NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS"

Transkriptio

1 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA JOHTAMINEN (NPJ) -KOULUTUS Ensimmäinen koulutus

2 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN JOHTAMISEN KOULUTUS VeTe 1. LÄHI- PÄIVÄ TIEDON- HAKU HOITOTIET. KONFERENSSI 2. LÄHI- PÄIVÄ 3. LÄHI- PÄIVÄ 4. LÄHI- PÄIVÄ RYHMÄTEHTÄVÄ MOODLESSA YKSILÖTEHTÄVÄ MOODLESSA RYHMÄTEHTÄVÄ MOODLESSA RYHMÄTEHTÄVÄ MOODLESSA RYHMÄTEHTÄVÄ MOODLESSA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN JOHTAMISEN K E H I T T Ä M I S T E H T Ä V Ä KOULUTUKSEN PÄÄTTÖPÄIVÄ TEHTÄVÄ MOODLESSA TEHTÄVÄ MOODLESSA TEHTÄVÄ MOODLESSA TEHTÄVÄ MOODLESSA

3 Näyttöön perustuvan johtamisen koulutuksen VeTe TAVOITTEET Osallistuja tietää, mitä on näyttöön perustuva hoitotyö ja toiminta sekä roolinsa johtajana näyttöön perustuvan hoitotyön ja toiminnan edistämisessä osaa hakea tutkittua tietoa käytännön tarpeisiin erilaisista tietokannoista ja arvioida näyttöä kriittisesti kehittää ja ottaa käyttöön toimivia, yhtenäisiä ja näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä sekä menettelytapoja toimintayksikössään OPPIMISMENETELMÄT JA TEHTÄVIEN ARVIOINTI lähipäivien (4) asiantuntijaluennot ja niihin liittyvät keskustelutehtävät (4) Moodlessa yhteistoiminnallinen työskentely Moodle verkko-oppimisympäristössä teemojen mukainen kehittämistehtävä ryhmätyönä (9) ja sen esittäminen päättöpäivänä, tutorohjaus (8 tutoria) Kansalliseen hoitotieteelliseen konferenssiin osallistuminen (+ yksilötehtävä) tiedonhakukoulutus (teoria + käytäntö, yht. 6 h) itsearviointi, ryhmä- ja tutorarviointi lähipäivien poissaolo korvataan yksilötehtävänä (todistuksen saamisen edellytyksenä osallistuminen kolmeen lähipäivään neljästä)

4 Näyttöön perustuvan johtamisen koulutuksen 1. lähipäivä Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Puheenjohtaja: Tarja Tervo-Heikkinen Koulutuksen avaus Merja Miettinen, dosentti, hallintoylihoitaja, KYS Jari Saarinen, TtM, LT, hankejohtaja, VeTe hanke, PSSHP Tutkitun tiedon merkitys Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto Info opiskelujen käytännöistä Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, projektipäällikkö, VeTe hanke, PSSHP Tiedonhaku Tuulevi Ovaska, FM, informaatikko, palvelupäällikkö, Itä-Suomen yliopiston kirjasto, KYS tiet.kirjasto Moodle oppimisympäristönä Katja Koppinen, KM, koulutussuunnittelija, KYS Johtamalla näyttöön perustuviin yhtenäisiin käytäntöihin Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, THL Info opiskelujen käytännöstä jatkuu Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, projektipäällikkö, VeTe hanke, PSSHP Missä menee näyttöön perustuva hoitotyö Itä-Suomessa? Tarja Kvist, TtT, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

5 Näyttöön perustuvan johtamisen koulutuksen 2. lähipäivä Kuinka johtaja tukee työyhteisönsä hyvinvointia? Puheenjohtaja: Raija Tuovinen Päivän avaus Työpaikkakiusatun puheenvuoro, monologi näyttelijä Seija Pitkänen, Kuopion kaupunginteatteri Kiusaaminen työhyvinvoinnin nakertajana ja kiusaamiseen puuttuminen Raija Tuovinen, TtM, projektisuunnittelija, VeTe -hanke, PSSHP Työnohjaus työhyvinvoinnin välineenä Markus Laitinen, TtM, psykiatrinen sairaanhoitaja, KYS Voimaa arkeen kehityskeskusteluista oikeastiko? Tarja Saharinen, TtM, osastonhoitaja, KYS, Psykiatrian klinikka Toimintatutkimus työpaikan kehittämisessä Riikka Kivimäki, YTT, tutkija, Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto Työhyvinvoinnin kehittäminen tasaveroisella vuoropuhelulla Riikka Kivimäki, YTT, tutkija, Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

6 Näyttöön perustuvan johtamisen koulutuksen 3. lähipäivä Johtamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet Puheenjohtaja: Tarja Kvist Päivän avaus Hoitotyön johtaja näkyvä vai näkymätön? Tarja Kvist, TtT, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto Osaamisen johtaminen potilasturvallisuudessa Hannele Turunen, professori, dosentti, Itä-Suomen yliopisto Johtamisen vanhat haasteet ja uudet mahdollisuudet sairaalassa Juha V. Virtanen, LL, KTT, tutkija, Turun kauppakorkeakoulu Tunnusluvut johtamisen tukena Taina Pitkäaho, TtM, projektikoordinaattori, VeTe -hanke, PSSHP Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja tutkiminen Pirjo Partanen, TtT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto Tukipalvelut hoitotyön tulevaisuudessa Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, projektipäällikkö, VeTe hanke, PSSHP

7 Näyttöön perustuvan johtamisen koulutuksen 4. lähipäivä Miten johdan toimintaa potilaan parhaaksi? Puheenjohtaja: Jari Saarinen Päivän avaus Jari Saarinen, TtM, LTT, hankejohtaja, VeTe hanke, PSSHP Terveyden edistämisen johtaminen Minna Pohjola, th (ylempi AMK), projektipäällikkö, VeTe -hanke, VSSHP Potilas hoidon laadun paras arvioija? Tarja Kvist, TtT, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto Näyttöön perustuva potilasohjaus. Case: Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittäminen Virpi Kemppainen, TtM, projektikoordinaattori, VeTe -hanke, PSSHP Potilasohjauksen yhtenäistäminen Kaija Lipponen, TtM, projektipäällikkö, VeTe -hanke, PPSHP HaiPro, työkalu potilasturvallisuuden parantamiseen Susanna Saano, FaT, proviisori, KYS

8 Näyttöön perustuvan johtamisen koulutuksen 5. lähi- eli päättöpäivä VeTe Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Puheenjohtaja: Merja Miettinen Päivän avaus Merja Miettinen, dosentti, hallintoylihoitaja, KYS Uusi terveydenhuoltolaki ja hoitotyö Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvottelevavirkamies, STM Terveyden edistämisen johtaminen perusterveydenhuollossa Case Lapinlahti Kahelin Anja, Lehmusaho Mervi ja Sutinen Annikki Rinnakkaissessiot --- Puheenjohtaja Tarja Tervo-Heikkinen Näyttöön perustuvan johtamisen koulutuksen alkukyselyn tuloksia Miia Ruotsalainen, osastonhoitaja, terveystieteiden opiskelija Todistukset ja parhaan kehittämistyön palkitseminen Päätössanat Rinnakkaisohjelma 1, Puheenjohtaja: Tarja Kvist Mitä henkilökunnan palkitsemisen keinoja hoitotyön esimiehellä on? Kainulainen Elina, Nissinen Eila, Rissanen Helena, Saihomaa Minna, Väyrynen Liisa ja Väänänen Helena Kehityskeskustelu osaamisen johtamisen välineenä Björn Tarja, Hernesmaa Tuula, Kantanen Kati, Kurkinen Kaija, Pennanen Tiina ja Pursiainen Pirjo Hoitotyöntekijöiden välisten ristiriitojen selvittely Kuohula Sinikka, Ojala Katri, Rautiainen Merja, Ruostila Marja- Leena, Ruppa Tarja ja Selenius Marja Lähijohtajan työhyvinvointia edistävät tekijät Kesti Ulla, Kokkonen Pia, Mehtonen Anu, Miettinen Elina, Miettinen Marja ja Pulkkinen Birgit Rinnakkaisohjelma 2, Puheenjohtaja: Pirjo Partanen Näyttöön perustuvan tiedon implementointi hoitotyön käytäntöön Hakkarainen Liisa, Hiltunen Ellen, Laitinen Eila, Pihlainen Vuokko, Väänänen Sari ja Ålander Merja Osastonhoitajan rooli henkilökunnan sitoutumisessa muutosjohtamisessa Airaksinen Päivi, Kupila Paula, Nurmi Niina ja Schildt Tiina Tunnusluvut henkilöstömitoituksen suunnittelussa ja arvioinnissa Antinaho Tuula, Holopainen Tuulikki, Kavilo Marja ja Vuoriainen Eeva-Liisa Lääkityspoikkeamien vähentäminen ja hoitotyön käytäntöjen kehittäminen potilasturvallisuuden edistämiseksi näyttöön perustuvan tiedon perusteella Hyvönen Sisko, Karjalainen Senja ja Partanen Liisa

9 Moodle: 1. lähipäivän keskustelutehtävä Arvioi, kuinka ensimmäisen päivän anti vastasi odotuksiasi koulutuksesta sekä käsityksiäsi näyttöön perustuvasta johtamisesta. Peilaa myös päivän antia kehitystehtäväsi teemaan tai aiheeseen. Vaihda ajatuksia aiheesta omaan ryhmääsi kuuluvien kanssa, mutta myös muiden koulutukseen osallistuvien kanssa.

10 Moodle: 2. lähipäivän keskustelutehtävä lähipäivässä käsiteltiin työhyvinvointia terveydenhuollossa ja myös keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Keskustelkaa omissa ryhmissänne seuraavista teemoista: Millaisia mahdollisuuksia sinulla, hoitotyön johtajana, on edistää työhyvinvointia? Millaiset tekijät työssäsi/työyhteisössäsi hankaloittavat tai edistävät työhyvinvoinnin huomioimista tai toteutumista? Käykö työhyvinvoinnin edistäminen jo työstä? Onko työhyvinvointiohjelmien ja suositusten toteuttaminen työlästä vai kuuluuko se oleellisena ja luonnollisena osana jokapäiväiseen työhön? Toimiiko johtaja / tuleeko hänen toimia työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen roolimallina vai mahdollistajana? Tutustukaa myös muiden ryhmien keskusteluihin ja niitäkin saa kommentoida! Keskusteluaikaa tämän teeman ympärillä on saakka. Pitäkää huolta ryhmissänne, että kaikki osallistuvat tasapuolisesti keskusteluihin. Toivomme runsasta, mielipiderikasta ja konkreettisia esimerkkejä sisältävää osanottoa keskusteluihin!

11 Moodle: 3. lähipäivän keskustelutehtävä Pohdi päivän antia. Miten voit hyödyntää sitä hoitotyön johtamisessa? Pohdi myös ratkaisukeskeisesti tulevaisuuden visioita: Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita päivän esitykset antoivat työhösi hoitotyön johtajana tulevaisuudessa? Nivouta keskustelu mahdollisuuksien mukaan myös kehittämistehtävääsi. Huom! On tärkeää, että kaikki osallistuvat oman ryhmän keskustelun lisäksi myös muiden ryhmien keskusteluihin! Keskustelu päättyy

12 Moodle: 4. lähipäivän keskustelutehtävä Valitse yksi lähipäivän teemoista ja pohdi sen suunnassa oman ryhmänne kehittämistehtävää. Mitä ajatuksia Sinulle heräsi oman ryhmänne tehtävään liittyen? Miten pystyt hyödyntämään päivän aiheita omassa johtamisessasi? Tutustukaa ja osallistukaa myös muiden ryhmien keskusteluihin! Keskustelu Moodlessa tästä aiheesta päättyy

13 1. Kehittämistehtävän työstäminen alkaa! Ryhmänne tutkimusmatka alkaa! Kehittämistehtävänne aluksi kuvatkaa ja rajatkaa ryhmänne kysymystä/ongelmaa/tarvetta, jota lähdette työstämään tiedonhaun käytännön tunneilla eli hakemaan näyttöä. Voitte käyttää apuna PICO -menetelmää teemanne mukaisen ongelman/kehitettävän asian rajaamisessa. Perustelkaa, miksi asiaan on tärkeä hakea näyttöä. Hankkikaa teemaanne liittyen n. 10 tutkimusartikkelia. Kuvatkaa ja perustelkaa ryhmässänne, miten ja mistä lähteistä haitte näyttöä (hakusanat, tietokannat, rajaukset). Esittäkää tiedonhakutulokset taulukkomuodossa. (Kts. Kehittämistehtävän kirjallinen ohje) Koska kaikkien ryhmäänne kuuluvien ei ole mahdollista opiskella tiedonhakua samana päivänä - vaihtakaa ajatuksia aiheestanne ja tiedonhakunne onnistumisesta tällä keskustelualueella. Ongelmatilanteissa ja mikäli tulee kysyttävää, kääntykää rohkeasti tutorinne puoleen!

14 2. Kehittämistehtävän työstäminen jatkuu! Mahtava näytönmaailma on avautunut! Nyt olette suorittaneet tiedonhaun ja valinneet teemanne mukaiset, n. 10 tutkimusartikkelia, joita käytte omassa ryhmässänne arvioimaan. Laittakaa omille tutoreillenne tämän hetkinen työnne tarkasteltavaksi, jotta voitte turvallisesti jatkaa tutkimusmatkaanne! Nyt jatkatte tehtäväänne tutustumalla artikkelien sisältöihin ja antiin sekä esittämällä artikkelit taulukkomuodossa (Kts. Kehittämistehtävän kirjallinen ohje). Tämä tehtävänanto on voimassa seuraavaan lähipäivään eli , jolloin olemme käyneet reippaina uuteen vuoteen! Ennen tuota lähipäivää on hyvä laittaa tuotos taas luettavaksi ja kommentoitavaksi omalle tutorille. Pitäkää huolta ryhmissänne, että kaikki osallistuvat tasapuolisesti tehtävän tekoon ja keskusteluihin!

15 3. Kehittämistehtävä etenee! Kehittämistehtävänne on jo pitkällä! Viimeinen pinnistys alkaa! Nyt olette ryhmissänne hakeneet aiheeseenne liittyvää tutkittua ja muuta varmennettua tietoa. Tässä vaiheessa yhdistäkää näyttö, jota saatte valitsemienne tutkimusartikkeleiden tutkimustuloksista, asiantuntijuudestanne hoitotyön johtajana sekä olemassa olevista terveydenhuollon resursseista ja arvoista. Lisäksi käyttäkää soveltuvin osin - riippuen teemanne näkökulmasta - tietoa potilaiden/asiakkaiden, henkilöstön tai opiskelijoiden näkemyksistä ja kokemuksista. Kuvatkaa, miten hakemanne näyttö tukee hoitotyön johtamista ja sen kehittämistä. Minkälaista uutta käytäntöä tai menettelytapaa sen perusteella voitte esittää käyttöönotettavaksi.

16 4. Kehittämistehtävän teko lähenee loppuaan! Hienoa - nyt vielä loppusilaus! VeTe Pohtikaa ja arvioikaa, miten onnistuitte kehittämistehtävässänne. Oliko kysymys/ongelma/tarve relevantti? Löytyikö näyttöä? Muodostuiko uutta käytäntöä tai menettelytapaa ja voiko sen ottaa käyttöön? Mitä tekisitte toisin, jos nyt pitäisi aloittaa uusi tehtävä? Varmistelkaa teksti vielä annettujen kirjoitusohjeiden mukaiseksi ja samalla tarkistakaa lähdeluettelo ja lähdeviittaukset. (Kts. Kehittämistehtävän kirjallinen ohje!) Valmiin kehittämistehtävän palautuspäivä tutorillenne on maanantaina Tutorin hyväksynnän jälkeen työn voi julkaista Moodlessa alla olevalla keskustelualueella. Hommat eivät vielä siihen lopu vaan sitten alkaa päättöpäivän esityksen suunnittelu!

17 Hoitotieteellisen konferenssin tehtävät Yksilötehtävä: Tee 1-2 sivun pituinen essee kertomalla, mihin osallistuit konferenssissa. Pohdi myös saamasi tiedon merkitystä työssäsi hoitotyön johtajana. Pohdi ja perustele, mitkä 1-2 luentoa tai posteria olivat mielestäsi parasta antia ja palvelivat myös kehittämistehtäväsi teemaa tai aihetta. Palauta tehtäväsi ryhmäsi keskustelualueelle mennessä tutoreiden ja muiden ryhmäläistesi luettavaksi ja kommentoitavaksi.

18 Koulutuksen suunnittelu ja toteutustyöryhmä VeTe-hanke Raija Tuovinen, TtM, projektisuunnittelija 1,2,3,4 Virpi Kemppainen, TtM, projektisuunnittelija 2 Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, projektipäällikkö 1,2,4 Jari Saarinen, TtM, LT, hankejohtaja 1,2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, koulutusyksikkö Katja Koppinen, 3 Eeva-Maria Ruuskanen, 4 Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Kvist, TtT, yliopistotutkija, laitoksen varajohtaja 1,2 Hannele Turunen, professori, laitoksen johtaja 2 Pirjo Partanen, TtT, yliopiston lehtori 2 Raija Mäntynen, TtT, kliininen tutkija (yliopisto ja PSSHP) 2 1=koulutuksen suunnittelu, 2=tutor, 3=vastuu verkko-oppimisympäristöstä, 4=koulutuksen käytännön toteutus

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) Raportti R18 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Vetovoimainen ja Terveyttä Edistävä Terveydenhuolto (VeTe) Osahanke: Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (VeTePO) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Virpi Kemppainen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012

PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012 PELASTUSTOIMEN HENKILÖJOHTAMISEN KOULUTUS- OHJELMA PEHKO 2010-2012 Suomen Palopäällystöliitto ry ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Raportti Laatijat: Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Viesti kirjastosta Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Publications of the University of Eastern Finland General Series JARMO SAARTI JA

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot