PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta"

Transkriptio

1 ERIKOISLIITE R O T A R Y N PERUSTIETOJA ROTARY INTERNATIONAL, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, arvostetussa asemassa olevista liike-elämän johtohenkilöistä ja ammatinharjoittajista, jotka käyttävät aikaansa ja taitojaan palvellakseen paikkakuntiaan ja maailmaa. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta hengestä. Luja keskinäinen yhteenkuuluvuus rotareiden ja merkittävien paikallisten ja kansainvälisten palveluprojektien välillä on tunnusomaista rotarylle kaikkialla maailmassa. Rotarylla on perinteisesti voimakas ja joskus monimutkainen organisaatiorakenne, jonka monet ohjelmat ja tavat saattavat hämmentää uusia ja vasta liittyneitä jäseniä. Seuraavat sivut tarjoavat perusinformaatiota rotarysta olennaista tietoa, joka parantaa jokaisen rotarin rotarytuntemusta ja tekee hänestä rotarin, joka on ylpeä rotariudestaan.

2 Mitä enemmän perehdyn rotaryyn, sitä enemmän pidän rotarysta. Michael P. Slevnik, USA ROTARYN ORGANISAATIO Rotary on itse asiassa ruohonjuuritason organisaatio, koska suurin osa sen palvelutoiminnasta toteutetaan klubitasolla. Piiri- ja kansainvälinen rakenne on suunniteltu tukemaan klubeja ja auttamaan niitä tarjoamaan enemmän palveluja omilla paikkakunnillaan ja ulkomailla. KLUBIT Rotarit ovat jäseniä rotaryklubeissa, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen järjestöön Rotary International (RI). Jokainen klubi valitsee omat toimihenkilönsä ja sillä on laaja itsenäisyys rotaryn järjestysmuodon ja sääntöjen puitteissa. PIIRIT Klubit on ryhmitelty 532 rotarypiiriin, joista jokaista johtaa governor, joka on RI:n toimihenkilö. Piirihallinto, mukaanluettuna apulaisgovernorit ja erilaiset komiteat, opastavat ja tukevat klubeja. RI:n KESKUSHALLITUS Yhdeksästätoista (19) jäsenestä muodostuva RI:n keskushallitus, johon kuuluvat RI:n presidentti ja tuleva presidentti, kokoontuu vuosineljänneksittäin vahvistamaan toimintaohjeita. RI:n presidentti, joka valitaan vuosittain, valitsee perinteisesti vuositeeman ja toimintavuoden painopistekohteen. RI:n SIHTEERISTÖ Rotary Internationalin pääkonttori sijaitsee Chicagon esikaupungissa, Evanston, Illinois, USA. RI:llä on 7 kansainvälistä aluetoimistoa: Argentiinassa, Australiassa, Brasiliassa, Intiassa, Japanissa, Koreassa ja Sveitsissä. Ison-Britannian ja Irlannin RI (RIBI) toimisto palvelee kyseisen alueen klubeja ja piirejä. Käytännön toimintaa johtaa RI:n pääsihteeri, jonka alaisena on noin 650 henkilöä, joiden tehtävä on palvella rotareja maailmanlaajuisesti Chicagolainen juristi Paul Harris järjesti ensimmäisen rotarykokouksen, jonka seurauksena perustettiin Rotary Club of Chicago Chicagon Rotaryklubi hankki kaupungintalon ulkopuolelle julkisen mukavuuslaitoksen, joka oli rotaryn ensimmäinen yhteiskuntapalveluprojekti Paul Harris valittiin National Association of Rotaryn Clubs järjestön ensimmäiseksi presidentiksi ensimmäisessä rotaryn konventiossa Klubeja perustettiin Kanadaan, Isoon-Britanniaan ja Irlantiin; järjestön nimi muutettiin muotoon International Association of Rotary Clubs Ensimmäinen klubi eienglantia puhuvassa maassa perustettiin Kuubaan.

3 Rotary sallii sinun antaa jotain takaisin, kun tiedostat, että kuulut suurimpaan lahjoittajien perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia Klubin jäsenyyden velvoitteet Klubi on rotaryn peruskivi. Merkittävin työskentely tapahtuu klubissa. Tehokkailla klubeilla on neljä avainaluetta: ne pyrkivät pysyttämään tai lisäämään jäsenistöään, osallistumaan palveluprojekteihin, jotka hyödyttävät sen omaa paikkakuntaa tai paikkakuntia muissa maissa, tukemaan Rotarysäätiötä taloudellisesti ja osallistumaan sen ohjelmiin sekä kehittämään johtajia, jotka kykenevät palvelemaan rotarya klubitasoa korkeammalla. Rotarin saama anti riippuu ensisijaisesti hänen omasta panostuksestaan. Monet jäsenyyden velvoitteet on suunniteltu auttamaan rotareita nauttimaan heidän kokemuksistaan rotareina. LÄSNAOLO Viikoittainen läsnäolo kokouksissa mahdollistaa jäsenten nauttimisen klubin toveruudesta ja oman ammatillisen ja henkilökohtaisen kokemuksen rikastuttamisen sekä tarjoaa tilaisuuden tavata muita paikkakunnan yritysjohtajia. Lukuisilla suuremmilla paikkakunnilla on tarjolla klubeja, joilla on vaihtelevia kokousaikoja, aamuisin, lounasaikaan, iltapäivisin tai iltaisin. Jos jäsenet ovat estyneitä oman klubinsa kokouksesta, heitä kehotetaan laajentamaan rotaryn kokemuspiiriä korvaamalla poissaolonsa paikkaamalla toisessa kokouksessa missä tahansa maailman rotaryklubissa käytäntö, joka takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa. Kokouspaikoista ja -ajoista saa tietoja RI:n Official Directorysta tai tutkimalla RI:n kotisivun Club Locator -osastoa (www.rotary.org). Joissakin tapauksissa rotarit voivat korvata poissaolonsa osallistumalla klubin palveluprojektiin tai olemalla läsnä klubin hallituksen kokouksessa tai Rotaract- tai Interact-klubin kokouksessa. Rotarit voivat myös paikata poissaolon vierailemalla Internetissä jollakin useasta e-klubista. PALVELUTOIMINNAT Kaikilla rotaryklubeilla on yhteinen tehtävä palvella paikkakuntaansa ja puutteessa olevia muualla maailmassa. Osallistumalla klubin palveluprojekteihin jäsenet perehtyvät klubinsa osallistumiseen paikallisiin tai kansainvälisiin projekteihin ja he voivat osallistua vapaaehtoisina, kun heidän aikaansa ja taitojaan eniten tarvitaan. JÄSENHANKINTA ja PYSYTTÄMINEN Klubin säilyttämiseksi vahvana on jokaisen rotarin velvollisuus ottaa vastuuta uusien jäsenten hankkimisesta rotaryyn. Uudetkin jäsenet voivat tuoda vieraita kokouksiin tai kutsua heitä osallistumaan palveluprojektiin. Rotaryn arvostus puhuu puolestaan, ja parhain tapa potentiaalisten jäsenten innostamiseksi ja kiinnostukseksi on antaa heidän itsensä kokea ensi käden toveruutta ja palvelua. Rotareiden kiinnostuksen ylläpitäminen on lisävelvollisuus. Hyvä toveruushenki klubissa ja varhain aloitettu osallistuminen palveluprojekteihin ovat kaksi parasta keinoa ylläpitää ja turvata klubin jäsenyyttä. Rotaryklubin ideaalinen jäsenkoostumus heijastaa paikkakunnan väestörakennetta ottamalla huomioon ammattijakautuman, sukupuolen, iän ja etnisen taustan. Tämä monipuolisuus rikastuttaa monin tavoin klubin toveruutta ja palvelutoimintaa Presidentti Arch Klump ehdotti perustettavaksi lahjoitusrahaston, joka oli Rotarysäätiön edeltäjä Lontoon opinto- ja kulttuurivaihdon rotarykonferenssi oli alkuna UNESCOlle Neljäkymmentäyhdeksän rotaria avusti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan laadinnassa Perustajamme Paul Harris kuoli Chicagossa. Rotarit lahjoittivat runsaasti varoja, jotka käytettiin stipendiohjelman perustamiseen Ensimmäiset 18 stipendiaattia opiskelivat ulkomailla. He olivat Hyvän tahdon lähettiläs -stipendiaattien edeltäjiä.

4 Rotary on opettanut minulle kuinka pienen kaupungin tavallinen kansalainen voi olla maailmankansalainen. Raj Ghuman, Intia Rotarya ohjaavat periaatteet Koko rotaryn historian ajan on laadittu useita perusperiaatteita, jotka ohjaavat rotareita toteuttamaan palvelun ja korkeitten eettisten standardien ihanteita. ROTARYN TAVOITE, joka luotiin 1910, muokattuna vuosien kuluessa kun rotaryn tehtävä on laajentunut, tarjoaa täsmällisen määritelmän järjestön tarkoituksesta ja yksittäisten klubijäsenten velvollisuuksista. Rotaryn tavoite on tarkoitettu rohkaisemaan ja edistämään palvelun ihannetta perustana arvokkaalle yritteliäisyydelle ja nimenomaan innostamaan ja edistämään 1. tuttavuuden luomista, joka mahdollistaa palvelun 2. korkeita eettisiä standardeja liike- ja ammattielämässä, kaikkien hyödyllisten ammattien arvon hyväksymistä ja jokaisen rotarin ammatin arvostamista mahdollisuutena palvella yhteiskuntaa 3. palvelun ihanteen toteuttamista jokaisen rotarin henkilökohtaisessa, liike- tai yhteiskunnallisessa toiminnassa 4. kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämistä palvelun ihanteen yhdistämien liike-elämän henkilöiden ja ammatinharjoittajien keskeisen ystävyyden kautta. NELJÄN KYSYMYKSEN KOKEEN, jota kaikki maailman rotarit noudattavat liike- ja ammattielämässä, kehitti chicagolainen rotari Herbert J. Taylor v Se on sittemmin käännetty yli 100 kielelle ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt soveltavat sitä kaikkialla maailmassa Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi 1) Onko tämä totta? 2) Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? 3) Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita? 4) Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista? LUOKITEPERIAATE varmistaa sen, että jokaisen klubin jäsenyys edustaa paikkakunnan liike-elämän ja ammattien koostumusta. Tämän järjestelmän mukaisesti jokaisen jäsenen luokite edustaa hänen liikealaansa tai ammattiaan, sillä jokaisen luokitteen haltijoiden määrä riippuu klubin koosta. Tuloksena on ammatillinen monipuolisuus, joka elähdyttää klubin sosiaalista ilmapiiriä ja antaa runsaan ammatillisen asiantuntijaresurssin palveluprojektien toteuttamiseksi. NELJÄ PALVELUVÄYLÄÄ, joiden lähtökohtana on rotaryn tavoite, ovat rotaryn syvälliset kulmakivet ja ne perustat, joille jokaisen klubin toiminta on rakennettu. Klubipalvelu kohdistuu toveruuden vahvistamiseen ja klubin tehokkaan toiminnan varmistamiseen. Ammattipalvelu innostaa rotareita palvelemaan ammattinsa kautta toisia ja soveltamaan korkeita eettisiä standardeja. Yhteiskuntapalvelu käsittää ne projektit ja toiminnot, joita klubi käyttää paikkakunnan elämän parantamiseksi. Kansainvälinen palvelu sisältää ne toimenpiteet, joiden avulla rotaryn humanitaarista ulottuvuutta maailmalla laajennetaan ja edistetään maailman yhteisymmärrystä ja rauhaa Ensimmäinen Interact-klubi perustettiin Melbourneen, Florida, USA. Maailman yhteiskuntapalveluohjelma aloitettiin Erityisapurahaohjelma (nykyään kaksinkertaistavat apurahat) ja opintoryhmien vaihto-ohjelma GSE aloitettiin Rotaract-ohjelma aloitettiin Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahaohjelma aloitettiin Rotarysäätiön apuraha 6 miljoonan filippiiniläisen lapsen rokottamiseen poliota vastaan oli alkuna PolioPlus-ohjelmalle.

5 Yritykseni tehdä maailmasta parempi paikka elää ovat rotaryn ansiosta monin verroin paremmat, sillä en ole yksin. Fernando Aguirre Palacios, Ecuador RI:n ohjelmat RI:n ohjelmat ja palvelumahdollisuudet on suunniteltu auttamaan rotareita heidän todetessaan puutteita omilla paikkakunnillaan sekä auttamaan maailmanlaajuisesti ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. Interact Rotaryklubit perustavat ja tukevat nuorten vuotiaitten palvelujärjestöä, jossa on yli klubia 121 maassa. Rotaract Rotaryklubit perustavat ja tukevat tätä nuorten, vuotiaitten palvelujärjestöä, joka keskittyy johtamiseen tai ammatillisen kehittymiseen tähtäävään toimintaan. Yli klubia 162 maassa. Rotaryn yhteisötoimikunnat Rotaryklubit perustavat ja tukevat ei-rotareista muodostettuja ryhmiä, jotka työskentelevät paikkakuntiensa olosuhteiden parantamiseksi. Yli ryhmää on toiminnassa 76 maassa. Rotaryn kansainväliset harrastusryhmät virkistykseen, ammattiin tai terveyteen suuntautunet ryhmät ovat avoimia kaikille rotareille ja heidän puolisoilleen, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Toiminnassa on noin 90 eri ryhmää. Rotaryn ystävyysvaihto Rotarit ja heidän perheensä tekevät vastavuoroisia vierailuja toisiin maihin, asuvat toistensa kodeissa ja perehtyvät alueiden kulttuuriin. Rotaryn vapaaehtoiset Vaikka jokainen rotari on vapaaehtoinen, niin useat sellaiset, joilla on erityisiä taitoja ja kokemusta, toimivat lyhyehköjä aikoja RI:n kautta vapaaehtoisina ulkomailla. Rotaryn nuorisovaihto Klubit ja piirit tukevat ja isännöivät vuotiaita opiskelijoita, jotka matkustavat ulkomaille opiskeluvuodeksi tai pidennetylle loma-ajalle. Osallistujia noin vuosittain. Rotaryn johtamiskoulutus (RYLA) Klubit ja piirit tukevat seminaareja, joissa valmennetaan nuorten (14 30 v) johtamistaidollisia kykyjä. Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (WCS) Rotaryklubit ja piirit kahdesta (2) eri maasta muodostavat kansainvälisiä ystävyyssuhteita, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhteiskuntapalvelun projekteja. WCS projektien luettelo -sivuilla esittää kuvauksia projekteista, joihin haetaan kansainvälistä partneria. Palvelumahdollisuuksien valikoima RI suosittelee, että klubit suunnitellessaan palvelun mahdollisuuksia harkitsisivat seuraavia kohteita: Uhanalaiset lapset, Vammaiset henkilöt, Terveydenhuolto, Kansainvälinen yhteisymmärrys ja hyvä tahto, Luku-, kirjoitus- ja laskutaito, Väestökysymykset, Köyhyys ja nälkä, Pelasta Planeetta Maa -ohjelma ja Yhteiskuntarauha Rotary aloitti PolioPlusohjelman ja kampanjan 120 MUSD:n keräämiseksi maailman kaikkien lasten rokottamiseksi PolioPlus-kampanjan avulla rotarit keräsivät 247 MUSD. Ensimmäiset naiset liittyvät Rotaryyn Rotary palasi Unkariin ja Puolaan Läntinen pallonpuolisko julistettiin poliovapaaksi Rotaryn kansainväliset opintokeskukset rauhan ja konfliktien sovittelun opiskelua varten perustettiin.

6 Rotarysäätiö on yhdysside, joka sitoo meidät kaikki yhteen. Calum Thomson, Skotlanti Rotarysäätiö RI:n Rotarysäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävänä on tukea rotareiden pyrkimyksiä edistää maailman yhteisymmärryksen ja rauhan saavuttamista parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. TALOUDELLINEN TUKI V Rotarysäätiö sai lahjoituksina 102,6 MUSD ja käytti 100,2 MUSD humanitaarisiin tai koulutuksellisiin ohjelmiin, joita klubit ja piirit toteuttavat. Rotareiden lahjoitukset Rotarysäätiölle menevät yhteen kolmesta rahastosta. Vuosirahastoon, joka jakaa apurahoja säätiön ohjelmien kautta. Pysyvään rahastoon, josta vain tuotot ovat käytettävissä säätiön ohjelmien tukemiseen. Tämä rahasto takaa säätiön jatkuvat toimintamahdollisuudet. PolioPlus-rahastoon, joka tukee rotaryn ohjelmaa luoda poliovapaa maailma. Jokainen rotareiden lahjoittama dollari rahoittaa humanitaarisia, koulutuksellisia ja kulttuuriohjelmia sekä näiden ohjelmien toimeenpanoa. Klubit ja piirit hakevat ja saavat säätiön apurahoja, jotka mahdollistavat monia tärkeitä maailmanlaajuisia projekteja. Every Rotarian, Every Year -aloitteen tarkoitus on kannustaa maailmanlaajuisesti jokaista rotaria lahjoittamaan vuosittain 100 USD tukemaan Rotarysäätiön tärkeitä ohjelmia. OPINTO-OHJELMAT Opinto-ohjelmat on suunniteltu edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä tuomalla yhteen ihmisiä eri maista ja kulttuureista. Hyvän tahdon lähettiläs -stipendejä myönnetään opiskelijoille, jotka opiskellessaan ulkomailla toimivat samalla hyvän tahdon lähettiläinä. Vuosittainen lukumäärä näitä opiskelijoita on noin 800. Rotaryn Maailmanrauhan stipendejä myönnetään opintoja varten rotaryn kansainvälisissä opintokeskuksissa, joiden ohjelmassa on rauhan ja konfliktien sovittelu. Rotaryn rauhan ja konfliktien sovittelun stipendejä myönnetään henkilöille, jotka opiskelevat lyhytaikaisissa ja todistukseen oikeuttavissa ohjelmissa rotaryn kansainvälisessä opintokeskuksessa Thaimaassa. Opintoryhmien vaihto GSE on vaihto-ohjelma, jossa eri maissa olevat piirit vaihtavat vuotiaista liike-elämän tai ammattialojen miehistä ja naisista koostuvia opintoryhmiä. Yliopistonopettajien apurahoja myönnetään korkeampaa opetustointa edustaville opettajille, jotka opettavat ulkomailla akateemisella tasolla käytännön aloja, joista on hyötyä vastaanottavalle maalle. HUMANITAARISET APURAHAOHJELMAT Humanitaariset apurahat tekevät mahdolliseksi sen, että rotarit voivat lisätä sellaisten kansainvälisten palveluprojektien tukemista, joilla hankitaan puutteessa oleville ihmisille kaivoja, perusasuntoja, lääkehuoltoa, lukutaidon opetusta tai oleellisia tarvikkeita. Rotareiden osallistuminen on näiden projektien onnistumisen avainkysymys. Kaksinkertaistavat apurahat tukevat rotaryklubien ja piirien Läntinen Tyynenmeren alue julistettiin poliovapaaksi Eurooppa julistettiin poliovapaaksi Rotarit aloittaa polion toisen varainhankintakampanjan avustaakseen taudin hävittämisen kriittistä varojen tarvetta. Rotarit keräsivät yli 129 MUSD Klubit juhlivat rotaryn 100- vuotistaivalta aloittamalla satoja yhteiskuntapalvelun projekteja ja tarjoamalla tuhansia tunteja vapaaehtoisten apua Rotarysäätiön huomionosoitus Paul Harris Fellow`lle numero

7 Tapa, jolla rotary reagoi kun tapahtuu suuronnettomuus, osoittaa rotaryn valtavaa voimaa. Ravi Ravindran, Sri Lanka humanitaarisia projekteja, joita toteutetaan yhdessä toisten ulkomaisten rotaryklubien kanssa. Yksinkertaistetut piiriapurahat tukevat piirejä avustamaan toimintoja, jotka hyödyttävät paikallisia tai kansainvälisiä palvelu- tai humanitaarisia projekteja. Vapaaehtoispalvelun apurahat tukevat yksityisten rotareiden ja heidän puolisoidensa matkakuluja, kun he suunnittelevat tarvittavia projekteja tai antavat erityistä palvelua paikkakunnalla. Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahat rahoittavat pitkäkestoisia, omatoimisia ja ruohonjuuritason kehitysprojekteja, jotka käyttävät kestävää, kaikille tarkoitettua lähestymistapaa huolehtia humanitaarisista tarpeista. PolioPlus PolioPlus-ohjelma tarjoaa rahoitusta rokotteisiin ja kuljetuksiin laajoissa rokotuskampanjoissa. Lisäksi ohjelma tukee yhteiskunnallista aloitteellisuutta, valvontaa ja laboratorioita, jotka auttavat maailmanlaajuisen polion hävittämisen viimeisiä vaiheita. Rotarit ovat keränneet ohjelman tukemiseksi varoja, jotka ylittävät 650 MUSD sekä huolehtineet Oletko tietoinen, että Rotarysäätiön Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit ovat maailman suurin yksityisin varoin rahoitettu stipendiohjelma. Rotarysäätiö on myöntänyt yli 420 MUSD apurahoina kehitysmaiden humanitaariseen apuun. Rotarit ovat perustaneet joukon isäntäorganisaatioita, jotka omistautuvat humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten Shelter Box, HungerPlus, Gift of Life ja Rotaryn lääkäripankki. A-vitamiinin lisääminen rokotteisiin kansallisten rokotuspäivien yhteydessä on estänyt arviolta 1,5 miljoonaa lapsikuolemaa vuoden 1998 jälkeen todiste plussasta PolioPlus-ohjelmassa. RI:n edustajat ovat yhteistyössä monien kansainvälisten järjestöjen kanssa, joita ovat YK ja monet sen sivutoimistoista, Amerikan valtioiden yhteistyöjärjestö (OAS), Euroopan neuvosto ja Afrikan unioni. sadoista tuhansista vapaaehtoistunneista. Rotary on johtava partneri Maailman Terveysjärjestön (WHO), UNICEF in ja USA:n tautien ja valvonta- ja torjuntakeskusten kanssa pyrkimyksissä, jotka tähtäävät polion maailmanlaajuiseen hävittämiseen. Näiden toimenpiteiden seurauksena yli kaksi miljardia alle 5-vuotiasta lasta on poliorokotettu, viisi miljoonaa muutoin rampautunutta henkilöä kävelee tänään, uutta polioesiintymää estetään joka vuosi ja polioon sairastuneiden määrä on pudonnut 99 % kaikkialla maailmassa. Tärkeimmät kokoukset Rotarit kokoontuvat useisiin peruskokouksiin vaihtamaan ajatuksia, juhlimaan menestymisiä, nauttimaan toveruudesta ja suunnittelemaan tulevaisuutta. RI:n KONVENTIO Suurin rotarykokous on RI:n konventio, joka pidetään touko- tai kesäkuussa eri puolilla rotarymaailmaa. Tämä vilkas, nelipäiväinen tapahtuma tarjoaa maailman tai rotaryn johtohenkilöiden puheita, paikallisen kulttuurin mukaista viihdeohjelmaa ja ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea rotaryn kansainvälisen ystävyyden laajuutta. PIIRIKONFERENSSIT Rotareita kehotetaan osallistumaan oman piirinsä konferenssiin, joka on vuotuinen motivoiva kokous, joka esittelee klubien ja piirin aktiviteetteja. Se on perhetapahtuma ja piirikonferenssi, joka yhdistää toveruuden ja oppimisen sekä antaa rotareille mahdollisuuden osallistua piirinsä tulevaisuuden suunnitteluun. Olen rotari ja kuulun yhteen suureen rotariperheeseen. Maureen Bond, Zimbabwe

8 ROTARY Jokainen BASICSmuutto on ollut helpompi minulle ja perheelleni, kun olemme tienneet, että rotariystävät odottavat meitä seuraavassa kaupungissa. Tänä päivänä meitä ympäröivät rotariystävät kaikkialla maapallolla. Russ M. Miller, Kiina Tehtävä, joka toi minut rotaryyn, on aikoja sitten tullut ja mennyt, mutta olen silti elinikäinen rotari. Talee Crowe, USA Kiitos sille itsepäiselle rotarille, joka ei ymmärtänyt sanontaa ei kiitos, että olen nyt jäsen rotaryperheessä. Sylvia Byers, Australia Saan tyydytystä siitä, että voin helpottaa jonkun toisen elämää, olla osallisena puiston rakentamisessa, terveysklinikan rahoituksessa tai auttaa metsittämään uudelleen puita tuhansille eekkereille. George M.Yeiter, USA Hae lisätietoja rotarysta ja sen palvelutoiminnasta osoitteesta Voit lukea viimeisimmät uutiset, tilata julkaisuja, ilmoittautua kansainväliseen konventioon sekä tehdä lahjoituksia Rotarysäätiölle tai hoitaa muita rotaryasioita. 595-FI (1007)

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä,

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä, Sisältö Tehokkaan perehdyttämisohjelman laatiminen... 1 Rotaryn informaatio-ohjelmat... 3 Rotaryn toimintaohjeet ja menettelytavat... 3 Palvelemisen mahdollisuudet... 4 RI:n ja paikallisen klubin historia

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTI Ö Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO ROTARYN KÄSIKIRJA 2013 ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 123 2 Nimi ja kuvaus... 123 3 Tarkoitus... 123 4 Tavoite... 123 5 Jäsenyys... 123 6 Hallitus... 125 7 Toimihenkilöt...

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017)

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Rotary tänään jäseniä 1.22 milj./ 34 000 klubissa mukana 200 maassa ja maantieteellisellä alueella palvelee, auttaa ja kehittää jäsenistöään noudattaa

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit!

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit! KUVERNÖÖRIPOSTIA Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Loka ja marraskuu 2015 Hyvät rotarit! Piirikokous ja Syysseminaari Lahdessa la 10.10.2015 Piirikokous kokosi Lahden Upseerikerholle

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Erkki Ilus. Kulosaaren yk

Erkki Ilus. Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.03.2017 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Äidin ja lapsen terveys Suomessa on äidin ja lapsen terveys hyvällä tasolla. Lastensuojelun Keskusliiton

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa 5.11.2015 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla sekä koulutusja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa:

jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa: Rotary tänäät ään jäseniä 1.223 milj./ 34000 + klubissa mukana 200 maassa ja maant.. alueella palvelee, auttaa, kehittää jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa: - Oikeutta tulla mukaan Rotaryyn

Lisätiedot

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 DG Olli Pihlava, 1410 Sisältö 1. Facts of life 2. Henkilökohtainen lähtötilanne 3. Ohjeistuksesta, RI:n tavoitteet 4. TAMPERE GETS 5. - 6.9.2015

Lisätiedot

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Perusarvot 3. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 4. Pelikenttä 5. Visio ja päämäärät 6. Menestyskonsepti 7. Kriittiset

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Rotaryklubin järjestysmuoto

Rotaryklubin järjestysmuoto * Rotaryklubin järjestysmuoto Artikla 1 Määrittelyt Ellei sisältö muuta vaadi niin tässä järjestysmuodossa käytetyillä sanoilla on seuraava merkitys: 1. hallitus: tämän klubin hallitus. 2. säännöt: tämän

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus 26.10.2013 Oulu Miksi uusi apurahamalli? - tavoitteina tehokkuuden lisääminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO Elli Keränen, koordinaattori 15.11.2016 ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO PA LV E L E VA Vuodesta 1993 Voittoa tavoittelematon. Kohtuulliset osallistumismaksut ja maksuttomia ohjelmia.

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB Helsinki Heinäkuu 2009 RI:n Presidentti Don Kurn Lee Governor Heimo Nummela 1 Hallitus Past presidentti Martti Marvola Presidentti Georg-Olof

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä.

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Peter Flander 24.01.2014. Kun Rotarysäätiön Tulevaisuussuunnitelma astui voimaan 1.7.2013, muuttuivat monet tähän asti totutut asiat

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Naisena Rotaryssa. Kuopio Veljmies rotaryklubi Leila Risteli, PDG, RRFC

Naisena Rotaryssa. Kuopio Veljmies rotaryklubi Leila Risteli, PDG, RRFC Naisena Rotaryssa Kuopio Veljmies rotaryklubi 16.11.2016 Leila Risteli, PDG, RRFC Naisrotarit ovat näkyvästi esillä The six Rotary Global Women of Action for 2015 were recognized during Rotary Day at the

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Strategian

Rotarypiiri 1420 Strategian Rotarypiiri 1420 Strategian 2017-2020 1 kehittäminen Lokakuu 2016 2 Purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage higher ethical standards

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto _ Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto I artikla Määritelmät ( RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän vahvistetun järjestysmuodon

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

Jäsenkyselyn tulokset

Jäsenkyselyn tulokset Jäsenkyselyn tulokset Rotarypiiri 1410 Prosessin taustaa Jäsenkyselyn suunnittelu käynnistettiin vuosi sitten Yhteistyökumppaniksi Q-Tutkimus Asiakas- ja kuluttajatutkimuksia toteuttava yritys Jäsenkyselyn

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Palveluprojektikomitea Painos 2016-19 226D-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos oppaasta Klubisi johtaminen: Palveluprojektikomitea, käsikirja palveluprojektikomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt I artikla Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta Kohta 1 Klubin säännöllisessä kokouksessa, joka pidetään kuukautta ennen vaalikokousta,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin säännöt

Raision Rotaryklubin säännöt Raision Rotaryklubin säännöt Hyväksytty klubin kokouksessa 8.4.2010 Säännöt ovat voimassa toistaiseksi SL/hallintokomitea 3.12.2009 2 1 Yleistä 1.1 Rotaryklubin nimi on Raision Rotaryklubi Klubin kotipaikka

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot