Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat"

Transkriptio

1 Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat Taustatietoa rikollisuudesta Venäjällä ja Suomen lähialueilla sekä siirtolaisuudesta ja maahanmuutosta Venäjällä ja Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Rikollisuus Venäjällä... 1 Yhteenveto... 1 Rikostilastot Venäjällä... 4 Rikostyypit... 6 Huumausainerikokset... 8 Rikoksista tuomitut... 9 Ulkomaalaisten tekemät rikokset... 1 Rikollisuuden vertailu Suomen ja Venäjän välillä Rikollisuus lähialueilla Ulkomaalaisten tekemät rikokset Suomessa Virolaisten ja venäläisten rikokset Suomessa Viranomaisarviot ja muut selvitykset Johtopäätöksiä Siirtolaisuus Siirtolaisuus Venäjällä Maahanmuutto Suomessa Turvapaikanhakijat... 3

3 1 RIKOLLISUUS VENÄJÄLLÄ Tässä liiteraportissa tarkastellaan rikollisuuden kehitystä Venäjällä ja Suomen lähialueilla sekä vertaillaan rikollisuuden määrää Venäjän ja Suomen välillä. Osiossa on tarkoitus luoda katsaus rikollisuuden nykytilanteeseen, sen kehitykseen viime vuosien aikana sekä rikollisuuden riskitekijöihin lähialueilla. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, Venäjän sisäministeriön ja Venäjän tilastovirasto Rosstatin antamiin lukuihin. Liiteraportin toisessa osassa tarkastellaan erityisesti työperäistä siirtolaisuutta Venäjällä sekä maahanmuuttoa Venäjällä ja Suomessa. YHTEENVETO Rikollisuus Venäjällä ja lähialueilla Venäjän ja Suomen välisten rikostilastojen vertailu on haasteellista maiden erilaisten tilastointitapojen vuoksi. Rikollisuuden kehityksen arviointia Venäjällä vaikeuttaa lisäksi se, että maan sisäministeriön julkaisemia rikostilastoja on joissain yhteyksissä luonnehdittu epäluotettaviksi. Venäjän rikostilastojen kehityksen osalta tässä osiossa kerrottuja tietoja onkin tarkasteltava lähinnä suuntaa-antavasti. Rikosten määrien yleinen kehitys näyttäisi olleen 2-luvun puolivälin jälkeen laskusuhdanteinen suurimmassa osassa rikostyypeistä. Todellisen tilanteen arvioiminen on kuitenkin vaikeaa, koska vaikka Venäjän poliisin tietoon tulleiden rikollisuuteen liittyvien ilmoitusten ja tiedonantojen lukumäärä on kasvanut, näistä ilmoituksista rikoksiksi rekisteröityjen tapausten osuus (sellaisten, jotka ovat johtaneet tutkinnan käynnistämiseen) on pienentynyt. Yleinen kehitys näyttää ollen sellainen, että niin Venäjällä kokonaisuudessaan, kuten myös lähialueilla törkeiden ja erityisen törkeiden rikosten osuus kaikista rikoksista on laskenut. Esimerkiksi ryöstöjen ja varkauksien määrä on laskenut vuodesta 25 lähtien. Toisaalta esimerkiksi huumausainerikosten määrä erityisesti suurkaupungeissa, esimerkiksi Pietarissa, on pysytellyt korkeana sen jälkeen kun huumerikosten määrä alkoi 199-luvun alussa voimakkaasti kasvaa. Vertailtaessa lähialueiden rikostilastoja Venäjän valtakunnallisiin tilastoihin, voidaan todeta, että rikosten määrä suhteutettuna asukaslukuun on valtakunnan keskitasoa pienempi Pietarissa ja Leningradin oblastissa, mutta suurempi Karjalan tasavallassa ja Murmanskin oblastissa. Toisaalta törkeiden ja erityisen törkeiden rikosten osuus rikosten kokonaismäärästä on Pietarissa ja Leningradin oblastissa suurempi kuin Karjalan tasavallassa ja Murmanskin oblastissa. Tästä voidaan siis vetää johtopäätös, että vaikka rikoksia tapahtuu Pietarin seudulla vähemmän kuin muilla lähialueilla, ne ovat luonteeltaan vakavampia.

4 2 Rikollisuuden kehityksestä on nostettava erityiseen tarkasteluun voimakas huumerikollisuuden kasvu 199-luvun alusta 2-luvulle. Vaikka huumerikosten määrissä olikin selkeä notkahdus 2-luvun puolivälissä, lähti niiden määrä sen jälkeen taas kasvuun ja on nykyisin lähes samoissa lukemissa kuin huippuvuosina 2-luvun alussa. Huumerikollisuuden suurehko osuus muista rikostyypeistä korostuu erityisesti Pietarissa ja Moskovassa. Viisumin vaikutus rikollisuuteen Venäläismatkailijoiden Suomessa tekemät rikokset ja rikkomukset ovat vähentyneet 2-luvulla selvästi. Todennäköisin syy tähän on pelko viisumin menettämisestä jos matkailija syyllistyy Suomessa esimerkiksi ylinopeuteen. Virolaiset ovat tehneet Suomessa rikoksia suhteessa huomattavasti venäläisiä useammin sen jälkeen, kun Viron ja Suomen välille tuli viisumivapaus vuonna Merkittävämmin virolaisten rikokset alkoivat kuitenkin lisääntyä vasta Viron liityttyä Euroopan Unioniin ja Schengen-alueeseen. On kuitenkin todennäköistä, että venäläisten tekemät rikokset ja erityisesti liikennerikkomukset tulevat moninkertaistumaan viisumivapauden myötä, sillä liikennesakko on saattanut estää viisumin saannin, mutta sen perusteella ei voida määrätä maahantulokieltoa. Sen sijaan syyllistyminen omaisuusrikokseen voi viisumivapauden jälkeenkin johtaa käännytykseen ja sen myötä maahantulokieltoon. Vaikka viisumipakko Suomen ja Venäjän väliltä poistuisikin, viisumin menettämiseen liittyvä pelotevaikutus voidaan säilyttää käännyttämällä rikoksiin syyllistyneet Suomesta. Tällöin heistä tulee merkintä rajaviranomaisten rekisteriin ja heidän pääsyään Suomeen voidaan tämän perusteella jatkossa rajoittaa. Toisin sanoen ei-toivottujen henkilöiden pääsy Suomeen voidaan estää, vaikka viisumipakko poistuisikin. Tämä aiheuttaa kuitenkin sen, että rajaviranomaiset joutuvat käsittelemään nämä tapaukset ja käännyttämään ei-toivotut matkustajat raja-asemilla. Se lisää työmäärää raja-asemilla sekä heikentää rajaasemien läpäisykykyä. Siirtolaisuus ja maahanmuutto 2-luvulla Venäjän talouskasvu houkutteli maahan runsaan määrän työperäisiä siirtolaisia, joista pääosa alhaisemman elintason naapurimaista sekä erityisesti Keski-Aasian entisistä NL:n tasavalloista. Tällaisia työperäisiä siirtolaisia on saapunut Venäjälle 2-luvulla mm. Ukrainasta, Uzbekistanista, Tadzhikistanista, Kirgisiasta ja Moldovasta. Kontrolloimaton maahanmuutto on aiheuttanut sen, että arvioiden mukaan suurin osa työperäisistä siirtolaisista oleskelee Venäjällä laittomasti ilman asiaankuuluvia oleskelu- tai työlupia. Vuoden 29 taantuman jälkeen siirtolaisten määrä Venäjällä kääntyi laskuun. Venäjän muuttoviraston vuonna 213 tekemän arvion mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin 5,3 miljoonaa työperäistä siirtolaista, joista 3,5 miljoonaa työskentelee ilman työlupaa. Siirtolaiset ovat sijoittuneet erityisesti suurkaupunkeihin ja matalapalkka-aloille.

5 3 Pakolaisten osuus Venäjälle ulkomailta saapuvista henkilöistä on varsin vähäinen kaikista maahan saapuvista henkilöistä. Viime vuosien aikana pakolaisina maahan saapuneiden lukumäärä on vaihdellut noin 5 1 henkilöön vuositasolla. Venäjän muuttoviraston mukaan suurin osa pakolaisista saapuu maahan eteläisistä naapurivaltioista, esimerkiksi Kazakstanista, Georgiasta, Uzbekistanista ja Tadzhikistanista. Maastamuutto Venäjältä oli voimakkaimmillaan 199-luvun alkupuolella ja on hidastunut 2-luvun aikana. Reaalisen maastamuuton arvioiminen 2- luvulla on kuitenkin hankalaa, sillä esimerkiksi tilastovirasto Rosstat rekisteröi ainoastaan maasta lopullisesti poismuuttaneiden määriä, eikä esimerkiksi väliaikaisesti ulkomaille muuttavia. 2-luvulla maastamuuton määriin on vaikuttanut erityisesti maan poliittinen ja taloudellinen tilanne. Suuri osa maastamuuttajista lähtee taloudellisesti köyhimmiltä ja epävakaisimmilta alueilta, erityisesti Kaukasukselta. Venäläisten viime vuosina Suomessa tekemien kansalaisuushakemusten määrä on vaihdellut vuositasolla 14 ja 21 hakemuksen välillä. Vuodesta 26 lähtien tarkasteltuna hakemusten määrä oli suurin vuonna 212, jolloin venäläiset jättivät yhteensä 2111 kansalaisuushakemusta. Sen sijaan venäläisten osuus kaikkien ulkomaalaisten tekemistä kansalaisuushakemuksista on ollut selvässä laskussa vuodesta 27. Venäjän alueelta tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on pysytellyt liki samansuuruisena 2 luvulla ja on ollut vuositasolla noin 2 4 hakijaa. Poikkeuksen tekee kuitenkin vuosi 29, jolloin Suomesta haki 62 Venäjältä tulevaa turvapaikanhakijaa. Myös Venäjältä tulevien turvapaikanhakijoiden osuus suhteessa kaikkiin turvapaikanhakijoihin on pysytellyt samalla tasolla 2-luvulla ja on vaihdellut noin 5,5 %:sta aina 11 %:iin.

6 Lukumäärä Muutos% 4 RIKOSTILASTOT VENÄJÄLLÄ Seuraavissa taulukoissa on tarkasteltu Venäjän sisäministeriön rekisteröimiä rikoksia, joiksi luetaan rikokset, joista on käynnistetty poliisitutkinta. Rekisteröityjen rikosten määrä alkoi kasvaa Neuvostoliiton loppuvuosina ja tilanne säilyi tasaisena 199-luvulla. Rekisteröityjen rikosten määrä lisääntyi vuosien 22 ja 26 välillä, mutta sen jälkeen määrä alkoi vähentyä. Vuonna 212 rekisteröityjen rikosten määrä on laskenut alle 199-luvun keskitason. Vuonna 212 Venäjällä rekisteröitiin yhteensä 2,3 miljoonaa rikosta Kaikkien rekisteröityjen rikosten määrä ja muutos Rekisteröidyt rikokset Muutos ed. vuoteen Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

7 Rikosten lukumäärä % 5 2-luvulla Venäjän synkimmät rikostilastovuodet olivat vuonna 23, jolloin tehtiin eniten törkeitä rikoksia, sekä 26, jolloin rekisteröitiin lukumääräisesti eniten kaikkia rikoksia: yhteensä 3,85 miljoonaa rikosta. Vuoden 26 jälkeen rekisteröityjen rikosten lukumäärä on kääntynyt laskuun ja samalla myös törkeiden ja erityisen törkeiden rikosten osuus kaikista rikoksista on pienentynyt. Kun vielä vuonna 23 törkeiden rikosten osuus kaikista rikoksista oli lähes 4 %, oli se vuoteen 212 mennessä laskenut 25 %:iin. 45 Törkeiden rikosten osuus Lievät rikokset Törkeät ja erityisen törkeät rikokset Törkeiden rikosten %osuus Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

8 Lukumäärä 6 RIKOSTYYPIT Vertailtaessa eri rikostyyppien määriä vuodesta 1991 vuoteen 212 voidaan havaita seuraavia trendejä: Varkaudet kasvoivat 199-luvun alussa ja 2- luvun puolivälissä, ja lähtivät laskuun vuoden 26 jälkeen; ryöstöt kasvoivat erityisesti 2-luvun puolivälissä, jonka jälkeen niiden määrä on vähentynyt; tappojen, murhien ja murhayritysten määrät olivat huipussaan 199-luvun alusta vuoteen 28, jolloin niiden määrä kääntyi laskuun. Erityisesti huomioitavaa on huumausaineisiin liittyvän rikollisuuden kasvu, joka on jatkunut tasaisena 199-luvun alusta saakka. Huumausainerikosten määrä on yli 11- kertaistunut vuodesta 1991 vuoteen Rikostyypit Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat Tappo, murha tai surma ja niiden yritykset Ryöstö Varkaus Huumausainerikokset

9 Indeksi, 1=22 7 Kun tarkasteluun otetaan viimeisen kymmenen vuoden ajanjakso, voidaan todeta, että vuonna 212 tappojen, murhien, surmien ja niiden yritysten, sekä ryöstöjen lukumäärät ovat vähentyneet, mutta huumausainerikoksien määrät lisääntyneet. Vuonna 212 rekisteröitiin vuoteen 22 verrattuna 15,5 % enemmän huumausainerikoksia. Huumausainerikosten suhteellinen määrä muihin rikostyyppeihin nähden on kasvanut erityisen paljon Pietarissa. 25 Eri rikostyyppien määrien suhteellinen kehitys Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat Tappo, murha tai surma ja niiden yritykset Ryöstö Varkaus Huumausainerikokset

10 Määrä Muutos ed. vuoteen 8 HUUMAUSAINERIKOKSET Vertailussa mukana olevista rikostyypeistä erityisesti huumausainerikosten määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 2 vuoden aikana. Huumerikosten määrän kasvu on ollut voimakkaimmillaan 199-luvulla ja 2-luvun puolivälissä. Vuonna 212 huumausainerikosten määrä kasvoi 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. 3 Huumausainerikokset Huumausainerikokset Muutos ed. vuoteen Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

11 Henkilöä vuodessa 9 RIKOKSISTA TUOMITUT Rikoksista tuomittujen henkilöiden määrä on vaihdellut viimeisten 2-vuoden aikana 1, 1,7 miljoonaan tuomittuun vuodessa. Rikoksista tuomittuja henkilöitä oli enimmillään 199-luvun ja 2-luvun vaihteissa. Tuomittujen määrä on laskenut vuodesta 25 lähtien. Rikoksista vankeuteen tuomittujen henkilöiden määrä oli suurimmillaan 199-luvun toisella puoliskolla. Vankeuteen tuomittujen henkilöiden määrä kääntyi laskuun vuonna Rikostuomiot ja vankeuteen tuomitut Rikoksista tuomittujen määrä Vankeuteen tuomittujen määrä Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

12 Määrä Osuus kaikista tuomituista 1 ULKOMAALAISTEN TEKEMÄT RIKOKSET Vaikka venäläisessä mediassa on viime aikoina keskusteltu ulkomaalaisten (erityisesti laittomat siirtolaiset) tekemien rikosten määrän kasvusta, rikoksista tuomittujen ulkomaalaisten määrä kääntyi laskuun jo vuonna 21. Osaselityksenä määrän laskulle on taantuma, jonka seurauksena Venäjältä poistui runsaasti (erityisesti laittomia) siirtolaisia. Sen sijaan rikoksista tuomittujen ulkomaalaisten osuus kaikista rikostuomioista on viimeisten 2 vuoden aikana kasvanut tasaisesti: Vuonna 212 kaikista rikostuomituista 4,2 % oli ulkomaalaisia tai kansalaisuudettomia Rikoksista tuomitut ulkomaalaiset 5 4,5 4 3, ,5 2 1,5 1,5 Rikoksista tuomittujen ulkomaalaisten määrä Osuus kaikista rikoksista tuomituista Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

13 Lukumäärä / 1 as. 11 RIKOLLISUUDEN VERTAILU SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ Rikostilastojen vertaaminen Suomen ja Venäjän välillä on haasteellista maiden toisistaan poikkeavan tilastointitavan vuoksi. Suomessa (Tilastokeskus) rekisteröi poliisin tietoon tulleita rikoksia ja Venäjällä maan sisäministeriö rekisteröi poliisille tehtyjen rikoksiin liittyvien ilmoitusten määriä. Vuosien välisenä aikana poliisille tehdyistä ilmoituksista noin 7 14 % rekisteröitiin varsinaisesti rikoksiksi. Tämän vuoksi rikosten määrien vertailu Suomen ja Venäjän välillä on lähinnä suuntaa antavaa. Vuosien välisenä aikana poliisille annettujen rikosilmoitusten määrä on kasvanut (2,5 -> 26,2 milj.), mutta rikoksiksi rekisteröitävien rikosten osuus ilmoitusten määrästä laskenut (14 -> 7 %). On vaikea arvioida, johtuuko tämä siitä, että ilmoituksia tehdään yhä enemmän lievistä tapauksista, jotka eivät täytä rikoslaissa määriteltyjen rikosten tunnusmerkkejä, vai esimerkiksi resurssipulasta, jonka vuoksi yhä vähäisempi osuus ilmoituksista otetaan tutkintaa. Sisäministeriön ilmoittamien ja Rosstatin koostamien rikostilastojen luotettavuutta on kritisoitu useissa yhteyksissä Venäjällä ja erityisesti Pohjois- Kaukasuksen alueiden tilastojen uskotaan olevan alakanttiin. Poliisin tietoon tulleet rikokset / ilmoitukset Suomi Venäjä Lähde: Tilastokeskus / Venäjän sisäministeriö

14 Rekisteröityä rikosta / 1 as. 12 RIKOLLISUUS LÄHIALUEILLA Lähialueiden rikollisuus lähti kasvuun 2-luvun alkuvuosina ja se jatkoi kasvuaan aina vuoteen 26 saakka. Tämän jälkeen rekisteröityjen rikosten määrä on kääntynyt laskuun erityisesti Pietarissa ja Leningradin oblastissa. Sen sijaan Karjalan tasavallassa rikollisuuden määrä on pysytellyt samoissa lukemissa tai laskenut vain lievästi koko 2-luvun. Karjalan tasavallassa tehtiin vuonna 211 asukaslukuun suhteutettuna lähes kaksinkertainen määrä rekisteröityjä rikoksia Pietariin verrattuna (22,2 ja 12 rikosta / 1 as.). 3 Rekisteröidyt rikokset / 1 as Pietari Leningradin obl. Karjalan tasav. Murmanskin obl. Venäjä Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

15 Suhteellinen osuus Suhteellinen osuus 13 Törkeiden rikosten osuus lähialueilla Taulukossa on vertailtu lievien ja törkeiden rikosten suhteellista osuutta vuosina 23 ja 212. Tilastojen mukaan törkeiden ja erityisen törkeiden rikosten suhteellinen osuus rikosten kokonaismäärästä on vähentynyt kaikilla alueilla. Erityisen selkeää väheneminen on ollut Murmanskin oblastissa ja Karjalan tasavallassa, joissa törkeiden rikosten osuus kaikista rikoksista oli vuonna 212 noin 2 25 %. Pietarissa ja Leningradin oblastissa törkeiden ja erityisen törkeiden rikosten osuus vuonna 212 oli noin 4 35 % % 1 % 9 % 9 % 8 % 8 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % Pietari Leningradin oblast Karjalan tasavalta Murmanskin oblast % Pietari Leningradin oblast Karjalan tasavalta Murmanskin oblast Lievät rikokset Törkeät rikokset Lievät rikokset Törkeät rikokset Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

16 %osuus ryhmästä 14 Tilastossa on vertailtu huumerikosten, varkauksien ja ryöstöjen suhteellista osuutta Venäjällä sekä Suomen lähialueilla vuonna 211. Tilaston mukaan huumerikosten suhteellinen osuus on muita alueita ja Venäjän keskiarvoa suurempi Pietarissa, jossa huumerikosten osuus näistä kolmesta rikostyypistä muodostaa yli kolmanneksen. Leningradin oblastissa, Karjalan tasavallassa ja Murmanskin oblastissa näiden rikostyyppien välinen suhde on suunnilleen sama kuin valtakunnallisestikin. 1 % Huumerikosten, varkauksien ja ryöstöjen suhteellinen osuus 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Venäjä Pietari Leningradin oblast Karjalan tasavalta Murmanskin oblast Ryöstöt Varkaudet Huumerikokset Lähde: Venäjän sisäministeriö, Rosstat

17 Määrä osuus 15 ULKOMAALAISTEN TEKEMÄT RIKOKSET SUOMESSA Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan rikoksiin syyllisiksi epäiltyjen ulkomaalaisten määrä on viime vuosien aikana kasvanut. Vuonna 211 kaikista syyllisiksi epäillyistä ulkomaalaisista 2,4 % oli kansalaisuudeltaan Venäjältä tai muista ex-neuvostoliiton valtioista. Tässä yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon, että Tilastokeskuksen luvut eivät sisällä pelkästään matkailijoita, vaan myös Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaan kansalaiset. Vuonna 211 noin 43 %:lla Suomessa syyllisiksi epäillyistä ulkomaalaisista oli vakituinen asuinpaikka Suomessa. Venäläisten ja ex-nl:n alueelta kotoisin olevien osuus rikoksista epäillyistä kasvoi erityisen nopeasti taantumavuonna 29. Lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että myös venäläismatkailijoiden osuus kaikista ulkomaalaisista matkailijoista Suomessa on kasvanut. Syyllisiksi epäillyt Syyllisiksi epäiltyjen osuus % 9 % 8 % 15, 12,9 19,9 18,9 2,4 2 7 % 6 % % 4 % 3 % 85, 87,1 8,1 81,1 79,6 5 2 % 1 % % Muut ulkom. Ven. + ex-nl Muut ulkom. Ven. + ex-nl Lähde: Tilastokeskus

18 Osuus Rik. epäiltyä / 1 matkaa 16 Alla olevissa kuvioissa on tarkasteltu venäläisten matkustustilastoja suhteessa muista maista tuleviin matkustajiin. Venäläisten osuus ulkomaisista matkailijoista Suomessa kasvoi välisenä aikana 36 %:sta 43 %:iin. Kun Suomessa rikoksista syyllisiksi epäiltyjen Venäjän ja ex-nl:n kansalaisten määrät suhteutetaan matkojen määriin, rikoksista epäiltyjen osuudet näyttävät olevan selvästi alhaisemmalla tasolla muista maista tulevien matkailijoiden kanssa. Matkojen osuudet Rikoksista epäiltyjä / 1 matkaa 1 % 8, 9 % 7, 8 % 7 % 36% 38% 38% 41% 43% 6, 6 % 5, 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 64% 62% 62% 59% 57% 4, 3, 2, 1, 4,9 5,5 1,5 1,3 6,8 7,5 2,7 2,5 6,4 2,2 % , Muut Venäjä Muut Venäjä Lähde: TIlastokeskus

19 Määrä 17 Venäjän ja ex-neuvostoliiton kansalaisten Suomessa rikoksista epäillyiksi joutuneiden rikostyypeissä ei ole ollut merkittävää vaihtelua viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Rikostyyppejä hallitsevat varkaudet, joita tekivät yli 5 % kaikista epäillyiksi joutuneista. Seuraavaksi yleisimmät rikostyypit olivat Tilastokeskuksen mukaan rattijuopumukset, pahoinpitelyt ja huumausainerikokset. 25 Rikoksista epäillyt Venäjän ja ex-nl:n kansalaiset rikostyypeittäin Varkaudet Ryöstöt Pahoinpitelyt Raiskausrikokset Rattijuopumukset Huumausainerikokset Lähde: Tilastokeskus

20 Määrä 18 VIROLAISTEN JA VENÄLÄISTEN RIKOKSET SUOMESSA Arvioitaessa mahdollisen viisumivapauden vaikutusta matkailijoiden rikollisuuteen Suomessa, voidaan vertailutietona käyttää Suomessa vierailevien virolaisten Suomessa tekemien rikosten määriä ja niiden muutoksia Suomen ja Viron välisen viisumivapauden sekä Schengen-sopimuksen mahdollistaman vapaan liikkumisen voimaantulon jälkeen. Alla olevasta tilastosta voi nähdä, että sekä Viron viisumivapaus, että erityisesti Viron EU-jäsenyys ja Schengensopimuksen voimaantulo on lisännyt virolaisten matkailijoiden rikollisuuden määrää Suomessa. 6 Virolaisten rikokset Suomessa 5 Omaisuus 4 Henkeen ja terveyteen Liikenne 3 2 Viisumivapaus Suomen ja Viron välille. Muut Viro EU:n jäseneksi. Viro Scengenalueeseen Lähde: Ilmoitettu epäillyt rikoksina asuinmaittain (Poliisi)

21 Määrä 19 Poliisin tutkimat venäläisten matkailijoiden rikokset Suomessa Alla olevassa kuvassa on tarkasteltu Suomessa käyvien venäläisten rikosten määriä ja rikostyyppejä Suomessa. Tilastojen mukaan rikollisuuden määrä kääntyi laskuun 2-luvun puolivälin jälkeen, mutta esimerkiksi näpistysten määrä on viime vuosina kasvanut. Venäläisten yleisimpiä rikostyyppejä ovat viime vuosina olleet liikenteeseen liittyvät rikkomukset. 25 Poliisin tutkimat venäläisten matkailijoiden rikokset Suomessa 2 15 Viisumin hinta laski Liikennerikkomus Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Ulkomaalaisrikkomus Näpistys Muut rikokset 1 5 Lähde: Poliisi Tutkinta siirtyi Rajavartiostolle

22 Rikoksia 1 matkustajaa kohden 2 Venäläisten ja virolaisten rikokset suhteessa matkustajamääriin Viisumivapauden tultua voimaan virolaisille vuonna 1997, virolaismatkailijoiden tekemien rikosten määrä vuosina oli keskimäärin 7,6 rikosta tuhatta matkustajaa kohden. Schengen-sopimuksen voimaantulon jälkeen vuonna 28 rikosten määrä tuhatta matkustajaa kohden lisääntyi. Sen sijaan Viron EU-jäsenyyden voimaantulon jälkeen vuonna 24 rikosten määrä suhteessa matkustajamääriin pieneni. Venäläisten tekemien rikosten määrä suhteutettuna matkustajamääriin on ollut laskussa 2-luvulla. venäläisten virolaisten 2, 18, 18,4 16, 14, 14,4 14, 15,7 13,1 12, 1,8 11,4 11,6 1, 8, 7,8 7,7 7,9 9,3 6, 4,9 4,8 4, 2, 3,3 2,9 2, 1,6 1,5 1,4 1,2 1,,8,7, Lähteet: Ilmoitettu epäillyt rikoksina kansallisuuksittain (Poliisi) ja Rajahaastattelututkimus - Matkustajamäärät kansallisuuksittain (Tilastokeskus)

23 Määrä 21 Tullin tutkimat venäläisten rikokset Tullin tutkimien venäläisten rikosten lukumäärä on lähtenyt kasvuun vuodesta 29. Vuonna 212 Tullin tutkimia rikoksia oli yhteensä Eri rikostyyppejä hallitsivat paljastinlaiterikkomukset, tullirikkomukset sekä liikennerikkomukset. 3 Tullin tutkimat venäläisten rikokset liikennerikkomus paljastinlaiterikkomus tullirikkomus muut Lähde: Tulli

24 Määrä 22 Rajavartioston tutkimat venäläisten rikokset Myös Rajavartioston tutkimien rikosten määrä on ollut tasaisessa kasvussa 2-luvulla, lukuun ottamatta vuotta 21. Vuonna 212 Rajavartiosto tutki noin 33 rikosta, mikä on noin 3,5-kertainen määrä vuoteen 26 verrattuna. Rajavartioston tutkimien rikosten rikostyyppejä hallitsivat vuonna 212 voittopuolisesti paljastinlaiterikkomukset ja liikennerikkomukset Muut Vaarallisen esineen hallussapito / ampuma-aserikos Lievä väärennys Törkeä rattijuopumus Paljastinlaiterikkomus Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Rattijuopumus Liikennerikkomus Ulkomaalaisrikkomus Ajoneuvorikkomus Lähde: TIlastokeskus

25 Määrä Käännytettyä / 1 matkailijaa Määrä Etsintäkuulutettuja / 1 matkailijaa 23 Käännetyt ja etsintäkuulutetut Venäjän kansalaiset Alla olevissa kuvissa on tarkasteltu Kaakkois-Suomen rajavartioston käännyttämiä ja etsintäkuuluttamia Venäjän kansalaisia. Sekä käännytettyjen, että etsintäkuulutettujen kokonaismäärä on kasvanut. Kun käännytettyjen määrä suhteutetaan venäläisten Suomeen tekemiin matkoihin, käännytettyjen osuus oli laskussa , mutta kasvoi 212. Etsintäkuulutettujen osuus kääntyi laskuun vuonna 21. Käännytetyt Etsintäkuulutetut 14,45 25, ,4,35, ,1,8 8 6,25, ,6 4 2,15,1, ,4, , , Määrä Osuus Määrä Osuus Lähde: Kaakkois-Suomen rajavartiosto

26 24 VIRANOMAISARVIOT JA MUUT SELVITYKSET Tullin selvityksessä kasvavan rajaliikenteen vaikutuksista arvioidaan, että viisumivapaus lisäisi jossain määrin rajan yli tapahtuvaa rikollisuutta: Vaikka valtaosa rajan ylittävistä henkilöistä on tavallisia lainkuuliaisia matkailijoita, matkustajaliikenteen lisääntyminen lisää jossain suhteessa pienten veropetos- ja salakuljetustapausten määrää mm. savukkeiden tuonnissa. Viisumivapaus tulee mahdollistamaan matkustamisen myös henkilöille, joille viisumiin liittyvät kustannukset ovat tähän asti muodostaneet matkustamisen esteen. Tällöin Suomessa tehtävien ostosten rahoittamiseksi osa näistä uusista matkustajista turvautunee savukkeiden ja alkoholin salakuljetukseen ja laittomaan myyntiin. Kaupallisia vientejä pyritään jakamaan pienempiin eriin ja viemään Venäjälle verottomina matkustajatuomisina. Erilaiset tuotaviin elintarvikkeisiin, lemmikkeihin ja ajoneuvoihin liittyvät valvontatoimet lisääntyvät. Niin sanotun hit and run -rikollisuuden voi olettaa kasvavan. Ilmiön hallitseminen edellyttää PTR-yhteistyön tiivistämistä, rajan ylittävää viranomaisyhteistyötä, sekä Venäjälle sijoitettujen yhdysmiesten hyödyntämistä. Poliisiammattikorkeakoulu selvitti itäliikkuvuuden kasvun ja mahdollisen viisumivapauden vaikutuksia. Selvityksen muistiossa todetaan mm. seuraavaa: Suomi on venäläisten ylivoimaisesti suurin ulkomaan matkakohde ja jos maan taloudessa ei tapahdu muutoksia, niin maahan saapuvien venäläisten määrä kasvaa vuosittain 15-2 %. Koko ajan kasvava maahan saapuvien venäläisten määrä ei ole lisännyt rikoksista epäiltyjen (kansalaisuus Venäjä) tekemien rikosten määrää poliisin tutkimissa rikoksissa. Tullin ja Rajan tutkimissa rikoksissa epäiltyjen (kansalaisuus Venäjä) tekemien rikosten määrät ovat kasvaneet suhteessa maahan saapuvien venäläisten määrään. Poliisin tutkimissa rikoksissa (rikoksesta epäiltynä Suomessa käyvä Venäjän kansalainen) suurimman osan muodostaa liikennerikokset ja - rikkomukset, noin 66 % kaikista. Seuraavaksi suurimman ryhmän muodostaa omaisuusrikokset, noin 25 % kaikista. Suomessa käyvät venäläiset työllistävät pääasiassa itäisen ja pohjoisen poliisilaitoksia sekä Helsinkiä. Poliisin tutkimissa rikoksissa (rikoksesta epäilty Suomessa käyvä Venäjän kansalainen) vuonna 22 suurimman osan muodostivat liikennerikokset, ulkomaalaisrikkomukset sekä näpistykset. Rikosten määrät laskivat huomattavasti 22 > 25 (n. -6 %) ja 22 > 212 (n. -68 %). Vuonna 212 liikennerikokset ja näpistykset muodostivat suurimman osan rikoksista.

27 25 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Venäläismatkailijoiden Suomessa tekemät rikokset ja rikkomukset ovat vähentyneet 2-luvulla selvästi. Todennäköisin syy tähän on pelko viisumin menettämisestä, jos Suomessa syyllistyy esimerkiksi ylinopeuteen. Virolaiset ovat tehneet Suomessa rikoksia huomattavasti venäläisiä useammin sen jälkeen, kun Viron ja Suomen välille tuli viisumivapaus vuonna Merkittävämmin virolaisten rikokset alkoivat kuitenkin lisääntyä vasta Viron liityttyä Euroopan Unioniin ja Schengen-alueeseen. On kuitenkin todennäköistä, että venäläisten tekemät rikokset ja erityisesti liikennerikkomukset tulevat moninkertaistumaan viisumivapauden myötä, sillä liikennesakko on saattanut estää viisumin saannin, mutta sen perusteella ei voida määrätä maahantulokieltoa. Sen sijaan syyllistyminen omaisuusrikokseen voi viisumivapauden jälkeenkin johtaa käännytykseen ja sen myötä maahantulokieltoon. Viron ja Suomen välille tuli viisumivapaus vuonna Vuonna 1997 Viron kansalaiset olivat epäiltynä 1554 rikoksessa. Vuonna 1998 määrä nousi 211:een ja vuosina virolaisten epäiltyjen määrä oli keskimäärin 2179 henkilöä. Virolaisia rikoksesta epäiltyjä oli näinä vuosina keskimäärin 8 henkilöä tuhatta Suomessa matkailevaa virolaista kohden. Vuonna 21 poliisi tutki 5979 rikosta, jossa epäiltynä oli Venäjän kansalainen. Vuosina näitä rikoksia oli keskimäärin 6131, mikä on 4,3 rikosta tuhatta matkustajaa kohden. Vaikka venäläisten matkat Suomeen ovat lisääntyneet voimakkaasti 2-luvulla, on rikoksesta epäiltyjen venäläisten määrä vähentynyt. Vuonna 212 venäläiset olivat epäiltynä,7 poliisin tutkimaan rikokseen tuhatta Suomessa vieraillutta matkustajaa kohden. Poliisin edustajat uskovat viisumikäytännön rajoittavan venäläisten tekemiä rikoksia Suomessa. Venäläiset varovat erityisesti syyllistymästä liikennerikoksiin viisumin menettämisen pelossa. Poliisin edustajien mukaan myös venäläisten tekemät omaisuusrikokset ovat vähentyneet huomattavasti 199-luvun tasosta. Vielä vuonna 21 venäläismatkailija oli epäiltynä 893 näpistystapauksessa, kun vuonna 212 näiden tapausten määrä oli pudonnut 392:een. Jos venäläismatkustaja syyllistyy Suomessa rikokseen ja siitä tulee merkintä poliisin rekisteriin, se voi estää häneltä viisumin saannin. Vaikka viisumipakko Suomen ja Venäjän väliltä poistuisikin, viisumin menettämiseen liittyvä pelotevaikutus voidaan säilyttää käännyttämällä rikoksiin syyllistyneet Suomesta. Tällöin heistä tulee merkintä rajaviranomaisten rekisteriin ja heidän pääsyään Suomeen voidaan tämän perusteella jatkossa rajoittaa. Toisin sanoen ei-toivottujen henkilöiden pääsy Suomeen voidaan estää, vaikka viisumipakko poistuisikin. Tämä aiheuttaa kuitenkin sen, että rajaviranomaiset joutuvat käsittelemään nämä tapaukset ja käännyttämään ei-toivotut matkustajat raja-asemilla. Se lisää työmäärää raja-asemilla sekä heikentää rajaasemien läpäisykykyä.

28 26 SIIRTOLAISUUS SIIRTOLAISUUS VENÄJÄLLÄ 199-luvun merkittävimmän maahanmuuttaja-aallon muodostivat entisistä NL:n tasavalloista Venäjälle muuttavat etniset venäläiset. Arvioiden mukaan 199-luvun aikana Venäjälle muutti noin 8 miljoonaa tällaista maahanmuuttajaa. 2-luvulla Venäjän talouskasvu houkutteli maahan runsaan määrän työperäisiä siirtolaisia, joista pääosa alhaisemman elintason naapurimaista sekä erityisesti Keski-Aasian entisistä NL:n tasavalloista. Tällaisia työperäisiä siirtolaisia on saapunut Venäjälle 2-luvulla mm. Ukrainasta, Uzbekistanista, Tadzhikistanista, Kirgisiasta ja Moldovasta. Suuri osa työperäisistä siirtolaisista on saapunut Venäjälle valtioista, joista voi matkustaa Venäjälle ilman viisumia ja oman maan sisäisellä passilla. Kontrolloimaton maahanmuutto on aiheuttanut sen, että arvioiden mukaan suurin osa työperäisistä siirtolaisista oleskelee Venäjällä laittomasti, ilman asiaankuuluvia oleskelu- tai työlupia. Oleskelun ja työnteon laittomuus on osaltaan johtunut Venäjän aiemmin epäselvästä lainsäädännöstä ja hankalasta byrokratiasta oleskelu- ja työlupien saamisessa. Keski-Aasiasta tulevien siirtolaisten suuri määrä on aiheuttanut ongelmia ja viime aikoina myös kuohuntaa yhteiskunnassa. Em. asioista johtuen Venäjällä oleskelevien siirtolaisten kokonaismäärän arvioiminen on hankalaa. 2-uvulla tehtyjen arvioiden (mm. YK) mukaan Venäjällä on eri aikoina oleskellut noin 1 2 miljoonaa työperäistä siirtolaista, joita noin puolet oleskelee maassa laittomasti. Suurin osa siirtolaisista saapuu Venäjälle kuitenkin vain väliaikaista työntekoa varten ja Venäjän talouden tilanteella on ollut siirtolaisten määrään suuri vaikutus. Niinpä esimerkiksi vuoden 29 taantuman jälkeen siirtolaisten määrä Venäjällä kääntyi laskuun. Venäjän muuttoviraston vuonna 213 tekemän arvion mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin 5,3 miljoonaa työperäistä siirtolaista, joista 3,5 miljoonaa työskentelee ilman työlupaa. Siirtolaiset ovat sijoittuneet erityisesti matalapalkka-aloille ja suurkaupunkeihin. Pakolaisten osuus Venäjälle ulkomailta saapuvista henkilöistä on varsin vähäinen kaikista ulkomailta maahan saapuvista henkilöistä. Viime vuosien aikana pakolaisina maahan saapuneiden lukumäärä on vaihdellut noin 5 1 henkilöön vuositasolla. Venäjän muuttoviraston mukaan suurin osa pakolaisista saapuu maahan eteläisistä naapurivaltioista, esimerkiksi Kazakstanista, Georgiasta, Uzbekistanista ja Tadzhikistanista. Maastamuutto Venäjältä oli voimakkaimmillaan 199-luvun alkupuolella ja on hidastunut 2-luvun aikana. Reaalisen maastamuuton arvioiminen 2- luvulla on kuitenkin hankalaa, sillä esimerkiksi Rosstat rekisteröi ainoastaan maasta lopullisesti poismuuttaneiden määriä, eikä esimerkiksi väliaikaisesti ulkomaille muuttavia. 2-luvulla maastamuuton määriin on vaikuttanut erityisesti maan poliittinen ja taloudellinen tilanne. Suuri osa maastamuuttajista lähtee taloudellisesti köyhimmiltä ja epävakaisimmilta alueilta, erityisesti Kaukasukselta.

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011 Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Maahanmuuttajat 168 000 maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava

Lisätiedot

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 2014 Poliisitarkastaja Jari Pajunen Sisäministeriö / Poliisiosasto Esityksen sisältö Itäliikkuvuuden kasvuun varautuminen Kansainvälinen

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T 12285 A OMAISUUSRIKOKSET 6688 Varkaus 28:1 1779 Törkeä

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 2016 Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015 Huumausaineiden aiheuttamat rattijuopumukset lisääntyivät 19,7 prosenttia Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin,

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto Oikeus 5 Rikos ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 4 Väkivaltarikosten uhrien määrä laski 6,3 prosenttia Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013 Oikeus 4 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 3 Suomalaistaustaisista,8 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisista 3,5 prosenttia epäiltiin rikoksesta Korjaus.4.3: Ensimmäisessä kappaleessa kolme lukua korjattu.

Lisätiedot

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva.

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010 Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 1.3.2005 Rikoslakirikokset 2006 2006 23 805 1 186 4 056

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Rikokset joulunaikana

Rikokset joulunaikana Ilmoitustyyppi: Rikos Tutkiva yksikkö: Poliisi Poliisin tietoon tulleet rikokset (poiminta rikosryhmittelyistä) joulun aikana (23.-27.12.) 23.-27.12.2002 23.-27.12.2003 23.-27.12.2004 23.-27.12.2005 23.-27.12.2006

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006*

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Liitetaulukko 7 SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Tilaston perusteena Rangaistukseen tuomitut** Muut Kaikki Kaikki rikokset 7977 3310 15515 36813 63615 860 229731 294206 Rikoslakirikokset 7855 3295

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat. Toimialaraportti 2002-2008

MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat. Toimialaraportti 2002-2008 MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat Toimialaraportti 2002-2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Sivu 1 Pääkaupunkiseudun matkailuklusterin toimialan määrittely

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISTEN RIKOLLISUUS LUKUINA. Lassi Kotiniemi

ULKOMAALAISTAUSTAISTEN RIKOLLISUUS LUKUINA. Lassi Kotiniemi ULKOMAALAISTAUSTAISTEN RIKOLLISUUS LUKUINA Lassi Kotiniemi Poliisin perustutkinto 2015 Alkusanat Tämä päättötyö on toteutettu Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikön tuella. Lisäksi päättötyön edetessä

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Suomen väestörakenteen historiallinen kehitys vuosina

Suomen väestörakenteen historiallinen kehitys vuosina Suomen väestörakenteen historiallinen kehitys vuosina 1940-2005 Väestöllä tarkoitetaan yleensä kaikkia jonkin alueen, kuten maapallon, maanosan, valtion, läänin, kunnan tai kylän asukkaita. Suomen väestöön

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015

Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Väestö 2016 Suomen kansalaisuuden saamiset 2015 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2015 aikana 7 921 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015 Keskusrikospoliisi 1 (5) Tiedusteluosasto POL-2015-3260 4.3.2015 Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015 Vuonna 2014 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012 Oikeus 2013 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012 Rikoksiin syylliseksi epäiltyjen tulot koko väestöä matalammat Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen selvittämiin

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi - Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet asuinmaan...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KORKEAKOULUTUKSEEN PÄÄSYN EDISTÄMINEN

MAAHANMUUTTAJIEN KORKEAKOULUTUKSEEN PÄÄSYN EDISTÄMINEN MAAHANMUUTTAJIEN KORKEAKOULUTUKSEEN PÄÄSYN EDISTÄMINEN Korkeakoulujen kv-päivät 22.5.2012 Asiantuntija, projektipäällikkö Kati Isoaho, Metropolia Ammattikorkeakoulu 27/5/12 Helsinki Metropolia University

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...1 3 Esityksen rakenne ja esitystapa...4

1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...1 3 Esityksen rakenne ja esitystapa...4 I SISÄLLYS I JOHDANTO, Tapio Lappi-Seppälä...1 1 Katsauksen tavoitteet...1 2 Tietolähteet ja tilastointiperiaatteet...1 3 Esityksen rakenne ja esitystapa...4 II RIKOSLAJIT...5 1 Rikollisuuden rakenne ja

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio 1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen kaupunki Matkailupäällikkö Tuula Rintala Gardin 2010 SISÄLTÖ sivu 1. Yöpymisvuorokausien kehitys 3 2. Markkina alueet 5 3.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 3. vuosineljännes Rikosten määrä väheni 2,4 ja liikennerikosten 14,1 prosenttia tammi-syyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2015 Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 4. vuosineljännes Rikosten määrä väheni 1,6 prosenttia vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus Oikeus 2014 Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 4. vuosineljännes Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI Kansalaisuusyksikkö 18.2.2010 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot