Sisältö. Karjalainen Osakunta vuonna Hallinto ja taloudenhoito Hallintoelimet Taloudenhoito... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Karjalainen Osakunta vuonna 2011 1. 1 Hallinto ja taloudenhoito 3 1.1 Hallintoelimet... 3 1.2 Taloudenhoito... 3"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2011 Koonnut: Antti Räty

2 Sisältö Karjalainen Osakunta vuonna Hallinto ja taloudenhoito Hallintoelimet Taloudenhoito Juhlatoiminta Vuosijuhla Muut juhlat Fuksitoiminta 5 4 Senioritoiminta 6 5 Kansainvälinen toiminta 7 6 Maakuntatoiminta 8 7 Asuntotoimikunta 9 8 Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta Kulttuuritoiminta Ekskursiotoiminta Kappalaisen järjestämä toiminta Muut vapaamuotoiset tapahtumat Liikuntatoiminta Julkaisu- ja tiedotustoiminta Pieni Puukello Sähköpostilistat ja www-sivut Tiedotussihteeri Kerhotoiminta Juristikerho Kokoukset Ekskursiot Yhteydet muihin juristikerhoihin Yhteydet osakuntaan Juhlat Tiedotus Jäsenmäärä ja aktiivisuus Gourmet-kerho Spielka Maanpuolustuskerho Huuliharppukostaja Yhteistyötahot Muut Domus Gaudiumin Osakunnat ja huoneistotoimikunta Karjalainen Nuorisoliitto HYY, Osakuntalainen Unioni ja OYV i

3 Karjalainen Osakunta vuonna 2011 Vuosina 2009 ja 2010 Karjalaisen Osakunnan toimintaa hallitsi muutto ja sen jälkeinen uusiin tiloihin totuttautuminen. Vuonna 2011 tämänkaltaista suurta yksittäistä nimittäjää ei enää ole. Näin iso taustatekijä yhdistää järjestötoimijoita hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta tässä mielessä kevyempi vuosi auttaa kehittämään monia taustalla vaadittavia yksityiskohtia. Esimerkkeinä näistä voi mainita vaikka erilaiset hallinnolliset ja hallinnolliset mekanismit, yhteyksien ylläpito eri sidosryhmiin ja itsekriittinenkin harkintakyky säännöllisessä toiminnassa. Tarkemmin näistä taloudellinen resurssointi vuokratiloissa on erilaista, ja kun kaikki muuttoon liittyvistä suurista kuluista on päästy, talouden hallinnointia voi siirtää enemmän toiminnan puoleen. Samoin myös mahdollisten sääntöjen tai virkailirakenteiden muutokset pyritään pitämään olosuhteiden tasalla erityisesti siten, että virkailijoiden toimenkuvat on määritelty järjestelmällisesti ja sääntöihin ei jää turhia tulkinnanvaraisuuksia. Aikaisemmissa kokemuksissa tämä on koettu haasteeksi esimerkiksi asuntohaussa tai muissa toimikunta-asioissa. Ongelmat eivät ole millään lailla ylitsepääsemättömiä, mutta ne otetaan jatkossa huomioon. Toisena esimerkkinä mainitsemisen arvoinen on vuonna 2010 vihdoin loppuun saatu arkistointi- /digitointiprojekti, jonka ansiosta myös osakunnan muodollinen dokumentointi on vihdoin ammattimaisella ja kestävällä pohjalla. Vielä kolmantena huomattavaa on myös että toimiminen uusissa tiloissa vuokralaisena sitoo osakunnan huomattavasti aikaisempaa suuremmin ylioppilaskuntaan. Koska tulossa on myös ensimmäinen vuosi, jolloin osakuntalaisilla on mahdollisuus keskittyä täysin painoin vaalityöhön, suhteista ylioppilaskuntaan pyritään varmasti pitämään arvossa. Yhteyksissä sidosryhmiin suunnannäyttäjäksi hyvä esimerkki on yhdessä Karjalaisen Nuorisoliiton ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa pidetyt paneelikeskustelut Karjala-aiheisista teemoista tai seniorijärjestön illanvietoissa pidetyt akateemiset esitykset. Koska osakunnalla on nyt myös aktiivinen edustus Nuorisoliiton hallituksessa, suhteita pyritään kehittämään esimerkiksi yhdistämällä osakunnan kesäretki liiton kesäpäiviin. Ylipäätään osakunta-aatteessa on kehittämissä muuallakin kuin pelkästään tiukasta yliopistoon liittyvissä yhteyksissä. Muussa toiminnassa vuonna 2010 saatujen myönteisten kokemusten siivittämänä myös vuonna 2011 jatketaan yhteistoimintaa erityisesti muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa. Esimerkiksi saunailtoja rakennuksen kattosaunassa pidetään jatkossakin saunailtoja säännöllisesti. Lisäksi keväällä 2010 pidetyt yhteiset teemasitsit myös pidetään uudestaan. Vuonna 2010 aloitettu kerhojen toiminnan avaaminen kaikille osakuntalaisille ei ole saavuttanut aivan toivotussuuruista suosiota, mutta sitä jatketaan edelleen kerhokohtaisesti. Haasteena on myös saada mukaan riittävästi juhlamuotoisista tapahtumista poikkeavaa kevyempää vapaa-ajan toimintaa. Tässäkin koko vuoden aikana virkailijoita kannustetaan miettimään toiminnan kehittämistä ja myös uusien tapahtumien keksimistä. Joka tapauksessa jatkossakin osakunnan keskittyy kuitenkin hallinnoinnin ja byrokratian sijaan toimintaan, ja tässä suhteessa osakunnan tärkein vahvuus onkin juuri sen moninaisuudessa. Osakuntaan ei tarvitse tulla jännittyneenä valmiiseen pöytään, vaan järjestönä osakunta on jäsentensä näköinen ja tärkeintä ei ole korkea tekninen proili, vaan hyvä yhteishenki, jonka uskotaan jatkossakin olevan paras mainos ulospäin. Toimintasuunnitelmassa Karjalaisen Osakunnan toiminnan tavoitteita vuodelle 2011 on listattu sektoreittain, joita on yhteensä kaksitoista jakaantuen seuraavasti: 1. Hallinto ja taloudenhoito. Osakunnan ylin päättävä elin on kerran kuussa kokoontuva osakunnan kokous. osakunnankokousten valmistelemisesta ja osakunnan virkailijoiden, toiminnan ja taloudenhoidon valvonnasta vastaa osakuntaneuvosto. 2. Juhlatoiminta. Helmikuussa pidettävät vuosijuhlat ovat osakunnan suurin juhla, johon vuosijuhlatoimikunta valmistautuu jo syksyllä. Marraskuussa vuosijuhlamestari järjestää osakunnan kakkosjuhlat, Praasniekat, joka on karjalaisen perinnejuhlan osakuntaan sovitettu versio. Näiden 1

4 lisäksi osakunnassa järjestetään vuodessa noin viisi muuta pöytäjuhlaa, ja lisäksi useita muita juhlia. 3. Fuksitoiminta. Fuksitoiminnan painopiste on syksyssä, jolloin uudet opiskelijat saapuvat Helsinkiin. Lisäksi koulutustoimikunta järjestää tammikuun alkupuolella abi-infokiertueen Pohjois- Karjalan lukioihin. 4. Senioritoiminta. Yhteyksiä Osakunnan seniorijärjestön Seniores Carelienses ry:n kanssa pidetään kutsumalla edustajia eri tapahtumiin kumminkin päin. Arkisesta yhteydenpidosta senioreihin vastaa pääasiallisesti kuraattori. 5. Kansainvälinen toiminta. Vuonna 2011 jatketaan aikaisemmilta vuosilta tuttua ystävyysosakuntien välistä vierailuperinnettä sekä ruotsalaisten että virolaisten kanssa. 6. Maakuntatoiminta Maakuntatoiminnalla pyritään pitämään yllä osakuntalaisten yhteyttä Pohjois- Karjalaan ja tuoda esille maakunnan ja osakuntalaisten kannalta mielenkiintoisia asioita muun muassa järjestämällä tapaamisia pohjoiskarjalaisten kansanedustajien kanssa. Maakuntasihteeri järjestää myös kesäisin kesäretken. 7. Asuntotoiminta. Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta ja asuntovastaavat hoitavat osakunnan vuokra-asuntoihin liittyvää viranhoitoa. 8. Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta Kulttuurisihteeri ja ekskursiomestari tutustuttaa osakuntalaisia monipuolisesti pääkaupunkiseudun ja maakunnan tärkeisiin kohteisiin. Vierailuja järjestetään noin joka toinen kuukausi. Myös muut virkailijat voivat järjestää joitain ekskursioita oman toimialansa kohteisiin. 9. Liikuntatoiminta Liikuntatoiminnasta vastaava liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille säännöllistä liikuntaa ja organisoi Osakunnan osanottoja joihinkin kilpailuihin ja tempauksiin. 10. Julkaisu- ja tiedotustoiminta Puukellon toimituskunta huolehtii osakunnan oman lehden, Pienen Puukellon, kirjoittamisesta, taittamisesta ja jakelusta. Muusta osakunnan toiminnasta tiedottamisesta vastaavat lähinnä tiedotussihteeri ja nettivastaava. 11. Kerhotoiminta. Osakunnan yhteydessä toimii viisi kerhoa: gourmet-kerho, pelikerho Spielka, maanpuolustuskerho, juristikerho ja elokuvakerho Huuliharppukostaja. 12. Yhteistyötahot. Osakunnan tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat muut Domus Gaudiumin osakunnat (KyO ja WiO), Seniores Carelienses ry, HYY, Osakuntien Yhteisvaltuuskunta (OYV), Osakuntalainen Unioni ja Karjalainen Nuorisoliitto. Osakuntalaiset ovat mukana useiden edellä mainittujen järjestöjen toimielimissä. Lisäksi yhteistä toimintaa järjestetään jossain määrin erityisesti Savolaisen Osakunnan ja muiden osakuntien kanssa. 2

5 1 Hallinto ja taloudenhoito 1.1 Hallintoelimet Osakunnan kokous pidetään lukukausien aikana kunkin kuukauden toisena tiistaina, ellei toisin päätetä. Osakunnan kokouksia ja osakuntaneuvostoa johtaa vuonna 2011 kuraattori Rauli Albert ja hänen poissa ollessaan varakuraattori Ossi Waenerberg. Osakuntaa valvovana inspehtorina toimii professori Dennis Bamford. Kymmenjäseninen osakuntaneuvosto (so. osakunnan hallitus) kokoontuu puheenjohtajansa, eli varakuraattorin kutsusta ennen osakunnan varsinaisia kokouksia pääasiallisesti kerran kuussa ja tarvittaessa useammin. Neuvostoon kuuluvat virkansa puolesta varakuraattori puheenjohtajana, kuraattori, toiminnanohjaaja, sihteeri ja tiedotussihteeri sekä viisi osakunnan kokouksen valitsemaa, osakunnan toimintaan perehtynyttä jäsentä. Lisäksi emännällä ja isännällä on läsnäolo- ja puheoikeus osakuntaneuvoston kokouksessa ja tapauskohtaisesti osakuntaneuvosto voi myöntää nämä oikeudet muille osakuntalaisille. Osakunnan säännöllisestä toiminnan järjestämisestä huolehtivat osakunnankokouksen valitsemat virkailijat, joita on vuotuisesti vaihdellen n Taloudenhoito Osakunnan taloudenhoidosta vastaa myös talousvaliokuntana toimivan osakuntaneuvoston puheenjohtaja eli varakuraattori, taloudenhoitaja ja osakuntaneuvosto. Varakuraattorin ja taloudenhoitajan johdolla osakuntaneuvosto huolehtii osakunnan rahoituksen järjestämisestä, avustusten hakemisesta ja muista juoksevista talousasioista. Tavoitteena on vakaus, jatkuvuus ja osakuntalaisten hyvinvointi. Vuonna 2011 taloudenhoitajana toimii Piia Pekonen. Vuonna 2002 perustettu Karjalaisen Osakunnan Tukirahasto hallinnoi osakunnan sijoitusomaisuutta. Tukirahastoon kuuluu osakunnan edustajien lisäksi osakunnan seniorijärjestö Seniores Carelienses ry:n sekä osakunnan inspehtorin valitsemia edustajia. Tarkoitus on tuoda osakunnan taloudenpitoon pitkäjänteisyyttä ja asiantuntemusta sekä tarkoitus turvata toiminnan tasainen jatkuminen vuotuisista tulojen vaihteluista huolimatta. Taloudellisesti osakunta ei ole omavarainen, vaan toiminnan rahoitus nojaa vahvasti Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnan järjestö- ja tila-avustukseen, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tukeen, jäsenmaksutuloihin sekä Tukirahaston vaihtelevaan avustusmäärän. Pieniä lisätuloja osakunta saa myös haalarimerkkien, osakuntapaitojen, laulukirjojen ja muiden kirjallisten julkaisujen myynnistä. Tukirahaston avustusten määrään lisätään vuonna 2011, ja avustukset käytetään muun muassa kerhotoiminnan tukemiseen ja vuosijuhlien kustantamiseen. Arkistointiprojekti päättyy alkuvuodesta, mutta sitä varten on vielä budjetoitu jonkin verran rahaa. Aktivistimäärärahaa on budjetissa lisätty, jotta virkailijoilla olisi mahdollisuus saada taloudellista tukea osakuntalaisille suunnattua toimintaa varten. Myös kerhotoimintaan on budjetoitu vuodeksi 2011 enemmän käytettäviä varoja. Kokonaisuudessaan osakunnan liikevaihto pysynee ennallaan, ja taloudellinen tilanne on hyvä. 3

6 2 Juhlatoiminta 2.1 Vuosijuhla Karjalainen Osakunta juhlii 106-vuotispäiviään ravintola Pörssissä Juhlan alkaa cocktailtilaisuudella samassa paikassa. Ohjelmassa on luvassa muun muassa perinteiset vuosijuhlapuheet ja musiikkiesityksiä Samalla ansioituneita osakuntalaisia palkitaan stipendeillä ja muilla huomionosoituksilla. Pääjuhlan päätteeksi tanssitaan akateemiset juhlatanssit, joiden jälkeen siirrytään samana päivänä vuosijuhliaan pitävän Kymenlaakson Osakunnan kanssa yhteisille jatkoille oman osakunnan tiloihin Domus Gaudiumille. Jatkoilla on saunomismahdollisuus talon kattosaunassa. Kymenlaakson Osakunnan järjestämien jatkojen jälkeen karjalaiset järjestävät silliaamiaisen osakuntatiloissa seuraavana päivänä klo 12 alkaen. Vuosijuhlien pääjärjestelyistä vastaa vuosijuhlamestari, jona vuonna 2011 toimii Juho Eskelinen. 2.2 Muut juhlat Karjalaisen Osakunnan emäntinä vuonna 2011 toimivat Aino Kurki ja Maria Sormunen ja isäntinä Pekka Torvinen ja Juho Eskelinen. Emännistön ja isännistön toimintaa rytmittävät osakunnan kuukausittaiset kokoukset, päivystysvuorot sekä lukuisat juhlat ja tapahtumat. Osakunnan juhlatoimintaan kuuluu niin perinteisiä kuin hieman uudempiakin tapahtumia. Juhlatoimintaa pyritään jatkuvasti uudistamaan ja kehittämään. Kevät 2011 käynnistyy tuttuun tapaan tammikuussa järjestettävällä virkailijanvaihtokaronkalla, jossa uudet osakunnan virkailijat ottavat ohjakset käsiinsä. Helmikuussa pidetään daamipäivälliset, jossa osakunnan herrasväki järjestää daameille valitsemansa teemanmukaista ohjelmaa sekä päivällisen. Näiden jälkeen on vuorossa tilintarkastuskaronkka, jossa nautitaan emännistön loihtimista pöydän antimista. Koko lukuvuoden kohokohta osakunnalla on helmikuun lopussa järjestettävä 106. vuosijuhla. Juhla järjestetään ravintola Pörssissä. Koska Kymenlaakson Osakunta viettää vuosijuhliaan samana päivänä, jatkojen ja sillisten järjestelyissä on perinteisesti tehty yhteistyötä. Vuonna 2011 Kymenlaakson Osakunta vastaa jatkoista, ja seuraavana vuorossa on karjalaisten emäntien tekemä silliaamiainen. Myöhemmin keväällä tapahtumina on muun muassa perinteinen väittelykilpailu, Liisankadun debatti, sekä vuosittaiset senioripäivälliset. Senioripäivällisille kutsutaan Karjalaisen osakunnan seniorijärjestö Seniores Careliensesin jäseniä ja tarkoituksena on tutustuttaa osakunnan vanhoja ja uusia jäseniä toisiinsa yhteisen juhlan merkeissä. Huhtikuussa on herrojen vuoro juhlia, kun osakunnan naisväki järjestää vuorostaan herrapäivälliset, jossa naiset valmistavat herroille ateriakokonaisuuden sekä viihdyttävät ohjelmanumeroillaan. Kevätkauden juhlatoiminta päättyy yhteissitseihin Kymenlaakson ja Wiipurilaisen Osakunnan kanssa, missä on tarkoituksena esitellä eri osakuntien omia juhlatapoja ja lauluja sekä vahvistaa osakuntien yhteistoimintaa. Syyslukukausikausi käynnistyy fuksisitsien merkeissä, jolloin tutustutetaan uudet fuksijäsenet osakunnan toimintaan ja akateemiseen pöytäjuhlakulttuuriin. Tiedossa on kolmen ruokalajin illallinen ja runsaasti yhteislaulua sekä mahdollisesti muuta ohjelmaa. Lokakuussa vietetään perinteistä sarvijuhlaa Savolaisen Osakunnan kanssa. Vuonna 2011 sarven vaihtoa juhlitaan Savolaisen osakunnan tiloissa. Myöhemmin syksyllä päästään viettämään osakunnan yhtä merkittävimmistä juhlista, Praasniekkoja. Kyseessä on juhlava tapahtuma, jossa vaalitaan karjalaisia perinteitä muun muassa tarjoamalla karjalaisen pitopöydän antimia ja kuuntelemalla kappalaisen saarna. Praasniekkoja varten emännistö järjestää etukäteen piirakkatalkoot osakunnalla. Lisätyötä teettävät myös pitkin vuotta sijoittuvat pienemmät tapahtumat, kuten esimerkiksi jotkut seniorijärjestön kokoukset, itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus ja Ilotalon avajaiset (so. Domus Gaudiumin syyskauden avajaiset). 4

7 3 Fuksitoiminta Fuksimajurit ja heidän johtamansa koulutustoiminta opastavat fukseja osakunnassa ja informoivat Pohjois-Karjalan abiturientteja osakunnasta ja sen toiminnasta. Tavoitteena on rekrytoida jäseniä osakuntaan ja edistää heidän viihtymistään saaden heidät tuntemaan itsensä osaksi osakuntayhteisöä, järjestämällä heille erilaista ohjelmaa läpi vuoden. Vuonna 2011 fuksien opastusta tullaan kehittämään siihen suuntaan, että fuksit oppisivat tuntemaan toiset fuksit ja muut osakuntalaiset sekä tulemaan osakunnan aktiivisiksi jäseniksi. Koulutustoimikunta aloittaa fuksitoiminnan suunnittelun keväällä. Kevään aikana kirjoitetaan osakuntalehti Pienen Puukellon erikoisnumero, Fuksipuukello. Fuksipuukello ja syksyn tapahtumakalenteri lähetetään Pohjois-Karjalasta saapuville opiskelijoille alkusyksystä. Keväällä pyrimme suunnittelemaan toiminnan siten, että se syksyllä toimii entistä paremmin ja sujuvammin. Toiminnan painopiste sijoittuu kuitenkin alkusyksylle ja pyrimme saamaan uudet jäsenet osaksi osakuntayhteisöä tuolloin mahdollisimman nopeasti. Aiomme myös laittaa fuksimajureiden yhteystiedot nettisivuillemme jo kesällä, jotta uudet opiskelijat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä fuksimajureihin jo silloin, jos tarvetta ilmenee. Syksyllä osakunnalle hankitaan näkyvyyttä sijoittamalla julisteita yliopiston eri kampuksille. Lukukaudenalettua syyskuussa osakunnalla järjestetään kolmena päivänä viikossa fuksipäivystys, jossa joku toimikuntalainen on aina paikalla ottamassa fukseja vastaan. Tällöin osakuntalainen perehdytetään osakunnan tapahtumiin ja toimintaan. Osakuntaa esitellään myös yliopistonavajaiskarnevaaleissa ja HYY:n uusien illoissa sekä Aalto-yliopiston kampusten mahdollisissa syksynavajaistapahtumissa. Syyskuussa järjestetään myös perinteinen fuksipiknik. Myöhemmin syksyllä pidetään Domus Gaudiumin osakuntien yhteiset fuksiaiset, mahdollisia fuksi-iltoja ja erilliset fuksisitsit, jossa fukseja tutustutetaan pöytäjuhlaperinteeseen. Lisäksi fukseja autetaan tutustumaan Helsinkiin myös muilla tavoin ja heihin pidetään yhteyttä henkilökohtaisesti osoitetuilla sähköposteilla. Loppuvuodesta fuksit saavat osakuntanauhansa itsenäisyyspäivänä ja he järjestävät fuksimajureidenavustuksella osakunnan pikkujoulut. Fuksien perehdytyksen ohella syksyn aikana koulutustoimikunta myös valmistaa yhdessä osakuntalehdentoimituskunnan kanssa pohjoiskarjalaisille abiturienteille abi-infokiertueella jaettavan Abipuukellon. Virkakausi päättyy joulu-tammikuussa järjestettävään abi-infokiertueeseen, jossa vapaaehtoiset osakuntalaiset kiertävät Pohjois-Karjalan lukioissa kertomassa osakunnasta ja opiskelusta Helsingissä. Nämä infotilaisuudet on koettu erittäin hyödyllisiksi ja niitä tullaan kehittämään edelleen saadaksemme lisää jäseniä osakuntaamme. Vuonna 2011 fuksimajureina toimivat Anna Eronen ja Jenni Sistonen. 5

8 4 Senioritoiminta Seniores Carelienses ry on Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö. Järjestön tavoitteena on yhdistää osakunnassa toiminnassa mukana olleita ihmisiä myös opiskeluajan jälkeen. Lisäksi Seniores Carelienses ylläpitää yhteyksiä nykyosakuntalaisten ja aikaisempien osakuntasukupolvien välillä. Tavoitteena on että seniorit pystyvät tukemaan osakunnan toimintaa ja auttamaan omalta osaltaan osakuntaperinteiden siirtymistä uusille osakuntasukupolville. Seniorit muun muassa kokoontuvat vuosittain niin sanottuun jälkijouluun muistelemaan edellisen vuoden tapahtumia ja pohtimaan tulevia. Muita perinteisiä tapahtumia ovat ulkomaanmatkat sekä vierailut konserteissa, näyttelyissä ja yrityksissä. Kevätkaudella osakunnan tiloissa järjestetään osakuntalaisten ja seniorien yhteiset senioripäivälliset. Lisäksi osakunta kutsuu senioreita ainakin osakunnan vuosijuhliin ja praasniekkoihin. Myös monet seniorijärjestön tapahtumat ovat avoimia osakuntalaisille. Seniores Carelianis ry luovuttaa osakunnan vuosijuhlassa Simo Brofeldt -stipendin fuksille, joka on ollut aktiivinen ja edistänyt toverihengen kehittymistä fuksien keskuudessa. Stipendin saajan valitsee Karjalaisen Osakunnan toverineuvosto ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna Osakunnan puolesta yhteyksistä seniorijärjestöön vastaa pääasiassa kuraattori, joka osallistuu useimpiin järjestön johtokunnan kokouksiin. 6

9 5 Kansainvälinen toiminta Karjalaisen Osakunnan kansainvälisten asioiden sihteeri pitää yhteyksiä osakunnan neljään ystävyysosakuntaan, joita ovat ruotsalaiset Västmanlands och Södermanlands Nation (Linköping), Helsingkrona Nation (Lund) ja Västmanlands-Dala Nation (Uppsala) sekä virolainen Korp! Vironia (Tallinna ja Tartto). Kansainvälisiä suhteita pyritään ylläpitämään ja kehittämään kutsumalla ulkomaisista ystävyysjärjestöistä vieraita osakunnan vuosijuhliin ja praasniekkoihin, kuten aiempinakin vuosina. Kutsuja lähetetään mahdollisesti myös osakunnan kesäretkelle. Lisäksi pyritään lisäämään osakuntalaisten määrää vastavuoroisilla vierailuilla ystävyysjärjestöjen tilaisuuksissa. Ystävyyssopimus Korp! Vironian kanssa uudistetaan mahdollisuuksien mukaan jo tänä keväänä. Vuonna 2011 kansainvälisten asioiden sihteerinä toimii Outi Tiainen. 7

10 6 Maakuntatoiminta Maakuntasihteerin tehtävänä on ylläpitää osakuntalaisten kiinnostusta kotimaakunnan asioihin ja muihin maakunnallisiin tahoihin sekä järjestää näitä koskevia tilaisuuksia. Vuonna 2011 maakuntasihteerinä toimii Marjo Rastas. Vuonna 2011 Karjalainen Nuorisoliitto on kutsunut osakuntalaisia kesäkuussa tutustumaan kesäpäiviensä ohjelmaan, ja osakunnan kesäretki päätettiin yhdistää tähän järjestäen se poikkeuksellisesti maakunnan ulkopuolelle Turkuun, jossa tutustutaan myös paikalliseen kulttuuri- ja elinkeinoelämään. Koska tapahtuman kantavana ideana on maakunnallisten sidosryhmien yhteistyö, suunnitteilla on myös ohjelmaa yhdessä Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan kanssa. Samoin tutkitaan mahdollisuuksia kutsua retkelle mukaan myös Savolaisen Osakunnan jäseniä. Perinteiseen tapaan syksyllä järjestetään myös vierailu eduskuntaan tapaamaan pohjoiskarjalaisia kansanedustajia ja keskustelemaan ajankohtaisista Pohjois-Karjalaa ja opiskelijoiden oloja koskevista asioista. Mahdollisuuksien mukaan kansanedustajat myös kutsutaan keväällä käymään osakuntatiloissa. Mikäli osakunnassa tehdään maakunta-aiheista tutkimusta, maakuntasihteeri myös koordinoi tätä. Vuonna 2011 maakuntatutkimusta ei ole suunnitelmissa. 8

11 7 Asuntotoimikunta Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta valitsee asukkaat Osakunnan omistamiin tai hallinnoimiin asuntoihin Kiinteistö Oy Osakunnan asuntoloissa, Domus Academican D-talossa ja ehdottaa asukkaita valittavaksi Ylioppilasasuntolasäätiön asuntolaan ja Artin Säätiön omistamiin huoneistoihin Kiinteistö Oy Artissa. Asuntotoimikunnan puheenjohtajana toimii varakuraattori. Puolueettomuuden takaamiseksi asuntotoimikuntaan pyritään valitsemaan eri alojen opiskelijoita mahdollisimman laajalla kirjolla. Asuntojen jakamista varten asuntotoimikunta järjestää keväällä 2011 asunnonhaun osakunnan jäsenille sekä kesällä erityisen fuksihaun syksyllä opintonsa Helsingin yliopistossa tai muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opintonsa aloittaville pohjoiskarjalaisille fukseille. Asunnot jaetaan kevään asuntohaussa osakunnan asunto-ohjesäännössä määritellyn pisteytysjärjestelmän mukaan ja fuksiasuntohaussa arvalla. Osakunnan kokous valitsee, asuntotoimikuntaa kuullen, asuntovastaavat osakunnan asunnoille Patolaan ja Vallilaan. Asuntovastaavat muun muassa pitävät yllä jonotuslistoja, joilta valitaan asukkaita kesken vuokrakautta vapautuviin asuntoihin sekä hoitavat muita juoksevia asuntoasioita. Lisäksi osakunnan kokous valitsee edustajat osittain omistamiensa kiinteistöyhtiöiden sekä asuntolasäätiöiden hallituksiin. Asuntoimikunnan erityisenä tavoitteena vuonna 2011 on uudistaa asunto-ohjesääntöä ja asuntohaun menettelyä ja hakuohjeita. Tämä on todettu tarpeelliseksi, sillä vuoden 2010 asuntohausta Osakunnalle tuli joitain valituksia, jotka osakuntaneuvosto totesi aiheellisiksi ja joiden takia asuntojaon tuloksia jouduttiin oikaisemaan. Asuntotoimikunnan tavoitteena on saattaa asuntosäännöt ja hakuohjeet sellaiseen muotoon, että niin hakijoilla kuin tulevilla asuntotoimikunnillakaan ei ole vaaraa ymmärtää niitä väärin. Asuntoimikunnassa toimivat vuonna 2011: Ossi Waenerberg (puheenjohtaja), Hanna Ahtonen (Patolan asuntovastaava), Taru Nousiainen (Vallilan asuntovastaava), Outi Tiainen, Emmi Torikka, Antti Saarelainen ja Pekka Torvinen. 9

12 8 Kulttuuri- ja ekskursiotoiminta 8.1 Kulttuuritoiminta Osakunnan kulttuuritoiminnasta vastaa kulttuurisihteeri. Toiminnan tavoitteena on järjestää ekskursioita vähintään joka toinen kuukausi monipuolisesti erilaisiin kulttuuritapahtumiin kokonaan tai osittain osakuntalaisia pääsymaksuissa sponsoroiden. Vaikka kulttuuriekskursioiden pääpaino varmasti edellisvuosien tapaan tulee olemaan ilmaisnäyttelyissä ja -konserteissa, saattaa pienten pääsymaksujen takana olevien kohteiden määrä lisääntyä - myös sellaisten matalan budjetin retkien, joihin ei osakunnan rahoja käytetä. Tarkoituksena on lisätä osakuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ekskursiokohteisiin Doodle-äänestysten kautta. Ekskursioita tullaan tekemään vähintään joka toinen kuukausi, ja osakunta sponsoroi näistä osittain paria kolmea. Todennäköisesti käymme taas ainakin teatterissa. Toinen vaihtoehto on baletti, koska siitä on esitetty toiveita eikä sitä ole pariin vuoteen käyty katsomassa. Kulttuurisihteerinä toimii vuonna 2011 Eeva Tapanen. 8.2 Ekskursiotoiminta Ekskursiotoiminnan tavoitteena on monipuolistaa osakunnan tarjoamaa toimintaa. Ekskursiot ovat osakuntatilojen ulkopuolelle sijoittuvia retkiä, kuten yritysvierailuja, opintomatkoja tai museokäyntejä. Esimerkkejä mahdollisista kohteista ovat muun muassa Fazerin tehdas, ulkoilmakohteet sekä erilaiset huvittelupaikat, kuten Linnanmäki. Ekskursiot pyritään suunnittelemaan ottaen huomioon osakuntalaisten toiveet sekä kiinnostuksen kohteet. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös yhteistyöhön muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa. Ekskursioita järjestetään noin joka toinen kuukausi. Ekskursiomestarina toimii vuonna 2011 Emmi Torikka. 8.3 Kappalaisen järjestämä toiminta Kappalainen järjestää osakuntalaisille luostariolutillan helmikuussa. Kyseisen illan ajatuksena olisi tutustua luostarioluiden saloihin niin hengen kuin ruumiin ravinnon muodoissa. Tapahtumaan voivat osallistua kaikkien Domus Gaudiumin osakuntien jäsenet. Lisäksi pääsiäisen aikaan kappalaisen olisi tarkoitus järjestää elokuvailta yhdessä Huuliharppukostaja-kerhon kanssa. Elokuvana mitä luultavimmin Monty Python ja Elämän Tarkoitus. Syyslukukauden alettua kappalainen järjestää edellisen vuoden tapaan kierroksen Hietaniemen hautausmaalla. Joulun alla pyritään myös käymään mahdollisesti urkumusiikkikonsertissa tai jossain muussa hengellisemmässä tapahtumassa. Tärkeimpänä kappalaisen tehtävänä on loppuvuodesta järjestettävä saarna praasniekoissa. Kappalaisen virassa toimii vuonna 2011 Samuli Kettunen. 8.4 Muut vapaamuotoiset tapahtumat Joissain tapauksissa myös osakunnan kerhot ja Domus Gaudiumin osakuntien toiminnanohjaajat voivat järjestää omaan toimialaansa painottuvia ekskursioita. Vuodelle 2011 suunnitelmia on tehty edellisen vuoden kokemusten perusteella esimerkiksi baarikierroksista, saunailloista, Tallinanristeilystä ym. Myös näissä pyritään painottamaan yhteistyötä muiden Domus Gaudiumin osakuntien kesken. 10

13 9 Liikuntatoiminta Osakunnan liikunnanohjaaja järjestää osakuntalaisille monipuolisesti liikuntatapahtumia, kuten luistelua, laskettelua, patikointia, keilausta ja minigola. Hän myös vastaa säännöllisten salivuorojen varaamisesta muun muassa Domus Gaudiumin osakuntien keskinäistä salibandya varten sekä huolehtii liikuntatapahtumien tiedotuksesta. Liikunnanohjaaja hoitaa myös käytännön järjestelyt esimerkiksi urheilutapahtumiin pääsyä varten. Liikunnanohjaajana toimii vuonna 2011 Niko Tuhkanen. Muuta liikuntatoimintaa osakuntapuitteissa tulee esimerkiksi Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan osakuntaviikon tapahtumien kautta ja satunnaisesti muiden osakunnan virkailijoiden sitä järjestäessä. Jälkimmäisestä mainittakoon esimerkiksi myös karjalaisille avoin Wiipurilaisen Osakunnan kyykkäkerho, muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa pidettävät ekskursiot Nuuksioon. 11

14 10 Julkaisu- ja tiedotustoiminta 10.1 Pieni Puukello Pieni Puukello on Karjalaisen Osakunnan poliittisesti sitoutumaton jäsenlehti, jonka teosta vastaavat päätoimittaja ja toimitussihteeri apunaan toimituskunta. Painosmäärä on 400. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se jaetaan ilman erillistä maksua kaikille osakunnan jäsenille ja senioreille. Lehden tavoitteena on julkaista teemoiltaan vaihtelevaa sisältöä ja antaa kirjoittajilleen laaja ilmaisuvapaus. Uusina palstoina luvassa ainakin "Uusi Sielu / Vanha Pieru" -haastattelut, "Arkistonhoitaja avautuu" -katsaus ja tekstiviestipalsta. Pieni Puukello pyrkii vahvistamaan yhteyttä osakunnan jäsenten ja seniorien välillä julkaisemalla muun muassa seniorin kirjoittamaa palstaa. Lehdessä julkaistaan myös tiedotuksia osakunnan tapahtumista. Vuonna 2011 panostetaan myös entistä enemmän sähköiseen mediaan, muun muassa Facebookin hyödyntämiseen. Kevään aikana kirjoitetaan Pienen Puukellon toimituskunnan sekä koulutustoimikunnan yhteistyönä Karjalaisen Osakunnan fukseille suunnattu FuksiPuukello, jota jaetaan fuksien lisäksi abi-infokiertueella pohjoiskarjalaisille abiturienteille. Erillisen abipuukellon toimittamisesta luovutaan. Tavoitteena on, että Puukello olisi helposti luettava, jäseniään kiinnostava ja visuaalisesti miellyttävä osakuntalehti, jonka ulkoasu tukee mielenkiintoista sisältöä. Puukellon päätoimittajana toimii vuonna 2011 Kiti Poikonen ja taittajana Heikki Karvinen. Lisäksi osakuntalehden toimituskunnassa mukana ovat: Antti Saarelainen, Outi Tiainen, Janne Kangaskesti, Miia Martikainen, Riina Parviainen, osakunnan isännät, emännät, vuosijuhlamestari, valokuvaajat ja muut tapahtumista vastaavat henkilöt Sähköpostilistat ja www-sivut Nettivastaava vastaa osakunnan sähköpostilistoja ja nettisivuja ylläpidosta ja kehityksestä. Tähän kuuluu muun muassa alkuvuodesta kaikkien virkoihin sidottuihin sähköpostilistojen päivittäminen, syksyllä fuksien osoitteiden liittäminen listoille ja muiden virkailijoiden ilmoitusten lisääminen osakunnan nettisivuille. Osakunnalla on kaksi pääasiallista tiedotuksellista sähköpostilistaa: jossa julkaistaan tiedot kaikista Osakunnan tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista, sekä joka on tarkoitettu vapaamuotoista keskustelua ja henkilökohtaisia ilmoituksia varten. Näiden lisäksi omat sähköpostilistansa ovat: osakuntaneuvostolla virkailijoilla yleisesti emännistöllä isännistöllä ja arkistointitoimikunnalla Lisäksi useimmilla keskeisimmillä virkailijoilla on viestejä välittävä sähköpostialias, kuten esimerkiksi Osakunnan www-sivuilla tai ko.osakunta. on toimintakalenterin lisäksi osakunnan yleisesittely, tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja sähköisesti arkistoina osakunnan säännöt ja muita virallisia dokumentteja sekä vanhoja Puukello-lehtiä ja linkkejä osakuntaan liittyviin muihin tahoihin. Nettivastaavana vuonna 2011 toimii Teemu Meriläinen Tiedotussihteeri Tiedotussihteeri vastaa osakunnan tapahtumien mainosten laatimisesta sähköpostilistoilla, nettisivuilla ja osakunnan Facebook-sivuilla. Tiedotussihteeri vastaa myös osakunnankokousten kokouskutsujen lähettämisestä. 12

15 Tiedotuskanavina käytetään pääasiassa kolme sähköpostilistaa: lähettää viestin koko jäsenistölleen. Tämän listan kautta saamme välitettyä myös HYY:n viralliset tiedotteet koko jäsenistöllemme. välittää viestin vain sen hetkisille virkailijoille. on osakuntaneuvoston (so. osakunnan hallitus) oma tiedotuskanava. Tätä kautta keskustelemme muun muassa erinäisistä osakunnan talouteen ja hallintoon liittyvistä asioista. Mainokset kaikista tapahtumista ja kokouskutsut. Vuonna 2011 tiedotussihteeri keskittyy erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimivuuteen ja sujuvuuteen, esimerkiksi pyrkimällä lisäämään osakunnan Facebook-ryhmän näkyvyyttä. Vuonna 2011 tiedotussihteerinä toimii Sauli Kähkönen. 13

16 11 Kerhotoiminta Osakunnalla on kaikkiaan viisi omaa kerhoa, joista vuonna 2011 osan toiminta on avointa myös kaikille muille Domus Gaudiumin osakunnille. Vastavuoroisesti Karjalaisen Osakunnan jäsenet pääsevät osallistumaan esimerkiksi Wiipurilaisen Osakunnan Kyykkäkerhon toimintaan. Kaikki osakunnan omat kerhot saavat toiminta-avustusta osakunnalta Juristikerho Kokoukset Juristikerhon kokouksia pyritään järjestämään kerran kuussa (kevätlukukaudella 4-5 ja syyslukukaudella 3-4 kokousta). Kokouksissa tehdään kerhoa koskevia päätöksiä, suunnitellaan sen toimintaa ja tavataan muita kerholaisia. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti osakunnan tiloissa ja toissijaisesti jonkun osakuntalaisen luona tai keskustan kuppiloissa. Helmikuun kokous on vuosikokous ja marraskuun kokous vaalikokous Ekskursiot Ekskursioita järjestetään kerholaisten kiinnostuksen, aktiivisuuden ja tarjolle tulevien mahdollisuuksien mukaan. Ne voivat koskea esimerkiksi opiskelua, työelämää, kulttuuria tai urheilua. Vierailuja voidaan järjestää yhdessä muiden osakuntien juristikerhojen kanssa Yhteydet muihin juristikerhoihin Muiden osakuntien juristikerhoihin pidetään yhteyttä juristikerhojen yhteisellä sähköpostilistalla. Yhteistyötä tehdään yhteisekskursioiden sekä Pykälä ry:n tapahtumien (punssikahvit ja phuksiaiset) merkeissä. Muiden juristikerhojen edustajat ovat tervetulleita kokouksiimme Yhteydet osakuntaan Kerholaiset tapaavat muita osakuntalaisia erityisesti kokousten yhteydessä osakunnalla. Kerhon jäseniä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti myös osakunnan muuhun toimintaan ja muutama kerholainen hoitaakin osakunnan virkaa. Vuonna 2011 on tarkoitus järjestää muille osakuntalaisille avoin juristikerhon kokous, kuten syksyllä Juhlat Juristikerhon vuosijuhla Kevätkäräjät järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä Juhlan ohjelmaan on perinteisesti kuulunut ekskursio, cocktail-tilaisuus ja iltajuhla. Kuluvan vuoden syksyllä on tarkoitus ryhtyä suunnittelemaan ja järjestelemään kevään 2012 juhlaa. Kerholaisten halukkuuden mukaan myös mitä tahansa muuta asiaa voidaan juhlia Tiedotus Juristikerhon toiminnasta tiedotetaan pääasiassa sen omalla sähköpostilistalla ja tarvittaessa myös muilla sähköpostilistoilla (osakunnan, kerhon senioreiden ja Pykälä ry:n listat). Vuosijuhlakutsut toimitetaan postitse muille, kuin kerhon jäsenille. Osakunnan internetsivuilta löytyy kerhon esittelyteksti, jota päivitetään tarvittaessa. 14

17 Jäsenmäärä ja aktiivisuus Kerhon kokouksissa on käynyt aktiivisesti noin 8-12 kerholaista ja jäsenmäärää pyritään lisäämään etenkin houkuttelemalla ensimmäisen vuoden opiskelijoita mukaan toimintaan. Kerhoa on tarkoitus esitellä oikeustieteellisen tiedekunnan phukseille Pykälä ry:n tapahtumissa ja tiedekunnan orientaatiojaksolla. Mahdollisuuksien ja halukkuuden mukaan jäsenet esittelevät kerhoa ja oikeustieteellistä tiedekuntaa myös osakunnan järjestämissä abi-infoissa Pohjois-Karjalan lukioissa. Juristikerho pitää aktiivisesti yhteyttä myös kerhon senioreihin heille tarkoitetulla sähköpostilistalla Gourmet-kerho Karjalaisen Osakunnan gourmet-kerhon tavoitteena on aktivoida opiskelijoita ruokakulttuurin ja ruoanlaiton saralla. Tavoitteena on järjestää vapaamuotoista tutustumista uusiin makuihin ja ruuanlaittotapoihin noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana. Osallistuminen ei vaadi erityistaitoja tai laajempaa kokemusta ruoanlaitosta. Useimmiten kokoontumiset järjestetään jonkin teeman ympärille; kerho saattaa esimerkiksi tutustua eri maiden ja aikakausien ruokakulttuureihin tai valmistaa vuodenaikajuhlien herkkuja. Vuonna 2011 kerhon kokoontumisia mainostetaan kaikkien kolmen Domus Gaudiumin osakunnan kesken ja toimintaa pyritään suunnittelemaan osakuntalaisten toiveita kuunnellen. Kerhon puheenjohtajana toimii Kymenlaakson Osakunnan jäsen Jussi Rainamaa Spielka Spielka on Karjalaisen Osakunnan pelikerho. Kerhon ydintoimintaa ovat osakunnan tiloissa n. 2kk välein järjestettävät peli-iltamat, joiden valikoimaan sisältyy lauta-, video-, kortti- ja seurapelejä. Iltamiin osallistuminen on maksutonta, eikä vaadi aikaisempaa pelikokemusta. Iltamien lisäksi Spielka järjestää myös yksittäisiä mittavampia peliaiheisia tapahtumia, esimerkiksi LANit, bändipeli-ilta tai konsolipeliturnaus. Vuoden 2011 päätavoitteena on kuitenkin peli-iltamien osallistujamäärän kasvattaminen matalan osallistumiskynnyksen aktiviteettejä lisäämällä. Käytännössä tämä tarkoittaa napostelutarjoilua eli ruualla lahjomista, sekä helposti omaksuttavien pelien, kuten Alias, Bang!, Giljotiini, PlayStation Move, ja niin edelleen lisäämistä ohjelmistoon. Koska Karjalaiseen Osakuntaan saapui vuonna 2010 poikkeuksellisen vähän uusia jäseniä, Spielka toivottaa myös kaikkien muiden osakuntien jäsenet lämpimästi tervetulleiksi tapahtumiinsa. Vuonna 2011 Spielkan puheenjohtajana toimii Joonas Vaittinen Maanpuolustuskerho Maanpuolustuskerho on avoin kaikille osakuntalaisille ja se järjestää aktiviteetteja aina yhteisestä ulkoilusta erilaisiin turvallisuuteen liittyviin kursseihin. Perinteisesti kerho on kerännyt kokoon ihmisiä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK ry) sotilaallisille kursseille, joita järjestetään pitkin vuotta. Tänä lukuvuonna kyseinen retki järjestetään syyslukukauden aikana. Sotilaallisille kursseille voivat osallistua vain asepalveluksen suorittaneet, joten kerholle mahdollisesti myönnettäviä määrärahoja ei käytetä niihin. Tämän lisäksi kerho järjestää myös vierailuja esimerkiksi erilaisiin museoihin. Vuonna 2011 suunnitelmissa on ekskursiot sekä Sotamuseoon että Suomen ilmailumuseoon. Keväällä vietetään kerhon vuosijuhla. Syyskauden lopuksi kerho järjestää pikkujoulut, joissa on maanpuolustushenkistä ohjelmaa. Lisäksi kerho pyrkii järjestämään Akateeminen maanpuolustusyhdistys ry:n (Aru) kanssa yhteistoimintaa mm. ampumaratapäivien muodossa. Maanpuolustuskerhon puheenjohtajina vuonna 2011 toimivat Antti Saarelainen ja Tuure Kiviranta. 15

18 11.5 Huuliharppukostaja Huuliharppukostaja on Karjalaisen Osakunnan elokuvakerho. Pitkin vuotta kerho järjestää mahdollisuuksia käydä elokuvateatterissa katsomassa klassikoita tai uutuuksia. Lisäksi kerho pitää osakuntatiloissa elokuvailtoja, joissa katsottavia elokuvia pyritään päättämään doodle-äänestyksillä. Näihin kuuluu myös elokuvakerhon ja kappalaisen huhtikuussa pitämä yhteistapahtuma, jossa elokuvana on mitä luultavimmin Monty Python ja Elämän Tarkoitus. Syyslukukaudella 2011 olisi tarkoitus järjestää mahdollisesti jonkinlainen ekskursio esimerkiksi johonkin elokuvamuseoon tai elokuvafestivaaleille. Huuliharppukostajan puheenjohtajana toimii vuonna 2011 Samuli Kettunen. 16

19 12 Yhteistyötahot 12.1 Muut Domus Gaudiumin Osakunnat ja huoneistotoimikunta Osakunnalla on vuonna 2011 kolme jäsentä Domus Gaudiumin osakuntien huoneistotoimikunnassa (HTK), joka vastaa osakuntatilojen kunnossapidosta ja valmistelee huoneistoa koskevat suuret päätökset osakunnille. Vuonna 2011 HTK:n edustajina ovat: Pekka Torvinen (puheenjohtaja), Juho Eskelinen (sihteeri) ja Leena Pohjamo (klubiemäntä). Juhlaosuudessa mainittujen tilaisuuksien lisäksi muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa järjestetään paljon yhteistoimintaa, joista perinteisiä esimerkkejä ovat vaikka Liisankadun debatti -väittelykilpailu, isännistöjen risteilyt Tallinnaan, yhteinen kerhotoiminta (KO:n Gourmet-kerho, pelikerho Spielka, Huuliharppukostaja ja WiOn kyykkäkerho), kuorotoiminta (Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat) ja niin edelleen. Toiminnalla ei ole mitään tarkasti määriteltyä linjaa ja sitä pyritään järjestämään osakuntalaisten toiveiden ja ideoiden pohjalta. Vuonna 2011 suunnitelmissa uusina tapahtumina on muun muassa studioyleisöksi meneminen johonkin tv-ohjelmaan, baarikierrokset ja yhteiset ekskursiot erilaisiin liikunta- ja kulttuurikohteisiin Karjalainen Nuorisoliitto Osakunta kuuluu jäsenjärjestönä Karjalaiseen Nuorisoliitto ry:hyn, jonka hallituksessa osakunnalla on oikeus yhteen varsinaiseen ja yhteen varajäseneen. Vuonna 2011 osakunnan edustajana Nuorisoliiton hallituksessa toimii Outi Tiainen. Tavanomaisena yhteistoiminta jatkuu liiton sähköisen uutiskirjeen lähettäminen osakuntalaisille ja osakuntalaiset ovat myös vapaita osallistumaan liiton järjestämille kursseille ja muihin tapahtumiin. Lisäksi vuonna 2011 jatketaan edellisenä vuonna hyvin alkanutta yhteistyön lisäämistä uusilla tapahtumilla. Suunnitteilla on esimerkiksi syksyllä pidettävän paneelikeskustelutilaisuuden lisäksi jokin uusi yhteistapahtuma keväälle, sekä osallistuminen Turun yliopiston Savo-Karjalaisten kanssa Karjalaisen Nuorisoliiton ja Karjalan Liiton yhteisille Kesäjuhlille Turussa HYY, Osakuntalainen Unioni ja OYV Karjalainen Osakunta kannustaa jäseniään ottamaan osaa HYY:n valiokuntien ja muiden toimielinten toimintaan. Kaudella Karjalaisella Osakunnalla ei ole omaa edustajaa HYY:n edustajistossa. Yhteistyötä edustajistoon kuitenkin pidetään yllä muun muassa muiden osakuntien edustajien, Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan ja Osakuntalaisen Unionin kautta. HYY:n vuokratiloihin muuttaminen on lähentänyt Karjalaisen Osakunnan suhteita ylioppilaskuntaan, joten tämä varmasti tullaan ottamaan huomioon vuoden 2011 edustajistovaaleihin valmistauduttaessa. 17

Koonnut Outi Tiainen

Koonnut Outi Tiainen Toimintasuunnitelma 2012 Koonnut Outi Tiainen Karjalainen Osakunta vuonna 2012... 2 1 Hallinto ja taloudenhoito... 4 1.1 Hallintoelimet... 4 1.2 Taloudenhoito... 4 2 Juhlatoiminta... 5 2.1 Vuosijuhla...

Lisätiedot

Karjalainen Osakunta / Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Manuel Ackermann

Karjalainen Osakunta / Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Manuel Ackermann Karjalainen Osakunta / Helsingin yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Manuel Ackermann 11.2.2016 Karjalainen osakunta 1 Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys Karjalainen Osakunta vuonna 2016... 2 1

Lisätiedot

Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2014

Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2014 Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto Toimintasuunnitelma Vuodelle 2014 Anna Eronen 13.2.2014 Sivu 1 Sisällys Karjalainen osakunta vuonna 2014... 2 1 Hallinto ja taloudenhoito... 6 2 Juhlatoiminta...

Lisätiedot

Karjalainen Osakunta / Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2015

Karjalainen Osakunta / Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2015 Karjalainen Osakunta / Helsingin yliopisto Toimintasuunnitelma Vuodelle 2015 Anna Eronen 10.2.2015 1 Sisällys Karjalaisen osakunta vuonna 2015... 2 1 Hallinto ja taloudenhoito... 6 1.2. Hallintoelimet...

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Koonnut: Janne Kangaskesti Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VUODESTA 2011... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT... 3 2.1 Tapahtumat lyhyesti 3 2.2 Vuosijuhlat 9 2.3 Praasniekat 10 2.4 Emännistö

Lisätiedot

1 Hallinto ja taloudenhoito Hallintoelimet Taloudenhoito... 3

1 Hallinto ja taloudenhoito Hallintoelimet Taloudenhoito... 3 Toimintasuunnitelma 2010 Koonnut: Antti Räty Sisältö Karjalainen Osakunta vuonna 2010 1 1 Hallinto ja taloudenhoito 3 1.1 Hallintoelimet.......................................... 3 1.2 Taloudenhoito.........................................

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 8/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: 8.11.2012 klo 18.30. Paikka: Domus Gaudium Paikalla: 12 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.31. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset.

KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset. KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset. Osakunnan kokoukset: Tammikuun osakunnan kokous 19.1.2012 : - Kiitoskortti

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta Osakunnan kokous 7/16 Pöytäkirja Aika: 13.10.2016 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudium Läsnä: Kuraattori Ester Pentti Sihteeri Esa-Pekka Helanne 15 muuta osakuntalaista 1. Kokouksen avaus - Kokous avattiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Koonnut: Janne Kangaskesti Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VUODESTA 2010... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT... 3 2.1 Tapahtumat lyhyesti 3 2.2 Vuosijuhlat 10 2.3 Praasniekat 11 2.4 Emännistö

Lisätiedot

Savolaisen osakunnan vuksiopus. Apua osakuntaelämän alkutaipaleelle.

Savolaisen osakunnan vuksiopus. Apua osakuntaelämän alkutaipaleelle. VUKSI- SUSJ Savolaisen osakunnan vuksiopus. Apua osakuntaelämän alkutaipaleelle. Sisältö 2 Vuksimajurin tervehdys 4 Kuraattorin tervehdys 5 Jäsenedut 5 Osakuntaan liittyminen 6 Vuksitoimikunta esittäytyy

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta. Kymenlaakson Osakunnan virkailijaohjesääntö. 1 Yleissäännöt

Kymenlaakson Osakunta. Kymenlaakson Osakunnan virkailijaohjesääntö. 1 Yleissäännöt Kymenlaakson Osakunnan virkailijaohjesääntö 1 Yleissäännöt Jokaisen osakunnan virkailijan tehtävänä on: 1) hoitaa säännöissä ja kokouksissa hänelle määrätyt tehtävät tunnollisesti. 2) hoitaa kuraattorin,

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Koonnut: Janne Kangaskesti Sisällys 1. YLEISTÄ VUODESTA 2014... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT... 3 2.1 Tapahtumat lyhyesti 3 2.2 Vuosijuhlat 5 2.3 Praasniekat 6 2.4 Emännistö 8 2.5 Isännistö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2011

Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2011 Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2011 Osakunnan tarkoitus Kymenlaakson Osakunta (KyO) on perustettu vuonna 1933. Kymenlaakson Osakunnan tarkoituksena on yhdistää kymenlaaksolaisia ylioppilaita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Koonnut: Kirsi Kauppinen 31.1.2017 Sisällys Karjalainen Osakunta vuonna 2017... 3 1 Hallinto ja taloudenhoito... 6 1.1. Hallintoelimet... 6 1.2. Taloudenhoito... 7 2 Juhlatoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2012

Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2012 Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2012 Osakunnan tarkoitus Kymenlaakson Osakunta (KyO) on perustettu vuonna 1933. Kymenlaakson Osakunnan tarkoituksena on yhdistää kymenlaaksolaisia ylioppilaita

Lisätiedot

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sini Leppänen ja Antti Mänttäri.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sini Leppänen ja Antti Mänttäri. OSAKUNNAN KOKOUS 9/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 28.11.2013 klo 18:30 Paikka Domus Gaudium, Osakuntatilat Läsnä 19 osakuntalaista sekä inspehtori 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18:37 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 10/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: 13.12.2012 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudiumin osakuntatilat Paikalla: 18 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.35. 2. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Tällä ohjesäännöllä määritellään asuntotoimikunnan ja asuntovastaavien toimivalta ja tehtävät.

Tällä ohjesäännöllä määritellään asuntotoimikunnan ja asuntovastaavien toimivalta ja tehtävät. HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesäännön soveltamisalue I Y L E I S E T SÄÄN N Ö K S E T Tällä ohjesäännöllä määritellään asuntotoimikunnan ja asuntovastaavien toimivalta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916. Karjalaisen Osakunnan. Fuksi Puukello 2012

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916. Karjalaisen Osakunnan. Fuksi Puukello 2012 HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 Karjalaisen Osakunnan Fuksi Puukello 2012 Fuksipuukello 3 Heipä hei, uusi fuksi! 5 Fuksin syksy 7 Arvokkaita pöytäjuhlia ja muuta

Lisätiedot

Karjalaisen Osakunnan

Karjalaisen Osakunnan Karjalaisen Osakunnan FUKSIPUUKELLO 2011 HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 Ota! i s a t osis vu u l e pisk o i t r i ilo Tervehdys sinulle uusi korkeakouluopiskelija!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Valiokuntien puheenjohtajien ja sihteerien tehtävät määritellään erikseen kunkin valiokunnan ohjesäännössä.

Valiokuntien puheenjohtajien ja sihteerien tehtävät määritellään erikseen kunkin valiokunnan ohjesäännössä. [13.11.2014] ja [25.11.2014] 1(5) HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN VIRKAILIJAOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesäännön tarkoitus Osakunnassa toimii osakunnan sääntöjen 52 mukaisesti virkailijoita. Tässä ohjesäännössä määritetään osakunnan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA Aika 15.1.2015 klo 18:45 Paikka DG Osakuntatilat Läsnä 9 (Joonas Ollila, Jenni-Maria Käki, Sofia Rahikainen, Esa-Pekka Helanne, Pasi Pykälistö, Tiina Heikkilä,

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2014 klo 18:00 Paikka Patolassa, Sinin kotona Läsnä 9 hallituksen jäsentä ja 1 osakuntalainen Jenni-Maria Käki, hallituksen pj Joonas Ollila, kuraattori Tiina

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 11.4.2014 klo 19.00 Paikka Kokoushuone Seppele, Domus Gaudium Läsnä 7 hallituksen jäsentä, 1 osakuntalainen ja 1 vierailija Jenni-Maria Käki, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

80. vuosijuhla. kutsu. Kymenlaakson Osakunnan. juhlan tukena

80. vuosijuhla. kutsu. Kymenlaakson Osakunnan. juhlan tukena Arvoisa osakuntalainen Olet lämpimästi tervetullut viettämään kanssamme Kymenlaakson Osakunnan a Torstaina 21. päivä laskemme helmikuun kokouksen jälkeen seppeleen Osakunnan ensimmäisen inspehtorin Erik

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

(1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää. Paikalla:

(1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää. Paikalla: (1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää Paikalla: Tapio Hatakka Olga Penkkilä Maija Häkkinen Ville Timonen Juhana Järviö Jukka Heliö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta KYMENLAAKSON OSAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI 2013 Jokaviikkoiset DGO:n (Domus Gaudiumin osakunnat) yhteiset tapahtumat: Maanantaisin osakuntakuoro WiOL:n harjoitukset osakuntatiloissa 18.00 21.15. Keskiviikkoisin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Koonnut: Janne Kangaskesti Sisällys 1. YLEISTÄ VUODESTA 2013... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT... 3 2.1 Tapahtumat lyhyesti 3 2.2 Vuosijuhlat 6 2.3 Praasniekat 7 2.4 Emännistö 7 2.5 Isännistö

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2012 PÖYTÄKIRJA Aika ma 10.9.2012 klo 17.00 Paikka osakuntahuoneisto, Domus Gaudium. Paikalla 10: Maria Rämö Joonas Ollila Pasi Pykälistö Ester Pentti Pekka Haimi Viivi Haimi Jenni-Maria

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö

PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö PÖYTYÄN NUORISOVALTUUSTO Johtosääntö Pöytyän nuorisovaltuuston johtosääntö Pöytyän nuorisovaltuusto Pöytyän kunta Vapaa-aikapalvelut 10/2015 Pöytyän nuorisovaltuuston johtosääntö 12.10.2015 Eerika Karjalainen,

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN KOKOUS VI/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: 21.9.2017 kello 18.30 Paikka: Domus Gaudium, osakuntatilat Paikalla: 10 osakuntalaista Kokousvirkailijat: Kuraattori Jenni-Maria Käki Sihteeri Olli Ahola Pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta Osakunnan kokous 6/16 Pöytäkirja Aika: 15.9.2016 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudium Läsnä: 13 1. Kokouksen avaus - Kokous avattiin klo 18.39. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Kokous todettiin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 1 KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006 1(6) Aika 2.1.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma 2013 1. Yleisosa Limes ry (myöhemmin Limes) on Kumpulan kampuksen järjestö, jonka tavoitteena on: *kustantaa opintomateriaalia *toimia Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosasto Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sisällys: s.1. Sisällysluettelo s.2. Yleistä s.3. Kokous- ja järjestötoiminta s.4. Tiedotustoiminta s.5. Koulutustoiminta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS VII/2013 PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2013 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudiumin osakuntatilat. Läsnä: Inspehtori ja 16 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 18.41. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osakunnan hallitus kokoontuu kaksi kertaa kuussa tai tarpeen mukaan. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja.

Osakunnan hallitus kokoontuu kaksi kertaa kuussa tai tarpeen mukaan. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2014 Osakunnan tarkoitus Kymenlaakson Osakunta (KyO) on perustettu vuonna 1933. Kymenlaakson Osakunnan tarkoituksena on yhdistää kymenlaaksolaisia ylioppilaita

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Toimittanut toiminnanohjaaja Taneli Laine Liite 2 Hämäläis Osakunta on yksi niistä Helsingin yliopistossa opiskelevan nuorison keskuuteen perustetuista osakunnista,

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 7/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: to 18.10.2012 klo 18:30 Paikka: Domus Gaudiumin osakuntatilat. Paikalla: 14 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.40. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2014-31.12.2014 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017 Hallituksen 2017 kokous 4 Aika: 22.3.2017 klo 21 Paikka: Eläinlääkärinkatu 7 B 55 Läsnä Olga Heino (puheenjohtaja) Nina Miettinen Ainokaisa Tarnanen (sihteeri) Petra Manninen Ville Jantunen Liitteet Liite

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Ohjesäännön soveltamisalue HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ Tällä ohjesäännöllä määritellään asuntotoimikunnan ja asuntovastaavien toimivalta ja tehtävät.

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot