Muistilista 1: Yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistilista 1: Yhteenveto"

Transkriptio

1 Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

2 Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma klubille, joka ryhtyy käyttämään klubijohtosuunnitelmaa. Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Rotaryklubilla on 40 jäsentä. Vähintään kolme jäsentä on eronnut jokaisena edellisenä viitenä vuotena ja klubi on saanut keskimäärin vain kaksi uutta jäsentä vuodessa saman ajanjakson aikana. Kymmenvuotisen toimintansa aikana klubi on järjestänyt vuotuisen aamiaistilaisuuden kerätäkseen varoja palokunnalle, 5 km:n juoksun kerätäkseen varoja koulupiirille sekä juhlapäiväaterian eläkeläisille. Klubi ei ole koskaan tukenut rotarysäätiö- tai kansainvälistä yhteiskuntapalveluprojektia. Klubi ei tunne sääntöjensä sisältöä ja on epävarma siitä koska ne on viimeksi tarkistettu. Klubi ei ole koskaan harjoittanut suhdetoimintaa. Tuleva presidentti on kuullut klubijohtosuunnitelmasta PETSissä ja on sitä mieltä, että se voisi parantaa klubin toimintaa. Hän pyytää nyt apuanne, jotta laadittaisiin aikataulu seuraavaksi 15 viikoksi, jonka jälkeen uusi rotaryvuosi alkaa ja suunnitelman toteuttaminen aloitetaan. Minkälaisia ongelmia tällä rotaryklubilla on? Miten klubijohtosuunnitelman eri toteuttamisvaiheilla voi ratkoa näitä ongelmia? Mitä tavoitteita suosittelet klubille suunnitelman ensimmäiselle toteuttamisvuodelle? Mitä ehdotuksia tekisit, jotka auttaisivat klubia toteuttamaan klubijohtosuunnitelmaa koko vuoden ajan? SESSION 1: ROLE AND ROOLI RESPONSIbILITIES JA TEHTÄVÄT 13 31

3 Muistilista 3: Klubijohtosuunnitelman toteuttaminen Käy läpi jokainen alla oleva toteuttamisvaihe. Rastita klubisi tämänhetkiset toimenpiteet ja ympyröi ne kohdat, joissa klubillasi on vaikeuksia. Toteuttamisvaiheet Klubijohtosuunnitelman toteuttamisessa klubin nykyisten, tulevien ja entisten johtohenkilöiden tulee laatia pitkän aikavälin suunnitelma seuraavalle kolme-viisivuotiskaudelle, joka koskee, tehokkaan klubin perusominaisuuksia, määrittää vuositavoitteet käyttämällä Suunnitteluopasta tehokkaille rotaryklubeille samalla huomioiden klubin pitkän aikavälin suunnitelmat, järjestää (kpl) klubineuvotteluja, joissa jäsenet osallistuvat suunnitteluun ja joissa heille kerrotaan Rotaryn toiminnasta, varmistaa selvä tiedonkulku klubin presidentin, hallituksen, komiteoiden puheenjohtajien, klubin jäsenten, kuvernöörin, apulaiskuvernöörin ja piirikomiteoiden välillä, huolehtia johdon jatkuvuudesta, mihin kuuluu seuraajien valinnan suunnittelu, jotta voidaan taata tulevien johtajien kehittäminen. Varmistakaa että tuleva presidentti ja varapresidentti ovat mukana päätöksenteossa ja tekevät yhteistyötä komiteoiden puheenjohtajien kanssa niin, että jokaisessa komiteassa on sovittu tulevasta puheenjohtajasta. muuttaa sääntöjä siten, että ne vastaavat klubin komitearakennetta ja klubin johtohenkilöiden rooleja ja tehtäviä. Harkitkaa Rotaryklubin mallisääntöjen käyttöönottoa. Ne löytyvät osoitteesta luoda edellytykset klubin jäsenten keskeisen toveruuden syventymiselle, varmistaa, että jokainen jäsen toimii jossakin klubin projektissa tai tehtävässä, esim. nimittämällä heidät komiteajäseniksi sekä jakamalla uusille jäsenille vastuuta, laatia laajasisältöinen koulutussuunnitelma, joka takaa sen, että klubin johto osallistuu piirin koulutustilaisuuksiin, uusien jäsenten perehdyttäminen on johdonmukaista ja säännöllistä, nykyisillä jäsenillä on jatkuvasti mahdollisuus päästä koulutukseen, kaikille jäsenille tarjotaan johtamisvalmennusta. Klubin johdon tulee toteuttaa klubijohtosuunnitelma yhteistyössä piirijohdon kanssa piirijohtosuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Suunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain. Tulen keskittymään toimikaudellani seuraaviin asioihin: KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 1: ROLE AND OPASKIRJA RESPONSIbILITIES

4 Muistilista 4: Yhteenveto Muistiinpanoja Tee yhteistyötä klubi- ja piirijohdon kanssa Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

5 Muistilista 5: Klubin komitearakenne Pohdi klubisi nykyistä komitearakennetta. Laadi rakennekaavio alla olevaan tilaan. Mitä komiteoita aiot lisätä, poistaa tai yhdistää toimikaudellasi? Millä komiteoilla tulee olemaan alakomiteoita? Luetteloi tähän muistilistaan ideasi vuottasi varten. Nykyinen komitearakenne Toimikautesi komitearakenne 48 SESSION 2: WORkING WITH your CLub AND DISTRICT YHTEISTYÖ LEADERS KLUBI- JA PIIRIJOHDON KANSSA 29

6 Muistilista 6: Henkilösuhteiden hoitaminen Caseharjoitus Klubin presidenttinä tulet johtamaan eri tavoin toimivia rotareita, joita motivoivat eri asiat. Tarkastele kumpaakin alla olevaa skenaariota ja vastaa niiden jälkeen kysymyksiin. Skenaario 1: Aikaansaamaton komitean puheenjohtaja Daniel on palvelukomitean puheenjohtajana ensimmäistä vuotta tehtävässään. Vuoden puoliväliin mennessä hän ei ole toiminut odotusten mukaisesti. Hän ei pidä yhteyttä komitean jäseniin eikä ole edistynyt minkään komitean asettaman tavoitteen kohdalla. Komitean jäsenet ovat turhautuneita ja uhkaavat luopua tehtävistään, jos ei ryhdytä toimimaan. Miten aiot korjata tilanteen komitean puheenjohtajan kanssa? Mitenkä reagoit komitea jäsenten esittämiin huolenilmauksiin? Skenaario 2: Apulaiskuvernöörinne Maria on toiminut apulaiskuvernöörinänne yhden vuoden. Edellisellä klubipresidentillä oli joitain hankaluuksia hänen kanssaan, mutta olet päättänyt, että nämä hankaluudet ovat voitettavissa ja vuodesta tulee mainio. Vuoden puolivälissä huomaat, että edellinen presidentti oli ollut oikeassa. Maria on epäjärjestelmällinen ja sinä et ole onnistunut tavoittamaan häntä puhelimitse tai sähköpostilla. Hän unohti myös sopia kuvernöörin virallisten vierailujen ajankohdat. Mitä voit tehdä parantaaksesi yhteydenpitoa apulaiskuvernööriisi? Miten menettelet, jotta saisit loppuvuotesi onnistumaan? 30 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA SESSION 2: WORkING WITH your CLub AND DISTRICT LEADERS 49

7 Muistilista 7: Yhteenveto Muistiinpanoja Klubin hallinto Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

8 Muistilista 8: Talous- ja riskinhallinta Parhaitten käytänteiden muistilista Perehdy tämän muistilistan kohtiin. Rastita ne kohdat, joita klubisi jo tekee ja ympyröi ne kohdat, jotka toivoisit klubisi toteuttavan. Lisää oman klubisi parhaita käytänteitä. Taloushallinto Rekisteröi klubisi tarpeen vaatiessa. Tee veroilmoitus, jos paikalliset tai kansalliset verolait sitä vaativat. Avaa klubille erilliset pankkitilit toiminta- ja lahjoituskuluja varten ja nimeä kaksi nimenkirjoittajaa kummallekin tilille. Laadi talousarvio ja noudata sitä. (Seuraa kuluja ja talousarvion toteutumista.) Varmista se, että klubilla on menettelytapa lahjoitusten suorittamisesta Rotarysäätiölle ja jäsenmaksujen maksamisesta Rotary Internationalille. Tutustu paikallisiin lahjoituksia koskeviin lakeihin ja varmista, että näitä lakeja noudatetaan. Huolehdi siitä, että vuositilintarkastuksen suorittaa pätevä tilintarkastaja, joka ei ole tekemisissä klubin varojen hoidon kanssa ja anna tilinpäätös kaikille jäsenille. Varmista, että klubi pystyy tehokkaasti saamaan tietoa taloudenhoidon parhaista käytänteistä ja että nämä käytänteet siirtyvät tuleville toimihenkilöille. Jos klubilla on oma säätiö, niin huolehdi siitä, että sitä hallinnoidaan paikallisten lakien mukaisesti. Tapaa klubin rahastonhoitaja säännöllisesti ja varmista, että klubin talousasiat sujuvat hyvin. Varmista, että klubin säännöissä määrätään se, miten maksut suoritetaan. Riskinhallinta Pienennä klubin presidentin mahdollista henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta ajattelemalla etukäteen, mikä voisi mennä vikaan ja kuinka presidentti ja klubi voivat siihen reagoida ja miten mahdolliset tappiot maksetaan. Käytä kirjallisia ja allekirjoitettuja sopimuksia ja säilytä asiakirjat usean vuoden ajan tapahtuman jälkeen. Kysy neuvoa paikallisilta juristeilta sopimusneuvotteluissa. Varmista, että klubilla on paikallisten olojen mukainen vastuuvakuutus aktiviteettejaan ja toimintaansa varten. Käytä paikallista vakuutusyhtiötä, kun hankitte klubille sopivaa vakuutusta.* * Yhdysvalloissa ja sen hallinnassa olevilla alueilla sijaitsevilla klubeilla on RI:n järjestämä ohjelma, joka huolehtii yleisestä vastuuvakuutuksesta, josta klubit maksavat heinäkuun puolivuotismaksun yhteydessä. Lisää informaatioita löytyy osoitteessa SESSION 3: CLub ADMINISTRATION KLUBIN HALLINTO 53 69

9 Muistilista 9: Klubikouluttajan tehtävät Jotta varmistetaan, että klubilla on monipuolinen koulutussuunnitelma, klubisi voi niin halutessaan nimittää klubikouluttajan. Saadakseen tukea ja ideoita klubikouluttajan tulee tehdä yhteistyötä klubin hallituksen ja komiteoiden, apulaiskuvernöörin, piirin koulutustoimikunnan ja kuvernöörin kanssa. Täytä seuraava klubin arviointi, joka auttaa sinua ja klubikouluttajaa laatimaan vuosisuunnitelman. Mitä klubikouluttaja tekee klubissa? Suunnittele yksi kaikille jäsenille tarkoitettu koulutustapahtuma joka kuukausi Tapaa uudet ja ehdolla olevat jäsenet jokaisen erikseen tai pienryhmissä Ylläpidä kummiohjelmaa Toteuta johtamisen kehittämisohjelmaa Avusta strategiasuunnittelussa Kuka hoitaa koulutuksen? Klubikouluttaja Komiteoiden jäsenet Klubin jäsenet Milloin klubisanne järjestetään koulutusta? Viikkokokouksissa Klubineuvotteluissa Jäsenten omalla ajalla KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 3: CLub ADMINISTRATION OPASKIRJA

10 Ehdotuksia klubikouluttajan tehtäviksi Suorita jäsenistön tarvearviointi. Analysoi klubin tavoitteita voidaksesi määritellä, mitä jäsenten tulisi tehdä. Suunnittele koulutusta tukemaan kahta yllämainittua tehtävää. Laadi yhdessä jäsenyyskomitean kanssa uusien jäsenten perehdyttämisohjelma. Laadi yhdessä jäsenyyskomitean kanssa jäsenehdokkaiden opastamisohjelma. Laadi yhdessä klubin hallintokomitean kanssa jäsenten viikoittainen jatkokoulutusohjelma. Toimi yhdessä klubin rotarysäätiökomitean kanssa kun kerrotte jäsenille varainhankinnasta ja lahjoituksista säätiölle. Huolehdi suhdetoimintakomitean kanssa siitä, että jäsenet osaavat luontevasti selostaa, mikä Rotary on. Pidä huolta tulevien johtohenkilöiden valmentautumisesta piirin koulutukseen. SESSION 3: CLub ADMINISTRATION KLUBIN HALLINTO 55 71

11 Muistilista 10: Yhteenveto Muistiinpanoja Jäsenyys Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

12 Muistilista 11: Jäsenhankintastrategioita Käy läpi jäsenhankintakeinojen luettelo ja rastita kohdat, joiden toteuttaminen kiinnostaa sinua. Lisää mahdollisia uusia tapoja. Ylläpidä klubin nettisivuja. Nettisivut kertovat klubistanne paikkakunnalla ja tekee sen uskottavaksi mahdollisille ja nuoremmille jäsenille. Korosta klubin jokaisen jäsenen velvollisuutta löytää, kutsua ja ehdottaa uusia jäseniä. Anna tunnustusta klubijäsenille, jotka ehdottavat uusia jäseniä. Toteuta 25 minuutin jäsenkysely klubin jäsenten keskuudessa ja laadi luettelo mahdollisista jäsenistä. (Kyselylomake löytyy Club Assessment Tools -asiakirjakokoelmasta osoitteessa Laadi klubille selkeä jäsenyystavoite ja suunnitelma sen saavuttamiseksi ja anna se tiedoksi jokaiselle klubin jäsenelle. Järjestä klubineuvottelu, jossa mietitään, mistä löydetään uusia jäseniä. Kannusta klubin jäsenyyskomiteaa järjestämään tilaisuuksia, jossa klubin jäsenet voivat selostaa mahdollisille jäsenehdokkaille jäsenyyden etuja ja velvollisuuksia. Kutsu uusia jäseniä, jotka edustavat paikkakuntasi moninaisuutta (esim. eri ammatteja, ikäryhmiä, sukupuolta, etnisyyttä). Perusta uusille jäsenille vertaisryhmiä kutsumalla heitä jäseniksi kolmen ryhmissä. Napsauta kohtaa Members osoitteessa niin löydät vihjeitä muiden klubien käyttämistä onnistuneista jäsenhankintatavoista. Käytä klubisi yhteiskuntapalveluprojekteja löytääksesi ja saadaksesi mukaan mahdollisia jäseniä. (Tällaiset projektit ovat samalla tärkeää suhdetoimintaa ja niillä parannetaan klubin imagoa paikkakunnalla.) Tutustu uusiin liike-elämän johtohenkilöihin ja uusiin kunnallisiin vaikuttajiin. Järjestä jäseneksiottojuhlallisuudet uusille jäsenille. Huomioi uudet jäsenet ja anna tunnustusta uuden jäsenen ehdottajalle klubin viikkoselosteessa tai nettisivuilla. Näytä hyvää esimerkkiä. Rohkaise muitakin klubin johtohenkilöitä, erityisesti jäsenyydestä vastaavia, ehdottamaan uutta jäsentä rotaryvuoden ensimmäisen kuukauden aikana. Jätä jäsenmaksu osittain tai kokonaan perimättä alle 40-vuotiaalta uudelta jäseneltä ensimmäisen kahden vuoden aikana. Muuta klubin kokoontumisaikoja, jotta ne sopivat niille, joiden työpaikat ovat kaukana. Jos esiintyy riittävää kiinnostusta, ota yhteys kuvernööriin ja ehdota uuden klubin perustamista. Kutsu klubin jäseniksi myös rotareiden puolisoita, kumppaneita ja perheenjäseniä. Muita jäsenhankintastrategioita SESSION 4: MEMbERSHIP JÄSENYYS 69 89

13 Muistilista 12: Jäsenten sitouttamisstrategioita Käy läpi jäsenten sitouttamiskeinoluettelo ja rastita kohdat, joiden toteuttaminen kiinnostaa sinua. Lisää luetteloon mahdollisia uusia tapoja. Pyydä jokaista rotaria osallistumaan henkilökohtaisesti klubin projekteihin ja toimintoihin. Kannusta koko klubia osallistumaan yhteiskuntapalvelun ja Rotarysäätiön ohjelmiin. Järjestä sellaisia viikko-ohjelmia, jotka ovat jäsenille tarkoituksenmukaisia ja merkityksellisiä. Selvitä jäsenille, millä tavalla projektit ovat merkittäviä ja tehokkaita. Käytä jäsentyytyväisyys- ja eroava jäsen -kyselyä, jotta klubi voi selvittää vahvuutensa ja heikkoutensa. (Kyselylomakkeet löytyvät Club Assessment Tools -asiakirjakokoelmasta osoitteessa Järjestä vuodessa vähintään neljä klubikokousta, joissa jäseniä koulutetaan rotaryasioissa. Osallistu useamman klubin yhteiseen jatkokoulutukseen. Osallistu piirin kokouksiin ja tapahtumiin. Toteuta johdon kehittämisohjelma klubissasi. Kannusta rotareita tutustumaan esim. kuvernöörin kuukausikirjeeseen ja rotaryjulkaisuihin. Myönnä tilapäinen vapautus maksuista jäsenille, joilla on taloudellisia vaikeuksia. Kerro jäsenyysasioista klubin viikkoselosteessa. Muita jäsenten sitouttamisstrategioita KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 4: MEMbERSHIP OPASKIRJA

14 Muistilista 13: Yhteenveto Muistiinpanoja Palveluprojektit Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

15 Muistilista 14: Tasapainoinen palveluohjelma Tehokas klubi edistää Rotaryn tavoitetta toteuttamalla toimintoja, jotka koskevat kaikkia neljää palveluväylää. Seuraavassa taulukossa on kolme esimerkkiä toiminnoista, joita klubi voisi järjestää. Rastita alla olevat ruudut osoittaaksesi, mitä palveluväylää mikäkin toiminto koskettaa. ROTARYN TAVOITE PALVELUVÄYLÄ KLUBITOIMINNOT Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana, erityisesti: Palveluväylät luotiin 1920-luvulla selventämään Rotaryn tavoitetta. Antaa paikallisten lukioiden maalata kaupunginkirjaston julkisivu. järjestää varainhankintaa katastrofiapuun ulkomaille. Osallistuu ammatinvalinnanohjauspäivään paikallisessa lukiossa. 1. kannustaa ja edistää tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luoda tilaisuuksia palvelemiseen; Klubipalvelu keskittyy toveruuden vahvistamiseen ja klubin tehokkaan toiminnan varmistamiseen. 2. edistää korkeaa liike- ja ammattimoraalia; arvostaa kaikkea hyödyllistä työtä; auttaa jokaista rotaria näkemään oman ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa; Ammattipalvelu kannustaa rotareita palvelemaan toisia omien ammattiensa avulla ja noudattamaan korkeita eettisiä arvoja. 3. auttaa jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä; Yhteiskuntapalvelu kattaa klubin projektit ja toiminnot, joilla se parantaa paikkakunnan elinoloja. 4. edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien ammattiihmisten välisen ystävyyden avulla. Kansainvälinen palvelu kattaa toimet, joiden avulla levitetään Rotaryn humanitaarista apua ympäri maapallon ja jotka edistävät yhteisymmärrystä ja rauhaa maailmassa. Mitä muita palveluprojekteja lisäisit tasapainottamaan tämän klubin palveluohjelmaa? SESSION 5: SERvICE PALVELUPROJEKTIT PROjECTS

16 Muistilista 15: RI:n ja Rotarysäätiön ohjelmat Käy läpi alla luetellut RI:n ja Rotarysäätiön ohjelmat, ja merkitse ne ohjelmat johon klubi parhaillaan osallistuu tai onko se tulevaisuudessa kiinnostunut osallistumaan ohjelmaan. OHJELMA Yhteiskuntapalvelu palvelu, jolla autetaan omaa paikkakuntaa. Interact palveluklubi vuotiaille nuorille. Rotaract paikallisen rotaryklubin tukema palveluklubi vuotiaille nuorille aikuisille. Rotaryn toimintaryhmät rotareiden, heidän puolisoidensa ja rotaractoreiden muodostamia ryhmiä, joissa he yhdessä hoitavat johonkin erityisaiheeseen liittyviä kansainvälisiä palveluprojekteja. Rotaryn kansalaistoimintaryhmät (RCC) paikallisen rotaryklubin tukemia palveluryhmiä aikuisille ei-rotareille. Rotaryn harraste- ja ammattiryhmät kansainvälisiä rotareiden, heidän puolisoidensa ja rotaractoreiden muodostamia yhteiseen vapaa-ajanharrastukseen tai ammattiin liittyviä ryhmiä. Rotaryn ystävyysvaihto vaihto-ohjelma rotareille ja heidän perheilleen, jonka avulla luodaan ystävyyssuhteita, jotka voivat johtaa kansainväliseen yhteistyöhön palveluprojekteissa. Rotaryn vapaaehtoiset rotareille ja muille taitaville ammattiihmisille tarkoitettu ohjelma, jonka puitteissa nämä voivat tarjota palveluja ja erityisosaamista avun tarpeessa oleville projekteille. Rotaryn nuorisovaihto ohjelma edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhaa vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa. Rotaryn nuorten johtamistaitojen kehittämisohjelma (RYLA) on nuorille tarkoitettu koulutussohjelma, jossa keskitytään johtajuuteen, kansalaiskasvatukseen ja itsensä kehittämiseen. Ammattipalvelu ohjelma, joka kannustaa rotareita esimerkillään osoittamaan työelämässään korkeaa eettistä tasoa ja käyttämään liike- ja ammattiosaamistaan toisten hyväksi. Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (WCS) kahdesta tai useammasta maasta olevien rotaryklubien yhteinen palveluprojekti. Humanitaaristen apurahojen ohjelma Rotarysäätiön ohjelma, joka tukee klubeja ja piirejä näiden aloittaessa humanitaarisia ja muita palveluprojekteja. Koulutusohjelmat Rotarysäätiön ohjelmia, jotka edistävät rauhaa luomalla yhteisymmärrystä henkilökohtaisten suhteiden, ystävyyden, opiskelun ja kulttuurivaihdon avulla. PolioPlus Rotarysäätiön ohjelma, joka tukee maailmanlaajuista polion hävittämisoperaatiota. KLUBI OSALLISTUU KLUBI ON KIINNOSTUNUT KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 5: SERvICE OPASKIRJA PROjECTS

17 Muistilista 16: Yhteenveto Muistiinpanoja Rotarysäätiö Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... ROTARYSÄÄTIÖ 95

18 Non-pilot piirit Nonpilot Muistilista Districts 17: Rotarysäätiön ohjelmat Seuraavassa on tietoja jokaisesta Rotarysäätiön ohjelmasta. Käsitelkää ryhmässänne jokaisen ohjelmaalueen kysymykset. POLIOPLUS PolioPlus apurahat Tukevat rokotustoimintoja, joita Rotary International ja muut maailmanlaajuiseen polion hävittämisaloitteeseen osallistuvat merkittävät partnerit toteuttavat (Maailman Terveysjärjestö WHO, UNICEF ja Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset). Rotareille tiedotetaan edistymisestä, tuetaan oikeaa tiedottamista tiedotusvälineille, tuetaan vapaaehtoistyöntekijöitä kansallisten rokotuspäivien yhteydessä ja tarjotaan tarvittavia resursseja kotoperäisillä tai riskialtteilla alueilla. 1. Jos klubisi ei ole koskaan tukenut PolioPlus-ohjelmaa, miten voit tutustua siihen? 2. Millä tavoin voit lisätä tietämystä polion hävittämisestä klubissasi ja paikkakunnalla? 3. Mikä on PolioPlus-tavoitteenne tänä vuonna? KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 6: THE ROTARy OPASKIRJA FOuNDATION

19 Non-pilot piirit KOULUTUSOHJELMAT Nonpilot Districts Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit Opintoryhmien vaihto (GSE) Rotaryn rauhanstipendit Ohjelma tarjoaa stipendejä perustutkintoa suorittaville ja loppututkinnon suorittaneille opiskelijoille sekä kyvykkäille ammatin harjoittajille, jotka jatkavat ammattiopintojaan, jotta he voivat palvella hyvän tahdon lähettiläinä ja parantaa kansainvälistä yhteisymmärrystä. Tarjoaa kulttuurivaihto- ja ammatillisen vaihtomahdollisuuksia nuorille vuotiaille jossain ammatissa toimiville henkilöille, kun he aloittavat uraansa. Ohjelma tarjoaa matka-apurahan ryhmävaihtoon eri maissa olevien yhteistyöpiirien kanssa. Stipendiaatit voivat opiskella yhdessä Rotaryn Kansainvälisessä Rauhan ja Konfliktien Sovittelun Opintokeskuksessa ja suorittaa loppututkinnon aineyhdistelmänä rauhan ja konfliktien sovittelu, kansainväliset suhteet ja niihin liittyvät aiheet. Opiskelijat voivat valita ammatillisen sertifikaatin suorittamisen kolmen kuukauden ohjelmassa Chulalongkorn Yliopistossa Bangkokissa, Thaimaassa. 1. Miten rekrytoit päteviä hakijoita paikkakunnallasi? 2. Millainen hakijoiden valintaprosessi on klubissasi? 3. Miten saat mukaan entiset ja nykyiset osanottajat, kun he palaavat? Kuinka klubisi pitää yhteyttä entisiin koulutusohjelmien stipendiaatteihin? 4. Mitä ovat tavoitteesi tulevan vuoden koulutusohjelmille? SESSION 6: THE ROTARy ROTARYSÄÄTIÖ FOuNDATION

20 Non-pilot piirit HUMANITAARISTEN APURAHOJEN OHJELMA Nonpilot Districts Kaksinkertaistavat apurahat Yksinkertaistetut piiriapurahat Apurahoilla kaksinkertaistetaan rotaryklubien ja piirien keräämät lahjoitukset kansainvälisiin humanitaarisiin palveluprojekteihin, joita toteutetaan yhdessä kahden tai useamman maan rotaryklubien tai piirien kanssa. Mahdollistavat rotarypiirien tuen lyhytkestoisiin humanitaarisiin paikkakuntaa hyödyttäviin projekteihin. Piireillä on mahdollisuus hakea jopa 20 % piirirahastovaroistaan yhteen apurahaan vuodessa tukemaan paikallisia tai kansainvälisiä projekteja. 1. Miten klubissasi sovitaan toteutettavista projekteista? 2. Miten keräätte varoja osallistuaksenne humanitaariseen apurahaohjelmaan? 3. Miten tiedotat projektiasi (kansainvälisesti tai paikallisesti)? 4. Miten suoritat projektin jälkiarvioinnin? KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 6: THE ROTARy OPASKIRJA FOuNDATION

21 Musitilista 18: Yhteenveto Muistiinpanoja Suhdetoiminta Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... SUHDETOIMINTA 107

22 Muistilista 19: Suhdetoiminta Case-harjoitus Lue alla oleva Case-harjoitus ja laadi suhdetoimintasuunnitelma Royal Gardens rotaryklubille. Keskity kolmeen tai neljään tapaan miten klubi voi herättää tiedotusvälineiden ja paikkakunnan mielenkiinnon ja päästä kertomaan rotaryprojekteistaan. Mieti alla olevia kysymyksiä laatiessasi suunnitelmaa. Royal Gardens rotaryklubi sijaitsee vauraassa asukkaan kaupungissa. Klubin 40 jäsentä ovat edustava otos Royal Gardensin eri ammateissa toimivista ihmisistä. Klubi on toteuttanut joukon projekteja, joilla on autettu oman paikkakunnan apua tarvitsevia. Onnistunein ja pisimmän ajan kestänyt palveluprojekti antaa apua paikkakunnan kasvavalle vanhusväestölle. Tässä käynnissä olevassa projektissa klubin jäsenet valmistavat ja toimittavat aterioita, teettävät remontteja kodeissa ja vierailevat sairaaloissa. Klubi etsii yhdessä paikallisten koulujen kanssa ehdokkaan, jonka piiri valitsee Hyvän tahdon lähettilään -stipendin saajaksi. Eräs opiskelija, joka tutkii maapallon lämpenemisen vaikutuksia valtamerien vedenpinnan vaihteluun, on kirjoittanut jatkuvasti kokemuksistaan klubille. Klubin viikkokokouksissa on puhujina usein paikkakunnan merkkihenkilöitä, jotka kertovat paikkakuntaa koskevista tärkeistä asioista. Kokouksissa jäseniä on paljon läsnä ja he ovat innostuneita. Klubin suorittama epävirallinen tutkimus osoitti, että klubin toiminta on tuttua vain harvoille paikkakuntalaisille. Jotkut vastaajat kertoivat, että he pitivät Rotarya vanhojen miesten seurustelukerhona. Monet jäsenet ovat valittaneet, että uusien jäsenten hankkiminen on vaikeaa ja että klubi ei saa tunnustusta paikkakunnan hyväksi tekemästään työstä. Klubin toiminnoista ei ole kerrottu tiedotusvälineissä viimeiseen viiteen vuoteen. Miten klubi voisi tarjota perustietoa Rotary Internationalista ja klubista tiedotusvälineille? Mitkä puolet klubin nykyisestä toiminnasta voisivat kiinnostaa tiedotusvälineitä? Minkä tyyppiset tiedotusvälineet olisivat sopivimpia mihinkin toiminnan osa-alueeseen? Miksi? Kuinka paikalliset tiedotusvälineet saataisiin kiinnostumaan klubin viikkokokouksien aiheista? Miten klubi voisi löytää jäsenyydestä kiinnostuneita jotta voisi kertoa suoraan heille projekteistaan ja mahdollisuuksista liittyä jäseneksi? KLUBIN SESSION PRESIDENTIN 7: PubLIC RELATIONS OPASKIRJA

23 Muistilista 20: Yhteenveto Muistiinpanoja Tavoitteenasettelu Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

24 Muistilista 21 Strategiasuunnittelun opas Strategiasuunnittelu on yksittäisten jäsenten, klubien tai piirien apuväline pitkän aikavälin suunnitteluun ja sitä voi käyttää tavoiteasettelun runkona. Opas ja sen mukana oleva muistilista antavat klubeille lähtökohdan strategiasuunnittelutyölle. Näitä välineitä voidaan muunnella helposti myös yksittäisten jäsenten tai piirien käyttöön sopiviksi. Muistilistan voi täyttää yksin tai ryhmässä. Kokousten vetäjien tulisi tutustua aineistoon ja valmistella asialistaa ennen strategiasuunnittelukokouksen pitämistä. Asialistassa tulisi varata eniten aikaa prosessin toisen ja kolmannen kohdan käsittelylle, siis kohdille, jotka käsittelevät tulevaisuutta ja vähemmän aikaa klubin nykytilanteen käsitellylle. Kun suunnittelet strategiaa, pidä mielessäsi seuraavat seikat: Mieti asiaa mahdollisimman monelta kannalta ja ota kaikki ideat huomioon. Ota suunnitteluun mukaan klubin entisiä, nykyisiä ja tulevia johtohenkilöitä. Hanki puolueeton henkilö tai ryhmä henkilöitä vetämään strategiasuunnittelukokousta. Mieti, miten klubisi tavoitteet ovat samansuuntaisia piirin tavoitteiden ja RI:n strategiasuunnitelmien kanssa. TAVOITTEENASETTELU 115

25 VISIO 3-VUOTISTAVOITE 3-VUOTISTAVOITE 3-VUOTISTAVOITE Strategiasuunnittelun malli VUOSITAVOITTEET: VUOSITAVOITTEET: VUOSITAVOITTEET: Strategiasuunnittelussa luodaan visio ja sitä tukevat tavoitteet, joita voidaan säännöllisesti arvioida ja tarvittaessa muuttaa. KAIKKIEN OSA-ALUEIDEN SÄÄNNÖLLINEN ARVIOINTI Prosessi Strategiasuunnitelma voidaan tehdä käyttämällä tässä selostettua prosessia. Käyttäkää oheista kaavaketta ideoitten kirjaamiseen. 1. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Kuvailkaa klubin nykytila. Käsitelkää yhdessä klubin vahvuudet ja heikkoudet. 2. Mikä on tavoitteemme? Listatkaa 5 10 ominaisuutta, joiden haluatte kuvaavan klubia kolmen vuoden kuluttua tästä päivästä. Hahmotelkaa lauseen pituinen visio, joka kuvaa klubia kolmen vuoden kuluttua. Viimeistelkää visiolause ja varmistakaa, että kaikki osallistujat ovat siitä yhtä mieltä. 3. Miten saavutamme sen? Kehitelkää yhdessä kolmevuotistavoitteita joiden avulla klubi saavuttaa vision pitäen mielessä mitkä ovat klubin vahvuudet ja heikkoudet mitkä ovat RI:n ja sen säätiön ohjelmat ja missiot miten kaikki jäsenet saadaan mukaan toteutukseen miten tavoite saavutetaan kolmessa vuodessa Päättäkää, mikä on kolmivuotistavoitteiden tärkeysjärjestys. Sopikaa ryhmässä, mitkä ovat kaksi tai kolme tärkeintä tavoitetta joilla on suurin vaikutus klubin pyrkimyksiin saavuttaa visio. Märitelkää ne vuositavoitteet, jotka tukevat kutakin tärkeintä kolmivuotistavoitetta. Päättäkää, mitkä ovat ne määräajat, resurssit ja tarvittavat ihmiset, joita kunkin kolmivuotistavoitteen ensimmäisen vuositavoitteen saavuttaminen edellyttää. 4. Miten me onnistumme siinä? Muodostakaa strategiasuunnittelutiimin, joka valvoo prosessia jatkuvasti ja esittää suunnitelmaan muutosehdotuksia. Varatkaa riittävästi resursseja suunnitelman toteuttamiseen. Arvioikaa kaikki päätökset varmistaaksenne sen, että ne tukevat suunnitelmaa ja antakaa strategiasuunnitteluryhmälle toteutusta koskevaa palautetta. Käykää vuosittain läpi strategiasuunnitelma, visiolause, kolmivuotistavoitteet, vuositavoitteet ja muuttakaa niitä tarvittaessa. Toistakaa koko strategiasuunnitteluprosessi joka kolmas vuosi, kun luotte uuden suunnitelman tai vahvistatte käytössä olevan suunnitelman. 116 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

26 Strategiasuunnittelun muistilista Käytä edellisillä sivuilla kuvattua prosessia, kun täytätte tätä muistilistaa ja kehittelette omaa strategiasuunnitelmaanne. 1. Nykytilanne? Päivämäärä: Kuvaile nykytilanne: Vahvuudet: Heikkoudet: 2. Mikä on tavoitteemme? Tavoitepäivämäärä: Tulevan tilanteen avainominaisuudet: Visiolause: TAVOITTEENASETTELU 117

27 3. Miten saavutamme sen? Vision saavuttaminen edellyttää seuraavien tavoitteiden saavuttamisen: Kolmivuotistavoitteet: Kolmivuotistavoitteisiin pääsemiseksi seuraavat vuositavoitteet pitää saavuttaa. Huom! Strategiasuunnitelman kolmivuotistavoitteiden tai vuositavoitteiden määrää ei ole rajoitettu. 3-vuotistavoite 1: Vuositavoitteet: Määräajat: Tarvittavat resurssit: 3-vuotistavoite 2: Vuositavoitteet: Määräajat: Tarvittavat resurssit: 3-vuotistavoite 3: Vuositavoitteet: Määräajat: Tarvittavat resurssit: 4. Miten me onnistumme siinä? Luettele ne toimenpiteet joita aiotte tehdä, kun toteutatte suunnitelman: 118 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin säännöt

Raision Rotaryklubin säännöt Raision Rotaryklubin säännöt Hyväksytty klubin kokouksessa 8.4.2010 Säännöt ovat voimassa toistaiseksi SL/hallintokomitea 3.12.2009 2 1 Yleistä 1.1 Rotaryklubin nimi on Raision Rotaryklubi Klubin kotipaikka

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Strategian

Rotarypiiri 1420 Strategian Rotarypiiri 1420 Strategian 2017-2020 1 kehittäminen Lokakuu 2016 2 Purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage higher ethical standards

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä,

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä, Sisältö Tehokkaan perehdyttämisohjelman laatiminen... 1 Rotaryn informaatio-ohjelmat... 3 Rotaryn toimintaohjeet ja menettelytavat... 3 Palvelemisen mahdollisuudet... 4 RI:n ja paikallisen klubin historia

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opaskirja

Klubin hallintokomitean opaskirja Klubin hallintokomitean opaskirja Sisältyy Klubin toimihenkilöiden opaskirjat -sarjaan 226A-FI (1111)) Tämä julkaisu on Klubin hallintokomitean opaskirjan painos v. 2011. Se on tarkoitettu klubin komiteoiden

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto _ Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto I artikla Määritelmät ( RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän vahvistetun järjestysmuodon

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO ROTARYN KÄSIKIRJA 2013 ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 123 2 Nimi ja kuvaus... 123 3 Tarkoitus... 123 4 Tavoite... 123 5 Jäsenyys... 123 6 Hallitus... 125 7 Toimihenkilöt...

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

Rotaryklubin järjestysmuoto

Rotaryklubin järjestysmuoto * Rotaryklubin järjestysmuoto Artikla 1 Määrittelyt Ellei sisältö muuta vaadi niin tässä järjestysmuodossa käytetyillä sanoilla on seuraava merkitys: 1. hallitus: tämän klubin hallitus. 2. säännöt: tämän

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Palveluprojektikomitea Painos 2016-19 226D-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos oppaasta Klubisi johtaminen: Palveluprojektikomitea, käsikirja palveluprojektikomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1 (10) PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1. Yleistä 1.1. Yhdistyksen nimi ja sijaintipaikkakunta 1.2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1.3. jäsenyys Rotary Internationalissa 1.4. Säännöt 1.5. Toimintavuosi 1.6.

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

Rotary. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli. 2. Klubin tarkoitus ja toiminnan laatu. 3. Jäsenyys Rotary Internationalissa

Rotary. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli. 2. Klubin tarkoitus ja toiminnan laatu. 3. Jäsenyys Rotary Internationalissa Rotary Kuopio-Kallaveden Rotaryklubi ry Kuopio-Kallaveden Rotaryklubi ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kuopio-Kallaveden Rotaryklubi ry ja kotipaikka on Kuopion

Lisätiedot

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 DG Olli Pihlava, 1410 Sisältö 1. Facts of life 2. Henkilökohtainen lähtötilanne 3. Ohjeistuksesta, RI:n tavoitteet 4. TAMPERE GETS 5. - 6.9.2015

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. LC Karjalohja-Sammatti r.y. Perustettu

SÄÄNNÖT. LC Karjalohja-Sammatti r.y. Perustettu SÄÄNNÖT LC Karjalohja-Sammatti r.y. Perustettu 14.11.1976 1. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Karjalohja-Sammatti. Sen kotipaikka on Karjalohja. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea Painos 2016-19 226C-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos kirjasesta Klubisi johtaminen: Julkisuuskuvakomitea, käsikirja julkisuuskuvakomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin perustamiseksi perustamisyhdistyksen säännöt

Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin perustamiseksi perustamisyhdistyksen säännöt Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin perustamiseksi perustamisyhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Yhdistys Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin

Lisätiedot

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF.......... RY:N SÄÄNNÖT (MALLISÄÄNNÖT) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International of.......... (sijaintipaikkakunnan sijaintipaikan nimen tulee ilmetä

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunnitelmapainos

Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunnitelmapainos 2011-12 Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunnitelmapainos Sisältyy Klubin toimihenkilöiden opaskirjat -sarjaan 226E-FV-FI (1111) Tämä Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunitelmapainos

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Perusarvot 3. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 4. Pelikenttä 5. Visio ja päämäärät 6. Menestyskonsepti 7. Kriittiset

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

107 N-PIIRI PTS

107 N-PIIRI PTS Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 24.4.2010 107 NPIIRI PTS 2010 2015 www.lions.fi/n Npiiri/ Holopainen Tuomo/ Ruissalo Jouko/Tuomikoski Antti/ Viinikainen Esko 1 Vaikka Lionstoiminta on vakaalla

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot