SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan"

Transkriptio

1 Lokakuu 2011 SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan LCIF on johtaja vältettävän sokeuden ehkäisyssä ja näön palauttamisessa ihmisille joka puolella maailmaa. Kiinassa SightFirst China Action (SFCA) -ohjelmasta on tullut yksi LCIF:n suurimmista ja menestyksellisimmistä kampanjoista. Vaikka SFCA:n kaksi ensimmäistä vaihetta saavuttivat tavoitteet estää sokeutta laajassa mittakaavassa kaihileikkausten kautta ja muita palveluja lisäämällä, lionit tulevat auttamaan vielä useampia ihmisiä aloittamalla ohjelman seuraavan vaiheen. Näköhuollon ohjelmille on suuri tarve Kiinassa: on arvioitu, että yli 20 prosenttia maailman kaikista kaihin seurauksena sokeutuneista asuu Kiinassa ja joka vuosi tulee ilmi uutta tapausta. Yksi syy tähän jatkuvaan kasvuun on se, että monissa kaupunki-/maakuntasairaaloissa ei ole silmätautiklinikkaa eikä riittävän hyvin koulutettua henkilökuntaa ja välineitä. SFCA perustettiin yhteistyönä Lions Clubs Internationalin ja Kiinan tasavallan välillä vastaamaan manner-kiinan näköhuollon tarpeisiin. Tähän mennessä LCIF on myöntänyt kaksi SFCA -apurahaa ja ne ovat osoittautuneet eräiksi tärkeimmistä lionien SightFirst -ohjelman historiassa. Vuodesta 1997 säätiö on sijoittanut yli US$30,8 miljoonaa viiden miljoonan kaihileikkauksen suorittamiseen ja yli 300 silmätautien klinikoiden toiminnan vahvistamiseen. Kiinan hallitus antoi hankkeeseen SightFirst-varojen lisäksi noin 200 miljoonaa dollaria. Kiina -projektin saavutukset näkyvät lionsklubien perustamisessa manner-kiinassa ja LCI onkin ensimmäinen kansainvälinen vapaaehtoisjärjestö Kiinassa. LCI:n nykyinen vahvuus Kiinassa ja Hongkongissa on jäsentä yhteensä 396 klubissa ja lisää on tulossa. Kun siteet poistettiin Ge Sangin silmiltä, hän liikuttui kyyneliin ja ilmaisi kiitollisuutensa. Kiitos kun paransitte silmäni, hän sanoi. Tämä 77-vuotias nainen on vain yksi niistä miljoonista ihmisistä, jotka ovat saaneet näkökyvyn takaisin SFCA:n kautta. Sang sokeutui kaihin takia viisi vuotta sitten ja hänen 8-vuotias sukulaisensa joutui hoitamaan häntä. Nyt SFCA:n antaman ilmaisen leikkauksen jälkeen Sang on saanut näkökykynsä takaisin ja hän elää jälleen täyttä elämää. Toukokuussa 2011 SightFirstin neuvoa-antavassa kokouksessa hyväksyttiin tämän yhteistyösuhteen kolmas vaihe, yhteensä US$2,67 miljoonan apuraha. Tähän sisältyy ensin myönnetty US$1,6 miljoonaa trakooman hoitamiseen. SightFirst varoja käytetään auttamaan Kiinan hallitusta sen taistelussa sokeutta aiheuttavaa trakoomaa vastaan. Se on huomattava terveysongelma Kiinassa. Olemme hyvin innoissamme, kun voimme jatkaa ja laajentaa visiotamme ja humanitaarisia palveluja Kiinassa, sanoi LCIF:n puheenjohtaja Sid L. Scruggs, III. Kiinan lioneilla on hieno perinne sokeuden vähentämisessä ja olemme nyt pyrkimässä saavuttamaan yhä useampia avun tarpeessa olevia ihmisiä useiden uusien aloitteiden kautta. Kolmannen vaiheen yksi osa on ottaa mukaan SightFirst ja paikalliset lionit kehittämään kaksi lionien huononäköisyyden hoitokeskusta Kiinassa. Kiinan hallituksen antamat numerot kertovat, että joka vuosi Kiinassa jaetaan vain noin huononäköisyyden apuvälinettä ja annetaan kuntoutusta, vaikka huononäköisyydestä kärsivien ihmisten lukumäärä on seitsemän miljoonaa. Näihin uusiin huononäköisyyttä hoitaviin keskuksiin tulee SightFirstin apurahan kautta koulutettua henkilökuntaa ja niihin hankitaan erilaisia näkötestauksen laitteita, apuvälineitä ja muita tarvikkeita. Hallitus aikoo perustaa pilottiohjelmana huononäköisyyden hoitokeskukset Guangdongin ja Liaoningin provinsseihin. Näistä pilottiohjelmista opitut asiat otetaan sitten huomioon kansallista laajennussuunnitelmaa toteutettaessa. Lionien huononäköisyyden hoitokeskuksen viralliset avajaiset Shenzhenissä tulevat olemaan osa lionien Maailman näköpäivää vuonna Lisäksi SightFirst tukee projektia Liaoningin provinssissa, jossa autetaan eritasoisten näköhuollon instituuttien yhteistyötä. Tämän projektin toiveena on osoittaa, että korkean tason näköhuoltoa (nykyisin saatavilla kaupungeissa) voidaan saada myös maaseudun ihmisille. Varoilla hankitaan tarvittavia laitteita ja näönhoitohenkilökunnan koulutusta. Liaoningin hallitus odottaa, että projektin kautta opitut asiat tullaan hyväksymään provinssin hallituksessa ja ne otetaan käyttöön koko provinssin alueella. Nämä projektit ovat mahdollisia SightFirst II kampanjan kautta kerätyillä varoilla. Lionit keskittyvät projekteihin ja ohjelmiin, jotka kohdistuvat sokeuden johtaviin syihin, mutta he aloittavat myös uusia projekteja, joissa vastataan sokeutta aiheuttaviin uusiin uhkiin.

2 Lionit, Perkins School for the Blind -sokeainkoulu auttavat lapsia Filippiineillä Filippiineillä alle viisi prosenttia näkövammoista kärsivistä lapsista käy koulua. SightFirst tekee yhteistyötä Perkins School for the Blind -sokeainkoulun kanssa varmistaakseen, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua ja oppia. Maassa ei ole kykyä järjestää koulunkäyntiä näkövammaisille lapsille ja lisäksi puuttuu tietoisuus lasten oikeuksista ja koulutustarpeista ja tämä aiheuttaa sen, että lapset eivät saa mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja itsenäiseen elämään. Vastatakseen näihin haasteisiin, SightFirst ja Filippiinien lionit tekevät yhteistyötä Perkins School for the Blind -koulun ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa edistääkseen koulutusta ja auttaakseen kouluja paremmin vastaamaan näiden oppilaiden tarpeisiin, ovat he sitten sokeita tai näkövammaisia, mukaan lukien ne lapset, joilla on muitakin vammoja. LCIF:n SightFirst -ohjelma auttaa perinteisesti rahoittamaan projekteja, joissa taistellaan suurimpia sokeutta aiheuttavia syitä vastaan ja parannetaan näkövammoista kärsivien ihmisten elämää. Sight- First II kampanjan varainkeruun ansiosta lionit ovat nyt laajentamassa SightFirst - Lioneilla on vahva maine näkövammaisten ihmisten elämän muuttamisessa eri puolilla maailmaa. ohjelmia ottamalla mukaan uusia ohjelmia, joiden tavoitteena on saavuttaa huononäköisyydestä ja näkövammoista kärsivät ihmiset. Filippiinien projektit keskittyvät Luzonin alueeseen ja niillä on erityinen merkitys, koska ne ovat säätiön ensimmäinen SightFirst -apuraha, joka on myönnetty koulutukseen ja kuntoutukseen. Olemme ylpeitä saadessamme liittyä LCIF:n mukaan tässä projektissa, sanoi Perkins School for the Blind -koulun presidentti Steven Rothstein. Lioneilla on vahva maine näkövammaisten ihmisten elämän muuttamisessa eri puolilla maailmaa. Tämä on koulu, jossa Helen Keller ja hänen opettajansa Anne Sullivan kävivät ja Perkins uskoo, että kun ihmiselle annetaan mahdollisuus, hänen potentiaalinsa voittaa esteet ja osallistua yhteiskunnan toimintaan ovat rajattomat. Olemme innoissamme saadessamme tehdä töitä yhdessä lionien kanssa ja luoda parempia mahdollisuuksia lapsille ja heidän perheilleen Filippiineillä. Laajentamalla koulutusmahdollisuuksia ja antamalla vanhemmille valtaa vaikuttaa lastensa tulevaisuuteen, SightFirstin Filippiinit -projekti tulee luomaan perustan laajemmalle sosiaaliselle hyväksymiselle koko alueella. Kun paikkakunnan Seuraavat esimerkit ovat näkövammaisista lapsista, joita LCIF ja SightFirstin yhteistyösuhde Perkins -koulun kanssa on auttanut. Ohjelma on mahdollinen SightFirst II kampanjan avulla kerätyillä varoilla ja projekti edustaa ensimmäistä SightFirstin apurahaa, joka on myönnetty koulutukseen ja kuntoutukseen. 3 Jelbert: Jelbert ja hänen veljensä Jericho kärsivät molemmat synnynnäisestä kaihista ja heidät molemmat lähetettiin kaihileikkaukseen, jonka järjesti Resources for the Blind, Inc. (RBI)-Davao Medical Coordinators. Sillä aikaa kun he odottivat leikkausta, molemmat pojat osallistuivat RBI:n varhaislapsuuden kuntoutus- ja koulutusohjelmaan, jotta he pystyivät kehittämään motoriikkaa sekä oppimis- ja kommunikaatiotaitoja. Kun Jelbert aloitti ohjelman, hän ei pystynyt osallistumaan muiden lasten kanssa aktiviteetteihin, koska hänellä ei ollut kommunikaatiotaitoja eikä kykyä leikkiä. Vaikka he asuivat suuressa kaupungissa Filippiineillä, siellä ei ollut lähes mitään koulutuspalveluja hänenkaltaisilleen lapsille, jotka ovat sokeita ja heillä on muitakin vammoja. Nyt Perkins Possibilities for Children/Philippines (PPCP) -projektin kautta Jelbertillä on oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa edistetään hänen puhe- ja kommunikaatiokykyjään ja korostetaan aktiviteetteja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan leikkiä. Jelbert on oppinut ymmärtämään useita sanallisia ohjeita ja vinkkejä, jotka auttavat häntä osallistumaan muiden lasten kanssa ryhmäharjoituksiin.

3 asukkaat näkevät vammaisten lasten saavutukset, kun he saavat käydä koulua, syrjiminen ja epäluulo vähenevät. Vanhemmat ovat lastensa parhaita edunvalvojia. Marie Alonzo, jonka poika John on näkövammainen ja kärsii autismista, on ollut Parent Advocates for Visually Impaired Children (PAVIC) -järjestön jäsen vuodesta 2004 ja hän on PAVIC:n edellinen presidentti. Kaikki vanhemmat huolehtivat siitä, mitä heidän lapsilleen tapahtuu jos heidät jätetään yksin, sanoo Marie. PAVIC:n ohjelman avulla luotan siihen, että pystyn valmistelemaan Johnin hyvin. Moninkertaispiirin 301 lionit yhdessä PAVIC:n ja Perkins - koulun kanssa tekevät töitä Resources for the Blind, Inc. (RBI) - järjestön kanssa lisätäkseen yleisön tietoa näkövammaisista lapsista. RBI -järjestö koordinoi erilaisia koulutus-, valmennus- ja terveysohjelmia lapsille ja aikuisille, joilla on näkövammoja. Se on tärkein ei-hallituksen johtama järjestö, joka tekee töitä näkövammaisten lasten saamiseksi mukaan kouluihin Filippiineillä. RBI tekee yhteistyötä vanhempien kanssa PAVIC:n kautta sekä Perkins -koulun, koulutusministeriön, opettajien, hallintovirkailijoiden ja hallituksen edustajien kanssa lisätäkseen lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Filippiineillä. Yhdessä he koordinoivat kolme vanhempien workshopia joka vuosi, joiden aiheita ovat lasten etujen ajaminen, vanhempien johtamistaidot ja näkövammaisten lasten koulutus. Kouluissa näkövammaisten lasten ottaminen mukaan menestyksellisesti riippuu opettajien taidoista ja tiedoista. Filippiineillä on vakava pula opettajista ja hallintovirkailijoista, joilla on oikea koulutus työskentelyyn näkövammaisten lasten kanssa. Tämän kolmivuotisen projektin aikana 60 opettajaa on saanut opettajankoulutusohjelman päätökseen ja 60 koulujen virkailijaa on saanut koulutusta antaakseen tukea kouluille, kun ne pyrkivät ottamaan vammaiset lapset mukaan opetukseen. Lisäksi 420 opettajaa on käynyt lyhyempiä kursseja vahvistaakseen omia taitojaan näkövammaisten lasten kouluttamiseksi. Lisätäkseen mahdollisuuksia korkeatasoiseen koulutukseen, Perkins Internationalin henkilökunta ja konsultit kertovat omista kokemuksistaan opettajien jatkokoulutuksessa joka vuosi, mukaan lukien vierailut eri kouluihin ja apu opintosuunnitelmien laatimisessa. Kansallinen opettajien kokous tuo yhteen opettajia, hallintovirkailijoita, hallituksen edustajia ja yliopistojen henkilökuntaa kertomaan heidän tiedoistaan ja vahvistamaan erityisopettajien verkostoa koko alueella. Projekti auttaa myös Filippiinien Printing House for the Blind -kustantamoa tuottamaan useampia Braille -koulukirjoja ja näin näkövammaisilla lapsilla on mahdollisuuksia opiskella yhdessä näkevien lasten kanssa eivätkä he jää jälkeen puuttuvien materiaalien vuoksi. LCIF auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa useiden uusien ohjelmien kautta, jotka ovat mahdollisia SightFirst II kampanjan varojen avustuksella. Lisätäkseen edistymistä LCIF tekee myös yhteistyötä useiden yritysten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Filippiineillä lionit ja Johnson & Johnson s Sight for Kids - ohjelma ovat luoneet varhaisen tunnistusmenetelmän, jonka avulla tarkistetaan koululaiset ja pyritään löytämään näkövammat aikaisessa vaiheessa, jotta he saavat tarvitsemaansa apua. Vaikein asia on löytää lapset, jotka eivät käy koulua. Paikallisten lionsklubien jäsenillä on tärkeä rooli, kun he kehittävät ja toteuttavat aktiviteetteja, joilla pyritään löytämään lapset ja saamaan paikallista tukea hallituksen virkailijoilta ja yhteiskunnalta vammaisten lasten ottamiseksi mukaan kouluihin. Tämän projektin kautta koulutetaan myös 30 paikallista näköhuollon asiantuntijaa, jotka antavat kliinistä ja toiminnallista huononäköisyyden arviointia oppilaille. Kun huononäköisyyden arviot ja suositukset tehdään oikein, opettajilla on heidän tarvitsemansa tieto, jotta he voivat muuttaa luokkahuoneita ja auttaa oppilaita saavuttamaan potentiaalinsa. Ennen vuotta 1990 alle 300 näkövammaista lasta kävi koulua eri puolilla Filippiinejä. Viime vuonna lähes 3000 lasta kävi koulua maan lähes jokaisen provinssin alueella, mutta vielä on tuhansia lapsia ja perheitä, joita ei ole saavutettu. Yhdessä lionit ja Perkins -koulu ovat sitoutuneet näiden lasten löytämiseen. Rican, Adi : Rican Uy, lempinimeltään Adi, on tyttö, joka on edistynyt huomattavasti Perkins School for the Blind -koulun ja lionien paikallisten yhteistyökumppaneiden tarjoaman koulutuksen ansiosta. Pian Adin syntymän jälkeen hänen äitinsä vietti lukemattomia tunteja lääkärien vastaanotoilla. Hän ei jaksanut ymmärtää kaikkia eri diagnooseja eikä hän odottanut paljon Adin tulevaisuudelta. Kolmevuotiaana Adi aloitti liikuntaterapeutin kanssa. Kun Adi oli 8-vuotias, hänet lähetettiin Resources for the Blind, Inc. (RBI) -järjestöön. RBI:n ohjelmien ansiosta Adi on oppinut menestyksellisesti taidon pärjätä jokapäiväisessä elämässä. Hän tarvitsee hyvin vähän apua ennen kouluun lähtöä ja hänen äitinsä iloksi hän on jopa pyytänyt saada auttaa kotitöissä. Adi rakastaa laulamista ja rummuttamista ja itse asiassa hänen äitinsä sanoo, että Adi rummuttaa mitä tahansa pintoja käsillään. Adi on kasvanut kovaa vauhtia ja hän on nyt erityisohjelmassa RBI:n kouluttaman opettajan valvonnassa. Hän opiskelee parhaillaan sokeainkirjoituksen alkeita. 4

4 Lionit jatkavat kaihiohjelmien korostamista Sri Lankassa Sri Lankassa kaihi on johtava syy sokeuteen. Piyadasa Hewavithana, 63, on yksi Sri Lankan asukkaasta, joka voi kiittää lioneita näkökykynsä palauttamisesta kaihileikkauksen kautta. Hän oli jo lähes sokea, mutta nyt hän nauttii sanomalehden lukemisesta ja hän voi jälleen tehdä töitä. Haluan kiittää Lions-sairaalan lääkäriä ja henkilökuntaa Panadurassa, kun he antavat köyhille ihmisille ilmaiseksi näkökyvyn takaisin. Heistä tulisi muuten sokeita. Minulla on nyt uusi elämä. Toivon, että lionit auttavat monia muita köyhiä ihmisiä saamaan näkökykynsä takaisin. Kaihi on silmän linssin sumentumista. Se estää valon pääsyn silmään. Useimmat kaihitapaukset liittyvät ihmisten ikääntymiseen ja etenevät hitaasti aiheuttaen näön huononemista. Jos tautia ei hoideta, se voi johtaa sokeutumiseen ja se on suurin syy näkövammoihin. Vaikka leikkaushoito on kehittynyt monissa maailman osissa, 18 miljoonaa ihmistä kärsii kaihin aiheuttamasta sokeudesta. He edustavat 48 prosenttia kaikista sokeustapauksista. Kaihi on suurin sokeutta aiheuttava tauti kehitysmaissa, joissa leikkauspalvelut ovat usein huonot tai niihin on vaikea päästä. Vaikka leikkauspalveluja olisi saatavilla, leikkauksiin on usein pitkät jonot, tarvikkeista on pulaa ja kuljetusongelmat hankaloittavat heikosti palveltujen ihmisten pääsyä leikkaukseen. Kaihia ei voi estää, mutta leikkaushoito on hyvä hoitovaihtoehto. Toukokuussa 2009 Sri Lankassa päättyi 26 vuotta kestänyt sisällissota. Terveydenhuolto kärsi suurista puutteista. Tästä huolimatta SightFirst onnistui toimimaan positiivisessa roolissa näköhuollon palvelujen kehittämisessä maassa. Vuosien1993 ja 2008 välillä SightFirst myönsi lähes US$1,8 miljoonaa lioneille auttamaan huono-osaisten ihmisen elämän parantamisessa. Leikkausten lisäksi rakennettiin kolme näköhuollon osastoa kolmeen valtion johtamaan sairaalaan, neljä valtion hoitaman näköhuollon osastoa uudenaikaistettiin ja kolme lionien johtamaa silmäsairaalaa sai tukea peruskorjauksiin, henkilöstön kouluttamiseen ja kaihileikkausten tukemiseen. Dr. S. Chandrashekar Shetty, SightFirstin tekninen neuvonantaja Sri Lankassa mainitsi, että Sri Lankan lionit ovat liittyneet yhteen Sri Lankan kansallisen ja paikallisten hallitusten, muiden kansallisten ja kansainvälisten vapaaehtoisjärjestöjen ja siviiliyhteiskunnan kanssa tarjotakseen tarpeisiin perustuvaa, monipuolista ja korkealaatuista näköhuoltoa alipalvelluissa väestönosissa Sri Lankassa viimeisten 20 vuoden ajan. Kaihi on suurin syy sokeutumiseen Sri Lankassa ja lionit jatkavat keskittymistä kaihileikkauksiin. Yksi tapa mitata kaihin hoitoa on katsoa kaihileikkausten lukumäärää, toisin sanoen montako kaihileikkausta suoritetaan koko maassa per miljoona asukasta. Juuri julkaistujen tilastojen mukaan Sri Lankassa keskiarvo on 3804, mutta tämä luku vaihtelee suuresti Sri Lankan 25 piirin alueelta toiselle, joissa numerot vaihtelevat 571 aina Nämä luvut auttavat opastamaan lionien silmäsairaaloita, kun ne pyrkivät saavuttamaan alipalvellut alueet. Lionit suunnittelevat laajentavansa toimintaa Colombon metroalueen ulkopuolelle ja he ovat aloittaneet yhteistyön terveysministeriön ja VISION 2020 kanssa, jonka puitteissa eri näköhuollon vapaaehtoisjärjestöt toimivat aktiivisesti rakentaen näköhuollon palveluja maan muissa osissa. He ovat selvittäneet mahdollisuuksia osallistua valtion sairaaloiden toimintaan Jaffnassa, Trincomaleessa ja Batticaloassa uudenaikaistaakseen nämä valtion sairaalat. Ratnapurassa on uusi lionien johtama sairaala, joka on rahoitettu SightFirstin apurahalla ja Suomen lionien ja hallituksen avokätisellä tuella. Tämä sairaala tulee vastaamaan näköhuollon tarpeisiin maan toisella alipalvellulla alueella. Näiden pyrkimysten kautta lionit voivat toteuttaa Hewavithanan toiveen auttamalla monia muita köyhiä ihmisiä saamaan näkökykynsä takaisin. 5

5 SightFirst-apuraha toiminnassa Sri Lankassa ihmistä on saanut näkökykynsä takaisin lionien tarjoamien kaihileikkausten ansiosta. Potilaat ovat kertoneet SightFirstin kaihileikkauksista Lions Gift of Sight Hospital -sairaalassa Panadurassa, Sri Lankassa: E. W. David, maanviljelijä: Olen maanviljelijä ja olen vuokrannut tätä maatilaa viimeisen 35 vuoden ajan. Viime vuodesta lähtien näkökykyni huononi ja olin lähes sokea. Poikani vei minut valtion sairaalaan Mataraan puoli vuotta sitten. Sairaalan silmälääkäri halusi minun ostavan linssit ja muita välineitä, joihin minulla ei ollut varaa. Poikani näki Mataran päätemppelissä ilmoituksen, jossa mainittiin ilmainen kaihileiri, jonka lionien sairaala Panadurassa ja Milleniumin lionsklubin ladyt olivat järjestämässä. Poikani vei minut sinne. Silmälääkäri valitsi minut useiden testien jälkeen ja hän halusi tietää voisinko tulla leikkaukseen syyskuun alussa. Totta kai halusin. Aamulla bussi tuli hakemaan meidät ja toi meidät kaikki (26) lionien sairaalaan Panadurassa. En voi kuvailla miten lääkärit ja hoitajat pitivät meistä huolta. Ruoka ja sairaalassa olo olivat ilmaisia. Kun siteet poistettiin ja uudet laitettiin silmille, putosin polvilleni ja kiitin lääkäriä, henkilökuntaa ja lionsklubin jäseniä. Minä pystyin näkemään. Lääkäri antoi minulle ohjeet miten hoitaa silmiäni ja sain silmätippoja. Nekin olivat ilmaisia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tiesin että lionit osallistuivat ilmaisiin kaihileikkauksiin. Lääkäri kertoi minulle, että olisin sokeutunut kuuden kuukauden sisällä ilman leikkausta. Kun menen tänään takaisin kotiin, perheeni ei usko, että voin taas nähdä. Olin taakka lapsilleni ja vaimolleni. Jumala näki kärsimykseni ja lionien kautta hän antoi minulle kaikkein arvokkaimman lahjan. Kertokaa lioneille kiitollisuudestani, koska he antoivat minulle näkökyvyn voidakseni elää loppuelämäni onnellisena. Jumala siunatkoon lioneita. Piyadasa Hewavithana, sekatyöläinen: Olen sekatyöläinen Akurassa. Olen 63-vuotias ja minun pitää elättää perheeni kolmea jäsentä. Ennen olin lähes sokea, en pystynyt lukemaan sanomalehteä tai matkustamaan yksin. Aloitin työnteon temppelissä. Pappi tiesi minun tilanteestani ja hän antoi minulle ja lapsilleni ruokaa. Vaikka pystyin fyysisesti tekemään töitä, kukaan ei halunnut ottaa minua töihin, koska he sanoivat, että olin sokea. Pappi järjesti Akurassan lionsklubin kanssa, että minut haettiin lionsleirille Mataraan, joka oli 55 kilometriä kotoani. Lionit järjestivät matkani lionien sairaalaan Panaduraan. Joten olen täällä lionssairaalan hyvissä käsissä. En olisi koskaan voinut uskoa miten suuren humanitaarisen palvelun nämä lionit, lääkärit ja hoitajat tekevät. Saamme kaikki ateriat, huoneen, lääkkeet ja leikkauksen ilmaiseksi. Minulla ei ole sanoja kiittää kaikkia. Pystyn nyt näkemään. Kun siteet tänään poistettiin ja tilalle laitettiin uudet, sain silmätippoja ilmaiseksi. Minulle sanottiin, että minun pitää olla varovainen ainakin kuukauden ajan. Näkökykyni paranee ja tulen näkemään oikein hyvin. Haluan kiittää Lions-sairaalan lääkäriä ja henkilökuntaa Panadurassa, kun he antavat köyhille ihmisille ilmaiseksi näkökyvyn takaisin. Heistä tulisi muuten sokeita. Minulla on nyt uusi elämä. Toivon, että lionit auttavat monia muita köyhiä ihmisiä saamaan näkökykynsä takaisin. Lionien nopea toiminta pelasti näkökykyni. Kiitos. SightFirst II kampanjassa kerättyjen varojen avulla monet muut E.W.:n ja Piyadasan kaltaiset ihmiset saavat apua näkökykynsä pelastamiseksi. Sen jälkeen kun ohjelma alkoi vuonna 1990, SightFirst on auttanut pelastamaan yli 30 miljoonan ihmisen näkökyvyn. Huononäköisyyden palvelujen laajentaminen Kansasissa, USA:ssa Apuraha lioneille Kansasissa, USA:ssa, moninkertaispiirissä 17 tulee lisäämään huononäköisyyden palveluja koko osavaltion alueella. Varoilla laajennetaan ja vahvistetaan Kansasin valtion sokeainkoulun vauvojen ja lasten huononäköisyyden ohjelmaa peruskorjausten, henkilöstön koulutuksen, tarkennettujen palvelujen sekä koulutuksen ja tiedottamisen kautta. Näille palveluille on suuri tarve, sillä alueen suurin sairaala, joka tarjoaa näköhuollon palveluja, Kansasin yliopiston sairaalalla ei ole lasten silmätautienosastoa ja heidän huononäköisyysohjelmansa palvelee vain aikuisia. On arvioitu, että tämä projekti tulee palvelemaan yli 400 lasta ja kouluttamaan yli 1400 paikkakunnan asukasta. Saamamme SightFirst -apuraha LCIF:stä tulee välittömästi hyödyttämään näkövammaisia opiskelijoita koko Kansasin alueella. Tämä on osavaltio, jossa väestö asuu hajanaisesti ja näköhuollon palvelujen tarjoaminen yhdestä keskitetystä paikasta ei ollut tehokas saavuttamaan suurinta osaa Kansasin näkövammaisista opiskelijoista, sanoi Dr. Kendall Krug, silmälääkäri, joka osallistuu tähän ohjelmaan. Kansasin lionien ja tämän apurahan avulla voimme olla varmoja, että tämä tärkeä ohjelma tulee jatkumaan. Se tulee toimimaan mallina muille osavaltioille ja maille, jotka haluvat kehittää tämänkaltaista palvelua. SightFirst II kampanjan kautta kerätyillä varoilla SightFirst -ohjelma keskittyy nyt kehittämään ja laajentamaan huononäköisyyden hoito-ohjelmia. Apuraha on ensimmäinen tämänkaltainen apuraha Yhdysvalloissa. 6

6 SightFirst Uutiset Lionit juhlivat Maailman näköpäivää Kiinassa Lionit juhlivat 13. jokavuotista lionien Maailman näköpäivää Shenzhenissä, Kiinassa 9. lokakuuta, 2011, kun Lions Clubs Internationalin presidentti Wing-Kun Tam toimi tapahtuman puheenjohtajana. Lionit tarkistivat lasten, vanhusten ja vierastyöläisten näkökyvyn ja antoivat silmälaseja heille sekä vihkivät käyttöön Lions Low Vision Clinic -klinikan Shenzhenin sairaalassa. Lionit ilmoittivat myös monen vuoden ajan jatkuneiden SightFirst aktiviteettien tulokset Kiinassa ja julistivat SightFirst China Action III alkaneeksi. Presidentti Tam, LCIF:n hallituksen jäsenet, Kiinan lionit ja edustajat hallituksesta, terveysministeriöstä ja Kiinan vammaisten järjestöstä sekä Maailman Terveysjärjestöstä olivat paikalla. Samoin paikalla olivat lionien yhteistyökumppanit Kiinassa. Lionit tukevat Pan American Ophthalmological Foundation (PAOF) -säätiötä palkinnolla Toukokuussa 2011 LCIF:n hallituksen kokouksessa hyväksyttiin jokavuotinen palkinto annettavaksi yhdessä Pan American Ophthalmological Foundation (PAOF) -säätiön kanssa. Tämä palkinto annetaan latinalais-amerikkalaiselle silmälääkärille, joka on osoittanut taistelevansa sokeutta vastaan. Tämä US$1000 palkinto sisältää matka-apurahan, jolla voittaja pääsee osallistumaan Pan-American silmätautien kurssille. Toimikunta valitsee voittajan ehdokkaiden joukosta, jotka asuvat siinä maassa, jossa Pan- American kurssi tullaan järjestämään. Yhteistyö Bausch + Lomb -yrityksen kanssa jatkuu The Bausch + Lomb Early Vision Institute ja Lions Clubs Internationalin säätiö jatkavat yhteistyötä tunnistaakseen, rahoittaakseen ja edistääkseen uusia tapoja hoitaa lapsuusiän kaihia. Yhteistyösuhde aloitettiin kesäkuussa 2010 ja se on keskittynyt vauvojen ja lasten kaihin estämiseen ja hoitamiseen sekä lasten näöntarkastusten edistämiseen. Bausch + Lomb lahjoitti dollaria pilottivuoden toimintaan, jotta kumppanuusohjelma saadaan käyntiin. Ensimmäisen vuoden aikana keskityttiin lähinnä lapsiin Kiinassa, jossa noin lasta kärsii lapsuusiän kaihista. Aloitteessa rahoitetaan myös perustutkimuksen projekteja, joiden tavoitteena on tunnistaa taudin syyt ja/tai sen hoidot. Kiireisen pilottivuoden jälkeen LCIF ja Bausch + Lomb jatkavat tätä tärkeää työtä vuoteen 2012 Bausch + Lomb -yrityksen myöntämällä US$ lahjoituksella. Lisätietoja lapsuusiän kaihista löytyy verkkosivulta Tutkimusapurahat Lapsuusiän kaihialoitteelta The Pediatric Cataract Initiative (PCI), Lapsuusiän kaihialoite, myöntää kaksi apurahaa, kumpikin suurudeltaan US$ henkilölle, instituutiolle tai järjestölle, joka tutkii lapsuusiän kaihin syitä ja/tai parantaa sen hoitotapoja. Apurahan on tarkoitus tukea uutta tutkimusta, joka voidaan toteuttaa 12 kuukauden kuluessa rajoitetuin määrärahoin. Hakemukset piti lähettää 14. lokakuuta mennessä ja PCI:n neuvoa-antava toimikunta tekee päätöksen joulukuussa. Projektin/apurahan aloituspäiväksi on arvioitu tammikuu Kaksi apurahan saajaa viime vuonna olivat: the Lumbini Eye Institute, joka tutkii lasten kaihileikkausten kustannuksia ja kliinistä tehokkuutta läntisen Nepalin ja Intian alueella tehtävässä seurantatutkimuksessa Calabarin opetussairaalassa, jossa tutkitaan lasten vakavien näkövammojen taakkaa ja syitä Nigeriassa. Lisätietoja saa osoitteesta Jokisokeus eliminoitu Kolumbiassa Vuodesta 2004 SightFirst on osallistunut jokisokeuden eliminoimisohjelmaan (Onchocerciasis Elimination Program of the Americas), jonka tavoitteena on poistaa jokisokeus kokonaan Brasiliassa, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Guatemalassa, Meksikossa ja Venezuelassa. Terveyskoulutuksen ja Mectizan -lääkkeen jakamisen ansiosta näillä alueilla ei ole esiintynyt uusia sokeutumistapauksia. Maailman Terveysjärjestö (WHO) ilmoittaa marraskuussa 2011 jokisokeuden eliminoimisesta Kolumbiassa. Ilmoitus tehdään Inter-American Conference of Onchocerciasis -konferenssissa ja Kolumbiasta tulee ensimmäinen maa, joka saa tällaisen todistuksen. Paikalla tulee olemaan näiden kuuden maan edustajat juhlimassa Kolumbian saavutusta. The Onchocerciasis Elimination Program of the Americas -ohjelma etenee kohti sen tavoitetta eliminoida jokisokeus kokonaan vuoteen 2012 mennessä. Trakoomahoidot Etiopiassa Etiopian lionit ovat hyvin aktiivisia taistelussa trakoomaa vastaan, erityisesti Amharan alueella, jossa esiintyy runsaasti tätä tautia. MalTra, viikon mittainen kampanja, jonka tavoitteena on sekä malarian että trakooman hallitseminen, järjestetään taas marraskuussa. Antibiootti Zithromaxin on lahjoittanut ohjelman yhteistyökumppani Pfizer Inc. ja se on kriittinen osa lionien ja kumppaneiden strategiaa taistelussa sokeutta aiheuttavaa tautia vastaan alikehittyneillä alueilla maaseudulla. MalTra -viikon aikana marraskuussa 2010 hoidettiin 10 miljoonaa ihmistä. Samaan aikaan lionit ja yhteistyökumppanit etsivät tapoja lisätä ihmisten tietoja ja pääsyä hoitoihin, jotta voidaan estää sekä trakoomaa että malariaa sekä suorittaa terveystarkastuksia malarian löytämiseksi. Trakooma on johtava ehkäistävän sokeuden syy maailmanlaajuisesti. Se johtaa korjaamattomaan sokeuteen noin 8 miljoonalla ihmisellä ja 84 miljoonaa ihmistä tarvitsee siihen hoitoa. Lisäksi 500 miljoonaa ihmistä kuuluu taudin riskiryhmään. Amharassa esiintyy eniten trakoomaa ja noin 17 miljoonaa ihmistä on vaarassa saada tulehdus. SightFirst -projektit Afrikassa pyrkivät parantamaan korjaamattoman taittovirheen palveluja 7 Kun puhutaan näkövammoista koko maailmassa, lähes puolet niistä johtuu korjaamattomasta taittovirheestä (uncorrected refractive error, URE). On arvioitu, että niistä 153 miljoonasta ihmisestä, joilla on korjaamaton taittovirhe, heistä kahdeksan miljoonaa on sokeita. Korjaamattomassa taittovirheessä silmä ei pysty tarkentamaan retinan pinnalla olevaa kohdetta ja näkökyky on epäselvä; esimerkkejä ovat likinäköisyys, kaukonäköisyys, hajataittoisuus

7 ja ikääntymiseen liittyvä näkökyvyn huononeminen. Jos näitä ongelmia ei hoideta, ne voivat johtaa vakavaan näönmenetykseen ja sokeuteen. Näiden ongelmien hoitaminen tapahtuu helposti silmälaseilla tai muilla korjaavilla välineillä. Taittovirhe saattaa jäädä korjaamatta eri syistä, kuten siitä että ihminen tai hänen perheensä ei tiedosta tai tunnista ongelmaa, taittopalveluja ja silmälaseja on rajallisesti saatavilla tai niihin ei ole varaa tai kulttuurillinen leimautuminen rajoittaa silmälasien käyttöä. Afrikassa SightFirst on hyväksynyt kolme uutta SightFirst -projektia taittovirheiden tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Näissä projekteissa luodaan lionien näkökeskuksia pilottiohjelmina Kamerunissa, Keniassa ja Etiopiassa. Kamerunin hallitus on valmiina tukemaan tätä projektia ja se tulee osallistumaan sen toteuttamiseen yhdessä LCIF:n kanssa, sanoi Andre Mama Fouda, Kamerunin terveysministeri. Näiden eri SightFirst -projektien tavoitteena Afrikassa on parantaa korjaamattomista taittovirheistä kärsivien tilannetta parantamalla infrastuktuuria, välineitä ja koulutusta. Kun infrastuktuurin parannustyöt ovat valmiita, kaikki Yhdessä LCIF ja SightFirst tekevät töitä vastatakseen sokeuden ja näönmenetyksen tarpeisiin alipalvelluilla alueilla eri puolilla maailmaa. sijaintipaikat sisältävät optikkopalvelupajoja, joissa koulutetaan työntekijöitä taittovirheiden korjaamiseksi ja tärkeiden laitteiden käyttämisessä. Nämä URE-yksiköt tulevat myös saamaan muita tarvikkeita kuten esimerkiksi silmälasien esittelytelineitä, varastoyksiköitä ja muita tarvittavia huonekaluja. International Centre for Eyecare Education (ICEE) -järjestö tulee kouluttamaan yhden teknikon ja yhden avustajan varmistamaan, että nämä workshopit toimivat hyvin ja sääntöjen mukaisesti. Kamerunin, Kenian ja Etiopian lionit tulevat olemaan projektitoimikuntien jäseniä, edistävät paremman näköhuollon palveluja ja järjestävät aktiviteetteja lionien näkökeskusten yhteyteen kuten esimerkiksi näöntarkastuksia kouluissa. On hienoa kuulla, että lionien näkökeskukset etenevät. Odotan kovasti saavani osallistua tähän, sanoi Stephanie Looi, ICEE:n projektivastaava. Nämä viimeiset projektit Afrikassa ovat seurausta SightFirst -kampanjoiden menestyksestä, joka on tuottanut huomattavia tuloksia. Yhdessä LCIF ja SightFirst tekevät töitä vastatakseen sokeuden ja näönmenetyksen tarpeisiin alipalvelluilla alueilla eri puolilla maailmaa. Pilottiohjelmat Afrikassa taittovirheitä vastaan ovat seuraava vaihe ennaltaehkäistävän sokeuden estämiseksi. Apurahat Hyväksytyt SightFirst apurahat SightFirstin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksessa elokuussa apurahaa, yhteensä US$ Kamerun, piiri 403-B US$ auttamaan palvelujen antamisessa korjaattomasta taittovirheestä kärsiville Doualassa perustamalla optikkopalvelujen workshop Hôpital Central - sairaalaan Etiopia, piiri 411-A US$ kahden vuoden mittaiselle projektille parantamaan taittovirheistä kärsivien palveluja Addis Ababassa perustamalla optikkopalvelujen workshop All African Leprosy Rehabilitation and Training (ALERT) hospital - sairaalaan Etiopia, piiri 411-A US$ stipendeihin silmätautien sairaanhoitajien koulutukseen All African Leprosy Rehabilitation and Training (ALERT) Hospital -sairaalassa Addis Ababassa Etiopia, piiri 411-A US$ yhteistyössä The Carter Centerin kanssa avustamaan Amhara Regional Health Bureau -virastoa SAFE -ohjelman toteuttamiseksi (Surgery, Antibiotics, Face washing and Environmental change) kaikissa Amharan 10 hallintoalueen piirissä Guinea, piiri 403-A1 US$ silmätautien sairaanhoitajien koulutukseen Centre Hospitalier Universitaire de Donka -sairaalassa, Conakry Intia, moninkertaispiiri 321 US$ avustamaan 1000 kaihileikkauksessa Late Dr. Veena Chowdhry Lions Eye Hospital -sairaalassa, Shahbad Intia, moninkertaispiiri 322 US$ avustamaan kaihileikkauksessa 34 tarpeisiin perustuvassa piirissä itäisen Intian alueella Intia, piiri 322-C1 US$7 500 tukemaan henkilöstön ja johdon koulutusta Lions Eye Hospital -sairaalan edustajille, Midnapore SightFirst -tilastot Intia, piiri 322-C3 US$ Lions Seva Eye Hospital -silmäsairaalan uudenaikaistamiseen kaihileikkausten lisäämiseksi Intia, piiri 322-E US$ Sri Sai Lions Netralaya -silmäsairaalan uudenaikaistamiseen ja 20 keskuksen perustamiseen Biharin osavaltiossa Nepal, piiri 325-A US$ avustamaan 9750 kaihileikkauksen suorittamisessa Nepalin itäosissa Nepal, piiri 325-B US$ avustamaan kaihileikkauksen suorittamisessa Nepalin länsiosissa Pakistan, piiri 305-N2 US$ tukemaan keskitason silmätautien henkilökunnan koulutusta Al-Shifa Trust s Pakistan Institute of Ophthalmology -instituutissa Sri Lanka, moninkertaispiiri 306 US$ tukemaan 7000 kaihileikkauksen suorittamisessa viidessä lionien silmäsairaalassa lounais-sri Lankassa Uganda, piiri 411-B US$ jokisokeuden hoitoihin ja ehkäisyyn pohjois-ugandassa Kansas, USA, moninkertaispiiri 17 US$ koko osavaltion alueelle luotavan pysyvän huononäköisyyden verkoston luomiseen perustamalla 10 perusklinikkaa huononäköisyydestä kärsiville ja tukemaan Kansasin lionien projektia lasten huononäköisyyden palveluille Lionien maailman näköpäivä, Kiina, piiri 380 US$ tukemaan lionien näköpäivän aktiviteetteja Shenzhenissa, Kiinassa. Aktiviteetteja ovat mm. näöntarkastukset ja silmälasien jakaminen, lionien huononäköisyyden klinikan avajaiset ja Sight- First China Action vaiheen III aloittaminen. Lionit ovat antaneet US$415 miljoonaa kahden varainkeruukampanjan kautta tukeakseen SightFirstiä. Ohjelman saavutukset vuodestas 1990 ovat huomattavat: Apurahoja on myönnetty 255 miljoonaa dollaria 1005:aan projektiin 102:ssa maassa Näön palauttaminen 7,68 miljoonalle ihmiselle kaihileikkauksien avulla Järjestetty 147 miljoonaa hoitokertaa jokisokeutta vastaan Rakennettu tai laajennettu 315 silmäsairaalaa/-klinikkaa/-osastoa Päivitetty 389:n silmäkeskuksen kalustoa Järjestetty hallintokoulutusta 186 laitokseen Koulutettu silmälääkäriä, silmähoitajaa, muuta ammatillista näönhoidon ammattilaista ja kyläterveydenhoitajaa Aloitettu maailman ensimmäinen aloite taisteluun lapsuusiän sokeutta vastaan yhdessä Maailman Terveysjärjestön kanssa; perustettu tai laajennettu 35 lasten näköhuollon keskusta, jotka ovat parantaneet 121 miljoonan lapsen elämää 8

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi helmikuu 1/2012

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi helmikuu 1/2012 Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi helmikuu 1/2012 Puhtinuija sivut 10 12 Toimituksen näkökulmasta Kuvittele rauha Lionien kansainvälistä rauhanjulistekilpailua on järjestetty jo 25 vuotta. Tämän kauden

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

Suomi Finland Leijona 3 2008 TOUKOKUU

Suomi Finland Leijona 3 2008 TOUKOKUU Suomi Finland Leijona 3 2008 TOUKOKUU Taasha myö tavataa Lappeenrannassa KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ANO MUSLOMAKE Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille,

Lisätiedot

lokakuu 5/2013 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi LIONS QUEST E L ÄMISENTAITOJA

lokakuu 5/2013 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi LIONS QUEST E L ÄMISENTAITOJA Suomen Lions-liitto ry LIONS QUEST www.lions.fi E L ÄMISENTAITOJA lokakuu 5/2013 Haemme juhlatoimikunnan puheenjohtajaa Lions Clubs International (LCI) aloittaa 100-vuotisjuhlien suunnittelun. Juhlallisuudet

Lisätiedot

Päivä on jo pidentynyt. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013

Päivä on jo pidentynyt. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi helmikuu 1/2013 Päivä on jo pidentynyt Rauma Village nousee Sri Lankaan, sivut 12 13 Teemana Lasten ja nuorten arjen asioita, sivut 24 30 Toimituksen näkökulmasta Mitä

Lisätiedot

Kansainvälinen presidentti Joseph Joe Preston ja puoliso Joni

Kansainvälinen presidentti Joseph Joe Preston ja puoliso Joni Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi elokuu 4/2014 Jalopeura oli paras piirilehti sivu 9 Jouko Ruissalo kv. hallitukseen sivu 14 Nuoriso-arvoilla nyt Honoluluun sivu 25 Kansainvälinen presidentti Joseph

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014. Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20

Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014. Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014 Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20 Jokainen sukupolvi rakentaa vuorollaan Suomeamme sivu 22 Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille 61. VUOSIKOKOUS

Lisätiedot

elokuu 4/2013 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi Kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer ja puoliso Anne Satu Pamilo Vuoden leo

elokuu 4/2013 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi Kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer ja puoliso Anne Satu Pamilo Vuoden leo Suomen Lions-liitto ry Kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer ja puoliso Anne www.lions.fi elokuu 4/2013 Satu Pamilo Vuoden leo Toimituksen näkökulmasta Suomen Lions-liitto ry:n toimisto sijaitsee

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

World Vision. Anna lapselle. syntymäpäiviä. Monica sanoi silpomiselle ei 02 /2014

World Vision. Anna lapselle. syntymäpäiviä. Monica sanoi silpomiselle ei 02 /2014 Ilona Rauhala: Auttaminen lisää onnellisuutta Herkkuja Tomi Björckiltä World Vision 02 /2014 Monica sanoi silpomiselle ei Anna lapselle syntymäpäiviä Miljoona lasta menehtyy joka vuosi ensimmäisenä elinpäivänään.

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan Tulevaisuus uusiksi 2 2011 Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Kun lapsi tuntee olevansa

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012 Jyväskylä valmis Lions-juhlaan KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ANOMUSLOMAKE Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin

Lisätiedot

Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa toukokuussa Rata sijaitsee vanhalla tutulla

Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa toukokuussa Rata sijaitsee vanhalla tutulla No:20 2013 Minigolfrata on palvellut asukkaita jo 20 vuotta Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa toukokuussa Rata sijaitsee vanhalla tutulla paikalla Kirkkojärven koulun, Kuninkaantien lukion ja

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012 Nuorisovaihto jo miehen ikään Toimituksen näkökulmasta Täysiä vuosikymmeniä Aika kiitää entistä vinhempaa vauhtia ja useasti kuulee tokaisuja: taas Raul

Lisätiedot

Suomi Finland. Leijona 3 2009 TOUKOKUU

Suomi Finland. Leijona 3 2009 TOUKOKUU Suomi Finland Leijona 3 2009 TOUKOKUU KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ANO MUSLOMAKE Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toi mintakautensa aikana

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013. Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti!

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013. Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti! Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013 Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti! Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen ja seminaariin 2/2013 2014 Aika Lauantai 24.8.2013 kello 10.00 Paikka Rokua

Lisätiedot

Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma

Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma Hoitoa, hoivaa ja apua tarvitsevien ikäihmisten hyvinvointiin ja arvokkuuteen liittyvät periaatteet ja suuntaviivat Meidän on

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014 Kulta-Antti koko kansan suosikki Liiton viestintäjohtaja (MD-PRC) kausille 2015 2018 Liiton nykyisen viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi päättyy 30.6.2015.

Lisätiedot

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 1 2008 Rokaten opintiellä Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 3 4 6 8 10 tässä numerossa 12 10 12 14 16 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Hyvällä tuulella tulevaisuuteen! Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous Porissa 6. 8.6.2014 Tervetuloa!

Hyvällä tuulella tulevaisuuteen! Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous Porissa 6. 8.6.2014 Tervetuloa! Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2014 Hyvällä tuulella tulevaisuuteen! Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous Porissa 6. 8.6.2014 Tervetuloa! Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen 2/2014

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous Heinolassa 8.-9.6. s.10-11

Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous Heinolassa 8.-9.6. s.10-11 PALVELEVA Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous Heinolassa 8.-9.6. s.10-11 Lionspiirin 107-D kausijulkaisu 2012 2013 LEIJONA www.lions.fi Joko maali häämöttää? s. 5 Leeni Varis nuorisovaihdossa Intiassa

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot