Ahdistuneisuushäiriöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahdistuneisuushäiriöt"

Transkriptio

1 Ahdistuneisuushäiriöt Hannu Naukkarinen Psykiatrian professori, ylilääkäri VSHP/HY/VVS Mielenterveyden ensiapu / Pohjanmaahanke Vaasa

2 Johdanto uahdistuneisuus miellettiin omaksi sairausluokakseen vasta 1800 luvun loppupuolella u1871 Jacob DaCosta kuvasi kroonisen sydänoireyhtymän ilman osoitettavaa orgaanista syytä: irritable heart DaCosta syndrome

3 Ahdistusneuroosi utermi "anxiety neurosis" kuvasi eri tyyppisiä ahdistuneisuushäiriöitä uvielä ennen 1980 lukua ahdistuneisuuden somaattisia ilmentymiä kuvattiin: nervous tachycardia neurocirculatory asthenia irritable bowel syndrome hyperventilation syndrome

4 Liiallinen ahdistus ja huoli upelokas odotus (mitä pahaa tapahtuukaan seuraavaksi) ukoskee monia elämän eri toimintoja ja tapahtumia uvaikeus hallita omaa huolestuneisuutta (ei pysty rentoutumaan)

5 Toimintakyky on alentunut uahdistus, huoli ja/tai fyysiset oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää kärsimystä ja/tai haittaa: sosiaalisella, ammatillisella tai muulla tärkeällä toiminnan alueella

6 Psykiatrinen differentiaalidiagnostiikka u Ahdistuneisuus ja huoli voi liittyä myös johonkin muuhun akseli I (DSM akseliluokitus) häiriöön:» paniikkikohtauspelko (paniikkihäiriö)» nolatuksi tulemisen pelko (sosiaalisten tilanteiden pelko)» saastumiseen likaantumiseen (OCD pakkoneuroosi)» läheisistä ihmisistä erossa oloon (eroahdistus, sopeutumishäiriöt)» lihoamiseen (anoreksia)» ruumiillisiin vaivoihin (somatisaatiohäiriö)» vakavan sairastumisen pelkoon (hypokondria)» traumaperäiseen stressihäiriöön

7 Ahdistuneisuushäiriöiden differentiaalidiagnostiikkaa uhäiriö ei johdu minkään kemiallisen aineen (esim. huumeet ja lääkkeet) suorasta fysiologisesta vaikutuksesta uei johdu somaattisesta häiriöstä (esim. kilpirauhasen liikatoiminta) uei esiinny ainoastaan mielialahäiriön, psykoottisen häiriön tai laaja alaisen kehityshäiriön aikana

8 Ahdistus: primaari vai sekundaarinen uprimaari: edeltää muita sairaustiloja usekundaarinen: seurausta muista sairaustiloista, kuten somaattiset sairaudet tai esim. masennus (vs. komorbiditeetti) umatrix: usein yhdessä: ahdistuneisuus somaattinen oirehdinta masennusoireet

9 Epidemiologiaa uahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä u 1 year prevalence %

10 Ahdistus ja masennus komorbiditeetti uahdistuneisuus ja masentuneisuus esiintyvät usein yhdessä uvuoden sisällä vakava asteiseen masennukseen liittyen ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys on 51,2% uelämänaikaiseen masennukseen liittyen ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys on 58%» Kessler et al 1996

11 Ahdistuneisuuden ja masennuksen komorbiditeetti uvaikeuttaa masennusta ulisää itsemurhayritysriskiä uheikentää hoitotulosta uhidastaa toipumista ulyhentää sairauden uusiutumisriskiä eli lyhentää aikaa uuteen relapsiin» Bjelland 2000

12 Persoonallisuushäiriöt ujopa 50%:lla esim. yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä on todettavissa samaan aikaan esiintyvä persoonallisuushäiriö ujopa 80%:lla terapiaresistenteistä GAD (yleistynyt ahdistuneisuushäiriö) potilaista on persoonallisuushäiriö

13 Päihteiden väärinkäyttö ujopa 60% alkoholiongelmien takia hoidetuista kärsii kliinisesti merkittävästä ahdistuneisuudesta

14 Ahdistuneisuus ja somaattiset oireet ukun esiintyy somaattisia oireita, joille ei löydy selitystä, taustalla saattaa olla ahdistuneisuushäiriö (somatisointi) uahdistuneisuus edeltää tällöin usein somaattisia oireita u Brown et al Psychosom Med 1990, Maier et al Int Clin Psychopharmacol 1999

15 Avun hakeminen puhtaassa ahdistuneisuushäiriössä u48% haki ammatillista apua u16% hakeutui psykiatriseen avohoitoon(viimeisen kuluneen vuoden aikana) hakemaan apua vaivaansa u25% otti lääkityksensä u Wittchen et al, National Comorbidity Survey (NCS), 1994 Arch Gen Psychiatry

16 Ahdistus verenpaineriski? uahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat riskitekijöitä verenpainetaudin kehittymiselle. Jonas BS et al. Arch Fam Med. 1997

17 Seerumin kolesteroli yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä uyleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivillä henkilöillä on veren rasvaarvot koholla (kokonaiskolesteroli ja triglyseridit) ukohonnut noradrenerginen aktiviteetti ( stressi ) voi selittää veren rasva arvojen kohoamisen u Kuczmierczyk et al.can J Psychiatry. 1996

18 Kardiovaskulaariset riskitekijät ahdistus upotilailla, joilla on ahdistunutta vihamielisyyttä (masennuksessa), heillä on kohonnut kuolleisuus sepelvaltimotautiin ukohonnut ahdistuneisuus liittyy pidentyneeseen sydämen johtumisaikaan (QTc) (kohonnut rytmihäiriöriski) Fava M et al. Psychosomatics. 1996

19 Ahdistuneisuushäiriöt 1 (ICD 10) u F 40 Pelko oireiset (foobiset) ahdistuneisuushäiriöt F40.0 Julkisten paikkojen pelko (0,6 % prevalenssi) F40.1 Sosiaalisten tilanteiden pelko (3 5% prevalenssi) F40.2 Määritellyt (yksittäiset) pelot (5 12% prevalenssi) F40.8 Muu määritetty pelko oireinen (foobinen) ahdistuneisuushäiriö F40.9 Määrittämätön pelko oireinen (foobinen) ahdistuneisuushäiriö u F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt F41.0 Paniikkihäiriö (kohtauksittainen ahdistus) (1,5 2% prevalenssi) F41.1 Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (yleistynyt tuskaisuus) (2 5% prevalenssi) F41.2 Sekamuotoinen ahdistus ja masennustila F41.3 Muu sekamuotoinen ahdistuneisuushäiriö F41.8 Muu määritetty ahdistuneisuushäiriö F41.9 Määrittämätön ahdistuneisuushäiriö

20 Ahdistuneisuushäiriöt 2 u F42 Pakko oireinen häiriö (OCD) (2 2,4% prevalenssi) F42.0 Pakkoajatuspainotteinen pakko oireinen häiriö F42.1 Pakkotoimintopainotteinen pakko oireinen häiriö F42.2 Pakkoajatuksina ja pakkotoimintoina ilmenevä pakko oireinen häiriö F42.8 Muu määritetty pakko oireinen häiriö F42.9 Määrittämätön pakko oireinen häiriö u F43 Reaktiot vaikeaan stressiin ja sopeutumishäiriöt (PTSD) F43.0 Akuutti stressireaktio F43.1 Traumaperäinen stressireaktio (0,5 1,2 % prevalenssi) F43.2 Sopeutumishäiriöt F43.8 Muu määritetty reaktio vaikeaan stressiin F43.9 Määrittämätön reaktio vaikeaan stressiin

21 Fysiologisia muutoksia ahdistuneisuudessa ukohonnut systolinen verenpaine utihentynyt sydämen syke ukiihtynyt hengitys ukiihtynyt aineenvaihdunta ulisääntynyt stressihormonien eritys uveren neutrofiilien ja eosinofiilien väheneminen

22 Somaattisten oireiden esiintyminen sosiaalisissa peloissa u sydämen tykytystä u vapinaa u hikoilua u lihasjännittyneisyyttä u vatsavaivoja u suun kuivamista u kuuma kylmätuntemuksia/aaltoja u punastumista u päänsärkyä, paineen tunnetta u lihasheikkoutta 79 %:lla 75 %:lla 74 %:lla 64 %:lla 63 %:lla 61 %:lla 57 %:lla 51 %:lla 46 %:lla 41 %:lla

23 Ahdistuneisuushäiriön oireita uvalppaus ja tarkkaavaisuusoireet jännittyneisyys, pinnan kireys, ärtyisyys ylikorostunut säpsähtämisreaktio keskittymisvaikeuksia, ajatustoiminnan salpautumista nukahtamis ja nukkumisvaikeuksia

24 Ahdistuneisuuden mahdollisia syitä u Neurologiset häiriötilat u Systeemiset elimistön häiriötilat u Endokrinologiset häiriötilat u Tulehdussairaudet u Puutossairaudet u Sekalaisia häiriötiloja u Toksiset tilat alkoholi ja lääkeainevieroitus sympatomimeetit kofeiini ja kofeiinivieroitus

25 AHDISTUNEISUUSLÄÄKITYS u Bentsodiatsepiinit (Diapam, Opamox, Alprox, Rivatril antiepilepti) u Buspironi (Buspar) u B salpaajat (Propral) u Trisykliset masennuslääkkeet (Triptyl, Anafranil) u Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (Seronil) u Monoamiinioksidaasi inhibiittorit (Aurorix) u Antipsykootit (matalilla annoksilla) (Truxal, Seroquel, Zyprexa) u Antiepileptit, Pregabalin (Lyrica) u ACTH vaikuttajat u Kolekystokiniini vaikuttajat u Antihistamiinit (Atarax)

26 Bentsodiatsepiinit; etuja ukäyttökelpoisia lyhytkestoisessa hoidossa unopea teho uvähän somaattisia sivuvaikutuksia uturvallisuus (suhteellinen) yliannostuksessa

27 Bentsodiatsepiinit; haittoja u sedaatio/ väsymys u heikentää psykomotoriikkaa ja kognitiivisia toimintoja u aggressioita (disinhibitio paradoksaalinen (piilevä) aggressiivisuus) u muistihäiriöt u vieroitusoireisto voi esiintyä kolmanneksella pitkäaikaiskäyttäjistä puolet niistä, joilla on vaikeita vieroitusoireita eivät pysty lopettamaan käyttöä pysyvästi useimmat pystyvät rajoittumaan tilapäiskäyttöön (1 2 vk) noin 10% ajautuu pitkäaikaiskäyttöön ja voivat tulla riippuvaisiksi M.Lader BMJ July 1994

28 Beta salpaajat u Tehokkaita tilannekohtaisessa, kehon somaattisia oireita aiheuttavassa ahdistuneisuudessa (kuten esim. esiintymiseen liittyen; sydämen tykytys, vapina) u Stressiin liittyvässä ahdistuneisuudessa (kohonnut verenpaine, sydämen tykytys) u Sivuvaikutuksina saattaa esiintyä joskus väsymystä, painajaisunia u Vain vähän sedatoivia, ei juuri väärinkäyttöä tai riippuvuutta

29 Buspironi uhitaasti, vähitellen alkava vaikutus usivuvaikutuksina päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia usedaatio on vähäistä uei yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa uminimaalinen riippuvuus ja väärinkäyttöriski

30 Antihistamiinit utehosta vähäistä näyttöä uovat hyvin sedatiivisia väsyttäviä

31 Masennuslääkkeet umonissa tutkimuksissa on todettu masennuslääkkeiden teho ahdistuneisuuden (PD, GAD, OCD, PTSD) hoidossa umm. doksepiini, imipramiini, klomipramiini, nefatsodoni, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, fluvoksamiini, sitalopraami, essitalopraami, venlafaksiini jne.

32 Ahdistusoireiden helpottuminen umasennuslääkkeillä hoidettaessa ahdistuneisuusoireet alkavat helpottaa 2 4 viikon aikana umasennuslääkkeet vaikuttavat enemmän psyykkisiin ahdistusoireisiin kun taas bentsodiatsepiinit enemmänkin ahdistuneisuuteen liittyviin somaattisiin oireisiin

33 Ahdistuneisuuden uusiutuminen upotilailla, jotka on hoidettu bentsodiatsepiineillä on kaksinkertainen riski ahdistuneisuusoireilun uusiutumiseen tai lääkityksen jatkamiseen verrattuna eibentsodiatsepiinilääkityksellä hoitoon

34 Ahdistuksen tehokas hoito ukoska puolet ahdistuspotilaista vaatii yli 6 kuukauden hoidon, pitkäaikaishoidon mahdollistavia hoitovaihtoehtoja tulee käyttää vaikka lyhytkestoiset bentsodiatsepiinihoidot vaikuttaisivatkin tehokkailta

35 Hoidon kesto u50% potilaista, joille hoito auttaa hyvin, ahdistuneisuus uusiutuu relapsoi, jos lääkitys lopetetaan puolen vuoden (6kk) hoidon jälkeen (vuoden hoito siis suositeltavaa paranemisesta lukien)

36 Coping skills umasennuslääkkeet mahdollistavat ahdistuspotilaille paremmin kehittää sopeutumiskeinojaan ja ahdistuksen hallintamenetelmiä coping skills, kuin hoito pelkillä bentsodiatsepiineillä

37 Hoitolinjaukset uon suositeltavaa yhdistää sekä psykologiset hoitomenetelmät että farmakologiset hoitomahdollisuudet saadaan paremmat ja kestävämmät hoitotulokset

38 Psykologiset hoitomuodot u Rentoutustekniikat u Altistushoitotekniikat u Kognitiivinen psykoterapia Kognitiivis analyyttinen / kognitiivis behavioraalinen u Interpersonaalinen psykoterapia u Ahdistuksen hallintakeinot u Psykoterapiat lyhytterapia (ongelmakeskeinen, dynaaminen) Yksilö /pari /perhe /ryhmäterapia (+vertaisryhmät) psykoanalyyttinen terapia j.n.e.

39 Ahdistuneisuuden hoito yleislääkärillä u Ahdistuneisuuden tunnistaminen u Ahdistuneisuuden merkityksen selvittely potilaalle u Ahdistuneisuuden syiden selvittely, identifiointi u Potilaan tukeminen (supportointi) u Elämäntilanneongelmien selvittely u Tarvittaessa tukeminen muutoksiin: Elämäntavassa (kofeiini, alkoholi, liikunta, lepo) ihmissuhteissa työssä/ työolosuhteissa

40 Erikoislääkärin konsultointi u suurin osa ahdistuspotilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa u psykiatrille, jos kyseessä on: vaikeasti sairaat pitkittyneet tilat mukana masentuneisuus suicidaalisuutta ne, joilla on myös vaikea persoonallisuushäiriö ne, joilla on vaikeita sosiaalisia ongelmia alkoholin väärinkäyttöongelmat epäiltävissä huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä epäily dementiasta tai mahdollisista orgaanisista syistä

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vakavat masennustilat Masennuksella tarkoitetaan alakuloisuutta, joka voimakkuutensa tai kestonsa vuoksi vaikuttaa toimintakykyyn.

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen NUOREN DEPRESSIO Potilasopas Linnea Haarasilta Mauri Marttunen Sisältö sivu Johdanto 4 Mitä masennuksella tarkoitetaan? 5 Mistä masennuksen voi tunnistaa? 6 Mistä masennus johtuu? 9 Masennusta voidaan

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Manninen Mervi ja Nummi Martta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Psykiatria 2009 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Ajankohtaista Lääkärin käsikirjasta Heikki Rytsälä Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Tavoitteet Masennuslääke on valittava oikein. Annoksen on oltava riittävän suuri, jotta depressioon saadaan

Lisätiedot

Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön. Galantamiini. Levosimendaani. Linetsolidi. Lääkkeet ja ikenen liikakasvu. Sähköiselle reseptille pelisäännöt

Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön. Galantamiini. Levosimendaani. Linetsolidi. Lääkkeet ja ikenen liikakasvu. Sähköiselle reseptille pelisäännöt TA BU 5.2001 9. vuosikerta 9 årgången 9th Annual volume Pääkirjoitus Katja Lindgren-Äimänen Ulla Närhi...... Hannu Koponen...................... 5 6 Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön Masennuslääkkeiden

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Mielialahäiriöt nuoruusiässä

Mielialahäiriöt nuoruusiässä Mielialahäiriöt nuoruusiässä Kari Moilanen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri apulaisylilääkäri/ HYKS/ Psykiatrian tulosyksikkö/ Nuorisopsykiatrian Helsingin alueyksikkö 21.8.2008 LKS auditorium

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS Tietoa ja ohjeita ongelmakäyttäjille, vieroitusta toivoville ja heitä tukeville Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences Division of

Lisätiedot

Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija

Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Haaviston uusi kirja CFS:n ja fibromyalgian hoito (Finn Lectura

Lisätiedot

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet Raskaus ja psyyke Tove Hertzberg Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10 % äideistä. Vaikeusaste vaihtelee lievistä oireista psykoottiseen masennustilaan. Myös taudinkuva vaihtelee: ahdistusoireita,

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Näin hoidan Sirpa Hartikainen Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeitä käyttää joka kolmas kotona asuva iäkäs ja lähes kaikki laitoksissa asuvat. Suuri osa psyykenlääkkeistä käytetään oireenmukaisesti

Lisätiedot