SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan"

Transkriptio

1 Lokakuu 2011 SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan LCIF on johtaja vältettävän sokeuden ehkäisyssä ja näön palauttamisessa ihmisille joka puolella maailmaa. Kiinassa SightFirst China Action (SFCA) -ohjelmasta on tullut yksi LCIF:n suurimmista ja menestyksellisimmistä kampanjoista. Vaikka SFCA:n kaksi ensimmäistä vaihetta saavuttivat tavoitteet estää sokeutta laajassa mittakaavassa kaihileikkausten kautta ja muita palveluja lisäämällä, lionit tulevat auttamaan vielä useampia ihmisiä aloittamalla ohjelman seuraavan vaiheen. Näköhuollon ohjelmille on suuri tarve Kiinassa: on arvioitu, että yli 20 prosenttia maailman kaikista kaihin seurauksena sokeutuneista asuu Kiinassa ja joka vuosi tulee ilmi uutta tapausta. Yksi syy tähän jatkuvaan kasvuun on se, että monissa kaupunki-/maakuntasairaaloissa ei ole silmätautiklinikkaa eikä riittävän hyvin koulutettua henkilökuntaa ja välineitä. SFCA perustettiin yhteistyönä Lions Clubs Internationalin ja Kiinan tasavallan välillä vastaamaan manner-kiinan näköhuollon tarpeisiin. Tähän mennessä LCIF on myöntänyt kaksi SFCA -apurahaa ja ne ovat osoittautuneet eräiksi tärkeimmistä lionien SightFirst -ohjelman historiassa. Vuodesta 1997 säätiö on sijoittanut yli US$30,8 miljoonaa viiden miljoonan kaihileikkauksen suorittamiseen ja yli 300 silmätautien klinikoiden toiminnan vahvistamiseen. Kiinan hallitus antoi hankkeeseen SightFirst-varojen lisäksi noin 200 miljoonaa dollaria. Kiina -projektin saavutukset näkyvät lionsklubien perustamisessa manner-kiinassa ja LCI onkin ensimmäinen kansainvälinen vapaaehtoisjärjestö Kiinassa. LCI:n nykyinen vahvuus Kiinassa ja Hongkongissa on jäsentä yhteensä 396 klubissa ja lisää on tulossa. Kun siteet poistettiin Ge Sangin silmiltä, hän liikuttui kyyneliin ja ilmaisi kiitollisuutensa. Kiitos kun paransitte silmäni, hän sanoi. Tämä 77-vuotias nainen on vain yksi niistä miljoonista ihmisistä, jotka ovat saaneet näkökyvyn takaisin SFCA:n kautta. Sang sokeutui kaihin takia viisi vuotta sitten ja hänen 8-vuotias sukulaisensa joutui hoitamaan häntä. Nyt SFCA:n antaman ilmaisen leikkauksen jälkeen Sang on saanut näkökykynsä takaisin ja hän elää jälleen täyttä elämää. Toukokuussa 2011 SightFirstin neuvoa-antavassa kokouksessa hyväksyttiin tämän yhteistyösuhteen kolmas vaihe, yhteensä US$2,67 miljoonan apuraha. Tähän sisältyy ensin myönnetty US$1,6 miljoonaa trakooman hoitamiseen. SightFirst varoja käytetään auttamaan Kiinan hallitusta sen taistelussa sokeutta aiheuttavaa trakoomaa vastaan. Se on huomattava terveysongelma Kiinassa. Olemme hyvin innoissamme, kun voimme jatkaa ja laajentaa visiotamme ja humanitaarisia palveluja Kiinassa, sanoi LCIF:n puheenjohtaja Sid L. Scruggs, III. Kiinan lioneilla on hieno perinne sokeuden vähentämisessä ja olemme nyt pyrkimässä saavuttamaan yhä useampia avun tarpeessa olevia ihmisiä useiden uusien aloitteiden kautta. Kolmannen vaiheen yksi osa on ottaa mukaan SightFirst ja paikalliset lionit kehittämään kaksi lionien huononäköisyyden hoitokeskusta Kiinassa. Kiinan hallituksen antamat numerot kertovat, että joka vuosi Kiinassa jaetaan vain noin huononäköisyyden apuvälinettä ja annetaan kuntoutusta, vaikka huononäköisyydestä kärsivien ihmisten lukumäärä on seitsemän miljoonaa. Näihin uusiin huononäköisyyttä hoitaviin keskuksiin tulee SightFirstin apurahan kautta koulutettua henkilökuntaa ja niihin hankitaan erilaisia näkötestauksen laitteita, apuvälineitä ja muita tarvikkeita. Hallitus aikoo perustaa pilottiohjelmana huononäköisyyden hoitokeskukset Guangdongin ja Liaoningin provinsseihin. Näistä pilottiohjelmista opitut asiat otetaan sitten huomioon kansallista laajennussuunnitelmaa toteutettaessa. Lionien huononäköisyyden hoitokeskuksen viralliset avajaiset Shenzhenissä tulevat olemaan osa lionien Maailman näköpäivää vuonna Lisäksi SightFirst tukee projektia Liaoningin provinssissa, jossa autetaan eritasoisten näköhuollon instituuttien yhteistyötä. Tämän projektin toiveena on osoittaa, että korkean tason näköhuoltoa (nykyisin saatavilla kaupungeissa) voidaan saada myös maaseudun ihmisille. Varoilla hankitaan tarvittavia laitteita ja näönhoitohenkilökunnan koulutusta. Liaoningin hallitus odottaa, että projektin kautta opitut asiat tullaan hyväksymään provinssin hallituksessa ja ne otetaan käyttöön koko provinssin alueella. Nämä projektit ovat mahdollisia SightFirst II kampanjan kautta kerätyillä varoilla. Lionit keskittyvät projekteihin ja ohjelmiin, jotka kohdistuvat sokeuden johtaviin syihin, mutta he aloittavat myös uusia projekteja, joissa vastataan sokeutta aiheuttaviin uusiin uhkiin.

2 Lionit, Perkins School for the Blind -sokeainkoulu auttavat lapsia Filippiineillä Filippiineillä alle viisi prosenttia näkövammoista kärsivistä lapsista käy koulua. SightFirst tekee yhteistyötä Perkins School for the Blind -sokeainkoulun kanssa varmistaakseen, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua ja oppia. Maassa ei ole kykyä järjestää koulunkäyntiä näkövammaisille lapsille ja lisäksi puuttuu tietoisuus lasten oikeuksista ja koulutustarpeista ja tämä aiheuttaa sen, että lapset eivät saa mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja itsenäiseen elämään. Vastatakseen näihin haasteisiin, SightFirst ja Filippiinien lionit tekevät yhteistyötä Perkins School for the Blind -koulun ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa edistääkseen koulutusta ja auttaakseen kouluja paremmin vastaamaan näiden oppilaiden tarpeisiin, ovat he sitten sokeita tai näkövammaisia, mukaan lukien ne lapset, joilla on muitakin vammoja. LCIF:n SightFirst -ohjelma auttaa perinteisesti rahoittamaan projekteja, joissa taistellaan suurimpia sokeutta aiheuttavia syitä vastaan ja parannetaan näkövammoista kärsivien ihmisten elämää. Sight- First II kampanjan varainkeruun ansiosta lionit ovat nyt laajentamassa SightFirst - Lioneilla on vahva maine näkövammaisten ihmisten elämän muuttamisessa eri puolilla maailmaa. ohjelmia ottamalla mukaan uusia ohjelmia, joiden tavoitteena on saavuttaa huononäköisyydestä ja näkövammoista kärsivät ihmiset. Filippiinien projektit keskittyvät Luzonin alueeseen ja niillä on erityinen merkitys, koska ne ovat säätiön ensimmäinen SightFirst -apuraha, joka on myönnetty koulutukseen ja kuntoutukseen. Olemme ylpeitä saadessamme liittyä LCIF:n mukaan tässä projektissa, sanoi Perkins School for the Blind -koulun presidentti Steven Rothstein. Lioneilla on vahva maine näkövammaisten ihmisten elämän muuttamisessa eri puolilla maailmaa. Tämä on koulu, jossa Helen Keller ja hänen opettajansa Anne Sullivan kävivät ja Perkins uskoo, että kun ihmiselle annetaan mahdollisuus, hänen potentiaalinsa voittaa esteet ja osallistua yhteiskunnan toimintaan ovat rajattomat. Olemme innoissamme saadessamme tehdä töitä yhdessä lionien kanssa ja luoda parempia mahdollisuuksia lapsille ja heidän perheilleen Filippiineillä. Laajentamalla koulutusmahdollisuuksia ja antamalla vanhemmille valtaa vaikuttaa lastensa tulevaisuuteen, SightFirstin Filippiinit -projekti tulee luomaan perustan laajemmalle sosiaaliselle hyväksymiselle koko alueella. Kun paikkakunnan Seuraavat esimerkit ovat näkövammaisista lapsista, joita LCIF ja SightFirstin yhteistyösuhde Perkins -koulun kanssa on auttanut. Ohjelma on mahdollinen SightFirst II kampanjan avulla kerätyillä varoilla ja projekti edustaa ensimmäistä SightFirstin apurahaa, joka on myönnetty koulutukseen ja kuntoutukseen. 3 Jelbert: Jelbert ja hänen veljensä Jericho kärsivät molemmat synnynnäisestä kaihista ja heidät molemmat lähetettiin kaihileikkaukseen, jonka järjesti Resources for the Blind, Inc. (RBI)-Davao Medical Coordinators. Sillä aikaa kun he odottivat leikkausta, molemmat pojat osallistuivat RBI:n varhaislapsuuden kuntoutus- ja koulutusohjelmaan, jotta he pystyivät kehittämään motoriikkaa sekä oppimis- ja kommunikaatiotaitoja. Kun Jelbert aloitti ohjelman, hän ei pystynyt osallistumaan muiden lasten kanssa aktiviteetteihin, koska hänellä ei ollut kommunikaatiotaitoja eikä kykyä leikkiä. Vaikka he asuivat suuressa kaupungissa Filippiineillä, siellä ei ollut lähes mitään koulutuspalveluja hänenkaltaisilleen lapsille, jotka ovat sokeita ja heillä on muitakin vammoja. Nyt Perkins Possibilities for Children/Philippines (PPCP) -projektin kautta Jelbertillä on oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa edistetään hänen puhe- ja kommunikaatiokykyjään ja korostetaan aktiviteetteja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan leikkiä. Jelbert on oppinut ymmärtämään useita sanallisia ohjeita ja vinkkejä, jotka auttavat häntä osallistumaan muiden lasten kanssa ryhmäharjoituksiin.

3 asukkaat näkevät vammaisten lasten saavutukset, kun he saavat käydä koulua, syrjiminen ja epäluulo vähenevät. Vanhemmat ovat lastensa parhaita edunvalvojia. Marie Alonzo, jonka poika John on näkövammainen ja kärsii autismista, on ollut Parent Advocates for Visually Impaired Children (PAVIC) -järjestön jäsen vuodesta 2004 ja hän on PAVIC:n edellinen presidentti. Kaikki vanhemmat huolehtivat siitä, mitä heidän lapsilleen tapahtuu jos heidät jätetään yksin, sanoo Marie. PAVIC:n ohjelman avulla luotan siihen, että pystyn valmistelemaan Johnin hyvin. Moninkertaispiirin 301 lionit yhdessä PAVIC:n ja Perkins - koulun kanssa tekevät töitä Resources for the Blind, Inc. (RBI) - järjestön kanssa lisätäkseen yleisön tietoa näkövammaisista lapsista. RBI -järjestö koordinoi erilaisia koulutus-, valmennus- ja terveysohjelmia lapsille ja aikuisille, joilla on näkövammoja. Se on tärkein ei-hallituksen johtama järjestö, joka tekee töitä näkövammaisten lasten saamiseksi mukaan kouluihin Filippiineillä. RBI tekee yhteistyötä vanhempien kanssa PAVIC:n kautta sekä Perkins -koulun, koulutusministeriön, opettajien, hallintovirkailijoiden ja hallituksen edustajien kanssa lisätäkseen lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Filippiineillä. Yhdessä he koordinoivat kolme vanhempien workshopia joka vuosi, joiden aiheita ovat lasten etujen ajaminen, vanhempien johtamistaidot ja näkövammaisten lasten koulutus. Kouluissa näkövammaisten lasten ottaminen mukaan menestyksellisesti riippuu opettajien taidoista ja tiedoista. Filippiineillä on vakava pula opettajista ja hallintovirkailijoista, joilla on oikea koulutus työskentelyyn näkövammaisten lasten kanssa. Tämän kolmivuotisen projektin aikana 60 opettajaa on saanut opettajankoulutusohjelman päätökseen ja 60 koulujen virkailijaa on saanut koulutusta antaakseen tukea kouluille, kun ne pyrkivät ottamaan vammaiset lapset mukaan opetukseen. Lisäksi 420 opettajaa on käynyt lyhyempiä kursseja vahvistaakseen omia taitojaan näkövammaisten lasten kouluttamiseksi. Lisätäkseen mahdollisuuksia korkeatasoiseen koulutukseen, Perkins Internationalin henkilökunta ja konsultit kertovat omista kokemuksistaan opettajien jatkokoulutuksessa joka vuosi, mukaan lukien vierailut eri kouluihin ja apu opintosuunnitelmien laatimisessa. Kansallinen opettajien kokous tuo yhteen opettajia, hallintovirkailijoita, hallituksen edustajia ja yliopistojen henkilökuntaa kertomaan heidän tiedoistaan ja vahvistamaan erityisopettajien verkostoa koko alueella. Projekti auttaa myös Filippiinien Printing House for the Blind -kustantamoa tuottamaan useampia Braille -koulukirjoja ja näin näkövammaisilla lapsilla on mahdollisuuksia opiskella yhdessä näkevien lasten kanssa eivätkä he jää jälkeen puuttuvien materiaalien vuoksi. LCIF auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa useiden uusien ohjelmien kautta, jotka ovat mahdollisia SightFirst II kampanjan varojen avustuksella. Lisätäkseen edistymistä LCIF tekee myös yhteistyötä useiden yritysten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Filippiineillä lionit ja Johnson & Johnson s Sight for Kids - ohjelma ovat luoneet varhaisen tunnistusmenetelmän, jonka avulla tarkistetaan koululaiset ja pyritään löytämään näkövammat aikaisessa vaiheessa, jotta he saavat tarvitsemaansa apua. Vaikein asia on löytää lapset, jotka eivät käy koulua. Paikallisten lionsklubien jäsenillä on tärkeä rooli, kun he kehittävät ja toteuttavat aktiviteetteja, joilla pyritään löytämään lapset ja saamaan paikallista tukea hallituksen virkailijoilta ja yhteiskunnalta vammaisten lasten ottamiseksi mukaan kouluihin. Tämän projektin kautta koulutetaan myös 30 paikallista näköhuollon asiantuntijaa, jotka antavat kliinistä ja toiminnallista huononäköisyyden arviointia oppilaille. Kun huononäköisyyden arviot ja suositukset tehdään oikein, opettajilla on heidän tarvitsemansa tieto, jotta he voivat muuttaa luokkahuoneita ja auttaa oppilaita saavuttamaan potentiaalinsa. Ennen vuotta 1990 alle 300 näkövammaista lasta kävi koulua eri puolilla Filippiinejä. Viime vuonna lähes 3000 lasta kävi koulua maan lähes jokaisen provinssin alueella, mutta vielä on tuhansia lapsia ja perheitä, joita ei ole saavutettu. Yhdessä lionit ja Perkins -koulu ovat sitoutuneet näiden lasten löytämiseen. Rican, Adi : Rican Uy, lempinimeltään Adi, on tyttö, joka on edistynyt huomattavasti Perkins School for the Blind -koulun ja lionien paikallisten yhteistyökumppaneiden tarjoaman koulutuksen ansiosta. Pian Adin syntymän jälkeen hänen äitinsä vietti lukemattomia tunteja lääkärien vastaanotoilla. Hän ei jaksanut ymmärtää kaikkia eri diagnooseja eikä hän odottanut paljon Adin tulevaisuudelta. Kolmevuotiaana Adi aloitti liikuntaterapeutin kanssa. Kun Adi oli 8-vuotias, hänet lähetettiin Resources for the Blind, Inc. (RBI) -järjestöön. RBI:n ohjelmien ansiosta Adi on oppinut menestyksellisesti taidon pärjätä jokapäiväisessä elämässä. Hän tarvitsee hyvin vähän apua ennen kouluun lähtöä ja hänen äitinsä iloksi hän on jopa pyytänyt saada auttaa kotitöissä. Adi rakastaa laulamista ja rummuttamista ja itse asiassa hänen äitinsä sanoo, että Adi rummuttaa mitä tahansa pintoja käsillään. Adi on kasvanut kovaa vauhtia ja hän on nyt erityisohjelmassa RBI:n kouluttaman opettajan valvonnassa. Hän opiskelee parhaillaan sokeainkirjoituksen alkeita. 4

4 Lionit jatkavat kaihiohjelmien korostamista Sri Lankassa Sri Lankassa kaihi on johtava syy sokeuteen. Piyadasa Hewavithana, 63, on yksi Sri Lankan asukkaasta, joka voi kiittää lioneita näkökykynsä palauttamisesta kaihileikkauksen kautta. Hän oli jo lähes sokea, mutta nyt hän nauttii sanomalehden lukemisesta ja hän voi jälleen tehdä töitä. Haluan kiittää Lions-sairaalan lääkäriä ja henkilökuntaa Panadurassa, kun he antavat köyhille ihmisille ilmaiseksi näkökyvyn takaisin. Heistä tulisi muuten sokeita. Minulla on nyt uusi elämä. Toivon, että lionit auttavat monia muita köyhiä ihmisiä saamaan näkökykynsä takaisin. Kaihi on silmän linssin sumentumista. Se estää valon pääsyn silmään. Useimmat kaihitapaukset liittyvät ihmisten ikääntymiseen ja etenevät hitaasti aiheuttaen näön huononemista. Jos tautia ei hoideta, se voi johtaa sokeutumiseen ja se on suurin syy näkövammoihin. Vaikka leikkaushoito on kehittynyt monissa maailman osissa, 18 miljoonaa ihmistä kärsii kaihin aiheuttamasta sokeudesta. He edustavat 48 prosenttia kaikista sokeustapauksista. Kaihi on suurin sokeutta aiheuttava tauti kehitysmaissa, joissa leikkauspalvelut ovat usein huonot tai niihin on vaikea päästä. Vaikka leikkauspalveluja olisi saatavilla, leikkauksiin on usein pitkät jonot, tarvikkeista on pulaa ja kuljetusongelmat hankaloittavat heikosti palveltujen ihmisten pääsyä leikkaukseen. Kaihia ei voi estää, mutta leikkaushoito on hyvä hoitovaihtoehto. Toukokuussa 2009 Sri Lankassa päättyi 26 vuotta kestänyt sisällissota. Terveydenhuolto kärsi suurista puutteista. Tästä huolimatta SightFirst onnistui toimimaan positiivisessa roolissa näköhuollon palvelujen kehittämisessä maassa. Vuosien1993 ja 2008 välillä SightFirst myönsi lähes US$1,8 miljoonaa lioneille auttamaan huono-osaisten ihmisen elämän parantamisessa. Leikkausten lisäksi rakennettiin kolme näköhuollon osastoa kolmeen valtion johtamaan sairaalaan, neljä valtion hoitaman näköhuollon osastoa uudenaikaistettiin ja kolme lionien johtamaa silmäsairaalaa sai tukea peruskorjauksiin, henkilöstön kouluttamiseen ja kaihileikkausten tukemiseen. Dr. S. Chandrashekar Shetty, SightFirstin tekninen neuvonantaja Sri Lankassa mainitsi, että Sri Lankan lionit ovat liittyneet yhteen Sri Lankan kansallisen ja paikallisten hallitusten, muiden kansallisten ja kansainvälisten vapaaehtoisjärjestöjen ja siviiliyhteiskunnan kanssa tarjotakseen tarpeisiin perustuvaa, monipuolista ja korkealaatuista näköhuoltoa alipalvelluissa väestönosissa Sri Lankassa viimeisten 20 vuoden ajan. Kaihi on suurin syy sokeutumiseen Sri Lankassa ja lionit jatkavat keskittymistä kaihileikkauksiin. Yksi tapa mitata kaihin hoitoa on katsoa kaihileikkausten lukumäärää, toisin sanoen montako kaihileikkausta suoritetaan koko maassa per miljoona asukasta. Juuri julkaistujen tilastojen mukaan Sri Lankassa keskiarvo on 3804, mutta tämä luku vaihtelee suuresti Sri Lankan 25 piirin alueelta toiselle, joissa numerot vaihtelevat 571 aina Nämä luvut auttavat opastamaan lionien silmäsairaaloita, kun ne pyrkivät saavuttamaan alipalvellut alueet. Lionit suunnittelevat laajentavansa toimintaa Colombon metroalueen ulkopuolelle ja he ovat aloittaneet yhteistyön terveysministeriön ja VISION 2020 kanssa, jonka puitteissa eri näköhuollon vapaaehtoisjärjestöt toimivat aktiivisesti rakentaen näköhuollon palveluja maan muissa osissa. He ovat selvittäneet mahdollisuuksia osallistua valtion sairaaloiden toimintaan Jaffnassa, Trincomaleessa ja Batticaloassa uudenaikaistaakseen nämä valtion sairaalat. Ratnapurassa on uusi lionien johtama sairaala, joka on rahoitettu SightFirstin apurahalla ja Suomen lionien ja hallituksen avokätisellä tuella. Tämä sairaala tulee vastaamaan näköhuollon tarpeisiin maan toisella alipalvellulla alueella. Näiden pyrkimysten kautta lionit voivat toteuttaa Hewavithanan toiveen auttamalla monia muita köyhiä ihmisiä saamaan näkökykynsä takaisin. 5

5 SightFirst-apuraha toiminnassa Sri Lankassa ihmistä on saanut näkökykynsä takaisin lionien tarjoamien kaihileikkausten ansiosta. Potilaat ovat kertoneet SightFirstin kaihileikkauksista Lions Gift of Sight Hospital -sairaalassa Panadurassa, Sri Lankassa: E. W. David, maanviljelijä: Olen maanviljelijä ja olen vuokrannut tätä maatilaa viimeisen 35 vuoden ajan. Viime vuodesta lähtien näkökykyni huononi ja olin lähes sokea. Poikani vei minut valtion sairaalaan Mataraan puoli vuotta sitten. Sairaalan silmälääkäri halusi minun ostavan linssit ja muita välineitä, joihin minulla ei ollut varaa. Poikani näki Mataran päätemppelissä ilmoituksen, jossa mainittiin ilmainen kaihileiri, jonka lionien sairaala Panadurassa ja Milleniumin lionsklubin ladyt olivat järjestämässä. Poikani vei minut sinne. Silmälääkäri valitsi minut useiden testien jälkeen ja hän halusi tietää voisinko tulla leikkaukseen syyskuun alussa. Totta kai halusin. Aamulla bussi tuli hakemaan meidät ja toi meidät kaikki (26) lionien sairaalaan Panadurassa. En voi kuvailla miten lääkärit ja hoitajat pitivät meistä huolta. Ruoka ja sairaalassa olo olivat ilmaisia. Kun siteet poistettiin ja uudet laitettiin silmille, putosin polvilleni ja kiitin lääkäriä, henkilökuntaa ja lionsklubin jäseniä. Minä pystyin näkemään. Lääkäri antoi minulle ohjeet miten hoitaa silmiäni ja sain silmätippoja. Nekin olivat ilmaisia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tiesin että lionit osallistuivat ilmaisiin kaihileikkauksiin. Lääkäri kertoi minulle, että olisin sokeutunut kuuden kuukauden sisällä ilman leikkausta. Kun menen tänään takaisin kotiin, perheeni ei usko, että voin taas nähdä. Olin taakka lapsilleni ja vaimolleni. Jumala näki kärsimykseni ja lionien kautta hän antoi minulle kaikkein arvokkaimman lahjan. Kertokaa lioneille kiitollisuudestani, koska he antoivat minulle näkökyvyn voidakseni elää loppuelämäni onnellisena. Jumala siunatkoon lioneita. Piyadasa Hewavithana, sekatyöläinen: Olen sekatyöläinen Akurassa. Olen 63-vuotias ja minun pitää elättää perheeni kolmea jäsentä. Ennen olin lähes sokea, en pystynyt lukemaan sanomalehteä tai matkustamaan yksin. Aloitin työnteon temppelissä. Pappi tiesi minun tilanteestani ja hän antoi minulle ja lapsilleni ruokaa. Vaikka pystyin fyysisesti tekemään töitä, kukaan ei halunnut ottaa minua töihin, koska he sanoivat, että olin sokea. Pappi järjesti Akurassan lionsklubin kanssa, että minut haettiin lionsleirille Mataraan, joka oli 55 kilometriä kotoani. Lionit järjestivät matkani lionien sairaalaan Panaduraan. Joten olen täällä lionssairaalan hyvissä käsissä. En olisi koskaan voinut uskoa miten suuren humanitaarisen palvelun nämä lionit, lääkärit ja hoitajat tekevät. Saamme kaikki ateriat, huoneen, lääkkeet ja leikkauksen ilmaiseksi. Minulla ei ole sanoja kiittää kaikkia. Pystyn nyt näkemään. Kun siteet tänään poistettiin ja tilalle laitettiin uudet, sain silmätippoja ilmaiseksi. Minulle sanottiin, että minun pitää olla varovainen ainakin kuukauden ajan. Näkökykyni paranee ja tulen näkemään oikein hyvin. Haluan kiittää Lions-sairaalan lääkäriä ja henkilökuntaa Panadurassa, kun he antavat köyhille ihmisille ilmaiseksi näkökyvyn takaisin. Heistä tulisi muuten sokeita. Minulla on nyt uusi elämä. Toivon, että lionit auttavat monia muita köyhiä ihmisiä saamaan näkökykynsä takaisin. Lionien nopea toiminta pelasti näkökykyni. Kiitos. SightFirst II kampanjassa kerättyjen varojen avulla monet muut E.W.:n ja Piyadasan kaltaiset ihmiset saavat apua näkökykynsä pelastamiseksi. Sen jälkeen kun ohjelma alkoi vuonna 1990, SightFirst on auttanut pelastamaan yli 30 miljoonan ihmisen näkökyvyn. Huononäköisyyden palvelujen laajentaminen Kansasissa, USA:ssa Apuraha lioneille Kansasissa, USA:ssa, moninkertaispiirissä 17 tulee lisäämään huononäköisyyden palveluja koko osavaltion alueella. Varoilla laajennetaan ja vahvistetaan Kansasin valtion sokeainkoulun vauvojen ja lasten huononäköisyyden ohjelmaa peruskorjausten, henkilöstön koulutuksen, tarkennettujen palvelujen sekä koulutuksen ja tiedottamisen kautta. Näille palveluille on suuri tarve, sillä alueen suurin sairaala, joka tarjoaa näköhuollon palveluja, Kansasin yliopiston sairaalalla ei ole lasten silmätautienosastoa ja heidän huononäköisyysohjelmansa palvelee vain aikuisia. On arvioitu, että tämä projekti tulee palvelemaan yli 400 lasta ja kouluttamaan yli 1400 paikkakunnan asukasta. Saamamme SightFirst -apuraha LCIF:stä tulee välittömästi hyödyttämään näkövammaisia opiskelijoita koko Kansasin alueella. Tämä on osavaltio, jossa väestö asuu hajanaisesti ja näköhuollon palvelujen tarjoaminen yhdestä keskitetystä paikasta ei ollut tehokas saavuttamaan suurinta osaa Kansasin näkövammaisista opiskelijoista, sanoi Dr. Kendall Krug, silmälääkäri, joka osallistuu tähän ohjelmaan. Kansasin lionien ja tämän apurahan avulla voimme olla varmoja, että tämä tärkeä ohjelma tulee jatkumaan. Se tulee toimimaan mallina muille osavaltioille ja maille, jotka haluvat kehittää tämänkaltaista palvelua. SightFirst II kampanjan kautta kerätyillä varoilla SightFirst -ohjelma keskittyy nyt kehittämään ja laajentamaan huononäköisyyden hoito-ohjelmia. Apuraha on ensimmäinen tämänkaltainen apuraha Yhdysvalloissa. 6

6 SightFirst Uutiset Lionit juhlivat Maailman näköpäivää Kiinassa Lionit juhlivat 13. jokavuotista lionien Maailman näköpäivää Shenzhenissä, Kiinassa 9. lokakuuta, 2011, kun Lions Clubs Internationalin presidentti Wing-Kun Tam toimi tapahtuman puheenjohtajana. Lionit tarkistivat lasten, vanhusten ja vierastyöläisten näkökyvyn ja antoivat silmälaseja heille sekä vihkivät käyttöön Lions Low Vision Clinic -klinikan Shenzhenin sairaalassa. Lionit ilmoittivat myös monen vuoden ajan jatkuneiden SightFirst aktiviteettien tulokset Kiinassa ja julistivat SightFirst China Action III alkaneeksi. Presidentti Tam, LCIF:n hallituksen jäsenet, Kiinan lionit ja edustajat hallituksesta, terveysministeriöstä ja Kiinan vammaisten järjestöstä sekä Maailman Terveysjärjestöstä olivat paikalla. Samoin paikalla olivat lionien yhteistyökumppanit Kiinassa. Lionit tukevat Pan American Ophthalmological Foundation (PAOF) -säätiötä palkinnolla Toukokuussa 2011 LCIF:n hallituksen kokouksessa hyväksyttiin jokavuotinen palkinto annettavaksi yhdessä Pan American Ophthalmological Foundation (PAOF) -säätiön kanssa. Tämä palkinto annetaan latinalais-amerikkalaiselle silmälääkärille, joka on osoittanut taistelevansa sokeutta vastaan. Tämä US$1000 palkinto sisältää matka-apurahan, jolla voittaja pääsee osallistumaan Pan-American silmätautien kurssille. Toimikunta valitsee voittajan ehdokkaiden joukosta, jotka asuvat siinä maassa, jossa Pan- American kurssi tullaan järjestämään. Yhteistyö Bausch + Lomb -yrityksen kanssa jatkuu The Bausch + Lomb Early Vision Institute ja Lions Clubs Internationalin säätiö jatkavat yhteistyötä tunnistaakseen, rahoittaakseen ja edistääkseen uusia tapoja hoitaa lapsuusiän kaihia. Yhteistyösuhde aloitettiin kesäkuussa 2010 ja se on keskittynyt vauvojen ja lasten kaihin estämiseen ja hoitamiseen sekä lasten näöntarkastusten edistämiseen. Bausch + Lomb lahjoitti dollaria pilottivuoden toimintaan, jotta kumppanuusohjelma saadaan käyntiin. Ensimmäisen vuoden aikana keskityttiin lähinnä lapsiin Kiinassa, jossa noin lasta kärsii lapsuusiän kaihista. Aloitteessa rahoitetaan myös perustutkimuksen projekteja, joiden tavoitteena on tunnistaa taudin syyt ja/tai sen hoidot. Kiireisen pilottivuoden jälkeen LCIF ja Bausch + Lomb jatkavat tätä tärkeää työtä vuoteen 2012 Bausch + Lomb -yrityksen myöntämällä US$ lahjoituksella. Lisätietoja lapsuusiän kaihista löytyy verkkosivulta Tutkimusapurahat Lapsuusiän kaihialoitteelta The Pediatric Cataract Initiative (PCI), Lapsuusiän kaihialoite, myöntää kaksi apurahaa, kumpikin suurudeltaan US$ henkilölle, instituutiolle tai järjestölle, joka tutkii lapsuusiän kaihin syitä ja/tai parantaa sen hoitotapoja. Apurahan on tarkoitus tukea uutta tutkimusta, joka voidaan toteuttaa 12 kuukauden kuluessa rajoitetuin määrärahoin. Hakemukset piti lähettää 14. lokakuuta mennessä ja PCI:n neuvoa-antava toimikunta tekee päätöksen joulukuussa. Projektin/apurahan aloituspäiväksi on arvioitu tammikuu Kaksi apurahan saajaa viime vuonna olivat: the Lumbini Eye Institute, joka tutkii lasten kaihileikkausten kustannuksia ja kliinistä tehokkuutta läntisen Nepalin ja Intian alueella tehtävässä seurantatutkimuksessa Calabarin opetussairaalassa, jossa tutkitaan lasten vakavien näkövammojen taakkaa ja syitä Nigeriassa. Lisätietoja saa osoitteesta Jokisokeus eliminoitu Kolumbiassa Vuodesta 2004 SightFirst on osallistunut jokisokeuden eliminoimisohjelmaan (Onchocerciasis Elimination Program of the Americas), jonka tavoitteena on poistaa jokisokeus kokonaan Brasiliassa, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Guatemalassa, Meksikossa ja Venezuelassa. Terveyskoulutuksen ja Mectizan -lääkkeen jakamisen ansiosta näillä alueilla ei ole esiintynyt uusia sokeutumistapauksia. Maailman Terveysjärjestö (WHO) ilmoittaa marraskuussa 2011 jokisokeuden eliminoimisesta Kolumbiassa. Ilmoitus tehdään Inter-American Conference of Onchocerciasis -konferenssissa ja Kolumbiasta tulee ensimmäinen maa, joka saa tällaisen todistuksen. Paikalla tulee olemaan näiden kuuden maan edustajat juhlimassa Kolumbian saavutusta. The Onchocerciasis Elimination Program of the Americas -ohjelma etenee kohti sen tavoitetta eliminoida jokisokeus kokonaan vuoteen 2012 mennessä. Trakoomahoidot Etiopiassa Etiopian lionit ovat hyvin aktiivisia taistelussa trakoomaa vastaan, erityisesti Amharan alueella, jossa esiintyy runsaasti tätä tautia. MalTra, viikon mittainen kampanja, jonka tavoitteena on sekä malarian että trakooman hallitseminen, järjestetään taas marraskuussa. Antibiootti Zithromaxin on lahjoittanut ohjelman yhteistyökumppani Pfizer Inc. ja se on kriittinen osa lionien ja kumppaneiden strategiaa taistelussa sokeutta aiheuttavaa tautia vastaan alikehittyneillä alueilla maaseudulla. MalTra -viikon aikana marraskuussa 2010 hoidettiin 10 miljoonaa ihmistä. Samaan aikaan lionit ja yhteistyökumppanit etsivät tapoja lisätä ihmisten tietoja ja pääsyä hoitoihin, jotta voidaan estää sekä trakoomaa että malariaa sekä suorittaa terveystarkastuksia malarian löytämiseksi. Trakooma on johtava ehkäistävän sokeuden syy maailmanlaajuisesti. Se johtaa korjaamattomaan sokeuteen noin 8 miljoonalla ihmisellä ja 84 miljoonaa ihmistä tarvitsee siihen hoitoa. Lisäksi 500 miljoonaa ihmistä kuuluu taudin riskiryhmään. Amharassa esiintyy eniten trakoomaa ja noin 17 miljoonaa ihmistä on vaarassa saada tulehdus. SightFirst -projektit Afrikassa pyrkivät parantamaan korjaamattoman taittovirheen palveluja 7 Kun puhutaan näkövammoista koko maailmassa, lähes puolet niistä johtuu korjaamattomasta taittovirheestä (uncorrected refractive error, URE). On arvioitu, että niistä 153 miljoonasta ihmisestä, joilla on korjaamaton taittovirhe, heistä kahdeksan miljoonaa on sokeita. Korjaamattomassa taittovirheessä silmä ei pysty tarkentamaan retinan pinnalla olevaa kohdetta ja näkökyky on epäselvä; esimerkkejä ovat likinäköisyys, kaukonäköisyys, hajataittoisuus

7 ja ikääntymiseen liittyvä näkökyvyn huononeminen. Jos näitä ongelmia ei hoideta, ne voivat johtaa vakavaan näönmenetykseen ja sokeuteen. Näiden ongelmien hoitaminen tapahtuu helposti silmälaseilla tai muilla korjaavilla välineillä. Taittovirhe saattaa jäädä korjaamatta eri syistä, kuten siitä että ihminen tai hänen perheensä ei tiedosta tai tunnista ongelmaa, taittopalveluja ja silmälaseja on rajallisesti saatavilla tai niihin ei ole varaa tai kulttuurillinen leimautuminen rajoittaa silmälasien käyttöä. Afrikassa SightFirst on hyväksynyt kolme uutta SightFirst -projektia taittovirheiden tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Näissä projekteissa luodaan lionien näkökeskuksia pilottiohjelmina Kamerunissa, Keniassa ja Etiopiassa. Kamerunin hallitus on valmiina tukemaan tätä projektia ja se tulee osallistumaan sen toteuttamiseen yhdessä LCIF:n kanssa, sanoi Andre Mama Fouda, Kamerunin terveysministeri. Näiden eri SightFirst -projektien tavoitteena Afrikassa on parantaa korjaamattomista taittovirheistä kärsivien tilannetta parantamalla infrastuktuuria, välineitä ja koulutusta. Kun infrastuktuurin parannustyöt ovat valmiita, kaikki Yhdessä LCIF ja SightFirst tekevät töitä vastatakseen sokeuden ja näönmenetyksen tarpeisiin alipalvelluilla alueilla eri puolilla maailmaa. sijaintipaikat sisältävät optikkopalvelupajoja, joissa koulutetaan työntekijöitä taittovirheiden korjaamiseksi ja tärkeiden laitteiden käyttämisessä. Nämä URE-yksiköt tulevat myös saamaan muita tarvikkeita kuten esimerkiksi silmälasien esittelytelineitä, varastoyksiköitä ja muita tarvittavia huonekaluja. International Centre for Eyecare Education (ICEE) -järjestö tulee kouluttamaan yhden teknikon ja yhden avustajan varmistamaan, että nämä workshopit toimivat hyvin ja sääntöjen mukaisesti. Kamerunin, Kenian ja Etiopian lionit tulevat olemaan projektitoimikuntien jäseniä, edistävät paremman näköhuollon palveluja ja järjestävät aktiviteetteja lionien näkökeskusten yhteyteen kuten esimerkiksi näöntarkastuksia kouluissa. On hienoa kuulla, että lionien näkökeskukset etenevät. Odotan kovasti saavani osallistua tähän, sanoi Stephanie Looi, ICEE:n projektivastaava. Nämä viimeiset projektit Afrikassa ovat seurausta SightFirst -kampanjoiden menestyksestä, joka on tuottanut huomattavia tuloksia. Yhdessä LCIF ja SightFirst tekevät töitä vastatakseen sokeuden ja näönmenetyksen tarpeisiin alipalvelluilla alueilla eri puolilla maailmaa. Pilottiohjelmat Afrikassa taittovirheitä vastaan ovat seuraava vaihe ennaltaehkäistävän sokeuden estämiseksi. Apurahat Hyväksytyt SightFirst apurahat SightFirstin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksessa elokuussa apurahaa, yhteensä US$ Kamerun, piiri 403-B US$ auttamaan palvelujen antamisessa korjaattomasta taittovirheestä kärsiville Doualassa perustamalla optikkopalvelujen workshop Hôpital Central - sairaalaan Etiopia, piiri 411-A US$ kahden vuoden mittaiselle projektille parantamaan taittovirheistä kärsivien palveluja Addis Ababassa perustamalla optikkopalvelujen workshop All African Leprosy Rehabilitation and Training (ALERT) hospital - sairaalaan Etiopia, piiri 411-A US$ stipendeihin silmätautien sairaanhoitajien koulutukseen All African Leprosy Rehabilitation and Training (ALERT) Hospital -sairaalassa Addis Ababassa Etiopia, piiri 411-A US$ yhteistyössä The Carter Centerin kanssa avustamaan Amhara Regional Health Bureau -virastoa SAFE -ohjelman toteuttamiseksi (Surgery, Antibiotics, Face washing and Environmental change) kaikissa Amharan 10 hallintoalueen piirissä Guinea, piiri 403-A1 US$ silmätautien sairaanhoitajien koulutukseen Centre Hospitalier Universitaire de Donka -sairaalassa, Conakry Intia, moninkertaispiiri 321 US$ avustamaan 1000 kaihileikkauksessa Late Dr. Veena Chowdhry Lions Eye Hospital -sairaalassa, Shahbad Intia, moninkertaispiiri 322 US$ avustamaan kaihileikkauksessa 34 tarpeisiin perustuvassa piirissä itäisen Intian alueella Intia, piiri 322-C1 US$7 500 tukemaan henkilöstön ja johdon koulutusta Lions Eye Hospital -sairaalan edustajille, Midnapore SightFirst -tilastot Intia, piiri 322-C3 US$ Lions Seva Eye Hospital -silmäsairaalan uudenaikaistamiseen kaihileikkausten lisäämiseksi Intia, piiri 322-E US$ Sri Sai Lions Netralaya -silmäsairaalan uudenaikaistamiseen ja 20 keskuksen perustamiseen Biharin osavaltiossa Nepal, piiri 325-A US$ avustamaan 9750 kaihileikkauksen suorittamisessa Nepalin itäosissa Nepal, piiri 325-B US$ avustamaan kaihileikkauksen suorittamisessa Nepalin länsiosissa Pakistan, piiri 305-N2 US$ tukemaan keskitason silmätautien henkilökunnan koulutusta Al-Shifa Trust s Pakistan Institute of Ophthalmology -instituutissa Sri Lanka, moninkertaispiiri 306 US$ tukemaan 7000 kaihileikkauksen suorittamisessa viidessä lionien silmäsairaalassa lounais-sri Lankassa Uganda, piiri 411-B US$ jokisokeuden hoitoihin ja ehkäisyyn pohjois-ugandassa Kansas, USA, moninkertaispiiri 17 US$ koko osavaltion alueelle luotavan pysyvän huononäköisyyden verkoston luomiseen perustamalla 10 perusklinikkaa huononäköisyydestä kärsiville ja tukemaan Kansasin lionien projektia lasten huononäköisyyden palveluille Lionien maailman näköpäivä, Kiina, piiri 380 US$ tukemaan lionien näköpäivän aktiviteetteja Shenzhenissa, Kiinassa. Aktiviteetteja ovat mm. näöntarkastukset ja silmälasien jakaminen, lionien huononäköisyyden klinikan avajaiset ja Sight- First China Action vaiheen III aloittaminen. Lionit ovat antaneet US$415 miljoonaa kahden varainkeruukampanjan kautta tukeakseen SightFirstiä. Ohjelman saavutukset vuodestas 1990 ovat huomattavat: Apurahoja on myönnetty 255 miljoonaa dollaria 1005:aan projektiin 102:ssa maassa Näön palauttaminen 7,68 miljoonalle ihmiselle kaihileikkauksien avulla Järjestetty 147 miljoonaa hoitokertaa jokisokeutta vastaan Rakennettu tai laajennettu 315 silmäsairaalaa/-klinikkaa/-osastoa Päivitetty 389:n silmäkeskuksen kalustoa Järjestetty hallintokoulutusta 186 laitokseen Koulutettu silmälääkäriä, silmähoitajaa, muuta ammatillista näönhoidon ammattilaista ja kyläterveydenhoitajaa Aloitettu maailman ensimmäinen aloite taisteluun lapsuusiän sokeutta vastaan yhdessä Maailman Terveysjärjestön kanssa; perustettu tai laajennettu 35 lasten näköhuollon keskusta, jotka ovat parantaneet 121 miljoonan lapsen elämää 8

8 SightFirst saa paljon aikaan Afrikassa Burundin länsiosassa asuva 17-vuotias Jacqueline oli ollut sokea yhden vuoden ajan. Lääkäreiden mukaan sokeus johtui diabeteksesta, johon hän sairastui 5-vuotiaana. Menetettyään näkökykynsä Jacqueline on menettänyt kiinnostuksen elämään ja hän on lopettanut diabeteksen hoitamisen, joka on huonontunut nopeasti. Jacqueline oli menettänyt kaiken toivon. Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) Itä-Afrikassa toimivan SightFirst -projektin kautta silmälääkäri tutki Jacquelinen ja hän huomasi, että sokeus ei johtunut diabeteksesta vaan kaihista, joka oli edennyt molempiin silmiin. Heti seuraavana päivänä hänen silmänsä leikattiin ja hänen näkökykynsä palautui. Samalla hetkellä Jacquelinen elämä muuttui täysin ja hänen elämänuskonsa palasi. SightFirst ja VISION 2020: Näköhuollon tulevaisuuden muuttaminen Afrikassa Jacqueline on yksi tuhansista ihmisistä Itä- Afrikassa, jonka näkökyky tarkastettiin, hänet lähetettiin jälkihoitoon ja joka sai kaihileikkauksen sen jälkeen kun SightFirst Regional Training and Capacity Building Program -ohjelma Kilimanjaron Center for Community Opthamology (KCCO) -keskuksen silmätautien osastolla aloitettiin vuonna Kolmivuotisen ohjelman puitteissa parannetaan hoitomahdollisuuksia 10 näkötautien hoitopisteessä koulutuksen, maaseudulla työskentelyn, tilojen parantamisen ja tutkimuksen kautta. KCCO on koordinoinut projektin ja sitä tukee Sveitsin lionit Tansanian lionien paikallisella tuella. Tähän projektiin kuuluvat maat ovat Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Madagascar, Malawi, Tansania, Uganda ja Sambia. LCIF:n US$1,5 miljoonan SightFirst -apuraha tukee tätä kauaskantoista projektia. Tämä projekti auttaa lioneita vastaamaan VISION ohjelman tavoitteisiin, jonka mukaisesti eliminoidaan suurimmat parannettavissa olevat sokeustapaukset vuoteen 2020 mennessä. VISION 2020 on yhteisprojekti, johon osallistuvat International Agency for the Prevention of Blindness ja Maailman Terveysjärjestö WHO sekä eri kansalliset vapaaehtoisjärjestöt, ammattijärjestöt, näköhuollon instituutit ja yritykset. SightFirst on johtava yhteistyökumppani VISION 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Burundi: Menestystarinaa toteuttamassa Burundi, aivan kuten muutkin maat tässä projektissa, tarvitsee kipeästi lisää näköhuollon palveluja. Maailman Terveysjärjestön arvion mukaan kaihi aiheuttaa lähes 50 prosenttia sokeutumisista Afrikassa. Kuitenkin vuonna 2008 Burundissa vain kaksi silmälääkäriä suoritti 342 kaihileikkausta koko maassa, jonka väestö on 8,5 miljoonaa. Vuonna 2010, kiitos lionien ja Sight- Firstin tuen, tehtiin 2650 kaihileikkausta. Tämä lukumäärä tulee kasvamaan, kun alueen näköhuollon palveluja parannetaan entisestään. Ne ihmiset, jotka ovat suoranaisesti mukana tässä perustavaa laatua olevassa työssä, ovat nähneet miten nyt valmistaudutaan näköhuollon tulevaisuuteen koko alueella. Näönhuolto oli ennen abstrakti idea, mutta nyt siitä on tullut todellinen kansallinen ohjelma. Rakentamalla paikallista palvelua ja suunnittelemalla huolellisesti, Burundi on nyt hyvää matkaa saavuttamassa VISION 2020:n tavoitteet, sanoi Dr. Paul Courtright, KCCO:n apulaisjohtaja. Lionien tuella SightFirst jatkaa monipuolisten näköhuollon palvelujen rakentamista eri puolilla maailmaa. Lionit ovat lahjoittaneet US$415 miljoonaa SightFirst -ohjelman rahoittamiseen ja he ovat tuoneet näön lahjan miljoonille ihmisille. Lions Clubs International Foundation 300 W. 22nd Street Oak Brook, IL SF206 FI 10/11 Kansainvälisen lionsklubien järjestön säätiö on Kansainvälisen lionsklubien järjestön virallinen hyväntekeväisyyttä harjoittava elin. Järjestö on maailman suurin palveluklubijärjestö, jossa on 1,35 miljoonaa jäsentä klubissa 206 maassa ja maantieteellisellä alueella. LCIF myöntää apurahoja lionspiireille laajan mittakaavan humanitaarisiin projekteihin. SightFirst -ohjelman kautta lionit ovat palauttaneet näkökyvyn 8 miljoonalle ihmiselle kaihileikkausten kautta, estäneet 30 miljoonan ihmisen vakavan näönmenetyksen ja parantaneet satojen miljoonien ihmisten näköhuollon palveluja. Ota yhteyttä sähköpostitse tai kirjeitse LCIF, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL, USA , jotta voimme lisätä yhteystietosi postituslistalle. Tämän julkaisun voi avata myös websivulla ForSight -julkaisun tuottaa Kansainvälisen lionsklubien järjestön säätiö kaksi kertaa vuodessa. Tue SightFirst -ohjelmaa verkkosivuilla Toimittajat: Phillip Albano, Pennie Barbel, Karim Bengraine, Nicole Brown, Joshua Friedman, Gina Prendki, Allie Stryker ja Angie Supernaw

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA

T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA T U K E M A A N M A A I L M A N RUOKAOHJELMAA Haluamme kertoa La La La (Brazil 2014) -videolla Maailman ruokaohjelmasta ja sen tärkeästä taistelusta nälkää vastaan. Shakira ja Activia tukevat yhdessä Maailman

Lisätiedot

Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan

Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan Silmäsairaalan perustaminen (kehitys-) kehittyvään maahan Erkki Laine 19. maaliskuuta 2013 Sri Lankan Lions-ystävien seuran vuosikokous Sairaalatarve Sri Lankassa on vajaa 20 miljoona ihmistä 320.000 sairastaa

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Uudet leijonat 16.10.2014

Uudet leijonat 16.10.2014 Uudet leijonat 16.10.2014 Me palvelemme We serve Näkövammaiset lapset piirin kohderyhmänä 1.VDG Veikko Teerioja Kuntoutuspiha ja oppimiskeskus -Toteutimme kaksi upeaa hanketta 2012 ja 2013 -Toteutuksen

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Yhdessä Me palvelemme. Jimmy Ross 2007-2008 LCIF:n puheenjohtaja

Yhdessä Me palvelemme. Jimmy Ross 2007-2008 LCIF:n puheenjohtaja Lions Clubs International Foundation VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Viesti LCIF:n puheenjohtajalta Viime vuosi oli ennätysten vuosi LCIF:lle. Lionien anteliaisuus ja halu osallistua SightFirst II -kampanjaan

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä

Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä Taustaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen Kaste-ohjelman Remontti-hankkeen pilotti 9/2009-9/2012 Kasteohjelman tavoitteet: 1.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon 1 Suomen keskustelussa mainitaan usein OPPIMISVELVOLLISUUS, mutta kyseessä on lapsen oikeus käydä koulua YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 28. artikla: Lapsilla on oikeus käydä koulua. Lapsityö (LOS 31.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Säätiöt rahoittajina Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Aluksi Yksi ajatus on tarjota teille lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen kokoon nähden ainoana

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF)

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puh: +1 630-468-6901 Faksi: +1 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Tukea paikkakuntiaan

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA 24 29. KESÄKUUTA 2006 1. Hylättiin piirikuvernööriä koskeva valitus piirissä 324-C2 (Intia) ja julistettiin lion Dr. Nandan

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Tekisinkö testamentin? Lahjoitus diabetestutkimukselle tukee tuhansien terveyttä.

Tekisinkö testamentin? Lahjoitus diabetestutkimukselle tukee tuhansien terveyttä. Tekisinkö testamentin? Lahjoitus diabetestutkimukselle tukee tuhansien terveyttä. Diabetes on yhteinen huolemme tyypin 1 diabetes on Suomessa yleisempää kuin missään muualla maailmassa; siitä tulee elinikäinen,

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta

Kehitysvammaisena eläminen. Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Kehitysvammaisena eläminen Tuuli Patinen& Saara Tuomiranta Yleistä kehitysvammaisuudesta Vaikeus oppia ja ymmärtää uusia asioita Kehitysvammaisuudessa on asteita ja ne vaihtelevat lievästä syvään Syitä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa Lions-järjestö perustettiin Chicagossa 7.6.1917 Melvin Jones 1879-1961 7.5.2014 PV MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme?

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lions-kampanjat kaudella 2016-1. Punainen Sulka 2017 Lions-liiton rekisteröity tuotemerkki Lionit ovat vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka kampanjoissa noin

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot