OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET"

Transkriptio

1 TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti oleskelulupaan liittyviä asioita. Koska kyseessä on yleisinformaatio, se ei päde kaikkiin yksilöllisiin tilanteisiin. Huom. Tämän tietosivun tiedot eivät koske EU -maiden eivätkä Islannin, Norjan, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisia. OLESKELULUPA JA VIISUMI Oleskelulupa ja viisumi ovat kumpikin maahantuloa ja maassa oleskelua varten myönnettäviä lupia. Viisumi myönnetään lyhyttä, enintään kolme kuukautta kestävää, tilapäistä vierailua varten. Esimerkiksi turisti-, liike- tai kongressimatkalle Suomeen saapuva ulkomaalainen tarvitsee viisumin, jos hän on viisumivelvollisen maan kansalainen. Viisumin myöntää Suomen edustusto ulkomailla. Viisumista ja viisumivelvollisuudesta saa tietoa Suomen edustustoista ja ulkoasiainministeriön verkkosivuilta osoitteesta formin.finland.fi. Oleskelulupa tarvitaan silloin, kun ulkomaalaisen oleskelu Suomessa kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupaa on haettava myös alle kolmen kuukauden matkaa varten, jos oleskelun aikana on tarkoitus tehdä ansiotyötä ja tätä työtä varten vaaditaan työntekijän oleskelulupa. Hakijalla on oltava voimassaoleva passi tai muu matkustusasiakirja, jotta oleskelulupa tai viisumi voidaan myöntää. maassaolon aikana muuttunut esimerkiksi avioitumisen johdosta. Pysyvän oleskeluluvan (luvassa on tunnuksena P-kirjain) ulkomaalainen voi saada, kun hän on oleskellut Suomessa neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa). Määräaikaisten lupien tulee seurata toisiaan saumattomasti eikä niiden välillä saa olla katkoja. Suomessa oleskelun ei kuitenkaan tarvitse olla keskeytyksetöntä. Esimerkiksi tavanomaisille loma- ja muille matkoille voi vapaasti lähteä. Hakijan tulee oleskella Suomessa vähintään puolet siitä ajasta, jonka oleskelulupa on ollut voimassa ja hänellä on oltava pysyvää lupaa hakiessaan voimassaoleva oleskelulupa. Jatkuvan luvan perusteen ei tarvitse olla sama neljän vuoden ajan. Esimerkiksi työntekijän oleskeluluvan peruste voi muuttua avioitumisen johdosta perhesiteen perusteella olevaksi luvaksi. Jos luvan luonne on välillä muuttunut jatkuvasta tilapäiseksi (A:sta B:hen), ei pysyvää oleskelulupaa voida myöntää. OLESKELULUVAN SAAMISEN EDELLYTYKSET Työntekijät ja elinkeinonharjoittajat Ulkomaalainen tarvitsee yleensä työntekijän oleskeluluvan, jos hän aikoo tehdä ansiotyötä Suomessa. Itsenäistä elinkeinoa tai ammattia Suomessa harjoittavan on puolestaan haettava elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. Työntekijän oleskelulupa vaaditaan myös lyhyitä ja tilapäisiä työsuhteita varten. Tietyissä tapauksissa työntekijän oleskelulupaa ei tarvita, jos työ kestää alle kolme kuukautta. OLESKELULUPA MERKITÄÄN OLESKELULUPAKORTTIIN Määräaikainen oleskelulupa myönnetään oleskelun luonteen mukaan joko tilapäisenä (luvassa on tunnuksena B-kirjain) tai jatkuvana (luvassa on tunnuksena A-kirjain). Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen. Se voidaan myöntää vuodeksi tai vuotta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi, jos oleskelun kesto esimerkiksi työnteon tai opiskelun johdosta on lyhyempi tai pidempi. Jatkuvaan oleskelulupaan (A-lupa) voi saada jatkoa enintään neljä vuotta kerrallaan ja tilapäiseen oleskelulupaan (B-lupa) yleensä vuoden kerrallaan. Tilapäisen oleskeluluvan saanut voi hakea lupaa jatkuvan oleskelun perusteella, jos oleskelun peruste on 12/2013 Suomi Oleskelulupa Suomeen Muut kuin EU/ETA-kansalaiset OLESKELULUPATYYPIT Määräaikainen Jatkuva (A) jatkoa enintään 4 v. kerrallaan 4 v. jatkuvan (A) oleskelun jälkeen Pysyvä (P) Tilapäinen (B) jatkoa yleensä 1 v. kerrallaan 1/3 MAAHANMUUTTOVIRASTO MIGRATIONSVERKET FINNISH IMMIGRATION SERVICE

2 Jos henkilölle on myönnetty jatkuva lupa (A-lupa) jollakin muulla kuin työnteon tai elinkeinon harjoittamisen perusteella tai pysyvä oleskelulupa (P-lupa), hän voi työskennellä vapaasti eikä hän tarvitse työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa. Työntekijän oleskelulupaa voi hakea vain työntekijä itse. Opiskelijat Ulkomaalainen opiskelija tarvitsee oleskeluluvan Suomeen, jos opiskelu kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupa myönnetään lähinnä tutkintoon johtavaa opiskelua varten korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Vaihto-opiskelijoille myönnetään oleskelulupa, jos he osallistuvat hyväksyttyyn vaihto-ohjelmaan. Opiskelijan tulee osoittaa, että hänen taloudellinen toimeentulonsa on turvattu oleskelun ajan. Jatkolupaa haettaessa häneltä edellytetään lisäksi tietty määrä opintosuorituksia. Opiskelija voi tehdä rajoitetusti työtä opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla. Perheenjäsenet Suomessa asuvan Suomen tai jonkin muun maan kansalaisen perheenjäsen voi saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. Perheenjäsen on avio- tai avopuoliso tai rekisteröity parisuhdekumppani sekä alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja on Suomessa asuva henkilö. Jos Suomessa asuva henkilö on itse alle 18-vuotias, hänen huoltajansa katsotaan perheenjäseneksi. Suomessa asuvalla henkilöllä ja hänen perheenjäsenillään tulee olla turvattu toimeentulo, joka ei saa perustua sosiaalietuuksiin. Suomen kansalaisen perheenjäseneltä tätä ei kuitenkaan vaadita. Paluumuuttajat ja entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat henkilöt Ulkomaalaiset, joilla on suomalaiset sukujuuret tai muuten läheinen yhteys Suomeen, voivat saada sillä perusteella oleskeluluvan Suomeen. Luvan saamiseksi ei tarvita muita syitä kuten esimerkiksi työntekoa tai opiskelua. Oleskeluluvan saantiin vaikuttaa suomalaisten sukujuurien vahvuus ja läheisyys. Jos sukujuuret ovat useampien sukupolvien takana, oleskelulupaa ei voi tällä perusteella saada. Suomalaisien sukujuurien tai Suomeen läheisen yhteyden perusteella oleskeluluvan saavia ovat: entiset Suomen kansalaiset, henkilöt, joilla on suomalainen syntyperä, eli joko isä tai äiti tai yksi isovanhemmista on syntyperäinen Suomen kansalainen, sekä tietyt entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat henkilöt. MITEN OLESKELULUPAA HAETAAN Ensimmäistä oleskelulupaa on yleensä haettava ennen Suomeen tuloa hakijan kotimaassa olevasta Suomen edustustosta. Jos hakija asuu pysyvästi muualla, hän hakee luvan sen maan edustustosta, jossa hän laillisesti oleskelee. Hakemukseen tulee liittää erilaisia selvityksiä riippuen siitä, mikä on hakijan Suomessa oleskelun tarkoitus. Hakemuslomakkeen saa edustustosta tai sen voi tulostaa Maahanmuuttoviraston internetsivuilta osoitteesta Hakemuslomakkeen E-osassa luetellaan tarvittavat liitteet. Vain hakija itse voi jättää oleskelulupahakemuksen. Entiset Suomen kansalaiset ja muun suomalaisen syntyperän omaavat voivat hakea oleskelulupaa vapaavalintaisesti ulkomailla Suomen edustustosta tai Suomessa asuinkunnan poliisilta. Lupaa hakiessaan heidän täytyy luotettavasti selvittää syntyperänsä. Sen sijaan toimeentuloselvitystä heiltä ei vaadita. Niin sanottujen inkerinsuomalaisten paluumuuttajien oleskeluluvan hakemisesta löytyy tietoa osoitteesta Jos luvanhakija hakee ensimmäistä oleskelulupaa poikkeuksellisesti vasta Suomessa, hakemus jätetään asuinkunnan poliisille, jolta saa tarvittavan hakemuslomakkeen. Uuden määräaikaisen (jatkoluvan) sekä pysyvän oleskeluluvan myöntää yleensä asuinkunnan poliisi Suomessa. Hakemus jätetään poliisille. Oleskelulupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. Maksu on suoritettava etukäteen eikä sitä palauteta, vaikka hakemus hylättäisiin. Oleskelulupaa koskevasta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöksen mukana ovat ohjeet siitä, kuinka valitus tehdään. KUINKA KAUAN LUPA ON VOIMASSA Ennen vuotta 2012 myönnetyt oleskeluvat on merkitty matkustusasiakirjaan kiinnitettävällä oleskelulupatarralla. Vuoden 2012 jälkeen oleskelupa todistetaan erillisellä oleskelulupakortilla. Ensimmäinen oleskelulupa on aina määräaikainen ja se myönnetään yleensä vuodeksi. Jos Suomeen tulon tarkoituksena on esimerkiksi tilapäinen määräaikainen työ tai opinnot, lupa voidaan myöntää myös vuotta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. Työtekijän oleskelulupa on tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa) työn luonteesta riippuen. Jatkuva lupa myönnetään yleensä ensimmäisellä kerralla vuodeksi. Tilapäinen lupa myönnetään työsuhteen kestoa vastaavaksi MAAHANMUUTTOVIRASTO MIGRATIONSVERKET 2/3 FINNISH IMMIGRATION SERVICE

3 ajaksi. Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa myönnetään yleensä vuodeksi. Opiskelijan oleskelulupa on luonteeltaan tilapäinen. Jos opinnot kestävät yli vuoden, oleskelulupa myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan. Se voidaan myös myöntää kerralla pitemmäksi ajaksi, jos opintojen kesto on tiedossa. Opintojen päätyttyä opiskelija voi jäädä Suomeen, jos hänelle voidaan myöntää uusi oleskelulupa muilla perusteilla. Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Lupa voi olla määräaikainen tai pysyvä. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi. Passin vanhentuessa pysyvää oleskelulupaa ei tarvitse hakea uudelleen, mutta luvanhaltijan pitää hakea oleskelulupakorttia poliisin toimipisteestä. Oleskelukortti on osoitus oleskeluoikeudesta. Kun hakijalle on myönnetty oleskelulupa, hän voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa. Luvan ollessa voimassa hän saa vapaasti valita asuinpaikkansa ja voi myös matkustaa Suomesta pois ja palata takaisin. LUVAN PERUUTTAMINEN Oleskelulupa peruutetaan, jos luvan saaja on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on oleskellut pysyvästi kaksi vuotta Suomen ulkopuolella. Jos poissaololle on hyväksyttävä syy, se voidaan hakemuksesta jättää peruuttamatta. Oleskelulupa voidaan peruuttaa myös, jos hakija on tietoisesti antanut vääriä tietoja tai salannut jonkin olennaisen seikan. Määräaikaisen luvan peruuttamista voidaan harkita, jos luvan perustetta ei enää ole. Oleskelulupa voidaan peruuttaa myös silloin, kun jokin toinen Schengen-valtio on päättänyt karkottaa ulkomaalaisen ja määrätä hänet koko Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. LISÄTIETOJA Lisätietoja oleskeluluvista saa Suomessa Maahanmuuttovirastolta tai paikallispoliisilta ja ulkomailla Suomen edustustoilta, jotka opastavat myös viisumiasioissa. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimistoista saa neuvoja työntekijän oleskeluluvasta. Käytännön ohjeistusta sekä yhteystietoja on seuraavilla internetsivuilla: (Poliisi) formin.finland.fi/edustustot (Ulkoasiainministeriö) (Työ- ja elinkeinotoimisto) Maahanmuuttovirasto Postiosoite: PL 18, Helsinki Asiakaspalvelu: Lautatarhankatu 10, Helsinki puh Internet: MAAHANMUUTTOVIRASTO MIGRATIONSVERKET 3/3 FINNISH IMMIGRATION SERVICE

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report EU Return Fund Euroopan Paluurahasto Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu

Lisätiedot

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP +

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP + KAN_1 1 *1169901* KANSALAISUUSHAKEMUS Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet Suomen kansalaisuutta. Jos haet Suomen kansalaisuutta myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Muuttoliike vuonna 2011 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Väestö äidinkielen mukaan 6 Väestö syntymävaltion mukaan 7 Ulkomaalaisten määrä alueittain

Lisätiedot

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot