Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI"

Transkriptio

1 Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI

2 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 200 Copyright Thermia Värme AB. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)

3 Sisällys Om anvisningen Kytkentäkaavio Inledning Lämmönkeruuputkien liittäminen Symboler Lämmönkeruujärjestelmän täyttäminen Terminologi Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Tärkeää tietoa/turvamääräykset Ulkoyksikön ilmaus Kylmäaine... 5 Lisävarusteiden / lisätoimintojen asentaminen Sähköliitäntä Huoneanturi Käyttöönotto EVU-toiminto Valvonta- ja turvatoiminnot Huonelämpötilan laskeminen Lämpöpumpun tiedot Virtausvahti/tasovahti Diplomat, Diplomat Optimum Korotettu käyttövesilämpötila Diplomat Optimum G Valikkotiedot Comfort INFORMAATIO-valikko Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum Alavalikko KÄYTTÖ Diplomat Duo Optimum G Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Atria, Atria Optimum Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Atria Duo, Atria Duo Optimum Alavalikko LÄMPÖTILA Pakkauksen sisältö Alavalikko KÄYTTÖAIKA Lämpöpumpun kuljettaminen Alavalikko SULATUS Tilantarve Alavalikko KIELI Suositeltu sijainti HUOLTO-valikko Tilantarve, ulkoyksikkö Atria, Atria Duo Alavalikko KÄYTTÖVESI Suositeltu asennus, ulkoyksikkö Atria, Atria Duo Alavalikko LÄMPÖPUMPPU Aukot lämmönkeruunesteputkille Alavalikko LISÄLÄMPÖ Lämpöpumpun jakaminen osiin Alavalikko MANUAALINEN TESTI Pakkauksesta purkaminen ja asennus Alavalikko ASENNUS Pystytys Alavalikko SULATUS Etupellin irrottaminen Alavalikko OPTIMUM Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta ja asennus Alavalikko HGW Putkiasennus Tärkeät parametrit Liitäntä lämmitysvesi Lämmöntuotanto - laskenta Järjestelmäratkaisu KÄYRÄ Järjestelmäratkaisu HUONE Järjestelmäratkaisu LÄMMITYS POIS Varoventtiilit MIN ja MAKS Melutiedot LÄMPÖTILAT Kylmä- ja käyttövesiputkien liittäminen INTEGRAALI Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluujohtojen liittäminen HYSTEREESI Lämminvesivaraajan ja lämmitysjärjestelmän täyttö SULATUSKÄYRÄ Lämmitysjärjestelmän ilmaus Käynnistys Sähköasennus Asennuksen tarkistuslista Kaapeliliitännät Manuaalinen testi Sähkökomponentit Käyttöönotto Kytke jännitteensyöttö Kiertovesipumppujen manuaalinen käynnistys Ulkolämpötila-anturin asennus ja kytkeminen Sovita lämmitysjärjestelmään Ohjausyksikön kielen vaihtaminen Etupellin asennus Järjestelmäratkaisun valitseminen ja ulkoisen lisälämmönlähteen liittäminen Käynnistyksen jälkeen Lisälämpöportaiden lukumäärän muuttaminen Asiakastiedot Liitä ulkoyksikkö, Atria, Atria Duo Tekniset tiedot, Diplomat Liitä sulatusanturi, Atria, Atria Duo Tekniset tiedot, Diplomat Optimum Lämmönkeruujärjestelmän asennus Tekniset tiedot, Diplomat Optimum G Lämmönlähteet Tekniset tiedot, Diplomat Duo Tietoa keruuputkista Tekniset tiedot, Diplomat Duo Optimum Liittäminen ulkoyksikköön Tekniset tiedot, Diplomat Duo Optimum G Useiden lämmönkeruusilmukoiden liittäminen U6289 Rev. 7 FI

4 25 Tekniset tiedot, Comfort Tekniset tiedot, Atria Tekniset tiedot, Atria Optimum Tekniset tiedot, Atria Duo Tekniset tiedot, Atria Duo Optimum U6289 Rev. 7 FI

5 Asennusohjeesta. Johdanto Aluksi asennusohjeessa kerrotaan lämpöpumpun tiedot. Asennusohjeessa selostetaan sitten purkaminen pakkauksesta, asennus sekä asennuksen tarkastus. Viittaukset lukuihin ja kohtiin on merkitty kursiivilla, esimerkki: Om anvisningen. Viittaukset lämpöpumpun ohjausyksikön valikoihin on merkitty isoilla kirjaimilla, esimerkki: INFORMAATIO -> KÄYTTÖ -> AUTO. Kaikki ohjekirjan kuvat on numeroitu, jotta asentajan ja huoltoteknikon on helppo löytää ne..2 Symbolit Ohjekirjassa on useita varoitussymboleja, jotka yhdessä tekstin kanssa ilmaisevat lukijalle, että toimenpiteisiin liittyy vaaroja. Symbolit ovat tekstin vasemmalla puolella. Ohjekirjassa on käytetty kolmea symbolia, jotka ilmaisevat eri asteisia vaaroja. VAARA! Vaarallinen jännite!varoittaa välittömästä vaarasta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Varoitus! Tapaturmavaara!Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä. Varo! Laitteiston vaurioitumisvaara. Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Neljäs symboli kiinnittää huomion käytännöllisiin tietoihin tai vihjeisiin siitä, kuinka toimenpide tulisi suorittaa. Huom! Tietoa, joka helpottaa laitteiston käsittelyä tai ilmaisee käyttöteknisen haittapuolen..3 Terminologia Erilaisista komponenteista ja toiminnoista on johdonmukaisesti käytetty samoja termejä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät termit. Taulukko. Sanasto Termi Lämmitysjärjestelmä Menojohto Paluujohto Kiertovesipumppu Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämmönkeruupiiri Merkitys Piiri, joka siirtää lämpöä kiinteistöön tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän menojohto, jonka virtaussuunta on lämpöpumpusta pattereihin/ lattialämmityspiiriin tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän paluujohto, jonka virtaussuunta on pattereista/lattialämmityspiiristä tai lämminvesivaraajasta lämpöpumppuun. Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. Energiaa siirtävä piiri lämmönkeruupiirin ja lämmitysjärjestelmän välillä. Kylmäainepiirissä kiertävä kaasu/neste. Piiri, joka kerää lämpöenergiaa kalliosta, maasta, ilmasta tai vedestä. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 3

6 2 Tärkeää tietoa/turvamääräykset Varoitus! Henkilövahinko riski! huolehtikaa siitä että lapset eivät käsittele laitetta. Varoitus! Koska käyttöveden lämpötila nousee erittäin korkeaksi Diplomat Optimum G2 ja Diplomat Optimum G2 malleissa, kylmävesi- ja käyttövesijohtojen väliin on asennettava sekoitusventtiili, joka varmistaa hanaveden alhaisemman lämpötilan." Varo! Lämpöpumpun asennuksen saa suorittaa vain riittävän pätevyyden omaava asentaja. Asennuksen on täytettävä paikalliset määräykset ja tämän asennusohjeen ohjeet. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Varo! Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Varo! Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Varo! Lämpöpumppu sijoitetaan tukevalle alustalle. Alustan pitää kantaa lämpöpumpun kokonaispaino lämminvesivaraaja täytettynä (ks. Tekniset tiedot). Varo! Vuotojen välttämiseksi, varmistu siitä ett liitäntäjohtoihin ei synny jännityksiä! Varo! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Varo! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. Varo! Lämminvesivaraaja tulee varustaa hyväksytyllä varoventtiilillä. Varo! Jos laitteistoon kuuluu suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä. 4 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

7 Varo! kylmä- ja lämminvesijohdot sekä varoventtiilin juoksuputki tulee lämmönkestävää ja korroosion kestävää materiaalia esim. kuparia. Varoventtiilin juoksuputkella tulee olla avoin näkyvä yhteys ilman sulkuja viemäriin. Ympäristö ei saa altistua jäätymiselle. Varo! Paisunta-astian ja varoventtiilin yhdistävän johdon tulee kulkeaa tasaisella nousulla. Tasaisella nousulla tarkoitetaan että putki ei saa missään kohtaa alittaa päätepisteiden välistä vaakasuoraa linjaa. Huom! Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. Huom! Paikallisten määräysten ja asetusten lisäksi asennus pitää toteuttaa niin, ettei lämpöpumpusta välity tärinöitä rakenteisiin ja ettei se aiheuta epätoivottua melua. 2. Kylmäaine Varo! Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys. Vaikka lämpöpumpun kylmäainepiiri on täytetty kloorivapaalla ja ymäristöhyväksytyllä kylmäaineella joka ei vaikuta otsonikerrokseen, saa toimenpiteitä tehdä ainoastaan pätevöitynyt henkilö. 2.. Tulipalon vaara Kylmäaine ei normaalioloissa ole tulenarkaa eikä räjähdysaltista Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineen myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Varoitus! Henkilövahinkovaara! Tilat joihin ilmaa raskaammat kaasut voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman on varustettava riittävällä tuuletuksella Kylmäainehöyryt ovat ilmaa raskaampia. Suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Varoitus! Tapaturmavaara! Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita hajun perusteella jo pitoisuuksilla, jotka alittavat nämä raja-arvot. Tila pitää tyhjentää, kunnes se on kunnolla tuuletettu Kylmäainepiirin työt Varo! Kylmäainepiirin huoltotöiden yhteydessä kylmäaine on aina otettava talteen. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 5

8 Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen tyyppi ja määrä laitekilvestä). Varo! Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin ThermiaDanfoss:n suosittelemaa kylmäainetta, kaikki Thermia Värme ABDanfoss A/S:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa Romutus Varo! Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine on otettava talteen hävittämistä varteen. Paikallisia säädöksiä talteenotosta ja havittämisetä on noudatettava 2.2 Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (turvakytkin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. (Ulkoisesti liitettyjen yksiköiden suurin kuormitus on 2 A.) VAARA! Vaarallinen sähköjännite! Liitäntäkohteet ovat jännitteellisiä ja voivat aiheuttaa hengenvaaraa sähköiskun johdosta. Kaikki jännitesyötöt on katkaistava ennen asennuksen aloittamista. Lämpöpumpun sisäiset kytkennät on tehty valmiiksi tehtaalla, joten sähköasennus muodostuu pääasiassa jännitesyötön liittämisestä Huom! Huoneanturin jännite matala suojajännite. Noudata myös huoneanturin erillisiä asennusohjeita! 2.3 Käyttöönotto Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä ja lämmönkeruupiiri on täytetty. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Varo! Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä asennuksen yhteydessä, lämmitysjärjestelmän pitää olla täytetty ja lämmönkeruupumpun ja kompressorin käynnistyminen pitää estää. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. 6 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

9 3 Valvonta- ja turvatoiminnot Lämpöpumpussa on useita valvonta- ja turvatoimintoja, jotka suojaavat laitteistoa vaurioitumiselta epätavallisten käyttöolosuhteiden yhteydessä. Alla olevassa kuvassa näkyvät lämpöpumpun kolme piiriä turvatoimintoineen. Merkkien selitykset Lämmitysvesipiiri 2 Varoventtiili, lämmityspiiri, ulkoinen 3 Kylmäainepiiri 4 Käyntipressostaatti, tavallinen 5 Käyntipressostaatti, vaihtoehtoinen 6 Suurpainepressostaatti 7 Pienpainepressostaatti 8 Lämmönkeruupiiri 9 Varoventtiili, lämmönkeruupiiri, ulkoinen Kuva. Valvonta- ja turvatoiminnot Lämmitysvesipiiri () Jos piirin paine ylittää varoventtiilin (2) avautumispaineen, venttiili avautuu, päästää ylipaineen ja sulkeutuu uudelleen. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Kylmäainepiiri (3) Kylmäainepiirin suurpaineosa on varustettu suurpainepressostaatilla (6) ja kahdella käyntipressostaatilla (4, 5), joista vain toinen on kytketty. Kytketty käyntipressostaatti pysäyttää kompressorin, kun työpaine saavutetaan eli lämpöenergiaa on tuotettu riittävästi. Jos käyntipressostaatti ei toimi ja piirin paine nuosee edelleen, suurpainepressostaatti aktivoituu kun sen katkaisupaine saavutetaan. Tämä pysäyttää kompressorin ja estää lämpöpumpun normaalin toiminnan. Kun suurpainepressostaatti aktivoituu, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/ LÄMPÖPUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Pienpainepressostaatti (7) pysäyttää kompressorin ja estää lämpöpumpun toiminnan, jos kylmäainepiirin pienpaineosan paine laskee liian alhaiseksi. Kun pienpainepressostaatti aktivoituu, lämpöpumpun normaali toiminta estetään, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/LÄMPÖPUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Lämmönkeruupiiri (8) Jos piirin paine ylittää varoventtiilin (9) avautumispaineen, venttiili avautuu, päästää ylipaineen ja sulkeutuu uudelleen. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Kompressori Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 7

10 Kompressori on varustettu termisellä ylivirtareleellä. Merkkien selitykset Terminen ylivirtarele (F) Kuva 2. Terminen ylivirtarele sähköpaneelissa. Kun terminen ylivirtarele () aktivoituu, lämpöpumpun normaali toiminta estetään, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/LÄMPÖ PUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Kompressori on varustettu myös sisäisellä suojalla, joka pysäyttää kompressorin, jos se on vaarassa ylikuumentua. Sisäistä suojaa ei voi palauttaa käsin, vaan kompressorin pitää jäähtyä ennen kuin se voidaan palauttaa. Tähän suojaan ei ole liitetty hälytystä. Kiertovesipumput Kiertovesipumpuissa on sisäinen ylikuormitussuoja, joka palautuu automaattisesti pumpun jäähdyttyä. Ylikuormitussuoja kiertovesipumpuissa 0-6 kw lämpöpumpuille (8-2 kw ilma/vesilämpöpumput) aktivoivat moottorinsuojan hälytyksen ja estävät lämpöpumpun normaalin toiminnan. Ilmaisu ja palautus tapahtuvat samalla tavoin kuin kompressorille. Varakäyttö Jos lämpöpumpun normaaliin toimintaan vaikuttava hälytys aktivoituu, se näytetään näytössä. Huomion herättämiseksi lämpöpumppu ei tuota käyttövettä. Lämpöpumppu tuottaa lämmitysvettä pääasiassa kompressorilla. Ellei tämä ole mahdollista, kytketään päälle sisäinen sähkövastus. Lisälämpö, sähkövastus 8 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

11 Sähkövastus koostuu sähkötoimisesta lämmitysvastuksesta, joka on asennettu lämmitysjärjestelmän menojohtoon. Se on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää sähkövastuksen, jos se on vaarassa ylikuumentua. Ylikuumenemissuojan ohjausyksikkö on sähköpaneelissa. Merkkien selitykset Ylikuumenemissuoja 2 Palautusnuppi 2 Kuva 3. Ylikuumenemissuoja sähköpaneelissa Kun ylikuumenemissuoja aktivoituu, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Ylikuumenemissuoja palautetaan painamalla palautusnuppia (2). Varo! Ylikuumenemissuojan saa palauttaa vain valtuutettu henkilöstö. Tekniset tiedot Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät asiakirjan lopussa. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 9

12 4 Lämpöpumpun tiedot Huom! Tuotekuvat eivät ole tarkkoja piirustuksia, vaan lähinnä kaavioesityksiä. Komponentit saattavat poiketa esitetyistä. 4. Diplomat, Diplomat Optimum 4.. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 845 (±0) Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm ± Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille Kuva 4. Mitat ja liitännät 0 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

13 4..2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 5. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 2 Kuivaussuodatin 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 3 Paisuntaventtiili 3 Höyrystin, eristetty 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpö tilan näyttö) 4 Vaihtoventtiili 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 5 Menolämpötilan anturi 6 Sähköpaneeli 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 7 Kompressori 7 Lisälämpö, sähkövastus 8 Pienpainepressostaatti 8 Lämmönkeruuliuos, tulo 9 Käyntipressostaatit 9 Menojohto lämmitysjärjestelmään 20 Suurpainepressostaatti 0 Lämmönkeruuliuos, ulos 2 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Lämmönkeruupumppu Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

14 4.2 Diplomat Optimum G Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. 845 (±0) ± Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm 7 Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille Kuva 6. Mitat ja liitännät 2 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

15 4.2.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 7. Komponentit Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 3 Kuivaussuodatin 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 3 Höyrystin, eristetty 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 4 HGW-shunttiventtiili 6 Sähköpaneeli 5 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Kompressori 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 8 Pienpainepressostaatti 7 Lisälämpö, sähkövastus 9 Käyntipressostaatit 8 Lämmönkeruuliuos, ulos 20 Suurpainepressostaatti 9 Menojohto lämmitysjärjestelmään 2 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 0 Lämmönkeruuliuos, tulo 22 Kuumakaasuvaihdin Lämmönkeruupumppu 23 HGW-anturi 2 Paisuntaventtiili 4.3 Comfort 4.3. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 3

16 Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 845 (±0) Lämmitysjärjestelmä menojohto, 22 Cu 4 Lämmitysjärjestelmä paluujohto, 22 Cu 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm 7 Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 40 ± Kuva 8. Mitat ja liitännät 4 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

17 4.3.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 9. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 3 Höyrystin, eristetty 4 Lämmönvaihdin jäähdytyskäytölle 5 Vaihtoventtiili, jäähdytys 6 Shuntti, jäähdytys 7 Vaihtoventtiili, lämmitys-/käyttövesi 8 Menolämpötilan anturi 9 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 0 Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruuliuos, tulo 2 Menojohto lämmitysjärjestelmään 3 Lämmönkeruuliuos, ulos 4 Lämmönkeruupumppu 5 Paisuntaventtiili 6 Kuivaussuodatin 7 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 8 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 9 Sähköpaneeli 20 Kompressori 2 Pienpainepressostaatti 22 Käyntipressostaatti 23 Suurpainepressostaatti 24 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 4.4 Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum 4.4. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 5

18 Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 538 (±0) Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 40 ± Kuva 0. Mitat ja liitännät Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lisälämpö, sähkövastus menojohdossa 0 Paisuntaventtiili 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 3 Vaihtoventtiili 2 Lämmönkeruuliuos, tulo 4 Höyrystin, eristetty 3 Sähköpaneeli 5 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 4 Kompressori 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 5 Pienpainepressostaatti 7 Lämmönkeruuliuos, ulos 6 Käyntipressostaatit 6 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

19 Merkkien selitykset 8 Lämmönkeruupumppu 7 Suurpainepressostaatti 9 Kuivaussuodatin 8 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 4.5 Diplomat Duo Optimum G Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot (2), (3) ja lämminvesivaraajan paluujohto () voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Merkkien selitykset 538 (±0) ± Paluujohto, lämminvesivaraaja, 22 (joustoletku) 2 Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 3 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 6 Lämminvesivaraajan menojohto, 22 Cu 7 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 80 Kuva 2. Mitat ja liitännät Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 7

20 4.5.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 3. Komponentit Merkkien selitykset Lisälämpö, sähkövastus menojohdossa 2 Paisuntaventtiili 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 3 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 3 Menojohto, lämminvesivaraaja 4 Sähköpaneeli 4 HGW-shunttiventtiili 5 Kompressori 5 Höyrystin, eristetty 6 Pienpainepressostaatti 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Käyntipressostaatit 7 Kiertopumppu, lämmitysjärjestelmä 8 Suurpainepressostaatti 8 Lämmönkeruuliuos, tulo 9 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 9 Lämmönkeruuliuos, ulos 20 Kuumakaasuvaihdin 0 Kuivaussuodatin 2 HGW-anturi Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 22 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 4.6 Atria, Atria Optimum 4.6. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. 8 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

21 845 (±0) ± Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 6 Paisuntaputki, 22 Cu 7 Käyttövesijohto, 22 mm 8 Kylmävesijohto, 22 mm 9 Lämmönkeruupiirin paisuntaliitäntä, R25 sisäp Kuva 4. Mitat ja liitännät Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 9

22 4.6.2 Ulkoyksikkö Kuva Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu Kuva 6. Ulkoyksikön osat ja liitännät Merkkien selitykset Ulkoyksikkö 5 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksikköön 2 Etukotelo 6 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksiköstä 3 Jalusta 7 Tippakaukalo, vedenpoisto (lisävaruste) 4 Peitepelti Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi 20 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

23 4.6.3 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 7. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 3 Lämmönkeruuliuos, ulos 2 Sulatussäiliö 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 3 Höyrystin, eristetty 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 4 Vaihtoventtiili, sulatus 6 Sähköpaneeli 5 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä 7 Menojohto lämmitysjärjestelmään 6 Menolämpötilan anturi 8 Kompressori 7 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 9 Pienpainepressostaatti 8 Lisälämpö, sähkövastus 20 Käyntipressostaatit 9 Lämmönkeruupumppu 2 Suurpainepressostaatti 0 Lämmönkeruuliuos, tulo 22 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Kuivaussuodatin 23 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 2 Paisuntaventtiili 24 Lämmönkeruulähtö sulatussäiliöön sulatuksen yhteydessä Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 2

24 4.7 Atria Duo, Atria Duo Optimum 4.7. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±0) ±0 40± Kuva 8. Mitat ja liitännät, lämpöpumppu ja lämminvesivaraaja Merkkien selitykset Lämpöpumppu Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 5 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 2 Lämmönkeruu ulos normaalikäytössä, 28 Cu 6 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 3 Lämmönkeruu ulos sulatuksen yhteydessä lämminvesivaraajaan, kohta 8, 28 Cu 4 Paluujohto lämminvesivaraajasta, kohta 9, 28 Cu 7 Läpivienti, sähkö- ja anturikaapelit Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 8 Liitäntä lämmönkeruulähdölle sulatuksen yhteydessä paikasta 3 3 Kylmävesijohto, 22 mm 9 Lämminvesivaraaja, paluujohto paikkaan 4 4 Menojohto lämminvesivaraajan kierukkaan 0 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 5 Lämmönkeruuliuos, paisuntaliitäntä korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä Lämmönkeruu ulos sulatuksen yhteydessä, 28 Cu 6 Läpivienti, anturikaapeli 2 Käyttövesijohto, 22 mm 22 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

25 4.7.2 Ulkoyksikkö Kuva Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu Kuva 20. Ulkoyksikön osat ja liitännät Merkkien selitykset Ulkoyksikkö 5 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksikköön 2 Etukotelo 6 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksiköstä 3 Jalusta 7 Tippakaukalo, vedenpoisto (lisävaruste) 4 Peitepelti Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 23

26 4.7.3 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 2. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämmitysjärjestelmän menojohto 0 Kuivaussuodatin 2 Lämmönkeruu ulkoyksikköön Paisuntaventtiili 3 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 2 Shunttiventtiili, sulatus 4 Lisälämpö, sähkövastus 3 Lämmönkeruulähtö sulatussäiliöön sulatuksen yhteydessä 5 Sähköpaneeli 4 Lauhdutin 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 5 Kompressori 7 Höyrystin 6 Pienpainepressostaatti 24 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

27 Merkkien selitykset 8 Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 7 Käyntipressostaatit 9 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä 8 Suurpainepressostaatti Merkkien selitykset Sulatussäiliö 2 Lämminvesivaraaja 3 TWS-silmukka 3 4 Liitäntä, paisuntaputki korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä 2 5 Liitäntä, TWS-silmukkaan 6 Kylmävesijohto, 22 mm 7 Käyttövesijohto, 22 mm 0 8 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 9 Lämmönkeruuneste ulos sulatuksen yhteydessä 0 Liitäntä, lämmönkeruuneste lämpöpumpusta Liitäntä, paluujohto lämpöpumppuun 4.8 Pakkauksen sisältö 4.8. Toimituksen tarkastus. Tarkasta, että lämpöpumpussa ei ole kuljetusvaurioita. Lämpöpumppu on pakattu aaltopahviin. 2. Poista pakkaus ja tarkasta, että toimitus sisältää seuraavat osat Koot 4 kw- 0 kw Taulukko 2. Varustepaketin sisältö, 4-0kW Tuotenro Lukumäärä Nimitys 086U2369 Varoventtiili 9 bar /2 086U270 Ulkolämpötilan anturi 086U0896 Varoventtiili,5 bar /2 086U2824 Paisunta- ja ilmaussäiliö Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 25

28 Tuotenro Nimitys 086U Kumilaippa reikä mm 086U Joustoletku R20 L= U6006 Täyttöliitäntä DN25 086U3427 Suodatin, jossa sulku DN Koot 2 kw- 6 kw Taulukko 3. Varustepaketin sisältö, 2-6 kw Tuotenro Lukumäärä Lukumäärä Nimitys 086U2369 Varoventtiili 9 bar /2 086U270 Ulkolämpötilan anturi 086U0896 Varoventtiili,5 bar /2 086U2824 Paisunta- ja ilmaussäiliö 086U Kumilaippa reikä mm 086U Joustoletku R25 L= Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMBMA720 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen

Lisätiedot

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Huolto-ohjeet DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMGFC320 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden kieli

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Asennusopas DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Asennusopas. Twin Kit 086L1370.

Asennusopas. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Alkuperäisten ohjeiden

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Asennusopas www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöohje DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje www.heating.danfoss.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Copyright Danfoss A/S

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

Freestanding Asennusohjeet

Freestanding Asennusohjeet sennusohjeet sennusvinkkejä 224 mm korkean ratkaisun kokoamiseen tarvitaan avustaja. Huomaa, että kaikissa seinästä irrallaan käytetyissä ratkaisuissa on oltava jalat kummallakin puolella. Jos sinulla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0

IVT 290 A/W. Sähkökattila. Osanumero: 12323 Painos 1.0 fi IVT 290 A/W Sähkökattila Käyttöohje Osanumero: 12323 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT-lämmitysjärjestelmän. Toivomme, että lämmitysjärjestelmämme täyttää odotuksesi ja tarjoaa energiansäästöä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Lisätarvikkeet IHB FI 1626-2 331787 Sisällys 1 Yleistä Sisällysluettelo (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Sisällysluettelo (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10:sta

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili Käyttöohjekirja Huolto Yleistä Lämminvesivaraajan astia on ruostumatonta terästä (SS 2) ja sen nimellispaine on 10 bar. Varopaine on 9 bar. Varoventtiili Tarkasta varoventtiili (F) säännöllisesti, noin

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Tekninen kuvaus DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen kuvaus www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Pysäköintiapu, etu. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Pysäköintiapu, etu. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 30660330 Versio 1.1 Osa nro 30660327, 31339975, 31339976 Pysäköintiapu, etu Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, etu- 30660330 - V1.1 Sivu 1 / 22 Varuste

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Ohje nro Versio Osa nro 31201696 1.0 31257593 Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0801178 IMG-239664 IMG-271243 M3603593 Sivu 2 / 18 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m)

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) SIILOJEN NOSTO OHJEET (4, 60 5,35 & 6,10). PIENET KARTIOPOHJASIILOT Suositeltu pystytystapa on kuvattu alla. 1- Kokoa ylin runkolevyjen kehä valmisteltuun

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

Ohje nro Versio Osa nro

Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 9172663 1.0 Hattuhyllyn kaiutin M3903198 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 M3903199 Sivu 2 / 10 M3903381 Sivu 3 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Ikkuna-antenni, GSM. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Ikkuna-antenni, GSM. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30660778 Versio 1.0 Osa nro Ikkuna-antenni, GSM Volvo Car Corporation Ikkuna-antenni, GSM- 30660778 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161 A0000166

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot