Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille."

Transkriptio

1 OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA Yleistä Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Eurooppanuorten sääntöjen mukaisesti järjestön tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen ja erityisesti Euroopan unioniin ja edistää sen kehittämi-seen liittyvää kansalaiskeskustelua nimenomaan suomalaisten nuorten keskuudessa syventää nuorten Eurooppa-tietoutta ja yhdentymisen aatteellisten, poliittisten ja taloudellisten periaatteiden tuntemus-ta Suomessa toimia Eurooppa-asioissa jäsentensä yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana herättää nuorten mielenkiintoa Eurooppa-asioihin ja niihin vaikuttamiseen, erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämiseen sekä yhdistyksen periaatteisiin ja toimintaan ottaa kantaa Eurooppa-asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita päättäjille, ja toimia julkisena keskustelufoorumina ja asiantuntijatahona Suomen Eurooppa-politiikkaa muotoiltaessa. Vuonna 2014 järjestön tulostavoitteet ovat olleet tiivistetysti seuraavat: Nuorille suunnatun Eurooppa-tiedotuksen kehittäminen: julkaisujen levikin kasvattaminen sekä sosiaalisen median käytön lisääminen Eurooppanuorten osallistuminen EU-poliittiseen keskusteluun: julkaistujen mielipidekirjoitusten, kannanottojen ja haastattelujen lukumäärän lisääminen sekä järjestön poliittisen vaikuttavuuden kasvu Jäsenmäärän kasvu Omien sekä aluejärjestöjen järjestämien tapahtumien lukumäärän ja osallistujamäärän kasvu. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on keskittynyt etenkin tiedotustoimintaan ja viestintään, jolla pyritään tuomaan esille Euroopan yhdentymisen ja Euroopan kansalaisuuden positiivisia vaikutuksia sekä esittämään rakentavia vaihtoehtoja EU:n tulevaisuuden suunnalle. Erityisesti Eurooppanuoret haluaa on vuonna 2014 korostanut Euroopan kansalaisten teemavuotta ja Euroopan kansalaisuuden merkitystä, sekä Euroopan unionin alueellista ulottuvuutta ja talouskysymyksiä kuten vapaakaupan tarjoamia mahdollisuuksia. Euroopan kansalaisuudesta, Euroopan alueellisesta ulottuvuudesta sekä taloudesta on keskusteltu Eurooppa-nuorten tapahtumissa ja niihin on tuotu uusia näkökulmia myös julkaisutoiminnan kautta. Eurooppanuorten tiedotustoimintaa on uudistettu vuonna 2014 monin tavoin. Tiedotusta on kohdistettu nuorten ohella myös poliittisiin päättäjiin. Myös poliittiset vaikuttajat kaipaavat vahvaa eurooppalaista viestiä. Päättäjävaikuttamisen kannalta tärkeää medianäkyvyyttä, niin perinteisemmissä medioissa kuin sosiaalisessakin mediassa, on saatu aikaan ptkin

2 vuotta. Eurooppanuoret on laajentanut päättäjille suunnattua suoraa viestintäänsä ja pyrkii kannanottojen ja ulostulojen aiempaa parempaan näkyvyyteen. Eurooppanuorten jäsenmäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana huimaa tahtia. Tästä huolimatta Eurooppanuoret on kiin-nittänyt vuonna 2014 erityishuomiota jäsenhankintaansa. Aluejärjestöjen määrä kattaa jo lähes koko Suomen. Uusia jäseniä sil-mällä pitäen Eurooppanuoret aluejärjestöineen on järjestänyt aiempaakin runsaammin monenlaista laadukasta toimintaa, johon on helppo tulla uutena mukaan. Aluejärjestöjen roolia tällaisen toiminnan järjestämisessä on vahvistettu. Aktiivinen jäsenhankin-ta on myös lisännyt tapahtumien osallistujamääriä. Kansainvälisyys on korostunut Eurooppanuorten toiminnassa vahvasti myös vuonna Erityisen merkittävä vuosien kv-projekti oli Eurooppanuorten demokratiahankkeen Youth Rights seminaari, joka järjestettin marraskuun lopulla 2013 Helsingissä. Seminaariin osallistui noin kolmekymmentä osanottajaa eri Euroopan maista. Kansainvälistä toimintaa on jatkettu aktiiviesti koko vuoden Eurooppanuorilla on vahva edustus JEF-Europen johtotehtävissä ja suuri määrä Euroop-panuorten jäseniä on osallistunut JEF-Europen tapahtumiin. Kansainvälistä yhteistyötä myös Pohjoismaiden Eurooppanuorten järjestöjen välillä on tiivistetty. Vuonna 2014 Eurooppanuoriin on liittynyt paljon uusia jäseniä. Uusien jäsenten mukaantuloon ja jäsentoiminnan kehittämiseen on ollut edelleen tarpeen kiinnittää huomiota. Jäsenhankintaprosesseja on tarkasteltu ja kehitetty vuonna Vuoden aikana on järjestetty runsaasti sellaista toimintaa, johon myös uusien jäsenten on helppo lähteä mukaan. Alueiden niin uusien, kuin vanhempienkin alueyhdistysten - roolia tällaisen toiminnan järjestämisessä on vahvistettu, sillä uusien jäsenten osallistumiskyn-nystä madaltaa olennaisesti se, että tapahtumat järjestetään omalla kotipaikkakunnalla. 2 Poliittinen toiminta ja tapahtumat Eurooppanuoret ry kampanjoi poliittisten tavoitteidensa puolesta sekä järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuja. Eurooppanuoret on pyrkinyt vuonna 2013 järjestämään tapahtumia yhä laaja-alaisemmin eri paikkakunnilla joka puolella maata. Tilaisuuksia on järjestetty yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuudet ovat usein myös pääkieleltään englanninkielisiä, kansainväliset osallistujat huomioiden. Myös ruotsin kielen käyttöä on lisätty Eurooppanuorten toiminnassa. 2.1 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana on kehitetty määrittelemällä vuoden 2014 poliittiselle toiminnalle selkeät painopisteet, joita on pidetty johdonmukaisesti esillä eri yhteyksissä. Poliittisen toiminnan painopisteet ovat näkyneet paitsi kannanotoissa ja mielipidekirjoituksissa myös seminaarien ja keskustelu-tilaisuuksien aihevalinnoissa. 2.2 Eurovaalit 2014 Eurooppanuoret on pitänyt toiminnassaan vahvasti esillä Euroopan kansalaisten teemavuotta. Eurooppanuoret on toiminnal-laan edistänyt keskustelua Euroopan kansalaisuuden merkityksestä. Euroopan kansalaisten teemavuosi oli vahvasti esillä vuoden 2014 Linnaseminaarissa Euroopan rakentajat eurovaalien jälkilöylyt. Eurooppanuoret aloitti hyvissä ajoin jo vuonna 2013 Euroopan parlamentin vaaleihin 2014 valmistautumisen ja vaalikampanjoinnin sekä vaaleihin liittyvien hankkeiden suunnittelun. Vaalitoiminta toteutettiin valtakunnallisena vaalikiertueena, laajana määränä vaalimateriaalia sekä muina tapahtumina ja nuorten vaalikoneen toteuttamisena. 2.3 Eurooppa-aamiaiset Toimintamuoto Eurooppa-aamiainen sai jatkoa myös vuonna Eurooppa-aamiaisia on järjestetty pitkin vuotta eri paikka-kunnilla, mm. Helsingissä, Hämeenlinnassa, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Riihimäellä ja Jyväskylässä. Tilaisuuksien vieraina on ollut europarlamentaarikkoja ja muita vaikuttajia ja asiantuntijoita. Eurooppa-aamiaiset ja samaa konseptia noudattavat Cafe Europa -tilaisuudet ovat luonteeltaan vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja käydä aidosti keskustelua EU-vaikuttajien kanssa. 2.4 Instituutiovierailut Eurooppanuoret on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt vierailut kulloisenkin EU-puheenjohtajamaan suurlähetystöön yhteis-työssä Eurooppalaisen Suomen kanssa. Tätä toimintaa on jatkettu myös vuonna 2013 vierailemalla huhtikuussa

3 Kreikan ja syk-syllä Italian suurlähetystössä. Aluejärjestöt ovat lisäksi järjestäneet omia instituutiovierailuitaan, esimerkiksi Hämeen Eurooppa-nuoret järjesti syyskuussa vierailun Skotlannin parlamenttiin. 2.5 Eurooppa-päivä ja Vuoden nuori eurooppalainen Vuonna 2014 Eurooppanuoret oli jälleen mukana Eurooppa-päivän juhlinnassa ja toteutti laajoja kansalaistapahtumia eri puolel-la Suomea yhdessä Eurooppalaisen Suomen ja muiden sidosryhmien, kuten kuntien, oppilaitosten, suurlähetystöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Tapahtumilla pyrittiin nostamaan esiin Euroopan yhdentymisen positiivisia puolia ja tuomaan esiin Euroopan maiden kulttuureita. Eurooppa-päivänä julkistettiin myös Eurooppanuorten valitsema Vuoden nuori eurooppalainen. Vuonna 2014 valinta tehtiin jo kymmenennen kerran ja valituksi tuli kansalaisjärjestöaktiivi Meeri Koutaniemi. Valinta julkistettiin Eurooppapäivänä Helsingis-sä, Eurooppa-päivän päätilaisuudessa. 2.7 Kesäkeskustelutilaisuudet Eurooppanuoret jatkoi Kesäkeskustelutilaisuuksien järjestämistä myös vuonna Avoimia kesäkeskustelutilaisuuksia ja va-paamuotoisempia Eurooppa-terasseja järjestettiin sekä Helsingissä, että aluejärjestöjen toimesta ympäri maata. 2.8 Unikeonpäivän Eurooppa-herätys Eurooppanuoret antoi perinteisen Unikeonpäivän Eurooppa-herätyksen myös vuonna Eurooppa-herätyksellä pyritään herättelemään sellaista vaikuttajaa tai julkisuuden henkilöä, jonka Eurooppanuoret erityisesti katsoo olevan eurooppalaissen herätyksen tarpeessa. Vuoden 2014 Eurooppa-herätyksen sai nukkuvien puolue. Eurooppa-herätyksen yhteydessä samana päivä-nä järjestettiin myös Helsingissä Kesäkeskustelutilaisuus. 2.9 Linnaseminaari 2014 Euroopan rakentajat eurovaalien jälkilöylyt Eurooppanuorten perinteinen huippuseminaari, Linnaseminaari 2014, järjestettiin Haikon kartanossa Porvoossa. Kuutisenkymmentä Eurooppa-asioista kiinnostunutta osallistujaa koonnut, loppuunmyyty seminaari oli jälleen erittäin suuri menestys. Tapahtuma järjestettiin toista kertaa kolmipäiväisenä. Seminaarissa puhuivat muun muassa filosofi Thomas Wallgren, MEP Nils Torvalds, kansanedustaja Kimmo Sasi, Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Arto Aniluoto, sekä Teollisuuden Voiman vanhempi asiantuntija Juha Poikola. Seminaarin vuorovaikutteisissa ryhmätöissä ja keskusteluissa työstettiin Euroopan tulevaisuutta, Euroopan kansalaisuuden teemavuotta ja eurovaalien merkitystä. Lisäksi jännittävä kaksipäiväinen EU-simulaatio järjestettiin seminaarin yhteydessä. Työryhmissä käydyn hyvän keskustelun tuloksia on käytetty jatkotyössä muissa Eurooppa-nuorten tapahtumissa ja julkaisutoiminnassa. Seminaarin osallistujilta kerätty palaute oli erittäin positiivista ja siitä tulee olemaan paljon apua seuraavan Linnaseminaarin suunnittelussa Valko-Venäjä -tempaus Eurooppanuoret on vuodesta 2006 alkaen osallistunut joka vuosi eurooppalaisen kattojärjestönsä JEF:n organisoimaan Valko-Venäjän diktatuuria vastaan tehtyyn tempaukseen, jossa kuuluisien patsaiden suita suljetaan huiveilla ja patsaiden edessä otetaan kuvia, joissa vaaditaan demokratiaa Valko-Venäjälle. Tempaus järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden 2006 maaliskuussa, jolloin Valko-Venäjällä käytiin presidentinvaalit. Siitä asti tempausta on järjestetty joka vuosi maaliskuussa, lukuun ottamatta vuotta 2010, jolloin tempaus järjestettiin sekä maalis- että joulukuussa Valko-Venäjällä joulukuussa järjestettyjen presidentinvaalien vuoksi. Valko-Venäjä-tempaus vapauden ja demokratian puolesta järjestettiin Suomessa jälleen maaliskuussa Eurooppanuorten toimesta, osana yleiseurooppalaista tempausta. Eurooppanuoret tempaisivat vapaan Valko-Venäjän ja laajemminkin demokratian puolesta mm. Helsingissä, Turussa, Riihimäellä ja Joensuussa. Helsingin mielenilmas Kolmen Sepän patsaalta eduskuntatalon eteen iltapäivällä Muu poliittinen toiminta ja tilaisuudet Edellä mainittujen toimintamuotojen lisäksi Eurooppanuoret on järjestänyt suuren määrän muita tilaisuuksia, sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa että itse. Eurooppanuoret on myös mukana Euroopan kansalaisten teemavuoden kansalaisjärjestö-jen EYCA-verkostossa. EYCA-verkoston puitteissa järjestettiin vuonna 2014 kymmeniä tapahtumia, joista useissa Eurooppa-nuoret on mukana järjestämässä tai osallistumassa. Lisäksi SuomiAreenassa järjestettiin kesän suurprojektina yhteinen tapahtuma MTV:n, Italian suurlähetystön sekä Eurooppalaisen Suomen kanssa.

4 Eurooppanuoret on myös neljättä vuotta kumppanina saksalaisen Robert Bosch Stiftungin Young Ideas for Europe - hankkeesssa. Hankkeen puitteissa Eurooppanuoret toteutti energiapoliittisen hankeviikon Kaurialan lukiolla helmikuussa 2014 yhteistyössä latvialaisen kumppanijärjestön ja -koulun kanssa. 3 Järjestöllinen toiminta Järjestöllisen toiminnan tavoitteena on luoda laaja yhteistyöverkosto sekä tarjota jäsenistölle monipuolisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vuoden aikana on pyritty vahvistamaan aluejärjestöjen toimintaa, jatkamaan Eurooppanuorten hyvien yhteistyöverkostojen kehittämistä sekä kartoittamaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja poikkijärjestöllistä toimintaa. Vuoden 2014 erityisenä tavoitteena on ollut saada uudet jäsenet nykyistä aktiivisemmin mukaan toimintaan heti alusta alkaen. 3.1 Toimintaympäristö Jäsenyydet järjestöissä Eurooppanuoret ry on osa suomalaista Eurooppa-liikettä. Sen jäsenet ovat myös Eurooppalainen Suomi ry:n jäseniä. Yhteistyö Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa on perinteisesti ollut tiivistä ja kumppanuutta pyritään vahvistamaan ja kehittämään muun muassa yhteisten projektien puitteissa. Euroopan tasolla Eurooppanuoret on Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) -järjestön jäsen. JEF:n kautta Eurooppanuoret osallistuu ja vaikuttaa yleiseurooppalaiseen Eurooppa-keskusteluun. Eurooppanuorten edustajat JEF:n elimissä vievät eteenpäin järjestön kantoja ja tuovat esille kansallisessa toiminnassa hyväksi havaittuja käytäntöjä pyrkien näin edesauttamaan JEF:n kehit-tymistä. Samalla JEF:stä pyritään omaksumaan hyväksi havaittuja toimintamalleja. Pyrkimyksenä on myös edistää Eurooppa-nuorten omien jäsenten kokemusta kuulumisesta eurooppalaiseen järjestölliseen kokonaisuuteen. Eurooppanuorten Elisa Se-linummi on toiminut vuonna 2014 JEF:n valtuuston (Federal Committee, FC) suoraan valittuna jäsenenä ja Eurooppanuorten Henrik Manner JEF:n hallituksessa taloudenhoitajana. Eurooppanuoret on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenjärjestö ja on perinteisesti ollut aktiivisesti mukana Allianssin toiminnassa. Allianssin ja erityisesti sen kansainvälisen politiikan jaoston kautta Eurooppanuoret pääsee osallistuumaan EUtason nuorisopoliittiseen keskusteluun, jota käydään muun muassa European Youth Forumin (YFJ) puitteissa. Siellä Eurooppa-nuoret pyrkii pitämään omia ja kattojärjestö JEF:n kantoja näkyvästi esillä. Eurooppanuoret on Suomen YK-liiton jäsenjärjestö ja pyrkii sitä kautta saamaan tietoa sekä vaikuttamaan eurooppalaisen näkö-kulman esilletuonnissa YK-yhteyksissä Muut yhteistyötahot Muista järjestöistä Eurooppanuorten keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pohjola-Nordenin Nuoret, opiskelijajärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt niin poliittisen vaikuttavuuden kuin jäsenhankinnankin kannalta. Muita tärkeitä kump-paneita ovat muun muassa Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin tiedotustoimisto, Ulkopoliittinen instituutti ja Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus. Yhteistyötä on jatkettu tiiviisti myös Euroopan parlamentin jäsenten, kansanedustajien, virkamiesten ja tutkijoiden kanssa. Eurooppanuoret pyrkii tavoittamaan myös uusia yhteistyökumppaneita vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Tämä tapahtuu osallis-tumalla entistä aktiivisemmin yhteistyötahojen järjestämiin tapahtumiin ja kutsumalla näiden tahojen edustajia Eurooppanuorten tapahtumiin. 3.2 Aluejärjestöt Aluejärjestöjen kehittämistavoitteet

5 Vuoden 2012 lopulla Eurooppanuorilla oli kaksitoista aktiivisesti toimivaa aluejärjestöä: Eurooppanuoret Oulussa (ENO), Joen-suun Eurooppanuoret (JoEN), Jyväskylän Eurooppanuoret (JEN), Lapin Eurooppanuoret (LEN), Pääkaupunkiseudun Eu-rooppanuoret (PENu), Tampereen Eurooppanuoret (TEN), Turun Eurooppanuoret (TENu), Hämeen Eurooppanuoret (HEN), Satakunnan Eurooppanuoret (SEN), Kymi-Karjalan Eurooppanuoret (KyKEN), Etelä-Savon Eurooppanuoret (ESEN), Pohjois-Savon Eurooppanuoret (PSEN) sekä Unga Europeer Raseborg (UER). Unga Europeer Raseborg on ensim-mäinen ruotsinkielinen alueyhdistys, ja yhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Suomessa asuville ruotsinkielisille nuorille. Eurooppanuorten aluejärjestöjen toimintaa on pyritty pitämään vireänä tukemalla niitä sekä taloudellisesti että koulutuksen ja yhteisen ideoinnin muodossa. Lisäksi aluejärjestöillä on ollut mahdollisuus käyttää hyväkseen toimiston tukipalveluita, kuten postitusta. Koska monipuolinen ja rikas paikallinen Eurooppa-toiminta on oleellinen osa Eurooppanuorten tavoitteita, on aluejärjestöillä erityistä merkitystä Eurooppanuorille. Vuonna 2014 aluejärjestöjen ja keskusjärjestön yhteistyötä on vahvistettu tarjoamalla jo-kaiselle aluejärjestölle mahdollisuutta järjestää paikkakunnallaan keskusjärjestön rahoittamia Eurooppa-aamiaisia ja Cafe Europa-tilaisuuksia, ja Sinun Eurooppasi -teemaseminaareja. Lisäksi aluejärjestöjen kokouksissa ja tilaisuuksissa on vierailtu tarpeen mukaan. Myös tiedotusyhteistyötä keskusjärjestön ja aluejärjestöjen välillä on kehitetty. Kaikille aluejärjestöille on tarjottu mahdollisuutta ylläpitää omia www-sivujaan Eurooppanuorten sivujen yhteydessä ja aluejärjestöjen aktiiveille on annettu tarvittava koulutus sivujen päivittämiseen. Aluejärjestöjen tapahtumista on tiedotettu Eurooppanuorten sähköpostiuutiskirjeessä ja aluejärjestöjä on pyydetty puolestaan tiedottamaan Eurooppanuorten tapahtumista omien tiedotuskanaviensa kautta. Kaikille aluejärjestöille on perustettu omat Facebook-sivut, jotka on linkitetty Eurooppanuorten omiin Facebook-sivuihin ja joiden päivityksiä on seurattu säännöllisesti Alueiden komitea Vuoden 2014 ensimmäinen Alueiden komitean kokous ja isompi aluetapaaminen järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa Alueiden komitean puheenjohtajaksi valittiin Joensuun Eurooppanuorten Hanna Hylkilä ja varapuheenjohtajaksi Pääkaupunki-seudun Eurooppanuorten Milla Nokelainen. Aluetapaaminen järjestettiin suuren uuden tapahtumakonseptin, Eurooppanuorten järjestöpäivien, yhteydessä. Toinen kokous pidettiin Helsingissä huhtikuuta yhdessä Eurooppalaisen Suomen sekä Saksan suurlähetystön kanssa Goethe-Instituutissa. 3.3 Alumnitoiminta Yksi vuoden 2014 tavoitteista on ollut kehittää entisestään Eurooppanuorten alumnitoimintaa ja saada positiivista taustatukea Eurooppanuorille. Monet Eurooppanuorten alumneista ovat sijoittuneet erilaisiin EU-tehtäviin ja näitä kontakteja on pyritty hyödyntämään yhä paremmin Eurooppanuorten toiminnassa. Konkreettisimmin alumnitoimintaa on vuonna 2014 järjestetty kutsumalla vanhoja Eurooppanuorten Linnaseminaariin ja muihin Eurooppanuorten tapahtumiin, niin osallistujiksi kuin puhu-jiksikin. Lisäksi alumnit ovat säännöllisesti kirjoittaneet kolmunia Eurooppanuorten Tähdistö - lehteen. 4 Kansainvälinen toiminta Eurooppanuoret on mukana kansainvälisessä yhteistyössä laajasti oman kattojärjestönsä JEF-Europen kautta. Lisäksi Euroop-panuorten panos Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin kansainväliseen toimintaan on ollut viime vuosina merkittävä. 4.1 JEF -yhteistyö Suomalainen Eurooppanuoret ry on osa Euroopan-laajuista nuorisoliikettä, kansainvälisen Eurooppa-liikkeen nuorisojärjestöä Young European Federalists -järjestöä, eli JEF:ia. Vuonna 2014 jatkettu hyviksi koettuja yhteistyömuotoja, kuten suomalaisosal-listujien lähettämistä JEF:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämiin kansainvälisiin seminaareihin. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on vaikuttanut JEF:n toiminnan sisältöön myös lähettämällä edustajansa JEF:n liittovaltuuston (Fedaral Committee, FC) kokoukseen. FC:ssä on yksi suomalainen suoraan valittu jäsen, Elisa Selinummi, jonka lisäksi Euroop-panuorilla on JEF:n valtuustossa myös oma maakohtainen ääni, jota kevään kokouksessa käytti entinen varapuheenjohtaja Hen-rik Manner.

6 4.2 Demokratiahanke Youth Rights ja hankkeen kv-seminaari Helsingissä JEF:in puitteissa järjestetään joka vuosi useita kansainvälistä seminaareja. Vuoden 2013 syksyllä Eurooppanuoret järjesti yhteis-työssä Pohjola-Nordenin Nuorten kanssa kv-seminaarin Helsingissä. Seminaari on osa Youth In Action - demokratiahanketta Youth Rights. Hanke vietiin vuoden 2014 loppuun toteuttamalla keväällä, ennen eurovaaleja, hankkeen laaja projektijulkai-su Youth Participation and Democracy, jota lähetettiin ympäri Eurooppaa ja Suomea sekä jaettiin suurella vaalikiertueella. 5 Viestintä, tiedotustoiminta ja julkaisut Yksi yhdistyksen tärkeimmistä tarkoituksista on tiedottaa suomalaisille nuorille Eurooppa-asioista. Tehokas viestintä tapahtuu pääosin erilaisten Eurooppa-tiedotushankkeiden sekä yhdistyksen tehokkaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta. Euroop-panuorille tärkeä tiedotushanke on Suomen ulkoasiainministeriön tukema Eurooppa-tiedotusprojekti. Järjestön sisäinen tiedot-taminen hoidetaan sähköpostitiedotteiden ja enenevässä määrin sosiaalisen median kuten Facebookin ja Twitterin kautta. Ul-koinen tiedotus perustuu ennen muuta www-sivuihin, Tähdistö -lehteen sekä kampanjatuotteisiin. 5.1 Eurooppa-tiedotushanke Älä! Äänestä! Ulkoministeriö tuki Eurooppanuorten vuoden 2014 EU-kansalaistiedotushanketta Älä! Äänestä!, jonka puitteissa on järjestet-tiin ympäri Suomea vaaleihin liittyviä Eurooppa-simulaatioita, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia. nuorille suunnatuilla seminaareilla on pyritty vastaamaan kysymyksiin kuten Miksi kannattaa äänestää? ja Miten nuoret voivat vaikut-taa? sekä Mikä merkitys on Euroopan kansalaisuudella? ja Mikä on Euroopan unionin merkitys nuorille? Tilaisuuksien puhujat ja julkaisujen kirjoittajat ovat edustaneet monipuolisesti eri yhteiskunnan osaalueita; mukana on ollut niin tutkijoita, poliitikkoja, virkamiehiä ja järjestöjen edustajia kuin ihan tavallisia nuoriakin. 5.2 Tähdistö-lehti Eurooppanuoret julkaisee Tähdistö-lehteä, joka ilmestyy Eurooppanuorten hankkeiden teemanumeroina. Vuonna 2014 tavoittee-na on ollut tuottaa kolme sisällöllisesti ja ulkoasullisesti laadukasta lehteä, yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Kevään 2014 Tähdistö oli Eurooppanuorten vaalilehti, joka ilmestyi huhtikuussa ja se postitettiin kaikille Eurooppanuorten jäsenille. Lisäksi sitä jaettiin muun muassa Eurooppa-päivänä, laajalla valtankunnallisella eurovaalikiertueella sekä korkeakoulujen syyslukukauden avajaistilai-suuksissa eri paikkakunnilla. Aluejärjestöillä onkin ollut merkittävä rooli lehden jakelussa. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on ollut aktiivisesti osallistumassa erilaisille messuille, liittokokouksiin, puoluekokouksiin ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tilaisuuksissa on jaettu vuoden Tähdistö lehteä ja muita julkaisuja sekä,muita julkaisuja. 5.4 Verkkoviestintä Eurooppanuorten www-sivut (www.eurooppanuoret.fi) uusittiin vuonna 2014 perusteellisesti. Nykyiset sivut ovat vahvasti integroidut sosiaalisen median kuten Facebookin, Twitterin ja Flickrin kanssa. Jotta uusista sivuista saadaan kaikki hyöty irti, on kiinnitetty erityistä huomiota niin verkkosivujen kuin sosiaalisen median palveluiden aktiiviseen päivittämiseen ja ylläpitoon. Facebookissa on julkaistu järjestön kuulumisia ja tapahtumatietoja, Flickrissä puolestaan kuvia tapahtumista. Twitteriä taas on hyödynnetty muun muassa linnaseminaarin puheenvuorojen reaaliaikaiseen kommentointiin. Uusilla www-sivuilla on vanhojen sivujen tapaan blogi, jossa on julkaistu sekä perinteisiä Eurooppa-poliittisia analyyseja että raportteja aluejärjestöjen tai keskusjärjestön tapahtumista tai Eurooppanuorten toimintaan liittyvistä matkoista. Myös jokaisen aluejärjestön alasivulla on blogi, joissa on julkaistu kyseisen aluejärjestön aktiivien kirjoittamia tekstejä. Blogin aktiivinen päivit-täminen on ollut yksi uuden tulosperusteisen avustusjärjestelmän mukaisista avustusperusteista, samoin kuin aluejärjestöjen tapahtumatietojen päivittäminen aluejärjestöjen omilla Facebook-sivuilla. 5.5 Kouluvierailut, messuvierailut ja osallistuminen nuorisotapahtumiin Young Ideas For Europe -hankkeen lisäksi Eurooppanuoret on vuonna 2014 toteuttanut useita kouluvierailuja yksittäisinä tapahtu-mina, kouluihin eri puolilla Suomea. Näillä vierailulla on tarjottu hyödyllistä perustietoa EU:sta nuoria kiinnostavalla tavalla. Vierailuja tehdään niin yläasteilla, lukioissa kuin ammattikouluissakin. Vierailujen sisältö muokataan kullekin ikäryhmälle sopivak-si. Vuonna 2014 erityisesti aluejärjestöt ovat kunnostautuneet kouluvierailujen tekemisessä.

7 Vuonna 2014 Eurooppanuoret on lisännyt näkyvyyttään nuorten keskuudessa pitämällä esittelypisteitä muun muassa korkeakou-lujen lukuvuosien avajaistilaisuuksissa sekä SuomiAreenan tapaisissa kesätapahtumissa, opiskelija- ja nuorisojärjestöjen liittoko-kouksissa ja puoluekokouksissa. Esittelypisteitä on usein pidetty yhteistyössä Eurooppalaisen Suomen ja aluejärjestöjen kanssa. 6 Hallinto ja talous 6.1 Hallinto Yhdistyksen kokopäiväisenä pääsihteerinä vuonna 2014 on toiminut Antti Ahonen. Pääsihteerin vastuulla ovat olleet toimiston päivittäiset rutiinit, yleinen hallinto sekä taloudenhoito. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet erityisesti poliittisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti. Kirjanpito on ostettu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 6.2 Hallituksen työskentely ja hallituksen asettamat työryhmät Hallitus kokoontui ajalla yhdeksän kertaa. Hallitus valitsi työvaliokunnan ensimmäisessä kokouksessaan ja jakaantui työryhmiin. Työryhmien vastuulla on ollut tärkeitä tehtäviä, kuten kotimaan tapahtumien suunittelu, kv-toiminnan koordinointi, varainkeruun ja viestinnän kehittäminen, aluetoiminnan kehittäminen ja julkaisutoiminnan koordinointi. Työryhmiin oli alkuvuonna avoin haku, jossa työryhmiin haettiin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen ja työryhmien kokouksia järjestettiin pääsääntöisesti Eurooppanuorten ja Eurooppalaisen Suomen toimistolla. 6.3 Talous Eurooppanuorten toiminnan perusrahoitus on tullut opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöille suunnatusta valtionavusta. Vuonna 2014 Eurooppanuorten saama yleisavustus nousi euroon. Perustoimintaansa varten Eurooppanuoret on saanut toimintatukea myös Eurooppalainen Suomi ry:ltä. Hanketoimintaan on saatu rahoitusta ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen suunnatuista varoista. Linnaseminaariin ja kv-seminaariin on löydetty myös yksityisiä rahoittajia. Pieniä tuloja on saatu seminaarien omavastuu- ja osallistumismaksuista ja mainostuloja Tähdistö -lehden mainoksista. Taloudellista päätäntävaltaa on käyttänyt hallitus sekä vuoden alussa hyväksytyn talousjohtosäännön mukaiset henkilöt ja toimie-limet. Käytännön taloudenhoidosta on vastannut pääsihteeri Ahonen Eurooppalainen Suomi ry:n toimistosihteeri Päivi Mäki-Jouppilan (ent. Berg) avustuksella. Tilinkäyttöoikeudet on myönnetty Mäki-Jouppilalle ja Ahoselle. Kirjanpitopalvelut on ostet-tu Stylman Oy:ltä. Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT Marja-Leena Turunen (varalla HTM Aarto Hirvi) ja toiminnantar-kastajana Lauri Tierala (varalla Antti Hytti). Osavuositoimintakertomus vahvistettu hallituksen kokouksessa Vakuudeksi, Mariam Rguibi Puheenjohtaja Antti Ahonen Pääsihteeri

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 Yleistä... 2 2 Poliittinen toiminta ja tapahtumat... 4 2.1 Poliittisen toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen esitys vuosikokoukselle 14.12.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen esitys vuosikokoukselle 14.12.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen esitys vuosikokoukselle 14.12.2013 1 Yleistä 2 Poliittinen toiminta ja tapahtumat 2.1 Poliittisen toiminnan painopisteet 2.2 Euroopan parlamentin vaalit 2014 2.3 Eurooppa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTKRTOMUS 2014 1 Yleistä 2 oliittinen toiminta ja tapahtumat 2.1 oliittisen toiminnan painopisteet 2.2 urovaalit 2014 2.3 urooppa-aamiaiset 2.4 Instituutiovierailut 2.5 urooppa-päivä ja Vuoden nuori

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Eurooppanuoret ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2016 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Eurooppanuoret ry ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti JEF Jyväskylä. Jäljempänä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA

OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1.-30.11.2016 YLEISTÄ POLIITTISEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA VIESTINTÄ, TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT HALLINTO JA TALOUS YLEISTÄ Eurooppanuoret ry

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt

JOKU PÄÄTTÄÄ AINA. Nyt Kuinka voin vaikuttaa omiin asioihini? Onko arjen valinnoilla merkitystä? Hyödyttääkö osallistuminen? Kannattaako aktivismi? Millaisessa maailmassa haluaisin elää? Joku päättää aina. Vaikuta. Vaikuta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n kehitys g Jyväskylän korkeakoulun ja yliopiston seniorit ry

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo 1.11.2017 Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais- Suomen Eurooppatoimiston perusfaktat Perustettu vuonna 1998 Taustatahot:

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

EU-hankkeiden onnistumistarinat esille!

EU-hankkeiden onnistumistarinat esille! EU-hankkeiden onnistumistarinat esille! EU-näkyvyyden huomioiminen hankkeissa 10.05.2017 Susanne Ekvall Euroopan komission Suomen-edustusto Kansalaisviestinnän päällikkö -Euroopan komission edustustot

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

EU-ASIAT TUTUIKSI VIESTINTÄPALVELUITA TOIMITTAJILLE

EU-ASIAT TUTUIKSI VIESTINTÄPALVELUITA TOIMITTAJILLE EU-ASIAT TUTUIKSI VIESTINTÄPALVELUITA TOIMITTAJILLE Valtioneuvoston viestintä Eurooppatiedotus Eduskunta Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Dokumentti löytyy

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot