TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015"

Transkriptio

1 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen jokaisesta stemmasta valitsema jäsen ja varajäsen. Musiikkilautakunta on päätösvaltainen, kun laulunjohtajan tai puheenjohtajan lisäksi läsnä on viisi (5) muuta lautakuntaan kuuluvaa. Musiikkilautakunnan kutsuu kokoon kuoron puheenjohtaja tai laulunjohtaja. Kokouksissa puheenjohtajana on laulunjohtaja, joka raportoi kuoron hallitukselle. Musiikkilautakunnan tehtävänä on ehdottaa hallitukselle uudet jäsenet koelaulun perusteella, suunnitella ja ehdottaa hallitukselle laulu- ja harjoitusohjelmistot kullekin lauluvuodelle ja täydentää niitä tarpeen mukaan, laatia ehdotukset lauluohjelmista esiintymistilaisuuksiin, ylläpitää, valvoa ja edistää kuoron laadullista kehittymistä. 1.2 Järjestelytoimikunta Järjestelytoimikunnan muodostavat isäntä ja vähintään neljä hänen nimeämäänsä jäsentä. Toimikunta voi täydentää itseään tarvittaessa. Järjestelytoimikuntaa johtaa kuoron isäntä, joka raportoi hallituksen puheenjohtajalle. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia kuoron esiintymisiin ja huvitilaisuuksiin liittyen: ilmoitusten kiinnittäminen, muut opasteet ja mahd. tervapadat, lavajärjestelyt, piano ym. esiintymistarpeisto, kuoron istumapaikat, mahdolliset äänitys- ja kuvausjärjestelyt, konserttilippujen, ohjelmien ja julisteiden painatus, kuoron kuljetukset oheispalveluineen, karonkaruokailut, muut tilaisuuksiin liittyvät käytännön asiat. 1.3 Muut toimikunnat Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa myös muita toimikuntia.

2 2 LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT 2.1 Hallituksen puheenjohtajan tehtävät Johtaa kuoron toimintaa sääntöjen, näiden toimintaohjeiden ja hallituksen päätösten mukaan. Kutsuu kuoron hallituksen koolle ja vastaa kokousten pidosta. Toimii puheenjohtajana kuoron hallituksen kokouksissa. Antaa toimikunnille ja ao. tehtäviin valituille henkilöille ohjeita ja seuraa toteutumista. Laatii kuoron toimintakertomus- ja tilinpäätösesitykset sekä toimintasuunnitelmaesitykset ja tulo- ja menoarvioesitykset yhdessä sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa. Laatii hallituksen kokousten asialistat ja pöytäkirjat sihteerin kanssa. Edustaa kuoroa, vastaa viestinnästä ja yhteystoiminnasta. Huolehtii konsertti- ja esiintymisvarauksista, päättää esiintymisasun. Puheenjohtaja voi tarvittaessa delegoida em. tehtäviä varapuheenjohtajalle ja isännälle. 2.2 Varapuheenjohtajan tehtävät Puheenjohtajan tai isännän estyneenä ollessa hoitaa heidän tehtäviään. Hoitaa puheenjohtajan tai hallituksen hänelle delegoimia tehtäviä. Valvoo ja edesauttaa toimikuntien ja ao. vastuuhenkilöiden toimintaa. Edustaa kuoroa tarvittaessa. 2.3 Isännän tehtävät Varapuheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa tämän tehtäviä. Johtaa järjestelytoimikunnan toimintaa. Huolehtii osaltaan uusien laulajien perehdyttämisestä ja viihtymisestä kuorossa. Hoitaa puheenjohtajan tai hallituksen hänelle delegoimia muita tehtäviä Edustaa kuoroa tarvittaessa. 2.4 Laulunjohtajan tehtävät On kuoron taiteellinen johtaja. Harjottaa laulut ja johtaa esiintymiset. Toimii musiikkilautakunnan puheenjohtajana Laulunjohtajalle hallitus voi nimetä varalaulunjohtajan.

3 2.5 Rahastonhoitajan tehtävät Vastaa ja raportoi hallitukselle kuoron talousasioista. Hoitaa kuoron rahavaroja ja omaisuutta ja pitää niistä kirjaa. Hoitaa kuoron maksuliikenteen ja laskutuksen. Osallistuu hallituksen kokouksiin. Esittelee hallitukselle raha-asioita koskevat toimenpiteet. Päättää tilit vuosittain helmi-maaliskuun aikana ja esittää ne hallitukselle ja toiminnantarkastajille. Perii kuoron jäsenmaksut ja muut korvaukset. 2.6 Sihteerin tehtävät Valmistelee hallitukselle esitettävät kokousasiat puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti. Toimii hallituksen kokousten sihteerinä pitäen pöytäkirjaa puheenjohtajan kirjausten mukaisesti. Huolehtii kokousten kokoon kutsumisesta. Laatii ehdotukset toimintakertomuksista ja muista asiakirjoista puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti. Pitää jäsenluetteloa ajan tasalla. Huolehtii ja rekisteröi kuorolaisten lauluvuodet ja vuosimerkit. Rekisteröi kuorolaisten merkkipäivät. Huolehtii tehtäviin liittyvien dokumenttien arkistoinnista yhteistyössä kuoron arkistonhoitajan kanssa. 2.6 Tiedotussihteerin tehtävät Huolehtii kuoron nettisivujen ylläpidosta. Kokoaa tiedot konsertti- ja esiintymisohjelmiin ja vastaa painettujen ohjelmien ulkoasusta. Toimii tarvittaessa sihteerin varamiehenä sekä puheenjohtajan apuna viestintäasioissa. Huolehtii tehtäviinsä liittyvien dokumenttien arkistoinnista yhteistyössä arkistonhoitajan kanssa. 2.7 Painoasiamiehen tehtävät Huolehtii konserttilippujen, ohjelmien, julisteiden, esitteiden ym painatuksesta Jakaa painotuotteet riittävän ajoissa stemmojen vastaaville.

4 2.8 Nuotistonhoitajan tehtävät Pitää kuoron nuotiston ajan tasalla, mm. sähköisenä tallennuksena. Huolehtii kuoron nuottitarpeesta hallituksen ja musiikkilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Tekee nuottien hankintaan ja ylläpitoon liittyvät taloudelliset esitykset yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa. Toimii arkistonhoitajan varamiehenä. Osallistuu musiikkilautakunnan kokouksiin. 2.8 Arkistonhoitajan tehtävät Ylläpitää ja järjestää kuoron arkistoa. Huolehtii arkistoitavasta materiaalista yhteistyössä sihteerin kanssa Huolehtii kuoron materiaalin taltioimisesta, kuten ohjelmista, julisteista, valokuvista, muistioista, matkakertomuksista jne. Toimii nuotistonhoitajan varamiehenä. 3 ÄÄNTENVALVOJAT Hallitus nimeää ääntenvalvojiksi jäsenen ja varajäsenen kustakin äänestä (stemmasta) Ääntenvalvojan tehtävät Kirjaa stemman laulajien osallistumiset harjoituksiin ja kuoron tilaisuuksiin sekä näistä saatavat aktiivisuuspisteet. Tekee hallitukselle ehdotukset lauluvuosien hyväksymisiin ja aktiivisuuspisteisiin liittyvissä asioissa. Aktivoi oman stemmansa laulajia. Huolehtii, että stemmasta osallistuu harjoituksiin ja esiintymisiin tarpeellinen määrä laulajia. Perehdyttää osaltaan uudet laulajat kuoron ja stemman toimintaan. Hoitaa kiireelliset tiedottamiset stemman jäsenille. Stemman valvojat (2) sopivat keskinäisestä työnjaosta. 4 LAULUVUOSI JA AKTIIVISUUSPISTEET Lauluvuoden ja jäsenten aktiivisuuden määrittelyssä noudatetaan seuraavaa aktiivisuuspistejärjestelmää kuoron esiintymiset (myös osakuoro ) 2 kuoron harjoitukset 1 esiintyminen kuoron solistina 1 laululeiri 2

5 Lauluvuotta määriteltäessä otetaan huomioon harjoitukset ja koko kuoron esiintymiset. Jäsenten aktiivisuuspisteisiin otetaan huomioon lisäpisteinä osakuoron esiintymiset. Hyväksytyn lauluvuoden vähimmäispistemäärä on noin 50 % aktiivisuuspisteistä. Stemmojen välisissä aktiivisuuskilpailuissa otetaan huomioon hyväksytyn lauluvuoden saaneiden pisteet. Näiden summa jaetaan stemman laulu- vuoden saaneiden lukumäärällä ja verrataan lukua koko kuoron lauluvuoden kaikista harjoituksista ja esiintymisistä laskettuun maksimipistemäärään. 5 TÄYSIMÄÄRÄISET JÄSENETUISUUDET Jäsenetuisuudet, joista hallitus tai kuoron kokous erikseen päättää, koskevat jäseniä, jotka osoittavat riittävää aktiivisuutta ja ovat saaneet edelliseltä kaudelta hyväksytyn lauluvuoden. Uusien laulajien osalta ja poikkeustapauksissa asia harkitaan erikseen. 6 KUORON MERKIT Kuoron huomionosoitukset ovat: 2 -vuotismerkki, 10 -vuotismerkki, 20 -vuotismerkki, 30 vuotismerkki, ansiomerkki (hopeinen) kunniamerkki (kultainen) sekä Kuoron pienoislippu. 2-vuotismerkki annetaan kuoron jäsenelle, joka on saavuttanut kaksi hyväksyttyä lauluvuotta. 10-vuotismerkki annetaan kuoron jäsenelle, joka on saanut 10 hyväksyttyä lauluvuotta. 20-vuotismerkki annetaan kuoron jäsenelle, joka on saanut 20 hyväksyttyä lauluvuotta. 30-vuotismerkki, joka on saanut 30 hyväksyttyä lauluvuotta. Kuoron ansiomerkki (hopeinen) voidaan antaa hallituksen päätöksellä henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt kuoron toimintaa. Kuoron kunniamerkki (kultainen) voidaan antaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä erittäin ansioituneelle kuoron jäsenelle. Kuoron pienoislippu voidaan antaa kuoron hyväksi pitkään ja ansiokkaasti toimineelle kuoron jäsenelle hallituksen tekemällä yksimielisellä päätöksellä. Poikkeustapauksessa voidaan pienoislippu luovuttaa ulkopuoliselle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle.

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

1 VASTUUHENKILÖIDEN VALITSEMINEN JA EROAMINEN

1 VASTUUHENKILÖIDEN VALITSEMINEN JA EROAMINEN 1 VASTUUHENKILÖIDEN TOIMENKUVAT 1 VASTUUHENKILÖIDEN VALITSEMINEN JA EROAMINEN 1.1 Valitseminen ja toimikaudet Vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. RAISION VENESEURA Raision Veneseura ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Yhdistyksen perustavat kokoukset pidettiin 12.10.1970 ja 18.10.1970

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

Keskustan eduskuntaryhmä osallistuu kansainväliseen yhteistoimintaan rauhan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi.

Keskustan eduskuntaryhmä osallistuu kansainväliseen yhteistoimintaan rauhan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi. KESKUSTAN EDUSKUNTARYHMÄN SÄÄNNÖT (14.3.2013) 1 Eduskuntaryhmän nimi Eduskuntaryhmästä käytetään nimitystä Keskustan eduskuntaryhmä ja sen ruotsinkielinen nimi on Centerns riksdagsgrupp. 2 Toiminnan tarkoitus

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Veterinärmedicinska kandidatföreningen VKF rf,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa..1. Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.1. Hyväksytty liittokokouksessa 1.. Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Lisätiedot

TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) Hyväksytty TASin syyskokouksessa 4.11.2004

TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) Hyväksytty TASin syyskokouksessa 4.11.2004 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Turun Alueen Sähköinsinöörit (TASI) ry, jota näissä säännöissä jäljempänä kutsutaan yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970.

Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970. OHJELMA-AVUSTAJAT RY SÄÄNNÖT 1 (5) OHJELMA-AVUSTAJAT RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ohjelma-avustajat ry, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 2.9.1970. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot