TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE"

Transkriptio

1 TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE Kokemuksia DIGIROAD-järjestelmän suunnitteluvaiheesta Liikenne 2000 Hotelli Rantasipi, Aulanko, Hämeenlinna, Jussi Sauna-aho Yli-insinööri, tekn. tri Liikenne- ja viestintäministeriö Tauno Suominen DI Tielaitos Antero Karppinen Tekn.lis Karttakeskus Oy Jukka Lähesmaa DI VTT LVM / J. Sauna-aho / / 1

2 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD Mikä on Tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD? Kolme syytä tie- ja katutietojärjestelmän tekemiseen Tie- ja katutietojärjestelmän kattavuus Suunnitteluprosessi ja sen pääkohdat Tie- ja katutietojärjestelmä- hankkeen aikataulu Tie- ja katutietojärjestelmän tietosisältö ja tarkkuus v Tie- ja katutieto-järjestelmän tekninen kuvaus eli tietojärjestelmä Pilotti- eli kokeilualueet Tie- ja katutietojärjestelmän vastuuorganisaatio ja sen tehtävät: toteuttaminen ja ylläpito Toteuttamisen ja ylläpidon kustannukset ja rahoitus Tie- ja katutietojärjestelmää koskevat oikeudelliset seikat ja tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Tie- ja katutietojärjestelmän käyttö yhdessä satelliittipaikannuksen kanssa Tie- ja katutietojärjestelmän käyttö tienpidossa Esimerkkejä tulevan tie- ja katutietojärjestelmän DIGIROAD hyväksikäytöstä Tie- ja katutietojärjestelmän käyttöalueet ja käyttäjille aiheutuvat hyödyt Tie- ja katutietojärjestelmän hyväksikäytön suunnittelu Mitä mahdollisuuksia valtakunnallinen Tie- ja katutietojärjestelmä tarjoaa? LVM / J. Sauna-aho / / 2

3 MIKÄ ON TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD? Tie- ja katutietojärjestelmässä luodaan teistä ja kaduista ml. terminaaleista digitaalinen eli numeerinen tiedosto siten, että tien ja kadun sijainti on määritetty x-, y- ja z- koordinaatistossa 1-3 metrin tarkkuudella tien ja kadun ominaisuudet (leveys, kaistaleveys, päällyste, liittymät, ym.) on määritetty ja kuvattu Tie- ja katutietojärjestelmään voidaan kytkeä kiinteistöjen ja erilaisten palvelupisteiden osoitetiedot (koordinaatit) sekä näiden liittyminen liikenteellisesti tie- ja katuverkkoon Sijainti- ja ominaisuustiedot tietokoneen näyttöpäätteelle karttoina ja kuvina tai taulukkoina LVM / J. Sauna-aho / / 3

4 MIKÄ ON TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD? Tie- ja katutietojärjestelmä satelliittipaikannuksen kanssa mahdollistaa useita liikennettä ja kuljetuksia sekä tien ja kadun pitoa tehostavia toimintoja ja uusia palveluja. Satelliittipaikannukseen voidaan käyttää tällä hetkellä USA:n GPS- tai Venäjän GLONASSjärjestelmää Eurooppalainen GALILEO-järjestelmä on suunnitteilla ja valmistunee vuoteen 2008 mennessä. Se tullee tarjoamaan 2-5 metrin tarkkuuden. LVM / J. Sauna-aho / / 4

5 KOLME SYYTÄ TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKEMISEEN 1. Digitaaliset, koordinaatistoon kytketyt tie- ja katutiedot ovat tulleet tai ovat tulossa olennaiseksi hyödynnettäessä liikennetelematiikkaa ja tehtäessä tieliikenne nykyistä tehokkaammaksi, joutuisammaksi, helpommaksi, turvallisemmaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja tasapuolisemmaksi. 2. Digitaalisia tie- ja katuverkkotietoja tarvitaan ei ainoastaan navigointiin ja reitinsuunnitteluun, vaan myös tien ja kadun pitoon, jotta se saataisiin nykyistä tehokkaammaksi. 3. Pienissä maissa, joissa markkinoiden kysyntä uusiin palveluihin on pieni ja joissa yritykset eivät alkuvaiheessa ota riskejä, julkisen vallan tulee tehdä aloite uusien palvelujen, kuten digitaalisten tie- ja katutiedostojen kehittämiseksi. Siksi liikenneministeriö käynnisti v vuotisen suunnitteluprojektin digitaalisen tie- ja katutietojärjestelmän eli DIGIROAD-järjestelmän kehittämiseksi koko maahan. LVM / J. Sauna-aho / / 5

6 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KATTAVUUS Tie- ja katutietojärjestelmä on koko maanlaajuinen ja kattava. Tie- ja katutietojärjestelmä muodostaa yhden valtakunnallisen perusrekisterin Tie- ja katutietojärjestelmä tulee sisältämään kaikki yleiset tiet ( km) kaikki kadut ( km) kaikki yksityistiet ml. metsäauto- ja turvetiet (noin km) kaikki kevyen liikenteen väylät (noin km) ja aluksi runsaat linja-autopysäkkiä (kaikkiaan Suomessa on noin pysäkkiä) sekä teihin ja katuihin liittyvät terminaalit. LVM / J. Sauna-aho / / 6

7 SUUNNITTELUPROSESSI JA SEN PÄÄKOHDAT Projekti käynnistyi suunnitteluvaiheella vuoden 1999 huhtikuussa. Suunnitteluvaihe kestää vuoden 2001 tammikuun loppuun ja siinä toteutettiin seuraavat työvaiheet: LVM / J. Sauna-aho / / 7

8 SUUNNITTELUPROSESSI JA SEN PÄÄKOHDAT (jatk.) Työvaihe 1. Valmistelu Toteuttamistapa ja tulos 2. Kansainvälisen kehityksen ja standardoinnin selvitys sekä pohjoismainen yhteistyö 3. Tarve- ja nykytilaselvitys Kansainvälisen tilanteen ja standardien selvitys Ajoneuvonavigoinnin kehitys ja vaatimukset. Pohjoismainen yhteistyö (mm. yhteinen seminaari v ja syksyllä 2000) Tie- ja katuverkkojen ylläpidon tarpeet sekä liikenteen ja kuljetusten tarpeet. 4. Sisältöselvitys Ks. erillinen kalvo 5. Toiminnallisen ja hallinnollisen ratkaisun selvittäminen 6. Yhteenveto 7. Pilottien suunnittelu ja toteuttaminen Hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja käyttökelpoisuus sekä järjestelmän ylläpito perustamisvaiheen jälkeen Pilotointi todellisissa olosuhteissa - kahdella kaupunki- ja kahdella maaseutu-alueella. LVM / J. Sauna-aho / / 8

9 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ JA TARKKUUS V DIGIROAD-projektiryhmä on suunnitellut alustavasti mitä tietoja tietokanta tulisi vuonna 2003 sisältämään (taulukko 1). Tietosisältö tullaan vielä tarkistamaan vuoden 2000 lopussa piloteista saatavien kokemusten perusteella. Tie- ja katutietojärjestelmässä luodaan teistä ja kaduista ml. terminaaleista digitaalinen eli numeerinen tiedosto siten, että tien ja kadun sijainti on määritetty x-, y- ja z- koordinaatistossa 1-3 metrin tarkkuudella tien ja kadun ominaisuudet (leveys, kaistaleveys, päällyste, liittymät, ym.) on määritetty. Sijainti- ja ominaisuustiedot saadaan tietokoneen näyttöpäätteelle karttoina ja kuvina tai taulukkoina. LVM / J. Sauna-aho / / 9

10 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ- HANKKEEN AIKATAULU Tie- ja katutietojärjestelmän vaiheittainen eteneminen Vaihe/osatehtävä Ajanjakso Suunnittelu- ja kokeiluvaihe /01 Isännän valinta 2000/09 mennessä Järjestelmää koskeva säädöstyö 2000/4-2001/12 Järjestelmän perustamisvaihe Tietojärjestelmän rakentaminen /06 järjestelmän suunnittelu/määrittely järjestelmän rakentaminen järjestelmän koekäyttö ja testaus Tiedonkeruu perustamisvaiheessa Laadunvarmistus koko aineistolla /06 Järjestelmän käyttö.otto ja ylläp.vaihe 2003/09 -- LVM / J. Sauna-aho / / 10

11 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ V KOHTEET 1 Tiet ja lautat (8 kohdetta) 2 Hallinnolliset alueet (5 aluetta) 3 Taajamat ja nimetyt alueet (7 aluetta) 4 Maanpinnan peite ja käyttö (Pohjavesialue) 5 Sillat ja tunnelit (GDF 75 Brunnels) 6 Palvelut (17 palvelua) 7 Julkinen liikenne (Pysäkki ja pysäkkialue) OMINAISUUDET 1 Yhteiset ominaisuustiedot kaikille kohteille (4 ominaisuutta) 2 Tiet ja lautat (50 ominaisuutta) 3 Hallinnolliset alueet (3 kpl) 4 Nimetyt alueet (Postinumero) 5 Sillat ja tunnelit (Tyyppi) 6 Palvelut (2 kpl) RIIPPUVUUDET (14 kpl) LVM / J. Sauna-aho / / 11

12 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOLÄHTEET PILOTOINTIVAIHEESSA V Tielaitos Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys Metsäkeskukset/-yhdistykset Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys JNE... Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys JNE... Nyky aineisto Pilotti DIGIROAD Tie- Karttakeskus Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... Taso 1 + jne... MML Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... DIGIROAD Helsinki Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... Muut Tie-elementti Liittymä Sil ta Pysäkki Leveys JNE... Nyky aineisto Pilotti Tampere Taso 1 + Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... digitalisointi Tie- ja katuverkon 2 LVM / J. Sauna-aho / / 12

13 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKNINEN KUVAUS DIGIROADissa luodaan kansallinen tietokanta, jonka lähteinä ovat kaikki tie- ja katuverkkotietoa sisältävät tietokannat. Tiedon tuottajia: Maanmittauslaitos, Tielaitos, kunnat, metsäkeskukset sekä metsäyhtiöt. Suuri haaste: yhdenmukaistaa näistä heterogeenisistä lähteistä saatava informaatio yhteen GIS-järjestelmään. Tietokannan sisäinen rakenne perustuu pääosin ISO:n GDF-esistandardiin (ISO/TR 14825, Geographic Data Files, 1996). Tietomalli kuvaa tiehen liittyvät kohteet niiden ominaisuudet ja keskinäiset riippuvuudet. Standardissa on lisäksi määritetty laatumalli ja tiedonsiirtoformaatti eri GIS-järjestelmien väliseen tietojen vaihtamiseen. LVM / J. Sauna-aho / / 13

14 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKNINEN KUVAUS Standardi sallii käyttäjien määrittää tarvittaessa omia käsitteitä, minkä vuoksi Suomen erityisolosuhteet voidaan ottaa huomioon. Näin ollen GDF tarjoaa luotettavan referenssin, jonka avulla voidaan luoda monia liikenteen telemaattisia funktioita tukeva järjestelmä. Nykyisessä muodossaan GDF-standardi ei kuitenkaan vielä tue tien suunnittelun ja tienpidon toimintoja riittävästi.. Tietokantaa pääsee tutkimaan myös internetselaimeen perustuvalla sovelluksella. LVM / J. Sauna-aho / / 14

15 PILOTTI- ELI KOKEILUALUEET Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kaksi kaupunkialueen ja kaksi maaseutualueen pilottiprojektia. Kerätään Tie- ja katutietojärjestelmän tarvittavat tiedot olemassa olevista kaupunkien, kuntien Maanmittauslaitoksen Tielaitoksen ja Karttakeskuksen aineistoista. Tarpeen mukaan tuotetaan myös kokonaan uutta tietoa esimerkiksi paperikarttojen tietoja digitoimalla tai maastomittauksilla. Tavoitteena on kokeilla tietojärjestelmän ja tietojen ylläpitoketjun organisointia ja teknistä toteutusta sekä kerätä tietoa mm. järjestelmän kustannuksista kansallisen järjestelmän suunnittelua varten. LVM / J. Sauna-aho / / 15

16 PILOTTI- ELI KOKEILUALUEET Projektin pilottialueet ja niitä koskevat tiedot Pilottialue Helsingin kaupunki Tie- ja katuverkon kokonaispituus (km) Yleisten teiden pituus (km) Tampereen kaupunki Asikkalan, Lammin ja Padasjoen kunnat Alajärven kaupunki LVM / J. Sauna-aho / / 16

17 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN VASTUUORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT: TOTEUTTAMINEN JA YLLÄPITO Liikenne- ja viestintäministeriö nimesi tulevan Tiehallinnon Tie- ja katutietojärjestelmän vastuuorganisaatioksi Vastuuorganisaation tehtävät hallitsee tie- ja katutietojärjestelmää vastaa järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta suunnittelee ja toteuttaa tie- ja katutietojärjestelmän vastaa myös järjestelmän hyväksikäytön edistämisestä sekä tarvittavista sopimuksista asiakkaiden kanssa raportoi puolivuosittain liikenneministeriölle toteutuksen etenemisestä. Suunnittelussa, toteutuksessa, ylläpidossa ja kehittämisessä otetaan huomioon aineistojen omistajien eri käyttäjäryhmien ja lisäarvopalveluiden tuottajien tarpeet LVM / J. Sauna-aho / / 17

18 TOTEUTTAMISEN JA YLLÄPIDON KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Kustannukset Alustava arvio järjestelmän toteutuskustannuksista on Mmk ja vuosittaiset ylläpitokustannukset noin 2 Mmk. Suunnittelutyössä, joka on loppusuoralla, on meneillään neljä tiedonkeruukokeilua eli pilottia. Niiden perusteella tarkennetaan alustavaa arviota koko maan tie- ja katuverkon tiedonkeruun resurssitarpeesta ja järjestelmän toteutuskustannuksista. Rahoitus Hallituksen vuoden 2001 tulo- ja menoarvioesityksen nk. tulevaisuudenpaketissa on varattu 8.7 Mmk vuodeksi 2001 tie- ja katutietojärjestelmän kehittämiseen. TMAE:n selvitysosassa on mainittu, että loppuosa eli 20 Mmk rahoitetaan vuosien 2002 ja 2003 talousarvioista. Tiehallinnon on suunnitelmissaan varauduttava kattamaan loput tie- ja katutietojärjestelmän toteutuskustannuksista. Järjestelmän jatkokehittämiseen ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista sovitaan myöhemmin erikseen. LVM / J. Sauna-aho / / 18

19 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT OIKEUDELLISET SEIKAT Tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää toteutuksen suunnittelun yhteydessä tie- ja katutietojärjestelmän tarvitseman säädöspohjan vuoden 2001 loppuun mennessä. Tämän selvityksen perusteella päätetään säädösperustasta sekä vastuuorganisaation ja muiden toimijoiden tehtävistä sekä velvoitteista. Käytettävyysperiaate TIE- JA KATUTIETO-järjestelmän tietojen tulee olla julkisia tietoja, ellei niistä erikseen toisin säädetä, ja ne ovat täten kenen tahansa käytettävissä. Näin varmistetaan mahdollisimman laaja-alainen käyttäjäkunta ja hyöty TIE- JA KATUTIETOjärjestelmästä. LVM / J. Sauna-aho / / 19

20 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT OIKEUDELLISET SEIKAT Tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Tie- ja katutietojärjestelmää koskevat oikeudelliset seikat koskevat tai saattavat koskea useita asioita, kuten tekijänoikeusasioita Tieto tiestä tai kadusta ei sisältyne tekijänoikeuden piiriin, mutta Tie- ja katutietojärjestelmän kehittäminen luonee omistajalleen tekijänoikeuden järjestelmään henkilöiden osoitetietojen (mm. yksityisteiden omistaja- ja osoitetiedot) antamista julkiseen käyttöön Väestötietolaki sijaintitietojen käyttöä Tietoturvalaki ja henkilötietolaki viranomaisten tuottamien palvelujen ja suoritteiden käytöstä perittävät maksut LVM / J. Sauna-aho / / 20

21 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ YHDESSÄ SATELLIITTIPAIKANNUKSEN KANSSA Satelliittipaikannukseen voidaan käyttää tällä hetkellä USA:n GPS- (Global Positioning System) tai Venäjän GLONASS-järjestelmää. Eurooppalainen järjestelmä GALILEO on suunnitteilla ja valmistunee vuoteen 2008 mennessä. Se tullee tarjoamaan 2-5 metrin tarkkuuden. Tie- ja katutietojärjestelmän tarkkuustaso merkitsee sitä, että järjestelmää voidaan käyttää pääsääntöisesti liikenteen kuljetusten ja pelastustoimen tarkoituksiin sekä lisäksi tien- ja kadunpidon hallinnoinnin tehostamiseen ja osittain myös väylien kunnossapidon apuna. Tulevaisuudessa, kun DIGIROAD-tiedostoja tarkennetaan, voidaan niitä käyttää enenevässä määrin myös tien ja kadun suunnittelun sekä rakentamisen tarpeisiin. LVM / J. Sauna-aho / / 21

22 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TIENPIDOSSA Perustuu osittain Tiehallinnon Oulun tiepiirin raporttiin Tiestötietojen inventointi Liikenne- ja tiestötiedot muodostavat tiehallinnon toiminnan selkärangan Tielaitoksen organisaatiouudistus luo uusia tarpeita tienpidon suunnittelulle ja ohjelmoinnille. Yhä pienempi tiehallinnon organisaatioyksikkö joutuu ohjelmoimaan tienpitoa kilpailuttamaan ja valvomaan urakoita sekä huolehtimaan asiakkaille tiedottamisesta ja palveluista. On olennaista, että tie- ja liikennetiedot ovat aina saatavilla luotettavia ajantasaisia ja helposti edelleen prosessoitavassa muodossa Näin varmistetaan tiehallinnon toiminnan tehokkuus ja hyvä palvelutaso urakoitsijoiden tasapuolinen ja oikeuden mukainen kohtelu, mikä omiaan johtaa oikeisiin urakoitsijavalintoihin ja siten tienpidon tehostumiseen tielaitoksen asiakkaiden tasapuolinen ja oikeuden mukainen kohtelu Tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tulee auttamaan Tiehallintoa, LVM / J. Sauna-aho kuten myös / kuntien / 22 tieja katuhallintoa.

23 ESIMERKKEJÄ TULEVAN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN DIGIROAD HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Tiehallinnon Oulun tiepiiri teki tiestötietojen inventoinnin v ja on kehittänyt tiedostoista DIGIROAD-tyyppisen digitaalisen tietokannan. Tiepiirin inventoimat kohteet: Inventointikohde Inventointitietojen käyttökohteita 1. Ajoratamerkinnät Ajoratamerkintäohjelman laadinta 2. Erikoisrakenteet Urakka- ja tarjouslaskenta 3. Huoltoasemat A siakas- ja liikenteen palvelu 4. Kaiteet Kunnostusojhelma, liikenneturvallisuusohjelm a 5. Kelirikkokohteet Kelirikkovaurioiden korjausohjelma, täsmäkorjaus 6. Levähdysalueet Liikenteen palvelu, hoitourakoiden lähtötieto 7. Liikennemerkit Liikenneturvalisuusselvitykset ja - ohjelm at 8. Pysäkit Joukkoliikenteen suunnitelu, hoito- ja päällysteurakoiden teettäminen 9. Rummut Hoitourakoiden lähtötieto 10. Soratiet Sorateiden puutelista kohdesuunnittelussa ja kohteiden hinnoittelu 11. Viemärit Hoitourakoiden lähtötietoina 12. Viheralueet Hoitourakoiden lähtötietoina, luonnontilaista ympäristöä koskevat selvitykset 13. Y ksityistien liittym ät M yönnettäessä liittym älupia, luvattom ien liittym ien toteam inen 14. Ylitykset E rikoiskuljetusten suunnittelu LVM / J. Sauna-aho / / 23

24 ESIMERKKEJÄ TULEVAN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN DIGIROAD HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Oulun Tiepiirin suositukset tietojen hyväksikäytöstä Oulun tiepiiri on käyttänyt tekemäänsä inventointitiedostoa hyväkseen usealla tienpidon alalla. Tiepiirin laatimassa loppuraportissa todetaan: 1. Teettämisyksiköt hyötyvät mm. tarjotessaan tienhoidon alueurakointia, koska käytettävissä ovat mm. teiden varuste- ja laitetiedot nykytilanteessa päällysteurakointia ja ajoratamerkintäurakointia, koska käytettävissä ovat mm. ajoratamerkintätiedot nykytilanteessa 2. Tienpitotoimenpiteiden suunnittelussa helposti saatavilla ja prossesoitavilla inventointiedoilla yhdessä perusrekisteritietojen kanssa on suuri merkitys LVM / J. Sauna-aho / / 24

25 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖALUEET JA KÄYTTÄJILLE AIHEUTUVAT HYÖDYT Raakapuunkuljetuksissa digitaalista tieverkkoa ja satelliittipaikantaminen ovat osoittautuneet hyviksi. Kuljetusten tehokkuus on kasvanut huomattavasti ja tyhjänäajo-osuudet pudonneet. Koko Tie- ja katutietojärjestelmän hyötyjä ei ole hankkeessa vielä arvioitu, mutta hyödyt tulevat olemaan moninaisia ja myös suuria. Tie- ja katutietojärjestelmän avulla voidaan toteuttaa uusia liikennetelematiikan ja tienpidon toimintoja sekä parantaa nykyisten toimintojen tehokkuutta ja laatua. Hyöty ilmenee monella tavalla ja useissa toiminnoissa, kuten Matkustaminen ja tavarankuljetus (mm. navigointi ja reitin suunnittelu) Kuljetusten suunnittelu ja reittiopastus tehostavat ammattiliikenteen toimintaa ja palvelevat myös yksityisautoilijoita sekä joukkoliikenteen käyttäjiä Avun ohjaaminen paikalle esimerkiksi liikenne- tai muun onnettomuudenjälkeen nopeutuu Tien ja kadunpito (aluksi tutkimukset, verkon hallinnointi ja yleissuunnittelu, myöhemmin tietojen tarkentuessa myös yksityiskohtainen suunnittelu sekä kunnossapito ja rakentaminen). LVM / J. Sauna-aho / / 25

26 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN HYVÄKSIKÄYTÖN SUUNNITTELU Tie- ja katutietojärjestelmän hyväksikäyttöä aletaan suunnitella mm. Liikenne- ja viestintäministeriön v käynnistämässä NAVI-ohjelmassa ja v käynnistyvässä TETRA 2-ohjelmassa. Yrityssektori (liikenne- ja kuljetusala, matkailuala, informaatio- ja tiedonsiirtoala) käynnistävät omia kehittämishankkeita, joiden tuloksena syntyy Tieja katutietojärjestelmään tukeutuvia tuotteita ja palveluja. Tien ja kadunpitäjät tulisi suunnitella omia sovelluksiaan DIGIROADia varten, jotta tien ja kadunpidon hallinnointia voidaan tehostaa Tie- ja katutietojärjestelmän(tien ja kadun x-, y- ja z-koordinaatit) ajoneuvosimulaattorin VEMOSIM kanssa tarjoaa uudentyyppiset mahdollisuudet tehdä liikennettä kuljetuksia ajokalustoa tie- ja katuhankkeita sekä liikenteen päästöjä koskevia analyysejä suunnittelua ja optimointia varten. LVM / J. Sauna-aho / / 26

27 MITÄ MAHDOLLISUUKSIA VALTAKUNNALLINEN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD TARJOAA? Tie- ja katutietojärjestelmän käyttötavat 2003 alkaen (= vaihe I) Navigointi (henkilöauto, taksi, jakelu, palo- ja pelastuspalvelu) Reitinsuunnittelu ja kuljetusreitin optimointi (metsä-, jakelu- ja koululaiskuljetukset ja linjaautojen tilausliikenne, erikoiskuljetukset) Tien- ja kadunpidon hallinnointi Tie- ja katuverkon sekä tieliikenteen analyysit eri tarkoituksia varten ml. liikenteen ympäristövaikutukset Liikennesuunnittelu eri tasoilla Kunta- ja aluesuunnittelu liikenteen kannalta Tie- ja katutietojärjestelmän käyttötavat (= Vaihe II) Vaiheen I käyttötavat Tien ja kadun suunnittelun, rakentamisen/ parantamisen ja kunnossapidon hallinnointi ja ohjaus Liikenneturvallisuutta parantavien uusien telemaattisten toimintojen käyttö Muut esille tulevat uudet toiminnot LVM / J. Sauna-aho / / 27

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva Tiehallinto Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa 06 2010 Liikenneviraston TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ÄLLI-julkaisuja 3/2009 Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ISBN 978-952-221-238-2 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 Julkaisija ÄLLI-ohjelma Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari,

Lisätiedot

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Liikenne- ja viestintäministeriö RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Tutkimusraportti 30.9.2004 JP-Epstar Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JA KÄSITTEET...3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...6

Lisätiedot

30. kesäkuuta 2015 / 1. - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä -

30. kesäkuuta 2015 / 1. - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä - 30. kesäkuuta 2015 / 1 - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä - 30. kesäkuuta 2015 / 2 Sisällys 1. Alkusanat ja johdanto... 4 2. Selvityksen tausta,

Lisätiedot

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Juha Liukas, Timo Tolkki Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Tiehallinnon selvityksiä 48/2006 Pohjatutkimustapa Pohjatutkimuksen data ja kuvailutiedot. Sisältö vaihtelee

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Yleisten kartastotöiden strategia 2001-2010 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Kuvat: Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET 8 3.1 TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ 8 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus 14 3.3

Lisätiedot