Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta"

Transkriptio

1 Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv Testattua varmuutta

2 2

3 Sisällysluettelo Turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut... 4 PAS-järjestelmä... 6 Kipinäväliratkaisut...9 Virtaa rajoittava suojaus...11 Valokaarisuojaus...12 Valokaarisuojauksen asentaminen...14 Muut suojaukset...17 Asentaminen kv avojohtotarvikkeet kv yleiskaapelitarvikkeet...21 Verkkoautomaatio...22 Orret ja pylvästarvikkeet...23 Työkalut...24 SZ24 kätevä erotin keskijänniteverkkoon...25 Tuotetiedot...26 Tuoteluettelo

4 Turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen cleantech-yritys ja perheyhtiö, jonka järjestelmät ja tuotteet ovat avainasemassa sähköenergian jakelussa ja energiatehokkaassa käytössä. Olemme sitoutuneita kestävään kehitykseen, ja tavoitteenamme on olla maailman johtava yritys energiatehokkuuden alalla. Tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ja niiden jättämä hiilijalanjälki on pieni. Enston liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen; Ensto Utility Networks, Ensto Industrial Solutions ja Ensto Building Technology. Enston verkonrakennusratkaisut Ensto tarjoaa laajan tuotevalikoiman pien- ja keskijännitesähköverkkoihin käsittäen pienjänniteilmajohdot, erikoisalueena AMKA-järjestelmä keskijänniteilmajohdot (järjestelmät avojohdoille, päällystetyille ilmajohdoille ja yleiskaapeleille) pien- ja keskijännitemaakaapeliverkot tehoelektroniikkaratkaisut verkkoautomaatio Tämä luettelo esittelee Enston ratkaisut keskijänniteilmajohtoverkkoihin kattaen päällystetyt ilmajohtoverkot (= PAS) s kv avojohtoverkot s kv yleiskaapeliverkot s. 40 4

5 Toimivat ratkaisut Enston verkonrakennusratkaisut ovat luotettavia, ja asennusystävällisiä. Tuotteet kehitetään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja ne sopivat erinomaisesti suomalaisiin olosuhteisiin. Enston ratkaisut on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä ja tehty vastaamaan niitä vaatimuksista, joita kovat sääolosuhteet asettavat tuotekehitykselle, oli sitten kysymys kylmistä, kuumista, kosteista tai myrskyisistä oloista. Tavoitteena energiatehokkuus Ensto on sitoutunut kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen. Sähkönjakeluratkaisumme tukevat ympäristöä säästävää energian tuotantoa ja jakelua, Sähkön laatua parantavat tehoelektroniikkaratkaisut ja pienentyneet jakeluhäviöt ovat tällöin avainasemassa. Kestävää kehitystä tukevat myös kierrätettävät materiaalit, oma tuotanto ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus. Ensto Power Quality -ratkaisut tukevat osaltaan energiatehokkuutta ja parempaa energian laatua. Valikoimassa on mm. jännitekorottaja ja tänä vuonna aloitettiin Enston DC-Linkin pitkäkestoiset kenttäkoejaksokokeet. Enston ranskalainen tytäryhtiö, Novexia, valmistaa erilaisia pien- ja keskijänniteverkon tarvikkeita, esim. verkkoautomaatio- ja kauko-ohjauslaitteita. Uudet tuotteet täydentävät Enston tuotevalikoimaa erityisesti älyverkkojen automaation osalta. Testaus takaa laadun Enston keskijännitetarvikkeet on testattu uusien, päällystettyjä johtimia (esim. PAS/BLL) ja niiden tarvikkeita koskevien standardien mukaan. EN standardimäärittelee vaatimukset päällystetyille johtimille ja EN puolestaan määrittelee vaatimukset näiden johtimien kanssa käytettäville tarvikkeille, kuten päätepitimille, kannattimille sekä haaroitus-, valokaarisuoja-, työmaadoitus- ja jännitetyöliittimille. Olemme erityisesti panostaneet tuotekehitykseen ja tuloksena on entistäkin suorituskykyisemmät tuotteet. Tuotteemme on testattu vaativimpien kansainvälisten ja kansallisten standardien mukaan, jopa ylittäen niiden vaatimukset. Enston nykyaikaisessa ja jatkuvasti kehittyvässä laboratoriossa pystymme itse tekemään uusien standardien edellyttämiä laajoja tyyppitestauksia. Teemme myös yhteistyötä monien kansainvälisten koestuslaitosten kanssa. Pääsääntöisesti ulkopuolinen taho tarvitaan nykyään vain valvontaan ja sertifiointiin. Laboratoriomme tehtävänä on myös valmiiden tuotteiden laadunvalvonta. Lähellä asiakasta Enstolla on pitkä kokemus sekä ilmajohtolinjojen että maakaapeliverkkojen ratkaisuista Suomessa ja ympäri maailmaa. Enston ratkaisut päällystetyille ilmajohdoille (PAS) on nimenomaan kehitetty maamme vaativia sääolosuhteita silmällä pitäen. Myyntikonttorimme eri puolilla Suomea mahdollistavat nopean yhteydenpidon asiakkaittemme ja henkilökuntamme välillä. Lisäksi tuotantolaitokset Suomessa ja Virossa takaavat nopeat toimitukset. Lisää luotettavuutta luontoa suojelemalla Eläimet aiheuttavat vuosittain monia sähkökatkoksia seikkailemalla muuntajien ja sähköjohtojen läheisyydessä. Enston eläinsuojilla vähennetään merkittävästi eläimille tapahtuvia turmia. Estämällä eläimiin kohdistuvat onnettomuudet ja poistamalla niiden aiheuttamat sähkökatkokset parannetaan sähkönjakelun luotettavuutta ja korjauskustannukset vähenevät. Ajankohtaista tietoa ja taitoa Ensto järjestää Ensto Pro -koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi sekä teoriaa, että käytännön asennuksia. Koulutusmoduulit voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi Enston web-sivut sisältävät ajankohtaista informaatiota eri ratkaisuista ja tarkat ja ajan tasalla olevat tuotetiedot suomeksi. 5

6 PAS-järjestelmä Sähkönjakelun käyttövarmuuden parantamiseksi kehitettiin muovipäällysteiset, metallivaipattomat johtimet eli PAS-johdot. Monivuotiset käyttökokemukset ovat osoittaneet järjestelmän hyvin toimivaksi ja käyttövarmaksi. Lumen, jään ja myrskyjen aiheuttamat jakelukeskeytykset ja viat ovat vähentyneet merkittävästi. Enston ratkaisuilla rakennat toimintavarmoja sähköverkkoja. PAS-järjestelmä on vähentänyt vikojen aiheut tamia keskeytyksiä. Sen ansiosta johtokadut tarvitsevat vain noin 40 % avojohtojen vaatimasta tilasta. Ilmajohtorakenteilla sähkö asema lähdöt saadaan pieneen tilaan, mikä on myös maisemallisesti hyvä ratkaisu. Nykyisin PAS-järjestelmä on yleisesti vakiinnuttanut asemansa ympäri maailman. Enston keskijännitetarvikkeet on koestettu EN standardin mukaan. Verrattuna kansallisiin standardeihin EN on paljon vaativampi ja kattaa laajemmin päällystettyjen johtojen tarvikkeet. Enston PASjärjestelmä tekee asennuksesta vaivattoman, nopean ja käyttövarman. Yhteistyössä verkonrakentajien kanssa kehitetty järjestelmä on lisäksi luotettava ja taloudellinen. Valikoima sisältää tarvikkeet sekä 6-24 kv että 36 kv verkoille (tuotteet s. 35). normaali avojohto 6

7 Käyttövarmuutta verkkoon PAS-johtimen PEX-muovipäällyste estää johtimien hetkellisestä yhteenlyönnistä tai vieraan esineen hetkellisestä kosketuksesta aiheutuvat käyttökeskeytykset. Päällysteen ansiosta lumi- ja jääkuormista kallistuneiden puiden aiheuttamat viat ovat loppuneet lähes kokonaan. Vikatilastojen mukaan vikojen määrä on pudonnut avojohtojen 4,5 viasta/100 km vuodessa PAS-johtojen 0,3 vikaan/100 km vuodessa. Maakaapeliverkossa on noin 0,6 vikaa/100 km. Tämän takia monet verkkoyhtiöt ovatkin turvanneet tärkeiden asiakkaidensa häiriöttömän sähkönsaannin valitsemalla PAS-rakenteen keskijännitelinjoihin. Johtokadut kapeammiksi PAS-johto sopii noin 40 % pienempään tilaan kuin normaali avojohto. Tämä on mahdollistanut ilmajohtoasennukset myös kaavoitetuilla alueilla. Metsäalueilla johtokatu on kaventunut 6 metriin rungosta runkoon, minkä ansiosta teiden varsiin voidaan jättää puustoa näkö- ja melusuojaksi. Varsinkin sähköasemalähdöissä PAS-rakenteet säästävät huomattavasti tilaa, mikä on myös maiseman kannalta suotava ratkaisu. Etenkin kaksoisjohtorakenteella tilansäästö on huomattava. Kustannukset PAS-johdon rakentamiskustannukset ovat kohtuullisia, varsinkin kun otetaan huomioon edut, jotka saavutetaan perinteisiin avojohtorakenteisiin verrattuna. Kun käytetään kaksoisjohtoja, avo- ja PAS-johtojen kustannukset ovat samansuuruiset. KUSTANNUKSET SUHTEELLISINA ARVOINA Rakenne Johdin Koko johdon kustannukset Avojohto 54/9 AlFe RAVEN 1.0 PAS-johto PAS 3x Riippukaapeli SAXKA 3x Maakaapeli AHXMKW 3x PAS-rakenteen pylväsmuuntamo on kustannuksiltaan edullisempi kuin maakaapeliverkon vaatima puistomuuntamo. Suunnittelu Tärkeimpiä PAS- johdoille asetettuja lisävaatimuksia verrattuina perinteisiin avojohtoihin ovat: johtimia on käsiteltävä varovaisuutta noudattaen johdolla on käytettävä hyväksyttyjä ja päällystetylle johdolle tarkoitettuja tarvikkeita valokaarisuojaus on tehtävä ylijännitteelle alttiisiin johdon osiin sähköasemalla on oltava laukaiseva maasulkusuoja ja hälyttävä varasuoja Valokaarisuojaus Valokaari syntyy, kun salama iskee ilmajohtoon tai sen läheisyyteen ja indusoi siihen ylijännitteen. Ylijännite on suunnilleen samansuuruinen kaikissa vaiheissa. Vaiheen ja maan välillä ylijännite voi nousta useisiin satoihin kilovoltteihin. Salaman suora isku johtoon on kuitenkin suhteellisen harvinainen. Ylijännite purkautuu lähimmällä pylväällä sytyttäen valokaaren orren ja johtimen välille. Ylijännitteen purkautumisen jälkeen verkko syöttää valokaaren synnyttämään oikosulkuun käyttötaajuisen oikosulkuvirran, joka on suuruudeltaan normaalisti useita kiloampeereita. Suuruus riippuu verkon oikosulkutehosta ja etäisyydestä sähköasemaan. Valokaaren johtimen puoleinen pää pyrkii etenemään sähkön syöttösuuntaan. Tavallisella avojohdolla ylijännitteen siirtyminen tapahtuu vapaasti, mutta PAS-johdolla päällyste muodostaa esteen vapaalle etenemiselle. Valokaari polttaa syttyessään eristeeseen pienen reiän ja jää palamaan paikallaan, kunnes johdin vaurioituu tai palaa poikki. Asemasuojat eivät toimi riittävän nopeasti. Vaurioiden estämiseksi PAS-johdin on suojattava asentamalla valokaarisuojat sopiviin kohtiin. Niiden tehtävänä on tarjota valokaarelle turvallinen purkautumistie johdinta vaurioittamatta. Valokaarisuojauksen avulla johtimet suojataan ja samalla saadaan suojatuksi myös verkon muita komponentteja. Tällöin päästään häiriöttömään sähkönjakeluun, mikä on suuri etu kuluttajalle. Valokaarisuojaus on asennettava paikkoihin, joissa ylijännitteen esiintyminen on todennäköistä, kuten pellot ja korkeat maastot. Lisäksi suojaus on aina asennettava paikkoihin, joissa ihmisiä oleskelee tai liikkuu usein. Tällaisia ovat mm. rakennukset, niiden välitön ympäristö sekä liikenneväylät ja urheilukentät. 7

8 Valokaarisuojauksessa voidaan käyttää seuraavia tapoja: Valokaarisuoja Kipinäväli Ylijännitesuoja Virtaa rajoittava suoja Suojauksen valinta riippuu myös verkon oikosulkuvirta-arvoista. Viereisessä taulukossa on valittu orsityyppi, eli PAS-johtimien vaihe väli, suojauskohteessa olevan oikosulkuvirran arvo sekä suositellut valokaarisuojaukset. Orsityyppi Oikosulkuvirran arvo (virta/ka) Suojaustavat PAS n. 1.0 Kipinäväli, ylijännitesuoja, virtaa rajoittava suoja PAS Valokaarisuoja kaksoislangalla, kipinäväli, ylijännitesuoja, virtaa rajoittava suoja PAS 3.0 Valokaarisuoja, kipinäväli, ylijännitesuoja, virtaa rajoittava suoja Avojohtovaiheväli PAS:lla Kipinäväli, ylijännitesuoja, virtaa rajoittava suoja JOHDON SUOJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT Avaintekijä Valkokaarisuoja Kipinäväli Ylijännitesuoja Virtaa rajoittava suoja Johdon suojaus Tehokas Tehokas Tehokas Tehokas Komponenttien suojaus Ei suojaa Pieni kipinäväli pienet muuntajat Suojaa muuntajat ja kaapelit Suojaa pienet muuntajat Sähkön laatu PJK PJK Ei katkosta Ei katkosta Avoimet kohdat Käytettävä lintusuojaa Käytettävä lintusuojaa Käytettävä lintusuojaa Käytettävä lintusuojaa Radiohäiriöt Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Vioittuminen Kestää 2 3 toimintoa 10 ka/1 s Kestää 2 3 toimintoa 10 ka/1 s Voi vahingoittua suurella salamavirralla/ energialla Voi vahingoittua suurella salamavirralla/ energialla Hinta Edullinen Edullinen Korkea Kohtuullinen 8

9 Kipinäväliratkaisut Kipinävälisuojaus Pienillä oikosulkuvirroilla valokaari liikkuu hitaasti ja rasittaa eristintä kauan. Jotta valokaari ei vaurioittaisi eristintä, se on sytytettävä suoraan kipinävälissä (1), jolloin oikosulku tapahtuu orren kautta (2), mikä saa asemasuojat toimimaan. Kipinäväli kestää myös suurten oikosulkuvirtojen (Ik = 10 ka/1 s) rasitukset. Sähkön syöttösuunta ei vaikuta kipinävälitoimintaan, joten se voidaan asentaa kummalle puolelle eristintä tahansa. Kipinävälit on suositeltavaa sijoittaa pylvään eri puolille. Kipinäväliä voidaan käyttää tuki-, veto- ja riippueristimien kanssa Kipinävälisuojauksen asentaminen L Vetoeristimet Suositeltavin tapa toteuttaa valokaarisuojaus vetoeristimillä on käyttää SDI90 vetoeristintä varustettuna SDI27.1 tai SDI10.2 -valokaarisuojasarjalla. Sähkön syöttösuunta ei vaikuta kipinävälin asennukseen ja se voi sijaita kannatusorrella kummalla puolen ortta tahansa. Eri vaiheiden kipinävälit voidaan asentaa orren eri puolille. Kipinäväli L on mm. Taso-orret Kipinäväli muodostetaan käyttämällä valmista sarjaa SDI20.3, joka sisältää valokaarisuojaliittimen ja orren orsitappiin tulevan kiinnitysraudan kipinäsarvella varustettuna. SDI20.3-sarjoja tarvitaan 3 kpl ortta kohden. Kipinäväli voi sijaita kummalla puolen eristintä tahansa, eli sähkön syöttösuunta ei vaikuta suojauksen toimivuuteen. Kipinäväli L asetetaan mm mittaiseksi. Kulmaorsi PAS-vetopyöräkannattimella ja kipinäsarvilla vetoeristimessä Suositeltavin tapa kulmaorsilla on käyttää PAS-vetopyöräkannatinta SO181.6, tarvikesarjaa SDI27.1 ja vetoeristintä SDI90. Näillä tarvikkeilla saavutetaan paras johdonsuojaus ja vältytään radio-häiriöiltä. PAS-johdinta ei kuorita. Tavallista vetopyöräkannatinta SO181 ei saa käyttää PAS-asennuksissa. Kipinäväli L asetetaan mm mittaiseksi. 9

10 Kulma vetoeristimin Rakennettaessa kulma päällekkäin asennettavilla vetoeristimillä on käytettävä kipinäsarvia SDI27.1 vetoeristimessä SDI90. Pultit on yhdistettävä aina pylvään takana pystyraudalla esim. PEK68 tai johtimella (min. Cu 50 mm2). Näin oikosulkupiiri ei sulkeudu pylvään kautta. Muuten käytetään samoja rakenteita kuin kulmaorsilla. Pääteorsi kipinävälillä PAS-johdon päättämisessä tai kiristyspylväsratkaisuissa on suositeltavinta käyttää SO255 tai SO256 -päätepidintä ja vetoeristintä SDI90 varustettuna SDI27.1-kipinäsarvilla. On myös mahdollista käyttää SDI10.2 kipinävälisarjaa SO85 päätepitimen kanssa. Haarajohdot liitetään eristyksen läpäisevällä liittimellä SLW25.2 käyttämättä muuta suojausta. PASjohdinta ei tarvitse kuoria. Kipinäväli L asetetaan mm mittaiseksi. Runko avojohto / haarajohto PAS Haaroituspylväällä paras ja helpoin tapa toteuttaa valokaarisuojaus on asentaa SDI27.1 -kipinävälisarja SO255 (tai SO256) -päätepitimen kanssa, jolloin johdinta ei tarvitse kuoria. On myös mahdollista käyttää SDI10.2 kipinävälisarjaa SO85 päätepitimen kanssa. Käytettäessä kipinäväliä haarajohdon vetoeristimillä liitosjohdot voivat olla joko paljaita tai päällystettyjä. Runko PAS / haarajohto PAS tai avojohto Mikäli valokaarisuojausta ei toteuteta asentamalla kipinävälit haarajohdon vetoeristimiin, voidaan valokaarisuojaus toteuttaa vieressä olevan kuvan mukaan. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun jo olemassa olevaan PAS-johtoon, jossa jo on valokaarisuojaus, lisätään haarajohto. Haarajohdon liitin ja kipinäväli ovat orren eri puolilla. Liitosjohtona suositellaan käytettäväksi päällystettyjä johtimia. 10

11 Virtaa rajoittava suojaus Johdon suojaukseen on edullisempaa käyttää virtaa rajoittavaa suojaa kuin pelkästään ylijännitesuojaa. Edullisuus perustuu pienemmän ylijännitesuojan valintaan. Käyttöjännite ei vaikuta pienemmän suojan yli, koska suojan toinen pää on ilmassa. Tällä suojaustavalla päästään myös kuluttajille häiriöttömään sähkönjakeluun, koska suojaus toimiessaan ei aiheuta sähköaseman katkaisijan toimintaa. Sähkön syöttösuunta ei vaikuta virtaa rajoittavan suojan Ylijännitesuoja toimintaan, joten se voidaan asentaa kummalla puolelle eristintä tahansa. Virtaa rajoittava suojaus on suositeltavaa sijoittaa myös pylvään eri puolille kuten kipinävälisuojauskin. Asennus voidaan tehdä kummalle puolelle ortta tahansa riippumatta sähkön syöttösuunnasta. Orsi täytyy aina maadoittaa. Suojauksen asennustiheys riippuu mm. jännevälistä, johtimien etäisyydestä maasta, puiden sijainnista ja maaston muodosta. Liitin ja kotelo Suojasarvet Virtaa rajoittavan suojauksen asentaminen Virtaa rajoittavan suojaustavan etuna on häiriötön sähkönjakelu kuluttajille. Suojauksen toimiminen ei aiheuta PJK-toimintaa asemasuojissa. PAS-johtoon tullut ukkospurkaus ohjautuu metallioksidisuojan ja kipinävälin kautta eristimen ohi, mutta Käyttöjännite ei enää pääse suojan läpi. Suojan syttyminen tapahtuu alhaisemmalla tasolla kuin eristimen ylilyöntitaso, ja purkaus menee suojauksen kautta. Suojaan eksyvät linnut ja muut eläimet tai oksat eivät saa suojausta toimimaan. Orsi täytyy maadoittaa. Asennuksissa käytetään SDI46.7-sarjaa, jossa suoja asennetaan orsitappiin ja kipinäsarvi johtimeen. Ylijännitesuoja asennetaan orteen säädettävän kiinnitystelineen avulla. Kipinäväli säädetään vaadittuun 80 mm arvoon. Kipinäsarvi on varustettu eristyksen läpäisevällä liittimellä. Sarjoja tarvitaan kolme (3) kpl/orsi. Kipinäväli=80 ±10mm Säädettävä kannatin Paikka orren maadoitukselle 11

12 Valokaarisuojaus Valokaarisuoja on suunniteltu siten, että se ohjaa syntyvän valokaaren riittävän etäälle itse johtimesta ja eristimestä. Valokaarisarvilla toteutettu valokaarisuojaus on suositeltava tapa tappi- ja tukieristimillä. Haaroituksissa ja vetoeristimillä on suositeltavaa käyttää kipinäväliä. Valokaari ei palaessaan vahingoita itse johdinta. Valokaari syttyy eristimen yli (1), jonka jälkeen se siirtyy eristimen kaulalle kierretyn Al-langan avulla suojasarveen (2). Suojasarven päässä palaessaan valokaari ionisoi ilman johtavaksi (3) ja saa aikaan oikosulun vaiheiden välillä (4), jolloin asemasuojat toimivat. Sarvien etäisyys toisistaan ei saa olla PAS-vaiheväliä suurempi. Asennus tehdään eristyksen läpi, jolloin johdinta ei tarvitse kuoria. Liitin ei vahingoita johtimen mekaanista lujuutta, mikä on todettu useissa veto- ja värähtelykokeissa. Valokaarisuojat on helppo asentaa myös jälkikäteen valmiisiin johtoihin, jos johdon vauriotilasto sitä edellyttää. Säteittäisverkoissa valokaarisuoja asennetaan kuorman puolelle ja rengasverkoissa eristimen molemmille puolille. Valokaarisuojat on myös hyväksytty ruuvikiristeisten työmaadoitusvälineiden kiinnityskohdiksi. Pienillä oikosulkuvirroilla (1,5-2,5 ka) on käytettävä kaksoislangalla varustettuja valokaarisuojaliittimiä. Tällöin asennetaan kaksi 25 mm2 Al-sidelankaa rinnakkain samalla tavalla kuin yksi lanka asennetaan. 12

13 Liittimien asentaminen Ennen asennuksen aloittamista asennusohjeet on syytä lukea huolellisesti. Ohjeissa asennustavat on selitetty yksityiskohtaisesti. Valokaarisuojaliittimiä SEW20.1, SEW20.2 tai SEW20.3 asennettaessa ei johtimen eristystä tarvitse poistaa. Suoja on varustettu eristyksen läpäisevällä liittimellä, jossa olevaa rasvaa ei saa poistaa, sillä se varmistaa osaltaan vaivattoman asennuksen ja suojaa liitoskohtaa lialta, pölyltä ja korroosiolta. Liitin asennetaan huolellisesti asennusohjeen mukaisesti ja kiristetään nimellismomenttiin 40 Nm momenttiavaimella. Liittimet on sijoitettava samaan riviin. Pakkasella asennus on tehtävä erityistä huolellisuutta noudattaen. Valokaarisuojaliittimen uudelleenkäyttö on kielletty. Avojohtovaihevälillä valokaarisuojaliittimet eivät yksin suojaa johdinta, vaan silloin on valittava jokin muu suojaustapa, esim. kipinäväli. Valokaarisuojaus haaroituspylväällä Haaroituspylväillä suositeltavin tapa on käyttää vetoeristimissä kipinäväliä. Poikkeustapauksissa voidaan kuitenkin käyttää valokaarisuojausta. Haarajohdon liittimet asennetaan orren kuorman puolelle valokaarisuojien ja orren väliin. Mikäli syöttö voi tapahtua myös haarajohdolta PASjohtoon, liitosjohtojen on oltava aina paljaita. Poikkeuksena pylväsrakenteet, joissa on käytetty kipinäsarvilla SDI10.2 varustettuja SDI90 vetoeristimiä, ylijännitesuojia tai virtaa rajoittavaa suojaa. Tällöin voidaan käyttää myös päällystettyjä PAS-johtimia ilman valokaarisuojaliittimiä. RUNKOJOHTO SÄHKÖN SYÖTTÖSUUNTA 13

14 Valokaarisuojauksen asentaminen Taso-orsi, säteittäinen verkko I-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi alaspäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, valokaarisuojaliitin on yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri. SÄHKÖN SYÖTTÖSUUNTA Taso-orsi, rengasverkko I-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi alaspäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, valokaarisuojaliitimet täytyy yhdistää erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle. Sidelanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin. 14

15 Pystyorsi, säteittäinen verkko I-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, valokaarisuojaliitin on yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri. Pystyorsi, rengasverkko I-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen, sen poikkipinnan on oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, valokaarisuojaliitimet on yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle. Side lanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin. Pystyorsi, säteittäinen verkko II-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliitin yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri. 15

16 Pystyorsi, rengasverkko II-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliittimet yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle. Sidelanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin. Taso-orsi, säteittäinen verkko II-johto Säteittäisverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan kuorman puolelle suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimen puoleinen pää on asennettava liittimeen. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta, on valokaarisuojaliitin yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle siten, että se kierretään kaksi kertaa johtimen ympäri ja edelleen kahdesti eristimen kaulan ympäri. Orret on yhdistettävä toisiinsa vähintään 50 mm2 Cu-johtimella. Orrelle SH181 voidaan myös käyttää yhdistyskiskoa PEK Taso-orsi, rengasverkko II-johto Rengasverkossa valokaarisuojaliittimet asennetaan eristimen molemmille puolille suojasarvi ulospäin. Käytettäessä Al-sidelankaa johtimen sitomiseen on sen poikkipinnan oltava 25 mm 2 ja siteen liittimien puoleiset päät on asennettava liittimiin. Mikäli käytetään esijännitettyä sidosta on valokaarisuojaliittimet yhdistettävä erillisellä 25 mm 2 Al-langalla eristimen kaulalle. Sidelanka kierretään kahdesti eristimen kaulan ympäri ja vähintään kahdesti johtimen ympäri. Lopuksi Al-langan päät asennetaan liittimiin. Orret on yhdistettävä toisiinsa vähintään 50 mm 2 Cu-johtimella. Orrelle SH181 voidaan myös käyttää yhdistyskiskoa PEK

17 Muut suojaukset Ylijännitesuojaus Enston SGA- ylijännitesuojat ovat tärkeä osa energiatehokasta sähkönjakeluverkkoa. Ylijännitesuoja suojaa johtimen lisäksi hyvin myös verkon muita komponentteja säästä tai kytkennöistä johtuvalta ylijännitteeltä. Niitä käytetään useimmiten pylväsmuuntamoilla ja maakaapelipäätepylväiden yhteydessä. Tällöin johtimen suojaamiseen ei tarvita muuta suojausmenetelmää. Ylijännitesuojamme on kehitetty kestämään isoja lämpötilan muutoksia, jotka ovat usein ongelmana Pohjoismaissa ja ne on suunniteltu ja tyyppitestattu IEC :2004 standardin mukaan. Lintusuojaus Päällystetyt johdot eivät ole yhtä alttiita lintujen tai oksien aiheuttamille vaurioille ja käyttökatkoksille kuin perinteiset, paljaat avojohdot. Päällystettyjen johtojen pienempi vaiheväli lisää kuitenkin orren kohdalla riskiä lintujen ja oksien aiheuttamiin oikosulkuihin. Tätä vähentää esim. oksasuoja, joka estää oksien liukumisen päällystettä pitkin. Enston lintusuojat, jotka asennetaan jännitteisten osien päälle, estävät lintujen ja oksien koskettamisen jännitteisiin osiin. Eristimet voidaan suojata SP45.3-lintusuojasetillä. Radiohäiriöiden suojaus Radiohäiriöitä ovat osittaispurkauksia, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä elektronisissa laitteissa. PAS-johdoilla on syntynyt radiohäiriöitä pääasiassa seuraavilla tavoilla: 1. Kulmaorsissa silloin, kun on käytetty tavallista avojohtokannatinta (SO241). Häiriöitä ei esiinny, kun käytetään radiohäiriötestattua PAS-VEKA SO vetopyöräkannatinta. 2. Kulmaorsissa, joissa on käytetty tavallista vetopyöräkannatinta (SO181). 3. Radiohäiriöitä voi syntyä myös lasieristimien hapettuneissa kupeissa ja tapeissa. Tämä ongelma vältetään käyttämällä komposiittieristintä SDI90. 17

18 Asentaminen Liittimien asentaminen Päällystetyille johdoilla suositellaan käytettäväksi eristyksenläpäiseviä liittimiä SLW25 ja valokaarisuojaliittimiä SEW20, SEW20.1, SEW20.2 tai SEW20.3. Mikäli johdin kuoritaan, voidaan käyttää SL4.25 tai SL8.21 -liittimiä. Liittimet voidaan suojata muovisilla liitinkoteloilla SP15 tai SP16. Pääsääntönä liittimiä asennettaessa voidaan pitää sitä, että haaroitusliitin sijaitsee aina valokaarisuojaliittimen ja orren välissä. Tämän vuoksi valokaarisuojaliittimet on asennettava riittävän kauas orresta, jotta liitos voidaan tehdä oikealla tavalla. Haara- ja alastulojohtoina voidaan käyttää paljaita tai päällystettyjä johtimia. Johtimien kiristäminen Johtimien kiristäminen suoritetaan jokaista johdinta tasaisesti kiristämällä. Kiristysvoimina suositellaan käytettäväksi EN ja EN mukaisia köysivoima- ja riippumataulukoita. Taulukot on laskettu eräiden sähköyhtiöiden pyynnöstä 30 N/mm 2 nollasääjännityksellä ja lisäksi kahdelle suurimmalle johdinpoikkipinnalle PAS 120 ja PAS N/mm 2 nollasääjännityksellä. Johtimien sitominen Johtimien sitominen eristimelle voidaan tehdä huipulle tai kaulalle esijännitetyillä siteillä tai alumiinisella sidelangalla. Kun käytetään esijännitettyjä siteitä (CO35, CO70, CO120 tai SO216) asennetaan kaksi sidettä johdinta kohti. Al-sidelankana käytetään ainoastaan 25 mm 2 lankaa, koska sitä voidaan käyttää valokaarisuojaliittimien yhdistämiseen eristimen kaulaan. 16 mm 2 Al-sidelanka ei sovellu valokaarisuojaukseen. Työmaadoitus Työmaadoitus on tehtävä samoin kuin päällystämättömälle avojohdolle. Tämä edellyttää sitä, että päällystetyllä johdolla on riittävän tiheässä työmaadoitusvälineiden kiinnityskohtia. Työmaadoituspisteiden täytyy sijaita niin lähellä pylvästä, että työmaadoitus voidaan tehdä helposti pylväästä käsin. Työmaadoituskohdat voidaan tehdä valokaarisuojaliittimellä SEW20.1 tai työmaadoitusliittimellä SEW20.3, jolloin liitin toimii myös valokaarisuojana. Jännitetyöliitintä SLW36 yhdessä sangan PSS923 kanssa voidaan myös käyttää. Työmaadoitukseen on käytettävä hyväksyttyjä ruuvikiristeisiä työmaadoitusvälineitä, esim. CT86.5 (5 ka) tai CT86.8 (8 ka). 18

19 19

20 24 kv avojohtotarvikkeet Enston tuotevalikoima perinteiseen avojohtoverkkoon käsittää yleisimpien avojohtojen tarvikkeet. Tarvikkeet on hyväksytty yleisimpien eurooppalaisten standardien mukaan ja ne on suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty asennuksen helppouteen ja pitkään käyttöikään kovissakin ilmastoolosuhteissa. Enston tuotteet avojohdoille ovat sivuilla

21 12 36 kv yleiskaapelitarvikkeet Yleiskaapeleilla tarkoitetaan keskijännitekaapeleita, jotka voidaan asentaa ilmaan, maahan ja veteen. Ensto on kehittänyt kaapeleille varusteita, joiden avulla asennus onnistuu pylväisiin. Varusteiden sopivuus eri kaapeleihin on varmistettava kaapelin valmistajalta. Enston maakaapeliratkaisut puolestaan tarjoavat laajan valikoiman vahvoja ja luotettavia jatkoksia ja päätteitä yleiskaapeleihin. Enston maakaapeliratkaisuista on olemassa oma esitteensä, joka löytyy webbisivuiltamme Enston tuotteet yleiskaapeleille löytyvät sivuilta

22 Verkko- automaatio Enston verkkoautomaatioratkaisut kattavat välineet ja varusteet vianilmaisimista kauko-ohjattaviin SF6 kuormaerottimiin. Ensto valmistaa pien- ja keskijännitesähköverkkojen tarvikkeita ja niihin liittyviä automaatio- ja etäohjauslaitteita esim. kaukoohjattavia keskijännite-erottimia, pylvääseen asennettavia katkaisijoita ja vian ilmaisimia. Tärkeä osa tuotteistoa ovat keskijännitteelle tarkoitetut kuormaerottimet, joita on saatavina erilaisilla tekniikoilla. Palveluihimme kuuluvat luonnollisesti myös koulutus ja kunnossapito. 22

23 Orret ja pylvästarvikkeet Enston keskijänniteratkaisuja täydentää laaja valikoima pylvästarvikkeita ja orsia kattaen tyypillisimmät tuotteet keskijännitteen päällystettyihin ilmajohtoihin (PAS, BLL/BLX) ja avojohtoihin. Enston orret ovat olleet vuosikymmeniä laajassa käytössä esim. Pohjoismaissa. Orret on suunniteltu puu-, teräs- ja betonipylväille, ja ne sopivat sekä suorille linjoille, että 90 asteen kulmiin. Korroosionkestävästä, kuumasinkitystä teräksestä valmistetut orret täyttävät SFS-standardien mitoitus- ja lujuusvaatimukset. Pylvästarvikkeet käsittävät esim. harussarjat ja tarvikkeet haruskiinnikkeet erilaiset perustarvikkeet, kuten silmukat, tuet ja nivelet koukut Orsista ja pylvästarvikkeista on saatavana oma esitteensä. Se ja ajan tasalla olevat orsien käytönrajat löytyvät webistä osoitteesta 23

24 Työkalut Enston työkaluvalikoima koostuu tuotteista, jotka on suunniteltu erityisesti sähköverkkoasentajan tarpeisiin. Juuri nimenomaiseen työhön soveltuvat ja suunnitellut erikoistyökalut helpottavat asentajan työtä, ja niillä saadaan aikaan luotettava, kestävä ja pitkäikäinen asennus turvallisesti. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat jännitetyökalut, johdonvetopyörät, pylväskengät ja maadoituslaitteet. Enston työkalut-esite löytyy osoitteesta - Esitteet. 24

25 SZ24 kätevä erotin keskijänniteverkkoon Erottimet SZ24 erotin SZ24 on helppo ja nopea asentaa myös olemassa oleville johdoille, koska lisärakenteita ei tarvita. SZ24 erotin on yksivaiheinen erotin, jota ohjataan normaaleilla jännitetyövälineillä, esim. Enston CT48,98. SZ24 sopii sekä avojohdoille että päällystetyille johdoille. Sen katkaisukyky on 12.5 A. Erotin on koestettu ja hyväksytty uusimpien kansainvälisten stanrardien mukaan. Nimellisarvot 90 Nimellisjännite U r *Vaihtojännitelujuus, 1 min, 50 Hz *Syöksyjännitelujuus Nimellistaajuus Nimellisvirta I r Terminen oikosulkuvirta I k Dynaaminen oikosulkuvirta I p Mekaaninen toimintakoe, luokka MD Katkaisukyky I 1 Kapasitiivisen vuodon katkaisukyky Ryömintämatka, minimi Jäänmurtokyky 24 kv 50 kv, avausväli 60 kv 125 kv, avausväli 145 kv 50 Hz 400 A 10 ka 25 ka 1000 auki-kiinni ohjausta 12.5 A, (30 auki-kiinni ohjausta) 10A ((30 auki-kiinni ohjausta) 628 mm 10 m Pylvääseen asennettu muuntoasema Verkon erotuskohta Kaapelipäätteen yhteydessä Haarajohdot Tuotekoodi Sähkönro Nimellisjännite Paino (kg) Pakk/kpl SZ kv 9.6 1/24 25

26 Tuotteet PAS-tarvikkeet SDI37 tappieristin Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Eristimen huippu-urassa oleva muoviholkki mahdollistaa johtimen vedon vetopyöriä käyttämättä. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle. Kulmissa aina kaulalle. Eristimen kaulahalkaisija on 85 mm. Tuotekoodi Sähkönro Korkein sallittu käyttöjännite Murtolujuus kn Orsitappi Paino (kg) Pakk/kpl kv SDI SOT SDI30 tappieristin SH 24 M Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle. Tuotekoodi Sähkönro Korkein sallittu käyttöjännite Murtolujuus kn Orsitappi Paino (kg) Pakk/kpl kv SDI SOT SDI4.5 haruseristin H-24 Sopii haruseristemeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Standardin SFS3741 mukainen. Tuotekoodi Sähkönro Korkein käyttöjännite kv Jatkuva kuormitus max kn Vetomurtokuorma kn Paino (kg) Pakk/kpl SDI SDI70.24 komposiittiharuseristin Sopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Kevyt ja iskunkestävä. Pituus 280 mm ja eristysväli 160 mm. Tuotekoodi Sähkönro Korkein käyttöjännite kv Jatkuva kuormitus max kn Vetomurtokuorma kn Paino (kg) Pakk/kpl SDI > SDI komposiittivetoeristin SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI on tarkoitettu käytettäväksi 20 kv johdon kiristys- ja kulmaorsissa. Tuotekoodi Sähkönro Päätykappaleet Korkein käyttöjännite kv Paino (kg) Pakk/kpl SDI silmukka / silmukka SDI komposiittivetoeristin SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. SDI on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, joissa edellytetään pidempää ryömintämatkaa. Tuotekoodi Sähkönro Päätykappaleet Korkein käyttöjännite kv Paino (kg) Pakk/kpl SDI silmukka / silmukka

27 PAS-tarvikkeet SDI27.1 valokaarisuojasarja Käytetään PAS- johdoilla kulmissa ja päätepylväillä yhdessä SDI90 ja SO181.6, SO255 tai SO256 kanssa. Sarja sisältää valokaarisuojasarvet ja 95 mm² johtimen kaapelinkengillä. SDI L L SDI10.2 valokaarisuojasarja Käytetään päällystettyjen avojohtojen valokaarisuojaukseen vetoeristimen SDI90 kanssa. Kipinäsarvet kiinnitetään vetoeristimen metallisiin päätykappaleisiin kaulalle siten, että kärjet ovat toisiaan vasten ja kärkien väliksi tulee noin mm. SDI SDI20.3 kipinävälisarja Käytetään päällystettyjen avojohtojen kannatusorsilla kipinävälisuojauksen tekemiseen. Sarja sisältää 1 kpl valokaarisuojaliitintä SEW20.1 ja 1 kpl kipinäsarvisarjaa PSS715 tai PSS SDI20.3 sopii taso-orrelle ja SDI20.31 pystyorrelle. SDI SDI SDI20.3 SDI kipinävälisarja Käytetään päällystettyjen avojohtojen kannatusorsilla kipinävälisuojauksen tekemiseen. Sarjan liitin SEW20.3 on varustettu maadoitussarvella. 2 SDI PSS715 kipinäsarvi orsitappiin Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen, sarvi asennetaan pulttiliitoksella orsitapin metalliselle kaulalle, sarven kärki ylöspäin ja valokaarisuojaliittimen suojasarvea päin. Kipinäväliksi asennetaan noin mm. Orsitapit on yhdistettävä johtavasti toisiinsa vähintään johtokyvyltään 50 mm² Cu-johtimella. PSS715 asennetaan taso-orrelle ja PSS715.1 pystyorrelle. PSS PSS SO181.6 vetopyöräkannatin30 Käytetään päällystetyillä avojohdoilla kulmarakenteissa esim. vetoeristimen SDI90 kanssa. Pienikokoinen, ei irrotettavia osia, joten helppo käsitellä hankalissakin oloissa. Luotettavaa tekniikkaa. Kiristyspala hammastettu ja yhdistetty runkoon potentiaalintasauslangalla. Radiohäiriötestattu. Halkaisijaltaan alle 30 mm jatkokset menevät vedossa kannattimen läpi. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO PAS/BLL AlMgSi

28 PAS-tarvikkeet SO85 päätepidin Päätepidin sopii 6-15 mm:n johdinhalkaisijoille. Murtolujuus > 35 kn. Päällystetty avojohto on aina kuorittava sitä päätepitimeen asennettaessa. Päällysteestä on tultava noin 5 mm pitimen sisään, jos pidin varustetaan kipinäsarvella PSS465. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO AAAC , PAS , ACSR SO255 ja SO256 vesitiiviit päätepitimet Kiilapäätepidintä suositellaan käytettäväksi aina päällystettyjen avojohtojen päätepitimenä. Asennus on helppoa, koska johdinta ei tarvitse kuoria ja siten estetään kuorimisesta mahdollisesti syntyvät säievauriot. Pidin varustetaan SDI27.1 kipinävälisuojalla, kun käytetään SDI90 eristimiä. Kiilapäätepidin SO255 soveltuu myös avojohtojen katkopaikkojen tekemiseen jännitetyönä. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Johtimen halkaisija SMFL kn Paino (kg) Pakk/kpl mm SO PAS/BLL AlMgSi SO PAS/BLL AlMgSi SO105 päätepidin Käytetään PAS-johdoilla päätepitimenä. PAS-johdin on aina kuorittava sitä päätepitimeen asennettaessa. Kuoresta on tultava noin 5 mm pitimen sisään, jos pidin varustetaan kipinäsarvella PSS 465. Murtolujuus > 50 kn. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO AAAC , ACSR 63-98, AACSR 131, PAS/BLL SO146 päätepidin Käytetään PAS-johdoilla päätepitimenä. PAS-johdin on aina kuorittava sitä päätepitimeen asennettaessa. Kuoresta on tultava noin 5 mm pitimen sisään, jos pidin varustetaan kipinäsarvella PSS465. Murtolujuus > 35 kn. Sopii johdinhalkaisijoille 6-15 mm. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO AAAC , Al/Fe 25-99, PAS/ BLL CO ja SO esijännitetyt sidelangat Käytetään PAS-johdoilla johtimien sitomiseen tappieristimille SDI30 ja SDI37. Soveltuvat sekä huippu-uraettä sivusiteeksi. Helppo asentaa ilman työkaluja. PAS-johtimen päällystettä ei tarvitse poistaa siteen kohdalta. Pakkaus sisältää 6 kpl siteitä, yksi pussi ortta kohden. Värikoodeista on helppo tunnistaa oikea koko. Tuotekoodi Sähkönro Päällystetyt johtimet mm² Värikoodi Paino (kg) Pakk/kpl CO keltainen CO vihreä CO musta SO valkoinen SO punainen SO sininen SO keltainen

29 PAS-tarvikkeet SEW20 valokaarisuojaliitin Käytetään päällystetyillä avojohdoilla liittimenä. Liittimeen sopii sarvi, jota voidaan käyttää ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen esim. PSS464-P tai PSS469-P. Liittimessä on paikka Al-sidelangan asentamiseen, joten liitintä voidaan käyttää valokaarisuojana yhdessä valokaarisuojasarven kanssa. Liitin on myös hyväksytty haaroitusliittimeksi PAS 120 / Al 132 liitoksiin. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SEW PAS/BLL-T AlMgSi SEW20.1 valokaarisuojaliitin Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen. Johdinta ei tarvitse kuoria. Liitin sisältää valokaarisuojasarven, joka käy myös ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen. Liittimessä on paikka Al-sidelangan asentamiseen. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SEW PAS/BLL Al , SEW20.2 valokaarisuojaliitin Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen. Johdinta ei tarvitse kuoria. Liitin sisältää valokaarisuojasarven, joka käy myös ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen sekä Al-sidelangan 25 mm² liittimen yhdistämiseen eristimen kaulalle. Langan pituus 2,1 m. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SEW PAS/BLL Al SEW20.3 työmaadoitusliitin Käytetään päällystetyillä avojohdoilla työmaadoituspisteenä paikoissa, missä ei ole valokaarisuojaliittimiä SEW20.1 tai SEW20.2. Johdinta ei tarvitse kuoria. Liitin sisältää sarven, jota voidaan käyttää ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen. Liittimessä on paikka Al-sidelangan asentamiseen, joten liitintä voidaan myös käyttää valokaarisuojana. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SEW PAS/BLL SLW25.2 eristyksenläpäisevä liitin Käytetään PAS/BLL-johdoilla haarajohtojen kytkemiseen. Johdinta ei tarvitse kuoria, koska liittimen molemmat puolet on varustettu eristyksenläpäisevillä hampailla. Liitin on valmistettu korroosion kestävästä alumiinista, kuumasinkityt ruuvit, valmiiksi rasvattu ja pakattu muovipussiin. Lämpöluokka T2. Liitos voidaan suojata suojakotelolla SP16. Tuotekoodi Sähkönro Runkojohdin mm² Haarajohdin mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SLW Al AlMgSi Al AlMgSi

30 PAS-tarvikkeet SLW36 jännitetyöliitin, L-sanka PSS923 ja U-sanka PSS924 Jännitetyöliitin SLW36 on tarkoitettu päällystettyyn avojohtoon jännitetyönä tehtäviin kytkentöihin. Liitin on varustettu eristykseen lävistävällä hammastuksella, joka muodostaa luotettavan virtatien, kun liitin asennetaan asennusohjeen mukaisesti. Liitimestä ja sen L- tai U-sangasta voidaan koota kolme eri yhdistelmää kunkin käyttötarkoituksen mukaisesti. 1. Liitin ja siihen kiinnitetty päällystetty jomppi kiinnitetään suoraan päällystettyyn avojohtoon. Tätä voidaan käyttää yksittäisen kojeen (esim. muuntajan) liittämiseen, kun liitosta ei ole tarvetta myöhemmin avata. 2. Liitin ja L-sanka kiinnitetään ensin päällystettyyn avojohtoon. Kytkentä tehdään L-sankaan liittimen SL30 tai SL30.1 ja päällystetyn jompin avulla. Tätä voidaan käyttää yksittäisen kojeen (esim. muuntajan) liittämiseen kun liitos on tarkoitus myöhemmin avata. 3. Liitin ja U-sanka kiinnitetään ensin päällystettyyn avojohtoon. Kytkentä tehdään U-sankaan liittimen SL30 tai SL30.1 ja päällystetyn jompin avulla. Tätä voidaan käyttää suurempivirtaisen jakeluverkoston osan (esim. johtohaaran) liittämiseen, kun liitos on tarkoitus myöhemmin avata. Sanka takaa luotettavan liitoksen ja mahdollistaa työmaadoituksen kytkemisen samaan sankaan haarajohdon liittimen kanssa. Asennus voidaan suorittaa esim. jännitetyösauvalla CT48. Tuotekoodi Sähkönro Runkojohdin mm² Haarajohdin mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SLW PAS/BLL-T PAS/BLL-T AlMgSi AlMgSi PSS PSS SL30 jännitetyöliitin Käytetään päällystetyillä ja päällystämättömillä avojohdoilla haarajohtojen kytkemiseen jännitetyönä. Liitin on valmistettu korroosion kestävästä alumiinista ja pultit ruostumattomasta teräksestä. Cu-haarajohdoilla käytettävä holkkia PSS830. Asennus voidaan suorittaa esim. jännitetyösauvalla CT48. Liittimessä SL30 haarajohdin lähtee alaspäin ja liittimessä SL30.1 haarajohdin lähtee sivulle. Tuotekoodi Sähkönro Runkojohdin mm² Haarajohdin mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SL Al Al / SL Al Al / PSS830 Al/Cu holkki Käytetään SL30 jännitetyöliittimen kanssa, kun halutaan käyttää Cu-johtimia haarajohtimena. Holkki on tinattua alumiinia ja asennetaan liitosjohdon asennusreikään. Kiristys suoritetaan normaalilla SL30 liittimen haarajohdon momentilla 44 Nm. Holkin sisähalkaisija Ø 16 mm. Tuotekoodi Sähkönro Cu mm² Paino (kg) Pakk/kpl PSS PSS464-P suojasarvi valokaarisuojaliittimeen Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojasarvena. Sarvi kestää 2-3 valokaarta 10 ka/ 1 s, jonka jälkeen se on vaihdettava. Sarvi on hyväksytty ruuvikiristeisen työmaadoituslaitteen kiinnittämiseen. PSS464-P PSS469-P maadoitussarvi valokaarisuojaliittimeen Käytetään PAS-johdoilla työmaadoituspisteenä. Sarveen voidaan asentaa ruuvikiristeinen työmaadoituslaite. Maadoitussarvi toimii myös valokaarisuojasarvena. PSS469-P

31 PAS-tarvikkeet PSS463 valokaarisuojasarvi orteen Käytetään päällystetyillä avojohdoilla kulmaorsissa (SH153.10). Valokaarisuojasarvi on kuumasinkittyä terästä ja toimitetaan kiinnitystarvikkeineen. PSS PSS465 valokaarisuojasarvi päätepitimiin Käytetään päällystetyillä avojohdoilla päätepitimien SO85, SO105 ja SO146 kanssa. Suojasarvi on kuumasinkittyä terästä ja se toimitetaan kiinnitystarvikkeineen. PSS SDI46.7 virtaa rajoittava suoja Käytetään päällystettyjen avojohtojen kannatusorsilla valokaarisuojauksen toteuttamiseen. Sarja sisältää ylijännitesuojan, kiinnitystelineen, liittimen, kipinäsarven/ työmaadoitussarven ja kotelon. Sarjoja tarvitaan 3 kpl/ orsi. Tuotekoodi Sähkönro Korkein sallittu Käyttöjännite kv Kiinnitys Paino (kg) Pakk/kpl SDI tappi SDI virtaa rajoittava suoja Virtaa rajoittavalla suojauksella muuntajan kannella saavutetaan samat edut kuin PAS- ja BLL-johtojen virtaa rajoittavalla suojauksella. Lyhyiden katkosten (pjk:t) määrä saadaan tuntuvasti vähennettyä verrattuna aiemmin suosittuun kipinävälisuojaukseen ja saavutetaan käytössä kulumaton ja siten huoltovapaa suojaustapa. Ensto on uusinut pienten muuntajien (alle 200 kva) virtaa rajoittavien suojien tuotekokoonpanon. Uudistetussa kokoonpanossa helppo käytettävyys on saanut erityistä huomiota: Kaikki tarvittavat osat yhdellä tilauskoodilla Helposti säädettävä ylijännitesuojateline Muuntajan läpivientieristimen liitos tutulla KG liittimellä Helposti asennettava suojakotelointi Sarja sisältää: 3 ylijännitesuojaa ja niiden elektrodit 3 muuntajan läpivientieristimeen kiinnitettävää elektrodia 3 suojakoteloa kiinnikkeineen Ylijännitesuojatelineen kiinnikkeineen Tuotekoodi Sähkönro Korkein Käyttöjännite kv Paino (kg) Pakk/kpl SDI

32 PAS-tarvikkeet SDI Ylijännitesuojasetti Ylijännitesuojasetti suojaa pylväsmuuntajia ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Ylijännitesuojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC :2004 mukaan. Kokoonpanossa helppo käytettävyys on saanut erityistä huomiota: Kaikki tarvittavat osat yhdellä tilauskoodilla Helposti säädettävä ylijännitesuojateline Muuntajan läpivientieristimen ja ylijännitesuojan liitos tutulla KG liittimellä Helposti asennettava suojakotelointi Sarja sisältää: 3 ylijännitesuojaa ylijännitesuojatelineen kiinnikkeineen 6 suojakoteloa kiinnikkeineen 6 kiskoliitintä muuntajan läpivientieristimen ja ylijännitesuojan liittämiseen 1 kiskoliitin ylijännitesuojatelineen maadoitusta varten Tuotekoodi Sähkönro Korkein Käyttöjännite kv Paino (kg) Pakk/kpl SDI SDI Ylijännitesuojasetti Ylijännitesuojasetti suojaa pylväsmuuntajia ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Ylijännitesuojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC :2004 mukaan. Kokoonpanossa helppo käytettävyys on saanut erityistä huomiota: Kaikki tarvittavat osat yhdellä tilauskoodilla Helposti säädettävä ylijännitesuojateline Muuntajan läpivientieristimen ja ylijännitesuojan liitos tutulla KG liittimellä Helposti asennettava suojakotelointi Sarja sisältää: 3 ylijännitesuojaa ylijännitesuojatelineen kiinnikkeineen 6 suojakoteloa kiinnikkeineen 6 kiskoliitintä muuntajan läpivientieristimen ja ylijännitesuojan liittämiseen 1 kiskoliitin ylijännitesuojatelineen maadoitusta varten Tuotekoodi Sähkönro Korkein Käyttöjännite kv Paino (kg) Pakk/kpl SDI Ylijännitesuojat SGA , SGA ja SGA Ylijännitesuojat suojaavat muuntajia, kaapelipäätteitä ja muita verkon kompponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Suojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC :2004 mukaan. Tuotekoodi Sähkönro Uc / In / Class Paino (kg) Pakk/kpl SGA Uc = 15 kv, In = 10 ka, Class SGA Uc = 20 kv, In = 10 ka, Class SGA Uc = 23 kv, In = 10 ka, Class SP38.3 oravasuojasetti Käytetään muuntajien alajännitepuolella suojaamaan paljaita läpivientieristimiä ja liitoksia. Valmistettu sään kestävästä kumista. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. SP PSS597 maadoitussanka Käytetään pylväsmuuntamoilla muuntajalle tuleviin johtimiin tehtäessä työmaadoituspisteitä. Sanka on hyväksytty ruuvikiristeisille työmaadoituslaitteille. Sanka asennetaan johtimeen SL4.25, SEW20 tai SLW25.2 liittimien ja suojakoteloiden avulla. Maadoitussangat voidaan asentaa eri korkeuksille johtimissa. PSS A A 32

33 PAS-tarvikkeet CIL jatkospakkaukset Käytetään päällystetyillä johdoilla johtimien jatkamiseen. Pakkaus sisältää kiilajatkon, kutistemuovin, hiomanauhan, kuorintanarun ja asennusohjeen. Kiilajatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti. Värikoodit auttavat tunnistamaan helposti oikean koon. Laaja käyttöalue vähentää varastonimikkeiden määrää. Kiilojen muoto takaa varman liitoksen. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Johtimen Värikoodi Paino (kg) Pakk/kpl halkaisija mm CIL PAS oranssi/punainen CIL PAS 70-95, BLL keltainen/harmaa CIL PAS , BLL pinkki/musta CIL BLL vihreä/ruskea CO värähtelynvaimentimet Käytetään ilmajohtimen värähtelyn vaimentamiseen. Värähtely esiintyy yleisesti johtimen tullessa metsästä aukealle. Vaimennin on suunniteltu siten, että johtimen värähtelyamplitudi vaimenee sen törmätessä avoimeen kierukkaan. Asennetaan värähtelyalttiin jänteen molempiin päihin. Tuotekoodi Sähkönro Päällystetyt johtimet mm² Paino (kg) Pakk/kpl CO CO SP45.3 lintusuoja tappieristimeen Käytetään lintu- ja oksasuojana. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Soveltuu myös johdinkulmiin. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. SP SP62.3 Lintusuojasarja Lintusuojasarja SO181.6 rullakannattimelle. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia. SP SP63.3 lintusuojasarja Lintusuojasarja päätepitimelle SO255. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia. SP SP46.3 suojahattusetti maakaapelipäätteelle Käytetään ylijännitesuojan päässä. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Pakkaus sisältää suojat siteineen yhteen pylvääseen. Paljaat jompit voidaan suojata johdinsuojilla SP31.3 SP

34 PAS-tarvikkeet SP31.3 johdinsuojasetti Käytetään esim. paljaiden alastulojomppien suojaukseen. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Pituus 650 mm. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. Soveltuu myös tappieristimelle suojahatun SP36 kanssa. SP SP36.3 suojahattusetti Käytetään tappieristimellä johdonsuojan SP31.3 kanssa lintu- ja oksasuojana sekä paljaiden ylijännitesuojien ja muuntajien läpivientieristimien suojaukseen. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista.tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. SP SP15 suojakotelo Koteloa käytetään kosketus- ja siirtymäliittimien kosketussuojana sekä korroosion estämiseksi riippukierrejohtoasennuksissa. Suojakotelo on asennettava kondenssivesiaukko alaspäin. Materiaali on sään ja UV-säteilyn kestävää kestomuovia. Kotelon sisällä olevat laipat pidentävät ryömintäetäisyyksiä ja estävät vuotovirtojen syntymisen. Soveltuu liittimille SM2.xx; SL3.xx; SL4.xx; SL37.xx ja SL39.xx SP SP16 suojakotelo Koteloa käytetään kosketus- ja siirtymäliittimien kosketussuojana sekä korroosion estämiseksi riippukierrejohtoasennuksissa. Suojakotelo on asennettava kondenssivesiaukko alaspäin. Materiaali on sään ja UVsäteilyn kestävää kestomuovia. Koteloiden sisällä olevat laipat pidentävät ryömintäetäisyyksiä ja estävät vuotovirtojen syntymisen. Soveltuu liittimille SL8.21 ja SLW25.2 SP PEM241 numerokilvet Numerokilpi kiinnitetään joko kiinnityskiskoon PEM216 tai nippusiteellä johtoon. Kilvessä on sama kaiverrus molemminpuolin. Tuotekoodi Sähkönro Vaihe Paino (kg) Pakk/kpl PEM PEM PEM PEM241.2 SH693 kotkaorsi Kotkaorsi kehitettiin yhdessä Enston asiakkaiden kanssa estämään suuriin lintuihin kohdistuvat sähköiskut. SH

35 24 kv avojohtotarvikkeet SDI37 tappieristin Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Eristimen huippu-urassa oleva muoviholkki mahdollistaa johtimen vedon vetopyöriä käyttämättä. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle. Kulmissa aina kaulalle. Eristimen kaulahalkaisija on 85 mm. Tuotekoodi Sähkönro Korkein sallittu käyttöjännite kv Murtolujuus kn Orsitappi Paino (kg) Pakk/kpl SDI SOT SDI30 tappieristin SH 24 M Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle. Tuotekoodi Sähkönro Korkein sallittu Käyttöjännite Murtolujuus kn Orsitappi Paino (kg) Pakk/kpl kv SDI SOT Komposiittivetoeristin SDI SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI on tarkoitettu käytettäväksi 20 kv johdon kiristys- ja kulmaorsissa. Tuotekoodi Sähkönro Päätykappaleet Korkein käyttöjännite kv Paino (kg) Pakk/kpl SDI silmukka / silmukka Komposiittivetoeristin SDI SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. SDI on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, joissa edellytetään pidempää ryömintämatkaa. Tuotekoodi Sähkönro Päätykappaleet Korkein käyttöjännite kv Paino (kg) Pakk/kpl SDI silmukka / silmukka SH193 Lasieristinketju 20 kv Toimitamme eristinketjun SH193 asennus- ja luontoystävällisessä, ketjua hyvin suojaavassa pahvilaatikossa. Laatikon sisällä on vahviketuet, jotka pitävät ketjun tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana. Laatikossa on irtirepäistävä pohja, jota voidaan hyödyntää asennuksessa. Tuotekoodi Sähkönro Korkein Käyttöjännite kv Suurin sallittu käyttökuormitus Paino (kg) Pakk/kpl kn SH L SDI4.5 haruseristin H-24 Sopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Standardin SFS 3741 mukainen. Tuotekoodi Sähkönro Korkein Käyttöjännite kv Jatkuva kuormitus max kn Vetomurtokuorma kn Paino (kg) Pakk/kpl SDI

36 24 kv avojohtotarvikkeet SDI70.24 komposiittiharuseristin Sopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Kevyt ja iskunkestävä. Pituus 280 mm ja eristysväli 160 mm. Tuotekoodi Sähkönro Korkein Käyttöjännite kv Jatkuva kuormitus max kn Vetomurtokuorma kn Paino (kg) Pakk/kpl SDI > SO181 vetopyöräkannatin VEKA Käytetään johdoilla kulmarakenteissa esim. vetoeristimen SDI90 kanssa. Pienikokoinen, ei irrotettavia osia, joten helppo käsitellä hankalissakin oloissa. Luotettavaa tekniikkaa. Kiristyspala yhdistetty runkoon potentiaalintasauslangalla. Radiohäiriötestattu. Sopii johdinhalkaisijoille > 30 mm. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO Al/Fe , AAAC SO241 kannatuspidin Käytetään johdoilla kulmarakenteissa esim. vetoeristimien SDI90 kanssa. Soveltuu käytettäväksi kulmissa Murtolujuus > 60 kn. Sopii 6-18 mm:n johdinhalkaisijoille. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO AAAC , ACSR SO85 päätepidin Käytetään päätepitimenä. Murtolujuus > 40 kn. Sopii 6-15 mm:n johdinhalkaisijoille. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO AAAC , PAS , ACSR SO105 päätepidin Päätepitimen murtolujuus on > 50 kn. Sopii johdinhalkaisijoille mm (AAAC). Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO AAAC , ACSR 63-98, AACSR 131, PAS/BLL SO146 päätepidin Päätepitimen murtolujuus on > 45 kn. Sopii johdinhalkaisijoille 6-15 mm. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO AAAC , Al/Fe 25-99, PAS/BLL

37 24 kv avojohtotarvikkeet SO255.1 päätepidin Kiilapäätepdin SO255.1 soveltuu katkopaikkojen tekemiseen jännitetyönä lähes kaikille paljaille johdintyypeille (Swan, Sparrow, Raven, Pigeon ja AAC132). Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Johtimen halkaisija mm SMFL kn Paino (kg) Pakk/kpl SO Swan, Sparrow, Raven, Pigeon, AAC SL30 jännitetyöliitin Käytetään avojohdoilla haarajohtojen kytkemiseen jännitetyönä. Liitin on valmistettu korroosion kestävästä alumiinista ja pultit ruostumattomasta teräksestä. Cu-haarajohdoilla käytettävä holkkia PSS830. Asennus voidaan suorittaa esim. jännitetyösauvalla CT48. Liittimessä SL30 haarajohdin lähtee alaspäin ja liittimessä SL30.1 haarajohdin lähtee sivulle. Tuotekoodi Sähkönro Runkojohdin mm² Haarajohdin mm² Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SL Al Al / SL Al Al / SL30 PSS830 Al/ Cu holkki Käytetään SL30 jännitetyöliittimen kanssa, kun halutaan käyttää Cu-johtimia haarajohtimena. Holkki on tinattua alumiinia ja asennetaan liitosjohdon asennusreikään. Kiristys suoritetaan normaalilla SL30 liittimen haarajohdon momentilla 44 Nm. Holkin sisähalkaisija Ø 16 mm. Tuotekoodi Sähkönro Cu mm² Paino (kg) Pakk/kpl PSS Kosketusliittimet Käytetään johtojen kytkemiseen. Liittimet on harjattu ja rasvattu sekä pakattu muovipusseihin. Asennuksen helpottamiseksi liitin SL4.25 on varustettu liitinpuoliskoja ennen kiristystä aukipitävillä ruostumattomilla jousilla. Liittimiä SL14.2 ja SL39.27 voidaan käyttää esim. Cu-haarajohtimen kytkemiseen. Tuotekoodi Sähkönro Runkojohdin mm² Haarajohdin mm² Johtimen halkaisija mm Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SL Al Al SP SL Al Al SP SL Al/Cu Al / Cu SP SL Al/Cu Al / Cu SP SL ja SL siirtymäliittimet Siirtymäliittimiä käytetään Cu-ilmajohtojen tai -kaapeleiden liittämiseen Al-runkojohtoon tai teräsköyteen silloin, kun liitokseen ei kohdistu mekaanista vetoa. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristyksessä (haarukka-avain ST34). Momenttiruuvit takaavat oikean kiristysmomentin liitokselle. Liittimet ovat tinattua korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8. Suojakotelo Tuotekoodi Sähkönro Runkojohdin mm² Haarajohdin mm² Johtimen halkaisija mm Kiristysmomentti Nm Suojakotelo Paino (kg) Pakk/kpl SL Al/Cu 6-95 Al 6-95 / Cu SP SL Al/Cu Al , Cu SP SL4.25 SL

38 24 kv avojohtotarvikkeet CIL automaattiset kartiojatkot Kiilajatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti. Asennus voidaan suorittaa ilman työkaluja. Värikoodit auttavat tunnistamaan helposti oikean koon. Laaja käyttöalue vähentää varastonimikkeiden määrää. Kiilojen muoto takaa varman liitoksen. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Johtimen Värikoodi Paino (kg) Pakk/kpl Halkaisija mm CIL oranssi / punainen CIL keltainen / harmaa CIL pinkki / musta CIL vihreä / ruskea CIL sininen / vihreä CIL automaattiset jatkot CIL automaatti jatkot teräskannatusköydelle. Mikäli kannatusköysi on päällystetty, päällyste tulee poistaa ennen asennusta. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Johtimen halkaisija mm Paino (kg) Pakk/kpl CIL Fe CIL Fe CIL Fe CIL Fe CIL Fe COL automaattiset haruspäätteet COL kiilapääte teräsköydelle. Mikäli teräsköysi on päällystetty, päällyste tulee poistaa ennen asennusta. Tuotekoodi Sähkönro Johtimille mm² Johtimen halkaisija mm Paino (kg) Pakk/kpl COL Fe COL Fe COL Fe COL25 SP45.3 lintusuoja tappieristimeen Käytetään avojohdoilla pylväällä lintu- ja oksasuojana. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Soveltuu myös johdinkulmiin. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. SP SP31.3 johdinsuojasetti Käytetään esim. paljaiden alastulojomppien suojaukseen. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista. Pituus 650 mm. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. Soveltuu myös tappieristimelle suojahatun SP36 kanssa. SP SP36.3 suojahattusetti Käytetään avojohdoilla mm. tappieristimellä johdonsuojan SP31.3 kanssa lintu- ja oksasuojana sekä paljaiden ylijännitesuojien ja muuntajien läpivientieristimien suojaukseen. Valmistettu UV-säteilyn kestävästä muovista.tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. SP

39 24 kv avojohtotarvikkeet SP38.3 oravasuojasetti Käytetään muuntajien alajännitepuolella suojaamaan paljaita läpivientieristimiä ja liitoksia. Valmistettu sään kestävästä kumista. Tuotekoodi sisältää 3 kappaletta suojia kiinnitystarvikkeineen. SP SP43 merkkipallot Käytetään ilmajohtojen ja vaijereiden merkitsemiseen. Lisäksi voidaan estää johtojen yhteenlyönnit pitkillä jänteillä. Asennuskohteita ovat mm. vesireittien ja ajoratojen ylitykset, lintujen muuttoreitit ja lentokenttien läheisyydet. Asennus esim. sauvalla CT48.64 Tuotekoodi Sähkönro Kaapelin halkaisija mm Halkaisija mm Väri Paino (kg) Pakk/kpl SP Al/Fe oranssi SP Al/Fe oranssi + heijastimet SP Cu oranssi SP48 merkkipallot Käytetään ilmajohtojen ja vaijereiden merkitsemiseen. Lisäksi voidaan estää johtojen yhteenlyönnit pitkillä jänteillä. Asennuskohteita ovat mm. vesireittien ja ajoratojen ylitykset, lintujen muuttoreitit ja lentokenttien läheisyydet. Tuotekoodi Sähkönro Kaapelin halkaisija mm Väri Halkaisija mm Paino (kg) Pakk/kpl SP Al/Fe 9-20 punainen/valkoinen SP Al/Fe 9-20 valkoinen SP Al/Fe 9-20 punainen SP43.3 Tarkastuslentojen risteämän merkintäpallo Käytetään ilmasta johtojen tarkastusta suoritettaessa varoittamaan risteävästä sähköjohdosta. Palloja asennetaan lähestyttäessä risteävää johtoa seuraavasti, ensin on 3 palloa pylväsvälillä, seuraavaksi 2 palloa ja viimeisellä välillä 1 pallo. Ei käytettäväksi muihin merkintöihin! Tuotekoodi Sähkönro Kaapelin halkaisija mm Halkaisija mm Väri Paino (kg) Pakk/kpl SP Al/Fe oranssi-valkoinen

40 12-24 kv yleiskaapelitarvikkeet SO86 avattava kannatin ja PK suojakumit Käytetään kannattimena kannatus- ja kulmapylväillä. Suojakumi on tilattava erillisenä, koska kumissa oleva sisäreikä on mitoiltaan erilainen. Kannatinta käytetään kulmissa 1 kpl max. 30 ja 2 kpl max. 60 riippuen kaapelin taivutussäteestä. Kannattimen soveltuvuus tulee tarkastaa kaapelin valmistjalta. Tuotekoodi Sähkönro Käyttöjännite kv Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO PK PK SD21 avattava kannatin ja PK suojakumi Käytetään yleiskaapelien kannattimena kannatus- ja kulmapylväillä. Suojakumi on tilattava erillisenä. Kannatinta käytetään kulmissa 1 kpl max. 30 ja 2 kpl max. 60 riippuen kaapelin taivutussäteestä. Tuotteen sopivuus yleiskaapelille tulee tarkastaa kaapelin valmistajalta. Tuotekoodi Sähkönro Käyttöjännite kv Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SD PK SO150 vetopyöräkannatin Käytetään kannattimena kannatus ja kulmapylväillä. Kannatinta voidaan käyttää myös kaapelin asentamisessa vetopyöränä. Kun kaapeli on kiristetty lopulliseen kireyteensä, se kiristetään kannattimeen. Kannatinta käytetään kulmissa max. 30 riippuen kaapelin taivutussäteestä ja kiristysvoimista. Tuotekoodi Sähkönro Käyttöjännite kv Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO SO241 kannatuspidin Käytetään yleiskaapelien kannatuskösille. Murtolujuus on suurempi kuin 26 kn. Sopii halkaisijoiltaan 6-18 mm kannatinköysille. Kannatin on varustettu lenkillä koukku asennusta varten. Tuotekoodi Sähkönro Kannatinköysi Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO SO69.95 kannatin Käytetään yleiskaapeleiden kannattimena sekä kannatus- että kulmapylväillä. Maksimikulma 90. Alumiininen runko on päällystetty sään- ja UV säteilynkestävällä muovilla lukuun ottamatta sen ylintä koukkuun tulevaa osaa. Murtolujuus on 22 kn. Tuotekoodi Sähkönro Kannatinköysi Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO Käsinkiristys SO220 yleiskaapelikannatin Käytetään kannattimena Axclight-H ja Exclight-H kaapeleille kannatus- ja kulmapylväillä. Yhdellä kannattimella päästään 30º kulmaan. Käyttämällä kannatusortta SOT73 ja kahta kannatinta SO220 päästään 60º kulmaan. Tuotekoodi Sähkönro Kannatinköysi Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO

41 12-24 kv yleiskaapelitarvikkeet SO255 päätepidin Kiilapäätepin kannatinköydelle. Päätepitimen runko on korroosionkestävää alumiiniseosta, muoviosat pakkasta, kuumuutta, että UV-säteilyä kestävää muovia. Pultit ja ruuvit ovat kuumasinkittyä tai ruostumatonta terästä. Tuotekoodi Sähkönro Kannatinköysi Kiristysmomentti Nm Paino (kg) Pakk/kpl SO SOT73 kannatusorsi Kannatusortta käytetään yleiskaapeleilla kahden kannattimen rakenteissa, jolloin voidaan tehdä jopa 60º kulma. SOT SO murtolenkki Käytetään kulma- ja kannatuspylväillä. Max. murtokuorma 1500 kg. Murtolenkin tarkoitus on suojata kaapelia. Lenkki murtuu koukun ja kannattimen välistä, kun kuormitus kasvaa liian suureksi. SO

Vesitiiviit ilmajohtotarvikkeet käyttövarmuutta päällystetyille johtimille

Vesitiiviit ilmajohtotarvikkeet käyttövarmuutta päällystetyille johtimille Vesitiiviit ilmajohtotarvikkeet käyttövarmuutta päällystetyille johtimille EN 50397-2 -standardin mukaan testatut tuotteet Standardi EN50397-2 vaatii enemmän Uusi kansainvälinen ilmajohtostandardi EN 50397-2

Lisätiedot

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13.1. Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Julkaistu Tekniikan Maailma -lehdessä 12/1995 s. 9-11 (kirjoittaja on päivittänyt tekstin ajantasalle elokuussa 2001, ja kuvat on korvattu uusilla):

Julkaistu Tekniikan Maailma -lehdessä 12/1995 s. 9-11 (kirjoittaja on päivittänyt tekstin ajantasalle elokuussa 2001, ja kuvat on korvattu uusilla): Lisätietoja ukkossuojauksesta: Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry STUL, www.stul.fi Ukkosuojaus ei siis varsinaisesti kuulu TUKESin vastuualueisiin, mutta koska meiltäkin usein ukkossuojauksesta

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Jousi on nerokas keksintö

Jousi on nerokas keksintö Jousi on nerokas keksintö Se on valmistettu yhdestä ainoasta taivutetusta teräslangasta. Mikään komponentti tuskin voisi olla tätä yksinkertaisempi, halvempi valmistaa ja samalla toimivampi, keskeisempi

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite 7 98 N:o 48 Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2 Sisällysluettelo Osa 1. (Kunnossapitokoulu 47) 1. Sähkökunnossapidosta käynnissäpitoon 2. Kunnossapitostrategian

Lisätiedot

BOLTED. Sopii TÄYDELLISESTI. Superbolt kuuluu nyt Nord-Lockin perheeseen. ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta

BOLTED. Sopii TÄYDELLISESTI. Superbolt kuuluu nyt Nord-Lockin perheeseen. ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta RUUVILUKITUKSEN OPTIMOINTIA KÄSITTELEVÄ LEHTI # 1 2012 BOLTED ABB käyttää kombiruuveja Luotettavuus on kaiken perusta bill eccles Ura ruuvien parissa skandinaviska glassystem Kaikki pysyy yhdessä Orion-projekti

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot