Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220"

Transkriptio

1 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C

2 2

3 Sisällys Asennusohje Tärkeää tietoa/turvamääräykset Kylmäaine Sähköliitäntä Käyttöönotto Lämpöpumpun tiedot DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L, DHP-L Opti DHP-A, DHP-A Opti DHP-AL, DHP-AL Opti Pakkauksen sisältö Lämpöpumpun hallintapaneeli Lämpöpumpun kuljettaminen Tilantarve Suositeltu sijainti Ulkoyksikön tilantarve, DHP-A-mallit Ulkoyksikön suositeltu sijoituspaikka, DHP-A-mallit Aukot lämmönkeruunesteput kille Lämpöpumpun jakaminen osiin Pakkauksesta purkaminen ja asennus Pystytys Etupellin irrottaminen Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta ja asennus Putkiasennus VL-järjestelmä, kaikki mallit D-järjestelmä, DHP-L VLD-järjestelmä, DHP-A-mallit Varoventtiilit Kylmä- ja käyttövesiputkien liittäminen Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluujohtojen liittäminen Lämminvesivaraajan ja lämmitysjärjestelmän täyttö Lämmitysjärjestelmän ilmaus Sähköasennus Jännitteensyötön kytkeminen, 400V 3N Ulkolämpötila-anturin asennus ja kytkeminen Ohjausyksikön kielen vaihtaminen Järjestelmän vaihtaminen D- tai VLD-tilaan Lisäportaiden lukumäärän muuttaminen Ulkoyksikön liittäminen, DHP-A-mallit Sulatusanturin liittäminen, DHP-A-mallit Lämmönkeruujärjestelmän asennus Lämmönlähteet Tietoa keruuputkista Liittäminen ulkoyksikköön Useiden lämmönkeruusilmukoiden liittäminen Kytkentäkaavio Lämmönkeruuputkien liittäminen Lämmönkeruujärjestelmän täyttäminen Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Ulkoyksikön ilmaus, DHP-A-mallit Lisävarusteiden / lisätoimintojen asentaminen Huoneanturi EVU-toiminto Huonelämpötilan laskeminen Virtausvahti/tasovahti Korotettu käyttövesilämpötila Käynnistys Asennuksen tarkistuslista Manuaalinen testi Käyttöönotto Etupellin asennus Käynnistyksen jälkeen Asiakastiedot...39 Huolto-ohjeet Lämpöpumppu Toiminnan kuvaus Komponentit Ulkoyksikkö ja sulatustoiminto, DHP-A, -AL-mallit Passiivinen jäähdytys, DHP-C Pyörintänopeuden ohjaus, Opti-mallit HGW-tekniikka, DHP-H Opti Pro Lisälämpö, DHP-H, -L, -C Lisälämpö, DHP-A, -AL Lämminvesivaraaja, DHP-H, -C Lämminvesivaraaja, DHP-A, -AL Tärkeät parametrit Ohjausyksikkö Toiminnan kuvaus Näyttö INFORMAATIO-valikko HUOLTO-valikko Vianetsintä Hälytyslista Mittauspisteet Tarkastuspisteet Käyntiongelma Tekniset tiedot

4 Tämä ohje koskee seuraavia Danfoss-lämpöpumppumalleja: DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-C DHP-L DHP-L Opti DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa, käytössä ja hoidossa, Danfoss AS ei pidä voimassaolevia takuuehtoja sitovina. Danfoss AS pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Danfoss AS. 4

5 Asennusohje 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset Asennus on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja asetuksia sekä tätä asennusohjetta. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla aistit tai fyysiset/ psyykkiset kyvyt eivät riitä laitteen käyttöön (ml lapset) tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta, ellei heitä valvo tai opasta laitteen käytössä henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huolehdi, etteivät lapset leiki laitteella. Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Lämpöpumppu sijoitetaan tukevalle alustalle. Alustan pitää kantaa lämpöpumpun kokonaispaino lämminvesivaraaja täytettynä. (katso Tekniset tiedot) Huom! Varmista vuotojen välttämiseksi, ettei liitäntäputkiin synny jännityksiä! Huom! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Huom! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. Lämminvesivaraaja tulee varustaa hyväksytyllä varoventtiilillä (kuuluu toimitukseen). Jos patterilämmitysjärjestelmässä on suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä, vähintään DN 20, avautumispaine maks. 1,5 bar tai maakohtaisten määräysten mukaan. Kylmä- ja käyttövesiputkien ja varoventtiilien jätevesiputkien on oltava lämmön- ja korroosionkestävää materiaalia, esim. kuparia. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Paisuntasäiliön ja varoventtiilin yhdysputken on oltava jatkuvasti nouseva. Jatkuvasti nousevalla tarkoitetaan tässä, että putki ei saa missään kohtaa tehdä mutkaa alaspäin. Jos on olemassa vaara pohjaveden imeytymisestä lämmönkeruuputkien seinäläpivientien kohdalla, pitää käyttää vesitiiviitä läpivientejä. Lisätietoa on kohdassa Aukot lämmönkeruuputkille. Paikallisten määräysten ja asetusten lisäksi asennus pitää toteuttaa niin, ettei lämpöpumpusta välity tärinöitä rakenteisiin ja ettei se aiheuta epätoivottua melua. 1.1 Kylmäaine Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys! Vaikka lämpöpumpun jäähdytysjärjestelmä (kylmäainepiiri) on täytetty kloorittomalla ja ympäristöystävällisellä kylmäaineella, joka ei vaikuta ilmakehän otsonikerrokseen, työt saa suorittaa vain valtuutettu henkilö. Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineen myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Kylmäainehöyryt ovat ilmaa raskaampia. Suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Tilat, joihin raskaat höyryt voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman, pitää sen vuoksi varustaa hyvällä tuuletuksella. Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita sen hajusta jo pitoisuuksina, jotka alittavat sallitut raja-arvot, jolloin tila pitää tyhjentää huolellisen tuuletuksen ajaksi. Henkilön, joka saa höyryistä myrkytysoireita, tulee välittömästi siirtyä (tai hänet tulee välittömästi siirtää) raittiiseen ilmaan. Kylmäainepiirin työt Kylmäainepiirin korjauksen yhteydessä kylmäainetta ei saa päästää ulos lämpöpumpusta, vaan se on otettava talteen erikoislaitteilla. Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen määrä laitekilvestä). Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin Thermian suosittelemaa kylmäainetta, kaikki Thermia AB:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa. Romuttaminen Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine pitää ottaa talteen hävitettäväksi. Noudata kylmäaineen käsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä. 1.2 Sähköliitäntä Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (erotuskatkaisin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. (Ulkoisesti liitettyjen yksiköiden suurin kuormitus on 2 A.) Sähkövirta! Liittimet ovat sähköä johtavia ja niistä voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Virransyöttö pitää katkaista ennen sähköasennuksen aloittamista. Lämpöpumppu on sisäisesti kytketty tehtaalla. Sähköasennus käsittää siksi pääasiassa kytkennän jännitteensyöttöön. Huom! Huoneanturin liitäntäjännite on suojapienjännite. Noudata myös huoneanturin erillisiä asennusohjeita! 1.3 Käyttöönotto Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä ja lämmönkeruupiiri on täytetty. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä, pitää ensin varmistaa, että lämmitysjärjestelmä on täytetty ja että lämmönkeruupumpun ja kompressorin käynnistyminen on estetty. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. Tulipalon vaara Kylmäaine ei ole palovaarallinen eikä herkästi räjähtävä normaaleissa olosuhteissa. 5

6 2 Lämpöpumpun tiedot Huom! Tuotekuvat eivät ole tarkkoja piirustuksia, vaan lähinnä kaavioesityksiä. Komponentit saattavat poiketa esitetyistä. 2.1 DHP-H 1845 (±10) ± Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Kuva 1: DHP-H, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesiputki, 22 messinki 7 Kylmävesiputki, 22 messinki 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 9 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyissä malleissa, katso luku 6) 6

7 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 2: DHP-H, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Paluulämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Höyrystin, eristetty Vaihtoventtiili Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruunesteen paluujohto Lämmitysjärjestelmän menojohto Lämmönkeruunesteen menojohto Lämmönkeruupumppu Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 7

8 2.2 DHP-H Opti Pro Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) ± Kuva 3: DHP-H Opti Pro, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesiputki, 22 messinki 7 Kylmävesiputki, 22 messinki 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 9 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyissä malleissa, katso luku 6) 8

9 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 4: DHP-H Opti Pro, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Paluulämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Höyrystin, eristetty HGW-shunttiventtiili Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruunesteen paluujohto Lämmitysjärjestelmän menojohto Lämmönkeruunesteen menojohto Lämmönkeruupumppu Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Kuumakaasuvaihdin HGW-anturi 9

10 2.3 DHP-C Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) ± Kuva 5: DHP-C, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesiputki, 22 messinki 7 Kylmävesiputki, 22 messinki 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 10

11 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 6: DHP-C, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Paluulämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä Höyrystin, eristetty Vaihtoventtiili Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruunesteen paluujohto Lämmitysjärjestelmän menojohto Lämmönkeruunesteen menojohto Lämmönkeruupumppu Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Kuumakaasuvaihtimen Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 11

12 2.4 DHP-L, DHP-L Opti Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) ± Kuva 7: DHP-L, DHP-L Opti, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-10, 28 Cu: Vaihtoehtoinen lämmönkeruunesteen menojohto 6 Vaihtoehtoinen lämmönkeruunesteen paluujohto 7 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 12

13 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 8: DHP-L, DHP-L Opti, osat. Sijainti Nimitys 1 Lisälämpö, sähkövastus 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 3 Vaihtoventtiili 4 Höyrystin, eristetty 5 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Lämmönkeruunesteen menojohto 8 Lämmönkeruupumppu 9 Kuivaussuodatin 10 Paisuntaventtiili 11 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 12 Lämmönkeruunesteen paluujohto 13 Sähköpaneeli 14 Kompressori 15 Pressostaatit, Pienpaine 16 Pressostaatit, Käyttöpaine 17 Pressostaatit, Suurpaine 18 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 13

14 2.5 DHP-A, DHP-A Opti Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle Kuva 10: Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät (±10) Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen tuloputki (lämpöpumpun LK-lähdöstä), 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto (lämpöpumpun LK-tuloon), 28 Cu ±10 Kuva 11: Ulkoyksikön osat ja liitännät Kuva 9: DHP-A, DHP-A Opti, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Ulkoyksikkö 2 Etukotelo 3 Jalusta 4 Peitepelti 5 Lämmönkeruunesteen tuloliitäntä 6 Lämmönkeruunesteen menoliitäntä 7 Tippakaukalo, vedenpoisto, lisävaruste Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen paluujohto, 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto, 28 Cu 3 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 6 Paisuntaputki, 22 Cu 7 Käyttövesiputki, 22 messinki 8 Kylmävesiputki, 22 messinki 9 Lämmönkeruupiirin paisuntaliitäntä, R25 sisäp. 10 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyillä markkinoilla) 14

15 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 12: DHP-A, DHP-A Opti, osat. Sijainti Nimitys Lämminvesivaraaja 180 litraa Sulatussäiliö Höyrystin, eristetty Shuntti, sulatus Vaihtoventtiili, lämmitys-/käyttövesi Menolämpötilan anturi Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruupumppu Lämmönkeruunesteen paluujohto Kuivaussuodatin Paisuntaventtiili Lämmönkeruunesteen menojohto Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli Sähköpaneeli Lämmitysjärjestelmän menojohto Kompressori Pressostaatit, Pienpaine Pressostaatit, Käyttöpaine Pressostaatit, Suurpaine Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä Lämmönkeruunesteen menojohto sulatuksen yhteydessä 15

16 2.6 DHP-AL, DHP-AL Opti Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±10) Lämpöpumppu Lämminvesivaraaja 40±10 40± Kuva 13: DHP-AL, DHP-AL Opti, mitat ja liitännät. 2 1 Sijainti Nimitys Lämpöpumppu 1 Lämmönkeruunesteen tulo 2 Lämmönkeruulähtö, normaali käyttö 3 Lämmönkeruulähtö, sulatuksen yhteydessä, 28 Cu 4 Paluujohto, lämminvesivaraaja, 28 Cu 5 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 6 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-10, 28 Cu: 12 7 Läpivienti, sähkö- ja anturikaapelit Lämminvesivaraaja 8 Lämmönkeruutulo, sulatuksen yhteydessä 9 Lämminvesivaraaja, paluujohto 10 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 11 Lämmönkeruulähtö, sulatuksen yhteydessä 12 Käyttövesi, 22 Cu 13 Kylmävesi 14 Lämminvesivaraaja, menojohto TWS-silmukkaan 15 Lämmönkeruuliuos, paisuntaletku korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä 16 Läpivienti, anturikaapeli 17 Lämpötilan ja paineen varoventtiili (vain tietyissä malleissa, katso luku 6) 910 Kuva 14: Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Lämmönkeruunesteen tuloputki (lämpöpumpun LK-lähdöstä), 28 Cu 2 Lämmönkeruunesteen menojohto (lämpöpumpun LK-tuloon), 28 Cu Kuva 15: Ulkoyksikön osat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Ulkoyksikkö 2 Etukotelo 3 Jalusta 4 Peitepelti 5 Lämmönkeruunesteen tuloliitäntä 6 Lämmönkeruunesteen menoliitäntä 7 Tippakaukalo, vedenpoisto, lisävaruste Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi 16

17 Komponentit Vasen puoli Etupuoli Oikea puoli Kuva 16: DHP-AL, DHP-AL Opti, osat. Sijainti Nimitys 1 Lämmitysjärjestelmän menojohto 2 Lämmönkeruunesteen menojohto normaalikäytössä 3 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 4 Lisälämpö, sähkövastus 5 Sähköpaneeli 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 7 Höyrystin 8 Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 9 Vaihtoventtiili, lämmitys-/käyttövesi 10 Kuivaussuodatin 11 Paisuntaventtiili 12 Shunttiventtiili, sulatus 13 Lämmönkeruunesteen menojohto sulatuksen yhteydessä 14 Lauhdutin 15 Kompressori 16 Pressostaatit, Pienpaine 17 Pressostaatit, Käyttöpaine 18 Pressostaatit, Suurpaine Kuva 17: Lämminvesivaraajan osat ja liitännät. Sijainti Nimitys 1 Sulatussäiliö 2 Lämminvesivaraaja 3 TWS-silmukka 4 Lämmönkeruunesteen menojohdon liitäntä sulatuksen yhteydessä 5 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 6 Käyttövesi 7 Kylmävesi 8 Liitäntä, TWS-silmukka 9 Liitäntä, paisuntaputki korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä 10 Liitäntä, lämmönkeruuneste lämpöpumpusta 11 Liitäntä, paluujohto lämpöpumppuun 17

18 2.7 Pakkauksen sisältö Toimituksen tarkastus 1. Tarkasta, että lämpöpumpussa ei ole kuljetusvaurioita. Lämpöpumppu on pakattu aaltopahviin. 2. Poista pakkaus ja tarkasta, että toimitus sisältää seuraavat osat. Koot 4 10 : Tuotenro Lukumäärä Nimitys 086U Varoventtiili 9 bar 1/2" Koot : Tuotenro Lukumäärä Nimitys 086U Varoventtiili 9 bar 1/2" 086U Ulkolämpötilan anturi Kimsafe U Varoventtiili 1,5 bar 1/2" 086U Ulkolämpötilan anturi Kimsafe U Paisunta- ja ilmaussäiliö ilman venttiiliä 086U Varoventtiili 1,5 bar 1/2" 086U Kumiläpivienti mm 086U Paisunta- ja ilmaussäiliö ilman venttiiliä 086U Letku R25 L= U Kumiläpivienti mm 086U Lämmönkeruunesteen täyttölaite DN32 086U Letku R20 L= U Lämmönkeruunesteen täyttölaite DN25 086U Suodatin varustettuna sululla DN25 086U Suodatin varustettuna sululla DN20 18

19 2.8 Lämpöpumpun hallintapaneeli Lämpöpumpun ohjauspaneelissa on näyttö, neljä ohjaussymbolia ja yksi merkkivalo. HUONE 20 C (20 C) EI LÄMMÖNTARVETTA KÄYTTÖ AUTO Näytön symbolit ovat vain esimerkkinä. Tietyt symbolit eivät voi näkyä samanaikaisesti Tilantarve Asennuksen ja myöhempien tarkastus- ja kunnossapitotöiden helpottamiseksi lämpöpumpun ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa alla olevien mittatietojen mukaisesti: mm kummallakin sivulla mm yläpuolella mm edessä - 10 mm takana Kuva 18: Näyttö, navigointisymbolit ja merkkivalo. Ohjausyksikköä ohjataan käyttäjäystävällisellä valikkojärjestelmällä, joka näkyy näytössä. Neljää ohjaussymbolia käytetään valikoissa siirtymiseen ja asetettujen arvojen suurentamiseen tai pienentämiseen: Plusmerkki siirtää ylöspäin valikoissa ja suurentaa arvoa Miinusmerkki siirtää alaspäin valikoissa ja pienentää arvoa Nuoli oikealle valitsee arvon tai valikon Nuoli vasemmalle keskeyttää valinnan tai poistaa valikosta INFORMAATIO-valikko avautuu, kun painat oikeaa tai vasenta nuolipainiketta. INFORMAATIO-valikosta pääset seuraaviin alivalikoihin: KÄYTTÖ, LÄMPÖKÄYRÄ, LÄMPÖTILA ja KÄYNTIAIKA. Asennuksen ja huollon yhteydessä käytetään piilotettua huoltovalikkoa, HUOLTO, joka avataan pitämällä vasen nuolipainike painettuna viiden sekunnin ajan. HUOLTO-valikosta pääset seuraaviin alivalikoihin: KÄYTTÖVESI, LÄMPÖPUMPPU, LISÄLÄMPÖ, MAN TESTI ja ASENNUS. Lisätietoa valikoista löydät huolto-ohjeissa. Hallintapaneelin alareunassa olevalla merkkivalolla on kaksi tilaa: Palaa jatkuvasti, osoittaa, että lämpöpumppu saa jännitteen ja on valmis tuottamaan lämpöä tai käyttövettä Vilkkuu, osoittaa aktiivisen hälytyksen 2.9 Lämpöpumpun kuljettaminen Täydellinen lämpöpumpun kuljetuksen tai noston yhteydessä etupellin pitää olla asennettuna, sillä se lukitsee muun peltirakenteen. Lämpöpumppua on kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa. Varmista lämpöpumppu niin, ettei se voi kaatua kuljetuksen aikana. Asennuspaikkaan siirtämistä varten lämpöpumppu on ehkä kallistettava taaksepäin vaaka-asentoon. Lämpöpumppu tulisi mahdollisimman nopeasti nostaa takaisin pystyasentoon. Pystyyn nostamisen jälkeen lämpöpumpun on annettava seisoa vähintään tunnin ajan ennen käyttöönottoa Kuva 19: Tarvittava huoltotila. DHP-H DHP-C DHP-A DHP-A Opti DHP-H Opti Pro Kuva 20: Lämpöpumpun pystyyn nostamiseen vaadittava huonekorkeus Suositeltu sijainti Lämmönkeruuputkien kondenssiongelmien välttämiseksi lämmönkeruuputket tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä. Lämpöpumppu tulee sijoittaa tukevalle alustalle, mieluiten betonilattialle. Puulattiaa pitää vahvistaa niin, että se kestää lämpöpumpun painon. Yksi mahdollinen ratkaisu on lämpöpumpun alle asennettu vähintään 6 mm paksuinen teräslevy. Pellin pitää ylettyä useammat lattiapalkin yli ja jakaa näin lämpöpumpun paino suuremmalle alalle. Kun lämpöpumppu asennetaan uuteen taloon, se on otettu huomioon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa ja lattiaa on vahvistettu lämpöpumpun asennuspaikalla. Tarkasta aina, että tämä on tehty, kun lämpöpumppu asennetaan uuteen taloon. Lämpöpumppua ei tulisi sijoittaa nurkkaan, koska ympäröivät seinät voivat silloin vahvistaa lämpöpumpun tuottamaa ääntä. Lämpöpumppu pitää säätää pystysuoraan säätöjalkojen avulla DHP-L DHP-AL DHP-L Opti DHP-AL Opti 19

20 2.12 Ulkoyksikön tilantarve, DHP-A-mallit Ulkoyksikön toiminnan varmistamiseksi sen takana pitää olla vapaata tilaa vähintään 300 mm ja etupuolella 1500 mm. Ulkoyksikön sivuilla on oltava n. 300 mm vapaata tilaa huoltotöitä varten. 300 mm 300 mm 300 mm 1500 mm 3 Aukot lämmönkeruunesteput kille Huom! Sijoita asennusputkien reiät niin, että muille asennuksille jää tilaa. Huom! Lämmönkeruuputkilla pitää olla erilliset seinäläpiviennit. Jos seinäläpiviennit ovat ylimmän pohjavesitason alapuolella, läpivientien pitää olla vesitiiviitä. Lämmönkeruuputket pitää eristää koko matkalta lämpöpumpusta seinien läpi ja talon ulkopuolella kollektoriin saakka, jotta vältetään kondensoituminen ja estetään lämpöhäviöt. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan pinnalle, tee reiät seiniin lämmönkeruuputkille. Jos lämmönkeruuputket asennetaan maan alle, katso ohjeet alta. Kuva 21: Tarvittava huoltotila ulkoyksikön ympärillä Ulkoyksikön suositeltu sijoituspaikka, DHP-A-mallit Ota ulkoyksikköä sijoittaessasi huomioon seuraavat seikat: Ulkoyksikköä ei tarvitse sijoittaa mihinkään tiettyyn ilmansu- untaan. Ulkoyksikkö pitää ääntä puhaltimen käydessä. Ota tämä huomioon sijoituspaikkaa valitessasi, jotta meluhaitat olisivat mahdollisimman vähäiset sekä oman kotisi että mahdollisten naapureidesi kannalta. Ulkoyksikön sulatuksen yhteydessä sulamisvesi valuu suoraan yksikön alle. Ulkoyksikön sijoituspaikalla pitää sen vuoksi olla asianmukainen vedenpoisto, johon sulamisvesi pääsee valumaan (n. 2 litraa sulatuskertaa kohti). Muista, että ulkoyksikön toiminta ja huolto vaatii tietyn tilan yksikön ympärille, katso kohta Lämpöpumpun tiedot. Ulkoyksikkö jalustoineen pitää sijoittaa tukevalle alustalle, esim. puujalaksille, laatoitukselle tai betoniperustalle. 2 3 Kuva 22: Aukot lämmönkeruunesteputkille. Sijainti Nimitys 1 Asennusputki 2 Lämmönkeruunesteputki 3 Muurauslaasti 4 Tiivistysmassa 3 1. Tee reiät seiniin lämmönkeruuputkien asennusputkille (1). Katso mitta- ja asennuspiirustukset kohdasta Lämpöpumpun tiedot. Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. 2. Työnnä asennusputket (1) reikiin ja säädä ne kallistumaan alaspäin. Kallistuksen pitää olla vähintään 1:30. Katkaise ne viistosti (kuvan mukaisesti), jotta sadevesi ei pääse putkiin. 3. Vedä lämmönkeruuputket (2) asennusputken läpi asennustilaan. 4. Korjaa seinä putkien ympärillä laastilla (3). 5. Varmista, että lämmönkeruuputket (2) ovat asennusputken (1) keskellä, niin että lämmöneristys on tasaisesti joka puolelle. 6. Tiivistä asennusputki (1) sopivalla tiivistysmassalla (vaahtomuovi) (4)

21 4 Lämpöpumpun jakaminen osiin Ei koske Duo-malleja. Jos tila ei riitä siirrettäessä lämpöpumppua asennuspaikalle, lämpöpumppu ja lämminvesivaraaja on irrotettava toisistaan. Alla on selostettu lämpöpumpun ja lämminvesivaraajan erottaminen toisistaan kuljettamisen helpottamiseksi. Älä nosta raskaita taakkoja yksin, vaan pyydä aina joku Huom! avuksi. 10. Vedä sivupeltejä eteenpäin ja irrota ne sitten vetämällä ylös- ja ulospäin. 1. Pura pakkaus. 2. Irrota etupelti kiertämällä yläpellin lukitusta 90 vastapäivään. Tue samalla etupeltiä kädellä. 3. Kallista etulevyä ulospäin. 4. Nosta levyä ylöspäin niin, että se irtoaa lämpöpumpusta. 1 2 Kuva 26: Yläpelti ja sivupellit. 11. Irrota kaksi takapellin kiinnitysruuvia ja irrota pelti. 3 Kuva 23: Etupelti. 5. Vedä näytön pistoke varovasti irti sähköpaneelista. 6. Optimum-mallit: Irrota varovasti yläkotelo. 7. Irrota kuusi ruuvia yläpellistä. Kuva 27: Takapelti. 12. Irrota vaihtoventtiilin, kiertovesipumpun ja sähkövastuksen pistokkeet. 13. Irrota seuraavien anturien kaapelit sähköpaneelista: - Menojohdon lämpötila (301, 302) - Käyttövesi (311, 312) - Yläanturi (325, 326) 14. Irrota sähköpaneelin kaksi alakiinnitysruuvia. 15. Kierrä sähköpaneelia 180 alla olevan kuvan mukaan. 16. Kiinnitä sähköpaneeli tilapäisesti nurkkatolppiin pitkillä nippusiteillä. ei saa missään tapauksessa kiinnittää kompressorin Huom! Sähköpaneelia paine- tai imuputkiin. (Kiskot Optimummallin yläkotelolle) Kuva 24: Yläpellin ruuvit. 8. Irrota kaksi ruuvia, joilla poikkituki on kiinnitetty sähköpaneelin yläreunaan ja irrota tuki vetämällä sitä varovasti ylös- ja ulospäin. Kuva 25: Poikkituki sähköpaneelissa. 9. Nosta yläpelti pois. Kuva 28: Sähköpaneeli. 21

22 17. Irrota T-putki lämminvesivaraajan alla olevasta paluujohdosta, katso kuva alla. 18. Irrota letku sähkövastuksesta, katso kuva alla Kuva 29: Liitännät. 19. Irrota sähkövastus kiertovesipumpusta ja nosta se pois. 20. Irrota kulmista neljä ruuvia, joilla lämminvesivaraajan pohjalevy on kiinnitetty. Pakkauksesta purkaminen ja asennus Pystytys Lämpöpumpussa on säätöjalat, joita voidaan säätää 20 mm alustan epätasaisuuksien kompensoimiseksi. Jos alustassa on tätä suurempia epätasaisuuksia, alusta pitää ensin tasoittaa. On suositeltavaa asentaa kondenssiveden poistoletku tippakaukalon poistoputkeen laskemalla lämpöpumppu alas. Poistoputki pistää ulos pohjalevyn reiästä ja siinä on Ø10 mm letkuliitäntä. 1. Siirrä lämpöpumppu asennuspaikalle. Jos tilaa on vähän, lämpöpumppu voidaan jakaa osiin kohdassa Lämpöpumpun jakaminen osiin kuvatulla tavalla. 2. Pura pakkaus. Huom! Pyydä aina avustaja raskaisiin nostoihin. 21. Nosta lämminvesivaraaja irti. Kuva 31: Kondenssiveden poistoputken liitäntä 3. Asenna kondenssiveden poistoputki pohjalevyn liitäntään. 4. Aseta lämpöpumppu asennuspaikalle. Kuva 32: Jalkojen säätäminen. 5. Säädä jalat niin, että lämpöpumppu on pystyssä. Kuva 30: Jakaminen osiin. 22. Laske yksikkö varovasti alas. 5.2 Etupellin irrottaminen Huom! Varo vaurioittamasta ohjausjärjestelmän sähkökaape leita, kun etupelti nostetaan pois! Lämpöpumpun asennuksen yhteydessä etupelti pitää irrottaa. Kuva 33: Etupellin irrotus. 22

23 1. Pidä kädellä vastaan etupellistä ja kierrä lukkoa 90 vastapäivään niin, että etupelti irtoaa. 2. Kallista etulevyä ulospäin. 3. Nosta levyä ylöspäin niin, että se irtoaa lämpöpumpusta. Asenna ulkoyksikkö jalustalle. 7. Nosta ulkoyksikkö jalustalle. 5.3 Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta ja asennus Koskee Atria-malleja. Ulkoyksikkö toimitetaan laatikossa. 1. Aloita purkamalla yksikkö laatikosta. 2. Tarkasta, että toimitus on täydellinen sisältäen itse ulkoyksikön, etulevyn sekä jalustan ml. tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt. Asenna jalusta 1. Kiinnitä ensin kaksi vaakatukea (1) päätyihin (2) alla olevan kuvan mukaan. Käytä 8 kpl M6X10-ruuveja. Vaakatukien taivutetun reunan pitää olla ylös- ja sisäänpäin. Taitettu reuna Rako 2 3 Kuva 34: Asenna jalusta. 2. Kierrä säätöjalat (3) päätyjen alapuolella oleviin reikiin. Valmistele ulkoyksikkö Ulkoyksikkö voidaan valmistella asennusta varten sen ollessa puulavalla. Toimi seuraavasti: 3. Ulkoyksikön alareunassa on kolme M6x20 ruuvia. Kierrä niitä ulos niin, että kierrettä jää reikään 2-3 mm. Käytä torx TX25 talttaa tai vastaavaa. Huom! Älä nosta ulkoyksikön sivupelleistä. 4. Nosta ulkoyksikköä. 5. Irrota sivupellit. Ne on kiinnitetty pidikkeillä, jotka irtoavat kun peltejä vedetään ulospäin. 6. Irrota neljä nostosilmukkaa. Käytä 13 mm kiintoavainta tai vastaavaa Rako Kuva 35: Nosta ulkoyksikkö jalustalle. 8. Kiinnitä ulkoyksikkö jalustaan. Käytä 4 kpl M6X20-ruuveja. Jalustaa on ehkä pakotettava, jotta ruuvinreiän osuvat kohdakkain. Huom! Lämmönkeruuputkin täytön yhteydessä ulkoyksikkö pitää ilmata sivupeltien sisäpuolella olevien liitäntäputkien ilmausruuvien avulla. Suosittelemme, että palaat tähän ohjeeseen täytettyäsi lämmönkeruujärjestelmän. 9. Asenna sivupellit paikalleen. Asenna etupaneeli. 10. Pujota etupaneelin alareuna vähintään yhteen ulkoyksikön alareunan kolmesta ruuvista. 11. Kiinnitä etupaneelin yläreuna väliaikaisesti keskimmäisestä reiästä. Käytä M6x15 torx TX25 ruuvia. 12. Asenna etupaneeli kolmelle alareunan ruuville. 13. Kiristä alareunan ruuvit. Käytä torx TX25 talttaa tai vastaavaa. 14. Kiinnitä etupaneelin yläreuna kahdella jäljellä olevalla M6x15 torx TX25 ruuvilla, katso kuva alla. Kuva 36: Kiinnitä etupaneeli. 23

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMBMA720 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17 Installation instructions, accessories Ohje nro 8698415 Versio 1.0 Osa nro Lisäbasso Volvo Car Corporation Lisäbasso- 8698415 - V1.0 Sivu 1 / 17 Varuste A0000162 A0000161 A0801178 J3904777 Sivu 2 / 17

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 42 NIBE 1102-2 SISÄLTÖ EP 42 NIBE Toiminta 2 Tekniset tiedot.. 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin asennus

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, RTI

Navigointijärjestelmä, RTI Installation instructions, accessories Ohje nro 30660446 Versio 1.0 Osa nro Navigointijärjestelmä, RTI Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, RTI- 30660446 - V1.0 Sivu 1 / 28 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31316496 Versio 1.1 Osa nro 31316493, 31339012 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot