauppamarkkinoilla heikensi liikevoittoa Lokakuu joulukuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot