ROTARYSTA PERUSTIETOA. Rotary antaa mahdollisuuden. siitä, että kuulut suurimpaan. perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYSTA PERUSTIETOA. Rotary antaa mahdollisuuden. siitä, että kuulut suurimpaan. perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia"

Transkriptio

1 Rotary International, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, arvostetussa asemassa olevista liike-elämän johtohenkilöistä ja ammatinharjoittajista, jotka käyttävät aikaansa ja taitojaan palvellakseen paikkakuntiaan ja maailmaa. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta hengestä. PERUSTIETOA Rotary antaa mahdollisuuden antaa jotain takaisin, hyvin tietoisena siitä, että kuulut suurimpaan lahjoittajien perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia Luja keskinäinen yhteenkuuluvuus rotareiden välillä sekä merkittävät paikalliset ja kansainväliset palveluprojektit ovat tunnusomaista rotarylle kaikkialla maailmassa. Rotarylla on perinteisesti voimakas ja joskus monimutkainen organisaatiorakenne, jonka monet ohjelmat ja tavat saattavat hämmentää uusia ja jopa vanhempiakin jäseniä. Seuraavat sivut tarjoavat perusinformaatiota rotarysta keskeistä tietoa, joka parantaa jokaisen rotarin rotarytuntemusta ja tekee hänestä rotarin, joka on ylpeä rotariudestaan. ROTARYSTA Nyt netissä osoitteessa

2 1905 Chicagolainen juristi Paul Harris järjesti ensimmäisen rotarykokouksen, jonka seurauksena perustettiin Rotary Club of Chicago Chicagon Rotaryklubi hankki kaupungintalon ulkopuolelle julkisen mukavuuslaitoksen, joka oli rotaryn ensimmäinen yhteiskuntapalveluprojekti Paul Harris valittiin National Association of Rotaryn Clubs -järjestön ensimmäiseksi presidentiksi ensimmäisessä rotaryn konventiossa Klubeja perustettiin Kanadaan, Isoon-Britanniaan ja Irlantiin; järjestön nimi muutettiin muotoon International Association of Rotary Clubs Ensimmäinen klubi ei-englantia puhuvassa maassa perustettiin Kuubaan Presidentti Arch Klumph ehdotti perustettavaksi lahjoitusrahaston, joka oli Rotarysäätiön edeltäjä Lontoon opinto- ja kulttuurivaihdon rotarykonferenssi oli alkuna UNESCO:lle. Rotaryn organisaatio Rotary on perusluonteeltaan ruohonjuuritason organisaatio, koska suurin osa sen palvelutoiminnasta toteutetaan klubitasolla. Piirirakenne ja kansainvälinen rakenne on suunniteltu tukemaan klubeja ja auttamaan niitä tarjoamaan enemmän palveluja omilla paikkakunnillaan ja ulkomailla. Klubit Rotarit ovat jäseniä rotaryklubeissa, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen järjestöön, jonka nimi on Rotary International (RI). Jokainen klubi valitsee omat toimihenkilönsä ja se voi toimia sangen itsenäisesti rotaryn järjestysmuodon ja sääntöjen puitteissa. Piirit Klubit on ryhmitelty 531 rotarypiiriksi, joista jokaista johtaa kuvernööri, joka on RI:n toimihenkilö. Piirihallinto apulaiskuvernööreineen ja erilaisine komiteoineen opastaa ja tukee klubeja. RI:n Keskushallitus Yhdeksästätoista (19) jäsenestä muodostuva RI:n keskushallitus, johon kuuluvat RI:n presidentti ja tuleva presidentti, kokoontuu vuosineljänneksittäin päättämään toiminnan suuntaviivoista. RI:n presidentti, joka valitaan vuosittain, valitsee perinteisesti vuositeeman ja toimintavuoden painopistealueet. RI:n sihteeristö Rotary Internationalin sijaintipaikka on Chicagon esikaupunki Evanston, Illinois, USA. RI:llä on seitsemän kansainvälistä aluetoimistoa: Argentiinassa, Australiassa, Mitä enemmän perehdyn rotaryyn, sitä enemmän pidän rotarysta. Michael P. Slevnik, USA Brasiliassa, Intiassa, Japanissa, Koreassa ja Sveitsissä. Ison-Britannian ja Irlannin RI (RIBI) toimisto palvelee kyseisen alueen klubeja ja piirejä. Käytännön toimintaa johtaa RI:n pääsihteeri, jonka alaisena on noin 740 henkilöä, joiden tehtävä on palvella rotareja ympäri maailmaa. Klubijäsenyyden edut ja velvoitteet Klubi on rotaryn kulmakivi. jossa myös merkittävin työ tehdään. Tehokkailla klubeilla on neljä avainaluetta: ne pyrkivät säilyttämään jäsenmääränsä tai lisäämään sitä, osallistumaan palveluprojekteihin, jotka hyödyttävät sen omaa paikkakuntaa tai paikkakuntia muissa maissa, tukemaan RI:n Rotarysäätiötä taloudellisesti ja osallistumaan sen ohjelmiin sekä kehittämään johtajia, jotka kykenevät palvelemaan rotarya klubitason yläpuolella. Rotarin järjestöstään saama anti riippuu ensisijaisesti hänen omasta panostuksestaan. Monet jäsenyyden velvoitteet on suunniteltu siten, että ne auttavat rotareita osallistumaan innokkaammin järjestön toimintaan ja nauttimaan kokemuksistaan. Palvelutoiminnot Kaikilla rotaryklubeilla on yhteinen avaintehtävä: palvella paikkakuntaansa ja puutteessa olevia muualla maailmassa. Osallistumalla klubin palveluprojekteihin jäsenet saavat tietoa klubinsa paikallisista ja kansainvälisistä projekteista ja voivat osallistua niihin Neljäkymmentäyhdeksän rotaria avusti YK:n peruskirjan laadinnassa Perustajamme Paul Harris kuoli Chicagossa; rotarit lahjoittivat runsaasti varoja, jotka käytettiin stipendiohjelman perustamiseen Ensimmäiset 18 stipendiaattia opiskelivat ulkomailla. He olivat Hyvän tahdon lähettilässtipendiaattien edeltäjiä.

3 Kiitos sille itsepäiselle rotarille, joka ei ymmärtänyt sanontaa kiitos, mutta ei, että olen nyt jäsen rotaryperheessä. Sylvia Byers, Australia vapaaehtoisina, kun heidän aikaansa ja taitojaan eniten tarvitaan. Jäsenhankinta ja sitouttaminen Jotta klubi säilyisi vahvana, on jokaisen rotarin velvollisuus hankkia uusia jäseniä rotaryyn. Uudetkin jäsenet voivat tuoda vieraita kokouksiin tai kutsua heitä osallistumaan palveluprojektiin. Rotaryn arvostus puhuu puolestaan, ja paras tapa saada potentiaaliset jäsenet innostumaan ja kiinnostumaan on antaa heidän kokea toveruutta ja palvelua siten, että he osallistuvat toimintaan itse. Toisena velvollisuutena on ylläpitää jäsenten kiinnostusta rotaryyn. Hyvä toverihenki klubissa ja varhain aloitettu osallistuminen palveluprojekteihin ovat kaksi parasta keinoa pitää jäsenet klubissa. Rotaryklubin jäsenistö parhaimmillaan on samanlainen kuin paikkakunnan väestörakenne ja siinä on eri-ikäisiä ja kumpaakin sukupuolta olevia jäseniä kaikista ammattilaisista ja etnisistä ryhmistä. Tämä monipuolisuus rikastuttaa joka tavalla klubin toveruutta ja palvelutoimintaa. Läsnäolo Viikoittainen läsnäolo kokouksissa antaa jäsenille mahdollisuuden nauttia klubin toveruudesta ja rikastuttaa heidän ammatillisia ja henkilökohtaisia kokemuksiaan, sekä tarjoaa tilaisuuden tavata muita paikkakunnan yritysjohtajia. Klubien kokoontumisajat vaihtelevat, jotta kukin voisi löytää itselleen työn ja perheen vaatimaan ajankäyttöön sopivan kokousajan. Jotkut klubit kokoontuvat perinteiseen lounasaikaan, toiset aamuisin, iltapäivisin tai iltaisin. Rotaryn säännöt sanovat, että jäsenten pitäisi osallistua vähintään 50 prosenttiin kokouksista kunakin puolivuotiskautena. Jos jäsenet eivät pääse oman klubin kokouksiin, heitä kehotetaan laajentamaan rotaryn kokemuspiiriä korvaamalla poissaolonsa vierailemalla toisessa kokouksessa missä tahansa maailman rotaryklubissa. Tämä käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton klubeissa kaikkialla maailmassa. Kokouspaikoista ja -ajoista saa tietoja RI:n Official Directorysta tai tutkimalla Club Locator -palvelua osoitteessa Joissakin tapauksissa rotarit voivat korvata poissaolonsa osallistumalla klubin palveluprojektiin tai olemalla läsnä klubin hallituksen kokouksessa tai rotaract- tai interact-klubin kokouksessa. Rotarit voivat myös paikata poissaolon vierailemalla Internetissä jollakin useasta e-klubista. Rotarya ohjaavat periaatteet Rotaryn toiminta-aikana on laadittu useita perusperiaatteita, jotka ohjaavat rotareita toteuttamaan palvelun ja korkean eettisyyden ihanteita. Rotaryn tavoite, joka määriteltiin 1910 ja jota on muokattu vuosien kuluessa, kun rotaryn tehtävä on laajentunut, on lyhyt ja ytimekäs määritelmä järjestön tarkoituksesta ja yksittäisten klubijäsenten velvollisuuksista. Rotaryn tavoite on rohkaista ja edistää palvelun ihannetta perustana arvokkaalle yritteliäisyydelle ja erityisesti innostamaan ja edistämään: ENSIMMÄISEKSI Tuttavuuden luomista, joka mahdollistaa palvelun; TOISEKSI Korkeata eettisyyttä liike- ja ammattielämässä; kaikkien hyödyllisten ammattien arvon hyväksymistä; ja jokaisen rotarin ammatin arvostamista mahdollisuutena palvella yhteiskuntaa; KOLMANNEKSI Palvelun ihanteen toteuttamista jokaisen rotarin omassa elämässä sekä ammatillisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa; NELJÄNNEKSI Kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämistä palvelun ihanteen yhdistämien liike-elämän henkilöiden ja ammatinharjoittajien keskeisen ystävyyden kautta.

4 Ensimmäinen Interact-klubi perustettiin Melbourneen, Florida, USA. Maailman yhteiskuntapalveluohjelma aloitettiin Erityisapurahaohjelma (nykyään kaksinkertaistavat apurahat, MG) ja opintoryhmien vaihto-ohjelma GSE aloitettiin Ensimmäinen Rotaract-klubin sijaintipaikka Charlotta, Pohjois-Carolina, USA Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahaohjelma aloitettiin Rotarysäätiön apurahat kuuden miljoonan filippiiniläisen lapsen rokottamiseen poliota vastaan oli alkuna PolioPlusohjelmalle Rotary aloitti PolioPlusohjelman ja kampanjan 120 MUSD:n keräämiseksi maailman kaikkien lasten rokottamiseksi PolioPlus-kampanjan avulla rotarit keräsivät 247 MUSD. Ensimmäiset naiset liittyivät Rotaryyn Rotary palaa Unkariin ja Puolaan Läntinen pallonpuolisko julistettiin poliovapaaksi Rotaryn kansainväliset opintokeskukset rauhan ja konfliktien sovittelun opiskelua varten perustettiin. Luokiteperiaate Jokaiselle jäsenelle annetaan luokite, joka perustuu hänen toimialaansa tai ammattiinsa. Tämä varmistaa sen, että klubin jäsenistö edustaa tasapuolisesti paikkakunnan liike-elämää ja ammatteja. Kunkin luokitteen haltijoiden määrä riippuu klubin koosta. Tavoitteena on ammatillinen monipuolisuus, joka piristää klubin sosiaalista ilmapiiriä ja antaa runsaat ammatilliset asiantuntijaresurssit palveluprojektien toteuttamiseen ja klubin johtamiseen. Palveluväylät perustuvat rotaryn tavoitteeseen ja ovat siten järjestön filosofinen peruskivi ja perusta, jolle klubin toiminta on rakennettu: Neljän kysymyksen koe jota kaikki maailman rotarit noudattavat liike- ja ammattielämässä, kehitti chicagolainen rotari Herbert J. Taylor v Se on sittemmin käännetty yli 100 kielelle ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt soveltavat sitä kaikkialla maailmassa. Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi 1) Onko tämä TOTTA? 2) Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan? 3) Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja parantaako tämä YSTÄVYYS- SUHTEITA? 4) Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA? Klubipalvelu vahvistaa toveruutta klubissa ja varmistaa sen tehokkaan toiminnan. Ammattipalvelu innostaa rotareita palvelemaan ammattinsa kautta toisia ja toimimaan korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Yhteiskuntapalvelu käsittää ne projektit ja toiminnot, joita klubi on ottanut hoitaakseen paikkakunnan elämänlaadun parantamiseksi. Kansainvälinen palvelu sisältää ne toimenpiteet, joiden avulla rotaryn humanitaarista toimintaa laajennetaan maailmalla ja edistetään maailman yhteisymmärrystä ja rauhaa. RI:n ohjelmat RI:n ohjelmat ja palvelumahdollisuudet on suunniteltu auttamaan rotareita heidän todetessaan puutteita omilla paikkakunnillaan sekä auttamaan maailmanlaajuisesti ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. Interact Rotaryklubit ovat tämän vuotiaitten nuorten palvelujärjestön organisaattoreita ja tukijoita; yli klubia 162 maassa ja maantieteellisellä alueella. Rotaract Rotaryklubit ovat tämän vuotiaitten nuorten aikuisten palvelujärjestön organisaattoreita ja tukijoita. Tämä järjestö keskittyy johtamiseen ja ammatillisen kehittymiseen tähtäävään toimintaan; yli klubia 163 maassa ja maantieteellisellä alueella. Rotaryn kansalaistoimintaryhmät (RCC) Rotaryklubit ovat näiden ei-rotarien muodostamien ryhmien organisaattoreita ja tukijoita. Nämä ryhmät työskentelevät paikkakuntiensa olosuhteiden parantamiseksi; yli RCC-ryhmää on toiminnassa 76 maassa ja maantieteellisellä alueella. Rotaryn kansainväliset harrastus- ja ammattiryhmät sekä rotareiden toimintaryhmät Rotareiden harrasteryhmät (ryhmät pohjautuvat ammatillisiin ja vapaa-ajan harrastuksiin) ja rotareiden toimintaryhmät (ryhmät keskittyvät humanitaarisiin palvelutoimintaan) muodostavat maailmanlaajuisia verkostoryhmiä, jotka ovat avoimia kaikille rotareille, rotareiden puolisoille ja rotaractoreille; yli 70 eri ryhmää. Rotaryn ystävyysvaihto Rotariryhmät tai yksittäiset rotarit perheinensä eri maista tekevät vastavuoroisia vierailuja toistensa kotimaihin, asuvat toistensa kodeissa ja perehtyvät näiden maiden kulttuureihin paikan päällä.

5 Rotary Volunteers Rotareille ja muille taitaville ammattilaisille annetaan mahdollisuus tarjota palvelujaan ja kokemustaan paikallisiin ja kansainvälisiin humanitaarisiin hankkeisiin. Rotary Youth Exchange Klubit ja Piirit lähettävät ja isännöivät vuotiaita opiskelijoita, jotka matkustavat ulkomaille kulttuurivaihtoon kestoltaan viikosta koko vuoteen; noin vuosittain. Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) Klubit ja Piirit tukevat seminaareja, joissa kehitetään nuorten (14 30 v) johtamistaidollisia kykyjä. World Community Service (WCS) Rotaryklubit ja piirit kahdesta eri maasta muodostavat kumppanuussuhteita, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhteiskuntapalvelun projekteja. ProjectLINK osoitteessa on tietokanta, josta voi hakea klubien ja piirien yhteiskuntaprojekteja, joihin tarvitaan vapaaehtoistyöntekijöitä, rahaa tai tarvikkeita. Sieltä löytyy kuvauksia projekteista, joihin haetaan kansainvälistä partneria. Tietokannassa on myös esimerkkejä onnistuneista, päätökseen saaduista projekteista. Rotarysäätiö RI:n Rotarysäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävänä on tukea rotareiden pyrkimyksiä edistää maailman yhteisymmärryksen ja rauhan saavuttamista parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. Taloudellinen tuki päättyneenä vuonna Rotarysäätiö sai lahjoituksina yhteensä 245,7 MUSD ja käytti 227,5 MUSD humanitaarisiin ja koulutuksellisiin ohjelmiin, joita klubit ja piirit toteuttivat sekä maailmanlaajuisiin polion hävitystoimiin. Rotareiden lahjoitukset Rotarysäätiölle menevät johonkin näistä kolmesta rahastosta: Vuosirahastoon, joka jakaa apurahoja säätiön ohjelmien kautta Rotarysäätiö on yhdysside, joka sitoo meidät kaikki yhteen. Calum Thomson, Scotland Pysyvään rahastoon, josta vain osa lahjoituksista on käytettävissä säätiön ohjelmien tukemiseen, näin varmistaen säätiön pitkän aikavälin toimintamahdollisuudet PolioPlus-rahastoon, joka tukee rotaryn tavoitetta poliovapaasta maailmasta Jokainen säätiölle lahjoitettu dollari rahoittaa humanitaarisia, koulutus- ja kulttuuriohjelmia ja niiden toimeenpanoa. Klubit ja piirit anovat ja saavat apurahoja säätiöltä toteuttaakseen monia hyödyllisiä hankkeita ympäri maailman. Every Rotarian, Every Year -aloitteen tarkoitus on kannustaa maailmanlaajuisesti jokaista rotaria lahjoittamaan vuosittain 100 USD tukemaan Rotarysäätiön tärkeitä ohjelmia. Koulutusohjelmat Nämä ohjelmat edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä tuomalla yhteen ihmisiä eri maista ja kulttuureista. Hyväntahdonlähettilässtipendi, kansainvälinen yliopistotasoinen ohjelma, joka vuosittain lähettää noin 800 opiskelijaa palvelemaan hyväntahdonlähettiläinä ulkomailla. Rotaryn Maailmanrauhastipendejä myönnetään Master-tason opintoja varten rauhan ja konfliktien sovittelussa yhdessä rotaryn seitsemästä kansainvälisistä opintokeskuksista. Opintoryhmien vaihto (GSE) on lyhytkestoinen kulttuurivaihto-ohjelma ja ammatillinen vaihto-ohjelma, jossa eri maissa olevat piirit vaihtavat vuotiaista ei-rotareista koostuvia ammattilaisryhmiä. Humanitaariset apuraha-ohjelmat Humanitaariset apurahat mahdollistavat rotareille sellaisten kansainvälisten palveluprojektien lisäämistä, joilla hankitaan puutteessa oleville ihmisille kaivoja, lääkehuoltoa, lukuja kirjoitustaidon opetusta tai muuta tarpeellista. Rotareiden osallistuminen takaa näiden projektien onnistumisen. Kaksinkertaistavat apurahat (MG) tukevat rotaryklubien ja piirien humanitaarisia projekteja, joita toteutetaan yhdessä ulkomaisten rotaryklubien kanssa. Yksinkertaistetut piiriapurahat (DSG) tekevät mahdollisiksi piireille avustaa toimintoja, jotka hyödyttävät paikallisia tai kansainvälisiä palveluprojekteja tai humanitaarisia projekteja.

6 Läntinen Tyynenmeren alue julistettiin poliovapaaksi Eurooppa julistettiin poliovapaaksi Rotarit aloittavat toisen varainhankintakampanjan avustaakseen polion hävittämisen kriittistä varojen tarvetta. Rotarit keräsivät yli 129 MUSD Klubit juhlivat rotaryn satavuotista taivalta aloittamalla satoja yhteiskuntapalvelun projekteja ja työskentelemällä vapaaehtoisina tuhansia tunteja Polio on saatu rajatuksi neljään maahan: Afganistan, Intia, Nigeria ja Pakistan. Poliotapausten määrä on vähentynyt 99 prosentilla vuodesta 1985 lähtien Rotarysäätiö myöntää miljoonannen Paul Harris Fellow - huomionosoituksen Rotary saa 100 MUSD:n apurahan Gates säätiöltä auttamaan polion hävittämistä Rotary saa 225 MUSD apurahan polion hävittämiseen Gatesin säätiöltä.. Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahat rahoittavat pitkäkestoisia, omatoimisia ja kestävää kehitystä tukevia projekteja, joissa pyritään yhdessä huolehtimaan humanitaarisista tarpeista. Saan kiittää rotarya siitä kansainvälisestä ammattitovereiden ja ystävien verkostosta, joka minulla on, samoin siitä, että ymmärrän paremmin muiden ihmisten elintapoja ja olen niistä kiinnostunut. PolioPlus PolioPlus-ohjelma tarjoaa rahoitusta rokotteisiin ja kuljetuksiin laajoissa rokotuskampanjoissa. Lisäksi ohjelma tukee yhteiskunnallista aloitteellisuutta, tautitapausten seurantaa ja laboratorioita, jotka ovat mukana maailmanlaajuisen polionhävittämiskampanjan loppuunsaattamisessa. Kun polion on hävitetty maailmasta kokonaan, rotarit tulevat keränneeksi ohjelman tukemiseksi varoja yli 1,2 miljardia US-dollaria ja ovat olleet satoja tuhansia tunteja vapaaehtoistyössä. Rotary on johtava partneri Maailman Terveysjärjestön (WHO), UNICEF:in ja USA:n tautien valvonta- ja torjuntakeskusten kanssa pyrkimyksissä, jotka tähtäävät polion maailmanlaajuiseen hävittämiseen. Näiden toimenpiteiden seurauksena kaksi miljardia alle 5-vuotiasta lasta on poliorokotettu, viisi miljoonaa ihmistä, jotka muutoin olisivat rampautuneet, kävelee tänään, uutta poliotartuntaa estetään joka vuosi ja polioon sairastuneiden määrä on pudonnut 99 % kaikkialla maailmassa. Mohammed Rezaul Karim, Bangladesh Rotarysäätiön Tulevaisuussuunnitelma Rotarysäätiö on hyväksynyt suunnitelman säätiön tulevaisuuden visoista tehostaakseen toimintaansa ja keskittyäkseen tärkeimmiksi katsomiinsa tavoitteisiin. Kolmivuotisen suunnitelman kokeilujakso alkaa heinäkuussa 2010 ja siinä on mukana 100 rotarypiiriä ympäri maailmaa. Näiden piirien klubit eivät tule osallistumaan tämänhetkisiin säätiöohjelmiin, jotka päättyvät vuoteen 2013 mennessä. Kokeilupiirit voivat anoa säätiöltä piiriapurahoja, joiden avulla ne voivat toteuttaa valitsemiaan paikallisia tai kansainvälisiä projekteja. Samoin ne voivat anoa säätiöltä maailmanlaajuisia apurahoja, joilla rahoitetaan seuraavien aihealueiden projekteja: rauhan ja konfliktien tutkimus, sairauksien ehkäisy ja hoito, vesihuolto ja puhtaanapito, äitiyshuolto ja lasten terveydenhoito, alkuopetus ja luku- ja kirjoitustaito, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittyminen. Tämän kokeiluvaiheen aikana Rotarysäätiö tulee solmimaan strategisia kumppanuussuhteita lukuisten sellaisten järjestöjen kanssa, joilla on samanlaiset palveluperiaatteet kuin rotarylla, ja säätiö

7 tulee sorvaamaan osallistumissuunnitelman kaikkia piirejä varten heinäkuussa Rotaryn 200 MUSD:n haaste Rotaryn johtava asema polion hävittämisponnisteluissa sai vuonna 2009 tunnustusta, kun Bill & Melinda Gates säätiö antoi 255 miljoonan US-dollarin haasteapurahan. Tämä lahjoitus tuli vuonna 2007 samalta säätiöltä saadun 100 miljoonan dollarin päälle.. Ensimmäinen apuraha käytettiin kalenterivuonna 2008 rokotuksiin ja muuhun polionhävitystoimintaan ja toinen apuraha pitää käyttää samalla tavoin vuonna Rotarien täytyy kerätä mennessä 100 MUSD kumpaakin apurahaa vastaan eli yhteensä 200 MUSD. Tätä varainkeräystä kutsutaan rotaryn 200 miljoonan dollarin haasteeksi. Kaikkia maailman rotaryklubeja on pyydetty vastaamaan tähän haasteeseen järjestämällä vuotuinen varainkeräyskampanja kolmena seuraavana vuonna. Nämä 555 MUSD, jotka saadaan kokoon edellä kuvatulla tavalla, ovat elintärkeitä rotaryn kamppailussa polion lopullisessa hävittämisessä maailmasta. Tärkeimmät kokoukset Rotarit kokoontuvat useisiin keskeisiin kokouksiin vaihtamaan ajatuksia, juhlimaan menestymisiä, nauttimaan toveruudesta ja suunnittelemaan tulevaisuutta. RI:n konventio Suurin rotarykokous on RI:n konventio, joka vuosittain pidetään touko- tai kesäkuussa eri puolilla rotarymaailmaa. Tässä vilkkaassa, nelipäiväisessä tapahtumassa kuullaan maailman ja rotaryn johtohenkilöiden puheita, nähdään paikallista kulttuuria esiin tuovaa viihdeohjelmaa ja saadaan ainutlaatuinen mahdollisuus kokea rotaryn kansainvälisen ystävyyden todella laaja kirjo. Piirikonferenssit Rotareita kehotetaan osallistumaan oman piirinsä konferenssiin, joka on vuotuinen motivoiva kokous, joka esittelee klubien ja piirin aktiviteetteja. Se on perhetapahtuma ja piirikonferenssi, jossa yhdistyy toveruus ja oppiminen ja joka antaa rotareille paremman mahdollisuuden osallistua piirinsä tulevaisuuden suunnitteluun. Tulevaisuus Polion hävittäminen on Rotary Internationalin tavoite numero yksi, mutta rotaryklubit ympäri maailmaa tulevat jatkuvasti ponnistelemaan terveyshuollon edistäseksi, nälän poistamiseksi, vesihuollon parantamiseksi ja luku- ja kirjoitustaidon edistämiseksi toteuttamalla hankkeita sekä paikallisella, että kansainvälisellä tasolla. Se, että kutsumme lisää yritysjohtajia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia jäseniksi rotaryyn ja se, että perustamme uusia klubeja sellaisiin osiin maailmaa, jossa on vähän rotaryklubeja, tulee myös aina säilymään järjestön johtotähtinä. Koska rotarylla on yli sadan vuoden kokemus palveluiden tarjoamisessa ympäri maailmaa, järjestö on aina valmis vastaamaan alati muuttuvan maailman avuntarpeisiin. Tiesitkö, että? Rotarysäätiön Hyväntahdonlähettiläs-stipendit ovat maailman suurin yksityisin varoin rahoitettu stipendiohjelma. Rotarysäätiö on myöntänyt yli 2,0 miljardia dollaria apurahoina ja eri projekteihin sitten vuoden Rotarit ovat perustaneet suuren joukon organisaatioita, jotka omistautuvat humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten Shelter- Box, HungerPlus, Gift of Life ja Rotaryn lääkäripankki. A-vitamiinin lisääminen rokotteisiin kansallisten rokotuspäivien yhteydessä on estänyt arviolta 1,5 miljoonaa lapsikuolemaa vuoden 1998 jälkeen todiste plussasta PolioPlus-ohjelmassa. RI:n edustajat ovat yhteistyössä monien kansainvälisten järjestöjen kanssa, joita ovat YK ja monet sen sivutoimistot, Amerikan valtioiden yhteistyöjärjestö (OAS), Euroopan neuvosto ja Afrikan unioni. RI:n konventio sytytti rotaryn tässä rotarissa. Eric Marcus, USA

8 Rotary on opettanut minulle kuinka pienen kaupungin tavallinen kansalainen voi olla maailmankanasalainen. Raj Ghuman, India Rotaryn ansiosta mahdollisuuteni parantaa maailmaa ovat moninkertaistuneet. En ole enää yksin Fernando Aguirre Palacios, Ecuador Hae lisätietoja rotarysta ja sen palvelutoiminnasta osoitteesta Voit lukea viimeisimmät uutiset, tilata julkaisuja, ilmoittautua kansainväliseen konventioon, tehdä lahjoituksia Rotarysäätiölle ja hoitaa muita rotaryasioita. Englanninkielinen Rotary Basics jatkaa verkossa osoitteessa Näe videoita, kuuntele audioesityksiä ja opi lisää mitä merkitsee olla rotari. 595-FI (809)

PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta

PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta ERIKOISLIITE R O T A R Y N PERUSTIETOJA www.rotary.org ROTARY INTERNATIONAL, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin 32.000 klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011 Pietari Brahen Rotaryklubi Viikkokokous 22.11.2011 Rotaryvisailu Ensimmäisen kokouksen kutsui koolle Paul Harris. Mikä oli hänen ammattinsa? Mitä ammatteja muut perustajajäsenet edustivat? Lakimies Hiilikauppias

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE?

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Torbjörn Sonck Päivämäärä 16.02.2009 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö y y Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin ttii 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi Esa Ala-Mutka/Heikki Keravuori 9.9.2009 Lähteitä Rotarysäätiöseminaari Tampere

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

Rotarysäätiön tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä

Rotarysäätiön tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä n tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä Esittäjä Matti Honkala Päivämäärä 1.9.2007 humanitäärisiä, koulutus- ja kulttuuriohjelmia.

Lisätiedot

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kansainvälinen nuorten leiri Imatra TITLE 2 Kotka Meripäivät TITLE 3 RI:n presidentti ja teema 2017-2018 TITLE 4 RI:n tavoitteita - Jäsenistön

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen PETS 2017 Rotary ja Rotaract Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen Rotaractin perusteet ROTARACT Tulee sanoista

Lisätiedot

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FVP) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh: 0400335719 TALOUDESTA 30.06.2011

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2. Rotarysäätiö Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.2016 Säätiöseminaarit 2015-16 DRFCC Niko Niemi Lahti-Wesijärvi

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTI Ö Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

PolioPlus: Pidämme kiinni lupauksestamme hävittää polio

PolioPlus: Pidämme kiinni lupauksestamme hävittää polio Dia 1 Kuva 1: Johdanto PolioPlus: Pidämme kiinni lupauksestamme hävittää polio 1 PolioPlus: Pidämme kiinni lupauksestamme hävittää polio Polio on enemmän kuin koskaan maantieteellisesti rajattu, kuitenkin

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja Esittäjä DRFC Matti Honkala 2009 Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- teena on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma. Zone 15 RRFC Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma. Zone 15 RRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma Zone 15 RRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖN JOHTO JA VYÖHYKKEEN 15 HENKILÖTUKI 2014 15 Rotarysäätiön pj: John Kenny Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta.

Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta. Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta. Paul Harris 2018 LOF Rauha on mahdollinen 1 Rotary International Convention 1921 Vuoden 1921 RI konventiossa Edinburghissa,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on:

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: ROTARYPIIRI 1380 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Yleistä Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiö Tutuksi Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Vihti Vihti-Nummela - Karkkila 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC

Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC Rotarysäätiö perustettiin jo 1917 The mission of The Rotary Foundation is to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill, and

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Rotarysäätiön tulevaisuuden visio Future Vision Plan 16.8.2009 Slide 2 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tärkeimmät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

Erkki Ilus. Kulosaaren yk

Erkki Ilus. Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.03.2017 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017)

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Rotary tänään jäseniä 1.22 milj./ 34 000 klubissa mukana 200 maassa ja maantieteellisellä alueella palvelee, auttaa ja kehittää jäsenistöään noudattaa

Lisätiedot

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus 26.10.2013 Oulu Miksi uusi apurahamalli? - tavoitteina tehokkuuden lisääminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO ROTARYN KÄSIKIRJA 2013 ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 123 2 Nimi ja kuvaus... 123 3 Tarkoitus... 123 4 Tavoite... 123 5 Jäsenyys... 123 6 Hallitus... 125 7 Toimihenkilöt...

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä,

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä, Sisältö Tehokkaan perehdyttämisohjelman laatiminen... 1 Rotaryn informaatio-ohjelmat... 3 Rotaryn toimintaohjeet ja menettelytavat... 3 Palvelemisen mahdollisuudet... 4 RI:n ja paikallisen klubin historia

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa:

jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa: Rotary tänäät ään jäseniä 1.223 milj./ 34000 + klubissa mukana 200 maassa ja maant.. alueella palvelee, auttaa, kehittää jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa: - Oikeutta tulla mukaan Rotaryyn

Lisätiedot