Astrea. Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta. Irtisanominen vai lomautus. Aiesopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Astrea. Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta. Irtisanominen vai lomautus. Aiesopimukset"

Transkriptio

1 ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2005 Astrea Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta Irtisanominen vai lomautus Aiesopimukset Sumentola Suominen & Itälä ja Korhonen Leikas ja Vainionpää yhdistyivät Astreaksi

2 Pääkirjoitus ARKTINEN HULLUUS ASTREA Helsinki Oulu Turku Asianajotoimisto Astrea Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti Asianajotoimisto Astrea Oy:n asiakasja sidosryhmälehti on tarkoitettu ainoastaan yrityksen toiminnan alaan kuuluvan tiedon välittämiseen lehden lukijoille. Sivut ja niillä oleva tieto ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi. Asianajotoimisto Astrea Oy ei vastaa näillä sivuilla olevista tiedoista, erityisesti niiden täsmällisyydestä tai ajan tasalla olemisesta, vaikkakin tietojen oikeellisuuteen luonnollisesti pyritään. Suosittelemme kääntymään asiantuntijoidemme puoleen kussakin asiassa erikseen. Lisätilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset: Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki Puh. (09) Fax (09) Toimituksen yhteyshenkilö: Kaija Voipio Painopaikka: Hansaprint, Turku Asianajotoimisto Astrea Oy palvelee asiakkaitaan liikejuridiikan alalla Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Helsingin merkitys pääkaupunkina ja suomalaisten yritysten kansainvälisen toiminnan keskipisteenä on itsestään selvä. Turun seudulla on panostettu erityisesti bioteknologian alan yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Oulun seudun kasvun lähteenä on jo vuosien ajan toiminut tieto- ja viestintäteknologian alan yrittäjyys. Missään ei kuitenkaan pidä väheksyä perinteisempien toimialojen merkitystä. Mikä sitten selittää kaukana pohjoisessa sijaitsevan Oulun seudun nousun maailmanlaajuisesti merkittävänä pidettäväksi teknologiakeskukseksi? Nokian eri yksiköiden toiminta Oulun seudulla on luonnollisesti antanut vauhtia monelle, nyttemmin kansainvälistyneelle, paikkakunnalla toimivalle ICT-alan yritykselle. Yrittäjyyden arvostus on ollut Pohjois-Pohjanmaalla perinteisesti korkeassa arvossa. Oulun maine teknologiakaupunkina ei kuitenkaan perustu yksin yritysten toimintaan, vaan merkittävässä määrin myös esimerkiksi yliopiston ja VTT:n sekä kaupungin tiiviiseen yhteistyöhön teknologiayritysten kanssa. Tällaisesta yhteen hiileen puhaltamisesta, jota voisi kutsua vaikkapa arktiseksi hulluudeksi, on pyritty ottamaan mallia muillakin paikkakunnilla ja toimialoilla. Astrea toimii yritysten ja yrittäjien apuna yhteen hiileen puhaltamisessa yritysten mahdollisimman kitkattoman kasvun ja kehityksen turvaamiseksi yrittäjyyden koko elinkaaren ajan. Toimistomme palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 20 lakimiestä, joilla erityisosaamisensa perusteella on valmiudet hoitaa mitä erilaisimpia yrityksen ja yrittäjän lainopillisia asioita. Tieto kulkee nykyisin helposti ja nopeasti, ja myös maantieteelliset etäisyydet ovat ajallisesti lyhentyneet. Astrean palveluksessa olevien lakimiesten erityisosaaminen siirtyy yhtä helposti ja nopeasti paikkakunnalta toiselle tai vaikkapa valtakunnan rajojen yli asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yhteistyöterveisin, menestyksekästä loppukevättä ja kesää toivottaen sekä arktista hulluutta levittäen. Jouni Vainionpää asianajaja, varatuomari hallituksen jäsen Jouni Vainionpää on varatuomari ja asianajaja. Hän on toiminut liikejuridiikan alalla jo vuodesta Omassa asianajotoimistossa Vainionpää on työskennellyt vuodesta 1992 lähtien. Vainionpää toimii Asianajotoimisto Astrea Oy:n senior partnerina ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi hänen erityisenä vastuualueenaan ovat kotimaiset ja kansainväliset yritysjärjestelyt ja -kaupat sekä sopimusoikeudelliset asiat ml. IT-alan sopimukset. (08) ASTREA

3 Sisältö 2 Pääkirjoitus: Arktinen hulluus 4 Työntekijän huumetestaus sekä kameravalvonta työpaikalla lakiuudistus voimaan Irtisanominen vai lomautus? Irtisanominen vai lomautus? s. 6 8 Kuljetukset ja jakelu kansainvälistyvät juridiset haasteet kasvavat 9 Cross-border distribution and transportation rising legal challenges 10 Viestintämarkkinalaki muuttui valintamahdollisuus lisääntyi ja hinnat laskevat Kuljetussopimuksista s Laajakaistapalveluja tarjoavan yrityksen oikeudesta rajoittaa palvelun käyttöä 12 Maapolitiikka ja kaavoitus 13 Aiesopimus samalla sopimuksella monta eri nimeä 14 California Dreaming 14 Lähikuvassa 15 Sinua palvelevat 15 Nimitysuutiset Viestintämarkkinalaki muuttui s. 10 Kannen kuva: Eeva Sivula. 3 ASTREA

4 Lakiuudistus voimaan Työntekijän huumetestaus sekä kameravalvonta työpaikalla Huumausaineiden käytön lisääntyessä työnantajien tarve suojautua huumausaineita käyttävien työtekijöiden aiheuttamilta vaaratilanteilta on kasvanut. Työntekijöiden huumetestit ovatkin yleistyneet Suomessa viime vuosien aikana. Myös kameravalvonta on yleistynyt työpaikoilla osin seurauksena valvontakameroiden teknisestä kehityksestä. Aikaisemmin laissa ei ollut säännöksiä siitä, millä edellytyksillä työnantaja voi suorittaa kameravalvontaa. Myös huumausainetestien edellytykset ovat olleet vailla selkeitä säännöksiä. Työpaikan kameravalvontaa ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyä koskevat säännökset on otettu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä lukien. Tällä sääntelyllä on pyritty selkeyttämään työpaikoilla noudatettavia kirjavia menettelytapoja ja käytäntöjä. Merkille pantavaa on, että näille työntekijöiden valvontamuodoille on asetettu tiukkoja ja monilta osin tulkinnanvaraisia edellytyksiä ja muotosääntöjä. Sääntelyn ankaruutta korostaa se, että samalla näiden edellytysten ja muotosäännösten noudattaminen on säädetty rangaistavaksi. Kaikkien työpaikkojen tuleekin tarkistaa toimintansa vastaamaan uutta sääntelyä ensi tilassa. Esimerkiksi kameravalvonnan on vastattava uusia säännöksiä mennessä. 4 ASTREA

5 HUUMAUSAINETESTAUS Yleiset edellytykset testaukselle Huumausainetestauksen tavoitteena on tavallisesti suojata henkeä, terveyttä ja työturvallisuutta sekä luonnollisesti myös työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia sekä omaisuutta. Yleisenä edellytyksenä työntekijän huumausainetestaukselle on, että työnantaja on yhteistyössä henkilöstön kanssa laatinut kirjallisen päihdeohjelman. Ohjelman tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Lisäksi yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä/listattava ne työtehtävät, joissa työnantaja pyytää työnhakijalta tai edellyttää työntekijältä huumausainetestitodistusta. Jos työnantaja ei ole yhteistoimintalainsäädännön piirissä, työnantajan on kuitenkin ennen työtehtävien valintaa ja listaamista varattava työntekijöille taikka heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi. Edellä on kuvattu huumausainetestauksen yleisiä edellytyksiä. Muilta osin työnhakijaa ja työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat huumausainetestauksen edellytykset ja menettelyt ovat erilaisia. Työnhakijaa koskeva testaus Työnhakuvaiheessa työnantaja voi pyytää todistusta huumausainetestistä vain tehtävään valitulta henkilöltä. Tämä toisaalta johtaa siihen, että valinta on syytä tehdä ehdollisena siltä varalta, ettei huumausainetestin tulos olisikaan puhdas. Työnantaja voi pyytää huumausainetestausta koskevaa todistusta vain, jos työnhakijan työtehtävät täyttävät tietyt edellytykset muun muassa tarkkuutta, luotettavuutta ja itsenäistä harkintakykyä. Lisäksi edellytetään, että työntekijä toimii tehtävissä, joiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena esimerkiksi vaarantaisi henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta tai voisi aiheuttaa muuta vähäistä suurempaa vahinkoa. Työsuhteessa jo olevan työntekijän testaus Työsuhteen aikana huumausainetestaukselle on asetettu huomattavasti tiukemmat edellytykset. Työntekijä on nimittäin velvollinen esittämään todistuksen huumausainetestistä vain, kun työnantaja epäilee, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai jos työnantaja epäilee, että työntekijä on riippuvainen huumeista. Lisäksi edellytetään, että testaaminen on välttämätöntä työntekijän työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Työntekijän työtehtävien on lisäksi täytettävä tietyt edellytykset. Esimerkiksi erityistä tarkkuutta tai luotettavuutta edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena vakavasti vaarantaa henkeä, terveyttä, työturvallisuutta tai aiheuttaa muuta merkittävää vahinkoa. KAMERAVALVONTA Missä tilanteissa kameravalvontaa voi käyttää? Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa, mikäli tarkkailun tarkoituksena on työntekijöiden ja muiden tiloissa olevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen tai tuotantoprosessien toiminnan valvonta. Kameravalvonnan on oltava mahdollisimman avointa. Tämä tarkoittaa sitä, että kameravalvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja menetelmät on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön edustajien kanssa. Lisäksi työntekijöille on tiedotettava kameravalvonnasta. Valvonnasta on ilmoitettava näkyvällä tavalla niissä tiloissa, joihin kamerat on sijoitettu. Kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Työntekijöiden käymälässä, pukeutumistilassa tai muissa henkilöstötiloissa ei myöskään saa olla kameravalvontaa. Lisäksi se on kiellettyä työntekijälle henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa. Kameravalvontaa voidaan kohdentaa tiettyyn työpisteeseen, jos valvonnan tarkoituksena on ehkäistä työntekijän työhön liittyvää ilmeistä väkivallan uhkaa, haittaa tai vaaraa hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen tai, jos tarkkailu on välttämätöntä omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. Kalle Kuusisto (02) Asianajaja, varatuomari Kalle Kuusisto on toiminut Asianajotoimisto Astrea Oy:n palveluksessa vuodesta 1998 ja vuodesta 2001 lähtien sen osakkaana. Kuusisto on yhtiön hallituksen jäsen ja hän on erikoistunut erityisesti sopimus-yhtiö- ja työoikeudellisiin kysymyksiin. 5 ASTREA

6 Irtisanominen vai lomautus? Tämän talven aikana on nähty, että tuotannolliset ja taloudelliset syyt lomautusten ja irtisanomisten perusteena voivat koskea jopa voitollisia yrityksiä. Useimmiten niiden täyttymistä kuitenkin harkitaan tilanteessa, jossa voitto uhkaa kutistua olemattomiin tai yrityksen kannattavuus on jopa miinuksen puolella. Mitä mahdollisuuksia työsopimuslaki antaa joustavaan työvoiman siis henkilökulujen supistamiseen? Asianajaja Lauri Ylipukki on toiminut aikaisemmin lakimiehenä Finnvera Oyj:n tytäryhtiössä Tietolaki Oy:ssä sekä Asianajotoimisto Korhonen, Leikas ja Vainionpää Oy:ssä ja edelleen sen liiketoiminnan siirtymisen jälkeen Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä. Ylipukki toimii erityisesti insolvenssiasioiden ja yritysjärjestelyjen parissa. Asianajotehtävissä Ylipukki on toiminut vuodesta 2002 lukien. Liiketoiminnassa ja yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien nopeiden muutosten ja järjestelyiden johdosta voidaan joutua harkitsemaan joidenkin työntekijöiden työsuhteiden päättämistä ja tähän toimenpiteeseen liittyviä kysymyksiä. Uusi työsopimuslaki tuli voimaan 1. kesäkuuta Se on yleislaki ja työsuhteita koskeva perussäännös, jonka ohella yksittäisiin työsuhteisiin tulee mahdollisesti vielä sovellettavaksi kyseisen alan työehtosopimus. Asiallinen ja painava syy Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan päättää irtisanomalla se päättymään irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomista koskevan yleissäännöksen mukaan työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperusteiden arviointi suoritetaan kokonaisarvioinnilla, jossa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaikki asiaan vaikuttavat positiiviset ja negatiiviset seikat. Työsuhteen irtisanomiseen oikeuttavat asialliset ja painavat syyt jaotellaan työsopimuslaissa työntekijän henkilöön liittyviin (individuaaliperusteisiin) sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomisperusteisiin. 6 ASTREA

7 Mikäli työ on vähentynyt tilapäisesti, niin tällöin työnantajalla on perusteet työntekijän lomauttamiselle, mutta ei irtisanomiselle. Tuotannolliset ja taloudelliset syyt Työnantajan toimintaedellytyksissä tapahtuneet muutokset, joiden perusteella työntekijä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä edellyttävät, että työnantajayrityksessä tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Mikäli yrityksen liiketoiminta on kannattamatonta ja tappiollista, niin yrityksellä on taloudelliset perusteet työsuhteen päättämiseen. Työn vähentyminen voi olla seurausta myös liikkeenjohdollisista päätöksistä tai esim. yrityksen liikeidean muuttamisesta. Yleensä tuotannolliset ja taloudelliset sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät perusteet nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka lopputuloksena työn määrä vähenee. Työn vähentymisellä tarkoitetaan irtisanottavalle työntekijälle tarjottavissa olevan työn vähentymistä olennaisesti ja lisäksi vähentyminen tiedetään tai ainakin arvioidaan pitkäaikaiseksi. Mikäli työ on vähentynyt tilapäisesti, niin tällöin työnantajalla on perusteet työntekijän lomauttamiselle, mutta ei irtisanomiselle. Kun yritys harkitsee työntekijän irtisanomista tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, niin työnantajan on selvitettävä, onko työntekijälle tarjottavissa hänen työsopimuksensa mukaista työtä tai hänen koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaavaa muuta työtä. Tähän liittyen työnantajalla on myös velvollisuus järjestää työntekijälle uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, mikäli sitä voidaan pitää molempien osapuolten kannalta kohtuullisena. Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä ei ole mahdollista, jos työnantaja on ennen irtisanomista tai irtisanomisen jälkeen palkannut toisen työntekijän samankaltaisiin tehtäviin ja työnantajan toimintaedellytyksissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Työnantajalle on asetettu ns. takaisinottovelvollisuus eli velvollisuus tiedustella työvoimatoimistosta onko tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottu työntekijä työnhakijana, mikäli työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kk kuluessa irtisanotun työntekijän työsuhteen päätymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Tätä takaisinottovelvollisuuteen liitettyä 9 kk määräaikaa voitaneen käyttää jonkinlaisena suuntaa antavana ohjeena myös ennen irtisanomista mahdollisesti palkattujen uusien työntekijöiden kohdalla. Harkittaessa työntekijän irtisanomista taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä tulisi tarkasteluun vaihtoehtona ottaa myös työntekijän lomauttaminen. Työnantajalla on oikeus yksipuolisesti lomauttaa työntekijä, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste. Lomauttaminen on yrityksen kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja kassan korjaamiseksi vaikutuksiltaan yleensä merkittävästi tehokkaampi kuin irtisanominen, jonka vaikutukset näkyvät vasta pisimmillään 6kk:n irtisanomisajan jälkeen. Lomautusperusteeksi riittää myös työn tilapäinen vähentyminen, jonka kestoksi arvioidaan enintään 90 päivää, jos muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta ei kohtuudella ole järjestettävissä. Lomauttamisen yhteydessä työnantajan on syytä tiedostaa, että lomautuksen aikana työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa ja lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää työntekijällä on oikeus irtisanoessaan työsopimuksensa saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa. Lauri Ylipukki (08) ASTREA

8 Kuljetukset ja jakelu kansainvälistyvät juridiset haasteet kasvavat Maailman puhutuin kieli on huono englanti myös kauppaa tehdessä ja suurista summista sovittaessa. Yritysten kansainvälistyessä tulisi kuitenkin ymmärtää paitsi vieraita kieliä, myös erilaisia business- ja oikeuskulttuureja. Yritysten sopimusverkoston kannalta kansainvälistyminen moninkertaistaa huomioon otettavat tekijät. Lisääntyvää epävarmuutta voidaan lieventää johdonmukaisella, mutta tilanteeseen sopeutetulla sopimuksentekokulttuurilla. Samalla kun valmistus- ja myyntitoimintojen kansainvälistyminen kasvattaa liiketoimintamahdollisuuksia, yritysten riskit kasvavat. Erityisesti kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa epäselvyyttä syntyy usein mm. siitä, kuka korvaa, mitkä vahingot ja mihin määrään silloin jos yhteistyö ei sujukaan. Vastuukysymysten kanavan pitäminen selkeänä koko tuotteen elinkaaren ajan aina valmistuksesta loppukäyttöön vaatii monien eri asioiden yhtäaikaista tarkastelua. Herrasmiessopimuksista riskienhallintaan Nopealiikkeisessä kaupassa riskejä katetaan usein niukkasanaisin herrasmiessopimuksin. Riidan syntyessä tai vahingon sattuessa seurauksena voi olla joutuminen kalliiseen ja julkiseen riitaprosessiin vieraassa maassa vieraan lainsäädännön mukaan. Takapainotteisena riitojen ratkaisu on epävarmempaa, aikaavievempää ja siten kalliimpaa kuin asioiden tarkasteleminen etukäteen. Toisaalta kattavienkin kirjallisten sopimusten laatimisessa tulee ottaa huomioon monia eri tekijöitä. Meri-, maantie-, rautatie- ja ilmakuljetuksia sääntelevien eri kansainvälisten konventioiden mukaisesti normeista poikkeavat sopimuslausekkeet voivat olla mitättömiä eikä niitä voida kansallisesti saattaa täytäntöön. Monien esim. Itä-Euroopan maiden lainsäädäntöjen 8 ASTREA puutteellisuus voi johtaa odottamattomiinkin seurauksiin ja tämä vaatii yrityksen sopimuksentekokulttuurin uudelleentarkastelua ja ennakoivuuden käyttöönottoa. Juristien suosittelemassa etupainotteisessa riskien hallinnassa hyötynä on riidanratkaisun helpottuminen, koska sopimusosapuolet ovat joutuneet miettimään ja ottamaan kantaa sopimusvelvoitteisiinsa jo etukäteen. Maailmankaupan kielenä englanti on kehittynyt hyvinkin spesifiksi sopimuskieleksi, jonka käyttö kuitenkin vaatii laaja-alaista tietoa käsitteistön juridisesta alkuperästä. Sopimuskentän läpinäkyvyys Sopimusjärjestelmän hallitsemiseksi huolinta voi olla kansainvälistä kauppaa käyville yrityksille houkutteleva vaihtoehto. Tällöin yrityksen tehtäväksi tulee laatia vain yksi sopimus huolitsijaliikkeen kanssa. Sopimusten hallinnan kannalta erityisesti tietoteknisten järjestelmien kehittyminen ja integroituminen tuovat uusia mahdollisuuksia ja riskejä. Tiedon arkipäiväistyessä siirtymisen automatisoituihin toimintamuotoihin on arvioitu tuovan yrityksille kilpailuetua. Huolinnan sijasta monien yritysten näkökulmasta paras tapa varmistaa velvoitteiden täyttäminen ovat kuitenkin suorat sopimussuhteet, joiden avulla voidaan säilyttää läpinäkyvyys koko sopimuskenttään. Yllättävät ongelmat ja toisaalta liiketoimintamahdollisuuksien realisoiminen näyttävät usein vaativan informaation kulkeutumista tiiviissä kommunikointisuhteessa liiketoiminnasta vastuullisille henkilöille. Nyrkkisääntönä voitaneenkin todeta, että mitä pidemmäksi omistuksen ja kuljetusten siirtoketjut kasvavat, sitä tärkeämmäksi johdon kontrollin säilyttäminen, vastuukysymysten kanavoiminen ja vakuutuskysymykset nousevat yritysten liiketoiminnalle. Kai Lintunen (02) OKT, MLE, KTM Kai Lintunen on toiminut lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä vuodesta Immateriaalioikeudellisten toimeksiantojen hoitamisen lisäksi hän on erikoistunut erityisesti kotimaiseen ja kansainväliseen sopimusoikeuteen. LL.M., MLE, M.Sc.(Econ.) Kai Lintunen has worked as legal counsel in Astrea Attorneys at Law Ltd since In addition to taking care of IPR assignments he is specialized in domestic and international contract law.

9 Cross-border distribution and transportation rising legal challenges The most spoken language in the world is poor English also when it comes to trade. The ability to understand foreign languages and cultures is, however, increasingly important as companies internationalise their operations. For the contractual network of a company internationalisation means the multi-plication of factors that need to be taken into account. Uncertainties can be reduced with the help of a consistent, but contextual contractual culture. While companies internationalise their manufacturing and sales functions, the level of legal risks involved is on the rise. Crossborder trade negotiations often involve ambiguity as to the liabilities and damages involved, the case often culminating in particular to the terminal phase of the cooperative relationship. Keeping a clear view of the risks and liabilities under multifactor influenced circumstances is a truly challenging task. From gentlemen s agreement to controlling of risks Tradesmen under high time-pressure much too often cover risks with mere gentlemen s agreements. A disagreement may result in a very expensive public litigation in a foreign country under foreign law. Such reactive litigation is often more uncertain, timeconsuming and thus more expensive than its alternative, proactive conflict resolution carried out by way of prior risk analysis. The task of analysing the multi-factor contractual environment often results in the drafting of extensive agreements. One may consider two examples of such analysis. Ignoring mandatory requirements resulting from e.g. the international conventions on sea -, road -, railway -, and air transportation may annul contractual clauses, as well as render legal enforcement impossible. Legal systems e.g. in Eastern Europe are developing rapidly, but may demonstrate unexpected legal consequences. Such factors call for a reconsideration of the contractual culture preferable for internationalised companies. Lawyers prefer risk analysis to be carried out at an early phase and proactively. Such strategy benefits from the comprehensive analysis and positioning in regard to the risks involved reducing environmental uncertainty. Language-wise English has as the world trading language cultivated a very specific legal vocabulary for contractual purposes. Mastering such vocabulary requires, however, extensive knowledge of its legal foundations. Transparency of the contractual network One solution for managing the increasingly complex contractual network is forwarding (shipping). Forwarding simplifies the contractual network, since it often requires only one contract with the forwarder. The development and integration of information and communications technologies (ICT) is having an increasing effect on the management of the contractual network in terms of new risks and opportunities. The abundance of information available is expected to yield competitive advantage through automated ICT-enabled solutions. Instead of drafting forwarding agreements, however, often the best way to secure contractual compliance are direct contractual relationships. Direct contracts enable companies to maintain transparency over their contractual network. Contingency factors and realisation of business opportunities seem to require firm informational links between persons accountable. As a rule of thumb, the longer the chains of ownership and transportation grow, the more important it becomes to maintain managerial control, channel liabilities and organise proper insurance policies. Kai Lintunen (02) ASTREA

10 Viestintämarkkinalaki muuttui valintamahdollisuus lisääntyi ja hinnat laskevat Viestintämarkkinalain muutos astui voimaan antaen kiinteän puhelinverkon palvelujen käyttäjälle lisää mahdollisuuksia valita telepalvelunsa tarjoaja. Suurin mielenkiinto varmaankin kohdistuu kiinteästä puhelinverkosta matkaviestinverkkoon soitettaviin puheluihin, sillä erittäin todennäköistä on, että tällaisten puheluiden hinta tulee lain muutoksen johdosta laskemaan tuntuvasti. Samoin kävi aikoinaan matkapuheluhintojenkin, joten onko odotettavissa kissanpäivät puhelimen käyttäjälle? 10 ASTREA Hinnoittelussa kaksi eri mallia Puhelun kulkiessa kahden tai useamman tele- yrityksen puhelinverkon kautta, se voidaan hinnoitella kahdella eri tavalla. Segmenttihinnoittelussa jokainen puhelun välittämiseen osallistunut teleoperaattori määrää oman osuutensa puhelun hinnasta. Segmenttihinnoittelun laskutuskäytännön mukaan käyttäjän kanssa sopimuksen tehnyt teleyritys laskuttaa käyttäjältä myös muiden teleyritysten puheluista perimän hinnan. Ns. päästä-päähänhinnoittelussa yksi teleyritys määrää koko puhelun hinnan ja ostaa tarvittavat yhteydet muilta teleyrityksiltä. Hinnoittelun erilaisuus näkyy puhelinlaskussa, sillä päästä-päähän-hinnoittelu näkyy yhtenä hintana kun taas segmenttihinnoittelussa laskussa näkyy useamman teleyrityksen perimä hinta. Soitettaessa kiinteästä liittymästä matkapuhelinliittymään on aikaisemmin ollut käytössä segmenttihinnoittelu. Tällöin puhelun hinta on muodostunut kiinteän puhelinverkon teleyrityksen perimästä paikallisverkkomaksusta (pvm) ja matkapuhelinoperaattorin perimästä puhelumaksusta. Viestintämarkkinalain muutos avaa kiinteästä liittymästä matkapuhelimeen soitetut puhelut kilpailulle ja mahdollistaa myös päästä-päähän-hinnoittelun. Itsestään tämä ei kuitenkaan toteudu vaan käyttäjän on joko valittava käytettävä puhelinverkko puhelukohtaisella operaattoritunnuksella tai ensisijaisverkkosopimuksella. Ensisijaisverkkosopimus Ensisijaisverkkosopimus (ESV) tarkoittaa sopimusta, joka kattaa yhden tai jopa kaikki seuraavista puhelulajeista: paikallispuhelut, kaukopuhelut, ulkomaanpuhelut ja kiinteästä puhelinverkosta matkapuhelinliittymään soitetut puhelut. Sopimuksen perusteella liittymäteleyritys kytkee liittymästä lähtevät puhelut käyttäjän ennalta valitsemaan verkkoon. Käyttäjällä voi olla ensisijaisverkkosopimus jokaiseen edellä mainittuun puhelulajiin erikseen tai sitten yhden teleyrityksen kanssa sopimus, joka kattaa kaikki puhelutyypit. ESV-sopimus tehdään kirjallisesti sen teleyrityksen kanssa, jonka verkon kautta käyttäjä haluaa puhelunsa ohjautuvan. Halutessaan käyttäjä voi ohittaa ESV-valinnan käyttämällä operaattorikohtaista tunnusta. Puhelimen käyttäjän tulee siis itse olla aktiivinen, jotta hän saisi mahdollisimman suuren hyödyn parhaan verkon valinnasta. Mikäli hänellä ei ole ESV-sopimusta tai hän ei käytä operaattoritunnusta, puhelu ohjautuu automaattisesti segmenttihinnoitteluun ja sen jälkeen puhelinlaskusta on tunnetusti vaikea saada mitään selvää! Viestintämarkkinalain muutos tulee varmasti vaikuttamaan kustannuksiin soitettaessa kiinteästä liittymästä matkapuhelimiin. Erityisesti yrityksille tällä saattaa olla huomattavaa taloudellista merkitystä, sillä varsin suuri osa yritysten puhelinliikenteestä kulkee kiinteästä verkosta matkapuhelinverkkoon. Uusi, aito kilpailutilanne takaa jatkossa kilpailukykyiset puhelinmaksut soitit minkälaisesta liittymästä mihin tahansa liittymään. Jari Maaranen (09) Asianajaja, varatuomari Jari Maaranen on toiminut asianajotehtävissä jo vuodesta 1991 lukien. Asianajotoimisto Astrea Oy:n palvelukseen hän on siirtynyt vuonna 2004 toimipaikkanaan yhtiön Helsingin toimisto. Hänen erityisalueinaan ovat yhtiö-, sopimus- ja insolvenssioikeus.

11 Laajakaistapalveluja tarjoavan yrityksen oikeudesta rajoittaa palvelun käyttöä Artikkelissani tarkastelen laajakaistapalveluita tarjoavan yrityksen ja laajakaistapalveluita hankkivan yrityksen välillä solmittavaan sopimukseen otettavaa laajakaistapalvelun käyttämistä koskevaa rajoitusehtoa. Vanha kumottu viestintämarkkinalaki antoi jokaiselle palveluita hankkivalle oikeuden tarjota hankkimiaan palveluita edelleen muille käyttäjille. Uusi, voimaantullut viestintämarkkinalaki asettaa palveluntarjoajan ja palvelunhankkijan välillä solmittavalle sopimukselle tiettyjä muodollisia ja aineellisia pakottavia vähimmäisvaatimuksia, joita viestintämarkkinalaissa on kutsuttu käyttäjän oikeuksiksi. Uuden viestintämarkkinalain mukaan sopimusosapuolet voivat kuitenkin ottaa sopimukseen palvelun käyttöä rajoittavia sopimusehtoja. Sopimuksen muodosta ja rajoitusehdosta Palveluntarjoajan ja palvelunhankkijan välinen laajakaistapalvelua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti, edellyttäen, että sähköiseen sopimuksen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että sopimus säilyy osapuolten saatavilla. Sopimuksessa on yksilöitävä laajakaistapalveluita tarjoavan yrityksen nimi ja yhteystiedot. Viestintämarkkinalaki asettaa edellä mainittujen muodollisten vaatimusten lisäksi aineellisia vaatimuksia, joista laajakaistapalveluita koskevassa sopimuksessa on ainakin sovittava. Laki edellyttää, että sopimuksessa tulee muun muassa sopia palveluntarjoajan oikeudesta lopettaa laajakaistapalvelun tarjoaminen tai rajoittaa laajakaistapalvelun käyttämistä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan saa estää palvelunhankkijaa liittämästä hankkimaansa laajakaistapalveluun lain vaatimusten mukaista radio- ja telepäätelaitetta, suojauksen purkulaitetta tai televisiovastaanotinta. Viestintäviraston asema ja sen tulkintasuositukset Viestintäviraston toimivalta ja tehtävät on määritelty viestintämarkkinalaissa. Se muun muassa valvoo viestintämarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä tutkii viestintämarkkinalain vastaista toimintaa koskevat tutkintapyynnöt ja antaa laintulkintaa koskevia suosituksia. Laajakaistapalveluiden rajoittaminen on toistuvasti ollut esillä viestintävirastossa. Viestintävirasto on antanut vastauksen tulkintapyyntöön, joka koski muun muassa palveluntarjoajan oikeutta rajoittaa yksityisasiakkaan hankkimaa laajakaistapalvelua viestintävirasto on antanut päätöksen tutkintapyyntöön, joka koski erään palveluntarjoajan sopimusehtoon otettua määräystä tarjottavan palvelun rajoittamisesta. Lisäksi viestintävirasto on, laajakaistapalveluiden käyttäjien piirissä heränneen keskustelun johdosta julkaissut muistion laajakaistapalvelun jakamisesta. Viestintäviraston antaman vastauksen, päätöksen ja muistion perusteella voi tehdä johtopäätöksen, etteivät voimassa olevat säännökset anna palvelunhankkijalle nimenomaista oikeutta tarjota laajakaistapalveluita tarjoavalta yritykseltä hankkimiaan palveluita edelleen muille käyttäjille, vaan asia on jätetty sopimuksenvaraiseksi. Laajakaistapalveluita tarjoava yritys voi siten tuotteistaa erilaisia palveluita eri käyttäjäryhmille ja rajoittaa palvelun käyttöä sopimusehdoissaan. Petri Kokko (08) Oikeustieteen kandidaatti Petri Kokko on toiminut aikaisemmin lakimiehenä Asianajotoimisto Korhonen, Leikas ja Vainionpää Oy:ssä ja sen liiketoiminnan siirtymisen jälkeen Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä. Kokon erityisalana ovat mm. IT-toimialaan liittyvät sopimusoikeudelliset asiat. 11 ASTREA

12 Maapolitiikka ja kaavoitus Erityisesti pääkaupunkiseudulla törmää jatkuvasti keskusteluun tonttimaan riittävyydestä, yksityisten maanomistajien oikeudesta hyötyä maan niukkuudesta sekä kaupunkien mahdollisuudesta määrätä yksityisesti omistetuista maista. Maan arvon nousu kaavoituksen jälkeen on useimmiten kiistaton, ja laki antaakin kaavoitusmonopolia hallitseville kunnille mahdollisuuden leikata osa hyödystä itselleen. Kunnasta riippuu, miten se oikeutta käyttää ja kuinka pitkäjänteisesti se maanhankintaansa hoitaa. Oulu on esimerkki kauaskatseisesta kaupunkikunnasta ruuhka-suomen ulkopuolella. Oulun kaupunki on linjannut maapoliittisen ohjelmansa aika ajoin vuodesta 1978 lähtien, viimeksi vuonna Linjauksen avulla se pyrkii takaamaan tonttimaan riittävyyden ja kaikkien maanomistajien tasapuolisen kohtelun. Maapolitiikallaan Oulu ymmärtää kaupungin maahankintaan ja luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä omistuksessa olevien rakentamiskelpoisten tonttien rakentamisen edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Vapaaehtoisuus lähtökohtana Pääasiallinen maahankintakeino on vapaaehtoinen kiinteistökauppa, jolla maa hankitaan kaupungille ennen asemakaavoitusta, jotta maan hankintahinnat säilyisivät kohtuullisina. Kaupunki saa kaavoituksen tuottaman arvonnousun tonttien kauppahintana ja vuokrina korvaamaan kaavan tuottamia kustannuksia. Näin tapahtuu erityisesti laajojen, kaavoittamattomien raakamaa-alueiden hankinta ja yhdyskuntatarkenteiden toteuttaminen. Ensimmäisen asemakaavan mukaiseen katualueeseen liittyy ns. ilmaisluovutusvelvollisuus, mistä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunnalla on oikeus käyttää lunastusta maanhankintakeinona yleisen tarpeen niin vaatiessa. Kunnalla on etuosto-oikeus yli 5000 m 2 :n suuruisiin alueisiin määrätyin ehdoin. Maankäyttösopimukset täydentäjinä Maankäyttösopimuksiksi kutsutaan sopimuksia, jotka käsittelevät asemakaavojen toteuttamisen vastuunjakoa, oikeuksia ja velvoitteita sekä kustannusten jakamista. Oulussa maankäyttösopimuksia käytetään vapaaehtoisia kauppoja täydentävänä ja korvaavana keinona. Kehittämiskorvauksen pohjana todelliset kustannukset Heinäkuun 1. päivänä 2003 astui voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos maankäyttösopimuksia täydentävästä kehittämiskorvausjärjestelmästä. Maanomistaja, joka saa asemakaavoituksesta merkittävää hyötyä, on velvollinen osallistumaan kunnan ohella yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tavoitteena on luoda kunnille paremmat edellytykset ylläpitää kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja muun rakentamisen turvaamiseksi riittävää tonttitarjontaa ilman, että kaavojen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat esteenä. Maanomistaja osallistuu kustannuksiin ensisijaisesti vapaaehtoisin maankäyttösopimuksin. Jos yksimielisyyttä ei synny, kunnalla on oikeus periä maanomistajalta kehittämiskorvauksena yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset julkisoikeudellisena maksuna. Ylärajana ovat todennettavat kustannukset ja joka tapauksessa enintään 60 % asemakaavoituksen maanomistajalle tuottamasta hyödystä. Kyseessä siis ei ole kategorinen arvonnousun leikkuri. Maankäyttösopimukset ja vapaaehtoiset kaupat tullevat säilyttämään asemansa ensisijaisena menettelytapana kunnan ja maanomistajan kesken. Kaavamonopolin haltijalle rahana, rakennusoikeutena tai maa-alueina suoritetut korvaukset siirtyvät joka tapauksessa rakennettavien asuntojen hintoihin. Hannu Korhonen (08) Asianajaja, varatuomari Hannu Korhonen on toiminut liikejuridiikan parissa ja asianajajana jo 1970-luvulta lähtien. Vuodesta 1976 lukien noin 14 vuoden ajan hän työskenteli Oulun Osuuspankissa mm. lainopillisista asioista ja yritysasiakkaista vastaavana johtajana. Korhonen on toiminut perustajaosakkaana Asianajotoimisto Korhonen, Leikas ja Vainionpää Oy:ssä vuodesta 1990 lähtien ja sen liiketoiminnan siirtymisen jälkeen lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä. Korhosen erityisalaa ovat mm. kiinteistöoikeus ja yrityskaupat. 12 ASTREA

13 AIESOPIMUS LETTER OF INTENT HEADS OF AGREEMENT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TERM SHEET Samalla sopimuksella monta eri nimeä Aiesopimukset ovat yleisiä liike-elämässä. Silti asianosaisille on usein epäselvää, mitä aiesopimus tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä todella on. Muutaman perusasian tarkistamisella aiesopimuksia voi parantaa merkittävästi ja samalla ehkäistä ennakolta sopimusosapuolten välisiä erimielisyyksiä. Aiesopimuksen tarkoituksena on sen nimen mukaisesti osapuolten aikeiden kirjaaminen. Aiesopimuksilla tarkoitetaan yleensä kirjallista sopimusta, joka ei ole juridisesti sitova, ja jossa ilmaistaan osapuolten suunnitelmia ja pyrkimyksiä tai kirjataan seikkoja, joista sopimuskumppanit ovat yksimielisiä. Sopimuksessa voidaan todeta esimerkiksi, että asianosaiset pyrkivät neuvottelemaan ja solmimaan tietyn yrityskaupan tai lisenssisopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena voi olla myös, että osapuolet kirjaavat aloittavansa esimerkiksi teknisen selvitystyön, jonka lopputulos vaikuttaa siihen, neuvotellaanko ja solmitaanko myöhemmin pääsopimus. Tällöin molemmat sopimuskumppanit kantavat oman taloudellisen riskinsä selvitystyöstä ja toisaalta on molempien osapuolten etu tehdä pääsopimus juuri toistensa kanssa, jos selvitystyö onnistuu tavoitteiden mukaisesti. Aiesopimus ei kuitenkaan velvoita kumpaakaan osapuolta pääsopimuksen tekemiseen. Niille syntyy korkeintaan velvoite neuvotella vilpittömässä mielessä (in good faith). Aiesopimus tehdään neuvottelujen aikana ennen kuin varsinaista pääsopimusta on solmittu ja aiesopimus ohjaa pääsopi- muksen neuvotteluja. Kirjaamalla seikat, joista asianosaiset ovat samaa mieltä, saadaan selväksi pohja, jolta neuvotteluja viedään eteenpäin. Aiesopimus on hyödyllinen myös, jos neuvottelujen käymiseen tarvitaan yrityksen sisältä erillinen valtuutus esimerkiksi hallitukselta tai toimitusjohtajalta. Neuvotteluvaltuutus voidaan antaa aiesopimuksen mukaisesti, jos siihen on jo kirjattu pääperiaatteet tulevasta pääsopimuksesta. Sitovia lausekkeita aieilmaisujen lisäksi Monet käytännön tulkintavaikeudet aiesopimuksissa liittyvät siihen, että niihin kirjataan tavallisesti myös lausekkeita, jotka on tarkoitettu osapuolia sitoviksi. Jotta nämä lausekkeet todella sitovat ja toisaalta aieilmaisut pysyvät ei-sitovina, sopimukseen kirjoitetaan nimenomaisesti auki, mitkä lausekkeet ovat sitovia ja mitkä eivät. Yleisiä sitovia lausekkeita ovat esimerkiksi salassapitoon liittyvät velvoitteet ja eräät neuvottelujen kulkuun liittyvät velvoitteet. Käytännössä salassapidosta tehdään usein erillinen sopimus, johon aiesopimuksessa vain viitataan. Neuvotteluja koskevat sitovat velvoitteet voivat liittyä esimerkiksi eksklusiviteettiin tai kustannusten jakoon. Eksklusiivinen neuvotteluoikeus tarkoittaa, että toinen osapuoli sitoutuu olemaan neuvottelematta kolmansien kanssa samasta asiasta. Kustannusten osalta on tavallista sopia, että molemmat osapuolet vastaavat omista neuvottelukustannuksistaan. Lisäksi sopimukseen otettu lauseke sovellettavasta laista määritellään yleensä sitovaksi. Samoin sen lausekkeen itsessään, jossa määritellään sitovat ja ei-sitovat lausekkeet, tulee luonnollisesti olla sitova. Sitovaksi määritellään tavallisesti myös aiesopimuksen voimassaoloaika. Onko huonoja puolia? Aiesopimusten tekeminen vie aikaa, eikä niistä aina välttämättä saada vastaavaa hyötyä. Jos aiesopimuksen kieli on epätarkkaa, saatetaan vahingossa luoda sitovia velvoitteita. Vaikka aieilmaisut eivät ole sitovia, on osapuolen neuvotteluasema käytännössä heikko, jos se haluaa pääsopimuksessa poiketa aiesopimuksen periaatteista ilman perusteltua syytä. Jos pääsopimus ei perustu aiesopimuksen periaatteille, on jouduttu neuvottelemaan sama asia kahteen kertaan, mikä on yleensä resurssien tuhlausta. Kansainvälisissä yhteyksissä on syytä pitää mielessä myös se, että eri maiden säännökset ja käytäntö aiesopimusten suhteen poikkeavat toisistaan, joten ne voivat tuoda omia yllätyksiään suunniteltuihin liiketoimiin. Oikein käytettynä aiesopimus on kuitenkin erinomainen instrumentti selkeyttämään osapuolten tahtotiloja ja edistämään neuvotteluja suurten sopimuskokonaisuuksien yhteydessä. Liisa Alanen (02) Varatuomari Liisa Alanen on aloittanut lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:n palveluksessa maaliskuussa Hänen erityisalueinaan ovat sopimus-, kilpailu- ja yhtiöoikeus sekä teollisoikeudet. Viimeiset runsaat kuusi vuotta Alanen on toiminut lakimiehenä kansainvälisessä lääketeollisuudessa Leiras Oy:ssä ja Schering Oy:ssä. 13 ASTREA

14 CALIFORNIA DREAMING Kiitos myötämielisen työnantajani, sain puolitoista vuotta sitten mahdollisuuden matkata expatin partnerina San Franciscon ja San Joseen väliin sijoittuvaan ns. Piilaaksoon viettämään IT-puolison elämää. Alun perin tarkoituksena oli paneutua puolen vuoden ajan lähinnä kielen opiskeluun, mutta aika venähtikin puoleksitoista vuodeksi, ja opiskelun ohella pääsin tutustumaan myös periamerikkalaiseen lakitoimistoon sellaiseen, joka toimii hyväntekeväisyysperiaatteella! Asuimme Sunnyvalessa, asukasmäärältään suunnilleen Turun kokoisessa kaupungissa. Sieltä on San Franciscoon noin tunnin ajomatka ja San Joseen puolet vähemmän. Jotta elämä ei aivan kuluisi shoppailun, golfin ja laiskottelun merkeissä olin hankkinut itselleni opiskelupaikan Oaklandista. Erityisen mielenkiintoiseksi osoittautui lukuihin kuuluva työelämäjakso, joka tuli viettää itse hankitussa työpaikassa. Minua lykästi kun pääsin töihin San Josessa sijaitsevaan lakitoimistoon nimeltään Law Foundation of Silicon Valley. Tein Amerikassa niin yleistä vapaaehtoistyötä, joka sopikin kyseisen lakitoimiston yrityskulttuuriin paremmin kuin hyvin. Kyseinen lakitoimisto tarjoaa lainopillista apua Santa Clara Countyn (johon San Josenkin kuuluu) asukkaille, ja toimisto osoittautui erityisesti eri vähemmistöryhmien asioiden ajajaksi ja jonkinasteiseksi esitaistelijaksi. Lakiin liittyvien asioiden hoidon lisäksi osallistuin erilaisiin koulutustilaisuuksiin, San Joseen kaupunginvaltuuston kokouksiin, lobbauskokouksiin ja jopa mielenosoitukseen! Toimiston olemassaolon mahdollisti hyväntekeväisyys: varat toimintaan kerättiin suurilla illallisilla, joihin myytiin lippuja ja ohjelmia isoista rahoista. Kilpailullisuus ja positiivinen business-henkisyys näkyivät kyllä hyväntekeväisyyttäkin harrastavassa organisaatiossa. Rohkaisu, keskinäinen kehuminen ja tsempin kerääminen tuntuivat aluksi hyvinkin vieraalta, mutta ajan mittaan yltiöpositiivisuuteen tottui. Voitte vain kuvitella, miten selkeänä temperamenttiero näkyi takaisin Suomeen saavuttuani: harmaa räntäsade ja hillityn asiallinen toimistokäyttäytyminen olivat todellakin toisesta maailmasta Kalifornian valoon ja how wonderful -fiilisten jälkeen. Kaija Voipio Assistentti Astrea Helsinki Lähikuvassa ESITTELYKORTTI PRESENTATION CARD ESITTELYKORTTI PRESENTATION CARD Petri Kokko, Oulu Ikä: 31 v. Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti. Erikoisala: IT-toimialaan liittyvät sopimusoikeudelliset asiat. Aikaisempi kokemus: Muun muassa vuokrattuna in house lawyerina IT-alan yrityksessä. Harrastukset: Monipuolinen fyysistä kuntoa ylläpitävä ja kohottava liikunta sekä henkistä hyvinvointia edistävä lukeminen. Perhesuhteet: Avioliitossa, yksi lapsi. LÄHI- KUVA Tuomas Lehtimäki, Turku Ikä: 24 v. Koulutus: Oikeustieteen ja kauppatieteen ylioppilas. Erikoisala: Perehtyy liikejuridiikkaan osa-aikaisena työntekijänä. Aikaisempi kokemus: Opinnot loppusuoralla. Harrastukset: Salibandy, golf, penkkiurheilu. Perhesuhteet: Kihloissa. 14 ASTREA

15 Asianajotoimisto Astrea Asianajotoimisto Astrea Oy on yksi suurista suomalaisista asianajotoimistoista. Liikejuridiikkaan ja muuhun siviilioikeuteen keskittyvän toiminnan keskeisimpiä arvoja ovat asiantuntemus, luotettavuus ja työn korkea laatu. Toimisto on kansainvälisen The Association of Independent European Lawyers -ketjun jäsen, jolla on yhteistyötoimistoja lähes kaikkialla maailmassa. Yhteistyöverkoston avulla kansainvälisesti toimivat asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua juuri niissä juridisissa ympäristöissä, joissa he sitä tarvitsevat. Astrea Attorneys at Law Ltd is a large law firm in Finland with offices in Helsinki, Oulu and Turku. The most essential values of our activities, concentrated in the commercial law and other areas of civil law, are expertise, reliability and the high quality of our work. Astrea Attorneys at Law Ltd is a member of the international network of the Association of Independent European Lawyers, with cooperation offices all over the world. With the help of our cooperation network, our clients who do business internationally can get expert service in any jurisdiction. Sinua palvelevat Juha Sumentola, senior partner, asianajaja, varatuomari Jari Suominen, senior partner, asianajaja, varatuomari Eerik Leikas, senior partner, asianajaja, varatuomari Jouni Vainionpää, senior partner, asianajaja, varatuomari Ville Itälä, partner, asianajaja, varatuomari, Euroopan parlamentin jäsen Hannu Hakala, partner, asianajaja, varatuomari Kalle Kuusisto, partner, asianajaja, varatuomari Liisa Alanen, varatuomari Anu Kangasniemi, asianajaja, varatuomari Petri Kokko, oikeustieteen kandidaatti Hannu Korhonen, asianajaja, varatuomari Kai Lintunen, oikeustieteen kandidaatti, KTM, MLE Jari Maaranen, asianajaja, varatuomari Jaakko Ossa, finanssioikeuden professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari Pirkko Ossa, oikeustieteen kandidaatti Samuel Ståhlberg, asianajaja, varatuomari, VTM Veli Suortamo, asianajaja, varatuomari Lauri Ylipukki, asianajaja, varatuomari Tuomas Lehtimäki, oikeustieteen ylioppilas, kauppatieteiden ylioppilas Ari Pekkala, oikeustieteen ylioppilas Päivi Arola, kirjanpitäjä Rita Lehtimaa, asianajosihteeri Katja Markkanen, asianajosihteeri Maarit Mäkelä, asianajosihteeri Kirsi Nieminen, asianajosihteeri Satu Nykänen, asianajosihteeri Raili Ponto, asianajosihteeri Kaija Voipio, asianajosihteeri Uudet www-sivut avattu: Nimitysuutiset Varatuomari Liisa Alanen on nimitetty lakimieheksi yhtiön Turun toimistoon lukien. Hän tulee toimimaan osan ajasta myös yhtiön Helsingin toimistossa. Viimeiset runsaat kuusi vuotta Alanen on toiminut lakimiehenä kansainvälisessä lääketeollisuudessa Leiras Oy:ssä ja Schering Oy:ssä Turussa. Hänen erityisalueenaan ovat mm. sopimus-, kilpailu- ja yhtiöoikeus sekä teollisoikeudet. 15 ASTREA

16 Löydät meidät ydinkeskustasta. HELSINKI OULU TURKU Pieni Roobertinkatu 11, FI Helsinki tel (0) fax +358 (0) ASTREA Asemakatu 37, FI Oulu tel (0) fax +358 (0) Kauppiaskatu 5, FI Turku tel (0) fax +358 (0)

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT

IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT IRTISANOMISET JA LOMAUTTAMISET SEKÄ NIITÄ EDELTÄVÄT YT- NEUVOTTELUT Tampere 10.2.2009 Timo Voutilainen IRTISANOMISSUOJA Yleissäännös: Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen

Lisätiedot

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula YT-asiat käytännössä Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän tulee tietää, tää kun työvoiman tarve muuttuu AA Katriina Vierula Ai Asianajotoimisto i i Pl Peltonen LMR Oy 24.11.2015 YTL soveltamisala 1

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto 1(10) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Yhteenliittämishinnasto Voimassa 1.3.2012 alkaen toistaiseksi 2(10) SISÄLLYSLUETTELO YHTEENLIITTÄMISHINNASTO... 3 1. TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMISMAKSUT... 3 1.1

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 1 YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa? Työehtosopimuksen kohtaan 20.6 on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Case Intia suomalainen Innovation Oy (nimi muutettu) neuvotteli intialaisen (valtio

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta

Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Yhteistoimintamenettelystä Ja muutosten hallinnasta Asianajaja Teppo Laine 13.05.2014 ASIANAJOTOIMISTO LEGISTUM OY LIIKEJURIDIIKAN ASIANTUNTIJA www.legistum.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä YHTEISTOIMINTALAKI

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste)

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Elisa Oyj:n Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Voimassa 1.7.2006 alkaen Hinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02.

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02. Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015 Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013 Kh 09.02.2015 52 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761

Lisätiedot

Uutiskirje 1/2014. Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla.

Uutiskirje 1/2014. Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Uutiskirje 1/2014 Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Työsuhde voidaan päättää irtisanomalla tai purkamalla, jolloin irtisanomisaikaa ei

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY Sari Anetjärvi Lomauttaminen Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot Pilvipalvelut ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior information security manager Group Security, TeliaSonera Muuttuva toimintaympäristö Alihankinta, pilvipalvelut Yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren 1 Esittely Jaakko Lindgren, lakimies Erikoistuminen: yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, IPR-asiat niin start-upeille kuin listatuillekin yhtiöille

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä.

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä. 1 YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Verohallinto (toimeksiantaja) 2. Yhteyshenkilöt Hallintojohtaja Tarja Ojala, Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Toimistopäällikkö

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011. Työoikeuden opintojakson kuvioita

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011. Työoikeuden opintojakson kuvioita ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011 Työoikeuden opintojakson kuvioita TYÖOIKEUDELLISTA KIRJALLISUUTTA - Bruun von Koskull: Työoikeuden perusteet. Talentum 2004 (208 s.). - Hietala

Lisätiedot

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien SONERA CARRIER NETWORKS Oy:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien Hinnasto sisältää TeliaSonera Finland Oyj-konserniin (Soneran) kuuluvan kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6. Sopimus kansainvälisessä kaupassa Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.2013, Turku Esityksen sisältö Yleistä sopimusten tekemisestä Sopimuksen checklist

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Talousarvioseminaari 27.10.2014

Talousarvioseminaari 27.10.2014 Talousarvioseminaari 27.10.2014 Henkilöstölomautus ja sen vaikutukset 27.10.2014 Henkilöstöpäällikkö Juhani Kerman 1 Lomauttaminen Lomautusperusteet ja lomautusmenettely on määritelty työsopimuslain (55/2001)

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Neuvotteluesitys (45 ) - Harkitaan irtisanomista, lomauttamista

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot