NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen"

Transkriptio

1 NUOREN DEPRESSIO Potilasopas Linnea Haarasilta Mauri Marttunen

2 Sisältö sivu Johdanto 4 Mitä masennuksella tarkoitetaan? 5 Mistä masennuksen voi tunnistaa? 6 Mistä masennus johtuu? 9 Masennusta voidaan hoitaa 11 Miten masennusta hoidetaan? 12 Mistä saa apua? 14 Yhteystietoja 15 Asiantuntijalääkärit: Linnea Haarasilta, Mauri Marttunen Kuvitus: Kristiina Turtonen

3 Nuoren depressio Potilasopas LINNEA HAARASILTA MAURI MARTTUNEN

4 Johdanto Nuoruuden kuluessa moni asia tapahtuu ensimmäistä kertaa elämässä. Nuoruusikään ja sen myllerryksiin liittyykin usein mielialojen vaihtelua ja uusien tunnetilojen ja ajatusten kohtaamista. Tavanomaisista tunne-elämän muutoksista on kuitenkin selvästi erotettavissa sellaiset oireet, jotka vaikeuttavat arjesta selviytymistä ja haittaavat elämän etenemistä. Psyykkisiä oireita voidaan tutkia ja asianmukaisella avulla helpottaa niitä. Tämän oppaan tarkoitus on tarjota nuorille ja heidän perheilleen tietoa masennuksesta ja sen hoidosta. 4

5 Mitä masennuksella tarkoitetaan? Lyhytaikaiset surumielisyyden ja masennuksen tunteet ovat tuttuja, normaaleja reaktioita erilaisiin vastoinkäymisiin elämässä. Mm. erilaisiin menetyksiin ja pettymyksiin voi ohimenevästi liittyä surullista oloa. Arkikielessä sanalla masennus voidaankin tarkoittaa juuri tällaista itsestään ohimenevää normaalia tunnetta. Lääketieteellisessä kielenkäytössä sanalla masennus tarkoitetaan pidempikestoista, voimakasta ja arkielämää haittaavaa alakuloisuutta. Tavallisesta surusta tai pettymyksen tunteesta poiketen tämänkaltaisilla alakuloisilla ajatuksilla ei välttämättä tunnu olevan mitään tiettyä kohdetta, ja tyhjyyden ja arvottomuuden tunteet ovat hyvin yleisiä. Normaalin masennuksen tunteen muuttuessa vakavammaksi alakuloinen mieliala on pitkäkestoisempaa ja voimakkaampaa ja tavalliseen elämään kuuluvien asioiden hoitaminen muuttuu vaikeaksi. Nuorella masennustilan eli depression keskeiset tunnusmerkit ovat mielialan lasku, ärtynyt mieliala sekä mielenkiinnon menetys. Samanaikaisesti esiintyy usein mm. voimattomuutta, jatkuvaa väsymystä, keskittymisvaikeuksia, itsesyytöksiä ja arvottomuuden tunteita, univaikeuksia, ruokahalun ja painon muutoksia, fyysistä levottomuutta tai hidastumista sekä toivottomuutta ja kuolemanajatuksia. 5

6 Mistä masennuksen voi tunnistaa? Masennus voi ilmetä hyvin monin eri tavoin. Tavallisin muutos on mielialan muuttuminen alakuloiseksi ja synkäksi. Joskus jatkuva ärtyisyys, kiukkuisuus, lyhytpinnaisuus ja vihaisuus voivat olla helpommin havaittavissa olevia muutoksia. Riitoja ja vakavia yhteenottoja perheenjäsenten ja ystävien kanssa voi tulla enemmän kuin tavallisesti. Mielialat voivat vaihdella voimakkaasti. Toisaalta vallitsevana olona voi olla pitkään kestävä ikävystyneisyys, johon liittyy ystävistä ja perheestä eristäytymistä. Myös harrastukset voivat jäädä pois, jos mikään ei tunnu kiinnostavan niin kuin ennen. Ruokakaan ei maistu tai toisaalta tekee mieli tavallista enemmän makeaa. Masennuksen ja ahdistuksen tunteet voivat tuntua niin vaikeilta, että on pakko tehdä jatkuvasti jotain tai hakeutua muiden seuraan, että olo ei kävisi sietämättömäksi. Runsas päihteiden käyttö, ilkivallan teko sekä irralliset seksisuhteet voivat olla merkkinä masennukseen liittyvästä levottomuudesta sekä vaikeudesta huolehtia itsestään. Nuorilla, jot- 6

7 ka kiusaavat muita, voi itsellään olla vaikeita masennuksen tunteita. Masennustila vaikuttaa lähes aina koulutyöhön. Keskittymisvaikeudet ovat tavallisia ja silloin koulutyöhön osallistuminen ja opiskelu vaativat runsaasti ylimääräistä ponnistelua. Opettajat voivat huomauttaa poissaolojen lisääntymisestä tai oppituntien häiritsemisestä. Sekä aikaisemmasta poikkeavan luokkatovereista vetäytymisen että muita häiritsevän levottoman käyttäytymisen taustalla voi olla masennus. 7

8 Voimakas väsymys haittaa myös koulunkäyntiä ja muista asioista huolehtimista. Väsymys ei riipu siitä, miten paljon nukkuu, sillä masennustilan aikana uni on usein luonteeltaan sellaista, ettei se virkistä. Uni voi häiriintyä myös niin, että esiintyy heräilyä pitkin yötä tai aamuyöllä tai nukahtamisvaikeuksia illalla. Jatkuvat ruumiilliset oireet (esim. vatsakivut, päänsärky, lihasjännitys), joille ei tutkimuksissa löydy muuta syytä, voivat liittyä masennustilaan. Toivottomuuden ja umpikujan tunne on masennustilan oire ja masentuneen ihmisen mielestä tulevaisuus näyttää usein synkältä. Masennukseen saattaa liittyä voimakkaita ja toistuvia kuolemantoiveita tai itsetuhoisia ajatuksia. Kuolemanajatukset voivat muodostua niin hallitseviksi, että nuori suunnittelee tai yrittää itsemurhaa. Masennustilan korjaantuessa kuolemaan liittyvät ajatukset yleensä väistyvät. 8

9 Mistä masennus johtuu? Masennukselle ei ole yhtä yksittäistä aiheuttajaa eikä siihen sairastuminen ole kenenkään syy. Masentunut ihminen ei ole tahallaan laiska tai väsynyt. Taustalla on sekä psykologisia, sosiaalisia että biologisia tekijöitä ja usein eri tekijät vaikuttavat yhdessä. Monenlaiset elämäntapahtumat ja muutokset voivat vaikuttaa masennuksen puhkeamiseen. Vanhemman sairaus, kuolema, avioero tai vanhemmista eroon joutuminen voivat altistaa masennukselle. Myös huolenpidon puute, vä- 9

10 kivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö lisäävät riskiä sairastua masennukseen. Toisaalta hyvät ja turvalliset ihmissuhteet ja läheisten tarjoama tuki voivat suojata masennukselta ja korjata aikaisempien vastoinkäymisten vaikutuksia. Perheen sisäiset kuormittavat tekijät, mm. pitkäaikaiset ristiriidat, kommunikaatiovaikeudet, vanhempien ero, perheenjäsenen sairaus, taloudelliset vaikeudet, voivat lisätä masennuksen riskiä. Ikätoverisuhteiden puuttuminen, kaveriporukoiden ulkopuolelle jääminen tai koulukiusatuksi joutuminen altistavat masennusoireille. Masennuksen esiintyminen suvussa lisää muiden lähisukulaisten riskiä sairastua depressioon, mutta mistään yhden geenin aiheuttamasta, automaattisesti periytyvästä sairaudesta ei ole kyse. Biologisia taustatekijöitä tutkittaessa on havaittu, että masennuksesta kärsivillä henkilöillä on muutoksia keskushermoston kemiallisessa toiminnassa mm. serotoniini-nimisen välittäjäaineen osalta. 10

11 Masennusta voidaan hoitaa Nuoren masennustila paranee lähes aina ja sitä kannattaa hoitaa. Enemmistö masennustiloista on suhteellisen lyhytkestoisia, muutaman kuukauden mittaisia, mutta oireet voivat hoitamattomina helposti pitkittyä ja kestää useita kuukausia tai vuosiakin. Vaikka masennus yleensä paranee, se saattaa myös uusiutua myöhemmin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hoitoon hakeutuminen tapahtuu, sitä todennäköisemmin masennustilan kesto lyhenee ja mahdollisesti uusiutumisen riskiäkin voidaan vähentää. Uusiutumistaipumuksen vuoksi riittävä tuki vielä oireiden helpottumisen jälkeenkin on tärkeää. 11

12 Miten masennusta hoidetaan? Hoito alkaa yleensä tutkimusjaksolla, jonka aikana arvioidaan, millaista hoitoa tarvitaan ja mihin hoidolla pyritään. Huomio kiinnitetään kokonaistilanteeseen, ja olisi hyvä, jos perhe ja tarvittaessa myös koulu voisivat olla mukana suunnittelussa. Hoitohenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, eikä mitään yhteydenottoja tehdä ilman nuoren lupaa. Psykoterapia on yleinen nuoren masennuksen hoitomuoto. Terapeutti on työhön koulutettu, nuoren asioita hoitava aikuinen, jonka kanssa nuori voi puhua omista ajatuksistaan. Terapioita on useita erilaisia ja ammatti-ihmisten kanssa mietitään, mikä olisi sopiva. Tavallisesti nuoren masennuksen lyhyt 12

13 psykoterapia 1 2 kertaa viikossa kestää 4 6 kk, pidempikestoinen 1 2 vuotta. Lyhyemmissä terapioissa keskitytään johonkin rajattuun, yhdessä valittuun tavoitteeseen. Pidemmissä terapioissa selvitetään enemmän asioiden taustoja. Arkielämästä suoriutumiseen kiinnitetään huomiota. Usein koulussa voidaan tehdä järjestelyjä opiskelun etenemisen turvaamiseksi. Toimintakyvyn palautuminen voi kestää jonkin verran kauemmin kuin mitä masennusoireiden lievittyminen vie. Hoitoon voidaan liittää masennuslääkehoito, jos depressio ei selvästi lievity muilla hoitokeinoilla muutamassa viikossa tai kun masennustila on niin syvä, että toimintakyky selvästi lamaantuu tai vakava masennustila uusiutuu. Nuoren masennuksen ensisijainen lääkehoito on SSRI-ryhmään (serotoniinin takaisinoton estäjät) kuuluva lääke. Mielialalääkkeisiin ei kehity riippuvuutta ja uusilla lääkkeillä on huomattavasti vähemmän sivuvaikutuksia kuin vanhemmilla valmisteilla. Lääkitystä käytetään päivittäin ja sitä on hyvä jatkaa vielä 6 9 kk masennustilan paranemisen jälkeen, jotta oireet eivät uusiutuisi. 13

14 Mistä saa apua? Puhuminen vanhemmille, muille aikuisille tai ystäville voi jo helpottaa tilannetta. On kuitenkin paikkoja, joista voi ja kannattaa hakea apua, jos tuntuu siltä, että masennus on selvästi haittaavaa. Koulussa voi aluksi kääntyä kouluterveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin, psykologin tai opettajan puoleen. Oman alueen perheneuvola tai terveyskeskuksessa lääkäri tai terveydenhoitaja voi myös selvittää tilannetta. Nuorisopsykiatriselle poliklinikalle voidaan lähettää tai saattaa, mikäli esim. koulun tukitoimet eivät riitä. Oman alueen poliklinikalle voi myös itse ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoa. Palvelevista puhelimista saa apua: esim. Suomen Mielenterveysseuralla ja Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on omat palvelevat puhelimet. Yksityissektori täydentää em. palveluja ja erityisesti psykoterapiaan voi hakeutua yksityisesti. Terapian kustannuksiin voi hakea KELA:n tukea, mikäli hoitoa varten on psykiatrian erikoislääkärin lausunto. 14

15 Yhteystietoja: Suomen Mielenterveysseuran Valtakunnallinen kriisipuhelin: Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin:

16 Opassarjassa lisäksi: Depressio Pakko-oireinen häiriö Paniikkihäiriö Sosiaalisten tilanteiden pelko Syömishäiriöt Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö Yhteistyössä GlaxoSmithKline PL 24 (Piispansilta 9 A) Espoo Puh Suomen Mielenterveysseura Puh

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta

Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta Masennusinfo 10 kysymystä: Mitä potilaan on hyvä tietää masennuksesta 1. Mikä on masennus? Masennus on sairaus, johon kuuluu useita erilaisia henkisiä ja ruumiillisia oireita, jotka aiheuttavat kärsimystä

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

LYHYESTI JA SELKEÄSTI SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS. Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta

LYHYESTI JA SELKEÄSTI SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS. Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta LYHYESTI JA SELKEÄSTI 1 SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta 2 Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Teksti ja selkomukautus: Irene Komu ja Sirpa Pöllönen, Sininauhaliitto / Esteetön

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus HYVÄ VANHEMPI Kun vanhemmat ovat väsyneitä, uupuneita tai heillä on psyykkisiä vaikeuksia, he ovat usein huolissaan myös lapsistaan.

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009 ARTIKKELIT Koonnut Sanna Muukka, koulutettu hieroja Väsymys mistä johtuu? V äsymys on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Vireys palaa levolla. Väsymystä on monta lajia: fyysinen

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Parkinsonin tautiin liittyvä masennus yleistä

Parkinsonin tautiin liittyvä masennus yleistä Parkinsonin tautiin liittyvä masennus yleistä Parkinsonin tautiin sairastuneiden yleisin psyykkinen oire on masennus, joka voi liittyä sairauteen, elämäntilanteeseen, lääkitykseen tai lääkityksen sivuvaikutuksiin.

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Masennustietoisuustapahtuma

Masennustietoisuustapahtuma Masennustietoisuustapahtuma Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 5.11.2014 Tipotien auditorio Minä olen nauranut eikä minulla ole ollut hauskaa. Minä olen itkenyt enkä ole ollut surullinen.

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA:

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA: ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA: KAKSISUUNTAISET MIELIALAHÄIRIÖT JA MIELIALAN AALTOILU POTILASOPAS Jussi Turtonen 1 Sisältö Johdanto 4 Eero 6 Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt 7 Hypomaaninen jakso 7 Mania ilman psykoottisia

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot