Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyntä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyntä"

Transkriptio

1 Diplomityö: Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyntä Maija Carlstedt When infrastructure counts.

2 Sito - För en bättre miljö 2 Ett företag med branschövergripande kunskap om infra, trafik, miljö, markanvändning och digitala tjänster. På Sito jobbar nästan 500 experter Finländskt partnership-bolag, grundat Pionjär inom utveckling av innovativa tjänster och lösningar Så säger våra kunder Hög kvalitet och vårt okomplicerade handlingssätt har gjort oss till en högt eftertraktad partner och tjänsteproducent Sito, allmän presentation

3 Allt infrakunnande från en och samma disk 3 Infraledningskonsultation Förvaltning av infraegendom Bergs- och geoteknik Gatu- och stadsmiljöer Trafik & Logistik Markanvändning och planläggning Landskap Byggherre Bana och spårtrafik Broar och konstkonstru ktioner Tele Väg Informationstjänster Vatten Miljö I vårt tjänsteutbud ingår planering av infrastruktur, trafik, markanvändning och miljö samt digitala tjänster som stöder dessa Sito, allmän presentation

4 Rikstäckande och internationell 4 Kontor på 9 orter runtom i Finland samt i Polen Stark lokalkännedom och ett omfattande rikstäckande nätverk av experter Över projekt i hemlandet och ett hundratal utomlands Vi erbjuder ett urval av tjänster på Sveriges, Norges och Kinas marknader Rovaniemi Uleåborg Tampere Kuopio Joensuu Reso Kouvola Villmanstrand Esbo Sito, allmän presentation Gdynia

5 5 Tausta Diplomityö Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen valmistui tammikuussa 2015 Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Tietekniikka Laadittiin Sito Oy:ssä Liikenneviraston tilauksesta Ohjausryhmä Uudenmaan ELY-keskus: Jenna Johansson Aalto-yliopisto: Nina Raitanen Sito: Juha Liukas Liikennevirasto: Tiina Perttula Valvoja: tietekniikan professori Terhi Pellinen

6 6 Tavoite Selvittää tiesuunnitelman tarkastamisen ja hyväksynnän inframallinnukselle asettamia vaatimuksia mallinnuksen vaikutuksia tiesuunnitelman laatimiseen ja sitä koskevaan ohjeistukseen Miten tiesuunnitelmaprosessia, inframallinnusta ja niiden ohjeistusta on kehitettävä, jotta maantielainmukainen tiesuunnitelma voidaan laatia, käsitellä ja hyväksyä mallipohjaisesti?

7 7 Mitä tehtiin? Maantielainmukainen hallinnollinen käsittely + Liikenneviraston suunnitteluohjeet VS + Yleiset inframallivaatimukset 2014

8 8 Mitä tehtiin? Haastattelut Suunnitelmien teettäjät ELY-keskuksissa ja Liikennevirastossa (5 hlö) Kommenttien antajat ELY-keskusten ympäristö-vastuualueelta (2 hlö) Lausuntojen antajat (8 hlö) Maakuntaliitot Kunnat Pelastuslaitos Museoviranomaiset Johtojen ja laitteiden omistajat Hyväksymispäätöksen valmistelija ja hyväksyjä Liikennevirastosta (2 hlö) Liikenneviraston lakimies (1 hlö)

9 9 Määräykset ja ohjeet Lainsäädäntö Maantielaki ja -asetus Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus Ympäristönsuojelulaki Muinaismuistolaki Maa-aineslaki Vesilaki jne. Toiminta- ja suunnitteluohjeet Liikennevirasto: Toiminta- ja suunnitteluohjeet Liikennevirasto: Tietomalliohjeet Kaupunkien toimintaohjeet Kaupunkien tietomalliohjeet Yleiset laatu- ja inframallivaatimukset Infra2006 Rakennusosanimikkeistö InfraRYL Muut ohjeet YIV2014 Inframodeldokumentaatio InfraBIMnimikkeistö

10 10 Mallinnusohjeet Työssä käytiin kohta kohdalta vertaillen läpi seuraavat ohjeet hyväksyttävässä tiesuunnitelmassa esitettävien asioiden näkökulmasta Mallipohjaisen suunnittelun hankintaohje (Liikennevirasto 2014) Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa (YIV 2014 osa 4) TULOS Ohjeistuksessa ei otettu huomioon jakoa hallinnolliseen ja tekniseen aineistoon Miten ei-mallinnettavat tiesuunnitelma-asiakirjat liitetään malliin? Miten mallipohjainen suunnitelma tarkastetaan? Miten mallipohjaisen suunnitelman hallinnollinen käsittely järjestetään?

11 11 Pilottikohteet Pilottikohteissa on testattu mallinnusvaatimuksia ja ohjeita mallipohjaisessa suunnittelussa Tiesuunnitelman tarkastamista ja hyväksymistä mallipohjaisesti ei ole testattu, koska toimintatavat työhön puuttuvat Kokemuksia Riihimäen kolmioraiteen tarkastuksesta Ohjeet ja työkalut mallin tarkastukselle ja kohteiden havainnollistamiselle 2D-projektiot karttoihin ja leikkauksiin (mittaaminen helpottuu) Väylän geometriaan sidottu paikannustyökalu (mm. poikkileikkaukset) Sähköinen vuorovaikutteinen tarkastusraportti Viitetietojen ja apuviivojen erottaminen varsinaisista kohteista

12 12 Mallinnusmahdollisuudet Suurin osa tiesuunnitelmapiirustukissa esitettävistä asioista on mahdollista esittää mallissa Liikennetekniset poikkileikkaukset Rajatiedot, viitetiedot, apuviivat, tekstiselitteet Edelleen paljon käsityötä Osin voidaan hyödyntää objektien metatietoja

13 13 Aineiston hallinta Tavoitetilassa tietomallipohjainen suunnitteluprosessi on sähköinen ja paperiton Käytössä verkkopalvelu Toimii käyttöliittymänä tiesuunnitelmatietoihin Toimii tiedostus- ja vuorovaikutuskanavana Huomioi eri käyttäjäryhmät

14 14 Vaikutukset suunnitteluohjeisiin

15 15 Toimenpide-ehdotukset 1 Liikenneviraston toimenpiteet Suunnittelu- ja toimintaohjeiden läpikäynti ja täydentäminen mallipohjaista suunnittelua palvelevaksi Koko alan yleiset toimenpiteet Asiakirjojen muodon määrittely ja liittäminen malliin Malliohjeisiin lisättävä hallinnollisen käsittelyn näkökulma Ohjeiden laatiminen tiesuunnitelmamallin tarkastukselle Mallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn periaatteet Mm. lausuntojen muodon ja toimitustavan määrittely Arkistointivaatimusten määrittely malliaineistolle

16 16 Toimenpide-ehdotukset 2 Koko alan tietotekniset toimenpiteet Inframallin julkaisuun käytettävä verkkopalvelu (mm. käyttötarkoitus, ominaisuudet, työkalut, esitystapa) Malliaineiston tarkastusta tukevien menetelmien, näkymien ja työkalujen luominen Liikenneteknisten poikkileikkausten esittäminen mallissa Sähköisten allekirjoitusten käyttöönotto Arkistointitapojen ja -formaattien määrittely + Oikeusministeriöltä lausunto

17 Ihanne- prosessi 17

18 18 Päätelmät ja suositukset Nykymenetelmät ja ohjeistus eivät vielä mahdollista täysin mallipohjaista suunnitelman laatimis- ja hyväksymisprosessia Käytännöt tarkastukselle ja hallinnolliselle käsittelylle puuttuvat -> toistaiseksi tarve myös paperisille asiakirjoille Suositus: mallin ja paperisen aineiston tuottaminen rinnakkain Työskentely mahdollisimman pitkälle mallin avulla Paperi tukena ja virallisen asiakirjana, arkistointi toistaiseksi Mallipohjaisen tarkastuksen ja hyväksymisen pilotointi Tavoite: suunnittelu tehostuu, helpottuu ja havainnollistuu

19 19 Kysymyksiä? Diplomityö luettavissa Liikenneviraston nettisivuilla:

Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus

Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus 57 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ LIISA NYRÖLÄ JENNA JOHANSSON REIJO KUKKONEN MIRA LEINONEN SIRU PARVIAINEN Väylänpidon hankkeiden riskienhallinnan ohjeistus ESISELVITYS NYKYTILASTA JA

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä

Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä 24 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä eeva rantanen mervi harju ruusu kallio Liikenneviraston työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä ESISELVITYS Eeva Rantanen, Mervi Harju, Ruusu

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Maanteiden liikennevalojen valtakunnalliset kehitystarpeet ESISELVITYS

Maanteiden liikennevalojen valtakunnalliset kehitystarpeet ESISELVITYS 1 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä jari oinas anders granfelt satu kotituomi kristian appel Maanteiden liikennevalojen valtakunnalliset kehitystarpeet ESISELVITYS Jari Oinas, Anders Granfelt,

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH)

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Tiehallinto

Lisätiedot

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Tietomallinnus työvälineenä infrarakennuttamisessa Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy

Tietomallinnus työvälineenä infrarakennuttamisessa Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy SEMINAARI/SEMINARIUM 6.5.2015 BIM TAR PLANERINGEN AV VÄGAR OCH GATOR TILL EN NY NIVÅ Tietomallinnus työvälineenä infrarakennuttamisessa Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy 09.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:22 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Lausuntokooste työryhmän toimenpide-esityksestä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:22 Sähköisen

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.)

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) 43 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen (5D-SILTA2) Rauno Heikkilä (toim.) Siltojen rakentamisen,

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI

JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI 4/2003 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI Loppuraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Tiehallinnon kuvakokoelmat

Tiehallinnon kuvakokoelmat Kirsi Liimatainen Tiehallinnon kuvakokoelmat Tuottaminen, käsittely, hallinta ja arkistointi Osa 2 Digitaaliset kuvat Kirsi Liimatainen Tiehallinnon kuvakokoelmat Tuottaminen, käsittely, hallinta ja arkistointi

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe

Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:8 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Esitys sähköisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kansalaisyhteiskunnan ja poliittis-hallinnollisten toimijoiden

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SIPA:n suunnittelupäivät 17.5.2011 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Mikäs se sellainen tiedonohjaussuunnitelma on? Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen Metlan tiedonohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa 25 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä heljä aarnikko kaisa mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Heljä Aarnikko, Kaisa Mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Liikenneviraston tutkimuksia

Lisätiedot