Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Anne-Maria Pajari dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustieteen osasto Ravinto ja syöpä tämä ainakin tiedetään Liiallinen energian saanti ja lihavuus lisäävät syöpäriskiä, samoin kuin punaisen lihan sekä alkoholin käyttö. Runsaasti ravintokuitua saavien syöpäriski on pienempi kuin vähän kuitua saavien riski. Syövän ehkäisyssä on keskeistä pysytellä normaalipainoisena, harrastaa säännöllisesti liikuntaa, suosia kasvisvoittoista ruokavaliota ja välttää runsasta alkoholin käyttöä. Vertaisarvioitu VV Maailman syöpätutkimussäätiö WCRF (World Cancer Research Fund) julkaisi vuonna 2007 toistaiseksi kattavimman yhteenvedon ravintoa ja syöpää käsittelevästä epidemiologisesta tutkimusnäytöstä (1). Yhteenvetoa täydennetään jatkuvasti uusilla tutkimustuloksilla, ja nämä päivitetyt versiot ovat saatavilla WCRF:n internetsivuilta (http://www.wcrf.org/). Säätiön asiantuntijapaneeli luokittelee eri ravintotekijöitä ja syöpää koskevan tutkimusnäytön kolmeen eri vahvuuteen: vakuuttavaan, todennäköiseen ja vaillinaiseen. Vakuuttava näyttö koskee tällä hetkellä runsasta energian saantia, lihavuutta, punaisen lihan ja alkoholin käyttöä, jotka edistävät syöpää, kun taas runsas ravintokuidun saanti ehkäisee syöpää (1). Tämän katsauksen tarkoituksena on lyhyesti esitellä edellä mainittuja, syövän kannalta keskeisiä ravintotekijöitä koskeva tutkimusnäyttö sekä ko. ravintotekijöiden todennäköiset vaikutusmekanismit elimistössä. Koska energiansaanti ravinnosta korreloi vahvasti rasvan saannin kanssa, tarkastelu sisältää myös sen, mitä tiedetään kokonaisrasvan ja rasvahappokoostumuksen merkityksestä syöpäriskiin. Energian liikasaanti ja lihavuus Energian liikasaanti ravinnosta johtaa rasvakudoksen määrän lisääntymiseen elimistössä ja sitä kautta ylipainoon ja lihavuuteen. Väestötutkimuksissa kehon rasvan määrän mittarina on yleisimmin käytetty painoindeksiä (kg/m 2 ). Paino indeksi ei erottele lihas- ja rasvamassaa toisistaan, joten se on kohtuullisen epätarkka kehon rasvaisuuden mittari. Siitä huolimatta epidemiologinen tutkimusnäyttö puoltaa vakuuttavasti painoindeksin ja sitä kautta nimenomaan elimistön rasvapitoisuuden yhteyttä suurentuneeseen syöpäriskiin (taulukko 1) (1). Kehon rasvapitoisuus on vahvimmin yhteydessä ruokatorven, haiman, paksu- ja peräsuolen, kohdun runko-osan, munuaisten sekä postmenopausaalisen rintasyövän riskiin. Kun painoindeksi lisääntyy 5 kg/m 2, niin syöpäriski kasvaa 8 55 % syöpätyypistä riippuen (taulukko 1). Vuonna 2007 suomalaisista aikuisista miehistä ylipainoisia oli 74 % ja naisista 57 %, ja lihavia (painoindeksi yli 30) noin viidennes (2). Väestön keskimääräinen paino ei suinkaan ole kevenemään päin, joten ylipainon ja lihavuuden merkitys syöpätapausten määrälle tulevaisuudessa korostuu. WCRF:n raportin ilmestymisen jälkeen on julkaistu mittava systemaattinen katsaus ja meta-analyysi painoindeksin yhteydestä eri syöpien ilmaantuvuuteen prospektiivisissa tutkimuksissa (3). Tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin WCRF:n yhteenvedossa. Lihavuuden syöpää edistävät mekanismit tunnetaan edelleen melko huonosti. Eniten huomiota saaneen teorian mukaan lihavuus johtaa veren krooniseen insuliinitason nousuun, joka puolestaan vähentää insuliinin kaltaista kasvutekijää sitovien proteiinien IGFBP-1 ja IGFBP-2 tuotantoa ja näin lisää vapaan insuliinin kaltaisen kasvutekijä I:n (IGF-I) määrää verenkierrossa (4). Normaalia suurempi määrä vapaata IGF-I:tä pystyy sitoutumaan solujen IGF-I-reseptoriin ja käynnistämään soluissa mitogeenisia, anti-apoptoottisia ja proangiogeenisia prosesseja, jotka voivat edistää syövän kehittymistä. Toinen keskeinen mekanismi liittyy rasvakudoksen tuottamiin adipokiineihin, joista eniten on tutkittu leptiiniä ja adiponektiiniä (4,5). Verenkierron leptiinipitoisuudella ja kehon rasvakudoksen määrällä on positiivinen korrelaatio, ja vaikka yksi leptiinin keskeisistä tehtävistä 3469

2 katsaus taulukko 1. Lihavuuteen liittyvä syöpäriski maailman syöpätutkimussäätion (WCRF) meta-analyysien mukaan. Syöpätyyppi tutkimusten Riskisuhde Riskin lisäys, % määrä, n (95 %:n LV) 5 kg/m 2 Ruokatorven syöpä 5 1,11 (1,07 1,15) per 1 kg/m 2 55 % Haimasyöpä 17 1,14 (1,07 1,22) per 5 kg/m 2 14 % Paksu- ja peräsuolisyöpä 28 1,03 (1,02 1,04) per 1 kg/m 2 15 % Postmenopausaalinen rintasyöpä 17 1,03 (1,01 1,04) per 2 kg/m 2 8 % Kohdun runko-osan syöpä 15 1,52 (1,35 1,72) per 5 kg/m 2 52 % Munuaissyöpä 7 1,31 (1,24 1,39) per 5 kg/m 2 31 % Kaikki muut tutkimukset kohorttitutkimuksia, paitsi ruokatorven syöpää koskevat tapaus-verrokkitutkimuksia. Kirjallisuutta 1 World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Washington DC: AICR Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M ym. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol 2010;39: Renehan AG, Tyson M, Egger M, Heller RF, Zwhalen M. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet 2008;371: Roberts DL, Dive C, Renehan AG. Biological mechanisms linking obesity and cancer risk: new perspectives. Annu Rev Med 2010;61: Hursting SD, Berger NA. Energy balance, host-related factors, and cancer progression. J Clin Oncol 2010;28: Macrae FA. Fat and calories in colon and breast cancer: from animal studies to controlled clinical trials. Prev Med 1993;22: Alexander DD, Morimoto LM, Mink PJ, Lowe KA. Summary and meta-analys of prospective studies of animal fat intake and breast cancer. Nutr Res Rev 2010;23: Park SY, Kolonel LN, Henderson BE, Wilkens LR. Dietary fat and breast cancer in postmenopausal women according to ethinicity and hormone receptor status: the Multiethnic Cohort Study. Cancer Prev Res 2012;5: World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Continuous update project interim report summary. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of colorectal cancer. Washington DC: AICR Gerber M. Background review paper on total fat, fatty acid intake and cancers. Ann Nutr Metab 2009;55: on hillitä ruokahalua, sillä on muitakin vaikutuksia elimistössä. Sen on todettu mm. edistävän solujen jakaantumista ja hillitsevän apoptoosia soluviljelmissä sekä edistävän angiogeneesiä ja kasvaimien invaasiota eläinmalleissa (5). Lihavuuteen liittyy plasman pienentynyt adiponektiinipitoisuus, joka puolestaan on yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua useamman tyyppiseen syöpään. Adiponektiini osallistuu mm. hiilihydraatti- ja lipidimetabolian säätelyyn, edistää insuliinisensitiivisyyttä ja hillitsee useita kasvua stimuloivia signalointireittejä, joten sen vaikutuksia voidaan pitää syöpää hillitsevinä. Adipokiinien lisäksi rasvakudos tuottaa androgeenien esiasteista aromataasientsyymin avulla estradiolia/estrogeenia, jota pidetään merkittävänä postmenopausaalista rintasyöpää ja kohdun runko-osan syöpää edistävänä tekijänä. Lihavuuteen liittyy myös rasvakudoksen hypoksia, matala-asteinen krooninen inflammaatio ja lisääntynyt oksidatiivinen stressi, joiden merkitystä syövän kehittymisessä tutkitaan parhaillaan aktiivisesti (4,5). Rasva Rasva on kaikkein energiatihein ravintoaine ja väestötutkimuksissa on havaittu, että rasvan saanti korreloi voimakkaasti kokonaisenergian saantiin. Energian liikasaannilla ja lihavuudella taas on vahva yhteys syöpäriskiin. Tämä on voinut olla sekoittavana tekijänä, kun monissa varhaisemmissa epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että rasvan kokonaissaanti ja/tai tyydyttyneen rasvan saanti lisäävät riskiä sairastua ns. elintasosyöpiin, erityisesti paksusuoli- ja rintasyöpään (6). Monet näistä varhaisista tutkimuksista olivat joko ekologisia tai tapausverrokkitutkimuksia, jotka ovat alttiita metodologisille heikkouksille. Myöhemmät prospektiiviset kohorttitutkimukset eivät ole vahvistaneet näitä havaintoja. WCRF:n asiantuntijapaneeli toteaakin yhteenvedossaan, että tutkimusnäyttö rasvan saannin yhteydestä lisääntyneeseen syöpäriskiin ei oikeuta vakuuttava eikä edes todennäköinen -luokitukseen (1). Tätä päätelmää vahvistaa kaksi äskettäin valmistunutta laajaa tutkimusta, joissa ei havaittu yhteyttä kokonaisrasvan, eläinperäisen rasvan, tyydyttyneen rasvan tai minkään yksittäisen rasvahapon saannin ja rintasyövän välillä (7,8). WCRF:n päivityksessä vuodelta 2011 päätelmät, jotka koskivat tutkimusnäyttöä rasvan yhteydestä paksu- ja peräsuolisyöpään, säilyivät ennallaan, ts. rasva ei ole paksusuolisyövänkään riskitekijä (9). Epidemiologisten tutkimusten perusteella on edelleenkin epävarmaa, millainen merkitys rasvan laadulla ja erityisesti yksittäisten rasvahappojen saannilla on syöpäriskiin (10). Tämä johtuu ainakin osin siitä, että yksittäisillä rasvahapoilla on ravinnossa monenlaisia saantilähteitä, mikä vaikeuttaa saannin tarkkaa mittaamista ruoankäyttötutkimuksissa. Saantilähteet myös vaihtelevat hyvinkin paljon väestöstä toiseen. Eniten on tutkittu kalasta saatavien pitkäketjuisten n-3-rasvahappojen, eikosapentaeenihapon (20:5n-3; EPA) ja dokosaheksaeenihapon (22:6n-3; DHA), saannin yhteyttä rinta-, eturauhas- sekä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (10,11). Eturauhas- ja paksusuolisyövän kohdalla tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Rinta syövän kohdalla pitkäketjuisten n-3-rasvahappojen runsas saanti näyttäisi olevan johdonmukaisemmin yhteydessä pienentyneeseen syöpäriskiin, erityisesti Aasian maiden väestöillä, joiden saantitasot ovat selvästi korkeammat kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa (10,11). Eikosapentaeenihapon ja dokosaheksaeenihapon tärkein luontainen ja käytännössä ainoa lähde ravinnossa on kala ja kalatuotteet. Niiden käyttöön liittyy monia sekoittavia tekijöitä, kuten erot eri kalalajien rasvapitoisuudessa ja rasva happokoostumuksessa, kalojen sisältämät muut ravintoaineet, erot ruoanvalmistus- ja säilöntämenetelmissä sekä kaloihin kertyneet ympäristömyrkyt. Nämä tekijät voivat osaltaan olla syynä ristiriitaisiin tutkimustuloksiin. 3470

3 tieteessä 11 Gerber M. Omega-3 fatty acids and cancers: a systematic update review of epidemiological studies. Br J Nutr 2012;107(Suppl 2):S Berquin IM, Edwards IJ, Chen YQ. Multi-targetig therapy of cancer by omega-3 fatty acids. Cancer Lett 2008;269: Signori C, El-Bayoumy K, Russo J ym. Chemoprevention of breast cancer by fish oil in preclinical models: trials and tribulations. Cancer Res 2011;71: Cockbain AJ, Toogood GJ, Hull MA. Omega-3 polyunsaturated fatty acids for the treatment and prevention of colorectal cancer. Gut 2012;61: Cathcart MC, Lysaght J, Pidgeon GP. Eicosanoid signalling pathways in the development and progression of colorectal cancer: novel approaches for prevention/intervention. Cancer Metastasis Rev 2011;30: Bertagnolli MM. Cox-2 and cancer chemoprevention: picking up the pieces. Recent Results Cancer Res 2007;174: West NJ, Clark SK, Phillips RKS ym. Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis. Gut 2010;59: Seitz HK, Stickel F. Molecular mechanisms of alcohol mediated carcinogenesis. Nat Rev Cancer 2007;7: Seitz HK, Pelucchi C, Bagnardi V, La Vecchia C. Epidemiology and pathobiology of alcohol and breast cancer: update Alcohol Alcohol 2012;47: Larsson SC, Wolk A. Meat consumption and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. Int J Cancer 2006;119: Chan DSM, Lau R, Aune D ym. Red and processed meat and colorectal cancer incidence: meta-analysis of prospective studies. PLoS ONE 2011;6:e Alexander DD, Weed DL, Cushing CA, Lowe KA. Meta-analysis of prospective studies of red meat consumption and colorectal cancer. Eur J Cancer Prev 2011;20: Alexander DD, Miller AJ, Cushing CA, Lowe KA. Processed meat and colorectal cancer: a quantitative review of prospective epidemiologic studies. Eur J Cancer Prev 2010;19: Santarelli RL, Pierre F, Corpet DE. Processed meat and colorectal cancer: a review of epidemiologic and experimental evidence. Nutr Cancer 2008;60: Rohrmann S, Hermann S, Linseisen J. Heterocyclic aromatic amine intake increases colorectal adenoma risk: findings from prospective European cohort study. Am J Clin Nutr 2009;89: Wu K, Giovannucci E, Byme C ym. Meat mutagens and risk of distal colon adenoma in a cohort of U.S. men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006:15: Kalarasvoja on tutkittu huomattavan paljon paksusuoli-, eturauhas- ja rintasyövän eläinmalleissa. Niiden etuna on, että koedieetit voidaan koostaa hyvin tarkasti eroamaan toisistaan pelkästään tutkittavan komponentin suhteen. Tulokset tukevat harvinaisen johdonmukaisesti sitä, että kalarasvat ehkäisevät näiden syöpien kehittymistä (12,13,14). Tätä vahvistaa, että tunnetaan useita uskottavia n-3-rasvahappojen vaikutuksia välittäviä biologisia mekanismeja (15). Näistä keskeisin on kudosten eikosanoidimetabolian muuttuminen siten, että arakidonihaposta syntyy syklo-oksigenaasientsyymien (COX) vaikutuksesta vähemmän prostaglandiini E 2 :ta (PGE 2 ). PGE 2 :n on osoitettu solu- ja eläinmalleissa lisäävän solujen proliferaatiota, vähentävän apoptoosia, lisäävän syöpäsolujen migraatiota ja metastasointia sekä indusoivan angiogeneesiä (15). Tämän mekanismin tärkeyttä kuvaa osaltaan se, että viime vuosikymmenellä spesifiset COX-2-estäjät olivat syöpälääkekehityksen keskiössä, kunnes niillä havaittiin olevan sydänterveyden kannalta haitallisia vaikutuksia (16). Vahva näyttö kalarasvojen suojavaikutuksista eläinkokeissa ja selittävistä biologisista mekanismeista on johtanut tutkimuksiin, joissa testataan kalarasvahappojen tehoa syövän hoidossa. Ihmisen paksusuoli-, eturauhas- ja rintasyövän ksenograftimalleissa on havaittu, että kalarasvat hidastavat karsinoomien kasvua joko itsessään tai yhdessä syöpälääkkeen kanssa (12,14). Äskettäin julkaistiin perinnöllistä paksusuolisyöpää sairastaville FAP-potilaille tehty kontrolloitu kliininen tutkimus, jossa kuuden kuukauden interventiojakson päätteeksi 2 g/vrk eikosapentaeenihappoa saaneiden potilaiden polyyppien lukumäärä ja koko olivat merkitsevästi pienemmät kuin verrokeilla (17). Tällä hetkellä on meneillään useampi kliininen interventio, joissa testataan kalaöljyvalmisteiden turvallisuutta ja tehoa sporadisen ja joissakin tapauksissa metastaattisen syövän hoidossa, mm. paksusuolisyövän (NCT , NCT ), edenneen eturauhassyövän (NCT ) ja rintasyövän hoidossa (NCT , NCT ). Alkoholi Alkoholin käytön yhteyttä syöpäriskiin on tutkittu runsaasti sekä kohortti- että tapausverrokki tutkimuksissa. Näyttö on vakuuttavaa sen suhteen, että alkoholin käyttö lisää riskiä sairastua suun, nielun, kurkunpään, ruokatorven, ja paksu- ja peräsuolen syöpiin sekä pre- ja postmenopausaaliseen rintasyöpään (1). Maksasyövän suhteen näyttö on todennäköinen. Suurentunut riski on yhteydessä nimenomaan etanolin saantiin, jolloin kaiken tyyppiset alkoholijuomat lisäävät syöpäriskiä. Tosin läheskään kaikissa tutkimuksissa ei ole raportoitu oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien käyttöä erikseen, mikä vaikeuttaa päätelmien tekemistä tältä osin. Alkoholin sekä rintasyövän ja ruoansulatuskanavan yläosien syöpien välillä on lineaarinen suhde niin, että syöpäriski kasvaa suorassa suhteessa alkoholin saantimäärään nähden. Meta-analyyseissa on tyypillisesti havaittu rintasyöpäriskin 7 10 %:n lisäys jokaista 10 g etanolia/vrk kohden. Tämän määrän etanolia saa reilusti yhdestä annoksesta alkoholijuomia (12 g). Paksu- ja peräsuolisyövän suhteen näyttäisi siltä, että riski alkaa kasvaa vasta, kun etanolin kulutus ylittää 30 gramman vuorokausitason. Tätä suuremmilla annoksilla paksusuolisyövän riski lisääntyy 10 % jokaista kymmentä etanoligrammaa kohden vuorokaudessa. On myös huomionarvoista, että alkoholin ja tupakan yhteiskäyttö lisää suun ja nielun alueen syöpäriskiä huomattavasti enemmän kuin kumpikaan erikseen käytettynä (1). Alkoholi voi edistää syöpää usean eri mekanismin kautta (18). Alkoholi on lähes yhtä energiatiheää kuin rasva, joten runsas käyttö voi altistaa lihomiselle ja siten lisätä syöpäriskiä. Yksinkertaisimmillaan etanoli voi toimia liuottimena esim. tupakan tai muille ympäristön karsinogeeneille. Todennäköisimmät mekanismit liittyvät etanolin päämetaboliittiin asetaldehydiin, joka luokitellaan karsinogeeniseksi yhdisteeksi. Sen on todettu lymfosyyttiviljelmissä sitoutuvan DNA:han ja muodostavan ns. DNAaddukteja sekä aiheuttavan mm. pistemutaatioita ja kromosomimuutoksia, jotka voivat altistaa syövän synnylle. Sekä syljen että paksusuolen mikrobit kykenevät hapettamaan etanolia asetaldehydiksi, mikä voi johtaa suuriin paikallisiin asetaldehydipitoisuuksiin ruoansulatuskanavassa. Maksassa toimii alkoholidehydrogenaasientsyymien lisäksi etanolia hapettava CYP2E1 entsyymi, jonka katalysoiman reaktion sivutuotteena syntyy reaktiivisia happi- ja typpiyhdisteitä. Ne voivat edistää mm. lipidiperoksidaatiota, jolla voi olla merkitystä maksakirroosin ja maksa 3471

4 katsaus 27 Cross A, Ferrucci LM, Risch A ym. A large prospective study of meat consumption and colorectal cancer risk: an investigation of potential mechanisms underlying this association. Cancer Res 2010;70: Ollberding NJ, Wilkens LR, Henderson BE, Kolonel LN, Le Marchand L. Meat consumption, heterocyclic amines and colorectal cancer risk: the Multiethnic Cohort Study. Int J Cancer 2012;131:E Julkaistu verkossa Bingham SA, Hughes R, Cross AJ. Effect of white versus red meat on endogenous N-nitrosation in the human colon and further evidence of dose response. J Nutr 2002;132:3522S 5S. 30 Bastide NM, Pierre FHF, Corpet DE. Heme iron from meat and risk of colorectal cancer: a meta-analysis and a review of the mechanisms involved. Cancer Prev Res 2012;4: Huxley RR, Ansary-Moghaddam A, Clifton P, Czernichow S, Parr CL, Woodward M. The impact of dietary and lifestyle risk factors on risk of colorectal cancer: A quantitative overview of the epidemiological evidence. Int J Cancet 2009;125: Aune D, Chan DSM, Lau R ym. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer; systemic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2011;343:d6617. Julkaistu verkossa Bingham SA, Day NE, Luben R ym. Dietary fibre in food and protection against colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational study. Lancet 2003;361: Park Y, Hunter DJ, Spiegelman D ym. Dietary fiber intake and risk of colorectal cancer: a pooled analysis of prospective cohort studies. JAMA 2005;294: Pajari AM. Whole grains and their constituents in the prevention of colon cancer. Kirjassa: Mutanen M, Pajari AM, toim. Vegetables, whole grains, and their derivatives in cancer prevention. Diet and cancer 2. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2011: Pajari AM, Rajakangas J, Päivärinta E, Kosma VM, Rafter J, Mutanen M. Promotion of intestinal tumor formation by inulin is associated with an accumulation of cytosolic beta-catenin in Min mice. Int J Cancer 2003;106: Bonithon-Kopp C, Kronborg O, Giacosa A, Räth U, Faivre J. Calcium and fibre supplementation in prevention of colorectal adenoma recurrence: a randomised intervention trial. European Cancer Prevention Organisation Study Group. Lancet 2000;356: Pajari AM. Kasvisten ja marjojen merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa. Suom Lääkäril 2010;65: syövän synnyssä. Alkoholi edistää rintasyöpää todennäköisesti osaksi vaikuttamalla estrogeenimetaboliaan (19). Alkoholin käyttö nostaa veren estrogeenipitoisuutta ja siten kiihdyttää erityisesti estrogeenireseptoripositiivisten rintasyöpäsolujen kasvua. Punainen ja prosessoitu liha Tutkimusnäyttö punaisen ja prosessoidun lihan yhteydestä suurentuneeseen riskiin sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään todettiin vakuuttavaksi jo vuonna 2007 (1). Punaiseksi lihaksi luokitellaan naudan, vuohen, lampaan ja sian liha, ja prosessoiduksi lihaksi puolestaan liha, joka on säilötty savustamalla, suolaamalla tai muilla säilöntäaineilla, kuten nitriitillä. Kinkku, pekoni, pastrami ja erilaiset makkarat luokitellaan tyypillisesti prosessoiduksi lihaksi. Yleisesti ottaen prosessoitu liha on käsitteenä melko epämääräinen, eikä sitä suinkaan ole käytetty johdonmukaisesti samalla tavalla kaikissa epidemiologisissa tutkimuksissa. WCRF:n paneeli tarkasteli punaisen lihan arviossaan 16:tta kohorttitutkimusta ja 71:tä tapaus-verrokkitutkimusta. Kaikissa kohorteissa punaisen lihan saanti oli yhteydessä lisääntyneeseen riskiin sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään, kun verrattiin suurinta saantitasoa pienimpään. Yhteys oli tilastollisesti merkitsevä tosin vain neljässä tutkimuksessa. Paneeli asetti painoarvon useassa kohorttitutkimuksessa näkyvälle annos-vastesuhteelle. Tekemänsä metaanalyysin perusteella paneeli arvioi, että riski sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään kasvaa taulukko %:lla jokaista kulutettua 100 grammaa punaista lihaa kohden vuorokaudessa (taulukko 2). Arvio oli hyvin samansuuntainen kuin samoihin aikoihin valmistuneessa laajemmassa meta-analyysissa (taulukko 2) (20). Viime vuosina punaisen lihan yhteydestä paksusuolisyövän riskiin on julkaistu useita uusia kohorttitutkimuksia, jotka on otettu mukaan kahteen viimeisimpään meta-analyysiin (taulukko 2) (21,22). Molemmissa nähdään suurentunut sairastumisriski verrattaessa suurimman saannin ryhmää pienimmän saannin ryhmään niin, että ero sairastumisriskissä ryhmien välillä on %. Kun analysoidaan riskiä kulutettua punaisen lihan määrää kohden, toisessa tutkimuksessa riski kasvaa 17 %:lla 100 g/vrk ja toisessa 5 % :lla 70 g/vrk (taulukko 2). Kaiken kaikkiaan uusimmat meta-analyysit vahvistavat sitä käsitystä, että punaisen lihan saannin ja paksu- ja peräsuolisyövän välillä on yhteys, mutta riskin suuruus on uusimmissa tutkimuksissa selvästi pienempi kuin aikaisemmissa arvioissa. Arvioidessaan prosessoidun lihan saannin yhteyttä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin paneeli otti huomioon 14 kohorttitutkimusta ja 44 tapaus-verrokkitutkimusta (1). Kohorttitutkimuksista 12:ssa prosessoidun lihan saanti oli yhteydessä lisääntyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin verrattaessa suurinta saantitasoa pienimpään; näistä kolmessa yhteys oli tilastollisesti merkitsevä. Viiden tutkimuksen metaanalyysin perusteella paksu- ja peräsuolisyövän riski kasvaa 21 %:lla jokaista 50 g prosessoitua Punaisen ja prosessoidun lihan saannin yhteys paksu- ja peräsuolisyövän riskiin prospektiivisista tutkimuksista tehdyissä meta-analyyseissa. Meta-analyysi tutkimusten RR (95 %:n LV) Tutkimusten RR (95 %:n LV) määrä, n suurin vs. pienin saanti määrä, n annosta kohti Punainen liha WCRF 2007 (1) 3 1,29 (1,04 1,60) per 100 g/vrk Larsson, Wolk 2006 (19) 15 1,28 (1,15 1,42) 14 1,28 (1,18 1,39) per 120 g/vrk Alexander ym (21) 25 1,12 (1,04 1,21) 13 1,05 (0,97 1,13) per 70 g/vrk Chan ym (20) 12 1,10 (1,00 1,21) 8 1,17 (1,05 1,31) per 100 g/vrk Prosessoitu liha WCRF 2007 (1) 5 1,21 (1,04 1,42) per 50 g/vrk Larsson, Wolk 2006 (19) 14 1,20 (1,11 1,31) 11 1,09 (1,05 1,13) per 30 g/vrk Alexander ym (22) 20 1,16 (1,10 1,23) 9 1,10 (1,05 1,15) per 30g/vrk Chan ym (20) 13 1,17 (1,09 1,25) 9 1,18 (1,10 1,28) per 50 g/vrk 3472

5 tieteessä 39 Romaguera D, Vergnaud AC, Peeters PH ym. Is concordance with World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines for cancer prevention related to subsequent risk of cancer? Results fron the EPIC study. Am J Clin Nutr 2012;96: sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. lihaa kohden vuorokaudessa (taulukko 2). Sekä uudemmat meta-analyysit (21,23) että aikaisempi (20) tutkimus antavat hyvin samansuuntaisen, mutta tasoltaan hieman pienemmän, %, riskin kasvun 50 g/vrk prosessoitua lihaa kohden (taulukko 2). Ero riskissä suurimman ja pienimmän saannin ryhmien välillä oli kaikissa kolmessa meta-analyysissä melko yhdenmukainen niin, että riski on % suurempi suurilla saantitasoilla. Todistusvoimaisimmat mekanismit, joiden kautta punainen ja prosessoitu liha voivat edistää paksusuolisyöpää, liittyvät ruoanvalmistuksessa syntyviin karsinogeenisiin yhdisteisiin, punaisen lihan sisältämään hemirautaan ja lihan proteiineista syntyviin N-nitrosoyhdisteisiin. Heterosyklisiä amiineja (HCA) ja polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH) syntyy, kun lihaa valmistetaan erittäin korkeissa lämpötiloissa paistamalla tai grillaamalla (24). Sekä HCA- että PAH-yhdisteet on eläinkokeissa todettu mutageeneiksi ja/tai karsinogeeneiksi. Asiaa on tutkittu prospektiivisissa kohorttiasetelmissa vasta viime vuosina. Sekä EPIC-aineistossa (25) että kahdessa yhdysvaltalaisessa kohortissa (26,27) havaittiin yhteys erittäin tummaksi paistetun lihan ja/tai ruoanvalmistuksessa syntyvien mutageenisten ja heterosyklisten amiinien sekä suurentuneen paksusuolisyöpäriskin välillä. Uusimmassa kohorttitutkimuksessa ei sen sijaan löydetty vastaavia yhteyksiä (28). N-nitrosoyhdisteet pystyvät reagoimaan DNA:n kanssa ja muodostamaan DNA-addukteja, mikä voi altistaa mutaatioiden ja siten syövän synnylle (24). N-nitrosoyhdisteitä on luontaisesti joissakin elintarvikkeissa, kuten tietyn tyyppisessä pekonissa, savustetussa kalassa, juustoissa ja oluessa. N-nitrosoyhdisteitä syntyy myös suolistossa, erityisesti paksusuolessa, bakteeritoiminnan seurauksena. Vapaaehtoisille koehenkilöille tehdyssä tutkimuksessa on osoitettu, että sisäsyntyisten N-nitrosoyhdisteiden määrä lisääntyy, mitä enemmän punaista lihaa syödään (29). Valkoisella lihalla ei ollut vastaavaa vaikutusta, mikä johtunee siitä, että punaisen lihan sisältämä runsas hemirauta edistää N-nitrosoyhdisteiden muodostumista suolistossa (24,30). Eläinmalleissa on osoitettu, että ravinnossa hemin kanssa samanaikaisesti annettu kalsium, klorofylli, polyfenolit ja C-vitamiini pystyvät ehkäisemään ja ruokasuola puolestaan lisäämään N-nitrosoyhdisteiden muodostumista suolistossa (30). Hemiraudan merkitystä paksusuolisyöpää edistävänä tekijänä tukee äskettäin julkaistu viisi kohorttitutkimusta käsittävä meta-analyysi, jossa hemin saanti oli yhteydessä suurentuneeseen paksusuolisyövän riskiin (30). Yhteenvetona voidaan todeta, että epidemiologisissa tutkimuksissa punaisen ja prosessoidun lihan saanti on yhteydessä lisääntyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin. On myös olemassa uskottavia biologisia mekanismeja, jotka voivat selittää tämän yhteyden. Riski näyttäisi uusimpien tutkimusten valossa olevan jonkin verran pienempi kuin WCRF:n paneelin yhteenvedossa vuodelta Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ainakin osa epidemiologisissa tutkimuksissa nähdystä yhteydestä punaisen lihan ja paksusuolisyövän välillä johtuu elämäntapaan liittyvistä sekoittavista tekijöistä. Ne henkilöt jotka syövät runsaasti punaista ja prosessoitua lihaa, myös useammin tupakoivat, käyttävät enemmän alkoholia, syövät vähemmän vihanneksia ja hedelmiä, ovat useammin lihavia ja harrastavat vähemmän liikuntaa (24,31). Ravintokuitu WCRF:n asiantuntijapaneeli arvioi, että runsaasti ravintokuitua sisältävät ruoat todennäköisesti suojaavat paksu- ja peräsuolisyövältä. Vuoden 2011 päivityksessään paneeli katsoi, että uusin tutkimusnäyttö nostaa ravintokuitua koskevan tutkimusnäytön luokituksen vakuuttavaksi (9). Tämä perustuu 18 prospektiivista kohorttitutkimusta käsittävään meta-analyysiin, jossa tutkittiin kokonaiskuidun ja eri lähteistä saatavien kuitujen saannin ja saannin suuruuden (annos-vaste) yhteyttä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (9,32). Tutkimuksista 13:ssa runsas kuidun saanti oli yhteydessä pienentyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin. Koko aineistossa eniten kuitua saavien riskisuhde oli 0,88 (95 %:n LV 0,82 0,94) verrattuna vähiten kuitua saaviin. Annos-vasteanalyysin perusteella jokaista 10 g kuitua kohti vuorokaudessa paksu- ja peräsuolisyövän riski pieneni 10 %. Kun otettiin huomioon eri kuitulähteet, vain viljakuidun saanti oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pienentyneeseen syöpäriskiin (RR 0,90; 95 %:n LV 0,83 0,96), vaikka suunta oli samanlainen hedelmistä, vihanneksista ja palko kasveista saatavalle kuidulle. Koska täysjyväviljatuotteet ovat tärkeimpiä ravintokuidun 3473

6 katsaus Kaikentyyppiset alkoholijuomat lisäävät syöpäriskiä. taulukko 3. Maailman syöpätutkimussäätiön ravintoa ja fyysistä aktiivisuutta koskevat suositukset syövän ehkäisemiseksi (1). 1. Kehon rasvaisuus Pysyttele niin laihana kuin mahdollista olematta silti alipainoinen 2. Fyysinen aktiivisuus Ole fyysisesti aktiivinen päivittäin 3. Painon nousua edistävät ruoat ja juomat Rajoita energiatiheiden ruokien ja juomien käyttöä; vältä sokeripitoisia juomia 4. Kasvisperäiset ruoat Syö pääasiassa kasvisruokia 5. Eläinperäiset ruoat Rajoita punaisen lihan ja vältä prosessoidun lihan käyttöä 6. Alkoholijuomat Rajoita alkoholin käyttöä 7. Ruoan säilytys, muokkaaminen ja valmistus Rajoita ruokasuolan käyttöä Vältä homeisten viljojen ja palkokasvien käyttöä 8. Ravintolisät Pyri täyttämään ravintoaineiden tarpeet pääsääntöisesti syömällä normaalia ruokaa saantilähteitä, WCRF:n uusimmassa meta-analyysissa oli seitsemän prospektiivista kohorttitutkimusta täysjyväviljan saannin yhteydestä paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (9,32). Eniten täysjyväviljaa käyttävillä oli 21 % pienempi riski kuin vähiten käyttävillä (RR 0,79; 95 %:n LV 0,72 0,86). Annos-vasteanalyysin perusteella riski pieneni 17 % jokaista 90 g/vrk täysjyvävilja-annosta kohden. Aikaisempi epidemiologinen tutkimusnäyttö kuidun saannin yhteydestä paksusuolisyövän riskiin on ollut osin hyvin ristiriitaista. Tähän on monia syitä, joista yksi keskeinen on se, että ravintokuitu käsitteenä on monitahoinen. Alun perin ravintokuitu määritettiin kasvisolujen seinämien rakenteiksi, jotka eivät sula ja imeydy ohutsuolessa. Kemiallisesti ravintokuitu on joukko erilaisia yhdisteitä, tyypillisesti polysakkarideja ja kumeja, joiden saantitasojen tarkka ja luotettava analysointi ruoankäyttötutkimuksissa on vaikeaa. Lisäksi kuidun saantilähteet ja -tasot vaihtelevat eri väestöissä ja kulttuureissa huomattavasti. Esimerkiksi Euroopassa viljatuotteet on huomattavasti tärkeämpi kuidun lähde kuin Pohjois-Amerikassa, mikä voi osaltaan selittää epidemiologisten tutkimusten ristiriitaisia tuloksia. Laajassa eurooppalaisessa EPIC-kohortissa havaittiin ravintokuidun saannilla selkeä yhteys pienentyneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiin (33). Tutkimuksen tekijät arvioivat, että kun päivittäinen kuidun saanti kaksinkertaistuu tasolta 15 g tasolle 30 g, riski sairastua paksu suolisyöpään pienenee jopa noin 40 %. Sen sijaan yhdysvaltalaisilla kohorteilla painottuneessa Pooling Project -tutkimuksessa havaittiin huomattavasti lievempi yhteys kuidun saannin ja paksusuolisyövän riskin välillä niin, että alle 10 g/vrk saavilla oli 18 % suurempi paksusuolisyövän riski verrattuna yli 10 g/vrk saaviin, mutta tätä suuremmilla saantitasoilla kuidusta saatava hyöty katosi (34). Myös WCRF:n uusin meta-analyysi painottuu yhdysvaltalaisilla kohorteilla, mikä on voinut vaikuttaa kuidun saantiin liittyvän riskin suuruuteen (32). Kokeellisissa tutkimuksissa on osoitettu useita eri vaikutusmekanismeja, joilla kuitu voi ehkäistä paksu- ja peräsuolisyöpää (35). Kuitu lisää ulostemassan tilavuutta ja siten nopeuttaa ulostemassan läpikulkuaikaa suolistossa. Samalla ulostemassan sisältämät haitalliset aineet ja karsinogeenit laimentuvat, eivätkä pääse kosketuksiin suolen epiteelisolukerroksen kanssa. Suoliston mikrobifloora käyttää kuitua ravinnokseen, joten kuidulla on tärkeä tehtävä ylläpitää suoliston normaalia bakteeriflooraa. Bakteerifermentaation tuloksena kuidusta syntyy paksusuolen luumenissa mm. lyhytketjuisia rasvahappoja, kuten butyraattia, jonka on syöpä soluviljelmissä osoitettu edistävän solujen erilaistumista ja apoptoosia. Erittäin runsas lyhytketjuisten rasvahappojen muodostuminen ns. liukoisista nopeasti fermentoituvista kuiduista voi kuitenkin olla jopa haitallista. Tyypillinen havainto eri paksusuolisyövän eläinmalleilla tehdyistä tutkimuksista on se, että runsas määrä nopeasti fermentoituvaa kuitua, kuten pektiiniä, guarkumia ja inuliinia, edistää suolistokasvaimien muodostumista (35,36). Tätä vahvistaa perinnöllistä paksusuolisyöpää sairastavien potilaiden kliininen interventio, jossa liukoisiin kuituihin kuuluva psyllium lisäsi uusien adenoomien lukumäärää kolmen vuoden seurantajaksolla (37). Ruoasta kuitua saadaan parhaiten käyttämällä täysjyväviljatuotteita. Suomalaiset saavat edelleen suurimman osan kuidustaan ruisleivästä, joka on erinomainen kuidun lähde. Myös vihanneksista, hedelmistä ja marjoista tulee jonkin verran kuitua, mutta suurehkon vesipitoisuuden takia määrät eivät yllä lähimainkaan samalle tasolle kuin ruisleivässä. Toisaalta sekä 3474

7 tieteessä täysjyvävilja että kasvikset, hedelmät ja marjat sisältävät koko joukon ns. kanssamatkustajia eli fytokemikaaleja, joilla voi olla tärkeä merkitys syövän ehkäisyssä (38). Onko suositusten noudattamisesta hyötyä? WCRF:n asiantuntijapaneeli antoi vuonna 2007 suurelle yleisölle tarkoitetut ravintoa ja liikuntaa koskevat, syövän ehkäisyyn tähtäävät suositukset (taulukko 3) (1). Äskettäin ilmestyneessä tutkimuksessa testattiin, onko näiden ohjeiden noudattamisesta todella hyötyä syövän ehkäisyssä (39). Suositusten noudattamista mitattiin pistemuuttujalla, jossa kustakin suosituksesta (taulukko 3, kohdat 1 6) saattoi saada yhden pisteen niin, että suurin kokonaispistemäärä miehillä oli 6 ja naisilla 7 (imetys mukana). Tuloksena oli, että suurimpaan pistekategoriaan kuuluvilla oli 18 % pienempi kokonaissyöpäriski kuin niillä, jotka kuuluivat pienimpään pistekategoriaan. Riskin pieneneminen yhtä pistettä kohden oli 5 % kaikille syöville, 12 % paksu- ja peräsuolisyövälle ja 16 % mahalaukun syövälle. Pisteiden määrä oli käänteisesti yhteydessä myös rinta-, kohdun runko-osan, keuhko-, munuais-, maksa- ja ruokatorvisyövän riskiin (39). Tämän tutkimuksen valossa oikeanlaisilla ravinto- ja liikuntatottumuksilla voidaan ehkäistä syöpää. n English summary > in english Diet and cancer the bottom line 3475

8 englis summary Anne-Maria Pajari Ph.D. University of Helsinki, Department of Food and Environmental Sciences, Division of Nutrition Diet and cancer the bottom line In 2007 the World Cancer Research Found published an extensive report summarising the scientific evidence on diet and cancer. Based on the WCRF report and studies published thereafter, the present review sets out what we now can say with relative certainty about the role of diet in cancer. Firstly, the significance of diet differs depending on the cancer type. This significance is greatest for cancers typical of affluent countries, such as cancers of the colorectum, prostate and breast. Secondly, there is convincing evidence that excess dietary energy intake leading to overweight and obesity increases cancer risk. Similarly convincing evidence indicates that high intakes of red meat, processed meats and alcoholic beverages increase cancer risk whereas consumption of foods high in dietary fibre protects against cancer. In cancer prevention, it is important to maintain normal body weight, favour diets rich in vegetables and dietary fibre and avoid excessive use of alcohol. 3475a

Marjat syövän ehkäisyssä

Marjat syövän ehkäisyssä Kokkola 4.12.2013 Marjat syövän ehkäisyssä Dosentti, ETT Anne-Maria Pajari Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Ravitsemustieteen osasto, Helsingin yliopisto 3.12.2013 1 Syöpä Suomessa - ilmaantuvuus

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Ravinnon merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa

Ravinnon merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa 9.12.2011 Gynaecologi Practic koulutustilaisuus Helsinki Ravinnon merkitys syövän ehkäisyssä ja hoidossa Dosentti, ETT Anne-Maria Pajari Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Ravitsemustieteen osasto

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia

Etanolimetabolia. Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Ruuansulatuskanavan syöpä. Etanolimetabolia Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Alkoholi ja ruuansulatuskanavan syöpä Johanna Uittamo HLT, LK Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö Biomedicum Helsinki 4.3.213 Ruuansulatuskanavan syöpiä runsaasti maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Alkoholi ja lihavuus VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Esityksen tavoitteet Alkoholin kulutus Suomessa Alkoholi lihottaa vai lihottaako? Alkoholimetabolia

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät 25.11.2016 Helsinki Sidonnaisuudet LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski plussat ja miinukset Pieni syöpäriski Suuri syöpäriski Ehkäisy ja syöpäriski plussat

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan 1. a) Mitä tarkoitetaan biopolymeerilla? Mihin kolmeen ryhmään biopolymeerit voidaan jakaa? (1,5 p) Biopolymeerit ovat luonnossa esiintyviä / elävien solujen muodostamia polymeerejä / makromolekyylejä.

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen kulmakiviä Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen perusideaa! l HARJOITUKSEN AIKANA KUKAAN EI KEHITY! l SUORITUSKYKY HEIKKENEE HARJOITUKSEN AIKANA JA KEHITYS TAPAHTUU HARJOITUSTA

Lisätiedot

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle Liite II ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle 62 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

5. Ravintoaineiden saanti

5. Ravintoaineiden saanti 5. Ravintoaineiden saanti HELI REINIVUO, SATU MÄNNISTÖ, HELI TAPANAINEN JA HEIKKI PAKKALA Energiaravintoaineista rasvaa, proteiinia ja kovaa rasvaa saatiin runsaasti, kun taas hiilihydraattien ja kuidun

Lisätiedot

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS ALZHEIMERIN TAUDIN OIREET Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Usein muistetaan

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

* Hedelmien ja vihannesten kulutus Euroopassa saavatko eurooppalaiset tarpeeksi näitä ravintoaineita? www.eufic.org

* Hedelmien ja vihannesten kulutus Euroopassa saavatko eurooppalaiset tarpeeksi näitä ravintoaineita? www.eufic.org JVi Joie de Vivre - Makua elämään Tuotepakkaus: 2 pulloa Koko: 1 pullon sisältö: 750 ml TUOTEPOSITIOINTI Terveenä pysyminen alkaa aina terveistä ruokailutottumuksista. Suurin on eurooppalaisista ei kuitenkaan

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Elintavat. TE4 abikurssi

Elintavat. TE4 abikurssi Elintavat TE4 abikurssi Keskeistä Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Päihteet Terveysosaaminen Terveyskäyttäytyminen Terveyskulttuuri Ravinnosta terveyttä Ravitsemussuosituksen pääperiaatteet Ravitsemussuosituksen

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Ruoka on osa hyvinvointia

Ruoka on osa hyvinvointia Ruoka on osa hyvinvointia Baltfood, yleistä Itämeren alueen ruokakäyttäytyminen - trendit Heidi Valtari Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Turun yliopisto baltfood c/o LÜBECK Business Development Corporation

Lisätiedot

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 MUISTIN OSA-ALUEET TAPAHTUMAMUISTI: ELÄMÄNKERRALLISET ASIAT TIETOMUISTI: OPITUT ASIAT, KUTEN SANOJEN MERKITYS, MATEMATIIKAN

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

Lasten ja nuorten lihavuus. Outi Hollo Lastenlääkäri Turun hyvinvointitoimiala Lasten ja nuorten pkl 11.5.2016

Lasten ja nuorten lihavuus. Outi Hollo Lastenlääkäri Turun hyvinvointitoimiala Lasten ja nuorten pkl 11.5.2016 Lasten ja nuorten lihavuus Outi Hollo Lastenlääkäri Turun hyvinvointitoimiala Lasten ja nuorten pkl 11.5.2016 Määritelmät Neuvolaikäisillä lapsilla ylipaino = pituuspaino +10% - +20% lihavuus = pituuspaino

Lisätiedot

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM Muistisairaus ja ravitsemus 18.4.2012 Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM www.soinmuistaakseni.fi Projektit Ravitsemus muistisairaan kodissa - kehittämisja tutkimushanke 2009-2012 Tavoitteena on tutkia ja

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin

Suomalaiset ravitsemussuositukset. - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin Suomalaiset ravitsemussuositukset - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin Esityksen sisältö Ravitsemussuositusten tausta ja tavoitteet Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruuasta Liikunta Kestävät

Lisätiedot

X kestävyysseminaari, Pajulahti 10.12.05 PAINANKO LIIKAA? Dosentti, ETT Mikael Fogelholm Johtaja, UKK-instituutti, Tampere

X kestävyysseminaari, Pajulahti 10.12.05 PAINANKO LIIKAA? Dosentti, ETT Mikael Fogelholm Johtaja, UKK-instituutti, Tampere X kestävyysseminaari, Pajulahti 10.12.05 PAINANKO LIIKAA? Dosentti, ETT Johtaja, UKK-instituutti, Tampere Miten paino, painoindeksi ja rasva-% eroavat eri lajien urheilijoilla? Onko kehon koostumuksella

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011 NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila Merja Suominen 17.2.2011 Tutkimuspaikat ja menetelmä Tutkimus toteutettiin marras-joulukuun 2010 ja tammikuun 2011 aikana. Tutkimukseen osallistui

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Riittäkö opiskelijoiden työkunto?

Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Tuloksia ja ennusteita Stadin AO:n Kehon kuntoindeksi - testeistä vuosilta 2014 ja 2015 LIIKKUVA KOULU LAAJENEE KOHTI AKTIIVISIA OPISKELUYHTEISÖJÄ torstai 1.12.2016 Paasitorni,

Lisätiedot

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Leivän ABC Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Kiinnostaako leipä? Leipää on monenlaista; tummaa, vaaleaa, rapeaa, pehmeää, juuresta valmistettua ja padassa paistettua. Mutta mitkä ovat

Lisätiedot

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Anna Ojala 25/4/14 1 Palautuminen ja superkompensaatio Ravinto, neste,

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Suolistosyöpää sairastavan potilaan ravitsemus

Suolistosyöpää sairastavan potilaan ravitsemus Suolistosyöpää sairastavan potilaan ravitsemus Elina Salminen ja Pauliina Uusitalo Johdanto Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 30 000 ihmistä. Yleisimmät syöpätaudit ovat miehillä keuhko- ja eturauhassyöpä

Lisätiedot

Ravitsemus kiinnostaa kuluttajia, mikä puhuttaa nyt - entä tulevaisuudessa

Ravitsemus kiinnostaa kuluttajia, mikä puhuttaa nyt - entä tulevaisuudessa Ravitsemus kiinnostaa kuluttajia, mikä puhuttaa nyt - entä tulevaisuudessa Raija Tahvonen Ikääntyneiden ravitsemus Onnistunut ikääntyminen Välimeren ruokavalio (paljon kasviksia, kalaa jne. paljon antioksidantteja,

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

JVi. Usein kysyttyä SISÄLLYSLUETTELO

JVi. Usein kysyttyä SISÄLLYSLUETTELO JVi Usein kysyttyä SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä on JVi? 2. Miksi joka päivä tulisi nauttia 120 ml JVi -juomaa? 3. Voinko käyttää JVi:tä muiden Nu Skin -tuotteiden kanssa? 4. Onko JVi SCS- (Skin Carotenoid

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

RUOKALAUTASELTA LISÄÄ VIRTAA JA TOIMINTAKYKYÄ. Anette Palssa laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM anette.palssa@gmail.com puh.

RUOKALAUTASELTA LISÄÄ VIRTAA JA TOIMINTAKYKYÄ. Anette Palssa laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM anette.palssa@gmail.com puh. RUOKALAUTASELTA LISÄÄ VIRTAA JA TOIMINTAKYKYÄ Anette Palssa laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM anette.palssa@gmail.com puh. 050 5475 194 Pätevyys ja sidonnaisuudet Luento- ja asiantuntijapalkkioita

Lisätiedot

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Lounais-Hämeen Kansalliset Seniorit ry, Forssa LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Veli Hietaniemi Uudet liiketoimintamahdollisuudet Luonnonvarakeskus Johdanto Kuluttaja arvostaa elintarvikkeissa

Lisätiedot

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO RAVITSEMUS JA YLIKUNTO Anna Ojala, ETM Ravitsemusasiantuntija Ravitsemuksellisia syitä ylikunnossa 1. Riittämätön kokonaisenergian ja HH- saanti 2. Epäsäännöllinen syöminen Energia ajoittain puutteellista

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot