Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Anne-Maria Pajari dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustieteen osasto Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään Liiallinen energian saanti ja lihavuus lisäävät syöpäriskiä, samoin kuin punaisen lihan sekä alkoholin käyttö. Runsaasti ravintokuitua saavien syöpäriski on pienempi kuin vähän kuitua saavien riski. Syövän ehkäisyssä on keskeistä pysytellä normaalipainoisena, harrastaa säännöllisesti liikuntaa, suosia kasvisvoittoista ruokavaliota ja välttää runsasta alkoholin käyttöä. Vertaisarvioitu VV Maailman syöpätutkimussäätiö WCRF (World Cancer Research Fund) julkaisi vuonna 2007 toistaiseksi kattavimman yhteenvedon ravintoa ja syöpää käsittelevästä epidemiologisesta tutkimusnäytöstä (1). Yhteenvetoa täydennetään jatkuvasti uusilla tutkimustuloksilla, ja nämä päivitetyt versiot ovat saatavilla WCRF:n internetsivuilta (http://www.wcrf.org/). Säätiön asiantuntijapaneeli luokittelee eri ravintotekijöitä ja syöpää koskevan tutkimusnäytön kolmeen eri vahvuuteen: vakuuttavaan, todennäköiseen ja vaillinaiseen. Vakuuttava näyttö koskee tällä hetkellä runsasta energian saantia, lihavuutta, punaisen lihan ja alkoholin käyttöä, jotka edistävät syöpää, kun taas runsas ravintokuidun saanti ehkäisee syöpää (1). Tämän katsauksen tarkoituksena on lyhyesti esitellä edellä mainittuja, syövän kannalta keskeisiä ravintotekijöitä koskeva tutkimusnäyttö sekä ko. ravintotekijöiden todennäköiset vaikutusmekanismit elimistössä. Koska energiansaanti ravinnosta korreloi vahvasti rasvan saannin kanssa, tarkastelu sisältää myös sen, mitä tiedetään kokonaisrasvan ja rasvahappokoostumuksen merkityksestä syöpäriskiin. Energian liikasaanti ja lihavuus Energian liikasaanti ravinnosta johtaa rasvakudoksen määrän lisääntymiseen elimistössä ja sitä kautta ylipainoon ja lihavuuteen. Väestötutkimuksissa kehon rasvan määrän mittarina on yleisimmin käytetty painoindeksiä (kg/m 2 ). Paino indeksi ei erottele lihas- ja rasvamassaa toisistaan, joten se on kohtuullisen epätarkka kehon rasvaisuuden mittari. Siitä huolimatta epidemiologinen tutkimusnäyttö puoltaa vakuuttavasti painoindeksin ja sitä kautta nimenomaan elimistön rasvapitoisuuden yhteyttä suurentuneeseen syöpäriskiin (taulukko 1) (1). Kehon rasvapitoisuus on vahvimmin yhteydessä ruokatorven, haiman, paksu- ja peräsuolen, kohdun runko-osan, munuaisten sekä postmenopausaalisen rintasyövän riskiin. Kun painoindeksi lisääntyy 5 kg/m 2, niin syöpäriski kasvaa 8 55 % syöpätyypistä riippuen (taulukko 1). Vuonna 2007 suomalaisista aikuisista miehistä ylipainoisia oli 74 % ja naisista 57 %, ja lihavia (painoindeksi yli 30) noin viidennes (2). Väestön keskimääräinen paino ei suinkaan ole kevenemään päin, joten ylipainon ja lihavuuden merkitys syöpätapausten määrälle tulevaisuudessa korostuu. WCRF:n raportin ilmestymisen jälkeen on julkaistu mittava systemaattinen katsaus ja meta-analyysi painoindeksin yhteydestä eri syöpien ilmaantuvuuteen prospektiivisissa tutkimuksissa (3). Tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin WCRF:n yhteenvedossa. Lihavuuden syöpää edistävät mekanismit tunnetaan edelleen melko huonosti. Eniten huomiota saaneen teorian mukaan lihavuus johtaa veren krooniseen insuliinitason nousuun, joka puolestaan vähentää insuliinin kaltaista kasvutekijää sitovien proteiinien IGFBP-1 ja IGFBP-2 tuotantoa ja näin lisää vapaan insuliinin kaltaisen kasvutekijä I:n (IGF-I) määrää verenkierrossa (4). Normaalia suurempi määrä vapaata IGF-I:tä pystyy sitoutumaan solujen IGF-I-reseptoriin ja käynnistämään soluissa mitogeenisia, anti-apoptoottisia ja proangiogeenisia prosesseja, jotka voivat edistää syövän kehittymistä. Toinen keskeinen mekanismi liittyy rasvakudoksen tuottamiin adipokiineihin, joista eniten on tutkittu leptiiniä ja adiponektiiniä (4,5). Verenkierron leptiinipitoisuudella ja kehon rasvakudoksen määrällä on positiivinen korrelaatio, ja vaikka yksi leptiinin keskeisistä tehtävistä 3469

2 katsaus taulukko 1. Lihavuuteen liittyvä syöpäriski maailman syöpätutkimussäätion (WCRF) meta-analyysien mukaan. Syöpätyyppi tutkimusten Riskisuhde Riskin lisäys, % määrä, n (95 %:n LV) 5 kg/m 2 Ruokatorven syöpä 5 1,11 (1,07 1,15) per 1 kg/m 2 55 % Haimasyöpä 17 1,14 (1,07 1,22) per 5 kg/m 2 14 % Paksu- ja peräsuolisyöpä 28 1,03 (1,02 1,04) per 1 kg/m 2 15 % Postmenopausaalinen rintasyöpä 17 1,03 (1,01 1,04) per 2 kg/m 2 8 % Kohdun runko-osan syöpä 15 1,52 (1,35 1,72) per 5 kg/m 2 52 % Munuaissyöpä 7 1,31 (1,24 1,39) per 5 kg/m 2 31 % Kaikki muut tutkimukset kohorttitutkimuksia, paitsi ruokatorven syöpää koskevat tapaus-verrokkitutkimuksia. Kirjallisuutta 1 World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Washington DC: AICR Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M ym. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol 2010;39: Renehan AG, Tyson M, Egger M, Heller RF, Zwhalen M. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet 2008;371: Roberts DL, Dive C, Renehan AG. Biological mechanisms linking obesity and cancer risk: new perspectives. Annu Rev Med 2010;61: Hursting SD, Berger NA. Energy balance, host-related factors, and cancer progression. J Clin Oncol 2010;28: Macrae FA. Fat and calories in colon and breast cancer: from animal studies to controlled clinical trials. Prev Med 1993;22: Alexander DD, Morimoto LM, Mink PJ, Lowe KA. Summary and meta-analys of prospective studies of animal fat intake and breast cancer. Nutr Res Rev 2010;23: Park SY, Kolonel LN, Henderson BE, Wilkens LR. Dietary fat and breast cancer in postmenopausal women according to ethinicity and hormone receptor status: the Multiethnic Cohort Study. Cancer Prev Res 2012;5: World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Continuous update project interim report summary. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of colorectal cancer. Washington DC: AICR Gerber M. Background review paper on total fat, fatty acid intake and cancers. Ann Nutr Metab 2009;55: on hillitä ruokahalua, sillä on muitakin vaikutuksia elimistössä. Sen on todettu mm. edistävän solujen jakaantumista ja hillitsevän apoptoosia soluviljelmissä sekä edistävän angiogeneesiä ja kasvaimien invaasiota eläinmalleissa (5). Lihavuuteen liittyy plasman pienentynyt adiponektiinipitoisuus, joka puolestaan on yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua useamman tyyppiseen syöpään. Adiponektiini osallistuu mm. hiilihydraatti- ja lipidimetabolian säätelyyn, edistää insuliinisensitiivisyyttä ja hillitsee useita kasvua stimuloivia signalointireittejä, joten sen vaikutuksia voidaan pitää syöpää hillitsevinä. Adipokiinien lisäksi rasvakudos tuottaa androgeenien esiasteista aromataasientsyymin avulla estradiolia/estrogeenia, jota pidetään merkittävänä postmenopausaalista rintasyöpää ja kohdun runko-osan syöpää edistävänä tekijänä. Lihavuuteen liittyy myös rasvakudoksen hypoksia, matala-asteinen krooninen inflammaatio ja lisääntynyt oksidatiivinen stressi, joiden merkitystä syövän kehittymisessä tutkitaan parhaillaan aktiivisesti (4,5). Rasva Rasva on kaikkein energiatihein ravintoaine ja väestötutkimuksissa on havaittu, että rasvan saanti korreloi voimakkaasti kokonaisenergian saantiin. Energian liikasaannilla ja lihavuudella taas on vahva yhteys syöpäriskiin. Tämä on voinut olla sekoittavana tekijänä, kun monissa varhaisemmissa epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että rasvan kokonaissaanti ja/tai tyydyttyneen rasvan saanti lisäävät riskiä sairastua ns. elintasosyöpiin, erityisesti paksusuoli- ja rintasyöpään (6). Monet näistä varhaisista tutkimuksista olivat joko ekologisia tai tapausverrokkitutkimuksia, jotka ovat alttiita metodologisille heikkouksille. Myöhemmät prospektiiviset kohorttitutkimukset eivät ole vahvistaneet näitä havaintoja. WCRF:n asiantuntijapaneeli toteaakin yhteenvedossaan, että tutkimusnäyttö rasvan saannin yhteydestä lisääntyneeseen syöpäriskiin ei oikeuta vakuuttava eikä edes todennäköinen -luokitukseen (1). Tätä päätelmää vahvistaa kaksi äskettäin valmistunutta laajaa tutkimusta, joissa ei havaittu yhteyttä kokonaisrasvan, eläinperäisen rasvan, tyydyttyneen rasvan tai minkään yksittäisen rasvahapon saannin ja rintasyövän välillä (7,8). WCRF:n päivityksessä vuodelta 2011 päätelmät, jotka koskivat tutkimusnäyttöä rasvan yhteydestä paksu- ja peräsuolisyöpään, säilyivät ennallaan, ts. rasva ei ole paksusuolisyövänkään riskitekijä (9). Epidemiologisten tutkimusten perusteella on edelleenkin epävarmaa, millainen merkitys rasvan laadulla ja erityisesti yksittäisten rasvahappojen saannilla on syöpäriskiin (10). Tämä johtuu ainakin osin siitä, että yksittäisillä rasvahapoilla on ravinnossa monenlaisia saantilähteitä, mikä vaikeuttaa saannin tarkkaa mittaamista ruoankäyttötutkimuksissa. Saantilähteet myös vaihtelevat hyvinkin paljon väestöstä toiseen. Eniten on tutkittu kalasta saatavien pitkäketjuisten n-3-rasvahappojen, eikosapentaeenihapon (20:5n-3; EPA) ja dokosaheksaeenihapon (22:6n-3; DHA), saannin yhteyttä rinta-, eturauhas- sekä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (10,11). Eturauhas- ja paksusuolisyövän kohdalla tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Rinta syövän kohdalla pitkäketjuisten n-3-rasvahappojen runsas saanti näyttäisi olevan johdonmukaisemmin yhteydessä pienentyneeseen syöpäriskiin, erityisesti Aasian maiden väestöillä, joiden saantitasot ovat selvästi korkeammat kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa (10,11). Eikosapentaeenihapon ja dokosaheksaeenihapon tärkein luontainen ja käytännössä ainoa lähde ravinnossa on kala ja kalatuotteet. Niiden käyttöön liittyy monia sekoittavia tekijöitä, kuten erot eri kalalajien rasvapitoisuudessa ja rasva happokoostumuksessa, kalojen sisältämät muut ravintoaineet, erot ruoanvalmistus- ja säilöntämenetelmissä sekä kaloihin kertyneet ympäristömyrkyt. Nämä tekijät voivat osaltaan olla syynä ristiriitaisiin tutkimustuloksiin. 3470

3 tieteessä 11 Gerber M. Omega-3 fatty acids and cancers: a systematic update review of epidemiological studies. Br J Nutr 2012;107(Suppl 2):S Berquin IM, Edwards IJ, Chen YQ. Multi-targetig therapy of cancer by omega-3 fatty acids. Cancer Lett 2008;269: Signori C, El-Bayoumy K, Russo J ym. Chemoprevention of breast cancer by fish oil in preclinical models: trials and tribulations. Cancer Res 2011;71: Cockbain AJ, Toogood GJ, Hull MA. Omega-3 polyunsaturated fatty acids for the treatment and prevention of colorectal cancer. Gut 2012;61: Cathcart MC, Lysaght J, Pidgeon GP. Eicosanoid signalling pathways in the development and progression of colorectal cancer: novel approaches for prevention/intervention. Cancer Metastasis Rev 2011;30: Bertagnolli MM. Cox-2 and cancer chemoprevention: picking up the pieces. Recent Results Cancer Res 2007;174: West NJ, Clark SK, Phillips RKS ym. Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis. Gut 2010;59: Seitz HK, Stickel F. Molecular mechanisms of alcohol mediated carcinogenesis. Nat Rev Cancer 2007;7: Seitz HK, Pelucchi C, Bagnardi V, La Vecchia C. Epidemiology and pathobiology of alcohol and breast cancer: update Alcohol Alcohol 2012;47: Larsson SC, Wolk A. Meat consumption and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. Int J Cancer 2006;119: Chan DSM, Lau R, Aune D ym. Red and processed meat and colorectal cancer incidence: meta-analysis of prospective studies. PLoS ONE 2011;6:e Alexander DD, Weed DL, Cushing CA, Lowe KA. Meta-analysis of prospective studies of red meat consumption and colorectal cancer. Eur J Cancer Prev 2011;20: Alexander DD, Miller AJ, Cushing CA, Lowe KA. Processed meat and colorectal cancer: a quantitative review of prospective epidemiologic studies. Eur J Cancer Prev 2010;19: Santarelli RL, Pierre F, Corpet DE. Processed meat and colorectal cancer: a review of epidemiologic and experimental evidence. Nutr Cancer 2008;60: Rohrmann S, Hermann S, Linseisen J. Heterocyclic aromatic amine intake increases colorectal adenoma risk: findings from prospective European cohort study. Am J Clin Nutr 2009;89: Wu K, Giovannucci E, Byme C ym. Meat mutagens and risk of distal colon adenoma in a cohort of U.S. men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006:15: Kalarasvoja on tutkittu huomattavan paljon paksusuoli-, eturauhas- ja rintasyövän eläinmalleissa. Niiden etuna on, että koedieetit voidaan koostaa hyvin tarkasti eroamaan toisistaan pelkästään tutkittavan komponentin suhteen. Tulokset tukevat harvinaisen johdonmukaisesti sitä, että kalarasvat ehkäisevät näiden syöpien kehittymistä (12,13,14). Tätä vahvistaa, että tunnetaan useita uskottavia n-3-rasvahappojen vaikutuksia välittäviä biologisia mekanismeja (15). Näistä keskeisin on kudosten eikosanoidimetabolian muuttuminen siten, että arakidonihaposta syntyy syklo-oksigenaasientsyymien (COX) vaikutuksesta vähemmän prostaglandiini E 2 :ta (PGE 2 ). PGE 2 :n on osoitettu solu- ja eläinmalleissa lisäävän solujen proliferaatiota, vähentävän apoptoosia, lisäävän syöpäsolujen migraatiota ja metastasointia sekä indusoivan angiogeneesiä (15). Tämän mekanismin tärkeyttä kuvaa osaltaan se, että viime vuosikymmenellä spesifiset COX-2-estäjät olivat syöpälääkekehityksen keskiössä, kunnes niillä havaittiin olevan sydänterveyden kannalta haitallisia vaikutuksia (16). Vahva näyttö kalarasvojen suojavaikutuksista eläinkokeissa ja selittävistä biologisista mekanismeista on johtanut tutkimuksiin, joissa testataan kalarasvahappojen tehoa syövän hoidossa. Ihmisen paksusuoli-, eturauhas- ja rintasyövän ksenograftimalleissa on havaittu, että kalarasvat hidastavat karsinoomien kasvua joko itsessään tai yhdessä syöpälääkkeen kanssa (12,14). Äskettäin julkaistiin perinnöllistä paksusuolisyöpää sairastaville FAP-potilaille tehty kontrolloitu kliininen tutkimus, jossa kuuden kuukauden interventiojakson päätteeksi 2 g/vrk eikosapentaeenihappoa saaneiden potilaiden polyyppien lukumäärä ja koko olivat merkitsevästi pienemmät kuin verrokeilla (17). Tällä hetkellä on meneillään useampi kliininen interventio, joissa testataan kalaöljyvalmisteiden turvallisuutta ja tehoa sporadisen ja joissakin tapauksissa metastaattisen syövän hoidossa, mm. paksusuolisyövän (NCT , NCT ), edenneen eturauhassyövän (NCT ) ja rintasyövän hoidossa (NCT , NCT ). Alkoholi Alkoholin käytön yhteyttä syöpäriskiin on tutkittu runsaasti sekä kohortti- että tapausverrokki tutkimuksissa. Näyttö on vakuuttavaa sen suhteen, että alkoholin käyttö lisää riskiä sairastua suun, nielun, kurkunpään, ruokatorven, ja paksu- ja peräsuolen syöpiin sekä pre- ja postmenopausaaliseen rintasyöpään (1). Maksasyövän suhteen näyttö on todennäköinen. Suurentunut riski on yhteydessä nimenomaan etanolin saantiin, jolloin kaiken tyyppiset alkoholijuomat lisäävät syöpäriskiä. Tosin läheskään kaikissa tutkimuksissa ei ole raportoitu oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien käyttöä erikseen, mikä vaikeuttaa päätelmien tekemistä tältä osin. Alkoholin sekä rintasyövän ja ruoansulatuskanavan yläosien syöpien välillä on lineaarinen suhde niin, että syöpäriski kasvaa suorassa suhteessa alkoholin saantimäärään nähden. Meta-analyyseissa on tyypillisesti havaittu rintasyöpäriskin 7 10 %:n lisäys jokaista 10 g etanolia/vrk kohden. Tämän määrän etanolia saa reilusti yhdestä annoksesta alkoholijuomia (12 g). Paksu- ja peräsuolisyövän suhteen näyttäisi siltä, että riski alkaa kasvaa vasta, kun etanolin kulutus ylittää 30 gramman vuorokausitason. Tätä suuremmilla annoksilla paksusuolisyövän riski lisääntyy 10 % jokaista kymmentä etanoligrammaa kohden vuorokaudessa. On myös huomionarvoista, että alkoholin ja tupakan yhteiskäyttö lisää suun ja nielun alueen syöpäriskiä huomattavasti enemmän kuin kumpikaan erikseen käytettynä (1). Alkoholi voi edistää syöpää usean eri mekanismin kautta (18). Alkoholi on lähes yhtä energiatiheää kuin rasva, joten runsas käyttö voi altistaa lihomiselle ja siten lisätä syöpäriskiä. Yksinkertaisimmillaan etanoli voi toimia liuottimena esim. tupakan tai muille ympäristön karsinogeeneille. Todennäköisimmät mekanismit liittyvät etanolin päämetaboliittiin asetaldehydiin, joka luokitellaan karsinogeeniseksi yhdisteeksi. Sen on todettu lymfosyyttiviljelmissä sitoutuvan DNA:han ja muodostavan ns. DNAaddukteja sekä aiheuttavan mm. pistemutaatioita ja kromosomimuutoksia, jotka voivat altistaa syövän synnylle. Sekä syljen että paksusuolen mikrobit kykenevät hapettamaan etanolia asetaldehydiksi, mikä voi johtaa suuriin paikallisiin asetaldehydipitoisuuksiin ruoansulatuskanavassa. Maksassa toimii alkoholidehydrogenaasientsyymien lisäksi etanolia hapettava CYP2E1 entsyymi, jonka katalysoiman reaktion sivutuotteena syntyy reaktiivisia happi- ja typpiyhdisteitä. Ne voivat edistää mm. lipidiperoksidaatiota, jolla voi olla merkitystä maksakirroosin ja maksa 3471

4 katsaus 27 Cross A, Ferrucci LM, Risch A ym. A large prospective study of meat consumption and colorectal cancer risk: an investigation of potential mechanisms underlying this association. Cancer Res 2010;70: Ollberding NJ, Wilkens LR, Henderson BE, Kolonel LN, Le Marchand L. Meat consumption, heterocyclic amines and colorectal cancer risk: the Multiethnic Cohort Study. Int J Cancer 2012;131:E Julkaistu verkossa Bingham SA, Hughes R, Cross AJ. Effect of white versus red meat on endogenous N-nitrosation in the human colon and further evidence of dose response. J Nutr 2002;132:3522S 5S. 30 Bastide NM, Pierre FHF, Corpet DE. Heme iron from meat and risk of colorectal cancer: a meta-analysis and a review of the mechanisms involved. Cancer Prev Res 2012;4: Huxley RR, Ansary-Moghaddam A, Clifton P, Czernichow S, Parr CL, Woodward M. The impact of dietary and lifestyle risk factors on risk of colorectal cancer: A quantitative overview of the epidemiological evidence. Int J Cancet 2009;125: Aune D, Chan DSM, Lau R ym. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer; systemic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2011;343:d6617. Julkaistu verkossa Bingham SA, Day NE, Luben R ym. Dietary fibre in food and protection against colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational study. Lancet 2003;361: Park Y, Hunter DJ, Spiegelman D ym. Dietary fiber intake and risk of colorectal cancer: a pooled analysis of prospective cohort studies. JAMA 2005;294: Pajari AM. Whole grains and their constituents in the prevention of colon cancer. Kirjassa: Mutanen M, Pajari AM, toim. Vegetables, whole grains, and their derivatives in cancer prevention. Diet and cancer 2. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2011: Pajari AM, Rajakangas J, Päivärinta E, Kosma VM, Rafter J, Mutanen M. Promotion of intestinal tumor formation by inulin is associated with an accumulation of cytosolic beta-catenin in Min mice. Int J Cancer 2003;106: Bonithon-Kopp C, Kronborg O, Giacosa A, Räth U, Faivre J. Calcium and fibre supplementation in prevention of colorectal adenoma recurrence: a randomised intervention trial. European Cancer Prevention Organisation Study Group. Lancet 2000;356: Pajari AM. Kasvisten ja marjojen merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa. Suom Lääkäril 2010;65: syövän synnyssä. Alkoholi edistää rintasyöpää todennäköisesti osaksi vaikuttamalla estrogeenimetaboliaan (19). Alkoholin käyttö nostaa veren estrogeenipitoisuutta ja siten kiihdyttää erityisesti estrogeenireseptoripositiivisten rintasyöpäsolujen kasvua. Punainen ja prosessoitu liha Tutkimusnäyttö punaisen ja prosessoidun lihan yhteydestä suurentuneeseen riskiin sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään todettiin vakuuttavaksi jo vuonna 2007 (1). Punaiseksi lihaksi luokitellaan naudan, vuohen, lampaan ja sian liha, ja prosessoiduksi lihaksi puolestaan liha, joka on säilötty savustamalla, suolaamalla tai muilla säilöntäaineilla, kuten nitriitillä. Kinkku, pekoni, pastrami ja erilaiset makkarat luokitellaan tyypillisesti prosessoiduksi lihaksi. Yleisesti ottaen prosessoitu liha on käsitteenä melko epämääräinen, eikä sitä suinkaan ole käytetty johdonmukaisesti samalla tavalla kaikissa epidemiologisissa tutkimuksissa. WCRF:n paneeli tarkasteli punaisen lihan arviossaan 16:tta kohorttitutkimusta ja 71:tä tapaus-verrokkitutkimusta. Kaikissa kohorteissa punaisen lihan saanti oli yhteydessä lisääntyneeseen riskiin sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään, kun verrattiin suurinta saantitasoa pienimpään. Yhteys oli tilastollisesti merkitsevä tosin vain neljässä tutkimuksessa. Paneeli asetti painoarvon useassa kohorttitutkimuksessa näkyvälle annos-vastesuhteelle. Tekemänsä metaanalyysin perusteella paneeli arvioi, että riski sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään kasvaa taulukko %:lla jokaista kulutettua 100 grammaa punaista lihaa kohden vuorokaudessa (taulukko 2). Arvio oli hyvin samansuuntainen kuin samoihin aikoihin valmistuneessa laajemmassa meta-analyysissa (taulukko 2) (20). Viime vuosina punaisen lihan yhteydestä paksusuolisyövän riskiin on julkaistu useita uusia kohorttitutkimuksia, jotka on otettu mukaan kahteen viimeisimpään meta-analyysiin (taulukko 2) (21,22). Molemmissa nähdään suurentunut sairastumisriski verrattaessa suurimman saannin ryhmää pienimmän saannin ryhmään niin, että ero sairastumisriskissä ryhmien välillä on %. Kun analysoidaan riskiä kulutettua punaisen lihan määrää kohden, toisessa tutkimuksessa riski kasvaa 17 %:lla 100 g/vrk ja toisessa 5 % :lla 70 g/vrk (taulukko 2). Kaiken kaikkiaan uusimmat meta-analyysit vahvistavat sitä käsitystä, että punaisen lihan saannin ja paksu- ja peräsuolisyövän välillä on yhteys, mutta riskin suuruus on uusimmissa tutkimuksissa selvästi pienempi kuin aikaisemmissa arvioissa. Arvioidessaan prosessoidun lihan saannin yhteyttä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin paneeli otti huomioon 14 kohorttitutkimusta ja 44 tapaus-verrokkitutkimusta (1). Kohorttitutkimuksista 12:ssa prosessoidun lihan saanti oli yhteydessä lisääntyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin verrattaessa suurinta saantitasoa pienimpään; näistä kolmessa yhteys oli tilastollisesti merkitsevä. Viiden tutkimuksen metaanalyysin perusteella paksu- ja peräsuolisyövän riski kasvaa 21 %:lla jokaista 50 g prosessoitua Punaisen ja prosessoidun lihan saannin yhteys paksu- ja peräsuolisyövän riskiin prospektiivisista tutkimuksista tehdyissä meta-analyyseissa. Meta-analyysi tutkimusten RR (95 %:n LV) Tutkimusten RR (95 %:n LV) määrä, n suurin vs. pienin saanti määrä, n annosta kohti Punainen liha WCRF 2007 (1) 3 1,29 (1,04 1,60) per 100 g/vrk Larsson, Wolk 2006 (19) 15 1,28 (1,15 1,42) 14 1,28 (1,18 1,39) per 120 g/vrk Alexander ym (21) 25 1,12 (1,04 1,21) 13 1,05 (0,97 1,13) per 70 g/vrk Chan ym (20) 12 1,10 (1,00 1,21) 8 1,17 (1,05 1,31) per 100 g/vrk Prosessoitu liha WCRF 2007 (1) 5 1,21 (1,04 1,42) per 50 g/vrk Larsson, Wolk 2006 (19) 14 1,20 (1,11 1,31) 11 1,09 (1,05 1,13) per 30 g/vrk Alexander ym (22) 20 1,16 (1,10 1,23) 9 1,10 (1,05 1,15) per 30g/vrk Chan ym (20) 13 1,17 (1,09 1,25) 9 1,18 (1,10 1,28) per 50 g/vrk 3472

5 tieteessä 39 Romaguera D, Vergnaud AC, Peeters PH ym. Is concordance with World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines for cancer prevention related to subsequent risk of cancer? Results fron the EPIC study. Am J Clin Nutr 2012;96: sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. lihaa kohden vuorokaudessa (taulukko 2). Sekä uudemmat meta-analyysit (21,23) että aikaisempi (20) tutkimus antavat hyvin samansuuntaisen, mutta tasoltaan hieman pienemmän, %, riskin kasvun 50 g/vrk prosessoitua lihaa kohden (taulukko 2). Ero riskissä suurimman ja pienimmän saannin ryhmien välillä oli kaikissa kolmessa meta-analyysissä melko yhdenmukainen niin, että riski on % suurempi suurilla saantitasoilla. Todistusvoimaisimmat mekanismit, joiden kautta punainen ja prosessoitu liha voivat edistää paksusuolisyöpää, liittyvät ruoanvalmistuksessa syntyviin karsinogeenisiin yhdisteisiin, punaisen lihan sisältämään hemirautaan ja lihan proteiineista syntyviin N-nitrosoyhdisteisiin. Heterosyklisiä amiineja (HCA) ja polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH) syntyy, kun lihaa valmistetaan erittäin korkeissa lämpötiloissa paistamalla tai grillaamalla (24). Sekä HCA- että PAH-yhdisteet on eläinkokeissa todettu mutageeneiksi ja/tai karsinogeeneiksi. Asiaa on tutkittu prospektiivisissa kohorttiasetelmissa vasta viime vuosina. Sekä EPIC-aineistossa (25) että kahdessa yhdysvaltalaisessa kohortissa (26,27) havaittiin yhteys erittäin tummaksi paistetun lihan ja/tai ruoanvalmistuksessa syntyvien mutageenisten ja heterosyklisten amiinien sekä suurentuneen paksusuolisyöpäriskin välillä. Uusimmassa kohorttitutkimuksessa ei sen sijaan löydetty vastaavia yhteyksiä (28). N-nitrosoyhdisteet pystyvät reagoimaan DNA:n kanssa ja muodostamaan DNA-addukteja, mikä voi altistaa mutaatioiden ja siten syövän synnylle (24). N-nitrosoyhdisteitä on luontaisesti joissakin elintarvikkeissa, kuten tietyn tyyppisessä pekonissa, savustetussa kalassa, juustoissa ja oluessa. N-nitrosoyhdisteitä syntyy myös suolistossa, erityisesti paksusuolessa, bakteeritoiminnan seurauksena. Vapaaehtoisille koehenkilöille tehdyssä tutkimuksessa on osoitettu, että sisäsyntyisten N-nitrosoyhdisteiden määrä lisääntyy, mitä enemmän punaista lihaa syödään (29). Valkoisella lihalla ei ollut vastaavaa vaikutusta, mikä johtunee siitä, että punaisen lihan sisältämä runsas hemirauta edistää N-nitrosoyhdisteiden muodostumista suolistossa (24,30). Eläinmalleissa on osoitettu, että ravinnossa hemin kanssa samanaikaisesti annettu kalsium, klorofylli, polyfenolit ja C-vitamiini pystyvät ehkäisemään ja ruokasuola puolestaan lisäämään N-nitrosoyhdisteiden muodostumista suolistossa (30). Hemiraudan merkitystä paksusuolisyöpää edistävänä tekijänä tukee äskettäin julkaistu viisi kohorttitutkimusta käsittävä meta-analyysi, jossa hemin saanti oli yhteydessä suurentuneeseen paksusuolisyövän riskiin (30). Yhteenvetona voidaan todeta, että epidemiologisissa tutkimuksissa punaisen ja prosessoidun lihan saanti on yhteydessä lisääntyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin. On myös olemassa uskottavia biologisia mekanismeja, jotka voivat selittää tämän yhteyden. Riski näyttäisi uusimpien tutkimusten valossa olevan jonkin verran pienempi kuin WCRF:n paneelin yhteenvedossa vuodelta Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ainakin osa epidemiologisissa tutkimuksissa nähdystä yhteydestä punaisen lihan ja paksusuolisyövän välillä johtuu elämäntapaan liittyvistä sekoittavista tekijöistä. Ne henkilöt jotka syövät runsaasti punaista ja prosessoitua lihaa, myös useammin tupakoivat, käyttävät enemmän alkoholia, syövät vähemmän vihanneksia ja hedelmiä, ovat useammin lihavia ja harrastavat vähemmän liikuntaa (24,31). Ravintokuitu WCRF:n asiantuntijapaneeli arvioi, että runsaasti ravintokuitua sisältävät ruoat todennäköisesti suojaavat paksu- ja peräsuolisyövältä. Vuoden 2011 päivityksessään paneeli katsoi, että uusin tutkimusnäyttö nostaa ravintokuitua koskevan tutkimusnäytön luokituksen vakuuttavaksi (9). Tämä perustuu 18 prospektiivista kohorttitutkimusta käsittävään meta-analyysiin, jossa tutkittiin kokonaiskuidun ja eri lähteistä saatavien kuitujen saannin ja saannin suuruuden (annos-vaste) yhteyttä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (9,32). Tutkimuksista 13:ssa runsas kuidun saanti oli yhteydessä pienentyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin. Koko aineistossa eniten kuitua saavien riskisuhde oli 0,88 (95 %:n LV 0,82 0,94) verrattuna vähiten kuitua saaviin. Annos-vasteanalyysin perusteella jokaista 10 g kuitua kohti vuorokaudessa paksu- ja peräsuolisyövän riski pieneni 10 %. Kun otettiin huomioon eri kuitulähteet, vain viljakuidun saanti oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pienentyneeseen syöpäriskiin (RR 0,90; 95 %:n LV 0,83 0,96), vaikka suunta oli samanlainen hedelmistä, vihanneksista ja palko kasveista saatavalle kuidulle. Koska täysjyväviljatuotteet ovat tärkeimpiä ravintokuidun 3473

6 katsaus Kaikentyyppiset alkoholijuomat lisäävät syöpäriskiä. taulukko 3. Maailman syöpätutkimussäätiön ravintoa ja fyysistä aktiivisuutta koskevat suositukset syövän ehkäisemiseksi (1). 1. Kehon rasvaisuus Pysyttele niin laihana kuin mahdollista olematta silti alipainoinen 2. Fyysinen aktiivisuus Ole fyysisesti aktiivinen päivittäin 3. Painon nousua edistävät ruoat ja juomat Rajoita energiatiheiden ruokien ja juomien käyttöä; vältä sokeripitoisia juomia 4. Kasvisperäiset ruoat Syö pääasiassa kasvisruokia 5. Eläinperäiset ruoat Rajoita punaisen lihan ja vältä prosessoidun lihan käyttöä 6. Alkoholijuomat Rajoita alkoholin käyttöä 7. Ruoan säilytys, muokkaaminen ja valmistus Rajoita ruokasuolan käyttöä Vältä homeisten viljojen ja palkokasvien käyttöä 8. Ravintolisät Pyri täyttämään ravintoaineiden tarpeet pääsääntöisesti syömällä normaalia ruokaa saantilähteitä, WCRF:n uusimmassa meta-analyysissa oli seitsemän prospektiivista kohorttitutkimusta täysjyväviljan saannin yhteydestä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (9,32). Eniten täysjyväviljaa käyttävillä oli 21 % pienempi riski kuin vähiten käyttävillä (RR 0,79; 95 %:n LV 0,72 0,86). Annos-vasteanalyysin perusteella riski pieneni 17 % jokaista 90 g/vrk täysjyvävilja-annosta kohden. Aikaisempi epidemiologinen tutkimusnäyttö kuidun saannin yhteydestä paksusuolisyövän riskiin on ollut osin hyvin ristiriitaista. Tähän on monia syitä, joista yksi keskeinen on se, että ravintokuitu käsitteenä on monitahoinen. Alun perin ravintokuitu määritettiin kasvisolujen seinämien rakenteiksi, jotka eivät sula ja imeydy ohutsuolessa. Kemiallisesti ravintokuitu on joukko erilaisia yhdisteitä, tyypillisesti polysakkarideja ja kumeja, joiden saantitasojen tarkka ja luotettava analysointi ruoankäyttötutkimuksissa on vaikeaa. Lisäksi kuidun saantilähteet ja -tasot vaihtelevat eri väestöissä ja kulttuureissa huomattavasti. Esimerkiksi Euroopassa viljatuotteet on huomattavasti tärkeämpi kuidun lähde kuin Pohjois-Amerikassa, mikä voi osaltaan selittää epidemiologisten tutkimusten ristiriitaisia tuloksia. Laajassa eurooppalaisessa EPIC-kohortissa havaittiin ravintokuidun saannilla selkeä yhteys pienentyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (33). Tutkimuksen tekijät arvioivat, että kun päivittäinen kuidun saanti kaksinkertaistuu tasolta 15 g tasolle 30 g, riski sairastua paksu suolisyöpään pienenee jopa noin 40 %. Sen sijaan yhdysvaltalaisilla kohorteilla painottuneessa Pooling Project -tutkimuksessa havaittiin huomattavasti lievempi yhteys kuidun saannin ja paksusuolisyövän riskin välillä niin, että alle 10 g/vrk saavilla oli 18 % suurempi paksusuolisyövän riski verrattuna yli 10 g/vrk saaviin, mutta tätä suuremmilla saantitasoilla kuidusta saatava hyöty katosi (34). Myös WCRF:n uusin meta-analyysi painottuu yhdysvaltalaisilla kohorteilla, mikä on voinut vaikuttaa kuidun saantiin liittyvän riskin suuruuteen (32). Kokeellisissa tutkimuksissa on osoitettu useita eri vaikutusmekanismeja, joilla kuitu voi ehkäistä paksu- ja peräsuolisyöpää (35). Kuitu lisää ulostemassan tilavuutta ja siten nopeuttaa ulostemassan läpikulkuaikaa suolistossa. Samalla ulostemassan sisältämät haitalliset aineet ja karsinogeenit laimentuvat, eivätkä pääse kosketuksiin suolen epiteelisolukerroksen kanssa. Suoliston mikrobifloora käyttää kuitua ravinnokseen, joten kuidulla on tärkeä tehtävä ylläpitää suoliston normaalia bakteeriflooraa. Bakteerifermentaation tuloksena kuidusta syntyy paksusuolen luumenissa mm. lyhytketjuisia rasvahappoja, kuten butyraattia, jonka on syöpä soluviljelmissä osoitettu edistävän solujen erilaistumista ja apoptoosia. Erittäin runsas lyhytketjuisten rasvahappojen muodostuminen ns. liukoisista nopeasti fermentoituvista kuiduista voi kuitenkin olla jopa haitallista. Tyypillinen havainto eri paksusuolisyövän eläinmalleilla tehdyistä tutkimuksista on se, että runsas määrä nopeasti fermentoituvaa kuitua, kuten pektiiniä, guarkumia ja inuliinia, edistää suolistokasvaimien muodostumista (35,36). Tätä vahvistaa perinnöllistä paksusuolisyöpää sairastavien potilaiden kliininen interventio, jossa liukoisiin kuituihin kuuluva psyllium lisäsi uusien adenoomien lukumäärää kolmen vuoden seurantajaksolla (37). Ruoasta kuitua saadaan parhaiten käyttämällä täysjyväviljatuotteita. Suomalaiset saavat edelleen suurimman osan kuidustaan ruisleivästä, joka on erinomainen kuidun lähde. Myös vihanneksista, hedelmistä ja marjoista tulee jonkin verran kuitua, mutta suurehkon vesipitoisuuden takia määrät eivät yllä lähimainkaan samalle tasolle kuin ruisleivässä. Toisaalta sekä 3474

7 tieteessä täysjyvävilja että kasvikset, hedelmät ja marjat sisältävät koko joukon ns. kanssamatkustajia eli fytokemikaaleja, joilla voi olla tärkeä merkitys syövän ehkäisyssä (38). Onko suositusten noudattamisesta hyötyä? WCRF:n asiantuntijapaneeli antoi vuonna 2007 suurelle yleisölle tarkoitetut ravintoa ja liikuntaa koskevat, syövän ehkäisyyn tähtäävät suositukset (taulukko 3) (1). Äskettäin ilmestyneessä tutkimuksessa testattiin, onko näiden ohjeiden noudattamisesta todella hyötyä syövän ehkäisyssä (39). Suositusten noudattamista mitattiin pistemuuttujalla, jossa kustakin suosituksesta (taulukko 3, kohdat 1 6) saattoi saada yhden pisteen niin, että suurin kokonaispistemäärä miehillä oli 6 ja naisilla 7 (imetys mukana). Tuloksena oli, että suurimpaan pistekategoriaan kuuluvilla oli 18 % pienempi kokonaissyöpäriski kuin niillä, jotka kuuluivat pienimpään pistekategoriaan. Riskin pieneneminen yhtä pistettä kohden oli 5 % kaikille syöville, 12 % paksu- ja peräsuolisyövälle ja 16 % mahalaukun syövälle. Pisteiden määrä oli käänteisesti yhteydessä myös rinta-, kohdun runko-osan, keuhko-, munuais-, maksa- ja ruokatorvisyövän riskiin (39). Tämän tutkimuksen valossa oikeanlaisilla ravinto- ja liikuntatottumuksilla voidaan ehkäistä syöpää. n English summary > in english Diet and cancer the bottom line 3475

8 englis summary Anne-Maria Pajari Ph.D. University of Helsinki, Department of Food and Environmental Sciences, Division of Nutrition Diet and cancer the bottom line In 2007 the World Cancer Research Found published an extensive report summarising the scientific evidence on diet and cancer. Based on the WCRF report and studies published thereafter, the present review sets out what we now can say with relative certainty about the role of diet in cancer. Firstly, the significance of diet differs depending on the cancer type. This significance is greatest for cancers typical of affluent countries, such as cancers of the colorectum, prostate and breast. Secondly, there is convincing evidence that excess dietary energy intake leading to overweight and obesity increases cancer risk. Similarly convincing evidence indicates that high intakes of red meat, processed meats and alcoholic beverages increase cancer risk whereas consumption of foods high in dietary fibre protects against cancer. In cancer prevention, it is important to maintain normal body weight, favour diets rich in vegetables and dietary fibre and avoid excessive use of alcohol. 3475a

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä Alkoholi ja syöpä Maarit Rautio Matti Rautalahti Alkoholin kulutus 10 l/vuodessa Suomessa ja Tanskassa 9 l/vuodessa Ruotsissa 6,5 l/vuodessa Norjassa Alkoholi on Suomessa

Lisätiedot

Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta

Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Marjat syövän ehkäisyssä

Marjat syövän ehkäisyssä Kokkola 4.12.2013 Marjat syövän ehkäisyssä Dosentti, ETT Anne-Maria Pajari Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Ravitsemustieteen osasto, Helsingin yliopisto 3.12.2013 1 Syöpä Suomessa - ilmaantuvuus

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Ravinnon merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa

Ravinnon merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa 9.12.2011 Gynaecologi Practic koulutustilaisuus Helsinki Ravinnon merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa Dosentti, ETT Anne-Maria Pajari Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Ravitsemustieteen osasto

Lisätiedot

Suomalaisten ravinnonsaanti, Finravinto ja Finriski Satu Männistö Dosentti, akatemiatutkija

Suomalaisten ravinnonsaanti, Finravinto ja Finriski Satu Männistö Dosentti, akatemiatutkija Luennon tavoitteet Suomalaisten ruokavalio ja sen muutokset Ravitsemuksen plussat ja miinukset Suomalaisten ravinnonsaanti, Finravinto ja Finriski 28.2.2014 Satu Männistö Dosentti, akatemiatutkija Tietolähteet

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänystävällinen, terveellinen ravinto 12.9.2017 Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänliiton ravitsemussuositus Sydänterveyttä edistävä eli sydänystävällinen ruoka on kaikille suositeltavaa

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja

Lisätiedot

Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille

Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille Ursula Schwab FT, dosentti, kliininen opettaja, laillistettu ravitsemusterapeutti Lääketieteen laitos / Kliininen ravitsemus, UEF Medisiininen

Lisätiedot

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL Luonnonmarjat ja kansanterveys Raija Tahvonen MTT/BEL 15.8.2013 Jos poimit marjat itse, saat Liikuntaa Luonnossa liikkumisen hyvät vaikutukset aivoille Marjasi tuoreena Varman tiedot, mistä marjat ovat

Lisätiedot

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Terveellinen kaura Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013 Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Mikä on Leipätiedotus? Leipomoalan yhteinen tiedotusyksikkö Perustettu 1961 Rahoitus Perusbudjetti jäsenmaksuista

Lisätiedot

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti ELINTAPANEUVONTA EHKÄISEE MUISTIHÄIRIÖITÄ MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISY ALKAA JO KOHDUSSA Riittävä ravitsemus raskausaikana

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

National Public Health Institute, Finland SOKERIT JA TERVEYS. Antti Reunanen Kansanterveyslaitos

National Public Health Institute, Finland SOKERIT JA TERVEYS. Antti Reunanen Kansanterveyslaitos SOKERIT JA TERVEYS Antti Reunanen Kansanterveyslaitos RAVINNON SOKERIT Monosakkaridit Glukoosi Fruktoosi Maltoosi Disakkaridit Sakkaroosi Laktoosi Oligosakkaridit Raffinoosi Stakyoosi RAVINNON SOKEREIDEN

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Mustisairaudet Suomessa Suomessa arvioidaan olevan 35 000 lievää ja 85 000 vähintään keskivaikeaa

Lisätiedot

RAVINTO JA SUOLISTO. Fit4Life. Folasade A. Adebayo M.Sc., Doctoral Student Division of Nutrition University of Helsinki

RAVINTO JA SUOLISTO. Fit4Life. Folasade A. Adebayo M.Sc., Doctoral Student Division of Nutrition University of Helsinki RAVINTO JA SUOLISTO Fit4Life Folasade A. Adebayo M.Sc., Doctoral Student Division of Nutrition University of Helsinki Ruoansulatus järjestelmä: Lisäelimet Sylkirauhaset Hampaat Maksa Haima Sappirakko Tärkeät

Lisätiedot

Johdanto omega-3-rasvahappoihin. Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla?

Johdanto omega-3-rasvahappoihin. Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla? Johdanto omega-3-rasvahappoihin Mitä eroa on kala-omegoilla ja kasvi-omegoilla? Rasvat ja öljyt koostuvat rasvahapoista Erityyppisiä rasvahappoja: 1. Tyydyttyneet rasvahapot, yleisimmät: palmitiini- (C16:0)

Lisätiedot

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke Pellavansiemenen terveysvaikutukset Kooste Lähteenä käytetty artikkelia TarpilaA, WennbergT. TarpilaS: Flaxseedas a functionalfood. Current Topics in Neutraceutical Research 2005 (3);3:167-188 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset Riitta Korpela

Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset Riitta Korpela Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset 28.2.2014 Riitta Korpela www.norden.org/nnr Pohjoismaiset ravitsemussuositukset Päivitetty versio julkaistiin 4.10.2013 (edellinen 4. versio 2004) Perustuvat

Lisätiedot

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014 Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa Jan Verho 5.11.2014 Urheilija tarvitsee proteiinia 1. Proteiinisynteesin raaka-aineeksi Päivittäinen tarve kasvaa 2. Stimuloimaan lihasproteiinisynteesiä

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lihavuus ja liitännäissairaudet Rasvahapot valtimotaudin vaaran arvioinnissa Lihavuus ja liitännäissairaudet Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä 12.12.2011 Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lisätiedot

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kaisa Härmälä Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kotimainen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle. Lähellä tuotettua. Sesongin mukaista. Välimeren ruokavalio Itämeren ruokavalio Oliiviöljy

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten?

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten? Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten? Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Ruoka- ja ravintoaineet 12

Ruoka- ja ravintoaineet 12 Sisällys Johdanto (Anna-Maija Tiainen) 9 1 Ruoka- ja ravintoaineet 12 Energia ja energiaravintoaineet (Senja Arffman) 13 Hiilihydraatit 14 Proteiinit 16 Rasvat 17 omega-3 ja -6 -rasvahapot 19 Alkoholi

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Ravinnon lihan merkitys ihmisen lajinkehitykselle ja nykyterveydelle. Ilari Paakkari professori emer. Helsingin yliopisto Tampere 24.07.

Ravinnon lihan merkitys ihmisen lajinkehitykselle ja nykyterveydelle. Ilari Paakkari professori emer. Helsingin yliopisto Tampere 24.07. Ravinnon lihan merkitys ihmisen lajinkehitykselle ja nykyterveydelle Ilari Paakkari professori emer. Helsingin yliopisto Tampere 24.07.2015 Punaisen lihan ekologinen tausta ja terveysmerkitys Luolamies,

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO - PIKAOPAS - Ruokavalio raskauden aikana (Valio 2017.) MIKSI? Terveellisellä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa äidin omaan hyvinvointiin sekä kohdussa kasvavan sikiön hyvinvointiin,

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Mitä, miksi ja miten? Ruokapohjaiset suositukset Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen

Lisätiedot

Kasvisten ja marjojen merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa

Kasvisten ja marjojen merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa TIETEESSÄ ANNE-MARIA PAJARI ETT, dosentti Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Ravitsemustieteen osasto anne-maria.pajari@helsinki.fi Kasvisten ja marjojen merkitys syövän ehkäisyssä

Lisätiedot

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Johanna Uittamo HLT, LK Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö Biomedicum Helsinki 4.3.213 Ruuansulatuskanavan syöpiä runsaasti maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen rintasyöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden

Lisätiedot

Alkoholi ja sen yhteys syöpään

Alkoholi ja sen yhteys syöpään Alkoholi ja sen yhteys syöpään Taustaa Vaikka alkoholin kulutuksen merkityksestä syövän syynä oli riittävästi näyttöä jo yli kaksi vuosikymmentä sitten (IARC, 1988), yleisön tietoisuus alkoholista syöpäriskitekijänä

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Välimeren tyyliin pohjoismaisittain

Välimeren tyyliin pohjoismaisittain Technopolis: Business Breakfast, 30.1.2014 Välimeren tyyliin pohjoismaisittain Marjukka Kolehmainen FT, dosentti Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kliininen

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Espoon Technopolis Business Breakfast 13.2.2014 ETM, Laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Manni-Pettersson Päivi Manni-Pettersson 11.2.2014 1 TÄMÄN AAMUN

Lisätiedot

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja heterosykliset amiinit elintarvikkeissa. Ajankohtaista riskinarvioinnista 6.11.2015

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja heterosykliset amiinit elintarvikkeissa. Ajankohtaista riskinarvioinnista 6.11.2015 Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja heterosykliset amiinit elintarvikkeissa Ajankohtaista riskinarvioinnista 6.11.2015 Kypsennyksessä syntyvät vierasaineet PAH Heterosykliset amiinit Akryyliamidi

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Satu Jyväkorpi Ravitsemusfoorumi Suunnittelija ETM 10-11.11.2011

Satu Jyväkorpi Ravitsemusfoorumi Suunnittelija ETM 10-11.11.2011 Satu Jyväkorpi Ravitsemusfoorumi Suunnittelija ETM 10-11.11.2011 Suomen muistiasiantuntijat ry:n 2-vuotinen Ray:n rahoittama hanke Projektin tavoite: levittää tietoa ravitsemuksen merkityksestä ikääntyneiden

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli 8.11.2014 Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo:

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki).

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki). Lihavuus Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle,

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon FORMARE 2015 Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon Sisältö Kalorit ja kulutus Proteiini Hiilihydraatti Rasva Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Vesi ja nesteytys Ravintosuositukset

Lisätiedot

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU Lihasmassa rapistuu -> Aineenvaihdunta hidastuu Ruoansulatuskanava kauttaaltaan muuttuu (hampaat -> mahalaukku ->suolisto) Luusto

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 TÄNÄÄN KESKUSTELLAAN: Muistisairauksien ehkäisyn merkitys Yleisimmät muistisairauden Suomessa ja niiden riskitekijät Mitkä ravitsemukselliset

Lisätiedot

TÄYSJYVÄVILJAN TERVEYSVAIKUTUKSET

TÄYSJYVÄVILJAN TERVEYSVAIKUTUKSET TÄYSJYVÄVILJAN TERVEYSVAIKUTUKSET Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 2.12.2009 TtM Jenni Lappi Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus (ETTK), Kuopion yliopisto Jenni.Lappi@uef.fi

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

POSITIIVISIA ASKELEITA TERVEEMPÄÄN ELÄMÄÄN. Syöpää voi ehkäistä

POSITIIVISIA ASKELEITA TERVEEMPÄÄN ELÄMÄÄN. Syöpää voi ehkäistä POSITIIVISIA ASKELEITA TERVEEMPÄÄN ELÄMÄÄN Syöpää voi ehkäistä 02 03 RAVINTO SYÖVÄN EHKÄISY LIIKUNTA HALLINTA PAINON- Jopa 40 % syöpätapauksista on ehkäistävissä elintavoilla. Syöpäriskiä vähentävät elintavat,

Lisätiedot

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012 Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten Pertti Mustajoki 3.9. 2013 Vartiainen ym. Suom Lääkl 2008;63:1375 DIABETEKSEN (Tuomilehto ym. NEJM 2001;344:1343) Interventio Kunnon ohjaus:

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14 Ihmiskeho Ruoansulatus Ruoansulatus Keho voi ottaa talteen ja käyttää hyvin pieniä molekyylejä. Useimmat ravintoaineet ovat suuria molekyllejä. Ravintoaineet on hajotettava pieniksi osasiksi ennen kuin

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki 10.11.2017 Enemmistö lapsista voi hyvin ravitsemuksen näkökulmasta

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Tutkimustietoa kasvisten vaikutuksesta terveyteen

Tutkimustietoa kasvisten vaikutuksesta terveyteen Tutkimustietoa kasvisten vaikutuksesta terveyteen Tässä tekstissä esitellään laajojen tieteellisten tutkimuksien tuloksia ihmisen terveyden ja kasvisten käytön välillä. Osa tutkimusaineistosta on kerätty

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA IHMINEN ON TOIMIVA KOKONAISUUS Ihmisessä on noin 60 000 miljardia solua Solujen perusrakenne on samanlainen, mutta ne ovat erilaistuneet hoitamaan omia tehtäviään Solujen on oltava

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS RAVINTO JA HAMMASTERVEYS HYVÄN HAMMASTERVEYDEN PERUSTEET Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa - eli verensokerin

Lisätiedot

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla Hyviä valintoja pakkauksia lukemalla Ravintosisältötaulukko Ravintosisältötaulukossa ilmoitetaan paljonko elintarvike sisältää - ravintoaineita sataa grammaa (100 g) tai - nesteiden kohdalla sataa millilitraa

Lisätiedot

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori Lihavuus Suomessa Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori 28.12.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lihavuus 70-80 % ylimääräisestä energiasta varastoituu rasvana. Loput varastoituu proteiineina ja niihin

Lisätiedot

Syö muistisi hyväksi

Syö muistisi hyväksi Syö muistisi hyväksi Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry www.gery.fi Muistisairaiden määrä lisääntyy Muistisairauksiin sairastuu

Lisätiedot

Ravitsemustieteen tutkimuksesta hyvinvointia

Ravitsemustieteen tutkimuksesta hyvinvointia Ravitsemustieteen tutkimuksesta hyvinvointia Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Alkoholi ja lihavuus VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Esityksen tavoitteet Alkoholin kulutus Suomessa Alkoholi lihottaa vai lihottaako? Alkoholimetabolia

Lisätiedot

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski plussat ja miinukset Pieni syöpäriski Suuri syöpäriski Ehkäisy ja syöpäriski plussat

Lisätiedot

L ähes puolet syövistä voitaisiin ehkäistä,

L ähes puolet syövistä voitaisiin ehkäistä, SYÖVÄN EHKÄISY KATSAUS TEEMA Riitta Luoto, Katriina Kukkonen-Harjula ja Satu Männistö Liikkuminen, ravitsemus ja painonhallinta syövän ehkäisyssä Liikunta, terveellinen ruokavalio ja painonhallinta voivat

Lisätiedot

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla. www.kuluttajaliitto.fi

Tiedätkö mitä haukkaat? katso pakkausmerkinnöistä. Hyviä valintoja. pakkauksia lukemalla. www.kuluttajaliitto.fi Hyviä valintoja pakkauksia lukemalla Ravintosisältötaulukko Ravintosisältötaulukossa ilmoitetaan paljonko elintarvike sisältää - ravintoaineita sataa grammaa (100 g) tai - nesteiden kohdalla sataa millilitraa

Lisätiedot

Ikäryhmä / Proteiini. Ikäryhmä /

Ikäryhmä / Proteiini. Ikäryhmä / n, rasvan, hiilihydraattien ja proteiinin päivittäinen saanti raaka-aineuokittain / Daily intake of energy, fat, carbohydrates, protein by ingredient class Finravinto 2007 / FINDIET 2007 Protein Protein

Lisätiedot

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Suomessa arvioidaan olevan 35 000 lievää ja 85 000 vähintään keskivaikeaa muistisairautta

Lisätiedot

Elintavat ja terveys (työelämän näkökulmasta)

Elintavat ja terveys (työelämän näkökulmasta) Elintavat ja terveys (työelämän näkökulmasta) Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos www.helsinki.fi/yliopisto 17.4.2013 1 Hyvinvoinnin ilmansuunnat Fyysinen

Lisätiedot

Mistä muissa maissa tapahtuu? Suolaseminaari 8.2.2011. Pirjo Pietinen Tutkimusprofessori

Mistä muissa maissa tapahtuu? Suolaseminaari 8.2.2011. Pirjo Pietinen Tutkimusprofessori Mistä muissa maissa tapahtuu? Suolaseminaari 8.2.2011 Pirjo Pietinen Tutkimusprofessori Yli 30 vuoden tarina V. 1977 Yhdysvaltain senaatin komitea antoi ensimmäisen suosituksen väestön suolansaannista,

Lisätiedot