Liiketoiminnan Menettelytavat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan Menettelytavat"

Transkriptio

1 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet Eturistiriita Lahjat ja kestitys Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit Liiketoiminnan lahjomattomuus Terveys, turvallisuus, ympäristö ja turva (HSES) Liiketoiminnan Menettelytavat

2 Viesti Markilta Me Eastmanilla kannustamme ja palkitsemme tuottavuudesta, innovaatiosta ja eettisestä päätöksenteosta. Koska olemme sitoutuneet näihin perusarvoihin, olemme luoneet hyvän maineen suorituskykyisenä kemian alan erikoisyrityksenä, joka toimii äärimmäisen oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Tämän maineen säilyttäminen riippuu meistä jokaisesta. Se, miten kohtelemme toisiamme ja olemme vuorovaikutuksessa toimittajien, asiakkaiden ja myyjien kanssa, vaikuttaa siihen, miten liikemaailma ja yhteisöt, jossa toimimme, näkevät Eastmanin. Olemme joka päivä ja kukin henkilökohtaisesti vastuussa näiden perusarvojen säilyttämisestä emmekä saa vaarantaa rehellisyyttämme, kun joudumme tekemään vaikeita päätöksiä. On ehdottoman tärkeää, että toimimme eettisesti ei vain maineemme säilyttämiseksi ja lakien ja säännösten noudattamiseksi, vaan myös koska se on yksinkertaisesti oikea tapa toimia. Jatkaessamme kasvua koet varmasti haastavia tilanteita ja uskon, että jokainen teistä pyrkii tekemään työnsä parhaan kykynsä mukaan oikeudenmukaisella, vilpittömällä ja rehellisellä tavalla. Eastmanin liiketoiminnan menettelytavat on toimintaohje, joka auttaa sinua päätöksentekoprosessissa, jos koet vastaavia tilanteita. Kehotan teitä kaikkia lukemaan toimintaohjeen ja tutustumaan sen sisältöön, niin että olette valmiit tekemään oikean valinnan. Jos olet epävarma, mitä pitää tehdä, tai olet epätietoinen Eastmanin odotuksista, ota yhteys maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimistoon, johtajaasi, henkilöstö- tai lakiosastoon. Vakuutan, että kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä kostotoimia sallita ketään sellaista vastaan, joka on tehnyt ilmoituksen hyvässä uskossa. Huolensa esittäminen on ensimmäinen tärkeä askel meihin kaikkiin mahdollisesti vaikuttavien ongelmien käsittelyssä. Arvostan vilpittömästi sitoutumistasi säilyttää Eastmanin korkeat eettiset standardit. Mark Costa Puheenjohtaja ja pääjohtaja i

3 Liiketoiminnan Menettelytavat Eettisten toimintajohjeiden elementit Huolenaiheista ilmoittaminen: Suojaamme Eastmanin mainetta esittämällä kysymyksiä ja huolenaiheita, jos kohtaamme haastavia tilanteita. Rehellisyytemme vaatii meitä puhumaan vilpittömästi, kun epäilemme ongelmia tai erehdyksiä, ja olemme velvollisia välittämään tiedot toisillemme. Ihmisoikeudet: Kunnioitamme kaikkien ryhmän jäsenten oikeuksia ja arvoa. Luomme osallistavan maailmanlaajuisen kulttuurin, jossa jokainen voi tehdä parhaansa. Eturistiriita: Liiketoiminnoissamme velvollisuutenamme on toimia Eastmanin etujen mukaisesti. Tuomme kaikki mahdolliset eturistiriidat julki, jotta yritys voi arvioida näitä kysymyksiä. Lahjat ja kestitys: Tunnustamme, että pienten kohteliaisuuksien vaihto liikekumppaniemme kesken kehittää ja lujittaa suhteita, mutta emme koskaan anna tai vastaanota lahjoja tai kestitystä, joka sopimattomasti vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin tai on ristiriidassa arvojemme kanssa. Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö: Eastmanin omistukseen liittyvien tietojen avulla pystymme kilpailemaan, luomaan uutta ja kasvamaan. Meidän on suojeltava tätä arvokasta resurssia menettämiseltä, varkauksilta tai väärinkäytöltä. Tietojen eheys: Olemme velvollisia antamaan sidosryhmille luotettavan esityksen Eastmanin suorituskyvystä. Me kukin olemme vastuussa laatimiemme tai ylläpitämiemme yritystietojen eheydestä, täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Liikekumppanit: Harjoitamme liiketoimintaa vain sellaisten kolmansien osapuolien kanssa, jotka jakavat sitoumuksemme noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia ja ylläpitää korkeita eettisiä standardeja. Odotamme liikekumppaniemme toimivan rehellisesti, vilpittömästi ja avoimesti. Liiketoiminnan lahjomattomuus: Olemme luotettavia kaikissa suhteissa. Toimimme sanojemme mukaisesti. Toimimme oikein joka kerta. Terveys, turvallisuus, ympäristö ja turva (HSES): Hoidamme hyvin yritystämme, ympäristöä ja maailmaa ja varmistamme menestyksen nykyisille ja tuleville sukupolville. Uskomme, että kaikki työtapaturmat ovat vältettävissä. Pidämme toisistamme huolta ja noudatamme loukkaantumisia estäviä tapoja kotona ja työssä. ii

4 Liiketoiminnan Menettelytavat Sisällysluettelo Viesti Markilta Eettisten toimintaohjeiden elementit Johdanto Miksi meillä on toimintaohje? 2 Kenen on noudatettava toimintaohjetta? 2 Mitkä ovat velvollisuutemme? 3 Toimintaohjeemme ja laki 4 Maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimiston rooli 4 Mitkä ovat seuraukset toimintaohjeen rikkomisesta? 5 Huolenaiheista ilmoittaminen Neuvojen hakeminen ja huolenaiheista ja rikkomukista ilmoittaminen 7 Tutkimukset 8 Ei kostotoimenpiteitä 8 Ihmisoikeudet Ahdistelu 10 Erilaisuus 11 Syrjintä 11 Ryhmän jäsenen yksityisyys 12 Järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus 12 Ihmiskauppa, pakko- tai pakollinen työ ja lapsityövoima 13 Työaika ja korvaus 13 Eturistiriita Mikä on eturistiriita? 15 Henkilökohtaiset intressit, asiakkaat ja liikekumppanit 15 Työsuhde Eastmanin ulkopuolella 15 Taloudelliset intressit muissa organisaatioissa 16 Toimiminen muiden yritysten hallituksissa 16 Ryhmän jäsenen henkilökohtaiset suhteet 17 Lahjat ja kestitys Lahjan, kestityksen tai matkan lahjoittaminen tai saaminen 19 Lahjat 20 Kestitys ja vieraanvaraisuus 21 Matka 22 Erikoistapaukset 22 Epäasianmukaiset lahjat ja vieraanvaraisuus 23 Valtion virkamiehet 23 i ii Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Yritystietojen suojelu 25 Muiden yritysten antamat luottamukselliset tiedot 27 Muita yrityksiä koskevat tiedot 27 Sisäpiirikauppa 28 Ulkoinen viestintä ja pyynnöt 29 Sosiaalinen media 29 Tietojen eheys Tarkka kirjanpito 31 Petos 31 Asiakirjojen hallinta 32 Ei sopimatonta vaikutusta tilintarkastajiin 32 Liikekumppanit Tuotteista ja palveluksista suoritettavat maksut 34 Maksut ja lahjat valtion virkamiehille 35 Korruption torjuminen 35 liiketoiminnan lahjomattomuus Reilu kaupanteko 38 Markkinoi, edistä myyntiä ja mainosta tuotteitamme rehellisesti 38 Kilpailulaki / kilpailunrajoituslaki 39 Viennin valvonta 42 Sanktiot, kauppasaarrot ja terrorismin torjunta 42 Rahanpesu 43 Boikotin vastainen 43 Yksilön poliittinen toiminta 43 Yrityksen poliittinen toiminta 44 Hyväntekeväisyyslahjoitukset ja lahjat 44 Julkinen hankintasopimus 44 Terveys, turvallisuus, ympäristö ja turva (HSES) Turvallisen ja terveellisen työpaikan tarjoaminen 46 Turvallisuus 46 Ryhmän jäsenen hyvinvointi 47 Ympäristönsuojelu 49 Tuotteidemme kestävyyden kehittäminen 49 Vapautukset Tietolähteet Maailmanlaajuisen liiketoiminnan intranet-sivusto 51 Toimintalinjat, vakiotoimintamenettelyt ja ohjeet 51 Maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimisto 51 Eastman-yrityksen toimintajohjetta koskeva neuvontapalvelu ja verkkosivu 51 Toimintalinjat ja viittaukset 52 Vastuuvapautuslauseke 52 iii

5 Johdanto Miksi toimintaohjeemme on tärkeä? 1

6 Miksi meillä on toimintaohje? Me Eastmanilla olemme ylpeitä siitä, että harjoitamme liiketoimintaa rehellisesti. Uskomme, että menestyvän yrityksen rakentamiseen vaaditaan enemmän kuin vain erittäin hyvät liiketulokset. Eastmanin työntekijät ovat luoneet kulttuurin, jossa rehellisyydellä on tärkeä merkitys ja epäeettistä käyttäytymistä ei suvaita. Eettiset liiketoimintakäytäntömme ovat myötävaikuttaneet menestyksellisten suhteiden luomiseen yrityksen keskeisten sidosryhmien eli asiakkaiden, toimittajien, osakkaiden, jäsenkollegoiden ja yhteisöjen kanssa, jossa elämme ja työskentelemme. Näiden ryhmien luottamus meihin auttaa Eastmania jatkamaan kasvuaan ja uudistumaan tulevaisuudessa. Nämä liiketoiminnan menettelytavat (toimintaohje) kuvastavat yrityksen tulevalle menestykselle välttämättömän eettisen toimintaohjeen olennaisia elementtejä. Käytämme näitä elementtejä työskennellessämme yhdessä Eastman-ryhmän jäseninä ja yrityksen keskeisten sidosryhmien kanssa. Kenen on noudatettava toimintaohjetta? Toimintaohje koskee kaikkia Eastmanilla työskenteleviä toimihenkilöitä, johtajia ja ryhmän jäseniä kaikilla tasoilla. Sitä sovelletaan myös Eastmanin tytäryhtiöihin ja yhteisyrityksiin (joint venture, JV) siltä osin kuin se on kohtuullista ottaen huomioon Eastmanin osallistumistason. Tilanteissa, joissa tämän toimintaohjeen soveltaminen ei ole mahdollista, teemme kaikkemme varmistaaksemme, että yhteisyritykset ja yhteisyrityskumppanit noudattavat samanlaisia periaatteita. Tässä asiakirjassa käytettävät käsitteet Eastman Chemical Company, Yritys ja Eastman viittaavat kollektiivisesti kaikkiin näihin entiteetteihin. 2

7 Mitkä ovat velvollisuutemme? Toimintaamme ohjaavan normiston käyttö auttaa meitä säilyttämään maineemme taitavana liiketoiminnan harjoittajana. Tästä syystä jokaisen on luettava ja ymmärrettävä toimintaohje suoritettava toimintaohjetta koskeva koulutus ja osallistuttava muihin määrättyihin koulutuskursseihin hyvissä ajoin noudatettava toimintaohjetta ja ilmoitettava kaikista toimintaohjeen rikkomisista tai mahdollisista rikkomisista toimimalla sen mukaan, mitä tämän toimintaohjeen kohdassa Neuvojen hakeminen ja huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen esitetään haettava neuvoa ja opastusta, jos emme ole varmoja asianlaidasta. Johdon tehtävien ottaminen Eastmanilla tarkoittaa ylimääräisten vastuualueiden hyväksymistä. Odotamme johtajiltamme vahvaa sitoutumista johtajuuteen ja tiimityöhön. Johtajana sinun tulisi näyttää esimerkkiä varmistaaksesi, että kaikki jäsenet tuntevat ja ymmärtävät tämän toimintaohjeen, yrityksen toimintalinjat ja vastuualuettasi koskevat lait luoda avoimien ovien ympäristö, jotta muut ryhmän jäsenet uskaltavat esittää kysymyksiä ja ilmoittaa huolenaiheistaan ymmärtää vastuualueesi riskit ja huolehtia, että asianomaiset valvontakeinot ovat käytössä riskien lieventämiseksi noudattaa huolellisuutta tarkastaessasi vastuualueesi tietoja ilmoittaa kaikista epäilemistäsi rikkomuksista saada nopeasti raportit ryhmän jäseneltä edistää suoraan sinun alaisuudessasi olevien työntekijöiden koulutusta ja urakehitystä. 3

8 Toimintaohjeemme ja laki Eastmanin liiketoimet ja ryhmän jäsenet ovat useiden maiden lakien ja muiden eri puolilla maailmaa olevien lainkäyttöalueiden lakien alaisia. Meidän kaikkien odotetaan noudattavan toimintaohjetta ja kaikkia sovellettavia valtion lakeja, määräyksiä ja asetuksia. Jos jokin toimintaohjeen määräys on ristiriidassa sovellettavan lain kanssa, sovella niistä kaikkein tiukinta. Ryhmän jäsenet ympäri maailmaa ovat usein Yhdysvaltain lakien alaisia, koska Eastmanin pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa. Muut maat voivat soveltaa omia lakejaan yrityksen liiketoimiin ja henkilökuntaan myös rajojensa ulkopuolella. Jos olet epävarma, mitkä lait koskevat sinua, tai jos uskot, että sovellettavien lakien välillä on ristiriita, käänny lakiosaston puoleen ennen jatkamista. Maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimiston rooli Maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimiston ( GBC ) rooli on auttaa minimoimaan oikeudellista riskiä, suojelemaan yrityksen brändiä ja mainetta, edistämään korkean suorituskyvyn ja rehellisyyden kulttuuria ja tarjoamaan ryhmän jäsenille turvallisen paikan huolenaiheidensa ilmoittamiseen. Varmistaakseen, että eettinen toiminta ja sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma täyttää ja ylittää tavoitteensa, GBC on vastuussa seuraavista seikoista: Edistää kulttuuria, joka rohkaisee eettistä toimintatapaa ja sitoumusta noudattamaan sitä Tarjota paikka, jossa voi esittää kysymyksiä ja ilmoittaa huolistaan luottamuksellisesti ja anonyymisti, jos paikallinen laki sen sallii Tarjota ryhmän jäsenille tehokkaita koulutusohjelmia Varmistaa, että ryhdytään asiaankuuluviin ja johdonmukaisiin kurinpitotoimiin Tunnistaa sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit, jotka vaikuttavat yritykseen, ja toimia kyseisten riskien vähentämiseksi minimiin Tarjota yrityksen toimintalinjoista tietoja, jotka auttavat eettisten ongelmien ratkaisemisessa Suorittaa tutkimuksia ja arvioida väärinkäytösilmoituksia Esittää ryhmän jäsenille resursseja, jotka voivat olla avuksi ongelmien ratkaisemisessa Eettiset liiketoimintakäytäntömme ovat myötävaikuttaneet menestyksellisten suhteiden luomiseen asiakkaiden, toimittajien, osakkaiden, jäsenkollegoiden ja yhteisöjen kanssa, jossa elämme ja työskentelemme. 4

9 Mitkä ovat seuraukset toimintaohjeen rikkomisesta? Toimintaohjeen, toimintalinjojen tai lain rikkominen voi aiheuttaa vakavia seurauksia Eastmanille ja osallisena oleville henkilöille. Olemme jokainen itse vastuussa teoistamme. Epäeettisesti tai lainvastaisesti käyttäytyviin henkilöihin ja niihin, jotka ohjaavat, suvaitsevat, hyväksyvät tai helpottavat sellaista käyttäytymistä, voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, joihin voi sisältyä työsuhteen purkaminen paikallisten lakien mukaan, ja joissakin tapauksissa valtion elimet voivat asettaa kyseisen henkilön syytteeseen. Arvojemme mukaisesti kurinpitomenettelymme kohtelee kaikkia ryhmän jäseniä arvokkuudella ja kunnioituksella, ja kurinpitotoimia käytetään oikeasuhteisesti ja johdonmukaisesti. Meillä on nollatoleranssi henkilöstön ruumiillisen rangaistuksen tai henkisen tai fyysisen väkivallan suhteen ja kiellämme karkean tai epäinhimillisen kohtelun. Muista, että epäeettinen käyttäytyminen saattaa meidät kaikki vaaraan. Sellainen käyttäytyminen voi vahingoittaa mainetta, tuottaa haittaa sidosryhmillemme, ja me yksilöinä tai yrityksenä voimme jopa saada sakkoja ja joutua siviilioikeudelliseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Meidän yhteisen etumme mukaista on välttää kaikkia toimintaohjeen tai lain rikkomuksia. Meillä on tahto tehdä asiat oikein. 5

10 Huolenaiheista ilmoittaminen Jos näet jotain, sano jotain. Suojaamme Eastmanin mainetta esittämällä kysymyksiä ja huolenaiheita, jos kohtaamme haastavia tilanteita. Rehellisyytemme vaatii meitä puhumaan vilpittömästi, kun epäilemme ongelmia tai erehdyksiä, ja olemme velvollisia välittämään tiedot toisillemme. 6

11 Huolenaiheista ilmoittaminen Neuvojen hakeminen ja huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen Eastman kannustaa ilmoittamaan vastuuntuntoisesti kaikista mahdollisista toimintaohjeen rikkomisista. Jos kohtaat epäilyttävää liiketoimintatapaa tai oikeudellisia epävarmuuksia, sinulla on oikeus ja velvollisuus pyytää neuvoa. Älä epäröi pyytää apua, jos olet sellaisessa tilanteessa etkä tiedä, mitä tehdä. Tiedota yritykselle viipymättä tilanteista, jotka loukkaavat toimintaohjetta tai lakia. Ajoissa ilmoittamisella voi olla ratkaiseva merkitys vahinkojen estämisessä. Kun haluat esittää kysymyksen tai ilmoittaa huolenaihe, ota yhteys: MAAILMANLAAJUISEN LIIKETOIMINNAN TOIMISTO KUN HALUAT ILMOITTAA HUOLENAIHEESI SISÄISESTI: Soita numeroon: Sähköposti: EASTMAN-YRITYKSEN TOIMINTAOHJETTA KOSKEVA NEUVONTAPALVELU JA VERKKOSIVU Maksuton ilmoittaminen Yhdysvaltojen ja Kanadan sisällä: Maksuton ilmoittaminen Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella: Valitse AT&T käyttökoodi, sitten kehotettaessa valitse: tai Puheluun vastataan englanniksi. Jos haluat jatkaa puhelua muulla kielellä:»» Ilmoita haluamasi kieli tulkin pyytämistä varten.»» Tulkin järjestäminen voi kestää 1 3 minuuttia.»» Älä sulje puhelinta tänä aikana. VERKKOSIVUSTO: Liiketoimintaohjetta koskeva neuvontapalvelu on luottamuksellinen, ympärivuorokautinen tukipalvelu, jonka henkilöstö on viestinnän erikoistuntijoita ja riippumattoman, maailmanlaajuisesti tunnustetun palveluntarjoajan palkkaama. Yritykselle on tosin hyödyksi tietää soittajan henkilöllisyys, mutta ilmoitukset voidaan tehdä anonyymisti, jos paikallinen laki sen sallii. Huolenaiheita voi kertoa myös: henkilöstöpäällikölle tai henkilöstön edustajalle kenelle tahansa johdon jäsenelle lakiosastolle yrityksen tarkastusyksiköille. 7

12 Huolenaiheista ilmoittaminen Tutkimukset Eastman ottaa vakavasti kaikki ilmoitukset mahdollisista väärinkäytöksistä. Yrityksemme tutkii asian luottamuksellisesti, selvittää, onko toimintaohjetta, yrityksen politiikkaa tai lakia rikottu, ja ryhtyy asianomaisiin korjaustoimenpiteisiin. Jos sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, tee täysipainoisesti yhteistyötä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin täydellisesti ja rehellisesti. Yrityksen toimintalinjana on varmistaa, että kaikki tutkimukset suoritetaan sovellettavien lakien mukaan. K Hanna näkee työtoverinsa Jannen tallentavan tiedostoja USB-tikulle, jonka laittaa sitten taskuunsa. Hanna tietää, että Janne on saanut äskettäin muutaman puhelun rekrytoijilta. Hanna aprikoi itsekseen, mahtaako Janne tallentaa luottamuksellisia yritystietoja USB-tikulle ja ottaa mukaansa uuteen työpaikkaansa. Pitäisikö Hannan sanoa jotakin? Hän ja Janne ovat ystäviä eikä Hanna halua saattaa Jannea vaikeuksiin, jos vaikka Hanna onkin erehtynyt. Hannan ei pidä sanoa mitään asia ei todellakaan kuulu hänelle. Hannan pitää kertoa johdolle, mitä näki, mutta ei, kuka teki sen. Hannan pitää sanoa Jannelle kantelevansa Jannesta, jollei Janne tee Hannalle suurta palvelusta. Hannan pitää ilmoittaa näkemästään. Ei kostotoimenpiteitä Eastman arvostaa apuasi sellaisten ongelmien tunnistamisessa, joita yrityksen on mahdollisesti käsiteltävä. Emme salli kostotoimia. Puhuminen suoraan on aina oikea tapa toimia. Mitään kurinpito- tai kostotoimia ei kohdisteta ryhmän jäseneen, joka tuo huolenaiheensa yrityksen tietoon hyvässä uskossa, silloinkin kun tutkimus selvittää, että mitään rikkomusta ei ole löytynyt. Samoin yritys ei salli kostotoimia ryhmän jäsentä tai muuta henkilöä kohtaan, joka tekee yhteistyötä tutkimuksen edistymiseksi. Jos tunnet, että sinulle on kostettu tai sinua on uhattu kostolla, ilmoita siitä viipymättä maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimistoon. 8

13 Ihmisoikeudet Odota tulevasi kohdelluksi kunnioituksella. Kunnioitamme kaikkien ryhmän jäsenten oikeuksia ja arvoa. Luomme osallistavan maailmanlaajuisen kulttuurin, jossa jokainen voi tehdä parhaansa. 9

14 Ihmisoikeudet Ahdistelu Kunnioitus ja kaikkien ryhmän jäsenten oikeudenmukainen kohtelu Me Eastmanilla uskomme, että jokainen ansaitsee tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Kiusaava käytös luo työyhteisöön epämiellyttävän ilmapiirin, jossa työtoverit eivät luota toisiinsa näin emme pysty saavuttamaan tavoitteitamme. Näistä syistä ahdistelulla ei ole sijaa Eastmanilla eikä sitä suvaita. Ahdistelu tarkoittaa mitä tahansa ei-toivottua käyttäytymistä, joka luo pelottavan, vihamielisen, syrjivän tai loukkaavan työympäristön. Ahdistelua voi esiintyä useissa eri muodoissa, kuten suullisina huomautuksina, fyysisenä lähentelynä, sopimattomana viihteenä ja visuaalisina ilmaisuina, ja kiusaajina voivat olla työtoverit, johtajat, toimittajat, urakoitsijat tai asiakkaat. Myös loukkaavien materiaalien, herjojen, sopimattomien huomautusten käyttö ja levittäminen ja huumori toisten kustannuksella horjuttavat kunnioitusta eivätkä sovi työpaikalle. Seksuaalinen häirintä Ahdistelu voi olla luonteeltaan seksuaalista. Tällaista käyttäytymistä ovat esimerkiksi epätoivottu seksuaalinen lähentely, seksuaaliset vitsit tai kommentit, pornografian tai muun sopimattoman materiaalin katselu työpaikalla tai yrityksen resurssien käyttö. Kiusaaminen ja mobbaaminen Kiusaaminen eli mobbaaminen on toinen ahdistelumuoto, joka määritellään järjestelmälliseksi, jatkuvaksi tai toistuvaksi kielteiseksi käyttäytymiseksi joko henkilökohtaisesti tai sähköpostin, sosiaalisen median tai muun digitaalisen viestinnän välityksellä ja jonka tarkoitus on nöyryyttää, eristää tai sulkea kiusattu pois ryhmästä. Kaikenlainen simputus on kielletty. Koska me Eastmanilla luotamme tiimityöhön, tämäntyyppinen käyttäytyminen voi loukata asianomaisia. K V Anne on äskettäin otettu palvelukseen. Joka päivä Anne kuulee Sakun ja Karin viheltävän peräänsä ja esittävän asiaankuulumattomia kommentteja. Hänestä on nöyryyttävää, että kaikki muut työntekijät näkevät, mitä tapahtuu. Hän ei halua saada vihollisia uudella työpaikallaan. Mitä Annen pitäisi tehdä? Annen ei tulisi sallia tällaisen käytöksen jatkumista vaan ilmoittaa siitä. Eastman ei salli tämäntyyppistä asiaankuulumatonta käyttäytymistä työpaikalla. Kaikkien ryhmän jäsenten, joiden tietoon on tullut tai jotka ovat tällaisen käyttäytymisen todistajina, tulee raportoida siitä. 10

15 Ihmisoikeudet Erilaisuus Uskomme, että erilaiset näkökulmat kasvattavat luovuutta ja innovaatiota. Osallistavan maailmanlaajuisen kulttuurin avulla voimme antaa parhaamme ryhmän hyväksi. Erilaisuus tarkoittaa vahvuuksiemme hyödyntämistä ja heikkouksiemme minimoimista, minkä ansiosta voimme saavuttaa yhdessä sen, mitä emme voisi aikaansaada yksilöinä. Erilaisuus vahvistaa yritystämme, tekee siitä kilpailukykyisemmän ja paremman paikan kaikille. Syrjintä Koska olemme sitoutuneet vaalimaan erilaisuutta, emme koskaan tee työllistämispäätöksiä muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien kuin ammattitaitojen, kykyjen ja potentiaalien pohjalta. Emme suvaitse rotuun, etnisyyteen, uskontoon, sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, vammaisuuteen, kansalliseen alkuperään tai mihinkään muuhun sovellettavan lain suojaamaan tilaan perustuvaa syrjintää rekrytointimenettelyssä, palkoissa tai ylennysmahdollisuuksissa. Osallistavan maailmanlaajuisen kulttuurin avulla voimme antaa parhaamme ryhmän hyväksi. Erilaisuus vahvistaa yritystämme, tekee siitä kilpailukykyisemmän ja paremman paikan kaikille. 11

16 Ihmisoikeudet Ryhmän jäsenen yksityisyys Me kaikki annamme erilaisia henkilötietoja yritykselle ja olemme vastuussa siitä, että nämä tiedot pysyvät turvassa ja salassa. Henkilötiedot ovat tietoja, joilla henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Näihin tietoihin voi kuulua työhistoria valtion antamat tunnistenumerot yhteystiedot siviilisääty terveystiedot suorituskyvyn arvioinnit. Useimmilla mailla on henkilötietojen keräämistä ja käyttöä säätelevä laki, vaikkakin kerättyjen tietojen tyypit, suojaamisen luonne ja paikalliset täytäntöönpanomekanismit vaihtelevat. Jos pääset tällaisiin tietoihin käsiksi, käytä vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia työtehtäviäsi varten, ja noudata aina asiaankuuluvia yksityisyyden suojaa koskevia lakeja. Järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus Eastman on sitoutunut voimakkaasti ja jatkuvasti täyttämään tai ylittämään ryhmän jäsenten tarpeet. Politiikkamme ja käytäntömme tavoitteena on tukea valtuutettua ja erittäin motivoitunutta työvoimaa ympäristössä, jolle leimaa antavina ovat avoin ja rehellinen kommunikointi ja kunnioitus jokaista ryhmän jäsentä kohtaan. Eastman kannattaa järjestäytymisvapautta ja hyväksyy neuvotteluoikeuden paikallisten lakien mukaan ja noudattaa kaikkia oikeudellisesti valtuutettuja velvoitteita. 12

17 Ihmisoikeudet Ihmiskauppa, pakko- tai pakollinen työ ja lapsityövoima Vaalimme ihmisoikeuksia ja vapautta pakko- tai pakollisesta työstä ja vastustamme ankarasti ihmiskauppaa. Tavoitteenamme on tarjota turvallinen, terveellinen ja haluttu työpaikka, työolosuhteet, palkat ja edut, jotka täyttävät tai ylittävät sovellettavien lakien vaatimukset ja palkitsevat työtehokkuudesta. Eastman noudattaa lapsityövoiman käyttöä koskevia lakeja ja tukee laittoman lapsityövoiman käytön ja hyödyntämisen poistamista. Odotamme liikekumppaneiltamme samaa eettistä toimintatapaa. Työaika ja korvaus Yritys täyttää velvoitteensa järjestämällä asialliset työajat ja maksamalla asialliset palkat ja ylityökorvaukset paikallisen lain mukaan. Tämä sisältää sama palkka samasta työstä -periaatteen sukupuoleen katsomatta. 13

18 Eturistiriita Tee ansioihin perustuvia liiketoimintapäätöksiä. Liiketoiminnoissamme velvollisuutenamme on toimia Eastmanin etujen mukaisesti. Tuomme kaikki mahdolliset eturistiriidat julki, jotta yritys voi arvioida näitä kysymyksiä. 14

19 Eturistiriita Mikä on eturistiriita? Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset intressisi tai toimintasi vaikuttavat tai näyttävät vaikuttavan kykyysi toimia Eastmanin etujen mukaisesti. Toimintalinjamme vaatii, että vapautuspyyntö säännöistä eturistiriitojen tai mahdollisten konfliktien osalta jätetään maailmanlaajuiselle liiketoiminnan toimistolle. Seuraavissa osioissa havainnollistetaan muutamia yleisempiä konfliktityyppejä. Henkilökohtaiset intressit, asiakkaat ja liikekumppanit Emme saa hyötyä emmekä pyrkiä hyötymään yksilöinä suhteista, joita Eastmanilla on asiakkaidensa tai liikekumppaniensa, kuten toimittajien, myyjien, urakoitsijoiden, edustajien tai jakelijoiden, kanssa. Ryhmän jäsenet eivät saa antaa henkilökohtaisten näkökohtien vaikuttaa suosituksiinsa tai päätöksiinsä. Työsuhde eastmanin ulkopuolella Eastman ei halua sekaantua työajan ulkopuolisiin toimiimme, jos ei synny ristiriitoja. Voimme osallistua muuhun liiketoimintaan edellyttäen, että toiminta ei vaikuta haitallisesti Eastmanin asiakas- tai liikekumppanisuhteisiin mitään työntekijän sopimusehtoja ei loukata toiminta ei vaikuta haitallisesti turvallisuuteen, hyvinvointiin, suorituskykyyn ja läsnäoloon ulkopuoliseen liiketoimintaan ei käytetä työaikaa Eastmanin henkilökuntaa, omaisuutta (mukaan lukien IT-järjestelmät ja puhelimet), materiaaleja, tarvikkeita tai laitteita ei käytetä ulkopuoliseen liiketoimintaan tai omaksi hyödyksi. Emme saa työskennellä toimittajille tai konsulteille, jotka liittyvät Eastmanin toimialaan, asiakkaisiin tai kilpailijoihin, ennen kuin olemme saaneet kirjallisen ennakkosuostumuksen maailmanlaajuiselta liiketoiminnan toimistolta. K V Viime vuonna Teemu ja Eastmanin ryhmä tekivät yhteistyötä toisen yrityksen insinöörien kanssa mittavan hankkeen puitteissa. He olivat vaikuttuneita Teemun asiantuntemuksesta, ja niinpä tämä toinen yritys on nyt tarjonnut Teemulle osa-aikaisen konsultointitoimen. Teemu haluaisi ottaa toimen vastaan, mutta mitä hänen pitäisi ottaa ensiksi huomioon? Työskentely sekä Eastmanille ja yritykselle, joka harjoittaa liiketoimintaa tai kilpailee Eastmanin kanssa, muodostaa todennäköisesti eturistiriidan Teemulle. Hänen tulee ennen työtarjouksen hyväksymistä keskustella tilanteesta johdon kanssa, jättää vapautuspyyntölomake maailmanlaajuiselle liiketoiminnan toimistolle ja saada luvat. 15

20 Eturistiriita Taloudelliset intressit muissa organisaatioissa Meidän on huolehdittava, että henkilökohtaiset investointimme eivät saata meitä kilpailuasemaan Eastmanin kanssa. Eastmanin työntekijöinä meillä ei saa olla huomattavia investointeja tai muita taloudellisia intressejä, jotka koskevat asiakasta, toimittajaa, kilpailijaa, edustajaa tai jakelijaa tai nykyistä tai mahdollista liiketapahtumaan tai muuhun Eastmanin osallisena olevaan liiketoimintahankkeeseen osallistujaa. Tämä rajoitus koskee myös perheenjäseniä ja läheisiä henkilökohtaisia tuttavia. Suhteellisen pieniä investointeja julkisten yhtiöiden arvopapereihin ei yleensä pidetä rikkomuksena. Emme saa myöskään omistaa tai työskennellä sellaisen yrityksen hyväksi, joka tuottaa palveluita Eastmanille paitsi jos saamme kirjallisen ennakkohyväksynnän maailmanlaajuiselta liiketoiminnan toimistolta, joka antaa vapautuksen eturistiriitojen osalta. Tämä koskee myös perheenjäseniä ja läheisiä henkilökohtaisia tuttavia. Kukaan meistä ei saa valtuuttaa, toteuttaa tai hyväksyä mitään tointa, jossa meillä on suora tai epäsuora eturistiriita. Jos sinulla on tämän tyyppinen konflikti, ota yhteys maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimistoon ohjeiden saamiseksi. Kysymme, mitä jos, emmekä tyydy ilmeisiin ratkaisuihin. Toimiminen muiden yritysten hallituksissa Meidän on myös vältettävä toimimasta missään asemassa johtajana, toimihenkilönä, yhteistyökumppanina, konsulttina, työntekijänä, jakelijana tai edustajana yrityksissä, jotka kilpailevat tai käyvät kauppaa Eastmanin kanssa, ellei suhde ole julkistettu ja hyväksytty ennakolta maailmanlaajuisen liiketoiminnan toimiston taholta. Tietyissä tapauksissa hyväksyntä tarvitaan myös toimeenpanoelimen jäseneltä. Yhteisöön positiivisesti vaikuttavaa toimintaa hyväntekeväisyysjärjestön tai ammattiyhdistyksen hallituksessa kannustetaan eikä se vaadi ennakkolupaa. Sinun tulisi kuitenkin hyväksyä toimi vain, jos se ei häiritse kykyäsi suorittaa työtehtäviäsi. 16

21 Eturistiriita Ryhmän jäsenen henkilökohtaiset suhteet Molempien halukkuuteen perustuvat suhteet (emotionaaliset tai seksuaaliset suhteet) ryhmän jäsenten välillä työajan ja yrityksen kiinteistön ulkopuolella eivät yleensä kuulu yrityksen politiikan piiriin. Yrityksen politiikka kieltää kuitenkin: suhteet, jotka häiritsevät työpaikalla johtajan ryhtyvän suhteisiin kenenkään alaisensa kanssa johtajaa valvomasta perheenjäsentä tai samassa taloudessa elävää suhteet, joissa yksi ryhmän jäsen voi vaikuttaa ryhmän toisen jäsenen työllistämistai irtisanomispäätöksiin, työetuuksiin tai palkkaan, toimeksiantoihin, ylennyksiin, suorituskyvyn tarkasteluihin, kurinpitoon tai muihin työehtoihin. Eturistiriita voi syntyä myös, jos taloutesi jäsen tai läheinen tuttava omistaa tai työskentelee yritykselle, joka on yksi Eastmanin toimittajista, asiakkaista tai kilpailijoista. Jos olet sellaisessa tilanteessa, et saa käyttää asemaasi hyväksi ja vaikuttaa tarjousprosessiin tai neuvotteluihin millään tavalla. Jos osallistut suoraan toimittajan valintaan tai laskujen hyväksymiseen, ilmoita johdolle välittömästi ja poistu päätöksentekoprosessista. Tiesitkö? Läheiseen henkilökohtaiseen tuttavuuteen kuuluvat kaikki, joiden kanssa olet läheisissä henkilökohtaisissa suhteissa ja joilta voit saada taloudellista hyötyä joko suoraan tai epäsuorasti, heti tai joskus tulevaisuudessa. Esimerkkeinä voidaan mainita laajentuneen perheesi jäsenet, henkilöt, joiden kanssa jaat kulttuurisen läheisyyden kuten kummit, elinikäiset ystävät tai muut henkilön taloudessa elävät. K Tuomas haluaa pyytää Liisaa treffeille, mutta he työskentelevät molemmat hankintaosastolla. Onko treffien tekeminen työtoverin kanssa yrityksen toimintalinjojen vastaista? V Ongelmaa ei ole niin kauan kuin Tuomaksen ja Liisan suhde tapahtuu vapaa-aikana ja työpaikan ulkopuolella. Yritys kuitenkin joutuu osalliseksi, jos suhde aiheuttaa häiriötä työpaikalla, osapuolten välillä on suora raportointilinja tai yhdellä työntekijällä on vaikutusvalta toisen työntekijän etuuksiin, palkkaan, toimeksiantoihin, ylennyksiin, suorituskyvyn tarkasteluihin, kurinpitoon tai muihin työehtoihin. Jos Liisa kieltäytyy kutsusta, Tuomaksen ei pitäisi kysyä uudestaan, koska toistetut pyynnöt voidaan katsoa seksuaaliseksi ahdisteluksi. Ryhmän jäsenten tulee käyttää itsenäistä harkintakykyä pohtiessaan henkilökohtaisia suhteita työssä. 17

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö I MERKITYS Lahjojen, aterioiden, matkojen ja kestityksen tarjoaminen ja vastaanottaminen liiketoiminnan yhteydessä on yleinen käytäntö, jonka tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen... 2 3 Lahjat ja muuta taloudelliset etuudet... 2 4 Kutsujen hyväksyminen

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media työelämässä

Sosiaalinen media työelämässä Sosiaalinen media työelämässä 6.6.2014 Sosiaalinen media Yhtä selkeää määritelmää ei ole olemassa Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, muokata sitä, kommentoida, jakaa eteenpäin Sisältöä voi ainoastaan valvoa

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Mikä Puhelintarjonnan rajoituspalvelu eli Robinson- palvelu on? Lain mukaan kuluttaja voi antaa puhelinmyyntiä koskevan kiellon

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Yhtiön hallitus on hyväksynyt asiakirjan 18. lokakuuta 2011 PERIAATTEET The Warranty Group, Inc. on sitoutunut tarjoamaan

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot