Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw"
  • Kai Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

2 ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta Syötä ACS50 UG (tai ACS50 TR) hakukenttään. Paina Search. Poista valinta Search Web pages (HTML) only ja paina Search. 3AFE REV E FI Versiopäivämäärä: ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. ABB Oy Kotimaan tuotemyynti PL HELSINKI Puhelin Tekninen tuki Telekopio Internet

3 Turvaohjeet Yleistä 3 Ennen kuin aloitat asennuksen, lue alla olevat ohjeet huolellisesti. Varoitus! Vaarallinen jännite! ACS50-taajuusmuuttajan saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Mitään taajuusmuuttajan, moottorikaapelin tai moottorin asennustöitä ei saa tehdä jännitteen ollessa kytkettynä. Kun olet katkaissut verkkojännitteen, anna jännitteen purkautua tasajännitevälipiirin kondensaattoreista vähintään viiden minuutin ajan ennen kuin aloitat työt. Huomautus: DIP-kytkimissä on hengenvaarallinen jännite. Huomautus: Vaikka moottori pysäytetään, teholiittimiin L/R, N/S, T1/U, T2/V ja T3/W jää hengenvaarallinen jännite. Huomautus: Vaikka laitteen syöttöjännite olisi kytketty pois, relelähtöliittimissä saattaa olla hengenvaarallisia ulkoisia jännitteitä. Varoitus! Kuumia pintoja! Jäähdytyselementti saattaa kuumeta (> 80 C) taajuusmuuttajan ollessa käynnissä. Varmista, että asennus on tehty oikein. Yleiset turvaohjeet Jännitekatkoksen jälkeen ACS50 käynnistää moottorin automaattisesti, jos ulkoinen käynnistyskäsky on päällä. Vioittunutta laitetta ei saa korjata itse. Jos ACS50 vioittuu, ota yhteys toimittajaan ja pyydä vaihtamaan laite. Asenna ACS50 lukittuun tai työkalulla avattavaan tilaan. Syöttöjännitettä ei saa kytkeä laitteeseen useammin kuin kerran kolmessa minuutissa. Jos DIP-kytkinten säätöjä muutetaan, se vaikuttaa ACS50:n toimintaan. Tarkista, että muutokset eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Tämä opas sisältää taajuusmuuttajan asennuksessa ja käyttöönotossa tarvittavat tiedot. Vastaanottotarkistus Toimitukseen sisältyy: 1. ACS50 2. Käyttäjän opas 3. Kaksi kiristintä ohjauskaapelia varten (vain EMC-laitteet). Tarkista arvokilvestä, että toimitettu laite vastaa tilausta. EMC-suodin: E = sisäinen, N = ei ole Maks. jatkuva lähtövirta (I 2 ): 01A4 = 1,4 A, 02A2 = 2,2 A, 04A3 = 4,3 A, 07A6 = 7,6 A, 09A8 = 9,8 A Syöttöjännite (U 1 ): 1 = VAC +10%/-15% 2 = VAC +10%/-15% Sarjanumero (S/N) on arvokilvessä. (Y = valmistusvuosi, WW = valmistusviikko) ) * * 7 B 1 " 8 # $ 0 ) ) + 5 # - ' ) & 12 ACS50-01_- -_ 7 B 1 2 J H 9! ; : : : :! ) - : : : : : : : :! 7! 0 ' & ) , " 2 # ;, & 1, + 6-3

4 4 Yleiskuva laitteesta ACS50-taajuusmuuttajalla säädetään 3-vaiheisen oikosulkumoottorin pyörimisnopeutta. Tuloliittimet, sivu 13 Suojamaa (PE), sivu 13 Virta päällä LED, sivu 17 Vika LED, sivu 17 DIP-kytkimet, sivu 10 Ohjauspotentiometrit, sivu 12 Relelähtöliittimet, sivu 14 Ohjauskaapelin liittimet, sivu 14 Moottorikaapelin suoja, sivu 13 Analogisen tulosignaalin valitsin (jännite/virta), sivu 14 Asennuspidike, sivut 8-9 Moottorikaapelin suoja, sivu 13. Suojakansi, joka toimii myös lisäeristeenä. Sulje kansi työntämällä vasemmalle. Kiinnikelevy, sivu 15 (vain EMC-laitteissa)

5 Asennuksen ja käyttöönoton vaiheet 5 Lue ensin Turvaohjeet sivulta 3. Toiminto Sivu 1 Tarkista, että toimitus vastaa tilausta. 3 2 Varmista, että asennusympäristö sopii ACS50-laitteelle. 6 3 Asenna laite Tarkista, voiko vakioasetuksia käyttää: moottorin nimellistaajuus 50 Hz, kuormana pumppu tai puhallin, lähtötaajuus enintään 50 Hz. Ellei voi, tee tarvittavat muutokset DIP-kytkinten asentoihin. 5 Varmista, että potentiometrin MOTOR I NOM asetus vastaa moottorin nimellisvirtaa. Asetus vaikuttaa moottorin lämpösuojan toimintaan. 6 Säädä tarvittaessa kiihdytys- ja hidastusajan potentiometria ACC/DEC Kytke syöttö- ja moottorikaapelit Kytke ohjausjohtimet Kytke jännite. Vihreä LED-valo syttyy. Huomautus: Moottori pyörii, jos käynnistyssignaali on aktiivinen. 10 Aseta nopeusohje ja aktivoi käynnistyssignaali. Moottori kiihdyttää annettuun nopeusohjeeseen

6 6 Ympäristövaatimukset Asennuspaikka Ilman lämpötila -20 C, huurtuminen ei sallittu 1) +40 C, nimelliskuormalla +50 C, jos jatkuva lähtövirta on enintään 85 % nimellislähtövirrasta I 2. Asennuskorkeus m. Kun korkeus on m, P N ja I 2 laskevat 1 % / 100 m. Varastointi ja kuljetus suojapakkauksessa -40 C C Ei rajoituksia Suhteellinen kosteus Alle 95 %, ei tiivistymistä Alle 95 %, ei tiivistymistä Ilman epäpuhtaudet (IEC ) Sähköä johtava pöly ei sallittu Ilman on oltava puhdasta eikä siinä saa olla syövyttäviä aineita tai sähköä johtavaa pölyä Kemialliset kaasut: Class 3C2 Kiinteät hiukkaset: Class 3S2 Varastointi Sähköä johtava pöly ei sallittu Kemialliset kaasut: Class 1C2 Kiinteät hiukkaset: Class 1S2 Kuljetus Sähköä johtava pöly ei sallittu Kemialliset kaasut: Class 2C2 Kiinteät hiukkaset: Class 2S2 Sinimuotoinen tärinä (IEC ) Taajuusalue: Hz Huippukiihtyvyys: 1 g ISTA 1A -spesifikaation mukaan Iskut (IEC ) Ei sallittu Maks. 100 m/s 2, 11 ms Vapaa pudotus Ei sallittu Ei sallittu 1) Kun taajuusmuuttajaa käytetään alle 0:n lämpötilassa, on syöttövirta pidettävä kytkettynä. Asenna taajuusmuuttaja kotelon sisään ja varmista, että laitteen luovuttama lämpö johdetaan asianmukaisesti pois. ACS50:n suojausluokka on IP20.

7 Mitat 7 f e Runkokoko A mm Runkokoko B mm Runkokoko C mm Runkokoko D mm a b c d a b 45 67, c d 67,5 67,5 - - e f g h i j k h i j k 146,5 146, g

8 8 Asennus Varoitus! Laite kuumenee normaalissa käytössä. Varmista, että jäähdytysilman virtaus on riittävä kaikissa olosuhteissa: - Asenna ACS50 aina siten, että jäähdytysrivat ovat pystysuunnassa. - Jätä riittävästi tilaa laitteiden ympärille, joiden runkokoko on A tai B. Runkokoon C ja D laitteet ovat puhallinjäähdytteisiä, joten ne voidaan asentaa vierekkäin eikä niiden väliin tarvitse jättää ylimääräistä tilaa. Asenna laite asennuspidikkeellä 35 mm DIN-kiskoon tai seinälle. Asennus DIN-kiskoon "Napsauta" ACS50 kiinni kiskoon. Laite irrotetaan painamalla asennuspidikkeen yläpuolella olevaa vipua. Asennus seinälle Asenna laite seinälle asennuspidikkeen avulla. Käytä M4-ruuveja. Vapaa tila Varmista asianmukainen jäähdytys jättämällä laitteen ympärille aina riittävästi tilaa. 5 cm 5 cm X X X 5 cm Runkokoot A ja B cm Runkokoot C ja D cm 5 cm X 1,5 0

9 9 Asennuspidikkeen kiinnittäminen ja irrottaminen seinäasennuksessa Laite voidaan asentaa kapea tai leveä sivu seinää vasten. Kiinnitä asennuspidike alla olevien kuvien mukaisesti (runkokoot A ja B) joko kapealle tai leveälle sivulle. Runkokoon C ja D laitteilla pidike irrotetaan vetämällä alas ja kiinnitetään työntämällä ylös. Asennuspidikkeen irrottaminen, rungot A ja B: Irrota pidikkeen ylä- ja alaosa toisistaan painamalla kahta muovipainiketta. Asennuspidikkeen kiinnittäminen, runko A: Aseta pidikkeen osat kuvan mukaisesti ja napsauta ne yhteen. Asennuspidikkeen kiinnittäminen, runko B: Työnnä pidikkeen osat jäähdytysripojen välistä ja napsauta ne yhteen.

10 10 DIP-kytkimet DIP-kytkimillä ACS50-taajuusmuuttajan asetukset sovitetaan moottorin ja sovelluksen mukaisiksi. Varoitus! DIP-kytkimessä on hengenvaarallinen jännite (200 V). Katkaise taajuusmuuttajan syöttöjännite ja odota 5 minuuttia ennen kuin muutat kytkinten asentoja. Pidä suojakansi suljettuna, kun laite on jännitteinen. Konfigurointi Avaa etukansi ruuvimeisselillä ja aseta DIP-kytkimet vaadittavaan asentoon. Siirrä kytkintä vasemmalle tai oikealle ruuvimeisselin kärjellä. Kaikkien kytkinten oletusasetus on vasemmalla. Sulje etukansi. Perustiedot DIP-kytkin # Nimi ja toiminto Oletusasetus Vaihtoehtoinen asetus 1 NOM FREQ HZ: Moottorin nimellistaajuus 50 Hz 60 Hz 2 SILENT: Moottorin melutaso (PWM-kytkentätaajuus) OFF - Normaali (5 khz) 3 LOAD: Kuormitusmomentin tyyppi (U/f-käyrä) P&F - pumppu/ puhallin ON - Hiljainen (16 khz) CT - Vakiomomentti 4 JOG HZ: Vakiotaajuus ryömintä 5 Hz 10 Hz 5 RELAY: Relelähdön toiminta FLT - Vika RUN - Moottori käy 6 AI OFFSET: Analogiatulon minimiarvo OFF - 0 ma (0 V) ON - 4 ma (2 V) 7 AUTORESET: Automaattinen viankuittaustoiminto OFF - Ei autom. kuittausta ON - Autom. kuittaus päällä 8 HI FREQ: Korkeataajuustila OFF - Vakio ON - Korkeataajuustila päällä

11 Lisätietoja 11 No. Nimi Selitys 1 NOM FREQ Hz Moottorin nimellistaajuus (katso moottorin arvokilpi) 2 SILENT Taajuusmuuttajan kytkentätaajuus. Huom: Mitä suurempi kytkentätaajuus on, sitä enemmän esiintyy sähkömagneettisia häiriöitä ja sitä lyhyempi on moottorikaapelin pituus, jolla asennus täyttää eurooppalaiset EMC-vaatimukset. Katso Tekniset tiedot sivu 18. Huomautus: Kytkentätaajuus säätyy ACS50:n lämpötilan mukaan. 3 LOAD Lähtöjännitteen ja -taajuuden optimointi kuorman mukaan. Aseta neliöllinen momentti valitsemalla P&F (esim. pumput ja puhaltimet) ja vakiomomentti valitsemalla CT (esim. kuljettimet). ACS50 nostaa käynnistysjännitettä automaattisesti 10 %. Jännitteen nosto kompensoi moottorihäviöt ja lisää käynnistysmomenttia. 4 JOG Hz Vakiotaajuus. Toiminto aktivoidaan kytkemällä VDC digitaalituloon 3 ( ryömintä ). (Taajuusmuuttaja kiihdyttää tai hidastaa vakiotaajuuteen ja pitää taajuuden, kunnes tulo kytketään irti.) 5 RELAY Taajuusmuuttajatilan valinta. Tilaa ilmaisee relelähdön kosketin (sulkeutuva). FLT = Vika. Kosketin avautuu, jos laite vikaantuu tai jännite katkeaa. RUN = Käynnissä. Kun laite on käynnissä, kosketin on kiinni. 6 AI OFFSET 7 AUTO- RESET Analogiatulon elävä nolla -valvonta. 4 ma (2 V) = ACS50 laukaisee vian, jos arvo laskee rajan alapuolelle. Lisätietoja analogiatulon skaalauksesta on kohdassa Pyörimimisnopeuden säätö sivulla 16. Automaattinen kuittaus seuraavissa vikatilanteissa: alijännite, ylijännite, analogiatulo puuttuu. ON = ACS50 yrittää kuittausta automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua vikalaukaisusta. Kuittausten maksimimäärä on kymmenen kolmen minuutin aikana. Jos määrä ylittyy, ACS50 pysähtyy eikä yritä enää uutta kuittausta. Lisätietoja kohdassa Tilaa ilmaisevat LED-valot ja vianhaku sivulla 17. Varoitus! Jos käynnistyskäsky on päällä, moottori käynnistyy kuittauksen jälkeen. Varmista, että tämä ei aiheuta vaaratilannetta. 8 HI FREQ Suurimman sallitun lähtötaajuuden asetus. OFF: Maksimitaajuus = NOM FREQ HZ -kytkimellä aseteltu arvo. ON: Maksimitaajuus = kytkimellä NOM FREQ HZ aseteltu arvo + potentiometrin HI FREQ arvo. Katso kohta Ohjauspotentiometrit sivulla 12. U N U 10% CT P&F f N f

12 12 Ohjauspotentiometrit Ohjauspotentiometrien asetukset voidaan tehdä ruuvimeisselillä. Kaikkien potentiometrien vakioasetus on keskellä. MOTOR I NOM ACC/DEC Laske MOTOR I NOM alla olevan yhtälön avulla tai valitse arvo alhaalla vasemmalla olevasta MOTOR I NOM -valintakaaviosta. ACS50 laskee moottorin lämpötilan mitatun lähtövirran ja moottorin nimellisvirran perusteella. Taajuusmuuttajan vikasuojaus laukeaa, jos moottori ylikuumenee. Huomaa: Jos moottorikaapelit ovat pitkiä ja aiheuttavat runsaasti kapasitiivisia virtoja, MOTOR I NOM -asetuksen arvoa pitää ehkä nostaa. MOTOR I NOM (%) = Moottorin nimellisvirta [A] ACS50:n nimellisvirta [A] 100% Kiihdytys- ja hidastusaika minimitaajuudesta maksimitaajuuteen ja päinvastoin sekunneissa. Mitä pitempi ACC/DEC-aika on, sitä hitaammin ACS50 noudattaa nopeusohjeen muutoksia. HI FREQ Lähtötaajuuden rajaus haluttuun arvoon nimellistaajuuden ja nimellistaajuus + 70 Hz välille. Potentiometri otetaan käyttöön aktivoimalla korkeataajuustila HI FREQ DIP-kytkimellä. Katso DIP-kytkimet sivu 10. MOTOR I NOM -valintakaavio Moottorin nimellisvirta (A) ACS50-01x- -01A4-x A2-x A3-x A6-x A8-x MOTOR I NOM % ACC/DEC -aika Ohje [%] 100 ACC/DEC t

13 Syöttö- ja moottorikaapelien kytkeminen 13 1-vaiheinen syöttöjännite Varoitus! Varmista ennen asennusta, että verkkojännite on kytketty irti. Huomautus: Varmista, että syöttöjännite on oikea! Jos 230 VAC:n jännite kytketään 115 VAC:n ACS50- taajuusmuuttajaan, laite vahingoittuu! Liitin Kuvaus Johtimen koko Kiristysmomentti L/R, N/S T1/U, T2/V, T3/W 1~ tulojännite Teholiitäntä moottoriin Maks. 2,5 mm 2 (runkokoot A ja B) tai maks. 4mm 2 (runkokoot C ja D) yksisäikeinen kuparijohdin PE Suojamaa. Käytä monisäikeistä kuparijohdinta. Moottorikaapelin Johtimen koko ei saa olla pienempi kuin maadoitusjohdin ja suoja. käytetyn tehokaapelin. 0,5 Nm / 0,6 Nm 1 Nm(*) *Huomautus: Käytä vain laitteen mukana toimitettuja M4x8 Combi -ruuveja. Maadoitusruuvien suurin sallittu pituus on 6 mm. Noudata paikallisia kaapelin poikkipinta-alaa koskevia ohjeita. Jos ympäristön lämpötila on yli 30 C, käytä syöttöja moottorikaapeleita, joiden lämpökestoisuus on 60 C tai 75 C. Katso myös kohta Muut kaapelointi- ja EMCohjeet sivu 15. ACS50:n maavuotovirta voi ylittää 3,5 ma AC / 10 ma DC. Standardin SFS-EN mukaisesti ACS50- taajuusmuuttajaa saa käyttää vain kiinteissä asennuksissa. Katso lisätietoja ACS50 Technical Reference -dokumentista. Syöttösulake Katso suositeltavat sulaketyypit kohdasta Tekniset tiedot sivulta 18. Moottori Moottorin on oltava kolmivaiheinen oikosulkumoottori, jonka nimellisjännite U N on V ja nimellistaajuus f N joko 50 tai 60 Hz. Moottorin nimellisvirran on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin taajuusmuuttajan nimellislähtövirta (I 2 ). Jos taajuusmuuttajan vaiheet kytketään moottorin vaiheisiin samassa järjestyksessä (U-U, V-V ja W-W) ja pyörimissuunnaksi valitaan eteen, akseli pyörii myötäpäivään moottorin akselin päästä katsottuna.

14 14 Ohjauskaapelien kytkeminen Digitaalituloille voidaan käyttää sisäistä (1) tai ulkoista (2) syöttöä. Analogisen ohjausjännitteen tehdasasetus on 0 10 VDC. (AIkytkimen on oltava jänniteasennossa ("U")). COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR 2) 1) VDC syöttö Kun käytät 0/4 20 ma:n virtasignaalia: - vaihda AI-kytkimen asennoksi "I". - Aseta AI OFFSET -kytkin asentoon ON, jos haluat käyttää 4 20 ma:n virtasignaalia. COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR kohm - + I U AI I U AI COM COM SPEED/AI +10V +12V START REV JOG SCR Ohjausliitännät Käytä monisäikeistä 0,5...1,5 mm 2 :n kaapelia (AWG22 - AWG16). # Nimi Kuvaus 1 COM Yhteinen digitaali- ja analogiatulolle 1) 2 COM Yhteinen digitaali- ja analogiatulolle 1) 3 AI Analogiatulo: Nopeus (taajuus) -ohje. 0/2 10 VDC (Ri=190 kohm) tai 0/4 20 ma (Ri=100 ohm). Resoluutio 0,1 %, tarkkuus +/-1 % V Analogiatulon ohjejännite. Tarkkuus +/-2 %. Maks. 10 ma V Digitaalitulojen apujännite. Maks. 30 ma. 6 START Digitaalitulo 1: Käyntiin (vian kuittaus vikalaukaisun jälkeen) 2) 7 REV Digitaalitulo 2: Pyörimissuunnan vaihto 2) 8 JOG Digitaalitulo 3: Vakionopeuden aktivointi 2) 9 SCR Ohjauskaapelin suoja. Kytketty sisäisesti rungon maahan. Relelähtö 1 RO1 Vika: Rele aukeaa.12 V VAC / 30VDC 2 RO2 10 ma...2 A 1) Kytketty sisäisesti runkoon (maahan) 1 Mohm vastuksen kautta. 2) Digitaalitulojen impedanssi on 1,5 kohm.

15 Muut kaapelointi- ja EMC-ohjeet 15 Alla olevia ohjeita noudattamalla varmistat, että laite toimii häiriöttömästi ja vastaa eurooppalaisen EMC-direktiivin vaatimuksia. Moottorikaapeli Moottorikaapelina käytetään konsentrisella PE-johtimella varustettua symmetristä kolmijohdinkaapelia tai konsentrisella suojalla varustettua nelijohdinkaapelia. Suositeltavaa on käyttää punottua metallisuojaa, esim. tyyppiä MCCMK (NK Cables). - Kierrä kaapelisuojan langat yhteen johtimeksi ja kytke johdin maadoitusliittimeen. Johtimen on oltava mahdollisimman lyhyt. - Kiristä kaapelisuoja kuvassa esitetyllä tavalla, kun käytät sisäistä tai ulkoista EMC-suodinta. - Maadoita kaapelin suoja moottorin päässä koko ympärysmitaltaan (360 astetta) käyttäen EMC-läpivientiholkkia tai kierrä suojan langat yhteen johtimeksi siten, että johtimen pituus on korkeintaan viisi kertaa sen paksuus. Maadoita yhteenkierretty suoja moottorin PEliittimeen. Ohjauskaapelit Ohjauskaapeleina käytetään monijohdinkaapeleita, joiden suojat ovat kuparipunosta. Suositeltava kaapelityyppi analogiasignaaleille on kaksoissuojattu kierretty parikaapeli. - Kierrä kaapelin suoja yhteen johtimeksi ja kytke johdin liittimeen SCR. Johtimen on oltava mahdollisimman lyhyt. - Kiristä ohjauskaapeli kuvassa esitetyllä tavalla (vain EMC-laitteet). - Vedä moottorikaapeli mahdollisimman kauas ohjaus- ja syöttökaapeleista (etäisyys > 20 cm), jotta vältyttäisiin sähkömagneettisilta häiriöiltä. Huom: 24 VDC- ja 115/230 VAC -signaaleja ei saa koskaan kytkeä samaan kaapeliin. ohjauskaapeli kiristimet moottorikaapeli

16 16 Pyörimimisnopeuden säätö Analogiatulo antaa nopeus (taajuus) -ohjeen ACS50:lle. Analogiatulon ja ohjeen välinen suhde riippuu DIP-kytkinten asetuksista, kuten alla on kuvattu. Lähtötaajuus seuraa ohjeen muutoksia potentiometrin ACC/DEC määräämällä viiveellä. Korkeataajuustila OFF (tehdas) Korkeataajuustila ON f N f f N + 70 Hz f taajuusohje lähtötaajuuden raja a 0 2 V 4 ma b 10 V 20 ma Syöttö* [V, ma] f N 0 a 2 V 4 ma b 10 V 20 ma Syöttö* [V, ma] DIP-kytkimen asetukset: HI FREQ = OFF AI OFFSET = OFF (käyrä a) tai ON** (käyrä b) MOTOR NOM FREQ = 50 tai 60 Hz Lähtötaajuus on rajattu moottorin valittuun nimellistaajuuteen. DIP-kytkimen asetukset: HI FREQ = ON AI OFFSET = OFF (käyrä a) tai ON** (käyrä b) MOTOR NOM FREQ = 50 tai 60 Hz Lähtötaajuuden maksimiarvo määräytyy potentiometrin HI FREQ asetuksen mukaan välille f N ja f N + 70 Hz. Potentiometri ei vaikuta analogiatulon skaalaukseen. * Valitse jännite- tai virtasignaali AI-kytkimellä. Katso sivu 14. ** Taajuusmuuttaja laukeaa vikaan, jos signaali laskee alle 2 V:n (4 ma:n). Tämä toiminto suojaa taajuusmuuttajaa analogiatulosignaalin katkeamiselta.

17 Tilaa ilmaisevat LED-valot ja vianhaku 17 ACS50:ssä on kaksi tilaa ilmaisevaa LEDvaloa, jotka näkyvät etukannen läpi. Jos taajuusmuuttaja havaitsee ongelman, punainen LED-valo alkaa vilkkua. Kun olet korjannut vian, kuittaa se kytkemällä käynnistyskäsky pois päältä. Jos käynnistyskäsky on jo pois päältä, kytke se päälle ja uudelleen pois päältä. Katso vikakoodit alla olevasta taulukosta ( = vilkkumisfrekvenssi). Green LED Red LED Description On Off ACS50 toimii normaalisti. On Vilkkuu Suojaustoiminto on aktivoitunut. Vilkkumisten On lukumäärä ilmaisee vikakoodin. 1 2 Off Vilkkuu Vilkkuu ACS50 kuittaa vian automaattisesti kolmen sekunnin kuluessa. (*) Varoitus! Moottori käynnistyy, jos käynnistyskäsky on päällä. # Vian mahdollinen syy ja korjaustoimet # Vian mahdollinen syy ja korjaustoimet 1 DC-ylijännite (*). 1) Verkkojännite on liian suuri: tarkista jännite. 2) Hidastusaika on liian lyhyt verrattuna hitausmassaan: nosta kiihdytys/hidastusaikaa potentiometrilla. (*) Automaattinen kuittaus, jos AUTORESET on päällä (ON). Katso DIP-kytkimet sivu Analogiatulon arvo on alle 4 ma / 2 V. (*) Huom: Tämä valvonta on aktiivinen, jos AI OFFSET on päällä (ON). 2 DC-alijännite (*). Verkkojännite on liian pieni: tarkista jännite. 7 Moottorin ylikuormitus (I 2 t ylikuorma): 1) Tarkista kuorma ja varmista, että moottorin koko sopii ACS50:lle. 2) Varmista, että potentiometrin MOTOR I NOM asetus on oikein. 3 Lähdön oikosulku: kytke jännite pois päältä ja tarkista moottorin käämitys ja moottorikaapeli. 4 Lähdön ylivirta. 1) Kiihdytysaika on liian lyhyt verrattuna hitausmassaan: aseta korkeampi arvo potentiometriin ACC/DEC. 2) Moottori ja taajuusmuuttaja eivät ole yhteensopivia: tarkista moottori. 5 Varattu 8 Vaihtosuuntaajan ylikuormitus tai liian suuri sisäinen lämpötila: 1) Kuorma on liian suuri tai 2) taajuusmuuttajan jäähdytys ei ole riittävä. 9 Muu vika. Sisäinen virhe. Kytke jännite pois päältä ja uudelleen päälle. Jos ongelma ei poistu, vaihda laite.

18 18 Tekniset tiedot 230 V 115 V Sisäinen EMC-suodin, ACS50-01E- 01A4-2 02A2-2 04A3-2 07A6-2 09A8-2 01A4-1 02A2-1 Ei EMC-suodinta, ACS50-01N- 01A4-2 02A2-2 04A3-2 07A6-2 09A8-2 01A4-1 02A2-1 Moottorin jatkuva lähtöteho kw 0,18 0,37 0,75 1,5 2,2 0,18 0,37 Runkokoko (ei EMC-suodinta) A A B C C A A Runkokoko (EMC-suodin) A A B D D A A Nimellisarvot Tulojännite U 1 V (+10/-15 %) (+10/-15 %) Jatkuva lähtövirta I 2 A 1,4 2,2 4,3 7,6 9,8 1,4 2,2 Maks. lähtövirta I 2max * A 2,1 3,3 6,5 11,4 14,7 2,1 3,3 Lähtöjännite U 2 V 0 - U 1, 3-vaiheinen 0-2xU 1, 3-vaiheinen Tulovirta I 1 A 4,4 6,9 10,8 18,2 22,0 6,4 9,5 Kytkentätaajuus khz 5 (maks. 16) Suojausrajat Ylivirta (huippu) A 4,4 6,9 13,5 23,9 30,9 4,4 6,9 Ylilämpö 95 C (jäähdytyselementti) Kaapeleiden maksimikoot Teholiittimet mm2 2,5 (AWG 14) 4 (AWG 12) 2,5 (AWG 14) Ohjausliittimet mm2 1,5 (AWG 16) Häviöteho W Verkkosulakkeen koko** IEC, tyyppi IEC269 gg A UL, tyypit CC ja T A * Sallittu 1 minuutin ajan. ** Suositeltuja arvoja. Älä käytä UR- tai LOW-PEAK -sulakkeita. Noudata paikallisia ohjeita. Katso lisätietoja ACS50 Technical Reference -dokumentista.

19 Moottorikaapelin maksimipituudet Eurooppalaisten EMC-vaatimusten mukaan moottorikaapelin pituus ei saa ylittää alla olevassa taulukossa annettuja arvoja. Mitä lyhyempi moottorikaapeli on, sitä pienempiä ovat syöttöverkolle ja ympäristölle aiheutuvat häiriöt. Sisäinen EMC-suodin ACS50-01E- Ulkoinen EMC-suodin ACS50-IFAB-01 ja ACS50-01N/E Muuttajatyyppi 5 khz 16 khz 1) 5 khz 16 khz 1) EN , 1. käyttöympäristö, rajoittamaton jakelu 2) 01A4-2,, 02A m 3 m A6-2,, 09A m 3 m - - EN , 1. käyttöympäristö, rajoitettu jakelu 3) 01A4-2,, 02A m 10 m 30 m 10 m 07A6-2,, 09A m 10 m - - EN , 2. käyttöympäristö 3) 01A4-2,, 02A m 10 m 50 m 10 m 04A m 10 m 75 m 10 m 01A4-1,, 02A m 10 m 50 m 10 m 07A6-2,, 09A m 10 m - - 1) Kytkentätaajuus voidaan valita DIP-kytkimellä. Katso sivu 11. 2) Pätee vain johtuviin häiriöihin. 3) Pätee johtuviin ja säteileviin häiriöihin. Suojaukset Ylijännite, alijännite, lähdön oikosulku, ylivirta, analogiatulon katkeaminen, moottorin ylikuormitus, vaihtosuuntaajan ylikuormitus. 19 Maadoittamattomat jakeluverkot Taajuusmuuttajia, joissa on sisäinen EMC-suodin tai ulkoinen tulosuodin ACS50-IFAB-01, ei saa käyttää kelluvassa verkossa tai korkeaimpedanssisesti maadoitetussa teollisuusverkossa. Ympäristönäkökohtia ACS50 sisältää arvokkaita raaka-aineita, jotka tulisi laittaa kierrätykseen, jotta säästettäisiin energiaa ja luonnonvaroja. Hävitys-/kierrätysohjeita saa ABB Oy:n myynti- ja huoltoyhtiöistä. Vastuun rajoitus Valmistaja ei vastaa: virheestä johtuvista kustannuksista, jos laitteen asennus, käyttöönotto, korjaus, muutostyöt tai käyttöympäristö eivät täytä niitä vaatimuksia, jotka on esitetty laitteen mukana toimitetuissa tai muissa asiaankuuluvissa dokumenteissa. laitteista, joita on käytetty virheellisesti, huolimattomasti tai joita on kohdannut onnettomuus. laitteista, jotka sisältävät ostajan hankkimia materiaaleja tai ostajan edellyttämiä rakenteita. Valmistaja, sen toimittajat tai alihankkijat eivät missään tapauksessa ole vastuussa välillisistä, epäsuorista tai seurannaisvahingoista tai tappioista. Kaikki ABB:n taajuusmuuttajia koskevat tiedustelut on osoitettava ABB Oy:n Kotimaan tuotemyyntiin tai ABB:n paikalliselle jälleenmyyjälle. Laitteen tekniset tiedot ovat voimassa tämän julkaisun painoajankohtana. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

20 20 Hyväksynnät CE/C-Tick -merkintä ACS50 täyttää seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset: Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC muutoksineen EMC-direktiivi 89/336/EEC muutoksineen Asianmukaiset valmistajan vakuutukset ja luettelon tärkeimmistä standardeista saa pyynnöstä. ACS50 sopii käytettäväksi verkossa, joka pystyy syöttämään enintään 65 ka rms symmetristä virtaa jännitteen ollessa maks. 230 V, kun suojaus tapahtuu CC- tai T-luokan sulakkeilla. Lisävarusteet EMC-suodin: ACS50-IFAB-01 Tulokuristimet: CHK-A1, CHK-B1, CHK-C1, CHK-D1 Lähtökuristin: ACS-CHK-B3, ACS-CHK-C3 Potentiometri: ACS50-POT Sähkömagneettinen yhteensopivuus: ACS50 täyttää seuraavien standardien vaatimukset, edellyttäen, että asennus on tehty oikein ja tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti: Johtuvat, suurtaajuiset häiriöt Säteilevät, suurtaajuiset häiriöt SFS-EN , 1. käyttöympäristö, rajoittamaton/ rajoitettu jakelu 1) SFS-EN , 1. käyttöympäristö, rajoitettu jakelu Häiriönsieto SFS-EN , 2. käyttöympäristö Verkkovirran yliaallot IEC ) Huomaa moottorikaapelin maksimipituutta ja kytkentätaajuutta koskevat kohdat sivulla 19. Katso myös kaapelointiohjeet sivulla 15. Verkkovirran yliaaltotasoa voidaan laskea ulkoisilla tulokuristimilla. Katso lisätietoja ACS50 Technical Reference -dokumentista. UL, cul ja C-Tick merkinnät Katso arvokilpi.

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

Erikoiskäyttösovellus II

Erikoiskäyttösovellus II VACON CX/CXL/CXS TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Oikeudet muutoksiin pidätetään F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 Vacon (Par. 0.1 = 0) Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Ohjausliityntä... 3 3 Ohjaussignaalilogiikka...

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM2 674 1138 1897 61 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat

Lisätiedot