Muistilista 1: Yhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistilista 1: Yhteenveto"

Transkriptio

1 Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

2 Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma klubille, joka ryhtyy käyttämään klubijohtosuunnitelmaa. Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Rotaryklubilla on 40 jäsentä. Vähintään kolme jäsentä on eronnut jokaisena edellisenä viitenä vuotena ja klubi on saanut keskimäärin vain kaksi uutta jäsentä vuodessa saman ajanjakson aikana. Kymmenvuotisen toimintansa aikana klubi on järjestänyt vuotuisen aamiaistilaisuuden kerätäkseen varoja palokunnalle, 5 km:n juoksun kerätäkseen varoja koulupiirille sekä juhlapäiväaterian eläkeläisille. Klubi ei ole koskaan tukenut rotarysäätiö- tai kansainvälistä yhteiskuntapalveluprojektia. Klubi ei tunne sääntöjensä sisältöä ja on epävarma siitä koska ne on viimeksi tarkistettu. Klubi ei ole koskaan harjoittanut suhdetoimintaa. Tuleva presidentti on kuullut klubijohtosuunnitelmasta PETSissä ja on sitä mieltä, että se voisi parantaa klubin toimintaa. Hän pyytää nyt apuanne, jotta laadittaisiin aikataulu seuraavaksi 15 viikoksi, jonka jälkeen uusi rotaryvuosi alkaa ja suunnitelman toteuttaminen aloitetaan. Minkälaisia ongelmia tällä rotaryklubilla on? Miten klubijohtosuunnitelman eri toteuttamisvaiheilla voi ratkoa näitä ongelmia? Mitä tavoitteita suosittelet klubille suunnitelman ensimmäiselle toteuttamisvuodelle? Mitä ehdotuksia tekisit, jotka auttaisivat klubia toteuttamaan klubijohtosuunnitelmaa koko vuoden ajan? SESSION 1: ROLE AND ROOLI RESPONSIbILITIES JA TEHTÄVÄT 13 31

3 Muistilista 3: Klubijohtosuunnitelman toteuttaminen Käy läpi jokainen alla oleva toteuttamisvaihe. Rastita klubisi tämänhetkiset toimenpiteet ja ympyröi ne kohdat, joissa klubillasi on vaikeuksia. Toteuttamisvaiheet Klubijohtosuunnitelman toteuttamisessa klubin nykyisten, tulevien ja entisten johtohenkilöiden tulee laatia pitkän aikavälin suunnitelma seuraavalle kolme-viisivuotiskaudelle, joka koskee, tehokkaan klubin perusominaisuuksia, määrittää vuositavoitteet käyttämällä Suunnitteluopasta tehokkaille rotaryklubeille samalla huomioiden klubin pitkän aikavälin suunnitelmat, järjestää (kpl) klubineuvotteluja, joissa jäsenet osallistuvat suunnitteluun ja joissa heille kerrotaan Rotaryn toiminnasta, varmistaa selvä tiedonkulku klubin presidentin, hallituksen, komiteoiden puheenjohtajien, klubin jäsenten, kuvernöörin, apulaiskuvernöörin ja piirikomiteoiden välillä, huolehtia johdon jatkuvuudesta, mihin kuuluu seuraajien valinnan suunnittelu, jotta voidaan taata tulevien johtajien kehittäminen. Varmistakaa että tuleva presidentti ja varapresidentti ovat mukana päätöksenteossa ja tekevät yhteistyötä komiteoiden puheenjohtajien kanssa niin, että jokaisessa komiteassa on sovittu tulevasta puheenjohtajasta. muuttaa sääntöjä siten, että ne vastaavat klubin komitearakennetta ja klubin johtohenkilöiden rooleja ja tehtäviä. Harkitkaa Rotaryklubin mallisääntöjen käyttöönottoa. Ne löytyvät osoitteesta luoda edellytykset klubin jäsenten keskeisen toveruuden syventymiselle, varmistaa, että jokainen jäsen toimii jossakin klubin projektissa tai tehtävässä, esim. nimittämällä heidät komiteajäseniksi sekä jakamalla uusille jäsenille vastuuta, laatia laajasisältöinen koulutussuunnitelma, joka takaa sen, että klubin johto osallistuu piirin koulutustilaisuuksiin, uusien jäsenten perehdyttäminen on johdonmukaista ja säännöllistä, nykyisillä jäsenillä on jatkuvasti mahdollisuus päästä koulutukseen, kaikille jäsenille tarjotaan johtamisvalmennusta. Klubin johdon tulee toteuttaa klubijohtosuunnitelma yhteistyössä piirijohdon kanssa piirijohtosuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Suunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain. Tulen keskittymään toimikaudellani seuraaviin asioihin: KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 1: ROLE AND OPASKIRJA RESPONSIbILITIES

4 Muistilista 4: Yhteenveto Muistiinpanoja Tee yhteistyötä klubi- ja piirijohdon kanssa Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

5 Muistilista 5: Klubin komitearakenne Pohdi klubisi nykyistä komitearakennetta. Laadi rakennekaavio alla olevaan tilaan. Mitä komiteoita aiot lisätä, poistaa tai yhdistää toimikaudellasi? Millä komiteoilla tulee olemaan alakomiteoita? Luetteloi tähän muistilistaan ideasi vuottasi varten. Nykyinen komitearakenne Toimikautesi komitearakenne 48 SESSION 2: WORkING WITH your CLub AND DISTRICT YHTEISTYÖ LEADERS KLUBI- JA PIIRIJOHDON KANSSA 29

6 Muistilista 6: Henkilösuhteiden hoitaminen Caseharjoitus Klubin presidenttinä tulet johtamaan eri tavoin toimivia rotareita, joita motivoivat eri asiat. Tarkastele kumpaakin alla olevaa skenaariota ja vastaa niiden jälkeen kysymyksiin. Skenaario 1: Aikaansaamaton komitean puheenjohtaja Daniel on palvelukomitean puheenjohtajana ensimmäistä vuotta tehtävässään. Vuoden puoliväliin mennessä hän ei ole toiminut odotusten mukaisesti. Hän ei pidä yhteyttä komitean jäseniin eikä ole edistynyt minkään komitean asettaman tavoitteen kohdalla. Komitean jäsenet ovat turhautuneita ja uhkaavat luopua tehtävistään, jos ei ryhdytä toimimaan. Miten aiot korjata tilanteen komitean puheenjohtajan kanssa? Mitenkä reagoit komitea jäsenten esittämiin huolenilmauksiin? Skenaario 2: Apulaiskuvernöörinne Maria on toiminut apulaiskuvernöörinänne yhden vuoden. Edellisellä klubipresidentillä oli joitain hankaluuksia hänen kanssaan, mutta olet päättänyt, että nämä hankaluudet ovat voitettavissa ja vuodesta tulee mainio. Vuoden puolivälissä huomaat, että edellinen presidentti oli ollut oikeassa. Maria on epäjärjestelmällinen ja sinä et ole onnistunut tavoittamaan häntä puhelimitse tai sähköpostilla. Hän unohti myös sopia kuvernöörin virallisten vierailujen ajankohdat. Mitä voit tehdä parantaaksesi yhteydenpitoa apulaiskuvernööriisi? Miten menettelet, jotta saisit loppuvuotesi onnistumaan? 30 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA SESSION 2: WORkING WITH your CLub AND DISTRICT LEADERS 49

7 Muistilista 7: Yhteenveto Muistiinpanoja Klubin hallinto Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

8 Muistilista 8: Talous- ja riskinhallinta Parhaitten käytänteiden muistilista Perehdy tämän muistilistan kohtiin. Rastita ne kohdat, joita klubisi jo tekee ja ympyröi ne kohdat, jotka toivoisit klubisi toteuttavan. Lisää oman klubisi parhaita käytänteitä. Taloushallinto Rekisteröi klubisi tarpeen vaatiessa. Tee veroilmoitus, jos paikalliset tai kansalliset verolait sitä vaativat. Avaa klubille erilliset pankkitilit toiminta- ja lahjoituskuluja varten ja nimeä kaksi nimenkirjoittajaa kummallekin tilille. Laadi talousarvio ja noudata sitä. (Seuraa kuluja ja talousarvion toteutumista.) Varmista se, että klubilla on menettelytapa lahjoitusten suorittamisesta Rotarysäätiölle ja jäsenmaksujen maksamisesta Rotary Internationalille. Tutustu paikallisiin lahjoituksia koskeviin lakeihin ja varmista, että näitä lakeja noudatetaan. Huolehdi siitä, että vuositilintarkastuksen suorittaa pätevä tilintarkastaja, joka ei ole tekemisissä klubin varojen hoidon kanssa ja anna tilinpäätös kaikille jäsenille. Varmista, että klubi pystyy tehokkaasti saamaan tietoa taloudenhoidon parhaista käytänteistä ja että nämä käytänteet siirtyvät tuleville toimihenkilöille. Jos klubilla on oma säätiö, niin huolehdi siitä, että sitä hallinnoidaan paikallisten lakien mukaisesti. Tapaa klubin rahastonhoitaja säännöllisesti ja varmista, että klubin talousasiat sujuvat hyvin. Varmista, että klubin säännöissä määrätään se, miten maksut suoritetaan. Riskinhallinta Pienennä klubin presidentin mahdollista henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta ajattelemalla etukäteen, mikä voisi mennä vikaan ja kuinka presidentti ja klubi voivat siihen reagoida ja miten mahdolliset tappiot maksetaan. Käytä kirjallisia ja allekirjoitettuja sopimuksia ja säilytä asiakirjat usean vuoden ajan tapahtuman jälkeen. Kysy neuvoa paikallisilta juristeilta sopimusneuvotteluissa. Varmista, että klubilla on paikallisten olojen mukainen vastuuvakuutus aktiviteettejaan ja toimintaansa varten. Käytä paikallista vakuutusyhtiötä, kun hankitte klubille sopivaa vakuutusta.* * Yhdysvalloissa ja sen hallinnassa olevilla alueilla sijaitsevilla klubeilla on RI:n järjestämä ohjelma, joka huolehtii yleisestä vastuuvakuutuksesta, josta klubit maksavat heinäkuun puolivuotismaksun yhteydessä. Lisää informaatioita löytyy osoitteessa SESSION 3: CLub ADMINISTRATION KLUBIN HALLINTO 53 69

9 Muistilista 9: Klubikouluttajan tehtävät Jotta varmistetaan, että klubilla on monipuolinen koulutussuunnitelma, klubisi voi niin halutessaan nimittää klubikouluttajan. Saadakseen tukea ja ideoita klubikouluttajan tulee tehdä yhteistyötä klubin hallituksen ja komiteoiden, apulaiskuvernöörin, piirin koulutustoimikunnan ja kuvernöörin kanssa. Täytä seuraava klubin arviointi, joka auttaa sinua ja klubikouluttajaa laatimaan vuosisuunnitelman. Mitä klubikouluttaja tekee klubissa? Suunnittele yksi kaikille jäsenille tarkoitettu koulutustapahtuma joka kuukausi Tapaa uudet ja ehdolla olevat jäsenet jokaisen erikseen tai pienryhmissä Ylläpidä kummiohjelmaa Toteuta johtamisen kehittämisohjelmaa Avusta strategiasuunnittelussa Kuka hoitaa koulutuksen? Klubikouluttaja Komiteoiden jäsenet Klubin jäsenet Milloin klubisanne järjestetään koulutusta? Viikkokokouksissa Klubineuvotteluissa Jäsenten omalla ajalla KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 3: CLub ADMINISTRATION OPASKIRJA

10 Ehdotuksia klubikouluttajan tehtäviksi Suorita jäsenistön tarvearviointi. Analysoi klubin tavoitteita voidaksesi määritellä, mitä jäsenten tulisi tehdä. Suunnittele koulutusta tukemaan kahta yllämainittua tehtävää. Laadi yhdessä jäsenyyskomitean kanssa uusien jäsenten perehdyttämisohjelma. Laadi yhdessä jäsenyyskomitean kanssa jäsenehdokkaiden opastamisohjelma. Laadi yhdessä klubin hallintokomitean kanssa jäsenten viikoittainen jatkokoulutusohjelma. Toimi yhdessä klubin rotarysäätiökomitean kanssa kun kerrotte jäsenille varainhankinnasta ja lahjoituksista säätiölle. Huolehdi suhdetoimintakomitean kanssa siitä, että jäsenet osaavat luontevasti selostaa, mikä Rotary on. Pidä huolta tulevien johtohenkilöiden valmentautumisesta piirin koulutukseen. SESSION 3: CLub ADMINISTRATION KLUBIN HALLINTO 55 71

11 Muistilista 10: Yhteenveto Muistiinpanoja Jäsenyys Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

12 Muistilista 11: Jäsenhankintastrategioita Käy läpi jäsenhankintakeinojen luettelo ja rastita kohdat, joiden toteuttaminen kiinnostaa sinua. Lisää mahdollisia uusia tapoja. Ylläpidä klubin nettisivuja. Nettisivut kertovat klubistanne paikkakunnalla ja tekee sen uskottavaksi mahdollisille ja nuoremmille jäsenille. Korosta klubin jokaisen jäsenen velvollisuutta löytää, kutsua ja ehdottaa uusia jäseniä. Anna tunnustusta klubijäsenille, jotka ehdottavat uusia jäseniä. Toteuta 25 minuutin jäsenkysely klubin jäsenten keskuudessa ja laadi luettelo mahdollisista jäsenistä. (Kyselylomake löytyy Club Assessment Tools -asiakirjakokoelmasta osoitteessa Laadi klubille selkeä jäsenyystavoite ja suunnitelma sen saavuttamiseksi ja anna se tiedoksi jokaiselle klubin jäsenelle. Järjestä klubineuvottelu, jossa mietitään, mistä löydetään uusia jäseniä. Kannusta klubin jäsenyyskomiteaa järjestämään tilaisuuksia, jossa klubin jäsenet voivat selostaa mahdollisille jäsenehdokkaille jäsenyyden etuja ja velvollisuuksia. Kutsu uusia jäseniä, jotka edustavat paikkakuntasi moninaisuutta (esim. eri ammatteja, ikäryhmiä, sukupuolta, etnisyyttä). Perusta uusille jäsenille vertaisryhmiä kutsumalla heitä jäseniksi kolmen ryhmissä. Napsauta kohtaa Members osoitteessa niin löydät vihjeitä muiden klubien käyttämistä onnistuneista jäsenhankintatavoista. Käytä klubisi yhteiskuntapalveluprojekteja löytääksesi ja saadaksesi mukaan mahdollisia jäseniä. (Tällaiset projektit ovat samalla tärkeää suhdetoimintaa ja niillä parannetaan klubin imagoa paikkakunnalla.) Tutustu uusiin liike-elämän johtohenkilöihin ja uusiin kunnallisiin vaikuttajiin. Järjestä jäseneksiottojuhlallisuudet uusille jäsenille. Huomioi uudet jäsenet ja anna tunnustusta uuden jäsenen ehdottajalle klubin viikkoselosteessa tai nettisivuilla. Näytä hyvää esimerkkiä. Rohkaise muitakin klubin johtohenkilöitä, erityisesti jäsenyydestä vastaavia, ehdottamaan uutta jäsentä rotaryvuoden ensimmäisen kuukauden aikana. Jätä jäsenmaksu osittain tai kokonaan perimättä alle 40-vuotiaalta uudelta jäseneltä ensimmäisen kahden vuoden aikana. Muuta klubin kokoontumisaikoja, jotta ne sopivat niille, joiden työpaikat ovat kaukana. Jos esiintyy riittävää kiinnostusta, ota yhteys kuvernööriin ja ehdota uuden klubin perustamista. Kutsu klubin jäseniksi myös rotareiden puolisoita, kumppaneita ja perheenjäseniä. Muita jäsenhankintastrategioita SESSION 4: MEMbERSHIP JÄSENYYS 69 89

13 Muistilista 12: Jäsenten sitouttamisstrategioita Käy läpi jäsenten sitouttamiskeinoluettelo ja rastita kohdat, joiden toteuttaminen kiinnostaa sinua. Lisää luetteloon mahdollisia uusia tapoja. Pyydä jokaista rotaria osallistumaan henkilökohtaisesti klubin projekteihin ja toimintoihin. Kannusta koko klubia osallistumaan yhteiskuntapalvelun ja Rotarysäätiön ohjelmiin. Järjestä sellaisia viikko-ohjelmia, jotka ovat jäsenille tarkoituksenmukaisia ja merkityksellisiä. Selvitä jäsenille, millä tavalla projektit ovat merkittäviä ja tehokkaita. Käytä jäsentyytyväisyys- ja eroava jäsen -kyselyä, jotta klubi voi selvittää vahvuutensa ja heikkoutensa. (Kyselylomakkeet löytyvät Club Assessment Tools -asiakirjakokoelmasta osoitteessa Järjestä vuodessa vähintään neljä klubikokousta, joissa jäseniä koulutetaan rotaryasioissa. Osallistu useamman klubin yhteiseen jatkokoulutukseen. Osallistu piirin kokouksiin ja tapahtumiin. Toteuta johdon kehittämisohjelma klubissasi. Kannusta rotareita tutustumaan esim. kuvernöörin kuukausikirjeeseen ja rotaryjulkaisuihin. Myönnä tilapäinen vapautus maksuista jäsenille, joilla on taloudellisia vaikeuksia. Kerro jäsenyysasioista klubin viikkoselosteessa. Muita jäsenten sitouttamisstrategioita KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 4: MEMbERSHIP OPASKIRJA

14 Muistilista 13: Yhteenveto Muistiinpanoja Palveluprojektit Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

15 Muistilista 14: Tasapainoinen palveluohjelma Tehokas klubi edistää Rotaryn tavoitetta toteuttamalla toimintoja, jotka koskevat kaikkia neljää palveluväylää. Seuraavassa taulukossa on kolme esimerkkiä toiminnoista, joita klubi voisi järjestää. Rastita alla olevat ruudut osoittaaksesi, mitä palveluväylää mikäkin toiminto koskettaa. ROTARYN TAVOITE PALVELUVÄYLÄ KLUBITOIMINNOT Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana, erityisesti: Palveluväylät luotiin 1920-luvulla selventämään Rotaryn tavoitetta. Antaa paikallisten lukioiden maalata kaupunginkirjaston julkisivu. järjestää varainhankintaa katastrofiapuun ulkomaille. Osallistuu ammatinvalinnanohjauspäivään paikallisessa lukiossa. 1. kannustaa ja edistää tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luoda tilaisuuksia palvelemiseen; Klubipalvelu keskittyy toveruuden vahvistamiseen ja klubin tehokkaan toiminnan varmistamiseen. 2. edistää korkeaa liike- ja ammattimoraalia; arvostaa kaikkea hyödyllistä työtä; auttaa jokaista rotaria näkemään oman ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa; Ammattipalvelu kannustaa rotareita palvelemaan toisia omien ammattiensa avulla ja noudattamaan korkeita eettisiä arvoja. 3. auttaa jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä; Yhteiskuntapalvelu kattaa klubin projektit ja toiminnot, joilla se parantaa paikkakunnan elinoloja. 4. edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien ammattiihmisten välisen ystävyyden avulla. Kansainvälinen palvelu kattaa toimet, joiden avulla levitetään Rotaryn humanitaarista apua ympäri maapallon ja jotka edistävät yhteisymmärrystä ja rauhaa maailmassa. Mitä muita palveluprojekteja lisäisit tasapainottamaan tämän klubin palveluohjelmaa? SESSION 5: SERvICE PALVELUPROJEKTIT PROjECTS

16 Muistilista 15: RI:n ja Rotarysäätiön ohjelmat Käy läpi alla luetellut RI:n ja Rotarysäätiön ohjelmat, ja merkitse ne ohjelmat johon klubi parhaillaan osallistuu tai onko se tulevaisuudessa kiinnostunut osallistumaan ohjelmaan. OHJELMA Yhteiskuntapalvelu palvelu, jolla autetaan omaa paikkakuntaa. Interact palveluklubi vuotiaille nuorille. Rotaract paikallisen rotaryklubin tukema palveluklubi vuotiaille nuorille aikuisille. Rotaryn toimintaryhmät rotareiden, heidän puolisoidensa ja rotaractoreiden muodostamia ryhmiä, joissa he yhdessä hoitavat johonkin erityisaiheeseen liittyviä kansainvälisiä palveluprojekteja. Rotaryn kansalaistoimintaryhmät (RCC) paikallisen rotaryklubin tukemia palveluryhmiä aikuisille ei-rotareille. Rotaryn harraste- ja ammattiryhmät kansainvälisiä rotareiden, heidän puolisoidensa ja rotaractoreiden muodostamia yhteiseen vapaa-ajanharrastukseen tai ammattiin liittyviä ryhmiä. Rotaryn ystävyysvaihto vaihto-ohjelma rotareille ja heidän perheilleen, jonka avulla luodaan ystävyyssuhteita, jotka voivat johtaa kansainväliseen yhteistyöhön palveluprojekteissa. Rotaryn vapaaehtoiset rotareille ja muille taitaville ammattiihmisille tarkoitettu ohjelma, jonka puitteissa nämä voivat tarjota palveluja ja erityisosaamista avun tarpeessa oleville projekteille. Rotaryn nuorisovaihto ohjelma edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhaa vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa. Rotaryn nuorten johtamistaitojen kehittämisohjelma (RYLA) on nuorille tarkoitettu koulutussohjelma, jossa keskitytään johtajuuteen, kansalaiskasvatukseen ja itsensä kehittämiseen. Ammattipalvelu ohjelma, joka kannustaa rotareita esimerkillään osoittamaan työelämässään korkeaa eettistä tasoa ja käyttämään liike- ja ammattiosaamistaan toisten hyväksi. Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (WCS) kahdesta tai useammasta maasta olevien rotaryklubien yhteinen palveluprojekti. Humanitaaristen apurahojen ohjelma Rotarysäätiön ohjelma, joka tukee klubeja ja piirejä näiden aloittaessa humanitaarisia ja muita palveluprojekteja. Koulutusohjelmat Rotarysäätiön ohjelmia, jotka edistävät rauhaa luomalla yhteisymmärrystä henkilökohtaisten suhteiden, ystävyyden, opiskelun ja kulttuurivaihdon avulla. PolioPlus Rotarysäätiön ohjelma, joka tukee maailmanlaajuista polion hävittämisoperaatiota. KLUBI OSALLISTUU KLUBI ON KIINNOSTUNUT KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 5: SERvICE OPASKIRJA PROjECTS

17 Muistilista 16: Yhteenveto Muistiinpanoja Rotarysäätiö Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... ROTARYSÄÄTIÖ 95

18 Non-pilot piirit Nonpilot Muistilista Districts 17: Rotarysäätiön ohjelmat Seuraavassa on tietoja jokaisesta Rotarysäätiön ohjelmasta. Käsitelkää ryhmässänne jokaisen ohjelmaalueen kysymykset. POLIOPLUS PolioPlus apurahat Tukevat rokotustoimintoja, joita Rotary International ja muut maailmanlaajuiseen polion hävittämisaloitteeseen osallistuvat merkittävät partnerit toteuttavat (Maailman Terveysjärjestö WHO, UNICEF ja Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset). Rotareille tiedotetaan edistymisestä, tuetaan oikeaa tiedottamista tiedotusvälineille, tuetaan vapaaehtoistyöntekijöitä kansallisten rokotuspäivien yhteydessä ja tarjotaan tarvittavia resursseja kotoperäisillä tai riskialtteilla alueilla. 1. Jos klubisi ei ole koskaan tukenut PolioPlus-ohjelmaa, miten voit tutustua siihen? 2. Millä tavoin voit lisätä tietämystä polion hävittämisestä klubissasi ja paikkakunnalla? 3. Mikä on PolioPlus-tavoitteenne tänä vuonna? KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 6: THE ROTARy OPASKIRJA FOuNDATION

19 Non-pilot piirit KOULUTUSOHJELMAT Nonpilot Districts Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit Opintoryhmien vaihto (GSE) Rotaryn rauhanstipendit Ohjelma tarjoaa stipendejä perustutkintoa suorittaville ja loppututkinnon suorittaneille opiskelijoille sekä kyvykkäille ammatin harjoittajille, jotka jatkavat ammattiopintojaan, jotta he voivat palvella hyvän tahdon lähettiläinä ja parantaa kansainvälistä yhteisymmärrystä. Tarjoaa kulttuurivaihto- ja ammatillisen vaihtomahdollisuuksia nuorille vuotiaille jossain ammatissa toimiville henkilöille, kun he aloittavat uraansa. Ohjelma tarjoaa matka-apurahan ryhmävaihtoon eri maissa olevien yhteistyöpiirien kanssa. Stipendiaatit voivat opiskella yhdessä Rotaryn Kansainvälisessä Rauhan ja Konfliktien Sovittelun Opintokeskuksessa ja suorittaa loppututkinnon aineyhdistelmänä rauhan ja konfliktien sovittelu, kansainväliset suhteet ja niihin liittyvät aiheet. Opiskelijat voivat valita ammatillisen sertifikaatin suorittamisen kolmen kuukauden ohjelmassa Chulalongkorn Yliopistossa Bangkokissa, Thaimaassa. 1. Miten rekrytoit päteviä hakijoita paikkakunnallasi? 2. Millainen hakijoiden valintaprosessi on klubissasi? 3. Miten saat mukaan entiset ja nykyiset osanottajat, kun he palaavat? Kuinka klubisi pitää yhteyttä entisiin koulutusohjelmien stipendiaatteihin? 4. Mitä ovat tavoitteesi tulevan vuoden koulutusohjelmille? SESSION 6: THE ROTARy ROTARYSÄÄTIÖ FOuNDATION

20 Non-pilot piirit HUMANITAARISTEN APURAHOJEN OHJELMA Nonpilot Districts Kaksinkertaistavat apurahat Yksinkertaistetut piiriapurahat Apurahoilla kaksinkertaistetaan rotaryklubien ja piirien keräämät lahjoitukset kansainvälisiin humanitaarisiin palveluprojekteihin, joita toteutetaan yhdessä kahden tai useamman maan rotaryklubien tai piirien kanssa. Mahdollistavat rotarypiirien tuen lyhytkestoisiin humanitaarisiin paikkakuntaa hyödyttäviin projekteihin. Piireillä on mahdollisuus hakea jopa 20 % piirirahastovaroistaan yhteen apurahaan vuodessa tukemaan paikallisia tai kansainvälisiä projekteja. 1. Miten klubissasi sovitaan toteutettavista projekteista? 2. Miten keräätte varoja osallistuaksenne humanitaariseen apurahaohjelmaan? 3. Miten tiedotat projektiasi (kansainvälisesti tai paikallisesti)? 4. Miten suoritat projektin jälkiarvioinnin? KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 6: THE ROTARy OPASKIRJA FOuNDATION

21 Musitilista 18: Yhteenveto Muistiinpanoja Suhdetoiminta Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... SUHDETOIMINTA 107

22 Muistilista 19: Suhdetoiminta Case-harjoitus Lue alla oleva Case-harjoitus ja laadi suhdetoimintasuunnitelma Royal Gardens rotaryklubille. Keskity kolmeen tai neljään tapaan miten klubi voi herättää tiedotusvälineiden ja paikkakunnan mielenkiinnon ja päästä kertomaan rotaryprojekteistaan. Mieti alla olevia kysymyksiä laatiessasi suunnitelmaa. Royal Gardens rotaryklubi sijaitsee vauraassa asukkaan kaupungissa. Klubin 40 jäsentä ovat edustava otos Royal Gardensin eri ammateissa toimivista ihmisistä. Klubi on toteuttanut joukon projekteja, joilla on autettu oman paikkakunnan apua tarvitsevia. Onnistunein ja pisimmän ajan kestänyt palveluprojekti antaa apua paikkakunnan kasvavalle vanhusväestölle. Tässä käynnissä olevassa projektissa klubin jäsenet valmistavat ja toimittavat aterioita, teettävät remontteja kodeissa ja vierailevat sairaaloissa. Klubi etsii yhdessä paikallisten koulujen kanssa ehdokkaan, jonka piiri valitsee Hyvän tahdon lähettilään -stipendin saajaksi. Eräs opiskelija, joka tutkii maapallon lämpenemisen vaikutuksia valtamerien vedenpinnan vaihteluun, on kirjoittanut jatkuvasti kokemuksistaan klubille. Klubin viikkokokouksissa on puhujina usein paikkakunnan merkkihenkilöitä, jotka kertovat paikkakuntaa koskevista tärkeistä asioista. Kokouksissa jäseniä on paljon läsnä ja he ovat innostuneita. Klubin suorittama epävirallinen tutkimus osoitti, että klubin toiminta on tuttua vain harvoille paikkakuntalaisille. Jotkut vastaajat kertoivat, että he pitivät Rotarya vanhojen miesten seurustelukerhona. Monet jäsenet ovat valittaneet, että uusien jäsenten hankkiminen on vaikeaa ja että klubi ei saa tunnustusta paikkakunnan hyväksi tekemästään työstä. Klubin toiminnoista ei ole kerrottu tiedotusvälineissä viimeiseen viiteen vuoteen. Miten klubi voisi tarjota perustietoa Rotary Internationalista ja klubista tiedotusvälineille? Mitkä puolet klubin nykyisestä toiminnasta voisivat kiinnostaa tiedotusvälineitä? Minkä tyyppiset tiedotusvälineet olisivat sopivimpia mihinkin toiminnan osa-alueeseen? Miksi? Kuinka paikalliset tiedotusvälineet saataisiin kiinnostumaan klubin viikkokokouksien aiheista? Miten klubi voisi löytää jäsenyydestä kiinnostuneita jotta voisi kertoa suoraan heille projekteistaan ja mahdollisuuksista liittyä jäseneksi? KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 7: PubLIC RELATIONS OPASKIRJA

23 Muistilista 20: Yhteenveto Muistiinpanoja Tavoitteenasettelu Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

24 Muistilista 21 Strategiasuunnittelun opas Strategiasuunnittelu on yksittäisten jäsenten, klubien tai piirien apuväline pitkän aikavälin suunnitteluun ja sitä voi käyttää tavoiteasettelun runkona. Opas ja sen mukana oleva muistilista antavat klubeille lähtökohdan strategiasuunnittelutyölle. Näitä välineitä voidaan muunnella helposti myös yksittäisten jäsenten tai piirien käyttöön sopiviksi. Muistilistan voi täyttää yksin tai ryhmässä. Kokousten vetäjien tulisi tutustua aineistoon ja valmistella asialistaa ennen strategiasuunnittelukokouksen pitämistä. Asialistassa tulisi varata eniten aikaa prosessin toisen ja kolmannen kohdan käsittelylle, siis kohdille, jotka käsittelevät tulevaisuutta ja vähemmän aikaa klubin nykytilanteen käsitellylle. Kun suunnittelet strategiaa, pidä mielessäsi seuraavat seikat: Mieti asiaa mahdollisimman monelta kannalta ja ota kaikki ideat huomioon. Ota suunnitteluun mukaan klubin entisiä, nykyisiä ja tulevia johtohenkilöitä. Hanki puolueeton henkilö tai ryhmä henkilöitä vetämään strategiasuunnittelukokousta. Mieti, miten klubisi tavoitteet ovat samansuuntaisia piirin tavoitteiden ja RI:n strategiasuunnitelmien kanssa. TAVOITTEENASETTELU 115

25 VISIO 3-VUOTISTAVOITE 3-VUOTISTAVOITE 3-VUOTISTAVOITE Strategiasuunnittelun malli VUOSITAVOITTEET: VUOSITAVOITTEET: VUOSITAVOITTEET: Strategiasuunnittelussa luodaan visio ja sitä tukevat tavoitteet, joita voidaan säännöllisesti arvioida ja tarvittaessa muuttaa. KAIKKIEN OSA-ALUEIDEN SÄÄNNÖLLINEN ARVIOINTI Prosessi Strategiasuunnitelma voidaan tehdä käyttämällä tässä selostettua prosessia. Käyttäkää oheista kaavaketta ideoitten kirjaamiseen. 1. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Kuvailkaa klubin nykytila. Käsitelkää yhdessä klubin vahvuudet ja heikkoudet. 2. Mikä on tavoitteemme? Listatkaa 5 10 ominaisuutta, joiden haluatte kuvaavan klubia kolmen vuoden kuluttua tästä päivästä. Hahmotelkaa lauseen pituinen visio, joka kuvaa klubia kolmen vuoden kuluttua. Viimeistelkää visiolause ja varmistakaa, että kaikki osallistujat ovat siitä yhtä mieltä. 3. Miten saavutamme sen? Kehitelkää yhdessä kolmevuotistavoitteita joiden avulla klubi saavuttaa vision pitäen mielessä mitkä ovat klubin vahvuudet ja heikkoudet mitkä ovat RI:n ja sen säätiön ohjelmat ja missiot miten kaikki jäsenet saadaan mukaan toteutukseen miten tavoite saavutetaan kolmessa vuodessa Päättäkää, mikä on kolmivuotistavoitteiden tärkeysjärjestys. Sopikaa ryhmässä, mitkä ovat kaksi tai kolme tärkeintä tavoitetta joilla on suurin vaikutus klubin pyrkimyksiin saavuttaa visio. Märitelkää ne vuositavoitteet, jotka tukevat kutakin tärkeintä kolmivuotistavoitetta. Päättäkää, mitkä ovat ne määräajat, resurssit ja tarvittavat ihmiset, joita kunkin kolmivuotistavoitteen ensimmäisen vuositavoitteen saavuttaminen edellyttää. 4. Miten me onnistumme siinä? Muodostakaa strategiasuunnittelutiimin, joka valvoo prosessia jatkuvasti ja esittää suunnitelmaan muutosehdotuksia. Varatkaa riittävästi resursseja suunnitelman toteuttamiseen. Arvioikaa kaikki päätökset varmistaaksenne sen, että ne tukevat suunnitelmaa ja antakaa strategiasuunnitteluryhmälle toteutusta koskevaa palautetta. Käykää vuosittain läpi strategiasuunnitelma, visiolause, kolmivuotistavoitteet, vuositavoitteet ja muuttakaa niitä tarvittaessa. Toistakaa koko strategiasuunnitteluprosessi joka kolmas vuosi, kun luotte uuden suunnitelman tai vahvistatte käytössä olevan suunnitelman. 116 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

26 Strategiasuunnittelun muistilista Käytä edellisillä sivuilla kuvattua prosessia, kun täytätte tätä muistilistaa ja kehittelette omaa strategiasuunnitelmaanne. 1. Nykytilanne? Päivämäärä: Kuvaile nykytilanne: Vahvuudet: Heikkoudet: 2. Mikä on tavoitteemme? Tavoitepäivämäärä: Tulevan tilanteen avainominaisuudet: Visiolause: TAVOITTEENASETTELU 117

27 3. Miten saavutamme sen? Vision saavuttaminen edellyttää seuraavien tavoitteiden saavuttamisen: Kolmivuotistavoitteet: Kolmivuotistavoitteisiin pääsemiseksi seuraavat vuositavoitteet pitää saavuttaa. Huom! Strategiasuunnitelman kolmivuotistavoitteiden tai vuositavoitteiden määrää ei ole rajoitettu. 3-vuotistavoite 1: Vuositavoitteet: Määräajat: Tarvittavat resurssit: 3-vuotistavoite 2: Vuositavoitteet: Määräajat: Tarvittavat resurssit: 3-vuotistavoite 3: Vuositavoitteet: Määräajat: Tarvittavat resurssit: 4. Miten me onnistumme siinä? Luettele ne toimenpiteet joita aiotte tehdä, kun toteutatte suunnitelman: 118 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS SISÄLTYY KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJAAN 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE?

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Torbjörn Sonck Päivämäärä 16.02.2009 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta

PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta ERIKOISLIITE R O T A R Y N PERUSTIETOJA www.rotary.org ROTARY INTERNATIONAL, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin 32.000 klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö y y Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin ttii 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011 Pietari Brahen Rotaryklubi Viikkokokous 22.11.2011 Rotaryvisailu Ensimmäisen kokouksen kutsui koolle Paul Harris. Mikä oli hänen ammattinsa? Mitä ammatteja muut perustajajäsenet edustivat? Lakimies Hiilikauppias

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

ROTARYSTA PERUSTIETOA. Rotary antaa mahdollisuuden. siitä, että kuulut suurimpaan. perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia

ROTARYSTA PERUSTIETOA. Rotary antaa mahdollisuuden. siitä, että kuulut suurimpaan. perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia Rotary International, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin 33.000 klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston,

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt PHR:m ennakkotarkastamat Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y 2 Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

Klubin julkisuuskuvakomitean opas

Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226C-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi

Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuville koulutushankkeille, joiden tulokset ovat kestäviä ja mitattavia ja, jotka liittyvät

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ja ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ 2008 13.9. Rovaniemi 20.9. Kajaani(peruttiin) 27.9. Nivala 11.10. Oulunsalo 12.00 Tulokahvi, järjestelyt ja talon sanoma AG Erkki Koskela Avaus 12.30

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kansainvälinen nuorten leiri Imatra TITLE 2 Kotka Meripäivät TITLE 3 RI:n presidentti ja teema 2017-2018 TITLE 4 RI:n tavoitteita - Jäsenistön

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen PETS 2017 Rotary ja Rotaract Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen Rotaractin perusteet ROTARACT Tulee sanoista

Lisätiedot

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani.

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Etiikka ammattipalvelu Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Tunnin tavoitteet Miten Rotaryn johtoajatusten pitäisi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä,

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä, Sisältö Tehokkaan perehdyttämisohjelman laatiminen... 1 Rotaryn informaatio-ohjelmat... 3 Rotaryn toimintaohjeet ja menettelytavat... 3 Palvelemisen mahdollisuudet... 4 RI:n ja paikallisen klubin historia

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot