ILMAJOHTORATKAISUT 6-45 kv Ensto Overhead

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOHTORATKAISUT 6-45 kv Ensto Overhead"

Transkriptio

1 ILMAJOHTORATKAISUT 6-45 kv Ensto Overhead

2

3 Sisällys Ensto lyhyesti 4 Pas-järjestelmä 5 Pas-ratkaisut Kipinäväliratkaisut 8 Virtaa rajoittava suojaus 12 Valokaarisuojaus 13 Valokaarisuojauksen asentaminen 15 Muut suojaukset 18 Asentaminen 20 PAS-tarvikkeet kv avojohtotarvikkeet kv yleiskaapelitarvikkeet 37 SZ 24-erotin keskijänniteverkkoon 39 Tuotehakemisto sähkönumeroittain 41 Ensto Utility Neworks 42

4 4 Ensto lyhyesti Ensto lyhyesti Ensto on vuonna 1958 perustettu sähköjärjestelmien ja sähkötarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen konserni. Enstolaisia on tällä hetkellä yli Meillä on yritykset kaikkiaan 17 maassa ja tuotantoa kuudessa maassa. Tuotteitamme toimitetaan yli 80 maahan. Enston järjestelmät ja tuotteet ovat avainasemassa sähköenergian jakelussa ja sen jokapäiväisessä käytössä. Ne näkyvät kotien, julkisten tilojen ja yritysten sähköasennuksissa, valaistusratkaisuissa ja erilaisissa huipputeknisissä säätö- ja valvontajärjestelmissä. Ensto Utility Networks Ensto Utility Networks on yksi Ensto konsernin kolmesta liiketoimintaalueesta. Olemme yksi Euroopan johtavista verkonrakennustarvikkeita ja -järjestelmiä kehittävistä, valmistavista ja markkinoivista yrityksistä. Valikoimaamme kuuluvat sekä ilmajohto- että maakaapeliratkaisut. Omat tuotantolaitoksemme toimivat Suomen lisäksi Virossa, Puolassa ja Venäjällä. Vahva tuotekehitys Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa vastaamaan alan muuttuvia tarpeita. Meille on tärkeää, että tuotteidemme elinkaari on mahdollisimman pitkä, myös ääriolosuhteissa. Tuotteemme ovat yhteensopivia erilaisten kansainvälisten järjestelmien kanssa ja kansainvälisten standardien mukaisia. Kehitystyön mahdollistamiseksi olemme investoineet uuteen, omaan tutkimuslaboratorioon. Laboratorion tehtävinä ovat myös valmiiden tuotteiden laadunvalvonta ja monipuolinen testaaminen. Teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa. Kattavat tuoteratkaisut Enstolla on vuosikymmenien kokemus verkonrakennuksessa tarvittavista erilaisista ratkaisuista. Valikoimassa ovat mm: 1.0 kv ilmajohtoverkkoihin 6-45 kv ilmajohtoverkkoihin > 45 kv ilmajohtoverkkoihin maakaapeliverkkoihin. Enston paljaita ja päällystettyjä avojohtoja koskevat orsien käytönrajat päivitetty uusien EN-standardien mukaan lähtien. Jokaisesta tuotekokonaisuudesta ja orsiemme käytönrajoista on saatavana oma esite. Lisäksi olemme panostaneet siihen, että kaikki tuoteratkaisut ja orsien käytönrajat ovat saatavana aina ajantasaisina myös kotisivuiltamme verkonrakennus. Ammattitaitoinen kumppani Tarjoamme asiakkaillemme aina pitkälle räätälöityjä järjestelmäkokonaisuuksia ja tuotepaketteja. Asiakkaamme saavat meiltä myös jatkuvaa tukea ja koulutusta tuotteiden asennuksessa ja käytössä. Ratkaisujemme toimivuus ja luotettavuus perustuu: pitkäaikaisiin ja avoimiin asiakassuhteisiin vankkaan asiakkaidemme tarpeet huomioivaan tuotekehitykseen ensiluokkaisiin materiaaleihin ja komponentteihin, mikä mahdollistaa tuotteittemme pitkän elinkaaren. tuotteiden helppoon asennettavuuteen jatkuviin laboratoriotestauksiin, joissa tutkitaan tuotteiden mekaaniset että sähköiset ominaisuudet, tuotteemme on testattu erilaisten kansainvälisten standardien mukaan (esim. IEC ja EN) Ensto Sekko Oy:n ISO 9001 ja laatujärjestelmiin hyvään ja luotettavaan toimituskykyymme

5 5 PAS-järjestelmä Sähkönjakelun ja -siirron käyttövarmuuden parantamiseksi on 20 kv jännitteelle kehitetty metallivaipattomat muovipäällysteiset ilmajohdot eli PAS-johdot. normaali Johdanto PAS-järjestelmä on vähentänyt vikojen aiheuttamia keskeytyksiä. Sen ansiosta myös johtokadut ovat kaventuneet, mikä on etu varsinkin taajamissa. Ilmajohtorakenteilla sähköasemalähdöt saadaan pieneen tilaan, mikä on myös maisemallisesti hyvä ratkaisu. Monivuotiset käyttökokemukset ovat osoittaneet PAS-järjestelmän hyvin toimivaksi ja käyttövarmaksi. Ensimmäiset asennukset tehtiin Suomessa 1976 ja Ruotsissa Nykyään Suomessa on yli 7500 km PAS-johtoja, joiden osuus keskijänniteverkon uudisrakentamisesta on noin 35 %. Ruotsissa on yli 9500 km PAS-johtoja, joiden osuus on jo noin 60 % keskijänniteverkon uudisrakentamisesta. Nykyisin PAS-järjestelmä on yleisesti käytössä useissa Euroopan maissa mm. Norjassa, Englannissa, Itävallassa, Baltian maissa, Puolassa Tsekeissä ja Sloveniassa. PAS-järjestelmä on vakiinnuttanut asemansa, ja Enstossa sitä kehitetään jatkuvasti. Ensto on kehittänyt järjestelmään tarvikkeita, joiden ansiosta asennus voidaan tehdä vaivattomasti, nopeasti ja käyttövarmasti. PAS-tarvikkeemme perustuvat luotettaviin ja taloudellisiin rakentamisratkaisuihin, ja ne on kehitetty yhteistyössä verkonrakentajien kanssa. Tarvikkeemme täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset kaikissa Pohjoismaissa. Käyttövarmuus PAS-johtimen PEX-muovipäällyste estää johtimien hetkellisestä yhteenlyönnistä tai vieraan esineen hetkellisestä kosketuksesta aiheutuvat häiriöt eli käyttökeskeytykset. Päällysteen ansiosta lumi- ja jääkuormista kallistuneiden puiden aiheuttamat viat ovat loppuneet lähes kokonaan. Vikatilastojen mukaan vikojen määrä on pudonnut avojohtojen 4,5 viasta/100 km vuodessa PASjohtojen 0,9 vikaan/100 km vuodessa. Tämän takia monet verkkoyhtiöt ovatkin turvanneet tärkeiden asiakkaidensa häiriöttömän sähkönsaannin valitsemalla PAS-rakenteen keskijännitelinjoihin. avojohto Johtokadut PAS-johto sopii noin 40 % pienempään tilaan kuin normaali avojohto. Tämä on mahdollistanut ilmajohtoasennukset myös kaavoitetuilla alueilla. Metsäalueilla johtokatu on kaventunut 4 m rungosta runkoon, minkä ansiosta teiden varsiin voidaan jättää puusto näkö- ja melusuojaksi. Varsinkin sähköasemalähdöissä PAS-rakenteet säästävät huomattavasti tilaa, mikä on etenkin maiseman kannalta suotava ratkaisu. Etenkin kaksoisjohtorakenteella tilansäästö on huomattava.

6 6 PAS-järjestelmä Kustannukset PAS-johdon rakentamiskustannukset ovat kohtuullisia, varsinkin kun huomioidaan edut, jotka saavutetaan perinteisiin avojohtorakenteisiin verrattuna. Kaksoisjohtoja rakennettaessa avo- ja PAS-johtojen kustannukset ovat samansuuruiset. Suunnittelu PAS-johdolle on asetettu eräitä lisävaatimuksia perinteiseen avojohtorakentamiseen verrattuna. Tärkeimpiä ovat mm: Johdot on rakennettava varmennettuina Johtimia on käsiteltävä varovaisuutta noudattaen Johdolla on käytettävä hyväksyttyjä, johdolle tarkoitettuja tarvikkeita Valokaarisuojaus on tehtävä ylijännitteelle alttiisiin johdon osiin Sähköasemalla on oltava laukaiseva maasulkusuoja ja hälyttävä varasuoja Yleistä valokaarisuojauksesta Valokaari syntyy, kun salama iskee ilmajohtoon tai sen läheisyyteen ja indusoi siihen ylijännitteen. Ylijännite on suunnilleen saman suuruinen kaikissa vaiheissa. Vaiheen ja maan välillä ylijännite voi nousta useisiin satoihin kilovoltteihin. Salaman suora isku johtoon on suhteellisen harvinainen. Kustannukset suhteellisina arvoina: Rakenne Johdin Koko johdon kustannukset Avojohto 54/9 AlFe RAVEN 1.0 PAS-johto PAS 3x Riippukaapeli SAXKA 3x Maakaapeli AHXMKW 3x PAS-rakenteen pylväsmuuntamo on kustannuksiltaan noin kolmanneksen halvempi kuin maakaapeliverkon vaatima puistomuuntamo. Ylijännite purkautuu lähimmällä pylväällä sytyttäen valokaaren orren ja johtimen välille. Ylijännitteen purkautumisen jälkeen verkko syöttää valokaaren synnyttämään oikosulkuun käyttötaajuisen oikosulkuvirran, joka on suuruudeltaan normaalisti useita kiloampeereita. Suuruus riippuu verkon oikosulkutehosta ja etäisyydestä sähköasemaan. Valokaaren johtimen puoleinen pää pyrkii etenemään sähkön syöttösuuntaan. Tavallisella avojohdolla ylijännitteen siirtyminen tapahtuu vapaasti, mutta PAS-johdolla päällyste muodostaa esteen vapaalle etenemiselle. Valokaari polttaa syttyessään eristeeseen pienen reiän ja jää palamaan paikallaan, kunnes johdin vaurioituu tai palaa poikki. Asemasuojat eivät toimi riittävän nopeasti. Vaurioiden estämiseksi PAS-johdin on suojattava asentamalla valokaarisuojat sopiviin kohtiin. Niiden tehtävänä on tarjota valokaarelle turvallinen purkautumistie johdinta vaurioittamatta. Valokaarisuojauksen avulla johtimet suojataan ja samalla saadaan suojattua myös verkon muita komponentteja. Tällöin päästään häiriöttömään sähkönjakeluun, mikä on suuri etu kuluttajalle. Valokaarisuojaus on asennettava paikkoihin, joissa ylijännitteen esiintyminen on todennäköistä, kuten pellot ja kor keat maastot. Lisäksi suojaus on aina asennettava paikkoihin, joissa ihmisiä oleskelee tai liikkuu usein. Tällaisia ovat mm. rakennukset, niiden tonttialueet ja välitön ympäristö sekä liikenneväylät ja urheilukentät.

7 7 Valokaarisuojaus voidaan tehdä seuraavilla tavoilla: Valokaarisuoja Kipinäväli Ylijännitesuoja Virtaa rajoittava suoja Suojauksen valinta riippuu myös verkon oikosulkuvirta-arvoista. Viereisessä taulukossa on valittu orsityyppi, eli PAS-johtimien vaiheväli, suojauskohteessa olevan oikosulkuvirran arvo sekä suositellut valokaarisuojaukset. Orsityyppi Oikosulkuvirran Suojaustavat arvo (virta/ka) PAS n. 1.0 Kipinäväli, ylijännitesuoja, virtaa rajoittava suoja PAS Valokaarisuoja kaksoislangalla, kipinäväli, ylijännitesuoja, virtaa rajoittava suoja PAS 2.5 Valokaarisuoja, kipinäväli, ylijännitesuoja, virtaa rajoittava suoja Avojohtovaiheväli Kipinäväli, ylijännitesuoja, PAS:lla virtaa rajoittava suoja Johdon suojauksessa olisi syytä ottaa huomioon seuraavat asiat: Avaintekijä Valokaarisuoja Kipinäväli Ylijännitesuoja Virtaa rajoittava suoja Johdon suojaus Tehokas Tehokas Tehokas Tehokas Komponenttien Ei suojaa Pieni kipinäväli Suojaa muuntajat Suojaa pienet suojaus pienet muuntajat ja kaapelit muuntajat Sähkön laatu PJK PJK Ei katkosta Ei katkosta Avoimet kohdat Käytettävä Käytettävä Käytettävä Käytettävä lintusuojaa lintusuojaa lintusuojaa lintusuojaa Radiohäiriöt Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Vioittuminen Kestää 2-3 Kestää 2-3 Voi vahingoittua Voi vahingoittua toimintoa toimintoa suurella salama- suurella salama- 10 ka/1 s 10 ka/1 s virralla / energialla virralla / energialla Hinta Edullinen Edullinen Korkea Kohtuullinen

8 8 Kipinäväliratkaisut Kipinävälisuojaus Pienillä oikosulkuvirroilla valokaari liikkuu hitaasti ja rasittaa eristintä kauan. Jotta valokaari ei vaurioittaisi eristintä, se on sytytettävä suoraan kipinävälissä (1), jolloin oikosulku tapahtuu orren kautta (2), mikä saa asemasuojat toimimaan. Kipinäväli kestää myös suurten oikosulkuvirtojen (Ik = 10 ka/1 s) rasitukset. Sähkön syöttösuunta ei vaikuta kipinävälitoimintaan, joten se voidaan asentaa kummalle puolelle eristintä tahansa. Kipinävälit voi sijoittaa myös pylvään eri puolille. Kipinäväliä voidaan käyttää tuki-, veto- ja riippueristimien kanssa. Kipinävälisuojauksen asentaminen Vetoeristimet Suositeltavin tapa toteuttaa valokaarisuojaus vetoeristimillä on käyttää SDI 90:tä varustettuna SDI tai valokaarisuojasarjalla. Sähkön syöttösuunta ei vaikuta kipinävälin asennukseen ja se voi sijaita kannatusorrella kummalla puolen ortta tahansa. Eri vaiheiden kipinävälit voidaan asentaa orren eri puolille. Kipinäväli on mm. L

9 9 L Taso-orret Kipinäväli muodostetaan käyttämällä valmista sarjaa SDI 20.3, joka sisältää valokaarisuojaliittimen ja orteen orsitappiin tulevan kiinnitysraudan kipinäsarvella varustettuna. Sarjoja SDI 20.3 tarvitaan 3 kpl ortta kohden. Kipinäväli voi sijaita kummalla puolen eristintä tahansa, eli sähkön syöttösuunta ei vaikuta suojauksen toimivuuteen. Kipinäväli L asetetaan mm mittaiseksi. Kulmaorsi PAS-vetopyöräkannattimella ja kipinäsarvilla vetoeristimessä Suositeltavin tapa kulmaorsilla on käyttää PAS-vetopyöräkannatinta SO 181.5, tarvikesarjaa SDI 27.1 ja vetoeristintä SDI 90. Näillä tarvikkeilla saavutetaan paras johdonsuojaus ja vältytään radio-häiriöiltä. PASjohdinta ei kuorita. Tavallista vetopyöräkannatinta SO 181 ei suositella käytettäväksi PAS-asennuksissa. Kipinäväli L asetetaan mm mittaiseksi. Kulma vetoeristimin Rakennettaessa kulma päällekkäin asennettavilla vetoeristimillä on käytettävä kipinäsarvia SDI 27.1 vetoeristimessä SDI 90. Pultit on yhdistettävä aina pylvään takana pystyraudalla esim. PEK 68 tai johtimella (min. Cu 50 mm 2 ). Näin oikosulkupiiri ei sulkeudu pylvään kautta. Muuten käytetään samoja rakenteita kuin kulmaorsilla.

10 10 Pääteorsi kipinävälillä PAS-johdon päättämisessä tai kiristyspylväsratkaisuissa on suositeltavinta käyttää SO 235- tai SO 236- päätepidintä ja vetoeristintä SDI 90 varustettuna SDI kipinäsarvilla. On myös mahdollista käyttää SDI 10.2:ta ja SO 85:tä. Haarajohdot liitetään eristyksen-läpäisevällä liittimellä SL 25.2 käyttämättä muuta suojausta. PAS-johdinta ei tarvitse kuoria. Kipinäväli L asetetaan mm mittaiseksi. L Runko avojohto / haarajohto PAS Haaroituspylväällä paras ja helpoin tapa toteuttaa valokaarisuojaus on asentaa SDI kipinävälisarja SO 235 (tai SO 236) -päätepitimien kanssa, jolloin johdinta ei tarvitse kuoria. On myös mahdollista käyttää SDI 10.2:ta ja SO 85:tä. Käytettäessä kipinäväliä haarajohdon vetoeristimillä liitosjohdot voivat olla paljaita tai päällystettyjä. Runko PAS / haarajohto PAS tai avojohto Mikäli valokaarisuojausta ei toteuteta asentamalla kipinävälit haarajohdon vetoeristimiin, voidaan valokaarisuojaus toteuttaa seuraavalla tavalla. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun jo olemassa olevaan PASjohtoon, jossa jo on valokaarisuojaus, lisätään haarajohto. Haarajohdon liitin ja kipinäväli sijatsevat orren eri puolilla. Liitosjohtona suositellaan käytettäväksi päällystetyjä johtimia.

11 11

12 12 Virtaa rajoittava suojaus Virtaa rajoittava suojaus Johdon suojaukseen on edullisempaa käyttää virtaa rajoittavaa suojaa kuin pelkästään ylijännitesuojaa. Edullisuus perustuu pienemmän ylijännitesuojan valintaan. Käyttöjännite ei vaikuta pienemmän suojan yli, koska suojan toinen pää on ilmassa. Tällä suojaustavalla päästään myös kuluttajille häiriöttömään sähkönjakeluun, koska suojaus toimiessaan ei aiheuta sähköaseman katkaisijan toimintaa. Sähkon syöttösuunta ei vaikuta virtaa rajoittavan suojan toimintaan, joten se voidaan asentaa kummalla puolelle eristintä tahansa. Virtaa rajoittava suojaus voidaan sijoittaa myös pylvään eri puolille. Asennus voidaan tehdä kummalle puolelle ortta tahansa riippumatta sähkön syöttösuunnasta. Orsi on aina maadoitettava. Suojauksen asennustiheys riippuu mm. jännevälistä, johtimien korkeudesta maasta, puiden sijainnista ja maaston muodosta. Virtaa rajoittavan suojauksen asentaminen Virtaa rajoittavan suojaustavan etuna on häiriötön sähkönjakelu kuluttajille. Suojauksen toimiminen ei aiheuta PJK toimintaa asemasuojissa. PAS-johtoon tullut ukkospurkaus ohjautuu metallioksidisuojan ja kipinävälin kautta eristimen ohi, mutta käyttöjännite ei enää pääse suojan läpi. Suojan syttyminen tapahtuu alhaisemmalla tasolla kuin eristimen ylilyöntitaso, ja purkaus menee suojauksen kautta. Suojaan eksyvät linnut, muut eläimet tai oksat eivät saa suojausta toimimaan. Orsi on maadoitettava. Asennuksissa käytetään SDI sarjaa, jossa suoja asennetaan orsitappiin ja kipinäsarvi johtimeen. Ylijännitesuoja asennetaan orteen säädettävän kiinnitystelineen avulla. Kipinäväli säädetään vaadittuun arvoon 80mm. Kipinäsarvi on varustettu eristyksen läpäisevällä liittimellä. Sarjoja tarvitaan 3 kpl/ orsi.

13 13 Valokaarisuojaus Valokaarisuoja on suunniteltu siten, että se ohjaa syntyvän valokaaren riittävän etäälle itse johtimesta ja eristimestä. Valokaarisarvilla toteutettu valokaarisuojaus on suositeltava tapa tappi- ja tukieristimillä. Haaroituksissa ja vetoeristimillä on suositeltavaa käyttää kipinäväliä. Valokaari ei palaessaan vahingoita itse johdinta. Valokaari syttyy eristimen yli (1), jonka jälkeen se siirtyy eristimen kaulalle kierretyn Al-langan avulla suojasarveen (2). Suojasarven päässä palaessaan valokaari ionisoi ilman johtavaksi (3) ja saa aikaan oikosulun vaiheiden välillä (4), jolloin asemasuojat toimivat. Sarvien etäisyys toisistaan ei saa olla PAS-vaiheväliä suurempi. Asennus tehdään eristyksen läpi, jolloin johdinta ei tarvitse kuoria. Liitin ei vahingoita johtimen mekaanista lujuutta, mikä on todettu useissa veto- ja värähtelykokeissa. Valokaarisuojat on helppo asentaa myös jälkikäteen valmiisiin johtoihin, jos johdon vauriotilasto sitä edellyttää. Säteittäisverkoissa valokaarisuoja asennetaan kuorman puolelle ja rengasverkoissa eristimen molemmille puolille. Valokaarisuojat on myös hyväksytty ruuvikiristeisten työmaadoitusvälineiden kiinnityskohdiksi. Pienillä oikosulkuvirroilla (1,5-2,5 ka) on käytettävä kaksoislangalla varustettuja valokaarisuojaliittimiä. Tällöin asennetaan kaksi 25 mm 2 :n Al-sidelankaa rinnakkain samalla tavalla kuin yksi lanka asennetaan

14 14 Liittimien asentaminen Ennen asennuksen aloittamista on asennusohjeet syytä lukea huolellisesti. Ohjeissa asennustavat on selitetty yksityiskohtaisesti. Valokaarisuojaliittimiä SE 20.1, SE 20.2 tai SE 20.3 asennettaessa ei johtimen eristystä tarvitse poistaa. Suoja on varustettu eristyksen läpäisevällä liittimellä, jossa olevaa rasvaa ei saa poistaa, sillä se varmistaa osaltaan vaivattoman asennuksen ja suojaa liitoskohtaa lialta, pölyltä ja korroosiolta. Liitin asennetaan huolellisesti asennusohjeen mukaisesti ja kiristetään nimellismomenttiin 40 Nm momenttiavaimella. Liittimet on sijoitettava samaan riviin. Pakkasella asennus on tehtävä erityistä huolellisuutta noudattaen. Valokaarisuojaliittimen uudelleenkäyttö on kielletty. Avojohtovaihevälillä valokaarisuojaliittimet eivät yksin suojaa johdinta, vaan silloin on valittava jokin muu suojaustapa, esim. kipinäväli. SÄHKÖN SYÖTTÖSUUNTA Valokaarisuojaus haaroituspylväällä Haaroituspylväillä suositeltavin tapa on käyttää vetoeristimissä kipinäväliä. Poikkeustapauksissa voidaan kuitenkin käyttää valokaarisuojausta. Haarajohdon liittimet asennetaan orren kuorman puolelle valokaarisuojien ja orren väliin. Mikäli syöttö voi tapahtua myös haarajohdolta PAS-johtoon, liitosjohtojen on oltava aina paljaita. Poikkeuksena pylväsrakenteet, joissa on käytetty kipinäsarvilla SDI 10.2 varustettuja SDI 90 vetoeristimiä, ylijännitesuojia tai virtaa rajoittavaa suojaa. Tällöin voidaan käyttää myös päällystettyjä PAS-johtimia ilman valokaarisuojaliittimiä. RUNKOJOHTO SÄHKÖN SYÖTTÖSUUNTA Runkojohto PAS tai avojohto / haarajohto PAS tai avojohto Haaroituspylväillä suositeltavin tapa on käyttää vetoeristimissä kipinäväliä. Poikkeustapauksissa voidaan kuitenkin käyttää valokaarisuojausta. Haarajohdon liittimet asennetaan valokaarisuojien ja orren väliin kummalle puolen pylvästä tahansa. Mikäli syöttö voi tapahtua myös haarajohdolta PAS-johtoon on liitosjohtojen oltava aina paljaita. Poikkeuksena pylväsrakenteet, joissa on käytetty kipinäsarvilla SDI 10.2 varustettuja SDI 90 vetoeristimiä, ylijännitesuojia tai virtaa rajoittavaa suojaa. Tällöin voidaan käyttää myös päällystettyjä PAS-johtimia ilman valokaarisuojaliittimiä.

15 15 Valokaarisuojauksen asentaminen Taso-orsi, säteittäinen verkko I-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi alaspäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, valokaarisuojaliitin on yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri. SÄHKÖN SYÖTTÖSUUNTA Pystyorsi, säteittäinen verkko I-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, valokaarisuojaliitin on yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri.

16 16 Taso-orsi, rengasverkko I-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi alaspäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliitimet yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Al-langalla eristimen kaulalle. Sidelanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin. Pystyorsi, rengasverkko I-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliitimet yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Allangalla eristimen kaulalle. Sidelanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin. Taso-orsi, säteittäinen verkko II-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliitin yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri. Orret on yhdistettävä toisiinsa vähintään 50 mm 2 :n Cu-johtimella. Orrelle SH181 voidaan myös käyttää yhdistyskiskoa PEK

17 17 Pystyorsi, säteittäinen verkko II-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliitin yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri. Taso-orsi, rengasverkko II-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliitti met yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Allangalla eristimen kaulalle. Sidelanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin. Orret on yhdistettävä toisiinsa vähintään 50mm 2 :n Cu-johtimella. Orrelle SH181 voidaan myös käyttää yhdistyskiskoa PEK Pystyorsi, rengasverkko II-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliittimet yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 :n Allangalla eristimen kaulalle. Sidelanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin.

18 18 Muut suojaukset Ylijännitesuojaus Ylijännitesuoja suojaa johtimen lisäksi hyvin myös verkon muita komponentteja. Valokaarta ei synny. Suoja ei aiheuta toimiessaan kuluttajille havaittavaa sähkönjakelun keskeytystä, mutta nostaa verkon rakennuskustannuksia huomattavasti. Sitä käytetään yleensä vain pylväsmuuntamoilla ja maakaapelipäätepylväillä, jolloin johtimen suojaamiseen ei tarvita muuta suojausmenetelmää. Lintusuojaus PAS-johdot eivät ole niin alttiita lintujen tai oksien aiheuttamille vaurioille ja käyttökatkoksille kuin perinteiset, paljaat avojohdot. PAS-johtojen pienempi vaiheväli lisää kuitenkin orren kohdalla riskiä lintujen ja oksien aiheuttamiin oikosulkuihin. Tätä vähentää esim. oksasuoja, joka estää oksien liukumisen päällystettä pitkin ja lintusuojat, jotka jännitteisten osien päälle asennettuina estävät lintujen ja oksien koskettamisen jännitteisiin osiin. Radiohäiriöiden suojaus Radiohäiriöitä ovat osittaispurkaukset, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä elektronisissa laitteissa. PASjohdoilla on syntynyt radiohäiriöitä pääasiassa seuraavilla tavoilla: 1. Kulmaorsissa, kun on käytetty tavallista avojohtokannatinta. Häiriöitä ei esiinny, kun käytetään radiohäiriötestattua PAS VEKA SO vetopyöräkannatinta tai SO SDP Kulmaorsissa, joissa on käytetty tavallista vetopyöräkannatinta (SO 181). Häiriöitä ei esiinny, kun käytetään radiohäiriötestattua PAS-VEKA SO vetopyöräkannatinta. 3. Radiohäiriöitä voi syntyä myös lasieristimien hapettuneissa kupeissa ja tapeissa. Tämä ongelma vältetään käyttämällä komposiittieristintä SDI 90.

19 19

20 20 Asentaminen Liittimien asentaminen PAS-johdoilla suositellaan käytettäväksi eristyksenläpäiseviä liittimiä SL 25.2 ja valokaarisuojaliittimiä SE 20, SE 20.1, SE 20.2 tai SE Mikäli johdin kuoritaan, voidaan käyttää SL tai SL liittimiä. Liittimet voidaan suojata muovisilla liitinkoteloilla SP 15 tai SP 16. Pääsääntönä liittimiä asennettaessa voidaan pitää, että haaroitusliitin sijaitsee aina valokaarisuojaliittimen ja orren välissä. Tämän vuoksi valokaarisuojaliittimet on asennettava riittävän kauas orresta, jotta liitos voidaan tehdä oikealla tavalla. Haara- ja alastulojohtoina voidaan käyttää paljaita tai päällystettyjä johtimia. Johtimien kiristäminen Johtimien kiristäminen suoritetaan jokaista johdinta tasaisesti kiristämällä. Kiristysvoimina suositellaan käytettäväksi EN ja EN mukaisia köysivoima- ja riippumataulukoita. Taulukot on laskettu eräiden sähköyhtiöiden pyynnöstä 30 N/mm 2 :n nollasääjännityksellä ja lisäksi kahdelle suurimmalle johdinpoikkipinnalle PAS 120 ja PAS N/mm 2 :n nollasääjännityksellä. Johtimien sitominen Johtimien sitominen eristimelle voidaan tehdä huipulle tai kaulalle esijännitetyillä siteillä tai alumiinisella sidelangalla. Esijännitettyjä siteitä, kuten CO 35:tä, CO 70:tä, CO 120:tä tai SO 216:tä, käytettäessä johdinta kohti asennetaan kaksi sidettä. Alsidelankana käytetään ainoastaan 25 mm 2 :n lankaa, koska sitä voidaan käyttää valokaarisuojaliittimien yhdistämiseen eristimen kaulaan. 16 mm 2 :n Al-sidelanka ei sovellu valokaarisuojaukseen. Työmaadoitus Työmaadoitus on tehtävä kuten päällystämättömälle avojohdolle. Tämä tarkoittaa sitä, että PAS-johdolla on riittävän tiheässä työmaadoitusvälineiden kiinnityskohtia. Työmaadoituspisteiden on sijaittava niin lähellä pylvästä, että työmaadoitus voidaan tehdä helposti pylväästä käsin. Työmaadoituskohdat voidaan tehdä valokaarisuojaliittimellä SE 20.1 tai työmaadoitusliittimellä SE 20.3, jolloin liitin toimii myös valokaari-suojana. Jännitetyöliitintä SL 36 yhdessä sangan PSS 923 kanssa voidaan myös käyttää. Työmaadoitukseen on käytettävä hyväksyttyjä ruuvikiristeisiä työmaadoitusvälineitä, esim. CT 86.5:tä (5 ka) tai CT 86.8:aa (8 ka).

21 21

22 22 PAS-tarvikkeet SDI37 tappieristin Käytetään tappieristimenä. Sopii asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Eristimen huippu-urassa oleva muoviholkki mahdollistaa johtimen vedon vetopyöriä käyttämättä. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle. Kulmissa aina kaulalle. Eristimen kaulahalkaisija on 85 mm. Ø ±1 212 TYYPPI SSTL MAX KÄYTTÖ- ORSITAPPI PAINO kg PAKK/ JÄNNITE kv LUJUUS kn SDI SOT Ø170 SDI30 tappieristin SH 24 M Käytetään tappieristimenä. Sopii asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle. Ø85 TYYPPI SSTL MAX KÄYTTÖ- ORSITAPPI PAINO kg PAKK/ JÄNNITE kv LUJUUS kn SDI >12.5 SOT Ø170 SDI4.5 haruseristin H-24 Käytetään haruseristimenä. Sopii asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Standardin SFS3741 mukainen. TYYPPI SSTL NIMEL- LISJÄNNITE (Un) kv JATKUVA KUORMITUS MAX kn VETOMURTO- KUORMA kn PAKK/ SDI Ø SDI70.24 komposiittiharuseristin Käytetään haruseristimenä. Sopii asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Kevyt ja iskunkestävä. Pituus 280 mm ja eristysväli 160 mm A TYYPPI SSTL NIMEL- LISJÄNNITE (Un) kv JATKUVA KUORMITUS MAX kn VETOMURTO- KUORMA kn PAKK/ SDI > R A A - A

23 Ø86 23 PAS-tarvikkeet SDI90 komposiittivetoeristimet SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI on tarkoitettu käytettäväksi 20 kv johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, joissa edellytetään pidempää ryömintämatkaa. TYYPPI SSTL PÄÄTYKAPPALEET MAX KÄYTTÖ- JÄNNITE kv PAKK/ SDI silmukka / silmukka SDI silmukka / silmukka SDI , Ø86 SDI SDI27.1 valokaarisuojasarja Käytetään PAS- johdoilla kulmissa ja päätepylväillä yhdessä SDI90 ja SO181.5, SO235 tai SO236 kanssa. Sarja sisältää valokaarisuojasarvet ja 95 mm² johtimen kaapelinkengillä. TYYPPI SSTL PAKK/ SDI SDI10.2 valokaarisuojasarja Käytetään päällystettyjen avojohtojen valokaarisuojaukseen vetoeristimen SDI90 kanssa. Kipinäsarvet kiinnitetään vetoeristimen metallisiin päätykappaleisiin kaulalle siten, että kärjet ovat toisiaan vasten ja kärkien väliksi tulee noin mm. TYYPPI SSTL PAKK/ SDI SDI20.3 kipinävälisarja Käytetään päällystettyjen avojohtojen kannatusorsilla kipinävälisuojauksen tekemiseen. Sarja sisältää 1 kpl valokaarisuojaliitin SE20.1 ja 1 kpl kipinäsarvisarja PSS715 tai PSS SDI20.3 sopii taso-orrelle ja SDI20.31 pystyorrelle. SE 20.1 PSS 715 TYYPPI SSTL PAKK/ SDI SDI PSS715 kipinäsarvi orsitappiin Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen. Sarvi asennetaan pulttiliitoksella orsitapin metalliselle kaulalle. Sarven kärki ylöspäin ja valokaarisuojaliittimen suojasarvea päin. Kipinäväliksi asennetaan noin 150 mm. Orsitapit on yhdistettävä johtavasti toisiinsa vähintään johtokyvyltään 50 mm² Cujohtimella. PSS715 asennetaan taso-orrelle ja PSS715.1 pystyorrelle. 300 M14 TYYPPI SSTL PAKK/ PSS PSS R16

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv Testattua varmuutta Sisällysluettelo Turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut... 4 PAS-järjestelmä... 6 Kipinäväliratkaisut...9 Virtaa rajoittava suojaus...11

Lisätiedot

Vesitiiviit ilmajohtotarvikkeet käyttövarmuutta päällystetyille johtimille

Vesitiiviit ilmajohtotarvikkeet käyttövarmuutta päällystetyille johtimille Vesitiiviit ilmajohtotarvikkeet käyttövarmuutta päällystetyille johtimille EN 50397-2 -standardin mukaan testatut tuotteet Standardi EN50397-2 vaatii enemmän Uusi kansainvälinen ilmajohtostandardi EN 50397-2

Lisätiedot

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv Testattua varmuutta 2 Sisällysluettelo Turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut... 4 PAS-järjestelmä... 6 Kipinäväliratkaisut...9 Virtaa rajoittava suojaus...11

Lisätiedot

VERKONRAKENNUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄKSI. Ensto Overhead

VERKONRAKENNUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄKSI. Ensto Overhead VERKONRAKENNUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMÄKSI Ensto Overhead Ensto välittää ympäristöstä Noudatamme kaikkia ympäristöä koskevia lakisääteisiä velvoitteita kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Toiminnassa

Lisätiedot

Enston kaapeliasennustuotteet. pienjännitteelle

Enston kaapeliasennustuotteet. pienjännitteelle Enston kaapeliasennustuotteet pienjännitteelle Enston ratkaisut laadukkaaseen sähkönjakeluun Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot. Pekka Rantala 1.11.2015

Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot. Pekka Rantala 1.11.2015 Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot Pekka Rantala 1.11.2015 Sähkönjakeluverkon yleiskuva lähde: LUT, opetusmateriaali substation = sähköasema Keskijänniteverkko Se alkaa sähköasemalta, tyypillisesti

Lisätiedot

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423 40 50 60 70 80 90 100 110 03 Sisällysluettelo Orsien käytönrajat perusteet...04 20 kv paljaan avojohdon orret SH66 (seuraava

Lisätiedot

Ilmajohtoratkaisut 0,4 kv. Laatua vaativiin olosuhteisiin

Ilmajohtoratkaisut 0,4 kv. Laatua vaativiin olosuhteisiin Ilmajohtoratkaisut 0,4 kv Laatua vaativiin olosuhteisiin Ensto lyhyesti Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen cleantech-yritys

Lisätiedot

Ilmajohtoratkaisut 0,4 kv. Laatua vaativiin olosuhteisiin

Ilmajohtoratkaisut 0,4 kv. Laatua vaativiin olosuhteisiin Ilmajohtoratkaisut 0,4 kv Laatua vaativiin olosuhteisiin Ensto lyhyesti Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen cleantech-yritys

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

ISICOMPACT Uusi T- haara yhdellä ruuvilla.

ISICOMPACT Uusi T- haara yhdellä ruuvilla. Komponentit ISICOMPACT Uusi T- haara yhdellä ruuvilla. Nykytilanne. 70- lukuun mennessä PFISTERER COMPACT T-haaroittimesta oli jo tullut standardi saksassa tehdyissä haaroituksissa. Asennettu miljoona

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted! Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

Tekninen esite Pienjännitekojeet

Tekninen esite Pienjännitekojeet Tekninen esite Pienjännitekojeet Al/Cu -yleisliittimet Esite OZX 1 FI -07/7-11 MDN42 ASEA BROWN BOVERI Al/Cu -yleisliittimillä liitos ei löysty Luotettava yleisliitin sekä alumiini- että kuparikaapeleille

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08 PEM130FIN 02/08 1/8 Asennusohje PEM130FIN 02/08 1 kv JATKOSPAKKAUKSET 4-JOHDINKAAPELEILLE SEKÄ 4 VASTAAN 3+1 -JOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM130FIN 02/08 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

ORRET JA PYLVÄSTARVIKKEET. Utility Networks

ORRET JA PYLVÄSTARVIKKEET. Utility Networks ORRET JA PYLVÄSTARVIKKEET Utility Networks 3 Sisältö Kuumasinkityt teräsrakenteiset orret 4 20 kv avojohdon orret 5 20 kv PAS-johdon orret 9 45 kv avojohdon orret 17 Orsitarvikkeet 19 Muuntajatarvikkeet

Lisätiedot

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

PEM1268FIN 2012-02 SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI HJHP33.2402, HJHP33.2402C, HJHP33.2403, HJHP33.

PEM1268FIN 2012-02 SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI HJHP33.2402, HJHP33.2402C, HJHP33.2403, HJHP33. ASENNUSOHJE PEM1268FIN 2012-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI 2/12 PEM1268FIN 2012-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

Akselikytkimet & Kiinnitysholkit

Akselikytkimet & Kiinnitysholkit Akselikytkimet & Kiinnitysholkit Akselikytkimen valinnassa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat: Akselikytkimet Onko radiaalista virhettä? Kuinka suurta momenttia siirretään? Kuinka suurta kierrosnopeutta

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS

5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS 5 Muut kiinnitystavat SISÄLLYS UUVI UUVILIITOS JOUSILIITOS 7 0 N T05005 06_ iviliittimet profiilille EN 50045 (DIN 4677/) Silmukkaliitin - Silmukkaliitin Jaotus 4 mm (0,57") D,5/4 8 4 mm vakiolohko. Väri

Lisätiedot

Pylväserottimet. 24 kv jakeluverkkoon

Pylväserottimet. 24 kv jakeluverkkoon Pylväserottimet 24 kv jakeluverkkoon GDS - Pylväserotinjärjestelmä Piiskaerotin - GDSG-6800L Kammioerotin - GDSG-6802L/GPK Erottimen tilaus -> toimitus Tilauksen sisältö: Toimituksen sisältö: 1. Pylväserotin

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Taipuisa kaukolämpöputki on taipuisa ja itsekompensoituva, yhdellä tai kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla virtausputkella varustettu lämpöeristetty

Lisätiedot

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1267FIN 2010-06 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN 3-VAIHEINEN KUPARILANGALLISELLA KOSKETUSSUOJALLA VARUSTETTU PEX-ERISTEINEN KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI CPEEPL CPEEPL 2/16 PEM1267FIN

Lisätiedot

Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista

Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen

Lisätiedot

Pienjännitekojeet, SNK1FI09_09. SNK-sarja Riviliittimet Lisävarusteet Merkintäratkaisut

Pienjännitekojeet, SNK1FI09_09. SNK-sarja Riviliittimet Lisävarusteet Merkintäratkaisut Pienjännitekojeet, SNK1FI09_09 SNK-sarja Riviliittimet Lisävarusteet Merkintäratkaisut SNK-sarja, riviliittimet, lisävarusteet 1 Älykäs rakenne auttaa jokapäiväisissä kytkentätöissä Uutta tehoa sähköasennuksiin

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

LACME sähköaitaus 2010. Turvallista ja kestävää aitaamista

LACME sähköaitaus 2010. Turvallista ja kestävää aitaamista LACME sähköaitaus 2010 Turvallista ja kestävää aitaamista VERKKOVIRTAPAIMENET, AKKUPAIMENET JA AKUT SECUR 2000+ Tehokas paimen keskipitkiin ja vaativiin aitauksiin. Iskujännite 10000V Iskuteho 4J SECUR

Lisätiedot

Työturvallisuusvälineet keskijännitteverkkoihin

Työturvallisuusvälineet keskijännitteverkkoihin Työturvallisuusvälineet keskijännitteverkkoihin Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2

Toimittaja. Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270. www.oem.fi 6:2 Toimittaja Sijainti Eisenberg, Saksa Perustettu 1897 Työntekijöitä 270 www.oem.fi 6:2 Sarja B Johdanto sivu 6:4 Tekniset tiedot sivu 6:5 Sarja B6, 6/24-napaiset sivu 6:6 Sarja B10, 10/42-napaiset sivu

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET

FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET 34 FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET Finpilarin asennustavat Kytkentäliittimet HLAK 25 Nro 2080505 (Cu5x25 /5x16) HLAK 35 Nro 2080507 (Cu 5x35 /5x25) FINPILAR-pistorasiapilarissa on vakiona syöttöliitin

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

3 SÄHKÖN SIIRTO- JA JAKELUVERKOT

3 SÄHKÖN SIIRTO- JA JAKELUVERKOT 3 SÄHKÖN SIIRTO- JA JAKELUVERKOT Sähköenergian tuotannossa käytettävien voimalaitosten sijoituspaikat määräytyvät pitkälti ympäristötekijöiden perusteella. Vesivoimalaitokset on sijoitettava koskien varsille.

Lisätiedot

KOZ kaapelikiinnikkeet ja kaapelisarjakiinnikkeet

KOZ kaapelikiinnikkeet ja kaapelisarjakiinnikkeet KOZ kaapelikiinnikkeet ja kaapelisarjakiinnikkeet KIINNIKKEITÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ Sähköasennuksissa Teollisuudessa Petrokemian laitoksilla Offshore-asennuksissa Kaapelikanavissa Laivanrakennusteollisuudessa

Lisätiedot

Merkinanto- ja hälytyslaitteet

Merkinanto- ja hälytyslaitteet Merkinanto- ja hälytyslaitteet uudet tuotteet KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 2 9 Uudet tuotteet 645/844 Äänielementti valotorneille KombiSIGN 70 ja 71 Toistaa valinnaisia MP3-muotoisia äänitteitä (puhe/musiikki/ääni)

Lisätiedot

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU 1 VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU Ajathan silti varovasti. JRK Tekniikka on parantanut liikenneturvallisuutta kehittämällä markkinoiden edistyksellisemmän turvapylvästuotteen. Yrityksellä on käytännön

Lisätiedot

KOSKETUSSUOJATUT PISTOKEPÄÄTTEET. Ensto Underground

KOSKETUSSUOJATUT PISTOKEPÄÄTTEET. Ensto Underground KOSKETUSSUOJATUT PISTOKEPÄÄTTEET Ensto Underground Enston maakaapeliratkaisut täydentyvät pistokepäätteillä Turvalliset ja luotettavat, kosketussuojatut pistokepäätteet täydentävät Ensto maakaapeliratkaisuja.

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

FYO2PMU FTTH Valokaapeleiden yleisjatkos XOK 10...

FYO2PMU FTTH Valokaapeleiden yleisjatkos XOK 10... Valokaapeleiden yleisjatkos XOK 10... OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL

ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W HJTW11.24 SBO CPEEPL CPEEL CPEEPL CPEEPL ASENNUSOHJE PEM1092FIN 2015-11 SUOMI SBO LÄMPÖKUTISTEISET SEKAJATKOKSET APYAKMM - AHXAMK-W 2/16 PEM1092FIN 2015-11 YLEIST Ä - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

Rakennusten salamasuojaus

Rakennusten salamasuojaus Rakennusten salamasuojaus 1 Rakennusten salamasuojaus Salamasuojaus on kokonaisuus, johon kuuluu sekä ylijännitesuojilla toteutettava sisäinen suojaus että rakennuksen ulkoinen salamasuojaus. Ulkoisen

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Pistoolit ja polttimet FI

Pistoolit ja polttimet FI Pistoolit ja polttimet FI Laadukkaat materiaalit ja käytännöllinen muotoilu Tärkeimmät ominaisuudet Pistoolin keveys ja sen optimaalinen tasapainotus varmistavat, että hitsaaja pystyy väsymättä tuottamaan

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1.

Sisällysluettelo. 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1. SM Turvamatot Aluevalvontaan Aluesuojaukseen Sisällysluettelo 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1.3 Tekniset tiedot 2. Turvamattojen kaapelointi

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

MINIKANAVA ATRIANE. Tekniset tiedot UUTUUS!

MINIKANAVA ATRIANE. Tekniset tiedot UUTUUS! MINIKANAVA ATRIANE Tekniset tiedot UUTUUS! SISÄLTÖ Yleistä Profiilit 4. Rakenne 4. Koot 4 Tarvikkeet 5. Pääty 5.. Päädyn asennus 5. Sauman peite 5.. Sauman peitteen asennus 5. Säädettävä sisäkulma 6..

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Tietoverkkotuotteet 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

vepe.fi Vepe Rakennusaidat

vepe.fi Vepe Rakennusaidat vepe.fi Vepe Rakennusaidat VALITSE TURVALLISUUS Sisällysluettelo Tuoteryhmät Sisällysluettelo, Laatu ja palvelut Tuoteryhmät Perusaitaelementit Portit Umpiaitaelementit Kulkuesteaidat Lisäosat ja tarvikkeet

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA TIETOVERKOT HETEL 1 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI

AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI AHXAMK-W KAAPELIN KUUORINTA KYLMÄNÄ! ASENNUSOHJE PEM1752FIN 2015-04 SUOMI KYLMÄKUTISTE ALL-IN-ONE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA (AHXAMK-W) Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv / 70-240

Lisätiedot

Toteuta unelmiesi laituri!

Toteuta unelmiesi laituri! Toteuta unelmiesi laituri! UKM-ponttonit UKM-valmislaituri UK-Muovi Oy www.ukmuovi.fi Kestävä. Vakaa. Kantava. Toimiva. Nopea asentaa. Siisti. Tyylikäs. UKM-laituri Yhdistele laituri vaivattomasti valmiista

Lisätiedot

6.4. Kaapeliasennusjärjestelmä. Cable Scout. Cable Scout - ratkaisu kaapeliasennuksiin. Asennustyökalut

6.4. Kaapeliasennusjärjestelmä. Cable Scout. Cable Scout - ratkaisu kaapeliasennuksiin. Asennustyökalut 6.4 Asennustyökalut Cable Scout Cable Scout kaapeliasennusjärjestelmä on monipuolinen apuväline kaapeliasennuksessa. Järjestelmä säästää työaikaa ja kustannuksia. HellermannTyton tarjoaa neljä erilaista

Lisätiedot

Aitaustarvikkeet 2010

Aitaustarvikkeet 2010 Aitaustarvikkeet 2010 Hinnat voimassa 31.5.2010 saakka Tuotteet voi tilata A-Kaupasta osoitteesta www.a-rehu.fi tai puhelimitse 06 416 8324 Verkkosivuilta löydät myös lisätietoja High Tensile aidoista!

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Satmatic Oy. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen

Satmatic Oy. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Piharasiakotelot Satmatic Oy Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Satmatic Oy on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista yli 20 vuoden kokemuksella. Olemme erikoistuneet niin

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Työpistejakelujärjestelmät

Työpistejakelujärjestelmät Käytännöllisiä ja joustavia: työpistejakelujärjestelmät jokaista kirjoituspöytää varten Kun kyse on työpisteiden varustamisesta sähkö- ja dataliitännöillä, Hagerin ratkaisut ovat lähes ohittamattomia:

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena Jokioisten lankatehdas Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1804, jolloin Jokioisten kartanoiden silloinen omistaja Gustaf von Willebrand perusti Loimijoen varteen kankirautapajan. Jokioisten Lankatehdas Oy jatkaa

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Cu-liittimien merkintä

Cu-liittimien merkintä Cu-liittimet 0,75-1000 ² Cu-liittimet Elpress-kupariliittimet on valmistettu 99,9 %:n puhtaasta kuparista. Valmistae putkikaapelikenkiä tyyppiä KR/ KRF/KRD, jatkoshylsyjä tyyppiä KS/KSF/ KSD harvasäikeisille

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot