Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli"

Transkriptio

1 Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli Vaasan kaupunki 2012 Keskustan haasteita: rata jakaa keskustatoimintojen alueen kahtia kaupan siirtyminen keskustan ulkopuolelle nettikaupan kasvu täydennysrakentamisen taloudellinen kannattavuus tiheät raskaat kuljetukset Vaasanpuistikolla ja Koulukadulla autoliikenteen ja pysäköintitarpeen lisääntyminen katkonaiset ja puuttuvat viheryhteydet erityisesti Klemettilän puolella Keskustan vahvuuksia: historiallinen asemakaava ja rakennuskanta maamerkkeineen pyöräilyn edellytykset: lyhyet välimatkat ja tasainen maasto, paljon opiskelijoita kerroksellinen arkkitehtuuri omaleimainen kävelykeskusta ja ydinkeskustan kauppakadut kivijalkaliikkeineen omaleimaiset puistikot, palokadut ja aukiot kaupunkirakenteen runkona Keskustan potentiaaleja: rantavyöhykkeen ja merellisyyden kehittäminen jalankulku- ja pyöräily-ympäristön kehittäminen palokatujen kehittäminen Klemettilästä uuden ajan energiatehokas ja ihmisystävällinen aluekokonaisuus väestöpohjan ja toiminnallisuuden vahvistaminen l l o l ll Työn eri vaiheita ovat olleet: lähtökohtien hahmottaminen vision ja tavoitteiden asettaminen rakennemallien- ja liikenneratkaisuvaihtoehtojen laadinta ja arviointi strategiasuunnitelman laadinta konkreettisten toteuttamispolkujen hahmottaminen

2 Hyppy radan yli Keskustan sydän ja kaupan monipuolinen tihentymä on ruutukaavakeskustan alue Vaasan torin ympäristössä. Kaupungin kehittyessä on tärkeää esittää kuinka Vaasassa voidaan laajentaa keskustamaista kaupunkirakennetta radan itäpuolelle. Hyppy radan yli mahdollistaa nykyisin vajaakäytöllä olevan Klemettilän alueen kehittämisen. Keskusta-asumisen lisääminen vaikuttaa positiivisesti keskustan elinvoimaisuuteen, keskusta-asioinnin määrään sekä kaupunkirakenteen ekologiseen kestävyyteen. Keskustastrategiassa korostetaan maankäytön, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen keskinäistä riippuvuutta. Aikajänteenä pidetään vuotta Tarkkaa aikataulua tärkeämpää onkin ymmärtää hankkeiden mittakaava, ympäristön laatukysymykset, tärkeysjärjestys sekä riippuvuudet ja sitä kautta vaikutus toivottuun kehitykseen. Asukkaat, keskustan toimijat, päättäjät sekä virkamiehet ovat olleet mukana vaikuttamassa strategiatyön eri vaiheissa. Tasapainoinen kaupunkirakenne saavutetaan tehostamalla radan itäpuolen maankäyttöä voimakkaasti. Klemettilän uudisrakentamispotentiaali on jopa krs-m². Tämä vastaa laskennallisesti asukasta ja riittäisi vastaamaan ennustettuun kysyntään noin 20 vuodeksi. Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli 2

3 VAASA LIIKKUU Väestökasvun myötä ajoneuvoliikenteen ennustetaan lisääntyvän. Liikenteen osalta merkittävin ja kallein hanke keskustastrategiassa on keskustatunneli. Pitkällä tähtäimellä tunnelia voidaan pitää perusteltuna, koska nykyisen keskustan alueelle kohdistuu kaupungin kokoa suuremmat liikennepaineet erityisesti raskaan liikenteen osalta. Koska tunneli ei kuitenkaan voi toteutua lähitulevaisuudessa, on syytä parantaa ydinkeskustan liikennejärjestelyitä muuten, mm. toteuttamalla ns. keskustan kehä mahdollisimman pian. Keskustan kehän väliaikaisjärjestely voidaan todeta myös riittäväksi, jos autojen määrä ei lisäännykään ennusteiden mukaisesti. Pyrkiminen pois autoriippuvuudesta merkitsee joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksien kehittämistä. Lisääntyvä pyöräily on länsimaissa vahva trendi, joten vaatimukset paremmista pyöräilyolosuhteista tulevat jatkossa lisääntymään. Tämä tarkoittaa nopeiden pyöräilymahdollisuuksien lisäämistä eri suuntien välillä ja toisaalta hitaamman keskustan asiointipyöräilyn mahdollisuuksien kehittämistä. Keskustan kävely-ympäristön kehittäminen on tärkeää liikkeiden toimintaedellytysten kannalta. Olennaista on varmistaa erinomaiset yhteydet radan yli nykyisen keskustan alueen ja Klemettilän välille, jotta hyppy radan yli kävisi helposti ja turvallisesti myös ilman autoa. Rakennemalli Sito 2012 Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli 3

4 RUUTUKAAVAKESKUSTA VAASAN SYDÄN Maankäytön tehostaminen historiallisessa kaupunkirakenteessa edellyttää kortteli- ja kiinteistökohtaista huolellista perehtymistä täydennysrakentamisen reunaehtoihin. Esimerkiksi palokatuvarret saattavat tarjota lisärakentamismahdollisuuksia, samoin ullakkorakentaminen. Huomioitava on mm. rakentamisen tehokkuus ja kaupunkikuva, autojen ja pyörien pysäköinti, esteettömyys väestön ikääntyessä, energiatehokkuuden parantaminen, taloudellinen kannattavuus, suojeluarvot, toiminnallisuus sekä vaikutukset keskustan liikenneverkkoon. Keskustakauppaa erikoisliikkeineen tulee vahvistaa ja monipuolistaa. Rantavyöhykkeen ja muiden omaleimaisten ulkotilojen kehittäminen keskustan käyntikorteiksi toisi ydinkeskustaan uudenlaista eloa. Palokatujen verkostosta tulee muodostaa kaupunkikuvallisesti ja kaupallisesti eheyttävä kävelykeskustan sekä asiointialueen laajennus. Kulkua laajennetussa kävelykeskustassa ohjaa houkutteleva ja esteetön asiointireitti: Topinrinki. Vehreimmät palokadut soveltuvat virkistyskäyttöön ja Vaasan omaleimaisen viher- ja puistoverkoston osaksi. Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli 4

5 KLEMETTILÄ MUUTOKSESSA Muurimainen rakentaminen radan varressa muodostaa selkeän kaupunkijulkisivun. Korttelipihat jäävät suojaisiksi. Korsholmanpuistikon silta on tärkeä yhteys radan yli. Radan ylittävä rakennus nykyisen Maasillan kohdalla mahdollistaa sujuvan siirtymän radan yli. Opistotalo on maamerkki ja porttirakennus Maasillan päätteenä. Suunnitteilla oleva kauppakeskus tuo kaupan palveluita radan itäpuolelle. Opistokadusta Klemettilän keskuskatu. Lähipalvelut sijaitsevat korttelin kivijalassa. Pääosa strategiatyössä esitetystä täydennysja uudisrakentamisesta sijoittuu radan itäpuolelle Klemettilään, ydinkeskustan läheisyyteen. Maankäyttöluokat pitävät sisällään mm. työpaikka- ja tuotantorakentamista, asumista ja liiketilaa. Klemettilään halutaan lisää asumista ja lähipalveluita, mutta myös nykyisen liiketoiminnan edellytyksien tulee säilyä. Klemettilän uudet kaupan ja kulttuurin palvelut tulee profiloida siten, että ne ovat houkuttelevia, mutta riittävän eriäviä keskustan palveluista, jotta ei-toivottua kilpailuasetelmaa ei pääsisi syntymään. Keskustatunneli, uudistettu Maasilta ja tuleva Korsholmanpuistikonsilta ovat fyysisiä yhteyksiä tulevaisuuden keskustan kahden puolen välillä. Uudet puistikot ovat yhtymäkohta Vanhan ruutukaavakeskustan perinteeseen. Tammikartanon kehittäminen julkisena puistona vahvistaa viher- ja virkistysyhteyksiä alueella. Suosittu tavaratalo Klemettilän eteläosassa voisi mahdollistaa uuden junaseisakkeen. Klemettilään esitetty korttelirakenne on tiivistä, mikä edellyttää autopaikkojen sijoittamista talo- tai korttelikohtaisiin pysäköintilaitoksiin. Korttelit toimivat melumuurin tavoin suojaten aluetta radan häiriöltä. Uudiskortteleiden viitteellinen kerroskorkeus noudattaa vanhan keskustan korkeuksia. Entinen EKA-marketin kortteli erottuu kokonaisuudesta muita korkeampana maamerkkinä läntisen sisäänajon porttina. Klemettilä tulee profiloida persoonalliseksi, energiatehokkaaksi ja ihmisystävälliseksi tulevaisuuden alueeksi. Näiden tavoitteiden tulee heijastua uusien kortteleiden ulkoasuun, toimintoihin ja kaupunkielämään. Sito 2012 Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli 5

6 HANKKEET TAVOITTEISTA TOTEUTUKSEEN Oheiseen karttaan ja listaukseen on koottu ne hankkeet ja kehitysehdotukset, jotka ovat olennaisia Vaasan seudun kehitykselle tulevaisuudessa. Ns. kärkihankkeet on merkitty tähdellä (*). Hankkeista tulee priorisoida erityisesti niitä, jotka: edistävät keskustarakenteen tasapainoista kehitystä eli hyppyä radan yli ovat kustannuksiltaan kohtuulliset, mutta vaikuttavuudeltaan merkittävät omaavat taustallaan aktiiviset yksityisen sektorin toimijat sekä realistinen rahoituspohjan ovat mahdollisesti avainasemassa elinkeinoelämän edellytysten näkökulmasta. kehitystoimet Sito * Rantavyöhyke 2 * Ydinkeskustan kehittämistoimet 3 * Laajennettu Toriparkki 4 * Maasillan uudistaminen 5 Opistokadun aluekehitys 6 Korsholmanaukio ja Sairaskodinkadun aluekehitys 7 Myllärinkadun aluekehitys (mm. asuinkorttelit) 8 Sorakadun kaupan alue (VE 1) 9 Sorankadun asuinalue (VE 2) 10 EKA-marketin aluekehitys 11 Tammikartanon alue 12 * Linja-autoaseman alue 13 Vanhan linja-autoaseman aukio 14 Kulttuurikasarmi ja Kasarmintori 15 Kuntsinranta 16 * Korsholmanpuistikon silta 17 Kondis-hanke 18 Teatterikorttelin täydennysrakentaminen ja P-laitos 19 * Keskustatunneli 20 Vöyrinkaupungin perusparannus 21 Uudet lähijunaseisakkeet 22 Pohjois-Klemettilän aluekehitys Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli 6

7 Keskustastrategian kehityshankkeet: 1. Rantavyöhyke Merellisen Vaasan käyntikortti Tärkeä virkistysvyöhyke ja reitti Merkkirakennukset osana arvokasta kokonaisuutta 2. Ydinkeskustan kehittämistoimet Vaasan sydän sykkii Vaasanpuistikon maanpäälliset uudelleenjärjestelyt Ratkaisut jalankulkijan ja pyöräilijän ehdoilla Topinrinki ja ydinkeskustan kävely-yhteyksien täydentäminen Jalankulun yhteyksien kehittäminen merkitsee mm. palokatujen elävöittämistä Keskustan liikekatujen kehittäminen Kauppa saa elinvoimaa katuympäristön parantamisesta Kävelykeskustan laajentaminen Matkakeskukseen Parantaa kaupunkielämän laatua sekä lisää asiointia ja viipymää keskustassa Yleinen pysäköintilaitos Rauhankadun ja Raastuvankadun kulmaan (300 ap) Raastuvankatu pysäköinti maanalaisena omalla tontilla 3. Laajennettu Toriparkki Ydinkeskustan kortteleiden maanalainen yhdistäjä Toteutuessaan mahdollistaa 800 lisäautopaikkaa ydinkeskustaan Parantaa saavutettavuutta ja kaupan elinvoimaa 4. Maasillan uudistaminen Kaupunkirakenteiden yhdistäjä Potentiaalinen paikka julkiselle/kaupalliselle rakentamiselle? Merkittävä uusinvestointi 5. Opistokadun aluekehitys Asumista ja liiketilaa radan reunaan Klemettilän puolen kivijalkaliiketilat on keskitetty Opistokadulle Uudisrakentamista k-m 2, asukasta Kärkihanke 6. Korsholmanaukio ja Sairaskodinkadun aluekehitys Uusi asuinpainotteinen alue ja kaupunkirakenteen solmukohta Osa laajempaa viheryhteyttä ja julkista tilaa Uudisrakentamista k-m 2, asukasta 7. Myllärinkadun aluekehitys (mm. asuinkorttelit) Yhdistää vanhaa ja uutta rakentamista Liike- ja toimitilakortteleiden asemakaava uudistetaan nykyrakenteen pohjalta Uudisrakentamista k-m 2, asukasta 8. Sorakadun kaupan alue (VE 1) Keskustan itäinen viewpoint Potentiaalinen paikka vetovoimaiselle tilaa vaativalle kaupalle Voisi mahdollistaa uuden lähiliikenteen junaseisakkeen 9. Sorankadun asuinalue (VE 2) Monipuolista asumista lähellä keskustapalveluja Asumista eri mittakaavoissa ja eri asumismuodoissa Uudisrakentamista k-m 2, 680 asukasta 10. EKA-marketin aluekehitys Sisääntulo kaupunkiin Maamerkkimäinen rakennuspaikka tärkeiden liikenneyhteyksien varrella Uudisrakentamista jopa k-m 2 (sekoittunut käyttö) 11. Tammikartanon alue Klemettilän asukkaiden lempipaikka Korsholmanpuistikon jatkeen kautta osa keskuspuistojärjestelmää Arvokas miljöö hyödynnetty kaupunginosan voimavarana 12. Linja-autoaseman alue Uusi, urbaani keskustakortteli Uusia kauppapaikkoja, julkisia palveluita ja kohtaamispaikkoja Vetonaulana kulttuuritoimintoja 13. Vanhan linja-autoaseman aukio Tärkeä julkisen ympäristön solmukohta Merkittävä identiteettiä luova aukio Yhteispeli linja-autoaseman korttelin kanssa 14. Kulttuurikasarmi ja Kasarmintori Kansalaisaukio kehitetään osaksi Vaasan aukioiden sarjaa Arvokas, kaupungin identiteettiä vahvistava historiallinen miljöö Julkisten sisä- ja ulkotilojen kokonaisuus 15. Kuntsinranta Paikka auringossa Meren ja kaupunkirakenteen urbaani kohtaaminen Luovan ympäristön mahdollistaminen: kulttuuri, koulutus, opetus 16. Korsholmanpuistikon silta Silta yhdistää ja avaa uusia reittejä Avaa kaupunkirakenteen uudet käyttömahdollisuudet Merkittävä investointi 17. Kondis-hanke Korttelirakenteen tiivistämishanke Palveluasumista ikääntyneille Vaikutukset keskustan toiminnalliseen kokonaisuuteen huomioitava 18. Teatterikorttelin täydennysrakentaminen ja P-laitos Keskustan asukaspohja vahvistuu Erinomaiset yhteydet palveluihin Tärkeää huomioida toiminnallisuus ja liikenteellinen saavutettavuus 19. Keskustatunneli Vaasanpuistikon katutila raskailta kuljetuksilta ihmisten käyttöön Ohjaa keskustan läpikulkuliikenteen maan alle, erityisesti raskaan liikenteen Merkittävä investointi vaatii yhteistyökumppaneita 20. Vöyrinkaupungin perusparannus Lisärakentamisella vaihtoehtoja keskusta-asumiseen Ullakoiden lisärakennusoikeudella mahdollistetaan hissirakentaminen Palokatujen ympäristön parantaminen 21. Uudet lähijunaseisakkeet Klemettilän eteläisin kärki sekä rantaseisake Palvelevat asukasmäärän kasvaessa 22. Pohjois-Klemettilän aluekehitys Asemakaavoitus loppusuoralla Liike- ja asuinrakentamista AK/AL-rakentamista krs-m² Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli 7

8 l o llllmnmlllmlm Mitoitus Nimi Krs-m² potentiaali Asukaspotentiaali (50 krs-m² / asukas) Keskimääräinen kerrosluku Pysäköintiratkaisu Opistokadun aluekehitys Rakenteellinen + kadunvarsipysäköinti Korsholmanaukio ja Sairaskodinkadun aluekehitys Rakenteellinen + kadunvarsipysäköinti Toimintojen luonne Asumista ja kivijalkaliiketilaa Asumista ja nykyisten toimintojen kehittämistä Oheiseen taulukkoon on koottu aluekehityskohteiden laskennallisia tunnuslukuja. Esitettyjä kerrosalamääriä ja kerroslukuja voidaan pitää viitteellisinä. Ekotehokkuuskriteerit ja vaikeat rakentamisolosuhteet ohjaavat rakentamista tehokkaaksi. Myllärinkadun kortteleiden aluekehitys Rakenteellinen Asumista Sorakadun kaupan alue (VE1) Maantasossa Tilaa vievää kauppaa Sorankadun asuinalue (VE2) Maantasossa tonttikohtaisesti pientalojen osalta, kerrostaloissa rakenteellinen Uusi tiivis matala -konseptia tuottava asuinalue EKA-marketin korttelin aluekehitys jopa Rakenteellinen Toimistotilaa Pohjois-Klemettilän aluekehitys Rakenteellinen AL, AK Vöyrinkaupungin lisärakentaminen Maantasossa Asumista Keskustan lisärakentamiskohteet Rakenteellinen Asumista, kivijalkakauppa Yhteensä

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 (osa) Kehityskuvavaihtoehdot 1.6.2011 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi www.kaupunkikeskustat.fi RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI CITY BOOK 14 K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I S E N K Ä S I K I R J A Kaupunki on kuin possumunkki, keskusta sen hilloa. P. L. www.kaupunkikeskustat.fi

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU 2.5.2012 31.8.20 12 Avoin nettikysely kansalaisille 5.6.2012 15.6. 2012 LOPPURAPORTTI 21.6.2012 27.2.2012 93 Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 10.3.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A.

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A. A Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A Vaihtoehto A krs-m2 Asunto 114 300 Liike + Market 19 800 Koulun laaj.+ uimahalli

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sanna Lukkarinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLINEN KAN- NATTAVUUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot