Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI"

Transkriptio

1 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI YY Optima Oy, Linea Konsultit Oy, Movense Oy & WayStep Ky Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

2 HLJ 2015 Tulevaisuus ja rahoitustarkastelut Esipuhe Tulevaisuus ja rahoitustasotarkastelut ovat osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) valmistelua. Tulokset palvelevat koko HLJ 2015 prosessiajasenerivaiheita. Tulevaisuuskuviaja rahoitustasotarkasteluja voidaan hyödyntää muun muassa HLJ 2015:n strategiaselvityksessä ja sen vaihtoehtotarkasteluissa sekä vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa. HLJ 2015:n tulevaisuus ja rahoitustasotarkastelu pohjautuu HLJ 2011:n tulevaisuustarkasteluun, jota on tässä työssä päivitetty ja kehitetty. Tarkasteluja varten on muodostettu neljä tulevaisuuskuvaa, joiden keskeisinä muuttujina ovat seudun talous ja väestökasvu sekä seudun hallinnon rakenteet. Työssä on tarkasteltu myös erilaisten tulevaisuuskuvien heijastumista seudun yhdyskuntarakenteen muutoksiin. Tässä yhteydessä on tuotu esiin, että yhdyskuntarakenteen muutos on tulosta toisaalta yhteiskuntaa muokkaavista megatrendeistä ja toisaalta suunnittelusta. Kumpikaan ei yksin määrittele muutoksia. Työtä on ohjannut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet Riikka Aaltonen, puheenjohtaja Arto Siitonen Tuire Valkonen Johanna Vilkuna Maarit Saari HSL HSL HSL HSL Uudenmaan ELY keskus Työn käytännön toteutuksesta on vastannut konsulttiryhmä Seppo Lampinen (projektipäällikkö, YY Optima Oy), Reijo Helaakoski (Linea Konsultit Oy), Kimmo Rönkä (Movense Oy), Anna Saarlo (YY Optima Oy), Sonja Sahlsten (YY Optima Oy), Sakari Somerpalo (Linea Konsultit Oy) ja Henriika Weiste (WayStep Consulting Ky). 2

3 HLJ 2015 Tulevaisuus ja rahoitustarkastelut Sisällysluettelo TULEVAISUUSSKENAARIOT TRENDIT Määritelmiä 6 Megatrendit 7 Kasvussa olevat trendit 8 Liikenteen trendit 9 Liikkumisen trendit 10 Heikot signaalit & mustat joutsenet 11 HELSINGIN SEUDUN ENNUSTEET Helsingin metropolialueen kasvuennusteet 13 SKENAARIOT HLJ2011 SKENAARIOIDEN PÄIVITYS JA KEHITTÄMINEN HLJ2015 SKENAARIOIKSI Skenaarioiden kehittämisen taustaa 17 Muodostettujen skenaarioiden lähtökohtia 18 Kasvu määritelmä 19 Käyttäytymisen muutos määritelmä 20 Muodostetut skenaariot 21 Skenaariokuvaukset: 1. Korporaatiometropoli 22 Skenaariokuvaukset: 2. Pitäjämetropoli 23 Skenaariokuvaukset: 3. Paikallisten kaupunkikylien verkosto 24 Skenaariokuvaukset: 4. Voimaantunut metropoli 25 Tarkastelumenetelmät 26 Skenaariot PESTE analyysi 27 Skenaariot vaikutusten arviointi 28 YHDYSKUNTARAKENNETARKASTELUT Taustaa yhdyskuntarakenteen muutosten mekanismeihin 30 Yhdyskuntarakenteen muutokset eri skenaarioissa 32 Skenaariot yhdyskuntarakenteen muutoksen painopisteitä 35 RAHOITUSTARKASTELUT Rahoitustarkastelujen eteneminen ja nykyinen rahoitustaso 38 Toteutunut rahoitus infrainvestoinnit 39 Toteutunut rahoitus hoito, ylläpito ja joukkoliikenne 40 Rahoituksen painotuksia ja uusia rahoituslähteitä eri skenaariossa 41 Rahoituksen painotuksia 42 Liikennemuotojen painotus eri skenaarioissa 43 Skenaariot infrainvestointien toteuttamismahdollisuuksia 44 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteenveto trendit 46 Yhteenveto skenaariot 47 Yhteenveto rahoitustarkastelut 48 Pitkän aikavälin talouskasvu mennyt ja arvio tulevasta 49 Johtopäätöksiä ja evästyksiä tulevaisuus ja rahoitustarkasteluista 50 3

4 TULEVAISUUSSKENAARIOT HLJ 2015 TULEVAISUUS JA RAHOITUSTARKASTELUT 4

5 TULEVAISUUSSKENAARIOT: TRENDIT HLJ 2015 TULEVAISUUS JA RAHOITUSTARKASTELUT

6 Määritelmiä Skenaariot ovat erilaisia polkuja nykyhetkestä tulevaisuuteen. Skenaarioiden avulla varaudumme sellaisiin tulevaisuuksiin, joita emme välttämättä olisi pohtineet. Skenaariot auttavat meitä identifioimaan heikkoja signaaleja, jotka kertovat tapahtuvasta muutossuunnasta. Skenaarioiden osia ovat megatrendit, trendit, heikot signaalit sekä mustat joutsenet (villit kortit). Megatrendi on iso trendi, joka vaikuttaa ja on vaikuttanut pidempään maailmalla. Se jatkuu todennäköisesti tulevaisuudessakin vuosia. Esimerkkejä ovat väestön ikääntyminen ja teknologian kehitys jne. Trendi on enemmän paikallinen tai ainakin pienempivaikutteinen kuin megatrendi ja se on kestänyt vähemmän aikaa. Trendi voidaan kääntää myös ilmiöksi. Trendi voi muodostua kolmella eri tavalla: ylhäältä alas (trickle down), alhaalta ylös (trickle up) tai se siirtyy alalta toiselle (trickle cross). Esimerkiksi pyöräilyn kasvu on tunnistettava trendiksi ja se vaikuttaa todennäköisesti tulevaan suunnitteluun. Heikko signaali on ensi merkki nousevasta muutoksesta tai uudesta asiasta. Asiasta voi tulla tulevaisuudessa trendi tai sitten asian merkitys hiipuu. Heikon signaalin merkitys tyypillisesti aliarvioidaan tai sen mahdollisuuksiin ei uskota. Esimerkiksi polkupyörien sähköistämistä voidaan pitää heikkona signaalina. Ilmiö saattaa vähentyä tai sitten sähköavusteisen pyöräilyn rooli tulee kasvamaan merkittävästi. Musta joutsen (villi kortti) on vertaus epätodennäköisestä, harvinaisesta tai odottamattomasta tapahtumasta, joka on tavanomaisten odotusten ulkopuolella. Mikään menneisyydestä ei viittaa sen mahdollisuuteen ja sillä on kolme luonteenomaista piirrettä: se ei ole ennustettava, sillä on valtava vaikutus, osaamme kehitellä selityksen, jonka ansiosta se vaikuttaa vähemmän satunnaiselta ja ennustettavammalta kuin olikaan. Mustia joutsenia ovat olleet mm. 9/11 iskut WTC torneihin, Thaimaan tsunami ja Japanin kolmiosainen musta joutsen 2012: maanjäristys, tsunami ja sitä seurannut ydinvoimalakatastrofi. Lähteet: Elina Hiltunen ( ): Kolme avainta tulevaisuuteen. Virpi Vaittinen (2005): Asumisen trendit Living trends. TULEVAISUUSSKENAARIOT 6

7 Megatrendit Globalisaatio ja kansainvälistyminen Maahanmuutto lisääntyy Suomi ja sen asukkaat kansainvälistyvät Teollisuuden rakennemuutos etenee edelleen teollisuudesta palveluihin Kaupungistuminen Suomi 20 v. kaupungistumiskehityksessä jäljessä Suuret kaupunkiseudut, kärjessä Helsingin seutu Teknologinen kehitys ja digitalisoituminen Vähintään yhtä nopeaa kuin tähänkin asti Älykkyys tulee arjen ja liikkumisen osaksi Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen Erityisesti yli 75 ja 85 vuotiaiden osuus kasvaa Pidempien elinkaarien yhteiskunta ( Age mix ) Ilmastonmuutos vaikutus rakentamiseen ja käyttöön Energiatehokas kaupunki Energian riittävyys, uudet energialähteet change?page=27 brussels a luxury diningexperience like no o<ther/ Helsingin seutu tulee kansainvälistymään sekä kasvamaan metropolialueena. Ihmisten liikkumista tuetaan erilaisilla älykkäillä ja energiatehokkuuteen kannustavilla palveluilla. Megatrendit muuttavat liikenteen ja liikkumisen perusrakenteita. Liikenne ja liikkuminen ulottuu yhteiskunnassa entistä laajemmalle. Liikkuminen on yhä kokonaisvaltaisempaa, ulottuu työn, asumisen, harrastusten ja vapaa ajan monelle osa alueelle. TULEVAISUUSSKENAARIOT 7

8 Kasvussa olevat trendit Elämyksellisyys ja itselle sopivuus Merkitykset ja tarinat & laadukkuus ja palvelupohjaisuus Elämäntapojen erilaistuminen Vapaa ajan rooli vahvistuu Harrastukset ja vapaa aika entistä tärkeämpää Vapaa ajan liikenne kasvaa Kasvussa olevat trendit ovat jo tunnistettuja signaaleja, joiden vaikutusta liikenteeseen ja liikkumiseen ei vielä täsmälleen osata arvioida. Trendeistä on aika suuri yksimielisyys. Terveys, hyvinvointi ja pitkäikäisyys Ihmiset elävät terveempinä ja pitempään Hyvin iäkkäiden määrä kasvaa Yksinäisyys ja syrjäytyminen Yksin asuvien määrä kasvaa (Hki: 50 % 1 hengen talous, 80 % 1 2 hengen talouksia) Kaupunkitilat ja korttelit asuntojen jatkeena Elämystalous ja kuluttajan roolin kasvu edellyttävät vaihtoehtoja kuluttajat valitsevat itselleen sopivan vaihtoehdon. Kuluttaja haluaa myös osallistua ja vaikuttaa lopputulokseen. Hyvinvoinnin roolin kasvu sekä pitkäikäisyys vahvistavat kaupunginosien paikallista roolia. Käyttäjät ja kaupunkilaiset Käyttäjän ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan Kaupunkilaisten asema vahvistuu loppukäyttäjinä Paikallisuus ja lähipalvelut Lähikaupunginosien vahvistuminen, myös paikallistalouksina Naapurustot ja tukiverkostot likeruth/ 5 local urbanculture goes global/ bridges generations/ https://blogs.aalto.fi/lahio2072/files/2012/06/portrait _symppis.png TULEVAISUUSSKENAARIOT 8

9 Liikenteen trendit Öljypohjaisuuden väheneminen Polttomoottoreista hybridiin ja sähköön Uusiutuvat energiat liikenteessä Teknologinen kehitys, ekologisuus ja älykkyys Automaattinen liikenne ja automaattiset kulkuvälineet Uudet sähkötoimiset/biopolttoaineella toimivat pienvälineet Väylien ja tilojen käytön tehostaminen ICT sovelluksilla Käyttäjälähtöiset mobiilisovellukset Öljypohjaisuus on länsimaisen kaupunkirakenteen hajautumisen perusta. Vuoteen 2050 mennessä kaupunkirakenteissa tapahtuu merkittävää tiivistymistä. ew york city cabs go green/ Työvoiman liikkuvuus kasvaa pendelöinti kasvaa entisestään Pitkät työmatkat yleistyvät Kahden työuran perheet Liikennemuotojen asemat muuttuvat Pitkissä ja keskipitkissä yhteyksissä lentoliikenne jatkaa kasvuaan Keskipitkissä yhteyksissä raideliikenne kasvaa Autoa käytetään pitkissä työmatkoissa niillä alueilla, joilla ei ole raideyhteyksiä Helsingin seudulla erilaiset raideyhteydet vahvistuvat Bussiliikenteellä täydentävä rooli Resurssien niukkeneminen sekä energiatehokkuuden parantaminen nostavat erilaisten raideratkaisujen merkitystä Suomessa ja Helsingin seudulla. Liikenteen solmukohtien rooli vahvistuu. Työpaikat siirtyvät pitkällä aikavälillä entistä lähemmäksi raideyhteyksiä. approvesgoogle auto driving cars _shinkansen.html comercialprincipe pio.html TULEVAISUUSSKENAARIOT 9

10 Liikkumisen trendit Pyöräilyn rooli ja merkitys lyhyen ja keskipitkän liikkumisen kulkumuotona otte trails nation in walkability.html on kasvussa. Sähköavusteisuus tulee lisäämään pyöräilymatkojen pituutta. Kävely ja käveltävyys liikenteen ytimeen Jokainen matka alkaa ja loppuu kävellen Kävely on myös merkittävä itsenäinen kulkutapa (yli 7 % työmatkoista, yli 28 % koulumatkoista ja yli 30 % ostos ja asiointimatkoista tehdään jalan, lähde: LITU 2008) Kävely ja käveltävyys suunnittelun pääperiaatteiksi kävelyyhteydet pysäkeille, asemille sekä pysäköintilaitoksiin Säältä suojatut kävelyreitit keskustoissa ja asemanseuduilla Liikkuva elää pitempään kävely kaupungin strategiassa Terveelliset kaupungit tulossa (esim. tupakointikielto New Yorkin puistoissa v lähtien) Lisäaskeleet hyvän kaupunkiympäristön tavoitteena lacemaking/ Käveltävyys muodostaa tulevaisuuden liikennejärjestelmien perustan. Pyöräilyn rooli vahvistuu koko 2000 luvun. traincar.jpg f2010.htm Pyöräilyn asema liikkumismuotona vahvistuu Pyöräliikenteelle lisätilaa ja resursseja Sähköavusteisuus pidetään pyöräilymatkoja Pyöräbussit, ratikat ja juna: liikennevälineet mitoitetaan rollaattorin, lastenvaunujen ja pyörien mukaan Kävely ja pyöräily kaupunkiseudun brändääjänä Green lane vihreät pyöräkaistat Seudulliset pyöräilybaanat Käveltävät kaupunginosat (esim. 20 minuutin kaupunginosat) Kävelyn merkitys nostaa keskustojen ja asemanseutujen roolia. Kävely on entistä tärkeämpi kaupungin perusliikkumismuoto; jalankulkuun houkuttelevat ympäristöt ovat kaupungin vetovoimatekijöitä. Suunnittelun tehtävänä on luoda houkuttelevia paikkoja ja alueita, joihin syntyy riittäviä jalankulkuvirtoja ja tiloja erilaisille palveluille. Hyväksyttävä kävelyetäisyys pitenee mutta vastaavasti kävelyympäristöjen laatuvaatimukset kasvavat (sääsuojaus, talvikunnossapito). TULEVAISUUSSKENAARIOT 10

11 Heikot signaalit & mustat joutsenet Talvi kolmas vuodenaika talviunesta talvieloon Talvikaupunki ajattelu etenee Suomessa Tehotalvikunnossapito & talvipyöräily Sähköavusteisuus kaupungissa Sähköavusteiset polkupyörät, mopot ja kulkuneuvot Liikkumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat Räätälöidysti kuluttajien tarpeiden mukaan toimiva joukkoliikenne Kutsuohjatun pienkalustotoiminnan läpimurto Millenium sukupolven mobiili liikkumisväline oryid=1897 mot cykelhalka Helsingin seudun kehitykseen vaikuttavien heikkojen signaalien vaikutusta liikenteeseen ja liikkumiseen ei vielä täsmälleen osata arvioida. Mustilla joutsenilla tarkoitetaan epätodennäköistä, harvinaista tai odottamatonta tapahtumaa, jolla on suuria vaikutuksia Helsingin seudun kehittymiselle, erityisesti liikenteelle. Kansainvälinen monipaikka asuminen Ykkös, kakkos ja kolmoiskodit: Kesät Suomessa, kevät/syksy Keski Euroopassa ja talvet Afrikassa Kaupunginosien tyhjeneminen; joukkoliikenteen palvelujen suunnittelu vaikeutuu Hidastaminen (down scaling) & syventyminen (slow living) Kiireen ja kasvun sijaan merkityksiä Työpaikka haetaan pyöräetäisyydeltä; joukkoliikennettä tarvitaan enää talvipakkasilla tai poikkeustilanteissa Muutto metropolin reunoille Esimerkki mustasta joutsenesta Merenpinnan ylittävä kohoaminen, jolloin vesi turmelee Helsingin metroasemia. Katastrofin seurauksena metro voisi olla pois käytöstä 1 2 vuoden ajan. Tällainen odottamaton tapahtuma pakottaa muuttamaan liikkumista; käytetään polkupyöriä ja autoa joukkoliikenteen sijasta, jätetään matkat tekemättä Syntynyt epävarmuus muuttaa seudun kasvusuuntia. TULEVAISUUSSKENAARIOT 11

12 TULEVAISUUSSKENAARIOT: HELSINGIN SEUDUN ENNUSTEET HLJ 2015 TULEVAISUUS JA RAHOITUSTARKASTELUT

13 Helsingin metropolialueen kasvuennusteet Väestöennusteet vuoteen 2050 Helsingin seudun väkiluku on noin 1,4 miljoonaa vuonna Väestön kasvuun vaikuttavat luonnollinen väestönkasvu (syntymät ja kuolemat), kotimaan talouden tila, Euroopan talouden ja maailman tila, asuntomarkkinat ja asumisväljyyden kasvu. Helsingin seudulle on laadittu 4 vaihtoehtoista väestöennustetta vuodelle Nopeassa vaihtoehdossa Helsingin seudun talous (tuotanto ja työllisyys) kasvaa pitkällä aikavälillä nopeammin kuin EU alue keskimäärin. Helsingin seutu pysyy toimivana ja kilpailukykyisenä, hyödyntää kasautumis ja saavutettavuusetujaan ja on vetovoimainen sijoittumispaikka kilpailukykyiselle ja kasvavalle yritystoiminnalle. Myös rakennusmaa riittää asuntotuotannolle ja alueen liikennejärjestelmä ja palveluverkosto toimii. Noin 80 % muuttovoitosta tulee maahanmuuttajista. 2. Perusvaihtoehdon (loivasti hidastuva) mukaan Helsingin seudun talous kasvaa samaa tahtia kuin Suomessa keskimäärin. Tonttimaan vähäisyys ja liikennejärjestelmän ruuhkautuminen hidastavat jonkin verran kehitystä. Noin 75 % muuttovoitosta tulee maahanmuuttajista. 3. Hidastuvassa vaihtoehdossa Helsingin talouden vetovoima hiipuu 2030 luvulle mentäessä. On myös mahdollista, että tonttimaan vähäisyys ja alueen liikennejärjestelmän ruuhkautuminen hidastavat kehitystä. 4. Voimakkaasti hidastuvan vaihtoehdon mukaan Helsingin seudun kasvu jää pitkäaikaisesti hitaaksi. Keskeiset vientialat kuten ICT, ajautuvat pysyviin vaikeuksiin ja siirtävät toimintojaan pois Helsingin seudulta. Muuttovoitto tulee pelkästään maahanmuuttajista. Lähde: Helsingin seudun ja Helsingin väestökehitys. Toteutunut väestönkasvu ja projektiot vuoteen Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:3. Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö ja projektiovaihtoehdot vuoteen Lähde: Helsingin seudun ja Helsingin väestökehitys. Toteutunut väestönkasvu ja projektiot vuoteen Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:3. TULEVAISUUSSKENAARIOT 13

14 Helsingin metropolialueen kasvuennusteet Työpaikkamäärä vuoteen 2050 mennessä Skenaarioissa arvioidaan Helsingin seudun työpaikkamäärän kasvavan vuoteen 2050 mennessä työpaikasta työpaikkaan. Väestön ikääntyminen Helsingin seudulla väestö ikääntyy ja työssäkäyvien osuus tulee laskemaan. Muuttoliikkeellä tulee olemaan ratkaiseva merkitys ikärakenteen kannalta. Mitä enemmän muuttovoittoa kaupunki saa, sitä suurempi on työikäisten ja myös lasten määrä ja osuus väestöstä. Sen sijaan vanhusten määrä ei poikkea kovin paljon eri vaihtoehdoissa, mutta heidän väestöosuutensa kasvaa sitä suuremmaksi mitä hitaammin koko väestö kasvaa. Vieraskielisten osuus Helsingin seudulla Helsingin seudun kasvu on voimakkaasti riippuvainen seudulle tulevasta maahanmuutosta. Mitä suurempi maahanmuutto on, sitä voimakkaampi seudun kasvu tulee olemaan. Vieraskielisten osuus Helsingissä tulee nousemaan noin 10 %:sta 25 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Demografinen huoltosuhde (alle 20 ja yli 65 vuotiaiden suhde vuotiaisiin) Helsingissä ja projektiot vuoteen Lähde: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste Helsingin kaupunki, Tietokeskus, tilastoja 2011:32. Helsingin seudun luonnollinen väestönmuutos eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden sekä muuttovoitto muualta Suomesta ja ulkomailta vuosina sekä arvio Kotimaan muutto voittoon sisältyy arvioitu hengen väestönlisäys vuosina kotikuntalain muutoksen vuoksi. Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus. Helsingin väestö ikäryhmittäin (15 v) ja väestöprojektion perusvaihtoehto Lähde: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste Helsingin kaupunki, Tietokeskus, tilastoja 2011:32. TULEVAISUUSSKENAARIOT 14

15 Helsingin metropolialueen kasvuennusteet Tuotannon kasvu Skenaarioissa arvioidaan bkt:n kasvavan noin 1 3 % vuodessa. Nopeimman kasvun skenaarioissa kasvu on 2 3 % ja hitaamman kasvun skenaarioissa 0 1 %. Öljy & polttoaineet Öljypohjaisten polttoaineiden käyttö Suomessa ja Euroopassa kääntyy laskuun. Erilaiset direktiivit ajavat kulutusta pois hiilestä ja öljystä, myös maakaasun tuotanto on pitkällä aikavälillä hiipumassa EU alueella. Globaali painopiste on siirtymässä kehittyviin maihin ja etenkin Aasiaan. Euroopassa panostetaan yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin. Lähde: Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta skenaariot ja strategiat. SALKKU hankkeen yhteenvetoraportti. VTT Päästötavoitteet EU ; hiilidioksidipäästöt v ja 2050 mennessä (kasvihuonekaasupäästöt 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä 20 %, uusiutuvien energialähteiden osuus 20 %:in, energiatehokkuus +20 %). Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n päästötavoitteiden tarkistaminen. Lähde: Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteiden tarkistaminen Tilannekatsaus. HSY TULEVAISUUSSKENAARIOT 15

16 TULEVAISUUSSKENAARIOT: HLJ 2011 SKENAARIOIDEN PÄIVITYS JA KEHITTÄMINEN HLJ 2015 SKENAARIOIKSI HLJ 2015 TULEVAISUUS JA RAHOITUSTARKASTELUT

17 Skenaarioiden kehittämisen taustaa Ennakointityössä yhdistetään todennettu ja olemassa oleva faktatieto asiantuntijoiden näkemykseen. Tästä syntyvä tulevaisuustieto muodostaa skenaarioiden pohjan. Työn alustavina skenaariovaihtoehtoina pidetään HLJ 2011:n mukaisia kolmea seuraavaa skenaariota: Tulevaisuusskenaario 1. Vakaa kehitys jatkuu Tulevaisuusskenaario 2. Talouskasvu hidastuu Tulevaisuusskenaario 3. Arvomuutos. Skenaarioiden tekemisessä hyödynnettiin lähtöaineistona HLJ 2011 Tulevaisuusskenaarioita. Laadittuja skenaarioita verrattiin myös Uudenmaan skenaariot 2040 raportissa tehtyihin skenaarioihin. Skenaarioiden päivittämisen aikana päädyttiin neljänteen skenaariovaihtoehtoon jakamalla skenaario 3 (arvomuutos) kahteen skenaarioon (HLJ 2015 tulevaisuusskenaariot 3 ja 4). Skenaariot 1 ja 2 ovat pääperiaatteiltaan samanlaisia kuin HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelussa. Skenaarioissa ei oteta kantaa siihen, miten kuntarajat ovat Helsingin seudulla vuonna Sen sijaan skenaarioissa on arvioitu, että seutuhallinto vahvistuu vuoteen 2050 mennessä. Arvio perustuu Metropolihallinnon esiselvitykseen ( ), joka lähtee siitä, että seudun taloudellinen kasvu ja kilpailukyky edellyttävät seutuhallinnon vahvistamista. Jokaisessa skenaariossa tapahtuu samansuuntaista kehitystä. Tällaisia muutostekijöitä ovat mm. verkostomaisuus (yritysten arvoverkostot kehittyvät, verkostomaisuus leviää myös kaupunkien palveluihin), asiakas ja käyttäjälähtöisyyden vahvistuminen (esim. internet muuttaa loppukäyttäjän roolia kohteesta tekijäksi). Myös yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia, kuten paikallisten pienten yritysten rooli ja merkitys kasvaa, samoin kuin kansainvälisyyden merkitys yritystoiminnassa vahvistuu entisestään. Taustalla on myös uuden liikennepolitiikan mukainen ajatus käyttäjänäkökulman vahvistumisesta. Skenaarioissa ei ole kuitenkaan otettu kategorisesti lähtökohdaksi liikennepolitiikan painotusten muutosta. Tältä osin muutosten toteutuminen on kytketty päätöksenteossa ilmenevien painotusten erilaisiin muutoksiin eri skenaarioissa. TULEVAISUUSSKENAARIOT 17

18 Muodostettujen skenaarioiden lähtökohdat Skenaarioissa on kaksi ominaisuutta, joihin skenaarioita verrataan: Kasvunopeus: Miten seudun kasvu toteutuu nopeana vai hitaana? Kasvu heijastuu sekä talouteen että väestönkasvuun ja kaupunkiseudulla tehtävien investointien määrään. Käyttäytymis ja arvomuutos: Miten käyttäjät asukkaat, työntekijät, vapaa ajan viettäjät ovat muuttaneet käyttäytymistään liikenteessä ja liikkumisessa? ilmastonmuutoksen torjunta ulottuu käyttäjien toiminnan tasolle ja on vaikuttanut myös yritysten sijoittumisperiaatteisiin sekä poliittiseen päätöksentekoon. Liikkumisessa ja liikenteessä on tapahtunut suuria muutoksia. Terveellinen, kestävän kehityksen mukainen elämä muodostaa lähtökohdan liikenteen ja liikkumisen suunnittelulle. Kansalaisten muuttunutta käyttäytymistä tuetaan suunnittelun keinoin. Näiden kahden muuttujan avulla saadaan matriisimainen perusrunko skenaarioille. Muuttujat ovat myös sellaisia, että niillä on selvä vaikutus sekä yhdyskuntarakenteeseen että rahoitusvaihtoehtoihin. Nopea kasvu KORPORAATIO METROPOLI Ihmisten käyttäytyminen ei muutu PITÄJÄ METROPOLI Hidas kasvu VOIMAANTUNUT METROPOLI Käyttäytymisen muutos on merkittävä PAIKALLISTEN KAUPUNKIKYLIEN VERKOSTO TULEVAISUUSSKENAARIOT 18

19 Kasvu MÄÄRITELMÄ Kasvulla tarkoitetaan talouden (BKT) kasvua. Skenaarioissa puhutaan talouskasvusta ts. miten Helsingin seutu kasvaa niin, että seudun talouskasvu pysyy korkealla tasolla. Skenaariot perustuvat Helsingin Tietokeskuksen tekemiin väestöennusteisiin (ks. kohta II Helsingin seudun ennusteet) Talouskasvun edellytyksenä on erityisesti työvoiman määrä. Talous ei voi kasvaa pitkällä aikavälillä, jos väestö ei kasva. Rakenteellisen työttömyyden ns. normaali määrä on 6 %. Työvoiman määrään vaikuttavat työikäisen väestön määrä, maahan muutto / maasta muutto sekä opiskeluajan pituus. Pitkällä aikavälillä myös syntyvyys vaikuttaa työvoiman määrään. Työikäisten maahanmuutto kasvattaa myös syntyvyyttä. Kasvuskenaariot perustuvat nopeaan (n. 2 3 %) talouskasvuun ja väestönkasvuun. Näiden skenaarioiden edellytys on se, että työssäkäyvien määrä ei laske. Tämä edellyttää seuraavia toimenpiteitä: Eläkkeelle siirrytään aikaisempaa myöhemmin (eläkeikä nousee). Maahanmuutto pysyy korkealla tasolla (maastamuutto selvästi pienempänä). Opiskeluajat lyhenevät nykyisistä. Skenaarioista 2 ( Pitäjämetropoli ) ja 3 ( Paikallisten kaupunkikylien verkosto ) ovat matalan kasvun skenaarioita ja skenaariot 1 ( Korporaatiometropoli ) ja 4 ( Voimaantunut metropoli ) voimakkaan kasvun skenaarioita. Lähde (talousosuus): Juhana Vartiainen, VATT (2013): Suomi, Eurooppa ja maailma mikä meitä odottaa. Asuntomarkkinat 2013 huippuseminaari TULEVAISUUSSKENAARIOT 19

20 Käyttäytymisen muutos MÄÄRITELMÄ Käyttäytymisen muutoksella tarkoitetaan arvoissa tapahtunutta muutosta, joka on johtanut myös käyttäytymisen muutokseen. Miten käyttäjät asukkaat, työntekijät ja vapaa ajan viettäjät ovat muuttaneet käyttäytymistään liikenteessä ja liikkumisessa: ilmastonmuutoksen torjunta ulottuu käyttäjien toiminnan tasolle, mikä on on ulottunut myös yritysten sijoittumisperiaatteisiin ja poliittiseen päätöksentekoon. Liikkumisessa ja liikenteessä on tapahtunut suuria muutoksia. Terveellinen, kestävän kehityksen mukainen elämä muodostaa lähtökohdan liikenteen ja liikkumisen suunnittelulle. Käyttäytymisen muutos koostuu viiden eri osatekijän yhteisestä muutoksesta: tietoisuus, tavat, tarjonta, toimintaympäristö ja toiset. Tietoisuus Energia, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Tiedon ja osaamisen kerryttäminen, ymmärryksen lisääminen. Tavat Ihmisten toiminta on luonnostaan erehtyväistä, lyhytjänteistä, rutiininomaista ja ympäristön vihjeistä ohjautuvaa. Siksi tarvitaan kestävän elämäntavan kokonaisosaamista. Toimintaympäristö Jos halutaan parempia valintoja, tarvitaan parempaa valinta arkkitehtuuria (saavutettavat palvelut, yhteiskäyttömahdollisuudet, ei kaupallinen tila, tilaa omaehtoisille kokeiluille). Tarjonta Energian ja luonnonvarojen säästämismahdollisuudet, asukkaiden/liikkujien osallistumismahdollisuudet, liikkumisen edistämisen suunnitelmallisuus. Toiset Kestävät elämäntavat on väistämättä kollektiivinen projekti, osa koordinoitua yhteiselämää, koska ympäristö on yhteinen ja jakamaton. Innovatiiviset edelläkävijät, varhaiset omaksujat, varhainen pääjoukko, myöhäinen pääjoukko ja hidastelijat. Mallioppiminen, vertaisviestintä, käytännöt ja yhteisöt. Skenaarioissa 1 ( Korporaatiometropoli ) ja 2 (Pitäjämetropoli ) ei käyttäytymisessä ole tapahtunut muutosta, kun taas skenaarioissa 3 ( Paikallisten kaupunkikylien verkosto ) ja 4 ( Voimaantunut metropoli ) liikkujien käyttäytyminen on muuttunut Lähde (käyttäytymisen muutos): Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, 2012: Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä. Sitran energiaohjelman päätösseminaari. TULEVAISUUSSKENAARIOT 20

21 Muodostetut skenaariot Nopea kasvu Tulevaisuusskenaario 1 KORPORAATIOMETROPOLI (Vakaa ts. nopea kehitys jatkuu, ei käyttäytymisen muutosta) Tehdyt väestö yms. ennusteet toteutuvat tai ylittyvät, maahanmuutto jatkuu merkittävänä. Pyrkimys taloudelliseen kasvuun ohjaa valintoja. Helsingin seutu on kasvanut kaupunkiseutuna, mutta lähiliikkumiseen painottuva kaupunginosataso on jäänyt muusta kehityksestä jälkeen. Tulevaisuusskenaario 4 VOIMAANTUNUT METROPOLI (Käyttäytymisen muutos vakaassa kehityksessä) Vakaa talouskehitys on kasvattanut seutua samalla kun sen osat ovat vahvistuneet seudullisten sopimusten mukaisesti. Seudun liikenneinfraa on rakennettu seudullisten sopimusten pohjalta suunnitelmallisesti. Kaupunginosissa paikallisuutta on samanaikaisesti vahvistettu. Seutu on kehittynyt sekä kokonaisuutena että paikallisesti. Ihmisten käyttäytyminen ei muutu Tulevaisuusskenaario 2 PITÄJÄMETROPOLI (Talouskasvu on hidasta, ei käyttäytymisen muutosta) Seudun väestönkasvu on hidastunut samalla kun talouskasvu pysyy matalana. Taloudelliseen niukkuuteen sopeudutaan kaikilla elämänaloilla. Kehitys hidastuu, mutta arvomaailma ja kehityksen suunta muuttuvat vain hitaasti. Helsingin seutu koostuu eri seudun osissa toimivista itsenäisistä yhdyskunnista. Tulevaisuusskenaario 3 PAIKALLISTEN KAUPUNKIKYLIEN VERKOSTO (Käyttäytymisen muutos hidastuvassa kasvussa) Matala talouskasvu on hidastanut yhdyskuntarakenteen laajentumista. Sen sijaan kasvua tapahtunut erityisesti paikallistasolla, mikä näkyy kaupunginosien vahvistumisena. Seudun ja kaupunkien eri osat kehittyvät eri tahtiin itsenäisesti ja toisistaan riippumatta. Paikallisrahoitusta käytetään infrastruktuurin rahoituksessa. Seudulla on suuria eroja sen osien välillä. Käyttäytymisen muutos on merkittävä Hidas kasvu TULEVAISUUSSKENAARIOT 21

22 Skenaariokuvaukset Tulevaisuusskenaario 1 KORPORAATIOMETROPOLI Vakaa ts. nopea kehitys jatkuu, ei käyttäytymisen muutosta: Tehdyt väestö yms. ennusteet toteutuvat tai ylittyvät. Pyrkimys taloudelliseen hyvinvointiin ohjaa valintoja. Helsingin seutu on kasvanut kaupunkiseutuna, mutta lähiliikkumiseen painottuva kaupunginosataso on jäänyt muusta kehityksestä jälkeen Seudulla tehdyt väestö yms. ennusteet toteutuvat tai ylittyvät. HLJ alueen väkiluvuksi ennustetaan 1,8 1,9 miljoonaa asukasta ja noin työpaikkaa vuonna Taloudellinen kasvu pitkällä aikavälillä on kohtalaista, noin 2 3 % vuodessa. Talouskasvu lisää työllisyyttä, maahanmuuttoa ja maassamuuttoa. Kasvu keskittyy Suomessa muutamiin kasvukeskuksiin, joista Helsingin seutu on tärkein. Väkiluvun kasvu lisää yhdyskuntarakenteen hajautumispaineita. Henkilöauto ja joukkoliikenne kasvavat, mutta joukkoliikenteen suhteellinen osuus pienenee. Pyöräily suosiotaan kasvattavana liikennemuotona vaikuttaa etenkin lyhyempiin työmatkoihin. Vapaa ajan liikkumisen määrä kasvaa jatkuvasti. Elinkeinoissa palvelujen määrä kasvaa entisestään. Palvelut sijoittuvat suurimpiin keskittymiin, osin hajautuen seudun eri puolille. Tilaa vievät toiminnot hakeutuvat logistisesti paremmille sijainneille kauas keskustoista. Talouskasvu nostaa energian hintaa. Päästötavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Telematiikka, tietotekniikka ja ajoneuvoteknologia parantavat liikkumisen varmuutta, palvelutasoa ja turvallisuutta. Ihmisten valinnat liikkumisen suhteen muuttuvat hitaasti. Tämän takia autoistuminen ja liikennemäärät jatkavat kasvuaan. Öljypohjaiset kulkuneuvot korvautuvat sähkö ja biokaasupohjaisilla ratkaisuilla. Autojen energiankulutus vähenee moottoriteknologian ja kevyempien/pienempien ajoneuvojen myötä. Seudullinen hallinto ei pysty päättämään seudullisista rakenteellisista linjauksista, joten metropolialue jatkaa hajautumistaan. Uusia rata ja tielinjauksia avataan samalla kuin uusia kaupunginosia suunnitellaan ja rakennetaan useisiin suuntiin. Pitkät työmatkat kuljetaan raiteita pitkin, mutta myös henkilöautoja käytetään paljon varsinkin niillä seudun alueilla, joilla ei ole raideyhteyksiä. TULEVAISUUSSKENAARIOT 22

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25 2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin kantakaupungin laajentaminen Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kaupunkitilaksi Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot