Aspon vuosi 2008 ja Q CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aspon vuosi 2008 ja Q4 10.2.2009. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä"

Transkriptio

1 Aspon vuosi 2008 ja Q CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

2 Aspon tulosinfo 2008 Aspon strategia Vuosi 2008 muutosten vuosi Aspossa Talousvuosi 2008 Aspon Q Liiketoimintojen Q ja näkymät 2009 Rahoitus Talous Osinkoehdotus 2

3 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan ilman ennalta määriteltyä aikataulua. Liiketoiminnat palvelevat B-to-B -asiakkaita. Toimii Itämeren alueella ja kasvavilla IVY:n markkinoilla. Brändejä ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko sekä Kaukomarkkinat. Keskittyy kauppaan ja logistiikkaan. Kokonaisuus tuottaa Aspon arvon. Pääoman tuotto yli 20 %, yli syklien. EBIT 5-10 % liikevaihdosta. Maksaa hyvää osinkoa, vähintään puolet tilikauden tuloksesta. 3

4 Vuosi 2008 muutosten vuosi Aspossa Realisteina arvioimme vuoden alussa, ettei ole mahdollista odottaa osakekohtaisen tuloksen muodostuvan 2007 tasolle (0,59 e/osake). Kauko-Telko Oy:n osto mahdollisti suunnitellun muutoksen; keskittyminen kauppaan ja logistiikkaan. Leipurin-yksikön perustaminen Autotank-konsernin myynti 8,2 Me:n myyntivoitolla. Muodostettu Kaukomarkkinat-yksikkö, josta myyty rakenteeseen sopimattomat teippitoiminnot ja hankintapalvelut. Eira-aluksen lunastaminen. Velkaantuminen yrityskaupan seurauksena. Tavoite määrätietoisesti parantaa omavaraisuusastetta ja vähentää velkaantuneisuutta. Konsernin johto uudistui 2009 alussa. 4

5 Talousvuosi 2008 Voimakas hintojen ja kysynnän nousu perusraakaaineissa ja öljytuoteissa kesään saakka. Finanssimarkkinoiden kriisin ennusmerkkejä keväällä. Vaikutus asiakkaiden liiketoimintoihin syyskuussa ja voimallisesti Q4:n aikana. Syksyllä pystyttiin hillitsemään ja johtamaan hintojen lasku ilman merkittäviä varastotappiota. Viimeisellä neljänneksellä Telko-liiketoiminnassa sekä kysyntä että hinnat laskivat dramaattisesti. Ympäristön valuuttojen ulkoisen arvon voimakas muutos. Suurin muutos Ukrainan valuutalle, voimakas vaikutus myös Venäjän valuutalla. Toimenpiteet vähensivät potentiaalisia vaikutuksia Aspo-konsernissa. Valtamerillä rahtimarkkinat laskivat voimakkaasti syksyllä. ESL:n toimialueena Itämeri sekä käytössä pitkäaikaiset asiakassopimukset. Elintarvikkeiden kysyntä vahvistui kaikilla markkinaalueilla. 5

6 Aspon Q4 2008, jatkuvat toiminnot Liikevaihto kasvoi 85 %, ja oli 100,2 Me (54,2 Me) Liikevoitto 1,2 Me sisältäen kertaluonteisia kuluja 0,3 Me. Liiketoiminnoista menestyi ennustettua paremmin ESL Shipping ja Leipurin, ennustetusti Kaukomarkkinat ja selkeä pettymys oli Telko. Konsernin hallintokulut ennustetun korkeat sisältäen korkokuluja, integrointikuluja, alaskirjauksia mm. ICTohjelmista ja Kauko-Telko Oy:n hallinnon purkamisesta. Liiketoiminnan nettorahavirta oli voimakas 13,3 Me (4,0 Me). Vähennetty merkittävästi velkaa tasoon 95 Me sekä vahvistettu yhtiön omavaraisuusastetta, joka oli 30,6 %. Yhtiön rahoitustilanne oli hyvä koko katsausjakson. 6

7 Liikevaihto ja liikevoitto, jatkuvat toiminnot 2007/2008 Q1 Q2 Q3 Q4 Kum. Liikevaihto 52,4 92,9 112,7 100,2 358,2 M 51,7 51,0 52,0 54,2 208,9 Liikevoitto 3,0 4,0 5,9 1,2 14,1 M 3,8 13,9* 3,8 3,8 25,3* * Liikevoitto 3,7 M, Arkadia-aluksen myyntivoitto 10,2 M 7

8 Liikevaihto Q4, jatkuvat toiminnot M Q4/08 Q4/07 Muutos ESL Shipping 20,9 22,2-1,3 Leipurin 27,1 +27,1 Telko 40,4 32,0 +8,4 Muu toiminta 11,8 +11,8 Yhteensä 100,2 54,2 46,0 8

9 Liikevoitto Q4, jatkuvat toiminnot M Q4/08 Q4/07 Muutos ESL Shipping 4,2 4,1 +0,1 Leipurin 1,1 +1,1 Telko -2,5 0,6-3,1 Muu toiminta -1,6-0,9-0,7 Yhteensä 1,2 3,8-2,6 9

10 Liikevaihto / markkina-alue, Q4 M 10-12/ /07 Muutos, % Suomi 50,4 31,2 + 61,5 Pohjoismaat 12,2 8,2 + 48,8 Baltia 12,2 4,5 +171,1 Venäjä, ym. 25,4 10,3 +146,6 Yhteensä 100,2 54,2 +84,9 10

11 Liikevaihto jatkuvat toiminnot / markkina-alue Q1-Q4 M Shippingin Venäjä-lähtöiset kuljetukset mukaan luettuna 400,0 350,0 300,0 116,3 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 68,1 15,9 33,0 91,9 32,8 47,5 161,6 0,0 1-Q Q Suomi Skandinavia Baltia FSU+muut 11

12 Markkinatilanne Q ESL Shipping

13 Markkinatilanne Q4 ja näkymät Tonniston operointi onnistui hyvin loka-joulukuussa. Aikarahtihinnat ovat jatkaneet laskuaan. Asiakkaista terästeollisuus vähensi merkittävästi kuljetusmääriä. Joulukuussa tilanne kompensoitiin ajamalla maksimaalisesti hiiltä. Suppeammalla tonnistolla parempi liikevoitto (20,9 Me; 4,2 Me) kuin vertailujaksolla 2007 (22,2 Me; 4,1 Me) Kulujen hallinnassa onnistuttiin hyvin. Bunkkeriöljyn hinnan lasku ei vaikuttanut tulokseen merkittävästi. USD-suojaus 2009 hankinnoista aiheutti valuuttatappion (USD) joulukuulle 0,3 milj. euroa. Terästeollisuuden volyymit edelleen epävarmat. Rakennusteollisuuden volyymit alhaalla. Vuodelle 2009 joudumme painottamaan enemmän hiilikuljetuksia, millä on tulosta heikentävä vaikutus. ESL odottaa tyydyttävää tulosta kevään aikana. Ennustamisen vaikeus lisääntyy arvioitaessa kesää

14 14

15 Markkinatilanne Q Leipurin

16 Markkinatilanne Q4 ja näkymät Leipurin-konsernin liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet hyvin Aspon omistuksessa. Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 27,1 Me ja liikevoitto 1,1 Me. Liiketoiminta on kehittynyt hyvin kaikilla markkina-alueilla. Suomi suurin tulosparantaja, Baltia menestyi hyvin talouslamasta huolimatta. Syksyllä 2008 varsinkin öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät laskuun. Hintojen aleneminen hallittiin hyvin. Perusraaka-aineiden hintojen ennustetaan säilyvän korkealla. Avattu toimipisteet Siperiassa ja Volgalla. Ukrainan etabloituminen on valmisteilla. Orgaaniselle kasvulle monivuotiset hyvät edellytykset. Leipurin ennustaa tekevänsä 2009 hyvän tuloksen ja liikevaihto kasvaa merkittävästi liiketoiminnan ollessa Aspossa koko tilikauden. 16

17 Markkinatilanne Q Telko

18 Markkinatilanne Q4 ja näkymät Neljännen neljänneksen tappio oli merkittävä. Perussyinä olivat volyymin lasku (-40 %) sekä monien tuotteiden hintojen romahdus. Suurimmat tappiot suhteutettuna liikevaihtoon Skandinaviasta, Ukrainasta ja autokemikaaleista. Hintojen laskua ei pystytty johtamaan vaan tulos oli voimakkaan negatiivinen. Asiakasyritykset pyrkivät sopeuttamaan tilauksiaan omaan uusmyyntiinsä sekä purkamaan vanhat varastot odottaen hintojen päätymistä riittävän alhaiselle tasolle. Vuoden lopulla kaikki markkina-alueet kärsivät markkinatilanteesta. Ukrainan ja Venäjän valuuttojen devalvoituminen vaikutti Telkon Q4:n tulokseen yli 2 milj. euroa. Hintojen ja kysynnän oletetaan olleen alimmillaan vuoden vaihteessa ja hiljalleen elpyvän Q1:n aikana. 18

19 Markkinatilanne Q4 Kaukomarkkinat

20 Kaukomarkkinat Elektroniikalle ja teollisuuskoneille hyvä Q4 tulos. Suhteellinen kannattavuus parantunut teippi- ja hankintapalveluiden siirryttyä lopetettaviin toimintoihin. Vahva kassavirta Kaukomarkkinoista. Kaukomarkkinat Oy perustettiin Ilmalämpöpumppujen myynti on jatkanut kasvuaan ja Kaukomarkkinat pyrkii kasvamaan vähintään kysynnän mukaisesti. Kiinan projektitoimitusten ennustetaan säilyvän hyvänä. Uutena tuoteryhmänä selvitetään suurnäyttö- ja AVliiketoimintaa. Toiminnalla ei merkittävää tulosvaikutusta Toiminta on organisoitu uudelleen sisältäen mm. energiatehokkuus-yksikön. 20

21 Konsernin hallinto Hallinnolle kirjautui 2008 kuluja (netto) 7,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Vertailu edelliseen vuoteen on vaikeaa johtuen Kauko-Telkon keskitetystä hallinnosta ja sen purusta liiketoimintoihin Kulurakenne on edelleen korkea Q saakka, minkä jälkeen päästään tavoitellulle kulutasolle. Liiketoiminnat vastaavat alkaen perushallinnostaan ja taloustoiminnoistaan. Korkokulujen uskotaan pienentyvän vuodesta Rahoitustilanne säilyy vakaan hyvänä

22 Loppuvuoden näkymät

23 Aspo-konsernin näkymät 2009 Toiminnan painopiste tulee olemaan kannattavuuden parantamisessa (EBIT%) sekä kassavirran vahvistamisessa. Talouden taantumasta huolimatta on edellytykset parantaa jatkuvien liiketoimintojen tulosta Osakekohtaisen tuloksen ei ennusteta nousevan edellisvuoden tasolle jatkuvien liiketoimintojen perusliiketoiminnalla. Konsernin kehittymismahdollisuudet tulevina vuosina uudella rakenteella ovat hyvät. Riskeinä markkina-alueemme valuuttojen ulkoisen arvon lasku, finanssikriisin vaikutus asiakasyritysten volyymeihin tai maksuvalmiuteen. Venäjän markkinoiden kehitykseen liittyy riskitekijöitä. 23

24 Rahoitus Harri Seppälä

25 Avainlukuja Omavaraisuusaste, koko konserni 60 % 50 % 40 % 49 % 47 % 45 % 45 % 43 % 42 % 39 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 % 39 % 39 % 45 % 35 % 42 % 43 % 45 % 46 % 20 % 26 % 31 % Q308 Q Q307 Q407 Q108 Q208 Q207 Q107 Q306 Q406 Q206 Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106

26 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Avainlukuja Gearing, koko konserni 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % 26 Q307 Q207 Q107 Q406 Q306 Q206 Q106 Q405 Q305 Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205

27 Liiketoiminnan rahavirta Milj , ,5 10 8,9 8 7, ,8 3,7 4,0 3,6 3,8 4,0 2,9 2,3 1,8 1,0 0,6 0,1 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 27

28 Korollisten velkojen kehitys 3-12 /

29 Rahoitus M Yhteensä Käytössä >1 v. voim. Rahoituslimiitit 120,0 38,5 50,0 YT-ohjelma 50,0 Pitkäaikaiset lainat 34,0 34,0 Likvidit varat 12,6 Katsauskauden jälkeen sitovasti sovittu Pitkäaikaiset lainat 20,0 (Varma) Pitkäaikaiset Rah.limiitit 50,0 (Nordea, Sampo) - Ensimmäisen Intiassa 2009 valmistuvan laivan pitkäaikainen rahoitussopimus sitovasti allekirjoitettu; yht. USD 25 milj. 29

30 Talous Arto Meitsalo

31 Henkilöstö Henkilöstön määrä, keskimäärin koko konserni

32 Tuloslaskelma, jatkuvat toiminnot M Liikevaihto 358,2 208,9 Poistot -10,8-9,4 Liikevoitto 14,1 25,3* Nettorahoituskulut -4,5-1,1 Voitto ennen veroja 9,5 24,3 Tulos/osake, - Jatkuvat toiminnot 0,27 0,71 - Konserni 0,60 0,59 * Arkadia-aluksen myyntivoitto 10,2 M huomioitu 32

33 Tase M Pitkäaikaiset varat 128,8 63,8 Vaihto-omaisuus 33,4 24,0 Rahat ja saamiset 56,6 53,2 Yhteensä 218,7 141,0 Oma pääoma 66,0 63,0 Vähemmistöosuus 0,0 0,2 Pääomalaina 14,2 14,2 Velat 138,5 63,6 Yhteensä 218,7 141,0 Omavaraisuusaste,% 30,6 45,1 Oma pääoma/osake, 2,56 2,43 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 18,5 18,6 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 24,1 25,3 33

34 Pääoman tuotto Koko konserni 40 ROI, % ROE, % , , ,5 19,4 14,9 20,4 11, ,5 19,8 14,1 18,4 9, * 2008** * 2008** *Ilman Arkadia-aluksen 10,2 M :n myyntivoittoa **Ilman Autotankin 8,2 M :n ja muiden myytyjen liiketoimintojen 1,2 M :n myyntivoittoa 34

35 Avainlukuja Liikevoitto, % kumulatiivinen, koko konserni 12,0 10,0 8,0 8,10 8,40 8,40 6,0 4,0 6,00 3,60 3,90 4,70 5,70 4,80 5,50* 5,60* 5,10* 3,90 4,70 4,60** 3,5*** 2,0 0,0 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 *Ilman Arkadia-aluksen 10,2 M :n myyntivoittoa **Ilman Autotank-konsernin 8,2 M :n myyntivoittoa ***Ilman Autotank-konsernin 8,2 M :n myyntivoittoa ja muiden liiketoimintojen 1,2M :n myyntivoittoa 35

36 EPS Koko konserni 0,8 0,7 0,70 0,71 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,47 0,55 0,61 0,59 0,52 0,48 0,45 0,45 0,43 0,34 * Arkadia-aluksen 10,2 M :n myyntivoitto mukaanlukien 0,31 0,32 Q104 Q204 Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q405 Q106 Q206 Q306 Q406 ** Autotank-konsernin 8,2 M :n myyntivoitto ja muiden liiketoimintojen myyntivoitto 1,2M mukaanlukien 0,35 0,41 0,42 0,59 0,30 Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 0,59** 0,60** 0,57* 0,280,00,2826 0,29 0,27 36

37 Osakkaiden määrä / jakauma Osuus Q4/ 2008 ( osuus Q4/07) Ulkomaiset 2,1 % (2,7) Henkilöstö 0,1% (0,1) Instituutiot 27,1 % (27,3) Yksityissijoittajat 57,6 % (59,3) Hallitus 9,9 % (7,5) Johto 3,2 % (3,2) 37

38 Hallituksen osinkoehdotus

39 Osinkolaskelmat Tulos/osake, euroa Osinko/osake, euroa Lisäosinko Perusosinko 0,8 0,8 0,7 0,6 0,59 0,56* 0,6 0,7 0,6 0,5 0,45 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,34 0,32 0,21 0,22 0, ,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,30 0,41 0,42 0,42 0,06 0,40 0,19 0,33 0,08 0,07 0,17 0,14 0,12 0, *Arkadia-aluksen myyntivoitto 10,2M huomioitu 39

40 Osinkolaskelmat Osakkeiden määrä, milj. kpl Osinkosumma, milj. euroa ,683 26,048 26,399 26, Lisäosinko Perusosinko ,380 11,971 8,472 11,100 11,100 10,680 10, ,770 8,584 8,551 8,551 8, ,

41 Osinkolaskelmat Osinko/tulos, % Osinkotuotto, % ,0 8,9 11,2 10,8 6,6 7,8 6,0 6,5 10,

42 Osinkolaskelmat 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 0,80 0,83 0,87 0,80 0,60 0,40 0,20 0,25 0,27 0,19 0,11 0,12 0,48 0,06 0,40 0,41 0,42 0,33 0,42 0,33 0,60 0,40 0,20 0, ,00 Osinko Jätetty omaan pääomaan / osake Liiketoiminnan kassavirta / osake 42

43 Kiitos!

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Aspon Q3 26.10.2010 CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi Me 104,2 2 Liikevaihto Q1-Q3 Me Muutos % +20 % 286,8 239,3-13 % +34 % +9% +29 % 3 Konsernin

Lisätiedot

Aspon Q3 24.10.2013. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q3 24.10.2013. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q3 24.10.2013 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä 1 Aspon toimintaympäristö Yleinen kansainvälinen taloustilanne ja EU-alueen heikko teollisuustuotanto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 Tammi-kesäkuu, jatkuvat toiminnot - Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

2(16) KONSERNIRAKENNE

2(16) KONSERNIRAKENNE ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q1 11.5.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 120 Me 106,7 100 80 78,4 83,4 60 40 20 0 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

Aspon Q2 18.8.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q2 18.8.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q2 18.8.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 140 120 100 80 Me 80,9 99,2 124,6 60 40 20 0 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

Aspon vuosi 2010. Aki Ojanen, toimitusjohtaja

Aspon vuosi 2010. Aki Ojanen, toimitusjohtaja Aspon vuosi 2010 Aki Ojanen, toimitusjohtaja 1 ASPO Telko Leipurin ESL Shipping Kaukomarkkinat Teollisuuden raaka-aineet ja palvelut Elintarviketeollisuuden raakaaineet ja laitteet Teollisuuden merikuljetukset

Lisätiedot

Aspon vuosi 2014. Aki Ojanen, toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 9.4.2015

Aspon vuosi 2014. Aki Ojanen, toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 Aspon vuosi 2014 Aki Ojanen, toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan ilman ennalta määriteltyä

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen.

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 ASPO: Liikevoitto ja liikevaihto vahvassa kasvussa (suluissa esitetty vuoden 2010 vastaavan ajanjakson luvut)

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

Aspo-konserni ja Leipurin pörssilistaus

Aspo-konserni ja Leipurin pörssilistaus Aspo-konserni ja Leipurin pörssilistaus Aki Ojanen, toimitusjohtaja Harri Seppälä, rahoitusjohtaja Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry 3.6.2014 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2012 klo 8.30 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 Tonnistovero nosti osakekohtaista tulosta, liikevoitto laski (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta

Lisätiedot

- Aspo toteutti osakeannin, jolla kerättiin noin 20 Me uutta pääomaa. Katsauksessa esitettyjen vertailukausien tunnusluvut on osakeantikorjattu.

- Aspo toteutti osakeannin, jolla kerättiin noin 20 Me uutta pääomaa. Katsauksessa esitettyjen vertailukausien tunnusluvut on osakeantikorjattu. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.8.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat 27 % (suluissa esitetty vuoden 2010 vastaavaan ajanjakson luvut) Tammi-kesäkuu

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.8.2015 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 Aspo: Alkuvuoden tulos hyvä (Suluissa esitetty vuoden 2014 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-kesäkuu 2015 - Aspon

Lisätiedot

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 e)

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 e) 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2010: liikevoitto kasvoi merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut vuodelta 2009) - Aspo-konsernin tammi-joulukuun

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013

ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2014 klo 11.00 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Aspo: liikevoitto kasvoi Q4 ja 2013 (Suluissa esitetty vuoden 2012 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-joulukuu

Lisätiedot

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta.

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta 2010) Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto nousi 65,2 milj. euroon, liikevoitto oli 2,5 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011

- Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,42 euroa osakkeelta (pääomanpalautus 0,42 euroa) AVAINLUVUT 1-12/2012 1-12/2011 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.2.2013 klo 10.30 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 ASPO 2012: neljäs vuosineljännes vuoden paras (suluissa esitetty vuoden 2011 vastaavan ajanjakson luvut) -

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2013 Tilinpäätös 53 Tilinpäätös 2013 Sisältö Tilinpäätös 54 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 63 Konsernin tuloslaskelma 64 Konsernitase 65 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.5.2014 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Aspo: Liikevoitto kasvoi voimakkaasti ja oli 3,8 miljoonaa euroa (Suluissa esitetty vuoden 2013 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 56 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2012 Tilinpäätös 55 Tilinpäätös 2012 Sisältö Tilinpäätös 56 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 64 Konsernin tuloslaskelma 65 Konsernitase 66 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Konsernitilinpäätös, IFRS

Tilinpäätös 2014. Konsernitilinpäätös, IFRS ASPO VUOSIKERTOMUS 2014 Tilinpäätös 49 Tilinpäätös 2014 SISÄLTÖ 50 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 60 Konsernin laaja tuloslaskelma 61 Konsernitase 62 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 50 Konsernin tuloslaskelma 51 Konsernitase 52 Konsernin rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot