REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien määrä Toukokuussa 2010 työ- ja elinkeinotoimistoissa on kuukauden aikana ollut avoinna yhteensä noin työpaikkaa, näistä oli työ- ja elinkeinotoimistojen mukaan sellaisia, että niihin oli vaikea löytää sopivaa työvoimaa. Avointen työpaikkojen ja rekrytointiongelmien määrät ovat vuoden 2008 alusta lähtien olleet laskussa aina vuoden 2010 alkuun asti. Hienoisia viitteitä kysynnän elpymisestä on viime aikoina ilmennyt esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa ja kaupallisessa työssä. Kysynnän elpymisestä johtuen ovat myös rekrytointiongelmien määrät kääntyneet jälleen kasvuun. Kuvio 1. Avointen työpaikkojen ja rekrytointiongelmien määrät Rekrytointiongelmapaikkojen määrä Avointen työpaikkojen määrä kuukauden aikana Rekrytointiongelmat Paikat kk:n aikana /1 00/ /9 01/1 01/5 01/9 02/1 02/5 02/9 03/1 03/5 03/9 04/1 04/5 04/ /1 05/5 05/9 06/1 06/5 06/9 07/1 07/5 07/9 08/1 08/5 08/ /1 09/5 09/9 10/1 10/

2 2 2. Rekrytointiongelmien määrien muutokset eri aloilla ja alueilla Vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrät ovat vuodentakaiseen tilanteeseen nähden vähentyneet erityisesti maa- ja metsätalouden aloilla sekä palvelutyössä. Maa- ja metsätaloudessa oli toukokuussa 2009 vielä noin 160 vaikeasti täytettävää työpaikkaa, kun vastaava luku toukokuulta 2010 oli noin 20 vaikeasti täytettävää työpaikkaa. Nyt TE -toimistot eivät raportoineet läheskään niin useasta ongelmallisesta marjanpoimijan paikasta kuin vuotta aikaisemmin. Taulukko 1. Rekrytointiongelmien määrät ammattialoittain toukokuussa 2009 ja 2010 Ammattiala Rekrytointiongelmat Muutos touko.09 touko.10 Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ Terveydenhuolto, sosiaalialan työ Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö Kuljetus- ja liikennetyö Rakennustyö, kaivostyö Teollinen työ Palvelutyö Kaikki alat Eniten vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrät ovat vuoden aikana vähentyneet Hämeessä ja Pohjanmaalla. Juuri Hämeessä on tapahtunut suurta marjanpoimijoiden ongelmapaikkojen vähenemää. Pohjanmaalla ongelmia ei ole toukokuussa ollut mm. teollisuuden tilapäistyöntekijöistä. Joillakin alueilla rekrytointiongelmien määrät ovat suurempia kuin vuosi sitten, näitä ovat Pohjois- Savo, Etelä-Pohjanmaa ja Lappi. Pohjois-Savossa eniten vaikeuksia on toukokuussa ollut asiakasneuvojien ja myyntineuvottelijoiden paikkojen täytöissä. Taulukko 2. Rekrytointiongelmien määrät Ely -keskusalueittain toukokuussa 2009 ja 2010 TE-keskus Rekrytointiongelmat Muutos touko.09 touko.10 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

3 3 3. Avoimet työpaikat ja rekrytointiongelmat eri ammateissa Avointen työpaikkojen määrä on toukokuussa 2010 ollut noin suurempi kuin vuotta aikaisemmin toukokuussa. Työpaikkojen määrä on lisääntynyt vuodentakaiseen tilanteeseen nähden eniten teollisuudessa ja kaupallisessa työssä. Työpaikkojen määrät ovat vähentyneet vuodentakaisesta tilanteesta mm. terveydenhuollon- ja sosiaalialan sekä kuljetus- ja liikennealan töissä. Toukokuussa 2010 on vaikeasti täytettäviä työpaikkoja ollut lukumääräisesti eniten terveydenhuolto- ja sosiaalialan työn, kaupallisen työn sekä palvelutyön ammateissa. Suhteellisesti eniten vaikeasti täytettäviä työpaikkoja ammattialan työpaikoista on ollut terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä. Taulukko 3. Avointen työpaikkojen ja vaikeasti täytettävien paikkojen määrät toukokuussa 2010 ammattialoittain Ammattiala Avoimet Vaikeasti Vaikeasti täytettävien työpaikat täytettävät työpaikat paikkojen osuus Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ ,2 % Terveydenhuolto, sosiaalialan työ ,0 % Hallinto- ja toimistotyö ,4 % Kaupallinen työ ,4 % Maa- ja metsätaloustyö ,6 % Kuljetus- ja liikennetyö ,8 % Rakennustyö, kaivostyö ,9 % Teollinen työ ,7 % Palvelutyö ,2 % Kaikki alat ,6 % Ongelmallisimpien ammattien listan kärjessä oli toukokuussa 2010 myyntineuvottelijan ja sairaanhoitajan ammatit. Kymmenen ongelmallisemman ammatin listalla olevat ammatit ovat kaikki tuttuja rekrytointiongelma-ammatteja. Näiden ammattien avointen työpaikkojen täyttämisissä on ollut jo pitkään vaikeuksia työ- ja elinkeinotoimistoissa. Suurimpana muutoksena vuodentakaiseen tilanteeseen nähden voidaan pitää vaikeasti täytettävien tarjoilijoiden paikkojen suurta vähenemää. Taulukko 4. Ongelmallisimmat ammatit toukokuussa 2009 ja toukokuussa 2010 Ongelmallisimmat ammatit touko.09 touko.10 lkm. lkm. Sairaanhoitaja 111 Myyntineuvottelija 123 Lähihoitaja 73 Sairaanhoitaja 105 Tarjoilija 67 Myyntiedustaja 59 Kokki 67 Lähihoitaja 51 Myyntineuvottelija 66 Siivooja 38 Parturi-kampaaja 52 Parturi-Kampaaja 36 Siivooja 47 Kokki 30 Taksinkuljettaja 47 Taksinkuljettaja 26 Myyntiedustaja 43 Henk.koht.avustaja 23 Puhelinmyyjä 37 Terveyskeskuslääkäri 22

4 4 4. Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eri ammateissa Työvoimatoimistoissa oli toukokuussa 2010 jokaista avointa työpaikkaa kohden keskimäärin neljä työtöntä työnhakijaa. Eniten työvoiman tarjontaa suhteessa kysyntään oli teollisen työn sekä hallinto- ja toimistotyön ammateissa ja vähiten kaupallisen työn ammateissa. Taulukko 5. Avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden määrät toukokuussa 2010 ammattialoittain Ammattiala Avoimet Työttömät Työttömät / työpaikat työnhakijat paikka Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ ,8 Terveydenhuolto, sosiaalialan työ ,8 Hallinto- ja toimistotyö ,5 Kaupallinen työ ,1 Maa- ja metsätaloustyö ,3 Kuljetus- ja liikennetyö ,0 Rakennustyö, kaivostyö ,8 Teollinen työ ,2 Palvelutyö ,6 Kaikki alat ,0 Työttömien työnhakijoiden määrät suhteessa avoimiin työpaikkoihin ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrät suhteessa ammattialan avoimiin työpaikkoihin ovat vuoden aikana vähentyneet rakennustyön ja teollisuuden ammattialoilla. Vastaavasti tilanne on muuttunut toiseen suuntaan mm. kuljetusalalla sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan työn aloilla. Näillä aloilla on työttömiä suhteessa alan työpaikkoihin nyt jonkin verran enemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman tarjonnassa on varsin paljon sellaisia henkilöitä, jotka on tilastoitu ammattitaidottomiksi tai he ovat vaihtamassa ammattia. Työttömiä on lisäksi runsaasti mm. toimistotyöntekijän ja myyjän ammateissa. Tilanne ei ole suuresti muuttunut viime vuoden toukokuusta. Taulukko 6. Ammatit, joissa on eniten työttömiä työnhakijoita toukokuussa 2009 ja toukokuussa 2010 Ammatit, joihin on tilastoitu eniten työttömiä touko.09 touko.10 Ammattitaidoton Ammattitaidoton Toimistotyöntekijä Toimistotyöntekijä Myyjä Myyjä Laitossiivooja Laitossiivooja Sekatyöntekijä (rakennusala) Sekatyöntekijä (rakennusala) Kirvesmies Varastotyöntekijä Ammatinvaihtaja Kirvesmies Varastotyöntekijä Ammatinvaihtaja Rakennustyöntekijä Rakennustyöntekijä Keittiötyöntekijä Ilman ammattia oleva Työttömät yhteensä (pl. lom.) Työttömät yhteensä (pl. lom.)

5 5 5. Rekrytointiongelmien syyt Useimmin syyt rekrytointiongelmiin liittyivät toukokuussa 2010 työpaikkojen ominaisuuksiin. Yksittäisistä syistä yleisin oli kuitenkin se, että paikkaan ei ollut lainkaan hakijoita (työvoimapulatilanne). Noin 17 prosenttia työpaikkojen täyttövaikeuksista johtui ns. muista työpaikan ominaisuuksista johtuvista syistä. Näitä muita syitä oli lähinnä se, että työpaikka oli yrittäjäpaikka tai vuokratyöpaikka. Työvoimapulan osuus rekrytointiongelmien syynä on vähentynyt vuodentakaiseen tilanteeseen nähden. Työmatka tai toimipaikan sijainti ei ole enää niin suuri ongelma kuin aikaisemmin. Enemmän rekrytointiongelmia aikaisempaan tilanteeseen nähden on muiden työpaikan ominaisuuksista johtuvien syiden lisäksi aiheuttanut mm. työn osa-aikaisuus ja työnhakijan riittämätön työkokemus. Kuvio 2. Rekrytointiongelmien syyt toukokuussa 2009 ja 2010 Työvoimapula Muut työpaikan ominaisuuksista johtuvat syyt Palkkaus Työn osa-aikaisuus Riittämätön työkokemus Riittämätön koulutus Erityisosaamisen puute Työn tilapäisyys Epäsopivat työajat Työmatka / toimipaikan sijainti Henkilökohtaiset ominaisuudet Monitaitoisuuden vaatimukset Riittämätön kielitaito Muut työnhakijaan liittyvät syyt Työttömyysturva Tietotekniset vaatimukset 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 6 % 8 % 5 % 8 % 7 % 7 % 6 % 6 % 7 % 10 % 12 % 22 % 23 % 17 % 16 % 16 % touko.10 touko.09 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Rekrytointiongelmien syyt vaihtelevat suuresti sen mukaan, minkä ammattialan tai ammatin avoimesta työpaikasta on ollut kyse. Työvoimapula on viime aikoina vaivannut eniten terveydenhuoltoja sosiaalialaa. Työnhakijoiden ominaisuudet 1 vaikeuttavat työpaikkojen täyttöjä erityisesti teollisuudessa ja rakennusalalla. Työpaikan ominaisuudet 2 ovat merkittävä rekrytointiongelmien syy kaupallisen työn sekä palvelutyön ammateissa. (Kuvio 3) 1 Riittämätön ammatillinen peruskoulutus, riittämätön työkokemus, työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien sopimattomuus, tehtävän vaatiman erityisosaamisen puute, riittämätön kielitaito, monitaitoisuuden vaatimukset, tietotekniikkaan liittyvät vaatimukset ja muut ammattitaitoon tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyneet syyt. 2 Työn osa-aikaisuus, työn tilapäisyys, vuorotyö tai muuten epäsopivat työajat, työmatkaan/toimipaikan sijaintiin liittyvät syyt, palkkaukseen liittyvät syyt ja muut työpaikan ominaisuuksista johtuvat syyt.

6 6 Kuvio 3. Rekrytointiongelmien pääasialliset syyt ammattialoittain toukokuussa 2010 Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ Terveydenhuolto, sosiaalialan työ Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö Kuljetus- ja liikennetyö Rakennustyö, kaivostyö Teollinen työ Palvelutyö Kaikki alat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Työnhakijan ominaisuus Työpaikan ominaisuus Työvoimapula 6. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne Suomen seutukunnissa Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuudessa on kaksi ääriulottuvuutta: työvoimapula (avoimiin paikkoihin ei ole riittävästi hakijoita) tai suuri työvoiman ylitarjonta (kaikille työtä hakeville ei riitä työpaikkoja). Kohtaanto-ongelmia voi ilmetä alueellisesti ja/tai ammatillisesti. Alueellinen kohtaamattomuus tarkoittaa sitä, että työttömät työnhakijat ja avoimet paikat ovat sijoittuneet eri alueille. Ammatillisessa kohtaamattomuudessa on kyse siitä, että työvoiman kysyjän hakema ja tarjoajan olemassa oleva osaaminen ja ominaisuudet eivät kohtaa. Seuraavilla sivuilla olevissa kartoissa on kuvattu työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellista kohtaantotilannetta vuoden 2010 tammi - toukokuussa. Tarkastelu on tehty työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen ja työttömäksi rekisteröityjen pohjalta. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät siten ne avoimet työpaikat, jotka eivät tule työ- ja elinkeinotoimiston tietoon ja muut kuin työttömäksi rekisteröityneet työnhakijat. Tarkastelutasoina ovat seutukunnat ja pääammattiryhmät. Kohtaantotilanteen kuvauksessa käytetään neljää eri ryhmää: 1) Alueet, joissa tarkasteltavassa ammattiryhmässä on avointa paikkaa kohden on alle 2 työtöntä (Tässä tilanteessa alkaa yleensä ilmetä työvoiman saatavuusongelmia) 2) Alueet, joissa tarkasteltavassa ammattiryhmässä on avointa paikkaa kohden 2 alle 5 työtöntä (Tässä tilanteessa kysyntä ja tarjonta on ) 3) Alueet, joissa tarkasteltavassa ammattiryhmässä on avointa paikkaa kohden 5 alle 10 työtöntä (Tässä tilanteessa ammattialan työttömien on jo vaikea löytää työtä työssäkäyntialueeltaan) 4) Alueet, joissa tarkasteltavassa ammattiryhmässä on avointa paikkaa kohden vähintään 10 työtöntä (Tässä tilanteessa ammattialan työttömän on hyvin vaikea löytää työtä työssäkäyntialueeltaan).

7 7 Kuviot Työvoiman kohtaantotilanne pääammattiryhmittäin Suomen seutukunnissa tammi - toukokuussa 2010 Kaikki ammatit yhteensä Tieteell. tekn. ja taiteellinen työ Terveydenhuolto, sos.alan työ Hallinto- ja toimistotyö

8 8 Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö Kuljetus- ja liikennetyö Rakennustyö, kaivostyö

9 9 Teollinen työ Palvelutyö Työvoiman kysyntä- ja tarjontatilanteen tarkastelu seutukunnittain ja pääammattialoittain osoittaa, että tilanne vaihtelee suuresti ammateittain ja alueittain. Vaikka taloudellinen taantuma on heijastunut työllisyyteen, on edelleen ammatteja, joissa työvoiman saatavuusongelmat ovat yleisiä (mm. kaupallinen työ sekä terveydenhuolto- ja sosiaaliala). Taloudellisen taantuman varjo näkyy tällä hetkellä erityisesti teollisen työn, rakennustyön sekä maa- ja metsätaloustyön aloilla suurena työvoiman ylitarjontana.

10 10 Liite 011 Helsinki 014 Raasepori 021 Åboland-Turunmaa 022 Salo 023 Turku 024 Vakka-Suomi 025 Loimaa 041 Rauma 043 Pori 044 Pohjois-Satakunta 051 Hämeenlinna 052 Riihimäki 053 Forssa 061 Luoteis-Pirkanmaa 062 Kaakkois-Pirkanmaa 063 Etelä-Pirkanmaa 064 Tampere 068 Lounais-Pirkanmaa 069 Ylä-Pirkanmaa 071 Lahti 081 Kouvola 082 Kotka-Hamina 091 Lappeenranta 093 Imatra 101 Mikkeli 103 Savonlinna 105 Pieksämäki 111 Ylä-Savo 112 Kuopio 113 Koillis-Savo 114 Varkaus 115 Sisä-Savo 122 Joensuu 124 Keski-Karjala 125 Pielisen Karjala 131 Jyväskylä 132 Joutsa 133 Keuruu 134 Jämsä 135 Äänekoski 138 Saarijärvi-Viitasaari 141 Suupohja 142 Seinäjoki 144 Kuusiokunnat 146 Järviseutu 151 Kyrönmaa 152 Vaasa 153 Sydösterbotten 154 Jakobstadsregionen 161 Kaustinen 162 Kokkola 171 Oulu 173 Oulunkaari 174 Raahe 175 Haapavesi-Siikalatva 176 Nivala-Haapajärvi 177 Ylivieska 178 Koillismaa 181 Kehys-Kainuu 182 Kajaani 191 Rovaniemi 192 Kemi-Tornio 193 Torniolaakso 194 Itä-Lappi 196 Tunturi-Lappi 197 Pohjois-Lappi 201 Porvoo 202 Loviisa 211 Mariehamns stad 212 Ålands landsbygd 213 Ålands skärgård SEUTUKUNNAT 2010

Alueiden rakennemuutos ja työmarkkinat. Suomen Kuntaliitto/Jaana Halonen

Alueiden rakennemuutos ja työmarkkinat. Suomen Kuntaliitto/Jaana Halonen Alueiden rakennemuutos ja työmarkkinat Suomen Kuntaliitto/Jaana Halonen Pori/Ennakointiseminaari 30.3.2012 Ikärakenteen alueellisia eroja Työllisyyden alueellisia eroja Tutkintorakenteiden alueellisia

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Hämeen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset

Lisätiedot

LUOVIEN ALOJEN TILASTOT. -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa

LUOVIEN ALOJEN TILASTOT. -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa LUOVIEN ALOJEN TILASTOT -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa Esityksen sisällys Luovien alojen tilastollinen määritelmä ja toimialaluokitus Luovien alojen seutukuntatason tilastollinen

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Etelä-Savon ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 24.9.2013 klo 9.00 Pirkanmaalla työllisyystilanteessa ei elpymisen merkkejä Työttömyystilanne

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2011 Keski-Suomen ELY-keskus Alueelliset talousnäkymät 1/2011 Jouko Nieminen TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla

Lisätiedot

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2009 SARI pitkänen LEENA

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 2/2011 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu julkaisusarjan nimi ja tunnus käyntiosoite

Lisätiedot

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa Onko työvoimapula totta?

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

TEM-analyyseja 43/2012

TEM-analyyseja 43/2012 TEM-analyyseja 43/2012 Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle työvoimatarpeen ja -tarjonnan kehitys vuoteen 2025 Eija-Leena Koponen Ulla-Maija Laiho Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-631-5

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

TEM-analyyseja 19/2010

TEM-analyyseja 19/2010 TEM-analyyseja 19/2010 TE-TOIMISTOJEN TUOTTAVUUS JA TYÖ- PAIKKOJEN TÄYTÖN TEHOKKUUS Heikki Räisänen Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-261-4 TE-TOIMISTOJEN TUOTTAVUUS JA TYÖ- PAIKKOJEN TÄYTÖN

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Raportteja 20 2015 Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Kainuun TE-toimistoon avoimia työpaikkoja ilmoittaneiden työnantajien kokemuksia työntekijöiden rekrytoinnista TARJA PEITSAHO Työnantajien

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvutahti hidastuu Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 KATSAUS 20.2.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on tammi - helmikuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY?

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? Valtiotieteen tohtori Timo Aro 14.3.2014 Alueet (lue organisaatiot ja rakenteet!) eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan

Lisätiedot