PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta"

Transkriptio

1 ERIKOISLIITE R O T A R Y N PERUSTIETOJA ROTARY INTERNATIONAL, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, arvostetussa asemassa olevista liike-elämän johtohenkilöistä ja ammatinharjoittajista, jotka käyttävät aikaansa ja taitojaan palvellakseen paikkakuntiaan ja maailmaa. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta hengestä. Luja keskinäinen yhteenkuuluvuus rotareiden ja merkittävien paikallisten ja kansainvälisten palveluprojektien välillä on tunnusomaista rotarylle kaikkialla maailmassa. Rotarylla on perinteisesti voimakas ja joskus monimutkainen organisaatiorakenne, jonka monet ohjelmat ja tavat saattavat hämmentää uusia ja vasta liittyneitä jäseniä. Seuraavat sivut tarjoavat perusinformaatiota rotarysta olennaista tietoa, joka parantaa jokaisen rotarin rotarytuntemusta ja tekee hänestä rotarin, joka on ylpeä rotariudestaan.

2 Mitä enemmän perehdyn rotaryyn, sitä enemmän pidän rotarysta. Michael P. Slevnik, USA ROTARYN ORGANISAATIO Rotary on itse asiassa ruohonjuuritason organisaatio, koska suurin osa sen palvelutoiminnasta toteutetaan klubitasolla. Piiri- ja kansainvälinen rakenne on suunniteltu tukemaan klubeja ja auttamaan niitä tarjoamaan enemmän palveluja omilla paikkakunnillaan ja ulkomailla. KLUBIT Rotarit ovat jäseniä rotaryklubeissa, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen järjestöön Rotary International (RI). Jokainen klubi valitsee omat toimihenkilönsä ja sillä on laaja itsenäisyys rotaryn järjestysmuodon ja sääntöjen puitteissa. PIIRIT Klubit on ryhmitelty 532 rotarypiiriin, joista jokaista johtaa governor, joka on RI:n toimihenkilö. Piirihallinto, mukaanluettuna apulaisgovernorit ja erilaiset komiteat, opastavat ja tukevat klubeja. RI:n KESKUSHALLITUS Yhdeksästätoista (19) jäsenestä muodostuva RI:n keskushallitus, johon kuuluvat RI:n presidentti ja tuleva presidentti, kokoontuu vuosineljänneksittäin vahvistamaan toimintaohjeita. RI:n presidentti, joka valitaan vuosittain, valitsee perinteisesti vuositeeman ja toimintavuoden painopistekohteen. RI:n SIHTEERISTÖ Rotary Internationalin pääkonttori sijaitsee Chicagon esikaupungissa, Evanston, Illinois, USA. RI:llä on 7 kansainvälistä aluetoimistoa: Argentiinassa, Australiassa, Brasiliassa, Intiassa, Japanissa, Koreassa ja Sveitsissä. Ison-Britannian ja Irlannin RI (RIBI) toimisto palvelee kyseisen alueen klubeja ja piirejä. Käytännön toimintaa johtaa RI:n pääsihteeri, jonka alaisena on noin 650 henkilöä, joiden tehtävä on palvella rotareja maailmanlaajuisesti Chicagolainen juristi Paul Harris järjesti ensimmäisen rotarykokouksen, jonka seurauksena perustettiin Rotary Club of Chicago Chicagon Rotaryklubi hankki kaupungintalon ulkopuolelle julkisen mukavuuslaitoksen, joka oli rotaryn ensimmäinen yhteiskuntapalveluprojekti Paul Harris valittiin National Association of Rotaryn Clubs järjestön ensimmäiseksi presidentiksi ensimmäisessä rotaryn konventiossa Klubeja perustettiin Kanadaan, Isoon-Britanniaan ja Irlantiin; järjestön nimi muutettiin muotoon International Association of Rotary Clubs Ensimmäinen klubi eienglantia puhuvassa maassa perustettiin Kuubaan.

3 Rotary sallii sinun antaa jotain takaisin, kun tiedostat, että kuulut suurimpaan lahjoittajien perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia Klubin jäsenyyden velvoitteet Klubi on rotaryn peruskivi. Merkittävin työskentely tapahtuu klubissa. Tehokkailla klubeilla on neljä avainaluetta: ne pyrkivät pysyttämään tai lisäämään jäsenistöään, osallistumaan palveluprojekteihin, jotka hyödyttävät sen omaa paikkakuntaa tai paikkakuntia muissa maissa, tukemaan Rotarysäätiötä taloudellisesti ja osallistumaan sen ohjelmiin sekä kehittämään johtajia, jotka kykenevät palvelemaan rotarya klubitasoa korkeammalla. Rotarin saama anti riippuu ensisijaisesti hänen omasta panostuksestaan. Monet jäsenyyden velvoitteet on suunniteltu auttamaan rotareita nauttimaan heidän kokemuksistaan rotareina. LÄSNAOLO Viikoittainen läsnäolo kokouksissa mahdollistaa jäsenten nauttimisen klubin toveruudesta ja oman ammatillisen ja henkilökohtaisen kokemuksen rikastuttamisen sekä tarjoaa tilaisuuden tavata muita paikkakunnan yritysjohtajia. Lukuisilla suuremmilla paikkakunnilla on tarjolla klubeja, joilla on vaihtelevia kokousaikoja, aamuisin, lounasaikaan, iltapäivisin tai iltaisin. Jos jäsenet ovat estyneitä oman klubinsa kokouksesta, heitä kehotetaan laajentamaan rotaryn kokemuspiiriä korvaamalla poissaolonsa paikkaamalla toisessa kokouksessa missä tahansa maailman rotaryklubissa käytäntö, joka takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa. Kokouspaikoista ja -ajoista saa tietoja RI:n Official Directorysta tai tutkimalla RI:n kotisivun Club Locator -osastoa (www.rotary.org). Joissakin tapauksissa rotarit voivat korvata poissaolonsa osallistumalla klubin palveluprojektiin tai olemalla läsnä klubin hallituksen kokouksessa tai Rotaract- tai Interact-klubin kokouksessa. Rotarit voivat myös paikata poissaolon vierailemalla Internetissä jollakin useasta e-klubista. PALVELUTOIMINNAT Kaikilla rotaryklubeilla on yhteinen tehtävä palvella paikkakuntaansa ja puutteessa olevia muualla maailmassa. Osallistumalla klubin palveluprojekteihin jäsenet perehtyvät klubinsa osallistumiseen paikallisiin tai kansainvälisiin projekteihin ja he voivat osallistua vapaaehtoisina, kun heidän aikaansa ja taitojaan eniten tarvitaan. JÄSENHANKINTA ja PYSYTTÄMINEN Klubin säilyttämiseksi vahvana on jokaisen rotarin velvollisuus ottaa vastuuta uusien jäsenten hankkimisesta rotaryyn. Uudetkin jäsenet voivat tuoda vieraita kokouksiin tai kutsua heitä osallistumaan palveluprojektiin. Rotaryn arvostus puhuu puolestaan, ja parhain tapa potentiaalisten jäsenten innostamiseksi ja kiinnostukseksi on antaa heidän itsensä kokea ensi käden toveruutta ja palvelua. Rotareiden kiinnostuksen ylläpitäminen on lisävelvollisuus. Hyvä toveruushenki klubissa ja varhain aloitettu osallistuminen palveluprojekteihin ovat kaksi parasta keinoa ylläpitää ja turvata klubin jäsenyyttä. Rotaryklubin ideaalinen jäsenkoostumus heijastaa paikkakunnan väestörakennetta ottamalla huomioon ammattijakautuman, sukupuolen, iän ja etnisen taustan. Tämä monipuolisuus rikastuttaa monin tavoin klubin toveruutta ja palvelutoimintaa Presidentti Arch Klump ehdotti perustettavaksi lahjoitusrahaston, joka oli Rotarysäätiön edeltäjä Lontoon opinto- ja kulttuurivaihdon rotarykonferenssi oli alkuna UNESCOlle Neljäkymmentäyhdeksän rotaria avusti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan laadinnassa Perustajamme Paul Harris kuoli Chicagossa. Rotarit lahjoittivat runsaasti varoja, jotka käytettiin stipendiohjelman perustamiseen Ensimmäiset 18 stipendiaattia opiskelivat ulkomailla. He olivat Hyvän tahdon lähettiläs -stipendiaattien edeltäjiä.

4 Rotary on opettanut minulle kuinka pienen kaupungin tavallinen kansalainen voi olla maailmankansalainen. Raj Ghuman, Intia Rotarya ohjaavat periaatteet Koko rotaryn historian ajan on laadittu useita perusperiaatteita, jotka ohjaavat rotareita toteuttamaan palvelun ja korkeitten eettisten standardien ihanteita. ROTARYN TAVOITE, joka luotiin 1910, muokattuna vuosien kuluessa kun rotaryn tehtävä on laajentunut, tarjoaa täsmällisen määritelmän järjestön tarkoituksesta ja yksittäisten klubijäsenten velvollisuuksista. Rotaryn tavoite on tarkoitettu rohkaisemaan ja edistämään palvelun ihannetta perustana arvokkaalle yritteliäisyydelle ja nimenomaan innostamaan ja edistämään 1. tuttavuuden luomista, joka mahdollistaa palvelun 2. korkeita eettisiä standardeja liike- ja ammattielämässä, kaikkien hyödyllisten ammattien arvon hyväksymistä ja jokaisen rotarin ammatin arvostamista mahdollisuutena palvella yhteiskuntaa 3. palvelun ihanteen toteuttamista jokaisen rotarin henkilökohtaisessa, liike- tai yhteiskunnallisessa toiminnassa 4. kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämistä palvelun ihanteen yhdistämien liike-elämän henkilöiden ja ammatinharjoittajien keskeisen ystävyyden kautta. NELJÄN KYSYMYKSEN KOKEEN, jota kaikki maailman rotarit noudattavat liike- ja ammattielämässä, kehitti chicagolainen rotari Herbert J. Taylor v Se on sittemmin käännetty yli 100 kielelle ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt soveltavat sitä kaikkialla maailmassa Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi 1) Onko tämä totta? 2) Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? 3) Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita? 4) Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista? LUOKITEPERIAATE varmistaa sen, että jokaisen klubin jäsenyys edustaa paikkakunnan liike-elämän ja ammattien koostumusta. Tämän järjestelmän mukaisesti jokaisen jäsenen luokite edustaa hänen liikealaansa tai ammattiaan, sillä jokaisen luokitteen haltijoiden määrä riippuu klubin koosta. Tuloksena on ammatillinen monipuolisuus, joka elähdyttää klubin sosiaalista ilmapiiriä ja antaa runsaan ammatillisen asiantuntijaresurssin palveluprojektien toteuttamiseksi. NELJÄ PALVELUVÄYLÄÄ, joiden lähtökohtana on rotaryn tavoite, ovat rotaryn syvälliset kulmakivet ja ne perustat, joille jokaisen klubin toiminta on rakennettu. Klubipalvelu kohdistuu toveruuden vahvistamiseen ja klubin tehokkaan toiminnan varmistamiseen. Ammattipalvelu innostaa rotareita palvelemaan ammattinsa kautta toisia ja soveltamaan korkeita eettisiä standardeja. Yhteiskuntapalvelu käsittää ne projektit ja toiminnot, joita klubi käyttää paikkakunnan elämän parantamiseksi. Kansainvälinen palvelu sisältää ne toimenpiteet, joiden avulla rotaryn humanitaarista ulottuvuutta maailmalla laajennetaan ja edistetään maailman yhteisymmärrystä ja rauhaa Ensimmäinen Interact-klubi perustettiin Melbourneen, Florida, USA. Maailman yhteiskuntapalveluohjelma aloitettiin Erityisapurahaohjelma (nykyään kaksinkertaistavat apurahat) ja opintoryhmien vaihto-ohjelma GSE aloitettiin Rotaract-ohjelma aloitettiin Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahaohjelma aloitettiin Rotarysäätiön apuraha 6 miljoonan filippiiniläisen lapsen rokottamiseen poliota vastaan oli alkuna PolioPlus-ohjelmalle.

5 Yritykseni tehdä maailmasta parempi paikka elää ovat rotaryn ansiosta monin verroin paremmat, sillä en ole yksin. Fernando Aguirre Palacios, Ecuador RI:n ohjelmat RI:n ohjelmat ja palvelumahdollisuudet on suunniteltu auttamaan rotareita heidän todetessaan puutteita omilla paikkakunnillaan sekä auttamaan maailmanlaajuisesti ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. Interact Rotaryklubit perustavat ja tukevat nuorten vuotiaitten palvelujärjestöä, jossa on yli klubia 121 maassa. Rotaract Rotaryklubit perustavat ja tukevat tätä nuorten, vuotiaitten palvelujärjestöä, joka keskittyy johtamiseen tai ammatillisen kehittymiseen tähtäävään toimintaan. Yli klubia 162 maassa. Rotaryn yhteisötoimikunnat Rotaryklubit perustavat ja tukevat ei-rotareista muodostettuja ryhmiä, jotka työskentelevät paikkakuntiensa olosuhteiden parantamiseksi. Yli ryhmää on toiminnassa 76 maassa. Rotaryn kansainväliset harrastusryhmät virkistykseen, ammattiin tai terveyteen suuntautunet ryhmät ovat avoimia kaikille rotareille ja heidän puolisoilleen, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Toiminnassa on noin 90 eri ryhmää. Rotaryn ystävyysvaihto Rotarit ja heidän perheensä tekevät vastavuoroisia vierailuja toisiin maihin, asuvat toistensa kodeissa ja perehtyvät alueiden kulttuuriin. Rotaryn vapaaehtoiset Vaikka jokainen rotari on vapaaehtoinen, niin useat sellaiset, joilla on erityisiä taitoja ja kokemusta, toimivat lyhyehköjä aikoja RI:n kautta vapaaehtoisina ulkomailla. Rotaryn nuorisovaihto Klubit ja piirit tukevat ja isännöivät vuotiaita opiskelijoita, jotka matkustavat ulkomaille opiskeluvuodeksi tai pidennetylle loma-ajalle. Osallistujia noin vuosittain. Rotaryn johtamiskoulutus (RYLA) Klubit ja piirit tukevat seminaareja, joissa valmennetaan nuorten (14 30 v) johtamistaidollisia kykyjä. Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (WCS) Rotaryklubit ja piirit kahdesta (2) eri maasta muodostavat kansainvälisiä ystävyyssuhteita, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhteiskuntapalvelun projekteja. WCS projektien luettelo -sivuilla esittää kuvauksia projekteista, joihin haetaan kansainvälistä partneria. Palvelumahdollisuuksien valikoima RI suosittelee, että klubit suunnitellessaan palvelun mahdollisuuksia harkitsisivat seuraavia kohteita: Uhanalaiset lapset, Vammaiset henkilöt, Terveydenhuolto, Kansainvälinen yhteisymmärrys ja hyvä tahto, Luku-, kirjoitus- ja laskutaito, Väestökysymykset, Köyhyys ja nälkä, Pelasta Planeetta Maa -ohjelma ja Yhteiskuntarauha Rotary aloitti PolioPlusohjelman ja kampanjan 120 MUSD:n keräämiseksi maailman kaikkien lasten rokottamiseksi PolioPlus-kampanjan avulla rotarit keräsivät 247 MUSD. Ensimmäiset naiset liittyvät Rotaryyn Rotary palasi Unkariin ja Puolaan Läntinen pallonpuolisko julistettiin poliovapaaksi Rotaryn kansainväliset opintokeskukset rauhan ja konfliktien sovittelun opiskelua varten perustettiin.

6 Rotarysäätiö on yhdysside, joka sitoo meidät kaikki yhteen. Calum Thomson, Skotlanti Rotarysäätiö RI:n Rotarysäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävänä on tukea rotareiden pyrkimyksiä edistää maailman yhteisymmärryksen ja rauhan saavuttamista parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. TALOUDELLINEN TUKI V Rotarysäätiö sai lahjoituksina 102,6 MUSD ja käytti 100,2 MUSD humanitaarisiin tai koulutuksellisiin ohjelmiin, joita klubit ja piirit toteuttavat. Rotareiden lahjoitukset Rotarysäätiölle menevät yhteen kolmesta rahastosta. Vuosirahastoon, joka jakaa apurahoja säätiön ohjelmien kautta. Pysyvään rahastoon, josta vain tuotot ovat käytettävissä säätiön ohjelmien tukemiseen. Tämä rahasto takaa säätiön jatkuvat toimintamahdollisuudet. PolioPlus-rahastoon, joka tukee rotaryn ohjelmaa luoda poliovapaa maailma. Jokainen rotareiden lahjoittama dollari rahoittaa humanitaarisia, koulutuksellisia ja kulttuuriohjelmia sekä näiden ohjelmien toimeenpanoa. Klubit ja piirit hakevat ja saavat säätiön apurahoja, jotka mahdollistavat monia tärkeitä maailmanlaajuisia projekteja. Every Rotarian, Every Year -aloitteen tarkoitus on kannustaa maailmanlaajuisesti jokaista rotaria lahjoittamaan vuosittain 100 USD tukemaan Rotarysäätiön tärkeitä ohjelmia. OPINTO-OHJELMAT Opinto-ohjelmat on suunniteltu edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä tuomalla yhteen ihmisiä eri maista ja kulttuureista. Hyvän tahdon lähettiläs -stipendejä myönnetään opiskelijoille, jotka opiskellessaan ulkomailla toimivat samalla hyvän tahdon lähettiläinä. Vuosittainen lukumäärä näitä opiskelijoita on noin 800. Rotaryn Maailmanrauhan stipendejä myönnetään opintoja varten rotaryn kansainvälisissä opintokeskuksissa, joiden ohjelmassa on rauhan ja konfliktien sovittelu. Rotaryn rauhan ja konfliktien sovittelun stipendejä myönnetään henkilöille, jotka opiskelevat lyhytaikaisissa ja todistukseen oikeuttavissa ohjelmissa rotaryn kansainvälisessä opintokeskuksessa Thaimaassa. Opintoryhmien vaihto GSE on vaihto-ohjelma, jossa eri maissa olevat piirit vaihtavat vuotiaista liike-elämän tai ammattialojen miehistä ja naisista koostuvia opintoryhmiä. Yliopistonopettajien apurahoja myönnetään korkeampaa opetustointa edustaville opettajille, jotka opettavat ulkomailla akateemisella tasolla käytännön aloja, joista on hyötyä vastaanottavalle maalle. HUMANITAARISET APURAHAOHJELMAT Humanitaariset apurahat tekevät mahdolliseksi sen, että rotarit voivat lisätä sellaisten kansainvälisten palveluprojektien tukemista, joilla hankitaan puutteessa oleville ihmisille kaivoja, perusasuntoja, lääkehuoltoa, lukutaidon opetusta tai oleellisia tarvikkeita. Rotareiden osallistuminen on näiden projektien onnistumisen avainkysymys. Kaksinkertaistavat apurahat tukevat rotaryklubien ja piirien Läntinen Tyynenmeren alue julistettiin poliovapaaksi Eurooppa julistettiin poliovapaaksi Rotarit aloittaa polion toisen varainhankintakampanjan avustaakseen taudin hävittämisen kriittistä varojen tarvetta. Rotarit keräsivät yli 129 MUSD Klubit juhlivat rotaryn 100- vuotistaivalta aloittamalla satoja yhteiskuntapalvelun projekteja ja tarjoamalla tuhansia tunteja vapaaehtoisten apua Rotarysäätiön huomionosoitus Paul Harris Fellow`lle numero

7 Tapa, jolla rotary reagoi kun tapahtuu suuronnettomuus, osoittaa rotaryn valtavaa voimaa. Ravi Ravindran, Sri Lanka humanitaarisia projekteja, joita toteutetaan yhdessä toisten ulkomaisten rotaryklubien kanssa. Yksinkertaistetut piiriapurahat tukevat piirejä avustamaan toimintoja, jotka hyödyttävät paikallisia tai kansainvälisiä palvelu- tai humanitaarisia projekteja. Vapaaehtoispalvelun apurahat tukevat yksityisten rotareiden ja heidän puolisoidensa matkakuluja, kun he suunnittelevat tarvittavia projekteja tai antavat erityistä palvelua paikkakunnalla. Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahat rahoittavat pitkäkestoisia, omatoimisia ja ruohonjuuritason kehitysprojekteja, jotka käyttävät kestävää, kaikille tarkoitettua lähestymistapaa huolehtia humanitaarisista tarpeista. PolioPlus PolioPlus-ohjelma tarjoaa rahoitusta rokotteisiin ja kuljetuksiin laajoissa rokotuskampanjoissa. Lisäksi ohjelma tukee yhteiskunnallista aloitteellisuutta, valvontaa ja laboratorioita, jotka auttavat maailmanlaajuisen polion hävittämisen viimeisiä vaiheita. Rotarit ovat keränneet ohjelman tukemiseksi varoja, jotka ylittävät 650 MUSD sekä huolehtineet Oletko tietoinen, että Rotarysäätiön Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit ovat maailman suurin yksityisin varoin rahoitettu stipendiohjelma. Rotarysäätiö on myöntänyt yli 420 MUSD apurahoina kehitysmaiden humanitaariseen apuun. Rotarit ovat perustaneet joukon isäntäorganisaatioita, jotka omistautuvat humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten Shelter Box, HungerPlus, Gift of Life ja Rotaryn lääkäripankki. A-vitamiinin lisääminen rokotteisiin kansallisten rokotuspäivien yhteydessä on estänyt arviolta 1,5 miljoonaa lapsikuolemaa vuoden 1998 jälkeen todiste plussasta PolioPlus-ohjelmassa. RI:n edustajat ovat yhteistyössä monien kansainvälisten järjestöjen kanssa, joita ovat YK ja monet sen sivutoimistoista, Amerikan valtioiden yhteistyöjärjestö (OAS), Euroopan neuvosto ja Afrikan unioni. sadoista tuhansista vapaaehtoistunneista. Rotary on johtava partneri Maailman Terveysjärjestön (WHO), UNICEF in ja USA:n tautien ja valvonta- ja torjuntakeskusten kanssa pyrkimyksissä, jotka tähtäävät polion maailmanlaajuiseen hävittämiseen. Näiden toimenpiteiden seurauksena yli kaksi miljardia alle 5-vuotiasta lasta on poliorokotettu, viisi miljoonaa muutoin rampautunutta henkilöä kävelee tänään, uutta polioesiintymää estetään joka vuosi ja polioon sairastuneiden määrä on pudonnut 99 % kaikkialla maailmassa. Tärkeimmät kokoukset Rotarit kokoontuvat useisiin peruskokouksiin vaihtamaan ajatuksia, juhlimaan menestymisiä, nauttimaan toveruudesta ja suunnittelemaan tulevaisuutta. RI:n KONVENTIO Suurin rotarykokous on RI:n konventio, joka pidetään touko- tai kesäkuussa eri puolilla rotarymaailmaa. Tämä vilkas, nelipäiväinen tapahtuma tarjoaa maailman tai rotaryn johtohenkilöiden puheita, paikallisen kulttuurin mukaista viihdeohjelmaa ja ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea rotaryn kansainvälisen ystävyyden laajuutta. PIIRIKONFERENSSIT Rotareita kehotetaan osallistumaan oman piirinsä konferenssiin, joka on vuotuinen motivoiva kokous, joka esittelee klubien ja piirin aktiviteetteja. Se on perhetapahtuma ja piirikonferenssi, joka yhdistää toveruuden ja oppimisen sekä antaa rotareille mahdollisuuden osallistua piirinsä tulevaisuuden suunnitteluun. Olen rotari ja kuulun yhteen suureen rotariperheeseen. Maureen Bond, Zimbabwe

8 ROTARY Jokainen BASICSmuutto on ollut helpompi minulle ja perheelleni, kun olemme tienneet, että rotariystävät odottavat meitä seuraavassa kaupungissa. Tänä päivänä meitä ympäröivät rotariystävät kaikkialla maapallolla. Russ M. Miller, Kiina Tehtävä, joka toi minut rotaryyn, on aikoja sitten tullut ja mennyt, mutta olen silti elinikäinen rotari. Talee Crowe, USA Kiitos sille itsepäiselle rotarille, joka ei ymmärtänyt sanontaa ei kiitos, että olen nyt jäsen rotaryperheessä. Sylvia Byers, Australia Saan tyydytystä siitä, että voin helpottaa jonkun toisen elämää, olla osallisena puiston rakentamisessa, terveysklinikan rahoituksessa tai auttaa metsittämään uudelleen puita tuhansille eekkereille. George M.Yeiter, USA Hae lisätietoja rotarysta ja sen palvelutoiminnasta osoitteesta Voit lukea viimeisimmät uutiset, tilata julkaisuja, ilmoittautua kansainväliseen konventioon sekä tehdä lahjoituksia Rotarysäätiölle tai hoitaa muita rotaryasioita. 595-FI (1007)

ROTARYSTA PERUSTIETOA. Rotary antaa mahdollisuuden. siitä, että kuulut suurimpaan. perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia

ROTARYSTA PERUSTIETOA. Rotary antaa mahdollisuuden. siitä, että kuulut suurimpaan. perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia Rotary International, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin 33.000 klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston,

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011 Pietari Brahen Rotaryklubi Viikkokokous 22.11.2011 Rotaryvisailu Ensimmäisen kokouksen kutsui koolle Paul Harris. Mikä oli hänen ammattinsa? Mitä ammatteja muut perustajajäsenet edustivat? Lakimies Hiilikauppias

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE?

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Torbjörn Sonck Päivämäärä 16.02.2009 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi Esa Ala-Mutka/Heikki Keravuori 9.9.2009 Lähteitä Rotarysäätiöseminaari Tampere

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä,

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä, Sisältö Tehokkaan perehdyttämisohjelman laatiminen... 1 Rotaryn informaatio-ohjelmat... 3 Rotaryn toimintaohjeet ja menettelytavat... 3 Palvelemisen mahdollisuudet... 4 RI:n ja paikallisen klubin historia

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja Esittäjä DRFC Matti Honkala 2009 Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- teena on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on:

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: ROTARYPIIRI 1380 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Yleistä Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till

Lisätiedot

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FVP) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh: 0400335719 TALOUDESTA 30.06.2011

Lisätiedot

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiö Tutuksi Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Vihti Vihti-Nummela - Karkkila 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTI Ö Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders Rotaryn käsikirja 2007 A Reference Manual for Rotary Leaders 2007 Rotaryn käsikirja käsikirja rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille. Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja

Lions tietoa uusille jäsenille. Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja Lions tietoa uusille jäsenille Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja Nuorisotyö Nuorisovaihto Nuorisovaihto on 17-21 -vuotiaiden nuorten, kesäaikana tapahtuvaa 3-6 viikon

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2. Rotarysäätiö Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.2016 Säätiöseminaarit 2015-16 DRFCC Niko Niemi Lahti-Wesijärvi

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017)

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Rotary tänään jäseniä 1.22 milj./ 34 000 klubissa mukana 200 maassa ja maantieteellisellä alueella palvelee, auttaa ja kehittää jäsenistöään noudattaa

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO ROTARYN KÄSIKIRJA 2013 ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 123 2 Nimi ja kuvaus... 123 3 Tarkoitus... 123 4 Tavoite... 123 5 Jäsenyys... 123 6 Hallitus... 125 7 Toimihenkilöt...

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Rotarysäätiön tulevaisuuden visio Future Vision Plan 16.8.2009 Slide 2 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tärkeimmät

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani.

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Etiikka ammattipalvelu Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Tunnin tavoitteet Miten Rotaryn johtoajatusten pitäisi

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa 5.11.2015 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla sekä koulutusja

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Äidin ja lapsen terveys Suomessa on äidin ja lapsen terveys hyvällä tasolla. Lastensuojelun Keskusliiton

Lisätiedot

jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa:

jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa: Rotary tänäät ään jäseniä 1.223 milj./ 34000 + klubissa mukana 200 maassa ja maant.. alueella palvelee, auttaa, kehittää jäsenistöään noudattaa eettisiä koodeja tarjoaa: - Oikeutta tulla mukaan Rotaryyn

Lisätiedot

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Näin me sen teimme RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Ylivieskan Rotary klubi Ylivieskan Jokivarsi Rotary klubi Haapaveden Rotary klubi Oulaisten Rotary klubi 22.3.2014 MARTTI MATIKAINEN 1 OHJELMA RYLA-JOHTAMISSEMINAARI

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 Governor 2008-09 Juhani Alatalo / Kuusamo Koulutus Turjantie 10, 93600 Kuusamo GSM 0400 328 085 E-mail: juhani.alatalo@elisanet.fi Governor-elect Virpi Honkala / Raahe Kirurgia

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

Klubin rotarysäätiökomitean opas

Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226E-FI (313) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ja ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ 2008 13.9. Rovaniemi 20.9. Kajaani(peruttiin) 27.9. Nivala 11.10. Oulunsalo 12.00 Tulokahvi, järjestelyt ja talon sanoma AG Erkki Koskela Avaus 12.30

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

District Grant 2014-2015. Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015

District Grant 2014-2015. Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015 Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015 RI:n Piiri 1390:ssä järjestettiin seitsemällä paikkakunnalla Rotarysäätiöseminaarit syksyn 2014 aikana. Seminaarit olivat kaikille jäsenille

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche Länderausschüsse 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul Harris The Four-Way Test Siège du Rotary Studiegruppsutbyte Rotaryn ABC Freqüência perfeita Divieto di propaganda

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

MIKSI MEIDÄN PITÄISI NÄKYÄ? Teemu Haapala IT, piiri 1400 21.3.2015

MIKSI MEIDÄN PITÄISI NÄKYÄ? Teemu Haapala IT, piiri 1400 21.3.2015 MIKSI MEIDÄN PITÄISI NÄKYÄ? Teemu Haapala IT, piiri 1400 21.3.2015 ORK:n klubikyselyn vastauksia Suomessakin on rotareiden syytä tulla ulos kaapista ja isosti! veli Oulun Rotaryklubista Uusien jäsenten

Lisätiedot

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013

Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa. - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Meidän meremme - Itämeri on hukkumassa saasteisiin - ja tarvitsee apuamme! Rotary Internationalin Piiri 1390 PETS 2013 Hämeenlinna, 16.3.2013 Itämeri on sairas meri - Pahasti rehevöitynyt meri - Haitallisten

Lisätiedot

Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Liite EM-1: Jäsenten tyytyväisyskysely (RI) Liite EM-2: Aikaisempi vs.

Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Liite EM-1: Jäsenten tyytyväisyskysely (RI) Liite EM-2: Aikaisempi vs. Sitoutamme jäsenemme Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Tunnin tavoitteet Tunnistaa jäsentemme sitouttamisen merkitys Pohtia eri tapoja, joilla voin osallistua klubin toimintaan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot