Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä ja julkaisut Hallinto ja talous keskittyy toimintavuonna 2015 sääntömääräisten tavoitteidensa edistämiseen kohdentaen resursseja erityisesti jäsenten aktivointiin, toiminnan tehostamiseen sekä jäsenmäärän kasvattamiseen. Eurooppa-keskusteluun osallistuminen sekä asiallisen Eurooppa-poliittisen debatin tärkeys korostuu uuden Euroopan parlamentin aloitettua työskentelynsä. Eurooppanuoret jatkaa keskusteluun osallistumista ja siihen kannustamista omalla integraatiomyönteisellä mutta tarvittaessa rakentavan kriittisellä linjallaan. Toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota aluejärjestöjen aktivointiin ja paikallisten aktiivien resurssien lisäämiseen.

2 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuoret ry kampanjoi poliittisten tavoitteidensa puolesta sekä järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuja. Eurooppanuoret nostaa eurooppalaisia kysymyksiä keskusteluihin ympäri vuoden ja erityisesti eduskuntavaaleissa. Järjestön tärkein tehtävä on tiedottaa nuorille EU:n roolista ja tuoda esille erilaisia näkemyksiä. Eurooppa-poliittisen keskustelun syventäminen 2015 ja Euroopan integraation kehittäminen talouskriisin haasteiden pohjalta ovat Eurooppanuorten poliittisen toiminnan keskiössä. Eurooppanuorten roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana vahvistetaan ja korostetaan hallituksen tekemällä linjapaperi, jossa määritetään toimintavuoden painopisteet, periaatteet ja keskeiset keinot. Eduskuntavaalit keväällä 2015 ovat tärkeät Eurooppa-keskustelun kannalta. Eurooppanuoret pitävät yllä aktiivista vuoropuhelua puolueiden ja ehdokkaiden kanssa, jotta EU-aiheet ovat esillä kotimaan politiikassa. Vaalien aikaan järjestetään vähintään yksi kampanjaviikko, jonka aikana nostetaan esiin erityisen olennaisia teemoja ja kannustetaan nuoria äänestämään. - Hallituksesta valitaan kaksi jäsentä, joiden tehtävänä on etsiä ajankohtaisia aiheita kannanottoihin - Tehdään vuoden aikana enemmän kannanottoja - Kirjoitetaan hallituksen linjapaperi, jota työstetään muun muassa vuoden ensimmäisessä aluetapaamisessa - Edistetään aktiivisesti a New Deal for Europe -aloitetta ja pidetään yllä keskustelua EU:n tulevaisuudesta - Toteutetaan vuoden aikana kaksi kampanjaviikkoa, joiden tarkoituksena on nostaa esiin tärkeitä teemoja

3 Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Eurooppanuorten tapahtumien keskiöön asetetaan aluejärjestöt, jotka järjestävät tapahtumia ja seminaareja yhteistyössä Eurooppanuorten valtakunnallisen tason kanssa. Tapahtumatoiminnasta tehdään alueellisesti kattavampaa ja valtakunnallisissa tapahtumissa keskitytään entistä enemmän laatuun pelkän määrän sijaan. Aluejärjestöjen järjestetään yhteistyössä seminaareja, instituutiovierailuja ja Eurooppaaamiaisia. Samoin tehdään enemmän alueellista työtä, kun jalkaudutaan messuille, järjestötoreille ja tärkeisiin sidosryhmätapahtumiin kuten SuomiAreenaan ja puoluekokouksiin. Valtakunnallisista tempauksista tehdään aidosti kattavia ja varmistetaan, että aluejärjestöillä on resurssit olla mukana muun muassa JEF-Europen kansainvälisessä Democracy Under Pressure -kampanjassa. - Eurooppa-aamiaiset järjestetään yhteistyössä aluejärjestöjen kanssa. Suosittuihin aamiaistilaisuuksiin kutsutaan tasokkaat puhujat ja ne toimivat osana jäsenhankintaa - Vuoden aikana järjestetään instituutiovierailuja, joista yksi tärkeimmistä on aluejärjestöjen jäsenille sekä erityisesti vuotiaille suunnattu matka Brysseliin tapaamaan uusia europarlamentaarikkoja - Aluejärjestöjen tapaamisia ja koulutuksia järjestetään vuoden aikana kaksi - Linnaseminaari on edelleen vuoden kohokohta ja laadukas seminaari järjestetään kolmipäiväisenä - Eurooppatietoisuutta lisätään myös perinteisillä tempauksilla: Democracy Under Pressure/Free Belarus Action Day, Unikeonpäivän Eurooppa-herätys ja Vuoden nuoren eurooppalaisen valinta - Paikallistoimijat osallistetaan järjestön esittelytilaisuuksiin muun muassa puoluekokouksissa, messuilla ja muissa tilaisuuksissa - Tapahtumista tiedotetaan selkeämmin Eurooppanuorten nettisivuilla ja siellä huomioidaan paremmin myös aluejärjestöjen omat tapahtumat - Tapahtumien ohjelmissa hyödynnetään paremmin erilaisia yhteistyöjärjestöjä

4 Järjestöllinen toiminta Järjestöllisen toiminnan tavoitteena on luoda laaja yhteistyöverkosto sekä tarjota jäsenistölle monipuolisia osallistumisen, vaikuttamisen ja oppimisen mahdollisuuksia. Vuonna 2015 aluejärjestöjen toimintaa kehitetään, suhteita yhteistyöjärjestöihin tiivistetään ja valtakunnallisella tasolla järjestötoimintaa tehostetaan. Eurooppanuorilla on 13 aluejärjestöä kattavasti ympäri Suomen. Niiden toiminta on valtakunnallisen tason toiminnan elinehto, joten aluejärjestöjä ja -aktiiveja tuetaan entistä enemmän. Aluetapaamisia järjestetään kaksi eri paikkakunnilla ja niiden ohjelmassa on erityisesti järjestöllistä koulutusta. Keskittämällä koulutusta on alueilla mahdollista lähettää useampi osallistuja aiemman kahden sijaan ja koulutuksista voidaan tehdä laadukkaampia. Hyviä käytänteitä jaetaan paitsi aluetapaamisissa myös tekemällä aluejärjestöille ja aktiiveille kirjallinen opas, jonka avulla pystytään antamaan enemmän tietoa ja lisäämään jatkuvuutta. Oppaassa keskitytään aluetoiminnan perusteisiin ja tyypillisiin Eurooppanuorten tapahtumakonsepteihin. Aluetoiminnan opasta voidaan hyödyntää myös uusien jäsenten innostamiseen. Aluetapaamisten lisäksi Eurooppanuorilla on edelleen Alueiden komitea, jonka tarkoituksena on koordinoida aluejärjestöjen keskinäistä yhteistyötä. On kuitenkin havaittu, että Alueiden komitea ei palvele alueiden tarpeita siinä määrin kuin olisi tarpeellista. Koska aluetapaamisia on kehitetty ja niistä tehdään edelleen koulutuspainotteisempia, pohditaan vuonna 2015 Alueiden komitean tarpeellisuutta. Erillisen hallinnollisen elimen sijaan aluetapaamisten asiasisältöä lisätään ja tehdään niistä parempia vaikutuskanavia aluejärjestöille. Aluejärjestöjen lisäksi Eurooppanuorten toiminnalle ovat tärkeitä useat yhteistyöjärjestöt ja - toimijat. Näiden hallituksissa toimii useita järjestön omia toimijoita, joiden kautta oma viesti saadaan eteenpäin ja yhteistyötä voidaan kehittää. - Alueiden komitean rooli pohditaan uudelleen vuoden 2015 aikana yhdessä Alueiden komitean kanssa. - Vähemmän aktiivisiin aluejärjestöihin kiinnitetään enemmän huomiota ja pohditaan mahdollisuuksia yhdistämisiin tai kannustetaan löytämään uusia kohderyhmiä - Aluejärjestöjen tueksi luodaan aluetoiminnan opas - Jäsenhankintaan ja -huoltoon kiinnitetään huomiota: aluejärjestöille lähtee tieto uudesta jäsenestä väh. 2 viikon sisällä ja uuteen jäseneen otetaan yhteyttä viimeistään 1kk sisällä liittymisestä - Aluejärjestöjen toiminnasta viestitään aktiivisemmin myös valtakunnallisella tasolla

5 Kansainvälinen toiminta Eurooppanuoret on mukana kansainvälisessä yhteistyössä laajasti oman kattojärjestönsä JEF:in kautta. Päätöksentekoon vaikutetaan virallisissa kokouksissa ja lisäksi järjestöllä on suomalainen taloudenhoitaja Henrik Manner sekä liittovaltuuston (Federal Committee) puheenjohtaja Elisa Selinummi. Vuonna 2015 panostetaan erityisesti Ruotsissa järjestettävään FC:n kokoukseen ja syksyn kongressiin. Eurooppanuorten kansainvälisen toiminnan merkittävimpänä tavoitteena on JEF:n jäsenjärjestönä vahvistaa JEF:ia niin poliittisesti, järjestöllisesti kuin taloudellisestikin. Eurooppanuoret jatkaa hyviksi koettuja yhteistyömuotoja, kuten suomalaisosallistujien lähettämistä JEF:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämiin kansainvälisiin seminaareihin. Kansainvälisiin seminaareihin osallistuvat Eurooppanuorten jäsenet kirjoittavat Eurooppanuorten nettisivujen blogiin matkaraportit edustamisestaan eri tilaisuuksissa. Matkaraporttien avulla Eurooppa-tietoutta ja kokemuksia Eurooppa-liikkeen toiminnasta voidaan levittää laajasti nuorille Suomessa. Toiminnalla pyritään kehittämään kansainvälistä yhteistyötä ja sitouttamaan osallistujia Eurooppanuorten toimintaan. Lisäksi Eurooppanuorten panos Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin kansainväliseen toimintaan on ollut viime vuosina merkittävä. Eurooppanuoret osallistuu myös mm. Pohjola-Nordenin Nuorten, Suomen YK-liiton sekä Eurooppalaisen Suomen kansainväliseen toimintaan. Eurooppanuoret on lisäksi mukana UEF-järjestön toiminnassa JEF:n kautta ja European Movement Internationalin toiminnassa Eurooppalaisen Suomen kautta. - Luodaan ohjeistukset kansainvälisiin tapahtumiin osallistuville jäsenille, jotta he tietävät mitä odottaa ja miten toimia järjestön edustajana. - Madalletaan osallistumisen taloudellista kynnystä kehittämällä kulukorvausten maksamista sekä mahdollistamalla matkalippujen ostaminen ennakkoon- - Tehdään osallistujien valinnasta avoimempaa luomalla yleiset kriteerit valintaperusteista. - Vaikutetaan aktiivisesti Eurooppalaisen kattojärjestön JEF-Europen virallisissa kokouksissa tekemällä resoluutioita ja aktiivisesti muutosesityksiä. - Esitetään kongressissa omia ehdokkaita JEF-Europen päättäviin asemiin. - Lisätään yhteistyötä Pohjoismaiden eurooppanuorten kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteinen tapahtuma.

6 Viestintä ja julkaisut Eurooppanuorten tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu Eurooppa-asioista tiedottaminen suomalaisille nuorille. Vuonna 2015 Eurooppanuorten viestintä keskittyy hyödyntämään erityisesti sosiaalista mediaa sen helppokäyttöisyyden, tavoittavuuden ja edullisuuden vuoksi. Yksi tärkeimmistä hankkeista Eurooppanuorille on Eurooppa-tiedotushanke, johon haetaan tukea Suomen ulkoasianministeriöltä. Hankkeen teemat keskittyvät erityisesti uuden Euroopan parlamentin toimintaan sekä Euroopan unionin sosiaaliseen ulottuvuuteen kuten nuorten osallisuuteen, oikeuksiin ja nuorisotyöllisyyden edistämiseen. Hankkeen puitteissa järjestetään Eurooppa-teemoja käsitteleviä seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuja sekä tuotetaan aiheeseen liittyviä julkaisuja. Yksi hankkeen kohokohdista tulee olemaan kolmipäiväinen seminaari. Tiedotushankkeen lisäksi julkaistaan Tähdistö-lehteä ja tehdään erillinen julkaisu. Sähköiseen viestintään panostetaan edelleen. Uudet nettisivut saatiin käyttöön koko järjestössä edellisen vuoden aikana, joten painopiste siirretään sisällöntuotantoon ja sosiaaliseen mediaan. - Sosiaaliseen mediaan panostetaan: - osallistutaan keskusteluihin esim. linkittämällä enemmän ajankohtaisia uutisia - tehdään järjestölle erillinen sosiaalisen median strategia - jokaiseen tilaisuuteen valitaan sosiaalisen median vastaava - hallituksesta nimetään kaksi jäsentä, joiden vastuulla on sosiaalinen media - Eurooppanuoret järjestää vähintään yhden sosiaalisen median kampanjan - aluetapaamisissa järjestetään sosiaalisen median koulutusta (erityisesti Twitter) - Facebook -mainontaa käytetään enemmän näkyvyyden lisäämiseksi - aktivoidaan Instagramin ja Youtuben käyttöä - Tähdistö ilmestyy kolme kertaa vuodessa (yksi lehdistä kaksoisnumero) ja sen artikkelit julkaistaan myös nettisivuilla - Vuoden aikana tehdään yksi erillinen julkaisu, joka käsittelee ajankohtaista aihetta artikkeleissa - Uutiskirjeen uusi pohja otetaan paremmin käyttöön ja sen julkaisusta tehdään säännöllisempää - Järjestölle tehdään uusi yleisesite, joka toimii erityisesti jäsenhankinnassa - Alumneille lähetetään oma kirje 2-3 kertaa vuoden aikana

7 Hallinto ja talous Eurooppanuorten hallintoa ja taloutta tehostetaan vuoden 2015 aikana. Hallinnon tehostamiseksi kokeillaan osa-aikaisen puheenjohtajan mallia. Tämä mahdollistaa paremman esimiestyöskentelyn ja tuo lisää resursseja päivittäiseen järjestötyöhön. Lisäksi edelleen palkataan vähintään kaksi harjoittelijaa, joista toinen keväällä ja toinen syksyllä. Hallitus on rooliltaan työhallitus, ja hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa. Päätösten hyväksymisen ja poliittisen linjan vetämisen lisäksi hallitus avustaa toimistoa tarpeen mukaan tapahtumien järjestämisessä ja koordinoinnissa. Hallitus voi myös perustaa haluamansa määrän työryhmiä toiminnan tueksi ja työryhmiin otetaan jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta, jotta jäsenistöä saadaan laajemmin osallistettua päätöksentekoon. Eurooppanuorten talouden perustan muodostuvat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta ja Eurooppalainen Suomi ry:ltä saatavasta toiminta-avustuksesta. Merkittävä osa toiminnasta toteutetaan hankerahoituksen turvin. Järjestö hankkii pienimuotoisesti varoja muun muassa seminaarien osallistumis- ja omavastuumaksuista. Muuta varainhankintaa kehitetään lisäämällä entisestään yritys- ja muuta yhteistyötä. Jäsenmaksutuloja kasvatetaan tehostamalla jäsenmaksujen keräämistä ja muistuttamalla jäsenistöä jäsenyyden mahdollistamista eduista. Eurooppanuoret tukee aluejärjestöjensä toimintaa tulosperusteisen mallin mukaisesti. Mallissa tuki perustuu hyvään hallintoon, laadukkaaseen toimintaan ja aktiiviseen viestintään. - Puheenjohtajalle maksetaan palkkiota, joka mahdollistaa luottamustoimen hoitamisen mahdollisten korkeakouluopintojen ohessa. Samalla uudistetaan kriteerit, joilla puheenjohtajiston palkkioita maksetaan - Pääsihteerille ja puheenjohtajalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan koulutusta - Yhdistyksen hallitus ja muut luottamushenkilöt ovat aktiivisesti mukana tapahtumien ja erityisesti poliittisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa - Tähdistön mainosmyynnin tuottoa kasvatetaan - Jäsenmaksulaskut lähetetään useamman kerran vuodessa ja etsitään lisää keinoja jäsenmaksutuottojen kasvattamiseen - Eurooppanuorten jäsenmäärää kasvatetaan edelleen vuonna 2015, tavoitteena yli 200 uutta jäsentä - Selvitetään jäsenrekisterin uudistamista, jotta se olisi helppokäyttöisempi ja tiedonkulku voidaan varmistaa

8 Toimintasuunnitelma vahvistettu hallituksen kokouksessa Vakuudeksi, Mariam Rguibi Puheenjohtaja Antti Ahonen Pääsihteeri

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.

Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. 30.9.2014 1. Yleistä Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Eurooppanuorten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 syysvaltuusto 2014, Liite 5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kohti kohtuutaloutta 2.1. Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä 2.2. Vedet ja kestävä kalastus

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 I Yleistä Helsingin Vihreät haluavat tehdä Helsingistä puhtaamman, kestävämmän ja paremmin palvelevan pääkaupungin. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot