RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto 52-66 23.5.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai kello Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kokoukseen kutsuttu tilintarkastaja Sinikka Niitynperä, BDO Audiator Oy Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Kariluoto, varapuheenjohtaja Päivi Hurme-Kouki Rauli Koskinen poistui kokouksesta klo Antti Mattila Seija Kankare Timo Hiiren Mari Raiko-Pyysalo poistui kokouksesta klo Päivi Uusitalo Martti Raikasniemi Muut kutsutut: Oikeus olla kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen (Kj 9. luku 3 ) Antero Lähteenmäki, kirkkovaltuust puheenjohtaja Mauri Tuominen, kirkkovaltuust varapuheenjohtaja Lasse Vahtola, Vahd kappeliseurakunnan kappalainen poissa Kokouksissa läsnä viran puolesta: Henna Ahtinen, talouspäällikkö 1

2 Asialista 5/2013: 52. Kokouksen avaus 53. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen 54. Pöytäkirjantarkastajien valinta 55. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 56. Rusk seurakunnan kiinteistöverot 57. Tilinpäätös vuna Partiolaisten avustusanomus 59. Muut asiat 1. Rusk seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle Anna Hovin eroanomus Kirkkovaltuustosta ja Kirkkeuvostosta 3. Rusk seurakuntakeskuksen sisäilma 4. Virkavapaa anomus 5. Hautojen hallinta-ajan uusiminen 6. Rovastikunnan perheneuvoja virka 7. Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuus 8. Luminos ry:n toiminta-avustus 9. Sauli Hannukselan selvitys sivutoimesta 10. Rusko-seura ry:n avustusanomus 60. Vahd kappelineuvost asioita 61. Viranhaltijapäätökset 62. Saapuneet kirjeet 63. Jäsenten esille ottamat asiat 64. Ilmoitusasiat 65. Valitusosoitus 66. Kokouksen päättäminen 2

3 Kirkkoherran alkuhartaus 52. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen Kokouskutsu postitettu kirkkeuvost jäsenille ja kirkkovaltuust puheenjohtajille sekä Vahd kappeliseurakunnan kappalaiselle. Ehdotus: Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä päätetään kokouksen päätösvaltaisuudesta ja laillisuudesta. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 54. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kirkkeuvost ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkeuvosto päätti kokouksessaan 1/2011, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan järjestyksessä esityslistan alussa olevan listan mukaan ja sen mukaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastavat Päivi Uusitalo ja Martti Raikasniemi. Pöytäkirja tarkistettavana torstaina Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Uusitalo ja Martti Raikasniemi. 55. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Esityslista postitettu kirkkeuvost jäsenille ja kirkkovaltuust puheenjohtajille sekä Vahd kappeliseurakunnan kappalaiselle. Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Esityslistaan lisätään kohta 60 Vahd kappelineuvost asioita, muuten esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 56. Rusk seurakunnan kiinteistöverot Rusk seurakunta maksaa tämän hetkisen päätöksen mukaan kiinteistöveroa v seuraavasti yhteensä 5 375,22, 3

4 josta rakennuksien osuus 4 405,90 (kirkot 832,02, muut rakennukset 3 573,88 ) ja maapohjan osuus 969,32 (kirkkojen ja hautausmaan maapohjan osuus 306,93 ). Kiinteistöverolain 13 a :ssä todetaan yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentista seuraavaa: Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Tuloverolain 22 :n mukaan yhteisö yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinka, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempaa palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalousja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- ja apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jka varsinaisena tarkoituksena valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokaisuutta. Koska tuloverolaissa seurakuntaa ei ole selkeästi määritelty yleishyödylliseksi yhteisöksi, ei seurakunnan ole tämän takia mahdollista saada vapautusta kiinteistöver maksamisesta muun kuin hautausmaa-alueen osalta. Kiinteistölain 3 :n mukaan kiinteistöverosta vapautettu evankelisluterilaisen kirk hautausmaat. Rusk seurakunnalta tullaan perimään kirkkojen ja sitä ympäröivän hautausmaan maapohjasta kiinteistöveroa ,93. Talouspäällikkö esittää, että Rusk seurakunta hakee Rusk kunnalta vapautusta kiinteistöverojen maksamisesta Rusk ja Vahd kirk ja sitä ympäröivän hautausmaa-alueen maapohjan osalta seuraavasti: 1. vapautusta kiinteistöver suorittamisesta vuodelta 2013 lukien 2. takautuvasti kiinteistöver palauttamista vuosilta Rusk seurakunta hakee Rusk kunnalta vapautusta kiinteistöverojen maksamisesta Rusk ja Vahd kirk ja sitä ympäröivän hautausmaa-alueen maapohjan osalta seuraavasti: 1. vapautusta kiinteistöver suorittamisesta vuodelta 2013 lukien 4

5 2. takautuvasti kiinteistöver palauttamista vuosilta Tilinpäätös vuodelle 2012 Kirkkeuvost kokouksessa kirkkeuvosto allekirjoitti Tasekirjan Tasekirjaan sen jälkeen tullut muutos KOY:n tilintarkastuksessa tulleen korjauksen vuoksi. Liitteenä nro 1 57 korjattu seurakunnan tasekirja vuodelta 2012, joka sisältää toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin, tilinpäätöksen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen (korjaukset koskevat vain tilinpäätöstä liitteenä lähetetään vai korjattu osuus ei toimintakertomusta toimintakertomus lähetetty KN esityslistan liitteenä). Kirkkeuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Ennen kuin seurakunnan tilinpäätös jätetään tilintarkastukseen kirkkeuvosto allekirjoittaa sen. Tilintarkastaja (BDO Audiator Oy /JHTT, HTM tilintarkastaja Sinikka Niitynperä) ja alustavissa tarkastuksessa tutustunut tilinpäätökseen, varsinainen tilintarkastus vuodelta 2013 suoritetaan kokouksen yhteydessä ja antaneet päivätyn tilintarkastuskertomuksen, jossa esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta. Tilinpäätöksen tunnuslukuja: Toimintatuotot , ,03 Toimintakulut , ,84 Toimintakate , ,81 Verotulot , ,98 Vuosikate , ,02 Poistot , ,29 Tilikauden yli- / alijäämä , ,87 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % Tulorahoitus , ,02 Investoinnit , ,22 Rahavarat , ,66 Rahavarat , ,86 Rahavarojen muutokset , ,20 Investointien tulorahoitus % kate miinuksella kate miinuksella Rahavarojen riittävyys pv Lainakanta / jäsen ei lainaa ei lainaa 1) Kirkkeuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä lähettää sen tilintarkastajille. 5

6 2) Kirkkeuvosto lähettää tilikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle ja esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 1) Kirkkeuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä lähettää sen tilintarkastajille. 2) Kirkkeuvosto päättää lähettää tilikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle ja esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 58. Partiolaisten avustusanomus Partiolippukunta Rusk Maunun Partio ry anut toiminta-avustusta 4500 vuodelle Seurakunnan vuoden 2013 talousarviossa partioille varattu yhteensä Hakemuksen liitteenä ovat asianmukaiset asiakirjat, joihin voi tutustua kokouksen yhteydessä. Rusk 2. partiolippukunta Vahd Korvenkävijät ei ole toimittanut avustushakemusta. Kirkkeuvosto päätti jakaa talousarvi määrärahan niin, että Rusk Maunun Partio saa ja Vahd Korvenkävijät seurakunnalta toiminta-avustusta vuna Kirkkeuvosto päättää haetun avustuksen myöntämisestä. Kirkkeuvosto päättää myöntää Rusk Maunun Partio ry:lle toimintaavustuksen. 59. Muut asiat 1. Rusk seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2014 Rusk seurakunnan tuloveroprosentti ollut 1.45 % vuodesta Seurakunta tehnyt vuodesta 2010 lähtien alajäämäisen tilinpäätöksen. TA 2013 TP 2012 TP 2011 TP 2010 Vuosikate Tilikauden yli- / alijäämä Verotulot ovat viime vuosina laskeneet (arviosta vuna 2012 jäätiin ). Toimintakulut saatu laskemaan, mutta kuinka kauan mahdollista supistaa menoja ilman että toiminta kärsii. Kustannukset kuten henkilöstökulut, sähkö, öljy ovat nousseet ja nousevat tasaisesti. 6

7 Alku vuosi 2013 näyttää hyvältä, mutta yllättäviä, ei talousarvio laskettuja, kustannuksia tulee ja talousarviossa pysyminen tulee olemaan haasteellinen. Seurakunnan verotulojen toteuma : Talousarvio vuosi vuosi 2013 Toteuma Toteuma% Kirkollisvero , Osuus yhteisöver tulosta , Yhteensä , Seurakunnalla hyvä taloudellinen tilanne: taseessa edellisten tilikausien ylijäämää ,13 ja kassavaroja oli ,06. Seurakunnan mahdollista tehdä vielä muutaman vuoden alijäämäistä tulosta. Tuloveroprosentin korotus 1.5 %:iin lisäisi Rusk seurakunnan kirkollisveroja noin 3.5 % esim. vuoden 2013 talousarvio tämä korotus olisi vaikuttanut ,64. Tällä korotuksella tilikauden tulos jäisi edelleen alijäämäiseksi. Korotus 1.55%:iin toisi ylijäämäisen tuloksen. Kirkkeuvosto keskustelee tuloveroprosentin korotuksesta ja esittää sen pohjalta kirkkovaltuustolle vuoden 2014 tuloveroprosentin. Kirkkeuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Rusk seurakunnan tuloveroprosentti olisi 1,45 %. 2. Anna Hovin eroanomus kirkkovaltuustosta ja kirkkeuvostosta Kirkkoherran esittely: Anna Hovi: Olen päättänyt muuttaa kokaan Tampereelle, joka tarkoittaa myös kirjojen muuttoa sinne. Viimeisen puolenvuoden aikana olen todennut, että liian vaikeata hoitaa asioita Ruskolla koska se tietää turhia matkustuksia. Joudun tietenkin nyt luopumaan valtuust paikastani ja neuvost varajäsenyydestä, hyvin haikein mielin. Kirkkovaltuust jäsen tulee kuulua kyseiseen seurakuntaan jota hän edustaa, jka perusteella Anna Hovi ei voi jatkaa Rusk seurakunnan kirkkovaltuustossa eikä kirkkeuvost varajäsenenä. Kirkollisvaalit valitsevat jäsenet kirkkovaltuusto seuraava varajäsen listalla Petra Koivurinta. Kirkkeuvost ohjesäännön mukaan eri vaaleilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Kysymyksessä henkilökohtaisen varajäsenen vaali. 7

8 Kukin varajäsenistä valittava erikseen. Anna Hovi toiminut Mari Raiko- Pyysal varajäsenen ja nyt Mari Raiko-Pyysalolle valittava uusi varajäsen. 1) Kirkkeuvosto pyytää kirkkovaltuustoa nimeämään Anna Hovin tilalle kirkkovaltuusto jäseneksi listalla seuraavan olevan Petra Koivurinnan ja 2) kirkkeuvosto pyytää kirkkovaltuustoa nimeämään kirkkeuvost jäsenen Mari Raiko-Pyysalolle varajäsenen. 1) Kirkkeuvosto pyytää kirkkovaltuustoa nimeämään Anna Hovin tilalle kirkkovaltuusto jäseneksi listalla seuraavan olevan Petra Koivurinnan ja 2) kirkkeuvosto pyytää kirkkovaltuustoa nimeämään kirkkeuvost jäsenen Mari Raiko-Pyysalolle varajäsenen. 3. Rusk seurakuntakeskuksen sisäilma Seurakuntakeskuksen päiväkerhotiloihin ja Leipomo tehtiin eri sisäilma testiä (DNA-sisäilma (sisäilman mikrobit, itiöt, DNA), VVOC/VOC (Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hajut, VVOC/VOC), Pölyn laatu valomikroskooppi ja Ulkoilman vertailunäyte DNA). Testien tuloksien yhteenveto testin tekijän Hannu Lehd (Baumedi Oy) mukaan seuraavat: Tiloista ei tutkimusten pohjalta löytynyt mikrobeja siinä määrin että ne aiheuttaisivat haittaa terveydelle eikä myöskään mineraalikuituja mitkä ylittäisivät raja-arvot. Hannu Lehto jatkaa yhteenvedossa seuraavasti: VVOC/VOC- mittauksissa havaittiin erilaisia yhdisteitä joista löytyi myös kosteutta indikoivia yhdisteitä (etanolia, tolueeni, 2-etyyliheksanolia). Vaikka määrät eivät ole suuria antavat ne viitteitä mahdollisesta kosteusvaurioista tai kosteudesta rakenteissa. Taustaa vasten hän lähtisi tutkimaan lattiamattoja ottamalla flec näytteitä 4 kpl. (4*700 =2800 0%alv.). Neljä jo otettua testiä maksoivat 4 154,00. Aikaisemmin tehty pintakosteusmittaus ei antanut viitteitä kosteudesta. Sisäilma testien raportteihin voi tutustua kokouksessa. Kirkkeuvosto miettii mitä seuraavaksi tehdään sisäilman laadun kartoittamiseksi. Kirkkeuvosto päättää jatkaa seurakuntakeskuksen sisäilman tutkimuksia asiantuntija Hannu Lehd suositusten mukaisesti. 8

9 4. Virkavapaa anomus Kirkkoherran esittely: Talouspäällikkö Henna Ahtisella kertynyt lomapäivä ajalta yhteensä 15 lomapäivää. Henna Ahtinen anoo palkatta virkavapautta ajalle (14 päivää), jotta saa pidetty pidemmän loman, joka auttaa työssä jaksamiseen. Kirkkeuvosto myöntää talouspäällikkö Henna Ahtiselle palkatta virkavapautta ajalle (14 päivää). Päätettiin esityksen mukaisesti 5. Hautojen hallinta-aikojen uusiminen Arkku- tai uurnahautapaikkaa varatessa lunastettava 25 vuoden oikeus hallita hautaa. Hallinta-ajan päätyttyä hautapaikka siirtyy seurakunnan omistuksiin, ellei sitä omaiset uudelleen lunasta. Hallinta-ajan uusiminen omaisten vastuulla, mutta seurakunnan voi tarvittaessa huolehtia muistutuksesta. Mikäli hautaa hoidetaan, ei seurakunnalla ole oikeutta poistaa hautaa vaan seurakunnan tulisi jatkaa haudan hallinta-aikaa omaisten kanssa. Rusk hautausmaalla 593 hautaa, joista 246 haudan hallinta-aika loppunut ja Vahd hautausmaalla 449 hautaa, joista 14 haudan hallinta-aika loppunut. Haudanhoitosopimuksen uusimisen yhteydessä hallinta-aikaa uusitaan, mutta itse hoidetuilla hautapaikoilla hallinta-aikojen uusimisia ei ole tehty aikaisemmin. Osalla haudoista hallinta-aika päättynyt mta kymmentä vuotta sitten, mutta esimerkiksi 2000-luvulla hallinta-aika päättynyt 68 haudalla. Tämän hetkisen hinnast mukaan hallinta-ajan uusiminen 25% voimassaolevan hinnast mukaisesti. Esim. Syvä arkkuhauta perushauta (2 hautasijaa) 335 ja tästä 25% eli 83,75. Seurakunta liputtaa haudat, joiden hallinta-aika päättynyt ja tiedottaa omaisia esimerkiksi kotisivuillaan tai Aamuruskossa kääntymään seurakunnan puoleen hallinta-ajan jatkamisesta. Päätettiin esityksen mukaisesti. 9

10 6. Rovastikunnan perheneuvojan virka Kirkkoherran esittely: Naantalin rovastikuntaan perustettu yhteinen perheneuvojan viiden vuoden määräaikainen virka päättyy vuoden 2013 lopussa. Kokemukset rovastikunnan perheneuvnasta ovat olleet myönteisiä. Joja ei ole syntynyt vaan odotusajat ovat olleet jokseenkin kohtuulliset. Perheneuvoja Marjut Ostermaata pidetty työssään taitavana. Perheasian neuvottelukeskuksen taholta nykyisen järjestelyn toivottu jatkuvan. Samoin rovastikunnan kirkkoherrat ovat jatk kannalla. TA 2013 TP 2012 TP2011 Perheneuvta 6575, , ,39 Rusk seurakunta omalla osuudellaan edelleen mukana palkkaamassa yhteistä perheneuvojaa lukien siten että: - virkaan liittyvät järjestelyt olisivat samat kuin tähän asti - perheneuvoja olisi toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. 7. Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuus Kirkkoherran esittely: Yhteisvastuukeräyksen tuotosta seurakunnan osuus 10%. Seurakunta voi käyttää osuuden oman seurakunnan diakiatyöhön tai lahjoittaa osuutensa yhteisvastuukeräykseen. Vuna 2011 yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuus oli 747,17 ja se käytettiin seurakunnan diakiatyöhön: vähävaraisten lapsiperheiden kesälomaretkien avustamiseen. Vuna 2012 yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuus oli 510,04 ja vuoden 2013 yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuus 454,14 (vuoden 2013 yhteisvastuu keräyksen tuotto oli 4 541,40 ). Vuosien 2012 ja 2013 seurakunnan osuuden käyttötarkoitus vielä päättämättä. Seurakunnan diakiatyöntekijän Anne Jaatisen mukaan vähävaraisten lapsiperheiden kesälomaretkien avustamisen sai palj positiivista palautetta ja kysyntään edelleen. Diakityöntekijän toive, että vuoden 2012 ja 2013 seurakunnan osuus yhteisvastuusta käytetään tähän samaan tarkoitukseen. Vuoden 2012 ja vuoden 2013 yhteisvastuukeräyksen tuotot käytetään seurakunnan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Päätettiin esityksen mukaisesti 10

11 8. Luminos ry:n toiminta-avustushakemus Seurakunnan yhteydessä toimiva lauluyhtye Luminos (Luminos ry) anoo seurakunnalta :n toiminta-avustusta. Hakemus esityslistan liitteenä. Talousarvio varattu kuorojen avustamiseen Kirkkeuvosto päättää haetun avustuksen myöntämisestä. Kirkkeuvosto pyytää Luminos ry:ltä tilinpäätöksen 2012 ja talous-arvi 2013 ja siirtää haetun avustuksen myöntämisestä seuraavaan kokoukseen. 9. Sauli Hannukselan selvitys sivutoimesta Kirkkoherran esittely: Kirkkomuusikko Sauli Hannuksela kirkkomuusik työn ohella ollut myyntiedustaja Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy:ssä ja nyt hän vaihtanut myyntiedustajaksi Karelment Oy:n. Sauli Hannukselan selvitys esityslistan liitteenä. Kirkkeuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Sauli Hannuksela saa sivutoimisesti tehdä myyntiedustajan työtehtäviä mikäli se ei haittaa hän työskentelyä Rusk seurakunnan kirkkomuusikka 10. Vahto-seura ry:n avustusanomus Vahto-seura ry hakenut seurakunnalta avustusta vuna 2013 toimintaansa. Hakemuksen liitteenä v tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä v talousarvio, jka mukaan yhdistys odottaa saavansa seurakunnalta avustusta edellisten vuosien tapaan toimintaansa. Seurakunnan vuoden 2013 talousarviossa varauduttu Vahto-seuran avustamiseen :lla (Muut avustukset/muu srktyö). Anomukseen ja sen liitteisiin voi tutustua ennen kokousta. Kirkkeuvosto päättää haetun avustuksen myöntämisestä. Kirkkeuvosto päättää myöntää Vahto-seura ry:lle avustuksen. 11

12 60 Vahd kappelineuvost asioita Esittely: 1. Remtti-Reiskan -työt: Kappeliseurakunnan alueella pieniä remttikohtia, jotka 15.5 kappelikatselmuksessa listattiin ja tullaan tekemään kesän 2013 aikana. 2. Vapaaehtoisten työntekijöiden vakuutus: vapaaehtoisille oma vakuutus 3. Vahd kirk piano uusiminen: pian hankintaa mietitään uudelleen syksyn 2013 kirkkeuvost kokouksessa 4. Seurakuntatyön ansiomerkkejä myöntäminen: ansiomerkkejä annetaan 10 vuoden välein, viimeksi ansio merkkejä jaettiin Ehdotus: Kirkkeuvosto päättää esittelyn mukaisesti. Kirkkeuvosto päätti esittelyn mukaisesti. 61 Viranhaltijapäätökset Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 13-15/2013 Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: ei Viranhaltijapäätöksiin voi tutustua ennen kokousta. 62 Saapuneet kirjeet - Turun arkkihiippakunnalta tullut päivätty kirje, jossa Tuomiokapituli antaa Margit Muuriselle valtakirjan Rusk seurakunnan kanttorin virkaan. 63 Jäsenten esille nostamat asiat - Pauli Kariluoto: Seurakuntamestari Taito Aho soittanut ja kertut, että hänen mielestään työilmapiiri työpaikalla huo. Kokouksessa päätettiin, että koolle kutsutaan ryhmä, joka keskustelee asiasta. Ryhmään kuuluu: Pauli Kariluoto, Mauri Tuominen, Päivi Hurme-Kouki, Taito Aho, Pasi Salminen ja Henna Ahtinen. Kokous 3.6. klo Timo Hiiren: Seurakuntatal kerhohueen lattia uusiminen - Mauri Tuominen: Mahdollisuus muutokseen tapahtumaan kerätään kolehti - Mauri Tuominen valmistunut evankelistaksi. 64 Ilmoitusasia - Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Paimiossa - Työntekijöiden tyky-päivä Valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan. 66 Kokouksen päättäminen Kirkkoherra päätti kokouksen kello

13 Pasi Salminen puheenjohtaja Henna Ahtinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Päivi Uusitalo Martti Raikasniemi 13

RUSKON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2013 Kirkkoneuvosto 66-78 19.6.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2013 Kirkkoneuvosto 66-78 19.6.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 66-78 19.6.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.6.2013 kello 18.00 19.55 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kirkkoneuvosto 92-109 17.10.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kirkkoneuvosto 92-109 17.10.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.10.2013 kello 18.00 21.00 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto 1-14 16.1.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto 1-14 16.1.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 1-14 16.1.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 16.1.2013 kello 18.00 20.34 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 63-81 06.06.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 63-81 06.06.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 6.6.2012 katselmuksen jälkeen klo 20.05 21.45 Paikka: Pappila, Hujalantie 10, 21290 Rusko Kirkkoneuvosto teki ennen kokousta katselmuksen Ruskon kirkonmäellä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 10.12.2009 kello 18.00 21.40 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Kalle Tammi Himala Milja Kankare

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot