RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina kello Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra, puheenjohtaja Hiironen Timo Hurme-Kouki Päivi Kankare Seija Kariluoto Pauli Koskinen Rauli Tammi Kalle (Antti Mattilan varajäsen) Raikasniemi Martti Raiko-Pyysalo Mari Marttila Tiina (Päivi Uusitalon varajäsen) Muut kutsutut: Niitynperä Sinikka, tilintarkastaja ( 18-24) Oikeus olla kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen (Kj 9. luku 3 ) Lähteenmäki Antero, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hartman Taina, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Vahtola Lasse, Vahdon kappeliseurakunnan kappalainen Kokouksissa läsnä viran puolesta: Lasse Javanainen, talouspäällikkö Asialista 2/2012: 19. Kokouksen avaus 20. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen 21. Pöytäkirjantarkastajien valinta 22. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 23. Toimintakertomukset vuodelta Tilinpäätös vuodelta Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 26. Vahdon kirkon kellotapulin korjaus 27. Diakoniatyöntekijä Maarit Hiltusen hoitovapaa-anomus 28. Timo Hiirosen aloitteet 29. Muut asiat 30. Viranhaltijapäätökset 31. Saapuneet kirjeet 32. Jäsenten esille ottamat asiat 33. Ilmoitusasiat 34. Valitusosoitus 35. Kokouksen päättäminen 1

2 Kirkkoherran alkuhartaus 19. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 20. Päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle. Ehdotus: Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä päätetään kokouksen päätösvaltaisuudesta ja laillisuudesta. Todettiin läsnäolijat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1/2011, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan järjestyksessä esityslistan alussa olevan listan mukaan ja sen mukaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastavat Mattila Antti (paikalla varajäsenensä Kalle Tammi) ja Raikasniemi Martti. Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kalle Tammi ja Martti Raikasniemi. 22. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Esityslista on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille sekä Vahdon kappeliseurakunnan kappalaiselle. Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Kirkkoherralla oli 2 lisäpykälää: Diakoniatyöntekijä Maarit Hiltusen virkavapausanomus, (26 ) ja Timo Hiirosen aloitteet (27 ). Ehdotuksen mukaan. 23. Toimintakertomus vuodelta 2011 Kirkkoherran esittely: Kirkkoherra esittelee vuoden 2011 toimintakertomuksen. 2

3 Kirkkoneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen ja lähettää sen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Keskustelussa esitettiin toivomus, että tukiryhmien jäsenten nimet mainitaan toimintakertomuksessa (liitetään valtuustolle menevään vuoden 2011 toimintakertomukseen), samoin kuorojen ja muiden ryhmien toimintaan osallistuvien määrän toivottiin olevan jatkossa toimintakertomuksessa. Ehdotuksen mukaan. 24. Tilinpäätös 2011 Talouspäällikön (alustava) esittely: Talouspäällikkö esittelee tilinpäätöksen. Varsinainen tasekirja lähetetään kirkkoneuvostolle viimeistään Esityslistan liitteenä lähetetään alustavia tilinpäätöslaskelmia. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä lähettää sen tilintarkastajille. Talouspäällikkö esitteli korjatun tasekirjan. Tilintarkastaja Sinikka Niitynperä kertoi tilintarkastajan havainnoista. Pidettiin tärkeänä, että alijäämäinen kehitys saadaan pysäytetyksi; Talousarviotyöryhmä (Kariluoto, Raikasniemi, Mattila, Koskinen, kirkkoherra, talouspäällikkö) ryhtyy valmistelemaa asiaa jo keväällä 2012, Kariluoto toimii koollekutsujana. Ehdotuksen mukaan 25. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille Talouspäällikön esittely: Seurakunnan tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab on pyytänyt vahvistusilmoituskirjettä osana tilintarkastusprosessia, jotta se tilintarkastajana voi noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Vahvistusilmoituskirjeluonnos on esityslistan liitteenä ja annettu kirkkoneuvostolle tiedoksi edellisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyy Oy Audiator Ab:lle annettavan vahvistusilmoituskirjeen sisällön ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sen kirkkoneuvoston puolesta. Ehdotuksen mukaan. 26. Vahdon kirkon kellotapulin korjaus Talouspäällikön esittely: Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvioon :n määrärahan Vahdon kirkon kellotapulin lahovaurioiden korjaamiseksi. Korjauksesta on saatu 2 3

4 tuntiveloitusperusteista tarjousta. Tarjousten perusteella työhön menee n. 400 tuntia (2-4 miestä), tuntiveloitus 40-48, yhteensä Materiaaleihin ym. mennee Talouspäällikkö on pyytänyt Jari Hämäläistä selvittämään mitä ja missä mittakaavassa korjauksessa pitäisi todella tehdä ja olemaan siinä mielessä vielä yhteydessä alustavat tarjoukset tehneiden kanssa. Selvitys ja päätösehdotus saataneen kokoukseen. Kirkkoneuvosto päättää Vahdon kirkon kellotapulin korjauksesta. Investointi- ja suurkorjaustyöryhmä ( ) esittää, että Vahdon kirkon kellotapulin kosteusvauriot korjataan vuonna 2012 siihen myönnetyn määrärahan puitteissa ja että työ annetaan Paanukatto ja tervaus J. Förström Oy:n tehtäväksi sen tekemän suunnitelman pohjalta. Esittelijä esittää lisäksi: Ennen työn aloittamista järjestetään aloittamiskokous, johon seurakunnan puolesta osallistuu kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, Jari Hämäläinen ja talouspäällikkö ja jossa sovitaan työntekemisestä työn tekijän kanssa. Työn valvojaksi seurakunnan puolesta nimitetään Jari Hämäläinen, jolle voidaan maksaa kohtuullinen korvaus. Keskustelussa esitettiin, että hankkeesta laaditaan suunnitelma ja hankitaan tarvittavat luvat, jonka jälkeen hanke kilpailutetaan; ehdotettiin, että investointi- ja suurkorjaustyöryhmä valtuutetaan sopimaan Jari Hämäläisen kanssa hankkeen suunnittelusta ja valvonnasta. Ehdotusta kannatettiin. Esittelijä veti oman esityksensä pois. Kirkkoneuvosto päätti, että investointi- ja suurkorjaustyöryhmä ryhtyy valmistelemaan hanketta ja työryhmä valtuutetaan sopimaan hankkeen suunnittelusta. 27. Diakoniatyöntekijä Maarit Hiltusen hoitovapausanomus Kirkkoherran esittely: Diakoniatyöntekijä Maarit Hiltunen on hakenut osittaista (40 %) hoitovapaata ajalle siten, että hän olisi työssä 3 päivää viikossa. Hän hoitaisi tällöin Vahdon diakoniatyöt, mutta perhetyön osuus jäisi hoitovapaajaksolla pois. Vapaa ei edellytä sijaisjärjestelyjä. Kirkkoneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Maarit Hiltuselle osittaista hoitovapaata ajalle hakemuksensa mukaisesti. Ehdotuksen mukaisesti. 28. Timo Hiirosen aloitteet Kirkkoherran esittely: Timo Hiironen on toimittanut kirkkoneuvostolle päivätyn paperin, jossa on joukko aloitteita. Aloitteet ovat toteuttamiskelpoisia, osa helpostikin. Tiedotuksen 4

5 tukiryhmä on jo aloittanut toimintansa ( ), siihen voi tiedotuksesta kiinnostuneet liittyä mukaan. Kirkkoneuvosto merkitsee Timo Hiirosen paperin tiedoksi toimenpiteitä varten. Ehdotuksen mukaisesti. 29. Muut asiat a. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset: Sovittiin, että kirkkoneuvoston seuraava kokous on kello 18 Leipomossa ja kirkkovaltuuston seuraava kokous on kello 18 Vahdolla. Kirkkoneuvosto voi kokoontua aiemminkin tarpeen mukaan. b. Pohjatutkimuksen laskut Seurakunta on saanut helmikuussa SM Maanpää Oy:ltä 2 pohjatutkimuslaskua koskien Ruskon lämpökeskuksen maalämpösuunnittelua ja Kiilinpellon varastorakennussuunnittelua sekä uurnahautausmaan rakentamista. Työt on tehty vuonna 2008 ja 2009, tilaajana Ruskon seurakunta/silloinen taloudellisen jaoston puheenjohtaja. Laskujen yhteissumma on n Pohjatutkimuksien teettämisestä ei ole erityistä päätöstä eikä niihin liittyviä hankkeita ole toteutettu. Pohjatutkimuksen tuloksista (dokumentteina mm. pohjatutkimuspiirustukset) voi olla hyötyä vastaisuudessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi ko. pohjatutkimuslaskut maksettavaksi ja kirjattavaksi vuoden 2012 kirjanpitoon ao. kustannuspaikoille. c. Kappelineuvoston täydentäminen: Kappelineuvoston varajäsen Mira Aalto on muuttanut Vahdon kunnanosasta Ruskon kunnanosaan ja menettänyt siten kelpoisuutensa toimia kappelineuvoston jäsenenä. Tilalle ehdotetaan Ulla Elomaata Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Mira Aallon eron kappelineuvoston varajäsenyydestä ja valitsee Ulla Elomaan Aallon tilalle. d. Yhtiökokousten edustajat Valittiin seurakunnan edustajaksi KOY Ruskon keskustorin yhtiökokoukseen Pauli Kariluoto ja As Oy Ruskonlaakson yhtiökokoukseen Lasse Javanainen. 30. Viranhaltijapäätökset Ei ollut 31. Saapuneet kirjeet 1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä-kutsut: Salo , Rauma

6 32. Jäsenten esille nostamat asiat 1. Mari Raiko-Pyysalo: RMP haluaisi päästä eroon partiotiloissa Kirkkotuvalla vanhoista uruista ja kopiokoneesta; talouspäällikkö hoitaa asian. 2. Tiina Marttila kysyi miten seurakunta on hoitanut Tapaninpäivän myrskyn vauriot seurakunnan metsissä; talouspäällikkö kertoi kaatuneiden puiden korjuun annetun Louna-Metsän hoitoon ja vakuutusyhtiölle on tehty ilmoitus tapahtuneesta. 33. Ilmoitusasiat 1. Kirkkoherra kertoi kunnan antaneen Rusko talon maksutta seurakunnan käyttöön konserttia ja kirkkoherran syntymäpäiväjuhlaa varten. 2. Talouspäällikkö kertoi vuoden 2012 verotulojen kertymästä ja talousarvion toteutumisesta. 34. Valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan. 35. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA TARKASTAMINEN Pasi Salminen puheenjohtaja Lasse Javanainen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan muut sivut on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Rusko Rusko Kalle Tammi Martti Raikasniemi 6

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Kirkkoneuvosto 151-170 10.12.2009 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 10.12.2009 kello 18.00 21.40 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Kalle Tammi Himala Milja Kankare

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/2013 Aika: 16.5.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 12.03.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.03.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot