OSIO 3 TASALAN AUKIO RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSIO 3 TASALAN AUKIO RAISIO JATKOSUUNNITTELU 23.3.2011 43 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY"

Transkriptio

1 OSIO 3 TASALAN AUKIO RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

2 TASALAN AUKION KEHITTÄMINEN Raision ydinkeskustan kohentumisen ja asiakasvirtojen elpymisen edellytys on Tasalan aukion imagon parantaminen. Ilman toimivaa kaupallista palvelukeskustaa Raision keskusta näivettyy. Tasalan aukion on kyettävä kilpailemaan asiakasvirroista Myllyn ja Skanssin ostoskeskusten kanssa. Ydinkeskustan vetovoima parantuu rakennetta selkeyttävällä sekä asuin- että liikerakentamisella ja kevyen liikenteen huomioimisella. Nykytilanne Tasalan aukion rakennuskanta on 80-luvun ajalle tyypillistä betonirakentamista. Rakennukset muodostavat sokkeloisen, vaikeasti hahmottuvan labyrinttimaisen kokonaisuuden. Uusien asiakkaiden on yksinkertaisesti vaikea löytää liikkeisiin. Keskustan alue vaatii selkeyttävää rakennetta. Liikekeskustan edustalla on 2000-luvun alussa toteutettu Valon aukio, jonka raisiolaiset kokevat positiiviseksi elementiksi ja uudeksi identiteettitekijäksi. Aukion valo kate on uusissa suunnitelmissa mahdollista jatkaa aina liikekeskukseen asti. Vaijerit voitaisiin kiinnittää uuden liikekeskuksen julkisivuun. kaupunkirakenteen tuntua voidaan vahvistaa välttämällä rikkonaista lähiömäistä kerrostalorakentamista ydinkeskustan tuntumassa. Keskusta alueiden pysäköinti on ongelma. Paikoitus olisi syytä järjestää kansien ja maanalaisen autopaikoituksen avulla säästäen arvokkaat maanpinta neliömetrit rakentamiselle ja virkistyskäyttöön. Vaihtoehtoisia kehityskuvia Tasalanaukiosta on laadittu neljä vaihtoehtoista kehityskuvaa, joissa liike- ja asuntorakentamisen määrät ja keskinäiset painotukset vaihtelevat ja paikoitusjärjestelyt määräytyvät em. kerrosalojen mukaisesti. Olevien kiinteistöjen säilyttämis- ja kohentamismahdollisuuksien suhteen kehityskuvavaihtoehdoissa edetään varovaisesta kohentamisesta (1) kokonaan uudisrakentamisella ja runsaalla lisäkerrosalalla vanhan liikekeskustan korvaavaan tulevaisuudenkuvaan (4). Suunnitelma Osayleiskaavatyön mukaan Raision keskustamaisten osien alueelle on mahdollista sijoittaa uutta asukasta. Ydinkeskustan puolen kilometrin säteen piiriin saadaan tehokkaimmalla vaihtoehto A:lla uutta asukasta. Lisäksi ikääntyvä väestö lisää palvelujen tarvetta keskusta-alueella. Uusi asukasmäärä tulee huomioida suunniteltaessa päivittäistavarakauppojen kokoa, sijaintia ja lukumäärää. Päivittäistavarakauppojen liikepaikkasuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi keskustojen elinvoimaisuuteen. Asiakasvirtojen kasvun ja säilymisen edellytyksenä pidetään kahta päivittäistavarakauppaa. Keskustaan sijoitetaan sekä asuin- että liikerakentamista. Etäisyydet pysyvät maltillisina, jolloin keskusta säilyy miellyttävänä kävely-ympäristönä. Keskustasuunnitelman tarkoitus on luoda tiivistä kaupunkimaista rakennetta, jossa palvelut ovat saavutettavissa jalan. Tiiviin RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

3 NYKYTILANNE RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

4 KEHITYSKUVAT 1 JA 2 Vaihtoehdot 1 ja 2 noudattelevat kilpailuehdotuksen mukaista matalaa, ostoskeskusmaista ilmettä. Rakennukset noudattavat nykyisten Tasalananttilan ja Raisio Cityn kiinteistöjen muotoa. Ko kiinteistöjen kohdalla olevat rakennusmassat yhdistetään valokatteisella, galleriamaisella liiketilalla. Avoin, kantavien pilarien rytmittämä tila antaa mahdollisuuksia monenlaisiin tilajärjestelyihin. Tilaan voidaan sijoittaa pieniä putiikkeja, kahviloita ja torimaisia kojuja. Galleria ohjaa jalankulkijat torilta kauppakeskuksen kautta Tasalanaukiolta etelään suuntautuvalle raitille ja sen varrella olevien asuintalojen pohjakerroksissa oleviin kivijalkakauppoihin. Kauppakeskuksen kylkeen Tasalanaukion puolelle rakennetaan vanhentuneita kiinteistöjä korvaavaa asuin- liikerakentamista. Vaihtoehdot 1 ja 2 poikkeavat paikoitusjärjestelyjen suhteen toisistaan, ja tarjoavat tämän vuoksi erilaiset mahdollisuudet kauppakeskuksen ympäristön lisärakentamiselle ja vanhojen kiinteistöjen säilyttämiselle. RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

5 Ostoskeskuksen avara galleriatila ja jalankulkuraitti kivijalkakauppoineen RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

6 KEHITYSSUUNNITELMA 1 RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

7 KEHITYSKUVA 1 V V Vaihtoehto 1 on kehityskuvista varovaisin. Siinä on mahdollista säilyttää nykyiset Tasalananttilan ja Raisio cityn rakennukset ja kohentaa kauppakeskuksen ilmettä niiden julkisivuja uudistamalla sekä rakentamalla lisäkerrosalaa niiden kylkeen. IV Maanalaisia paikoitustiloja ei tehdä, vaan lisäkerrosalan vaatimat paikoitustilat sijoitetaan pysäköintitaloon kauppakeskuksen länsipuolella. Torin pysäköintialueet säilyvät, samoin pysäköintikenttä kauppakeskuksen eteläpuolella Nesteentien varressa. Pysäköintiratkaisu rajoittaa lisäkerrosalan sijoittamista alueelle. IV IV IV IV Vaihtoehto 1 on mahdollinen, vaikkei tunnelia ja kiertoliittymää olisikaan rakennettu (osio 1:n vaihtoehto B). Se ei myöskään estä kauppakeskuksen myöhempää, rohkeampaa kehittämistä vaihtoehtojen 2-4 suuntaan. 88 KEHITYSSUUNNITELMA 1 TOIMINTAKAAVIOT JA LEIKKAUS 1: RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

8 KEHITYSSUUNNITELMA 2 RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

9 KEHITYSKUVA 2 Vaihtoehto 2 on kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan muutoin vaihtoehdon 1 kaltainen, mutta kauppakeskuksen alle sijoitettujen pysäköintitasojen avulla saadaan kiertoliittymän ympäristöön ja Nesteentien varteen sijoitetuksi kaupunkikuvaa eheyttävää ja rikastuttavaa uudisrakentamista. Nykyisten kauppakeskuksen rakennusten tilalle rakennetaan uusi kauppakeskus, jonka alla ovat pysäköintipaikat yhdessä tasossa. Pysäköintitasoilta voidaan järjestää suora käynti kauppakekukseen. Suoraan kauppakeskuksen kyljessä on uutta asuin-liikerakentamista, jossa katutasossa on liiketiloja ja siitä ylöspäin esim. senioriasuntoja yhteistiloineen. Tunneli ja uusi kiertoliittymä on rakennettu (osio 1:n vaihtoehto A), ja kiertoliittymän tuntumaan sijoitetaan uudet, muodotaan veistokselliset tornitalot ydinkeskustan maamerkiksi. Kolmion malliset 13 ja 7 kerroksiset rakennukset näkyvät kauas Ohikulkutielle asti. Rakennukset sisältävät sekä palveluasumista että asumista. Alimpiin kerroksiin on mahdollista sijoittaa palveluita ja liiketoimintaa. Nesteentien varsi eheytetään uudisrakentamisella, joka suojaa korttelipihaa melulta. Ajoyhteydet pysäköintiloihin ja kauppakeskuksen huolto saadaan järjestetyksi kahdesta suunnasta luontevasti. Torin pysäköintikentät säilyvät lyhytkestoista asiointipysäköintiä varten. KEHITYSSUUNNITELMA 2 TOIMINTAKAAVIOT JA LEIKKAUS 1:2000 RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

10 KEHITYSKUVAT 3 JA 4 Vaihtoehdoissa 3 ja 4 painottuu asuntorakentaminen laajapinta-alaisen kaupan tilan kustannuksella. Väestömäärältään kasvavan keskustan kaupallisten palvelujen tarpeet ovat moninaiset, ja kaupan erilaisiin tilatarpeisiin tulee pitkällä tähtäyksellä kyetä vastaamaan. siksi Vaihtoehdot 3 ja 4 onkin laadittu niin, että ne vaiheittain voivat tarjota myös laaja-pinta-alaista myymälätilaa yhtä paljon kuin ostoskeskusmaiset vaihtoehdot 1 ja 2. Kauppakortteli jakautuu kahteen rakennusmassaan, joiden väliin jäävä tila jatkaa linjaa valon aukiolta Soliniuksen korttelin läpi. Kevyenliikenteen väylä kulkee Varppeen raittia pitkin. Reitti keskeytetään tarkoituksella rakennusmassalla, jotta asiakasvirrat ja satunnaiset jalankulkijat saadaan houkuteltua putiikkien ja kahviloiden näyteikkunoiden ohi kulkevalle kauppakeskusta halkovalle reitille. Kaksikerroksisen ostoskeskuksen päällä sijoitetaan kolme kerrosta asuinrakentamista. Asuinrakennusten alimmat kerrokset on varattu liiketilakäyttöön. Kivijalkaputiikit näyteikkunoineen muodostavat mukavan ostos- ja kävelyreitin Tasalan aukiolta Soliniuksen kortteliin. Uusi kaupunkimainen korttelirakenne luo keskustaan miellyttävän kävely-ympäristön. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 on kummassakin maanalaista pysäköintiä sekä torin että kauppakorttelin ja sen länsipuolisen asuin-liiketalokorttelin alla. Torilta maanpäälliset pysäköintipaikat on poistettu, ja Valon aukiosta voidaan kokonaisuudessaan tehdä viihtyisä ja edustava toritila. RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

11 KEHITYSKUVA 3 Vaihtoehdossa 3 on yksi pinta-alaltaan ja muodoltaan marketin vaatimukset täyttävä liiketila toriraitin itäpuolella. Muut liiketilat ovat läntistä pihaa kiertävän rakennusmassan 1-2:ssa kerroksessa ja niiden yläpuolella on asuntoja. Asuinrakennusten porrashuoneiden sijoittelu rajoittaa jossain määrin liiketilojen rakennetta. Läntisellä pihalla varaudutaan kuitenkin myöhempään lisärakentamiseen laajapinta-alaisen kaupan tarpeita varten. Läntisen pihan alle rakennetaan parkkipaikat kahteen tasoon myöhempää laajentamistarvetta ajatellen. Itäosan alla pysäköinti on yhdessa tasossa. Torin alle sijoitettavista parkkipakoista voidaan tässä vaiheessa osa jättää toteuttamatta, ja lisätä ne tarpeen mukaan, jos kehityskuva 4 toteutuu. RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

12 KEHITYSKUVA 4 Vaihtoehto 4 on 3:n suora jatkumo. Vaihtoehdon 3 tilanteeseen on lisätty läntisen pihan rakentaminen ostoskeskustyyppisen laajapintaalaisen myymälän tarpeisiin ja torikuja on katettu, jolloin katutasoon muodostuu iso, pinta-alaltaan yhtenäinen ostoskeskuskokonaisuus. Läntisen pihan asuntojen pihatilat korvataan kaksiosaisen massan päällä olevilla kattopihoilla. Autopaikkoja tarvitaan n. 70 enemmän kuin vaihtoehdossa 3. Lisäpaikat toteuteaan laajentamalla torinaluspysäköintiä. RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

13 Ostoskeskusten välinen tila on mahdollista kattaa suojaisaksi kävelykaduksi. RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

14 KEHITYSSUUNNITELMA 1 KEHITYSSUUNNITELMA 2 KERROSALA AUTOPAIKAT KERROSALA AUTOPAIKAT kerrosala yhteensä: k-m2 liike: k-m2 asuminen: k-m2 autopaikkojen tarve yhteensä: 510 ap liike: 128 ap (normi 50) asuminen: 356 ap (normi 90) suunnitelmassa toteutuneita paikkoja: 484 ap kerrosala yhteensä: k-m2 liike: k-m2 asuminen: k-m2 autopaikkojen tarve yhteensä: 510 ap liike: 128 ap (normi 50) asuminen: 356 ap (normi 90) suunnitelmassa toteutuneita paikkoja: 651 ap KEHITYSSUUNNITELMA 3 -Säilyttävin ja kevein vaihtoehto -Ainoastaan maantasopaikoituksen varassa -Parkkitalo 3.kerrosta -Vanha toriparkki edelleen käytössä KEHITYSSUUNNITELMA 4 -Parkki maan alla (liikekeskuksen) -Vanha toriparkki käytössä -Autopaikat pihakannen alla KERROSALA AUTOPAIKAT KERROSALA AUTOPAIKAT kerrosala yhteensä: k-m2 liike: k-m2 asuminen: k-m2 autopaikkojen tarve yhteensä: 778 ap liike: 416 ap (50 normi) asuminen: 362 ap (90 normi) suunnitelmassa toteutuneita paikkoja: 778 ap kerrosala yhteensä: k-m2 liike: k-m2 asuminen: k-m2 autopaikkojen tarve yhteensä: ap liike: ap (50 normi) asuminen: 362 ap (90 normi) suunnitelmassa toteutuneita paikkoja: 850 ap -Parkkitila maan alla jatkuen Raisiontielle asti -1 krs maanalaista parkkitilaa -Autopaikat pihakannen alla -Parkkitila maan alla jatkuen Raisiontielle asti -osittain kaksikerroksista parkkitilaa -Autopaikat pihakannen alla RAISIO JATKOSUUNNITTELU KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella

Lisätiedot

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 Vaihtoehto A Vaihtoehto B HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu Ratkaisu/vaikutuksen kohde Vaihtoehto A Vaihtoehto B Korttelin 1 perusparantaminen

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA T ur engi nk es k us t a ny l ei s s uunni t el ma 26. 5. 2008 Ar k k i t eht i t oi mi s t omi k k ohei k k i l äoy S I T OOy T uoma ss a nt a s a l ok y TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMAN

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot