TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE"

Transkriptio

1 TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE Kokemuksia DIGIROAD-järjestelmän suunnitteluvaiheesta Liikenne 2000 Hotelli Rantasipi, Aulanko, Hämeenlinna, Jussi Sauna-aho Yli-insinööri, tekn. tri Liikenne- ja viestintäministeriö Tauno Suominen DI Tielaitos Antero Karppinen Tekn.lis Karttakeskus Oy Jukka Lähesmaa DI VTT LVM / J. Sauna-aho / / 1

2 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD Mikä on Tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD? Kolme syytä tie- ja katutietojärjestelmän tekemiseen Tie- ja katutietojärjestelmän kattavuus Suunnitteluprosessi ja sen pääkohdat Tie- ja katutietojärjestelmä- hankkeen aikataulu Tie- ja katutietojärjestelmän tietosisältö ja tarkkuus v Tie- ja katutieto-järjestelmän tekninen kuvaus eli tietojärjestelmä Pilotti- eli kokeilualueet Tie- ja katutietojärjestelmän vastuuorganisaatio ja sen tehtävät: toteuttaminen ja ylläpito Toteuttamisen ja ylläpidon kustannukset ja rahoitus Tie- ja katutietojärjestelmää koskevat oikeudelliset seikat ja tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Tie- ja katutietojärjestelmän käyttö yhdessä satelliittipaikannuksen kanssa Tie- ja katutietojärjestelmän käyttö tienpidossa Esimerkkejä tulevan tie- ja katutietojärjestelmän DIGIROAD hyväksikäytöstä Tie- ja katutietojärjestelmän käyttöalueet ja käyttäjille aiheutuvat hyödyt Tie- ja katutietojärjestelmän hyväksikäytön suunnittelu Mitä mahdollisuuksia valtakunnallinen Tie- ja katutietojärjestelmä tarjoaa? LVM / J. Sauna-aho / / 2

3 MIKÄ ON TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD? Tie- ja katutietojärjestelmässä luodaan teistä ja kaduista ml. terminaaleista digitaalinen eli numeerinen tiedosto siten, että tien ja kadun sijainti on määritetty x-, y- ja z- koordinaatistossa 1-3 metrin tarkkuudella tien ja kadun ominaisuudet (leveys, kaistaleveys, päällyste, liittymät, ym.) on määritetty ja kuvattu Tie- ja katutietojärjestelmään voidaan kytkeä kiinteistöjen ja erilaisten palvelupisteiden osoitetiedot (koordinaatit) sekä näiden liittyminen liikenteellisesti tie- ja katuverkkoon Sijainti- ja ominaisuustiedot tietokoneen näyttöpäätteelle karttoina ja kuvina tai taulukkoina LVM / J. Sauna-aho / / 3

4 MIKÄ ON TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD? Tie- ja katutietojärjestelmä satelliittipaikannuksen kanssa mahdollistaa useita liikennettä ja kuljetuksia sekä tien ja kadun pitoa tehostavia toimintoja ja uusia palveluja. Satelliittipaikannukseen voidaan käyttää tällä hetkellä USA:n GPS- tai Venäjän GLONASSjärjestelmää Eurooppalainen GALILEO-järjestelmä on suunnitteilla ja valmistunee vuoteen 2008 mennessä. Se tullee tarjoamaan 2-5 metrin tarkkuuden. LVM / J. Sauna-aho / / 4

5 KOLME SYYTÄ TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKEMISEEN 1. Digitaaliset, koordinaatistoon kytketyt tie- ja katutiedot ovat tulleet tai ovat tulossa olennaiseksi hyödynnettäessä liikennetelematiikkaa ja tehtäessä tieliikenne nykyistä tehokkaammaksi, joutuisammaksi, helpommaksi, turvallisemmaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja tasapuolisemmaksi. 2. Digitaalisia tie- ja katuverkkotietoja tarvitaan ei ainoastaan navigointiin ja reitinsuunnitteluun, vaan myös tien ja kadun pitoon, jotta se saataisiin nykyistä tehokkaammaksi. 3. Pienissä maissa, joissa markkinoiden kysyntä uusiin palveluihin on pieni ja joissa yritykset eivät alkuvaiheessa ota riskejä, julkisen vallan tulee tehdä aloite uusien palvelujen, kuten digitaalisten tie- ja katutiedostojen kehittämiseksi. Siksi liikenneministeriö käynnisti v vuotisen suunnitteluprojektin digitaalisen tie- ja katutietojärjestelmän eli DIGIROAD-järjestelmän kehittämiseksi koko maahan. LVM / J. Sauna-aho / / 5

6 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KATTAVUUS Tie- ja katutietojärjestelmä on koko maanlaajuinen ja kattava. Tie- ja katutietojärjestelmä muodostaa yhden valtakunnallisen perusrekisterin Tie- ja katutietojärjestelmä tulee sisältämään kaikki yleiset tiet ( km) kaikki kadut ( km) kaikki yksityistiet ml. metsäauto- ja turvetiet (noin km) kaikki kevyen liikenteen väylät (noin km) ja aluksi runsaat linja-autopysäkkiä (kaikkiaan Suomessa on noin pysäkkiä) sekä teihin ja katuihin liittyvät terminaalit. LVM / J. Sauna-aho / / 6

7 SUUNNITTELUPROSESSI JA SEN PÄÄKOHDAT Projekti käynnistyi suunnitteluvaiheella vuoden 1999 huhtikuussa. Suunnitteluvaihe kestää vuoden 2001 tammikuun loppuun ja siinä toteutettiin seuraavat työvaiheet: LVM / J. Sauna-aho / / 7

8 SUUNNITTELUPROSESSI JA SEN PÄÄKOHDAT (jatk.) Työvaihe 1. Valmistelu Toteuttamistapa ja tulos 2. Kansainvälisen kehityksen ja standardoinnin selvitys sekä pohjoismainen yhteistyö 3. Tarve- ja nykytilaselvitys Kansainvälisen tilanteen ja standardien selvitys Ajoneuvonavigoinnin kehitys ja vaatimukset. Pohjoismainen yhteistyö (mm. yhteinen seminaari v ja syksyllä 2000) Tie- ja katuverkkojen ylläpidon tarpeet sekä liikenteen ja kuljetusten tarpeet. 4. Sisältöselvitys Ks. erillinen kalvo 5. Toiminnallisen ja hallinnollisen ratkaisun selvittäminen 6. Yhteenveto 7. Pilottien suunnittelu ja toteuttaminen Hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja käyttökelpoisuus sekä järjestelmän ylläpito perustamisvaiheen jälkeen Pilotointi todellisissa olosuhteissa - kahdella kaupunki- ja kahdella maaseutu-alueella. LVM / J. Sauna-aho / / 8

9 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ JA TARKKUUS V DIGIROAD-projektiryhmä on suunnitellut alustavasti mitä tietoja tietokanta tulisi vuonna 2003 sisältämään (taulukko 1). Tietosisältö tullaan vielä tarkistamaan vuoden 2000 lopussa piloteista saatavien kokemusten perusteella. Tie- ja katutietojärjestelmässä luodaan teistä ja kaduista ml. terminaaleista digitaalinen eli numeerinen tiedosto siten, että tien ja kadun sijainti on määritetty x-, y- ja z- koordinaatistossa 1-3 metrin tarkkuudella tien ja kadun ominaisuudet (leveys, kaistaleveys, päällyste, liittymät, ym.) on määritetty. Sijainti- ja ominaisuustiedot saadaan tietokoneen näyttöpäätteelle karttoina ja kuvina tai taulukkoina. LVM / J. Sauna-aho / / 9

10 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ- HANKKEEN AIKATAULU Tie- ja katutietojärjestelmän vaiheittainen eteneminen Vaihe/osatehtävä Ajanjakso Suunnittelu- ja kokeiluvaihe /01 Isännän valinta 2000/09 mennessä Järjestelmää koskeva säädöstyö 2000/4-2001/12 Järjestelmän perustamisvaihe Tietojärjestelmän rakentaminen /06 järjestelmän suunnittelu/määrittely järjestelmän rakentaminen järjestelmän koekäyttö ja testaus Tiedonkeruu perustamisvaiheessa Laadunvarmistus koko aineistolla /06 Järjestelmän käyttö.otto ja ylläp.vaihe 2003/09 -- LVM / J. Sauna-aho / / 10

11 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ V KOHTEET 1 Tiet ja lautat (8 kohdetta) 2 Hallinnolliset alueet (5 aluetta) 3 Taajamat ja nimetyt alueet (7 aluetta) 4 Maanpinnan peite ja käyttö (Pohjavesialue) 5 Sillat ja tunnelit (GDF 75 Brunnels) 6 Palvelut (17 palvelua) 7 Julkinen liikenne (Pysäkki ja pysäkkialue) OMINAISUUDET 1 Yhteiset ominaisuustiedot kaikille kohteille (4 ominaisuutta) 2 Tiet ja lautat (50 ominaisuutta) 3 Hallinnolliset alueet (3 kpl) 4 Nimetyt alueet (Postinumero) 5 Sillat ja tunnelit (Tyyppi) 6 Palvelut (2 kpl) RIIPPUVUUDET (14 kpl) LVM / J. Sauna-aho / / 11

12 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOLÄHTEET PILOTOINTIVAIHEESSA V Tielaitos Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys Metsäkeskukset/-yhdistykset Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys JNE... Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys JNE... Nyky aineisto Pilotti DIGIROAD Tie- Karttakeskus Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... Taso 1 + jne... MML Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... DIGIROAD Helsinki Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... Muut Tie-elementti Liittymä Sil ta Pysäkki Leveys JNE... Nyky aineisto Pilotti Tampere Taso 1 + Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... digitalisointi Tie- ja katuverkon 2 LVM / J. Sauna-aho / / 12

13 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKNINEN KUVAUS DIGIROADissa luodaan kansallinen tietokanta, jonka lähteinä ovat kaikki tie- ja katuverkkotietoa sisältävät tietokannat. Tiedon tuottajia: Maanmittauslaitos, Tielaitos, kunnat, metsäkeskukset sekä metsäyhtiöt. Suuri haaste: yhdenmukaistaa näistä heterogeenisistä lähteistä saatava informaatio yhteen GIS-järjestelmään. Tietokannan sisäinen rakenne perustuu pääosin ISO:n GDF-esistandardiin (ISO/TR 14825, Geographic Data Files, 1996). Tietomalli kuvaa tiehen liittyvät kohteet niiden ominaisuudet ja keskinäiset riippuvuudet. Standardissa on lisäksi määritetty laatumalli ja tiedonsiirtoformaatti eri GIS-järjestelmien väliseen tietojen vaihtamiseen. LVM / J. Sauna-aho / / 13

14 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKNINEN KUVAUS Standardi sallii käyttäjien määrittää tarvittaessa omia käsitteitä, minkä vuoksi Suomen erityisolosuhteet voidaan ottaa huomioon. Näin ollen GDF tarjoaa luotettavan referenssin, jonka avulla voidaan luoda monia liikenteen telemaattisia funktioita tukeva järjestelmä. Nykyisessä muodossaan GDF-standardi ei kuitenkaan vielä tue tien suunnittelun ja tienpidon toimintoja riittävästi.. Tietokantaa pääsee tutkimaan myös internetselaimeen perustuvalla sovelluksella. LVM / J. Sauna-aho / / 14

15 PILOTTI- ELI KOKEILUALUEET Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kaksi kaupunkialueen ja kaksi maaseutualueen pilottiprojektia. Kerätään Tie- ja katutietojärjestelmän tarvittavat tiedot olemassa olevista kaupunkien, kuntien Maanmittauslaitoksen Tielaitoksen ja Karttakeskuksen aineistoista. Tarpeen mukaan tuotetaan myös kokonaan uutta tietoa esimerkiksi paperikarttojen tietoja digitoimalla tai maastomittauksilla. Tavoitteena on kokeilla tietojärjestelmän ja tietojen ylläpitoketjun organisointia ja teknistä toteutusta sekä kerätä tietoa mm. järjestelmän kustannuksista kansallisen järjestelmän suunnittelua varten. LVM / J. Sauna-aho / / 15

16 PILOTTI- ELI KOKEILUALUEET Projektin pilottialueet ja niitä koskevat tiedot Pilottialue Helsingin kaupunki Tie- ja katuverkon kokonaispituus (km) Yleisten teiden pituus (km) Tampereen kaupunki Asikkalan, Lammin ja Padasjoen kunnat Alajärven kaupunki LVM / J. Sauna-aho / / 16

17 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN VASTUUORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT: TOTEUTTAMINEN JA YLLÄPITO Liikenne- ja viestintäministeriö nimesi tulevan Tiehallinnon Tie- ja katutietojärjestelmän vastuuorganisaatioksi Vastuuorganisaation tehtävät hallitsee tie- ja katutietojärjestelmää vastaa järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta suunnittelee ja toteuttaa tie- ja katutietojärjestelmän vastaa myös järjestelmän hyväksikäytön edistämisestä sekä tarvittavista sopimuksista asiakkaiden kanssa raportoi puolivuosittain liikenneministeriölle toteutuksen etenemisestä. Suunnittelussa, toteutuksessa, ylläpidossa ja kehittämisessä otetaan huomioon aineistojen omistajien eri käyttäjäryhmien ja lisäarvopalveluiden tuottajien tarpeet LVM / J. Sauna-aho / / 17

18 TOTEUTTAMISEN JA YLLÄPIDON KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Kustannukset Alustava arvio järjestelmän toteutuskustannuksista on Mmk ja vuosittaiset ylläpitokustannukset noin 2 Mmk. Suunnittelutyössä, joka on loppusuoralla, on meneillään neljä tiedonkeruukokeilua eli pilottia. Niiden perusteella tarkennetaan alustavaa arviota koko maan tie- ja katuverkon tiedonkeruun resurssitarpeesta ja järjestelmän toteutuskustannuksista. Rahoitus Hallituksen vuoden 2001 tulo- ja menoarvioesityksen nk. tulevaisuudenpaketissa on varattu 8.7 Mmk vuodeksi 2001 tie- ja katutietojärjestelmän kehittämiseen. TMAE:n selvitysosassa on mainittu, että loppuosa eli 20 Mmk rahoitetaan vuosien 2002 ja 2003 talousarvioista. Tiehallinnon on suunnitelmissaan varauduttava kattamaan loput tie- ja katutietojärjestelmän toteutuskustannuksista. Järjestelmän jatkokehittämiseen ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista sovitaan myöhemmin erikseen. LVM / J. Sauna-aho / / 18

19 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT OIKEUDELLISET SEIKAT Tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää toteutuksen suunnittelun yhteydessä tie- ja katutietojärjestelmän tarvitseman säädöspohjan vuoden 2001 loppuun mennessä. Tämän selvityksen perusteella päätetään säädösperustasta sekä vastuuorganisaation ja muiden toimijoiden tehtävistä sekä velvoitteista. Käytettävyysperiaate TIE- JA KATUTIETO-järjestelmän tietojen tulee olla julkisia tietoja, ellei niistä erikseen toisin säädetä, ja ne ovat täten kenen tahansa käytettävissä. Näin varmistetaan mahdollisimman laaja-alainen käyttäjäkunta ja hyöty TIE- JA KATUTIETOjärjestelmästä. LVM / J. Sauna-aho / / 19

20 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT OIKEUDELLISET SEIKAT Tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Tie- ja katutietojärjestelmää koskevat oikeudelliset seikat koskevat tai saattavat koskea useita asioita, kuten tekijänoikeusasioita Tieto tiestä tai kadusta ei sisältyne tekijänoikeuden piiriin, mutta Tie- ja katutietojärjestelmän kehittäminen luonee omistajalleen tekijänoikeuden järjestelmään henkilöiden osoitetietojen (mm. yksityisteiden omistaja- ja osoitetiedot) antamista julkiseen käyttöön Väestötietolaki sijaintitietojen käyttöä Tietoturvalaki ja henkilötietolaki viranomaisten tuottamien palvelujen ja suoritteiden käytöstä perittävät maksut LVM / J. Sauna-aho / / 20

21 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ YHDESSÄ SATELLIITTIPAIKANNUKSEN KANSSA Satelliittipaikannukseen voidaan käyttää tällä hetkellä USA:n GPS- (Global Positioning System) tai Venäjän GLONASS-järjestelmää. Eurooppalainen järjestelmä GALILEO on suunnitteilla ja valmistunee vuoteen 2008 mennessä. Se tullee tarjoamaan 2-5 metrin tarkkuuden. Tie- ja katutietojärjestelmän tarkkuustaso merkitsee sitä, että järjestelmää voidaan käyttää pääsääntöisesti liikenteen kuljetusten ja pelastustoimen tarkoituksiin sekä lisäksi tien- ja kadunpidon hallinnoinnin tehostamiseen ja osittain myös väylien kunnossapidon apuna. Tulevaisuudessa, kun DIGIROAD-tiedostoja tarkennetaan, voidaan niitä käyttää enenevässä määrin myös tien ja kadun suunnittelun sekä rakentamisen tarpeisiin. LVM / J. Sauna-aho / / 21

22 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TIENPIDOSSA Perustuu osittain Tiehallinnon Oulun tiepiirin raporttiin Tiestötietojen inventointi Liikenne- ja tiestötiedot muodostavat tiehallinnon toiminnan selkärangan Tielaitoksen organisaatiouudistus luo uusia tarpeita tienpidon suunnittelulle ja ohjelmoinnille. Yhä pienempi tiehallinnon organisaatioyksikkö joutuu ohjelmoimaan tienpitoa kilpailuttamaan ja valvomaan urakoita sekä huolehtimaan asiakkaille tiedottamisesta ja palveluista. On olennaista, että tie- ja liikennetiedot ovat aina saatavilla luotettavia ajantasaisia ja helposti edelleen prosessoitavassa muodossa Näin varmistetaan tiehallinnon toiminnan tehokkuus ja hyvä palvelutaso urakoitsijoiden tasapuolinen ja oikeuden mukainen kohtelu, mikä omiaan johtaa oikeisiin urakoitsijavalintoihin ja siten tienpidon tehostumiseen tielaitoksen asiakkaiden tasapuolinen ja oikeuden mukainen kohtelu Tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tulee auttamaan Tiehallintoa, LVM / J. Sauna-aho kuten myös / kuntien / 22 tieja katuhallintoa.

23 ESIMERKKEJÄ TULEVAN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN DIGIROAD HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Tiehallinnon Oulun tiepiiri teki tiestötietojen inventoinnin v ja on kehittänyt tiedostoista DIGIROAD-tyyppisen digitaalisen tietokannan. Tiepiirin inventoimat kohteet: Inventointikohde Inventointitietojen käyttökohteita 1. Ajoratamerkinnät Ajoratamerkintäohjelman laadinta 2. Erikoisrakenteet Urakka- ja tarjouslaskenta 3. Huoltoasemat A siakas- ja liikenteen palvelu 4. Kaiteet Kunnostusojhelma, liikenneturvallisuusohjelm a 5. Kelirikkokohteet Kelirikkovaurioiden korjausohjelma, täsmäkorjaus 6. Levähdysalueet Liikenteen palvelu, hoitourakoiden lähtötieto 7. Liikennemerkit Liikenneturvalisuusselvitykset ja - ohjelm at 8. Pysäkit Joukkoliikenteen suunnitelu, hoito- ja päällysteurakoiden teettäminen 9. Rummut Hoitourakoiden lähtötieto 10. Soratiet Sorateiden puutelista kohdesuunnittelussa ja kohteiden hinnoittelu 11. Viemärit Hoitourakoiden lähtötietoina 12. Viheralueet Hoitourakoiden lähtötietoina, luonnontilaista ympäristöä koskevat selvitykset 13. Y ksityistien liittym ät M yönnettäessä liittym älupia, luvattom ien liittym ien toteam inen 14. Ylitykset E rikoiskuljetusten suunnittelu LVM / J. Sauna-aho / / 23

24 ESIMERKKEJÄ TULEVAN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN DIGIROAD HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Oulun Tiepiirin suositukset tietojen hyväksikäytöstä Oulun tiepiiri on käyttänyt tekemäänsä inventointitiedostoa hyväkseen usealla tienpidon alalla. Tiepiirin laatimassa loppuraportissa todetaan: 1. Teettämisyksiköt hyötyvät mm. tarjotessaan tienhoidon alueurakointia, koska käytettävissä ovat mm. teiden varuste- ja laitetiedot nykytilanteessa päällysteurakointia ja ajoratamerkintäurakointia, koska käytettävissä ovat mm. ajoratamerkintätiedot nykytilanteessa 2. Tienpitotoimenpiteiden suunnittelussa helposti saatavilla ja prossesoitavilla inventointiedoilla yhdessä perusrekisteritietojen kanssa on suuri merkitys LVM / J. Sauna-aho / / 24

25 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖALUEET JA KÄYTTÄJILLE AIHEUTUVAT HYÖDYT Raakapuunkuljetuksissa digitaalista tieverkkoa ja satelliittipaikantaminen ovat osoittautuneet hyviksi. Kuljetusten tehokkuus on kasvanut huomattavasti ja tyhjänäajo-osuudet pudonneet. Koko Tie- ja katutietojärjestelmän hyötyjä ei ole hankkeessa vielä arvioitu, mutta hyödyt tulevat olemaan moninaisia ja myös suuria. Tie- ja katutietojärjestelmän avulla voidaan toteuttaa uusia liikennetelematiikan ja tienpidon toimintoja sekä parantaa nykyisten toimintojen tehokkuutta ja laatua. Hyöty ilmenee monella tavalla ja useissa toiminnoissa, kuten Matkustaminen ja tavarankuljetus (mm. navigointi ja reitin suunnittelu) Kuljetusten suunnittelu ja reittiopastus tehostavat ammattiliikenteen toimintaa ja palvelevat myös yksityisautoilijoita sekä joukkoliikenteen käyttäjiä Avun ohjaaminen paikalle esimerkiksi liikenne- tai muun onnettomuudenjälkeen nopeutuu Tien ja kadunpito (aluksi tutkimukset, verkon hallinnointi ja yleissuunnittelu, myöhemmin tietojen tarkentuessa myös yksityiskohtainen suunnittelu sekä kunnossapito ja rakentaminen). LVM / J. Sauna-aho / / 25

26 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN HYVÄKSIKÄYTÖN SUUNNITTELU Tie- ja katutietojärjestelmän hyväksikäyttöä aletaan suunnitella mm. Liikenne- ja viestintäministeriön v käynnistämässä NAVI-ohjelmassa ja v käynnistyvässä TETRA 2-ohjelmassa. Yrityssektori (liikenne- ja kuljetusala, matkailuala, informaatio- ja tiedonsiirtoala) käynnistävät omia kehittämishankkeita, joiden tuloksena syntyy Tieja katutietojärjestelmään tukeutuvia tuotteita ja palveluja. Tien ja kadunpitäjät tulisi suunnitella omia sovelluksiaan DIGIROADia varten, jotta tien ja kadunpidon hallinnointia voidaan tehostaa Tie- ja katutietojärjestelmän(tien ja kadun x-, y- ja z-koordinaatit) ajoneuvosimulaattorin VEMOSIM kanssa tarjoaa uudentyyppiset mahdollisuudet tehdä liikennettä kuljetuksia ajokalustoa tie- ja katuhankkeita sekä liikenteen päästöjä koskevia analyysejä suunnittelua ja optimointia varten. LVM / J. Sauna-aho / / 26

27 MITÄ MAHDOLLISUUKSIA VALTAKUNNALLINEN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD TARJOAA? Tie- ja katutietojärjestelmän käyttötavat 2003 alkaen (= vaihe I) Navigointi (henkilöauto, taksi, jakelu, palo- ja pelastuspalvelu) Reitinsuunnittelu ja kuljetusreitin optimointi (metsä-, jakelu- ja koululaiskuljetukset ja linjaautojen tilausliikenne, erikoiskuljetukset) Tien- ja kadunpidon hallinnointi Tie- ja katuverkon sekä tieliikenteen analyysit eri tarkoituksia varten ml. liikenteen ympäristövaikutukset Liikennesuunnittelu eri tasoilla Kunta- ja aluesuunnittelu liikenteen kannalta Tie- ja katutietojärjestelmän käyttötavat (= Vaihe II) Vaiheen I käyttötavat Tien ja kadun suunnittelun, rakentamisen/ parantamisen ja kunnossapidon hallinnointi ja ohjaus Liikenneturvallisuutta parantavien uusien telemaattisten toimintojen käyttö Muut esille tulevat uudet toiminnot LVM / J. Sauna-aho / / 27

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU MIKÄ ON DIGIROAD? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS Luonnos, versio 2.0 14.2.2001 Tieliikelaitos/Konsultointi 14.2.01 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS... 3 1 YLEISKUVAUS... 4 2 KUVAUS LAADUNVARMISTUSMENETTELYSTÄ...

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Digiroadylläpitosovelluskoulutus

Digiroadylläpitosovelluskoulutus Digiroadylläpitosovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Anna Pursiainen / Digiroad-operaattori 15.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Lyhyt Digiroad-yleisesittely - Mikä Digiroad ja mikä

Lisätiedot

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Tavoite DIGIROAD on kansallinen

Lisätiedot

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa DR2 uudistus ja SURAVAGE prosessi Nordiskt Vägforum 6.5.2014 Digiroad uudistuksen keskeiset tavoitteet Digiroad muodostaa Kansallisen pysäkkirekisterin

Lisätiedot

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad metsätietiedon jakelualustana Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot Yhteensä

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.2014 Esityksen sisältö Mikä on Digiroad? Suosituksen tausta ja tavoitteet Valmistelussa

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa KMTK - Digiroad -yhteistyö KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Tieverkon toimijoita, aineistoja ja järjestelmiä Liikennevirasto - Digiroad (VVH ja OTH) Maanmittauslaitos -

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta Väyläomaisuuden ylläpidon Tiedonkeruu, tiedon, järjestelmät 1 Mitä on väyläomaisuus? Päällystetyt tiet 50 616 km Soratiet 27 552 km Varusteet ja laitteet?? kpl Sillat 14176 kpl Kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

- VERKOSTOPÄIVÄT , Oulu

- VERKOSTOPÄIVÄT , Oulu - VERKOSTOPÄIVÄT 12.10.2017, Oulu 12.10.2017 Valtakunnallinen infra-alan mittaus- ja konsulttipalveluja tarjoava yritys. Perustettu vuonna 2006 Organisaatio 23 toimihenkilöä Henkilöstöä vuosittain yhteensä

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA 9.4.2014 KAISU LAITINEN KAISU LAITINEN Valtakunnallisen Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon kehittämisprojekti SEKV:n ja keskikaidehankkeiden

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001 Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B16/2001 Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle Suomen kilpailukyvylle Jaakko Rahja; dipl.ins. ja toimitusjohtaja Suomen Tieyhdistys pyrkii siihen, että; päätöksentekijät tulevat vakuuttuneiksi teiden ja katujen tärkeästä merkityksestä tieliikenteen

Lisätiedot

Antero Karppinen. Johdatus GDF 3.0 -standardiin

Antero Karppinen. Johdatus GDF 3.0 -standardiin Antero Karppinen Johdatus GDF 3.0 -standardiin SISÄLLYSLUETTELO JOHDATUS DIGITAALISIIN KARTTOIHIN...2 KARTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET...2 KARTTOJEN TUOTANTO...2 KARTTATYYPIT...2 DIGITAALISTEN KARTTOJEN MERKITYS

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMASTA 2006-2009 Khs 2005-947 Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Personal Navigation Phone

Personal Navigation Phone Personal Navigation Phone Benefon Esc! GSM+GPS nykyajan nomadin eloonjäämispakkaus GSM 900/1800 -kaksitaajuuspuhelin 12-kanavainen GPS-navigaattori mobiilikartat Friend Find ja hätänäppäin roiskevesitiivis

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS 1. ASIA Helsinki Dnro 13.3.2009 UUS 2008 R 8 531 Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri PL 70 00521

Lisätiedot

HARJA. Vesiväyläpäivä

HARJA. Vesiväyläpäivä HARJA Vesiväyläpäivä 6.4.2016 Mikä HARJA on? HARJA on kaikkien liikennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä sopimusten ja palautteiden hallintaan valmistuva järjestelmä

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Seppo Kaarto Destia Oy Kelikeskustoiminta on kokonaisvaltaista talvihoidon ohjaustoimintaa, joka toimii talvikaudella ympäri vuorokauden tuottaen asiakkailleen

Lisätiedot

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä Kunnossapito ja talous Kuntasektorin kalustovaatimukset Katujen kunnossapito Asemakaava-alueella kadun kunnossapito kuuluu kunnalle (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014. Jari Marjeta, projektipäällikkö

Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014. Jari Marjeta, projektipäällikkö Joensuun kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnonhallinnan palvelu 2011-2014 Jari Marjeta, projektipäällikkö KATUVERKON KUNNON HALLINTA PERUSMITTAUKSET -Päällystevaurioinventointi (syyperusteinen)

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin Laserkeilausaineiston hyödynt dyntäminen Finavian tarpeisiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausseminaari 10.10.2008 Finavia / Jussi Kivelä ICAO:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen Siviili-ilmailujärjestö

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot