Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi"

Transkriptio

1 Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Sulkemistyökokoukset, kevät 2011 Helsinki Joensuu Tampere Oulu Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö p

2 Esityksen sisältö Taustaa rakennerahastovaltuuksista Sidonnat / valtuuden käytön peruuntuminen Purkautuvat rakennerahastovaltuudet Tilannekatsaus Lisätalousarvio 2011 MYAK / EAKR/ESR -ohjeet 2012 ja LTA-erät Maakunnan liittojen purkautuvat kehykset Kainuun maakunnan purkautuvat varat

3 Taustaa: Myöntämisvaltuudet ja valtuuksien allokointiprosessi; käsitteitä (Budjettisanasto 2001) Myöntämisvaltuus on valtion talousarvion päätösosan mahdollinen oikeutus sitoutua tiettyyn menoon, jota varten tarvittava määräraha otetaan valtion talousarvioon vasta seuraavina varainhoitovuosina. Valtuus on määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu. Valtuutta ei koske vuotuisperiaate, mutta sitä saadaan käyttää vain kyseisen varainhoitovuoden aikana. Käytännössä valtuudet usein sisältävät myös kuluvan vuoden menoja. Valtuutta koskevat määrärahat on kohdistettu tietylle momentille. > valtuus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia Arviomääräraha on yhtä vuotta varten myönnetty määräraha, jota ei voi siirtää myöhempiin vuosiin mutta joka voidaan ylittää asianomaisen ministeriön luvalla tietyn määrämuotoisen menettelyn jälkeen. > arviomääräraha: valtuuden käytöstä aiheutuneet menot (sitoumuksen maksutapahtumat)

4 Taustaa: Rakennerahastovaltuudet Talousarviossa momentti (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella , arviomääräraha) * päätösosassa mm. htv-rajoitteet ja Kainuun osuudet * selvitysosassa eritellysti EU:n ja valtion rahoitusosuudet EU-raha ja valtion kansallinen vastinraha yhdellä momentilla (ei enää erillisiä momentteja) * EU ja valtio budjetoidaan ja jaetaan välittäville toimielimille yhtenä könttänä * sidonnat, arviomäärärahat, tilityksen käsittely ja maksatukset ml. tiliöinti kaikki yhdeltä momentilta Valtuus voidaan uusia (tuoreuttaa) seuraavalle vuodelle, mikäli tästä on talousarviomomentilla maininta * käyttämättä (sitomatta) jääneestä osasta voidaan tehdä myöntämispäätöksiä seuraavana vuonna

5 Taustaa: Rakennerahastovarojen jako (Rakennerahastoasetuksen 8 ) Rakennerahastovaroja käyttävät ministeriöt tekevät esityksensä hallintoviranomaiselle TEM:lle määrärahojen (valtuuden) jaoksi Ministeröiden esitykset perustuvat muiden välittävien toimielimien (alueviranomaiset) esityksiin Varojen jakamisessa otetaan huomioon maakuntien yhteistyöasiakirjat (3, sisältää arvion EU-varojen ja kansallisen valtion rahoituksen tarpeesta ja jakaumasta hallinnonaloittain, arvion kunkin hallinnonalan keskeisistä tavoitteista, arvion ohjelmareservin tarpeesta, tiedon rakennerahasto-ohjelman / alueosion painotuksista sekä tiedon valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta) Maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään lokakuun loppuun mennessä talousarvioesityksen antamisen jälkeen (VN:n talousarvioesitys EK:lle) (5 )

6 Sidonnat / valtuuden käytön peruuntuminen Valtion viranomaiset: sidonta = valtuuden käyttö (Valtteri/TUKI2000); maakunnan liitot ja Finnvera: valtuus käytetty jakokirjeellä ja likviditeettiprojektimenettely (Valtteri) Projektille sidotaan valtuutta rahoituspäätöksen teon yhteydessä Vuotuisuusperiaate: seuraavan vuoden alkaessa edellisen vuoden valtuudesta ei enää tehdä sidontoja (edellisen vuoden rahoituspäätöksiä ei voi muuttaa) Saman tilivuoden aikana tehdyn sidonnan purkautuessa voi tehdä uuden sitomispäätöksen purkautuneesta valtuudesta > tämä kannattaa huomioida ja tarvittaessa pienentää 2011 sidontoja! Valtuusseurannassa valtuuden käytön peruuntumista ei merkitä valtuuden käytön vähenemiseksi, vaan peruuntuminen otetaan vähennyksenä huomioon valtuuden käytöstä aiheutuneiden talousarviomenojen määrässä ja tulevien varainhoitovuosien määrärahatarpeiden arvioinnissa

7 Purkautuvat rakennerahastovaltuudet Aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneitä sidontoja ei voi käyttää uudestaan ilman lisätalousarviomenettelyä > lisätalousarvion kautta valtuudet (ns. punaiset kulmat) saadaan purettua uudelleen käyttöön Lisätalousarvioon esitetään ne summat ( LTA-erät ), jotka päättyneiden hankkeiden sidonnoista purkaantuu > rahoittajat katsovat, että ko. hankkeet ehditään maksaa loppuun > rahoittajien tulee hoitaa hankkeiden sulkemistoimenpiteet ennen kuin LTA-eriä esitetään lisätalousarvioon > viranomaiskohtaiset LTA-erät Valtterin raportilla (myös TUKI2000:ssa hallinnoitavat valtuudet) Purkautuvien valtuuksien uudelleenbudjetoinnilla pyritään edesauttamaan ohjelmien täysmääräistä toteutumista ja edistymistä N+2 vaateen mukaisesti

8 Tilannekatsaus EAKR-toimenpideohjelmat; EAKR+valtion rahoitus, euroa Ohjelma Purkautuva rahoitus, tilanne josta maakunnan liitot josta valtio (LTA-erät) Päättyviä hankkeita (kpl) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi Itä-Suomi josta Kainuu Yhteensä ESR-toimenpideohjelma; ESR+valtion rahoitus, euroa Osio Purkautuva rahoitus, tilanne josta maakunnan liitot josta valtio (LTA-erät) Päättyviä hankkeita (kpl) Valtakunnallinen Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi Manner-Suomi pl. I-S Itä-Suomi josta Kainuu Yhteensä EAKR+ESR yht

9 Lisätalousarvio 2011 LTA-erät valmisteltu keväällä 2011 alustavien tietojen pohjalta TEM lähettää lisätalousarvioehdotuksen VM:lle Välittävät toimielimet vahvistavat ehdotettavat LTA-erät TEM:lle mennessä > tästä lähetetään erillinen kyselykirje ohjeineen VM antaa ehdotuksensa lisätalousarvioksi ja TEM antaa VM:lle vastineensa > vastineessa tarkennetaan LTA-erät välittävien toimielinten vahvistusten pohjalta Lisätalousarvio annetaan eduskunnalle > kun lisätalousarvio on hyväksytty eduskunnassa, VN voi tehdä jakopäätöksen jaettavista valtuuksista > valtuudet jaetaan viimeistään vuoden 2012 VN:n jaon yhteydessä

10 MYAK / EAKR/ESR -ohjeet 2012 ja LTA-erät Vuoden 2012 MYAK-ohjeet EAKR:stä sekä ohjeet ESR:n alueosioiden suunnitelmista ja ESR:n valtakunnallisen osion suunnitelmakysely lähetetään välittäville toimielimille kesäkuussa 2011 > ESR:n valtakunnallinen osio, palautus viimeistään > EAKR ja ESR:n alueosiot, palautus viimeistään Samassa yhteydessä kysytään myös tarpeet lisärahoituksesta (eli pyydetään esityksiä LTA-erien mahdollisesta kohdentamisesta) > EAKR: ohjelmittain > ESR: Itä-Suomi erikseen; muut alueosiot ja valtakunnallinen osio yhdessä > Vuoden 2012 valtuudet ja LTA-eriin kohdistuvat tarpeet ilmoitetaan myös keskenään koordinoidusti > Esityksissä huomioidaan hallituksen ja seurantakomiteoiden esittämät painotukset > Toimintalinjojen väliset ohjelmamuutokset mahdollisia > Valtuuksia voidaan jättää myös TEM:iin joustovaraukseksi

11 Maakunnan liittojen purkautuvat kehykset Maakunnan liitoilta purkautuvat kehykset eivät ole mukana LTAmenettelyssä Liitoilta purkautuvat kehykset palautuvat liitoille suoraan alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja hallinnonalalle käytettäväksi > aiemmin tehtyjä alueellisia jakopäätöksiä ei muuteta > menettely nopeuttaa varojen uudelleen käyttöönottoa > sulkemistoimenpiteet tulee hoitaa samoin kuin muissakin viranomaisissa; kehys palautuu käytettäväksi kun sulkemistoimenpiteet on tehty Liitoille suoraan käyttöön palautuvat kehykset tulee huomioida lisärahoitusesityksissä sekä vuoden 2012 MYAK-valmistelussa Mikäli maakunnan liitossa ei ole purkautuvalle kehykselle enää käyttöä, tästä ilmoitetaan TEM:lle kesän kyselyn yhteydessä ja erät otetaan uudelleen budjetoitaviksi LTA-eriksi

12 Kainuun maakunnan purkautuvat varat Kainuun maakuntaan kohdistuvat purkautuvat myöntämisvaltuudet kootaan yhteen rahastoittain Valtuuksien hallinnonaloittaisesta jaosta päättää Kainuun maakuntavaltuusto Kainuun maakunta kuntayhtymältä purkautuvat kehykset palautuvat suoraan kuntayhtymän käyttöön kuten muidenkin maakunnan liittojen tapauksessa

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistyökokous välittäville toimielimille Työkokoukset Helsinki 10.5.2011, Joensuu 12.5.2011 Tampere 17.5.2011 ja Oulu 19.5.2011 Ylitarkastaja Kaisa

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus Itämeren ohjelman hankkeille

Työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus Itämeren ohjelman hankkeille 21.1.2009 201/578/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus Itämeren ohjelman hankkeille 2. haku (19.1. 31.3.2009) Suomi on ohjelmakaudella 2007-2013 mukana kahdessa EU:n rakennerahastojen alueellisen

Lisätiedot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot Työ ja elinkeinoministeriö Alueosasto / Rakennerahastot Kestävää kasvua ja työtä 204 2020 Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: EteläSavon maakuntaliitto

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Talousarviolainsäädännön

Talousarviolainsäädännön Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi 27/2008 Budjetti Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010 1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat 8.7.2008 Liite 13 KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 1. Rahoitustaulukot

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika 17.12.2012 klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS 5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 5.1

Lisätiedot

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta alueelliset koulutuspäivät 2010

Lisätiedot

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA MAAKUNTAHALLITUS 19.6.2006 LIITE 21 Maakuntahallitus 19.6.2006 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu seuraaviin säädöksiin:

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot