Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje. 086U6289 Rev. 7 FI"

Transkriptio

1 Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 7 FI

2 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 200 Copyright Thermia Värme AB. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)

3 Sisällys Om anvisningen Kytkentäkaavio Inledning Lämmönkeruuputkien liittäminen Symboler Lämmönkeruujärjestelmän täyttäminen Terminologi Lämmönkeruujärjestelmän ilmaus Tärkeää tietoa/turvamääräykset Ulkoyksikön ilmaus Kylmäaine... 5 Lisävarusteiden / lisätoimintojen asentaminen Sähköliitäntä Huoneanturi Käyttöönotto EVU-toiminto Valvonta- ja turvatoiminnot Huonelämpötilan laskeminen Lämpöpumpun tiedot Virtausvahti/tasovahti Diplomat, Diplomat Optimum Korotettu käyttövesilämpötila Diplomat Optimum G Valikkotiedot Comfort INFORMAATIO-valikko Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum Alavalikko KÄYTTÖ Diplomat Duo Optimum G Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Atria, Atria Optimum Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Atria Duo, Atria Duo Optimum Alavalikko LÄMPÖTILA Pakkauksen sisältö Alavalikko KÄYTTÖAIKA Lämpöpumpun kuljettaminen Alavalikko SULATUS Tilantarve Alavalikko KIELI Suositeltu sijainti HUOLTO-valikko Tilantarve, ulkoyksikkö Atria, Atria Duo Alavalikko KÄYTTÖVESI Suositeltu asennus, ulkoyksikkö Atria, Atria Duo Alavalikko LÄMPÖPUMPPU Aukot lämmönkeruunesteputkille Alavalikko LISÄLÄMPÖ Lämpöpumpun jakaminen osiin Alavalikko MANUAALINEN TESTI Pakkauksesta purkaminen ja asennus Alavalikko ASENNUS Pystytys Alavalikko SULATUS Etupellin irrottaminen Alavalikko OPTIMUM Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta ja asennus Alavalikko HGW Putkiasennus Tärkeät parametrit Liitäntä lämmitysvesi Lämmöntuotanto - laskenta Järjestelmäratkaisu KÄYRÄ Järjestelmäratkaisu HUONE Järjestelmäratkaisu LÄMMITYS POIS Varoventtiilit MIN ja MAKS Melutiedot LÄMPÖTILAT Kylmä- ja käyttövesiputkien liittäminen INTEGRAALI Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluujohtojen liittäminen HYSTEREESI Lämminvesivaraajan ja lämmitysjärjestelmän täyttö SULATUSKÄYRÄ Lämmitysjärjestelmän ilmaus Käynnistys Sähköasennus Asennuksen tarkistuslista Kaapeliliitännät Manuaalinen testi Sähkökomponentit Käyttöönotto Kytke jännitteensyöttö Kiertovesipumppujen manuaalinen käynnistys Ulkolämpötila-anturin asennus ja kytkeminen Sovita lämmitysjärjestelmään Ohjausyksikön kielen vaihtaminen Etupellin asennus Järjestelmäratkaisun valitseminen ja ulkoisen lisälämmönlähteen liittäminen Käynnistyksen jälkeen Lisälämpöportaiden lukumäärän muuttaminen Asiakastiedot Liitä ulkoyksikkö, Atria, Atria Duo Tekniset tiedot, Diplomat Liitä sulatusanturi, Atria, Atria Duo Tekniset tiedot, Diplomat Optimum Lämmönkeruujärjestelmän asennus Tekniset tiedot, Diplomat Optimum G Lämmönlähteet Tekniset tiedot, Diplomat Duo Tietoa keruuputkista Tekniset tiedot, Diplomat Duo Optimum Liittäminen ulkoyksikköön Tekniset tiedot, Diplomat Duo Optimum G Useiden lämmönkeruusilmukoiden liittäminen U6289 Rev. 7 FI

4 25 Tekniset tiedot, Comfort Tekniset tiedot, Atria Tekniset tiedot, Atria Optimum Tekniset tiedot, Atria Duo Tekniset tiedot, Atria Duo Optimum U6289 Rev. 7 FI

5 Asennusohjeesta. Johdanto Aluksi asennusohjeessa kerrotaan lämpöpumpun tiedot. Asennusohjeessa selostetaan sitten purkaminen pakkauksesta, asennus sekä asennuksen tarkastus. Viittaukset lukuihin ja kohtiin on merkitty kursiivilla, esimerkki: Om anvisningen. Viittaukset lämpöpumpun ohjausyksikön valikoihin on merkitty isoilla kirjaimilla, esimerkki: INFORMAATIO -> KÄYTTÖ -> AUTO. Kaikki ohjekirjan kuvat on numeroitu, jotta asentajan ja huoltoteknikon on helppo löytää ne..2 Symbolit Ohjekirjassa on useita varoitussymboleja, jotka yhdessä tekstin kanssa ilmaisevat lukijalle, että toimenpiteisiin liittyy vaaroja. Symbolit ovat tekstin vasemmalla puolella. Ohjekirjassa on käytetty kolmea symbolia, jotka ilmaisevat eri asteisia vaaroja. VAARA! Vaarallinen jännite!varoittaa välittömästä vaarasta, joka aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Varoitus! Tapaturmavaara!Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia tai vakavia vammoja, ellei tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin ryhdytä. Varo! Laitteiston vaurioitumisvaara. Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka aiheuttaa aineellisia vahinkoja, ellei tarvittavia toimenpiteitä suoriteta. Neljäs symboli kiinnittää huomion käytännöllisiin tietoihin tai vihjeisiin siitä, kuinka toimenpide tulisi suorittaa. Huom! Tietoa, joka helpottaa laitteiston käsittelyä tai ilmaisee käyttöteknisen haittapuolen..3 Terminologia Erilaisista komponenteista ja toiminnoista on johdonmukaisesti käytetty samoja termejä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät termit. Taulukko. Sanasto Termi Lämmitysjärjestelmä Menojohto Paluujohto Kiertovesipumppu Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämmönkeruupiiri Merkitys Piiri, joka siirtää lämpöä kiinteistöön tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän menojohto, jonka virtaussuunta on lämpöpumpusta pattereihin/ lattialämmityspiiriin tai lämminvesivaraajaan. Lämmitysjärjestelmän paluujohto, jonka virtaussuunta on pattereista/lattialämmityspiiristä tai lämminvesivaraajasta lämpöpumppuun. Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. Energiaa siirtävä piiri lämmönkeruupiirin ja lämmitysjärjestelmän välillä. Kylmäainepiirissä kiertävä kaasu/neste. Piiri, joka kerää lämpöenergiaa kalliosta, maasta, ilmasta tai vedestä. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 3

6 2 Tärkeää tietoa/turvamääräykset Varoitus! Henkilövahinko riski! huolehtikaa siitä että lapset eivät käsittele laitetta. Varoitus! Koska käyttöveden lämpötila nousee erittäin korkeaksi Diplomat Optimum G2 ja Diplomat Optimum G2 malleissa, kylmävesi- ja käyttövesijohtojen väliin on asennettava sekoitusventtiili, joka varmistaa hanaveden alhaisemman lämpötilan." Varo! Lämpöpumpun asennuksen saa suorittaa vain riittävän pätevyyden omaava asentaja. Asennuksen on täytettävä paikalliset määräykset ja tämän asennusohjeen ohjeet. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Varo! Lämpöpumppu on sijoitettava tilaan, jossa lämpötila ei laske alle nollan! Varo! Lämpöpumpun asennustilassa pitää olla lattiakaivo. Varo! Lämpöpumppu sijoitetaan tukevalle alustalle. Alustan pitää kantaa lämpöpumpun kokonaispaino lämminvesivaraaja täytettynä (ks. Tekniset tiedot). Varo! Vuotojen välttämiseksi, varmistu siitä ett liitäntäjohtoihin ei synny jännityksiä! Varo! On erittäin tärkeää, että lämmitysjärjestelmästä on poistettu kaikki ilma asennuksen jälkeen. Varo! Ilmausventtiilejä tulee asentaa tarvittaviin kohtiin. Varo! Lämminvesivaraaja tulee varustaa hyväksytyllä varoventtiilillä. Varo! Jos laitteistoon kuuluu suljettu paisuntasäiliö, myös se tulee varustaa hyväksytyllä painemittarilla ja varoventtiilillä. 4 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

7 Varo! kylmä- ja lämminvesijohdot sekä varoventtiilin juoksuputki tulee lämmönkestävää ja korroosion kestävää materiaalia esim. kuparia. Varoventtiilin juoksuputkella tulee olla avoin näkyvä yhteys ilman sulkuja viemäriin. Ympäristö ei saa altistua jäätymiselle. Varo! Paisunta-astian ja varoventtiilin yhdistävän johdon tulee kulkeaa tasaisella nousulla. Tasaisella nousulla tarkoitetaan että putki ei saa missään kohtaa alittaa päätepisteiden välistä vaakasuoraa linjaa. Huom! Jos on olemassa vaara pohjaveden tunkeutumisesta taloon, pitää käyttää erityisiä vesitiiviitä läpivientejä. Huom! Paikallisten määräysten ja asetusten lisäksi asennus pitää toteuttaa niin, ettei lämpöpumpusta välity tärinöitä rakenteisiin ja ettei se aiheuta epätoivottua melua. 2. Kylmäaine Varo! Kylmäainepiirin työt saa suorittaa vain henkilö, jolla on työhön tarvittava koulutus ja pätevyys. Vaikka lämpöpumpun kylmäainepiiri on täytetty kloorivapaalla ja ymäristöhyväksytyllä kylmäaineella joka ei vaikuta otsonikerrokseen, saa toimenpiteitä tehdä ainoastaan pätevöitynyt henkilö. 2.. Tulipalon vaara Kylmäaine ei normaalioloissa ole tulenarkaa eikä räjähdysaltista Myrkyllisyys Normaalissa käytössä ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kylmäaineen myrkyllisyys on vähäinen. Sen sijaan epänormaaleissa olosuhteissa tai tahallisen väärinkäytön tapauksessa on olemassa vahinkojen vaara (jopa hengenvaara). Varoitus! Henkilövahinkovaara! Tilat joihin ilmaa raskaammat kaasut voivat kerääntyä ja syrjäyttää ilman on varustettava riittävällä tuuletuksella Kylmäainehöyryt ovat ilmaa raskaampia. Suljetuissa tiloissa sekä tiloissa, jotka ovat esim. ovea matalammalla, saattaa vuodon yhteydessä syntyä suuria pitoisuuksia, joiden seurauksen voi olla tukehtumisvaara hapen puutteesta johtuen. Varoitus! Tapaturmavaara! Kylmäaine muodostaa avotulen kanssa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Kaasu voidaan havaita hajun perusteella jo pitoisuuksilla, jotka alittavat nämä raja-arvot. Tila pitää tyhjentää, kunnes se on kunnolla tuuletettu Kylmäainepiirin työt Varo! Kylmäainepiirin huoltotöiden yhteydessä kylmäaine on aina otettava talteen. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 5

8 Kylmäaineen tyhjennys ja täyttö tehdään huoltoventtiilien kautta, ja täytössä saa käyttää vain uutta kylmäainetta (katso kylmäaineen tyyppi ja määrä laitekilvestä). Varo! Jos laitteistoon täytetään jotain muuta kylmäainetta kuin ThermiaDanfoss:n suosittelemaa kylmäainetta, kaikki Thermia Värme ABDanfoss A/S:n myöntämät takuut raukeavat, ellei tätä uutta kylmäainetta ole kirjallisesti ilmoitettu hyväksytyksi korvaavaksi kylmäaineeksi sen edellyttämien muiden toimenpiteiden kanssa Romutus Varo! Kun lämpöpumppu romutetaan, kylmäaine on otettava talteen hävittämistä varteen. Paikallisia säädöksiä talteenotosta ja havittämisetä on noudatettava 2.2 Sähköliitäntä Varo! Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Asennuksessa on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Varo! Sähköasennus tulee tehdä kiinteästi asennetuilla kaapeleilla. Sähkönsyöttö tulee voida katkaista kaikkinapaisella katkaisimella (turvakytkin), jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. (Ulkoisesti liitettyjen yksiköiden suurin kuormitus on 2 A.) VAARA! Vaarallinen sähköjännite! Liitäntäkohteet ovat jännitteellisiä ja voivat aiheuttaa hengenvaaraa sähköiskun johdosta. Kaikki jännitesyötöt on katkaistava ennen asennuksen aloittamista. Lämpöpumpun sisäiset kytkennät on tehty valmiiksi tehtaalla, joten sähköasennus muodostuu pääasiassa jännitesyötön liittämisestä Huom! Huoneanturin jännite matala suojajännite. Noudata myös huoneanturin erillisiä asennusohjeita! 2.3 Käyttöönotto Varo! Laitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos lämmitysjärjestelmä ja lämmönkeruupiiri on täytetty. Muussa tapauksessa kiertovesipumput saattavat vaurioitua. Varo! Jos laitteistoa on tarkoitus käyttää pelkästään lisälämmöllä asennuksen yhteydessä, lämmitysjärjestelmän pitää olla täytetty ja lämmönkeruupumpun ja kompressorin käynnistyminen pitää estää. Tämä tapahtuu asettamalla käyttötilaksi Lisälämpö. 6 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

9 3 Valvonta- ja turvatoiminnot Lämpöpumpussa on useita valvonta- ja turvatoimintoja, jotka suojaavat laitteistoa vaurioitumiselta epätavallisten käyttöolosuhteiden yhteydessä. Alla olevassa kuvassa näkyvät lämpöpumpun kolme piiriä turvatoimintoineen. Merkkien selitykset Lämmitysvesipiiri 2 Varoventtiili, lämmityspiiri, ulkoinen 3 Kylmäainepiiri 4 Käyntipressostaatti, tavallinen 5 Käyntipressostaatti, vaihtoehtoinen 6 Suurpainepressostaatti 7 Pienpainepressostaatti 8 Lämmönkeruupiiri 9 Varoventtiili, lämmönkeruupiiri, ulkoinen Kuva. Valvonta- ja turvatoiminnot Lämmitysvesipiiri () Jos piirin paine ylittää varoventtiilin (2) avautumispaineen, venttiili avautuu, päästää ylipaineen ja sulkeutuu uudelleen. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Kylmäainepiiri (3) Kylmäainepiirin suurpaineosa on varustettu suurpainepressostaatilla (6) ja kahdella käyntipressostaatilla (4, 5), joista vain toinen on kytketty. Kytketty käyntipressostaatti pysäyttää kompressorin, kun työpaine saavutetaan eli lämpöenergiaa on tuotettu riittävästi. Jos käyntipressostaatti ei toimi ja piirin paine nuosee edelleen, suurpainepressostaatti aktivoituu kun sen katkaisupaine saavutetaan. Tämä pysäyttää kompressorin ja estää lämpöpumpun normaalin toiminnan. Kun suurpainepressostaatti aktivoituu, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/ LÄMPÖPUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Pienpainepressostaatti (7) pysäyttää kompressorin ja estää lämpöpumpun toiminnan, jos kylmäainepiirin pienpaineosan paine laskee liian alhaiseksi. Kun pienpainepressostaatti aktivoituu, lämpöpumpun normaali toiminta estetään, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/LÄMPÖPUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Lämmönkeruupiiri (8) Jos piirin paine ylittää varoventtiilin (9) avautumispaineen, venttiili avautuu, päästää ylipaineen ja sulkeutuu uudelleen. Varoventtiilien jätevesiputkien on oltava avoimessa yhteydessä viemäriin ja näkyvissä sen yläpuolella, ruostumattomassa ympäristössä. Kompressori Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 7

10 Kompressori on varustettu termisellä ylivirtareleellä. Merkkien selitykset Terminen ylivirtarele (F) Kuva 2. Terminen ylivirtarele sähköpaneelissa. Kun terminen ylivirtarele () aktivoituu, lämpöpumpun normaali toiminta estetään, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Lämpöpumppu palautetaan asettamalla käyttötilaksi POIS ja sitten aikaisemmin valittu tila (AUTO/LÄMPÖ PUMPPU/LISÄLÄMPÖ/KÄYTTÖVESI). Kompressori on varustettu myös sisäisellä suojalla, joka pysäyttää kompressorin, jos se on vaarassa ylikuumentua. Sisäistä suojaa ei voi palauttaa käsin, vaan kompressorin pitää jäähtyä ennen kuin se voidaan palauttaa. Tähän suojaan ei ole liitetty hälytystä. Kiertovesipumput Kiertovesipumpuissa on sisäinen ylikuormitussuoja, joka palautuu automaattisesti pumpun jäähdyttyä. Ylikuormitussuoja kiertovesipumpuissa 0-6 kw lämpöpumpuille (8-2 kw ilma/vesilämpöpumput) aktivoivat moottorinsuojan hälytyksen ja estävät lämpöpumpun normaalin toiminnan. Ilmaisu ja palautus tapahtuvat samalla tavoin kuin kompressorille. Varakäyttö Jos lämpöpumpun normaaliin toimintaan vaikuttava hälytys aktivoituu, se näytetään näytössä. Huomion herättämiseksi lämpöpumppu ei tuota käyttövettä. Lämpöpumppu tuottaa lämmitysvettä pääasiassa kompressorilla. Ellei tämä ole mahdollista, kytketään päälle sisäinen sähkövastus. Lisälämpö, sähkövastus 8 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

11 Sähkövastus koostuu sähkötoimisesta lämmitysvastuksesta, joka on asennettu lämmitysjärjestelmän menojohtoon. Se on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää sähkövastuksen, jos se on vaarassa ylikuumentua. Ylikuumenemissuojan ohjausyksikkö on sähköpaneelissa. Merkkien selitykset Ylikuumenemissuoja 2 Palautusnuppi 2 Kuva 3. Ylikuumenemissuoja sähköpaneelissa Kun ylikuumenemissuoja aktivoituu, lämpöpumpun hallintapaneelissa vilkkuu hälytyssymboli ja näytössä näkyy varoitusteksti. Ylikuumenemissuoja palautetaan painamalla palautusnuppia (2). Varo! Ylikuumenemissuojan saa palauttaa vain valtuutettu henkilöstö. Tekniset tiedot Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät asiakirjan lopussa. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 9

12 4 Lämpöpumpun tiedot Huom! Tuotekuvat eivät ole tarkkoja piirustuksia, vaan lähinnä kaavioesityksiä. Komponentit saattavat poiketa esitetyistä. 4. Diplomat, Diplomat Optimum 4.. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 845 (±0) Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm ± Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille Kuva 4. Mitat ja liitännät 0 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

13 4..2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 5. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 2 Kuivaussuodatin 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 3 Paisuntaventtiili 3 Höyrystin, eristetty 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpö tilan näyttö) 4 Vaihtoventtiili 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 5 Menolämpötilan anturi 6 Sähköpaneeli 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 7 Kompressori 7 Lisälämpö, sähkövastus 8 Pienpainepressostaatti 8 Lämmönkeruuliuos, tulo 9 Käyntipressostaatit 9 Menojohto lämmitysjärjestelmään 20 Suurpainepressostaatti 0 Lämmönkeruuliuos, ulos 2 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Lämmönkeruupumppu Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

14 4.2 Diplomat Optimum G Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. 845 (±0) ± Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm 7 Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille Kuva 6. Mitat ja liitännät 2 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

15 4.2.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 7. Komponentit Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 3 Kuivaussuodatin 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 3 Höyrystin, eristetty 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 4 HGW-shunttiventtiili 6 Sähköpaneeli 5 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Kompressori 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 8 Pienpainepressostaatti 7 Lisälämpö, sähkövastus 9 Käyntipressostaatit 8 Lämmönkeruuliuos, ulos 20 Suurpainepressostaatti 9 Menojohto lämmitysjärjestelmään 2 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 0 Lämmönkeruuliuos, tulo 22 Kuumakaasuvaihdin Lämmönkeruupumppu 23 HGW-anturi 2 Paisuntaventtiili 4.3 Comfort 4.3. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 3

16 Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 845 (±0) Lämmitysjärjestelmä menojohto, 22 Cu 4 Lämmitysjärjestelmä paluujohto, 22 Cu 5 Paisuntaputki, 22 Cu 6 Käyttövesijohto, 22 mm 7 Kylmävesijohto, 22 mm 8 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 40 ± Kuva 8. Mitat ja liitännät 4 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

17 4.3.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 9. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 2 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 3 Höyrystin, eristetty 4 Lämmönvaihdin jäähdytyskäytölle 5 Vaihtoventtiili, jäähdytys 6 Shuntti, jäähdytys 7 Vaihtoventtiili, lämmitys-/käyttövesi 8 Menolämpötilan anturi 9 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 0 Lisälämpö, sähkövastus Lämmönkeruuliuos, tulo 2 Menojohto lämmitysjärjestelmään 3 Lämmönkeruuliuos, ulos 4 Lämmönkeruupumppu 5 Paisuntaventtiili 6 Kuivaussuodatin 7 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 8 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 9 Sähköpaneeli 20 Kompressori 2 Pienpainepressostaatti 22 Käyntipressostaatti 23 Suurpainepressostaatti 24 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 4.4 Diplomat Duo, Diplomat Duo Optimum 4.4. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 5

18 Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 538 (±0) Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 4 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 40 ± Kuva 0. Mitat ja liitännät Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lisälämpö, sähkövastus menojohdossa 0 Paisuntaventtiili 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 3 Vaihtoventtiili 2 Lämmönkeruuliuos, tulo 4 Höyrystin, eristetty 3 Sähköpaneeli 5 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 4 Kompressori 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 5 Pienpainepressostaatti 7 Lämmönkeruuliuos, ulos 6 Käyntipressostaatit 6 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

19 Merkkien selitykset 8 Lämmönkeruupumppu 7 Suurpainepressostaatti 9 Kuivaussuodatin 8 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 4.5 Diplomat Duo Optimum G Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot (2), (3) ja lämminvesivaraajan paluujohto () voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. Merkkien selitykset 538 (±0) ± Paluujohto, lämminvesivaraaja, 22 (joustoletku) 2 Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 3 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 4-0 kw, 28 Cu: 2-6 kw 6 Lämminvesivaraajan menojohto, 22 Cu 7 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 80 Kuva 2. Mitat ja liitännät Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 7

20 4.5.2 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 3. Komponentit Merkkien selitykset Lisälämpö, sähkövastus menojohdossa 2 Paisuntaventtiili 2 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 3 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 3 Menojohto, lämminvesivaraaja 4 Sähköpaneeli 4 HGW-shunttiventtiili 5 Kompressori 5 Höyrystin, eristetty 6 Pienpainepressostaatti 6 Menolämpötilan anturi, lämmitysjärjestelmä 7 Käyntipressostaatit 7 Kiertopumppu, lämmitysjärjestelmä 8 Suurpainepressostaatti 8 Lämmönkeruuliuos, tulo 9 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä 9 Lämmönkeruuliuos, ulos 20 Kuumakaasuvaihdin 0 Kuivaussuodatin 2 HGW-anturi Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 22 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 4.6 Atria, Atria Optimum 4.6. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle. 8 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

21 845 (±0) ± Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu 3 Läpivienti sähkönsyötölle, antureille ja tiedonsiirtokaapelille 4 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 5 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 6 Paisuntaputki, 22 Cu 7 Käyttövesijohto, 22 mm 8 Kylmävesijohto, 22 mm 9 Lämmönkeruupiirin paisuntaliitäntä, R25 sisäp Kuva 4. Mitat ja liitännät Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 9

22 4.6.2 Ulkoyksikkö Kuva Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu Kuva 6. Ulkoyksikön osat ja liitännät Merkkien selitykset Ulkoyksikkö 5 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksikköön 2 Etukotelo 6 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksiköstä 3 Jalusta 7 Tippakaukalo, vedenpoisto (lisävaruste) 4 Peitepelti Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi 20 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

23 4.6.3 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 7. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 80 litraa 3 Lämmönkeruuliuos, ulos 2 Sulatussäiliö 4 Käyttöveden lämpötilan anturi (huippulämpötilan näyttö) 3 Höyrystin, eristetty 5 Ohjausjärjestelmän hallintapaneeli 4 Vaihtoventtiili, sulatus 6 Sähköpaneeli 5 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä 7 Menojohto lämmitysjärjestelmään 6 Menolämpötilan anturi 8 Kompressori 7 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 9 Pienpainepressostaatti 8 Lisälämpö, sähkövastus 20 Käyntipressostaatit 9 Lämmönkeruupumppu 2 Suurpainepressostaatti 0 Lämmönkeruuliuos, tulo 22 Lauhdutin ensiöpuolen tyhjennyksellä Kuivaussuodatin 23 Paluujohdon anturi, lämmitysjärjestelmä 2 Paisuntaventtiili 24 Lämmönkeruulähtö sulatussäiliöön sulatuksen yhteydessä Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 2

24 4.7 Atria Duo, Atria Duo Optimum 4.7. Mitat ja liitännät Lämmönkeruujohdot voidaan liittää lämpöpumpun oikealle tai vasemmalle sivulle (±0) ±0 40± Kuva 8. Mitat ja liitännät, lämpöpumppu ja lämminvesivaraaja Merkkien selitykset Lämpöpumppu Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 5 Lämmitysjärjestelmän menojohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 2 Lämmönkeruu ulos normaalikäytössä, 28 Cu 6 Lämmitysjärjestelmän paluujohto, 22 Cu: 6-0 kw, 28 Cu: 2 kw 3 Lämmönkeruu ulos sulatuksen yhteydessä lämminvesivaraajaan, kohta 8, 28 Cu 4 Paluujohto lämminvesivaraajasta, kohta 9, 28 Cu 7 Läpivienti, sähkö- ja anturikaapelit Merkkien selitykset Lämminvesivaraaja 8 Liitäntä lämmönkeruulähdölle sulatuksen yhteydessä paikasta 3 3 Kylmävesijohto, 22 mm 9 Lämminvesivaraaja, paluujohto paikkaan 4 4 Menojohto lämminvesivaraajan kierukkaan 0 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 5 Lämmönkeruuliuos, paisuntaliitäntä korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä Lämmönkeruu ulos sulatuksen yhteydessä, 28 Cu 6 Läpivienti, anturikaapeli 2 Käyttövesijohto, 22 mm 22 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

25 4.7.2 Ulkoyksikkö Kuva Ulkoyksikkö, mitat ja liitännät. Merkkien selitykset Lämmönkeruu sisään, 28 Cu 2 Lämmönkeruu ulos, 28 Cu Kuva 20. Ulkoyksikön osat ja liitännät Merkkien selitykset Ulkoyksikkö 5 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksikköön 2 Etukotelo 6 Liitäntä, lämmönkeruuneste ulkoyksiköstä 3 Jalusta 7 Tippakaukalo, vedenpoisto (lisävaruste) 4 Peitepelti Tarkista, että ulkoyksikön toimitus sisältää seuraavat: Ulkoyksikkö Asentamaton jalusta Tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt Sulatusanturi Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 23

26 4.7.3 Komponentit Alla olevassa komponenttikuvassa näkyy kaavio lämpöpumpun sisäosista. Eri versioiden välillä on eroja Kuva 2. Komponentit näkyvät yllä Merkkien selitykset Lämmitysjärjestelmän menojohto 0 Kuivaussuodatin 2 Lämmönkeruu ulkoyksikköön Paisuntaventtiili 3 Lämmitysjärjestelmän paluujohto 2 Shunttiventtiili, sulatus 4 Lisälämpö, sähkövastus 3 Lämmönkeruulähtö sulatussäiliöön sulatuksen yhteydessä 5 Sähköpaneeli 4 Lauhdutin 6 Kiertovesipumppu, lämmitysjärjestelmä 5 Kompressori 7 Höyrystin 6 Pienpainepressostaatti 24 Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

27 Merkkien selitykset 8 Kiertopumppu, lämmönkeruujärjestelmä 7 Käyntipressostaatit 9 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä 8 Suurpainepressostaatti Merkkien selitykset Sulatussäiliö 2 Lämminvesivaraaja 3 TWS-silmukka 3 4 Liitäntä, paisuntaputki korkealle asennetun ulko-osan yhteydessä 2 5 Liitäntä, TWS-silmukkaan 6 Kylmävesijohto, 22 mm 7 Käyttövesijohto, 22 mm 0 8 Ilmausventtiili, ruostumattoman lämminvesivaraajan yhteydessä 9 Lämmönkeruuneste ulos sulatuksen yhteydessä 0 Liitäntä, lämmönkeruuneste lämpöpumpusta Liitäntä, paluujohto lämpöpumppuun 4.8 Pakkauksen sisältö 4.8. Toimituksen tarkastus. Tarkasta, että lämpöpumpussa ei ole kuljetusvaurioita. Lämpöpumppu on pakattu aaltopahviin. 2. Poista pakkaus ja tarkasta, että toimitus sisältää seuraavat osat Koot 4 kw- 0 kw Taulukko 2. Varustepaketin sisältö, 4-0kW Tuotenro Lukumäärä Nimitys 086U2369 Varoventtiili 9 bar /2 086U270 Ulkolämpötilan anturi 086U0896 Varoventtiili,5 bar /2 086U2824 Paisunta- ja ilmaussäiliö Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI 25

28 Tuotenro Nimitys 086U Kumilaippa reikä mm 086U Joustoletku R20 L= U6006 Täyttöliitäntä DN25 086U3427 Suodatin, jossa sulku DN Koot 2 kw- 6 kw Taulukko 3. Varustepaketin sisältö, 2-6 kw Tuotenro Lukumäärä Lukumäärä Nimitys 086U2369 Varoventtiili 9 bar /2 086U270 Ulkolämpötilan anturi 086U0896 Varoventtiili,5 bar /2 086U2824 Paisunta- ja ilmaussäiliö 086U Kumilaippa reikä mm 086U Joustoletku R25 L= Asennusohje 086U6289 Rev. 7 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120

HOITO-OHJE. Thermia-lämpöpumppu VUIFE120 HOITO-OHJE Thermia-lämpöpumppu R VUIFE120 VUIFE120 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietoa... 4 1.1 Turvallisuusohjeita...4 1.2 Suojaus...4 2 Tietoja lämpöpumpusta... 5 2.1 Tuotteen kuvaus....5 2.2 Lämpöpumpun

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1226

Käyttöohjekirja NIBE F1226 LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot