TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE"

Transkriptio

1 TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE Kokemuksia DIGIROAD-järjestelmän suunnitteluvaiheesta Liikenne 2000 Hotelli Rantasipi, Aulanko, Hämeenlinna, Jussi Sauna-aho Yli-insinööri, tekn. tri Liikenne- ja viestintäministeriö Tauno Suominen DI Tielaitos Antero Karppinen Tekn.lis Karttakeskus Oy Jukka Lähesmaa DI VTT LVM / J. Sauna-aho / / 1

2 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD Mikä on Tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD? Kolme syytä tie- ja katutietojärjestelmän tekemiseen Tie- ja katutietojärjestelmän kattavuus Suunnitteluprosessi ja sen pääkohdat Tie- ja katutietojärjestelmä- hankkeen aikataulu Tie- ja katutietojärjestelmän tietosisältö ja tarkkuus v Tie- ja katutieto-järjestelmän tekninen kuvaus eli tietojärjestelmä Pilotti- eli kokeilualueet Tie- ja katutietojärjestelmän vastuuorganisaatio ja sen tehtävät: toteuttaminen ja ylläpito Toteuttamisen ja ylläpidon kustannukset ja rahoitus Tie- ja katutietojärjestelmää koskevat oikeudelliset seikat ja tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Tie- ja katutietojärjestelmän käyttö yhdessä satelliittipaikannuksen kanssa Tie- ja katutietojärjestelmän käyttö tienpidossa Esimerkkejä tulevan tie- ja katutietojärjestelmän DIGIROAD hyväksikäytöstä Tie- ja katutietojärjestelmän käyttöalueet ja käyttäjille aiheutuvat hyödyt Tie- ja katutietojärjestelmän hyväksikäytön suunnittelu Mitä mahdollisuuksia valtakunnallinen Tie- ja katutietojärjestelmä tarjoaa? LVM / J. Sauna-aho / / 2

3 MIKÄ ON TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD? Tie- ja katutietojärjestelmässä luodaan teistä ja kaduista ml. terminaaleista digitaalinen eli numeerinen tiedosto siten, että tien ja kadun sijainti on määritetty x-, y- ja z- koordinaatistossa 1-3 metrin tarkkuudella tien ja kadun ominaisuudet (leveys, kaistaleveys, päällyste, liittymät, ym.) on määritetty ja kuvattu Tie- ja katutietojärjestelmään voidaan kytkeä kiinteistöjen ja erilaisten palvelupisteiden osoitetiedot (koordinaatit) sekä näiden liittyminen liikenteellisesti tie- ja katuverkkoon Sijainti- ja ominaisuustiedot tietokoneen näyttöpäätteelle karttoina ja kuvina tai taulukkoina LVM / J. Sauna-aho / / 3

4 MIKÄ ON TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD? Tie- ja katutietojärjestelmä satelliittipaikannuksen kanssa mahdollistaa useita liikennettä ja kuljetuksia sekä tien ja kadun pitoa tehostavia toimintoja ja uusia palveluja. Satelliittipaikannukseen voidaan käyttää tällä hetkellä USA:n GPS- tai Venäjän GLONASSjärjestelmää Eurooppalainen GALILEO-järjestelmä on suunnitteilla ja valmistunee vuoteen 2008 mennessä. Se tullee tarjoamaan 2-5 metrin tarkkuuden. LVM / J. Sauna-aho / / 4

5 KOLME SYYTÄ TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKEMISEEN 1. Digitaaliset, koordinaatistoon kytketyt tie- ja katutiedot ovat tulleet tai ovat tulossa olennaiseksi hyödynnettäessä liikennetelematiikkaa ja tehtäessä tieliikenne nykyistä tehokkaammaksi, joutuisammaksi, helpommaksi, turvallisemmaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja tasapuolisemmaksi. 2. Digitaalisia tie- ja katuverkkotietoja tarvitaan ei ainoastaan navigointiin ja reitinsuunnitteluun, vaan myös tien ja kadun pitoon, jotta se saataisiin nykyistä tehokkaammaksi. 3. Pienissä maissa, joissa markkinoiden kysyntä uusiin palveluihin on pieni ja joissa yritykset eivät alkuvaiheessa ota riskejä, julkisen vallan tulee tehdä aloite uusien palvelujen, kuten digitaalisten tie- ja katutiedostojen kehittämiseksi. Siksi liikenneministeriö käynnisti v vuotisen suunnitteluprojektin digitaalisen tie- ja katutietojärjestelmän eli DIGIROAD-järjestelmän kehittämiseksi koko maahan. LVM / J. Sauna-aho / / 5

6 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KATTAVUUS Tie- ja katutietojärjestelmä on koko maanlaajuinen ja kattava. Tie- ja katutietojärjestelmä muodostaa yhden valtakunnallisen perusrekisterin Tie- ja katutietojärjestelmä tulee sisältämään kaikki yleiset tiet ( km) kaikki kadut ( km) kaikki yksityistiet ml. metsäauto- ja turvetiet (noin km) kaikki kevyen liikenteen väylät (noin km) ja aluksi runsaat linja-autopysäkkiä (kaikkiaan Suomessa on noin pysäkkiä) sekä teihin ja katuihin liittyvät terminaalit. LVM / J. Sauna-aho / / 6

7 SUUNNITTELUPROSESSI JA SEN PÄÄKOHDAT Projekti käynnistyi suunnitteluvaiheella vuoden 1999 huhtikuussa. Suunnitteluvaihe kestää vuoden 2001 tammikuun loppuun ja siinä toteutettiin seuraavat työvaiheet: LVM / J. Sauna-aho / / 7

8 SUUNNITTELUPROSESSI JA SEN PÄÄKOHDAT (jatk.) Työvaihe 1. Valmistelu Toteuttamistapa ja tulos 2. Kansainvälisen kehityksen ja standardoinnin selvitys sekä pohjoismainen yhteistyö 3. Tarve- ja nykytilaselvitys Kansainvälisen tilanteen ja standardien selvitys Ajoneuvonavigoinnin kehitys ja vaatimukset. Pohjoismainen yhteistyö (mm. yhteinen seminaari v ja syksyllä 2000) Tie- ja katuverkkojen ylläpidon tarpeet sekä liikenteen ja kuljetusten tarpeet. 4. Sisältöselvitys Ks. erillinen kalvo 5. Toiminnallisen ja hallinnollisen ratkaisun selvittäminen 6. Yhteenveto 7. Pilottien suunnittelu ja toteuttaminen Hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja käyttökelpoisuus sekä järjestelmän ylläpito perustamisvaiheen jälkeen Pilotointi todellisissa olosuhteissa - kahdella kaupunki- ja kahdella maaseutu-alueella. LVM / J. Sauna-aho / / 8

9 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ JA TARKKUUS V DIGIROAD-projektiryhmä on suunnitellut alustavasti mitä tietoja tietokanta tulisi vuonna 2003 sisältämään (taulukko 1). Tietosisältö tullaan vielä tarkistamaan vuoden 2000 lopussa piloteista saatavien kokemusten perusteella. Tie- ja katutietojärjestelmässä luodaan teistä ja kaduista ml. terminaaleista digitaalinen eli numeerinen tiedosto siten, että tien ja kadun sijainti on määritetty x-, y- ja z- koordinaatistossa 1-3 metrin tarkkuudella tien ja kadun ominaisuudet (leveys, kaistaleveys, päällyste, liittymät, ym.) on määritetty. Sijainti- ja ominaisuustiedot saadaan tietokoneen näyttöpäätteelle karttoina ja kuvina tai taulukkoina. LVM / J. Sauna-aho / / 9

10 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ- HANKKEEN AIKATAULU Tie- ja katutietojärjestelmän vaiheittainen eteneminen Vaihe/osatehtävä Ajanjakso Suunnittelu- ja kokeiluvaihe /01 Isännän valinta 2000/09 mennessä Järjestelmää koskeva säädöstyö 2000/4-2001/12 Järjestelmän perustamisvaihe Tietojärjestelmän rakentaminen /06 järjestelmän suunnittelu/määrittely järjestelmän rakentaminen järjestelmän koekäyttö ja testaus Tiedonkeruu perustamisvaiheessa Laadunvarmistus koko aineistolla /06 Järjestelmän käyttö.otto ja ylläp.vaihe 2003/09 -- LVM / J. Sauna-aho / / 10

11 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ V KOHTEET 1 Tiet ja lautat (8 kohdetta) 2 Hallinnolliset alueet (5 aluetta) 3 Taajamat ja nimetyt alueet (7 aluetta) 4 Maanpinnan peite ja käyttö (Pohjavesialue) 5 Sillat ja tunnelit (GDF 75 Brunnels) 6 Palvelut (17 palvelua) 7 Julkinen liikenne (Pysäkki ja pysäkkialue) OMINAISUUDET 1 Yhteiset ominaisuustiedot kaikille kohteille (4 ominaisuutta) 2 Tiet ja lautat (50 ominaisuutta) 3 Hallinnolliset alueet (3 kpl) 4 Nimetyt alueet (Postinumero) 5 Sillat ja tunnelit (Tyyppi) 6 Palvelut (2 kpl) RIIPPUVUUDET (14 kpl) LVM / J. Sauna-aho / / 11

12 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOLÄHTEET PILOTOINTIVAIHEESSA V Tielaitos Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys Metsäkeskukset/-yhdistykset Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys JNE... Tie-elementti Liittymä Silta Pysäkki Leveys JNE... Nyky aineisto Pilotti DIGIROAD Tie- Karttakeskus Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... Taso 1 + jne... MML Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... DIGIROAD Helsinki Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... Muut Tie-elementti Liittymä Sil ta Pysäkki Leveys JNE... Nyky aineisto Pilotti Tampere Taso 1 + Nyky aineisto Pilotti Taso 1 + Tie-elementti Liittymä Si lta Pysäkki Leveys JNE... digitalisointi Tie- ja katuverkon 2 LVM / J. Sauna-aho / / 12

13 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKNINEN KUVAUS DIGIROADissa luodaan kansallinen tietokanta, jonka lähteinä ovat kaikki tie- ja katuverkkotietoa sisältävät tietokannat. Tiedon tuottajia: Maanmittauslaitos, Tielaitos, kunnat, metsäkeskukset sekä metsäyhtiöt. Suuri haaste: yhdenmukaistaa näistä heterogeenisistä lähteistä saatava informaatio yhteen GIS-järjestelmään. Tietokannan sisäinen rakenne perustuu pääosin ISO:n GDF-esistandardiin (ISO/TR 14825, Geographic Data Files, 1996). Tietomalli kuvaa tiehen liittyvät kohteet niiden ominaisuudet ja keskinäiset riippuvuudet. Standardissa on lisäksi määritetty laatumalli ja tiedonsiirtoformaatti eri GIS-järjestelmien väliseen tietojen vaihtamiseen. LVM / J. Sauna-aho / / 13

14 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN TEKNINEN KUVAUS Standardi sallii käyttäjien määrittää tarvittaessa omia käsitteitä, minkä vuoksi Suomen erityisolosuhteet voidaan ottaa huomioon. Näin ollen GDF tarjoaa luotettavan referenssin, jonka avulla voidaan luoda monia liikenteen telemaattisia funktioita tukeva järjestelmä. Nykyisessä muodossaan GDF-standardi ei kuitenkaan vielä tue tien suunnittelun ja tienpidon toimintoja riittävästi.. Tietokantaa pääsee tutkimaan myös internetselaimeen perustuvalla sovelluksella. LVM / J. Sauna-aho / / 14

15 PILOTTI- ELI KOKEILUALUEET Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kaksi kaupunkialueen ja kaksi maaseutualueen pilottiprojektia. Kerätään Tie- ja katutietojärjestelmän tarvittavat tiedot olemassa olevista kaupunkien, kuntien Maanmittauslaitoksen Tielaitoksen ja Karttakeskuksen aineistoista. Tarpeen mukaan tuotetaan myös kokonaan uutta tietoa esimerkiksi paperikarttojen tietoja digitoimalla tai maastomittauksilla. Tavoitteena on kokeilla tietojärjestelmän ja tietojen ylläpitoketjun organisointia ja teknistä toteutusta sekä kerätä tietoa mm. järjestelmän kustannuksista kansallisen järjestelmän suunnittelua varten. LVM / J. Sauna-aho / / 15

16 PILOTTI- ELI KOKEILUALUEET Projektin pilottialueet ja niitä koskevat tiedot Pilottialue Helsingin kaupunki Tie- ja katuverkon kokonaispituus (km) Yleisten teiden pituus (km) Tampereen kaupunki Asikkalan, Lammin ja Padasjoen kunnat Alajärven kaupunki LVM / J. Sauna-aho / / 16

17 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN VASTUUORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT: TOTEUTTAMINEN JA YLLÄPITO Liikenne- ja viestintäministeriö nimesi tulevan Tiehallinnon Tie- ja katutietojärjestelmän vastuuorganisaatioksi Vastuuorganisaation tehtävät hallitsee tie- ja katutietojärjestelmää vastaa järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta suunnittelee ja toteuttaa tie- ja katutietojärjestelmän vastaa myös järjestelmän hyväksikäytön edistämisestä sekä tarvittavista sopimuksista asiakkaiden kanssa raportoi puolivuosittain liikenneministeriölle toteutuksen etenemisestä. Suunnittelussa, toteutuksessa, ylläpidossa ja kehittämisessä otetaan huomioon aineistojen omistajien eri käyttäjäryhmien ja lisäarvopalveluiden tuottajien tarpeet LVM / J. Sauna-aho / / 17

18 TOTEUTTAMISEN JA YLLÄPIDON KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Kustannukset Alustava arvio järjestelmän toteutuskustannuksista on Mmk ja vuosittaiset ylläpitokustannukset noin 2 Mmk. Suunnittelutyössä, joka on loppusuoralla, on meneillään neljä tiedonkeruukokeilua eli pilottia. Niiden perusteella tarkennetaan alustavaa arviota koko maan tie- ja katuverkon tiedonkeruun resurssitarpeesta ja järjestelmän toteutuskustannuksista. Rahoitus Hallituksen vuoden 2001 tulo- ja menoarvioesityksen nk. tulevaisuudenpaketissa on varattu 8.7 Mmk vuodeksi 2001 tie- ja katutietojärjestelmän kehittämiseen. TMAE:n selvitysosassa on mainittu, että loppuosa eli 20 Mmk rahoitetaan vuosien 2002 ja 2003 talousarvioista. Tiehallinnon on suunnitelmissaan varauduttava kattamaan loput tie- ja katutietojärjestelmän toteutuskustannuksista. Järjestelmän jatkokehittämiseen ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista sovitaan myöhemmin erikseen. LVM / J. Sauna-aho / / 18

19 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT OIKEUDELLISET SEIKAT Tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää toteutuksen suunnittelun yhteydessä tie- ja katutietojärjestelmän tarvitseman säädöspohjan vuoden 2001 loppuun mennessä. Tämän selvityksen perusteella päätetään säädösperustasta sekä vastuuorganisaation ja muiden toimijoiden tehtävistä sekä velvoitteista. Käytettävyysperiaate TIE- JA KATUTIETO-järjestelmän tietojen tulee olla julkisia tietoja, ellei niistä erikseen toisin säädetä, ja ne ovat täten kenen tahansa käytettävissä. Näin varmistetaan mahdollisimman laaja-alainen käyttäjäkunta ja hyöty TIE- JA KATUTIETOjärjestelmästä. LVM / J. Sauna-aho / / 19

20 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT OIKEUDELLISET SEIKAT Tarvittava säädöstö ylläpitoa varten Tie- ja katutietojärjestelmää koskevat oikeudelliset seikat koskevat tai saattavat koskea useita asioita, kuten tekijänoikeusasioita Tieto tiestä tai kadusta ei sisältyne tekijänoikeuden piiriin, mutta Tie- ja katutietojärjestelmän kehittäminen luonee omistajalleen tekijänoikeuden järjestelmään henkilöiden osoitetietojen (mm. yksityisteiden omistaja- ja osoitetiedot) antamista julkiseen käyttöön Väestötietolaki sijaintitietojen käyttöä Tietoturvalaki ja henkilötietolaki viranomaisten tuottamien palvelujen ja suoritteiden käytöstä perittävät maksut LVM / J. Sauna-aho / / 20

21 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ YHDESSÄ SATELLIITTIPAIKANNUKSEN KANSSA Satelliittipaikannukseen voidaan käyttää tällä hetkellä USA:n GPS- (Global Positioning System) tai Venäjän GLONASS-järjestelmää. Eurooppalainen järjestelmä GALILEO on suunnitteilla ja valmistunee vuoteen 2008 mennessä. Se tullee tarjoamaan 2-5 metrin tarkkuuden. Tie- ja katutietojärjestelmän tarkkuustaso merkitsee sitä, että järjestelmää voidaan käyttää pääsääntöisesti liikenteen kuljetusten ja pelastustoimen tarkoituksiin sekä lisäksi tien- ja kadunpidon hallinnoinnin tehostamiseen ja osittain myös väylien kunnossapidon apuna. Tulevaisuudessa, kun DIGIROAD-tiedostoja tarkennetaan, voidaan niitä käyttää enenevässä määrin myös tien ja kadun suunnittelun sekä rakentamisen tarpeisiin. LVM / J. Sauna-aho / / 21

22 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TIENPIDOSSA Perustuu osittain Tiehallinnon Oulun tiepiirin raporttiin Tiestötietojen inventointi Liikenne- ja tiestötiedot muodostavat tiehallinnon toiminnan selkärangan Tielaitoksen organisaatiouudistus luo uusia tarpeita tienpidon suunnittelulle ja ohjelmoinnille. Yhä pienempi tiehallinnon organisaatioyksikkö joutuu ohjelmoimaan tienpitoa kilpailuttamaan ja valvomaan urakoita sekä huolehtimaan asiakkaille tiedottamisesta ja palveluista. On olennaista, että tie- ja liikennetiedot ovat aina saatavilla luotettavia ajantasaisia ja helposti edelleen prosessoitavassa muodossa Näin varmistetaan tiehallinnon toiminnan tehokkuus ja hyvä palvelutaso urakoitsijoiden tasapuolinen ja oikeuden mukainen kohtelu, mikä omiaan johtaa oikeisiin urakoitsijavalintoihin ja siten tienpidon tehostumiseen tielaitoksen asiakkaiden tasapuolinen ja oikeuden mukainen kohtelu Tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tulee auttamaan Tiehallintoa, LVM / J. Sauna-aho kuten myös / kuntien / 22 tieja katuhallintoa.

23 ESIMERKKEJÄ TULEVAN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN DIGIROAD HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Tiehallinnon Oulun tiepiiri teki tiestötietojen inventoinnin v ja on kehittänyt tiedostoista DIGIROAD-tyyppisen digitaalisen tietokannan. Tiepiirin inventoimat kohteet: Inventointikohde Inventointitietojen käyttökohteita 1. Ajoratamerkinnät Ajoratamerkintäohjelman laadinta 2. Erikoisrakenteet Urakka- ja tarjouslaskenta 3. Huoltoasemat A siakas- ja liikenteen palvelu 4. Kaiteet Kunnostusojhelma, liikenneturvallisuusohjelm a 5. Kelirikkokohteet Kelirikkovaurioiden korjausohjelma, täsmäkorjaus 6. Levähdysalueet Liikenteen palvelu, hoitourakoiden lähtötieto 7. Liikennemerkit Liikenneturvalisuusselvitykset ja - ohjelm at 8. Pysäkit Joukkoliikenteen suunnitelu, hoito- ja päällysteurakoiden teettäminen 9. Rummut Hoitourakoiden lähtötieto 10. Soratiet Sorateiden puutelista kohdesuunnittelussa ja kohteiden hinnoittelu 11. Viemärit Hoitourakoiden lähtötietoina 12. Viheralueet Hoitourakoiden lähtötietoina, luonnontilaista ympäristöä koskevat selvitykset 13. Y ksityistien liittym ät M yönnettäessä liittym älupia, luvattom ien liittym ien toteam inen 14. Ylitykset E rikoiskuljetusten suunnittelu LVM / J. Sauna-aho / / 23

24 ESIMERKKEJÄ TULEVAN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN DIGIROAD HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ Oulun Tiepiirin suositukset tietojen hyväksikäytöstä Oulun tiepiiri on käyttänyt tekemäänsä inventointitiedostoa hyväkseen usealla tienpidon alalla. Tiepiirin laatimassa loppuraportissa todetaan: 1. Teettämisyksiköt hyötyvät mm. tarjotessaan tienhoidon alueurakointia, koska käytettävissä ovat mm. teiden varuste- ja laitetiedot nykytilanteessa päällysteurakointia ja ajoratamerkintäurakointia, koska käytettävissä ovat mm. ajoratamerkintätiedot nykytilanteessa 2. Tienpitotoimenpiteiden suunnittelussa helposti saatavilla ja prossesoitavilla inventointiedoilla yhdessä perusrekisteritietojen kanssa on suuri merkitys LVM / J. Sauna-aho / / 24

25 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖALUEET JA KÄYTTÄJILLE AIHEUTUVAT HYÖDYT Raakapuunkuljetuksissa digitaalista tieverkkoa ja satelliittipaikantaminen ovat osoittautuneet hyviksi. Kuljetusten tehokkuus on kasvanut huomattavasti ja tyhjänäajo-osuudet pudonneet. Koko Tie- ja katutietojärjestelmän hyötyjä ei ole hankkeessa vielä arvioitu, mutta hyödyt tulevat olemaan moninaisia ja myös suuria. Tie- ja katutietojärjestelmän avulla voidaan toteuttaa uusia liikennetelematiikan ja tienpidon toimintoja sekä parantaa nykyisten toimintojen tehokkuutta ja laatua. Hyöty ilmenee monella tavalla ja useissa toiminnoissa, kuten Matkustaminen ja tavarankuljetus (mm. navigointi ja reitin suunnittelu) Kuljetusten suunnittelu ja reittiopastus tehostavat ammattiliikenteen toimintaa ja palvelevat myös yksityisautoilijoita sekä joukkoliikenteen käyttäjiä Avun ohjaaminen paikalle esimerkiksi liikenne- tai muun onnettomuudenjälkeen nopeutuu Tien ja kadunpito (aluksi tutkimukset, verkon hallinnointi ja yleissuunnittelu, myöhemmin tietojen tarkentuessa myös yksityiskohtainen suunnittelu sekä kunnossapito ja rakentaminen). LVM / J. Sauna-aho / / 25

26 TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄN HYVÄKSIKÄYTÖN SUUNNITTELU Tie- ja katutietojärjestelmän hyväksikäyttöä aletaan suunnitella mm. Liikenne- ja viestintäministeriön v käynnistämässä NAVI-ohjelmassa ja v käynnistyvässä TETRA 2-ohjelmassa. Yrityssektori (liikenne- ja kuljetusala, matkailuala, informaatio- ja tiedonsiirtoala) käynnistävät omia kehittämishankkeita, joiden tuloksena syntyy Tieja katutietojärjestelmään tukeutuvia tuotteita ja palveluja. Tien ja kadunpitäjät tulisi suunnitella omia sovelluksiaan DIGIROADia varten, jotta tien ja kadunpidon hallinnointia voidaan tehostaa Tie- ja katutietojärjestelmän(tien ja kadun x-, y- ja z-koordinaatit) ajoneuvosimulaattorin VEMOSIM kanssa tarjoaa uudentyyppiset mahdollisuudet tehdä liikennettä kuljetuksia ajokalustoa tie- ja katuhankkeita sekä liikenteen päästöjä koskevia analyysejä suunnittelua ja optimointia varten. LVM / J. Sauna-aho / / 26

27 MITÄ MAHDOLLISUUKSIA VALTAKUNNALLINEN TIE- JA KATUTIETOJÄRJESTELMÄ DIGIROAD TARJOAA? Tie- ja katutietojärjestelmän käyttötavat 2003 alkaen (= vaihe I) Navigointi (henkilöauto, taksi, jakelu, palo- ja pelastuspalvelu) Reitinsuunnittelu ja kuljetusreitin optimointi (metsä-, jakelu- ja koululaiskuljetukset ja linjaautojen tilausliikenne, erikoiskuljetukset) Tien- ja kadunpidon hallinnointi Tie- ja katuverkon sekä tieliikenteen analyysit eri tarkoituksia varten ml. liikenteen ympäristövaikutukset Liikennesuunnittelu eri tasoilla Kunta- ja aluesuunnittelu liikenteen kannalta Tie- ja katutietojärjestelmän käyttötavat (= Vaihe II) Vaiheen I käyttötavat Tien ja kadun suunnittelun, rakentamisen/ parantamisen ja kunnossapidon hallinnointi ja ohjaus Liikenneturvallisuutta parantavien uusien telemaattisten toimintojen käyttö Muut esille tulevat uudet toiminnot LVM / J. Sauna-aho / / 27

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa DR2 uudistus ja SURAVAGE prosessi Nordiskt Vägforum 6.5.2014 Digiroad uudistuksen keskeiset tavoitteet Digiroad muodostaa Kansallisen pysäkkirekisterin

Lisätiedot

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad metsätietiedon jakelualustana Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot Yhteensä

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.2014 Esityksen sisältö Mikä on Digiroad? Suosituksen tausta ja tavoitteet Valmistelussa

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN

ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA KAISU LAITINEN ERIKOISKULJETUSTEN HUOMIOIMINEN VÄYLÄ- JA LIIKENNESUUNNITTELUSSA 9.4.2014 KAISU LAITINEN KAISU LAITINEN Valtakunnallisen Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon kehittämisprojekti SEKV:n ja keskikaidehankkeiden

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS 1. ASIA Helsinki Dnro 13.3.2009 UUS 2008 R 8 531 Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri PL 70 00521

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Antero Karppinen. Johdatus GDF 3.0 -standardiin

Antero Karppinen. Johdatus GDF 3.0 -standardiin Antero Karppinen Johdatus GDF 3.0 -standardiin SISÄLLYSLUETTELO JOHDATUS DIGITAALISIIN KARTTOIHIN...2 KARTTOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET...2 KARTTOJEN TUOTANTO...2 KARTTATYYPIT...2 DIGITAALISTEN KARTTOJEN MERKITYS

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä

Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Valtiovallan tavoitteet ja toimenpiteet tieverkon kehittämisessä Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana -päättäjä seminaari 7.11.2014 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäteiden

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne

Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne Alempi tieverkko puunhuollon pullonkaulana-seminaari 7.11.2014 Anna Rakemaa ( Seppo Ollikainen ja Seppo Niskanen) Metsäteiden kunto Tiestöstä 80 % on rakennettu ennen

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Tiera Palvelunhallinta -ratkaisu Jyri Lehtonen Liiketoimintapäällikkö Tiera Käyttäjäpalvelut 044 9072464 jyri.lehtonen@tiera.fi Tiera

Lisätiedot

Sopijapuolet Tiehallinto, Hämeen tiepiiri PL TAMPERE. Tampereen kaupunki PL Tampere. 1 Sopimuksen tarkoitus

Sopijapuolet Tiehallinto, Hämeen tiepiiri PL TAMPERE. Tampereen kaupunki PL Tampere. 1 Sopimuksen tarkoitus 1 Sopimus rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä valtatien 12 parantamiseksi rakentamalla Rantaväylän tunneli, Paasikiventien joukkoliikennekaistat sekä Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymät,

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Vaarallinen tieosa Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen Mitä allianssilla tavoitellaan? Pakilan allianssiurakka Maanrakennuspäivä 18.9.2014 Parempaa yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan välillä Anna Keskinen Joustavuutta ylläpitotöihin Asukasyhteistyön parantaminen

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Infra 2010 -pilotti:

Infra 2010 -pilotti: 1(12) Infra 2010 -pilotti: Ylläpito- ja hoitoprosessin testaaminen yhteisurakassa - Kuusamon pilotti 2(12) 1. TAUSTA Infra 2010 -pilottien suuntaaminen siten, että tarkastellaan kokonaisuutta, sen osia

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA ERILAISIA TEITÄ Yleiset tiet hoitaa ELY-keskus (Tiehallinto) http://www.ely-keskus.fi/fi/sivut/default.aspx Tienkäyttäjän linja puh: 0200-2100 Kaavatiet (kadut) hoitaa

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 11 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Projektin koodi Projektin nimi Liikennevälineiden yksikköpäästöt Vastuuorganisaatio

Lisätiedot

Metsätiedon lähteitä ja soveltamismahdollisuuksia

Metsätiedon lähteitä ja soveltamismahdollisuuksia Metsätiedon lähteitä ja soveltamismahdollisuuksia Tapio Räsänen Metsäteho Oy FOREST BIG DATA hankkeen tulosseminaari 8.3.2016 Heureka, Vantaa Tietojärjestelmät ja sovellukset Sovellus X Sovellus X Sovellus

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Hankesuunnittelupäivä 2016

Hankesuunnittelupäivä 2016 Hankesuunnittelupäivä 2016 Ylijohtaja Rami Metsäpelto 25.10.2016 Maakuntauudistus ja Elyt Liikennevirasto ja Liikenneverkkoyhtiö Liikennekaari Rautatieliikenteen kilpailu Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä PTL33 Seminaari Melua vaimentavat päällysteet 25.10.2007 Harri Spoof, Pöyry Infra Oy Selvitystyö vuonna 2006 Hiljaisten

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2 TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V. 2011 LIITE 2 Tiekunnan/tien nimi Tien sijainti Esitetään erillisellä karttaliitteellä, jos tie ei ole edellisenä vuonna saanut kaupungin avustusta. Tiekunta

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL,

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, 11.2013 OMAISUUDEN HALLINTA KAUPUNKIOMAISUUS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ INFRASTRUKTUURI INFRAN HALLINTA TOIMINNANOHJAUS RAHOITUS KUNTAPALVELUT KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011 Matti Sirén, Keypro Oy Keypron osuus KRYSP:issä Maankäyttö / opastavat tiedot / katuverkon topologia Maankäyttö / kantakartta

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTOPYYNTÖ KASELY/1440/2015 LAPPEENØNNAN KAUPUNKI 21.8.2015 Kirjaamo 2 5-08- 2015 Jakelun mukaan Kokous 19.8.2015; Nordkalk Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, KAS

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT Tilannekatsaus 6.8.2003 DIGIROAD PALVELUT DIGIROAD PALVELURAJAPINNAT DIGIROAD Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tietokanta 1 TietoEnator 2003 Tavoitteet DR-palvelupilotti antaa yleisen

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot