Kirjoittajat Julkaisun nimi Tiedot, linkki. Harjoittelun ja työssäoppimisen ohjauksen laatuvaatimukset ja -kriteerit sosiaali- ja terveysalalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjoittajat Julkaisun nimi Tiedot, linkki. Harjoittelun ja työssäoppimisen ohjauksen laatuvaatimukset ja -kriteerit sosiaali- ja terveysalalla."

Transkriptio

1 Julkaisut VeTeHH ja VeTeVT -osahankkeissa Tässä julkaisuluettelossa on esitetty artikkelit, abstraktit, opinnäytetyöt ja tässä alussa olevat muut julkaisut sekä hankkeeseen liittynyt lehtikirjoittelu (mitä projektipäällikkö on saanut käsiinsä) liittyen VeTeHH- ja VeTeVT-osahankkeisiin. Osan tässä esitetyistä artikkeleista tai opinnäytetöistä bibliografisia tietoja ei ole voitu ilmoittaa kesken olleiden prosessien vuoksi. Hankkeesta tullaan kirjoittamaan myös jatkossa, mutta tätä julkaisuluetteloa ei tulla päivittämään hankkeen päättymisen ( ) jälkeen. Osa Vuosi hanke Muut julkaisut kuten oppaat tai lehtikirjoittelu VT OPAS Kirjoittajat Julkaisun nimi Tiedot, linkki 2010 PSSHP:n opiskelijaohjauksen alueellisen yhteistyöverkoston jäsenet Opiskelijaohjauksen laatusuositukset. PSSHP julkaisuja / julkaisut VT OPAS 2011 Työryhmä: Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan AMK, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä. Harjoittelun ja työssäoppimisen ohjauksen laatuvaatimukset ja -kriteerit sosiaali- ja terveysalalla. PKSSKn julkaisu. / julkaisut VT OPAS 2011 Mehto P. Liikkumalla lisäarvoa. Liikuntaohjelman käynnistämisopas työyhteisön esimiehille. PSSHP julkaisuja / julkaisut VT 2011 Elo A. Tänne on hyvä poiketa jo terveenä. Savon Sanomat VT 2010 Korhonen T. & Tervo- Hoitotyön suositusten käyttöönottoa pilotoidaan Ajankohtaista Heikkinen T. KYSissa VT 2010 Tuovinen R. & Tervo- Heikkinen T. Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Ajankohtaista VT 2011 Pakkanen I. Näyttöä potilaan parhaaksi. Tehy 8/2011, (luettu )

2 Artikkelit HH 2010 Asikainen P. Olemme sairaanhoitopiirinä mukana kansallisessa Kasteohjelmassa. HH 2011 Astila-Ketonen P. Potilasohjauksen tehostamista ja maakunnallista verkostoitumista VeTe osahankkeet Satakunnassa. HH 2011 Hassinen T. & Tanttu K. Henkilöstövoimavarojen hallinta (VeTeHH) osahanke Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. HH 2011 Heikkilä A, Junttila K & Torppa K. Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta ja tiedolla johtaminen - HUS:n kehittämistehtävä VeTeHH-hankkeessa. HH 2011 Kivelä N., Anttila S. & Kukkola S. Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen ja sen hyödyntäminen hoitotyön henkilöstösuunnittelussa. Vinkkeli /2010, 3. Pro Terveys 3/2011, ProTerveys, 3/2011, Pro terveys lehti, 3/2011, Premissi 1/ HH 2011 Huovinen H, Saafinen J. & Hoffrén P. VT 2011 Kalasniemi M, Tervo-Heikkinen T. & Kuiri S. Ihotautia sairastavan sähköinen potilaskertomus parantaa hoitoa. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä. Ihonaika 2/2011, ProTerveys, 3/2011, HH 2011 Kaunonen M, Salin S & Aalto P. Data-based nurse staffing indicators explaining staff job satisfaction in out-patient care. Käsikirjoitusvaiheessa. VT 2011 Kvist T; Tervo-Heikkinen T; Miettinen M & Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotyön tutkimusneuvosto kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä KYSissä Sairaanhoitaja :2:48-51 VT 2010 Mihailov A. Powe - Työiästä poweria. Laastari - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 2/2009.

3 VT 2010 Mihailov A. Hyvinvointia yhdessä tekemällä. Yhden työyhteisön tarina. Laastari - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 2/2010. VT 2011 Mihailov A, Tervo-Heikkinen T. & Rasimus M. Työhyvinvointia tukemalla vetovoimaiseen tulevaisuuteen. ProTerveys, 3/2011, VT 2010 Piitulainen R. Vetovoimainen sairaala Henkilöstölehti Suakkunat (PKSSK). 1/2010. HH 2010 Pitkäaho T, Karjalainen S, Saarinen J. & Tervo-Heikkinen T. HH 2009 Pitkäaho, T. Partanen, P. Vehviläinen-Julkunen, K. & Miettinen, M. HH 2011 Pitkäaho T, Partanen P, Vehviläinen-Julkunen K. & Miettinen M. HH 2010 Pitkäaho T, Partanen P, Vehviläinen-Julkunen K. & Ryynänen O-P. HH 2010 Pitkäaho T, Ryynänen O-P, Partanen P. & Vehviläinen-Julkunen K. Kansallisesti yhtenäisten erikoissairaanhoidon hoitotyön henkilöstöhallinnan vuodeosastojen tunnuslukujen kehittäminen. Identification and usability of data-based nurse staffing indicators: a pilot study in Kuopio University Hospital. Erikoissairaanhoidon tietojärjestelmien ja rekisterien hyödyntäminen hoitotyön henkilöstövoimavarojen suunnittelussa. Bayesin menetelmä mallintaa hoitotyön henkilöstömitoituksen yhteyttä hoitotyön tulokseen Data-based nurse staffing indicators with Bayesian networks explain nurse job satisfaction: A pilot study. Teoksessa: Klavus J. (toim). Terveystaloustiede THL. Yliopistopaino, Helsinki. (s ) df (luettu ) Studies in Health Technology and Informatics. 146, Teoksessa: Häyrinen K. (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät. Tutkimuspaperit THL. Raportti 13/2011. Unigrafia Oy, Helsinki. (s ) Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K, Turunen H, Tossavainen K, Pietilä A-M, Kvist T. & Immonen K. (toim.) Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tiede- ja toimintaympäristössä. Proceedings kirja. Kopijyvä Oy. Kuopio. (s ) Journal of Advanced Nursing 67(5), doi/ /j x/abstract;jsessionid=1631fbdc 3EA6B362 B930592D29A5C2AB.d03t02

4 HH 2011 Pitkäaho T, Tervo-Heikkinen T, Saarinen J. & Miettinen M. Henkilöstöhallinnan tunnusluvuilla näyttöä hoitotyön henkilöstörakenteesta erikoissairaanhoidossa. ProTerveys, 3/2011, VT 2010 Saano S. Onko potilas turvassa sairaalassa? -koulutuksesta poimittua. HH 2011 Salin S & Aalto P. Avohoitotoiminnan kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä osana kansallista VeTeHH-hanketta. HH 2011 Salin S, Kaunonen M & Aalto P. Data-based nurse staffing indicators explaining patient satisfaction in out-patient care. Lääketiedote, KYS. VSK. 28, Nro 3-4/2010, ProTerveys 3/2011, Käsikirjoitusvaiheessa. HH 2011 Salin S, Liimatainen T, Holmberg- Marttila D. & Aalto P. Hoitajavastaanototko avuksi hoitotakuussa pysymiseen erikoissairaanhoidon avohoitotoiminnassa. prosessissa (ensimmäinen arvio saatu). HH 2011 Salin S, Stenberg P. & Aalto P. Akuuttisairaalan hoitotyön henkilöstöhallinnassa käytetyt tunnusluvut systemaattinen katsaus. Hyväksytty julkaistavaksi Hoitotiede-lehdessä. VT 2011 Taam-Ukkonen M, Heiskanen M, Hujanen T, Mäkeläinen T, Sairanen A. & Miettinen M. Tavoitteena turvallinen ja laadukas harjoittelu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. ProTerveys 3/2011, HH 2009 Tervo-Heikkinen, T. Hoitotyön vaikuttavuus mitä se on? Pro Terveys 6/2009, VT 2011 Tervo-Heikkinen T, Korhonen T, Holopainen A. & Miettinen M. Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli. ProTerveys 3/2011, VT 2011 Tervo-Heikkinen T, Kvist T, Saarinen J, Vehviläinen-Julkunen K. & Miettinen M. Yhteistyöllä vetovoimaa ja näyttöön perustuvaa toimintaa. ProTerveys 3/2011, VT 2010 Tuovinen R, Kvist T. & Partanen P. Työpaikkakiusaaminen erikoissairaanhoidossa. Tutkiva hoitotyö. 2010:8(4), 4-11.

5 Abstraktit VT 2011 Kvist T, Tervo-Heikkinen T, Miettinen M & Vehviläinen- Julkunen K. Hoitotyön kehittäminen näyttöön perustuvaksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Sairaanhoitajapäivien tiivistelmäkirja. Sairaanhoitajapäivät Sairaanhoitajaliitto. Edita Prima, Helsinki. VT 2011 Kvist T, Tervo-Heikkinen T, Miettinen M. & Vehviläinen- Julkunen K. VT 2011 Kvist T, Vehviläinen-Julkunen K & Miettinen M.. VT 2011 Kvist T, Miettinen M, Tervo- Heikkinen T & Vehviläinen- Julkunen K. VT 2011 Korhonen T; Tervo-Heikkinen T; Holopainen A. & Miettinen M. VT 2011 Korhonen T; Tervo-Heikkinen T; Holopainen A. & Miettinen M. HH 2010 Pitkäaho T, Partanen, P, Tervo-Heikkinen T. & Saarinen J. Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa - Koulutusinterventio uuden suunnan näyttäjänä. Transformational leadership- Perceptions of Finnish nursing staff. Evidence-Based Practice a part of Attractive and Safety Hospital project in Kuopio University Hospital. Kaatumisten ehkäisymallin kehittäminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kaatumisten ehkäisy toimintamalli: hoitotyön käytäntöjen yhtenäistäminen suositukseen perustuvaksi. Kansallisten hoitotyön henkilöstöhallinnan tunnuslukujen kehittäminen Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla. Ensimmäinen terveyalan koulutuksen kansallinen konferenssi Järjestäjät Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala ja Turun yliopisto, Hoitotieteen , Metropolia. (poster) 41 st Biennial Convention (29 October 2 November 2011). Grapevine, Texas, USA. (Oral presentation) 41 st Biennial Convention (29 October 2 November 2011). Grapevine, Texas, USA. (Poster) Teoksessa: Honkanen V; Härkönen M; Jylhä V. & Saranto K Potilasturvallisuus-tutkimuksen päivät. Yliopistopaino. Helsinki, 25. (suullinen esitys) Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla. Ensimmäinen terveyalan koulutuksen kansallinen konferenssi Järjestäjät Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala ja Turun yliopisto, Hoitotieteen , Metropolia. (suullinen esitys) Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K; Kvist T. & Immonen K (poster)

6 HH 2010 Pitkäaho T, Partanen P, Vehviläinen-Julkunen K. & Ryynänen O-P. Bayesin menetelmä mallintaa hoitotyön henkilöstömitoituksen yhteyttä hoitotyön tulokseen Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K; Kvist T. & Immonen K (suullinen esitys) VT 2011 Saarinen J. Miten potilasturvallisuus huomioidaan uudessa organisaatiossa ja hoitoprosesseissa? Teoksessa: Honkanen V; Härkönen M; Jylhä V. & Saranto K Potilasturvallisuus-tutkimuksen päivät. Yliopistopaino. Helsinki, 10. (suullinen esitys) VT 2011 Turunen H; Partanen P; Miettinen M. & Vehviläinen- Julkunen K. Palaute ja kommunikaatio vaaratapahtumista kyselytutkimuksen tuloksia potilasturvallisuuskulttuurista suomalaisessa erikoissairaanhoidossa. Teoksessa: Honkanen V; Härkönen M; Jylhä V. & Saranto K Potilasturvallisuus-tutkimuksen päivät. Yliopistopaino. Helsinki, 21. (suullinen esitys) HH 2010 Tervo-Heikkinen T, Saarinen J, Pitkäaho T, Karjalainen T, Ojala R. & Saarela A. VT 2010 Tervo-Heikkinen T, Saarinen J. & Tuovinen R. Tukipalvelut turvaamassa hoitotyön toteuttamista. Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K; Kvist T. & Immonen K (poster) Vetovoimainen ja turvallinen sairaala Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K; Kvist T. & Immonen K (poster) VT 2010 Tuovinen R. Työpaikkakiusaamisen 0-toleranssi Sairaanhoitajapäivien tiivistelmäkirja. Sairaanhoitajapäivät Sairaanhoitajaliitto. Edita Prima, Helsinki. (s. 97) (suullinen esitys) VT 2010 Tuovinen R, Kvist T. & Partanen P. Hoitohenkilöstön välinen työpaikkakiusaaminen erikoissairaanhoidossa. Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K; Kvist T. & Immonen K (poster)

7 VT 2010 Partanen A, Partanen P. & Turunen H. VT 2010 Kantanen A; Kvist T. & Partanen P. VT 2011 Ovaska T; Kvist T. & Tervo- Heikkinen T. Lääkehoitoon liittyvät virheet ja vaaratapahtumat heräämöhoitotyössä. Sairaanhoitajien ja lääkäreiden yhteistyö erikoissairaanhoidossa. Collaboration between nurses and librarians in promoting evidence based practice librarian s role in nursing research council. Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K; Kvist T. & Immonen K (poster) Teoksessa: Vehviläinen-Julkunen K; Kvist T. & Immonen K. 67. (suullinen esitys) International Evidence Based Library and Information Practice Conference, , University of Salford, UK. (poster)

8 Opinnäytetyöt Väitöskirjat HH 2011 Pitkäaho T. Hoitotyön henkilöstömitoitus ja tulos kompleksisessa erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä. Väitöskirja. Pro Gradu-opinnäytetyöt (31 kpl) VT 2011 Antikainen R. Vaaratapahtumien raportointi ja kommunikointi sairaalan henkilöstön arvioimana - potilasturvallisuuskulttuuri kyselyn osa-analyysi. VT 2011 Eneh V.O. Suomalaisen hoitohenkilökunnan käsityksiä hoitotyön johtamisesta. (eng. kielinen) VT 2010 Hakala-Ewing R. Hoitohenkilöstön työyhteisötaidot erikoissairaanhoidossa. Pro VT 2010 Hirvelä I. Hoitotyön naisjohtajien johtamistoiminta ja urakehitys erikoissairaanhoidossa. PO 2010 Hujanen T. Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan itsehoidon toteutuminen ja terveyteen liittyvä elämänlaatu. VT 2011 Huovinen A. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen - sairaanhoitajien arvioita Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi KYSissä - koulutuksesta. Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tdk 49, hoitotiede Osoitteessa: (luettu ) ISY = Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tdk, hoitotieteen HH 2011 Jääskeläinen M. Ergonomiset työajat. (HUOM. työ valmistumassa)

9 HH 2011 Kanervo M. Perusterveydenhuollon ulkoistettujen terveysasemien toiminta, henkilöstö ja tuloksellisuus - rekisteritutkimus. VT 2011 Karhinen S. Hoitotyön johtamisen moninaisuus: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansalliseen hoitotyön johtamisen tutkimukseen vuosilta VT 2009 Koponen T. Hoitotyön opiskelijoiden ohjaaminen ohjatussa harjoittelussa - kyselytutkimus mentoreille Vetovoimainen ja turvallinen sairaala -hankkeessa. VT 2011 Kurronen P. Potilasturvallisuus ja tiedonkulku - Haipro - vaaratapahtumien analyysi. VT 2010 Laukkanen M.H. Mielen hoito on mielekästä työtä. Psykiatrisen hoitohenkilöstön työtyytyväisyystutkimus. VT 2010 Loponen M.H. Hoitotyön transformationaalisen johtamisen vaikutukset. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus aikavälillä julkaistuihin tutkimukseen moniulotteisen johtamisen mallin näkökulmasta. VT 2011 Myllykangas P. Sairaanhoitajien arvioita potilasturvallisuuskulttuurista - kysely erikoissairaanhoidossa. HH 2011 Martikainen L. Hoitoisuustietojen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa. Pro VT 2009 Orre P. Hoitotyön vetovoimaisuus osastonhoitajan työn haasteena. Pro VT 2011 Partanen A. Lääkehoitoon liittyvät virhe- ja vaaratapahtumat akuuttihoitotyössä. (HUOM. työ valmistumassa)

10 VT 2009 Puttonen J. Hoitotyön opiskelijoiden ja mentoreiden arvioita opiskelijaohjauksesta. VT 2010 Pääkkönen U. Ikääntyvät sairaanhoitajat miten he arvioivat toimintaympäristöään? VT 2011 Ruotsalainen M.C. Hoitotyön johtamisella kohti näyttöön perustuvaa toimintaa. Pro VT 2010 Sainio T. Hoitohenkilökunnan työajankäyttö terveyskeskuksen poliklinikalla. VT 2011 Seppälä C. Osastonhoitajien näkemyksiä potilasturvallisuuskulttuu-rista psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. VT 2009 Seppänen J. Potilasturvallisuuskulttuuritutkimus - kysely sairaanhoitajille ja lääkäreille. VT 2009 Tausa-Ollila E. Hoitotyön johtajien työtyytyväisyys erikoissairaanhoidossa. Pro VT 2011 Tirkkonen H. Potilasturvallisuuskulttuuri yksityissairaalassa - kysely henkilöstölle. VT 2009 Tuovinen R. Hoitohenkilöstön välinen työpaikkakiusaaminen erikoissairaanhoidossa. VT 2011 Turunen H. Osastonhoitaja - vetovoimainen lähijohtaja. VT 2011 Tähkä K. Näyttöön perustuvan johtamiskoulutuksen vaikutus ja arviointi. Pro VT 2011 Vanhatalo A. Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto. Case KYS: Kaatumistapaturmien ehkäisyyn liittyvän suosituksen käyttöönotto. (HUOM. työ valmistumassa) ISY, yhteiskuntatieteet, sosiaali- ja terveysjohtamisen (HUOM. työ valmistumassa)

11 VT 2011 Varis M. Moniulotteinen potilasturvallisuuskulttuuri - edistävät ja heikentävät tekijät sairaalahenkilöstön kuvausten analyysi. VT 2010 Wilskman M. Työajan yhteys hoitohenkilöstön terveyteen systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Vetovoimainen ja turvallinen sairaala tutkimus- ja kehittämishankkeeseen (KYS ja Itä-Suomen yliopisto, ent. Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos yhteistyöhanke) kuuluu lisäksi suuri määrä eri opinnäytetöitä vuosilta , joita ei tässä mainita.

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015

LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 Sini Eloranta RN, PhD University of Turku, Department of Nursing Science LIST OF PUBLICATIONS 13.1.2015 1. Articles in refereed scientific journals 1. Eloranta S, Routasalo P, Arve S.. Personal resources

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS Ensimmäinen koulutus 2010-2011 3.10.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN JOHTAMISEN KOULUTUS VeTe 1. LÄHI- PÄIVÄ TIEDON- HAKU HOITOTIET. KONFERENSSI 2. LÄHI- PÄIVÄ 3.

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma

Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma Lauri Kuosmanen Julkaisuluettelo 24.6.2015 Dosentti, TtT Turun yliopisto Hoitotieteen laitos laukuo@utu.fi Twitter: @LaKuosma 1. Artikkelit tieteellisissä julkaisuissa, joissa on refereekäytäntö 1.1 Kuosmanen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Vetovoimainen ja Terveyttä Edistävä Terveydenhuolto (VeTe) Osahanke: Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (VeTePO) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Virpi Kemppainen

Lisätiedot

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist 1 2 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta 1993. Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina

Lisätiedot

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) Raportti R18 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Hoitotyön henkilöstömitoitus ja tulos kompleksisessa erikoissairaanhoidon

Hoitotyön henkilöstömitoitus ja tulos kompleksisessa erikoissairaanhoidon Taina Pitkäaho Hoitotyön henkilöstömitoitus ja tulos kompleksisessa erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences TAINA PITKÄAHO

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla

Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA D: TYÖPAPERIT 2 Eija Grönroos, Riitta Lumme, Leila Sorakari-Mikkonen, Kaarina Pirilä & Elina Eriksson

Lisätiedot

Rafaela- hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma opas -projekti

Rafaela- hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma opas -projekti HOITOISUUTTA MITTAAMAAN Rafaela- hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma opas -projekti Tyyne Herukka Aino Komulainen Opinnäytetyö Kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu Pohjoinen, Oulu.

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS Tietopaketti sairaanhoitajille Taina Mettovaara Pirjo Ronkainen Diakoniaammattikorkeakoulu Oulun yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 Taina

Lisätiedot

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla projektin loppuraportti Painilainen Terhi Kylävalli Anja Hassinen Tiina

Lisätiedot

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä Tarja Kauhanen Kehittämishanke syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä, Helsinki

Lisätiedot

SoTeTiTe 2003 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

SoTeTiTe 2003 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät Kaija Saranto & Kristiina Häyrinen (toim.) SoTeTiTe 2003 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät Tutkimuspaperit Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2003 ISBN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sote-integraatio hoitotyön näkökulmasta

Sote-integraatio hoitotyön näkökulmasta Yliopistosairaanhoitopiirien neuvottelupäivät Yksy-päivät Turussa 4.-5.6.2015 Sote-integraatio hoitotyön näkökulmasta Yliopistosairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat Merja Miettinen PSSHP, Pirjo Kejonen

Lisätiedot