Sisältö. Karjalainen Osakunta vuonna Hallinto ja taloudenhoito Hallintoelimet Taloudenhoito... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Karjalainen Osakunta vuonna 2011 1. 1 Hallinto ja taloudenhoito 3 1.1 Hallintoelimet... 3 1.2 Taloudenhoito... 3"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2011 Koonnut: Antti Räty

2 Sisältö Karjalainen Osakunta vuonna Hallinto ja taloudenhoito Hallintoelimet Taloudenhoito Juhlatoiminta Vuosijuhla Muut juhlat Fuksitoiminta 5 4 Senioritoiminta 6 5 Kansainvälinen toiminta 7 6 Maakuntatoiminta 8 7 Asuntotoimikunta 9 8 Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta Kulttuuritoiminta Ekskursiotoiminta Kappalaisen järjestämä toiminta Muut vapaamuotoiset tapahtumat Liikuntatoiminta Julkaisu- ja tiedotustoiminta Pieni Puukello Sähköpostilistat ja www-sivut Tiedotussihteeri Kerhotoiminta Juristikerho Kokoukset Ekskursiot Yhteydet muihin juristikerhoihin Yhteydet osakuntaan Juhlat Tiedotus Jäsenmäärä ja aktiivisuus Gourmet-kerho Spielka Maanpuolustuskerho Huuliharppukostaja Yhteistyötahot Muut Domus Gaudiumin Osakunnat ja huoneistotoimikunta Karjalainen Nuorisoliitto HYY, Osakuntalainen Unioni ja OYV i

3 Karjalainen Osakunta vuonna 2011 Vuosina 2009 ja 2010 Karjalaisen Osakunnan toimintaa hallitsi muutto ja sen jälkeinen uusiin tiloihin totuttautuminen. Vuonna 2011 tämänkaltaista suurta yksittäistä nimittäjää ei enää ole. Näin iso taustatekijä yhdistää järjestötoimijoita hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta tässä mielessä kevyempi vuosi auttaa kehittämään monia taustalla vaadittavia yksityiskohtia. Esimerkkeinä näistä voi mainita vaikka erilaiset hallinnolliset ja hallinnolliset mekanismit, yhteyksien ylläpito eri sidosryhmiin ja itsekriittinenkin harkintakyky säännöllisessä toiminnassa. Tarkemmin näistä taloudellinen resurssointi vuokratiloissa on erilaista, ja kun kaikki muuttoon liittyvistä suurista kuluista on päästy, talouden hallinnointia voi siirtää enemmän toiminnan puoleen. Samoin myös mahdollisten sääntöjen tai virkailirakenteiden muutokset pyritään pitämään olosuhteiden tasalla erityisesti siten, että virkailijoiden toimenkuvat on määritelty järjestelmällisesti ja sääntöihin ei jää turhia tulkinnanvaraisuuksia. Aikaisemmissa kokemuksissa tämä on koettu haasteeksi esimerkiksi asuntohaussa tai muissa toimikunta-asioissa. Ongelmat eivät ole millään lailla ylitsepääsemättömiä, mutta ne otetaan jatkossa huomioon. Toisena esimerkkinä mainitsemisen arvoinen on vuonna 2010 vihdoin loppuun saatu arkistointi- /digitointiprojekti, jonka ansiosta myös osakunnan muodollinen dokumentointi on vihdoin ammattimaisella ja kestävällä pohjalla. Vielä kolmantena huomattavaa on myös että toimiminen uusissa tiloissa vuokralaisena sitoo osakunnan huomattavasti aikaisempaa suuremmin ylioppilaskuntaan. Koska tulossa on myös ensimmäinen vuosi, jolloin osakuntalaisilla on mahdollisuus keskittyä täysin painoin vaalityöhön, suhteista ylioppilaskuntaan pyritään varmasti pitämään arvossa. Yhteyksissä sidosryhmiin suunnannäyttäjäksi hyvä esimerkki on yhdessä Karjalaisen Nuorisoliiton ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa pidetyt paneelikeskustelut Karjala-aiheisista teemoista tai seniorijärjestön illanvietoissa pidetyt akateemiset esitykset. Koska osakunnalla on nyt myös aktiivinen edustus Nuorisoliiton hallituksessa, suhteita pyritään kehittämään esimerkiksi yhdistämällä osakunnan kesäretki liiton kesäpäiviin. Ylipäätään osakunta-aatteessa on kehittämissä muuallakin kuin pelkästään tiukasta yliopistoon liittyvissä yhteyksissä. Muussa toiminnassa vuonna 2010 saatujen myönteisten kokemusten siivittämänä myös vuonna 2011 jatketaan yhteistoimintaa erityisesti muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa. Esimerkiksi saunailtoja rakennuksen kattosaunassa pidetään jatkossakin saunailtoja säännöllisesti. Lisäksi keväällä 2010 pidetyt yhteiset teemasitsit myös pidetään uudestaan. Vuonna 2010 aloitettu kerhojen toiminnan avaaminen kaikille osakuntalaisille ei ole saavuttanut aivan toivotussuuruista suosiota, mutta sitä jatketaan edelleen kerhokohtaisesti. Haasteena on myös saada mukaan riittävästi juhlamuotoisista tapahtumista poikkeavaa kevyempää vapaa-ajan toimintaa. Tässäkin koko vuoden aikana virkailijoita kannustetaan miettimään toiminnan kehittämistä ja myös uusien tapahtumien keksimistä. Joka tapauksessa jatkossakin osakunnan keskittyy kuitenkin hallinnoinnin ja byrokratian sijaan toimintaan, ja tässä suhteessa osakunnan tärkein vahvuus onkin juuri sen moninaisuudessa. Osakuntaan ei tarvitse tulla jännittyneenä valmiiseen pöytään, vaan järjestönä osakunta on jäsentensä näköinen ja tärkeintä ei ole korkea tekninen proili, vaan hyvä yhteishenki, jonka uskotaan jatkossakin olevan paras mainos ulospäin. Toimintasuunnitelmassa Karjalaisen Osakunnan toiminnan tavoitteita vuodelle 2011 on listattu sektoreittain, joita on yhteensä kaksitoista jakaantuen seuraavasti: 1. Hallinto ja taloudenhoito. Osakunnan ylin päättävä elin on kerran kuussa kokoontuva osakunnan kokous. osakunnankokousten valmistelemisesta ja osakunnan virkailijoiden, toiminnan ja taloudenhoidon valvonnasta vastaa osakuntaneuvosto. 2. Juhlatoiminta. Helmikuussa pidettävät vuosijuhlat ovat osakunnan suurin juhla, johon vuosijuhlatoimikunta valmistautuu jo syksyllä. Marraskuussa vuosijuhlamestari järjestää osakunnan kakkosjuhlat, Praasniekat, joka on karjalaisen perinnejuhlan osakuntaan sovitettu versio. Näiden 1

4 lisäksi osakunnassa järjestetään vuodessa noin viisi muuta pöytäjuhlaa, ja lisäksi useita muita juhlia. 3. Fuksitoiminta. Fuksitoiminnan painopiste on syksyssä, jolloin uudet opiskelijat saapuvat Helsinkiin. Lisäksi koulutustoimikunta järjestää tammikuun alkupuolella abi-infokiertueen Pohjois- Karjalan lukioihin. 4. Senioritoiminta. Yhteyksiä Osakunnan seniorijärjestön Seniores Carelienses ry:n kanssa pidetään kutsumalla edustajia eri tapahtumiin kumminkin päin. Arkisesta yhteydenpidosta senioreihin vastaa pääasiallisesti kuraattori. 5. Kansainvälinen toiminta. Vuonna 2011 jatketaan aikaisemmilta vuosilta tuttua ystävyysosakuntien välistä vierailuperinnettä sekä ruotsalaisten että virolaisten kanssa. 6. Maakuntatoiminta Maakuntatoiminnalla pyritään pitämään yllä osakuntalaisten yhteyttä Pohjois- Karjalaan ja tuoda esille maakunnan ja osakuntalaisten kannalta mielenkiintoisia asioita muun muassa järjestämällä tapaamisia pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa. Maakuntasihteeri järjestää myös kesäisin kesäretken. 7. Asuntotoiminta. Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta ja asuntovastaavat hoitavat osakunnan vuokra-asuntoihin liittyvää viranhoitoa. 8. Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta Kulttuurisihteeri ja ekskursiomestari tutustuttaa osakuntalaisia monipuolisesti pääkaupunkiseudun ja maakunnan tärkeisiin kohteisiin. Vierailuja järjestetään noin joka toinen kuukausi. Myös muut virkailijat voivat järjestää joitain ekskursioita oman toimialansa kohteisiin. 9. Liikuntatoiminta Liikuntatoiminnasta vastaava liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille säännöllistä liikuntaa ja organisoi Osakunnan osanottoja joihinkin kilpailuihin ja tempauksiin. 10. Julkaisu- ja tiedotustoiminta Puukellon toimituskunta huolehtii osakunnan oman lehden, Pienen Puukellon, kirjoittamisesta, taittamisesta ja jakelusta. Muusta osakunnan toiminnasta tiedottamisesta vastaavat lähinnä tiedotussihteeri ja nettivastaava. 11. Kerhotoiminta. Osakunnan yhteydessä toimii viisi kerhoa: gourmet-kerho, pelikerho Spielka, maanpuolustuskerho, juristikerho ja elokuvakerho Huuliharppukostaja. 12. Yhteistyötahot. Osakunnan tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat muut Domus Gaudiumin osakunnat (KyO ja WiO), Seniores Carelienses ry, HYY, Osakuntien Yhteisvaltuuskunta (OYV), Osakuntalainen Unioni ja Karjalainen Nuorisoliitto. Osakuntalaiset ovat mukana useiden edellä mainittujen järjestöjen toimielimissä. Lisäksi yhteistä toimintaa järjestetään jossain määrin erityisesti Savolaisen Osakunnan ja muiden osakuntien kanssa. 2

5 1 Hallinto ja taloudenhoito 1.1 Hallintoelimet Osakunnan kokous pidetään lukukausien aikana kunkin kuukauden toisena tiistaina, ellei toisin päätetä. Osakunnan kokouksia ja osakuntaneuvostoa johtaa vuonna 2011 kuraattori Rauli Albert ja hänen poissa ollessaan varakuraattori Ossi Waenerberg. Osakuntaa valvovana inspehtorina toimii professori Dennis Bamford. Kymmenjäseninen osakuntaneuvosto (so. osakunnan hallitus) kokoontuu puheenjohtajansa, eli varakuraattorin kutsusta ennen osakunnan varsinaisia kokouksia pääasiallisesti kerran kuussa ja tarvittaessa useammin. Neuvostoon kuuluvat virkansa puolesta varakuraattori puheenjohtajana, kuraattori, toiminnanohjaaja, sihteeri ja tiedotussihteeri sekä viisi osakunnan kokouksen valitsemaa, osakunnan toimintaan perehtynyttä jäsentä. Lisäksi emännällä ja isännällä on läsnäolo- ja puheoikeus osakuntaneuvoston kokouksessa ja tapauskohtaisesti osakuntaneuvosto voi myöntää nämä oikeudet muille osakuntalaisille. Osakunnan säännöllisestä toiminnan järjestämisestä huolehtivat osakunnankokouksen valitsemat virkailijat, joita on vuotuisesti vaihdellen n Taloudenhoito Osakunnan taloudenhoidosta vastaa myös talousvaliokuntana toimivan osakuntaneuvoston puheenjohtaja eli varakuraattori, taloudenhoitaja ja osakuntaneuvosto. Varakuraattorin ja taloudenhoitajan johdolla osakuntaneuvosto huolehtii osakunnan rahoituksen järjestämisestä, avustusten hakemisesta ja muista juoksevista talousasioista. Tavoitteena on vakaus, jatkuvuus ja osakuntalaisten hyvinvointi. Vuonna 2011 taloudenhoitajana toimii Piia Pekonen. Vuonna 2002 perustettu Karjalaisen Osakunnan Tukirahasto hallinnoi osakunnan sijoitusomaisuutta. Tukirahastoon kuuluu osakunnan edustajien lisäksi osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienses ry:n sekä osakunnan inspehtorin valitsemia edustajia. Tarkoitus on tuoda osakunnan taloudenpitoon pitkäjänteisyyttä ja asiantuntemusta sekä tarkoitus turvata toiminnan tasainen jatkuminen vuotuisista tulojen vaihteluista huolimatta. Taloudellisesti osakunta ei ole omavarainen, vaan toiminnan rahoitus nojaa vahvasti Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnan järjestö- ja tila-avustukseen, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tukeen, jäsenmaksutuloihin sekä Tukirahaston vaihtelevaan avustusmäärän. Pieniä lisätuloja osakunta saa myös haalarimerkkien, osakuntapaitojen, laulukirjojen ja muiden kirjallisten julkaisujen myynnistä. Tukirahaston avustusten määrään lisätään vuonna 2011, ja avustukset käytetään muun muassa kerhotoiminnan tukemiseen ja vuosijuhlien kustantamiseen. Arkistointiprojekti päättyy alkuvuodesta, mutta sitä varten on vielä budjetoitu jonkin verran rahaa. Aktivistimäärärahaa on budjetissa lisätty, jotta virkailijoilla olisi mahdollisuus saada taloudellista tukea osakuntalaisille suunnattua toimintaa varten. Myös kerhotoimintaan on budjetoitu vuodeksi 2011 enemmän käytettäviä varoja. Kokonaisuudessaan osakunnan liikevaihto pysynee ennallaan, ja taloudellinen tilanne on hyvä. 3

6 2 Juhlatoiminta 2.1 Vuosijuhla Karjalainen Osakunta juhlii 106-vuotispäiviään ravintola Pörssissä Juhlan alkaa cocktailtilaisuudella samassa paikassa. Ohjelmassa on luvassa muun muassa perinteiset vuosijuhlapuheet ja musiikkiesityksiä Samalla ansioituneita osakuntalaisia palkitaan stipendeillä ja muilla huomionosoituksilla. Pääjuhlan päätteeksi tanssitaan akateemiset juhlatanssit, joiden jälkeen siirrytään samana päivänä vuosijuhliaan pitävän Kymenlaakson Osakunnan kanssa yhteisille jatkoille oman osakunnan tiloihin Domus Gaudiumille. Jatkoilla on saunomismahdollisuus talon kattosaunassa. Kymenlaakson Osakunnan järjestämien jatkojen jälkeen karjalaiset järjestävät silliaamiaisen osakuntatiloissa seuraavana päivänä klo 12 alkaen. Vuosijuhlien pääjärjestelyistä vastaa vuosijuhlamestari, jona vuonna 2011 toimii Juho Eskelinen. 2.2 Muut juhlat Karjalaisen Osakunnan emäntinä vuonna 2011 toimivat Aino Kurki ja Maria Sormunen ja isäntinä Pekka Torvinen ja Juho Eskelinen. Emännistön ja isännistön toimintaa rytmittävät osakunnan kuukausittaiset kokoukset, päivystysvuorot sekä lukuisat juhlat ja tapahtumat. Osakunnan juhlatoimintaan kuuluu niin perinteisiä kuin hieman uudempiakin tapahtumia. Juhlatoimintaa pyritään jatkuvasti uudistamaan ja kehittämään. Kevät 2011 käynnistyy tuttuun tapaan tammikuussa järjestettävällä virkailijanvaihtokaronkalla, jossa uudet osakunnan virkailijat ottavat ohjakset käsiinsä. Helmikuussa pidetään daamipäivälliset, jossa osakunnan herrasväki järjestää daameille valitsemansa teemanmukaista ohjelmaa sekä päivällisen. Näiden jälkeen on vuorossa tilintarkastuskaronkka, jossa nautitaan emännistön loihtimista pöydän antimista. Koko lukuvuoden kohokohta osakunnalla on helmikuun lopussa järjestettävä 106. vuosijuhla. Juhla järjestetään ravintola Pörssissä. Koska Kymenlaakson Osakunta viettää vuosijuhliaan samana päivänä, jatkojen ja sillisten järjestelyissä on perinteisesti tehty yhteistyötä. Vuonna 2011 Kymenlaakson Osakunta vastaa jatkoista, ja seuraavana vuorossa on karjalaisten emäntien tekemä silliaamiainen. Myöhemmin keväällä tapahtumina on muun muassa perinteinen väittelykilpailu, Liisankadun debatti, sekä vuosittaiset senioripäivälliset. Senioripäivällisille kutsutaan Karjalaisen osakunnan seniorijärjestö Seniores Careliensesin jäseniä ja tarkoituksena on tutustuttaa osakunnan vanhoja ja uusia jäseniä toisiinsa yhteisen juhlan merkeissä. Huhtikuussa on herrojen vuoro juhlia, kun osakunnan naisväki järjestää vuorostaan herrapäivälliset, jossa naiset valmistavat herroille ateriakokonaisuuden sekä viihdyttävät ohjelmanumeroillaan. Kevätkauden juhlatoiminta päättyy yhteissitseihin Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa, missä on tarkoituksena esitellä eri osakuntien omia juhlatapoja ja lauluja sekä vahvistaa osakuntien yhteistoimintaa. Syyslukukausikausi käynnistyy fuksisitsien merkeissä, jolloin tutustutetaan uudet fuksijäsenet osakunnan toimintaan ja akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin. Tiedossa on kolmen ruokalajin illallinen ja runsaasti yhteislaulua sekä mahdollisesti muuta ohjelmaa. Lokakuussa vietetään perinteistä sarvijuhlaa Savolaisen Osakunnan kanssa. Vuonna 2011 sarven vaihtoa juhlitaan Savolaisen osakunnan tiloissa. Myöhemmin syksyllä päästään viettämään osakunnan yhtä merkittävimmistä juhlista, Praasniekkoja. Kyseessä on juhlava tapahtuma, jossa vaalitaan karjalaisia perinteitä muun muassa tarjoamalla karjalaisen pitopöydän antimia ja kuuntelemalla kappalaisen saarna. Praasniekkoja varten emännistö järjestää etukäteen piirakkatalkoot osakunnalla. Lisätyötä teettävät myös pitkin vuotta sijoittuvat pienemmät tapahtumat, kuten esimerkiksi jotkut seniorijärjestön kokoukset, itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus ja Ilotalon avajaiset (so. Domus Gaudiumin syyskauden avajaiset). 4

7 3 Fuksitoiminta Fuksimajurit ja heidän johtamansa koulutustoiminta opastavat fukseja osakunnassa ja informoivat Pohjois-Karjalan abiturientteja osakunnasta ja sen toiminnasta. Tavoitteena on rekrytoida jäseniä osakuntaan ja edistää heidän viihtymistään saaden heidät tuntemaan itsensä osaksi osakuntayhteisöä, järjestämällä heille erilaista ohjelmaa läpi vuoden. Vuonna 2011 fuksien opastusta tullaan kehittämään siihen suuntaan, että fuksit oppisivat tuntemaan toiset fuksit ja muut osakuntalaiset sekä tulemaan osakunnan aktiivisiksi jäseniksi. Koulutustoimikunta aloittaa fuksitoiminnan suunnittelun keväällä. Kevään aikana kirjoitetaan osakuntalehti Pienen Puukellon erikoisnumero, Fuksipuukello. Fuksipuukello ja syksyn tapahtumakalenteri lähetetään Pohjois-Karjalasta saapuville opiskelijoille alkusyksystä. Keväällä pyrimme suunnittelemaan toiminnan siten, että se syksyllä toimii entistä paremmin ja sujuvammin. Toiminnan painopiste sijoittuu kuitenkin alkusyksylle ja pyrimme saamaan uudet jäsenet osaksi osakuntayhteisöä tuolloin mahdollisimman nopeasti. Aiomme myös laittaa fuksimajureiden yhteystiedot nettisivuillemme jo kesällä, jotta uudet opiskelijat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä fuksimajureihin jo silloin, jos tarvetta ilmenee. Syksyllä osakunnalle hankitaan näkyvyyttä sijoittamalla julisteita yliopiston eri kampuksille. Lukukaudenalettua syyskuussa osakunnalla järjestetään kolmena päivänä viikossa fuksipäivystys, jossa joku toimikuntalainen on aina paikalla ottamassa fukseja vastaan. Tällöin osakuntalainen perehdytetään osakunnan tapahtumiin ja toimintaan. Osakuntaa esitellään myös yliopistonavajaiskarnevaaleissa ja HYY:n uusien illoissa sekä Aalto-yliopiston kampusten mahdollisissa syksynavajaistapahtumissa. Syyskuussa järjestetään myös perinteinen fuksipiknik. Myöhemmin syksyllä pidetään Domus Gaudiumin osakuntien yhteiset fuksiaiset, mahdollisia fuksi-iltoja ja erilliset fuksisitsit, jossa fukseja tutustutetaan pöytäjuhlaperinteeseen. Lisäksi fukseja autetaan tutustumaan Helsinkiin myös muilla tavoin ja heihin pidetään yhteyttä henkilökohtaisesti osoitetuilla sähköposteilla. Loppuvuodesta fuksit saavat osakuntanauhansa itsenäisyyspäivänä ja he järjestävät fuksimajureidenavustuksella osakunnan pikkujoulut. Fuksien perehdytyksen ohella syksyn aikana koulutustoimikunta myös valmistaa yhdessä osakuntalehdentoimituskunnan kanssa pohjoiskarjalaisille abiturienteille abi-infokiertueella jaettavan Abipuukellon. Virkakausi päättyy joulu-tammikuussa järjestettävään abi-infokiertueeseen, jossa vapaaehtoiset osakuntalaiset kiertävät Pohjois-Karjalan lukioissa kertomassa osakunnasta ja opiskelusta Helsingissä. Nämä infotilaisuudet on koettu erittäin hyödyllisiksi ja niitä tullaan kehittämään edelleen saadaksemme lisää jäseniä osakuntaamme. Vuonna 2011 fuksimajureina toimivat Anna Eronen ja Jenni Sistonen. 5

8 4 Senioritoiminta Seniores Carelienses ry on Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö. Järjestön tavoitteena on yhdistää osakunnassa toiminnassa mukana olleita ihmisiä myös opiskeluajan jälkeen. Lisäksi Seniores Carelienses ylläpitää yhteyksiä nykyosakuntalaisten ja aikaisempien osakuntasukupolvien välillä. Tavoitteena on että seniorit pystyvät tukemaan osakunnan toimintaa ja auttamaan omalta osaltaan osakuntaperinteiden siirtymistä uusille osakuntasukupolville. Seniorit muun muassa kokoontuvat vuosittain niin sanottuun jälkijouluun muistelemaan edellisen vuoden tapahtumia ja pohtimaan tulevia. Muita perinteisiä tapahtumia ovat ulkomaanmatkat sekä vierailut konserteissa, näyttelyissä ja yrityksissä. Kevätkaudella osakunnan tiloissa järjestetään osakuntalaisten ja seniorien yhteiset senioripäivälliset. Lisäksi osakunta kutsuu senioreita ainakin osakunnan vuosijuhliin ja praasniekkoihin. Myös monet seniorijärjestön tapahtumat ovat avoimia osakuntalaisille. Seniores Carelianis ry luovuttaa osakunnan vuosijuhlassa Simo Brofeldt -stipendin fuksille, joka on ollut aktiivinen ja edistänyt toverihengen kehittymistä fuksien keskuudessa. Stipendin saajan valitsee Karjalaisen Osakunnan toverineuvosto ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna Osakunnan puolesta yhteyksistä seniorijärjestöön vastaa pääasiassa kuraattori, joka osallistuu useimpiin järjestön johtokunnan kokouksiin. 6

9 5 Kansainvälinen toiminta Karjalaisen Osakunnan kansainvälisten asioiden sihteeri pitää yhteyksiä osakunnan neljään ystävyysosakuntaan, joita ovat ruotsalaiset Västmanlands och Södermanlands Nation (Linköping), Helsingkrona Nation (Lund) ja Västmanlands-Dala Nation (Uppsala) sekä virolainen Korp! Vironia (Tallinna ja Tartto). Kansainvälisiä suhteita pyritään ylläpitämään ja kehittämään kutsumalla ulkomaisista ystävyysjärjestöistä vieraita osakunnan vuosijuhliin ja praasniekkoihin, kuten aiempinakin vuosina. Kutsuja lähetetään mahdollisesti myös osakunnan kesäretkelle. Lisäksi pyritään lisäämään osakuntalaisten määrää vastavuoroisilla vierailuilla ystävyysjärjestöjen tilaisuuksissa. Ystävyyssopimus Korp! Vironian kanssa uudistetaan mahdollisuuksien mukaan jo tänä keväänä. Vuonna 2011 kansainvälisten asioiden sihteerinä toimii Outi Tiainen. 7

10 6 Maakuntatoiminta Maakuntasihteerin tehtävänä on ylläpitää osakuntalaisten kiinnostusta kotimaakunnan asioihin ja muihin maakunnallisiin tahoihin sekä järjestää näitä koskevia tilaisuuksia. Vuonna 2011 maakuntasihteerinä toimii Marjo Rastas. Vuonna 2011 Karjalainen Nuorisoliitto on kutsunut osakuntalaisia kesäkuussa tutustumaan kesäpäiviensä ohjelmaan, ja osakunnan kesäretki päätettiin yhdistää tähän järjestäen se poikkeuksellisesti maakunnan ulkopuolelle Turkuun, jossa tutustutaan myös paikalliseen kulttuuri- ja elinkeinoelämään. Koska tapahtuman kantavana ideana on maakunnallisten sidosryhmien yhteistyö, suunnitteilla on myös ohjelmaa yhdessä Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan kanssa. Samoin tutkitaan mahdollisuuksia kutsua retkelle mukaan myös Savolaisen Osakunnan jäseniä. Perinteiseen tapaan syksyllä järjestetään myös vierailu eduskuntaan tapaamaan pohjoiskarjalaisia kansanedustajia ja keskustelemaan ajankohtaisista Pohjois-Karjalaa ja opiskelijoiden oloja koskevista asioista. Mahdollisuuksien mukaan kansanedustajat myös kutsutaan keväällä käymään osakuntatiloissa. Mikäli osakunnassa tehdään maakunta-aiheista tutkimusta, maakuntasihteeri myös koordinoi tätä. Vuonna 2011 maakuntatutkimusta ei ole suunnitelmissa. 8

11 7 Asuntotoimikunta Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta valitsee asukkaat Osakunnan omistamiin tai hallinnoimiin asuntoihin Kiinteistö Oy Osakunnan asuntoloissa, Domus Academican D-talossa ja ehdottaa asukkaita valittavaksi Ylioppilasasuntolasäätiön asuntolaan ja Artin Säätiön omistamiin huoneistoihin Kiinteistö Oy Artissa. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana toimii varakuraattori. Puolueettomuuden takaamiseksi asuntotoimikuntaan pyritään valitsemaan eri alojen opiskelijoita mahdollisimman laajalla kirjolla. Asuntojen jakamista varten asuntotoimikunta järjestää keväällä 2011 asunnonhaun osakunnan jäsenille sekä kesällä erityisen fuksihaun syksyllä opintonsa Helsingin yliopistossa tai muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opintonsa aloittaville pohjoiskarjalaisille fukseille. Asunnot jaetaan kevään asuntohaussa osakunnan asunto-ohjesäännössä määritellyn pisteytysjärjestelmän mukaan ja fuksiasuntohaussa arvalla. Osakunnan kokous valitsee, asuntotoimikuntaa kuullen, asuntovastaavat osakunnan asunnoille Patolaan ja Vallilaan. Asuntovastaavat muun muassa pitävät yllä jonotuslistoja, joilta valitaan asukkaita kesken vuokrakautta vapautuviin asuntoihin sekä hoitavat muita juoksevia asuntoasioita. Lisäksi osakunnan kokous valitsee edustajat osittain omistamiensa kiinteistöyhtiöiden sekä asuntolasäätiöiden hallituksiin. Asuntoimikunnan erityisenä tavoitteena vuonna 2011 on uudistaa asunto-ohjesääntöä ja asuntohaun menettelyä ja hakuohjeita. Tämä on todettu tarpeelliseksi, sillä vuoden 2010 asuntohausta Osakunnalle tuli joitain valituksia, jotka osakuntaneuvosto totesi aiheellisiksi ja joiden takia asuntojaon tuloksia jouduttiin oikaisemaan. Asuntotoimikunnan tavoitteena on saattaa asuntosäännöt ja hakuohjeet sellaiseen muotoon, että niin hakijoilla kuin tulevilla asuntotoimikunnillakaan ei ole vaaraa ymmärtää niitä väärin. Asuntoimikunnassa toimivat vuonna 2011: Ossi Waenerberg (puheenjohtaja), Hanna Ahtonen (Patolan asuntovastaava), Taru Nousiainen (Vallilan asuntovastaava), Outi Tiainen, Emmi Torikka, Antti Saarelainen ja Pekka Torvinen. 9

12 8 Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta 8.1 Kulttuuritoiminta Osakunnan kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurisihteeri. Toiminnan tavoitteena on järjestää ekskursioita vähintään joka toinen kuukausi monipuolisesti erilaisiin kulttuuritapahtumiin kokonaan tai osittain osakuntalaisia pääsymaksuissa sponsoroiden. Vaikka kulttuuriekskursioiden pääpaino varmasti edellisvuosien tapaan tulee olemaan ilmaisnäyttelyissä ja -konserteissa, saattaa pienten pääsymaksujen takana olevien kohteiden määrä lisääntyä - myös sellaisten matalan budjetin retkien, joihin ei osakunnan rahoja käytetä. Tarkoituksena on lisätä osakuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ekskursiokohteisiin Doodle-äänestysten kautta. Ekskursioita tullaan tekemään vähintään joka toinen kuukausi, ja osakunta sponsoroi näistä osittain paria kolmea. Todennäköisesti käymme taas ainakin teatterissa. Toinen vaihtoehto on baletti, koska siitä on esitetty toiveita eikä sitä ole pariin vuoteen käyty katsomassa. Kulttuurisihteerinä toimii vuonna 2011 Eeva Tapanen. 8.2 Ekskursiotoiminta Ekskursiotoiminnan tavoitteena on monipuolistaa osakunnan tarjoamaa toimintaa. Ekskursiot ovat osakuntatilojen ulkopuolelle sijoittuvia retkiä, kuten yritysvierailuja, opintomatkoja tai museokäyntejä. Esimerkkejä mahdollisista kohteista ovat muun muassa Fazerin tehdas, ulkoilmakohteet sekä erilaiset huvittelupaikat, kuten Linnanmäki. Ekskursiot pyritään suunnittelemaan ottaen huomioon osakuntalaisten toiveet sekä kiinnostuksen kohteet. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös yhteistyöhön muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa. Ekskursioita järjestetään noin joka toinen kuukausi. Ekskursiomestarina toimii vuonna 2011 Emmi Torikka. 8.3 Kappalaisen järjestämä toiminta Kappalainen järjestää osakuntalaisille luostariolutillan helmikuussa. Kyseisen illan ajatuksena olisi tutustua luostarioluiden saloihin niin hengen kuin ruumiin ravinnon muodoissa. Tapahtumaan voivat osallistua kaikkien Domus Gaudiumin osakuntien jäsenet. Lisäksi pääsiäisen aikaan kappalaisen olisi tarkoitus järjestää elokuvailta yhdessä Huuliharppukostaja-kerhon kanssa. Elokuvana mitä luultavimmin Monty Python ja Elämän Tarkoitus. Syyslukukauden alettua kappalainen järjestää edellisen vuoden tapaan kierroksen Hietaniemen hautausmaalla. Joulun alla pyritään myös käymään mahdollisesti urkumusiikkikonsertissa tai jossain muussa hengellisemmässä tapahtumassa. Tärkeimpänä kappalaisen tehtävänä on loppuvuodesta järjestettävä saarna praasniekoissa. Kappalaisen virassa toimii vuonna 2011 Samuli Kettunen. 8.4 Muut vapaamuotoiset tapahtumat Joissain tapauksissa myös osakunnan kerhot ja Domus Gaudiumin osakuntien toiminnanohjaajat voivat järjestää omaan toimialaansa painottuvia ekskursioita. Vuodelle 2011 suunnitelmia on tehty edellisen vuoden kokemusten perusteella esimerkiksi baarikierroksista, saunailloista, Tallinanristeilystä ym. Myös näissä pyritään painottamaan yhteistyötä muiden Domus Gaudiumin osakuntien kesken. 10

13 9 Liikuntatoiminta Osakunnan liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille monipuolisesti liikuntatapahtumia, kuten luistelua, laskettelua, patikointia, keilausta ja minigola. Hän myös vastaa säännöllisten salivuorojen varaamisesta muun muassa Domus Gaudiumin osakuntien keskinäistä salibandya varten sekä huolehtii liikuntatapahtumien tiedotuksesta. Liikunnanohjaaja hoitaa myös käytännön järjestelyt esimerkiksi urheilutapahtumiin pääsyä varten. Liikunnanohjaajana toimii vuonna 2011 Niko Tuhkanen. Muuta liikuntatoimintaa osakuntapuitteissa tulee esimerkiksi Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan osakuntaviikon tapahtumien kautta ja satunnaisesti muiden osakunnan virkailijoiden sitä järjestäessä. Jälkimmäisestä mainittakoon esimerkiksi myös karjalaisille avoin Wiipurilaisen Osakunnan kyykkäkerho, muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa pidettävät ekskursiot Nuuksioon. 11

14 10 Julkaisu- ja tiedotustoiminta 10.1 Pieni Puukello Pieni Puukello on Karjalaisen Osakunnan poliittisesti sitoutumaton jäsenlehti, jonka teosta vastaavat päätoimittaja ja toimitussihteeri apunaan toimituskunta. Painosmäärä on 400. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se jaetaan ilman erillistä maksua kaikille osakunnan jäsenille ja senioreille. Lehden tavoitteena on julkaista teemoiltaan vaihtelevaa sisältöä ja antaa kirjoittajilleen laaja ilmaisuvapaus. Uusina palstoina luvassa ainakin "Uusi Sielu / Vanha Pieru" -haastattelut, "Arkistonhoitaja avautuu" -katsaus ja tekstiviestipalsta. Pieni Puukello pyrkii vahvistamaan yhteyttä osakunnan jäsenten ja seniorien välillä julkaisemalla muun muassa seniorin kirjoittamaa palstaa. Lehdessä julkaistaan myös tiedotuksia osakunnan tapahtumista. Vuonna 2011 panostetaan myös entistä enemmän sähköiseen mediaan, muun muassa Facebookin hyödyntämiseen. Kevään aikana kirjoitetaan Pienen Puukellon toimituskunnan sekä koulutustoimikunnan yhteistyönä Karjalaisen Osakunnan fukseille suunnattu FuksiPuukello, jota jaetaan fuksien lisäksi abi-infokiertueella pohjoiskarjalaisille abiturienteille. Erillisen abipuukellon toimittamisesta luovutaan. Tavoitteena on, että Puukello olisi helposti luettava, jäseniään kiinnostava ja visuaalisesti miellyttävä osakuntalehti, jonka ulkoasu tukee mielenkiintoista sisältöä. Puukellon päätoimittajana toimii vuonna 2011 Kiti Poikonen ja taittajana Heikki Karvinen. Lisäksi osakuntalehden toimituskunnassa mukana ovat: Antti Saarelainen, Outi Tiainen, Janne Kangaskesti, Miia Martikainen, Riina Parviainen, osakunnan isännät, emännät, vuosijuhlamestari, valokuvaajat ja muut tapahtumista vastaavat henkilöt Sähköpostilistat ja www-sivut Nettivastaava vastaa osakunnan sähköpostilistoja ja nettisivuja ylläpidosta ja kehityksestä. Tähän kuuluu muun muassa alkuvuodesta kaikkien virkoihin sidottuihin sähköpostilistojen päivittäminen, syksyllä fuksien osoitteiden liittäminen listoille ja muiden virkailijoiden ilmoitusten lisääminen osakunnan nettisivuille. Osakunnalla on kaksi pääasiallista tiedotuksellista sähköpostilistaa: jossa julkaistaan tiedot kaikista Osakunnan tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista, sekä joka on tarkoitettu vapaamuotoista keskustelua ja henkilökohtaisia ilmoituksia varten. Näiden lisäksi omat sähköpostilistansa ovat: osakuntaneuvostolla virkailijoilla yleisesti emännistöllä isännistöllä ja arkistointitoimikunnalla Lisäksi useimmilla keskeisimmillä virkailijoilla on viestejä välittävä sähköpostialias, kuten esimerkiksi Osakunnan www-sivuilla tai ko.osakunta. on toimintakalenterin lisäksi osakunnan yleisesittely, tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja sähköisesti arkistoina osakunnan säännöt ja muita virallisia dokumentteja sekä vanhoja Puukello-lehtiä ja linkkejä osakuntaan liittyviin muihin tahoihin. Nettivastaavana vuonna 2011 toimii Teemu Meriläinen Tiedotussihteeri Tiedotussihteeri vastaa osakunnan tapahtumien mainosten laatimisesta sähköpostilistoilla, nettisivuilla ja osakunnan Facebook-sivuilla. Tiedotussihteeri vastaa myös osakunnankokousten kokouskutsujen lähettämisestä. 12

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916. Karjalaisen Osakunnan. Fuksipuukello 2013

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916. Karjalaisen Osakunnan. Fuksipuukello 2013 HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 Karjalaisen Osakunnan Fuksipuukello 2013 Sisältö Fuksipuukello 3 Heissulivei fuksi! 5 Miksi mukaan? 6 Fuksin syksy 8 Arvokkaita

Lisätiedot

Karjalaisen Osakunnan. Fuksipuukello HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916

Karjalaisen Osakunnan. Fuksipuukello HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 Karjalaisen Osakunnan Fuksipuukello 2014 HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 Sisältö Fuksipuukello 3 Fuksimajureiden tervehdys 4 Fuksimajureiden esittelyt 6 Fuksin

Lisätiedot

4.4 Muut toimikunnat s. 14 IV Toimialat s. 15 1 Kulttuuri s. 15 2 Osakuntalehti Kypsä s. 15 3 Liikunta s. 16 4 Juhlat s. 16 5 Muut tapahtumat s.

4.4 Muut toimikunnat s. 14 IV Toimialat s. 15 1 Kulttuuri s. 15 2 Osakuntalehti Kypsä s. 15 3 Liikunta s. 16 4 Juhlat s. 16 5 Muut tapahtumat s. Kymenlaakson Osakunnan toimintakertomus 2012 1 Sisällys Sisällysluettelo s. 2 I Yleistä s. 4 II Toiminnan puitteet s. 4 1 Jäsenet s. 4 2 Tilat s. 4 3 Talous s. 5 4 Virkailijat s. 5 4.1 Inspehtori s. 5

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

SAVOLAISEN OSAKUNNAN VUKSIOPAS. Tärkeät päivämäärät /// SIVUT 5 6. Liity osakunnan jäseneksi /// SIVU 7

SAVOLAISEN OSAKUNNAN VUKSIOPAS. Tärkeät päivämäärät /// SIVUT 5 6. Liity osakunnan jäseneksi /// SIVU 7 2013 SAVOLAISEN OSAKUNNAN VUKSIOPAS Tärkeät päivämäärät /// SIVUT 5 6 Liity osakunnan jäseneksi /// SIVU 7 2013 SAVOLAISEN OSAKUNNAN VUKSIOPAS SUSJ Helsingin yliopiston Savolaisen Osakunnan tiedotuslehti

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Sisällys. Fuksin paras tavara. PPO:n ja EPO:n fuksiopas 2006. Pääkirjoitus. Pohjois-Pohjalainen Osakunta 4. Etelä-Pohjalainen Osakunta 6.

Sisällys. Fuksin paras tavara. PPO:n ja EPO:n fuksiopas 2006. Pääkirjoitus. Pohjois-Pohjalainen Osakunta 4. Etelä-Pohjalainen Osakunta 6. Fuksin paras tavara PPO:n ja EPO:n fuksiopas 2006 Sisällys Pääkirjoitus Pohjois-Pohjalainen Osakunta 4 Etelä-Pohjalainen Osakunta 6 Kerhot/PPO 9 Kerhot/EPO 2 Yhteispohjalaiset kerhot 4 Tarralla saa 6 Hillittömän

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja. Pieni Puukello 3/2009. vuodesta 1916. Seniores Carelienses 75 vuotta

Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja. Pieni Puukello 3/2009. vuodesta 1916. Seniores Carelienses 75 vuotta 3/2009 Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja Pieni Puukello vuodesta 1916 Seniores Carelienses 75 vuotta Pääkirjoitus Kesä vaihtui jälleen syksyyn. Se tuli päivässä, yllättäen. Vaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian

Lisätiedot

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 Ki Ken Tai Icchi ry Toimintasuunnitelma 2014 Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 1. Johdanto 2. Seuran järjestämät tapahtumat 2.1. Leirit ja muut tapahtumat 2.1.1. Kendoleirit 2.1.2. Jodoleirit 2.1.3.

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

The European Law Students' Association Turku Uuden oikeustieteen opiskelijan opas. ELSA Turku ry

The European Law Students' Association Turku Uuden oikeustieteen opiskelijan opas. ELSA Turku ry The European Law Students' Association Turku Uuden oikeustieteen opiskelijan opas ELSA Turku ry Copyright 2014 ELSA Turku ry Toimitus pidättää oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä ISSN 1458-185X SISÄLLYS

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

organon dentale syksy 2006

organon dentale syksy 2006 od organon dentale syksy 2006 S I S Ä L L Y S Sananen puheenjohtajalta 3 Sananen päätoimittajalta 3 Hallitus esittäytyy 4 Laitoksen johtajan sana 9 HLKS:n toimintakertomus 2005 11 Toimintakalenteri 2005

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Pieni Puukello. Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja 1/2009. vuodesta 1916

Pieni Puukello. Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja 1/2009. vuodesta 1916 1/2009 Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja Pieni Puukello vuodesta 1916 I d like to drop my trousers to the world I am a man of means (of slender means) Pääkirjoitus Huippu-urheilu

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja

Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja 4/2009 Helsingin yliopiston Karjalaisen Osakunnan äänenkannattaja Pieni Puukello vuodesta 1916 This is the way the world ends This is the way the world ends This is the way the world ends Not with a bang

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 4/2013. Pieni Puukello

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 4/2013. Pieni Puukello HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 4/2013 Pieni Puukello Sisältö Pieni Puukello 4/2013 3 Pääkirjoitus 4 Lea Timosen muistokirjoitus 5 Q-palsta 6 Uusi sielu vanha pieru

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot