TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >>

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Ranta-asemakaava RANTA-ASEMAKAAVA >>"

Transkriptio

1 1/6 RANTA-ASEMAKAAVA >> TEHTÄVÄN TARKOITUS n tai ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Maanomistaja laatii kaavan. Laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja maapoliittiseen ohjelmaan. (MRL 73 Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset, 74 Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen, 75 Yhteiskäyttöalueet ja yleiset alueet, 77 Viranomaisneuvottelu ) Käsittelyyn liittyvät vastuut ja toimenpiteet ovat kunnossa. MENETTELYTAVAT Lähtötiedot: - pohjakartta - voimassa oleva asemakaava - yleiskaavatilanne - lähtöaineisto: maastotietokanta ym. (facta map) TEHTÄVÄN VAIHE TARKENNUKSET VASTUU OHJEET JA MALLIPOHJAT TULOSTEET (muoto) 1. Aloitus 1.1 Hakemuksen käsittely diaariin kirjaus 1.2 käynnistystoimet -kaavalle annetaan numero (tiedosto ja musta kirja) suunnittelija ohje: tiedostojen nimeäminen ja kansiot.doc 1.3 pohjakartan hyväksyminen -pohjakartta hyväksytään maanmittausteknikko (Urpo Mikkonen) 1.4 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) toimittaminen kuntaan 1.5 viranomaisneuvottelu (MRL 77 ja 66 ) 1.6 osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville (MRL 63 ) kirjaus diaariin -maanomistajien ja naapureiden hakeminen factasta -kirjeen lähettäminen maanomistajille ja naapureille (eli maanomistaja) merkit2_uusi.dwg kuulutus_vireilletulo.doc pohja (dwg) vireillä (dwg) oas (doc ja pdf) muistio (doc)

2 2/6 kaikista toimista merkintä diaariin -osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutus lehdessä ja verkkosivuilla (Kangasalan sanomat tai/ja Sydän-Hämeen lehti riippuen mitä aluetta kaava koskee) 1.7 kansion tekeminen -kansion tekeminen kaappiin -vireillä olevat kaavat listan täydennys 1.8 mielipiteiden kirjaaminen -saapumispäivä leimataan ja kirjataan diaariin 2. Valmistelu 2.8 kaavan ja havainnekuvan tulostaminen/kopioiminen toimitetaan kuntaan seinälle laitettavaksi ja esityslistalle oheismateriaaliksi 2.9 esityslistan laatiminen -kaavoituslautakunnan esityslistan pykälän kirjoittaminen työpöydän hallinnassa 2.10 päätöksenteko (lautakunta asettaa valmisteluaineiston nähtäville) -esityslistan oheismateriaalin kokoaminen: pienennetty kartta, havainnekuva, selostus ja OAS -kaavan pdf-tiedostot siirretään ltk-kansioon O:\lle - esittelee ehdotuksen (pdf) kaavoituslautakunnassa - kirjoittaa pöytäkirjan 2.11 tarvittaessa kirjeen laatiminen maanomistajien ja naapureiden hakeminen factasta kirjeen lähettäminen maanomistajille ja naapureille, liitteeksi selostus, OAS, kaava ja havainnekuva 2.12 valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30 ) kaikista toimista merkintä diaariin laatii kuulutuksen, joka 1. lehteen sähköpostilla (Kangasalan sanomat tai/ja Sydän-Hämeen lehti riippuen mitä aluetta kaava koskee) 2. ilmoitustaulun hoitajalle sähköpostilla 3. tiedoksi myös asetuksen mukaan (mm. ulkopaikkakuntalaiset, tiedostusta pyytäneet) +OAS 4. tekniselle avustajalle esityslista ja pöytäkirja ohje (TRIPLAN) esityslistan teko ohje (EPJ) kirje_naapureille.doc kirje (doc) kuulutus_valmisteluaineisto.doc lausuntopyyntö.doc

3 3/6 -pyydetään lausunnot kirjeellä (kaavakartat, selostus, OAS, pöytäkirjaote liitteeksi) verkkosivuille kuulutus ja valmisteluaineisto 2.13 mielipiteiden ja lausuntojen kirjaaminen diaariin -saapumispäivän leimaaminen -täydennetään pykälään työpöydän hallinnassa saapuneet lausunnot 3. Ehdotus 3.1 kaavakartan ja havainnekuvan päivittäminen kaavaselostuksen täydentäminen (OAS:n päivitys) -selostukseen kirjataan vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin -tarvittaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään selostus (doc ja pdf) oas (doc ja pdf) 3.2 kaavakartan ja havainnekuvan päivittäminen pienennettyjen karttojen tulostaminen pienennettyjen karttojen toimittaminen oheismateriaaliksi lle kaava (dwg, mcl ja pdf) havainne (dwg, mcl ja pdf) 3.3 esityslistan laatiminen kaavoituslautakunnan esityslistan pykälän kirjoittaminen työpöydän hallinnassa esityslistan oheismateriaalin kokoaminen: pienennetty kartta ja havainnekuva, selostus ja OAS esityslista ja pöytäkirja ohje (TRIPLAN) esityslistan teko ohje (EPJ) 3.4 päätöksenteko (kaavoituslautakunta asettaa ehdotuksen nähtäville) -kaavan pdf-tiedostot siirretään ltk-kansioon O:\lle - esittelee ehdotuksen (pdf) kaavoituslautakunnassa - kirjoittaa pöytäkirjan kaavoituslautakunnan kokouksen pöytäkirja 3.5 päätöksenteko (kunnanhallitus) - siirtää sähköisen kaavaaineiston (liitteet ja oheismateriaali) kunnanhallituksen esityslistalle -kaavakartat viedään kunnanhallituksen kokoushuoneen seinälle ennen kokousta -tekninen johtaja esittelee kaavan kunnanhallituksessa tekninen johtaja 3.6 kaavan asettaminen nähtäville (MRA 27 ) - laatii kuulutuksen, joka 1. lehteen sähköpostilla kuulutus_ehdotus.doc lausuntopyyntö.doc kuulutus (doc) lausuntopyyntö

4 4/6 kuulutukset ja lausuntopyynnöt kaikista toimista merkintä diaariin 2. ilmoitustaulun hoitajalle sähköpostilla 3. tiedoksi myös asetuksen mukaan (mm. ulkopaikkakuntalaiset, tiedostusta pyytäneet) + OAS 4. tekniselle avustajalle (doc) -pyydetään lausunnot kirjeellä 3.7 kaava-aineiston tulostaminen 3.8 tiedostojen laittaminen nähtäville verkkosivuille verkkosivuille teksti kuulutuksesta ja linkkinä kaavakartta, havainnekuva, selostus ja OAS. ohje: kaavat netissä ja sivujen päivittäminen.doc 3.9 kaava-aineiston laittaminen nähtäville käytävän seinälle kartta, havainnekuva, kaavamuutosaluekartta, selostus ja OAS seinälle 3.10 muistutusten ja lausuntojen kirjaaminen diaariin -saapumispäivän leimaaminen -täydennetään työpöydän hallinnassa pykälään saapuneet lausunnot ja muistutukset 4. Hyväksyminen 4.1 kaavakartan ja havainnekuvan päivittäminen ja pienennettyjen karttojen tulostaminen pienennettyjen karttojen toimittaminen oheismateriaaliksi lle kaava (dwg, mcl ja pdf) havainne (dwg, mcl ja pdf) 4.2 selostuksen täydentäminen selostukseen kirjataan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin sekä kaikki kaavakartalle tehdyt muutokset suunnittelija selostus (doc ja pdf) 4.3 esityslistan laatiminen -kaavoituslautakunnan esityslistan pykälän kirjoittaminen työpöydän hallinnassa -esityslistan oheismateriaalin kokoaminen: pienennetty kartta ja havainnekuva, selostus ja OAS. -muistutukset liitteeksi esityslista ja pöytäkirja ohje (TRIPLAN) esityslistan teko ohje (EPJ) 4.4 päätöksenteko (hyväksyminen) kaavoituslautakunta - esittelee hyväksyttävän kaavan (pdf) kaavoituslautakunnassa - kirjoittaa pöytäkirjan kaavoituslautakunnan kokouksen pöytäkirja

5 5/6 6.4 päätöksenteko (hyväksyminen) kunnanhallitus 6.5 päätöksenteko (hyväksyminen) valtuusto - siirtää sähköisen kaavaaineiston kunnanhallituksen esityslistalle -kaavakartat viedään kunnanhallituksen kokoushuoneen seinälle ennen kokousta -tekninen johtaja esittelee kaavan kunnanhallituksessa kaavakartat viedään ryhmähuoneisiin ja valtuustosaliin viikkoa ennen valtuuston kokousta tekninen johtaja 5. Valmis kaava (toimeenpano) 5.1 lähettäminen tiedoksi -kirjeen lähettäminen ELY-keskukselle, muistuttajille ja tiedotusta pyytäneille (pöytäkirjan ote, karttaote ja selostus) -kirjaus diaariin 5.2 kuulutus voimaantulosta -tarkistetaan valitusajan jälkeen hallintooikeudesta, onko kaavasta valitettu. Jos ei, jatketaan toimeenpanoa. Jos on valitettu, odotetaan lausuntopyyntöä. -jos kaava kiistanalainen, odotetaan lainvoimaisuustodistusta kuulutus_voimaantulo.doc kuulutus (doc) -kuulutus lähetetään lehteen ja ilmoitustaulun hoitajalle sähköpostilla 5.3 tallentaminen -kaavatiedostoon päivämäärät ja pykälä siirretään tiedostot asema_hyv -kansioon -vahvistumispäivämäärä mustaan kirjaan ja kaavalistaan O:\ :lla -kaavan pdf tiedosto nettiin kuulutuksen jälkeen -seurantalomakkeen täyttäminen ja siirtäminen täytettyihin, kun kaava lainvoimainen -tuloste lle meneviin papereihin (huomioi suojeltavat rakennukset) ohje: kun kaava lainvoimainen.doc

6 6/6 5.4 tulostus arkistokappaleiden toimittaminen kuntaan, n (Liisa) nimikirjoitus ja päivämäärät mustavalkoisena kaavan tulostus Urpolle (osoiteasiat), Lillille (paikkatieto) ja Sakarille (yhdyskuntatekniikka) 5.5 lähettäminen tiedoksi -kaavan lähettäminen sähköisesti maanmittauslaitokseen ja verotoimistoon - antaa kaavakartan asiakaspalveluun -kaavan lähettäminen valtuuston sihteerin lle, kun kaava on lainvoimainen 5.6 arkistointi diaarista vireilläolo merkintä pois lisätään kaava hyväksytyt asemakaavat listalle Y:\ :lle kaava-aineisto kerätään arkistointinippuun tulostaa kannen 6. Jos valitus hallinto-oikeuteen saapunut lausuntopyyntö kirjataan diaariin laaditaan hallinto-oikeudelle lausunto, josta päätetään kunnanhallituksessa jne.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA LIITE 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen 1 Dnro: MOT 107/2011 TL 163 NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen TL 22.3.2011, 57 Varsinais-Suomen Energia Oy hakee että Kemiönsaaren kunta panisi vireille tuulivoiman

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO 57 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN... 123 58 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA... 129 59 JUUPAJOEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kalvolan kunta / Tekninen lautakunta Jalavaniemi Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ Ranta- asemakaava Osoite tai muu paikannus Heinuntie

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080377.BBK 09/2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rautavaaran kunta (www.rautavaara.fi) 1 Aloite Rautavaaran kunta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 20.5.2008 (Tekn.ltk. 15. ) esityksen n

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 9.6.2015 MAKSLANPELTO

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot