Viranomaishaastattelut ja artikkelit Viranomaisten ja päättäjien näkemyksiä viisumivapauden vaikutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomaishaastattelut ja artikkelit Viranomaisten ja päättäjien näkemyksiä viisumivapauden vaikutuksista"

Transkriptio

1 Viranomaishaastattelut ja artikkelit Viranomaisten ja päättäjien näkemyksiä viisumivapauden vaikutuksista Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Viranomaishaastattelut ja artikkelit... 1 Yhteenveto... 1 Viisumikäytännöistä ja niiden kehittämisestä... 4 Rajavalvontaa tehostavat järjestelmät... 6 Viisumivapaus viranomaisnäkökulmasta... 7 Päättäjien mielipiteitä TAK Oy:n päättäjäkysely Viranomaishaastattelut ja artikkelit Venäjällä Raja-asemien kehittäminen Tieverkoston kehittäminen Lentoliikenteen kehittäminen Junaliikenteen kehittäminen Laivaliikenteen kehittäminen Viisumivapaus poliittisena kysymyksenä Viisumivapauden myönteiset ja kielteiset vaikutukset Vastauksia päättäjäkyselystä Viisumivapauden myönteiset vaikutukset - vastaukset Viisumivapauden kielteiset vaikutukset - vastaukset... 26

3 VIRANOMAISHAASTATTELUT JA ARTIKKELIT Tässä liiteraportissa tarkastellaan suomalaisten viranomaisten ja päättäjien näkemyksiä viisumivapauteen. YHTEENVETO Suomalaisviranomaisten haastattelut ja artikkelit 1 Viisumivapaus asettaa haasteita erityisesti turvallisuusviranomaisten toimintaan. Viisumihakemusten yhteydessä tehtävä kontrollointi siirtyy viisumivapauden myötä raja-asemille, mikä lisää rajavartioston työmäärää ja ruuhkauttaa raja-asemia nykyisestään. Jotta viisumivapauteen voitaisiin siirtyä, olisi tietojärjestelmien vielä kehityttävä nykytasosta ja rajavalvonnan resursseja lisättävä. Rajan ylittävää viranomaisyhteistyötä on lisättävä erityisesti poliisiviranomaisten välillä viisumivapauden myötä. Venäläisten rajaviranomaisten olisi myös jatkossa kontrolloitava matkustusasiakirjojen voimassaoloa maasta poistuvien matkustajien osalta turvapaikanhakijoiden määrän rajoittamiseksi. Poliisille ja pelastusviranomaisille viisumivapaus tuo haasteita kieliosaamisen osalta. Erityisesti hätäkeskuksissa tulisi varautua ainoastaan venäjää puhuvien avuntarvitsijoiden palvelemiseen. Myös hit and run -tyyppinen rikollisuus lisäisi poliisin työtehtäviä rajan lähialueilla. Liikennerikkomusten määrän voidaan myös arvioida lisääntyvän merkittävästi, vaikka rajaviranomaisilla onkin käytettävissään poliisin rekisterit ja näin ollen mahdollisuus estää esimerkiksi toistuvasti liikennerikoksiin syyllistyneiden pääsy maahan. Liikenneinfrastruktuurin osalta ei riitä, että Suomen puolella kehitetään valmiuksia ottaa vastaan selvästi nykyistä suurempia matkustajamääriä. Myös venäläisten olisi kehitettävä raja-asemia sekä liikenneväyliä Venäjän puolella. Erityisen ongelmallinen on Viipurin ja Nuijamaan välinen tieosuus, jolle ei ole olemassa kehittämissuunnitelmia. Päättäjät suhtautuvat viisumivapauteen pääosin myönteisesti, mutta erityisesti rikollisuuden lisääntymistä pelätään viisumivapauden myötä. Venäläisviranomaisten haastattelut ja artikkelit Raja-asemat Venäjän rajahallinnon edustajien mukaan rajan ylityskyky ylittyy jo nykyisillä matkustajamäärillä. Erityisen kuormittunut on luoteissuunta, joista esimerkkeinä mainittiin Torfjanovka (Vaalimaa) ja Brusnitsnoe (Nuijamaa). Torfjanovkassa ja Brusnithsnojessa käsiteltyjen ihmisten ja ajoneuvojen määrä ylittää yli

4 2 kaksi kertaa, ja vapaapäivien ja juhlapäivien alla 3-5 kertaa suunnitellun kapasiteetin siitä huolimatta, että Torfjanovkassa on uusimmat passintarkastus- ja läpivalaisumenetelmät. Torfjanovka vaatii 5 miljardia ruplan (125 milj. ) remontin niin, että rakentamisen määräaika on 5 vuotta. Kaikkiaan rajojen uudistamiseen on kuitenkin käytössä yhteensä 3 miljardia ruplaa (75 milj. ) vuodessa. Vuoden 2012 aikana Torfjanovkaan saatiin myös 500 miljoonaa ruplan (12,5 milj. ) rahoitus Venäjän federaation investointiohjelmasta. Rahoituksen avulla raja-asemaa parannetaan vuosien aikana. Rajaviranomaiset ovat omalta osaltaan sitoutuneita uudistuksiin, mutta puutetta on resursseista. Mahdollisen viisumivapauden vaikutuksia on pohdittu, mutta nykyiset resurssit on kohdistettu alati kasvavien jonojen pienentämiseksi. Rajanylittäjien määrät kasvavat joka tapauksessa riippumatta siitä tuleeko viisumivapaus. Rajasta vastaavat viranomaiset kokevat, että he sinällään ovat valmiita viisumivapauteen, mutta määrärahoja tarvitaan lisää sekä teknisiin uudistuksiin että henkilökunnan palkkaamiseen. Tieverkosto Tietyöt Viipuri-Svetogorsk välillä on aloitettu lähellä Svetogorskin rajanylityspaikkaa. Rajaliikenteen kannalta remonttia kaipaisi erityisesti myös Viipuri- Brushnitsnoe väli, jonne tarvittaisiin nykyistä liikennemäärää vastaava kokonaan uudistettu tie. Nykyinen on suunniteltu palvelemaan lähinnä Saimaan kanavaa ja se on erittäin kovassa käytössä. Tulevaisuudessa tieverkostoa tullaan rahoittamaan käyttömaksuilla. Liikenneministeriö päätti, että Skandinavia-väylä tulee olemaan maksullinen. Maksullisuus tulee voimaan vasta kun tiet on remontoitu. Skandinavia-väylän kunnostukselle on myös Leningradin alueen tuki, sillä kuvernööri Aleksandr Drozdenko katsoo sen ja Moskova-Pietari moottoritien kunnostustöiden olevan tärkeimpiä kehittämiskohteita alueen infrastruktuurin parantamisessa. Leningradin alueelle on tehty teiden kehittämisohjelma vuosille Ohjelma koostuu pääasiassa kohtuullisen pienistä yksittäisistä projekteista. Pääosa kohteista on siltojen korjauksia ja rakentamisia, liittymien rakentamista ja rautateiden ylitysten varustamista. Yksi suurimmista tieinvestoinneista raja-alueilla on maksullinen Äänisen (Onego) pikatie. 349 kilometriä pitkä yhdistää Karjalan, Suomen ja Leningradin alueen. Sopimukseen kuuluu myös Syväoro-Parikkala rajapisteen rakentaminen. Lentoliikenne Tulevaisuudessa lentoliikenteen oletetaan kasvavan voimakkaasti Venäjällä, minkä takia lentokentät vaativat suuria investointeja. Pietarin lentokenttä Pulkovo on Venäjän federaation kolmanneksi vilkkain. Vuonna 2012 ulkomaisia matkustajia oli 6,2 miljoonaa ja kotimaisia 5 miljoonaa. Pulkovoon on valmisteilla uusi terminaali, jonka pitäisi valmistua vuoden 2014 aikana. Uudistus nostaa matkustajakapasiteetin miljoonaan.

5 3 Jos viisumivapaus Venäjän ja Euroopan unionin välillä toteutuisi välittömästi, se lisäisi aluksi ulkomaisten Venäjälle tulevien matkailijoiden määrää runsaasti ja vähemmän ulkomaille matkustavien venäläisten. Lentoliikenteen kehitys on kuitenkin niin nopeaa, että esimerkiksi vuonna 2018 tilanne on todennäköisesti toinen. Tällöin yhä useampi venäläinen matkustaa lentäen. Joka tapauksessa lentoliikenteen määrä on kasvussa ja kasvun uskotaan kiihtyvän tulevaisuudessa riippumatta viisumivapaudesta. On ehdotettu, että viisukäytäntöjä helpotettaisiin lentoliikenteessä samalla tavalla kuin risteilyillä. Tämän on laskettu nostavan matkustajamääriä jopa 40 prosentilla. Junaliikenne Junaliikenne Venäjältä Eurooppaan ja Aasiaan kasvaa voimakkaasti, mutta hitaammin kuin lentoliikenne. Venäjän kansainvälisen junaliikenteen intresseissä on kehittää liikennöintiä reiteillä Petroskoi-Sortavala-Joensuu, Petroskoi-Kostamus-Oulu ja Pietari-Viipuri-Imatra. Junaliikenteessä Helsinki Pietari väliä kulkevia Allegroja varten on kehitetty rajamuodollisuuksiin toimiva malli, jota voidaan hyödyntää myös muilla mahdollisilla reiteillä. Myös junaliikenteeseen on ehdotettu yksipuolista 72 tunnin viisumivapautta Pietariin saapuville matkailijoille. Laivaliikenne Itämerellä risteilee useita aluksia, jotka poikkeavat Pietarissa. Laivaliikenteen kehitys on ollut kasvava ja ongelmaksi on muodostunut satamien kapasiteetti. Morskoi Vokzal kävi kuitenkin liian pieneksi jo 2000-luvun alussa risteilyliikenteen kasvun myötä. Vasilinsaarelle rakennetun uuden sataman vuosittainen matkustajien maksimimäärä on 2 miljoonaa sataman valmistuttua kokonaisuudessaan. Venäläisille Itämeren muihin kaupunkeihin matkustaville risteilymatkailijoille viisumi aiheuttaa suuria ongelmia, sillä viisumi tarkastetaan kaikissa satamissa erikseen. Yksikertaviisumilla voi tällöin käydä maissa vain yhdessä kohteessa ja monikertaviisumin haltioilla menee kohtuuttomasti aikaa jonottamiseen. Risteilyliikenteen kehittäminen nähdään Pietarin alueella ennen kaikkea matkailun edistämisenä. Käytössä oleva 72 tunnin viisumivapaus risteilyaluksella saavuttaessa on saanut positiivisen vastaanoton. Toiveena olisi, että myös Suomi, Ruotsi ja Viro myöntäisivät venäläisille risteilyvieraille vastaavan oikeuden viisumittomaan vierailuun.

6 4 VIISUMIKÄYTÄNNÖISTÄ JA NIIDEN KEHITTÄMISESTÄ Lähteet: Passi- ja viisumiyksikön päällikkö Päivi Blinnikka, Ulkoministeriö ja kv. asioiden yksikön ylitarkastaja Katariina Lindsted, Sisäministeriö, Sisäasiainministeriön Internet-sivut, Kaakkois- Suomen Rajavartiosto Vuonna 2001 Suomi liittyi Schengen-alueeseen. Viisumin hinta Schengen-maihin on Viisumisäännöstön mukaisesti 60 euroa. Vuonna 2007 Venäjän kanssa solmitun viisumihelpotussopimuksen myötä viisumin hinta laski 35 euroon. Vuonna 2010 asiakaspalvelun parantamiseksi solmittiin yhteistyösopimus intialaisen VFS Global -yhtiön kanssa. Ennen tätä yhteistyösopimusta viisumihakemuksen jättämistä jouduttiin usein jonottamaan erityisesti Pietarin konsulaatissa kauan. Moskovassa viisumihakemusten vastaanottaminen ulkoistettiin VFS:lle v. 2010, Pietarissa 2011 ja Murmanskissa ja Petroskoissa v Nykyisin käytännössä viisumihakemukset jätetään VFS:n viisumikeskukseen, joka perii hakijalta 21 euron palvelumaksun. Hakemuksen voi periaatteessa jättää myös edustustoon, mutta tätä varten on varattuna vain tietty määrä aikoja viikoittain. Viisumisäännöstön mukaan viisumipäätös tulisi antaa 15 päivän kuluessa sen hakemisesta. Jos hakijalta vaaditaan lisäselvityksiä, aikaa voidaan jatkaa 30 päivään tai erityistapauksissa poikkeuksellisesti 60 päivään (Viisumisäännöstön 23 art.). Viisumihelpotussopimuksen myötä viisumin peruskäsittelyaikaa lyhennettiin 10, poikkeustapauksissa 30 päivään (Venäjän viisumihelpotussopimus 7 artikla). Yleensä viisumin käsittelyaika Suomen edustustoissa on 4 5 päivää, mutta joskus ruuhkaisina aikoina käsittelyaika on saattanut venyä kolmeen viikkoon. Kiireellisissä tapauksissa voidaan hakea myös pikaviisumia. Tällä hetkellä viisumihakemuksia tulee noin 5000 päivässä, mutta vilkkaimpina aikoina niitä saattaa tulla jopa 8000 yhden päivän aikana. Venäläisille myönnettävät viisumit Suomeen ja muihin Schengen-maihin: Kertaviisumi, kaksikertaviisumi ja monikertaviisumi. Monikertaviisumin pituus voi olla 0,5 5 vuotta. Monikertaviisumilla voi olla maassa (Schengen-alueella) enintään kolme kuukautta (90 päivää) puolen vuoden aikana (sama koskee myös kertaviisumia). Jos viisumi on haettu Suomeen, tulee pääpaino matkustamisessa olla Suomessa. Raja- ja viisumiviranomaiset tarkastelevat passien leimoja kontrolloidakseen, onko viisumia käytetty oikein. Suomen konsulaatit eivät yleensä edellytä venäläisiltä viisuminhaussa kutsua Suomesta. Tarvittaessa voidaan pyytää hakijalta lisäselvitystä matkasta. Venäläisen hakiessa viisumia Suomeen, ensikertalaiselle myönnetään varsinkin Pietarin konsulaatissa yleensä puolen vuoden monikertaviisumi. Jos viisumin käyttöaikana ei ilmene ongelmia, esimerkiksi määräaikojen ylityksiä tai matkustelua pääasiassa muualla kuin Suomessa, myönnetään myöhemmässä vaiheessa yleensä vuoden monikertaviisumi.

7 5 Viisumihakemus voidaan hylätä seuraavista syistä: Hakija on esittänyt virheellisen / väärän / väärennetyn asiakirjan. Hakija ei ole esittänyt todisteita suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ja edellytyksistä. Hakija ei ole esittänyt todisteita riittävistä varoista oleskelukustannusten kattamiseen ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtö- tai asuinmaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on taattu, tai hakija ei kykene hankkimaan näitä varoja laillisin keinoin. Hakija on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella kolme kuukautta kuluvien kuuden kuukauden aikana yhtenäisen viisumin tai alueellisesti rajoitetun viisumin perusteella. Hakija on määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä (SIS) toimesta. Yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että hakija muodostaa uhkan yhden tai useamman jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle asetuksen (EY) N:o 562/2006 (Schengenin rajasäännöstö) 2 artiklan 19 kohdassa määritellyllä tavalla tai kansainvälisille suhteille. Hakija ei ole esittänyt todisteita riittävästä ja voimassa olevasta matkasairausvakuutuksesta. Todisteet suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ja edellytyksistä eivät olleet luotettavia. Hakijan aikomusta poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen viisumin voimassaoloajan umpeutumista ei voitu varmistaa. Hakija ei ole esittänyt riittäviä perusteita sille, että hän ei ole pystynyt hakemaan viisumia ennakkoon, minkä vuoksi hänen on haettava viisumia rajalla. Viisuminhaltija on pyytänyt viisumin kumoamista. Jos viisumitietokannassa henkilön kohdalla on poliisin, rajavartioston tai tullin merkitä, viisumivirkailija konsultoi yleensä ko. viranomaista viisumipäätöstä tehdessään. Esimerkiksi liikennerikkomus Suomessa saattaa rajoittaa viisumin saantia jonkin aikaa. Viisumihakemuksen hylkäämisestä kerrotaan hakijalle kielteispäätöskaavakkeella, johon on merkitty hylkäämisen syy. Tällä hetkellä EU ja Venäjä neuvottelevat uudesta viisumihelpotussopimuksesta, jolla helpotettaisiin erityisesti säännöllisesti Venäjän ja Schengen-maiden välillä liikkuvien henkilöiden matkustamista myöntämällä näille pidempiä viisumeita. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi erilaisten valtuuskuntien jäseniä, toimittajia tai maassa asuvien perheenjäseniä. Myös virkapassin omistavien viisumivapaata matkustamista harkitaan. Tätä hankaloittavat kuitenkin erilaiset virkapassikäytännöt eri maissa. Esimerkiksi Venäjällä valtion omistamissa yhtiöissä työskentelevillä henkilöillä sekä joillakin sotilashenkilöillä voi olla virkapassi, kun taas esimerkiksi Virossa virkapassia ei ole lainkaan.

8 6 EU:ssa on käynnissä myös Älykkäät rajat -hanke, jolla pyritään tehostamaan rajavalvontaa sekä toisaalta helpottamaan liikkumista rajojen yli. Mallia on haettu mm. USA:n ESTA-järjestelmästä. EU:ssa viisumihelpotuksiin ja -vapauksiin liittyvät päätökset tehdään neuvostossa määräenemmistöpäätöksillä. Myös poliittinen tilanne ja jäsenmaiden intressit ja tavoitteet vaikuttavat siihen, minkälaisiin ratkaisuihin päädytään. RAJAVALVONTAA TEHOSTAVAT JÄRJESTELMÄT Schengen-mailla on käytössä yhteinen SIS (Schengen Information System), johon kootaan tietoa henkilöistä, jotka ovat syyllistyneet toimintaan, joka voi rajoittaa viisuminsaantia tai evätä maahantulon. Järjestelmää ollaan kehittämässä ja sen tietosisältö tulee laajenemaan vuoden 2013 aikana käyttöön otettavassa SIS II -järjestelmässä. Rajanylittäjien kontrollointi tulee paranemaan myös vuonna 2014 käyttöön otettavan VIS (Visa Information System) -järjestelmän myötä. Tällöin rajanylittäjien sormenjälkiä voidaan verrata viisumihakemusten yhteydessä annettuihin sormenjälkiin ja tällä tavoin estää väärennetyillä asiakirjoilla matkustaminen. Vuonna 2018 on suunniteltu otettavan käyttöön EES (Enty/Exit System) -järjestelmä, jossa passit leimataan sähköisesti ja tiedot rajanylityksestä tallentuvat EU:n yhteiseen tietojärjestelmään. Tällöin oleskeluaikaa Schengen alueella ei enää tarvitse seurata manuaalisesti passin leimojen perusteella vaan tietoja valvontaan järjestelmän avulla automaattisesti. Usein rajanylittävät henkilöt voidaan vuodesta 2018 alkaen rekisteröidä ns. rekisteröityjen matkustajien järjestelmään RTP (Registered Travellers Programme). Järjestelmään rekisteröidyt henkilöt voivat ylittää rajan automaattisten rajanylityspisteiden (ns. kioskien) kautta. Järjestelmään pääseminen edellyttää biometrista passia. Järjestelmässä on suunniteltu mm. matkustajien sormenjälkien lukemista hänen saapuessaan ja lähtiessään EU:n alueelta. Sisäasiainministeriö on yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa asettanut itäliikkuvuuden kasvun työryhmän valmistelemaan, yhteen sovittamaan ja tehostamaan Suomen valmistautumista lisääntyvään itäliikkuvuuteen. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriöstä ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri Pertti Torstila ulkoasiainministeriöstä. Työryhmän tavoitteet ovat: 1. Rajanylityspaikkojen ja niille vievien liikenneyhteyksien kehittäminen sekä välttämättömien henkilöstöresurssien turvaaminen Esitys: Kansallisesti tulee varmistaa rajanylityspaikkojen ja niille vievien liikenneyhteyksien kehittämisen ja henkilöstöresurssien vaatima rahoitus. 2. EU:n Smart Borders -järjestelmän käyttöönotto

9 7 Esitys: Suomen tulee pyrkiä kaikissa yhteyksissä edistämään EU:n Smart Borders -järjestelmän käyttöönottoa ennen viisumivapautta. Keskeisin väline vastattaessa viisumivapaudesta aiheutuvan laittoman maahantulon ja rajat ylittävään rikollisuuden todennäköiseen kasvamiseen olisi biometriikkaan perustuva rajanylitystietojärjestelmä (entry-exit). Lainvalvontaviranomaisille tulisikin antaa oikeus käyttää tietyin edellytyksin järjestelmän tietoja. 3. Yhteistyö Venäjän viranomaisten kanssa Esitys: Rajanylityspaikkojen ja liikenneyhteyksien yhteinen kehittäminen ja resurssien kohdistaminen siihen, Suomi-Venäjä talouskomission rajaliikennetyöryhmän elvyttämismahdollisuuden tutkiminen, yhteydenpidon, tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittäminen viisumiaskelmerkkien mukaisesti täytäntöönpanoviranomaisten ja muiden viranomaisten välillä sekä em. kysymysten esilläpito poliittisten päätöksentekijöiden ja ao. viranomaistahojen tapaamisissa. 4. Suomen viranomaisyhteistyön kehittäminen Esitys: Viranomaisyhteistyötä ja sen yhteensovittamista tehostetaan edelleen, jotta kasvavan liikenteen ja matkailijamäärän edellyttämät toimet ja viranomaistehtävät tulevat kustannustehokkaasti hoidetuksi. 5. Tulkkaus- ja kielipalvelujen saatavuus sekä viranomaisten kielikoulutus Esitys: Viranomaisten kielikoulutus aloitetaan välittömästi ja tulkkaus- ja käännöspalveluiden järjestämistä keskitettyinä ostopalveluina selvitetään. 6. Ulkopuolisen rahoituksen tehokas hyödyntäminen Esitys: Ulkopuolista rahoitusta tulee täysimittaisesti hyödyntää viisumivapauden varautumistyön rahoittamiseksi ja näin ollen tulee laatia selvitys eri rahoituslähteiden hyödyntämisestä. Työryhmä voi valmistella myös ehdotuksia Suomen kannan edelleen kehittämiseksi ja mahdollisesti tarvittaviksi lisätoimenpiteiksi EU:n ja Venäjän välisen viisumivapaustavoitteen edetessä. VIISUMIVAPAUS VIRANOMAISNÄKÖKULMASTA Haastateltavat: Tero Kakinen, Sami Henttonen, Heikki Saikkonen, Jyrki Wasastjärna, Henry Reponen, Jukka Torniainen, Esko Repo Rajavartioston ja poliisin sekä liikenneviraston edustajia haastateltiin alkukesästä 2013 sen kartoittamiseksi, miten viisumivapauden arvioidaan vaikuttavan eri viranomaisten toimintaan. Haastatellut viranomaiset olivat Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Tero Kaakinen sekä kapteeni Sami Henttonen, ylitarkastaja Heikki Saikkonen Suojelupoliisista, Etelä-Karjalan poliisipäällikkö Jyrki Wasastjärna sekä ulkomaalaisvalvonnassa työskentelevä rikosylikonstaapeli Henry Reponen, kansainvälisten asioiden koordinaattori Jukka Torniainen Liikennevirastosta sekä turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo Maahanmuuttovirastosta.

10 8 Viisumivapauden vaikutuksista rajavalvonnan näkökulmasta Rajavartioston näkökulmasta viisumivapaus hidastaisi rajan toimintaa. Vaikka maahantulo-oikeus voitaisiinkin tarkistaa helposti lukemalla henkilötiedot sähköisesti passista, jokaisen käännytettävän henkilön käännyttäminen veisi yhden rajavartijan työaikaa vähintään puoli tuntia, todennäköisemmin 1-2 tuntia. Vuonna 2012 venäläisten viisumihakemuksia hylättiin noin Jos nämä kaikki henkilöt tulisivat raja-asemille, josta rajavartiosto joutuisi heidät käännyttämään takaisin Venäjälle, lisääntyisi vuosittainen työmäärä työtunnilla. Rajavartioston edustajat eivät näe myöskään rajoitetun viisumivapauden olevan rajaviranomaisten kannalta suotava ratkaisu. Nykyiset järjestelmät mahdollistavat jo esimerkiksi rajan lähialueilla asuvien, usein matkustavien tunnettujen matkustajien nopeamman rajanylityksen, eikä esimerkiksi erillinen maahantulokortti välttämättä nopeuttaisi raja-asemien toimintaa. Tietyillä kulkuneuvoilla, esimerkiksi junalla, matkustaville myönnetty viisumivapaus olisi puolestaan haasteellinen sen suhteen, kuinka valvotaan, että matkustajat myös palaavat Venäjälle. Pitkät viisumit ovat siinä mielessä haasteellisia, että passista saattavat loppua leimasivut. Jo nykyisinkin paljon matkustavilla saattaa olla useita passeja, kun siitä passista, jossa viisumi on, ovat loppuneet sivut. Nykytekniikka, muun muassa sähköinen leimaus, tuo tähän kuitenkin helpotusta. Viisumivapauden vaikutuksista poliisin näkökulmasta Etelä-Karjalan poliisilaitoksen ulkomaalaisvalvonnassa työskentelevän rikosylikonstaapeli Henry Reposen mukaan 1990-luvulla venäläisten syyllistyminen omaisuusrikoksiin Suomessa oli huomattavasti yleisempää kuin nykyisin. Myös venäläisten ajokulttuuri Suomessa on parantunut rajusti. Yksi syy ajokulttuurin paranemiseen on viisumin menettämisen pelko ja toinen syy on Saksasta ajaen Suomen kautta tuotavien autojen määrän voimakas väheneminen. Viisumin menettämisen mahdollisuus ja maahantulokielto vaikuttavat paljon venäläisten käyttäytymiseen Suomessa. Yksi esimerkki on Henry Reposen mukaan Imatralla tehty havainto, että kello 16 jälkeen venäläisten tekemät näpistykset lisääntyivät voimakkaasti. Tähän vaikutti se, että ulkomaalaispoliisi ei ollut kirjoittamassa käännytyspäätöksiä kello 16 jälkeen ja venäläiset näpistelijät selvisivät sakoilla. Kun kenttäpartiot ottivat näpistelijöiden passin haltuunsa ja määräsivät heidät ilmoittautumaan seuraavana aamuna ulkomaalaispoliisiin, jossa heille tehtiin käännytyspäätös, nämä illalla tapahtuneet näpistelyt loppuivat yhtä nopeasti kuin alkoivatkin. Viisumivapauden myötä venäläisten rikoksentekijöiden määrä Suomessa tulee varmasti lisääntymään. Pietarista Suomeen pääsee linja-autolla 20 eurolla, joten rikoksen hyöty ei tarvitse olla kovin suuri, että matkakulut saa katettua. Viisumivapauden myötä tulisikin poliisin eri puolilla Suomea pystyä tekemään rikoksiin syyllistyneille käännytyspäätös. Tämän perusteella rajaviranomaiset voivat rajoittaa henkilön maahanpääsyä jatkossa.

11 9 Käännytyspäätös voidaan nykyisin tehdä, jos henkilö syyllistyy esimerkiksi törkeään ylinopeuteen tai tulojen hankkimiseen epärehellisin keinoin. Lain mukaan poliisi/raja voi määrätä maahantulokiellon enintään kahdeksi vuodeksi, sen yli menevät määrää Maahanmuuttovirasto poliisin/rajan esityksestä. Viisumihakemus voidaan evätä, jos henkilö on esimerkiksi saanut useita ylinopeussakkoja. Sen sijaan, jos rajavalvonnan rekisterissä näkyy, että henkilö on saanut sakkoja, ei häneltä tämän perusteella voida evätä maahanpääsyä. Maahantulokielto yhteen Schengen-maahan tarkoittaa, että henkilö ei voi päästä mihinkään Schengen-maista. Etelä-Karjalan poliisipäällikkö Jyrki Wasastjärna uskoo, että nykyinen viisumikäytäntö siistii venäläisten käyttäytymistä Suomessa. Erityisesti se näkyy liikennekäyttäytymisessä. Lisäksi: Vahva usko on siitä, että kun sosiaalinen ja elintasoero on korkea, se houkuttaa toiselle puolelle, jossa ruoho on vihreämpää, hakemaan parempaa toimeentuloa sekä laillisin että laittomin keinoin. Saattaa näkyä harmaana taloutena, kerjäämisenä, kaupusteluna, salakuljetuksena, jne. Hänen mukaansa oikeusapu Venäjän ja EU-maiden välillä ei toimi. Venäjältä ei saa tietoa rikoksista epäillyistä, eivätkä venäläisviranomaiset suostu edes kuulustelemaan oman maan kansalaisia toisen valtion viranomaisten pyynnöstä. Valtaa alueellisilta toimijoilta on siirretty Moskovaan. Viranomaisia on jopa kielletty yhteydenpidosta ulkomaalaisten viranomaisten kanssa ns. agenttilain perusteella. Anastettua omaisuutta ei saada Venäjältä takaisin. Etelä-Karjalan poliisi on panostanut oman henkilökunnan kielikoulutukseen, johon osallistui 20 % henkilöstöstä. Lisäksi poliisin on mahdollisuus saada tulkkauspalvelua puhelimitse. Suurempi haaste onkin ehkä hätäkeskuslaitoksessa. Hätäkeskusten valmiustaso venäläismatkailijoiden hätäpuheluiden vastaanottoon ei ole riittävä. Hätätilanteessa ei välttämättä ole aikaa tulkin käyttöön, vaan puheluun on kyettävä reagoimaan välittömästi. Poliisin johdolla on Lappeenrannan Rauhan alueelle ryhdytty kehittämään turvallisuuskäytäntöjä ja ohjeita erityisesti venäläismatkailijat huomioiden. Suojelupoliisin näkökulmasta viisumivapaus aiheuttaisi ongelmia, mikäli tietojärjestelmiä ei kehitetä merkittävästi nykytasosta. Diplomaatit voivat matkustaa Suomeen nykyisinkin ilman viisumia, joten diplomaattistatuksella matkustavien kontrollointiin nykyinen viisumijärjestelmä ei tuo apua. Sen sijaan muiden kuin diplomaattien, esimerkiksi tietyissä työtehtävissä tai organisaatioissa työskentelevien suhteen, poliisi voi ilmoittaa viisumiviranomaisille, että näistä on pyydettävä suojelupoliisin lausunto viisumihakemusta käsiteltäessä. Myös niiden henkilöiden, joilla epäillään olevan yhteyksiä rikollisjärjestöihin tai ääriliikkeisiin, maahantuloa voidaan rajoittaa suojelupoliisin lausuntojen perusteella. Suojelupoliisin edustajan mukaan nykyiset rajavartiostolla käytössä olevat tietojärjestelmät eivät mahdollista laajaa selvitystä raja-asemalle saapuvien henkilöiden taustoista. Näin ollen viisumivapaus nykytilanteessa mahdollistaisi ei-toivottujen henkilöiden maahantulon sekä hankaloittaisi maahan mahdollisesti tulevien henkilöiden seuraamista.

12 10 Viisumivapaus ja liikenneinfran kehittäminen Liikenneviraston edustaja ei näe viisumivapaudessa ongelmia. Hän kuitenkin toteaa, että viisumivapaus edellyttää liikenneyhteyksien ja raja-asemien kehittämistä myös Venäjän puolella. Torfjanovkan raja-asemaa kehitetään federaation rahoituksella ja Svetogorskin raja-aseman läpäisykykyä parannetaan ENPIhankkeena, mutta Bruchnitskojen raja-aseman kehittämiseksi ei ole toistaiseksi olemassa suunnitelmia. Pietarin ja Viipurin välille rakennetaan moottoritietä, jonka pitäisi olla valmis vuonna Viipurin ja Vaalimaan välille ei rakenneta moottoritietä vaan tämä osuus uudelleen päällystetään Venäläiset ovat viestittäneet että Viipurin ja Nuijamaan tieyhteys tulee ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun Pietari-Viipuri väli on rakennettu moottoritieksi. Venäjän federaation tiehallinto, Rosavtodor, ilmoitti kesäkuussa, että Viipurin ja Svetogorskin väli tullaan muuttamaan federatiiviseksi (todennäköisesti vasta vuoden 2014 jälkeen) ja siirtämään Leningradin Tiekomitealta Rosavtodorin alaisen Luoteis-venäjän Tiehallinnon vastuulle. Tämän jälkeen sen kunnostukseen saataneen federaation rahoitusta. Leningradin alueen Tiekomitea korjaa / rakentaa uudelleen Storozhevaya joen ylittävää siltaa ENPI rahoituksella ( ) ja on aloittamassa Svetogorskin ohikulkutien suunnittelua tavoitteena hakea sen rakentamiseen osarahoitusta uudesta ENI-ohjelmasta Myös tieyhteyttä Sortavalaan on kehitetty ja jotkut venäläiset tahot ovat antaneet ymmärtää, että venäläiset valmistautuvat Parikkalan rajanylityspaikan statuksen muuttamiseen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi. Parikkalan rajanylityspaikka palvelee kuitenkin enemmänkin Karjalan tasavallan ja Suomen välistä rajaliikennettä ja voi toimia enintään ruuhkahuippujen tasaajana pahimpina ruuhka-aikoina Pietarin suunnasta Suomeen matkustettaessa. Viisumivapaus ja turvapaikkahakemukset Vuonna 2012 Suomeen tuli 3129 turvapaikanhakijaa, joista 226 Venäjältä ja 117 muista entisistä Neuvostoliiton maista. Venäläiset tulevat Suomeen usein viisumilla ja kun olisi aika palata kotimaahan, he hakevat Suomesta turvapaikkaa. Muilla tulijoilla on tavanomaista, että matkustusasiakirjoja ei ole lainkaan. Venäläiset turvapaikanhakijat tulevat useimmiten Pohjois-Kaukasiasta. Heille myös myönnetään usein turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Muualta Venäjältä tulevat eivät juurikaan saa turvapaikkaa. Venäjältä Suomeen turvapaikkaa hakemaan tulee myös jonkin verran muiden maiden kansalaisia, mutta määrä ei ole merkittävä. Nämä ylittävät Venäjän ja Suomen välisen rajan aika ajoin metsän kautta. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan viisumihakemukseen liittyvän etukäteiskontrollin poistaminen voi lisätä turvapaikanhakijoita. Arvion mukaan etukäteiskontrollin poistaminen lisäisi turvapaikan hakijoiden määrää noin kolmanneksella ja tämä lisäys johtuisi nimenomaan venäläisten turvapaikanhakijoiden

13 11 lisääntymisestä. Turvapaikkaa saatetaan hakea myös spontaanisti, jos rajavirnaomaiset estävät maahantulon esimerkiksi sen vuoksi, että matkustajalla ei katsota olevan riittävästi varoja matkustaa Suomessa. Maahanmuuttoviraston epävirallinen arvio on, että kun huomioidaan viisumivapauden seurauksena kasvava maahantulijoiden määrä, venäläisiä turvapaikanhakijoita voisi viisumivapauden myötä tulla jopa 2000 vuodessa. PÄÄTTÄJIEN MIELIPITEITÄ Presidentti Sauli Niinistön mukaan EU:n ja Venäjän viisumivapaus on merkittävin suurhanke, joka koskettaa Suomen ja Venäjän välejä. Hän ei kuitenkaan halua kiirehtiä sen toteuttamista. Niinistö on kuitenkin samalla korostanut, että valmistelut on tehtävä huolellisesti ennen kuin viisumivapaus voidaan ottaa käyttöön. (Itä-Savo, ) Suomen ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja kirjoitti kesäkuussa 2013 Lapin Kansan mielipidekirjoituksessa: Ulkoministeriön linja viisumivapauskysymyksissä on hyvin selkeä. Viisumivapaus EU:n ja Venäjän välillä on kannatettava asia. Sen sijaan Suomen entinen Moskovan Suurlähettiläs René Nyberg kirjoitti Helsingin Sanomien vieraskynä -osiossa : Suomen ei kannata kiirehtiä Venäjän ja Schengen-alueen välistä täyttä viisumivapautta, vaan keskittää voimansa viisuminannon helpottamiseen turvallisuudesta tinkimättä. Venäläisten turistien virta kasvaa hallitusti, mutta samalla kontrolloidusti, mistä hyötyvät kaikki. Näkemykset eivät sinänsä ole ristiriidassa keskenään. Tuomioja nimittäin toteaa kirjoituksessaan myös, että: Kaikki osapuolet haluavat viisumivapauden onnistuvan maksimaalisesti ja aiheuttavan minimaalisesti ongelmia, minkä vuoksi EU ja Venäjä ovat sopineet joukosta ehtoja. Kunhan ehdot on todettu täytetyksi, voidaan sopia viisumivapausneuvottelujen aloittamisesta. Toisin sanoen, viisumivapauteen ei pyritä suin päin, vaan harkiten. Sisäministeri Päivi Räsäsen näkemyksiä viisumivapaudesta esitti Kymen Sanomat toukokuussa ( ). Räsäsen mukaan on olemassa suunnitelmia siitä, miten kasvavat rajanylitysmäärät voidaan ottaa vastaan: Hallituksen kehyspäätöksen mukaan rahoitusta lisätään 10 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä, jotta rajatarkastajien määrää pystytään lisäämään ja infrastruktuuria kehittämään. Jo ensi vuonna otetaan merkittävästi lisää rajavalvojia koulutukseen.

14 12 Yhtenä edellytyksenä viisumivapauden toteutumiselle Räsäsellä on smart borders-järjestelmän käyttöönotto Euroopassa. Euroopan komissio on juuri antanut ehdotuksen älykkäiden rajojen järjestelmäksi. Tällä hetkellähän noin Suomeen pyrkijää jää kiinni viisumikontrolleissa. Kontrollien poistuessa he tulevat suoraan rajalle, minkä vuoksi tarvitsemme keinot puuttua esimerkiksi kansainväliseen rikollisuuteen. Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen mukaan Suomen kannattaisi ajaa helpompia rajamuodollisuuksia itärajalle. Huhtikuussa 2014 hän ehdotti mm. viisumivapauden kokeilua ottamalla alle kolmen vuorokauden matkat Allegro -junalla viisumivapauden piiriin, laivamatkojen tapaan. Häkämiehen mukaan viisumivapaus houkuttelisi venäläisiä matkailijoita Suomeen, mikä lisäisi matkailusta saatavia tuloja merkittävästi. (Yle.fi, ) Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb on ottanut useissa yhteyksissä myönteisen kannan viisumivapauden puolesta. Stubb perustelee kantaansa vuonna 2008 julkaisemassa blogikirjoituksessaan: Näen viisumivapauden Venäjän kanssa mahdollisuutena. Se auttaisi lähentämään Venäjää muuhun Eurooppaan. Liikkumisen helpottaminen, jos mikä, on ennenkin integroinut eurooppalaisia myönteisellä tavalla. Viisumivapaus lisäisi myös matkailua ja helpottaisi taloudellista kanssakäymistä. Suomi hyötyisi. (Alexstubb.com, ) Vuonna 2010 Stubb vahvisti kantansa Moskovan vierailunsa yhteydessä Suomi on vahvasti sitä mieltä, että meidän on edettävä kohti viisumivapautta. Nyt on tärkeää edetä askel askeleelta ja saada tuloksia EU:n ja Venäjän huippukokouksessa joulukuussa. Hänen mukaansa Venäjän on täytettävä kolme ehtoa: otettava käyttöön biometriset passit, helpotettava työrekisteröintiä ja poistettava ulkomaalaiselta rekisteröintivelvollisuus kolmen päivän kuluttua Venäjälle saapumisestaan. (Suomenkuvalehti.fi, ) Asia nousi esille myös Stubbin Venäjän-vierailun yhteydessä helmikuussa Tuolloin Stubb ehdotti Häkämiehen tavoin viisumivapautta Allegromatkustajille tosin yksipuolista sellaista. (Hs.fi, ) PAM:n päättäjäkysely 2013 Palvelualojen ammattiliitto teetti kesällä 2013 kyselyn, jossa tiedusteltiin päättäjiltä mm. suhtautumista viisumivapauteen. Vastaukset jakautuivat seuraavasti:

15 13 Miten suhtaudut venäläisten matkustajien viisumivapauteen Suomessa? Ministeriöiden virkamiehet Eduskunta Yritysjohtajat Kunnanvaltuutetut Kunta- ja maakuntavirkamiehet Lähde: PAM / Aula Research 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin myönteisesti Jokseenkin myönteisesti Neutraalisti Jokseenkin kielteisesti Erittäin kielteisesti

16 14 TAK OY:N PÄÄTTÄJÄKYSELY 2013 TAK kysyi vuoden 2013 vaihteessa kansanedustajilta, europarlamentaarikoilta ja kaakkoissuomalaisilta kunnanvaltuutetuilta, uskoivatko he viisumivapaudesta olevan enemmän hyötyä vai haittaa Suomelle. Kyselyyn vastasi 45 kansanedustajaa tai europarlamentaarikkoa sekä 98 kunnanvaltuutettua. Vastaukset jakautuivat seuraavasti (valtakunnan poliitikkojen vastauksia on painotettu vastaamaan puoluejakaumaa): enemmän hyötyä en osaa sanoa enemmän haittaa kunnanvaltuutetut (Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso; n=98) 46 12,6 41,4 valtakunnanpoliitikot (n=45, painotettu puoluejakauman mukaan) 54,5 11,1 34, Kyselytutkimusten perusteella voidaan todeta, että päättäjien keskuudessa on varsin runsaasti sekä viisumivapauteen myönteisesti että siihen kielteisesti suhtautuvia. Hieman suurempi osa päättäjistä suhtautuu kuitenkin viisumivapauteen myönteisesti.

17 15 Viisumivapauden hyödyt ja haitat päättäjäkyselyssä Alla on tarkasteltu TAK Oy:n toteuttamasta päättäjäkyselystä kerättyjä avoimia kommentteja viisumivapauden puolesta ja vastaan. Myönteisissä arvioissa korostuvat hyödyt Suomen elinkeinoelämälle erityisesti matkailun lisääntymisen sekä liikkumisen helpottumisen myötä. Kielteisissä arvioissa korostuvat viisumivapauden riskit, mm rikollisuuden lisääntyminen, ei-toivottujen henkilöiden maahantulo ja rajaliikennekapasiteetin haasteet. lisää turismia ja tuloja helpottaa matkustamista helpottaa yritystoimintaa rajan yli ei mitään hyötyä asenteiden ja ystävyyden kulttuurivaihto Venäjän yhteiskunta kehittyy jonotusaika raja-asemilla lyhenee rajaturvallisuus turvapaikan hakeminen helpottuu Viisumivapauden myönteiset vaikutukset vastausten määrä rikollisuus ei-toivottujen henkilöiden rajojen ruuhkautuminen ihmiskauppa ja laiton maahanmuutto kulttuurien välisten konfliktien riski ei mitään tiestön kuormitus lisääntyy Suomea käytetään läpikulkumaana ekologiset haitat työtä siirtyy venäläisille viisumitulojen menetys epäterveen kilpailun lisääntyminen rauhallisen maan status katoaa tankkaus ja tupakanhakumatkat Viisumivapauden kielteiset vaikutukset vastausten määrä Seuraavilla sivuilla on listattu kaikki kommentit viisumivapauden puolesta ja vastaan autenttisina.

18 RAJA-ASEMIEN KEHITTÄMINEN 16 VIRANOMAISHAASTATTELUT JA ARTIKKELIT VENÄJÄLLÄ Venäjän federaation rajavarustelukomitea Rosgranitsa järjesti syksyllä 2012 kokouksen, jossa käsiteltiin organisaation toiminnan perspektiivejä vuosille ja tarkasteltiin edellisen ohjelman toteutumista. Rosgranitsan johtajan Dimitri Bezdelovom mukaan he tekivät yhdessä rajavartioston kanssa analyysin rajainfrastruktuurin tilasta. Esiin tuli lähes tuhat kohdetta, jotka vaativat pääomaa. Erityisen kuormittunut on luoteissuunta, joista esimerkkeinä mainittiin Torfjanovka (Vaalimaa) ja Brusnitsnoe (Nuijamaa). Torfjanovka vaatii 5 miljardia ruplan (125 milj. ) remontin niin, että rakentamisen määräaika on 5 vuotta. Kaikkiaan rajojen uudistamiseen on kuitenkin käytössä yhteensä 3 miljardia ruplaa (75 milj. ) vuodessa. Autoliikenteen rinnalla prioriteetteja ovat myös meri- ja ilmaliikenteen läpimenopaikat. Rosgranitsan edustajien mukaan rajanylityspisteiden kehittämiseen yritetään saada rahoitusta Venäjän federaation keskushallinnolta. Samanaikaisesti pyritään saamaan rahoitusta Euroopan unionilta. Aiemmissa päätöksissä luoteisten rajanylityspaikkojen kehittämiseen ei juurikaan myönnetty rahoitusta rajoja koskevassa kokonaisohjelmassa koskien vuosia Resursseja kohdistetaan ylityspisteisiin satamissa ja lentokentillä niiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Aiemmin päätetystä rahoituksesta jopa vähennettiin 658 miljardista (16 mrd. ) 134 miljardiin ruplaan (3,3 mrd. ). Suunnitelman mukaan 40 % tästä kohdistuu rajaylityspisteiden täydentämiseen ja 60 % rajainfraan. Lisärahoitusta toivottiin saatavan Euroopan unionilta. Kuitenkin vuoden 2012 aikana Torfjanovkaan saatiin 500 miljoonaa ruplan (12,5 milj. ) rahoitus Venäjän federaation investointiohjelmasta (TKS. RU vso o tamozhne ). Rahoituksen avulla raja-asemaa parannetaan vuosien aikana. Parannustöiden ei pitäisi vaikuttaa raja-aseman toimintaan ruuhkia lisäävästi. Myös pääministeri Medvedev puuttui raja-asemien tilanteeseen ja kutsui koolle asiaan liittyvät tahot valmistelemaan ehdotusta Brusnitshnoen ja Torfjanovkan sekä muutamien muiden pisteiden uudelleen varustelemiseksi loppuvuodesta 2012 (TKS. RU vso o tamozhne ). Hän painotti, että rajaasemien ongelmat on hoidettava yhteistyössä suomalaisten kanssa niin, että hankkeet toteutetaan valtiollisen ja yksityisen kumppanuuden pohjalta houkuttelemalla erityisesti ulkomaisia investoijia. Pääministeri Medveded ei kuitenkaan luvannut myönnetyn 500 miljoonan ruplan (12,5 milj. ) lisäksi uutta rahoitusta kunnostustöihin. FSB:n Pietarin ja Leningradin rajahallinnon edustajien Dimitri Davidenkon (Granitsa Rossii ) ja Anatoli Zabrodin (Granitsa Rossii ) mukaan rajan ylityskyky ylittyy jo nykyisillä matkustaja ja tavaramäärillä. Rajanylityspaikkojen uudistamistahti on liian hidas. Myös Torfjanovka, jota pidetään isoimpana ja moderneimpana rajanylityspaikkana Venäjällä, tarvitsee saneerausta. Torfjanovkassa ja Brusnithsnojessa käsiteltyjen ihmisten ja ajoneuvojen määrä ylittää yli kaksi kertaa, ja vapaapäivien ja juhlapäivien alla 3-5 kertaa suunnitellun kapasiteetin siitä huolimatta, että Torfjanovkassa on uusimmat passintarkastus- ja läpivalaisumenetelmät. Esimerkiksi matkatavarat voidaan tutkia avaamatta.

19 17 Myös Rosgranitsa on kiinnittänyt erityistä huomiota raja-asemien sesonkipiikkien ongelmien ratkaisuun kaikilla rajoilla. Pyrkimyksenä on hyödyntää edistynyttä teknologiaa pisteiden kontrollointiin ja henkilöiden käsittelyyn. Esimerkkinä tällaisesta on sähköinen jono, joka vähentää jonottamisaikaa rajanylityspisteellä. Rajanylitys on mahdollista tehdä helpommaksi valitsemalla oikea päivä, sillä ruuhkat vaihtelevat paljon. Internetissä on sivustoja, joista näkee ruuhkatilanteen raja-asemalla. Matkustajia yritetään myös opastaa ohjeistuksella ja heitä pyydetään välttämään tavaroita, jotka pitää ilmoittaa rajalla. Henkilökunnan määrää pyritään optimoimaan kysymällä matkanjärjestäjiltä bussien aikatauluja ja työaikajärjestelyillä. Biometristen passien yleistyminen ja niiden mahdollistama automaattinen passintarkastus nopeuttaisi jonotusta omalta osaltaan. Viranomaishaastatteluissa korostui, että tietoisuus raja-asemien ruuhkaisuudesta on hyvä. Viime vuosina päähuomio on kuitenkin ollut muilla raja-asemilla, kuten Ukrainan ja Venäjän välisellä raja-asemalla. Venäjän raja on pitkä ja lähes kaikki raja-asemat ovat kasvavan paineen alla. Rajaviranomaiset ovat omalta osaltaan sitoutuneita uudistuksiin, mutta puutetta on resursseista. Budjetoidut varat eivät riitä parannustöihin. Mahdollisen viisumivapauden vaikutuksia on pohdittu, mutta nykyiset resurssit on kohdistettu alati kasvavien jonojen pienentämiseksi. Rajanylittäjien määrät kasvavat joka tapauksessa riippumatta siitä tuleeko viisumivapaus. Rahoitusta pitäisi saada lisää keskushallinnolta. Rajasta vastaavat viranomaiset kokevat, että he sinällään ovat valmiita viisumivapauteen, mutta määrärahoja tarvitaan lisää sekä teknisiin uudistuksiin että henkilökunnan palkkaamiseen. TIEVERKOSTON KEHITTÄMINEN Tietyöt Viipuri-Svetogorsk välillä on aloitettu lähellä Svetogorskin rajanylityspaikkaa. Viranomaisten mukaan tieremontti on välttämätön, sillä tie oli erittäin huonossa kunnossa. Rajan lähellä korjataan ainakin pientareita, päällystettä ja siltarumpuja. Myös muihin Viipurin alueen teihin on tulossa korjauksia, sillä Leningradin alueen Viipurin piirin kunnallishallinnon johtaja Aleksandr Lysovin mukaan Leningradin alueen tieremonttiohjelmassa Viipurin piiri sai rahaa yli miljardi ruplaa tiestön parantamiseen (Vyborskie Vedomosti ). Viipurin alueella on teitä yhteensä 3330 km, joista federaatiotason kannalta keskeisiä on 190 km, alueellisia 1359 km ja kunnallisia 990 km. Loput ovat metsä- ja maatalousteitä tai vastaavia. Rajaliikenteen kannalta remonttia kaipaisi erityisesti Viipuri-Brushnitsnoe väli, jonne tarvittaisiin nykyistä liikennemäärää vastaava kokonaan uudistettu tie. Nykyinen on suunniteltu palvelemaan lähinnä Saimaan kanavaa ja se on erittäin kovassa käytössä. Tulevaisuudessa tieverkostoa tullaan rahoittamaan käyttömaksuilla. Liikenneministeriö päätti, että Skandinavia-väylä tulee olemaan maksullinen (47 novostei Leningradskaja oblast ). Maksullisuus tulee voimaan vasta kun tiet on remontoitu. Tavoitteena on tehdä kaikki Venäjän federaation päätiet maksulliseksi jollain aikataululla. Nopeudet teillä olisivat km/h. Maksullisten teiden rahoitukseen oletetaan järjestyvän valtion ja yksityissektorin yhteistyön pohjalta. Nykyisen lainsäädännön mukaan maksulliselle tielle pitää kuitenkin olla maksuton vaihtoehto. Skandinavia-väylän kunnostukselle on

20 18 myös Leningradin alueen tuki, sillä kuvernööri Aleksandr Drozdenko katsoo sen ja Moskova-Pietari moottoritien kunnostustöiden olevan tärkeimpiä kehittämiskohteita alueen infrastruktuurin parantamisessa (Vesti ). Leningradin alueelle on tehty teiden kehittämisohjelma vuosille Ohjelma koostuu pääasiassa kohtuullisen pienistä yksittäisistä projekteista. Pääosa kohteista on siltojen korjauksia ja rakentamisia, liittymien rakentamista ja rautateiden ylitysten varustamista. Teiden peruskorjauksille rahoitus on haettava erikseen. Kehittämisohjelma löytyy Leningradin alueen tiehallinnon internet-sivuilta: Yksi suurimmista tieinvestoinneista raja-alueilla on maksullinen Äänisen (Onego) pikatie. Karjalan tasavallan johto ja OAO Severo-Zapadni koridor pazvitija tekivät sopimuksen pikatien rakentamisesta. 349 kilometriä pitkä yhdistää Karjalan, Suomen ja Leningradin alueen. Sopimukseen kuuluu myös Syväoro- Parikkala rajapisteen rakentaminen. Projektin arvoksi arvioidaan 200 miljardia ruplaa (5 mrd ). Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen on ilmoittanut, että kaikki investoinnit ovat yksityisiä. Myös tieverkoston kehittäminen kärsii resurssipulasta. Alueiden omat varat eivät riitä peruskorjauksiin vaan pikemminkin korjataan syntyneitä vaurioita. Resursseja tieverkoston kehittämiseen toivotaan maksullisista teistä sekä yhteistyöstä yksityissektorin kanssa. Leningradin alue katsoo kuitenkin sujuvan rajaliikenteen olevan keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Tulevaisuudessa lentoliikenteen oletetaan kasvavan voimakkaasti Venäjällä, minkä takia lentokentät vaativat suuria investointeja (Ekspert: Severo-Zapad ). Venäjällä on vain muutama kansainväliseen liikenteeseen varusteltu lentokenttä. Pietarin lentokenttä Pulkovo on Venäjän federaation kolmanneksi vilkkain. Vuonna 2012 ulkomaisia matkustajia oli 6,2 miljoonaa ja kotimaisia 5 miljoonaa. Ulkomaisissa matkustajissa kasvu oli lähes 20 prosenttia ja kotimaisissa 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pulkovoon on valmisteilla uusi terminaali, jonka pitäisi valmistua vuoden 2014 aikana. Uudistus nostaa matkustajakapasiteetin 14 miljoonaan matkustajaan, muiden muutostöiden avulla jopa 17 miljoonaan. Myös yhteyksiä Pietarin keskustan ja lentokentän välillä parannetaan. Moskovan ja Baltian juna-asemilta on tulossa ratayhteys Pulkovoon vuoden 2017 aikana. Pietarista oletetaankin muodostuvan yksi Baltian alueen lentoliikenteen solmukohdista. Ulkomaisten matkustajien määrän kasvu on ollut kotimaista kysyntää suurempaa, mutta tulevaisuudessa myös venäläisten oletetaan matkustavan aiempaa enemmän lentäen. Venäläiset lentoyhtiöt ovat omaksumassa halpalentoyhtiöiden käytäntöjä ja samaan aikaan ulkomaiset lentoyhtiöt ovat yhä kiinnostuneempia ottamaan Venäjän tarjontaansa. Jos viisumivapaus Venäjän ja Euroopan unionin välillä toteutuisi välittömästi, se lisäisi aluksi ulkomaisten Venäjälle tulevien matkailijoiden määrää runsaasti ja vähemmän ulkomaille matkustavien venäläisten. Lentoliikenteen kehitys on kuitenkin niin nopeaa, että esi-

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 2014 Poliisitarkastaja Jari Pajunen Sisäministeriö / Poliisiosasto Esityksen sisältö Itäliikkuvuuden kasvuun varautuminen Kansainvälinen

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2014/0094(COD) 24.6.2015 LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2014 COM(2014) 74 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016; PUUTARHA-, KASVIHUONE- JA MAATALOUSTYÖ, PÄIVITETTY

KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016; PUUTARHA-, KASVIHUONE- JA MAATALOUSTYÖ, PÄIVITETTY 1(6) KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016; PUUTARHA-, KASVIHUONE- JA MAATALOUSTYÖ, PÄIVITETTY Suurlähetystö pyytää puutarha-, kasvihuone- ja maataloustyöhön (kausityö) kutsuvia yrityksiä tutustumaan

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa

AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa Visio 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja Toiminta-ajatus Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-,

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

https://www.vero.fi/fi-fi/henkiloasiakkaat/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen

https://www.vero.fi/fi-fi/henkiloasiakkaat/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen KAUSITYÖ 2016; PUUTARHAMARJOJEN POIMINTA Kausityö on mahdollista ilman oleskelulupaa Puutarhamarjojen poimintaan sovelletaan ulkomaalaislain 79 1 momentin 4 kohtaa jonka mukaan ulkomaalaisella, joka tulee

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

EU-Turkki pakolaissopimus

EU-Turkki pakolaissopimus EU-Turkki pakolaissopimus 18.3.2016 sopimuksen pääkohdat & arviointia Toni Alaranta/Ulkopoliittinen instituutti Sopimuksen pääkohdat: 1) Yksi yhdestä periaate: jokainen Kreikkaan saapuva pakolainen (koskee

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista. Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen

Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista. Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit - teoriaa ja kokemuksia elinaikakertoimista ja jarruista Sanna Tenhunen / Risto Vaittinen Eläketurvakeskus KOULUTTAA Työikäisen (20-64) väestön suhde

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma 5.10.2016 Lappeenranta Ohjelman rahoitus 72,3 Mio, välitarkastelun jälkeen mahdollisesti lisärahoitusta.

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM KVY Everhall Tony(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM KVY Everhall Tony(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2016-00198 KVY Everhall Tony(SM) 12.04.2016 Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot