Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220"

Transkriptio

1 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C

2 2

3 Sisällys Asennusohje Tärkeää tietoa/turvamääräykset Kylmäaine Sähköliitäntä Käyttöönotto Lämpöpumpun tiedot DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L, DHP-L Opti DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL, DHP-AL Opti Pakkauksen sisältö Lämpöpumpun hallintapaneeli Lämpöpumpun kuljettaminen Tilantarve Suositeltu sijainti Ulkoyksikön tilantarve, DHP-A-mallit Ulkoyksikön suositeltu sijoituspaikka, DHP-A-mallit Aukot lämmönkeruunesteput kille Lämpöpumpun jakaminen osiin Pakkauksesta purkaminen ja asennus Pystytys Etupellin irrottaminen Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta ja asennus Putkiasennus VL-järjestelmä, kaikki mallit D-järjestelmä, DHP-L VLD-järjestelmä, DHP-A-mallit Varoventtiilit Kylmä- ja käyttövesiputkien liittäminen Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluujohtojen liittäminen Lämminvesivaraajan ja lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysjärjestelmän ilmaus Sähköasennus Jännitteensyötön kytkeminen, 400V 3N Ulkolämpötila-anturin asennus ja kytkeminen Ohjausyksikön kielen vaihtaminen Järjestelmän vaihtaminen D- tai VLD-tilaan Lisäportaiden lukumäärän muuttaminen Ulkoyksikön liittäminen, DHP-A-mallit Sulatusanturin liittäminen, DHP-A-mallit Lämmönkeruujärjestelmän asennus Lämmönlähteet Tietoa keruuputkista Liittäminen ulkoyksikköön Useiden lämmönkeruusilmukoiden liittäminen Kytkentäkaavio Lämmönkeruuputkien liittäminen Lämmönkeruujärjestelmän täyttäminen Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Ulkoyksikön ilmaus, DHP-A-mallit Lisävarusteiden / lisätoimintojen asentaminen Huoneanturi EVU-toiminto Huonelämpötilan laskeminen Virtausvahti/tasovahti Korotettu käyttövesilämpötila Käynnistys Asennuksen tarkistuslista Manuaalinen testi Käyttöönotto Etupellin asennus Käynnistyksen jälkeen Asiakastiedot...39 Huolto-ohjeet Lämpöpumppu Toiminnan kuvaus Komponentit Ulkoyksikkö ja sulatustoiminto, DHP-A, -AL-mallit Passiivinen jäähdytys, DHP-C Pyörintänopeuden ohjaus, Opti-mallit HGW-tekniikka, DHP-H Opti Pro Lisälämpö, DHP-H, -L, -C Lisälämpö, DHP-A, -AL Lämminvesivaraaja, DHP-H, -C Lämminvesivaraaja, DHP-A, -AL Tärkeät parametrit Ohjausyksikkö Toiminnan kuvaus Näyttö INFORMAATIO-valikko HUOLTO-valikko Vianetsintä Hälytyslista Mittauspisteet Tarkastuspisteet Käyntiongelma Tekniset tiedot

4 Tämä ohje koskee seuraavia Danfoss-lämpöpumppumalleja: DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L DHP-L Opti DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa, käytössä ja hoidossa, Danfoss AS ei pidä voimassaolevia takuuehtoja sitovina. Danfoss AS pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss AS. 4

5 Asennusohje 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset Asennus on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja asetuksia sekä tätä asennusohjetta. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla aistit tai fyysiset/ psyykkiset kyvyt eivät riitä laitteen käyttöön (ml lapset) tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta, ellei heitä valvo tai opasta laitteen käytössä henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huolehdi, etteivät lapset leiki laitteella. Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Lämpöpumppu sijoitetaan tukevalle alustalle. Alustan pitää kantaa lämpöpumpun kokonaispaino lämminvesivaraaja täytettynä. (katso Tekniset tiedot) Huom! Varmista vuotojen välttämiseksi, ettei liitäntäputkiin synny jännityksiä! Huom! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Huom! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. Lämminvesivaraaja tulee varustaa hyväksytyllä varoventtiilillä (kuuluu toimitukseen). Jos patterilämmitysjärjestelmässä on suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä, vähintään DN 20, avautumispaine maks. 1,5 bar tai maakohtaisten määräysten mukaan. Kylmä- ja käyttövesiputkien ja varoventtiilien jätevesiputkien on oltava lämmön- ja korroosionkestävää materiaalia, esim. kuparia. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Paisuntasäiliön ja varoventtiilin yhdysputken on oltava jatkuvasti nouseva. Jatkuvasti nousevalla tarkoitetaan tässä, että putki ei saa missään kohtaa tehdä mutkaa alaspäin. Jos on olemassa vaara pohjaveden imeytymisestä lämmönkeruuputkien seinäläpivientien kohdalla, pitää käyttää vesitiiviitä läpivientejä. Lisätietoa on kohdassa Aukot lämmönkeruuputkille. Paikallisten määräysten ja asetusten lisäksi asennus pitää toteuttaa niin, ettei lämpöpumpusta välity tärinöitä rakenteisiin ja ettei se aiheuta epätoivottua melua. 1.1 Kylmäaine Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys! Vaikka lämpöpumpun jäähdytysjärjestelmä (kylmäainepiiri) on täytetty kloorittomalla ja ympäristöystävällisellä kylmäaineella, joka ei vaikuta ilmakehän otsonikerrokseen, työt saa suorittaa vain valtuutettu henkilö. Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineen myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Kylmäainehöyryt ovat ilmaa raskaampia. Suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Tilat, joihin raskaat höyryt voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman, pitää sen vuoksi varustaa hyvällä tuuletuksella. Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita sen hajusta jo pitoisuuksina, jotka alittavat sallitut raja-arvot, jolloin tila pitää tyhjentää huolellisen tuuletuksen ajaksi. Henkilön, joka saa höyryistä myrkytysoireita, tulee välittömästi siirtyä (tai hänet tulee välittömästi siirtää) raittiiseen ilmaan. Kylmäainepiirin työt Kylmäainepiirin korjauksen yhteydessä kylmäainetta ei saa päästää ulos lämpöpumpusta, vaan se on otettava talteen erikoislaitteilla. Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen määrä laitekilvestä). Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin Thermian suosittelemaa kylmäainetta, kaikki Thermia AB:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa. Romuttaminen Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine pitää ottaa talteen hävitettäväksi. Noudata kylmäaineen käsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä. 1.2 Sähköliitäntä Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. (Ulkoisesti liitettyjen yksiköiden suurin kuormitus on 2 A.) Sähkövirta! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. Sähköasennus käsittää siksi pääasiassa kytkennän jännitteensyöttöön. Huom! Huoneanturin liitäntäjännite on suojapienjännite. Noudata myös huoneanturin erillisiä asennusohjeita! 1.3 Käyttöönotto Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä ja lämmönkeruupiiri on täytetty. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä, pitää ensin varmistaa, että lämmitysjärjestelmä on täytetty ja että lämmönkeruupumpun ja kompressorin käynnistyminen on estetty. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. Tulipalon vaara Kylmäaine ei ole palovaarallinen eikä herkästi räjähtävä normaaleissa olosuhteissa. 5

6 2 Lämpöpumpun tiedot Huom! Tuotekuvat eivät ole tarkkoja piirustuksia, vaan lähinnä kaavioesityksiä. Komponentit saattavat poiketa esitetyistä. 2.1 DHP-H 1845 (±10) ± Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Kuva 1: DHP-H, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesiputki, 22 messinki 7 Kylmävesiputki, 22 messinki 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 9 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyissä malleissa, katso luku 6) 6

7 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 2: DHP-H, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Paluulämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Höyrystin, eristetty Vaihtoventtiili Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruunesteen paluujohto Lämmitysjärjestelmän menojohto Lämmönkeruunesteen menojohto Lämmönkeruupumppu Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 7

8 2.2 DHP-H Opti Pro Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) ± Kuva 3: DHP-H Opti Pro, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesiputki, 22 messinki 7 Kylmävesiputki, 22 messinki 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 9 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyissä malleissa, katso luku 6) 8

9 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 4: DHP-H Opti Pro, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Paluulämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Höyrystin, eristetty HGW-shunttiventtiili Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruunesteen paluujohto Lämmitysjärjestelmän menojohto Lämmönkeruunesteen menojohto Lämmönkeruupumppu Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Kuumakaasuvaihdin HGW-anturi 9

10 2.3 DHP-C Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) ± Kuva 5: DHP-C, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesiputki, 22 messinki 7 Kylmävesiputki, 22 messinki 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 10

11 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 6: DHP-C, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Paluulämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Höyrystin, eristetty Vaihtoventtiili Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruunesteen paluujohto Lämmitysjärjestelmän menojohto Lämmönkeruunesteen menojohto Lämmönkeruupumppu Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Kuumakaasuvaihtimen Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 11

12 2.4 DHP-L, DHP-L Opti Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) ± Kuva 7: DHP-L, DHP-L Opti, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Vaihtoehtoinen lämmönkeruunesteen menojohto 6 Vaihtoehtoinen lämmönkeruunesteen paluujohto 7 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 12

13 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 8: DHP-L, DHP-L Opti, osat. Sijainti Nimitys 1 Lisälämpö, sähkövastus 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 3 Vaihtoventtiili 4 Höyrystin, eristetty 5 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Lämmönkeruunesteen menojohto 8 Lämmönkeruupumppu 9 Kuivaussuodatin 10 Paisuntaventtiili 11 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 12 Lämmönkeruunesteen paluujohto 13 Sähköpaneeli 14 Kompressori 15 Pressostaatit, Pienpaine 16 Pressostaatit, Käyttöpaine 17 Pressostaatit, Suurpaine 18 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 13

14 2.5 DHP-A, DHP-A Opti Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle Kuva 10: Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät (±10) Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen tuloputki (lämpöpumpun LK-lähdöstä), 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto (lämpöpumpun LK-tuloon), 28 Cu ±10 Kuva 11: Ulkoyksikön osat ja liitännät Kuva 9: DHP-A, DHP-A Opti, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Ulkoyksikkö 2 Etukotelo 3 Jalusta 4 Peitepelti 5 Lämmönkeruunesteen tuloliitäntä 6 Lämmönkeruunesteen menoliitäntä 7 Tippakaukalo, vedenpoisto, lisävaruste Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 6 Paisuntaputki, 22 Cu 7 Käyttövesiputki, 22 messinki 8 Kylmävesiputki, 22 messinki 9 Lämmönkeruupiirin paisuntaliitäntä, R25 sisäp. 10 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyillä markkinoilla) 14

15 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 12: DHP-A, DHP-A Opti, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Sulatussäiliö Höyrystin, eristetty Shuntti, sulatus Vaihtoventtiili, lämmitys-/käyttövesi Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruupumppu Lämmönkeruunesteen paluujohto Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Lämmönkeruunesteen menojohto Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Lämmitysjärjestelmän menojohto Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä Lämmönkeruunesteen menojohto sulatuksen yhteydessä 15

16 2.6 DHP-AL, DHP-AL Opti Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) Lämpöpumppu Lämminvesivaraaja 40±10 40± Kuva 13: DHP-AL, DHP-AL Opti, mitat ja liitännät. 2 1 Sijainti Nimitys Lämpöpumppu 1 Lämmönkeruunesteen tulo 2 Lämmönkeruulähtö, normaali käyttö 3 Lämmönkeruulähtö, sulatuksen yhteydessä, 28 Cu 4 Paluujohto, lämminvesivaraaja, 28 Cu 5 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 6 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 7 Läpivienti, sähkö- ja anturikaapelit Lämminvesivaraaja 8 Lämmönkeruutulo, sulatuksen yhteydessä 9 Lämminvesivaraaja, paluujohto 10 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 11 Lämmönkeruulähtö, sulatuksen yhteydessä 12 Käyttövesi, 22 Cu 13 Kylmävesi 14 Lämminvesivaraaja, menojohto TWS-silmukkaan 15 Lämmönkeruuliuos, paisuntaletku korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä 16 Läpivienti, anturikaapeli 17 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyissä malleissa, katso luku 6) 910 Kuva 14: Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen tuloputki (lämpöpumpun LK-lähdöstä), 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto (lämpöpumpun LK-tuloon), 28 Cu Kuva 15: Ulkoyksikön osat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Ulkoyksikkö 2 Etukotelo 3 Jalusta 4 Peitepelti 5 Lämmönkeruunesteen tuloliitäntä 6 Lämmönkeruunesteen menoliitäntä 7 Tippakaukalo, vedenpoisto, lisävaruste Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi 16

17 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 16: DHP-AL, DHP-AL Opti, osat. Sijainti Nimitys 1 Lämmitysjärjestelmän menojohto 2 Lämmönkeruunesteen menojohto normaalikäytössä 3 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 4 Lisälämpö, sähkövastus 5 Sähköpaneeli 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 7 Höyrystin 8 Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 9 Vaihtoventtiili, lämmitys-/käyttövesi 10 Kuivaussuodatin 11 Paisuntaventtiili 12 Shunttiventtiili, sulatus 13 Lämmönkeruunesteen menojohto sulatuksen yhteydessä 14 Lauhdutin 15 Kompressori 16 Pressostaatit, Pienpaine 17 Pressostaatit, Käyttöpaine 18 Pressostaatit, Suurpaine Kuva 17: Lämminvesivaraajan osat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Sulatussäiliö 2 Lämminvesivaraaja 3 TWS-silmukka 4 Lämmönkeruunesteen menojohdon liitäntä sulatuksen yhteydessä 5 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 6 Käyttövesi 7 Kylmävesi 8 Liitäntä, TWS-silmukka 9 Liitäntä, paisuntaputki korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä 10 Liitäntä, lämmönkeruuneste lämpöpumpusta 11 Liitäntä, paluujohto lämpöpumppuun 17

18 2.7 Pakkauksen sisältö Toimituksen tarkastus 1. Tarkasta, että lämpöpumpussa ei ole kuljetusvaurioita. Lämpöpumppu on pakattu aaltopahviin. 2. Poista pakkaus ja tarkasta, että toimitus sisältää seuraavat osat. Koot 4 10 : Tuotenro Lukumäärä Nimitys 086U Varoventtiili 9 bar 1/2" Koot : Tuotenro Lukumäärä Nimitys 086U Varoventtiili 9 bar 1/2" 086U Ulkolämpötilan anturi Kimsafe U Varoventtiili 1,5 bar 1/2" 086U Ulkolämpötilan anturi Kimsafe U Paisunta- ja ilmaussäiliö ilman venttiiliä 086U Varoventtiili 1,5 bar 1/2" 086U Kumiläpivienti mm 086U Paisunta- ja ilmaussäiliö ilman venttiiliä 086U Letku R25 L= U Kumiläpivienti mm 086U Lämmönkeruunesteen täyttölaite DN32 086U Letku R20 L= U Lämmönkeruunesteen täyttölaite DN25 086U Suodatin varustettuna sululla DN25 086U Suodatin varustettuna sululla DN20 18

19 2.8 Lämpöpumpun hallintapaneeli Lämpöpumpun ohjauspaneelissa on näyttö, neljä ohjaussymbolia ja yksi merkkivalo. HUONE 20 C (20 C) EI LÄMMÖNTARVETTA KÄYTTÖ AUTO Näytön symbolit ovat vain esimerkkinä. Tietyt symbolit eivät voi näkyä samanaikaisesti Tilantarve Asennuksen ja myöhempien tarkastus- ja kunnossapitotöiden helpottamiseksi lämpöpumpun ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa alla olevien mittatietojen mukaisesti: mm kummallakin sivulla mm yläpuolella mm edessä - 10 mm takana Kuva 18: Näyttö, navigointisymbolit ja merkkivalo. Ohjausyksikköä ohjataan käyttäjäystävällisellä valikkojärjestelmällä, joka näkyy näytössä. Neljää ohjaussymbolia käytetään valikoissa siirtymiseen ja asetettujen arvojen suurentamiseen tai pienentämiseen: Plusmerkki siirtää ylöspäin valikoissa ja suurentaa arvoa Miinusmerkki siirtää alaspäin valikoissa ja pienentää arvoa Nuoli oikealle valitsee arvon tai valikon Nuoli vasemmalle keskeyttää valinnan tai poistaa valikosta INFORMAATIO-valikko avautuu, kun painat oikeaa tai vasenta nuolipainiketta. INFORMAATIO-valikosta pääset seuraaviin alivalikoihin: KÄYTTÖ, LÄMPÖKÄYRÄ, LÄMPÖTILA ja KÄYNTIAIKA. Asennuksen ja huollon yhteydessä käytetään piilotettua huoltovalikkoa, HUOLTO, joka avataan pitämällä vasen nuolipainike painettuna viiden sekunnin ajan. HUOLTO-valikosta pääset seuraaviin alivalikoihin: KÄYTTÖVESI, LÄMPÖPUMPPU, LISÄLÄMPÖ, MAN TESTI ja ASENNUS. Lisätietoa valikoista löydät huolto-ohjeissa. Hallintapaneelin alareunassa olevalla merkkivalolla on kaksi tilaa: Palaa jatkuvasti, osoittaa, että lämpöpumppu saa jännitteen ja on valmis tuottamaan lämpöä tai käyttövettä Vilkkuu, osoittaa aktiivisen hälytyksen 2.9 Lämpöpumpun kuljettaminen Täydellinen lämpöpumpun kuljetuksen tai noston yhteydessä etupellin pitää olla asennettuna, sillä se lukitsee muun peltirakenteen. Lämpöpumppua on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Varmista lämpöpumppu niin, ettei se voi kaatua kuljetuksen aikana. Asennuspaikkaan siirtämistä varten lämpöpumppu on ehkä kallistettava taaksepäin vaaka-asentoon. Lämpöpumppu tulisi mahdollisimman nopeasti nostaa takaisin pystyasentoon. Pystyyn nostamisen jälkeen lämpöpumpun on annettava seisoa vähintään tunnin ajan ennen käyttöönottoa Kuva 19: Tarvittava huoltotila. DHP-H DHP-C DHP-A DHP-A Opti DHP-H Opti Pro Kuva 20: Lämpöpumpun pystyyn nostamiseen vaadittava huonekorkeus Suositeltu sijainti Lämmönkeruuputkien kondenssiongelmien välttämiseksi lämmönkeruuputket tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä. Lämpöpumppu tulee sijoittaa tukevalle alustalle, mieluiten betonilattialle. Puulattiaa pitää vahvistaa niin, että se kestää lämpöpumpun painon. Yksi mahdollinen ratkaisu on lämpöpumpun alle asennettu vähintään 6 mm paksuinen teräslevy. Pellin pitää ylettyä useammat lattiapalkin yli ja jakaa näin lämpöpumpun paino suuremmalle alalle. Kun lämpöpumppu asennetaan uuteen taloon, se on otettu huomioon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ja lattiaa on vahvistettu lämpöpumpun asennuspaikalla. Tarkasta aina, että tämä on tehty, kun lämpöpumppu asennetaan uuteen taloon. Lämpöpumppua ei tulisi sijoittaa nurkkaan, koska ympäröivät seinät voivat silloin vahvistaa lämpöpumpun tuottamaa ääntä. Lämpöpumppu pitää säätää pystysuoraan säätöjalkojen avulla DHP-L DHP-AL DHP-L Opti DHP-AL Opti 19

20 2.12 Ulkoyksikön tilantarve, DHP-A-mallit Ulkoyksikön toiminnan varmistamiseksi sen takana pitää olla vapaata tilaa vähintään 300 mm ja etupuolella 1500 mm. Ulkoyksikön sivuilla on oltava n. 300 mm vapaata tilaa huoltotöitä varten. 300 mm 300 mm 300 mm 1500 mm 3 Aukot lämmönkeruunesteput kille Huom! Sijoita asennusputkien reiät niin, että muille asennuksille jää tilaa. Huom! Lämmönkeruuputkilla pitää olla erilliset seinäläpiviennit. Jos seinäläpiviennit ovat ylimmän pohjavesitason alapuolella, läpivientien pitää olla vesitiiviitä. Lämmönkeruuputket pitää eristää koko matkalta lämpöpumpusta seinien läpi ja talon ulkopuolella kollektoriin saakka, jotta vältetään kondensoituminen ja estetään lämpöhäviöt. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan pinnalle, tee reiät seiniin lämmönkeruuputkille. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan alle, katso ohjeet alta. Kuva 21: Tarvittava huoltotila ulkoyksikön ympärillä Ulkoyksikön suositeltu sijoituspaikka, DHP-A-mallit Ota ulkoyksikköä sijoittaessasi huomioon seuraavat seikat: Ulkoyksikköä ei tarvitse sijoittaa mihinkään tiettyyn ilmansu- untaan. Ulkoyksikkö pitää ääntä puhaltimen käydessä. Ota tämä huomioon sijoituspaikkaa valitessasi, jotta meluhaitat olisivat mahdollisimman vähäiset sekä oman kotisi että mahdollisten naapureidesi kannalta. Ulkoyksikön sulatuksen yhteydessä sulamisvesi valuu suoraan yksikön alle. Ulkoyksikön sijoituspaikalla pitää sen vuoksi olla asianmukainen vedenpoisto, johon sulamisvesi pääsee valumaan (n. 2 litraa sulatuskertaa kohti). Muista, että ulkoyksikön toiminta ja huolto vaatii tietyn tilan yksikön ympärille, katso kohta Lämpöpumpun tiedot. Ulkoyksikkö jalustoineen pitää sijoittaa tukevalle alustalle, esim. puujalaksille, laatoitukselle tai betoniperustalle. 2 3 Kuva 22: Aukot lämmönkeruunesteputkille. Sijainti Nimitys 1 Asennusputki 2 Lämmönkeruunesteputki 3 Muurauslaasti 4 Tiivistysmassa 3 1. Tee reiät seiniin lämmönkeruuputkien asennusputkille (1). Katso mitta- ja asennuspiirustukset kohdasta Lämpöpumpun tiedot. Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. 2. Työnnä asennusputket (1) reikiin ja säädä ne kallistumaan alaspäin. Kallistuksen pitää olla vähintään 1:30. Katkaise ne viistosti (kuvan mukaisesti), jotta sadevesi ei pääse putkiin. 3. Vedä lämmönkeruuputket (2) asennusputken läpi asennustilaan. 4. Korjaa seinä putkien ympärillä laastilla (3). 5. Varmista, että lämmönkeruuputket (2) ovat asennusputken (1) keskellä, niin että lämmöneristys on tasaisesti joka puolelle. 6. Tiivistä asennusputki (1) sopivalla tiivistysmassalla (vaahtomuovi) (4)

21 4 Lämpöpumpun jakaminen osiin Ei koske Duo-malleja. Jos tila ei riitä siirrettäessä lämpöpumppua asennuspaikalle, lämpöpumppu ja lämminvesivaraaja on irrotettava toisistaan. Alla on selostettu lämpöpumpun ja lämminvesivaraajan erottaminen toisistaan kuljettamisen helpottamiseksi. Älä nosta raskaita taakkoja yksin, vaan pyydä aina joku Huom! avuksi. 10. Vedä sivupeltejä eteenpäin ja irrota ne sitten vetämällä ylös- ja ulospäin. 1. Pura pakkaus. 2. Irrota etupelti kiertämällä yläpellin lukitusta 90 vastapäivään. Tue samalla etupeltiä kädellä. 3. Kallista etulevyä ulospäin. 4. Nosta levyä ylöspäin niin, että se irtoaa lämpöpumpusta. 1 2 Kuva 26: Yläpelti ja sivupellit. 11. Irrota kaksi takapellin kiinnitysruuvia ja irrota pelti. 3 Kuva 23: Etupelti. 5. Vedä näytön pistoke varovasti irti sähköpaneelista. 6. Optimum-mallit: Irrota varovasti yläkotelo. 7. Irrota kuusi ruuvia yläpellistä. Kuva 27: Takapelti. 12. Irrota vaihtoventtiilin, kiertovesipumpun ja sähkövastuksen pistokkeet. 13. Irrota seuraavien anturien kaapelit sähköpaneelista: - Menojohdon lämpötila (301, 302) - Käyttövesi (311, 312) - Yläanturi (325, 326) 14. Irrota sähköpaneelin kaksi alakiinnitysruuvia. 15. Kierrä sähköpaneelia 180 alla olevan kuvan mukaan. 16. Kiinnitä sähköpaneeli tilapäisesti nurkkatolppiin pitkillä nippusiteillä. ei saa missään tapauksessa kiinnittää kompressorin Huom! Sähköpaneelia paine- tai imuputkiin. (Kiskot Optimummallin yläkotelolle) Kuva 24: Yläpellin ruuvit. 8. Irrota kaksi ruuvia, joilla poikkituki on kiinnitetty sähköpaneelin yläreunaan ja irrota tuki vetämällä sitä varovasti ylös- ja ulospäin. Kuva 25: Poikkituki sähköpaneelissa. 9. Nosta yläpelti pois. Kuva 28: Sähköpaneeli. 21

22 17. Irrota T-putki lämminvesivaraajan alla olevasta paluujohdosta, katso kuva alla. 18. Irrota letku sähkövastuksesta, katso kuva alla Kuva 29: Liitännät. 19. Irrota sähkövastus kiertovesipumpusta ja nosta se pois. 20. Irrota kulmista neljä ruuvia, joilla lämminvesivaraajan pohjalevy on kiinnitetty. Pakkauksesta purkaminen ja asennus Pystytys Lämpöpumpussa on säätöjalat, joita voidaan säätää 20 mm alustan epätasaisuuksien kompensoimiseksi. Jos alustassa on tätä suurempia epätasaisuuksia, alusta pitää ensin tasoittaa. On suositeltavaa asentaa kondenssiveden poistoletku tippakaukalon poistoputkeen laskemalla lämpöpumppu alas. Poistoputki pistää ulos pohjalevyn reiästä ja siinä on Ø10 mm letkuliitäntä. 1. Siirrä lämpöpumppu asennuspaikalle. Jos tilaa on vähän, lämpöpumppu voidaan jakaa osiin kohdassa Lämpöpumpun jakaminen osiin kuvatulla tavalla. 2. Pura pakkaus. Huom! Pyydä aina avustaja raskaisiin nostoihin. 21. Nosta lämminvesivaraaja irti. Kuva 31: Kondenssiveden poistoputken liitäntä 3. Asenna kondenssiveden poistoputki pohjalevyn liitäntään. 4. Aseta lämpöpumppu asennuspaikalle. Kuva 32: Jalkojen säätäminen. 5. Säädä jalat niin, että lämpöpumppu on pystyssä. Kuva 30: Jakaminen osiin. 22. Laske yksikkö varovasti alas. 5.2 Etupellin irrottaminen Huom! Varo vaurioittamasta ohjausjärjestelmän sähkökaape leita, kun etupelti nostetaan pois! Lämpöpumpun asennuksen yhteydessä etupelti pitää irrottaa. Kuva 33: Etupellin irrotus. 22

23 1. Pidä kädellä vastaan etupellistä ja kierrä lukkoa 90 vastapäivään niin, että etupelti irtoaa. 2. Kallista etulevyä ulospäin. 3. Nosta levyä ylöspäin niin, että se irtoaa lämpöpumpusta. Asenna ulkoyksikkö jalustalle. 7. Nosta ulkoyksikkö jalustalle. 5.3 Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta ja asennus Koskee Atria-malleja. Ulkoyksikkö toimitetaan laatikossa. 1. Aloita purkamalla yksikkö laatikosta. 2. Tarkasta, että toimitus on täydellinen sisältäen itse ulkoyksikön, etulevyn sekä jalustan ml. tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt. Asenna jalusta 1. Kiinnitä ensin kaksi vaakatukea (1) päätyihin (2) alla olevan kuvan mukaan. Käytä 8 kpl M6X10-ruuveja. Vaakatukien taivutetun reunan pitää olla ylös- ja sisäänpäin. Taitettu reuna Rako 2 3 Kuva 34: Asenna jalusta. 2. Kierrä säätöjalat (3) päätyjen alapuolella oleviin reikiin. Valmistele ulkoyksikkö Ulkoyksikkö voidaan valmistella asennusta varten sen ollessa puulavalla. Toimi seuraavasti: 3. Ulkoyksikön alareunassa on kolme M6x20 ruuvia. Kierrä niitä ulos niin, että kierrettä jää reikään 2-3 mm. Käytä torx TX25 talttaa tai vastaavaa. Huom! Älä nosta ulkoyksikön sivupelleistä. 4. Nosta ulkoyksikköä. 5. Irrota sivupellit. Ne on kiinnitetty pidikkeillä, jotka irtoavat kun peltejä vedetään ulospäin. 6. Irrota neljä nostosilmukkaa. Käytä 13 mm kiintoavainta tai vastaavaa Rako Kuva 35: Nosta ulkoyksikkö jalustalle. 8. Kiinnitä ulkoyksikkö jalustaan. Käytä 4 kpl M6X20-ruuveja. Jalustaa on ehkä pakotettava, jotta ruuvinreiän osuvat kohdakkain. Huom! Lämmönkeruuputkin täytön yhteydessä ulkoyksikkö pitää ilmata sivupeltien sisäpuolella olevien liitäntäputkien ilmausruuvien avulla. Suosittelemme, että palaat tähän ohjeeseen täytettyäsi lämmönkeruujärjestelmän. 9. Asenna sivupellit paikalleen. Asenna etupaneeli. 10. Pujota etupaneelin alareuna vähintään yhteen ulkoyksikön alareunan kolmesta ruuvista. 11. Kiinnitä etupaneelin yläreuna väliaikaisesti keskimmäisestä reiästä. Käytä M6x15 torx TX25 ruuvia. 12. Asenna etupaneeli kolmelle alareunan ruuville. 13. Kiristä alareunan ruuvit. Käytä torx TX25 talttaa tai vastaavaa. 14. Kiinnitä etupaneelin yläreuna kahdella jäljellä olevalla M6x15 torx TX25 ruuvilla, katso kuva alla. Kuva 36: Kiinnitä etupaneeli. 23

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Ilmastointilaite RDAB

Ilmastointilaite RDAB Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely...

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje Saat veneestäsi irti parhaan suorituskyvyn ja vältät sen vaurioitumisen, kun asennat GHP 10 autopilottijärjestelmän seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lue

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot