PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTIETOJA. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta"

Transkriptio

1 ERIKOISLIITE R O T A R Y N PERUSTIETOJA ROTARY INTERNATIONAL, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, arvostetussa asemassa olevista liike-elämän johtohenkilöistä ja ammatinharjoittajista, jotka käyttävät aikaansa ja taitojaan palvellakseen paikkakuntiaan ja maailmaa. Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta hengestä. Luja keskinäinen yhteenkuuluvuus rotareiden ja merkittävien paikallisten ja kansainvälisten palveluprojektien välillä on tunnusomaista rotarylle kaikkialla maailmassa. Rotarylla on perinteisesti voimakas ja joskus monimutkainen organisaatiorakenne, jonka monet ohjelmat ja tavat saattavat hämmentää uusia ja vasta liittyneitä jäseniä. Seuraavat sivut tarjoavat perusinformaatiota rotarysta olennaista tietoa, joka parantaa jokaisen rotarin rotarytuntemusta ja tekee hänestä rotarin, joka on ylpeä rotariudestaan.

2 Mitä enemmän perehdyn rotaryyn, sitä enemmän pidän rotarysta. Michael P. Slevnik, USA ROTARYN ORGANISAATIO Rotary on itse asiassa ruohonjuuritason organisaatio, koska suurin osa sen palvelutoiminnasta toteutetaan klubitasolla. Piiri- ja kansainvälinen rakenne on suunniteltu tukemaan klubeja ja auttamaan niitä tarjoamaan enemmän palveluja omilla paikkakunnillaan ja ulkomailla. KLUBIT Rotarit ovat jäseniä rotaryklubeissa, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen järjestöön Rotary International (RI). Jokainen klubi valitsee omat toimihenkilönsä ja sillä on laaja itsenäisyys rotaryn järjestysmuodon ja sääntöjen puitteissa. PIIRIT Klubit on ryhmitelty 532 rotarypiiriin, joista jokaista johtaa governor, joka on RI:n toimihenkilö. Piirihallinto, mukaanluettuna apulaisgovernorit ja erilaiset komiteat, opastavat ja tukevat klubeja. RI:n KESKUSHALLITUS Yhdeksästätoista (19) jäsenestä muodostuva RI:n keskushallitus, johon kuuluvat RI:n presidentti ja tuleva presidentti, kokoontuu vuosineljänneksittäin vahvistamaan toimintaohjeita. RI:n presidentti, joka valitaan vuosittain, valitsee perinteisesti vuositeeman ja toimintavuoden painopistekohteen. RI:n SIHTEERISTÖ Rotary Internationalin pääkonttori sijaitsee Chicagon esikaupungissa, Evanston, Illinois, USA. RI:llä on 7 kansainvälistä aluetoimistoa: Argentiinassa, Australiassa, Brasiliassa, Intiassa, Japanissa, Koreassa ja Sveitsissä. Ison-Britannian ja Irlannin RI (RIBI) toimisto palvelee kyseisen alueen klubeja ja piirejä. Käytännön toimintaa johtaa RI:n pääsihteeri, jonka alaisena on noin 650 henkilöä, joiden tehtävä on palvella rotareja maailmanlaajuisesti Chicagolainen juristi Paul Harris järjesti ensimmäisen rotarykokouksen, jonka seurauksena perustettiin Rotary Club of Chicago Chicagon Rotaryklubi hankki kaupungintalon ulkopuolelle julkisen mukavuuslaitoksen, joka oli rotaryn ensimmäinen yhteiskuntapalveluprojekti Paul Harris valittiin National Association of Rotaryn Clubs järjestön ensimmäiseksi presidentiksi ensimmäisessä rotaryn konventiossa Klubeja perustettiin Kanadaan, Isoon-Britanniaan ja Irlantiin; järjestön nimi muutettiin muotoon International Association of Rotary Clubs Ensimmäinen klubi eienglantia puhuvassa maassa perustettiin Kuubaan.

3 Rotary sallii sinun antaa jotain takaisin, kun tiedostat, että kuulut suurimpaan lahjoittajien perheeseen. Deanna Ann Duguid, Indonesia Klubin jäsenyyden velvoitteet Klubi on rotaryn peruskivi. Merkittävin työskentely tapahtuu klubissa. Tehokkailla klubeilla on neljä avainaluetta: ne pyrkivät pysyttämään tai lisäämään jäsenistöään, osallistumaan palveluprojekteihin, jotka hyödyttävät sen omaa paikkakuntaa tai paikkakuntia muissa maissa, tukemaan Rotarysäätiötä taloudellisesti ja osallistumaan sen ohjelmiin sekä kehittämään johtajia, jotka kykenevät palvelemaan rotarya klubitasoa korkeammalla. Rotarin saama anti riippuu ensisijaisesti hänen omasta panostuksestaan. Monet jäsenyyden velvoitteet on suunniteltu auttamaan rotareita nauttimaan heidän kokemuksistaan rotareina. LÄSNAOLO Viikoittainen läsnäolo kokouksissa mahdollistaa jäsenten nauttimisen klubin toveruudesta ja oman ammatillisen ja henkilökohtaisen kokemuksen rikastuttamisen sekä tarjoaa tilaisuuden tavata muita paikkakunnan yritysjohtajia. Lukuisilla suuremmilla paikkakunnilla on tarjolla klubeja, joilla on vaihtelevia kokousaikoja, aamuisin, lounasaikaan, iltapäivisin tai iltaisin. Jos jäsenet ovat estyneitä oman klubinsa kokouksesta, heitä kehotetaan laajentamaan rotaryn kokemuspiiriä korvaamalla poissaolonsa paikkaamalla toisessa kokouksessa missä tahansa maailman rotaryklubissa käytäntö, joka takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa. Kokouspaikoista ja -ajoista saa tietoja RI:n Official Directorysta tai tutkimalla RI:n kotisivun Club Locator -osastoa (www.rotary.org). Joissakin tapauksissa rotarit voivat korvata poissaolonsa osallistumalla klubin palveluprojektiin tai olemalla läsnä klubin hallituksen kokouksessa tai Rotaract- tai Interact-klubin kokouksessa. Rotarit voivat myös paikata poissaolon vierailemalla Internetissä jollakin useasta e-klubista. PALVELUTOIMINNAT Kaikilla rotaryklubeilla on yhteinen tehtävä palvella paikkakuntaansa ja puutteessa olevia muualla maailmassa. Osallistumalla klubin palveluprojekteihin jäsenet perehtyvät klubinsa osallistumiseen paikallisiin tai kansainvälisiin projekteihin ja he voivat osallistua vapaaehtoisina, kun heidän aikaansa ja taitojaan eniten tarvitaan. JÄSENHANKINTA ja PYSYTTÄMINEN Klubin säilyttämiseksi vahvana on jokaisen rotarin velvollisuus ottaa vastuuta uusien jäsenten hankkimisesta rotaryyn. Uudetkin jäsenet voivat tuoda vieraita kokouksiin tai kutsua heitä osallistumaan palveluprojektiin. Rotaryn arvostus puhuu puolestaan, ja parhain tapa potentiaalisten jäsenten innostamiseksi ja kiinnostukseksi on antaa heidän itsensä kokea ensi käden toveruutta ja palvelua. Rotareiden kiinnostuksen ylläpitäminen on lisävelvollisuus. Hyvä toveruushenki klubissa ja varhain aloitettu osallistuminen palveluprojekteihin ovat kaksi parasta keinoa ylläpitää ja turvata klubin jäsenyyttä. Rotaryklubin ideaalinen jäsenkoostumus heijastaa paikkakunnan väestörakennetta ottamalla huomioon ammattijakautuman, sukupuolen, iän ja etnisen taustan. Tämä monipuolisuus rikastuttaa monin tavoin klubin toveruutta ja palvelutoimintaa Presidentti Arch Klump ehdotti perustettavaksi lahjoitusrahaston, joka oli Rotarysäätiön edeltäjä Lontoon opinto- ja kulttuurivaihdon rotarykonferenssi oli alkuna UNESCOlle Neljäkymmentäyhdeksän rotaria avusti Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan laadinnassa Perustajamme Paul Harris kuoli Chicagossa. Rotarit lahjoittivat runsaasti varoja, jotka käytettiin stipendiohjelman perustamiseen Ensimmäiset 18 stipendiaattia opiskelivat ulkomailla. He olivat Hyvän tahdon lähettiläs -stipendiaattien edeltäjiä.

4 Rotary on opettanut minulle kuinka pienen kaupungin tavallinen kansalainen voi olla maailmankansalainen. Raj Ghuman, Intia Rotarya ohjaavat periaatteet Koko rotaryn historian ajan on laadittu useita perusperiaatteita, jotka ohjaavat rotareita toteuttamaan palvelun ja korkeitten eettisten standardien ihanteita. ROTARYN TAVOITE, joka luotiin 1910, muokattuna vuosien kuluessa kun rotaryn tehtävä on laajentunut, tarjoaa täsmällisen määritelmän järjestön tarkoituksesta ja yksittäisten klubijäsenten velvollisuuksista. Rotaryn tavoite on tarkoitettu rohkaisemaan ja edistämään palvelun ihannetta perustana arvokkaalle yritteliäisyydelle ja nimenomaan innostamaan ja edistämään 1. tuttavuuden luomista, joka mahdollistaa palvelun 2. korkeita eettisiä standardeja liike- ja ammattielämässä, kaikkien hyödyllisten ammattien arvon hyväksymistä ja jokaisen rotarin ammatin arvostamista mahdollisuutena palvella yhteiskuntaa 3. palvelun ihanteen toteuttamista jokaisen rotarin henkilökohtaisessa, liike- tai yhteiskunnallisessa toiminnassa 4. kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämistä palvelun ihanteen yhdistämien liike-elämän henkilöiden ja ammatinharjoittajien keskeisen ystävyyden kautta. NELJÄN KYSYMYKSEN KOKEEN, jota kaikki maailman rotarit noudattavat liike- ja ammattielämässä, kehitti chicagolainen rotari Herbert J. Taylor v Se on sittemmin käännetty yli 100 kielelle ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt soveltavat sitä kaikkialla maailmassa Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi 1) Onko tämä totta? 2) Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? 3) Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita? 4) Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista? LUOKITEPERIAATE varmistaa sen, että jokaisen klubin jäsenyys edustaa paikkakunnan liike-elämän ja ammattien koostumusta. Tämän järjestelmän mukaisesti jokaisen jäsenen luokite edustaa hänen liikealaansa tai ammattiaan, sillä jokaisen luokitteen haltijoiden määrä riippuu klubin koosta. Tuloksena on ammatillinen monipuolisuus, joka elähdyttää klubin sosiaalista ilmapiiriä ja antaa runsaan ammatillisen asiantuntijaresurssin palveluprojektien toteuttamiseksi. NELJÄ PALVELUVÄYLÄÄ, joiden lähtökohtana on rotaryn tavoite, ovat rotaryn syvälliset kulmakivet ja ne perustat, joille jokaisen klubin toiminta on rakennettu. Klubipalvelu kohdistuu toveruuden vahvistamiseen ja klubin tehokkaan toiminnan varmistamiseen. Ammattipalvelu innostaa rotareita palvelemaan ammattinsa kautta toisia ja soveltamaan korkeita eettisiä standardeja. Yhteiskuntapalvelu käsittää ne projektit ja toiminnot, joita klubi käyttää paikkakunnan elämän parantamiseksi. Kansainvälinen palvelu sisältää ne toimenpiteet, joiden avulla rotaryn humanitaarista ulottuvuutta maailmalla laajennetaan ja edistetään maailman yhteisymmärrystä ja rauhaa Ensimmäinen Interact-klubi perustettiin Melbourneen, Florida, USA. Maailman yhteiskuntapalveluohjelma aloitettiin Erityisapurahaohjelma (nykyään kaksinkertaistavat apurahat) ja opintoryhmien vaihto-ohjelma GSE aloitettiin Rotaract-ohjelma aloitettiin Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahaohjelma aloitettiin Rotarysäätiön apuraha 6 miljoonan filippiiniläisen lapsen rokottamiseen poliota vastaan oli alkuna PolioPlus-ohjelmalle.

5 Yritykseni tehdä maailmasta parempi paikka elää ovat rotaryn ansiosta monin verroin paremmat, sillä en ole yksin. Fernando Aguirre Palacios, Ecuador RI:n ohjelmat RI:n ohjelmat ja palvelumahdollisuudet on suunniteltu auttamaan rotareita heidän todetessaan puutteita omilla paikkakunnillaan sekä auttamaan maailmanlaajuisesti ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. Interact Rotaryklubit perustavat ja tukevat nuorten vuotiaitten palvelujärjestöä, jossa on yli klubia 121 maassa. Rotaract Rotaryklubit perustavat ja tukevat tätä nuorten, vuotiaitten palvelujärjestöä, joka keskittyy johtamiseen tai ammatillisen kehittymiseen tähtäävään toimintaan. Yli klubia 162 maassa. Rotaryn yhteisötoimikunnat Rotaryklubit perustavat ja tukevat ei-rotareista muodostettuja ryhmiä, jotka työskentelevät paikkakuntiensa olosuhteiden parantamiseksi. Yli ryhmää on toiminnassa 76 maassa. Rotaryn kansainväliset harrastusryhmät virkistykseen, ammattiin tai terveyteen suuntautunet ryhmät ovat avoimia kaikille rotareille ja heidän puolisoilleen, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Toiminnassa on noin 90 eri ryhmää. Rotaryn ystävyysvaihto Rotarit ja heidän perheensä tekevät vastavuoroisia vierailuja toisiin maihin, asuvat toistensa kodeissa ja perehtyvät alueiden kulttuuriin. Rotaryn vapaaehtoiset Vaikka jokainen rotari on vapaaehtoinen, niin useat sellaiset, joilla on erityisiä taitoja ja kokemusta, toimivat lyhyehköjä aikoja RI:n kautta vapaaehtoisina ulkomailla. Rotaryn nuorisovaihto Klubit ja piirit tukevat ja isännöivät vuotiaita opiskelijoita, jotka matkustavat ulkomaille opiskeluvuodeksi tai pidennetylle loma-ajalle. Osallistujia noin vuosittain. Rotaryn johtamiskoulutus (RYLA) Klubit ja piirit tukevat seminaareja, joissa valmennetaan nuorten (14 30 v) johtamistaidollisia kykyjä. Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (WCS) Rotaryklubit ja piirit kahdesta (2) eri maasta muodostavat kansainvälisiä ystävyyssuhteita, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhteiskuntapalvelun projekteja. WCS projektien luettelo -sivuilla esittää kuvauksia projekteista, joihin haetaan kansainvälistä partneria. Palvelumahdollisuuksien valikoima RI suosittelee, että klubit suunnitellessaan palvelun mahdollisuuksia harkitsisivat seuraavia kohteita: Uhanalaiset lapset, Vammaiset henkilöt, Terveydenhuolto, Kansainvälinen yhteisymmärrys ja hyvä tahto, Luku-, kirjoitus- ja laskutaito, Väestökysymykset, Köyhyys ja nälkä, Pelasta Planeetta Maa -ohjelma ja Yhteiskuntarauha Rotary aloitti PolioPlusohjelman ja kampanjan 120 MUSD:n keräämiseksi maailman kaikkien lasten rokottamiseksi PolioPlus-kampanjan avulla rotarit keräsivät 247 MUSD. Ensimmäiset naiset liittyvät Rotaryyn Rotary palasi Unkariin ja Puolaan Läntinen pallonpuolisko julistettiin poliovapaaksi Rotaryn kansainväliset opintokeskukset rauhan ja konfliktien sovittelun opiskelua varten perustettiin.

6 Rotarysäätiö on yhdysside, joka sitoo meidät kaikki yhteen. Calum Thomson, Skotlanti Rotarysäätiö RI:n Rotarysäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävänä on tukea rotareiden pyrkimyksiä edistää maailman yhteisymmärryksen ja rauhan saavuttamista parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. TALOUDELLINEN TUKI V Rotarysäätiö sai lahjoituksina 102,6 MUSD ja käytti 100,2 MUSD humanitaarisiin tai koulutuksellisiin ohjelmiin, joita klubit ja piirit toteuttavat. Rotareiden lahjoitukset Rotarysäätiölle menevät yhteen kolmesta rahastosta. Vuosirahastoon, joka jakaa apurahoja säätiön ohjelmien kautta. Pysyvään rahastoon, josta vain tuotot ovat käytettävissä säätiön ohjelmien tukemiseen. Tämä rahasto takaa säätiön jatkuvat toimintamahdollisuudet. PolioPlus-rahastoon, joka tukee rotaryn ohjelmaa luoda poliovapaa maailma. Jokainen rotareiden lahjoittama dollari rahoittaa humanitaarisia, koulutuksellisia ja kulttuuriohjelmia sekä näiden ohjelmien toimeenpanoa. Klubit ja piirit hakevat ja saavat säätiön apurahoja, jotka mahdollistavat monia tärkeitä maailmanlaajuisia projekteja. Every Rotarian, Every Year -aloitteen tarkoitus on kannustaa maailmanlaajuisesti jokaista rotaria lahjoittamaan vuosittain 100 USD tukemaan Rotarysäätiön tärkeitä ohjelmia. OPINTO-OHJELMAT Opinto-ohjelmat on suunniteltu edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä tuomalla yhteen ihmisiä eri maista ja kulttuureista. Hyvän tahdon lähettiläs -stipendejä myönnetään opiskelijoille, jotka opiskellessaan ulkomailla toimivat samalla hyvän tahdon lähettiläinä. Vuosittainen lukumäärä näitä opiskelijoita on noin 800. Rotaryn Maailmanrauhan stipendejä myönnetään opintoja varten rotaryn kansainvälisissä opintokeskuksissa, joiden ohjelmassa on rauhan ja konfliktien sovittelu. Rotaryn rauhan ja konfliktien sovittelun stipendejä myönnetään henkilöille, jotka opiskelevat lyhytaikaisissa ja todistukseen oikeuttavissa ohjelmissa rotaryn kansainvälisessä opintokeskuksessa Thaimaassa. Opintoryhmien vaihto GSE on vaihto-ohjelma, jossa eri maissa olevat piirit vaihtavat vuotiaista liike-elämän tai ammattialojen miehistä ja naisista koostuvia opintoryhmiä. Yliopistonopettajien apurahoja myönnetään korkeampaa opetustointa edustaville opettajille, jotka opettavat ulkomailla akateemisella tasolla käytännön aloja, joista on hyötyä vastaanottavalle maalle. HUMANITAARISET APURAHAOHJELMAT Humanitaariset apurahat tekevät mahdolliseksi sen, että rotarit voivat lisätä sellaisten kansainvälisten palveluprojektien tukemista, joilla hankitaan puutteessa oleville ihmisille kaivoja, perusasuntoja, lääkehuoltoa, lukutaidon opetusta tai oleellisia tarvikkeita. Rotareiden osallistuminen on näiden projektien onnistumisen avainkysymys. Kaksinkertaistavat apurahat tukevat rotaryklubien ja piirien Läntinen Tyynenmeren alue julistettiin poliovapaaksi Eurooppa julistettiin poliovapaaksi Rotarit aloittaa polion toisen varainhankintakampanjan avustaakseen taudin hävittämisen kriittistä varojen tarvetta. Rotarit keräsivät yli 129 MUSD Klubit juhlivat rotaryn 100- vuotistaivalta aloittamalla satoja yhteiskuntapalvelun projekteja ja tarjoamalla tuhansia tunteja vapaaehtoisten apua Rotarysäätiön huomionosoitus Paul Harris Fellow`lle numero

7 Tapa, jolla rotary reagoi kun tapahtuu suuronnettomuus, osoittaa rotaryn valtavaa voimaa. Ravi Ravindran, Sri Lanka humanitaarisia projekteja, joita toteutetaan yhdessä toisten ulkomaisten rotaryklubien kanssa. Yksinkertaistetut piiriapurahat tukevat piirejä avustamaan toimintoja, jotka hyödyttävät paikallisia tai kansainvälisiä palvelu- tai humanitaarisia projekteja. Vapaaehtoispalvelun apurahat tukevat yksityisten rotareiden ja heidän puolisoidensa matkakuluja, kun he suunnittelevat tarvittavia projekteja tai antavat erityistä palvelua paikkakunnalla. Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahat rahoittavat pitkäkestoisia, omatoimisia ja ruohonjuuritason kehitysprojekteja, jotka käyttävät kestävää, kaikille tarkoitettua lähestymistapaa huolehtia humanitaarisista tarpeista. PolioPlus PolioPlus-ohjelma tarjoaa rahoitusta rokotteisiin ja kuljetuksiin laajoissa rokotuskampanjoissa. Lisäksi ohjelma tukee yhteiskunnallista aloitteellisuutta, valvontaa ja laboratorioita, jotka auttavat maailmanlaajuisen polion hävittämisen viimeisiä vaiheita. Rotarit ovat keränneet ohjelman tukemiseksi varoja, jotka ylittävät 650 MUSD sekä huolehtineet Oletko tietoinen, että Rotarysäätiön Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit ovat maailman suurin yksityisin varoin rahoitettu stipendiohjelma. Rotarysäätiö on myöntänyt yli 420 MUSD apurahoina kehitysmaiden humanitaariseen apuun. Rotarit ovat perustaneet joukon isäntäorganisaatioita, jotka omistautuvat humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten Shelter Box, HungerPlus, Gift of Life ja Rotaryn lääkäripankki. A-vitamiinin lisääminen rokotteisiin kansallisten rokotuspäivien yhteydessä on estänyt arviolta 1,5 miljoonaa lapsikuolemaa vuoden 1998 jälkeen todiste plussasta PolioPlus-ohjelmassa. RI:n edustajat ovat yhteistyössä monien kansainvälisten järjestöjen kanssa, joita ovat YK ja monet sen sivutoimistoista, Amerikan valtioiden yhteistyöjärjestö (OAS), Euroopan neuvosto ja Afrikan unioni. sadoista tuhansista vapaaehtoistunneista. Rotary on johtava partneri Maailman Terveysjärjestön (WHO), UNICEF in ja USA:n tautien ja valvonta- ja torjuntakeskusten kanssa pyrkimyksissä, jotka tähtäävät polion maailmanlaajuiseen hävittämiseen. Näiden toimenpiteiden seurauksena yli kaksi miljardia alle 5-vuotiasta lasta on poliorokotettu, viisi miljoonaa muutoin rampautunutta henkilöä kävelee tänään, uutta polioesiintymää estetään joka vuosi ja polioon sairastuneiden määrä on pudonnut 99 % kaikkialla maailmassa. Tärkeimmät kokoukset Rotarit kokoontuvat useisiin peruskokouksiin vaihtamaan ajatuksia, juhlimaan menestymisiä, nauttimaan toveruudesta ja suunnittelemaan tulevaisuutta. RI:n KONVENTIO Suurin rotarykokous on RI:n konventio, joka pidetään touko- tai kesäkuussa eri puolilla rotarymaailmaa. Tämä vilkas, nelipäiväinen tapahtuma tarjoaa maailman tai rotaryn johtohenkilöiden puheita, paikallisen kulttuurin mukaista viihdeohjelmaa ja ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea rotaryn kansainvälisen ystävyyden laajuutta. PIIRIKONFERENSSIT Rotareita kehotetaan osallistumaan oman piirinsä konferenssiin, joka on vuotuinen motivoiva kokous, joka esittelee klubien ja piirin aktiviteetteja. Se on perhetapahtuma ja piirikonferenssi, joka yhdistää toveruuden ja oppimisen sekä antaa rotareille mahdollisuuden osallistua piirinsä tulevaisuuden suunnitteluun. Olen rotari ja kuulun yhteen suureen rotariperheeseen. Maureen Bond, Zimbabwe

8 ROTARY Jokainen BASICSmuutto on ollut helpompi minulle ja perheelleni, kun olemme tienneet, että rotariystävät odottavat meitä seuraavassa kaupungissa. Tänä päivänä meitä ympäröivät rotariystävät kaikkialla maapallolla. Russ M. Miller, Kiina Tehtävä, joka toi minut rotaryyn, on aikoja sitten tullut ja mennyt, mutta olen silti elinikäinen rotari. Talee Crowe, USA Kiitos sille itsepäiselle rotarille, joka ei ymmärtänyt sanontaa ei kiitos, että olen nyt jäsen rotaryperheessä. Sylvia Byers, Australia Saan tyydytystä siitä, että voin helpottaa jonkun toisen elämää, olla osallisena puiston rakentamisessa, terveysklinikan rahoituksessa tai auttaa metsittämään uudelleen puita tuhansille eekkereille. George M.Yeiter, USA Hae lisätietoja rotarysta ja sen palvelutoiminnasta osoitteesta Voit lukea viimeisimmät uutiset, tilata julkaisuja, ilmoittautua kansainväliseen konventioon sekä tehdä lahjoituksia Rotarysäätiölle tai hoitaa muita rotaryasioita. 595-FI (1007)

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche Länderausschüsse 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul Harris The Four-Way Test Siège du Rotary Studiegruppsutbyte Rotaryn ABC Freqüência perfeita Divieto di propaganda

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 3 2009-2010 ISSN 0781-4151

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 3 2009-2010 ISSN 0781-4151 H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 3 2009-2010 ISSN 0781-4151 Tulevan rotarivuoden teema: Rakennamme yhteisöjä, rakennamme siltoja maanosien välille Seloste 2009-2010 N:o 3

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

vaihto-oppilasta ulkona yhtä aikaa, mutta tällöin toinen paikka saatiin ilman vastavuoroisuutta.

vaihto-oppilasta ulkona yhtä aikaa, mutta tällöin toinen paikka saatiin ilman vastavuoroisuutta. klubi NUORten asialla NUORISOVAIHTO MUKKULAN rotary- KLUBISSA 1977 2007 Rotaryjärjestön monipuolisen toiminnan näkyvimpiä muotoja on nuorisovaihto. Vuosittain yli 8 000:lle nuorelle tarjoutuu mahdollisuus

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit

Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. Rotaryvuosi 2007 2008 on alkanut. Uudet vastuuhenkilçt ovat aloittaneet, ja uudet haasteet ja mahdollisuudet odottavat.

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Soroptimist International of Europe (SIE), Euroopan Federaatio, on yksi neljästä Soroptimist Internationalin (SI) federaatiosta. SI on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2006-2007 ISSN 0781-4151

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2006-2007 ISSN 0781-4151 H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 2 2006-2007 ISSN 0781-4151 HALSTARI Seloste 2006-2007 N:o 2 tammikuu 2007 Sisältö Sivu 3 Presidentin palsta 5 Uutta pankkitoimintaa Lohjalla

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005

NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 VIIKKOKOKOUSMUISTIOT PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN HEINÄKUU 2005 NURMIJÄRVEN ROTARYKLUBI TOIMINTAVUOSI 2004-2005 PRESIDENTTI MATTI IIVANAINEN VIIKKOKOKOUSMUISTIOT HEINÄKUU 2005 KOLME ENSIMMÄISTÄ VIIKKOKOKOUSTA KORVATTIIN KESÄTAPAHTUMILLA KLUBIKOKOUS 27.7.2005 Presidentti

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja "Kunniakas historiamme"

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kunniakas historiamme KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja "Kunniakas historiamme" Kunniakas historiamme Kertaussarjassa on viisi osaa, jotka kattavat seuraavat aiheet: Kunniakas

Lisätiedot

SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan

SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan Lokakuu 2011 SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan LCIF on johtaja vältettävän sokeuden ehkäisyssä ja näön palauttamisessa ihmisille joka puolella maailmaa.

Lisätiedot

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6

... SISÄLLYSLUETTELO. Governorin katsaus 3. Hallinto 4. Katsaukset 6 ROTARYPIIRI 1400 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 SISÄLLYSLUETTELO Governorin katsaus 3 Hallinto 4 Katsaukset 6 PETS ja Piirineuvottelu 6 Piirikouluttaja 6 IT-vastaava 7 Rotarysäätiö 8 Lääkäripankki 12 Ammattipalvelukomitea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot