KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0

2 Kirkkoneuvosto Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ Kirkkoherran katsaus vuoteen Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden ylijäämästä Jäsenmäärä Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset Tarkastajat ja edustajat... 8 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Yleinen seurakuntatyö Tiedotus ja viestintä Musiikkityö....4 Diakonia ja lähetystyö....5 Varhaiskasvatus....6 Aikuistyö Nuoriso ja varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Yleishallinto Hautatoimi Kiinteistötoimi... 0 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS.... Henkilöstön määrä.... Henkilötyövuosien määrä.... Henkilöstön sukupuoli, ikä, koulutus ja henkilömäärät tehtäväryhmittäin....4 Henkilöstökoulutus....5 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus....6 Työkyky ja terveys....7 Palkka ja henkilöstökustannukset....8 Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukooste TALOUSINFORMAATIO Talousinformaation rakenne Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa... 6

3 Kirkkoneuvosto Sivu 4.. Investointiosa Rahoitusosa Tase Käyttötalousosa, talousarviovertailu Tuloslaskelmaosa, talousarviovertailu Investointien talousarviovertailu Tuloslaskelma, edellisen vuoden vertailu Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot KUVIOT TAULUKOT... 54

4 Kirkkoneuvosto Sivu 4 YLEISTÄ. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0 Toimintakertomus on katsaus menneeseen vuoteen. Katsomalla taaksepäin pystyy arvioimaan toteutuivatko toissa syksynä tehdyt suunnitelmat. Toimintakertomusta kannattaa katsella koko työyhteisön itsearviointina. Olemmeko onnistuneet työyhteisönä tekemään sen minkä olemme seurakuntalaisille luvanneet? Oikein toteutettu arviointi on väline yhteisön työn kehittämiselle. Voimmeko tehdä asioita uudella tavalla? Miksi kaikki tavoitteet eivät toteutuneet? Olisiko voimavaroja tulevaisuudessa kohdennettava niin, että vapaaehtoiset seurakuntalaiset olisivat toiminnassa tiiviimmin mukana? Ne ovat kysymyksiä, jotka viime vuoden toimintaa tarkastellessa nousevat mieleen. Taloudellisesti haastavana aikana toiminnan arviointi on erityisen tärkeää, samoin perinteisen toimintamallin kyseenalaistavat kysymykset. Etenkin, kun lähitulevaisuudessa seurakunta joutuu keskittymään entistä enemmän perustehtäväänsä. Ydintoimintaan keskittyminen kirkastaa työnäkyä. Luottamushenkilöorganisaatiossa seurakuntalaisten edustajilla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä yhteiseen työnäkyyn. Mitkä ovat tehtäviä, jotka seurakunnan täytyy ehdottomasti tehdä, mistä tehtävistä taas voimme säästösyistä luopua? Tosiasia on, että joistakin asioissa täytyy luopua, jotta voimme panostaa olennaiseen. Seurakunnan perustehtävä nousee kaste ja lähetyskäskystä. Kirkkolaki puolestaan määrittelee seurakunnan tehtävät ytimekkäästi: Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. Jeesuksen käskyä ja kirkkolain velvoitteita tarkastelemalla kirkastuu seurakunnan ydintoiminta. Siitä ei saa tinkiä. Työntekijälle on tärkeää saada palautetta työstään. Miten teen työni? Miten voin kehittää työtäni? Näitä kysymyksiä jokaisen työntekijän tulisi pohtia itsekseen ja tiimissä esimiehen kanssa. Palautteen vastaanottaminen ja antaminen ovat taitolajeja. Ei ole helppoa ottaa vastaan etenkään kielteistä palautetta, kun heittäytyy työhönsä koko persoonallaan. Ei ole myöskään helppoa antaa palautetta. Liian usein hyvin tehty työ on itsestäänselvyys, joka jää mainitsematta ja vaille kiitosta. Vuonna 0 Karkkilan seurakunnassa töitä tehtiin kiitoksen arvoisesti. Talouden sopeutusten vaikutus työyhteisöön oli merkittävä. Vakinaisen henkilöstön määrää on muutamassa vuodessa sopeutettu :stä 7 työntekijään. Viime vuonna töitä tehtiin yli kahta henkilötyövuotta pienemmällä joukolla kuin edellisenä vuonna. Silti työyhteisö pyrki pitämään toiminnan laajana ja laadukkaana joustamalla ja töitä uudelleen järjestämällä. Valitettavasti lisääntynyt työkuorma näkyi jaksamisongelmina. Eniten supistukset vaikuttivat papiston ja diakonin työkuormaan. Näiden ammattiryhmien jaksamista pyrittiin tukemaan säännöllisillä tapaamisilla, joissa työterveyshuolto oli mukana. Asia otettiin huomioon vuoden 0 toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Osaavat ja sitoutuneet työntekijät ovat voimavara, johon kannattaa panostaa. Tampereen yliopisto suoritti seurakunnassamme työyhteisöä koskevan työhyvinvointikyselyn. Sen pohjalta tehtiin koko henkilöstöä koskeva hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmaa on pyritty hyödyntämään ja sen toteuttamiseen tullaan jatkossakin panostamaan. Hannu Bogdanoff, vt. kirkkoherra

5 Kirkkoneuvosto Sivu 5. Taloudellinen tilanne Kuvio : Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosi 0 (0) Kirkollisverokertymä vuonna 0 oli.6.66 eur (+6,6%). Osuus yhteisöveron tuotosta oli.947 eur (8%) ja kokonaisverokertymä.495. eur (+,%). Suluissa on esitetty vertailu vuoteen 0. Kirkollisverokertymä jäi budjetoidusta.85 ja yhteisöveroosuus Kirkollisverotuoton huonoon kehitykseen vaikutti talouden taantuma, kirkonjäsenkehitys ja paikkakunnan muuttotappio. Vuoden 0 verotuksen valmistuminen marraskuussa aiheutti merkittävän korjauksen kertyneisiin kirkollisverotuloihin. Yhteisöverotuoton kertymään vaikutti vuoden 0 alusta alennettu yhteisöverojakoosuuden helpotus veronsaajille, yleinen yhteisöverokannan aleneminen aiemmasta 6%:sta 5%:iin sekä paikallisten yritysten taloudellinen tilanne. Verotulot vuosittain Toteutunut Talousarvio TA TA TA TA TA TA.5.5 Toteutuminen % 00, 99,9 97 0,5 0,4 97,5 Taulukko : Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosittain Vuoden 0 aikana Karkkilan työttömyys väheni. Vuoden lopussa työttömyysaste oli 8,7%, kun se edellisen vuoden 0 lopussa oli 8,4%. Karkkilalaisista kuului kirkkoon 000luvun alussa yli 79 %. Vuoden 0 lopussa kirkkoon kuului enää 7,6 % kaupunkilaisista. Jäsenmäärän muutos vaikuttaa oleellisesti kirkollisverokertymään.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 6 VUOSI Yhteisöveron osuus verotuloista Verotulot/jäsen Vuosikate Vuosikate/jäsen 6,9 0,80 9,7 5,08 Vuosikate %/(toimintatulot + verotulot) 7,4 0,7 4,% 0,4% Poistot Poistot/jäsen 7, 9,0 9,4 0,6 Poistot %:ia verotuloista 8,4 9,5 8,9 8,9 Vaihto ja rahoitusomaisuus yhteensä Kassavarat Yli/alijäämä Seurakunnan väkiluku Muutos edelliseen vuoteen Seurakuntaan kuuluminen %:ia 75,9 74,6% 7,% 7,6% Taulukko : Karkkilan seurakunnan talouden tunnuslukuja ja seurakunnan väkiluku. Seurakunnan taseessa vaihtuvat vastaavat olivat vuoden 0 päättyessä euroa (7.4 euroa). Ne on sijoitettu rahalaitoksiin. Seurakunta on velaton. Rahavarat lisääntyivät vuoden 0 aikana noin euroa, tämä johtui kirkollisveron määrän kasvusta, merkittävistä ja vaikuttavista sopeuttamistoimista seurakunnan toiminnassa sekä siitä, että investoinnit olivat hyvin vähäiset. Seurakuntataloudessa pyrkimyksenä on, että vuosikatteesta vähennettyjen poistojen jälkeen pitäisi tilikauden tuloksen olla positiivinen. Vuonna 0 verotulot jäivät 8.9 euroa budjetoidusta. Toimintatulot olivat ennakoitua suuremmat ja toimintamenot puolestaan ennakoitua pienemmät. Siksi toimintakate oli euroa alkuperäistä budjettia parempi. Vuonna 0 vuosikate oli euroa positiivinen. Poistojen ja poistoeron nettovaikutus oli 5.04 euroa. Tilikauden ylijäämä oli euroa ( 58.9 euroa). Talousarvio oli laadittu 0.48 euroa ylijäämäiseksi. TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE ERO Pääluokat Toteuma Tal.arvio Toteuma Tal.arvio Lisätal. arvio Toteuma Tal.arvio Lisätal. arvio alkuper. tal.arvio Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Yhteensä Taulukko : Talousarvio vertailu pääluokittain eli toiminnoittain Talousarvion sitovuustasona kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate päätyi eur paremmaksi kuin talousarvioon oli budjetoitu. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi eur lisätalousarvion, joka liittyi kiinteistöissä pitkin vuotta ilmenneihin lukuisiin korjaustarpeisiin sekä energiakustannuksiin.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden ylijäämästä Kertomusvuonna tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Talousarvio oli suunniteltu 0.48 eur ylijäämäiseksi. Tilikauden ylijäämä 40.84,69 eur kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille..4 Jäsenmäärä Seurakunnan väkiluku (= läsnä oleva väestö) oli kertomusvuoden lopussa 6.64 henkilöä. Kaupungin asukasmäärä oli vuoden lopussa 9.5 henkilöä. Seurakuntaan kuului 7,6 % kaupunkilaisista. Poissaolevaan väestöön kuului 9 henkilöä. Ulkomaiden kansalaisia kuului seurakuntaa 7 ja ruotsinkielisiä 5. Seurakuntaan muutti kertomusvuoden aikana 8 () henkilöä ja poismuuttaneita oli 49 (98). Seurakuntaan liittyi 6 (4) henkilöä ja seurakunnasta erosi 6 (8) henkilöä. Vuonna 0 liitettiin lapsikasteessa seurakunnan jäsenyyteen 68 lasta. Aikuisia tai nuoria kastettiin seurakunnan jäsenyyteen 7. Seurakunnan jäsenistä kuoli vuoden aikana 7. Avioliiton solmi yhteensä paria. Näistä 9 paria sai kirkollisen vihkimisen. Avioliiton kirkollinen siunaaminen toimitettiin yhdelle parille ja avioliittovalat uusi kaksi paria. Avioeroja oli 7. Seurakunnasta erosi vähemmän ihmisiä kuin edellisenä vuonna. Seurakuntaan myös liittyi enemmän jäseniä kuin edellisenä vuonna. Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin jatkoi pienenemistään entiseen tahtiin, sillä kunnan väkiluku laski edelleen. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat seurakunnan jäsenmäärään ja seurakunnan talouteen..5 Kirkolliset vaalit Kertomusvuonna ei ollut kirkollisia vaaleja..6 Kirkkovaltuusto Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä on kirkkolain mukaisesti 9. Toimintakaudella 0 kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Leena Brofeldt ja varapuheenjohtajana Risto Sintonen. Kirkkovaltuuston muut jäsenet olivat: Eija Boije, Sirkku HopeavirtaHanhinen Jorma Kivilä, Tuure Keskinen, Raine Klemola, Henna Mitrunen, Tuija Myntti, Olli Otava, Toini Pakarinen, Titta Rantala, Vesa Ryyppö, Pirkko Saarni, Risto Sintonen, Irja Suikka, Mia Sundström, Vesa Syrjänen, Minna Söderström, Leena Örna. Valtuuston varajäseniä olivat IngeMaij Bergman, Päivi Koskinen, Liisa Leinamo, Johanna Mikkola, Heidi Otava, Tapani Peltonen, Jouni Saari, Kai Salminen, Martti Sarva, Pirjo Sintonen, Martti Ståhl ja Lauri Väyrynen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana varsinaisiin kokouksiin neljä kertaa ja käsitteli yhteensä asiaa. Lisäksi valtuusto oli koolla kolme kerta: Kirkkovaltuuston iltakoulussa.4.0, jossa kaupunginjohtaja Juha Majalahti kertoi kuntarakennetilanteesta ja tuomiorovasti Antti Kujanpää esitteli Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin ajatuksia seurakuntarakenteesta Espoon hiippakunnan alueella. HAVAiltapäivänä.5.0 puolestaan Kirkon koulutuskeskuksen työyhteisökouluttaja Lasse Östring ja Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikkö Oili Marttila esittelivät harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottamista seurakunnissa. Lisäksi pidettiin.5.0 valtuustoseminaari, jossa seurakunnan työntekijät kertoivat työalakuulumisia valtuutetuille..6. Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset..0 Valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Leena Brofeldtin ja varapuheenjohtajaksi Risto Sintosen. Päätti kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkioista. Päätti irtisanoa Karkkilan seurakunnan ITyhteistyösopimuksen KehäIT:n ja Järvenpään seurakunnan kanssa..5.0

8 Kirkkoneuvosto Sivu 8 Käsitteli vuoden 0 tilinpäätöksen asiakirjat, tasekirjan, toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen. Hyväksyi vuoden 0 tilinpäätöksen, merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille Päätti kirkollisveroprosentiksi vuodelle 0,50%. Suoritti kappalaisen vaaliin ja valitsi kappalaiseksi Hannu Bogdanoffin.. Hyväksyi kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen noudatettavaksi Karkkilan seurakunnassa Hyväksyi lisätalousarviopyynnön kiinteistötoimen välttämättömiin korjaustöihin, joita ei oltu budjetoitu sekä energiakustannuksiin liittyen. Hyväksyi toiminta ja taloussuunnitelman vuodelle 0 sekä ennakkosuunnitelmia vuosille Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämään. Käytännössä kirkkoneuvosto hoitaa tehtäväänsä johtamalla seurakunnan hallintoa ja taloutta sekä ylläpitämällä seurakunnan omaisuutta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle menevät asiat ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Tehtäviään kirkkoneuvosto hoitaa yhteistyössä seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtuustokauden parittomien vuosien ensimmäisessä kokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvostossa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja sihteerinä talouspäällikkö. Vuonna 0 kirkkoneuvoston jäseninä olivat: varapuheenjohtaja Jorma Kivilä (Vesa Syrjänen), Tuure Keskinen (Eija Boije), Kari Laine (Vesa Ryyppö), Titta Rantala (Leena Örn), Mia Sundström (Irja Suikka) ja Minna Söderström (Tuija Myntti). Henkilökohtaiset varajäsenet ovat suluissa varsinaisten jäsenten nimien jälkeen..7. Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 0 aikana 4 kertaa. Vuoden kokouksissa se käsitteli 67 pykälää. Tärkeimpiä päätöksiä olivat vuoden 0 toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 0 toiminta ja taloussuunnitelman valmistelu kirkkovaltuuston päätettäväksi, kappalaisen ja kanttorin vaalin valmistelu kirkkovaltuustolle sekä seurakunnan ITyhteistyöalueen vaihtaminen KehäIT:stä Espoon seurakuntayhtymän tietohallintoyksikköön..8 Tarkastajat ja edustajat Tilintarkastajiksi on valittu vuosiksi 0 04 tilintarkastusyhtiö Oy Audiator Ab JHTTyhteisö. Päävastuullisena tarkastajana Raimo VainioKaila (JHTT, HTM). Eteva kuntayhtymän kehitysvammatyön johtokunnan läsnäolojäsenenä on toiminut kausilla 000 Heidi Otava.

9 Kirkkoneuvosto Sivu 9 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA. Yleinen seurakuntatyö Toimintaajatus ja tehtävä Toimintaajatuksena on luoda aikaa ja paikka seurakuntalaisten ja Jumalan kohtaamiselle. Seurakunta mahdollistaa hartauden harjoituksen, ehtoollisen nauttimisen, ripin ja yhteisen rukouksen. Käytännössä tämä tapahtuu järjestämällä jumalanpalveluksia kirkkovuoden mukaisesti sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä, toimittamalla kirkollisia toimituksia, julistamalla sanaa ja jakamalla sakramentteja, antamalla mahdollisuus yhteydelle ja uskolle sekä luomalla tilaa pyhän kohtaamiselle, rukoukselle, ylistykselle ja hiljaisuudelle. (Perustoimintakuvaus) Keskeiset painopistealueet Tavoitteiden toteutus Seurakunta järjesti kaikkiaan 8 jumalanpalvelusta ja varttikirkkoa kirkossa ja seurakuntatalolla. Kirkollista toimituksia kirkossa, kappelilla ja kodeissa oli 87. Erityinen paino oli juhlakauden jumalanpalveluksilla ja hartauksilla jouluna ja pääsiäisenä. Säännöllinen laitoshartaus pidettiin kuudessa yksikössä. Kaikille avoin viikoittainen hartaushetki toimitettiin syys ja kevätkaudella keskiviikkokerhossa srktalolla ja perjantaikahvilassa kerhohuoneella. Järjestämällä riittävästi monipuolista jumalanpalveluselämää seurakunta tarjosi karkkilalaisille mahdollisuuden pyhän kohtaamiseen, hartauselämän harjoittamiseen ja seurakuntayhteyteen. Messuavustajajärjestelmä saatiin toimimaan. Messuavustaja oli vuoden aikana kaikkiaan 8:ssa jumalanpalveluksessa. Messuavustajien, papiston ja kanttorin kokous pidettiin kolme kertaa. Tapaamisissa sovittiin jumalanpalvelusten avustusvuorot ja keskusteltiin avustamiseen liittyvistä käytännön asioista. Valtuutetut avustivat säännöllisesti messussa toimimalla tekstinlukijoina. Perhemessuja oli viisi ja niissä oli kävijöitä yhteensä 49, keskimäärin 99 kävijää. Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Painopisteenä oli toimia perustoimintokuvauksen mukaisesti. Motivoida ja rohkaista messuavustajakoulutuksen käyneitä seurakuntalaisia toimimaan messuissa avustajatehtävissä. Toteuttaa vuoden aikana neljä perhemessua, joiden on keskimäärin 75 mesuvierasta Järjestää kouluun lähtevien siunaus elokuussa ja saada 8% ikäluokasta tilaisuuteen Hankkia koteihin rukouskirja tai vastaava. Järjestää Kappelilla jouluna aattohartaus Kouluun lähtevien siunaus järjestettiin elokuussa, siunattavaksi saapui 5 lasta Tavoite jätettiin taloudellisten syiden takia toteuttamatta. Kappelin aattohartaus päätettiin jättää henkilöstövähennysten vuoksi toteuttamatta.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 0. Tiedotus ja viestintä Toimintaajatus ja tehtävä Viestinnän toimintaajatuksena ja tehtävänä on tukea kristillisen uskon leviämistä ja kasvua sekä huolehtia siitä, että seurakunnanjäsenillä on riittävästi tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta, taloudesta ja suunnitelmista. (Perustoimintakuvaus) Keskeiset painopiste alueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Painopisteenä oli toimia perustoimintakuvauksen mukaisesti Seurakunnan paikallisen näkyvyyden lisääminen Yhteistyötä paikallislehtien kanssa parannetaan. Tarjotaan paikallislehdille juttuaiheita seurakunnan toiminnasta Tavoitteiden toteutus Harkitaan tarkkaan kohderyhmä huomioon ottaen mihin ilmoitukset ja mainokset keskitetään. Seurakuntaa koskevia uutisia oli paikallislehdissä säännöllisesti. Paikallislehtien kanssa oltiin säännöllisessä yhteistyössä kutsumalla heitä mukaan tilaisuuksiin. Paikallislehdille tarjottiin säännöllisesti jutunaiheita ennakkotietoina tilaisuuksista ja tapahtumista.

11 Kirkkoneuvosto Sivu. Musiikkityö Toimintaajatus ja tehtävä Musiikkityö on osa seurakunnan evankeliumin julistusta. Musiikkityö vastaa seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin toteuttamisesta. Lisäksi musiikkityön tehtävänä on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen järjestämällä kuoro ja bänditoimintaa. Musiikkityö vastaa myös hengellisen musiikin konserttien järjestämisestä seurakunnassa. Lisäksi musiikkityö osallistuu rippikouluopetukseen sekä lasten ja nuorten uskontokasvatukseen musiikkitoiminnan kautta. Työala vastaa seurakunnan soitinten huoltotarpeista sekä soitinlaitteistojen ajanmukaisuudesta ja kehittämisestä. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Kirkkokuoro ja lasten musiikkitoiminta Juhlaaikojen musiikki Nuorten bändi ja kuoro projektit Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja osallistujajoukko Kirkkokuoron matka Kirkon musiikkijuhlille Jyväskylään ja valmistautuminen juhlaesiintymiseen. Lasten kuorokerhon osallistuminen perhemessujen ja kauneimpien joululaulujen toimittamiseen. Kanttorin ryhmävierailujen lisääminen. Saada paikkakunnan muusikoita mukaan juhlapyhien jumalanpalvelusten toimittamiseen. Tavoitteiden toteutus Kehittää kuorojen osuutta jumalanpalveluselämän musiikin toteuttamisessa etenkin juhlapyhinä. Toteuttaa musiikkituokioita seurakunnan kerhoissa Panostaa juhlaaikojen jumalanpalvelusten musiikkiin kutsumalla mukaan musiikin vapaaehtoisia. Koota ja harjoituttaa nuorten bändiä rippikoululaisille ja 50 vuotta sitten konfirmoiduille tarkoitettua kutsumessua varten. Aikuisten kuoroja oli kaksi ja lasten kuoroja yksi. Jäseniä niissä oli yhteensä 48. Kuoroesiintymisiä oli. Lisäksi projektiluontoisia yhtyeitä oli kaksi. Ne esiintyivät yhteensä neljä kertaa. Juhlamatka toteutui. Mukana oli kuorolaista. Kirkkokuoro harjoitteli keväällä säännöllisesti musiikkijuhlia varten kanttori Hanna Lehtosen ja Elina Pikkuhookanan johdolla. Kirkkokuoro järjesti kahvikonsertin ja myyjäiset matkan rahoitusta varten. Lasten kuorokerho osallistui kolmen perhemessun ja toisen kauneimmat joululaulut tilaisuuden toteuttamiseen. Kanttori päiväkodeissa ja laitoksissa 5 kertaa. Paikkakunnan ammatti ja harrastajamuusikoita osallistui messutiimiin pyhäinpäivänä, jouluna ja pääsiäisenä sekä useassa iltamessussa.

12 Kirkkoneuvosto Sivu.4 Diakonia ja lähetystyö Toimintaajatus ja tehtävä Diakoniatyön toimintaajatuksena on viedä apua sinne, minne muu apu ei yllä. Näin diakoniatyö toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Samaa toimintaajatusta noudattaa myös lähetystyö. Toimintaajatusta toteutetaan sekä kokoavan toiminnan, että henkilökohtaisten kontaktien kautta. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa Karkkilassa ja sen lähialueilla. Lisääntyneen työkuorman takia työntekijöiden jaksamisen tukeminen koulutuksen työnohjauksen ja työn rajaamisen avulla. Lähetyskoulutus lapsille. Korostaa lähetystyön merkitystä osana seurakunnan viikoittaista toimintaa. Varojen hankkiminen diakonia ja lähetystyöhön (50/50) osallistumalla myyjäisiin ja ylläpitämällä perjantaikahvilaa pääosin vapaaehtoisvoimin kerhohuoneessa. Diakoniapäivystyksen järjestäminen kerran viikossa. Tekemällä n. 5 diakonista kotikäyntiä ja n. 0 laitoskäyntiä. Diakoniatyö järjestää yhteensä ainakin kolme retkeä ja leirejä Hoidollisten ryhmien kokoontumisia diakoniatyö järjestää n. 5. Järjestää 6luokkalaisille opintoretki lähetysmuseoon. Tavoitteiden toteutus Tiivistämällä yhteistyötä aikaisempien yhteistyökumppaneiden kanssa. Osallistumalla kaupungin vapaaehtoistyönkoordinaattorin järjestämän ryhmä toimintaan yhteistyö entisestään tiivistyi. Ihmisten taloudellisia ongelmia pyrittiin ratkaisemaan entistä enemmän yhdessä kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Kirkkohallituksen ja hiippakunnan rahoittamaa taloudellista apua saatiin diakoniatyön asiakkaille järjestettyä kaikkiaan 646, (kaikiaan 557 ) Osallistumalla rovastikunnallisiin monikulttuurisuustyön yhteishankkeisiin. Työnohjausta jatkamalla ja töitä uudelleen organisoimalla. Järjestämällä lapsille lähetyskoulutusta Lähetystyön pitäminen esillä seurakunnan tilaisuuksissa. Perjantaikahvila toimi kerhohuoneessa ympäri vuoden. Kahvila oli auki kaikkiaan 8:na perjantaina. Myyjäisiin vapaaehtoiset osallistuivat keväällä ja syksyllä. Rahaa vapaaehtoiset keräsivät diakonia ja lähetystyölle n Diakoniapäivystys pidettiin tiistaisin. Asiakaskontakteja diakonia työllä oli kaikkiaan 49 ja kontaktien aiheita 57. Diakoniatyö tavoitti koti ja laitoskäynneillä kaikkiaan 58 asiakasta. Diakoniatyö järjesti neljä retkeä, joihin osallistui 67 retkeläistä ja neljä retkipäivää, joille osallistui 06 leiriläistä. Toiminnallisia ryhmiä oli neljä ja niissä oli kaikkiaan 00 jäsentä. Opintoretki jäi aikapulan vuoksi toteuttamatta.

13 Kirkkoneuvosto Sivu.5 Varhaiskasvatus Toimintaajatus ja tehtävä Karkkilan seurakunnan varhaiskasvatus pohjaa kaste ja lähetyskäskyyn. Tuemme lasten ja perheiden kristillistä kasvua ja seurakuntayhteyttä. Vuonna 0 seurakunnan varhaiskasvatuksessa painotettiin kristityn vastuuta luomakunnasta. Kasvatustoimintaa ohjasi vuonna 0 ajatus Arki(kin) on pyhää. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Aito läsnäolo sekä kiireetön yhdessäolo Kristinuskon eläminen arjessa, etiikka Vanhemmuuden tukeminen Ekologisuus ja ympäristö Vuoden ja kirkkovuoden mukaan vaihtuvat teemat näkyivät varhaiskasvatuksen arjessa Hartauselämän säännöllisyys Askartelujen ekologisuus ja ympäristökeskeisyys Kävijämäärät ja kerhokertojen lukumäärä säilytetään entisellään Toiminnan suunnittelua parannetaan Yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa lisätään ja kehitetään Kasvatuksen tiimien välistä yhteistyötä lisätään ja kehitetään Tavoitteiden toteutus Avoimissa perhekerhoissa oli useammin läsnä kaksi ohjaajaa yhden sijaan Työntekijä huomioi yksilöllisesti jokaisen kerholaisen, aikuisten tai lapsen Ympäristöä ja ekologisuutta huomioitiin askarteluissa ja aiheesta keskusteltiin lasten ja aikuisten kanssa Vaihtuvia teemoja huomioitiin hartauselämässä, askarteluissa ja keskusteluissa Hartauksia pidettiin kerhosta riippuen jokaisella kerhokerralla tai kerran viikossa. Kerholaisia kutsuttiin lasten ja perheiden jumalanpalveluksiin Kerhoissa tehtiin retkiä lähiympäristöön, askarteluissa käytettiin kierrätysmateriaaleja Kerhojen kävijämäärät kasvoivat hieman vuoteen 0 verrattuna (päiväkerhot ja koululaisten iltapäiväkerho). Perhepäivähoitajille perustettiin uusi avoin kerho syksyllä 0 Toimintaa suunniteltiin yhdessä viikoittaisella suunnitteluajalla ja tiimipalavereissa, joita pidettiin yhdessä myös nuorisotyön kanssa. Uutta toimintakautta suunniteltiin ennen kerhojen alkua syksyllä ja keväällä Yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa lisättiin. Esimerkiksi vuonna 0 toteutettiin ensimmäistä kertaa lasten pääsiäisjuhla. Nuorisotyöntiimin kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia, mm. suojelusenkeliviikko mikkelinpäivää edeltävällä viikolla

14 Kirkkoneuvosto Sivu 4.6 Aikuistyö Toimintaajatus ja tehtävä Seurakunnan aikuistyötä tehdään perhetyön yhteydessä sekä mies ja naistyössä. Aikuistyö kutsuu vapaaehtoisuuteen, tukee aikuisten seurakuntayhteyttä ja kokoaa aikuisia seurakuntalaisia yhteen erilaisten kiinnostavien aiheiden pariin. Keskeiset painopistealueet Kaudelle asetetut tavoitteet Naistenpiiri toimii pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin Miestenpiirin kokoontumiset suunnitellaan säännöllisesti pidettävissä suunnittelukokouksissa. Tavoitteiden toteutus Naistenpiirin käytännön järjestelyistä on vastannut neljän aktiivisen vapaaehtoisen joukko. Kokouksia seurakunnan työntekijän kanssa on pidetty toimintakauden aikana kerran kuukaudessa Miestenpiirin kokoontumisia varten perustettiin suunnitteluryhmä, johon kutsuttiin mukaan kaupungin edustajia ja vapaaehtoisia. ryhmä kokoontui säännöllisesti Toiminnalliset tavoitteet Naistenpiiri kokoontuu kerran kuukaudessa kuun ensimmäisenä sunnuntaina Naistenpiirin kävijätavoite on 0 henkilöä Miestenpiirin kokoontuu seitsemän kertaa vuoden aikana ja kokoaa yhteen keskimäärin 0 kävijää. Toimintakauden aikana naistenpiiri kokoontui kerran kuukaudessa. Toukokuun lopussa pidettiin saunailta Leirirannassa Kävijämäärälle asetettu tavoite toteutui Suunnitellut kokoontumiset toteutuivat. Kävijöitä oli vuoden seitsemässä kokoontumisessa kaikkiaan 76, keskimääräinen kävijämäärä oli 9. Yksi kokoontumisista oli retki Suomenlinnan Merisotakouluun.

15 Kirkkoneuvosto Sivu 5.7 Nuoriso ja varhaisnuorisotyö Toimintaajatus/tehtävä Nuoriso ja varhaisnuorisotyön toimintaajatuksena on järjestää karkkilalaisille lapsille ja nuorille toimintaa kerhojen, nuorteniltojen, leirien ja retkien muodossa. Toiminnassa pidetään esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tuetaan nuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Tehtävänä on kertoa lapsille ja nuorille Jumalasta rakastavana Taivaallisena Isänä, Jeesuksesta vapahtajana ja ihmiskunnan syntien sovittajana sekä Pyhästä Hengestä pyhittäjänä. Nuoriso ja varhaisnuorisotyön toiminnassa lapset ja nuoret oppivat osallisuuden kautta kantamaan vastuuta itsestään ja muista ihmisistä. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Hartauselämän tuominen lähelle lapsia ja nuoria, jotta siihen osallistuminen olisi helppoa ja luontevaa. Nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorisotyön toiminnoissa. Rovastikunnallisessa yhteistyössä mukana oleminen. Yhteistyön lisääminen koulujen kanssa Kerhotyön kehittämishanke Jatkaa edellisenä vuonna aloitettua hartauselämän kehittämistä. Kouluttaa uusista ja vanhoista isosista vastuunkantajia nuorisotyön toimintaan, erityisesti Varttikirkkoon. Säilyttää toiminnan laatu taloudellisen tilanteen heikkenemisestä huolimatta. Kerhotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Järjestää varhaisnuortenleiriä kesällä 0 ja osallistua Lohjan rovastikunnan koululaisten lähetysleirille Järjestää 0 synttärit vuonna 00 syntyneille seurakunnan jäsenille Tavoitteiden toteutus Nuoret osallistettiin mukaan hartauselämän suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. isoskoulutuksessa ja varttikirkossa. Nuorten mielipidettä ja ajatuksia pyrittiin kuulemaan entistä tarkemmin suunnittelussa ja aiheiden valinnassa. Mahdollisuutta vastuunkantamiseen erilaisissa tehtävissä tarjottiin säännöllisesti. Isoskoulutuksessa nuoret suunnittelivat nuorteniltojen ohjelmia ja hartauksia ryhmissä. Rovastikunnan nuorisotyön kokouksissa käytiin säännöllisesti. Käytännön yhteistyö toteutui toisen ja kolmannen vuoden isoskoulutuksen järjestämisenä rovastikunnallisena hankkeena. Keskustelemalla koulujen kanssa tiiviimmästä yhteistyöstä. Asia ei edennyt. Kerhotyön kehittämishankkeesta keskusteltiin koulun edustajien kanssa. Varttikirkko toteutettiin viikoittain osana Avointa Ikkunaa. Jokaisessa nuoriso ja varhaisnuorisotyön tilaisuudessa pidettiin hartaus. Nuoria kutsuttiin osallistumaan seurakunnan jumalanpalveluselämään, erityisesti iltamessuihin. Varttikirkossa nuoret ovat säestäneet, koonneet esirukouksen ja lukeneet tekstejä, sekä osallistuneet kirkkotilan rakentamiseen. Nuoria oli mukana erityismessujen bändeissä. Syksyllä nuoret olivat mukana Isosseikkailun 0 valmisteluissa. Nuorisotyön toiminnan määrä pysyi edellisvuosien tasolla Järjestettiin 4 salibandykerhoa, kokkikerhoa (toinen uusi), toimintakerho ja lasten kuorokerho. Näytelmäkerho loppui keväällä. Leirit toteutettiin yhdessä lapsityön kanssa. Leireille osallistui yhteensä 9 lasta. Koululaisten lähetysleirillä seurakunnasta oli mukana 4 leiriläistä ja työntekijä. 0synttärit toteutettiin yhteistyössä lapsityönohjaajien kanssa. Esiintyjänä oli Pekka Laukkarinen duo. (Kutsuttuja 89/osallistuneita 4)

16 Kirkkoneuvosto Sivu 6.8 Rippikoulutyö Toimintaajatus ja tehtävä Rippikoulutyön toimintaajatuksena on toimia osana seurakunnan kasteopetusta, jota se on sitoutunut antamaan yhdessä lasten vanhempien ja kummien kanssa. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Painopistealue oli pyhän kokeminen arjessa. Rippikoulun suosion säilyttäminen ja parantaminen Karkkilan seurakunnassa. Numeraalisena tavoitteena on konfirmoida vähintään 79 rippikoululaista, koska ikäluokasta Karkkilan seurakuntaan kuuluvia 997 syntyneitä oli yhteensä 79. Rippikoulun sisällön kehittäminen. Käytännön toteutusta oli määrä edistää varaamalla rippikoulun suunnitteluun kaksi yhteistä suunnittelukokousta 9..0 ja Panostetaan rippikouluopettajien opetusmateriaalien hankintaan ja luovutaan rippikoululaisten oppikirjoista. Tavoitteiden toteutus Pyrittiin liittämään rippikoulun uskonelämä ja opetuksen sisältö nuorten arkisen elämän kokemuspiiriin. Toteutui rippikouluopettajien pitämässä opetuksessa ja hartauselämässä. Karkkilan seurakunta järjesti kolme leiririppikoulua. Rippikoulun jälkeen niissä konfirmoitiin 64 nuorta, joista yksi kuului Pusulan seurakuntaan. Rippikoulun yhteydessä seurakuntaan liittyi nuorta, joista kastettiin. Yksityisrippikoulun kävi 4 henkeä. Näistä yksi kuului Lopen seurakuntaan. Kaiken kaikkiaan Karkkilassa rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja oli yhteensä 68 henkeä. Tavoite ei toteutunut. Vain ensimmäinen yhteinen rippikoulukokous toteutui 9..0 Vihdin seurakuntatalolla. Toista yhteistä kokousta ei pidetty, koska vt. kirkkoherra katsoi, ettei se ollut tarpeellista. Kyseiseen ajankohtaan kokous olisi mahtunut. Sen sijaan rippikouluja suunniteltiin leirikohtaisesti huhtitoukokuun aikana. Rippikoulun sisältöä kehitettiin niin, että oppikirjakeskeisestä ajattelusta luovuttiin ja rippikoulujen oppituntijako ja opetusaiheet perustuivat enemmän katekismuksen ja uskontunnustuksen pohjalle, ei oppikirjojen kokonaisuuksiin. Seurakuntaan tilattiin tarpeen mukaan uusia rippikouluopetusmateriaaleja sisältäviä kirjoja.

17 Kirkkoneuvosto Sivu 7.9 Yleishallinto Toimintaajatus ja tehtävä Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Se päättää seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat. Kirkkovaltuusto valitaan kirkollisvaaleilla neljän vuoden välein. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, se hoitaa seurakunnan taloutta ja valmistelee asiat kirkkovaltuustolle, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvoston tehtävät määritetään Kirkkolaissa (KL 0: ). Yleishallinnossa taloushallinnon tehtävänä on luoda seurakunnan hengelliselle toiminnalle toimintaedellytykset ja tukea seurakunnan ydintehtävän hoitamista. Yleishallinnon kirkonkirjojen pitotoiminto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti. Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa henkilökohtaista asiakaspalvelua virastossa asioiville ja tukea seurakunnan ydintehtävän hoitamista. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Kirkkovaltuusto: vuoropuhelun jatkaminen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä Kirkkoneuvosto: kuluvan valtuustokauden aikana (00) tulee saavuttaa seurakuntataloudessa tulojen ja menojen tasapaino Muu hallinto: keskitetyt hankkeet Järjestetyt seminaarit Seurakuntatalouden tulojen ja menojen tasapaino 004 Harkinnanvaraisen palkanosan valmistelu v.0 ja käyttöönotto v.0 Hyödynnetään KehäIT:n tietojärjestelmäpalvelut kaikilta osin Kirjurihankkeen käyttöönotto Tavoitteiden toteutus Ajankohtaisten teemojen äärelle järjestetyt seminaarit Sopeuttamistoimien käytäntöön vienti v.0 Aktiivinen osallistuminen keskitettyjen hankkeiden läpiviemiseen.4.0 Kirkkovaltuuston iltakoulu kuntarakenteen mahdollisten muutosten vaikutuksesta Karkkilan seurakuntaan, mukana Karkkilan kaupunki, Espoon hiippakunnan edustaja ja Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet.5.0 Kirkkovaltuuston ja henkilökunnan yhteinen seminaari toimintasuunnitelmien tavoitteiden täyttymisestä, työalojen kehittämishaasteista ja näkemyksistä vuodelle Harkinnanvaraisen palkanosan infotilaisuus kirkkoneuvoston jäsenille sekä henkilökunnalle, Kirkkohallituksen edustajat Oili Martin ja Lasse Östring. Vuoden 0 tilikauden ylijäämä oli Järjestelmän käyttöönotosta hankittiin tietoa ja koulutusta. Yhteistyöneuvottelussa työntekijäedustajien kanssa päädyttiin vielä kehittämään tehtävänvaativuuteen perustuvaa palkanosaa, havaa ei oteta käyttöön vuoden 0 aikana. Irtauduttiin KehäIT:stä muiden Uudenmaan seurakuntien tavoin ja liityttiin toukokuussa 0 Espoon seurakuntayhtymän IT osaston asiakkaaksi Käyttöönotettiin aikataulun mukaan lokakuun lopussa 0, Kirjurijärjestelmän käyttö vakiintuu v.0 kuluessa

18 Kirkkoneuvosto Sivu 8 Yhteistyötoimikunta Tuettiin työhyvinvointia tuottamalla työhyvinvointisuunnitelma, Jatkettiin kiinteää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa Toteutettiin henkilökunnan työhyvinvointi tapahtumat

19 Kirkkoneuvosto Sivu 9.0 Hautatoimi Toimintaajatus ja tehtävä Hautaustoimen tehtävä on lakisääteinen. Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautojen kaivusta, peitosta, peruskunnostuksesta ja hautausmaiden kesä ja talvikunnossapidosta ja hautausmaiden kauniista yleisilmeestä. Hautatoimen tehtävänä on myös hoitaa hautainhoitosopimuksiin perustuva palvelutyö. Keskeiset painopiste alueet Kaudelle asetetut tavoitteet Uurnahautausten edistäminen, pitkäaikainen tavoite: 40% uuranhautauksia Hautausmaat: rauhallinen, miellyttävä ja kaunis ympäristö Tavoitteiden toteutus Uurnahautausten määrä oli 5% kaikista hautauksista v. 0. Toimiva ja tuottoisa kesähenkilökunta Toiminnalliset tavoitteet Hoitamattomien hautojen lunastusprosessi. Hautaustoimen tehtävät hoidetaan edellistä vuotta vähäisemmällä henkilöstömäärällä. Hautaustoimen jätehuoltoa edistetään jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Vanhalla hautausmaalla muistomerkkien poisto siirtyi seuraavalle vuodelle kokonaan uudella hautausmaalla hoitamattomien hautojen kuulutusprosessi käynnistyi suunnitellusti. Hautaustoimen kustannukset olivat edellistä vuotta 0 oleellisesti alhaisemmat, toimintakate toteutui 9.60 parempana (%). Jätteiden lajittelua ja keräystä tehostettiin vanhalla hautausmaalla, jätehuoltokustannukset puolittuivat edellisestä vuodesta.

20 Kirkkoneuvosto Sivu 0. Kiinteistötoimi Toimintaajatus ja tehtävä Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöistä, niiden kunnossapidosta, kehittämisestä sekä peruskorjaustarpeista. Kiinteistötoimen tehtäviä määrittävät toiminnasta nousevat tarpeet. Kirkkopalvelut kuuluvat kiinteistötoimeen. Kirkkopalvelutyön tarkoituksena on taata tapahtumien käytännön sujuminen kirkossa, kappelissa, seurakuntatalolla ja leirikeskuksessa. Kirkkopalvelun toimet ovat suntiotoimi ja keittiötoimi. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet Tarpeellisten pienten korjaus ja ylläpitoinvestointien toteuttaminen Kappelin suunnittelun loppuun vienti (5.000 ) Maalämmön tutkiminen potentiaalisena lämpövaihtoehtona Muut tarpeelliset pieninvestoinnit (0.000 ) Tavoitteiden toteutus Investointibudjetista toteutettiin vain välttämättömät hankkeet Kirkkohallituksen avustusta ei saatu, siirrettiin kappelin remonttia vuodelle 04 Lämmitysjärjestelmän uusimista alettiin selvittää ja järjestelmän uusiminen priorisoitiin toteutettavaksi vuodelle 0 Toteutettiin pappilan työergonomiaa edistävät hankkeet (vuosikuluina), uusi piano seurakuntataloon ja uusi kirkonkellojen soittojärjestelmä kirkkoon Kokonaisinvestoinnit olivat 7.4

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 26.01.2017 1 N:o 01/2017 Kokousaika: Torstaina 26.1.2017 klo 18:00 19:20 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 1 7 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 19:30 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 21 N:o 03/2017 Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 N:o 03/2017 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 4.5.2017 9 N:o 02/2017 Kokousaika: Torstaina 4.5.2017 klo 18:00 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 8 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät: Boije

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Lähdekorpi, Marja, sihteeri. Puheenjohtaja Sihteeri

Lähdekorpi, Marja, sihteeri. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 4.5.2017 9 Kokousaika: Torstaina 4.5.2017 klo 18:00 19:00 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 8 15 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena N:o 02/2017 Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Pöytäkirja Sivu. Kirkkoneuvosto N:o 04/2017. Kokousaika: Keskiviikko klo Paikka: Pappila, Huhdintie 9

Pöytäkirja Sivu. Kirkkoneuvosto N:o 04/2017. Kokousaika: Keskiviikko klo Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Kirkkoneuvosto 29.3.2017 33 Kokousaika: Keskiviikko 29.3.2017 klo 18.00 19.20 N:o 04/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 36-46 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 22.4.2015 Kirkkovaltuusto 7.5.2015 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

Kirkkoneuvosto 22.4.2015 Kirkkovaltuusto 7.5.2015 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.1.1 Kirkkoherran katsaus vuoteen 2014... 1 1.1.2 Taloudellinen tilanne... 2 1.2. Hallinto... 3 1.3.

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Minna Söderström jäsen

Minna Söderström jäsen Kirkkoneuvosto 16.8.2017 84 Kokousaika: Keskiviikko 16.8.2017 klo 18.00 19.20 N:o 09/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 90-98 Puheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Varapuheenjohtaja: Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.1.2013 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali... 3 3. Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Kalmi Pekka Moisala Taina Mäki Kaija Sahla Taru Isotalo Timo MUUT Marja Laaksonen, kirkkovaltuuston pj Tarja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jäsenet/varajäsenet 18/19

Jäsenet/varajäsenet 18/19 VIITASAAREN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 4.1.2017 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 12.1.2017 Kokousaika torstaina 12.1.2017 klo 18.00 20.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo, pikkusali Jäsenet/varajäsenet 18/19 Aula

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.11.2014 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2016 JA 2017 Kirkkoneuvosto 19.11.2014 Sivu 2 Karkkilan seurakunnan

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo 17:00 18:48 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto.

Aika Keskiviikko klo 17:00 18:48 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto. 2 KIRKKONEUVOSTO 8/2017 1 (7) Aika Keskiviikko 13.12.2017 klo 17:00 18:48 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Holma Risto Itämetsä Risto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan Lyhennetty pöytäkirja seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 13.2.2012 vaalikokouksen jälkeen klo 19.00-20.15. Paikka Käpylän kirkko, seurakuntasali, Metsolantie 14 Osanottajat:

Lisätiedot

Esitetään kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 2/

Esitetään kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 2/ VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.5.2015 klo 15.30 Sivu 1 77 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 00 Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot