Suhdannekatsaus-Kainuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015"

Transkriptio

1 1 Kainuun kärkitoimialojen tilanne edelleen haastava maakunnan suhdannekehitys vuoden 2015 kesäkuulle Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt ( ) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu ohjelman (ks. jossa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi on valittu matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä. Uutena kokonaisuutena on keväällä 2015 aloitettu biotalouden seuranta. Tuoreimmat Kainuun maakunnan suhdannetiedot ulottuvat vuoden 2015 kesäkuulle. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Laskennan pääasiallisena lähteenä käytetään Verohallinnon kausiveroaineistoa, joka kattaa kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat. Laskennan tietolähteinä käytetään lisäksi Tilastokeskuksen myyntitiedustelua sekä yritysrekisteriä. Suhdannetilastoinnissa käytetty Liikevaihto sisältää sekä kotimaan liikevaihdon että vientiliikevaihdon. Liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa. Tilastoinnissa käytetyllä henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömäärä kuvaa siis tehtyjä henkilötyövuosia. Henkilöstömäärä ei siis ole sama käsite kuin työpaikka, jossa jokaisen työllisen henkilön on ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Tilastoinnin aikasarjat kertovat, että talous kehittyi Kainuussa suotuisasti koko 2000-luvun alun aina vuoden 2007 lopulle asti. Silloin alkoi hiljalleen teollisuuden liikevaihdon lasku, joka päättyi UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen myötä liikevaihdon romahtamiseen vuoden 2009 lopulla. Myös vienti, joka Kainuussa pääasiassa koostui paperiteollisuuden tuotteiden viennistä, laski samalla jaksolla dramaattisesti. Kainuun metsäklusterin liikevaihto ja alan henkilöstön määrä romahtivat vuonna 2008 tapahtuneen UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen jälkeen. Vaikka työpaikkamenetyksiä on saatu pitkälti korjattua, metsäklusterin liikevaihdon ja henkilöstömäärän kokonaismerkitys Kainuun aluetaloudelle ei ole palautunut paperitehtaan lopettamista edeltävälle tasolle. Alkuvuonna 2015 liikevaihto lisääntyi vain elintarvikeklusterissa Liikevaihto kehittyi Kainuun maakunnassa vuoden 2015 tammi kesäkuussa suotuisasti ainoastaan elintarvikeklusterissa, jossa lisäystä edellisvuodesta kertyi 12,1 prosenttia. Samaan aikaan muiden toimialaklustereiden liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista: energiaklusterin liikevaihto laski 3,6 prosenttia, ICTja elektroniikkaklusterin 0,6 prosenttia, matkailuklusterin 2,2 prosenttia, metalliklusterin 39,5 prosenttia sekä metsä- ja puuklusterin 4,0 prosenttia edellisvuoden tammi kesäkuusta. Kaivannaistoimintaan kirjattiin liikevaihdon laskua 52,6 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuusta.

2 2 Kuva 1. Elinkeinoklustereiden liikevaihdon kehitys Kainuussa Biotalous on Kainuussa uusi klusteri, jossa on mukana useita toimialoja, kuten maa- ja metsätalous, uusiutuva energia tai puutuoteollisuus. Näin eri toimialojen liikevaihdon summautuessa biotalouteen se kasvaa muita toimialoja suuremmaksi. Biotalous on säilyttänyt asemansa liikevaihdoltaan suurimpana toimialana Kainuussa koko 2000-luvun. Sijaan metsä ja puu klusteri putosi UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen myötä vuonna 2009 energiaklusterin alapuolelle. Myös kaivannaistoiminta nousi 2011 energiaklusterin tasolle ohi metsän ja puun, mutta on sittemmin painunut reilusti näiden alapuolelle. Kaivannaistoiminnan kehityksessä näkyvät Talvivaaran vaikeudet. Talvivaaran tuotantoyhtiö, Talvivaara Sotkamo Oy, ajautui marraskuussa 2014 konkurssiin, minkä jälkeen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") on rahoittanut toimintaansa tarjoamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluita sekä vuokraamalla koneita ja laitteita Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle Yhtiön ja konkurssipesän allekirjoittamien sopimusten mukaisesti. Valtion perustama Terrafame osti kaivoksen ja sen liiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä elokuun 2015 alussa ja Talvivaaran kaivos muuttui Terrafamen kaivokseksi. Malminlouhinta alkoi syyskuun alussa miltei kahden vuoden tauon jälkeen ja kaivos toimii nyt liki täydellä teholla. Matkailun liikevaihto on junnannut paikoillaan koko 2000-luvun alalle tehdyistä merkittävistä investoinneista huolimatta. Tulevat investoinnit toivottavasti kääntävät tilanteen. Esimerksi Vuokattiin suunnitellaan 100 miljoonan euron investointeja vuosina ICT- ja elektroniikka- ja energiaklusteri rekrytoivat lisää, muilla toimialoilla henkilöstön määrä väheni Kainuun maakunnan henkilöstömäärän kehitys oli myönteistä vuoden 2015 tammi kesäkuussa ICT- ja elektroniikkaklusterissa, jossa henkilöstömäärä nousi 1,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Energiaklusterissa henkilöstömäärän kehitys pysyi edellisen vuoden tasolla (+0,1 %). Elintarvikeklusterissa vähennystä tammikesäkuussa 2015 oli 3,3 prosenttia, matkailuklusterissa 4,8 prosenttia, metalliklusterissa 6,1 prosenttia, metsä- ja puuklusterissa 6,1 prosenttia ja kaivannaistoiminnassa 6,1 prosenttia.

3 3 Kuva 2. Elinkeinoklustereiden henkilöstömäärän kehitys Kainuussa Klustereiden henkilöstömäärät poikkeavat jossain määrin liikevaihdosta. Erityisesti energia, liikevaihdoltaan Kainuun toiseksi suurin toimiala, on selkeästi henkilöstömäärältään muita klustereita pienempi. Biotalous tarjoaa eniten työpaikkoja, matkailu toiseksi sekä ICT ja elektroniikka kolmanneksi eniten. Metsä- ja puu klusterin henkilöstömäärä romahti UPM:n paperitehtaan lopettamispäätöksen myötä eikä ole sen jälkeen toipunut entiselleen. Matkailun henkilöstömäärä on junnannut paikoillaan koko 2000-luvun eikä alan kehittämispotentiaalia ole selvästikään saatu täysin realisoitua. Kainuun matkailun kehittämisessä kasvua haetaan nimenomaan kansainvälisten matkailijoiden määrää radikaalisti lisäämällä, mikäli tässä onnistutaan, se varmasti kasvattaa myös alan liikevaihtoa ja henkilöstömäärää. Kaikkien toimialojen liikevaihdon suhdannekehitys Kainuun maakunnassa vuosina on esitetty seuraavassa alla olevassa kuvassa.

4 4 Kuva 3. Liikevaihdon suhdannekehitys Kainuun maakunnassa Biotalous Kainuun maakuntaohjelmassa maakunnan elinkeinotoiminnan yhdeksi kehittämisen kärjeksi on valittu biotalous. Näin myös alan kehitystä Kainuussa seurataan. Suurin toimiala biotalouden sisällä on metsä- ja puuklusteri, mikä näkyy biotalouden aiemmassa kehityksessä. UPMn paperitehtaan lopettamispäätös vuonna 2008 romahdutti nyt biotaloudeksi määriteltävän toimialan liikevaihdon ja henkilöstömäärän. Metsä- ja puuklusteriin liittyy hyvin merkittävä biotalouden kehittämispotentiaali myös tulevaisuudessa. Suhdannetilastot kertovat, että Kainuun maakunnan biotalous toimialan liikevaihto supistui vuonna 2014 yhteensä 2,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto väheni 5,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto nousi hienoiset 0,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun biotalouden toimialan henkilöstömäärä väheni 0,5 prosenttia vuonna 2014 verrattuna edelliseen vuoteen. Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tammi kesäkuussa henkilöstömäärä laski yhteensä 5,7 prosenttia vuoden takaisesta. Uusimmalla tarkastellulla kuukaudella heinäkuussa henkilöstömäärä väheni 9,5 prosenttia.

5 5 Kuva 4. Biotalouden henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 5. Biotalouden henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Kainuun biotalouden henkilöstömäärä kehittyi varsin tasaisesti vuoteen 2008 saakka. Enimmillään henkilöstömäärä oli vuonna 2007 (noin 3 700). Mm. UPM:n paperitehtaan lopettaminen vuonna 2008 romahdutti biotalouden henkilöstömäärän, mutta on sen jälkeen supistunut vain loivasti. Vuonna 2014 alan henkilöstömäärä oli runsas Biotalouden klusteritarkastelusta puuttuu luontomatkailu, jota tarkastellaan osana matkailuklusteria. Elintarvikeklusteri Elintarvikeklusterin liikevaihto laski vuonna 2014 Kainuun maakunnassa 4,1 prosenttia. Liikevaihdon kehitys kääntyi kuitenkin kasvuun tultaessa vuodelle 2015: tammi kesäkuussa kasvua kertyi jo 12,1 prosenttia edellisvuoden vastaavista kuukausista.

6 6 Kainuun maakunnan elintarvikeklusterin henkilöstömäärä nousi vuonna 2014 kaikkiaan 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu hiipui jo vuoden loppupuolella ja tammi kesäkuussa 2015 alan henkilöstömäärä väheni runsas 3 prosenttia. Kuva 6. Elintarvikeklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 7. Elintarvikeklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Elintarvikeklusterin henkilöstömäärä on pysynyt kymmenen vuoden ajan melko vakaana. Enimmillään alan henkilöstömäärä oli vuonna 2007 (noin 600). Vuonna 2014 henkilöstömääräksi summautui noin 580.

7 7 Energiaklusteri Kainuun maakunnan energiaklusterin liikevaihto supistui 3,3 prosenttia vuonna Kehitys vuodentakaisesta oli laskevaa kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sen sijaan viimeisellä vuosineljänneksellä loka joulukuussa nousua vertailukauteen nähden oli 4,8 prosenttia. Liikevaihto jatkoi supistumistaan myös tultaessa vuodelle Tammi maaliskuussa liikevaihto väheni 4,4 prosenttia, ja uusimmalla tarkastellulla neljänneksellä huhtikesäkuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun maakunnan energiaklusterin henkilöstömäärä nousi 4,0 prosenttia vuonna Toimialan henkilöstömäärän kehitys pysyi vuoden 2015 tammi kesäkuussa lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kuva 8. Energiaklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 9. Energiaklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa

8 8 Energiaklusterin henkilöstömäärä ei ole Kainuussa kovin korkea: alalla työskenteli vuonna 2014 noin 220 henkeä. Henkilöstömäärä on kuitenkin kasvanut kymmenessä vuodessa runsaalla 40:llä. ICT- ja elektroniikkaklusteri Kainuun maakunnan ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto kohosi 2,6 prosenttia vuonna Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihto nousi hienoiset 0,3 prosenttia, ja jälkimmäisen puoliskon aikana 4,8 prosenttia vertailuajanjaksoista. Kehitys jatkui kuukausitasolla tarkasteltuna vuonna 2015 vaihtelevasti. Kaikkiaan vuoden 2015 tammi-maaliskuussa liikevaihto nousi 1,0 prosenttia, mutta painui huhti kesäkuussa 2,0 prosentin laskuun. ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä nousi 0,9 prosenttia vuonna 2014 edellisvuodesta. Vuoden 2015 alkupuolella toimialan henkilöstömäärän kehitys jatkui myönteisenä. Tammi maaliskuussa henkilöstömäärä kasvoi 0,6 prosenttia ja huhti kesäkuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kuva 10. ICT ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 11. ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa

9 9 ICT- ja elektroniikkaklusteri on Kainuussa merkittävä työllistäjä, ja alan henkilöstömäärä on noin Enimmillään alan henkilöstömäärä oli vuonna 2006 (runsas 1 700), josta se on laskenut noin 1 300:aan vuonna Matkailuklusteri Kainuun maakunnan matkailuklusterin liikevaihto supistui vuonna 2014 yhteensä 2,6 prosenttia. Liikevaihto supistui kautta vuoden, eniten heinä syyskuussa. Etenkin vuoden 2015 tammikuu osoittautui haastavaksi liikevaihdon kertymän kannalta, ja yhteensä vuoden 2015 tammi kesäkuussa liikevaihto supistui 2,2 prosenttia. Kainuun maakunnan matkailuklusterin henkilöstömäärä väheni 0,7 prosenttia vuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä nousi 0,9 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Toimialan henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuoden 2015 alkupuoliskolla: tammi kesäkuussa henkilöstömäärä laski 4,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,0 prosenttia. Kuva 12. Matkailuklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuussa

10 10 Kuva 13. Matkailuklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Matkailu on Kainuussa iso työllistäjä. Kymmenisen vuotta sitten vuonna 2005 alan henkilöstömäärä oli runsas Vuonna 2014 henkilöstömäärä oli noin Metalliklusteri Kainuun maakunnan metalliklusterin liikevaihto kohosi vuonna 2014 kaikkiaan 8,0 prosenttia. Kehitys oli kuitenkin erittäin vaihtelevaa vuoden sisällä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihto nousi 18,4 prosenttia, mutta puolestaan supistui jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana 1,3 prosenttia. Liikevaihto putosi tultaessa vuodelle 2015 voimakkaasti. Tammi maaliskuussa liikevaihto supistui 33,9 prosenttia. Uusimman tarkastellun neljänneksen aikana (huhti kesäkuu 2015 ) liikevaihto putosi jopa 43,9 prosenttia vertailuajanjaksosta. Kainuun maakunnan metalliklusterin henkilöstömäärä nousi 1,0 prosenttia vuonna Toimialan henkilöstömäärä nousi vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,0 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 5,2 prosenttia vuoden takaisesta. Metalliklusterin henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuonna Tammi kesäkuussa 2015 henkilöstömäärä laski 6,1 prosenttia vuoden takaisesta.

11 11 Kuva 14. Metalliklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 15. Metalliklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Metalliklusterin henkilöstömäärä on vuonna 2014 melko samalla tasolla kuin noin kymmenen sitten. Vuonna 2014 henkilöstömäärä oli runsas 760, ja vuonna 2005 noin oli 740. Alimmillaan henkilöstömäärä oli vuonna 2009 (noin 520). Metsä- ja puuklusteri Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin liikevaihto supistui 1,0 prosenttia vuonna Liikevaihdon kehitys jatkoi laskuaan vuoden 2015 alkupuolella. Tammi maaliskuussa toimialan liikevaihto laski 9,4 prosenttia vuoden takaisesta. Huhti kesäkuussa 2015 toimialan kehitys oli myönteistä liikevaihdon noustessa 1,6 prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2015 aikana liikevaihto laski yhteensä 4,0 prosenttia. Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä jatkoi laskuaan vuonna 2014, laskun ollessa koko vuoden osalta 2,0 prosenttia. Henkilöstömäärän kehitys laski edelleen vuonna Tammi kesäkuussa toimialan

12 12 henkilöstömäärä laski 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Myös heinäkuussa henkilöstömäärä laski 12,7 prosenttia vuoden takaisesta. Kuva 16. Metsä ja puuklusterin henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa

13 13 Kuva 17. Metsä ja puuklusterin henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin tuhannella. Vuonna 2014 alan henkilöstömäärä oli noin Kaivannaistoiminta Kaivannaistoiminnan liikevaihdon nouseva trendikehitys Kainuussa on jatkunut koko 2000-luvun vuoteen 2011 asti. Liikevaihto hiipui vuonna Pudotus oli erityisen jyrkkä vuoden 2012 lopulla Talvivaara oy:n joutuessa ajamaan alas tuotantoaan prosessien hallintaongelmien vuoksi. Kaivannaistoiminnan liikevaihto Kainuun maakunnassa kasvoi vuonna 2014 yhteensä 27,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kasvu oli tuolloin voimakasta varsinkin tammi-kesäkuussa, jolloin se nousi 37,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun. Tammi maaliskuussa kaivannaistoiminta-alan liikevaihto laski 43,5 prosenttia ja huhti kesäkuussa 57,7 prosenttia vuoden takaisesta. Talvivaara Oy:n vaikeudet heijastuvat vahvasti myös kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän kehitykseen: Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän kehitys Kainuun maakunnassa oli negatiivista vuonna 2014: laskua edellisvuodesta oli yhteensä 17,9 prosenttia. Myös kuluvan vuoden alkupuoliskolla henkilöstömäärä jatkoi supistumistaan. Tammi kesäkuussa 2015 kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä väheni 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Heinäkuussa 2015 laskua kertyi 7,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

14 14 Kuva 18. Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Kainuun maakunnassa Kuva 19. Kaivannaistoiminnan henkilöstömäärät Kainuun maakunnassa Kainuun kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä kasvoi saakka varsin vauhdikkaasti. Vuonna 2005 henkilöstömäärä oli noin 280. Vuonna 2014 alan henkilöstömääräksi summautui noin 630.

15 15 Suhdannekehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kehitys jatkui myönteisenä Hyrynsalmella vuoden 2015 alkupuolella. Liikevaihto kohosi tammi maaliskuussa 8,8 prosenttia ja huhti kesäkuussa 2,3 prosenttia vuodentakaisiin vertailuneljänneksiin nähden. Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski vuonna 2014 yhteensä 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Tammi kesäkuussa 2014 henkilöstömäärä nousi hienoiset 0,3 prosenttia ja laski 1,6 prosenttia heinä-joulukuussa vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella tammi maaliskuussa henkilöstömäärä kasvoi 0,9 prosenttia ja huhti-kesäkuussa laski 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kuva 20. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Hyrynsalmi Kajaani Kajaanin kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski vuonna 2014 yhteensä 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2014 aikana liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista jokaisella vuosineljänneksellä. Samansuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tammi maaliskuussa 2015 liikevaihto supistui 7,1 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 5,6 prosenttia vuodentakaisiin vastinajanjaksoihin verrattuna. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni Kajaanin kunnan alueella 1,9 prosenttia vuonna Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuolella. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä laski 1,7 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 0,6 prosenttia vuoden takaisesta. Tuoreimman tarkastelussa ollen kuukauden heinäkuussa 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,8 prosenttia.

16 16 Kuva 21. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Kajaani Kuhmo Kuhmon alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski 2014 vuositasolla 2,3 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi kesäkuussa liikevaihdon kehitys pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihto supistui 5,2 prosenttia ja huhti kesäkuussa liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia vuoden takaisesta. Kuhmon alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski vuonna 2014 yhteensä 2,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna ja laskua kertyi tuolloin jokaisella vuosineljänneksellä. Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 alkupuolella. Tammi-maalikuussa henkilöstömäärä laski 0,8 prosenttia ja huhti kesäkuussa 0,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 2,6 prosenttia.

17 17 Kuva 22. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Kuhmo Paltamo Paltamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon vuodesta 2010 jatkunut nousujohteinen kehitys kääntyi laskuun vuonna Vuositasolla liikevaihto supistui vuonna 2014 kaikkiaan 13,5 prosenttia. Laskusuuntainen kehitys jatkui Paltamon alueella vuoden 2015 alkupuolella. Tammi kesäkuussa liikevaihto väheni 2,0 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä laski Paltamon kunnan alueella liikevaihdon tavoin voimakkaasti vuonna Koko vuonna henkilöstömäärä väheni 17,7 prosenttia. Vuoden 2015 henkilöstömäärä kehitys oli myönteisempää. Tammi-maaliskuussa 2015 henkilöstömäärän kehitys pysyi lähes edellisen vuoden tasolla (+ 0,1 %) ja huhti-toukokuussa henkilöstömäärä kasvoi 4,0 prosenttia vuoden takaisesta. Myös viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä kasvoi 6,6 prosenttia.

18 18 Kuva 23. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Paltamo Puolanka Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto laski vuonna 2014 kaikkiaan 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihto laski reippaasti. Tammi maaliskuussa 2015 liikevaihto laski 11,1 prosenttia ja huhti kesäkuussa 7,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys pysyi samalla tasolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 2,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä väheni 1,5 prosenttia vuodentakaisesta.

19 19 Kuva 24. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Puolanka Ristijärvi Ristijärven alueen kaikkien toimialojen liikevaihto supistui yhteensä 8,8 prosenttia vuonna Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa liikevaihto laski 10,1 prosenttia ja huhti kesäkuussa 2,0 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon lasku oli yhteensä 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Ristijärven kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni 4,3 prosenttia vuonna Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisen vuonna Tammi-maaliskuussa henkilöstömäärä supistui 4,6 prosenttia ja huhti kesäkuussa 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Myös kuluvan vuoden heinäkuussa kirjattiin laskua 5,4 prosenttia vuodentakaisesta.

20 20 Kuva 25. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Ristijärvi Sotkamo Sotkamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 kaikkiaan 5,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihdon kehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun Sotkamossa. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto supistui 15,2 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 25,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Sotkamon kunnan alueen henkilöstömäärä supistui vuonna 2014 yhteensä 5,7 prosenttia. Henkilöstömäärä kehitys jatkui laskusuuntaisena vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä laski 1,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös viimeisen tarkastelussa olleen kuukauden heinäkuun 2015 aikana henkilöstömäärä laski 1,9 prosenttia.

21 21 Kuva 26. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Sotkamo Suomussalmi Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto supistui 2,3 prosenttia vuonna Vuoden 2015 alkupuolella liikevaihto laski edelleen Suomussalmella. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015 liikevaihto laski 6,4 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä 3,4 prosenttia vuodentakaisista. Tammi kesäkuun 2015 liikevaihto laski yhteensä 4,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys oli laskusuuntaista vuonna Vuositasolla henkilöstömäärä supistui 3,2 prosenttia. Laskusuuntainen kehitys jatkui vuoden 2015 puolella. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä laski 3,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Viimeisenä tarkastelussa olleena kuukautena heinäkuussa 2015 kehitys oli edelleen samansuuntaista henkilöstömäärän laskiessa 9,4 prosenttia vuoden 2014 heinäkuuhun verrattuna.

22 22 Kuva 27. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Suomussalmi Vaala Kaikkien toimialojen liikevaihto Vaalan kunnan alueella laski 4,3 prosenttia vuonna Kehitys jatkuin samansuuntaisena vuonna Tammi maaliskuussa 2015 laskua kertyi 2,0 prosenttia ja huhti kesäkuussa 6,7 prosenttia edellisvuoden vastinneljänneksiin verrattuna. Vuoden 2015 ensimmäinen vuosipuoliskon liikevaihto supistui yhteensä 4,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vaalan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni 1,4 prosenttia vuonna Henkilöstömäärän kehitys jatkui laskusuuntaisena vuonna Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä väheni 3,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Heinäkuun 2015 osalta laskua vuodentakaisesta kirjattiin 2,3 prosenttia.

23 23 Kuva 28. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys trendikehitys: Vaala Lähteet Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kainuun liitto

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla 1 (8) Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Kainuun työttömyys pysytteli kuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla Hyvä työllisyys jatkuu, vaikka kausivaihtelu pyrkii taas kohottamaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2014 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2010 2012 2011

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.05.2009 13.05.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2013 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2012, joulukuu Vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 2,1 prosenttia vuodentakaisesta Vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 2,1 prosenttia vuoden 2011 joulukuusta.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Johtaja Jorma Tolonen Metsäkeskus Kainuu Projektipäällikkö Cemis-Oulu Sivu 1 9.12.2011 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Oulu 29.10.2009 2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Tampere 11.3.2009 11.03.2009 A 1 Jos taantuma määritellään vähintään puoli vuotta kestäneeksi

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Mikkeli

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Mikkeli NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Mikkeli 30.9.2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2014 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2013, joulukuu Vähittäiskaupan myynti laski joulukuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti laski joulukuussa 1,4 prosenttia

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuuden tekijät

Kainuun tulevaisuuden tekijät Kainuun tulevaisuuden tekijät Alpo Jokelainen maakuntajohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Helsinki Kainuu 2010 seminaari Kuhmo-talo 12.8.2010 Kainuun erityispiirteet Maakuntaprofiili Väestö Elinkeinot

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2011 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 16.9.2013 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2015 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2014, joulukuu Vähittäiskaupan joulumyynti laski 1,6 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti laski joulukuussa 1,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2015 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2015, lokakuu Koko kaupan myynti painui lokakuussa 6,5 prosentin laskuun Tilastokeskuksen mukaan myynnin lasku jatkui lokakuussa kaupan toimialoilla autokauppaa lukuun

Lisätiedot

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ Tämä kalvoesitys pohjautuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa tutkimukseen Esitys on päivitetty versio vuonna 27 ilmestyneestä kalvosarjasta

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki

Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki Viitasaaren seutukaupungin vetovoiman kehittäminen, pääpointit Kaupungin kohtalonyhteys paikallisen, seudullisen ja maakunnallisen elinkeinoelämän kanssa, kaupunki kehittyy

Lisätiedot

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja Kauppa 2016 Kaupan liikevaihtokuvaaja 2015, marraskuu Koko kaupan myynti kasvoi marraskuussa 0,4 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan myynti kasvoi marraskuussa 0,4 prosenttia

Lisätiedot

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%)

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihdon muutos Pirkanmaalla 2003-2012 Kaikki toimialat (vuosimuutos-%) Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihto päätoimialoittain

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 29 alapuolelle 1 Lähde: Macrobond Teollisuuden työpaikat Suomessa ovat vähentyneet lähes 1 :lla vuoden 28 jälkeen 2 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3 Tilanne ja näkymät 4/214 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Lentoliikenteen kehitys Lentoliikenne on jatkanut kasvuaan maltillisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Matkustajamäärä Finavian lentoasemilla kasvoi reippaasti

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku näyttäisi taittuneen viime vuoden loppupuolella - Kolmas vuosineljännes monilla alueilla edellistä parempi

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4 Tilanne ja näkymät 2/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS. Rakennemuutoksen vaikea vaihe näkyi loppuvuonna. Pohjois-Karjalan. Liikevaihto. Kehitys Pohjois-Karjalassa ja koko maassa

TALOUSKATSAUS. Rakennemuutoksen vaikea vaihe näkyi loppuvuonna. Pohjois-Karjalan. Liikevaihto. Kehitys Pohjois-Karjalassa ja koko maassa Pohjois-Karjalan TALOUSKATSAUS 1 28 toukokuu Pielisen Karjalan seutukunta Joensuun seutukunta Keski-Karjalan seutukunta Muovituotteiden valmistus Metalliteollisuus Puun sahaus Puutuotteiden valmistus Kivituotteiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Energia 2014 Kivihiilen kulutus 2014, 2 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tämän vuoden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2 Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2009 Kainuu 82 634 henkilöä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot