TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/ (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/ (6) KAUPUNKISEUDUN Aika klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja Asula-Myllynen Ritva Graf Aulikki Hakola Jorma Kangasniemi Ritva Kortelahti Santeri Kimmo Kurunmäki Lahtinen Markku Männikkö Markku Nurminen Mikko Nurminen Päivi Ilari Rasimus Reiskanen Seppo Valkama Päivi Lehtinen Jarmo (sihteeri) 1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio Auli Heinävä avasi kokouksen ja kävi läpi edellisen kokouksen muistion. Edellisen kokouksen aiheina olivat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 ja MAL-aiesopimuksen seuranta. Muissa asioissa tiedotettiin KymppiMoni-hankkeesta 2. Monikko-hanke (Anna Helamaa ja Riikka Pylvänen) Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat esittelivät vuoden 2011 alussa alkanutta Monikko-tutkimushanketta, jossa tutkitaan yhteisöllisen asumisen toiminta- ja toteutusmalleja. Hanketyöllä etsitään uusia menetelmiä ja konkreettisia toimintamalleja etenkin ikääntyvän väestön asumis- ja hoivatarpeiden näkökulmasta, heidän asumisensa monipuolistamiseksi. Erityiskohteena ovat työ- ja elinkeinoministeriön tukeman KOKO-ohjelman ikärakennemuutosalueiden verkoston eli ns. DEMO-verkoston kunnat. Hanke koostuu tutkimus- ja suunnitteluosuudesta. Tutkimusosuudessa analysoidaan kansainvälisiä yhteisöllisyyteen perustuvia asumismalleja ja tutkitaan niiden sovelletta-

2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/ (6) vuutta suomalaiseen asumiseen ja rakentamiseen. Suunnitteluosuudessa laaditaan konseptisuunnitelmat kuuteen erityyppiseen pilottikohteeseen. Suunnitelmissa kehitetään uusia malleja laajempaan valtakunnalliseen sovellukseen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Pirkanmaan liitto, Loimaan kaupunki, Mikkelin kaupunki, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Närpiön kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja TTY Arkkitehtuurin laitos. Monikko hankeen kotisivut löytyvät osoitteesta https://wiki.tut.fi/monikko Tutkijat olivat huomanneet, että yhteisöllisyys voi tarkoittaa monia erilaisia asioita, samoin kuin asukaslähtöinen rakennuttaminen (ryhmärakennuttaminen). Tampereen Vuoreksen alueelta on varattu tontti, jossa on tarkoitus toteuttaa yhteisöasumishanke. MONIKKO-hanke järjestää asumisen yhteisöllisyyttä käsittelevään seminaariin, jossa kuullaan puheenvuoroja kotimaisen yhteisörakentamisen pioneereilta, uusien käytäntöjen kehittäjiltä, yhteisöissä asuvilta sekä esitetään kuinka muualla Euroopassa yhteisöllisen asumisen toteuttamista tuetaan. Kutsu seminaariin välitetään työryhmälle myöhemmin Jarmo Lehtisen kautta. 3. MAL-aiesopimuksen seuranta tilannekatsaus Auli Heinävä selvitti MAL-aiesopimuksen seurannan tilannetta. Seurannan tarkoituksena on arvioida sopimuksen toteutumista suhteessa PARAS-selonteon kaupunkiseutulinjauksiin sekä aiesopimukseen liittyvää prosessia. Seurattavia asioita ovat toimenpiteiden edistyminen ja niiden vaikuttavuus. Seurannan johtopäätöksenä tulee tehdä ehdotuksia aiesopimusprosessin ja seurannan kehittämisestä siten, että ne voidaan huomioida aiesopimusten valmistelussa myös muilla kaupunkiseuduilla. Nykyisen sopimuksen tulisi olla valmis Sihteeristö valmistelee myös uutta aiesopimusta, jossa tullaan huomioimaan hallitusohjelman, kaupunkiseutujen MAL-suunnittelun ja kuntauudistuksen tavoitteet. Asumisen toimenpiteitä seurataan seuraavissa asioissa: asuntotuotannon yhteisvastuullisuuden kehittyminen kunnissa, erityisryhmien asuminen: kehitysvammaisten asumisen kehittämisohjelman päätöksenteko- ja toimeenpanotilanne, erityis-

3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/ (6) ryhmien asumisen investointituen kohdentuminen kaupunkiseudulle, ja rakentamisen energiatehokkuus. kuntien korjausrakentamisen ja energianeuvonnan palvelujen kehittyminen, uusien asemakaavojen energia-auditoinnin toteuttaminen, valtion myöntämien korjaus- ja energia-avustusten kohdentuminen kaupunkiseudulle Asuntotuotantotavoite ylitettiin v asunnolla. Hallintamuotoja talotyyppiosuuksien osalta tavoitteet saavutettiin hyvin, vaikka kuntakohtaisia tavoitteita ei kaikissa kunnissa saavutettu. Valtion tukemien vuokra-asuntojen tavoitteeksi oli asetettu 1200 asuntoa eli 41 % kokonaistavoitteesta. Seudulla valmistui 1042 ara-asuntoa, mikä jää 13 % tavoitteesta. Ara-asuntojen osuus kaikista vuonna 2011 valmistuneista asunnoista on kuitenkin 34 % ja vuodelle 2011 asetetusta kokonaistavoitteesta 36 %, mitkä osuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin asuntopoliittisessa ohjelmassa asetettu tavoiteosuus (22 %). Tähän vaikutti mm. ARAn ns. välimalli, jolla tuetaan myöhemmin myyntiin vapautuvien vuokra-asuntojen tuottamista. Kehitysvammaisten asumisen kehittämisohjelman tilanne: Pirkanmaan kunnat, sairaanhoitopiiri ja muut keskeiset toimijat laativat vuoden 2010 aikana alueellisen suunnitelman kehitysvammaisten yksilöllisiin asumisratkaisuihin ja laitoshoidon hallittuun vähentämiseen vuosille Suunnitelmassa kunnat valmistelivat esitykset kehitysvammaisten asumisen uudistuotanto-, peruskorjaus- ja käyttötarkoituksen muutoskohteiksi. Seutuhallitus on päättänyt, että erityisryhmien asumisen kehittämisen osalta kehittämistyö kohdennetaan tiedonhankintaan, asiakkaiden segmentointiin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä suurimmat yhteiset hyödyt tuottaviin ratkaisuihin. Tältä osin työ on käynnistymässä kevään 2012 aikana. Investointituen määrä ja kehitys: Määrät vaihtelevat suuresti vuosittain (2006: , 2009: ). Vuosien aikana tuki on kohdistunut vain Tampereen kaupunkiin. Vuodelle 2012 on hakenut tukea 5 kuntaa. Rakentamisen energiatehokkuus: Tampereen kaupunki yhdessä Ekokumppaneitten kanssa tarjoaa kuntalaisille rakentamisen, remontoinnin ja asumisen neuvontaa osoitteessa puhelinpalveluna ja kasvokkain tapahtuvana palveluna. Suunnitelma korjausrakentamisen ja energianeuvonnan palveluiden järjestämisestä seudulliseksi tehdään vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 alusta alkaen Tampereen kaupungin luovuttamilla tonteilla edellytetään asuinrakennusten rakentamisessa A-energiatasoa. Tampereen kaupungin

4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/ (6) ECO2-hankkeessa kehitetään työkalua kaavoituksen energiaauditointiin (KEKO). Tampereen yleiskaavoituksen yhteydessä pohditaan alueen energiajärjestelmää. Valtion korjaus- ja energiaavustuksien: määrät olivat vuonna 2010 hieman suurempia kuin (Ks. liite 1) Mikko Nurminen kertoi, että ara-tonttihintojen tarkistamistyö on kesken, mutta sitä tullaan nyt jatkamaan. (ks. liitteet 2 ja 3). Kimmo Kurunmäki kertoi, että uusi MAL-verkosto jatkaa toimintaa vanhan Mal-verkoston pohjalta. Tarkoituksena on tukea ja kehittää MAL-aiesopimuksen käytäntöjä. Markku Lahtisen mukaan ensimmäinen aiesopimuskierros on ollut kuntien välistä sitoutumista ja nyt toisella kierroksella on tarkoitus, että myös valtion sitoutuminen olisi aikaisempaa suurempaa. 4. Erityisryhmien asumisen seudullisen työryhmän nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsitteli kokouksessaan seudun asuntopoliittisen yhteistyön etenemistä. Se päätti, että muiden asuntopoliittisen ohjelman jatkotoimenpiteiden jatkovalmisteluja jatketaan Erityisryhmien asumisen kehittämistyön jatkotyön osalta. Ensivaiheessa työn painopiste on ajateltu kohdennettavan tiedonhankintaan, asiakkaiden segmentointiin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä suurimmat yhteiset hyödyt tuottaviin ratkaisuihin. Tampereen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmän kokouksessa käsiteltiin asiaa ja siellä esitettiin, että erityisryhmien asumisen seudullisen kehittämisen työryhmän muodostaisivat seuraavat jäsenet: Raija Harju, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kangasala Raimo Nieminen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Lempäälä perusturvajohtaja, Nokia Kari Rannanautio, sosiaali- ja terveysjohtaja, Orivesi Paula Paavilainen, vs. perusturvajohtaja, Pirkkala Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö, ikäihmisten palvelut, Tampere (pj) Maritta Närhi, suunnittelupäällikkö, terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut, Tampere Tiia Perämaa, lasten ja nuorten kasvun tukeminen, asiakasohjauspäällikkö, Tampere Jarmo Lehtinen, asuntopoliittinen sihteeri, seudullinen asuntopoliittinen työryhmä/tampere Pirkko Partanen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Vesilahti

5 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/ (6) Kari Virta, perusturvajohtaja, Ylöjärvi hyvinvointipalveluiden seutukoordinaattori, Tampereen kaupunkiseutu Kokouksessa kirjattiin ylös, että lopullisesti työryhmän nimeää seudun asuntopoliittinen työryhmä. Työryhmä päätti merkitä annetun selostuksen ja työryhmän kokoonpanon tiedoksi ja sopi, että ensimmäinen varsinainen kokous pidetään klo 8.30 (liite 4). Asuntopoliittinen työryhmä nimesi yllä mainitut, Tampereen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmän kokouksessaan tekemän esityksen mukaisesti, erityisryhmien asumisen seudullisen työryhmän jäseniksi, Eeva Päivärinnan puheenjohtajaksi ja työryhmän sihteeriksi Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen seutukoordinaattoriksi valitun Toni Laineen. 5. Kymppi-Moni hanke tilannekatsaus KymppiMoni on Jyväskylän kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteishanke, jossa kehitettään työvälineitä auttaa suunniteltaessa kuntien ja seutujen maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamista. Tekesin ja Jyväskylän kaupungin rahoittamassa kehityshankkeessa on tarkoitus, miten Jyväskylän kaupungin käytössä oleva maankäytön suunnittelun menetelmää Kymppi R ja sitä tukeva tiedonhallintajärjestelmää voidaan soveltaa muiden kuntien ja kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamisessa. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän kaupungin yleiskaavapäällikkö, TkT Leena Rossi. Hanke on jaettu viiteen eri vaiheeseen. Kokonaisuudessaan hanke kestää vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeessa on mukana Joensuu, Jyväskylä, Helsinki, Hyvinkää, Oulu, Sipoo, Tampere ja Vantaa sekä Tampereen kaupunkiseutu. Hankkeessa selvitetään kuntien käyttämät erilaiset menetelmät ja tietojärjestelmät, niiden ominaispiirteet ja kehitystarpeet, sekä määritellään tekniset ja organisaatiolliset edellytykset, joilla Jyväskylän menetelmää voidaan soveltaa muissa kunnissa. Tuloksena saadaan yleiskäyttöinen tiedonhallintaprosessikuvaus oheistietoineen. Hankkeen seuraavat tapaamiset ovat Tampereella ja Jyväskylässä. KymppiMoni-hankkeen kotisivujen linkki on

6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/ (6) Kaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttaminen Ritva Asula-Myllynen esitteli Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiaa 2030, sen toimeenpanon tilannetta väliraportin 2012 kautta (liite 5) ja asuntopoliittisen ryhmän roolia siinä. Toimeenpanon käsittelyssä ovat mukana seututyöryhmät ja sidosryhmät, ja koordinaatio- ja seurantaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa; seuraavan kerran ensi kesäkuun alkupuolella, 12. tai Ilmastostrategiaan liittyvää Rakentamisen ja energianeuvonta toimintaa on tarkoitus seudullistaa vuosien aikana. Samoin ECO2-hankkeen joidenkin toimintojen seudullistamisen neuvottelut ovat alkamassa. Seudun ilmastrostrategia tullaan yhdistämään Pirkanmaan ilmastostrategiaan (Pirkanmaan yhmpäristö-ohjelma; ks. Sovittiin, että asuntopoliittinen työryhmä käsittelee Väliraporttia seuraavassa kokouksessaan. Asuntopoliittiselta työryhmältä halutaan kommentteja erityisesti Energiatehokkuuden kärkihankkeisiin (esim. 2 Asuinrakennusten energiatehokkuuden kehittäminen (ks. Liite 2, Dia 9)). 6. Seuraava kokous 7. Kokouksen päättäminen Kaupunginseudun asuntopoliittisen työryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina klo 9:30 11:00. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Liitteet: Liite 1. Aiesopimuksen seurantaraportti Liite 2. Ara_hintataulukko Liite 3. Ara-tonttihinnat, kartta Liite 4. Sote-muistio Liite 5. Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia Toimeenpanon väliraportti Jarmo Lehtinen Jakelu työryhmän jäsenet, Kari Kankaala

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi - terveiset Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Porin seuduille Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus Tampereella 11.4.2008 Rakennusneuvos Matti Vatilo / Ympäristöministeriö

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot