Suhdannekatsaus-Kainuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015"

Transkriptio

1 1 Kainuun kärkitoimialojen tilanne edelleen haastava maakunnan suhdannekehitys vuoden 2015 kesäkuulle Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt ( ) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu ohjelman (ks. jossa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi on valittu matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä. Uutena kokonaisuutena on keväällä 2015 aloitettu biotalouden seuranta. Tuoreimmat Kainuun maakunnan suhdannetiedot ulottuvat vuoden 2015 kesäkuulle. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Laskennan pääasiallisena lähteenä käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Laskennan tietolähteinä käytetään lisäksi Tilastokeskuksen myyntitiedustelua sekä yritysrekisteriä. Suhdannetilastoinnissa käytetty Liikevaihto sisältää sekä kotimaan liikevaihdon että vientiliikevaihdon. Liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa. Tilastoinnissa käytetyllä henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömäärä kuvaa siis tehtyjä henkilötyövuosia. Henkilöstömäärä ei siis ole sama käsite kuin työpaikka, jossa jokaisen työllisen henkilön on ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Tilastoinnin aikasarjat kertovat, että talous kehittyi Kainuussa suotuisasti koko 2000-luvun alun aina vuoden 2007 lopulle asti. Silloin alkoi hiljalleen teollisuuden liikevaihdon lasku, joka päättyi UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen myötä liikevaihdon romahtamiseen vuoden 2009 lopulla. Myös vienti, joka Kainuussa pääasiassa koostui paperiteollisuuden tuotteiden viennistä, laski samalla jaksolla dramaattisesti. Kainuun metsäklusterin liikevaihto ja alan henkilöstön määrä romahtivat vuonna 2008 tapahtuneen UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen jälkeen. Vaikka työpaikkamenetyksiä on saatu pitkälti korjattua, metsäklusterin liikevaihdon ja henkilöstömäärän kokonaismerkitys Kainuun aluetaloudelle ei ole palautunut paperitehtaan lopettamista edeltävälle tasolle. Alkuvuonna 2015 liikevaihto lisääntyi vain elintarvikeklusterissa Liikevaihto kehittyi Kainuun maakunnassa vuoden 2015 tammi kesäkuussa suotuisasti ainoastaan elintarvikeklusterissa, jossa lisäystä edellisvuodesta kertyi 12,1 prosenttia. Samaan aikaan muiden toimialaklustereiden liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista: energiaklusterin liikevaihto laski 3,6 prosenttia, ICTja elektroniikkaklusterin 0,6 prosenttia, matkailuklusterin 2,2 prosenttia, metalliklusterin 39,5 prosenttia sekä metsä- ja puuklusterin 4,0 prosenttia edellisvuoden tammi kesäkuusta. Kaivannaistoimintaan kirjattiin liikevaihdon laskua 52,6 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuusta.

2 2 Kuva 1. Elinkeinoklustereiden liikevaihdon kehitys Kainuussa Biotalous on Kainuussa uusi klusteri, jossa on mukana useita toimialoja, kuten maa- ja metsätalous, uusiutuva energia tai puutuoteollisuus. Näin eri toimialojen liikevaihdon summautuessa biotalouteen se kasvaa muita toimialoja suuremmaksi. Biotalous on säilyttänyt asemansa liikevaihdoltaan suurimpana toimialana Kainuussa koko 2000-luvun. Sijaan metsä ja puu klusteri putosi UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen myötä vuonna 2009 energiaklusterin alapuolelle. Myös kaivannaistoiminta nousi 2011 energiaklusterin tasolle ohi metsän ja puun, mutta on sittemmin painunut reilusti näiden alapuolelle. Kaivannaistoiminnan kehityksessä näkyvät Talvivaaran vaikeudet. Talvivaaran tuotantoyhtiö, Talvivaara Sotkamo Oy, ajautui marraskuussa 2014 konkurssiin, minkä jälkeen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") on rahoittanut toimintaansa tarjoamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluita sekä vuokraamalla koneita ja laitteita Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle Yhtiön ja konkurssipesän allekirjoittamien sopimusten mukaisesti. Valtion perustama Terrafame osti kaivoksen ja sen liiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä elokuun 2015 alussa ja Talvivaaran kaivos muuttui Terrafamen kaivokseksi. Malminlouhinta alkoi syyskuun alussa miltei kahden vuoden tauon jälkeen ja kaivos toimii nyt liki täydellä teholla. Matkailun liikevaihto on junnannut paikoillaan koko 2000-luvun alalle tehdyistä merkittävistä investoinneista huolimatta. Tulevat investoinnit toivottavasti kääntävät tilanteen. Esimerksi Vuokattiin suunnitellaan 100 miljoonan euron investointeja vuosina ICT- ja elektroniikka- ja energiaklusteri rekrytoivat lisää, muilla toimialoilla henkilöstön määrä väheni Kainuun maakunnan henkilöstömäärän kehitys oli myönteistä vuoden 2015 tammi kesäkuussa ICT- ja elektroniikkaklusterissa, jossa henkilöstömäärä nousi 1,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Energiaklusterissa henkilöstömäärän kehitys pysyi edellisen vuoden tasolla (+0,1 %). Elintarvikeklusterissa vähennystä tammikesäkuussa 2015 oli 3,3 prosenttia, matkailuklusterissa 4,8 prosenttia, metalliklusterissa 6,1 prosenttia, metsä- ja puuklusterissa 6,1 prosenttia ja kaivannaistoiminnassa 6,1 prosenttia.

3 3 Kuva 2. Elinkeinoklustereiden henkilöstömäärän kehitys Kainuussa Klustereiden henkilöstömäärät poikkeavat jossain määrin liikevaihdosta. Erityisesti energia, liikevaihdoltaan Kainuun toiseksi suurin toimiala, on selkeästi henkilöstömäärältään muita klustereita pienempi. Biotalous tarjoaa eniten työpaikkoja, matkailu toiseksi sekä ICT ja elektroniikka kolmanneksi eniten. Metsä- ja puu klusterin henkilöstömäärä romahti UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen myötä eikä ole sen jälkeen toipunut entiselleen. Matkailun henkilöstömäärä on junnannut paikoillaan koko 2000-luvun eikä alan kehittämispotentiaalia ole selvästikään saatu täysin realisoitua. Kainuun matkailun kehittämisessä kasvua haetaan nimenomaan kansainvälisten matkailijoiden määrää radikaalisti lisäämällä, mikäli tässä onnistutaan, se varmasti kasvattaa myös alan liikevaihtoa ja henkilöstömäärää. Kaikkien toimialojen liikevaihdon suhdannekehitys Kainuun maakunnassa vuosina on esitetty seuraavassa alla olevassa kuvassa.

4 4 Kuva 3. Liikevaihdon suhdannekehitys Kainuun maakunnassa Biotalous Kainuun maakuntaohjelmassa maakunnan elinkeinotoiminnan yhdeksi kehittämisen kärjeksi on valittu biotalous. Näin myös alan kehitystä Kainuussa seurataan. Suurin toimiala biotalouden sisällä on metsä- ja puuklusteri, mikä näkyy biotalouden aiemmassa kehityksessä. UPMn paperitehtaan lopettamispäätös vuonna 2008 romahdutti nyt biotaloudeksi määriteltävän toimialan liikevaihdon ja henkilöstömäärän. Metsä- ja puuklusteriin liittyy hyvin merkittävä biotalouden kehittämispotentiaali myös tulevaisuudessa. Suhdannetilastot kertovat, että Kainuun maakunnan biotalous toimialan liikevaihto supistui vuonna 2014 yhteensä 2,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto väheni 5,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto nousi hienoiset 0,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun biotalouden toimialan henkilöstömäärä väheni 0,5 prosenttia vuonna 2014 verrattuna edelliseen vuoteen. Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tammi kesäkuussa henkilöstömäärä laski yhteensä 5,7 prosenttia vuoden takaisesta. Uusimmalla tarkastellulla kuukaudella heinäkuussa henkilöstömäärä väheni 9,5 prosenttia.

5 5 Kuva 4. Biotalouden henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 5. Biotalouden henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Kainuun biotalouden henkilöstömäärä kehittyi varsin tasaisesti vuoteen 2008 saakka. Enimmillään henkilöstömäärä oli vuonna 2007 (noin 3 700). Mm. UPM:n paperitehtaan lopettaminen vuonna 2008 romahdutti biotalouden henkilöstömäärän, mutta on sen jälkeen supistunut vain loivasti. Vuonna 2014 alan henkilöstömäärä oli runsas Biotalouden klusteritarkastelusta puuttuu luontomatkailu, jota tarkastellaan osana matkailuklusteria. Elintarvikeklusteri Elintarvikeklusterin liikevaihto laski vuonna 2014 Kainuun maakunnassa 4,1 prosenttia. Liikevaihdon kehitys kääntyi kuitenkin kasvuun tultaessa vuodelle 2015: tammi kesäkuussa kasvua kertyi jo 12,1 prosenttia edellisvuoden vastaavista kuukausista.

6 6 Kainuun maakunnan elintarvikeklusterin henkilöstömäärä nousi vuonna 2014 kaikkiaan 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu hiipui jo vuoden loppupuolella ja tammi kesäkuussa 2015 alan henkilöstömäärä väheni runsas 3 prosenttia. Kuva 6. Elintarvikeklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 7. Elintarvikeklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Elintarvikeklusterin henkilöstömäärä on pysynyt kymmenen vuoden ajan melko vakaana. Enimmillään alan henkilöstömäärä oli vuonna 2007 (noin 600). Vuonna 2014 henkilöstömääräksi summautui noin 580.

7 7 Energiaklusteri Kainuun maakunnan energiaklusterin liikevaihto supistui 3,3 prosenttia vuonna Kehitys vuodentakaisesta oli laskevaa kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sen sijaan viimeisellä vuosineljänneksellä loka joulukuussa nousua vertailukauteen nähden oli 4,8 prosenttia. Liikevaihto jatkoi supistumistaan myös tultaessa vuodelle Tammi maaliskuussa liikevaihto väheni 4,4 prosenttia, ja uusimmalla tarkastellulla neljänneksellä huhtikesäkuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun maakunnan energiaklusterin henkilöstömäärä nousi 4,0 prosenttia vuonna Toimialan henkilöstömäärän kehitys pysyi vuoden 2015 tammi kesäkuussa lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kuva 8. Energiaklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 9. Energiaklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa

8 8 Energiaklusterin henkilöstömäärä ei ole Kainuussa kovin korkea: alalla työskenteli vuonna 2014 noin 220 henkeä. Henkilöstömäärä on kuitenkin kasvanut kymmenessä vuodessa runsaalla 40:llä. ICT- ja elektroniikkaklusteri Kainuun maakunnan ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto kohosi 2,6 prosenttia vuonna Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihto nousi hienoiset 0,3 prosenttia, ja jälkimmäisen puoliskon aikana 4,8 prosenttia vertailuajanjaksoista. Kehitys jatkui kuukausitasolla tarkasteltuna vuonna 2015 vaihtelevasti. Kaikkiaan vuoden 2015 tammi-maaliskuussa liikevaihto nousi 1,0 prosenttia, mutta painui huhti kesäkuussa 2,0 prosentin laskuun. ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä nousi 0,9 prosenttia vuonna 2014 edellisvuodesta. Vuoden 2015 alkupuolella toimialan henkilöstömäärän kehitys jatkui myönteisenä. Tammi maaliskuussa henkilöstömäärä kasvoi 0,6 prosenttia ja huhti kesäkuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kuva 10. ICT ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 11. ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa

9 9 ICT- ja elektroniikkaklusteri on Kainuussa merkittävä työllistäjä, ja alan henkilöstömäärä on noin Enimmillään alan henkilöstömäärä oli vuonna 2006 (runsas 1 700), josta se on laskenut noin 1 300:aan vuonna Matkailuklusteri Kainuun maakunnan matkailuklusterin liikevaihto supistui vuonna 2014 yhteensä 2,6 prosenttia. Liikevaihto supistui kautta vuoden, eniten heinä syyskuussa. Etenkin vuoden 2015 tammikuu osoittautui haastavaksi liikevaihdon kertymän kannalta, ja yhteensä vuoden 2015 tammi kesäkuussa liikevaihto supistui 2,2 prosenttia. Kainuun maakunnan matkailuklusterin henkilöstömäärä väheni 0,7 prosenttia vuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä nousi 0,9 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Toimialan henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuoden 2015 alkupuoliskolla: tammi kesäkuussa henkilöstömäärä laski 4,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,0 prosenttia. Kuva 12. Matkailuklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuussa

10 10 Kuva 13. Matkailuklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Matkailu on Kainuussa iso työllistäjä. Kymmenisen vuotta sitten vuonna 2005 alan henkilöstömäärä oli runsas Vuonna 2014 henkilöstömäärä oli noin Metalliklusteri Kainuun maakunnan metalliklusterin liikevaihto kohosi vuonna 2014 kaikkiaan 8,0 prosenttia. Kehitys oli kuitenkin erittäin vaihtelevaa vuoden sisällä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihto nousi 18,4 prosenttia, mutta puolestaan supistui jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana 1,3 prosenttia. Liikevaihto putosi tultaessa vuodelle 2015 voimakkaasti. Tammi maaliskuussa liikevaihto supistui 33,9 prosenttia. Uusimman tarkastellun neljänneksen aikana (huhti kesäkuu 2015 ) liikevaihto putosi jopa 43,9 prosenttia vertailuajanjaksosta. Kainuun maakunnan metalliklusterin henkilöstömäärä nousi 1,0 prosenttia vuonna Toimialan henkilöstömäärä nousi vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,0 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 5,2 prosenttia vuoden takaisesta. Metalliklusterin henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuonna Tammi kesäkuussa 2015 henkilöstömäärä laski 6,1 prosenttia vuoden takaisesta.

11 11 Kuva 14. Metalliklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 15. Metalliklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Metalliklusterin henkilöstömäärä on vuonna 2014 melko samalla tasolla kuin noin kymmenen sitten. Vuonna 2014 henkilöstömäärä oli runsas 760, ja vuonna 2005 noin oli 740. Alimmillaan henkilöstömäärä oli vuonna 2009 (noin 520). Metsä- ja puuklusteri Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin liikevaihto supistui 1,0 prosenttia vuonna Liikevaihdon kehitys jatkoi laskuaan vuoden 2015 alkupuolella. Tammi maaliskuussa toimialan liikevaihto laski 9,4 prosenttia vuoden takaisesta. Huhti kesäkuussa 2015 toimialan kehitys oli myönteistä liikevaihdon noustessa 1,6 prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2015 aikana liikevaihto laski yhteensä 4,0 prosenttia. Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä jatkoi laskuaan vuonna 2014, laskun ollessa koko vuoden osalta 2,0 prosenttia. Henkilöstömäärän kehitys laski edelleen vuonna Tammi kesäkuussa toimialan

12 12 henkilöstömäärä laski 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Myös heinäkuussa henkilöstömäärä laski 12,7 prosenttia vuoden takaisesta. Kuva 16. Metsä ja puuklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa

13 13 Kuva 17. Metsä ja puuklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin tuhannella. Vuonna 2014 alan henkilöstömäärä oli noin Kaivannaistoiminta Kaivannaistoiminnan liikevaihdon nouseva trendikehitys Kainuussa on jatkunut koko 2000-luvun vuoteen 2011 asti. Liikevaihto hiipui vuonna Pudotus oli erityisen jyrkkä vuoden 2012 lopulla Talvivaara oy:n joutuessa ajamaan alas tuotantoaan prosessien hallintaongelmien vuoksi. Kaivannaistoiminnan liikevaihto Kainuun maakunnassa kasvoi vuonna 2014 yhteensä 27,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvu oli tuolloin voimakasta varsinkin tammi-kesäkuussa, jolloin se nousi 37,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun. Tammi maaliskuussa kaivannaistoiminta-alan liikevaihto laski 43,5 prosenttia ja huhti kesäkuussa 57,7 prosenttia vuoden takaisesta. Talvivaara Oy:n vaikeudet heijastuvat vahvasti myös kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän kehitykseen: Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän kehitys Kainuun maakunnassa oli negatiivista vuonna 2014: laskua edellisvuodesta oli yhteensä 17,9 prosenttia. Myös kuluvan vuoden alkupuoliskolla henkilöstömäärä jatkoi supistumistaan. Tammi kesäkuussa 2015 kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä väheni 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Heinäkuussa 2015 laskua kertyi 7,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

14 14 Kuva 18. Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 19. Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Kainuun kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä kasvoi saakka varsin vauhdikkaasti. Vuonna 2005 henkilöstömäärä oli noin 280. Vuonna 2014 alan henkilöstömääräksi summautui noin 630.

15 15 Suhdannekehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä Hyrynsalmella vuoden 2015 alkupuolella. Liikevaihto kohosi tammi maaliskuussa 8,8 prosenttia ja huhti kesäkuussa 2,3 prosenttia vuodentakaisiin vertailuneljänneksiin nähden. Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski vuonna 2014 yhteensä 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Tammi kesäkuussa 2014 henkilöstömäärä nousi hienoiset 0,3 prosenttia ja laski 1,6 prosenttia heinä-joulukuussa vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella tammi maaliskuussa henkilöstömäärä kasvoi 0,9 prosenttia ja huhti-kesäkuussa laski 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kuva 20. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Hyrynsalmi Kajaani Kajaanin kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski vuonna 2014 yhteensä 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2014 aikana liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista jokaisella vuosineljänneksellä. Samansuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tammi maaliskuussa 2015 liikevaihto supistui 7,1 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 5,6 prosenttia vuodentakaisiin vastinajanjaksoihin verrattuna. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni Kajaanin kunnan alueella 1,9 prosenttia vuonna Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuolella. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä laski 1,7 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 0,6 prosenttia vuoden takaisesta. Tuoreimman tarkastelussa ollen kuukauden heinäkuussa 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,8 prosenttia.

16 16 Kuva 21. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Kajaani Kuhmo Kuhmon alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski 2014 vuositasolla 2,3 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi kesäkuussa liikevaihdon kehitys pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihto supistui 5,2 prosenttia ja huhti kesäkuussa liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia vuoden takaisesta. Kuhmon alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski vuonna 2014 yhteensä 2,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna ja laskua kertyi tuolloin jokaisella vuosineljänneksellä. Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuolella. Tammi-maalikuussa henkilöstömäärä laski 0,8 prosenttia ja huhti kesäkuussa 0,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 2,6 prosenttia.

17 17 Kuva 22. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Kuhmo Paltamo Paltamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon vuodesta 2010 jatkunut nousujohteinen kehitys kääntyi laskuun vuonna Vuositasolla liikevaihto supistui vuonna 2014 kaikkiaan 13,5 prosenttia. Laskusuuntainen kehitys jatkui Paltamon alueella vuoden 2015 alkupuolella. Tammi kesäkuussa liikevaihto väheni 2,0 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski Paltamon kunnan alueella liikevaihdon tavoin voimakkaasti vuonna Koko vuonna henkilöstömäärä väheni 17,7 prosenttia. Vuoden 2015 henkilöstömäärä kehitys oli myönteisempää. Tammi-maaliskuussa 2015 henkilöstömäärän kehitys pysyi lähes edellisen vuoden tasolla (+ 0,1 %) ja huhti-toukokuussa henkilöstömäärä kasvoi 4,0 prosenttia vuoden takaisesta. Myös viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä kasvoi 6,6 prosenttia.

18 18 Kuva 23. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Paltamo Puolanka Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski vuonna 2014 kaikkiaan 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihto laski reippaasti. Tammi maaliskuussa 2015 liikevaihto laski 11,1 prosenttia ja huhti kesäkuussa 7,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys pysyi samalla tasolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 2,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä väheni 1,5 prosenttia vuodentakaisesta.

19 19 Kuva 24. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Puolanka Ristijärvi Ristijärven alueen kaikkien toimialojen liikevaihto supistui yhteensä 8,8 prosenttia vuonna Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa liikevaihto laski 10,1 prosenttia ja huhti kesäkuussa 2,0 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon lasku oli yhteensä 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Ristijärven kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni 4,3 prosenttia vuonna Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisen vuonna Tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä supistui 4,6 prosenttia ja huhti kesäkuussa 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Myös kuluvan vuoden heinäkuussa kirjattiin laskua 5,4 prosenttia vuodentakaisesta.

20 20 Kuva 25. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Ristijärvi Sotkamo Sotkamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 kaikkiaan 5,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun Sotkamossa. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto supistui 15,2 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 25,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Sotkamon kunnan alueen henkilöstömäärä supistui vuonna 2014 yhteensä 5,7 prosenttia. Henkilöstömäärä kehitys jatkui laskusuuntaisena vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä laski 1,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,9 prosenttia.

21 21 Kuva 26. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Sotkamo Suomussalmi Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto supistui 2,3 prosenttia vuonna Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihto laski edelleen Suomussalmella. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015 liikevaihto laski 6,4 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 3,4 prosenttia vuodentakaisista. Tammi kesäkuun 2015 liikevaihto laski yhteensä 4,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys oli laskusuuntaista vuonna Vuositasolla henkilöstömäärä supistui 3,2 prosenttia. Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 puolella. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 3,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Viimeisenä tarkastelussa olleena kuukautena heinäkuussa 2015 kehitys oli edelleen samansuuntaista henkilöstömäärän laskiessa 9,4 prosenttia vuoden 2014 heinäkuuhun verrattuna.

22 22 Kuva 27. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Suomussalmi Vaala Kaikkien toimialojen liikevaihto Vaalan kunnan alueella laski 4,3 prosenttia vuonna Kehitys jatkuin samansuuntaisena vuonna Tammi maaliskuussa 2015 laskua kertyi 2,0 prosenttia ja huhti kesäkuussa 6,7 prosenttia edellisvuoden vastinneljänneksiin verrattuna. Vuoden 2015 ensimmäinen vuosipuoliskon liikevaihto supistui yhteensä 4,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vaalan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni 1,4 prosenttia vuonna Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuonna Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä väheni 3,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Heinäkuun 2015 osalta laskua vuodentakaisesta kirjattiin 2,3 prosenttia.

23 23 Kuva 28. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Vaala Lähteet Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kainuun liitto

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa , joulukuu 2017 Kainuun yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti Vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti, mutta henkilöstömäärä maltillisemmin Liikevaihto kasvussa

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 8,2 prosenttia

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu

Suhdannekatsaus-Kainuu 1 KAINUUN KÄRKITOIMIALOJEN SUHDANNEKEHITYS VUODEN 2015 LOPPUUN Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu

Lisätiedot

Kainuun liitto. Liikevaihto vahvassa myötäisessä

Kainuun liitto. Liikevaihto vahvassa myötäisessä 1 VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ KAIVOS- JA METALLIALAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄT - KAINUUN SUHDANNETIEDOT MARRASKUU 2016 Vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ

VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ 1 VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ KAIVOS- JA METALLIALAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄT - KAINUUN SUHDANNETIEDOT MARRASKUU 2016 Vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT 5/2013 Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas Pitkospuut, Jarmo Laitinen Matkailualue, Tarja Bäckman Viljakuivuri, Juha Hartikainen 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 LEHDISTÖTIEDOTE 11.11.2011 JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 Aluekehityslainsäädännön (Laki alueiden kehittämisestä 602/2002) perusteella maakuntien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu 20.5.2016

Suhdannekatsaus-Kainuu 20.5.2016 1 KAINUUN KÄRKITOIMIALOJEN SUHDANNEKEHITYS VUODEN 2015 LOPPUUN Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Mediatiedote Julkaisuvapaa klo Tiivistelmä katsauksen tuloksista

Mediatiedote Julkaisuvapaa klo Tiivistelmä katsauksen tuloksista Tiivistelmä katsauksen tuloksista Vuoden 2009 loppuun ulottuvat liikevaihtotiedot soittavat, että Lapin teollisuudessa taantuman pohja saavutettiin kesällä 2009. Loppuvuotta kohti liikevaihtotrendin nokka

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet

Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Rovaniemen seutukunnan suhdanteet Sisältö 1. JOHDANTO... 3 Yleistä laskennasta ja sen tuloksista... 3 2. TOIMIALAKOHTAINEN SUHDANNEKUVAUS ROVANIEMEN SEUDULLA... 4 2.1 Teollisuus (TOL D)... 4 2.2 Rakentaminen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Pixabay 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT F RAKENTAMINEN ICT-KLUSTERI METALLI-KLUSTERI HYVINVOINTI- KLUSTERI (YKSITYINEN) LAAJA MATKAILU- KLUSTERI LUOVAN TALOUDEN KLUSTERI PUUTUOTE- JA HUONEKALU- TEOLLISUUS POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2014

Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 2014 Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 214 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari)

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA, VÄLIRAPORTTI 1/2007

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA, VÄLIRAPORTTI 1/2007 Erillinen liite nro. 3 / MH II 15.1.2007 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA, VÄLIRAPORTTI 1/2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö 10.1.2007 2 Sisällys: 1. Johdanto...3 2. Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi Kainuussa hieman heinäkuussa

Työttömyys kasvoi Kainuussa hieman heinäkuussa 1 (8) Julkistettavissa 24.8. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys kasvoi Kainuussa hieman kuussa Työttömyys pysytteli kuitenkin edelleen selvästi vuoden takaista alempana, mutta nuorisotyöttömyyden

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2015 saakka - uutena signaaleja Tutkasta ja rakennetiedot - esittelyssä matkailu-klusteri Taitto: Ari Näpänkangas Etukannen kuva: InfoMine

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Tilanne 31.3.2017, julkaisuvapaa 4.7.2017 klo 10.00 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla 1 (8) Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Kainuun työttömyys pysytteli kuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla Hyvä työllisyys jatkuu, vaikka kausivaihtelu pyrkii taas kohottamaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Marraskuu 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015

Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 2015 Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, huhtikuu 215 Tässä tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, 2017 Tässä katsauksessa tarkastellaan n maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina n ELY-keskus, n liitto ja n kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2014 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2010 2012 2011

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.1.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2017

Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Tilanne 31.12.2016 #keskisuomi #kasvunmaakunta on totta, kovat kasvuluvut pöytään vuodelta 2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 3/2017 julkaistaan elokuun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 21.10. klo 9.00 Kainuussa työttömyys pitkittyy ja pysyttelee selvästi vuoden takaista korkeammalla Jo neljännes työttömistä on ollut

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Viime vuosi oli hyvä työllisyysvuosi Kainuussa

Viime vuosi oli hyvä työllisyysvuosi Kainuussa 1 (7) Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Viime vuosi oli hyvä työllisyysvuosi Kainuussa Vuoden lopulla kausivaihtelu ja lomautukset hivuttivat työttömyyttä ylöspäin Kainuussa

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s.

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa

Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2016

Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomen talouskasvu on vielä haurasta, kasvu keikkuen tulee. Palveluissa ja rakentamisessa kasvu on jatkunut. Metsäteollisuudessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.05.2009 13.05.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella tapahtumassa? Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 5950005 0400 644367

Lisätiedot