Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI"

Transkriptio

1 Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI

2 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 200 Copyright Thermia Värme AB. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)

3 Sisällys Om anvisningen Kytkentäkaavio Inledning Lämmönkeruuputkien liittäminen Symboler Lämmönkeruujärjestelmän täyttäminen Terminologi Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Tärkeää tietoa/turvamääräykset Ulkoyksikön ilmaus Kylmäaine... 5 Lisävarusteiden / lisätoimintojen asentaminen Sähköliitäntä Huoneanturi Käyttöönotto EVU-toiminto Valvonta- ja turvatoiminnot Huonelämpötilan laskeminen Lämpöpumpun tiedot Virtausvahti/tasovahti Diplomat, Diplomat Optimum Korotettu käyttövesilämpötila Diplomat Optimum G Valikkotiedot Comfort INFORMAATIO-valikko Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum Alavalikko KÄYTTÖ Diplomat Duo Optimum G Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Atria, Atria Optimum Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Atria Duo, Atria Duo Optimum Alavalikko LÄMPÖTILA Pakkauksen sisältö Alavalikko KÄYTTÖAIKA Lämpöpumpun kuljettaminen Alavalikko SULATUS Tilantarve Alavalikko KIELI Suositeltu sijainti HUOLTO-valikko Tilantarve, ulkoyksikkö Atria, Atria Duo Alavalikko KÄYTTÖVESI Suositeltu asennus, ulkoyksikkö Atria, Atria Duo Alavalikko LÄMPÖPUMPPU Aukot lämmönkeruunesteputkille Alavalikko LISÄLÄMPÖ Lämpöpumpun jakaminen osiin Alavalikko MANUAALINEN TESTI Pakkauksesta purkaminen ja asennus Alavalikko ASENNUS Pystytys Alavalikko SULATUS Etupellin irrottaminen Alavalikko OPTIMUM Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta ja asennus Alavalikko HGW Putkiasennus Tärkeät parametrit Liitäntä lämmitysvesi Lämmöntuotanto - laskenta Järjestelmäratkaisu KÄYRÄ Järjestelmäratkaisu HUONE Järjestelmäratkaisu LÄMMITYS POIS Varoventtiilit MIN ja MAKS Melutiedot LÄMPÖTILAT Kylmä- ja käyttövesiputkien liittäminen INTEGRAALI Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluujohtojen liittäminen HYSTEREESI Lämminvesivaraajan ja lämmitysjärjestelmän täyttö SULATUSKÄYRÄ Lämmitysjärjestelmän ilmaus Käynnistys Sähköasennus Asennuksen tarkistuslista Kaapeliliitännät Manuaalinen testi Sähkökomponentit Käyttöönotto Kytke jännitteensyöttö Kiertovesipumppujen manuaalinen käynnistys Ulkolämpötila-anturin asennus ja kytkeminen Sovita lämmitysjärjestelmään Ohjausyksikön kielen vaihtaminen Etupellin asennus Järjestelmäratkaisun valitseminen ja ulkoisen lisälämmönlähteen liittäminen Käynnistyksen jälkeen Lisälämpöportaiden lukumäärän muuttaminen Asiakastiedot Liitä ulkoyksikkö, Atria, Atria Duo Tekniset tiedot, Diplomat Liitä sulatusanturi, Atria, Atria Duo Tekniset tiedot, Diplomat Optimum Lämmönkeruujärjestelmän asennus Tekniset tiedot, Diplomat Optimum G Lämmönlähteet Tekniset tiedot, Diplomat Duo Tietoa keruuputkista Tekniset tiedot, Diplomat Duo Optimum Liittäminen ulkoyksikköön Tekniset tiedot, Diplomat Duo Optimum G Useiden lämmönkeruusilmukoiden liittäminen U6289 Rev. 7 FI

4 25 Tekniset tiedot, Comfort Tekniset tiedot, Atria Tekniset tiedot, Atria Optimum Tekniset tiedot, Atria Duo Tekniset tiedot, Atria Duo Optimum U6289 Rev. 7 FI

5 Asennusohjeesta. Johdanto Aluksi asennusohjeessa kerrotaan lämpöpumpun tiedot. Asennusohjeessa selostetaan sitten purkaminen pakkauksesta, asennus sekä asennuksen tarkastus. Viittaukset lukuihin ja kohtiin on merkitty kursiivilla, esimerkki: Om anvisningen. Viittaukset lämpöpumpun ohjausyksikön valikoihin on merkitty isoilla kirjaimilla, esimerkki: INFORMAATIO -> KÄYTTÖ -> AUTO. Kaikki ohjekirjan kuvat on numeroitu, jotta asentajan ja huoltoteknikon on helppo löytää ne..2 Symbolit Ohjekirjassa on useita varoitussymboleja, jotka yhdessä tekstin kanssa ilmaisevat lukijalle, että toimenpiteisiin liittyy vaaroja. Symbolit ovat tekstin vasemmalla puolella. Ohjekirjassa on käytetty kolmea symbolia, jotka ilmaisevat eri asteisia vaaroja. VAARA! Vaarallinen jännite!varoittaa välittömästä vaarasta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Varoitus! Tapaturmavaara!Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä. Varo! Laitteiston vaurioitumisvaara. Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Neljäs symboli kiinnittää huomion käytännöllisiin tietoihin tai vihjeisiin siitä, kuinka toimenpide tulisi suorittaa. Huom! Tietoa, joka helpottaa laitteiston käsittelyä tai ilmaisee käyttöteknisen haittapuolen..3 Terminologia Erilaisista komponenteista ja toiminnoista on johdonmukaisesti käytetty samoja termejä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät termit. Taulukko. Sanasto Termi Lämmitysjärjestelmä Menojohto Paluujohto Kiertovesipumppu Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämmönkeruupiiri Merkitys Piiri, joka siirtää lämpöä kiinteistöön tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän menojohto, jonka virtaussuunta on lämpöpumpusta pattereihin/ lattialämmityspiiriin tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän paluujohto, jonka virtaussuunta on pattereista/lattialämmityspiiristä tai lämminvesivaraajasta lämpöpumppuun. Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. Energiaa siirtävä piiri lämmönkeruupiirin ja lämmitysjärjestelmän välillä. Kylmäainepiirissä kiertävä kaasu/neste. Piiri, joka kerää lämpöenergiaa kalliosta, maasta, ilmasta tai vedestä. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 3

6 2 Tärkeää tietoa/turvamääräykset Varoitus! Henkilövahinko riski! huolehtikaa siitä että lapset eivät käsittele laitetta. Varoitus! Koska käyttöveden lämpötila nousee erittäin korkeaksi Diplomat Optimum G2 ja Diplomat Optimum G2 malleissa, kylmävesi- ja käyttövesijohtojen väliin on asennettava sekoitusventtiili, joka varmistaa hanaveden alhaisemman lämpötilan." Varo! Lämpöpumpun asennuksen saa suorittaa vain riittävän pätevyyden omaava asentaja. Asennuksen on täytettävä paikalliset määräykset ja tämän asennusohjeen ohjeet. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Varo! Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Varo! Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Varo! Lämpöpumppu sijoitetaan tukevalle alustalle. Alustan pitää kantaa lämpöpumpun kokonaispaino lämminvesivaraaja täytettynä (ks. Tekniset tiedot). Varo! Vuotojen välttämiseksi, varmistu siitä ett liitäntäjohtoihin ei synny jännityksiä! Varo! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Varo! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. Varo! Lämminvesivaraaja tulee varustaa hyväksytyllä varoventtiilillä. Varo! Jos laitteistoon kuuluu suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä. 4 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

7 Varo! kylmä- ja lämminvesijohdot sekä varoventtiilin juoksuputki tulee lämmönkestävää ja korroosion kestävää materiaalia esim. kuparia. Varoventtiilin juoksuputkella tulee olla avoin näkyvä yhteys ilman sulkuja viemäriin. Ympäristö ei saa altistua jäätymiselle. Varo! Paisunta-astian ja varoventtiilin yhdistävän johdon tulee kulkeaa tasaisella nousulla. Tasaisella nousulla tarkoitetaan että putki ei saa missään kohtaa alittaa päätepisteiden välistä vaakasuoraa linjaa. Huom! Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. Huom! Paikallisten määräysten ja asetusten lisäksi asennus pitää toteuttaa niin, ettei lämpöpumpusta välity tärinöitä rakenteisiin ja ettei se aiheuta epätoivottua melua. 2. Kylmäaine Varo! Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys. Vaikka lämpöpumpun kylmäainepiiri on täytetty kloorivapaalla ja ymäristöhyväksytyllä kylmäaineella joka ei vaikuta otsonikerrokseen, saa toimenpiteitä tehdä ainoastaan pätevöitynyt henkilö. 2.. Tulipalon vaara Kylmäaine ei normaalioloissa ole tulenarkaa eikä räjähdysaltista Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineen myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Varoitus! Henkilövahinkovaara! Tilat joihin ilmaa raskaammat kaasut voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman on varustettava riittävällä tuuletuksella Kylmäainehöyryt ovat ilmaa raskaampia. Suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Varoitus! Tapaturmavaara! Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita hajun perusteella jo pitoisuuksilla, jotka alittavat nämä raja-arvot. Tila pitää tyhjentää, kunnes se on kunnolla tuuletettu Kylmäainepiirin työt Varo! Kylmäainepiirin huoltotöiden yhteydessä kylmäaine on aina otettava talteen. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 5

8 Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen tyyppi ja määrä laitekilvestä). Varo! Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin ThermiaDanfoss:n suosittelemaa kylmäainetta, kaikki Thermia Värme ABDanfoss A/S:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa Romutus Varo! Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine on otettava talteen hävittämistä varteen. Paikallisia säädöksiä talteenotosta ja havittämisetä on noudatettava 2.2 Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (turvakytkin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. (Ulkoisesti liitettyjen yksiköiden suurin kuormitus on 2 A.) VAARA! Vaarallinen sähköjännite! Liitäntäkohteet ovat jännitteellisiä ja voivat aiheuttaa hengenvaaraa sähköiskun johdosta. Kaikki jännitesyötöt on katkaistava ennen asennuksen aloittamista. Lämpöpumpun sisäiset kytkennät on tehty valmiiksi tehtaalla, joten sähköasennus muodostuu pääasiassa jännitesyötön liittämisestä Huom! Huoneanturin jännite matala suojajännite. Noudata myös huoneanturin erillisiä asennusohjeita! 2.3 Käyttöönotto Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä ja lämmönkeruupiiri on täytetty. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Varo! Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä asennuksen yhteydessä, lämmitysjärjestelmän pitää olla täytetty ja lämmönkeruupumpun ja kompressorin käynnistyminen pitää estää. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. 6 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

9 3 Valvonta- ja turvatoiminnot Lämpöpumpussa on useita valvonta- ja turvatoimintoja, jotka suojaavat laitteistoa vaurioitumiselta epätavallisten käyttöolosuhteiden yhteydessä. Alla olevassa kuvassa näkyvät lämpöpumpun kolme piiriä turvatoimintoineen. Merkkien selitykset Lämmitysvesipiiri 2 Varoventtiili, lämmityspiiri, ulkoinen 3 Kylmäainepiiri 4 Käyntipressostaatti, tavallinen 5 Käyntipressostaatti, vaihtoehtoinen 6 Suurpainepressostaatti 7 Pienpainepressostaatti 8 Lämmönkeruupiiri 9 Varoventtiili, lämmönkeruupiiri, ulkoinen Kuva. Valvonta- ja turvatoiminnot Lämmitysvesipiiri () Jos piirin paine ylittää varoventtiilin (2) avautumispaineen, venttiili avautuu, päästää ylipaineen ja sulkeutuu uudelleen. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Kylmäainepiiri (3) Kylmäainepiirin suurpaineosa on varustettu suurpainepressostaatilla (6) ja kahdella käyntipressostaatilla (4, 5), joista vain toinen on kytketty. Kytketty käyntipressostaatti pysäyttää kompressorin, kun työpaine saavutetaan eli lämpöenergiaa on tuotettu riittävästi. Jos käyntipressostaatti ei toimi ja piirin paine nuosee edelleen, suurpainepressostaatti aktivoituu kun sen katkaisupaine saavutetaan. Tämä pysäyttää kompressorin ja estää lämpöpumpun normaalin toiminnan. Kun suurpainepressostaatti aktivoituu, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/ LÄMPÖPUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Pienpainepressostaatti (7) pysäyttää kompressorin ja estää lämpöpumpun toiminnan, jos kylmäainepiirin pienpaineosan paine laskee liian alhaiseksi. Kun pienpainepressostaatti aktivoituu, lämpöpumpun normaali toiminta estetään, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/LÄMPÖPUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Lämmönkeruupiiri (8) Jos piirin paine ylittää varoventtiilin (9) avautumispaineen, venttiili avautuu, päästää ylipaineen ja sulkeutuu uudelleen. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Kompressori Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 7

10 Kompressori on varustettu termisellä ylivirtareleellä. Merkkien selitykset Terminen ylivirtarele (F) Kuva 2. Terminen ylivirtarele sähköpaneelissa. Kun terminen ylivirtarele () aktivoituu, lämpöpumpun normaali toiminta estetään, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/LÄMPÖ PUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Kompressori on varustettu myös sisäisellä suojalla, joka pysäyttää kompressorin, jos se on vaarassa ylikuumentua. Sisäistä suojaa ei voi palauttaa käsin, vaan kompressorin pitää jäähtyä ennen kuin se voidaan palauttaa. Tähän suojaan ei ole liitetty hälytystä. Kiertovesipumput Kiertovesipumpuissa on sisäinen ylikuormitussuoja, joka palautuu automaattisesti pumpun jäähdyttyä. Ylikuormitussuoja kiertovesipumpuissa 0-6 kw lämpöpumpuille (8-2 kw ilma/vesilämpöpumput) aktivoivat moottorinsuojan hälytyksen ja estävät lämpöpumpun normaalin toiminnan. Ilmaisu ja palautus tapahtuvat samalla tavoin kuin kompressorille. Varakäyttö Jos lämpöpumpun normaaliin toimintaan vaikuttava hälytys aktivoituu, se näytetään näytössä. Huomion herättämiseksi lämpöpumppu ei tuota käyttövettä. Lämpöpumppu tuottaa lämmitysvettä pääasiassa kompressorilla. Ellei tämä ole mahdollista, kytketään päälle sisäinen sähkövastus. Lisälämpö, sähkövastus 8 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

11 Sähkövastus koostuu sähkötoimisesta lämmitysvastuksesta, joka on asennettu lämmitysjärjestelmän menojohtoon. Se on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää sähkövastuksen, jos se on vaarassa ylikuumentua. Ylikuumenemissuojan ohjausyksikkö on sähköpaneelissa. Merkkien selitykset Ylikuumenemissuoja 2 Palautusnuppi 2 Kuva 3. Ylikuumenemissuoja sähköpaneelissa Kun ylikuumenemissuoja aktivoituu, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Ylikuumenemissuoja palautetaan painamalla palautusnuppia (2). Varo! Ylikuumenemissuojan saa palauttaa vain valtuutettu henkilöstö. Tekniset tiedot Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät asiakirjan lopussa. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 9

12 4 Lämpöpumpun tiedot Huom! Tuotekuvat eivät ole tarkkoja piirustuksia, vaan lähinnä kaavioesityksiä. Komponentit saattavat poiketa esitetyistä. 4. Diplomat, Diplomat Optimum 4.. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 845 (±0) Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm ± Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille Kuva 4. Mitat ja liitännät 0 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

13 4..2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 5. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 2 Kuivaussuodatin 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 3 Paisuntaventtiili 3 Höyrystin, eristetty 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpö tilan näyttö) 4 Vaihtoventtiili 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 5 Menolämpötilan anturi 6 Sähköpaneeli 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 7 Kompressori 7 Lisälämpö, sähkövastus 8 Pienpainepressostaatti 8 Lämmönkeruuliuos, tulo 9 Käyntipressostaatit 9 Menojohto lämmitysjärjestelmään 20 Suurpainepressostaatti 0 Lämmönkeruuliuos, ulos 2 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Lämmönkeruupumppu Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

14 4.2 Diplomat Optimum G Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. 845 (±0) ± Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm 7 Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille Kuva 6. Mitat ja liitännät 2 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

15 4.2.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 7. Komponentit Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 3 Kuivaussuodatin 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 3 Höyrystin, eristetty 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 4 HGW-shunttiventtiili 6 Sähköpaneeli 5 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Kompressori 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 8 Pienpainepressostaatti 7 Lisälämpö, sähkövastus 9 Käyntipressostaatit 8 Lämmönkeruuliuos, ulos 20 Suurpainepressostaatti 9 Menojohto lämmitysjärjestelmään 2 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 0 Lämmönkeruuliuos, tulo 22 Kuumakaasuvaihdin Lämmönkeruupumppu 23 HGW-anturi 2 Paisuntaventtiili 4.3 Comfort 4.3. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 3

16 Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 845 (±0) Lämmitysjärjestelmä menojohto, 22 Cu 4 Lämmitysjärjestelmä paluujohto, 22 Cu 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm 7 Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 40 ± Kuva 8. Mitat ja liitännät 4 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

17 4.3.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 9. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 3 Höyrystin, eristetty 4 Lämmönvaihdin jäähdytyskäytölle 5 Vaihtoventtiili, jäähdytys 6 Shuntti, jäähdytys 7 Vaihtoventtiili, lämmitys-/käyttövesi 8 Menolämpötilan anturi 9 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 0 Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruuliuos, tulo 2 Menojohto lämmitysjärjestelmään 3 Lämmönkeruuliuos, ulos 4 Lämmönkeruupumppu 5 Paisuntaventtiili 6 Kuivaussuodatin 7 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 8 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 9 Sähköpaneeli 20 Kompressori 2 Pienpainepressostaatti 22 Käyntipressostaatti 23 Suurpainepressostaatti 24 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 4.4 Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum 4.4. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 5

18 Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 538 (±0) Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 40 ± Kuva 0. Mitat ja liitännät Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lisälämpö, sähkövastus menojohdossa 0 Paisuntaventtiili 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 3 Vaihtoventtiili 2 Lämmönkeruuliuos, tulo 4 Höyrystin, eristetty 3 Sähköpaneeli 5 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 4 Kompressori 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 5 Pienpainepressostaatti 7 Lämmönkeruuliuos, ulos 6 Käyntipressostaatit 6 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

19 Merkkien selitykset 8 Lämmönkeruupumppu 7 Suurpainepressostaatti 9 Kuivaussuodatin 8 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 4.5 Diplomat Duo Optimum G Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot (2), (3) ja lämminvesivaraajan paluujohto () voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Merkkien selitykset 538 (±0) ± Paluujohto, lämminvesivaraaja, 22 (joustoletku) 2 Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 3 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 6 Lämminvesivaraajan menojohto, 22 Cu 7 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 80 Kuva 2. Mitat ja liitännät Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 7

20 4.5.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 3. Komponentit Merkkien selitykset Lisälämpö, sähkövastus menojohdossa 2 Paisuntaventtiili 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 3 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 3 Menojohto, lämminvesivaraaja 4 Sähköpaneeli 4 HGW-shunttiventtiili 5 Kompressori 5 Höyrystin, eristetty 6 Pienpainepressostaatti 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Käyntipressostaatit 7 Kiertopumppu, lämmitysjärjestelmä 8 Suurpainepressostaatti 8 Lämmönkeruuliuos, tulo 9 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 9 Lämmönkeruuliuos, ulos 20 Kuumakaasuvaihdin 0 Kuivaussuodatin 2 HGW-anturi Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 22 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 4.6 Atria, Atria Optimum 4.6. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. 8 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

21 845 (±0) ± Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 6 Paisuntaputki, 22 Cu 7 Käyttövesijohto, 22 mm 8 Kylmävesijohto, 22 mm 9 Lämmönkeruupiirin paisuntaliitäntä, R25 sisäp Kuva 4. Mitat ja liitännät Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 9

22 4.6.2 Ulkoyksikkö Kuva Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu Kuva 6. Ulkoyksikön osat ja liitännät Merkkien selitykset Ulkoyksikkö 5 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksikköön 2 Etukotelo 6 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksiköstä 3 Jalusta 7 Tippakaukalo, vedenpoisto (lisävaruste) 4 Peitepelti Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi 20 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

23 4.6.3 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 7. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 3 Lämmönkeruuliuos, ulos 2 Sulatussäiliö 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 3 Höyrystin, eristetty 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 4 Vaihtoventtiili, sulatus 6 Sähköpaneeli 5 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä 7 Menojohto lämmitysjärjestelmään 6 Menolämpötilan anturi 8 Kompressori 7 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 9 Pienpainepressostaatti 8 Lisälämpö, sähkövastus 20 Käyntipressostaatit 9 Lämmönkeruupumppu 2 Suurpainepressostaatti 0 Lämmönkeruuliuos, tulo 22 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Kuivaussuodatin 23 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 2 Paisuntaventtiili 24 Lämmönkeruulähtö sulatussäiliöön sulatuksen yhteydessä Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 2

24 4.7 Atria Duo, Atria Duo Optimum 4.7. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±0) ±0 40± Kuva 8. Mitat ja liitännät, lämpöpumppu ja lämminvesivaraaja Merkkien selitykset Lämpöpumppu Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 5 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 2 Lämmönkeruu ulos normaalikäytössä, 28 Cu 6 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 3 Lämmönkeruu ulos sulatuksen yhteydessä lämminvesivaraajaan, kohta 8, 28 Cu 4 Paluujohto lämminvesivaraajasta, kohta 9, 28 Cu 7 Läpivienti, sähkö- ja anturikaapelit Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 8 Liitäntä lämmönkeruulähdölle sulatuksen yhteydessä paikasta 3 3 Kylmävesijohto, 22 mm 9 Lämminvesivaraaja, paluujohto paikkaan 4 4 Menojohto lämminvesivaraajan kierukkaan 0 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 5 Lämmönkeruuliuos, paisuntaliitäntä korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä Lämmönkeruu ulos sulatuksen yhteydessä, 28 Cu 6 Läpivienti, anturikaapeli 2 Käyttövesijohto, 22 mm 22 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

25 4.7.2 Ulkoyksikkö Kuva Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu Kuva 20. Ulkoyksikön osat ja liitännät Merkkien selitykset Ulkoyksikkö 5 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksikköön 2 Etukotelo 6 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksiköstä 3 Jalusta 7 Tippakaukalo, vedenpoisto (lisävaruste) 4 Peitepelti Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 23

26 4.7.3 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 2. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämmitysjärjestelmän menojohto 0 Kuivaussuodatin 2 Lämmönkeruu ulkoyksikköön Paisuntaventtiili 3 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 2 Shunttiventtiili, sulatus 4 Lisälämpö, sähkövastus 3 Lämmönkeruulähtö sulatussäiliöön sulatuksen yhteydessä 5 Sähköpaneeli 4 Lauhdutin 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 5 Kompressori 7 Höyrystin 6 Pienpainepressostaatti 24 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

27 Merkkien selitykset 8 Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 7 Käyntipressostaatit 9 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä 8 Suurpainepressostaatti Merkkien selitykset Sulatussäiliö 2 Lämminvesivaraaja 3 TWS-silmukka 3 4 Liitäntä, paisuntaputki korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä 2 5 Liitäntä, TWS-silmukkaan 6 Kylmävesijohto, 22 mm 7 Käyttövesijohto, 22 mm 0 8 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 9 Lämmönkeruuneste ulos sulatuksen yhteydessä 0 Liitäntä, lämmönkeruuneste lämpöpumpusta Liitäntä, paluujohto lämpöpumppuun 4.8 Pakkauksen sisältö 4.8. Toimituksen tarkastus. Tarkasta, että lämpöpumpussa ei ole kuljetusvaurioita. Lämpöpumppu on pakattu aaltopahviin. 2. Poista pakkaus ja tarkasta, että toimitus sisältää seuraavat osat Koot 4 kw- 0 kw Taulukko 2. Varustepaketin sisältö, 4-0kW Tuotenro Lukumäärä Nimitys 086U2369 Varoventtiili 9 bar /2 086U270 Ulkolämpötilan anturi 086U0896 Varoventtiili,5 bar /2 086U2824 Paisunta- ja ilmaussäiliö Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 25

28 Tuotenro Nimitys 086U Kumilaippa reikä mm 086U Joustoletku R20 L= U6006 Täyttöliitäntä DN25 086U3427 Suodatin, jossa sulku DN Koot 2 kw- 6 kw Taulukko 3. Varustepaketin sisältö, 2-6 kw Tuotenro Lukumäärä Lukumäärä Nimitys 086U2369 Varoventtiili 9 bar /2 086U270 Ulkolämpötilan anturi 086U0896 Varoventtiili,5 bar /2 086U2824 Paisunta- ja ilmaussäiliö 086U Kumilaippa reikä mm 086U Joustoletku R25 L= Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMBMA720 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17

Installation instructions, accessories. Lisäbasso. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 17 Installation instructions, accessories Ohje nro 8698415 Versio 1.0 Osa nro Lisäbasso Volvo Car Corporation Lisäbasso- 8698415 - V1.0 Sivu 1 / 17 Varuste A0000162 A0000161 A0801178 J3904777 Sivu 2 / 17

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 18 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664734 Versio 1.0 Osa nro Bodykit Volvo Car Corporation Bodykit- 30664734 - V1.0 Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000214 A0000177

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot