Luonnonvara-aineistot tehokäyttöön (LifeData ja TAISTO hankkeet ) Anu Kantola ja Eero Mikkola, Metla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonvara-aineistot tehokäyttöön (LifeData ja TAISTO hankkeet 2011 2015) Anu Kantola ja Eero Mikkola, Metla"

Transkriptio

1 Luonnonvara-aineistot tehokäyttöön (LifeData ja TAISTO hankkeet ) Anu Kantola ja Eero Mikkola, Metla

2 LifeData-palvelut Anu Kantola/ Metla 2

3 Työ toteutetaan projekteissa (aikataulutus, suunnitelmallisuus, roolitus) TAISTO: Metlan sisäinen hanke aineistojen elinkaaren ja käytettävyyden turvaamiseksi LifeData: LYNET hanke aineistojen yhteiskäyttöisyyden mahdollistamiseksi: Metla (koordinoi) RKTL, SYKE, MTT

4 Tutkimuslaitosten yhteistyö ja koordinointi Luonnonvarakeskuksen fuusiotyö (eri työryhmät) Lynet työryhmät Tutkimuksen hankkeet: mm. tutkimusinfrastruktuurin kehitys IT hankkeet: mm. ELMA, TORI, LUOVA Anu Kantola/ Metla 4

5 Meitä tekijöitä Metlassa Koivuniemi Torkkel Ryynänen Hyvärinen Lehtonen Aalto Karhu, Lahti, Latvajärvi Lehtimäki, Rantanen, Hautajärvi, Salot, Siitonen, Päätalo Etc. 10/10/2013 5

6 Tavoite Tiedon käytettävyyden mahdollistaminen osakasorganisaatioissa ja asiakkaiden suuntaan =>Asiakkaan, tutkimuksen tarpeet Aineistojen säilytys, ylläpito, hyödyntäminen Tietovarannot ja järjestelmien välisten rajapintojen toteutus Tiedon haun kehittäminen ja hakutyökalujen toteutus Muita tavoitteita jatkossa: Semantiikan lisääminen valitulle aineistokokonaisuudelle

7 Miten työtä tehdään => projektina ei otona Selvitetään: Aineistoja / tutkimustuloksia käyttävien tarpeet Aineistotyötä tekevien tarpeet (tutkimus, maastotyö tms.) Nykytilanne aineistojen hallinnassa ja käytössä Käytettävät resurssit työhön ja lopputuloksen hyödyt suhteessa nykykäytäntöihin Tehdään: Määritykset => toteutetaan tavoiteympäristö Järjestelmien kehitys, hankinta tai toteutetaan itse Käyttöönotto, ylläpito ja koulutukset

8 Tiedon hyödyntäminen, tiedon elinkaari: tavoite Palveluratkaisut, aineistopolitiikka Tutkimusongelma, hypoteesi Aineiston hankinta Tiedon tarvitsijat Data bases Tiedon käyttäjät, jalostajat Tutkimusinfrastruktuuri Tiedon ylläpito, tarjonta

9 Puuntuotostutkimus: Sidosryhmät palvelut - tiedot Palveluiden käyttäjät Järjestelmä Opetus & Tutkimus Metsäammattilaiset Viranomaiset Metsänomistajat Media Metsäbiomassaa jalostavat yritykset Matkailu ja luontopalvelut Aineistopalvelut Asiantuntijapalvelut Tutkimuspalvelut Palvelut & tuotteet Raportit ja julkaisut Laskentapalvelut Kartoituspalvelu Testiaineistopalvelu Yhteistutkimukset Maastomallit Analyysit Palveluprosessit Prosessi I Prosessi II Prosessi III Prosessi IV Prosessi V Prosessi VI Puustonmittausaikasarjat Analyysitiedot Kaatokoepuutiedot Koetiedot Tietoryhmät (tietokokonaisuudet) Dimensiotiedot Luokitustiedot Terveydentilan tiedot Puiden ravinneanalyysitiedot Biomassatiedot Dimensiotiedot Puuaineen tiedot Karttatiedot Laskentatiedot Käsittelytiedot Valokuvatiedot Simulointitiedot Maan rakenne- ja ravinneanalyysitiedot Toimenpidetiedot Tietolähteet / tietovarannot MaaPuu Koetietojärjestelmä Valokuvajärjestelmä Säädata Muut lähteet Ref: Mikkola et al. 9

10 Palvelut ja asiakasrajapinta: Mikkola Asiakasrajapinnan kuvaus Tutkimustiedon hyödyntäminen Vaihe I ( ): Palvelukartta laadittu, jossa Metlan palvelut Mallin pohjalta ehdotus Luonnonvarakeskuksen palveluiden kehittämisestä ja asiakasrajapinnan organisoimisesta Vaihe II (2013): Tarkennukset 5 kohdealueella: palvelut kuvataan päästä päähän (tietämys, prosessit, palvelut & asiakkaat) Yhteinen palveluntarjontamalli otetaan käyttöön

11 Tietovarannot ja aineistot: Airaksinen, Torkkel Tilanne: Nykytilanteen kartoitus (prosessit, aineistot, tietojärjestelmät; tietoarkkitehtuuri) Luonnonvaralaitosten arkkitehtuuriyhteistyö (MTT, RKTL) Tavoite 2013: Arkkitehtuurin suunnittelu yhdessä asiakasrajapintatyön kanssa Yhteinen tietoarkkitehtuuri käyttöön Pääsynhallintaratkaisut ja tiedon jakeluratkaisut

12 Aineistovarannot Metlassa Seurantakokeet luonnonmetsien seuranta käytännön metsien käsittely... => FutMon, ICP, Biosoil Käsittelykokeet harvennus, lannoitus, uudistaminen, ennallistaminen, kulotus, ojitus... => Pitkät aikasarjat Kertakoealoja esim. tuhoepidemian selvitys Viranomaisaineistot VMI => monilähdeinventointi; karttatuotteet Metsänjalostus metsien terveydentila metsärajan muutokset jne. Metlan aineistot Anu Kantola/ Metla 12

13 Aineiston kertyminen ravinnesuhdekokeella 25

14 Palveluratkaisut ja asiakasrajapinta Tutkimustiedon haku ja jakeluratkaisut (esim. RADAR) Tutkimus Aineistopalvelut; tietovarannot Metsänjalostusaineiston hallinta: Metsägeneettinen rekisteri (MGR) Maastodatan hallinta: Maaperä- ja puustotietojärjestelmä (MaaPuu) Tutkimustiedostojen hallinta (SharePoint) Mediatiedostojen hallinta (FOTO) Aineistopalvelut; tiedonkeruu Koealatietojen hallinta: Koetietojärjestelmä (KTJ) Maastotiedonkeruuohjelma (DataImuri)

15 Kokonaisuuden Hallinta (esimerkki)

16 RADAR - Aineistokuvauspalvelu Tutkimusaineistokuvauspalvelu RADAR käytössä Metlassa 6/2012- Perustuu ESRI:n Geoportal Server työkaluun, sama kuin Sykessä ISO (Data) ja INSPIRE (Data) formaatit Henkilöstö voi luoda ja hallita omia aineistokuvauksia Toiminnot: Etsi, Tallenna, Julkaise ja Hallinnoi aineistoa (editointi, poisto) Vuonna 2013 Luonnonvarakeskuksen yhteisen työkalun suunnittelu aloitettu, yhteinen palvelu käyttöön MTT:ssä, Metlassa ja RKTL:ssä 12/2013 Yhteistyö Syken kanssa määritelty => Asiasanayhteistyö aloitettava 10/10/

17 RADAR tiedon kuvailu: -Kaikki aineistot

18 Semanttinen tutkimusaineistohaku Selvitys - Metatietoformaatti ja palvelut aineiston löydettävyyden parantamiseksi ei riitä Semanttinen tutkimusaineistojen hallinta ja hakupalvelu Aineistot kuvataan sovitun käsitteistön mukaisesti ja tallennetaan koneen ymmärrettävässä muodossa Näin sisältöjä voidaan yhdistellä entistä monipuolisemmin ja käyttäjälähtöisemmin ja parantaa hakutulosten osuvuutta sekä tiedon löydettävyyttä. Tiedon hakijan ei tarvitse tuntea hakusanoja ja tietokantarakenteita 10/10/

19 Semanttinen tutkimusaineistohaku Pilotti - Metsägeneettinen rekisteri Metsänjalostuksen ja metsägeneettisen tutkimuksen aineistot - kantapuut, metsänjalostuksen ja metsägenetiikan koeviljelykset sekä metsäpuiden geenivarojen hoidon kohteet. Aineistoon liittyvät kuvat ja laboratorionäytteet Aineistoon liittyvät käsitteet Nämä sisällöt merkityksineen pyritään opettamaan koneille, jotta ne voisivat auttaa käyttäjiä tiedon hallinnassa ja hauissa. 10/10/

20 Semanttinen tutkimusaineistohaku Ontologia Ontologiat määrittelevät kuvailussa käytettävät käsitteet yhteyksineen riittävän täsmällisesti tietokoneen ymmärtämällä tavalla. Metsänjalostus: Metsänviljelyaineiston perinnöllisten ominaisuuksien muuttaminen kasvinjalostuksen menetelmillä paremmin ihmisen tarpeita vastaaviksi. Valintajalostus: Taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien parantaminen toistuvan valinnan ja risteyttämisen sekä useimmiten myös testauksen avulla. Muuntelun laajentaminen:,,,,, 10/10/

21 Semanttinen tutkimusaineistohaku päättely Mänty on puu. Puut ovat kasveja. Siis mänty on kasvi. kyselyt, tiedossa navigointi tiedosta loogisia päätelmiä tietämyskanta asiantuntijat sovellukset käyttö merkitysten kuvailu Semanttinentieto Mänty on puu. Puut ovat kasveja. tiedon hakijat Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute Eero Mikkola & Juha Hautakangas

22 Marketing Is Dead by Bill Lee* 3:00 PM August 9, 2012 Buyers are checking out product and service information in their own way, often through the Internet, and often from sources outside the firm such as word-of-mouth or customer reviews. dead.html * Bill Lee is president of the Customer Reference Forum, Executive Director of the Summit on Customer Engagement, and author of The Hidden Wealth of Customers: Realizing the Untapped Value of Your Most Important Asset <Ryhmän nimi> 22

23 Aineisto.com Kirjaudu sisään / Luo tili Tallennetut aineistot Research happy Haku: Suomi, Puukauppa, metsänomistaja Rajoita hakutuloksia Paikka Kokomaa Maakunta Sidosryhmä Metsänomistaja Puunostaja Mhy Tähtiluokitus v Ajankohta Alku: 2009 Loppu: 2012 Suomalainen metsänomistaja 2010 Asiasanat: metsänomistusrakenne, metsänomistuksen tavoitteet, metsänhoitotyöt, omatoimisuus, puunmyyntikäyttäytyminen, neuvonta, yksityismetsät Tekijät: Hänninen Harri, Karppinen Heimo ja Leppänen Jussi Arvostelut: 4.6/5 (38 arvostelua) Lisää tietoa Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet 2012 Asiasanat: Puumarkkinat, puumarkkinoiden kehittäminen Tekijät: Kurki Piia, Mutanen Antti, Mikkola Eero, Leppänen Jussi ja Hänninen Riitta Arvostelut: 4.1/5 (13 arvostelua) Lisää tietoa <Ryhmän nimi> 23

24 Aineisto.com Kirjaudu sisään / Luo tili Tallennetut aineistot Discover happy Muuta hakua: Suomi, puukauppa, metsänomistaja Aineiston kuvaus Kartta Arvioinnit 4.6/5 (38 arvostelua) Suomalainen metsänomistaja 2010 Aineisto: Metsäntutkimuslaitos on tehnyt kyselyihin ja haastatteluihin perustuvia metsänomistajatutkimuksia 1970-luvulta alkaen. Viimeisin seurantatutkimuksen aineistonkeruu tehtiin alkuvuonna Postikyselyssä selvitettiin sekä metsänomistajiin ja tiloihin liittyviä rakennepiirteitä että metsätaloudellista käyttäytymistä vuosina Kyselyn otokseen poimittiin metsäkeskuksittain kaikkiaan noin :sta yli 5 hehtaarin perhemetsätilasta. Lopullinen vastausprosentti oli hieman yli 49, ja tutkimuksessa käyttökelpoisia vastauksia saatiin kappaletta. Tulokset esitetään prosenttiosuuksina metsätilojen lukumäärästä ja yksityismetsien pinta-alasta. Julkaisu: Aineiston irrottamiskustannukset: 70 /h Copy right: Lynetin datapolitiikka Ota yhteyttä ja me kerromme lisää: Seuraa meitä: tai tai <Ryhmän nimi> 24

25 K I I T O S Anu Kantola/ Metla 25

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto Kamut 2 Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. Toteuttamismahdollisuudet ja toimenpidesuositus KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Ikonen, Hanna-Mari Karnijoki, Tiia 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston valinta ja käyttöönotto tilitoimistossa

Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston valinta ja käyttöönotto tilitoimistossa Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston valinta ja käyttöönotto tilitoimistossa Minna Seppä Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Miikka Mäenpää KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Opinnäytetyö Metsä- ja puutalouden markkinointi Kesäkuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 2.6.2006 Tekijä Miikka Mäenpää

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web Reija Nurmeksela Maiju Virtanen Antti Lehtinen Matti Järvenpää Airi Salminen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2006 SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN

Lisätiedot

TIINA AUTIO TIETOJOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN KASVUN TUKENA RAKENNUSALALLA. Diplomityö

TIINA AUTIO TIETOJOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN KASVUN TUKENA RAKENNUSALALLA. Diplomityö TIINA AUTIO TIETOJOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN KASVUN TUKENA RAKENNUSALALLA Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore

Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore Kankaanpää, Riikka-Veera 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Astetta parempi verkkokauppa Case: Aste Brandstore Kankaanpää, Riikka-Veera

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Hankekäsikirja hankeprosessin tukena

Hankekäsikirja hankeprosessin tukena Hankekäsikirja hankeprosessin tukena Louhemäki, Sirpa 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Hankekäsikirja hankeprosessin tukena Sirpa Louhemäki Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Biomassa-atlas Biomassojen kestävän käytön työväline Esiselvityksen loppuraportti

Biomassa-atlas Biomassojen kestävän käytön työväline Esiselvityksen loppuraportti 176 Biomassa-atlas Biomassojen kestävän käytön työväline Esiselvityksen loppuraportti Eeva Lehtonen, Perttu Anttila, Ari Haapanen, Tuomas Huopana, Ilona Joensuu, Risto Juntunen, Mikko Kolehmainen, Matti

Lisätiedot

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013)

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013) Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM (Versio 5.0, joulukuu 2013) Dokumentin sisältö Tässä dokumentissa kuvataan tilastotuotannon yleinen prosessimalli (GSBPM) ja sen suhde muihin tilastotuotannon

Lisätiedot