Näkökulmia julkisivujen talvikorjaamiseen. Ossi-Mikko Niemelä Diplomi-insinööri Julkisivuyhdistys ry Oka Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia julkisivujen talvikorjaamiseen. Ossi-Mikko Niemelä Diplomi-insinööri Julkisivuyhdistys ry Oka Oy"

Transkriptio

1 Näkökulmia julkisivujen talvikorjaamiseen Ossi-Mikko Niemelä Diplomi-insinööri Julkisivuyhdistys ry Oka Oy

2 Tutkimustyöt seminaariesityksen taustalla Diplomityö: Betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaaminen talviolosuhteissa. Tekijä: Ossi-Mikko Niemelä Rahoittajat: Julkisivuyhdistys ry ja Oka Oy Tutkimustyö valmistunut Opinnäytetyö (Rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto): Betonisten julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaaminen ja päätöksenteko taloyhtiöissä. Tekijä: Heikki Niemelä Tutkimustyö valmistunut 11/2009

3 Talvikorjaaminen lyhyesti Suoritetaan talviolosuhteissa eli aikana jolloin vuorokauden keskilämpötila laskee alle 0 C. Betonikorjaus-, rappaus- ja pinnoitetuotteiden asetetut minimi käyttölämpötilarajat alittuu, jolloin työ vaatii työkohteen suojahuputusta eli peittein suojattujen kiintotelineiden käyttöä sekä työtilan lämmittämistä Työkohteen lämpötila on pidettävä +5 C..+25 C välissä Julkisivujen korjaamisesta on korjaustekniikoita tai ainakin niiden osavaiheita, joita voidaan suorittaa ilman erityistoimenpiteitä myös talviolosuhteissa. Esimerkiksi lisälämmöneritystyöt, julkisivun verhoustyöt kuten levytys, purkutyöt yms.

4 Kyselytutkimustulokset Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten ja isännöitsijöiden suhtautumisesta julkisivujen talvikorjaamiseen Miten oletat yhtiösi yhtiökokouksen reagoivan, jos peruskorjausurakkaa tarjoava urakoitsija ilmoittaa tekevänsä työn talvella? 30 % 27 % 13 % 16 % 14 % Voi onnistuakin Herättää keskustelua ennakkoluul oja Kielteinen muut

5 Sääolosuhteet Suomessa Kesäkuukausina on ollut keskimäärin 38 hellepäivää vuodessa. Tiesitkö, että kesäolosuhteet eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset betonikorjausten onnistumiselle? Alin lämpötila on keskimäärin laskenut alle - 20 ºC, 10 vuorokautena vuodessa. 71 % Vastaajia % Kyllä Ei Isännöitsijöiden vastaukset 26 % 74 % Kyllä Ei Vastaajia 19

6 Talvikorjaamisen laatu Talvella on mahdollista saada aikaan edullisemmat korjausolosuhteet kuin kesällä, koska huputetuille telineille helposti syntyvät helleolot ovat monien korjaustuotteiden käytön kannalta epäedullisia. Esim. Parvekelattian pinnoittaminen laskevaan lämpöön Väittämä: Talvella hankkeen osapuolet ovat varmuudella tarkempia työolosuhteista kuin kesällä. Uskotko, että työn laatu voi olla talvella tehtynä vähintäänkin yhtä hyvä kuin kesällä tehtynä? 30 % 70 % Isännöitsijöiden vastaukset 21 % 79 % Kyllä Ei Kyllä Ei

7 Talvikorjaamisen laadun parantaminen Talvitoteutuksen lisääminen vaatii urakoitsijoilta osaamista ja kehityshalukkuutta. Urakoitsijoiden kehityshalukkuus saattaa heiketä, jos laadun merkitys urakkakilpailuissa on vähäinen. Edellytys urakoitsijan talviolosuhteiden hallinnan kehittymiselle on suunnittelijoiden ja valvojien osaamisen lisääntyminen. Kun suunnittelijat ja valvojat osaavat vaatia olosuhteiden hallintaa ja dokumentointia, urakoitsijan tarkkaavaisuus kasvaa. Telineurakoitsijoiden menetelmien ja välineiden kehittyminen ovat mahdollistaneet julkisivu- ja parveketelineiden tiiviin suojauksen. Lämmittimet ovat kehittyneet ja vaihtoehtoisten menetelmien määrä on kasvanut. Urakoitsijoiden lämmityksen suunnittelussa on vielä kehitettävää.

8 Kyselytutkimustulokset Millä keinoilla Sinun mielestäsi olisi mahdollista lisätä peruskorjausten talvitoteutusta? Tiedottaminen 32 % 43 % 10 % 15 % Edullisempi Hinta Referenssien avulla Muut

9 Kyselytutkimustulokset Mitä isännöitsijän tulisi tehdä, jotta talvitoteutusten määrä lisääntyisi? Tiedotus eri vaihtoehdoista 6 % 18 % 29 % 47 % Keräämällä tietoa ja referenssejä Todellinen hinta ja mahdollisuus onnistua Muut

10 Keinoja talvitoteutuksen lisäämiseen Rakennuttajien tiedon lisääminen Talvitoteutuksen lisääntyminen vaatii laadun arvostuksen esiin nostamista, sillä pääurakoitsijoiden ei ole kannattavaa markkinoida talvitoteutusta kesätoteutusta edullisempana vaihtoehtona, vaan korkeintaan samanhintaisena. Korjaustyön kustannukset urakoitsijalle ovat 1-10 % korjaustekniikoista, -ajankohdasta ja rakennuksen massoittelusta riippuen Referenssikohteita

11 Mahdollisia kustannushelpotuksia Työtilan lämmittäminen pienentää huomattavasti rakennuksen lämpöenergian kulutusta. Tämä pitäisi ottaa huomioon kun verrataan korjaushankkeen eri ajoitusvaihtoehtoja. Kuuluuko Sinusta kohteen työnaikaisesta lämmittämisestä aiheutuvat kulut sisällyttää urakkahintaan? 12 % 88 % Kyllä Ei

12 Kyselytutkimustulokset Saako urakka talvella maksaa enemmän kuin kesällä? Mikä olisi mielestäsi tärkein tekijä siihen, että taloyhtiösi valitsisi peruskorjausajankohdaksi talviolosuhteet. 6 % 94 % Kyllä Ei 9 % 20 % 9 % 62 % Hinta Urakoitsijan saatavuus Haittojen vähäisyys Muut

13 Korjausrakentamisen markkinoiden kehittyminen Suomessa Vuotuinen kasvu tulee olemaan noin 2,5-3,5 prosenttia vuodessa, kun se edellisen vuosikymmenen aikana on ollut 3-4 % vuodessa. (ennuste 2002)

14 Korjausvelka Vesikatto-, julkisivu-, ikkuna- ja parvekekorjausten tarve tulee kasvamaan kaksinkertaisesti 2000-luvulla ja nelinkertaiseksi 2010 luvulla verrattuna 1990-luvun korjauksiin. Tämän lisäksi seuraavaa vuosikymmentä tulee kuormittamaan 1990-luvulla osakorjattujen julkisivujen seuraava korjaussykli. (Huoltomaalausten korjaussykli on vuotta, joten 1995 vuodesta eteenpäin huoltomaalattujen julkisivujen ja parvekkeiden korjausajankohta ajoittuu jo 2010-luvun alkupuolelle)

15 Korjausvaje kasvaa, onko As Oy:t valmiita ottamaan kansantaloudellisen vaikutuksen huomioon? Korjausrakentaminen on tilanteessa, jossa vaippakorjausten tarve kasvaa jatkuvasti. Korjaushankkeen ajoittaminen toukokuusta lokakuulle aiheuttaa resurssipulan Pohtiessasi päätöstäsi yhtiökokouksessa, olisiko talvitoteutuksen kansantaloudellisella vaikutuksella merkitystä omaan päätökseesi? 56 % 44 % Kyllä Ei

16 Talouden taantuman vaikutukset julkisivujen talvitoteutukseen Uudisrakentamisen volyymin pieneneminen -> resurssitilanteen muuttuminen Tilaajan markkinat Korjausrakentamisen kilpailukenttään tullut mukaan uusia toimijoita. Kilpailu on kiristynyt Julkisivu-urakoitsijat ovat pienentäneet katetavoitteitaan Urakoitsijoilla tilanne, jossa kaikki ns. ylimääräiset kustannukset karsittava. Urakoitsijan tulisi siis entisestään laskea katetavoitteitaan, jos aikovat toteuttaa korjauksen talvityönä. -> Urakoitsijat jakavat hankkeen kesällä ja talvella tehtäviin töihin.

17 Korjausavustuksen vaikutukset julkisivukorjauksen talvitoteutukseen Mediassa väitetty useaan otteeseen, että remonttihinnat ovat noussut korjausavustuksen seurauksena. -> EI TARKOITA, ETTÄ JULKISVIVUKORJAUSURAKKAHINNAT ON NOUSSUT. -> Miksi nousisi?! Korjausavustuksen suhdanneluonteisuus lisää julkisivukorjausaloitusten määrää. Talvella korjataan julkisivuja todennäköisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin talviolosuhteissa.

18 Talvitoteutuksen vaatima erityisosaaminen 1/3 Talvelle ajoitettu julkisivukorjaushanke edellyttää urakoitsijalta vahvaa tuntemusta kylmiin olosuhteisiin liittyvistä haittatekijöistä ja niiden minimoimisesta. Materiaalien tulisi olla varastoituna työmaalle mahdollisimman lyhyen ajan.

19 Talvitoteutuksen vaatima erityisosaaminen 2/3 Lämmityksen osalta tulee varautua myös laitteiden rikkoutumiseen, eli työmaalla tulisi olla varakalustoa välittömästi käyttöön otettavissa. Dokumentaatio. Mittaustiedot automaattisesti keräävillä ja tallentavilla lämpötila- ja kosteusmittareilla.

20 Talvitoteutuksen vaatima erityisosaaminen 3/3 Telineurakoitsijan on tiedettävä kylmien olosuhteiden vaikutuksista teline- ja korjaustyöhön. Suojauksen tiiveys Peitteiden repeytyminen aiheuttama lämpötilan nopean tippumisen. Työtelineen huputus 2-kertaisella suojapeitteelle. Työtilan lämmittäminen ja suojaaminen vaatii huolellista aikataulusuunnittelua Korjausselosteeseen kirjattava vaatimus teline-, lämmitys- ja suojaussuunnitelmien esittämisestä. Lisäksi vaadittava dokumentti työtilan ja korjattavien pintojen lämpötiloista ja kosteudesta

21 Talvitoteutukseen parhaiten sopivat julkisivukorjaushankkeet 1/2 Optimaalisimmissa kohteissa rakennukset pitkät julkisivut ovat lähes yksinomaan parvekkeita. Parvekkeissa on lämmitettävään korjausalaan nähden runsaasti korjattavaa pinta-alaa. Parvekkeen korjaustavoista talvella korjaamista suosii raskaat laastipaikkaus- ja pinnoituskorjaukset, jotka sisältävät hiukkapuhalluksen, betonipaikkauksen ja pinnoituskorjauksen.

22 Talvitoteutukseen parhaiten sopivat julkisivukorjaushankkeet 2/2 Kun mahdollisimman monta vauriotekijää poistetaan tai niiden haittavaikutusta hidastetaan samassa korjaushankkeessa, vältytään lähes jatkuvan tuntuiselta korjaamiselta ja monen erillisen hankkeen läpiviemisen aiheuttamilta kustannuksilta. Korjaustapa vaatii työtilan suojaamista myös kesäolosuhteissa ja lisäkustannuksia muodostuu ainoastaan 2-kertaisen suojan rakentamisesta ja työtilan lämmittämisestä.

23 Talvikorjausvaihtoehdon hyötynäkökohtia tilaajalle Työtilan suojaaminen rajoittaa auringonvalon kulkeutumista asuntoihin, mitä pidetään haittaavana tekijänä eritoten kesäaikana. Millä keinoilla Sinun mielestäsi olisi mahdollista lisätä peruskorjausten talvitoteutusta? 11 % 10 % 12 % 67 % Sopii paremmin talviaikaan Huputus lisää pimeyttä kesä aikaan Aina yhtä paha asia Muut

24 Talvikorjausvaihtoehdon hyötynäkökohtia tilaajalle Talvitoteutuksessa on asukkaiden kannalta runsaasti hyötynäkökohtia: Parvekkeita käyttöaste on talvella huomattavasti pienempi kuin kesällä, jolloin käyttökiellot eivät rasita asukkaita samalla tapaa. Hiekkapuhallus ja muut pölyttävät työvaiheet rajoittavat asuinhuoneistojen tuuletettavuutta, jolloin lämpötilan nousu ja ilmanvaihdon hidastuminen aiheuttavat asukkaille epäedulliset olosuhteet, jotka korostuvat kesän kuumuudessa.

25 Kertaus Referenssikohteita ennakkoluulojen poistamiseksi Talvella suoritettavan korjaustyö aiheuttaa vielä nykyisillä menetelmillä urakoitsijalle kustannuslisän, mutta vähentävän asukkaille korjaustyöstä aiheutuvia haittavaikutuksia ja parantavan korjaustyön laatua.

26 Haaste Julkisivukorjaamisen ammattilaiset muistakaa jakaa tietoa talvikorjaamisesta.

27 Lähteet Vainio, T., Jaakkonen, L., Nippala, E., Lehtinen, E, & Isaksson, K Korjausrakentaminen Espoo. VTT Tiedotteita. Seppo Mölsä Rakennuslehti Sanoma Magazines. Lehtiartikkeli.s.13 Aalto, S. Maijala, J-P Julkisivukorjausten talvitoteutuksen kehittäminen. Tampere. Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos. 120 s. + liitt. 16 Virtanen K. et. al Asukaslähtöinen perusparantamisen kehitystarpeet. IKE esitutkimus. Helsinki.80 s. Ilmatieteenlaitos [WWW].

28 KIITOS!

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU

OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen ja tekniikan lisensiaatti Olli Teriö Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Lämmön talteenotto Tornipariin Tässä lehdessä: Aarno Saarinen aloitti isännöitsijänä vuonna 1964 S. 3 Lisä-

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet Suomen ympäristö 768 RAKENTAMINEN Katja Virtanen - Riikka Rahtola Risto Vahanen - Pekka Korhonen - Heimo Levamo Juha Salmi - Jouko Taskinen Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet IKE-esitutkimus...

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Pihaideoita tiilellä. Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla. Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin

Omataloyhtiö.fi. Pihaideoita tiilellä. Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla. Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin Kesä 2014 Omataloyhtiö.fi Pihaideoita tiilellä Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla Taloyhtiöt kerrospukeutuvat Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin Torinkulma vaihtoi >> >> >> autotallinovet

Lisätiedot

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014!

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014! 6 2013 18.12.2013 Kiinteistövakuutusten ehdot kiristyvät mitä korvataan? Imatra 27.1.2014 Valtionhotelli Lappeenranta 28.1.2014 Hotelli Patria Kotka 29.1.2014 Kotkan kirjaston auditorio Kouvola 30.1.2014

Lisätiedot

Espoossa 29. huhtikuuta 2011

Espoossa 29. huhtikuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos ALUEELLISEN KORJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten.

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Ympäristöministeriö Loppuraportti 18.3.2014 Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Esipuhe Ympäristöministeriö asetti 15.8.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esityksiä lähiöiden korjausvajetta vähentävistä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina 5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina Paula Ala-Kotila ja Markku Riihimäki 5.4.1 Johdanto Seniori-ikäisten määrän huomattava kasvu on yksi suurimmista

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. www.astala.fi Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti = 1/2011 Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy täyttää

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen

Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen. Kiinteistövakuuttamisen Finera Vinyyliset kiinteistötuotteet HUIPPUHYVÄ HINTA-LAATU-ELINKAARI SUHDE Meillä Kotitalo kulkee kaikissa asunnoissa. Olen saanut hyvää palautetta myös muilta kuin hallituksen jäseniltä. Lehti on riittävän

Lisätiedot

Energiansäästöikkunan käytön edistäminen

Energiansäästöikkunan käytön edistäminen LINKKI 2 Energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma JULKAISU 15/2000 Energiansäästöikkunan käytön edistäminen Kari Hemmilä Risto Saarni Kirsi Taivalantti VTT Rakennustekniikka TRS

Lisätiedot